V. Szomszédos országok magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V. Szomszédos országok magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményei"

Átírás

1 82 V. Szomszédos országok magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményei Az összesen több mint két és félmilliós magyar lakossággal rendelkező szomszédos országokban kiterjedt magyar nyelvű oktatási intézményhálózat működik. Az országonként eltérő szerkezeti sajátságokkal rendelkező szférán belül elsősorban az alapfokú oktatási intézményhálózat kiépültsége mondható általánosnak, a középfokú iskolák elterjedtsége már érezhetően kisebb mértékű, a magyar nyelvű felsőoktatás pedig állandó alakulásban lévő, régiónként eltérő kiépültséggel rendelkező elemét jelenti a határon túli magyar nyelvű oktatásnak. A magyarlakta régiókban összesen több tízezer magyar nemzetiségű fiatal vesz részt az anyanyelvén folyó felsőoktatási képzésben. (Az erre vonatkozó pontos intézményi információk hiánya miatt a lenti táblázatban nem közlünk hallgatói létszámadatokat.) Az intézmények kategorizálásánál a Balassi Intézet Márton Áron Szakkolégiuma és a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézete által működtetett A Kárpát-medence magyar oktatási és tudományos intézményeinek adatbázisa tipológiáját vettük alapul. 5 Azokat a felsőoktatási intézményeket tekintjük a határon túli magyar felsőoktatás részének, amelyekben a magyar nyelvű képzés eredményeként kapott oklevelet, diplomát az adott országban hivatalos felsőfokú végzettségnek ismerik el, illetve a képzés állami elismertetése (akkreditálása) folyamatban van. Ennek alapján a következő intézménytípusokkal találkozhatunk: Teljes egészében magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézmények, amelyek közé a magyarországi felsőoktatási intézmények kihelyezett tagozatait is soroljuk. Párhuzamosan magyar nyelvű képzést is folytató felsőoktatási intézmények Magyar irodalmi és nyelvi, illetve hungarológiai tanszékek, ahol magyar nyelvű oktatás zajlik. Szlovákia (Felvidék) Bél Mátyás Tudományegyetem Finnugor Nyelvek Tanszéke (Univerzita Mateja Bela, Katedra Ugrofínskych Jazykov) Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának Kihelyezett Tagozata (Univerzita Corvinus v Budapest-i, Fakulta ekonomických vied) Comenius Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék (Univerzita Komenského, Filozofi cká fakulta, Katedra Madarského jazyka a literatúry) Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar Komáromi Kihelyezett Tagozata (Schola Comaromiensis) Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Dunaszerdahelyi Képzési Központ (Vysoka Skola Modernych Obchodnych Vied) Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék (Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta stredoeurópskych študií, Katedra Madarského jazyka a literatúry) Selye János Egyetem (Univerzita J. Selyeho) Besztercebánya (Banská Bystrica) Királyhelmec (Král ovský Chlmec) Pozsony (Bratislava) Komárom (Komárno) Dunaszerdahely (Dunajská Streda) Nyitra (Nitra) Komárom (Komárno) (5) Fábri István: Magyar nyelvű felsőoktatás és tudományosság a Kárpát-medencében. In Régió, (2001.) 12. évf. 4. szám o.

2 FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK Ukrajna (Kárpátalja) i Egészségügyi Koledzs (Berehivszkij Medécsnéj Koledzs) Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kara Határon túli Levelező Tagozatának i Konzultációs Központja (Zákárpátszkij Uhorszkij Pedahohicsnij Insztitut Szilyszko-hoszpodárszkij Fákulytet) II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Zákárpátszkij Uhorszkij Insztitut imenyi Ferencá Rákóci II) Kereskedelmi és Élelmiszeripari Szakmunkásképző Iskola (Uzhgorodszke VPU, Torhivlyi tá Tehnologiji Hárcsuvánnyá) Kijevi Szlavisztikai Egyetem Kárpátaljai Fiókintézete (Kijivszkij Szlaviszticsnij Unyiverszitet Zákárpátszka Filija) Munkácsi Állami Egyetem Humán-pedagógiai Koledzs (Humanyitárno-Pedáhohicsnij Koledzs Mukácsivszkoho Derzsávnoho Unyiverszitetu) Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar i Kihelyezett Képzés (Zákárpátszkij Uhorszkij Pedáhohicsnij Insztitut) Ukrán Nemzeti Biotechnológiai és Természettudományi Egyetem Kihelyezett Részlege, Munkácsi Agráripari Koledzs (Vidokreslenéj Pidrozgyil Nacionalynoho Unyiverszitetu Bioreszursziv i Prirodokorésztuványjá Ukrajini, Mukácsivszkij Ahrarnij Koledzs) i Közművelődési és Művészeti Koledzs (Kolledzs Kulyturi i Misztectvá) i Nemzeti Egyetem Fizika és Matematika Tanszék (Uzshorodszkij Nacionalnij Unyiverszitet, Kafedra Fiziki ta Matematiki) i Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszék (Uzshorodszkij Nacionalnij Universzitet, Kafedra Uhorszkoji Filolohiji) i Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar (Uzshorodszkij Nacionalnij Unyiverszitet, Humanitarno-Prirodnicsij Fakultet z Uhorszkoju Movoju Navcsanyja) i Nemzeti Egyetem Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék (Uzshorodszkij Nacionalnij Unyiverszitet, Kafedra Uhorszkoji Istorii i Evropejskoji Integráciji) Munkács (Mukácsevo) Munkács (Mukácsevo) Románia (Erdély) Magyar Irodalomtudományi Tanszék (Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Litere Catedra de Literatura Maghiară) Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék (Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Litere Catedra de Etnografi e si Antropologie Maghiară) Magyar Nyelvészeti Tanszék (Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Litere Catedra de Limba Maghiară) Babeș-Bolyai Tudományegyetem Fizika Kar Magyar Tagozat (Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Fizică) Babeș-Bolyai Tudományegyetem Kémia és Vegyészmérnöki Kar Magyar Tagozat (Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică) Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Gyergyószentmiklósi Egyetemi Jogú Főiskola (Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, Colegiul Universitar Gheorgheni) Gyergyószentmiklós (Gheorgheni)

3 84 Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományi Kar Tanítóképző-Francia Nyelv Főiskola (Bethlen Gábor Tanítóképző) (Universitatea Babeș-Bolyai, Colegiul Pedagogic de Institutori Limba Franceză din Aiud) Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományi Kar Tanítóképző Főiskola Magyar vonal (Universitatea Babeș-Bolyai Colegiul Pedagogic de Institutori Târgu-Mureș Linia Maghiară) Babeș-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kar (Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Teologie Romano-Catolică) Babeș-Bolyai Tudományegyetem Testnevelés és Sport Kar Magyar Tagozat (Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Educaţie Fizică și Sport) Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Biologia és Geológia Kar (Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Biologie și Geologie) Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Földrajz Kar (Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Geografi e) Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Jogtudományi Kar (Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Drept) Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Környezettudományi Kar (Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Știinţa Mediului) Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományok Kar (Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Știinte Economice și Gestiunea Afacerilor ) Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Matematika és Informatika Kar (Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Matematică și Informatic ă) Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Politika-, Közigazgatás és Kommunikációtudományi Kar (Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Știinţe Politice, Administrative și ale Comunicării) Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Református Tanárképző Kar (Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Teologie Reformata) Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Sepsiszentgyörgyi Főiskola (Universitatea Babeș-Bolyai, Colegiul Universitar Sfi ntu Gheorghe) Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Színháztudomány és Televízió Kar (Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Teatru și televisiune) Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Szociológia és Szociális Munkásképző Kar (Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Sociologie și Asistenţă Socială) Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Történelem és Filozófi a Kar (Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Istorie și Filozofi e) Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar Határon Túli Levelező Tagozat, Nyárádszeredai Konzultációs Központ (Facultatea de Horticultură Secţia Fără Frecventă de peste Hotare, Centrul de Consultaţii Horticole Miercurea Nirajului) Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai Intézet (Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca) Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar i Kihelyezett Tagozat (Institutul Reformat de Cantori-Invăţători) i Orvos és Gyógyszerészeti Egyetem, Általános Orvostudományi Kar (Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș, Facultatea de Medicină) i Orvos és Gyógyszerészeti Egyetem, Fogorvos-tudományi Kar (Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș, Facultatea de Medicină Dentară) i Orvos és Gyógyszerészeti Egyetem, Gyógyszerészeti Kar (Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș, Facultatea de Farmacia) i Színházművészeti Egyetem, Színházművészeti Kar (Universitatea de Artă Teatrală din Târgu-Mures, Facultatea de Teatru) Nagyenyed (Aiud) Sepsiszentgyörgy (Sfîntu Gheorghe) Nyárádszereda (Miercurea Nirajului)

4 FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK i Színházművészeti Egyetem, Zeneművészeti Kar (Universitatea de Artă Teatrală din Târgu-Mures, Facultatea de Muzică) Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Székelyudvarhelyi Képzési Központ (Colegiu Universitar de Știinţe Economice Moderne din Tatabánya Centrul de Pregătire și de Examinare Odorheiu Secuiesc) i Egyetem, Társadalomtudományi Kar (Universitea din Oradea, Facultatea de Știinţe Socio-Umane) Pártiumi Keresztény Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (Universitea Creștină Partium, Facultatea de Știinţe Socio-Umane) Pártiumi Keresztény Egyetem, Közgazdaság-tudományi Kar (Universitea Creștină Partium, Facultatea de Știinţe Economice) Pártiumi Keresztény Egyetem, Mezőgazdaság-tudományi Kar, Debreceni Egyetem Határon Túli Levelező Tagozata (Universitea Creștină Partium, Facultatea de Știinţe Agricole, Universitatea din Debrecen, Secţia Fără Frecvenţă de peste Hotare) Pártiumi Keresztény Egyetem, Művészeti Kar (Universitea Creștină Partium, Facultatea de Arte) Református Asszisztens Képző Iskola (Școala Postliceală Teologico-Sanitară Reformată) Római Katolikus Hittudományi Főiskola (Institutul Teologic Romano-Catolic) Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Temészettudományi és Művészeti Kar (Universitatea Sapientia Facultatea de Știinţe si Arte din Cluj-Napoca) Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Gazdaság- és Humántudományok Kar (Universitatea Sapientia, Facultatea de Știinţe Economice și Umaniste) Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Műszaki- és Társadalomtudományok Kar (Universitatea Sapientia, Facultatea de Știinţe Tehnice si Sociale) Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Műszaki- és Humántudományok Kar (Universitatea Sapientia, Facultatea de Știinţe Tehnice și Umaniste) Szent István Egyetem Kertészettudományi Karának kihelyezett képzése (Centrul de Consultatii Horticole) Tanító-angol Szakos Főiskola (Colegiul Universitar de Institutori Lb. Engleza) Székelyudvarhely (Odorheiu Secuiesc) Gyulafehérvár (Alba Iulia) Csíkszereda (Miercurea-Ciuc) Csíkszereda (Miercurea-Ciuc) Nyárádszereda (Miercurea Nirajului) Kézdivásárhely (Târgu -Secuiesc) Szerbia (Vajdaság) Belgrádi Egyetem Filológia Kar Hungarológiai Tanszék (Univerzitet u Beogradu, Filološki Fakultet, Katedra za Hungarologiju) Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Kertészmérnök Szak Határon Túli Levelező Tagozat (Konsultacioni Centar Prekograničnog Dopisnog Odseka Katedre za Horikulturu Univerziteta Corvinus iz Budimpešte) FABUS Menedzserképző Egyetem i Kihelyezett Tagozata (Sremska Kamenica, Fakultet za Uslužni Biznis) Gábor Dénes Műszaki Főiskola i Konzultációs Központ (Konsultacioni Centar Više Škole Gábor Dénes) i Műszaki Szakfőiskola (Visoka Tehnička Škola Strukovnih Studija) Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Zentai Kihelyezett Tagozat (Univerzitet Sent Ištvan za Hortikulturu) Belgrád (Beograd) Zenta (Senta) Zenta (Senta)

5 86 Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék (Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski Fakultet, Odsek za Hungarologiju) Újvidéki Egyetem Építőmérnöki Kar (Univerzitet u Novom Sadu, Gradjevinski Fakultet) Újvidéki Egyetem Közgazdasági Kara (Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski Fakultet) Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar (Univerzitet u Novom Sadu, UčiteljskiFakultet na Ma arskom Nastavnom Jeziku u Subotici) Újvidéki Egyetem Zombori Tanítóképző Kar (Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoski Fakultet, Sombor) Újvidék (Novi Sad) Zombor (Sombor) Horvátország (Szlavónia) Strossmayer Egyetem Pedagógiai Kar Idegen Nyelvi Tanszék (Svečuilište J.J.Stossmayera u Osijeku, Pedagoški Fakultet, Katedra Stranih Jezika) Zágrábi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Hungarológia Tanszék (Sveučilište u Zagrebu Filozofski Fakultet Odsjek za Hungarologiju) Eszék (Osijek) Zágráb (Zagreb) Szlovénia (Muravidék) Maribori Egyetem Pedagógia Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék (Univerza v Mariboru Pedagoska fakulteta Oddelek za madzarski jezik in knjizevnost) Maribor (Maribor) Ausztria (Burgenland) Bécsi Egyetem Filológiai-Kultúratudományi Kar Európai Összehasonlító Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Finnugor Osztály (Universität Wien Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft Abteilung für Finnougristik) Bécs (Wien) Forrás: Kárpát-medence magyar oktatási és tudományos intézményeinek adatbázisa és további adatgyűjtések:

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA FÁBRI ISTVÁN FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA A kilencvenes évek elejéig jellemzően igen zárt volt a hazai felsőoktatás:

Részletesebben

A A va v j a d j a d s a ág á i g ma m g a y g a y r a r kö k z- és é fe f l e sőokt k at a ás á

A A va v j a d j a d s a ág á i g ma m g a y g a y r a r kö k z- és é fe f l e sőokt k at a ás á A vajdasági magyar köz- és felsőoktatás A jövő a tudás társadalma Emberi erőforrás fejlesztése Oktatási rendszerek reformja Iskolastatisztika Vajdaság A magyar diákok részaránya a különböző oktatási szinteken

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Tudománytörténeti áttekintés) 1

Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Tudománytörténeti áttekintés) 1 Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Tudománytörténeti áttekintés) 67 MAGYAR NYELVJÁRÁSOK Gazdag Vilmos Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Tudománytörténeti áttekintés)

Részletesebben

Tanulmányunkban arra keresünk választ, hogy a 19. század második

Tanulmányunkban arra keresünk választ, hogy a 19. század második A magyar középiskolai tanárképzés és szakmai professzió kialakulása a 18 20. században Tanulmányunkban arra keresünk választ, hogy a 19. század második felében kialakuló modern magyar nemzetállam duális

Részletesebben

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2007

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2007 Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2007 Euroguidance Hungary National Office for Employment and Social Affairs Dear Reader, Euroguidance Hungary started operating in Szeged

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2015/2016. tanévre

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2015/2016. tanévre OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2015/2016. tanévre Az adatok lezárva 2014. december 1-jén. A fenti dátum után bekövetkező változásokat az elektronikus

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

III. fejezet A 2007-ben vitára bocsátott közoktatási törvénytervezetről és az új tankönyvértékelési kritériumokról

III. fejezet A 2007-ben vitára bocsátott közoktatási törvénytervezetről és az új tankönyvértékelési kritériumokról III. fejezet A 2007-ben vitára bocsátott közoktatási törvénytervezetről és az új tankönyvértékelési kritériumokról A romániai közoktatás (învăţământ preuniversitar = egyetem előtti oktatás) szintjei a

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

Lesz-e magyar nyelv a Kárpát-medencében? írta Dr. Marácz László (Amszterdámi egyetem)

Lesz-e magyar nyelv a Kárpát-medencében? írta Dr. Marácz László (Amszterdámi egyetem) www.hunsor.se/hhrw FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Unus Eademque Libertas Lesz-e magyar nyelv a Kárpát-medencében? írta Dr. Marácz László (Amszterdámi egyetem) A magyar nyelvet nyolc különböző

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI IGÉNY IDŐSKORBAN: BUDAPESTI ÉRTELMISÉGIEK

MŰVELŐDÉSI IGÉNY IDŐSKORBAN: BUDAPESTI ÉRTELMISÉGIEK MŰVELŐDÉSI IGÉNY IDŐSKORBAN: BUDAPESTI ÉRTELMISÉGIEK Polonyi Tünde 1 Czigler István 2 Pörzse Katalin 3 1 Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet; 2 MTA Pszichológiai Kutatóintézet; 3 MTA- ELTE Kommunkációelméleti

Részletesebben

A műszaki és a természettudományi képzési terület a felsőoktatási rangsorok tükrében

A műszaki és a természettudományi képzési terület a felsőoktatási rangsorok tükrében FODOR SZABOLCS KISS LÁSZLÓ A műszaki és a természettudományi képzési terület a felsőoktatási rangsorok tükrében FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Kik jelentkeznek a műszaki és a természettudományi képzésekre, milyen

Részletesebben

MTA Politikai Tudományok Intézete

MTA Politikai Tudományok Intézete MTA Politikai Tudományok Intézete A diszkrimináció öt (nemi, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor) területén eddig párhuzamosan folyó kutatások eredményeinek feltárása,

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

A HALLGATÓK INTÉZMÉNYI MENEDZSELÉSE

A HALLGATÓK INTÉZMÉNYI MENEDZSELÉSE Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó É R T É K E L É S E K A HALLGATÓK INTÉZMÉNYI MENEDZSELÉSE A magyar egyetemi hallgatók általánosan elégedettek azzal, miként segíti őket az intézmény. Elsősorban a legközvetlenebbül

Részletesebben

Végeredmény vagy kiindulópont?

Végeredmény vagy kiindulópont? Hungarológia Végeredmény vagy kiindulópont? kerekasztal-beszélgetés a hungarológiáról Az alább olvasható eszmecserét a 2006 nyarán rendezett hungarológiai kongresszus után tartottuk szerkesztőségünkben.

Részletesebben

Szlovákiai magyar szervezetek adattára

Szlovákiai magyar szervezetek adattára Szlovákiai magyar szervezetek adattára Szlovákiai magyar szervezetek ADATTÁRA Szerkesztette Nagy Myrtil Lilium Aurum könyvkiadó Információs Központ Dunaszerdahely, 22 A kötet megjelenését támogatta: Charles

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 1. szám. Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 1. szám. Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK 1. szám Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés Budapest, 2006. március Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási

Részletesebben

senki sem várja, hogy egy orvostörténész operáljon

senki sem várja, hogy egy orvostörténész operáljon senki sem várja, hogy egy orvostörténész operáljon Beszélgetés Dr. Dr. h.c. Harald Zimmermann professzorral, akadémikussal, a magyar történelem nagykövetével Professzor Úr, az Ön munkásságát sokan ismerik,

Részletesebben

Német Bologna : az értékôrzés és a változás dinamikája

Német Bologna : az értékôrzés és a változás dinamikája Német Bologna : az értékôrzés és a változás dinamikája Beszélgetés Manherz Károllyal, az Oktatási és Kulturális Minisztérium felsôoktatási és tudományos szakállamtitkárával MŰHELY felsô oktatási Felsôoktatási

Részletesebben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben A jók men nek el? VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben Ceg lé di Tí mea Nyüs ti Szil via Haj dú-bi har me gye nagy múl tú fel sô ok

Részletesebben

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1 Magyar joganyagok - 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás - a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1. oldal 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás a Balassi Intézet Szervezeti és Működési

Részletesebben

A külföldi egyetemjárás és a magyar értelmiségi szerep kapcsolata

A külföldi egyetemjárás és a magyar értelmiségi szerep kapcsolata Forrás: http://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=1030&lap=0 A külföldi egyetemjárás és a magyar értelmiségi szerep kapcsolata Szögi László Az európai centrum és periféria viszonyának vizsgálatában

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 12. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 12. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága április 23-i ülésének beszámolója Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 5 Média... 8 Nincs hírértéke a határon

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei A kutatás-fejlesztés regionális különbségei Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Bevezetés... 2 A kutatás-fejlesztés főbb mutatói... 3 A kutató-fejlesztő helyek számának alakulása... 6

Részletesebben

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési KR Irodalmi, Kommunikáció és Kulturális Antropológia Tanszék. Kutatóműhelye

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési KR Irodalmi, Kommunikáció és Kulturális Antropológia Tanszék. Kutatóműhelye Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési KR Irodalmi, Kommunikáció és Kulturális Antropológia Tanszék Kutatóműhelye 1 Tartalomjegyzék I. Alkalmazott Narratológiai Műhely 1. A Műhely megalakulásának

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 24. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 24. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága szeptember 30-i ülésének beszámolója Erdély... 4 A decentralizációs intézkedéscsomag tervezete Október 27.

Részletesebben

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018 Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. A nyelvtudás javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság

Részletesebben