Villámvédelem. II. Norma szerinti villámvédelem: a tervezés gyakorlati kérdései

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Villámvédelem. II. Norma szerinti villámvédelem: a tervezés gyakorlati kérdései"

Átírás

1 Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2016 II. Norma szerinti villámvédelem: a tervezés gyakorlati kérdései 1 Tartalom-1 Villámvédelmi tervező felelősségének kérdése a PTK a Kivitelező a Megrendelő szemszögéből 2 1

2 Tervezői felelősség a PTK szerint Az új Polgári Törvénykönyv (PTK) 6:251. (2) szerint: A tervdokumentációnak műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat kell tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie a megrendelő felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére. 3 Tervezői felelősség a PTK szerint A (3) pont szerint: A terv hibája miatt mindaddig érvényesíthetőek a szerződésszegésből fakadó jogok, amíg a terv alapján kivitelezett szolgáltatás tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt jogok gyakorolhatók. Az építményeket érő villámcsapások, amennyiben megfelelően megtervezett és kiépített a villámvédelmi hálózatuk, az esetek nagy többségében nem okoznak tüzet. 4 2

3 Tervezői felelősség a PTK szerint A jog alkalmazza a következő kifejezéseket: kellő körültekintés, és elvárható gondosság 5 Tervezői felelősség a PTK szerint Az építményeket érő villámcsapások miatt néha keletkezhet tűz, amely - tűzoltósági kifejezéssel élve eseménynek számít. A tűz eloltását követően hivatalos tűzvizsgálatot kell lefolytatni, amelyben egyebek mellett ellenőrzik a villámvédelmi rendszer állapotát és szabványosságát is. Megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik, amely hivatalos iratként - kedvezőtlen esetben - egy büntetőeljárás fontos alkotóeleme is lehet. A vizsgálatok egyik feladata a kellő körültekintés, és elvárható gondosság meglétének kiderítése. 6 3

4 Tervezői felelősség a PTK szerint Kérdés: kinek áll leginkább érdekében, hogy egy adott építmény villámvédelmi terve - az elkészülését követő sok év múlva is elérhető legyen? Érintettek a kérdésben: A megrendelő; A villámvédelmi tervező; A kivitelező; Az építmény tulajdonosa vagy üzemeltetője; 7 Tervezői felelősség a PTK szerint A tervező, a kivitelező valamint a tulajdonos helyzete a legkényesebb. Az esetleges vizsgálat egyrészt azt fogja ellenőrizni, hogy: a villámvédelmi terv helytálló volt-e; a hálózatot a kiviteli terv szerint készítették-e el; a villámvédelmi rendszer állaga megfelelő volt-e; Jogszabály szerint a tervtárolási idő 10 év. 8 4

5 Tervezői felelősség a Kivitelező felé PTK 6:251. (2) A tervdokumentációnak műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat kell tartalmaznia, Minden villámvédelmi tervező betartja ezeket a szempontokat? Sajnos akadnak nem követésre méltó kivételek is. 9 Tervezői felelősség a Kivitelező felé Idézet egy villámvédelmi tervből: az épület utcai frontjára tervezett földelő-szondákat közműegyeztetést követően kell leverni. De a tervező nem végezte el a közműegyeztetést! A nevezett munkát készítő tervező egyrészt nem érti a tervezői felelősség fogalmát, másrészt megszegte: a PTK előírását; a tervezési tevékenység elemi elvárásait; Csak egy alaposan végiggondolt, és teljes körűen megtervezett dokumentációt szabad átadni a megrendelőnek, illetve a kivitelezőnek. A tervezőnek munkája révén azt kell igazolnia, hogy a terve megépíthető. Nem lehetnek benne kidolgozatlan részek! 10 5

6 Tervezői felelősség a Kivitelező felé Kérdés: köteles-e a kivitelező maradéktalanul megvalósítani a villámvédelmi tervben leírt műszaki megoldásokat? Ha a villámvédelmi tervező egy alaposan végiggondolt, és a szakma elvárásainak eleget tevő, vagyis teljes körűen megtervezett dokumentációt adott át a kivitelezőnek, akkor ezzel eleget tett a tőle elvárható követelményeknek. Habár nem ajánlatos, de a kivitelező eltérhet az adott kiviteli tervtől, csak ekkor egyúttal azt kell vállalnia a nyilatkozatában, hogy műszakilag egyenértékű vagyis a tervnél nem rosszabb az a VV rendszer, amit megépített. Magyarán mondva garanciát kell vállalnia az üzembiztosságra. (Sátoraljaújhelyi kötélpálya) 11 A villámvédelmi tervező csak a jogszabályok szerint indokolt eseteknél készítsen terveket. 1. példa Régi építésű többemeletes társasház mellé három oldalról építenek egy annál is magasabb irodaépületet. A lakóépület kéményeinek füstcsöveit meg kell hosszabbítani tüzeléstechnikai előírások miatt (a költségeit az új építkező magára vállalja), de a magasabb csövek megváltoztatják az öreg épület villámvédelmi állapotát. Kinek a feladata a lakóépület villámvédelmi tervének elkészítése? 12 6

7 Több féle műszaki-építészeti esetről beszélhetünk, melyeknek eltérő a jogi vonzata 1. A meglévő lakóépületen van villámvédelmi rendszer; 2. A meglévő épületen nincsen villámvédelmi rendszer, pedig a megépítésének idejében azt létesíteni kellett volna a vonatkozó villámvédelmi szabvány alapján; 3. A lakóépületen nincsen villámvédelmi rendszer, mert a megépítésének idejében még nem létezett villámvédelmi szabvány; A lakóépületnek van villámvédelmi rendszere A társasház villámvédelmi szempontból nézve jogkövető állapotban van. A lakóépület VV rendszere lehet jó, illetve rossz műszaki állapotban, de ez itt most jogilag nem releváns. Miután a meglévő villámvédelmi rendszer átalakítása az új irodaépületi beruházás következtében megépülő füstcsőmagasítása miatt szükséges, ezért a villámvédelem áttervezési és átépítési költségeket nem a lakóépület tulajdonosainak kell viselniük. Ezt az jogi és szakmai álláspontot kell képviselnie a lakóépület illetékesei által felkért villámvédelmi tervezőnek. Viszont kérdéses, hogy ez a tervező tényleg megkapja-e a villámvédelem áttervezési megbízatást? 14 7

8 1. A lakóépületnek már van villámvédelmi rendszere Hogyan célszerű megoldani a meglévő épület villámvédelmét? A kérdés eldöntése gondos tervezői mérlegelést igényel. Mottó: kellő körültekintés, és elvárható gondosság I. A lakóépület villámvédelmi rendszerét nagy magasságú felfogó-rudakkal egészítik ki. Ennek a tervét a felkért villamos tervező elkészíti el, de szükség lehet statikus tervező bevonására is A lakóépületnek már van villámvédelmi rendszere II. Az irodaház villámvédelmi tervét úgy készítik el, hogy az egyúttal alkalmas legyen a lakóépület átalakított állapotának villámvédelmére. Ennek a tervét nyilván nem készítheti el a meglévő épület illetékesei által felkért új tervező. A társasház által felkért tervező számára ez utóbbi esetben csak egy villámvédelmi szakvélemény elkészítési munkája jut, kevesebb díjazásért, vagyis anyagilag nem járt jól. Összességében nézve azonban, műszakilag is és költség szerint is ez a legkedvezőbb műszaki megoldás. 16 8

9 1. A lakóépületnek már van villámvédelmi rendszere Milyen szabvány alapján kell elkészíteni a lakóépület módosított villámvédelmét? A lakóépület meglévő villámvédelmi rendszerét az 54/2011. BM rendelet (OTSZ) 140. (3) pont szerint kellene áttervezni. Meglévő, nem norma szerinti villámvédelmi berendezés bővítésének meg kell felelnie a villámvédelem létesítésekor vagy az utolsó felülvizsgálatkor érvényes műszaki követelményeknek A lakóépületnek már van villámvédelmi rendszere Amennyiben a lakóépület (a hosszabbított füstcsövekkel) az új irodaépület norma szerinti villámvédelmének köszönhetően kerülne védett térbe, akkor a meglévő épület változatlan villámvédelme ugyan nem felelne meg a lakóépület új geometriai adottságainak, de az épület villámvédelmi szempontból mégis védettnek tekinthető. Kérdés az, hogy a lakóépület tüzeléstechnikai engedélyének kiadásához megfelel-e az ilyen fajta egy külső építmény által biztosított - villámvédelmi védettség? 18 9

10 2. A meglévő lakóépületen nincsen villámvédelmi rendszer, pedig a megépítésének idejében azt kellett volna létesíteni! Ebben az esetben az irodaépület beruházója nem kötelezhető arra, hogy - a saját költségének terhére - a lakóépületi füstcsövek megnövelése miatt, villámvédelmet terveztessen a lakóépületre. Jogilag mondva, a társasház mulasztásos jogszabálysértési állapotban volt az irodaépület beruházásának megkezdése előtt, ugyanis nem gondoskodott arról, hogy legyen a lakóépületen a megépítésekor hatályos jogszabály szerint előírt - villámvédelmi rendszer A meglévő lakóépületen nincsen villámvédelmi rendszer, pedig a megépítésének idejében azt kellett volna létesíteni! Természetesen kell létesülnie villámvédelem a lakóépületen, vagy meg kell oldani a villámvédelmi védettségét, de ez pénzügyileg is és jogilag is több féle módon történhet meg. Egyik megoldás az, hogy a társasház megterveztet a saját költségére az épületére egy norma szerinti villámvédelmi rendszert. A másik mód az irodaépület beruházójának hozzáállásától függ

11 2. A meglévő lakóépületen nincsen villámvédelmi rendszer, pedig a megépítésének idejében azt kellett volna létesíteni a. Az irodaépület villámvédelmi tervezője szakmailag megállapítja, hogy bár kellene lenni villámvédelemnek a lakóépületen, de azon még sincsen. Erről értesíti a Megbízóját, aki ezután arra utasíthatja őt, hogy csak az új épületre vonatkozóan készítse el a norma szerinti VV tervet. Kérdések: A Megrendelő jogilag ezt megteheti-e? Törvényes-e ez így? A villámvédelmi tervezőnek eleget kell-e tennie a Megrendelő kérésének? A tervezőnek kell-e értesítenie erről a műszaki problémáról a társasházat? A meglévő lakóépületen nincsen villámvédelmi rendszer, pedig a megépítésének idejében azt kellett volna létesíteni b. Az irodaépület villámvédelmi tervezője ebben az esetben is tudja, hogy nincsen villámvédelem a lakóépületen, és ezt a hiányosságot jelzi a Megbízójának. Békés megállapodás születik a lakóépület valamint az új beruházó között VV tervezés és kivitelezés tekintetében. Részleges költségátterhelés fejében az új épületre megfelelő norma szerinti VV tervet készít a tervező. A terv egyúttal a lakóépületi füstcsövek védelmét is biztosítja. Természetesen a kivitelezés terén is ez lesz költségmegosztás. Kérdés: a norma szerinti terv elkészítésénél a lakóépületet figyelembe kell-e venni a kockázatszámításnál? 22 11

12 2. A meglévő lakóépületen nincsen villámvédelmi rendszer, pedig a megépítésének idejében azt kellett volna létesíteni A tervezésnél és a kockázatszámításnál a tűzszakaszok elhelyezkedése, valamint az iroda- illetve a lakóépület között esetleg meglévő vezetékek fognak szerepet játszani A meglévő lakóépületen nincsen villámvédelmi rendszer, mert a megépítésének idejében még nem létezett villámvédelmi szabvány Kérdés: jogilag minek tekinthető ilyen helyzetben a társasház? Az eredeti szerzett jog szerint nem volt villámvédelmi rendszer az épületen. A villámvédelmi szabvány hatályba lépését követően köteles volt-e a lakóépület tulajdonosa VV rendszert építtetni az épületére? Mottó: kellő körültekintés, és elvárható gondosság 24 12

13 3. A meglévő lakóépületen nincsen villámvédelmi rendszer, mert a megépítésének idejében még nem létezett villámvédelmi szabvány A villámvédelmi szabványok az épületek állagának megóvása, és a bennük tartózkodó emberek életének megvédése érdekében lettek létrehozva. Olyan ajánlásnak számítanak, amiket célszerű betartani. A lakóépület eredeti - VV rendszer nélküli - állapota azért nem tartható fent tovább a VV szabvány hatályba lépését követően, mert az emberek és az épület védelme magasabb rendű szempont. A VV rendszer kiépítésének elmulasztása miatt nem tekinthető jogkövetőnek társasház, tehát a 2. pontban leírtak érvényesek rá is. 25 A villámvédelmi tervező nem élhet vissza szaktudásával, és csak a jogszabályokban indokolt esetekben szabad elkészítenie terveket. 2. példa Egy lakóépületen nincsen villámvédelmi rendszer, mert a megépítésének idejében lévő villámvédelmi előírások szerint nem szükséges rajta VV létesítése. (Tíz méternél alacsonyabb a lakóház) Bérleti szerződés alapján egy mobilszolgáltató állomás 4 m-nél kisebb magasságú antennatartót telepít az épület tetőszerkezetére. (nem építési engedély köteles a beruházás) Az üzemeltetési előírások miatt a tartóra fel kell szerelni VV rendszert. Milyen villámvédelmi tervet kell elkészíteni? 26 13

14 Mottó: kellő körültekintés, és elvárható gondosság A villámvédelmi tervezőnek választ kell adnia a következő kérdésekre: - A lakóépületre telepítendő antennatartó növeli-e, vagy inkább csökkenti az épület villámvédelmi veszélyeztetettségét? - Elegendő-e csak az antennatartó villámvédelmét megoldani, vagy kell az egész házra is egy VV rendszer? - Kinek a költségére kell megépíteni a villámvédelmi rendszert? Milyen szabvány alapján kell a villámvédelmi tervet elkészíteni? Az elvárható gondosság mire terjedjen ki? 27 Az aktuális MSZ EN szabvány alapján kell elkészíteni az épület villámvédelmi tervét. A teljes épületet, valamint a mobilszolgáltató antennatartót beleértve a rajta üzemelő berendezéseket is - el kell látni norma szerinti villámvédelemmel. A létesítés teljes költségét a mobilszolgáltatónak kell állnia, mert a lakóépületről korábban hiányzó villámvédelem - az OTSZ 144. alapján megengedett jogszerű állapot volt. Kérdés: közmű szolgáltatónak minősül-e a mobilszolgáltató? 28 14

15 A TvMI pontja alapján négy közmű-fajta tartozik a közműszolgáltatások körébe, és ezek között a szerepelnek a mobilszolgáltatók is. Tehát a lakóépületi példánk esetén, a kockázatszámításnál kell számolni az L2 veszteségtípussal! 29 A villámvédelmi tervező nem élhet vissza szaktudásával, és csak a jogszabályokban indokolt esetekben szabad elkészítenie terveket. 3. példa Egy újonnan épülő közösségi épületre kell-e villámvédelmi rendszer? Három alapvető kérdést kell megvizsgálni: - Mekkora a közösségi épület teljes alapterülete? - Az épület gerincmagassága nem magasabb-e 10 m-nél? - Szerepel-e az épületfajta az OTSZ 12. mellékletének táblázatában? 30 15

16 Válaszok: - az épület nem tartozik a táblázatban felsorolt rendeltetésű építmények körébe; - az épület alapterülete 196 m2; - A gerincmagasság nem nagyobb 10 m-nél; Az OTSZ 144. c) pontja szerint, nem kötelező létesíteni villámvédelmet az ilyen jellemzőkkel tervezett épületre. A villámvédelmi tervezőnek ezt a tényt közölnie kell a megbízójával. Ezt követően persze a Megrendelő kérheti a tervezőjétől egy norma szerinti villámvédelmi terv elkészítését. 31 Köteles-e egy tűzvédelmi tervező a fajlagos tűzterhelési adatokat kiszámolni a villámvédelmi terv elkészítéséhez, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben megjelentetett OTSZ hatályba lépését (2015. III. 5.) követően? Válasz: igen! Miért vetődik fel ez a kérdés? 32 16

17 Az 5.0 OTSZ nem tárgyalja a fajlagos tűzterhelési értékeket, a korábbi OTSZ (28/2011.) még igen. A norma szerinti MSZ EN 62305:2 szabványlap foglalkozik az építményekben keletkező tűz kockázatával. A C4. táblázatban (I. szabvány magyar nyelvű kiadás), illetve a C5. táblázatban (II. angol nyelvű kiadás) megvizsgálja az rf tűzcsökkentési tényező értékeit. A csökkentési tényező értéke függ az építmény aktuális részeire meghatározott fajlagos tűzterhelési értékektől. Jellemző határérték adatok: MJ/m2; MJ/m2; 33 Konklúzió: norma szerinti villámvédelem elkészítéséhez szükséges a fajlagos tűzterhelés értékek meghatározása. Milyen jogszabályokra hivatkozva kérheti az ilyen adatokat a villámvédelemi tervező? 34 17

18 1. jogszabály: 375/2011. (XII. 31.) kormányrendelet a tűzvédelmi tevékenység folytatásának szabályairól. 1. (l) E rendelet hatálya kiterjed minden az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló évi LXXVII. törvény (a továbbiakban Étv.) pontjában meghatározott építmény (építmény, építményrész, építményegyüttes) külön jogszabály szerinti építésügyi hatósági (létesítési) engedélyezéshez és műszaki megvalósításhoz (kivitelezéshez) szükséges tűzvédelmi dokumentáció készítésére. 4. (2) A tűzvédelmi tervezői tevékenységek körét a 2. melléklet tartalmazza jogszabály: 1. melléklet a 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez Az építésügyi tűzvédelmi tervezői (TUÉ) vizsgájával foglalkozik Általános követelmények 1. A vizsgázó ismerje: 7.7 építmények elektromos, villámvédelmi és gépészeti rendszerei tűzvédelmi követelményeit, azok összefüggéseit; Vagyis aki TUÉ vizsgát letesz, annak tudnia kell a villámvédelmi számításhoz szükséges fajlagos tűzterhelési adatokról fontosságáról is

19 1. jogszabály: 2. melléklet a 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez I./1. Építésügyi tűzvédelmi tervezői szakterület (betűjele: TUÉ) a) építmények tűzvédelmi koncepciójának átfogó tervezése; g) építmények tűzterhelésének, tűzidőtartamának tervezése; k) építmények elektromos, villámvédelmi és gépészeti rendszerei tűzvédelmi követelményeinek meghatározása új és meglévő épületeknél; jogszabály: 322/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról. 8. melléklet, A kivitelezési dokumentáció tartalma, 4. Épületvillamossági munkarész 5. Tűzvédelmi munkarész A tűzvédelmi dokumentáció tartalma az épületgépészeti, valamint a villamos és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi követelményeinek teljesülése 38 19

20 3. jogszabály: 300/2014. (XII. 5.) Kormányrendelete az egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról. 3. melléklet A számított tűzterhelés meghatározása és igazolása (Ebben képlet is van!) 6. melléklet Lakó és közösségi épületek, épületrészek normatív tűzterhelési értékei 7. melléklet Ipari és szolgáltató tevékenysége normatív tűzterhelési értékei jogszabály: Összesen egy napig volt hatályban a 300/2014. (XII. 5.) Kormányrendelet! Csak az volt a feladata, hogy kiegészítse villámvédelmi tartalommal az évek óta hatályos, és eredetileg nem villámvédelemmel foglalkozó 239/2011. (XI. 18.) Kormányrendeletet

21 4. jogszabály: 239/2011. (XI. 18.) Kormányrendelet az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról Új részek ebben: a pontok, melyek a tűzterhelési fajtákat tárgyalják ki; 3. melléklet, a tűzterhelés számítás képletével; 6. melléklet, Lakó- és közösségi épületek, épületrészek normatív tűzterhelési értékei ; 7. melléklet, Ipari- és szolgáltató tevékenység normatív tűzterhelési értékei ; 41 Következtetés: A villámvédelmi tervező számára az építészeti tűzvédelmi tervezőnek (TUÉ) a most is hatályos jogszabályok előírásai szerint kell adatszolgáltatást adnia. Nem szívességet kapunk, hanem a tervezési munkánkhoz alapvetően szükséges tűztechnikai adatokat. Mérlegeljük a TvMI és a most felsorolt jogszabályok által megadott lehetőségeket, hogy a kellő körültekintés, és elvárható gondosság elve szerint végezhessük el a villámvédelmi tervezési munkáinkat

22 Építész tervek műszaki leírásai Régebbről visszamaradó szokás szerint az építész tervezők külön szakmai fejezetekben nyilatkoznak a társ-szakági tervezők szakterületéről. Gyakran előforduló fejezetek egy építész műszaki leírásban: - Elektromos; - villámvédelmi; - tűzvédelmi; - környezetvédelmi; - stb. 43 Építész tervek műszaki leírásai Meg kell kérnünk ilyen estekben az építész tervezőket, hogy vegyék ki a sok évvel ezelőtti információkat tartalmazó, szakmailag nem autentikus, téves és csak zavart okozó villamos fejezeteket a műszaki leírásukból. Ugyan ez igaz a laikus jellegű tűzvédelmi meghatározásaikra is, mert jogosultság nélkülinek számítanak ezen a szakterületen! 44 22

23 Ki adhat hitelt érdemlő tűzterhelési adatszolgáltatást? Nyilvánvaló, hogy csak a tűzvédelmi tervezők adhatnak hiteles információkat. A sok éves társtervezői szakmai gyakorlat nem ad felhatalmazást idegen szakterületi kinyilatkoztatásokra. 45 Hétköznapi példák - Gyakorlati példa arra, hogy miként nyilatkozik egy építész a villámvédelemről; - Engedélyezési terv készítés, villamos tervező kihagyásával, Gödöllői Járási Hivatal; - Jogi példa arra, hogy kinek van felhatalmazása minősíteni tényállásokat; 46 23

24 Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2016 Köszönöm a figyelmet! Dely Kornél okleveles villamosmérnök Villámvéldelem 47 24

A fajlagos tűzterhelési adatszolgáltatás

A fajlagos tűzterhelési adatszolgáltatás Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2015 II. Norma szerinti villámvédelem: a tervezés gyakorlati kérdései (részlet az előadásból) 2015. szeptember 8. 1 Köteles-e

Részletesebben

DK - MMK Elektrotechnikai tagozat 2014.10.02. Villámvédelem. III. Norma szerinti villámvédelmi tervezés és kivitelezés gyakorlati tapasztalatai

DK - MMK Elektrotechnikai tagozat 2014.10.02. Villámvédelem. III. Norma szerinti villámvédelmi tervezés és kivitelezés gyakorlati tapasztalatai Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 III. Norma szerinti villámvédelmi tervezés és kivitelezés gyakorlati tapasztalatai 2014. október 2. 1 Tartalom-1 A villámvédelmi

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2014.10.02. Villámvédelem. Dr. Kovács Károly Dely Kornél Varga Tamás. Villámvédelem

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2014.10.02. Villámvédelem. Dr. Kovács Károly Dely Kornél Varga Tamás. Villámvédelem Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 Dr. Kovács Károly Dely Kornél Varga Tamás 2014. szeptember 18. 1 - A mai nap tematikája 1. Szabvány és jogszabályi környezet

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök Tűzvédelmi tervező szakmérnök Előzmények-problémák Mi indokolta az új követelményt? Információ hiány az üzemeltetésnél - a megvalósult

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

Útvesztő, vagy logikus feladatsor?

Útvesztő, vagy logikus feladatsor? Útvesztő, vagy logikus feladatsor? Tűzvédelmi tervezés a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013 (VIII. 16.) Korm. rendelet alapján Mészáros János Nagy Katalin Budapest, 2013. 12. 05. ELŐADÁS VÁZLAT I. rész:

Részletesebben

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól Hatályos: 2015.03.05-2015.08.31 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Új villámvédelmi szabvány nem csak az ipari építésben

Új villámvédelmi szabvány nem csak az ipari építésben Új villámvédelmi szabvány nem csak az ipari építésben Varga Tamás okl. villamosmérnök villámvédelmi szaktervező, szakértő Előadó: Varga Tamás, Kruppa Attila Mérnökiroda Kft. Tartalom Jogszabályi háttér

Részletesebben

Tervezői felelősség és az új OTSZ. Lestyán Mária, 2014. 10. 02.

Tervezői felelősség és az új OTSZ. Lestyán Mária, 2014. 10. 02. Tervezői felelősség és az új OTSZ Lestyán Mária, 2014. 10. 02. Szemléletmód változás szükséges az új OTSZ elolvasásához! Mi szükséges a követelményértékek kiolvasásához? Előírások hierarchia rendszerének

Részletesebben

Egymástól tanulni a TMMK-ról. V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár 2015. február 4-5. Mire jó a TMMK? Előzmények-tapasztalatok

Egymástól tanulni a TMMK-ról. V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár 2015. február 4-5. Mire jó a TMMK? Előzmények-tapasztalatok Balatonföldvár 2015. február 4-5. Mire jó a TMMK? Előzmények-tapasztalatok Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök Tűzvédelmi tervező szakmérnök Előzmények-problémák Mi indokolta az új követelményt? Információ

Részletesebben

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM 218. A villámvédelmi berendezés norma szerinti, ha tervezése, kivitelezése, felülvizsgálata, karbantartása

Részletesebben

Horváth Lajos tq. alezredes. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Tqzvédelmi és Mentésirányítási Tanszék

Horváth Lajos tq. alezredes. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Tqzvédelmi és Mentésirányítási Tanszék Horváth Lajos tq. alezredes Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Tqzvédelmi és Mentésirányítási Tanszék 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági

Részletesebben

Az új OTSZ és a hozzá kapcsolódó TvMI-k villámvédelmi vonatkozásai

Az új OTSZ és a hozzá kapcsolódó TvMI-k villámvédelmi vonatkozásai Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 Az új OTSZ és a hozzá kapcsolódó TvMI-k villámvédelmi vonatkozásai Kidolgozta: Varga Tamás, okl. villamosmérnök,

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Nagy Katalin TMKE elnöke Visegrád, 2014. 10. 02. TSZVSZ - Országos Tűzvédelmi Konferencia Szabályozási célok TMMK a jogszabály követelményeit

Részletesebben

VILLÁMVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT

VILLÁMVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT VILLÁMVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT Endre DIGI bázisállomás Site ID: BA01114 7627 Pécs, Vadász utca 11-15. Kelt: Budapest, 2016. július 29. A minősítő irat, öt számozott oldalt tartalmaz. 1. oldal, összesen: 5

Részletesebben

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Szabványos játszószerek halmaza = játszótér??? Játszótér = a zöldfelület játszószerekkel

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI 7.1: 2015.03.05.)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

VILLÁMVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT

VILLÁMVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT VILLÁMVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT Becsei DIGI bázisállomás Site ID: CS01093 6723 Szeged, Kereszttöltés utca 12. Kelt: Budapest, 2016. április 29. A minősítő irat, öt számozott oldalt tartalmaz. 1. oldal, összesen:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL összeállította: Lengyelfi László Az elmúlt időszakban a tervezői jogosultságok megszerzésével kapcsolatos

Részletesebben

Építmény neve: Tejüzem Készítette: Deli Attila Dátum: február 28. Villámvédelmi kockázatkezelés

Építmény neve: Tejüzem Készítette: Deli Attila Dátum: február 28. Villámvédelmi kockázatkezelés Építmény neve: Tejüzem Készítette: Deli Attila Dátum: 2017. február 28. Villámvédelmi kockázatkezelés 1. Bevezető 1.1. A villámvédelmi kockázatkezelés tárgya A jelen kockázatkezelés tárgyát a Tiszaörs,

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat és környezete

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat és környezete Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat és környezete TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia 2014. október 2. Érces

Részletesebben

TMMK készítés felmérés, készítés, problémái

TMMK készítés felmérés, készítés, problémái TMMK készítés felmérés, készítés, problémái VII. TMKE Konferencia, 2016. április 21-22. Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök A TMMK tartalmazza: a) az építmény tűzvédelmi, létesítési követelményeit: aa) az

Részletesebben

2012. évi CLVII. Törvény (2012. október 15-én elfogadva) módosította

2012. évi CLVII. Törvény (2012. október 15-én elfogadva) módosította 2012. évi CLVII. Törvény (2012. október 15-én elfogadva) módosította Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (Étv.) A 2013. 01. 01-től hatályba lépő rendelkezések

Részletesebben

Készítsünk Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvet!

Készítsünk Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvet! Készítsünk Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvet! Jogszabály a gyakorlatban Így készítsünk TMMK-t! Nagy Katalin Egymástól tanukni a TMMK-ról - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár, 2015.

Részletesebben

MMK ELT - Varga Tamás 2015.11.19. Villámvédelem. Az új OTSZ és a hozzá kapcsolódó TvMI-k villámvédelmi vonatkozásai. Előadó:Varga Tamás

MMK ELT - Varga Tamás 2015.11.19. Villámvédelem. Az új OTSZ és a hozzá kapcsolódó TvMI-k villámvédelmi vonatkozásai. Előadó:Varga Tamás Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2015 Az új OTSZ és a hozzá kapcsolódó TvMI-k villámvédelmi vonatkozásai Előadó:Varga Tamás 2015. november 17. 1 Az előírások

Részletesebben

III. TŰZVÉDELMI KONFERENCIA

III. TŰZVÉDELMI KONFERENCIA III. TŰZVÉDELMI KONFERENCIA 2013. március 21-22. Balatonföldvár III. TŰZVÉDELMI KONFERENCIA AZ ÉPÍTÉSZETI TŰZVÉDELMI TERVEZÉS LÉPÉSEI ÉS BUKTATÓI E L Ő A D Á S V Á Z L A T 1. Bemutatkozás 2. A tűzvédelmi

Részletesebben

Az OTSZ és a hozzá kapcsolódó TvMI-k villámvédelmi vonatkozásai

Az OTSZ és a hozzá kapcsolódó TvMI-k villámvédelmi vonatkozásai Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2016 Az OTSZ és a hozzá kapcsolódó TvMI-k villámvédelmi vonatkozásai Kidolgozta: Varga Tamás, okl. villamosmérnök,

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és építése esetén 2

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0.

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. ÉPÍTŐIPARI FÓRUM Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Glöckl Antal tű. őrnagy Hatósági osztályvezető Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. október 05.

Részletesebben

TERVEZŐI NYILATKOZAT

TERVEZŐI NYILATKOZAT TERVEZŐI NYILATKOZAT ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ 1. Az építtető(k) neve (megnevezése) és címe (székhelye): a). b). 2. A tervezők adatai: a) felelős tervező neve, címe, jogosultsági száma: b) szakági

Részletesebben

12. TÉTEL a.) A földelési ellenállásmérésre vonatkozó szabvány. Rajzolja le a mérés alapelvét voltampermérős

12. TÉTEL a.) A földelési ellenállásmérésre vonatkozó szabvány. Rajzolja le a mérés alapelvét voltampermérős 1. TÉTEL a) Milyen követelményeket kell teljesíteni a villámvédelmi berendezés létesítésénél (tervezői anyagkiírás, kivitelezés)? b) Ismertesse az építőanyagok éghetőségi csoportjait, villámvédelmi alkalmazását!

Részletesebben

Beépített tűzjelző rendszerek elméletben és gyakorlatban

Beépített tűzjelző rendszerek elméletben és gyakorlatban Beépített tűzjelző rendszerek elméletben és gyakorlatban Mohai Ágota és Farkas Károly 2012. október 19. Hajdúszoboszló Előadásunk célja elsősorban gondolatébresztés rámutatni egy-egy olyan területre a

Részletesebben

Szeged, Huszár u. 1. sz. alatti Irodaházban. NGSZ átköltöztetéssel kapcsolatos

Szeged, Huszár u. 1. sz. alatti Irodaházban. NGSZ átköltöztetéssel kapcsolatos Erősáramú átalakítási, bővítési munkák Tervező: Papp Antal teljeskörű vill. tervező V-T/06/0058 Szeged, 2016. január hó TARALOMJEGYZÉK a Erősáramú átalakítási, bővítési munkához Címlap Tartalomjegyzék

Részletesebben

(megjegyzés: a d) pont értelmében az egyes tervellenőri szakterületeknek megfelelő kérdések kerülnek alkalmazásra)

(megjegyzés: a d) pont értelmében az egyes tervellenőri szakterületeknek megfelelő kérdések kerülnek alkalmazásra) 2. A vizsgázó tervellenőr ismerje: a) a tervellenőri jogosultság feltételrendszerét, b) a tervellenőr feladatát, a tevékenység ellátásának összeférhetetlenségi szabályait, c) az etikai-fegyelmi szabályokat,

Részletesebben

Hő- és füst elleni védelem hatósági tapasztalatok

Hő- és füst elleni védelem hatósági tapasztalatok Hő- és füst elleni védelem hatósági tapasztalatok V. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok Lakitelek, 2016. szeptember 14-15. Gyapjas János tű. ezredes Bács-Kiskun MKI igazgató-helyettes BKMMK Tűzvédelmi

Részletesebben

SPRINKLER TERVEZÉS, SZABVÁNYOK, BEÉPÍTÉS, KARBANTARTÁS, HATÓSÁGI FELADATOK

SPRINKLER TERVEZÉS, SZABVÁNYOK, BEÉPÍTÉS, KARBANTARTÁS, HATÓSÁGI FELADATOK MINIMAX Hungária Kft Előadó: Csízi Béla Minimax 2014 1. Tervezés és kivitelezés harmonizált szabvány alapján 2. Tervezés és kivitelezés nem harmonizált szabvány alapján 3. Beépíthető anyagok minősítése

Részletesebben

Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság. A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv

Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság. A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Előzmények A tűzvédelem szabályrendszerének általános problémái: 2 - Tűzveszélyességi osztályba sorolás problematikája

Részletesebben

Az MSZ 274 / OTSZ vonal

Az MSZ 274 / OTSZ vonal Az MSZ 274 / OTSZ vonal MSZ 274 2/2002. (I.23.) BM rendelet: OTSZ III. fejezet Villámvédelem 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet: OTSZ III. fejezet Villámvédelem 28/2011. (IX.6.) BM rendelet: OTSZ XIV. fejezet

Részletesebben

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Dr. Bérczi László tű. dandártábornok

Részletesebben

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Általános Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Dr. Bérczi László tű.

Részletesebben

igazgató-helyettesi Szervezet

igazgató-helyettesi Szervezet Főigazgat igazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzolt T zoltósági Főfel F felügyel gyelőség Tűzv zvédelmi Főoszt F osztály A tűzvt zvédelmi szabályoz lyozás s aktualitásai IV. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai

Részletesebben

Tűzvédelmi engedélyezés hatósági nézőpontból. E.a.: Törő Attila tű. alez., tűzv. szakmérnök május 08.

Tűzvédelmi engedélyezés hatósági nézőpontból. E.a.: Törő Attila tű. alez., tűzv. szakmérnök május 08. Tűzvédelmi engedélyezés hatósági nézőpontból E.a.: Törő Attila tű. alez., tűzv. szakmérnök 2014. május 08. Témakörök: 1. A jelenlegi és a tervezett OTSZ szerinti különbségek összehasonlítása. 2. Az ÉTDR

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3 Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3 Alapok - Az építményben és annak környezetében a fizikai károsodás és az élőlények érintési és

Részletesebben

Tárgy: A vizsgálat helye: Megbízó:

Tárgy: A vizsgálat helye: Megbízó: Biztonságtechnikai Vállalkozás Tel/Fax:383-2144 Tárgy: A lenti cím szerinti létesítmény villámvédelmi felülvizsgálata a 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelettel kiadott: OTSZ 5.rész II. fejezet 18.1 szakaszában

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (I.22.) számú rendelete a településképi véleményezési eljárásról Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól.

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (2) bekezdés c) pontjában, valamint a földmérési

Részletesebben

I. Ventor Minimax beépített oltóberendezés konferencia. 2014. június 04. Ramada Resort Aquaworld Budapest

I. Ventor Minimax beépített oltóberendezés konferencia. 2014. június 04. Ramada Resort Aquaworld Budapest 1 I. Ventor Minimax beépített oltóberendezés konferencia 2014. június 04. Ramada Resort Aquaworld Budapest 2 Előadás-vázlat Pár mondat a mérnöki etikáról, a tűzvédelmi tervezésről és annak szabályozásáról,

Részletesebben

Tűzvédelmi Szakértők Továbbképzése:

Tűzvédelmi Szakértők Továbbképzése: A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztálya az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépését megelőzően széleskörű szakmai konferenciákat,

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.)

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.) ügy fajtája/ típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv illetékességi az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok i illetékek (igazgatási

Részletesebben

Lestyán Mária. Építésügyi jogszabályok tűzvédelmet is érintő vonatkozásai

Lestyán Mária. Építésügyi jogszabályok tűzvédelmet is érintő vonatkozásai Lestyán Mária Építésügyi jogszabályok tűzvédelmet is érintő vonatkozásai 2016.május 13.-tól hatályos Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása (Építési

Részletesebben

Az OTSZ 5.0 újdonságai

Az OTSZ 5.0 újdonságai Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos TűzoltT zoltósági FőfelF felügyelőség Tűzvédelmi FőosztF osztály Az OTSZ 5.0 újdonságai TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia 2013. november 21. Érces Ferenc tű.

Részletesebben

Németh József Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 2014. október 8. Építésügyi szabályozás helyzete, jövője

Németh József Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 2014. október 8. Építésügyi szabályozás helyzete, jövője Németh József Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 2014. október 8. Építésügyi szabályozás helyzete, jövője Előzmények 2 Magyar közlöny 157. szám Új NMHH rendeletek megjelenése Az új jogszabály

Részletesebben

Nemzeti Színház Szeged, Deák Ferenc u. 2. Műszaki leírás. 13/ pld. MGI 6722 Szeged, Lengyel u. 26. : (36) 62/

Nemzeti Színház Szeged, Deák Ferenc u. 2. Műszaki leírás. 13/ pld. MGI 6722 Szeged, Lengyel u. 26. : (36) 62/ 13/ pld. Nemzeti Színház Szeged, Deák Ferenc u. 2. Műszaki leírás Megbízó: Török Csongor Szeged Létesítmény: Nemzeti Színház, Szeged, Deák Ferenc u. 2. Tárgy: Elektromos műszaki leírás Hőtechnikai korszerűsítéshez

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői tevékenységgel összefüggő eljárások

Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői tevékenységgel összefüggő eljárások Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 200. szám 26539

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 200. szám 26539 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 200. szám 26539 A belügyminiszter 73/2015. (XII. 21.) BM rendelete a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Tűzvédelmi tervezői tevékenység

Tűzvédelmi tervezői tevékenység Rockwool Építészeti és Tűzvédelmi Konferencia 2012. február 16. Tűzvédelmi tervezői tevékenység Mi a tűzvédelmi tervezés? Ki lehet tűzvédelmi tervező? Hol szükséges tűzvédelmi tervet készíteni? Mi a tűzvédelmi

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

Tűzveszélyességi osztályok helyett kockázati osztályok

Tűzveszélyességi osztályok helyett kockázati osztályok A tavaly decemberben megjelent és idén március 5-én hatályba lépett 54/2014. (12.5.) BM rendelet, azaz az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) alapvetően változtatja meg a tűzvédelem szabályrendszerét.

Részletesebben

Tűzvédelmi jogszabályok aktualitásai Tűzjelző rendszerekkel kapcsolatos hatósági tapasztalatok

Tűzvédelmi jogszabályok aktualitásai Tűzjelző rendszerekkel kapcsolatos hatósági tapasztalatok Tűzvédelmi jogszabályok aktualitásai Tűzjelző rendszerekkel kapcsolatos hatósági tapasztalatok V. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok 2016.09.14-15. Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető BM OKF Tűzmegelőzési

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési és a településképi kötelezési eljárásról 1 KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek Szabványok Egyedi megoldások Új szemlélet 2016. október 5. Hegedűs Csaba tű. alez. TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK

Részletesebben

A vállalkozási szerződés

A vállalkozási szerződés A vállalkozási szerződés 1. A vállalkozási szerződés általános 6:238. [Vállalkozási szerződés] szabályai Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény (a továbbiakban: mű)

Részletesebben

Megint új OTSZ. A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet tervezett módosítása

Megint új OTSZ. A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet tervezett módosítása Megint új OTSZ A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet tervezett módosítása Az OTSZ módosításának indokai: A legfontosabb ilyen tűzvédelmi kihatású műszaki szabályozás módosítás a villámvédelem területét érinti.

Részletesebben

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008 KÉMÉNYKONFERENCIA 2008 Építtetők, tervezők, műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők felelőssége a megfelelő minőség megvalósításában ÉMI Kht. Épületgépészeti és Energetikai Tudományos Osztály Haszmann

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Németh József NMHHH Debreceni hatósági iroda Irodavezető-helyettes 2013. május 30. Az új szabályozás koncepciójának ismertetése Az új szabályozás

Részletesebben

MEE MMK Vilodent-98 Kft. Dr. Fodor István

MEE MMK Vilodent-98 Kft. Dr. Fodor István MEE MMK Vilodent-98 Kft. Dr. Fodor István Kisfeszültségű túlfeszültségvédelem Az új MSZ EN 62305 villámvédelmi szabvány és az OTSZ kapcsolata ELŐZMÉNYEK: A JOGSZABÁLY -MSZ 274-2002: Harmonizáció - 2./2002.

Részletesebben

TMMK készítés lépésről lépésre kérdések. V. TMKE konferencia Készítsünk TMMK-t 2015. február 4-5., Balatonföldvár. Heizler György

TMMK készítés lépésről lépésre kérdések. V. TMKE konferencia Készítsünk TMMK-t 2015. február 4-5., Balatonföldvár. Heizler György TMMK készítés lépésről lépésre kérdések V. TMKE konferencia Készítsünk TMMK-t 2015. február 4-5., Balatonföldvár Heizler György Koncepció fejlődés Előzmények Musterbauordnung 1964 a védelmi célok (koncepció)

Részletesebben

A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések

A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések Tűzvédelem 1 A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Tűzvédelem 2 - OTSZ,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Építésfelügyeleti ellenőrzés

TÁJÉKOZTATÓ. Építésfelügyeleti ellenőrzés TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Építésfelügyelete (a továbbiakban: első fokú építésfelügyeleti hatóság) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási

Részletesebben

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza Ügytípus Elvi építési, építési, bontási, használatbavételi, rendeltetésváltozási, fennmaradási engedélyezési, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenõrzési és kötelezési ügyek Az ügyet intézõ

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Kramlik Kornélia Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Az ELMŰ-ÉMÁSZ csoport vállalati struktúrája és engedélyesei 10 Régióközpont

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Eötvös József Általános Iskola

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről (Egységes szerkezetben a 27/2016.

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés-ráépülés száma, megnevezése: 35 522 16 Villámvédelmi felülvizsgáló Gyakorlati vizsgatevékenység

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések Társasházak villámvédelmi kockázatelemzése a hatályos villamos TvMI alapján

Gyakran ismételt kérdések Társasházak villámvédelmi kockázatelemzése a hatályos villamos TvMI alapján Társasházak villámvédelmi kockázatelemzése a hatályos villamos TvMI alapján Kérdés: Hogyan kell társasházak villámvédelmi kockázatelemzését helyesen elvégezni az idén nyáron megjelent villamos TvMI második

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a társasházi lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

S T A B I L A N A Z É L V O N A L B A N.

S T A B I L A N A Z É L V O N A L B A N. S T A B I L A N A Z É L V O N A L B A N. Tűzvédelem egy építőipari fővállalkozó szemszögéből Összeállította: Reiger László vállalkozási főmérnök VER-BAU KFT. Kecskemét S T A B I L A N A Z É L V O N A L

Részletesebben

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei Épület átalakításával összefüggő személyhez fűződő jogok Ügyszám: SZJSZT-04/09. A megkereső által feltett kérdések: 1. A Tervező, mint szerző által a Tervezési

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

2008. Március Oláh Csaba Pest megyei Kéményseprők

2008. Március Oláh Csaba Pest megyei Kéményseprők V. Országos Kéménykonferencia 2008. Március 27-28. Oláh Csaba Pest megyei Kéményseprők A tervegyeztetés és a kémények kivitelezés közbeni ellenőrzésének fontossága 2008.március 21. A kivitelezés közbeni

Részletesebben

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ:

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ: Az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása 1046 Budapest, Fóti út 66. és 75214/4 helyrajzi szám alatti ingatlan PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

16. AZ ENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK ALKALMAZÁSA AZ ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN...

16. AZ ENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK ALKALMAZÁSA AZ ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN... Tartalomjegyzék 16. AZ ENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK ALKALMAZÁSA AZ ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN... 3 16.1. Mit jelent a gyakorlatban, hogy a hővédelem és energiatakarékosság az építmények

Részletesebben