1. Lehet-e karosszériát, vagy alvázat cserélni? Szükség esetén új karosszéria vagy alváz beépítése lehetséges

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Lehet-e karosszériát, vagy alvázat cserélni? Szükség esetén új karosszéria vagy alváz beépítése lehetséges"

Átírás

1 1. Lehet-e karosszériát, vagy alvázat cserélni? Szükség esetén új karosszéria vagy alváz beépítése lehetséges 2. Hogyan töröltethető a vontatási adatokra vonatkozó bejegyzés a forgalmi engedélyből? A bejegyzés csak a vonóberendezés leszerelését követő műszaki vizsga során törölhető. 3. Kell-e igazolást kérni a súlyadó kedvezmény igénybevételéhez? Általában nem, mert a mérő helyen bejegyzik az igazolólapra a szükséges kódot. 4. A területi közlekedési felügyeletnél, időszakos műszaki vizsgára történő bejelentéskor mikor hosszabbítják meg a forgalmi engedély érvényességi határidejét? Ha az időszakos vizsgálatot a forgalmi engedély érvényességi határidején belül kérték de a vizsgálatot az érvényességi határidő lejárta utáni időpontra tűzték ki. A válaszlap a vizsga érvényességet a vizsga időpontjáig meghosszabbítja. Abban az esetben ha a bejelentéskor a forgalmi engedély már nem érvényes, a válaszlap -illetékbélyeg felragasztása mellett- csak a vizsga időpontjában felhasználható, egy alkalomra szóló útvonalengedély. 5. A műszaki vizsga során kiadott adatlappal mi a teendő? Az illetékes okmányirodát 15 napon belül fel kell keresni, és adatlap alapján a jármű adatait ott módosítják. 6. Vizsgadíj befizetés milyen módon történik? Helyszínen a vizsgaidő alatt a pénztárnál lehet befizetni. 7. Milyen esetben engedélyköteles a jármű motorjának cseréje? Ha a beépítendő motor nem típusazonos (a motor kódja nem egyezik az eredetivel). 8. Hogyan lehet pótolni a rendszámra felragasztott környezetvédelmi érvényesítő plakettet, ha megrongálódott? A területileg illetékes közlekedési felügyeletnél pótolható.

2 9. Szükséges-e átalakítási engedély a típus azonos motorcseréhez? Nem minősül átalakításnak a motor azonos típusúra (azonos műszaki jellemzőkkel bíró azaz azonos típuskódúra) történő cseréje ezért nem engedélyköteles. A motor más típuskódúra történő cseréje azonban minden esetben engedélyköteles. 10. Ki viheti műszaki vizsgára a járművet? Tulajdonos /üzembentartó/ személyesen, illetve az általuk írásban meghatalmazott személy. 11. Lejárt műszaki érvényesség esetén milyen módon lehet a vizsgahelyig közlekedni? A vizsgaidőpontról szóló értesítés: a) az érvényességet a vizsga időpontjáig meghosszabbítja amennyiben a bejelentkezéskor még érvényes volt b) illetékbélyeg felragasztásával egy alkalomra szóló útvonal engedélyt kér a telephelytől a vizsgahelyig amennyiben a bejelentkezéskor már nem volt érvényes. 12. Mit kell tartalmaznia az építési engedély iránti kérelemnek? A közlekedési hatósági engedély iránti kérelmet írásban kell előterjeszteni. A kérelemnek tartalmaznia kell: - az építtető nevét, címét (gazdálkodó szervezet esetén: cégszerű aláírását), - a kérelem tárgyát és annak rövid leírását, - a mellékletek felsorolását. A kérelemhez mellékelni kell: - az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 2. számú mellékletének, továbbá a kötelezően alkalmazandó szabványoknak, műszaki szabályozásnak megfelelő - a külön jogszabályban meghatározott tervezési jogosultsággal rendelkező és ezt igazoló tervező által kidolgozott - engedélyezési tervet három példányban; ha az építtető a szakhatóság állásfoglalását előzetesen nem szerezte be, a szakhatósági állásfoglalást igénylő szakági terveket négy-négy példányban, - a tervező nyilatkozatát egy példányban arról, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a jogszabályoknak, műszaki előírásoknak és szabványoknak, - a külön jogszabályban előírt környezeti hatásvizsgálathoz kötött utak esetében az előzetes környezeti tanulmányra kiadott határozatot, - az érintett szakhatóságok, közművek, útkezelők, az érintett ingatlantulajdonosok, a közforgalom elől el nem zárt magánút esetében a tulajdonos(ok), továbbá egyéb érdekeltek név- és címjegyzékét, - az engedélyezési tervre vonatkozó útkezelői hozzájárulást, a közművek, a tömegközlekedési szolgáltatók nyilatkozatait, illetőleg ezek hiányában igazolást arról, hogy az építtető a

3 hozzájárulás (nyilatkozat) iránti kérelmet mikor nyújtotta be, - az építtető és a leendő kezelő (tulajdonos) aláírásával (gazdálkodó szervezet esetén: cégszerű aláírásával) ellátott közös nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a tervezett út az országos közúthálózat vagy a helyi közúthálózat része, illetőleg közforgalom elől el nem zárt magánút lesz-e, - az elvi építési engedély számát, keltét (amennyiben azzal rendelkezik), - az építés tervezett kezdési és befejezési időpontját, - új országos közút esetén az útkategóriába sorolásra, azonosításra, továbbá az erre szolgáló számjel és betűjel megállapítására vonatkozó külön jogszabály szerinti nyilatkozatot. Ha a kérelem és mellékletei nem felelnek meg az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendeletben foglaltaknak, a hatóság az építtetőt - határidő kitűzésével - hiánypótlásra hívja fel. 13. Kinek kell beszereznie a szükséges szakhatósági állásfoglalásokat? A hatóság az engedélyezési eljárásban szakhatósági állásfoglalást igénylő kérdésekben csak az érdekelt szakhatóság hozzájárulásának figyelembevételével rendelkezhet. A szakhatósági állásfoglalást az építtető is beszerezheti, ebben az esetben azt az engedély iránti kérelemhez csatolnia kell. A szakhatóságok állásfoglalását megkeresés útján a közlekedési hatóság szerzi be. A szakhatóságokhoz intézett megkereséshez csatolni kell a hozzájárulás megadásához szükséges mellékleteket. 14. Miért kell a környezetvédelmi igazolólapon külön igazoltatni az önkormányzat felé a jármű környezetvédelmi osztályba sorolását az adókedvezmény igénybevételéhez? A rendelet így rendelkezik, az abban előírtaktól eltérni nincs mód. 15. Hány nap az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje? A közúti közlekedésről szóló többször módosított évi I. tv. 29. (9) bekezdése alapján az engedélyezési eljárások ügyintézési határideje - amennyiben minden szükséges irat benyújtásra került - 60 nap. 16. Mi a teendő, ha a jármű alvázszámával "gond" van? január 9-től került bevezetésre a magyar hatósági alvázszám. Azon járműveket, melyek eredetvizsgálatot követően B ill. b minősítést kaptak, el kell látni ezzel az új hatósági alvázszámmal. A többször módosított 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 2. (2) bekezdése, 16. -a, valamint a 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 25. és 26. -a alapján a hatósági alvázszámot a Közlekedési Hatóság üti be előzetes átalakítási engedélyeztetési eljárás lefolytatását követően. Az engedélykérelemhez be kell nyújtani a jármű forgalmi engedélyét,

4 az eredetvizsgálaton kapott járműkísérő lapot, adásvételi szerződést, valamint b minősítés esetén a rendőrkapitányság által kiadott határozatot, ill. a Központi Okmányiroda határozatát. Az engedély kiadásának feltétele a jármű szemlén való bemutatása, melynek során másodlagos helyen az alvázszám beütését megkezdjük. Az eljárás műszaki vizsgával zárul, ekkor kerül a teljes alvázszám beütésre, majd ezt követően az okmányirodára kell menni, ahol a forgalmi engedélybe a változást átvezetik. 17. Mit kell tenni ha megsérül a jármű alvázszáma? A javítás megkezdése előtt eredetvizsgálat, illetve okmányirodai engedély birtokában Közlekedési Felügyeleti eljárás keretében új alvázszám kerül beütésre. 18. A tachográfok beszerelési kötelezettségei 92. (1) A sebességmérő a jármű tényleges sebességénél - 20 km/h sebesség felett - kisebb értéket nem mutathat. (2) Az autóbuszt, valamint az olyan N kategóriájú járművet, amelynek megengedett legnagyobb össztömege az általa vontatható pótkocsi megengedett legnagyobb össztömegével együtt a 3500 kg-ot meghaladja - a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - menetíró műszerrel (a továbbiakban: tachográf) kell felszerelni. (3) Nem kell tachográffal felszerelni a (2) bekezdésben meghatározott olyan járművet: a) amelynek tervezési sebessége nem haladja meg a 30 km/órát; b) amelyet - az üzemeltetési cél és az üzemeltetési mód alapján, az Európai Közösségek vonatkozó jogszabályaival összhangban - külön jogszabály mentesít a tachográffal való felszerelés kötelezettsége alól; c) amelyet kizárólagosan belföldi forgalomban a ca)-cf) pontokban meghatározott valamely üzemeltetési célra használnak: ca) legfeljebb 17 személy szállítására alkalmas autóbusszal történő személyszállítás, cb) közszolgáltatási feladatot ellátó költségvetési szerv (intézmény), valamint önkormányzat üzemeltetésében lévő járművel történő - közúti közlekedési szolgáltatásnak nem minősülő - szállítás, cc) a jármű telephelyétől számított 50 km-es körzetben történő mezőgazdasági áruszállítás, cd) állati hullák vagy hulladékok szállítása, az erre a célra kialakított járművekkel, ce) élő állatok szállítása helyi értékesítési vagy feldolgozóhelyre, cf) közúti járművezetők képzése. (4) A (2) bekezdésben meghatározott, január 1. napja előtt

5 forgalomba helyezett gépkocsikra december 31. napjáig kell a tachográfot felszerelni. 19. Mennyi a hatósági eljárási díja a műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vételnek? A közlekedési építmények és vízilétesítmények építés-felügyeleti szerveinek az építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői névjegyzékek vezetésével kapcsolatos hatósági feladatairól, valamint a hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló, módosított 9/2001. (II.14.) KöViM rendelet tartalmazza a díjakat. 20. Mi számít hídnak és mit szükséges benyújtani a hídépítési engedélyezési eljáráshoz? A 2 m szabad nyílás alatti műtárgy áteresznek minősül, míg a 2 m szabadnyílás feletti hídnak. Az engedélyezési eljárás lefolytatásához a kérelem mellékleteként csatolni szükséges 3 pld. engedélyezési tervdokumentációt az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 2. sz. melléklet III. pont szerinti tartalmi előírással. 21. Hólánc használata. Az 1/1975.(II.5.) KPM- BM számú együttes rendelet írja elő a hólánc használatát a következők szerint Hólánc használata kötelező jelzőtábla azt jelzi, hogy az adott úton közlekedő járműnek (gépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű) legalább egy hajtott tengelyén a gumiabroncsokat hólánccal kell felszerelni. A hólánc használatának kötelező használatát jelzőtábla hatályának megszűnését az alábbi jelzőtáblával tájékoztatják a gépjármüvezetöt.

6 22. Gyermekülés beszerelési kötelezettsége. Olyan gépkocsival, amelynek meghatározott üléseit biztonsági övvel kell felszerelni, továbbá olyan gépkocsival, amelynek hátsó üléseit biztonsági övvel szerelték fel, csak abban az esetben szabad közlekedni, ha a biztonsági övvel felszerelt ülésen utazó személy becsatolt biztonsági övvel van rögzítve. A személygépkocsi hátsó ülésén utazó, 12. életévét még be nem töltött és 150 cm-nél alacsonyabb gyermeket biztonsági gyermekülésben kell rögzíteni. 23. Mi szerint engedélyezi a Pest Megyei Közlekedési Felügyelet a közút-vasúti szintbeni útátjárók biztosítási mód meghatározását? A Pest Megyei Közlekedési Felügyelet a vasúti építmények engedélyezéséről és üzemeltetésük ellenőrzéséről szóló 15/1987. (XII. 27.) KM-ÉVM sz. együttes rendelt, valamint az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló többször módosított 20/1984. (XII.21.) KM sz. rendelet alapján határozza meg, illetve folytatja le az eljárást. 24. Hány munkanapon belül lehet vizsgára állítani járművet? Általában 3 napon belül. 25. Egyedi forgalomba helyezés Egyedi Forgalomba helyezés 26. Hogyan lehet pótolni a megrongálódott rendszám érvényesítő címkét? A területileg illetékes okmányirodában igényelhető. 27. A környezetvédelmi igazolólap elvesztése esetén mi a teendő? Új felülvizsgálatot kell végeztetni a járművön, az igazolólap nem pótolható. A felülvizsgálatot megelőzően katalizátor nélküli benzines gépkocsi esetén a területileg illetékes közlekedési

7 felügyeletnél igazolást kell kérni. A katalizátorral szerelt benzinüzemű gépkocsi tulajdonosa által tett nyilatkozat elegendő. A környezetvédelmi felülvizsgáló szervezet ezek alapján elvégzi az új vizsgálatot. 28. Mely esetekben nincs szükség építési engedélyre? Ha a munkálatok során közműátépítés nem szükséges és a beavatkozás az út közúthálózatba sorolását nem változtatja meg, nincs szükség közlekedési hatósági engedélyre a meglevő út területén végzett alábbi munkák esetében: kül- és belterületen: - a szilárd burkolatú utak, hidak és egyéb műtárgyak javítása, - a hidak és egyéb műtárgyak korrózió elleni védelme, szigetelésének, dilatációs szerkezetének, korlátjának vagy pályaburkolatának - a teherbírást nem befolyásoló - cseréje, - a közúti jelzések, berendezések tartószerkezetei és a magasságkorlátozó kapuk elhelyezése, - az út műtárgyai közül az áteresz építése, - az úttartozékok közül a vezetőoszlop, a korlát, az útfenntartási és közlekedésbiztonsági célokat szolgáló műszaki és egyéb építmények, berendezések - kivéve a pihenőhelyek - építése, továbbá a hóvédő erdősáv, fasor, cserjesáv létesítése; külterületen: - a meglevő szilárdburkolatú út pályaszerkezetének erősítése, - az út burkolatának további forgalmi sáv (beleértve a többlet- és különleges forgalmi sávot is) létesítésével nem járó szélesítése, - a meglevő csomópontnak további forgalmi sáv (beleértve a többlet- és különleges forgalmi sávot is) létesítésével nem járó átépítése, forgalomirányító lámpával való ellátása; belterületen: - a meglevő út burkolatának további forgalmi sáv (beleértve a többlet- és különleges forgalmi sávot is) létesítésével, valamint az út vízelvezető rendszerének, illetve kiemelt szegélyének megváltozásával nem járó szélesítése, pályaszerkezetének erősítése, - a meglevő csomópontnak további forgalmi sáv (beleértve a többlet- és különleges forgalmi sávot is) létesítésével, továbbá az út vízelvezető rendszerének megváltozásával nem járó átépítése, forgalomirányító lámpával való ellátása. - Közlekedési hatósági engedély nélkül végezhető munkák esetében is meg kell tartani a vonatkozó jogszabályok, kötelező műszaki előírások és szabványok rendelkezéseit. A közlekedési hatósági engedély mellőzése a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb engedélyek beszerzésének szükségességét nem érinti, és nem mentesít a munkavégzés szabályszerűségéért való felelősség alól. 29. Hogyan lehet Kijelölt vizsgálóállomást (régen un. "ZT" vizsgahely) létesíteni? Az 5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet részletesen meghatározza a létesítés személyi és tárgyi feltételeit. Alapvetően azonban két módon: márkakereskedés kaphat feljogosítást a forgalmazott gyártmányra vonatkozóan, vagy a közlekedési felügyelet által kiírt pályázatra történő sikeres jelentkezés útján (pályázat kiírása azonban jelen állás szerint nem várható, mert a megyék területén elegendő számú vizsgahely működik).

8 30. Meddig érvényes a kiadott, jogerőg építési engedély? A jogerős építési engedély a végrehajthatóvá válásától számított három évig érvényes. Nem szűnik meg az építési engedély érvényessége, ha az építést három éven belül megkezdték, és azt folyamatosan végzik. A hatóság az építési engedély érvényességi idejét három évnél rövidebb - de legalább egy évi - időtartamban is megállapíthatja, ha a közlekedés biztonsága, környezetvédelmi szempontok, továbbá a szakhatóságok előírásai indokolják. Az építési engedély érvényességi idejét a hatóság - az érvényességi idő lejárta előtt - az építtető kérelmére legfeljebb két alkalommal, két-két évvel meghosszabbíthatja, ha az engedély megadásának időpontjában hatályos jogszabályok vagy körülmények nem változtak meg, vagy a változás az érvényességi idő meghosszabbítását érdemben nem befolyásolja. Az érvényes építési engedélyt az építtető jogutódja is jogosult felhasználni, azonban köteles a jogutódlásról - annak megfelelő igazolása mellett - a hatóságot írásban tájékoztatni. A jogutódlásról a hatóság határozatban rendelkezik. 31. Közúti ellenőrzést követően a járművet műszaki szemlére rendeli be a Felügyelet. A műszaki szemle azonosea műszaki vizsgával? Nem amennyiben a jármű megfelel a bemutatás díjmentes. A szemle célja annak megállapítása, hogy az ellenőrzés során feltárt hibák kijavítása megtörtént-e. A vizsgabiztos csak akkor rendeli műszaki vizsgára a járművet, ha alapos indokot merül fel, hogy a jármű a műszaki vizsgára vonatkozó előírásokat nem teljesíti. 32. A tachográf beszerelése kötelező-e az öreg, kis értéket képviselő (Robur, Ifa) tehergépkocsikba is január 1- től? Igen, a rendelet nem tesz különbséget, kizárólag a jármű megengedett legnagyobb össztömege számít és a használati mód. 33. Mi a díja az építési engedélyezési eljárásoknak? A többször módosított 26/1997 (XII.12.) KHVM rendelet tartalmazza az engedélyezési eljárási díjakat. A rendeletből az adott típusú engedélyezési eljáráshoz a hatóság a megfelelő eljárási díjat (díjakat) számítja fel az építtető felé. 34. Milyen kötelezettségei vannak a járműfenntartónak a tevékenysége megkezdése előtt? Az 1/1990.(IX.29) KHVM rendelet előírásai szerinti személyi és tárgyi feltételek teljesítése, valamint járműfenntartói bejelentkezés a területi közlekedési felügyeletnél.

9 35. Hogyan fordulhat elő, hogy a szerelvény tengelytúlterheléses, de maga a jármű össztömege nem haladja meg a megengedett 40 t értéket? Amennyiben a tehergépjármű össztömege nem haladja meg a megengedettet, de az árut nem megfelelően helyezték el, a jármű tengelyén túlsúly keletkezik. A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közúti közlekedéséről, a közútkezelői és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés feltételeiről szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet alapján fentiek miatt pótdíj kiszabására kerül sor. 36. Mikor kell tachográfot felszerelni? A 6/1990.(IV.12.) KöHÉM rendelet 92:.-ában előírtak szerint, összhangban a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 3820/85/EGK (1985.XII.20.) tanácsi rendelet előírásaival, a gépjárművezetővel együtt 9 főnél több személy szállítására alkalmas autóbuszt, valamint az olyan tehergépkocsikat, amelyeknek megengedett legnagyobb össztömege az általuk vontatott pótkocsival együtt meghaladja a 3500 kg-ot tachográffal kell felszerelni. Vannak olyan üzemeltetési célok és módok, amelyeket azeurópai Uniós és a KöHÉM mentesít a rendelet a tachográf ill. sebességkorlátozó beépítési kötelezettség alól. A mentességek pontos körét a 15. számú kérdésre adott válasznál lehet megtalálni. 37. Sebességkorlátozó beszerelési kötelezettsége. A 6/1990.(IV.12.) KöHÉM rendelet 93/A. szerint (1) Sebességkorlátozóval kell felszerelni - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel és a (4)-(6) bekezdésekben meghatározott határidővel: a) a 10 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű M3kategóriájú és az N3kategóriájú gépkocsit, b) az M2kategóriájú, valamint a 10 tonnát nem meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű M3kategóriájú és az N2kategóriájú gépkocsit, továbbá c) a veszélyes áru szállítására használt - külön jogszabályban meghatározott - egyéb gépkocsit. (2) Nem kell sebességkorlátozóval felszerelni: a) azokat a gépkocsikat, amelyek felépítésükből adódóan nem képesek a (3) bekezdésben foglaltaknál nagyobb sebességgel haladni, b) a kommunális gépjárműveket, c) azokat a gépkocsikat, amelyeket január 1. napja előtt helyeztek forgalomba, valamint d) az (1) bekezdés b) pontja alá tartozó, január 1. napja előtt használatba vett, az A. Függelék A/41. számú mellékletében foglalt követelményeket nem teljesítő, azaz legfeljebb Euro-2.

10 jóváhagyású gépkocsikat. (3) A sebességkorlátozónak úgy kell szabályoznia, hogy a) a veszélyes áruk szállítására használt - külön jogszabályban meghatározott - gépkocsi sebessége 90 km/óra, b) az N2és N3kategóriájú gépkocsi sebessége a 90 km/óra (vset+ tűrések 90 km/óra), c) az M2és M3kategóriájú gépkocsi sebessége a 100 km/óra értékben korlátozott legyen. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott sebességkorlátozóval való felszerelési kötelezettséget az (1) bekezdés b) pontja alá tartozó gépkocsik esetében december 31. napjáig nem kell alkalmazni. (5) Az (1) bekezdés b) pontja alá tartozó, október 1. és január 1. napja között használatba vett, az A. Függelék A/41. számú mellékletében foglalt követelményeket teljesítő, azaz legalább Euro-3. jóváhagyású gépkocsit a sebességkorlátozóval: a) a nemzetközi forgalomban is üzemeltetett gépkocsi esetében december 31. napjáig, b) a kizárólag belföldön üzemeltetett gépkocsi esetében december 31. napjáig kell felszerelni. (6) A kizárólag belföldi forgalomban használt M2kategóriájú, valamint a 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó N2kategóriájú gépkocsira december 31. napjáig kell a sebességkorlátozót felszerelni. 38. Sebességmérőre és tachográfra vonatkozó további műszaki feltételek 93. (1) Sebességmérő és kilométerszámláló műszerrel fel kell szerelni - a tachográffal felszerelt járműveket kivéve - a sík úton önerejéből 40 km/h-nál nagyobb sebességgel haladni képes gépjárművet. (2) A tachográfnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a) a megtett utat, b) a sebességet, és c) a gépkocsivezető vezetési idejét legalább 24 órás időtartamra rögzítse, továbbá meg kell felelnie a kivitelére és a beépítésére vonatkozó külön jogszabály rendelkezéseinek. 39. Mikor nem kötelező a tachográf beszerelése? A rendeletek számos mentességet biztosítanak, amelyeket a 15. kérdésre adott válaszban részleteztünk. Amennyiben nem sikerül

11 megoldást találni a kérdésre célszerű felkeresni a területileg illetékes közlekedési felügyeletet az információ beszerzése céljából. 40. Hogyan tudható meg, hogy kell-e sebességkorlátozót szerelni a tehergépjárműbe, vagy autóbuszba? Honnan tudható meg, hogy az adott jármű legnagyobb tervezési sebessége mennyi? A 45. kérdésre adott válasz bizonyos esetekben döntő lehet. Amennyiben nem akkor célszerű felkeresni a területileg illetékes közlekedési felügyeleteket, amelyek rendelkeznek, a Magyarországon leggyakrabban előforduló tehergépkocsik és autóbuszok típusadataival. 41. Müszaki érvényesség meghosszabbítása. (5) Ha az időszakos vizsgálatot a forgalmi engedély érvényességi határidején belül kérték, de a vizsgálatot az érvényességi határidő lejárta utáni időpontra tűzték ki, a vizsganapról szóló értesítés a forgalmi engedély érvényességét a közölt vizsgaidőpontig meghosszabbítja. Ha az időszakos vizsgálatot a forgalmi engedély érvényességi határidejének lejárta után kérték, az értesítés a vizsgahelyre történő közlekedéshez egy alkalomra szóló forgalmi engedélyt helyettesít. 42. Minden közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység gyakorlásához engedélyt kell kérni a közlekedési hatóságtól? A legtöbb közúti közlekedési szolgáltatás, csak engedéllyel végezhető. Közúti közlekedési szolgáltatásként a) áruszállítás céljára szolgáló járművel közúti árufuvarozás, b) autóbusszal személyszállítás, c) személygépkocsival (személytaxi-szolgáltatás, személyszállító szolgáltatás a közlekedési hatóság által kiállított engedéllyel végezhető. A tevékenységek gyakorlására vonatkozó egyes szabályokat és engedélyezési eljárások feltételeit, a 89/1988.(XII. 20.) MT rendelet, a 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet, továbbá a 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet tartalmazza. 43. Kétütemű motoros gépjárművek milyen feltételekkel közlekedhetnek a jövőben? A kétütemű motoros gépjárművek katalizátor nélkül ig közlekedhetnek. Ezt követően szükségessé válik katalizátor beszerelése, hogy a környezetvédelmi határérték teljesíthető legyen.

12 44. Tachográf beszerelési kötelezettség alóli mentesség az AETR alapján. Kiegészítve az Európai Unióhoz való csatlakozásunk után életbe lépett szabályzással. A évi IX. törvény kihirdetése alapján az AETR Magyarországon történő alkalmazását elfogadta és ez alapján a tachográf beszerelése illetve annak alkalmazása nem írja elő az alábbi esetekben: 1. Olyan árufuvarozásra használt járművek, amelyeknek (a pótkocsit vagy a félpótkocsit is beleértve) megengedett legnagyobb össztömege a 3,5 tonnát nem haladja meg. 2. Olyan személyszállításra használt járművek, amelyek felépítése és felszereltsége alapján a gépjárművezetővel együtt legfeljebb kilenc személy szállítására alkalmasak, és e célra vannak rendelve. 3. Menetrend szerinti személyszállítására használt járművek, amelyeknek menetrend szerinti útvonala az 50 kilométert nem haladja meg. 4. Olyan járművek, amelyek engedélyezett legnagyobb sebessége a 30 km/h-t nem haladja meg. 5. A fegyveres szolgálatok, polgári védelem, tűzoltóság és a közrend fenntartásáért felelős erők által használt vagy ellenőrzésük alatt álló járművek. 6. Szennyvízelvezetéssel, árvízvédelemmel, víz-, gáz- és áramszolgáltatással, közutak fenntartásával és ellenőrzésével, hulladékgyűjtéssel és ártalmatlanítással, távirat- és telefonszolgálattal, postai küldemények szállításával, rádió és televízió műsorszóró, illetve vevőkészülékek bemérésével kapcsolatban használt járművek. 7. Veszélyhelyzetekben vagy mentési műveletekben használt járművek. 8. Orvosi célokra használt különleges járművek. 9. Cirkuszi és mutatványos berendezést fuvarozó járművek. 10. Különleges üzemzavar-elhárító járművek. 11. Műszaki fejlesztési, javítási vagy karbantartási célú forgalombiztonsági vizsgálatokat végző járművek, továbbá forgalomba még nem helyezett új vagy átépített járművek. 12. Magáncélra használt járművekkel nem kereskedelmi forgalomban szállított áruk. 13. Mezőgazdasági üzemekből tejgyűjtésre és a tejtartályok vagy az állati takarmányozásra szánt tejtermékek mezőgazdasági üzemekbe történő szállítását végző járművek. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk (2004. május 1.) óta, a tachográf kötelezettséget a belföldi és az Európai Unión belüli szállításokra vonatkozóan a 6/1990.(IV.12.) KÖHÉM rendelet 92. -a és az ezzel a paragrafussal meghivatkozott a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok

13 összehangolásáról szóló 3820/85/EGK (1985.XII.20.) tanácsi rendelet előírásai szabályozzák. A Tanácsi Rendelet előírásai a felmentések tekintetében megegyeznek az AETR fentebb tárgyalt előírásaival, a kizárólag belföldi forgalomban részt vevő gépkocsikra azonban további mentességet biztosítanak a 6/1990.(IV.12.) KöHÉM rendelet 92. -ban leírtak: a) legfeljebb 17 személy szállítására alkalmas autóbusszal történő személyszállítás, b) közszolgáltatási feladatot ellátó költségvetési szerv (intézmény), valamint önkormányzat üzemeltetésében lévő járművel történő - közúti közlekedési szolgáltatásnak nem minősülő - szállítás, c) a jármű telephelyétől számított 50 km-es körzetben történő mezőgazdasági áruszállítás, d) állati hullák vagy hulladékok szállítása, az erre a célra kialakított járművekkel, e) élő állatok szállítása helyi értékesítési vagy feldolgozóhelyre. 45. Szükséges-e menetlevelet vezetni kis tehergépkocsi közúti használata esetén? Igen, mert a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 23. (4), (5) bekezdésében foglaltak szerint, a nem közúti közlekedési szolgáltatást végző - magán célra, vagy saját számlás áruszállításra használt - (a forgalmi engedély járműfajta meghatározása alapján) tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató és ezekből álló járműszerelvény a közúti forgalomban menetlevéllel vehet részt. Menetlevélként az MT rendelet 2. számú melléklet C) pontja szerinti vagy egyéb olyan okmány használható, amely legalább a) a szállítóeszközre (rendszám, teherbírás vagy a szállítható személyek száma), és b) az üzemben tartóra, a gépjárművezetőre (üzemben tartó vagy tulajdonos neve, adószáma, telephelye, gépjárművezető neve), valamint c) a rakományra (a szállítmány megnevezése, mennyisége, származása) és a megtett kilométer-teljesítményre, vonatkozó adatokat tartalmazza. 46. Mely közúti közlekedési szolgáltatás végezhető engedély nélkül? Legjellemzőbb példa erre a személygépkocsival végzett árufuvarozás, vagy a lassú járművel gyakorolt személyszállítás. A jogszabály szerint, aki rendszeres gazdasági tevékenységként az engedély birtokában gyakorolható tevékenységek közt nem szereplő közúti közlekedési szolgáltatást kíván végezni, köteles azt a tevékenység megkezdése előtt legalább 30 nappal a székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) közlekedési felügyeletnek bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység

14 megjelölését, az ahhoz használni kívánt jármű (járművek) jellegét, telephelyét (tárolásának helyét). A területi közlekedési felügyelet a tevékenység megkezdését megtiltja, ha az annak végzéséhez előírt feltételek hiányoznak. A szolgáltatást végző gépkocsi vezetőjének, a közúton be kell tudni mutatni a bejelentés tudomásul vételét tartalmazó visszaigazolást. 47. Hány ködfényszóró szerelhető fel a gépjárműre? Gépkocsira, mezőgazdasági vontatóra, lassú járműre, motoros triciklire 2 db. Oldalkocsi nélküli ill. oldalkocsis motorkerékpárra 1 db. 1,3 méternél nem szélesebb motoros tricikli és lassú jármű esetén 1 db.

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ - GÖDÖLLŐ 2011. MÁRCIUS 24. Fontosabb jogszabályok FONTOSABB JOGSZABÁLYOK 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 5/1990.(IV.12.) KöHÉM (ER) rendelet a közúti járművek

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN. Vezetői engedély

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN. Vezetői engedély Forgalomba helyezés Rendszámtábla Vezetői engedély GÖDÖLLŐ - 2011. MÁRCIUS 24. A JÁRMŰVEK FORGALOMBA HELYEZÉSE ÉS IDEIGLENES FORGALOMBAN TARTÁSA Járművel - kivéve a trolibuszt, villamost, kerékpárt, a

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről és a fizetendő

Részletesebben

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról Szalkszentmárton

Részletesebben

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 83/2005. (X. 11.) GKM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén)

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Ügyintézés határideje és díja Kapcsolódó nyomtatványok, iratminták: dokumentumok, útmutatók, Gépjármű tulajdonjogának

Részletesebben

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG

KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG Tartalomjegyzék Gyalogos átkelőhelyek kijelölése... 2 Közúti járművezetők utánképzése... 3 Közúti járművezetők vizsgáztatása... 4 Az egyes járművezetői kategóriák vizsgája alóli

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Fúrt kút engedélyezés iránti kérelem Maximum 20 méter talpmélységű, 500m 3 /év maximális vízigény (locsolási, háztartási)

Részletesebben

Tájékoztatás a közúti gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságának jelöléséről

Tájékoztatás a közúti gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságának jelöléséről Közlekedési Felügyelőség Vezetô Tájékoztatás a közúti gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságának jelöléséről A környezetvédelmi felülvizsgálat szabályait a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE A jármű tulajdonjog jogszerű megszerzését igazoló okirat eredeti

Részletesebben

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez Az eljáró iroda fejbélyegzője Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni! KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez A jármű azonosítója: Rendszáma:

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

13. Utasítást adó jelzőtáblák

13. Utasítást adó jelzőtáblák 13. Utasítást adó jelzőtáblák (1) 47 Az utasítást adó jelzőtáblák: a) 48 Kötelező haladási irány (17 19. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésben a táblán lévő nyíl (nyilak) által jelzett irányban

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Herceghalom Gksz-2, Gksz-3 besorolási övezetre. 2. Közös szabályok

1. A rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Herceghalom Gksz-2, Gksz-3 besorolási övezetre. 2. Közös szabályok Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2009. (XII.20.) rendelete a helyi közútra történő behajtás korlátozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva a 3/2010.(II.05.), 7/2010. (IV.10.),

Részletesebben

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(IV.27.) rendelete a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Személygépkocsi - motorkerékpár átírása Kérjük, hogy az ügyintézéshez minden esetben hozzák magukkal a személyi igazolványukat! kötelező felelősségbiztosítási kötvény

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Mályi község önkormányzat képviselő-testületének /2016. (..) Önkormányzati rendelete a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról Mályi Község Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1 2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1. (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről ( Egységes szerkezet kivonata a tachográf fenntartó szervezetek személyi és dologi feltételeiről) A közúti

Részletesebben

A belügyminiszter. /2012. (.) BM rendelete. a Belügyminisztérium rendvédelmi szervei közúti járműveinek fenntartásáról

A belügyminiszter. /2012. (.) BM rendelete. a Belügyminisztérium rendvédelmi szervei közúti járműveinek fenntartásáról A belügyminiszter /2012. (.) BM rendelete a Belügyminisztérium rendvédelmi szervei közúti járműveinek fenntartásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdés m) pont mb) alpontjában

Részletesebben

190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról

190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése a) pontjának 14. alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Közlekedési Felügyelősége A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai Gida Attila útügyi szakmai tanácsadó Jogszabályi háttér 1988. évi

Részletesebben

A jármű elidegenítése esetén a jármű jogszerű megszerzőjének (a vevőnek) át kell adni: 3. a már korábban felhasznált járműkísérő lapot, valamint

A jármű elidegenítése esetén a jármű jogszerű megszerzőjének (a vevőnek) át kell adni: 3. a már korábban felhasznált járműkísérő lapot, valamint Új vagy használt gépjármű Milyen dokumentumokat kell megkapnia az autó vevőjének? Bejelentési kötelezettség Használt gépjármű tulajdonjogának átírása A tulajdonosváltozás költségei Eredetiségvizsgálat

Részletesebben

A jármű közúti forgalomból történő végleges forgalomból kivonásával kapcsolatos hatósági eljárások

A jármű közúti forgalomból történő végleges forgalomból kivonásával kapcsolatos hatósági eljárások Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányiroda Osztály Okmányiroda 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180 Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8.00-12.00 13.00-16.00 Kedd 8.00-12.00

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni: A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatás ügyintézése Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a gyorsabb ügyintézés érdekében - (személyesen) írásban lehet benyújtani a tájékoztatókban

Részletesebben

TERVEZŐI NYILATKOZAT

TERVEZŐI NYILATKOZAT TERVEZŐI NYILATKOZAT ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ 1. Az építtető(k) neve (megnevezése) és címe (székhelye): a). b). 2. A tervezők adatai: a) felelős tervező neve, címe, jogosultsági száma: b) szakági

Részletesebben

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes.

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes. Felhívás! A hatóság felhívja a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítását végzők figyelmét a rájuk vonatkozó veszélyes

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól 1.) Milyen esetben lehet összevont engedélyt kérni? Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a telek beépítésére vonatkozó

Részletesebben

A jármű közúti forgalomból történő végleges kivonásával kapcsolatos hatósági eljárások

A jármű közúti forgalomból történő végleges kivonásával kapcsolatos hatósági eljárások Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180 Ügyintézők: Szalmás Zsuzsanna 48/574-185 Kós Andrea 48/574-192 Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8.00-12.00

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató az új iskola

Részletesebben

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység 2. 3. Az ügytípus 1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység A kereskedőnek a bejelentés-köteles termék forgalmazását kötelező adattartamú nyomtatványon

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok:

Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok: Gépjármű ügyintézés: Az ügyfélfogadás főszabály szerint előjegyzés alapján történik. Előjegyzés nélkül érkező ügyfeleket abban az esetben áll módunkban fogadni, ha a napi előjegyzések nem fogytak el. Az

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/63 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések

Részletesebben

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Jogszabályi háttér Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló

Részletesebben

MŰSZAKI VIZSGA. kiscsaszi. Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek

MŰSZAKI VIZSGA. kiscsaszi. Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek I. okmányok, AZONOSÍTÁS Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek Jármű Alvázszám Motorszám Hatósági jelzés Adattábla/Típustábla II. környezetvédelmi mérés Kipufogórendszer Kivitel

Részletesebben

Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL

Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL Vonatkozó jogszabály: 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet Módosította: 189/2011. (IX.19.)

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/1991. (VI.12.) önkormányzati rendelete a korlátozott forgalmú belváros közlekedési rendjéről Módosította: 5/1993. (III.10.) 23/1994. (VI.29.). 19/1995.

Részletesebben

Gépjármű igazgatási ügyek

Gépjármű igazgatási ügyek Gépjármű igazgatási ügyek 1. Gépjármű eladás bejelentése Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában.

Részletesebben

12/2005. (V.10.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak védelméről 12

12/2005. (V.10.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak védelméről 12 12/2005. (V.10.) Orosházi Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak védelméről 12 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

Baja Város Önkormányzat Képviselő testületének 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi közutak használatának rendjéről

Baja Város Önkormányzat Képviselő testületének 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi közutak használatának rendjéről Baja Város Önkormányzat Képviselő testületének 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi közutak használatának rendjéről Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete a város egyes területein történő gépjárművel várakozás átmeneti szabályairól. A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 Hatályos: 2015. április elsejétől Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007.(III.30.)Kt. rendelete a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 ZÁRADÉK

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS. Email: danko.attilane@mateszalka.szszbmkh.gov.h u

GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS. Email: danko.attilane@mateszalka.szszbmkh.gov.h u GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS Illetékességi terület: országos Ügyintéző: Dankó Attiláné Tel.. 44/545 308 Email: danko.attilane@mateszalka.szszbmkh.gov.h u Közlekedési hatósági ügyintéző: Dankó Attiláné Tel.: 44/545

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e a Horgászfaluba (A-B-C-D szektorok) való gépjárművel történő behajtás és várakozás rendjéről és díjáról Orfű Község Önkormányzatának

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról Az 1. és a 2. alcím tekintetében a közúti

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete az önkormányzat kezelésében lévő utakra történő behajtás rendjéről Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról

190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése a) pontjának 14. alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS-KIEGÉSZÍTÉS A Képviselő-testület 2015. március

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel

Részletesebben

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről A 2009.03.01. óta hatályos

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának. 4/2012. (I. 31.) számú rendelete a gépjármű várakozóhelyek megváltásáról

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának. 4/2012. (I. 31.) számú rendelete a gépjármű várakozóhelyek megváltásáról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának 4/2012. (I. 31.) számú rendelete a gépjármű várakozóhelyek megváltásáról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

1, Szaktanfolyamok (fül) 1.1. GKI ( Gépjárművezetői képesítési igazolvány ) (fül)

1, Szaktanfolyamok (fül) 1.1. GKI ( Gépjárművezetői képesítési igazolvány ) (fül) 1, Szaktanfolyamok (fül) 1.1. GKI ( Gépjárművezetői képesítési igazolvány ) (fül) Tehergépkocsi alapképesítést annak a személynek (a továbbiakban: gépkocsivezető) kell megszereznie, aki a, a közúton C1,

Részletesebben

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

Részletesebben

Közútkezelői hozzájárulás (útvonalengedély) mezőgazdasági járművek közúti forgalomban való részvételéhez

Közútkezelői hozzájárulás (útvonalengedély) mezőgazdasági járművek közúti forgalomban való részvételéhez Közútkezelői hozzájárulás (útvonalengedély) mezőgazdasági járművek közúti forgalomban való részvételéhez Az útvonalengedélyezés alapjai A megengedett értékektől való eltérés esetén, melyet a 6/1990. (IV.12.)

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló

Részletesebben

Általános feltételek 1..

Általános feltételek 1.. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 4/2005. (I. 21.) rendelete a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel várakozás rendjéről egységes szerkezetben a 15/2005. (III.21.),

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

30/2009. Módszertani Útmutató. A mérettáblák ellenőrzéséről

30/2009. Módszertani Útmutató. A mérettáblák ellenőrzéséről 30/2009. Módszertani Útmutató Készítette: Közúti Jármű Főosztály Kiadásának időpontja: 2009. december 30. - 2009 - Módszertani útmutató A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

A sok jelzőtábla zavaró. Dr. Debreczeni Gábor előadása

A sok jelzőtábla zavaró. Dr. Debreczeni Gábor előadása A sok jelzőtábla zavaró A jelzőtáblák mérete 4/2001. (I.31.) KöVim rendelet A jellemző méret 450 mm 600 mm 750 mm 900 mm 1000 mm A közlekedő személy segítése A pálya legyen egyszerű, egységes, akadálymentes,

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

8. Az Emlékérmet a miniszter vagy az általa kijelölt állami vezetõ a Minisztériumban adja át a soron következõ állami ünnepi rendezvény keretében.

8. Az Emlékérmet a miniszter vagy az általa kijelölt állami vezetõ a Minisztériumban adja át a soron következõ állami ünnepi rendezvény keretében. MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 152. szám 38843 (3) A hivatalvezetõ a feltételek hiányáról a polgármestert az ajánlás visszaküldésével írásban tájékoztatja, ha a) az ajánlás elkésett, hiányos vagy b) a tényállás

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

GÉPJÁRMŰADÓ Az adó tárgya Gépjárműadó alanya

GÉPJÁRMŰADÓ Az adó tárgya Gépjárműadó alanya GÉPJÁRMŰADÓ Az adó tárgya a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint Magyarország területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban együtt: gépjármű)

Részletesebben

Minisztériumi elvárások

Minisztériumi elvárások Minisztériumi elvárások Vagyongazdálkodási konferencia, Magyar Közút NZrt. Mátraháza, 2017. május 9. Thoroczkay Zsolt főosztályvezető NFM Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály Minisztériumi elvárások

Részletesebben

Autóbuszok emelt sebességgel történő közlekedésére feljogosító engedély kiadása, érvényességének meghosszabbítása... 9

Autóbuszok emelt sebességgel történő közlekedésére feljogosító engedély kiadása, érvényességének meghosszabbítása... 9 Áru és személyszállító engedélyek kiadása... 1 Áru és személyszállító tevékenység telephelyen történő ellenőrzése... 3 Autóbontók engedélyezése, ellenőrzése, nyilvántartása... 7 Autóbuszok emelt sebességgel

Részletesebben

Oktatási Segédlet. 1. Milyen szempontok alapján történik a járművek díjkategóriába sorolása az e- matricás rendszerben január 1-jétől?

Oktatási Segédlet. 1. Milyen szempontok alapján történik a járművek díjkategóriába sorolása az e- matricás rendszerben január 1-jétől? Oktatási Segédlet 1. Milyen szempontok alapján történik a járművek díjkategóriába sorolása az e- matricás rendszerben 2015. január 1-jétől? A gépjármű megengedett legnagyobb össztömege és a szállítható

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete az önkormányzati utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának

Részletesebben

11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete

11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete Nagykörű Község Önkormányzatának 20/2001. /XI. 22./ önk. sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete a zajártalom elleni védekezésről Nagykörű Község

Részletesebben

I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek

I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (VII.06.) rendelete az ingyenes és kedvezményes parkolás feltételeiről A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e Tájékoztató Okmányirodai ügyintézéssel kapcsolatos legfőbb tudnivalókról Útlevél ügyek - személyazonosító igazolvány (SZIG hiányában kártya típusú vezetői engedély/állampolgársági bizonyítvány/, érvényes

Részletesebben

Iktatószám: 01/ /2013.

Iktatószám: 01/ /2013. Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László Iktatószám: 01/58782-2/2013. Tárgy: Melléklet: Rókusi krt., Vértói út, Nyitra utca és Csáky József utca által körbehatárolt, valamint a Kapisztrán úti szervízút,

Részletesebben

1 Kkt. 47. -ának j) pontja. 2 Kkt. 47. -ának k) pontja.

1 Kkt. 47. -ának j) pontja. 2 Kkt. 47. -ának k) pontja. 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 48. -a (3) bekezdése

Részletesebben