Mercedes lakópark lesz Jakabon?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mercedes lakópark lesz Jakabon?"

Átírás

1 Mercedes lakópark lesz Jakabon? Jakabszállási HÍRLEVÉL Részletek a második oldalon VI. évfolyam, 9. szám november 200,- Ft A T A R T A L O M B Ó L : S O K B A K E R Ü L A K O N Y H Á N K? O S Z Á S Z L Ó T K A - P O T T A F A L U K I T Ü N T E - T É S E K 3. P E T P A L A C K G Y Ű J T É S 5. J A N I B Á C S I M E S É L 8. kő esett az állóvízbe A Jakabszállási Lokálpatrióták Egyesülete, mint nevéből fakad kezdeményezte a falu régi képeinek és történeteinek összegyűjtését. Jelenleg a kutatói munkák megosztása folyik. Kérjük a lakosságot, segítsenek minket azzal, hogy előkeresik régi fényképeiket, dokumentumaikat és felidézik a régi történeteket. Ha készen állnak egy kellemes beszélgetésre, akkor hívjanak bátran minket a 20/ as telefonszámom. Hamarosan bővebb információval jelentkezünk. Ötven éve énekel a Kodály Zoltán vegyeskarban Álmom másfél év után megvalósult Tavaly január 7-én levelet írtam mindkét óvoda vezetőjének, melyben felhívtam szíves figyelmüket az EGÉSZSÉ- GESEBB ÓVODÁK NEMZETI HÁLÓZATÁ- RA. Levelemet megkapta még az ÁMK igazgatója, a védőnő és tájékoztatásul az Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke. Igazából szerettem volna egy új lehetőséget adni a gyerekeinknek. És lőn csoda. A magánóvodában a hálózat támogatásával Egészséghetet tartottak szeptember 29-e és október 3-a között. Az eseményről készült beszámolót a hatodik oldalon olvashatja. Valamint a képeket elérheti a honlapon a Galéria 2008 menüpontban. Garabuczi Vince bácsi ötven éve kitartóan énekel a Kodály Zoltán vegyeskarban, amely az idén ünnepli 120 éves fennállását. Jogelődjét, az iparos dalárdát 1888-ban alapították. Ma is az iparkamara szárnya alatt énekelnek. Ott van a próbatermük, de a városi és a megyei támogatáson túl leginkább saját magukat tartják fenn, ami megnehezíti a dolgukat. Ugyanakkor a létezés a legnagyobb sikerük. A legidősebb tagjuk majdnem kilencven éves, de a legkitartóbb a jakabszállási Vince bácsi óta szerepelnek a mai néven, melyre Kodály személyesen adta áldását. Most 45 tagot számlálnak, de a vegyeskar bánatára kevés köztük a fiatal, ezért szívesen veszik bárki jelentkezését, akár zenei képzettség nélkül is. Az Iparkamarában és a Tiszti klubban lehet érdeklődni. Az eseményen készült videó megnézhető a honlapon a Galéria 2008 menüpont alatt. A Kecskeméti Televízió nyomán. Szabó György Róbert Idősek klubjainak találkozója Immár másodszor került megrendezésre az Idősek Napja a Művelődési Házban szeptember 26-án pénteken. A r e ndezvé n ye n n e m csak a jakabszállási Idősek Klubjának tagjai vettek részt, hanem Félegyházáról is jöttek nyugdíjasok különbusszal. Folytatás a hatodik oldalon.

2 2. oldal K Ö Z S É G H Á Z I É R T E S Í T Ő Folytatás az első oldalról. Lakópark Konfár János alpolgármester tárgyalásokat folytatott Szabó Mihály polgármesterrel együtt Szemereyné Pataki Klaudiával Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármesterével. Céljuk az volt, hogy minél előnyösebb képet alakítsanak ki településünkről. Jó lenne, ha a Mercedes gyár dolgozói nálunk vásárolnának portákat, hiszen hamarosan 104 telket tudunk értékesíteni és a megyeszékhely nagyon közel van hozzánk. A helyi hivatal munkatársai a vezetők közreműködésével elkészítettek egy bemutatkozó anyagot Jakabszállásról, melyet a tárgyalás alkalmával át is adtak. - Nagyító alatt a konyha működése Az önkormányzat fenntartásában lévő konyha belső ellenőrzéséről tájékoztatta a képviselő-testületet Szabó Mihály polgármester, aki vitaindítóként javasolta, hogy a helyben megtermelt termékeket az őstermelőktől nagyobb arányban vásárolják fel. Tánczos László az előterjesztéssel kapcsolatban megkérdezte, hogy van-e értelme külön a konyhához víz-, villany- gázmérők felszerelésének. Észrevételezte, hogy az orvosi rendelőknél végrehajtottak ilyen jellegű megosztást, de túlságosan sokba került. Véleménye szerint hozzáértő, helybeli szakember fel tudja mérni a konyha energiafelhasználását +5, -5 % eltéréssel. Tekintettel arra, hogy a konyhát is és az óvodát is az önkormányzat tartja fenn, felesleges költségnek tartja ezen beruházás megvalósítását. Szűcs Tibor (a tanulmány készítője) egyetértett azzal a megállapítással, hogy mindkét intézmény önkormányzati fenntartású, de ha tisztában akar lenni a testület a tényleges energia felhasználással, akkor a pontos mérést almérők felszerelése tudja biztosítani. Először ez valóban költséggel jár, de a továbbiakban biztosított lenne az energia-felhasználás pontos követése. Jelenleg az óvoda kétharmadnyi, a konyha egyharmadnyi energiát használ el a költségvetés szerint, de több intézmény energiafelhasználását összehasonlítva ez a megosztás megkérdőjelezhető. Hangsúlyozta, hogy nem kellene külön mérőket felszerelni, csupán almérőket, így a különbözetből pontos adatok birtokába jut a könyvelés, ahol számviteli előírás is az adatok pontos mérése. A ténylegesen felmerült költségekkel tudnak számolni, ami befolyásolja például a térítési díjakat, az önköltséget stb. Tánczos László a testületre bízta a döntést, de továbbra is fenntartotta véleményét, hogy felesleges pénzkidobásnak tartja az almérők felszerelését. Szűcs Tibor kiegészítette, hogy az energiaköltségeken kívül a bért és járulékait valamint a készletbeszerzést is figyelembe kell venni. Tánczos László megkérdezte, hogy hány %-át adja az önköltségnek az energiaköltség. Szűcs Tibor válaszul elmondta, nem lehet a jelenlegi költségeket reálisan meghatározni, mert nincs külön könyvelve, vagy megalapozatlan feltételezésen alapuló költségeket tartalmaz. Ahhoz, hogy a testület reális költségeket lásson, szükséges lenne véleménye szerint almérőket felszereltetni, amelyek segítségével objektív mérésen alapul a felhasználás. Jelen esetben a szolgáltatók nem is engednének másik főmérőt felszerelni, mert egy helyrajzi számon van az óvoda és a konyha is, csupán almérőket, mint a társasházakban. Konfár János szerint a gépek teljesítményét meg kellene nézni és a fogyasztást így meghatározni. Más egy társasházban elválasztani az energiafelhasználást, és más itt ebben az esetben. Külön kellene választani a villany, a gáz, a víz, valamint a szennyvíz elhelyezését is. Feltételezhető, hogy ez valóban nem kevés pénzbe kerülne. Akkor marad a szakember által történt felmérés a gépek teljesítménye alapján. Kovács Bálint egyetértett azzal, hogy a műszaki szétválasztás nagy költséggel járna. Dolog Ernő véleménye szerint a belső ellenőrzés nagy munka volt. A bérek inkább alacsonynak mondhatók a konyhai alkalmazottak esetében. A térítési díjakat megvizsgálva - a május 14-i - napon arra a következtetésre jutott, hogy a gyerekek nem fizetnek rezsi költséget, valamint ezen kívül vannak olyan szociálisan rászoruló gyerekek is, akik részben vagy egyáltalán nem fizetnek térítési díjat. A gyerekek után a normatívát csupán a szociálisan rászorultak után kapja az önkormányzat és nem az összes gyerek után. A konyha gazdaságosságának vizsgálata során ezt is szem előtt kell tartani. Ha vállalkozásba lenne kiadva az étkeztetés, az önkormányzatnak azt az összeget is ki kellene fizetnie. Véleménye szerint az ingyenes étkeztetésből adódik a hiány. Ezek figyelembevételével már nem is veszteséges a konyha üzemeltetése. Szabó György Róbert megállapította, hogy a gyerekek közül senkinek sem kell rezsiköltséget fizetnie. Valamint nem hiszi, hogy az energiaköltség csupán az összköltség 1,9 %-át teszi ki. Javasolta a használt energiafogyasztók teljesítményének felmérését. Szabó Mihály szerint sajnos mínuszos az intézmény működése. A célunk az, hogy minél jobb és olcsóbb legyen az étkeztetés. Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a belső ellenőrzési jelentést, az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta. Megbízta Szabó Mihály polgármestert, hogy az almérők felszerelésére vonatkozóan kérjen árajánlatot, valamint szakember bevonásával mérje fel a fogyasztók energia felhasználását az óvoda konyhájában. Határidő: december 31.

3 GENERÁCIÓK A MINDENNAPOKBAN KITÜNTETSÉSEK Az idén a nemzeti ünnephez méltó megemlékezés zajlott településünkön. Először a hetedik és nyolcadik osztályosok műsorát láttuk a parkban, mely Varga-Kovács Anna munkáját dicséri. Ezután a templomkertben Fazekas Emőke és Patonai Nikolett egy-egy verssel köszöntötte az egybegyűlteket. A verseket Dologné Kovács Izabella tanárnő tanította be. Ezen az eseményen dr. Károlyfalvi József a Történelmi Igazságtétel Bizottság Bács-Kiskun megyei elnökségi tagja mondott ünnepi beszédet, melyet az egybegyűltek a hetedikesekkel együtt hallgatták meg. Ezután a koszorúzással egybekötve egy 1956-os zászlót és emléklapot vett át Konfár János alpolgármester 3. oldal Novák Ferenctől a Történelmi Igazságtétel Bizottság megyei elnökétől (képünkön). Nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából Szűcs Erika szociális és munkaügyi miniszter szakmai kitüntetéseket adományozott. A tanyasi, és a külterületeken élő családok jólétének növelése érdekében több mint három évtizeden át kifejtett példaértékű munkássága elismeréseként: Szabó Mihály, Jakabszállás Község Önkormányzat polgármestere A központi ünnepségek után a megemlékezés folytatódott a temetőben lévő emlékfalnál. Itt a polgármesteri hivatal dolgozói, a helyi 56-osok és a nyolcadikosok helyeztek el egy-egy koszorút, és több mécsest gyújtottak. "Szociális Munkáért Díj"-ban részesült:.a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2008-ban a BÁCSKISKUN MEGYE SPORT DÍJA -t GENERÁCIÓK TALÁLKOZÁSA Október 23-án ismét nagyon tartalmas kulturális műsort láthatott a közönség. Először az óvodás és iskolás gyermekek zenés játékát (képünkön) és táncát láthattuk, majd a pékáru bemutató és kóstoló után a keceli Hagyományőrző Asszonykórus előadását élvezhettük Widner János gombos harmonikus közreműködésével. Szabó Mihály Jakabszállás polgármesterének adományozta. Szekeres Imre Honvédelmi miniszter a példamutató állampolgár és honvédelem közötti kapcsolata alapján Kocsis István urat emlékplakettben részesítette Szerkesztőségünk gratulál és további sok sikert kíván munkájukhoz.

4 4. oldal I D Ő S E K K L U B J A I N A K T A L Á L K O Z Ó J A A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is zenés műsorokkal készültek az idősek. Fellépett a jakabszállási Citera Kör, énekelt a félegyházi kórus, majd néptáncbemutatót is tartottak. Több mint nyolcvan vendég vett részt a rendezvényen. Már hagyománnyá vált, hogy a jakabszállásiakat is meghívják a félegyházi Idősek Klubjának tagjai viszonzásképpen a vendéglátásért. A rendezvényre Pálmonostorán kerül majd sor, ahol lovasbemutatót is láthatnak a vendégek. A mostani rendezvényről elmondható, hogy igen jó hangulatban telt. Az ebédre felszolgált finom pörkölt után délután öt óráig tartott a tánc. Bár a zenéről ekkor már egy hivatásos zenész gondoskodott, mindenki énekelt, hisz olyan számokat is lehetett itt hallani, amelyekre még fiatalon táncoltak. Az eseményen készült képeket megtalálja honlapunkon a Galéria 2008 menüre klikkelve! Szabó Emese Jövőre ne maradjon le ön sem. Szeretettel várjuk közénk. Már most az Idősek Klubjába. Voltak akik inkább hallgatták az éneket és a zenét, míg többen beálltak a közös vonatozásba is.

5 GR EÖ NV EI D R ÁH CÍ IR ÓE K A M I N D E N N A P O K B A N 5. oldal ANYAKÖNYVI HÍREK Születtek név szül. anyja neve apja neve Bódog Milica Rigó Krisztina Bódog János Tok Nikolett Kemecsei Anikó Tok László Vígh Roberta Mészáros Anikó Vígh Lajos Meghalt Magyar Ferencné (Polyák Ilona) életének 72. évében szeptember 30-án elhunyt. PET palack gyűjtés Immáron több hónapja tevékenyen tesz a környezetvédelemért a napközi otthonos óvoda azzal, hogy az ásványvizes és üdítős PET palackokat összegyűjti. Kérjük tapossák össze ezeket és az Arany J. utca felöli gazdasági bejárónál elhelyezett gyűjtőbe dobják be. Delikát 8 vonalkód Bár az idén nem nyertünk játszóteret, de egy köszönő levelet kapott szerkesztőségünk, melyben tájékoztattak arról, hogy jövőre is lesz játék. Ezért kérjük továbbra is vásárolják a Delikát 8 ételízesítőt és a kiürült zacskókat dobják be postaládánkba(petőfi S. u. 4/a). Az idei segítségüket köszönjük. Kupakgyűjtés Továbbra is várjuk műanyag kupakjaikat. Kérjük zacskóba téve akasszák rá szerkesztőségünk kerítésére. (Petőfi S. u. 4/a) Arcfestés a napközi otthonos óvodában Október 3-án pénteken a Kölyökidő Alapítvány jóvoltából egy vidám délelőttöt tölthettek el a gyerekek a Tavasz utcai óvoda udvarán. Mindenki kipróbálhatta magát az ugráló várban, majd az alapítvány munkatársának jóvoltából arcképfestést is lehetett kérni. Bár előző éjszaka esett az eső, és még reggel is úgy nézett ki, hogy a rossz idő miatt meghiúsul a rendezvény, az égiek végül igazi napsütéses időt ajándékoztak a gyerekeknek, akik ezt meghálálva kifáradásig ugrándoztak az ugráló várban. Fotók és tudósítás: Szabó Emese ÚJ előfizetőknek az 1,2 megás ADSL internet most 2.479,- akciósan forint havonta. ADSL internet, szünetmentes szolgáltató-váltóknak 3.390,- Ft-tól. Információ: 20/

6 6. oldal Á L M O M M Á S F É L É V U T Á N M E G V A L Ó S U L T Folytatás az első oldalról Dibben-dobban Egészséghét a Pitypang Óvodában Szabó György Róbert tudósítása Holnap is jöttök?- kérdezte az egyik fiúcska a pénteki búcsú után. Egy másik pedig énekelgetve fogadta a szüleit az öltözőben: a kis kovács kalapál. Bár hétfőtől péntekig a délelőttök zsúfolva voltak foglalkozással, mégis úgy tűnt, a gyerekek nem unták meg, sőt nagyon is élvezték. Nemcsak élménydús, hanem hasznos is volt a program. Az egyik kislány otthon így szólt anyukájához: Anya, ne cigizzél, mert barna lesz a tüdőd! A Dibben-Dobban Gyermekprogramot szeptember 29-e és október 3-a között rendezte meg a Mustármag Alapítvány a Pitypang óvoda alapítványával karöltve. Az ötlet tavasszal született meg az egyik anyuka, Talmácsiné dr. Brachna Andrea (orvos, egészségtan tanár) fejében, és Ambrus Gyöngyi óvodapedagógussal együtt valósította meg, Buda Eszter furulyatanár közreműködésével. Az óvoda vezetője, Csáki Ildikó lelkesen fogadta a programot, együttműködése nélkülözhetetlen volt annak sikeréhez. Ildikó maga is elkötelezett híve az egészséges életmódnak, és egy hosszabb távú változást remél az óvoda és az ovisok életében. A program fő támogatója az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata, akik 2007 júniusában az Egészségügyi Minisztériummal és 17 más tudományos és civil szervezettel együtt írták alá a Egészséges Szív Európai Chartát. Az egészséghét a Charta három fő célkitűzését tartalmazta: nem dohányzás, több mozgás, több zöldség és gyümölcs fogyasztása. Ennek megfelelően épültek fel a foglalkozások is. Első nap a testünkkel és a szívünkkel, ereinkkel ismerkedtek az ovisok, majd minden célkitűzéssel egy napot foglalkoztak, az utolsó napon pedig játékos akadályverseny keretében mélyítették a héten szerzett ismereteket. Az óvodások számára érthetően, játékosan, szemléletesen próbálták a számukra fontos ismereteket becsempészni a gondolkodásukba. Természetesen nem az volt a cél, hogy iskolás módon különböző anatómiai, orvosi ismereteket tanítsanak a gyerekeknek. Bizonyos alapismeretek elsajátítása mellett főleg arra törekedtek, hogy meggyőződésre juttassák őket: a szívünk nagy kincs, amire vigyáznunk kell, és egészségéért ők maguk is tehetnek valamit. Sokfajta eszközt Játékos TV Híradó: A tanyasi állatok tiltakozása a dohányzás ellen vettek igénybe, hogy a gyerekek számára érdekfeszítőek, figyelemfelkeltőek legyenek a foglalkozások. A környező helységek óvodapedagóguszélgetésre hívják Jakabszállás és a sok játék mellett gitárral, furulyával, sait a Pitypang Óvodába. Ezen az alkalmon az egyesület főtitkára beszél énekekkel tévéhíradót adtak elő. Bá báboztak, riportot készítettek velük, a akkreditált egészségnevelési képzésükről, melyet elegendő számú jelent- kis professzorokkal, és mindvégig kincsesládából kerültek elő a csoda kező esetén Jakabszálláson is elindítanának. A program nyitott, keressék dolgok, mint például a fonendoszkóp, a szívpumpa, a cigarettagép, a sok bátran Talmácsiné dr. Brachna Andreát a 30/ es telefonszámon. egészséges ennivaló, vagy éppen az aranyalma érmek, amit a lelkierőbajnokság nyertesei kaptak. A programról folyamatosan tájékoztatták a szülőket is, hiszen tudják, hogy elsődlegesen a családi környezet tudja a gyermekben a helyes és helytelen szokásokat kialakítani. Továbbá a szülőket is bevonták a szervezési feladatokba, és egy kis fotóalbum segítségével követhették a napi eseményeket, melyet bármikor évek múlva is elővehetnek mind ők, mind gyermekeik. Szeretnék, ha ez az egészséghét nem csak egyszeri program lenne. Kezdet a Mustármag Alapítvány óvodai életmód -alakító tevékenységében, más óvodák, iskolák életében is. Erre jó esélyük van, hiszen már más óvodákba, sőt kisiskolásokhoz is hívták a csapatot. Azt remélik, hogy az óvónők, tanítók egészségnevelő munkáját segíthetik. A programban az egészségről csak a szív-érrendszer szempontjából beszéltek, de bíznak abban, hogy a pedagógusok kitágítják a kört a szervezetünk egészére. Ezért az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatának egyesületével összefogva novemberben egy interaktív be- A hétről megkérdeztük Csáki Ildikó óvó néni véleményét is, aki elmondta, hogy sok új ismeretet szerezve élték át az öt napot a gyermekekkel és kedves segítőikkel. Következetesen és módszeresen eléjük tárták a négytől hétéves korú gyermekek számára érthető módon a szív és a tüdő működését, védelmét. Fontos volt megmutatni, hogyan vigyázhatnak az egészségünkre, és környezetünkben hogyan szerezhetnek érvényt az egészséges életmódnak. Azóta a kicsik egy-egy kiadós futás után mondják és mutatják: - Hallod, hogy dobog a szívem? Mert futottam! Ha sétánk során cigarettázó embert látnak, szólnak: - Ugye nem szabad, óvó néni! A Pitypang Óvoda minden lakója, a szülők és az óvó nénik köszönik a program megálmodóinak lelkes és kitartó munkáját.

7 ÁLMOM MÁSFÉL ÉV UTÁN MEGVALÓSULT 7. oldal Igazi fonendoszkóp használatával a kis doktorok megtapasztalhatták milyen is az igazi szívdobbanás. (jobb oldali kép) Ambrus Gyöngyi, Buda Eszter és Talmácsiné dr. Brachna Andrea közös zenéje és éneke színesítette a gyermekprogramot. Az utolsó előtti napon játékos sportnapot tartottak a parkban, ahol nem a versengés volt a fő szempont, hanem a mozgás és annak szíverősítő és értisztító hatása. A fogócska után megtapasztalhatták a kicsik milyen gyorsan ver a szívük. Ezen a napon a több állomáson lévő feladatokat megoldva játékosan szerettették meg a különböző sportokat a gyermekekkel. Közösen készítették a kicsik a nagyok segítségével a tápláló, vitamindús és rostokban gazdag gyümölcssalátát, a szív és érrendszerre jótékony hatású diókrémet. Vidáman, egyik ámulatból a másikba esve követték végig a játékos bábfigurákkal előadott TV Híradót az ovisok.

8 8. oldal MOZAIK Oravecz Imre: Halottak napja Eső esett, csúszós, sáros a hegyoldal, erős szél fúj, rohannak az égen a felhők, nem tudom meggyújtani a gyertyákat, s láng köré kapott két markom közt egymás után lobbannak el a gyufaszálak, de nem adom fel, a hiábavaló próbálkozások nyelvén így beszélgetek anyámmal, ki odalent van apámmal. JANI BÁCSI MESÉL A II. világháború utáni Magyarországon minden kerékpárt el kellett látni egy névtáblával. Az épp segédrendőrré avanzsált egyszeri ember buzgóságát bizonyítva a kimegy a kocsma elé. Aztán ott van egy csomó bicikli. De egyik sincs lezárva, csak úgy oda van támogatva. Aztán kihívta a tulajdonosokat, de egy nem ment ki. Beszól megint: Kőszegi Tamás, azonnal gyűjjön ki! A biciklije itt van őrizetlen! Nem mén ki senki sem. Régen sötétedés után kezdtük az égetést, most sötétedés után már egyedül vagyok a temetőben, mindenki haza ment, elült a szél, köröskörül csend és sercegés, magukban égnek tovább a gyertyák, a mécsek, és a kivilágított sírok úgy hatnak, mint terített, fényes asztalok valami nagy kerti ünnepségen, ahonnan hirtelen eltűntek a vendégek. Aszongya: - Gyűjjön ki Kőszegi Tamás, mer én úgyis kivárom, akko mög baj lösz. Úgyis volt. Várt. Aztán egyszer kijön az egyik mezőőr. Fogja a biciklit és viszi. - Hohó, vigyázzunk mán a figurára! Maga a Kőszegi Tamás? - Én nem vagyok az. - Hát akkor hogy meri azt a biciklit elvinni? - Hát úgy, hogy a Községi Tanácsé ez a bicikli, én meg mezőőr vagyok. A költő 2003-ban megkapta a legrangosabb magyar kitüntetést, a Kossuth díjat. OVIDŐS-KÖR október 2-án került megrendezésre az OVIDŐS-KÖR az óvodában. Ahogy a címadó szójátékból is kiderül, óvodások és idősek töltöttek el együtt egy kellemes délelőttöt. A program része volt egy játék, amelyben a kicsiknek ki kellett találniuk, hogy milyen hangszereket szólaltatnak meg az óvó nénik, és hogy milyen hangszereket hoztak magukkal az idősek. Volt ott citera, furulya, köcsögduda és még sok érdekesség. Nagyon ügyesek voltak a gyerekek, amikor fel kellett ismerniük, hogy melyik éneket játsszák éppen az óvó nénik. Az énekeket azután együtt énekelték az idősekkel. A délelőtt további részében a nagyszülők muzsikáltak, az unokák pedig táncoltak. A nap meglepetése volt a kemencében sütött tök, amelyet mindenki jó étvággyal fogyasztott el. Fotók és tudósítás: Szabó Emese Felelős kiadó: Jakabszállási Lokálpatrióták Egyesülete Felelős szerkesztő: az egyesület elnöke Szerkeszti: a szerkesztőbizottság Cím: 6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 4/a Az ügyeletes szerkesztő telefonszáma: 76/ , 20/ Készült az egyesület saját informatikai rendszerével. Nyomda: Digital Office Kft. Kecskemét Lóverseny u /

9 K U L T Ú R A É S O L V A S Ó I C S A L Á D U N K Behúzott oldal I. Sohonyai Edit könyvtárunk vendége volt Az országos Tini Könyvtári Napok keretében Sohonyai Edit ifjúsági írónő volt a Jakabszállási Könyvtár vendége október 11-én szombaton. Bár a gyönyörű napfényes délelőttnek is szerepe volt abban, hogy sok diák nem ezt a programot választotta, biztosan állíthatom, hogy a megjelentek kivétel nélkül nagyszerűen érezték magukat. A székesfehérvári írónő sok humorral fűszerezve mesélte el kamaszkorát. Elmondta, hogy segítheti az íróvá válást, ha pont az érettségi i d ő s z a k á - ban ellik meg kedvenc kutyánk, és mi inkább vele f o g l a l k o - zunk ahelyett, hogy az egyetemi felvételire készülnénk. Fontos kellék még, hogy a sikertelen felvételi után olyan munkahelyünk legyen, amit nem szeretünk, így mintegy unaloműzésként akár el is kezdhetünk írni. Ha már elkészült a kézirat, és túl nyuszik vagyunk elvinni egy kiadóhoz, akkor jól jön egy nővér, aki titokban mindezt megteszi helyettünk. Ekkor már csak arra kell várnunk, hogy a kiadó telefonáljon, és közölje velünk, hogy tetszik a kézirat. Edit sziporkázó előadásában kitért a kamaszokat érintő fontos kérdésekre. Mitől lesz valaki nő? Miért érezzük tizenévesként vesztesnek magunkat? Az első randi előtt a fiúk is ugyanúgy zavarban vannak? Mit árul el a testtartásunk? Hány másodperc alatt dől el az életünk? (megoldás: 3. Az első szemkontaktus alatt. ) Sohonyai Edit első könyvét 18 és fél évesen írta, amely Macskaköröm címmel jelent meg 1990-ben. További könyvei: Szerelemlék, Tarkabab, Le a csajokkal! Avagy kinek kell a szerelem, Le a pasikkal! Avagy velem nem stimmel valami?, Jasmine Avagy mégis kell a szerelem? Az írónő könyveit ki lehet kölcsönözni a könyvtárból. Fergeteges humora miatt nem csak tinédzsereknek ajánljuk! Szabó Emese Fáj a háta, dereka, ízülete? Gerinc problémái vannak? Jöjjön el péntekenként 17 órára az általános iskola tornatermébe GYÓGYTORNÁRA. A foglalkozást a megyei kórház gyógytornásza tarja. Érdeklődni: Csorbáné Sipos Mária 20/ Németh Dorinának, aki október 14-én született jó egészséget és sok boldogságot kíván: Keresztanyu és keresztapu

10 Behúzott oldal II. S P O R T Összesített első hely Ifjabb Konfár János a május 25-én kezdődött háromfordulós Hetényvezér Kupa meghívásos kettes-fogathajtó verseny október 5-ei döntőjében az összesített első helyet szerezte meg. - Távlovas bajnokunk Gedeon Tamás szintén október 5-én megszerezte a Dél-alföldi Regionális Távlovas bajnoki címet. A több fordulós megyei verseny utolsó megmérettetése nagyrészt az Izsák környéki homokos, buckás, erdős terepen zajlott. Kisebb részt pedig szikes, agyagos, füves, esetleg vizes szakaszon küzdöttek a versenyzők. Október 12-én az 1999-es korcsoportban rendeztek gyermeklabdarúgó tornát Lajosmizsén a III. Prometeo Kupáért. A résztvevő csapatok: Lajosmizse, Tápiószentmárton, Nyárlőrinc és Jakabszállás voltak. A jakabszállási ifjak a négy fős mezőnyben a II. helyezést érték el. Ifjabb Erdélyi Ferenc különdíjat kapott és bekerült a torna válogatottjába. A csapat tagjai, felső sor: Fodor László, Biró Szabolcs, Szaporán Albert, Oroszi Dániel, Király András, Farkas Norbert, Tóth Csaba Alsó sor: Kerényi Ádám, Kálmán Dániel, Erdélyi Ferenc, Tóth Martin (még nem tagja a csapatnak, mivel négy éves, de szeretett volna együtt lenni a testvérével), Vígh János. Edző: Bertus Lajos Tudósító: Kerényi Ákos A jakabi futólegények: dr. Czabán László, Szalai Ottó és Tánczos László (a képek sorrendjében) október 5-én újra teljesítették a maratoni távot egyénileg. Befutásukhoz gratulálunk és további kitartó futóedzéseket kívánunk a novemberi Balaton Maratonhoz is! A évi Kinizsi Százas teljesítménytúra Május én rendezték meg a hagyományos gyalogos teljesítménytúrát a Pilis és a Gerecse hegységben. Mint a előző években az idén is végiggyalogolta a távot Tánczos Csaba. Az idén sikerült Tánczos Tímeának is édesapja nyomdokába lépni. Jakabszállási HÍRLEVÉL Az életünk része!

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013.

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013. Jakabszállás elérhetősége 2 : I. Jakabszállás Községi Lovas Sportpálya teljes körű fejlesztése, kiépítése Jakabszállási Lovas Sportegyesület Konfár János elnök 20/54-111-66 - Jakabszállás és vonzáskörzete

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

XVII évfolyam - 3 szám 2016 Március Rajzfilmek a '80-as évekből biztos van, amit még nem láttál! március 26 (szombat) 14:00 Kreatív Hobby műhely Programajánló Net-nagyi Folytatódik a számítógép használati

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 3/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 23- án 17.

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954 TÁMOP3.1.4B-13/1-2013-0001. számú Köznevelés az iskolában című pályázat keretén belül a Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs című egészségnevelési projektnap Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Bázisovi Program

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Bázisovi Program Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisovi Program A hálózat A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt egyedi Bázisiskola Programja már 9 sikeres évet és rengeteg tapasztalatot tudhatott maga mögött 150 általános- és

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az írásban kiküldött napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az írásban kiküldött napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült a Toponári Művelődési Házban, a Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2012. április 16-án 17.00 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. 46,550 1 47,850 1 47,750 1 142,150 2 Nagykőrös Kossuth Lajos Ált. Isk. 45,650 2 46,650 3 47,750 1 140,050 3 Villány Alapfokú Okt. és Nev. Központ 45,600

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS 2016

KÖZMEGHALLGATÁS 2016 KÖZMEGHALLGATÁS 2016 Alpolgármesteri beszámoló BEVÉTELEK Állami támogatások Közös Önkormányzati hivatal 52 millió forint Település üzemeltetés /zöldterületek, közvilágítás, köztemető/ 19 millió forint

Részletesebben

Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban

Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban Iskolánkban két pályázati lehetőség kihasználásának köszönhetően elindult, és egyre nagyobb népszerűségnek örvend, egyre sikeresebb az asztalitenisz

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat február 15-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat február 15-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Isztimér, Köztársaság u. 77 Jelen vannak: Gerstmár Szilvia elnök Schneider György elnökhelyettes

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Bevételek: Megnevezés Költségvetési támogatás Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzattól Kapott támogatás

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

Havi összesítő. Január

Havi összesítő. Január Havi összesítő Január Január 17. (péntek) 18:00 Találkozások - A százhalombattai Kalendárium bemutatója Vendégünk: Jankovits Márta, a Faluvédő Egylet elnöke A Kalendáriumot bemutatja Sinka László, alpolgármester

Részletesebben

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta: Ridzi Gizella Fotókat készítette: Tauber Norbert, Péter András, Ráksi Mihály Szerkesztette: Fekete Balázs EU CODE WEEK - A PROGRAMOZÁS HETE EURÓPÁBAN IGY A SZISZKIBEN

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Honismereti Tanulmányi Verseny

Honismereti Tanulmányi Verseny Honismereti Tanulmányi Verseny A háromfordulós versenyben a tanulóknak fordulónként 19 feladatot kellett megoldaniuk egyénileg interneten. A 38 nevezett tanulónk közül 10 diák megoldásai lettek hibátlanok:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP Tanévnyitó Értekezlet, 17,30

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP Tanévnyitó Értekezlet, 17,30 201 Szeptember 29 30 31 01 02 03 04 Tanévnyitó Értekezlet, 17,30 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Szülői értekezlet (Bocskai) Szülői értekezlet 17 óra 19 20 21 22 23 24 25 Szülői értekezlet(béla

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. május 06-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el.

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el. Diákvilág Kedves Olvasó! 2012. március 13-án, 21 felső tagozatos tanuló részt vett a Koszta József Múzeum Kézzel-lábbal a múzeumban című múzeumpedagógiai foglalkozásán, amelyet az 1848. március 15-i forradalom

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2003. FEBRUÁR TISZTELT PUSZTAFÖLDVÁRI LAKOSOK! Ezúton szeretnék tájékoztatást adni ebrendeletünkről, mivel településünk belterületén az utóbbi időben elszaporodtak a kóbor ebek.

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete www.bacskultura.hu

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete www.bacskultura.hu Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncgála területi válogatója Petőfi Sándor Művelődési Központ Kiskőrös, február 17. 2007 Évnyitó szakmai értekezlet Általános Művelődési Központ Nemesnádudvar,

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ 2012 őszén került sor Papp Éva tanárnő szervezésével, a Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakközépiskola könyvtárában az országos Harry Potter műveltségi vetélkedő döntőjére.

Részletesebben

Sok üvegnyi jóság - Nyolcadik éve a nagycsaládosokért!

Sok üvegnyi jóság - Nyolcadik éve a nagycsaládosokért! S A J T Ó A N Y A G Sok üvegnyi jóság - Nyolcadik éve a nagycsaládosokért! Az Idősek világnapjához közeledvén kiemelt hangsúlyt kap az immár nyolcadik éve élő Tápláló szeretet program, mely a nógrádi nyugdíjasok

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

A polgármester megállapította, hogy az ülésen 6 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester megállapította, hogy az ülésen 6 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. MÁRKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8441 MÁRKÓ, Padányi Bíró Márton tér 5. E-mail: onkormanyzat@marko.hu Szám: 163- /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Márkó Község Önkormányzatának ülésén

Részletesebben

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése KVSE atlétika szakosztály 2013. évi értékelése Az atlétika szakosztály elsősorban gyermek és serdülő korcsoporttal dolgozik. A 2013-as évben bekapcsolódtunk a Magyar Atlétikai Szövetség által életre hívott

Részletesebben

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8.

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. A programok a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban zajlottak, ahol nagy örömünkre

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Február 17. 15.00 Nagyiskola Kisiskola Petőfi S. utca Téltemetés és Kiszebáb égetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 2/2011.jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 3-án megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.

ELŐTERJESZTÉS. Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. ELŐTERJESZTÉS Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 18-én (szerdán) 16 órai kezdettel tartandó ülésére...napirendi pont Előterjesztő: Szabó István PTÜK Bizottság elnöke Tollner József

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei

Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei 2013. október 30-i nyilvános, együttes ülésének anyaga Városlőd Község Önkormányzat,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről. Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 4/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

HÍREK, ESEMÉNYEK Nagy volt az érdeklődés a VI. Gyermek Alkotótábor iránt Kaposszerdahelyen, 94 gyermek jelentkezett decemberben. Az egész napos rendezvényen 7 alkotóművész segítségével a gyermekek karácsonyi

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

SPORT...SPORT...SPORT

SPORT...SPORT...SPORT SPORT...SPORT...SPORT Az iskola tanulói számos sportsikert könyvelhetnek el. Az alábbi táblázatokban a különböző sportágak legjobb 15 eredményét tekinthetik meg. 800 m FUTÁS - FIÚK Kocsis Gábor 2:13,20

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A közmeghallgatás helye: Kenderföld-Somági

Részletesebben