Mercedes lakópark lesz Jakabon?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mercedes lakópark lesz Jakabon?"

Átírás

1 Mercedes lakópark lesz Jakabon? Jakabszállási HÍRLEVÉL Részletek a második oldalon VI. évfolyam, 9. szám november 200,- Ft A T A R T A L O M B Ó L : S O K B A K E R Ü L A K O N Y H Á N K? O S Z Á S Z L Ó T K A - P O T T A F A L U K I T Ü N T E - T É S E K 3. P E T P A L A C K G Y Ű J T É S 5. J A N I B Á C S I M E S É L 8. kő esett az állóvízbe A Jakabszállási Lokálpatrióták Egyesülete, mint nevéből fakad kezdeményezte a falu régi képeinek és történeteinek összegyűjtését. Jelenleg a kutatói munkák megosztása folyik. Kérjük a lakosságot, segítsenek minket azzal, hogy előkeresik régi fényképeiket, dokumentumaikat és felidézik a régi történeteket. Ha készen állnak egy kellemes beszélgetésre, akkor hívjanak bátran minket a 20/ as telefonszámom. Hamarosan bővebb információval jelentkezünk. Ötven éve énekel a Kodály Zoltán vegyeskarban Álmom másfél év után megvalósult Tavaly január 7-én levelet írtam mindkét óvoda vezetőjének, melyben felhívtam szíves figyelmüket az EGÉSZSÉ- GESEBB ÓVODÁK NEMZETI HÁLÓZATÁ- RA. Levelemet megkapta még az ÁMK igazgatója, a védőnő és tájékoztatásul az Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke. Igazából szerettem volna egy új lehetőséget adni a gyerekeinknek. És lőn csoda. A magánóvodában a hálózat támogatásával Egészséghetet tartottak szeptember 29-e és október 3-a között. Az eseményről készült beszámolót a hatodik oldalon olvashatja. Valamint a képeket elérheti a honlapon a Galéria 2008 menüpontban. Garabuczi Vince bácsi ötven éve kitartóan énekel a Kodály Zoltán vegyeskarban, amely az idén ünnepli 120 éves fennállását. Jogelődjét, az iparos dalárdát 1888-ban alapították. Ma is az iparkamara szárnya alatt énekelnek. Ott van a próbatermük, de a városi és a megyei támogatáson túl leginkább saját magukat tartják fenn, ami megnehezíti a dolgukat. Ugyanakkor a létezés a legnagyobb sikerük. A legidősebb tagjuk majdnem kilencven éves, de a legkitartóbb a jakabszállási Vince bácsi óta szerepelnek a mai néven, melyre Kodály személyesen adta áldását. Most 45 tagot számlálnak, de a vegyeskar bánatára kevés köztük a fiatal, ezért szívesen veszik bárki jelentkezését, akár zenei képzettség nélkül is. Az Iparkamarában és a Tiszti klubban lehet érdeklődni. Az eseményen készült videó megnézhető a honlapon a Galéria 2008 menüpont alatt. A Kecskeméti Televízió nyomán. Szabó György Róbert Idősek klubjainak találkozója Immár másodszor került megrendezésre az Idősek Napja a Művelődési Házban szeptember 26-án pénteken. A r e ndezvé n ye n n e m csak a jakabszállási Idősek Klubjának tagjai vettek részt, hanem Félegyházáról is jöttek nyugdíjasok különbusszal. Folytatás a hatodik oldalon.

2 2. oldal K Ö Z S É G H Á Z I É R T E S Í T Ő Folytatás az első oldalról. Lakópark Konfár János alpolgármester tárgyalásokat folytatott Szabó Mihály polgármesterrel együtt Szemereyné Pataki Klaudiával Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármesterével. Céljuk az volt, hogy minél előnyösebb képet alakítsanak ki településünkről. Jó lenne, ha a Mercedes gyár dolgozói nálunk vásárolnának portákat, hiszen hamarosan 104 telket tudunk értékesíteni és a megyeszékhely nagyon közel van hozzánk. A helyi hivatal munkatársai a vezetők közreműködésével elkészítettek egy bemutatkozó anyagot Jakabszállásról, melyet a tárgyalás alkalmával át is adtak. - Nagyító alatt a konyha működése Az önkormányzat fenntartásában lévő konyha belső ellenőrzéséről tájékoztatta a képviselő-testületet Szabó Mihály polgármester, aki vitaindítóként javasolta, hogy a helyben megtermelt termékeket az őstermelőktől nagyobb arányban vásárolják fel. Tánczos László az előterjesztéssel kapcsolatban megkérdezte, hogy van-e értelme külön a konyhához víz-, villany- gázmérők felszerelésének. Észrevételezte, hogy az orvosi rendelőknél végrehajtottak ilyen jellegű megosztást, de túlságosan sokba került. Véleménye szerint hozzáértő, helybeli szakember fel tudja mérni a konyha energiafelhasználását +5, -5 % eltéréssel. Tekintettel arra, hogy a konyhát is és az óvodát is az önkormányzat tartja fenn, felesleges költségnek tartja ezen beruházás megvalósítását. Szűcs Tibor (a tanulmány készítője) egyetértett azzal a megállapítással, hogy mindkét intézmény önkormányzati fenntartású, de ha tisztában akar lenni a testület a tényleges energia felhasználással, akkor a pontos mérést almérők felszerelése tudja biztosítani. Először ez valóban költséggel jár, de a továbbiakban biztosított lenne az energia-felhasználás pontos követése. Jelenleg az óvoda kétharmadnyi, a konyha egyharmadnyi energiát használ el a költségvetés szerint, de több intézmény energiafelhasználását összehasonlítva ez a megosztás megkérdőjelezhető. Hangsúlyozta, hogy nem kellene külön mérőket felszerelni, csupán almérőket, így a különbözetből pontos adatok birtokába jut a könyvelés, ahol számviteli előírás is az adatok pontos mérése. A ténylegesen felmerült költségekkel tudnak számolni, ami befolyásolja például a térítési díjakat, az önköltséget stb. Tánczos László a testületre bízta a döntést, de továbbra is fenntartotta véleményét, hogy felesleges pénzkidobásnak tartja az almérők felszerelését. Szűcs Tibor kiegészítette, hogy az energiaköltségeken kívül a bért és járulékait valamint a készletbeszerzést is figyelembe kell venni. Tánczos László megkérdezte, hogy hány %-át adja az önköltségnek az energiaköltség. Szűcs Tibor válaszul elmondta, nem lehet a jelenlegi költségeket reálisan meghatározni, mert nincs külön könyvelve, vagy megalapozatlan feltételezésen alapuló költségeket tartalmaz. Ahhoz, hogy a testület reális költségeket lásson, szükséges lenne véleménye szerint almérőket felszereltetni, amelyek segítségével objektív mérésen alapul a felhasználás. Jelen esetben a szolgáltatók nem is engednének másik főmérőt felszerelni, mert egy helyrajzi számon van az óvoda és a konyha is, csupán almérőket, mint a társasházakban. Konfár János szerint a gépek teljesítményét meg kellene nézni és a fogyasztást így meghatározni. Más egy társasházban elválasztani az energiafelhasználást, és más itt ebben az esetben. Külön kellene választani a villany, a gáz, a víz, valamint a szennyvíz elhelyezését is. Feltételezhető, hogy ez valóban nem kevés pénzbe kerülne. Akkor marad a szakember által történt felmérés a gépek teljesítménye alapján. Kovács Bálint egyetértett azzal, hogy a műszaki szétválasztás nagy költséggel járna. Dolog Ernő véleménye szerint a belső ellenőrzés nagy munka volt. A bérek inkább alacsonynak mondhatók a konyhai alkalmazottak esetében. A térítési díjakat megvizsgálva - a május 14-i - napon arra a következtetésre jutott, hogy a gyerekek nem fizetnek rezsi költséget, valamint ezen kívül vannak olyan szociálisan rászoruló gyerekek is, akik részben vagy egyáltalán nem fizetnek térítési díjat. A gyerekek után a normatívát csupán a szociálisan rászorultak után kapja az önkormányzat és nem az összes gyerek után. A konyha gazdaságosságának vizsgálata során ezt is szem előtt kell tartani. Ha vállalkozásba lenne kiadva az étkeztetés, az önkormányzatnak azt az összeget is ki kellene fizetnie. Véleménye szerint az ingyenes étkeztetésből adódik a hiány. Ezek figyelembevételével már nem is veszteséges a konyha üzemeltetése. Szabó György Róbert megállapította, hogy a gyerekek közül senkinek sem kell rezsiköltséget fizetnie. Valamint nem hiszi, hogy az energiaköltség csupán az összköltség 1,9 %-át teszi ki. Javasolta a használt energiafogyasztók teljesítményének felmérését. Szabó Mihály szerint sajnos mínuszos az intézmény működése. A célunk az, hogy minél jobb és olcsóbb legyen az étkeztetés. Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a belső ellenőrzési jelentést, az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta. Megbízta Szabó Mihály polgármestert, hogy az almérők felszerelésére vonatkozóan kérjen árajánlatot, valamint szakember bevonásával mérje fel a fogyasztók energia felhasználását az óvoda konyhájában. Határidő: december 31.

3 GENERÁCIÓK A MINDENNAPOKBAN KITÜNTETSÉSEK Az idén a nemzeti ünnephez méltó megemlékezés zajlott településünkön. Először a hetedik és nyolcadik osztályosok műsorát láttuk a parkban, mely Varga-Kovács Anna munkáját dicséri. Ezután a templomkertben Fazekas Emőke és Patonai Nikolett egy-egy verssel köszöntötte az egybegyűlteket. A verseket Dologné Kovács Izabella tanárnő tanította be. Ezen az eseményen dr. Károlyfalvi József a Történelmi Igazságtétel Bizottság Bács-Kiskun megyei elnökségi tagja mondott ünnepi beszédet, melyet az egybegyűltek a hetedikesekkel együtt hallgatták meg. Ezután a koszorúzással egybekötve egy 1956-os zászlót és emléklapot vett át Konfár János alpolgármester 3. oldal Novák Ferenctől a Történelmi Igazságtétel Bizottság megyei elnökétől (képünkön). Nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából Szűcs Erika szociális és munkaügyi miniszter szakmai kitüntetéseket adományozott. A tanyasi, és a külterületeken élő családok jólétének növelése érdekében több mint három évtizeden át kifejtett példaértékű munkássága elismeréseként: Szabó Mihály, Jakabszállás Község Önkormányzat polgármestere A központi ünnepségek után a megemlékezés folytatódott a temetőben lévő emlékfalnál. Itt a polgármesteri hivatal dolgozói, a helyi 56-osok és a nyolcadikosok helyeztek el egy-egy koszorút, és több mécsest gyújtottak. "Szociális Munkáért Díj"-ban részesült:.a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2008-ban a BÁCSKISKUN MEGYE SPORT DÍJA -t GENERÁCIÓK TALÁLKOZÁSA Október 23-án ismét nagyon tartalmas kulturális műsort láthatott a közönség. Először az óvodás és iskolás gyermekek zenés játékát (képünkön) és táncát láthattuk, majd a pékáru bemutató és kóstoló után a keceli Hagyományőrző Asszonykórus előadását élvezhettük Widner János gombos harmonikus közreműködésével. Szabó Mihály Jakabszállás polgármesterének adományozta. Szekeres Imre Honvédelmi miniszter a példamutató állampolgár és honvédelem közötti kapcsolata alapján Kocsis István urat emlékplakettben részesítette Szerkesztőségünk gratulál és további sok sikert kíván munkájukhoz.

4 4. oldal I D Ő S E K K L U B J A I N A K T A L Á L K O Z Ó J A A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is zenés műsorokkal készültek az idősek. Fellépett a jakabszállási Citera Kör, énekelt a félegyházi kórus, majd néptáncbemutatót is tartottak. Több mint nyolcvan vendég vett részt a rendezvényen. Már hagyománnyá vált, hogy a jakabszállásiakat is meghívják a félegyházi Idősek Klubjának tagjai viszonzásképpen a vendéglátásért. A rendezvényre Pálmonostorán kerül majd sor, ahol lovasbemutatót is láthatnak a vendégek. A mostani rendezvényről elmondható, hogy igen jó hangulatban telt. Az ebédre felszolgált finom pörkölt után délután öt óráig tartott a tánc. Bár a zenéről ekkor már egy hivatásos zenész gondoskodott, mindenki énekelt, hisz olyan számokat is lehetett itt hallani, amelyekre még fiatalon táncoltak. Az eseményen készült képeket megtalálja honlapunkon a Galéria 2008 menüre klikkelve! Szabó Emese Jövőre ne maradjon le ön sem. Szeretettel várjuk közénk. Már most az Idősek Klubjába. Voltak akik inkább hallgatták az éneket és a zenét, míg többen beálltak a közös vonatozásba is.

5 GR EÖ NV EI D R ÁH CÍ IR ÓE K A M I N D E N N A P O K B A N 5. oldal ANYAKÖNYVI HÍREK Születtek név szül. anyja neve apja neve Bódog Milica Rigó Krisztina Bódog János Tok Nikolett Kemecsei Anikó Tok László Vígh Roberta Mészáros Anikó Vígh Lajos Meghalt Magyar Ferencné (Polyák Ilona) életének 72. évében szeptember 30-án elhunyt. PET palack gyűjtés Immáron több hónapja tevékenyen tesz a környezetvédelemért a napközi otthonos óvoda azzal, hogy az ásványvizes és üdítős PET palackokat összegyűjti. Kérjük tapossák össze ezeket és az Arany J. utca felöli gazdasági bejárónál elhelyezett gyűjtőbe dobják be. Delikát 8 vonalkód Bár az idén nem nyertünk játszóteret, de egy köszönő levelet kapott szerkesztőségünk, melyben tájékoztattak arról, hogy jövőre is lesz játék. Ezért kérjük továbbra is vásárolják a Delikát 8 ételízesítőt és a kiürült zacskókat dobják be postaládánkba(petőfi S. u. 4/a). Az idei segítségüket köszönjük. Kupakgyűjtés Továbbra is várjuk műanyag kupakjaikat. Kérjük zacskóba téve akasszák rá szerkesztőségünk kerítésére. (Petőfi S. u. 4/a) Arcfestés a napközi otthonos óvodában Október 3-án pénteken a Kölyökidő Alapítvány jóvoltából egy vidám délelőttöt tölthettek el a gyerekek a Tavasz utcai óvoda udvarán. Mindenki kipróbálhatta magát az ugráló várban, majd az alapítvány munkatársának jóvoltából arcképfestést is lehetett kérni. Bár előző éjszaka esett az eső, és még reggel is úgy nézett ki, hogy a rossz idő miatt meghiúsul a rendezvény, az égiek végül igazi napsütéses időt ajándékoztak a gyerekeknek, akik ezt meghálálva kifáradásig ugrándoztak az ugráló várban. Fotók és tudósítás: Szabó Emese ÚJ előfizetőknek az 1,2 megás ADSL internet most 2.479,- akciósan forint havonta. ADSL internet, szünetmentes szolgáltató-váltóknak 3.390,- Ft-tól. Információ: 20/

6 6. oldal Á L M O M M Á S F É L É V U T Á N M E G V A L Ó S U L T Folytatás az első oldalról Dibben-dobban Egészséghét a Pitypang Óvodában Szabó György Róbert tudósítása Holnap is jöttök?- kérdezte az egyik fiúcska a pénteki búcsú után. Egy másik pedig énekelgetve fogadta a szüleit az öltözőben: a kis kovács kalapál. Bár hétfőtől péntekig a délelőttök zsúfolva voltak foglalkozással, mégis úgy tűnt, a gyerekek nem unták meg, sőt nagyon is élvezték. Nemcsak élménydús, hanem hasznos is volt a program. Az egyik kislány otthon így szólt anyukájához: Anya, ne cigizzél, mert barna lesz a tüdőd! A Dibben-Dobban Gyermekprogramot szeptember 29-e és október 3-a között rendezte meg a Mustármag Alapítvány a Pitypang óvoda alapítványával karöltve. Az ötlet tavasszal született meg az egyik anyuka, Talmácsiné dr. Brachna Andrea (orvos, egészségtan tanár) fejében, és Ambrus Gyöngyi óvodapedagógussal együtt valósította meg, Buda Eszter furulyatanár közreműködésével. Az óvoda vezetője, Csáki Ildikó lelkesen fogadta a programot, együttműködése nélkülözhetetlen volt annak sikeréhez. Ildikó maga is elkötelezett híve az egészséges életmódnak, és egy hosszabb távú változást remél az óvoda és az ovisok életében. A program fő támogatója az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata, akik 2007 júniusában az Egészségügyi Minisztériummal és 17 más tudományos és civil szervezettel együtt írták alá a Egészséges Szív Európai Chartát. Az egészséghét a Charta három fő célkitűzését tartalmazta: nem dohányzás, több mozgás, több zöldség és gyümölcs fogyasztása. Ennek megfelelően épültek fel a foglalkozások is. Első nap a testünkkel és a szívünkkel, ereinkkel ismerkedtek az ovisok, majd minden célkitűzéssel egy napot foglalkoztak, az utolsó napon pedig játékos akadályverseny keretében mélyítették a héten szerzett ismereteket. Az óvodások számára érthetően, játékosan, szemléletesen próbálták a számukra fontos ismereteket becsempészni a gondolkodásukba. Természetesen nem az volt a cél, hogy iskolás módon különböző anatómiai, orvosi ismereteket tanítsanak a gyerekeknek. Bizonyos alapismeretek elsajátítása mellett főleg arra törekedtek, hogy meggyőződésre juttassák őket: a szívünk nagy kincs, amire vigyáznunk kell, és egészségéért ők maguk is tehetnek valamit. Sokfajta eszközt Játékos TV Híradó: A tanyasi állatok tiltakozása a dohányzás ellen vettek igénybe, hogy a gyerekek számára érdekfeszítőek, figyelemfelkeltőek legyenek a foglalkozások. A környező helységek óvodapedagóguszélgetésre hívják Jakabszállás és a sok játék mellett gitárral, furulyával, sait a Pitypang Óvodába. Ezen az alkalmon az egyesület főtitkára beszél énekekkel tévéhíradót adtak elő. Bá báboztak, riportot készítettek velük, a akkreditált egészségnevelési képzésükről, melyet elegendő számú jelent- kis professzorokkal, és mindvégig kincsesládából kerültek elő a csoda kező esetén Jakabszálláson is elindítanának. A program nyitott, keressék dolgok, mint például a fonendoszkóp, a szívpumpa, a cigarettagép, a sok bátran Talmácsiné dr. Brachna Andreát a 30/ es telefonszámon. egészséges ennivaló, vagy éppen az aranyalma érmek, amit a lelkierőbajnokság nyertesei kaptak. A programról folyamatosan tájékoztatták a szülőket is, hiszen tudják, hogy elsődlegesen a családi környezet tudja a gyermekben a helyes és helytelen szokásokat kialakítani. Továbbá a szülőket is bevonták a szervezési feladatokba, és egy kis fotóalbum segítségével követhették a napi eseményeket, melyet bármikor évek múlva is elővehetnek mind ők, mind gyermekeik. Szeretnék, ha ez az egészséghét nem csak egyszeri program lenne. Kezdet a Mustármag Alapítvány óvodai életmód -alakító tevékenységében, más óvodák, iskolák életében is. Erre jó esélyük van, hiszen már más óvodákba, sőt kisiskolásokhoz is hívták a csapatot. Azt remélik, hogy az óvónők, tanítók egészségnevelő munkáját segíthetik. A programban az egészségről csak a szív-érrendszer szempontjából beszéltek, de bíznak abban, hogy a pedagógusok kitágítják a kört a szervezetünk egészére. Ezért az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatának egyesületével összefogva novemberben egy interaktív be- A hétről megkérdeztük Csáki Ildikó óvó néni véleményét is, aki elmondta, hogy sok új ismeretet szerezve élték át az öt napot a gyermekekkel és kedves segítőikkel. Következetesen és módszeresen eléjük tárták a négytől hétéves korú gyermekek számára érthető módon a szív és a tüdő működését, védelmét. Fontos volt megmutatni, hogyan vigyázhatnak az egészségünkre, és környezetünkben hogyan szerezhetnek érvényt az egészséges életmódnak. Azóta a kicsik egy-egy kiadós futás után mondják és mutatják: - Hallod, hogy dobog a szívem? Mert futottam! Ha sétánk során cigarettázó embert látnak, szólnak: - Ugye nem szabad, óvó néni! A Pitypang Óvoda minden lakója, a szülők és az óvó nénik köszönik a program megálmodóinak lelkes és kitartó munkáját.

7 ÁLMOM MÁSFÉL ÉV UTÁN MEGVALÓSULT 7. oldal Igazi fonendoszkóp használatával a kis doktorok megtapasztalhatták milyen is az igazi szívdobbanás. (jobb oldali kép) Ambrus Gyöngyi, Buda Eszter és Talmácsiné dr. Brachna Andrea közös zenéje és éneke színesítette a gyermekprogramot. Az utolsó előtti napon játékos sportnapot tartottak a parkban, ahol nem a versengés volt a fő szempont, hanem a mozgás és annak szíverősítő és értisztító hatása. A fogócska után megtapasztalhatták a kicsik milyen gyorsan ver a szívük. Ezen a napon a több állomáson lévő feladatokat megoldva játékosan szerettették meg a különböző sportokat a gyermekekkel. Közösen készítették a kicsik a nagyok segítségével a tápláló, vitamindús és rostokban gazdag gyümölcssalátát, a szív és érrendszerre jótékony hatású diókrémet. Vidáman, egyik ámulatból a másikba esve követték végig a játékos bábfigurákkal előadott TV Híradót az ovisok.

8 8. oldal MOZAIK Oravecz Imre: Halottak napja Eső esett, csúszós, sáros a hegyoldal, erős szél fúj, rohannak az égen a felhők, nem tudom meggyújtani a gyertyákat, s láng köré kapott két markom közt egymás után lobbannak el a gyufaszálak, de nem adom fel, a hiábavaló próbálkozások nyelvén így beszélgetek anyámmal, ki odalent van apámmal. JANI BÁCSI MESÉL A II. világháború utáni Magyarországon minden kerékpárt el kellett látni egy névtáblával. Az épp segédrendőrré avanzsált egyszeri ember buzgóságát bizonyítva a kimegy a kocsma elé. Aztán ott van egy csomó bicikli. De egyik sincs lezárva, csak úgy oda van támogatva. Aztán kihívta a tulajdonosokat, de egy nem ment ki. Beszól megint: Kőszegi Tamás, azonnal gyűjjön ki! A biciklije itt van őrizetlen! Nem mén ki senki sem. Régen sötétedés után kezdtük az égetést, most sötétedés után már egyedül vagyok a temetőben, mindenki haza ment, elült a szél, köröskörül csend és sercegés, magukban égnek tovább a gyertyák, a mécsek, és a kivilágított sírok úgy hatnak, mint terített, fényes asztalok valami nagy kerti ünnepségen, ahonnan hirtelen eltűntek a vendégek. Aszongya: - Gyűjjön ki Kőszegi Tamás, mer én úgyis kivárom, akko mög baj lösz. Úgyis volt. Várt. Aztán egyszer kijön az egyik mezőőr. Fogja a biciklit és viszi. - Hohó, vigyázzunk mán a figurára! Maga a Kőszegi Tamás? - Én nem vagyok az. - Hát akkor hogy meri azt a biciklit elvinni? - Hát úgy, hogy a Községi Tanácsé ez a bicikli, én meg mezőőr vagyok. A költő 2003-ban megkapta a legrangosabb magyar kitüntetést, a Kossuth díjat. OVIDŐS-KÖR október 2-án került megrendezésre az OVIDŐS-KÖR az óvodában. Ahogy a címadó szójátékból is kiderül, óvodások és idősek töltöttek el együtt egy kellemes délelőttöt. A program része volt egy játék, amelyben a kicsiknek ki kellett találniuk, hogy milyen hangszereket szólaltatnak meg az óvó nénik, és hogy milyen hangszereket hoztak magukkal az idősek. Volt ott citera, furulya, köcsögduda és még sok érdekesség. Nagyon ügyesek voltak a gyerekek, amikor fel kellett ismerniük, hogy melyik éneket játsszák éppen az óvó nénik. Az énekeket azután együtt énekelték az idősekkel. A délelőtt további részében a nagyszülők muzsikáltak, az unokák pedig táncoltak. A nap meglepetése volt a kemencében sütött tök, amelyet mindenki jó étvággyal fogyasztott el. Fotók és tudósítás: Szabó Emese Felelős kiadó: Jakabszállási Lokálpatrióták Egyesülete Felelős szerkesztő: az egyesület elnöke Szerkeszti: a szerkesztőbizottság Cím: 6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 4/a Az ügyeletes szerkesztő telefonszáma: 76/ , 20/ Készült az egyesület saját informatikai rendszerével. Nyomda: Digital Office Kft. Kecskemét Lóverseny u /

9 K U L T Ú R A É S O L V A S Ó I C S A L Á D U N K Behúzott oldal I. Sohonyai Edit könyvtárunk vendége volt Az országos Tini Könyvtári Napok keretében Sohonyai Edit ifjúsági írónő volt a Jakabszállási Könyvtár vendége október 11-én szombaton. Bár a gyönyörű napfényes délelőttnek is szerepe volt abban, hogy sok diák nem ezt a programot választotta, biztosan állíthatom, hogy a megjelentek kivétel nélkül nagyszerűen érezték magukat. A székesfehérvári írónő sok humorral fűszerezve mesélte el kamaszkorát. Elmondta, hogy segítheti az íróvá válást, ha pont az érettségi i d ő s z a k á - ban ellik meg kedvenc kutyánk, és mi inkább vele f o g l a l k o - zunk ahelyett, hogy az egyetemi felvételire készülnénk. Fontos kellék még, hogy a sikertelen felvételi után olyan munkahelyünk legyen, amit nem szeretünk, így mintegy unaloműzésként akár el is kezdhetünk írni. Ha már elkészült a kézirat, és túl nyuszik vagyunk elvinni egy kiadóhoz, akkor jól jön egy nővér, aki titokban mindezt megteszi helyettünk. Ekkor már csak arra kell várnunk, hogy a kiadó telefonáljon, és közölje velünk, hogy tetszik a kézirat. Edit sziporkázó előadásában kitért a kamaszokat érintő fontos kérdésekre. Mitől lesz valaki nő? Miért érezzük tizenévesként vesztesnek magunkat? Az első randi előtt a fiúk is ugyanúgy zavarban vannak? Mit árul el a testtartásunk? Hány másodperc alatt dől el az életünk? (megoldás: 3. Az első szemkontaktus alatt. ) Sohonyai Edit első könyvét 18 és fél évesen írta, amely Macskaköröm címmel jelent meg 1990-ben. További könyvei: Szerelemlék, Tarkabab, Le a csajokkal! Avagy kinek kell a szerelem, Le a pasikkal! Avagy velem nem stimmel valami?, Jasmine Avagy mégis kell a szerelem? Az írónő könyveit ki lehet kölcsönözni a könyvtárból. Fergeteges humora miatt nem csak tinédzsereknek ajánljuk! Szabó Emese Fáj a háta, dereka, ízülete? Gerinc problémái vannak? Jöjjön el péntekenként 17 órára az általános iskola tornatermébe GYÓGYTORNÁRA. A foglalkozást a megyei kórház gyógytornásza tarja. Érdeklődni: Csorbáné Sipos Mária 20/ Németh Dorinának, aki október 14-én született jó egészséget és sok boldogságot kíván: Keresztanyu és keresztapu

10 Behúzott oldal II. S P O R T Összesített első hely Ifjabb Konfár János a május 25-én kezdődött háromfordulós Hetényvezér Kupa meghívásos kettes-fogathajtó verseny október 5-ei döntőjében az összesített első helyet szerezte meg. - Távlovas bajnokunk Gedeon Tamás szintén október 5-én megszerezte a Dél-alföldi Regionális Távlovas bajnoki címet. A több fordulós megyei verseny utolsó megmérettetése nagyrészt az Izsák környéki homokos, buckás, erdős terepen zajlott. Kisebb részt pedig szikes, agyagos, füves, esetleg vizes szakaszon küzdöttek a versenyzők. Október 12-én az 1999-es korcsoportban rendeztek gyermeklabdarúgó tornát Lajosmizsén a III. Prometeo Kupáért. A résztvevő csapatok: Lajosmizse, Tápiószentmárton, Nyárlőrinc és Jakabszállás voltak. A jakabszállási ifjak a négy fős mezőnyben a II. helyezést érték el. Ifjabb Erdélyi Ferenc különdíjat kapott és bekerült a torna válogatottjába. A csapat tagjai, felső sor: Fodor László, Biró Szabolcs, Szaporán Albert, Oroszi Dániel, Király András, Farkas Norbert, Tóth Csaba Alsó sor: Kerényi Ádám, Kálmán Dániel, Erdélyi Ferenc, Tóth Martin (még nem tagja a csapatnak, mivel négy éves, de szeretett volna együtt lenni a testvérével), Vígh János. Edző: Bertus Lajos Tudósító: Kerényi Ákos A jakabi futólegények: dr. Czabán László, Szalai Ottó és Tánczos László (a képek sorrendjében) október 5-én újra teljesítették a maratoni távot egyénileg. Befutásukhoz gratulálunk és további kitartó futóedzéseket kívánunk a novemberi Balaton Maratonhoz is! A évi Kinizsi Százas teljesítménytúra Május én rendezték meg a hagyományos gyalogos teljesítménytúrát a Pilis és a Gerecse hegységben. Mint a előző években az idén is végiggyalogolta a távot Tánczos Csaba. Az idén sikerült Tánczos Tímeának is édesapja nyomdokába lépni. Jakabszállási HÍRLEVÉL Az életünk része!

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Nagymaros 2005. június 5. - a lap ingyenes! Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Jubileumi ünnepség - sok jókívánsággal Az iskolaépület felavatásának 90 éves évfordulóját ünnepelte

Részletesebben

Kedves Édesanyák, Nagymamák!

Kedves Édesanyák, Nagymamák! 2015. április xxiv. évf. IV. szám Kedves Édesanyák, Nagymamák! Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem feledkezhetünk meg. Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük. Az édesanyákat, akik

Részletesebben

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval Lellei ú ság XX. évfolyam, 4 szám. 2011. április Fájdalmas, ám győzedelmes Húsvét E sorokat még a tavaszi tél dermedt napjaiban írom, de közeleg április, a Nagyhét és a húsvéti ünnepkör. A drámai történésekre

Részletesebben

Ünnepség és példamutató segítség Letenyén

Ünnepség és példamutató segítség Letenyén Letenyén a rossz idõ ellenére a március 15-i ünnepséget a Kossuth-emlékmûnél rendezték meg. Az 1848/49-es szabadságharcra és forradalomra emlékezõk a hófúvásban elsõként közösen énekelték el a Himnuszt,

Részletesebben

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6.

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. szám önkormányzat Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban Beköszöntő Tisztelt Olvasók! Kedves Salgótarjániak!

Részletesebben

A szavazók létszáma nem érte el az ötven százalékot

A szavazók létszáma nem érte el az ötven százalékot XVI. évfolyam III. szám 2008. március Ára: 100 Ft A szavazók létszáma nem érte el az ötven százalékot Akadtak olyanok, akik családostól mentek el szavazni és a boríték bedobását gyermekükre bízták. Március

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

Baranyai Attila Anya

Baranyai Attila Anya Lellei XXIII. évfolyam 5. szám Újság 2014. május Baranyai Attila Anya Jubileumi majális Tíz évvel ezelőtt 2004. május első napján lett Magyarország az Európai Unió tagja, és azóta szervezi a város önkormányzata

Részletesebben

A piac kihasználtsága még várat magára

A piac kihasználtsága még várat magára XXII. évfolyam VIII. szám 2014. augusztus Ára: 120 Ft A piac kihasználtsága még várat magára Nem panaszkodhatnak a település lakói, hogy nem tudnak megfelelő helyen vásárolni helyi termékeket. A piaccsarnok,

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. május 8., III. évf., 9. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu Ballagás 2009 FOTÓ:HORVÁTH DÁVID A végzős diákok idén

Részletesebben

Együtt dobbant a szívük

Együtt dobbant a szívük kö zéleti havila p XII. évfolyam 2010. április Együtt dobbant a szívük Mûvészeti fesztivált rendeztek Hagyárosböröndön met. Ezért, a múlt mentése miatt fontos, becsülendõ a hagyárosiak tette és összefogása.

Részletesebben

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke XX. é vfo lya m XI. szá m 2 0 1 1. n o v e m b e r S z e n t An d rá s t h a v a KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA Október 23. Képes beszámoló

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

LESZ ÚJRA SPORTNAP KARTALON!

LESZ ÚJRA SPORTNAP KARTALON! XIX. évfolyam 8. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA LESZ ÚJRA SPORTNAP KARTALON! 2009. szeptember 12-én kerül megrendezésre a Forrás Szabadidõs Sportnap a sportpályán. A programok a következõk: I. Kartali

Részletesebben

Városházi Híradó. Varázslatos győzelem!

Városházi Híradó. Varázslatos győzelem! Tánccsoda a Kossuthtal A mentősök szava Dohnányi-jubileum Mészáros Csaba 1979-2013 Fergeteges tánckoreográfiákkal kápráztatták el a közönséget a Kossuth iskola diákjai az alapítványi műsorukon. (10. oldal)

Részletesebben

Illyés Gyula: EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL SZÉCHENYIVÁROS MÁRIAHEGY BUDAIHEGY MIKLOVICSTELEP

Illyés Gyula: EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL SZÉCHENYIVÁROS MÁRIAHEGY BUDAIHEGY MIKLOVICSTELEP VII. évfolyam 2. szám Illyés Gyula: EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL Hol a zsarnokság van, ott zsarnokság van, nemcsak a puskacsõben, nemcsak a börtönökben, nemcsak a vallató szobákban, nemcsak az éjszakában

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2.

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2. HÍRek LAjosmizse Portáján Környezetvédelem 2012 VII. évfolyam 2. szám, 2012. május augusztus Majd ha az ember kivágja az utolsó fát, megmérgezi az utolsó folyót, kifogja az utolsó halat is, akkor rádöbben,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2008. SZEPTEMBER Szent István ünnepén Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit Segítség és munkahelymegõrzés Tizenkét év után ismét van bölcsõdéje,

Részletesebben

Szentgrót és Vidéke. Öt falu közös búcsúja tuk, hogy a búcsút fõzõversennyel. Zalavölgyi Kultúrtivornya

Szentgrót és Vidéke. Öt falu közös búcsúja tuk, hogy a búcsút fõzõversennyel. Zalavölgyi Kultúrtivornya Szentgrót és Vidéke A Pakod és Zalabér között húzódó hegygerincen található a Szent Antal Kápolna, ahol a védõszent névnapjához kötõdõen tartják meg a környék öt településének hagyományos hegyi búcsúját.

Részletesebben

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 10. szám A testületi ülésen történt Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-testülete szeptember 26-án ülést tartott Részletfizetési támogatás kérhetô a szennyvízelvezetés

Részletesebben

Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház

Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház Az 1989-es rendszerváltás után úgy mint más csángóföldi faluban, Pusztinán is erős igény mutatkozott arra, hogy a magyar nyelv használata iskolában is, templomban is

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

Feljelentést tesz az előző polgármestert és jegyzőt érintő ügyekben

Feljelentést tesz az előző polgármestert és jegyzőt érintő ügyekben Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának hivatalos lapja XXIV. évfolyam 6. szám MEGJELENIK KÉTHETENTE Alapítva 1902-ben VIRÁGÜNNEP BEIRATKOZÁS 5. MEZŐSI ÁGI 6. RINGATÓ 6. 10. Határozott a képviselő-testület:

Részletesebben

Kőbányai. Segítség percek alatt. Hírek. Egyedülálló mentőállomás Kőbányán 6. old. 4. 7. 16. Új fogorvosi székek. Iskolakezdési támogatás

Kőbányai. Segítség percek alatt. Hírek. Egyedülálló mentőállomás Kőbányán 6. old. 4. 7. 16. Új fogorvosi székek. Iskolakezdési támogatás Új Kőbányai XXIV/8. 2014. augusztus A X. kerület közérdekû magazinja Hírek Segítség percek alatt Egyedülálló mentőállomás Kőbányán 6. old. A tervek szerint halad a Zsivaj utcai rendelő 100 milliót is meghaladó

Részletesebben

KELENFÖLD ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS

KELENFÖLD ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS KELENFÖLD ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS ÚJBUDA A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. JÚNIUS 20. www.ujbuda.hu Segítség

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

Az elsõáldozók egy csoportja. Márfi Gyula érsek a bérmáláson

Az elsõáldozók egy csoportja. Márfi Gyula érsek a bérmáláson Sümeg és Vidéke 30. szám 2013. május közérdekû önkormányzati havilap A hit erõt és célt ad nekünk Az elsõáldozók egy csoportja Márfi Gyula érsek a bérmáláson Tizenkét sümegi diák és öt felnõtt részesült

Részletesebben