A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által!"

Átírás

1 2007. M á jus-június A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által! (Róm 15, 13)

2 Tel jesedjetek be Szentl él ekkel! Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelének ünnepén arra a buzdításra hívja fel figyelmünket Isten ígéjének üzenete, melyet az apostol így írt le az Efézus 5, 18. versében: És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van; hanem teljesedjetek be Szentlélekkel. Mit jelent a Szentlélekkel beteljesedni? Érdekes, hogy a Szentlélekkel való beteljesedés lelki igazságát valamilyen formában a bortól való megrészegedéssel vonja párhuzamba. A részeg ember jól felismerhető. Beszéde, járása, mozdulatai arról árulkodnak, hogy a részegítő ital hatása alatt van az illető személy. Pontosan e jellemző hatása miatt nem véletlenül menekülnek sokan bele örömtelenségük, megoldatlan feladataik, elviselhetetlennek tűnő testi, lelki terhek elől. A párhuzamba állítás is azt érzékelteti, ami a Szentírás más kijelentéseiből tudható, hogy a Szentlélekkel való beteljesedés azt jelenti, hogy a hívő ember egyre inkább Isten Lelkének a hatalma alá kerül. A Szentlélek uralma mutatkozik meg beszédén, viselkedésén, egész lényén. Semmiképpen sem arról van szó tehát itt, hogy egyre több Szentlélekkel kellene részesedni, vagy hogy újra, illetve többször kellene a Szentlelket venni. A Szentlélek uralmának, hatásának a növekedéséről beszél Isten gyermeke életében. A felszólító mód arra utal, hogy ez hit által, engedelmessége során valósul meg. Engedje, hogy egyre jobban a Szentlélek irányítsa életét. A Szentlélek pedig mindig Isten igéje által munkálkodik. A Szentírás és a Szentlélek együtt képviseli Isten személyes jelenlétét, megváltó Urunk, Jézus Krisztus munkáját számunkra, ahogy azt a Kolossé 3, 16-ban és a hasonló témát leíró bibliai részekben Isten igéje kijelenti: A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben. A hivő ember tehát úgy teljesedhet be Szentlélekkel, hogy hittel elfogadja és bízik abban, amit Isten kijelentett, és kegyelmét kérve engedelmeskedik annak, engedi, hogy a Szentlélek uralma hassa át egészen. Akkor a legnagyobb nehézség, próba idején is hittel meg tud állni, mert tudja, hogy nem félelemnek lelkét adta nekünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. (2Tim 1, 7.). Akkor a legmélyebb gyász során is megmarad lelki békessége, reménysége, mert ismeri azt a Vígasztalót, aki vele marad mindörökké (Ján 14, 16.). Akkor a legelkeserítőbb helyzetben is betölti az Úrnak öröme, mely a Lélek gyümölcse (Gal 5, 22.). Pünkösd ünnepének bátorítása minden olvasóhoz ezért: teljesedjetek be Szentlélekkel! 2

3 Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen... Mindnyájan megteltek Szentlélekkel Pünkösdkor Tüzek jönnek, különös lázak: Lélek járja által a házat. Szárnyas remény lobog fel bennük, Szólnunk kell és valamit tennünk, Amit az Úr tűzlángja mível, Szétfutni a hatalmas hírrel: A szeretet ímé kiárad, Nem lesz vége még a világnak, Jézus Krisztus itt jár keresvén Fehér zászló lobog keresztjén, Út lett nekünk, igazság, élet, Átöleli a mindenséget. Füle Lajos 3 A LÉLEK gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Galata 5, 22-23

4 Pénteken, 29-én csa lá di délutá n lesz délutá n 2 órá tól. Várjuk mindazok jelentkezését, akik szeretnének a hét lebonyolításban segíteni! 4

5 G yülekezetünk az Interneten! Gyülekezet oldala Hírek, képek, letölthető prédikációk... Református Idősek Otthona honlapja Információk, képek, elérhetőség az Otthonnal kapcsolatban. 5

6 Gyülekezetünkben történt Mint arról előző újságunkban beszámoltunk, hamarosan újra szólni fog orgonánk. Május elején vissza is került a hangszer Nagyvarsányba, ahol a szakemberek nekiálltak a felépítésének. Jelenleg a hangolás fázisa folyik, de jó reménységgel vagyunk afelől, hogy Pünkösd ünnepén már eme hangszerrel is dicsőíthetjük Urunkat! A márciusi festés után, tovább szépült templomunk belseje. Ezúttal a padok szivacsai lettek kicserélve, praktikusabb, masszívabb ülésekre. Május 13-án került sor segédlelkészünk vizsgaistentiszteletére. Csodálatos volt tapasztalni a gyülekezet együttérzését, segítségét, To váb bra i s vá rju k ö tl e te i t, észrevételeit, gondolatait az újsággal kapcsolatban. Szívesen fogadunk mi nden olyan a nyagot, mely szerepelhetne az újságban: vers, bizonyságtétel, fotó, cikk, beszámoló bármely gyülekezeti eseményről stb. Elküldheti a címre, vagy személyesen átadhatja a lelkészi hivatalban. Köszönettel: A szerkesztő 6

7 M ennyei m obiltelefon Mobiltelefonom bár csak néhány dekányi súlyt nyom, nagyon húzza a zsebemet. Kiteszem magam elé. A számítógép klaviatúráját az ölemben nyomkodom. Az eddig néma hangszóró egyszer csak elkezd kattogni és zúgni. Nem értem, hogy mitől szólalt meg. Aztán a mobilom is pittyegni kezd. Valaki keres. A beszélgetés után csend támad. Nem hallok semmit, de vajon mi zajlikaz éterben? A világ tele van láthatatlan jelekkel, sőt, e jelek folynak, hullámzanak, pörögnek körülöttünk. Kinyitom a szemem, és csillagok millióit látom az éjszakai égbolton. A fény évmilliók alatt ért el a szemembe, hogy egy szempillantásra beleborzongjak a végtelenbe vesző csodákon, és átéljem saját életem kicsiny voltát. Hányféle digitális vagy más jel zsong körül bennünket? Gyerekkoromban játszva tekergettem a rádió keresőgombját. Élveztem az ismeretlen zajokat, a sustorgást, a távoli adók szignáljait, a számomra izgalmas, de érthetetlen nyelven beszélő bemondóik hangját. Ugyanúgy nem értem a végtelenből jövő üzenetet, mint a kattogást és zúgást, amely értelmetlen zajként ömlik felém a hangszórón át. Tényleg értelmetlen az a jelfolyam, amit nem értek? Kutatjuk a jeleket és az információfolyamokat, összerakosgatjuk kirakós játékként a körülöttünk lévő világ eseményeit és történéseit, de a részletekben nem ábrázolódik ki számunkra az, Aki az üzeneteket küldi. Fogalmunk sincs arról, hogy mi zajlik a mobiltelefonban és a távoli vagy közelebbi közvetítő állomások és számítógépek között. De mégis, amikor fogadjuk a hívást, megszólal egy hang, aki bennünket keres. Megelevenedik előttem egy kép Máté evangélista szűkszavú leírásából: Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, odamentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket... Jézus közösségben volt az övéivel. Együtt élt, evett, ivott gyalogolt velük. Természetes volt, hogy megszólítható volt, és Ő is megszólította őket. Volt ideje rájuk. Látta az éhséget, ami miatt oda jöttek a pusztába is utána. És megelégítette őket isteni Igével, vagy ha kellett, kenyérrel és hallal. Vajon hogyan érthette volna meg bárki, hogy mit jelent Isten országa, ha Ő nem fordítja le számunkra? Jézus a mobil : átalakítja a digitális isteni jelet, számunkra is felfogható, értelmezhető, analóg jellé. Nem születünk úgy, hogy a mobiltelefon a kezünkben volna. De mikor elérünk egy érettebb korba, szükségét érezzük, hogy többet értsünk a körülöttünk lévő világból. És ha eljut hozzánk mások elbeszélésén, bizonyságain keresztül Isten üzenete, annak információtartalma felkelti bennünk a vágyat: nekem is szükségem lenne egy ilyen mobilra! Én is érteni akarom Istent! Kedves testvérem, jó hírem van számodra! Jézus golgotai halála, mennybe menetele és a Szentlélek eljövetele óta akció van a mennyei hálózaton: mindenki ingyen megkaphatja a maga mobilját: Isten kifizette előre a készülék és a csatlakozás árát: Fiát adta, hogy mi megkaphassuk, visszakaphassuk a Vele való közösségünket, kapcsolódási képességünket: Szentlelkét. Ezáltal bárhol elérhető vagy számára, és Ő is számodra. Teljes a hálózat lefedettsége. Ő mindenütt lát és hall téged. Ha jól figyelsz, éber vagy, a készüléked be van kapcsolva és fel van töltve, akkor jól hallod Őt. Vagy küld egy SMS -t: reggeli csendességedben egy Időszerű bátorítást, intést, vigasztalást kapsz. Hogy használod-e az üzeneteit, az rajtad Múlik! Van már mennyei mobilod? 7 Dr. Tolnay Lajos

8 Ünnepi alkalmaink: Május 20-án, délután fél 3-tól konfirmáció lesz a gyülekezetben. Bűnbánati alkalmakat tartunk hétfőtől-szombatig este 18 és 19 órai kezdettel. Betegeinknek pénteki nap folyamán viszünk úrvacsorát. Akik fel tudnak jönni a templomba, ott szombaton reggel 8 órától is osztunk úrvacsorát. Ünnepi legátusunk, segédlelkészünk Kálmán Dávid lesz. Pünkösd ünnepén megszokott rendben lesznek alkalmaink. Egyéb alkalmaink: Június 3-án, délután fél 3-kor hitmélyítő alkalmunk lesz. Június 5-én, kedden este, 18 órakor megbeszélés a bizottságok tagjainak a gyülekezeti teremben. Nyári gyülekezeti gyermekhetünk június ig lesz. Hétfőtől csütörtökig minden délelőtt 9 órától délig tartjuk az alkalmakat. 29-én, pénteken délután 2 órától családi délután lesz, ahová hívjuk a szülőket, testvéreket is. Várjuk mindazok jelentkezését, akik szeretnének a hét során segíteni. Pl.: gyerekfelügyelet, szendvicskészítés stb. Nyári ifjúsági hetünk július 9-14-ig lesz a Zemplénben, Középhután. Iratterjesztésünkben kapható még Biblia, Képes Biblia (gyerekeknek, fiataloknak) énekeskönyv. Elkezdte működését gyülekezetünk internetes honlapja! Aki szeretne friss információkat megtudni, aki szeretne az elhangzott igehirdetések közül visszahallgatni, a fényképek között böngészni, keresse fel a honlapot. S egyúttal kérjük olvasóinkat, adják hírül honlapunk létezést, elérhetőségét ismerőseiknek, barátaiknak hiszen ebben a formában az evangélium bárhová eljuthat, még országhatárainkon túlra is! Ezúton ismét köszönjük gyülekezetünk Alapítványának felajánlott adó 1%-okat. Ebből 2006-ban 251,787 forint bevételünk vo lt. K érjü k to v áb bi sz e re tette lje s tám og atásuk at! Az E gym ás Te rhé t H ordoz zátok A lapítvány ad ószám a: Számlaszáma:

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2015/5 Bölccsé teszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod, tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. (Zsolt 32,8) Felnőtt konfirmáció Hátul (balról):

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2006./2. szám Amikor nincs tovább Egy darabig elvisz a láb is de gyilkos ingoványhoz ér félelmetes szakadékhoz ér zúgó folyam partjához ér és akkor nincs

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. (Zsid. 10,38)

Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. (Zsid. 10,38) A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011/6 Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. (Zsid. 10,38) Május 14-én konfirmált fiataljaink: 1.

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április Kérünk tégedet, oh, mi mennyei szent Atyánk, Fiadért, a Jézus Krisztusért, és a mi miattunk rajta esett keserű

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

Egymás terhét hordozzátok

Egymás terhét hordozzátok Egymás terhét hordozzátok Matt Weaver Tegnap, még azt megelőzően, hogy a férfitestvérek különösképpen az Úr asztalára gondoltak, az Úr elkezdett szólni hozzánk, (ahogyan gyakran szokta) az egymás iránti

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december Kőlap XII. évf. 2. sz., 2010 december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja:

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

MEGHATÁROZÁS PÜNKÖSD A PARKBAN KÉRDÉS. A boldogság: Szeretetbe mártott Jelen pillanatok.

MEGHATÁROZÁS PÜNKÖSD A PARKBAN KÉRDÉS. A boldogság: Szeretetbe mártott Jelen pillanatok. ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIII. évf. 1. sz., 2011. április MEGHATÁROZÁS A boldogság: Szeretetbe mártott Jelen pillanatok. PÜNKÖSD A PARKBAN Mellém szállt a Szentlélek.

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE (MÁRK 10,14) TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE (MÁRK 10,14) TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA Újfolyam 33. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2006. június ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA (MÁRK 10,14)

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

SZEGÉNY ÖZVEGYASSZONY Alapige: Márk 12: 41-44 Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe.

SZEGÉNY ÖZVEGYASSZONY Alapige: Márk 12: 41-44 Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. SZEGÉNY ÖZVEGYASSZONY Alapige: Márk 12: 41-44 Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény özvegyasszony

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011.

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011. Oikosz 2011. MÁRCIUS János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. A Szeretet Lángja Gyülekezet Kiadványa Oikosz

Részletesebben

enni vagy nem enni ez itt a kérdés?.

enni vagy nem enni ez itt a kérdés?. MINDENRE VAN ERŐM A KRISZTUSBAN MAROS-MEZŐSÉGI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE enni vagy nem enni ez itt a kérdés?. Napjainkban ritkán hallunk református körökben arról, hogy egyháztagjaink böjtölnének. Mégis,

Részletesebben

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus örömhírlap 17. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2012. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Milyennek lát az Úr? Egy legenda szerint az Úr maga TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: elé állította az állatokat,

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

ERRE VÁRTÁL? 2011. május. erdélyi baptista ifjúsági lap A TARTALOMBÓL: 5. old. Megváltozhatunk rossz szokásainkból? 3. old. A kiskapusi ifjúság

ERRE VÁRTÁL? 2011. május. erdélyi baptista ifjúsági lap A TARTALOMBÓL: 5. old. Megváltozhatunk rossz szokásainkból? 3. old. A kiskapusi ifjúság 2011. május erdélyi baptista ifjúsági lap A TARTALOMBÓL: Megváltozhatunk rossz szokásainkból? 3. old A kiskapusi ifjúság 5. old Jobban Tiéd, Uram, jobban Tiéd! 6. old A kiskapusi fiatalok T e vagy-e az

Részletesebben

Pünkösdi kérdés Jézusi válasz

Pünkösdi kérdés Jézusi válasz Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 2. szám Pünkösdi kérdés Jézusi válasz Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát és másik Pártfogót

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

Óvodások műsora Noéról. Gyülekezetünk 340 tagja táborozott Sátoraljaújhelyen

Óvodások műsora Noéról. Gyülekezetünk 340 tagja táborozott Sátoraljaújhelyen 2005/8 DE ÉN ÉS AZ ÉN HÁZAM NÉPE, AZ URAT SZOLGÁLJUK (Józsué 24,15) Óvodások műsora Noéról Gyülekezetünk 340 tagja táborozott Sátoraljaújhelyen Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2006/07. A vegyeskar évzáró hangversenye

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2006/07. A vegyeskar évzáró hangversenye A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2006/07 A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel,

Részletesebben

OLDD LE A SARUDAT! In nomine Dei. 2008. június. I. évfolyam 2. szám A DUNAKANYARI EVANGÉLIKUSOK LAPJA

OLDD LE A SARUDAT! In nomine Dei. 2008. június. I. évfolyam 2. szám A DUNAKANYARI EVANGÉLIKUSOK LAPJA I. évfolyam 2. szám A DUNAKANYARI EVANGÉLIKUSOK LAPJA 2008. június In nomine Dei OLDD LE A SARUDAT! Elérkezett. Már sokan vártuk. A harapnivaló levegôt, az árnyas erdô csendjét, a szabadságok felhôtlenségét.

Részletesebben

a takaró alá, erre még egy órával előbb fel kell kelni, hogy elmenjen rorátéra. A hideg úton ballagunk,

a takaró alá, erre még egy órával előbb fel kell kelni, hogy elmenjen rorátéra. A hideg úton ballagunk, Ébredj ember mély álmodból.. Mindannyian ismerjük a rorátés hajnalok hangulatát. Az álmos felkelést, amikor az ember a hideg és a sötét elöl legszívesebben visszabújna a takaró alá, erre még egy órával

Részletesebben