ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL"

Átírás

1 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015 Adtszolgálttók: megfigyelésbe bevont válllkozások, költségvetési-, költségvetési rend szerint gzdálkodó szervek és nonprofit szervezetek Az dtszolgálttás sttisztiki célr történik. Az dtszolgálttás megtgdás, vlótln dtok közlése, vlmint késedelmes dtszolgálttás közigzgtási htósági, szbálysértési eljárást von mg után. Az dtszolgálttás Stt. felhtlmzás lpján kidott Országos Sttisztiki Adtgyűjtési Progrmról szóló Korm. rendelet lpján történik figyelemmel 549/2013/EU, 1893/2006/EK és 1445/2007/EK rendeletekre. Törzsszám: Sttisztiki főtevékenység: 8411 Megye: 19 Neve: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Címe: 8500 Páp,Fő utc 5. Beérkezési htáridő: Beküldés módj: KSH ELEKTRA rendszerén keresztül Kpcsolt: z dtszolgálttó székhelye szerint illetékes KSH szervezeti egysége A kitöltéssel és dttovábbítássl kpcsoltos kérdéseit z lábbi telefonszámon vgy e-mil címen teheti fel: KSH-ELEKTRA ügyfélszolgált telefonszám: 80/ elérése honlpon: A kérdőívet jóváhgyó vezető dti neve beosztás telefonszám fxszám e-mil címe Dr. Áldozó Tmás polgármester 89/ / A kitöltő dti neve telefonszám fxszám e-mil címe Gálné Lócsi Orsoly 89/ / Megjegyzés Az dtszolgálttássl kpcsoltos egyéb szöveges megjegyzés (z 1. tábl 21. soránk és 3. tábl 44. soránk trtlm): A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc Köszönjük z együttműködésüket! Bizonyltszám: oldl :52

2 A beruházás szkágzt (TEÁOR'08) 5221 Szárzföldi szállítást kiegészítő szolgálttás (A minisztériumoknk, z önkormányztoknk és z önkormányzti társulásoknk kell kitölteni. Bővebben lásd útmuttó.) A beruházások teljesítményértéke pénzügyi teljesítéstől függetlenül z dott időszkr vontkozó beruházási ráfordítások összegét, ezen belül befejezetlen beruházások értékét is trtlmzz. Kérjük tehát beruházásokt folymtosn, nem pedig z ktiváláskor jelenteni! Ezen kérdőíven jelentett (összesen) dtoknk meg kell egyezniük 2240 OSAP-bn (Éves beruházássttisztiki jelentés) közölt dtokkl! 1. ÉPÜLET- ÉS EGYÉB ÉPÍTMÉNYBERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELE ÉPÍTMÉNYCSOPORTONKÉNT, 2015 Figyelem! Az 1. tábl "" oszlop 2240 OSAP-bn (Éves beruházássttisztiki jelentés) jelentett "Épületek és egyéb építmények" nemzetgzdsági beruházás Építményjegyzék szerinti bontását trtlmzz! ÉJszám Épületek és egyéb építmények megnevezése Újonnn létesített épületek és egyéb építmények, Várhtó teljes hsználti időtrtm, év b 111 Egylkásos épületek Két és nnál több lkásos épületek 02 Ebből: kétlkásos épületek Közösségi lkóépületek Szállodák és szálló jellegű épületek Hivtli épületek Ngy- és kiskereskedelmi épületek Közlekedési és hírközlési épületek Ipri épületek és rktárk Szórkozttó, közművelődési, okttási és egészségügyi célú épületek Egyéb nem lkóépületek Utk Vsutk Repülőtéri futópályák Hidk, felüljárók, mgs vezetésű utóutk, lgutk és luljárók Kikötők, víziutk, gátk és egyéb vízgzdálkodási létesítmények Távolsági csővezetékek, távközlő- és elektromos hálóztok és műtárgyik Helyi (települési) csővezetékek, távközlő- és elektromos hálóztok és műtárgyik Komplex ipri létesítmények Sport- és üdülési célú építmények 20 Bizonyltszám: oldl :52

3 242 Máshová nem sorolt egyéb építmények 21 Összesen (01-től 21-ig kivéve 03. sor) ÉPÜLET- ÉS EGYÉB ÉPÍTMÉNYBERUHÁZÁSOK RÉSZÉT KÉPEZŐ EGYÉB KÖLTSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK, 2015 (1. tábl dtiból) TESZOR'15 szám megnevezés Beruházás értéke () Ingtlnügynöki tevékenység (közvetítői díj) Építészmérnöki tevékenység (tervezés) Mérnöki tevékenység, műszki tnácsdás (projektvezetés) Bizonyltszám: oldl :52

4 Figyelem! A 3. tábl "" és "b"oszlop 2240 OSAP-bn (Éves beruházássttisztiki jelentés) jelentett " Belföldi (gyártású) gépek, berendezések", " Belföldi (gyártású) járművek", " Import gépek, berendezések (új és hsznált)", " Import járművek (új és hsznált)" nemzetgzdsági beruházás TESZOR szerinti bontását trtlmzz! A kék színnel jelölt sorok trtoznk gépekhez, berendezésekhez. A zöld színnel jelölt sorok trtoznk járművekhez. * Az dott termékkörön belül kizárólg beruházási célú gépeket, berendezéseket, járműveket kérjük jelenteni. 3. GÉP-, BERENDEZÉS- ÉS JÁRMŰBERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELE TERMÉKCSOPORTONKÉNT, 2015* TESZOR'08 szám Gépek, berendezések, járművek megnevezése Belföldi új Import új és hsznált gép-, járműberuházások, Várhtó teljes hsználti időtrtm, év b c Előre gyártott épület fából Előre gyártott épületek fémből Egyéb szerkezetek, szerkezetrészek vsból, célból és lumíniumból Központi fűtési kzánok, rdiátorok Fémtrtályok Gőzkzánok Egyéb fémfeldolgozási termék (páncélszekrény, irodi fémtermékek stb.) Félvezető eszközök, fénykibocsátó diódák, szerelt piezoelektromos kristályok (Kizárólg npenergiát villmosenergiává lkító npkollektorokt, illetve z egyéb ide trtozó ngyértékű, beruházási célú eszközöket kérjük jelenteni! A npenergiát közvetlenül hőenergiává átlkító npkollektorokt "275 Háztrtási készülékek" között kérjük jelenteni.) Számítógépek Hírdás-techniki berendezések (rádió- és televízió-távközlő berendezések, vezetékes távközlő készülékek, televíziókmerák, professzionális hngosító berendezések, tolmácsberendezés, személyi hívó stb.) 10 Bizonyltszám: oldl :52

5 2640 Elektronikus fogysztási cikk (beruházási célú szórkozttó elektronik, elektroniki hng és képtechniki készülékek, hngosító eszközök és hngszerek erősítői) Mérőműszerek (pl.: irányítástechniki és nvigációs készülékek, berendezések stb.) Időszámláló, időregisztráló, prkolóór; időkpcsoló (órávl vgy órszerkezettel) Elektronikus orvosi berendezések (pl.: röntgen, CT, PET, MRI, EKG, gyógyászti lézer berendezés, elektromos endoszkóp és hsonlók, kivéve szolárium stb.) Optiki eszközök (pl.: látszerészeti eszközök, optiki műszerek, fényképészeti eszközök stb.) Villmos motorok, ármfejlesztők Ármelosztó, -szbályozó készülékek Villmos világítóeszközök Háztrtási készülékek (beleértve npenergiát közvetlenül hőenergiává átlkító npkollektorokt is) Egyéb villmos berendezések Motorok, turbinák, kivéve légi-, közútijármű-motorok Hidrulikus, pneumtikus lineáris működésű berendezések (pl.: mun... Folydékszivttyú, folydékemelő berendezés Kemencék, kemenceégők (csk ipri) Emelő-, nygmozgtó gépek (szállítóeszközök is) Irodgépek, kivéve számítógépek és perifériáik Gépi meghjtású hordozhtó kézi szerszámgépek Nem háztrtási hűtők, légállpotszbályozók M.n.s. egyéb áltlános rendeltetésű gépek (pl.: egyéb gáz- és folydékkezelő berendezések, kőoljfeldolgozó, vegyipri, szűrő, töltő és hsonló berendezések stb.) Mezőgzdsági és erdészeti gépek (pl.: trktorok, vonttók) Bizonyltszám: oldl :52

6 Fémmegmunkáló szerszámgépek (pl.: lézersugárrl, ultrhnggl, plzmívvel, mágneses impulzussl stb. működő berendezések, eszterg-, préselő-, lyuksztó- és hsonló gépek stb.) Kő-, f- és hsonló kemény nygot megmunkáló szerszámgép Egyéb speciális rendeltésű gépek (pl.: kohászti, bányászti, építőnyg- és építőipri, élelmiszerés dohányipri, textil-, ruházti, bőripri, ppír-, krtongyártó, illetve egyéb máshov nem sorolhtó speciális rendeltetésű gépek és berendezések) és Személygépkocsik (közúti gépjárművek legfeljebb 9 személy szállításár) Személyszállító gépjárművek 10 vgy több személy szállításár (utóbusz) Tehergépjárművek és különleges rendeltetésű gépjárművek Gépjármű-krosszériák, pótkocsik (félpótkocsi is) Egyéb járművek (pl.: vizi, kötöttpályás, légi, motorkerékpár stb.) Ülőbútorok Irodbútorok (üzletberendezések is) , 323 és Hngszerek, sportszerek, játékok 41 Orvosi eszközök (pl.: sebészeti, ortopédii készülékek, eszközök stb.) Ipri gépek, berendezések üzembe helyezése ( beleértve z ipri folymtirányító rendszereket is) Egyéb gépek, berendezések 44 Összesen (01-től 44-ig) 45 * Az dott termékkörön belül kizárólg beruházási célú gépeket, berendezéseket, járműveket kérjük jelenteni. A kék színnel jelölt sorok trtoznk gépekhez, berendezésekhez. A zöld színnel jelölt sorok trtoznk járművekhez. Bizonyltszám: oldl :52

7 4. SAJÁT KIVITELEZÉSBEN VÉGZETT BERUHÁZÁSOK, 2015 (Az 1. és 3. tábl dtiból.) Megnevezés Épületek és egyéb építmények 01 Sját kivitelezésben végzett beruházások teljesítményértéke, Gépek, berendezések 02 Járművek FELÚJÍTÁSOK ÉRTÉKE, 2015 (Az 1. és 3. tábl dtiból.) Megnevezés Felújítások értéke, Épületek és egyéb építmények Gépek, berendezések 02 Járművek SELEJTEZÉSI ADATOK, 2015 Megnevezés Épületek és egyéb építmények 01 A várhtó hsználti idő végén Kár, bleset, erkölcsi vulás mitt vgy más egyéb okból** selejtezett tárgyi eszközök értéke*, A "b" oszlopbn felsoroltk esetén selejtezést megelőző állg (%-bn) b c Gépek, berendezések 02 Járművek 03 ** Nem tervezett selejtezés. * Értékként tárgyi eszközök eredeti, könyv szerinti bruttó értéket kérjük szerepeltetni. Bizonyltszám: oldl :52

8 A beruházás szkágzt (TEÁOR'08) 9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (A minisztériumoknk, z önkormányztoknk és z önkormányzti társulásoknk kell kitölteni. Bővebben lásd útmuttó.) A beruházások teljesítményértéke pénzügyi teljesítéstől függetlenül z dott időszkr vontkozó beruházási ráfordítások összegét, ezen belül befejezetlen beruházások értékét is trtlmzz. Kérjük tehát beruházásokt folymtosn, nem pedig z ktiváláskor jelenteni! Ezen kérdőíven jelentett (összesen) dtoknk meg kell egyezniük 2240 OSAP-bn (Éves beruházássttisztiki jelentés) közölt dtokkl! 1. ÉPÜLET- ÉS EGYÉB ÉPÍTMÉNYBERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELE ÉPÍTMÉNYCSOPORTONKÉNT, 2015 Figyelem! Az 1. tábl "" oszlop 2240 OSAP-bn (Éves beruházássttisztiki jelentés) jelentett "Épületek és egyéb építmények" nemzetgzdsági beruházás Építményjegyzék szerinti bontását trtlmzz! ÉJszám Épületek és egyéb építmények megnevezése Újonnn létesített épületek és egyéb építmények, Várhtó teljes hsználti időtrtm, év b 111 Egylkásos épületek Két és nnál több lkásos épületek 02 Ebből: kétlkásos épületek Közösségi lkóépületek Szállodák és szálló jellegű épületek Hivtli épületek Ngy- és kiskereskedelmi épületek Közlekedési és hírközlési épületek Ipri épületek és rktárk Szórkozttó, közművelődési, okttási és egészségügyi célú épületek Egyéb nem lkóépületek Utk Vsutk Repülőtéri futópályák Hidk, felüljárók, mgs vezetésű utóutk, lgutk és luljárók Kikötők, víziutk, gátk és egyéb vízgzdálkodási létesítmények Távolsági csővezetékek, távközlő- és elektromos hálóztok és műtárgyik Helyi (települési) csővezetékek, távközlő- és elektromos hálóztok és műtárgyik Komplex ipri létesítmények Sport- és üdülési célú építmények 20 Bizonyltszám: oldl :52

9 242 Máshová nem sorolt egyéb építmények 21 Összesen (01-től 21-ig kivéve 03. sor) ÉPÜLET- ÉS EGYÉB ÉPÍTMÉNYBERUHÁZÁSOK RÉSZÉT KÉPEZŐ EGYÉB KÖLTSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK, 2015 (1. tábl dtiból) TESZOR'15 szám megnevezés Beruházás értéke () Ingtlnügynöki tevékenység (közvetítői díj) Építészmérnöki tevékenység (tervezés) Mérnöki tevékenység, műszki tnácsdás (projektvezetés) Bizonyltszám: oldl :52

10 Figyelem! A 3. tábl "" és "b"oszlop 2240 OSAP-bn (Éves beruházássttisztiki jelentés) jelentett " Belföldi (gyártású) gépek, berendezések", " Belföldi (gyártású) járművek", " Import gépek, berendezések (új és hsznált)", " Import járművek (új és hsznált)" nemzetgzdsági beruházás TESZOR szerinti bontását trtlmzz! A kék színnel jelölt sorok trtoznk gépekhez, berendezésekhez. A zöld színnel jelölt sorok trtoznk járművekhez. * Az dott termékkörön belül kizárólg beruházási célú gépeket, berendezéseket, járműveket kérjük jelenteni. 3. GÉP-, BERENDEZÉS- ÉS JÁRMŰBERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELE TERMÉKCSOPORTONKÉNT, 2015* TESZOR'08 szám Gépek, berendezések, járművek megnevezése Belföldi új Import új és hsznált gép-, járműberuházások, Várhtó teljes hsználti időtrtm, év b c Előre gyártott épület fából Előre gyártott épületek fémből Egyéb szerkezetek, szerkezetrészek vsból, célból és lumíniumból Központi fűtési kzánok, rdiátorok Fémtrtályok Gőzkzánok Egyéb fémfeldolgozási termék (páncélszekrény, irodi fémtermékek stb.) Félvezető eszközök, fénykibocsátó diódák, szerelt piezoelektromos kristályok (Kizárólg npenergiát villmosenergiává lkító npkollektorokt, illetve z egyéb ide trtozó ngyértékű, beruházási célú eszközöket kérjük jelenteni! A npenergiát közvetlenül hőenergiává átlkító npkollektorokt "275 Háztrtási készülékek" között kérjük jelenteni.) Számítógépek Hírdás-techniki berendezések (rádió- és televízió-távközlő berendezések, vezetékes távközlő készülékek, televíziókmerák, professzionális hngosító berendezések, tolmácsberendezés, személyi hívó stb.) Bizonyltszám: oldl :52

11 2640 Elektronikus fogysztási cikk (beruházási célú szórkozttó elektronik, elektroniki hng és képtechniki készülékek, hngosító eszközök és hngszerek erősítői) Mérőműszerek (pl.: irányítástechniki és nvigációs készülékek, berendezések stb.) Időszámláló, időregisztráló, prkolóór; időkpcsoló (órávl vgy órszerkezettel) Elektronikus orvosi berendezések (pl.: röntgen, CT, PET, MRI, EKG, gyógyászti lézer berendezés, elektromos endoszkóp és hsonlók, kivéve szolárium stb.) Optiki eszközök (pl.: látszerészeti eszközök, optiki műszerek, fényképészeti eszközök stb.) Villmos motorok, ármfejlesztők Ármelosztó, -szbályozó készülékek Villmos világítóeszközök Háztrtási készülékek (beleértve npenergiát közvetlenül hőenergiává átlkító npkollektorokt is) Egyéb villmos berendezések Motorok, turbinák, kivéve légi-, közútijármű-motorok Hidrulikus, pneumtikus lineáris működésű berendezések (pl.: mun... Folydékszivttyú, folydékemelő berendezés Kemencék, kemenceégők (csk ipri) Emelő-, nygmozgtó gépek (szállítóeszközök is) Irodgépek, kivéve számítógépek és perifériáik Gépi meghjtású hordozhtó kézi szerszámgépek Nem háztrtási hűtők, légállpotszbályozók M.n.s. egyéb áltlános rendeltetésű gépek (pl.: egyéb gáz- és folydékkezelő berendezések, kőoljfeldolgozó, vegyipri, szűrő, töltő és hsonló berendezések stb.) Mezőgzdsági és erdészeti gépek (pl.: trktorok, vonttók) Bizonyltszám: oldl :52

12 Fémmegmunkáló szerszámgépek (pl.: lézersugárrl, ultrhnggl, plzmívvel, mágneses impulzussl stb. működő berendezések, eszterg-, préselő-, lyuksztó- és hsonló gépek stb.) Kő-, f- és hsonló kemény nygot megmunkáló szerszámgép Egyéb speciális rendeltésű gépek (pl.: kohászti, bányászti, építőnyg- és építőipri, élelmiszerés dohányipri, textil-, ruházti, bőripri, ppír-, krtongyártó, illetve egyéb máshov nem sorolhtó speciális rendeltetésű gépek és berendezések) és Személygépkocsik (közúti gépjárművek legfeljebb 9 személy szállításár) Személyszállító gépjárművek 10 vgy több személy szállításár (utóbusz) Tehergépjárművek és különleges rendeltetésű gépjárművek Gépjármű-krosszériák, pótkocsik (félpótkocsi is) Egyéb járművek (pl.: vizi, kötöttpályás, légi, motorkerékpár stb.) Ülőbútorok Irodbútorok (üzletberendezések is) , 323 és Hngszerek, sportszerek, játékok Orvosi eszközök (pl.: sebészeti, ortopédii készülékek, eszközök stb.) Ipri gépek, berendezések üzembe helyezése ( beleértve z ipri folymtirányító rendszereket is) Egyéb gépek, berendezések 44 Összesen (01-től 44-ig) * Az dott termékkörön belül kizárólg beruházási célú gépeket, berendezéseket, járműveket kérjük jelenteni. A kék színnel jelölt sorok trtoznk gépekhez, berendezésekhez. A zöld színnel jelölt sorok trtoznk járművekhez. Bizonyltszám: oldl :52

13 4. SAJÁT KIVITELEZÉSBEN VÉGZETT BERUHÁZÁSOK, 2015 (Az 1. és 3. tábl dtiból.) Megnevezés Épületek és egyéb építmények 01 Sját kivitelezésben végzett beruházások teljesítményértéke, Gépek, berendezések 02 Járművek FELÚJÍTÁSOK ÉRTÉKE, 2015 (Az 1. és 3. tábl dtiból.) Megnevezés Épületek és egyéb építmények 01 Felújítások értéke, Gépek, berendezések 02 Járművek SELEJTEZÉSI ADATOK, 2015 Megnevezés Épületek és egyéb építmények 01 A várhtó hsználti idő végén Kár, bleset, erkölcsi vulás mitt vgy más egyéb okból** selejtezett tárgyi eszközök értéke*, A "b" oszlopbn felsoroltk esetén selejtezést megelőző állg (%-bn) b c Gépek, berendezések 02 Járművek 03 ** Nem tervezett selejtezés. * Értékként tárgyi eszközök eredeti, könyv szerinti bruttó értéket kérjük szerepeltetni. Bizonyltszám: oldl :52

14 A beruházás szkágzt (TEÁOR'08) 8411 Áltlános közigzgtás (A minisztériumoknk, z önkormányztoknk és z önkormányzti társulásoknk kell kitölteni. Bővebben lásd útmuttó.) A beruházások teljesítményértéke pénzügyi teljesítéstől függetlenül z dott időszkr vontkozó beruházási ráfordítások összegét, ezen belül befejezetlen beruházások értékét is trtlmzz. Kérjük tehát beruházásokt folymtosn, nem pedig z ktiváláskor jelenteni! Ezen kérdőíven jelentett (összesen) dtoknk meg kell egyezniük 2240 OSAP-bn (Éves beruházássttisztiki jelentés) közölt dtokkl! 1. ÉPÜLET- ÉS EGYÉB ÉPÍTMÉNYBERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELE ÉPÍTMÉNYCSOPORTONKÉNT, 2015 Figyelem! Az 1. tábl "" oszlop 2240 OSAP-bn (Éves beruházássttisztiki jelentés) jelentett "Épületek és egyéb építmények" nemzetgzdsági beruházás Építményjegyzék szerinti bontását trtlmzz! ÉJszám Épületek és egyéb építmények megnevezése Újonnn létesített épületek és egyéb építmények, Várhtó teljes hsználti időtrtm, év b 111 Egylkásos épületek Két és nnál több lkásos épületek Ebből: kétlkásos épületek Közösségi lkóépületek Szállodák és szálló jellegű épületek Hivtli épületek Ngy- és kiskereskedelmi épületek Közlekedési és hírközlési épületek Ipri épületek és rktárk Szórkozttó, közművelődési, okttási és egészségügyi célú épületek Egyéb nem lkóépületek Utk Vsutk Repülőtéri futópályák Hidk, felüljárók, mgs vezetésű utóutk, lgutk és luljárók Kikötők, víziutk, gátk és egyéb vízgzdálkodási létesítmények Távolsági csővezetékek, távközlő- és elektromos hálóztok és műtárgyik Helyi (települési) csővezetékek, távközlő- és elektromos hálóztok és műtárgyik Komplex ipri létesítmények Sport- és üdülési célú építmények Bizonyltszám: oldl :52

15 242 Máshová nem sorolt egyéb építmények 21 Összesen (01-től 21-ig kivéve 03. sor) ÉPÜLET- ÉS EGYÉB ÉPÍTMÉNYBERUHÁZÁSOK RÉSZÉT KÉPEZŐ EGYÉB KÖLTSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK, 2015 (1. tábl dtiból) TESZOR'15 szám megnevezés Beruházás értéke () 6831 Ingtlnügynöki tevékenység (közvetítői díj) Építészmérnöki tevékenység (tervezés) Mérnöki tevékenység, műszki tnácsdás (projektvezetés) 03 Bizonyltszám: oldl :52

16 Figyelem! A 3. tábl "" és "b"oszlop 2240 OSAP-bn (Éves beruházássttisztiki jelentés) jelentett " Belföldi (gyártású) gépek, berendezések", " Belföldi (gyártású) járművek", " Import gépek, berendezések (új és hsznált)", " Import járművek (új és hsznált)" nemzetgzdsági beruházás TESZOR szerinti bontását trtlmzz! A kék színnel jelölt sorok trtoznk gépekhez, berendezésekhez. A zöld színnel jelölt sorok trtoznk járművekhez. * Az dott termékkörön belül kizárólg beruházási célú gépeket, berendezéseket, járműveket kérjük jelenteni. 3. GÉP-, BERENDEZÉS- ÉS JÁRMŰBERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELE TERMÉKCSOPORTONKÉNT, 2015* TESZOR'08 szám Gépek, berendezések, járművek megnevezése Belföldi új Import új és hsznált gép-, járműberuházások, Várhtó teljes hsználti időtrtm, év b c Előre gyártott épület fából Előre gyártott épületek fémből Egyéb szerkezetek, szerkezetrészek vsból, célból és lumíniumból Központi fűtési kzánok, rdiátorok Fémtrtályok Gőzkzánok Egyéb fémfeldolgozási termék (páncélszekrény, irodi fémtermékek stb.) Félvezető eszközök, fénykibocsátó diódák, szerelt piezoelektromos kristályok (Kizárólg npenergiát villmosenergiává lkító npkollektorokt, illetve z egyéb ide trtozó ngyértékű, beruházási célú eszközöket kérjük jelenteni! A npenergiát közvetlenül hőenergiává átlkító npkollektorokt "275 Háztrtási készülékek" között kérjük jelenteni.) Számítógépek Hírdás-techniki berendezések (rádió- és televízió-távközlő berendezések, vezetékes távközlő készülékek, televíziókmerák, professzionális hngosító berendezések, tolmácsberendezés, személyi hívó stb.) Bizonyltszám: oldl :52

17 2640 Elektronikus fogysztási cikk (beruházási célú szórkozttó elektronik, elektroniki hng és képtechniki készülékek, hngosító eszközök és hngszerek erősítői) Mérőműszerek (pl.: irányítástechniki és nvigációs készülékek, berendezések stb.) Időszámláló, időregisztráló, prkolóór; időkpcsoló (órávl vgy órszerkezettel) Elektronikus orvosi berendezések (pl.: röntgen, CT, PET, MRI, EKG, gyógyászti lézer berendezés, elektromos endoszkóp és hsonlók, kivéve szolárium stb.) Optiki eszközök (pl.: látszerészeti eszközök, optiki műszerek, fényképészeti eszközök stb.) Villmos motorok, ármfejlesztők Ármelosztó, -szbályozó készülékek Villmos világítóeszközök Háztrtási készülékek (beleértve npenergiát közvetlenül hőenergiává átlkító npkollektorokt is) Egyéb villmos berendezések Motorok, turbinák, kivéve légi-, közútijármű-motorok Hidrulikus, pneumtikus lineáris működésű berendezések (pl.: mun... Folydékszivttyú, folydékemelő berendezés Kemencék, kemenceégők (csk ipri) Emelő-, nygmozgtó gépek (szállítóeszközök is) Irodgépek, kivéve számítógépek és perifériáik Gépi meghjtású hordozhtó kézi szerszámgépek Nem háztrtási hűtők, légállpotszbályozók M.n.s. egyéb áltlános rendeltetésű gépek (pl.: egyéb gáz- és folydékkezelő berendezések, kőoljfeldolgozó, vegyipri, szűrő, töltő és hsonló berendezések stb.) Mezőgzdsági és erdészeti gépek (pl.: trktorok, vonttók) Bizonyltszám: oldl :52

18 Fémmegmunkáló szerszámgépek (pl.: lézersugárrl, ultrhnggl, plzmívvel, mágneses impulzussl stb. működő berendezések, eszterg-, préselő-, lyuksztó- és hsonló gépek stb.) Kő-, f- és hsonló kemény nygot megmunkáló szerszámgép Egyéb speciális rendeltésű gépek (pl.: kohászti, bányászti, építőnyg- és építőipri, élelmiszerés dohányipri, textil-, ruházti, bőripri, ppír-, krtongyártó, illetve egyéb máshov nem sorolhtó speciális rendeltetésű gépek és berendezések) és Személygépkocsik (közúti gépjárművek legfeljebb 9 személy szállításár) Személyszállító gépjárművek 10 vgy több személy szállításár (utóbusz) Tehergépjárművek és különleges rendeltetésű gépjárművek Gépjármű-krosszériák, pótkocsik (félpótkocsi is) Egyéb járművek (pl.: vizi, kötöttpályás, légi, motorkerékpár stb.) Ülőbútorok Irodbútorok (üzletberendezések is) , 323 és Hngszerek, sportszerek, játékok 41 Orvosi eszközök (pl.: sebészeti, ortopédii készülékek, eszközök stb.) Ipri gépek, berendezések üzembe helyezése ( beleértve z ipri folymtirányító rendszereket is) Egyéb gépek, berendezések 44 Összesen (01-től 44-ig) * Az dott termékkörön belül kizárólg beruházási célú gépeket, berendezéseket, járműveket kérjük jelenteni. A kék színnel jelölt sorok trtoznk gépekhez, berendezésekhez. A zöld színnel jelölt sorok trtoznk járművekhez. Bizonyltszám: oldl :52

19 4. SAJÁT KIVITELEZÉSBEN VÉGZETT BERUHÁZÁSOK, 2015 (Az 1. és 3. tábl dtiból.) Megnevezés Épületek és egyéb építmények 01 Sját kivitelezésben végzett beruházások teljesítményértéke, Gépek, berendezések 02 Járművek FELÚJÍTÁSOK ÉRTÉKE, 2015 (Az 1. és 3. tábl dtiból.) Megnevezés Felújítások értéke, Épületek és egyéb építmények Gépek, berendezések 02 Járművek SELEJTEZÉSI ADATOK, 2015 Megnevezés Épületek és egyéb építmények 01 A várhtó hsználti idő végén Kár, bleset, erkölcsi vulás mitt vgy más egyéb okból** selejtezett tárgyi eszközök értéke*, A "b" oszlopbn felsoroltk esetén selejtezést megelőző állg (%-bn) b c Gépek, berendezések 02 Járművek 03 ** Nem tervezett selejtezés. * Értékként tárgyi eszközök eredeti, könyv szerinti bruttó értéket kérjük szerepeltetni. Bizonyltszám: oldl :52

20 A beruházás szkágzt (TEÁOR'08) 8621 Áltlános járóbeteg-ellátás (A minisztériumoknk, z önkormányztoknk és z önkormányzti társulásoknk kell kitölteni. Bővebben lásd útmuttó.) A beruházások teljesítményértéke pénzügyi teljesítéstől függetlenül z dott időszkr vontkozó beruházási ráfordítások összegét, ezen belül befejezetlen beruházások értékét is trtlmzz. Kérjük tehát beruházásokt folymtosn, nem pedig z ktiváláskor jelenteni! Ezen kérdőíven jelentett (összesen) dtoknk meg kell egyezniük 2240 OSAP-bn (Éves beruházássttisztiki jelentés) közölt dtokkl! 1. ÉPÜLET- ÉS EGYÉB ÉPÍTMÉNYBERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELE ÉPÍTMÉNYCSOPORTONKÉNT, 2015 Figyelem! Az 1. tábl "" oszlop 2240 OSAP-bn (Éves beruházássttisztiki jelentés) jelentett "Épületek és egyéb építmények" nemzetgzdsági beruházás Építményjegyzék szerinti bontását trtlmzz! ÉJszám Épületek és egyéb építmények megnevezése Újonnn létesített épületek és egyéb építmények, Várhtó teljes hsználti időtrtm, év b 111 Egylkásos épületek Két és nnál több lkásos épületek 02 Ebből: kétlkásos épületek Közösségi lkóépületek Szállodák és szálló jellegű épületek Hivtli épületek Ngy- és kiskereskedelmi épületek Közlekedési és hírközlési épületek Ipri épületek és rktárk Szórkozttó, közművelődési, okttási és egészségügyi célú épületek Egyéb nem lkóépületek Utk Vsutk Repülőtéri futópályák Hidk, felüljárók, mgs vezetésű utóutk, lgutk és luljárók Kikötők, víziutk, gátk és egyéb vízgzdálkodási létesítmények Távolsági csővezetékek, távközlő- és elektromos hálóztok és műtárgyik Helyi (települési) csővezetékek, távközlő- és elektromos hálóztok és műtárgyik Komplex ipri létesítmények Sport- és üdülési célú építmények 20 Bizonyltszám: oldl :52

21 242 Máshová nem sorolt egyéb építmények 21 Összesen (01-től 21-ig kivéve 03. sor) ÉPÜLET- ÉS EGYÉB ÉPÍTMÉNYBERUHÁZÁSOK RÉSZÉT KÉPEZŐ EGYÉB KÖLTSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK, 2015 (1. tábl dtiból) TESZOR'15 szám megnevezés Beruházás értéke () 6831 Ingtlnügynöki tevékenység (közvetítői díj) Építészmérnöki tevékenység (tervezés) Mérnöki tevékenység, műszki tnácsdás (projektvezetés) 03 Bizonyltszám: oldl :52

22 Figyelem! A 3. tábl "" és "b"oszlop 2240 OSAP-bn (Éves beruházássttisztiki jelentés) jelentett " Belföldi (gyártású) gépek, berendezések", " Belföldi (gyártású) járművek", " Import gépek, berendezések (új és hsznált)", " Import járművek (új és hsznált)" nemzetgzdsági beruházás TESZOR szerinti bontását trtlmzz! A kék színnel jelölt sorok trtoznk gépekhez, berendezésekhez. A zöld színnel jelölt sorok trtoznk járművekhez. * Az dott termékkörön belül kizárólg beruházási célú gépeket, berendezéseket, járműveket kérjük jelenteni. 3. GÉP-, BERENDEZÉS- ÉS JÁRMŰBERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELE TERMÉKCSOPORTONKÉNT, 2015* TESZOR'08 szám Gépek, berendezések, járművek megnevezése Belföldi új Import új és hsznált gép-, járműberuházások, Várhtó teljes hsználti időtrtm, év b c Előre gyártott épület fából Előre gyártott épületek fémből Egyéb szerkezetek, szerkezetrészek vsból, célból és lumíniumból Központi fűtési kzánok, rdiátorok Fémtrtályok Gőzkzánok Egyéb fémfeldolgozási termék (páncélszekrény, irodi fémtermékek stb.) Félvezető eszközök, fénykibocsátó diódák, szerelt piezoelektromos kristályok (Kizárólg npenergiát villmosenergiává lkító npkollektorokt, illetve z egyéb ide trtozó ngyértékű, beruházási célú eszközöket kérjük jelenteni! A npenergiát közvetlenül hőenergiává átlkító npkollektorokt "275 Háztrtási készülékek" között kérjük jelenteni.) Számítógépek Hírdás-techniki berendezések (rádió- és televízió-távközlő berendezések, vezetékes távközlő készülékek, televíziókmerák, professzionális hngosító berendezések, tolmácsberendezés, személyi hívó stb.) 10 Bizonyltszám: oldl :52

23 2640 Elektronikus fogysztási cikk (beruházási célú szórkozttó elektronik, elektroniki hng és képtechniki készülékek, hngosító eszközök és hngszerek erősítői) Mérőműszerek (pl.: irányítástechniki és nvigációs készülékek, berendezések stb.) Időszámláló, időregisztráló, prkolóór; időkpcsoló (órávl vgy órszerkezettel) Elektronikus orvosi berendezések (pl.: röntgen, CT, PET, MRI, EKG, gyógyászti lézer berendezés, elektromos endoszkóp és hsonlók, kivéve szolárium stb.) Optiki eszközök (pl.: látszerészeti eszközök, optiki műszerek, fényképészeti eszközök stb.) Villmos motorok, ármfejlesztők Ármelosztó, -szbályozó készülékek Villmos világítóeszközök Háztrtási készülékek (beleértve npenergiát közvetlenül hőenergiává átlkító npkollektorokt is) Egyéb villmos berendezések Motorok, turbinák, kivéve légi-, közútijármű-motorok Hidrulikus, pneumtikus lineáris működésű berendezések (pl.: mun... Folydékszivttyú, folydékemelő berendezés Kemencék, kemenceégők (csk ipri) Emelő-, nygmozgtó gépek (szállítóeszközök is) Irodgépek, kivéve számítógépek és perifériáik Gépi meghjtású hordozhtó kézi szerszámgépek Nem háztrtási hűtők, légállpotszbályozók M.n.s. egyéb áltlános rendeltetésű gépek (pl.: egyéb gáz- és folydékkezelő berendezések, kőoljfeldolgozó, vegyipri, szűrő, töltő és hsonló berendezések stb.) Mezőgzdsági és erdészeti gépek (pl.: trktorok, vonttók) Bizonyltszám: oldl :52

24 Fémmegmunkáló szerszámgépek (pl.: lézersugárrl, ultrhnggl, plzmívvel, mágneses impulzussl stb. működő berendezések, eszterg-, préselő-, lyuksztó- és hsonló gépek stb.) Kő-, f- és hsonló kemény nygot megmunkáló szerszámgép Egyéb speciális rendeltésű gépek (pl.: kohászti, bányászti, építőnyg- és építőipri, élelmiszerés dohányipri, textil-, ruházti, bőripri, ppír-, krtongyártó, illetve egyéb máshov nem sorolhtó speciális rendeltetésű gépek és berendezések) és Személygépkocsik (közúti gépjárművek legfeljebb 9 személy szállításár) Személyszállító gépjárművek 10 vgy több személy szállításár (utóbusz) Tehergépjárművek és különleges rendeltetésű gépjárművek Gépjármű-krosszériák, pótkocsik (félpótkocsi is) Egyéb járművek (pl.: vizi, kötöttpályás, légi, motorkerékpár stb.) Ülőbútorok Irodbútorok (üzletberendezések is) , 323 és Hngszerek, sportszerek, játékok 41 Orvosi eszközök (pl.: sebészeti, ortopédii készülékek, eszközök stb.) Ipri gépek, berendezések üzembe helyezése ( beleértve z ipri folymtirányító rendszereket is) Egyéb gépek, berendezések 44 Összesen (01-től 44-ig) * Az dott termékkörön belül kizárólg beruházási célú gépeket, berendezéseket, járműveket kérjük jelenteni. A kék színnel jelölt sorok trtoznk gépekhez, berendezésekhez. A zöld színnel jelölt sorok trtoznk járművekhez. Bizonyltszám: oldl :52

25 4. SAJÁT KIVITELEZÉSBEN VÉGZETT BERUHÁZÁSOK, 2015 (Az 1. és 3. tábl dtiból.) Megnevezés Épületek és egyéb építmények 01 Sját kivitelezésben végzett beruházások teljesítményértéke, Gépek, berendezések 02 Járművek FELÚJÍTÁSOK ÉRTÉKE, 2015 (Az 1. és 3. tábl dtiból.) Megnevezés Épületek és egyéb építmények 01 Felújítások értéke, Gépek, berendezések 02 Járművek SELEJTEZÉSI ADATOK, 2015 Megnevezés Épületek és egyéb építmények 01 A várhtó hsználti idő végén Kár, bleset, erkölcsi vulás mitt vgy más egyéb okból** selejtezett tárgyi eszközök értéke*, A "b" oszlopbn felsoroltk esetén selejtezést megelőző állg (%-bn) b c Gépek, berendezések 02 Járművek 03 ** Nem tervezett selejtezés. * Értékként tárgyi eszközök eredeti, könyv szerinti bruttó értéket kérjük szerepeltetni. Bizonyltszám: oldl :52

26 A beruházás szkágzt (TEÁOR'08) 4931 Városi, elővárosi szárzföldi személyszállítás (A minisztériumoknk, z önkormányztoknk és z önkormányzti társulásoknk kell kitölteni. Bővebben lásd útmuttó.) A beruházások teljesítményértéke pénzügyi teljesítéstől függetlenül z dott időszkr vontkozó beruházási ráfordítások összegét, ezen belül befejezetlen beruházások értékét is trtlmzz. Kérjük tehát beruházásokt folymtosn, nem pedig z ktiváláskor jelenteni! Ezen kérdőíven jelentett (összesen) dtoknk meg kell egyezniük 2240 OSAP-bn (Éves beruházássttisztiki jelentés) közölt dtokkl! 1. ÉPÜLET- ÉS EGYÉB ÉPÍTMÉNYBERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELE ÉPÍTMÉNYCSOPORTONKÉNT, 2015 Figyelem! Az 1. tábl "" oszlop 2240 OSAP-bn (Éves beruházássttisztiki jelentés) jelentett "Épületek és egyéb építmények" nemzetgzdsági beruházás Építményjegyzék szerinti bontását trtlmzz! ÉJszám Épületek és egyéb építmények megnevezése Újonnn létesített épületek és egyéb építmények, Várhtó teljes hsználti időtrtm, év b 111 Egylkásos épületek Két és nnál több lkásos épületek 02 Ebből: kétlkásos épületek Közösségi lkóépületek Szállodák és szálló jellegű épületek Hivtli épületek Ngy- és kiskereskedelmi épületek Közlekedési és hírközlési épületek Ipri épületek és rktárk Szórkozttó, közművelődési, okttási és egészségügyi célú épületek Egyéb nem lkóépületek Utk Vsutk Repülőtéri futópályák Hidk, felüljárók, mgs vezetésű utóutk, lgutk és luljárók Kikötők, víziutk, gátk és egyéb vízgzdálkodási létesítmények Távolsági csővezetékek, távközlő- és elektromos hálóztok és műtárgyik Helyi (települési) csővezetékek, távközlő- és elektromos hálóztok és műtárgyik Komplex ipri létesítmények Sport- és üdülési célú építmények 20 Bizonyltszám: oldl :52

27 242 Máshová nem sorolt egyéb építmények 21 Összesen (01-től 21-ig kivéve 03. sor) ÉPÜLET- ÉS EGYÉB ÉPÍTMÉNYBERUHÁZÁSOK RÉSZÉT KÉPEZŐ EGYÉB KÖLTSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK, 2015 (1. tábl dtiból) TESZOR'15 szám megnevezés Beruházás értéke () Ingtlnügynöki tevékenység (közvetítői díj) Építészmérnöki tevékenység (tervezés) Mérnöki tevékenység, műszki tnácsdás (projektvezetés) Bizonyltszám: oldl :52

28 Figyelem! A 3. tábl "" és "b"oszlop 2240 OSAP-bn (Éves beruházássttisztiki jelentés) jelentett " Belföldi (gyártású) gépek, berendezések", " Belföldi (gyártású) járművek", " Import gépek, berendezések (új és hsznált)", " Import járművek (új és hsznált)" nemzetgzdsági beruházás TESZOR szerinti bontását trtlmzz! A kék színnel jelölt sorok trtoznk gépekhez, berendezésekhez. A zöld színnel jelölt sorok trtoznk járművekhez. * Az dott termékkörön belül kizárólg beruházási célú gépeket, berendezéseket, járműveket kérjük jelenteni. 3. GÉP-, BERENDEZÉS- ÉS JÁRMŰBERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELE TERMÉKCSOPORTONKÉNT, 2015* TESZOR'08 szám Gépek, berendezések, járművek megnevezése Belföldi új Import új és hsznált gép-, járműberuházások, Várhtó teljes hsználti időtrtm, év b c Előre gyártott épület fából Előre gyártott épületek fémből Egyéb szerkezetek, szerkezetrészek vsból, célból és lumíniumból Központi fűtési kzánok, rdiátorok Fémtrtályok Gőzkzánok Egyéb fémfeldolgozási termék (páncélszekrény, irodi fémtermékek stb.) Félvezető eszközök, fénykibocsátó diódák, szerelt piezoelektromos kristályok (Kizárólg npenergiát villmosenergiává lkító npkollektorokt, illetve z egyéb ide trtozó ngyértékű, beruházási célú eszközöket kérjük jelenteni! A npenergiát közvetlenül hőenergiává átlkító npkollektorokt "275 Háztrtási készülékek" között kérjük jelenteni.) Számítógépek Hírdás-techniki berendezések (rádió- és televízió-távközlő berendezések, vezetékes távközlő készülékek, televíziókmerák, professzionális hngosító berendezések, tolmácsberendezés, személyi hívó stb.) 10 Bizonyltszám: oldl :52

29 2640 Elektronikus fogysztási cikk (beruházási célú szórkozttó elektronik, elektroniki hng és képtechniki készülékek, hngosító eszközök és hngszerek erősítői) Mérőműszerek (pl.: irányítástechniki és nvigációs készülékek, berendezések stb.) Időszámláló, időregisztráló, prkolóór; időkpcsoló (órávl vgy órszerkezettel) Elektronikus orvosi berendezések (pl.: röntgen, CT, PET, MRI, EKG, gyógyászti lézer berendezés, elektromos endoszkóp és hsonlók, kivéve szolárium stb.) Optiki eszközök (pl.: látszerészeti eszközök, optiki műszerek, fényképészeti eszközök stb.) Villmos motorok, ármfejlesztők Ármelosztó, -szbályozó készülékek Villmos világítóeszközök Háztrtási készülékek (beleértve npenergiát közvetlenül hőenergiává átlkító npkollektorokt is) Egyéb villmos berendezések Motorok, turbinák, kivéve légi-, közútijármű-motorok Hidrulikus, pneumtikus lineáris működésű berendezések (pl.: mun... Folydékszivttyú, folydékemelő berendezés Kemencék, kemenceégők (csk ipri) Emelő-, nygmozgtó gépek (szállítóeszközök is) Irodgépek, kivéve számítógépek és perifériáik Gépi meghjtású hordozhtó kézi szerszámgépek Nem háztrtási hűtők, légállpotszbályozók M.n.s. egyéb áltlános rendeltetésű gépek (pl.: egyéb gáz- és folydékkezelő berendezések, kőoljfeldolgozó, vegyipri, szűrő, töltő és hsonló berendezések stb.) Mezőgzdsági és erdészeti gépek (pl.: trktorok, vonttók) Bizonyltszám: oldl :52

30 Fémmegmunkáló szerszámgépek (pl.: lézersugárrl, ultrhnggl, plzmívvel, mágneses impulzussl stb. működő berendezések, eszterg-, préselő-, lyuksztó- és hsonló gépek stb.) Kő-, f- és hsonló kemény nygot megmunkáló szerszámgép Egyéb speciális rendeltésű gépek (pl.: kohászti, bányászti, építőnyg- és építőipri, élelmiszerés dohányipri, textil-, ruházti, bőripri, ppír-, krtongyártó, illetve egyéb máshov nem sorolhtó speciális rendeltetésű gépek és berendezések) és Személygépkocsik (közúti gépjárművek legfeljebb 9 személy szállításár) Személyszállító gépjárművek 10 vgy több személy szállításár (utóbusz) Tehergépjárművek és különleges rendeltetésű gépjárművek Gépjármű-krosszériák, pótkocsik (félpótkocsi is) Egyéb járművek (pl.: vizi, kötöttpályás, légi, motorkerékpár stb.) Ülőbútorok Irodbútorok (üzletberendezések is) , 323 és Hngszerek, sportszerek, játékok 41 Orvosi eszközök (pl.: sebészeti, ortopédii készülékek, eszközök stb.) Ipri gépek, berendezések üzembe helyezése ( beleértve z ipri folymtirányító rendszereket is) Egyéb gépek, berendezések 44 Összesen (01-től 44-ig) 45 * Az dott termékkörön belül kizárólg beruházási célú gépeket, berendezéseket, járműveket kérjük jelenteni. A kék színnel jelölt sorok trtoznk gépekhez, berendezésekhez. A zöld színnel jelölt sorok trtoznk járművekhez. Bizonyltszám: oldl :52

31 4. SAJÁT KIVITELEZÉSBEN VÉGZETT BERUHÁZÁSOK, 2015 (Az 1. és 3. tábl dtiból.) Megnevezés Épületek és egyéb építmények 01 Sját kivitelezésben végzett beruházások teljesítményértéke, Gépek, berendezések 02 Járművek FELÚJÍTÁSOK ÉRTÉKE, 2015 (Az 1. és 3. tábl dtiból.) Megnevezés Épületek és egyéb építmények 01 Felújítások értéke, Gépek, berendezések 02 Járművek SELEJTEZÉSI ADATOK, 2015 Megnevezés Épületek és egyéb építmények 01 A várhtó hsználti idő végén Kár, bleset, erkölcsi vulás mitt vgy más egyéb okból** selejtezett tárgyi eszközök értéke*, A "b" oszlopbn felsoroltk esetén selejtezést megelőző állg (%-bn) b c Gépek, berendezések 02 Járművek 03 ** Nem tervezett selejtezés. * Értékként tárgyi eszközök eredeti, könyv szerinti bruttó értéket kérjük szerepeltetni. Bizonyltszám: oldl :52

32 A beruházás szkágzt (TEÁOR'08) 3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése (A minisztériumoknk, z önkormányztoknk és z önkormányzti társulásoknk kell kitölteni. Bővebben lásd útmuttó.) A beruházások teljesítményértéke pénzügyi teljesítéstől függetlenül z dott időszkr vontkozó beruházási ráfordítások összegét, ezen belül befejezetlen beruházások értékét is trtlmzz. Kérjük tehát beruházásokt folymtosn, nem pedig z ktiváláskor jelenteni! Ezen kérdőíven jelentett (összesen) dtoknk meg kell egyezniük 2240 OSAP-bn (Éves beruházássttisztiki jelentés) közölt dtokkl! 1. ÉPÜLET- ÉS EGYÉB ÉPÍTMÉNYBERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELE ÉPÍTMÉNYCSOPORTONKÉNT, 2015 Figyelem! Az 1. tábl "" oszlop 2240 OSAP-bn (Éves beruházássttisztiki jelentés) jelentett "Épületek és egyéb építmények" nemzetgzdsági beruházás Építményjegyzék szerinti bontását trtlmzz! ÉJszám Épületek és egyéb építmények megnevezése Újonnn létesített épületek és egyéb építmények, Várhtó teljes hsználti időtrtm, év b 111 Egylkásos épületek Két és nnál több lkásos épületek 02 Ebből: kétlkásos épületek Közösségi lkóépületek Szállodák és szálló jellegű épületek Hivtli épületek Ngy- és kiskereskedelmi épületek Közlekedési és hírközlési épületek Ipri épületek és rktárk Szórkozttó, közművelődési, okttási és egészségügyi célú épületek Egyéb nem lkóépületek Utk Vsutk Repülőtéri futópályák Hidk, felüljárók, mgs vezetésű utóutk, lgutk és luljárók Kikötők, víziutk, gátk és egyéb vízgzdálkodási létesítmények Távolsági csővezetékek, távközlő- és elektromos hálóztok és műtárgyik Helyi (települési) csővezetékek, távközlő- és elektromos hálóztok és műtárgyik Komplex ipri létesítmények Sport- és üdülési célú építmények 20 Bizonyltszám: oldl :52

33 242 Máshová nem sorolt egyéb építmények 21 Összesen (01-től 21-ig kivéve 03. sor) ÉPÜLET- ÉS EGYÉB ÉPÍTMÉNYBERUHÁZÁSOK RÉSZÉT KÉPEZŐ EGYÉB KÖLTSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK, 2015 (1. tábl dtiból) TESZOR'15 szám megnevezés Beruházás értéke () Ingtlnügynöki tevékenység (közvetítői díj) Építészmérnöki tevékenység (tervezés) Mérnöki tevékenység, műszki tnácsdás (projektvezetés) Bizonyltszám: oldl :52

34 Figyelem! A 3. tábl "" és "b"oszlop 2240 OSAP-bn (Éves beruházássttisztiki jelentés) jelentett " Belföldi (gyártású) gépek, berendezések", " Belföldi (gyártású) járművek", " Import gépek, berendezések (új és hsznált)", " Import járművek (új és hsznált)" nemzetgzdsági beruházás TESZOR szerinti bontását trtlmzz! A kék színnel jelölt sorok trtoznk gépekhez, berendezésekhez. A zöld színnel jelölt sorok trtoznk járművekhez. * Az dott termékkörön belül kizárólg beruházási célú gépeket, berendezéseket, járműveket kérjük jelenteni. 3. GÉP-, BERENDEZÉS- ÉS JÁRMŰBERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELE TERMÉKCSOPORTONKÉNT, 2015* TESZOR'08 szám Gépek, berendezések, járművek megnevezése Belföldi új Import új és hsznált gép-, járműberuházások, Várhtó teljes hsználti időtrtm, év b c Előre gyártott épület fából Előre gyártott épületek fémből Egyéb szerkezetek, szerkezetrészek vsból, célból és lumíniumból Központi fűtési kzánok, rdiátorok Fémtrtályok Gőzkzánok Egyéb fémfeldolgozási termék (páncélszekrény, irodi fémtermékek stb.) Félvezető eszközök, fénykibocsátó diódák, szerelt piezoelektromos kristályok (Kizárólg npenergiát villmosenergiává lkító npkollektorokt, illetve z egyéb ide trtozó ngyértékű, beruházási célú eszközöket kérjük jelenteni! A npenergiát közvetlenül hőenergiává átlkító npkollektorokt "275 Háztrtási készülékek" között kérjük jelenteni.) Számítógépek Hírdás-techniki berendezések (rádió- és televízió-távközlő berendezések, vezetékes távközlő készülékek, televíziókmerák, professzionális hngosító berendezések, tolmácsberendezés, személyi hívó stb.) 10 Bizonyltszám: oldl :52

35 2640 Elektronikus fogysztási cikk (beruházási célú szórkozttó elektronik, elektroniki hng és képtechniki készülékek, hngosító eszközök és hngszerek erősítői) Mérőműszerek (pl.: irányítástechniki és nvigációs készülékek, berendezések stb.) Időszámláló, időregisztráló, prkolóór; időkpcsoló (órávl vgy órszerkezettel) Elektronikus orvosi berendezések (pl.: röntgen, CT, PET, MRI, EKG, gyógyászti lézer berendezés, elektromos endoszkóp és hsonlók, kivéve szolárium stb.) Optiki eszközök (pl.: látszerészeti eszközök, optiki műszerek, fényképészeti eszközök stb.) Villmos motorok, ármfejlesztők Ármelosztó, -szbályozó készülékek Villmos világítóeszközök Háztrtási készülékek (beleértve npenergiát közvetlenül hőenergiává átlkító npkollektorokt is) Egyéb villmos berendezések Motorok, turbinák, kivéve légi-, közútijármű-motorok Hidrulikus, pneumtikus lineáris működésű berendezések (pl.: mun... Folydékszivttyú, folydékemelő berendezés Kemencék, kemenceégők (csk ipri) Emelő-, nygmozgtó gépek (szállítóeszközök is) Irodgépek, kivéve számítógépek és perifériáik Gépi meghjtású hordozhtó kézi szerszámgépek Nem háztrtási hűtők, légállpotszbályozók M.n.s. egyéb áltlános rendeltetésű gépek (pl.: egyéb gáz- és folydékkezelő berendezések, kőoljfeldolgozó, vegyipri, szűrő, töltő és hsonló berendezések stb.) Mezőgzdsági és erdészeti gépek (pl.: trktorok, vonttók) Bizonyltszám: oldl :52

36 Fémmegmunkáló szerszámgépek (pl.: lézersugárrl, ultrhnggl, plzmívvel, mágneses impulzussl stb. működő berendezések, eszterg-, préselő-, lyuksztó- és hsonló gépek stb.) Kő-, f- és hsonló kemény nygot megmunkáló szerszámgép Egyéb speciális rendeltésű gépek (pl.: kohászti, bányászti, építőnyg- és építőipri, élelmiszerés dohányipri, textil-, ruházti, bőripri, ppír-, krtongyártó, illetve egyéb máshov nem sorolhtó speciális rendeltetésű gépek és berendezések) és Személygépkocsik (közúti gépjárművek legfeljebb 9 személy szállításár) Személyszállító gépjárművek 10 vgy több személy szállításár (utóbusz) Tehergépjárművek és különleges rendeltetésű gépjárművek Gépjármű-krosszériák, pótkocsik (félpótkocsi is) Egyéb járművek (pl.: vizi, kötöttpályás, légi, motorkerékpár stb.) Ülőbútorok Irodbútorok (üzletberendezések is) , 323 és Hngszerek, sportszerek, játékok 41 Orvosi eszközök (pl.: sebészeti, ortopédii készülékek, eszközök stb.) Ipri gépek, berendezések üzembe helyezése ( beleértve z ipri folymtirányító rendszereket is) Egyéb gépek, berendezések 44 Összesen (01-től 44-ig) * Az dott termékkörön belül kizárólg beruházási célú gépeket, berendezéseket, járműveket kérjük jelenteni. A kék színnel jelölt sorok trtoznk gépekhez, berendezésekhez. A zöld színnel jelölt sorok trtoznk járművekhez. Bizonyltszám: oldl :52

37 4. SAJÁT KIVITELEZÉSBEN VÉGZETT BERUHÁZÁSOK, 2015 (Az 1. és 3. tábl dtiból.) Megnevezés Épületek és egyéb építmények 01 Sját kivitelezésben végzett beruházások teljesítményértéke, Gépek, berendezések 02 Járművek FELÚJÍTÁSOK ÉRTÉKE, 2015 (Az 1. és 3. tábl dtiból.) Megnevezés Épületek és egyéb építmények 01 Felújítások értéke, Gépek, berendezések 02 Járművek SELEJTEZÉSI ADATOK, 2015 Megnevezés Épületek és egyéb építmények 01 A várhtó hsználti idő végén Kár, bleset, erkölcsi vulás mitt vgy más egyéb okból** selejtezett tárgyi eszközök értéke*, A "b" oszlopbn felsoroltk esetén selejtezést megelőző állg (%-bn) b c Gépek, berendezések 02 Járművek 03 ** Nem tervezett selejtezés. * Értékként tárgyi eszközök eredeti, könyv szerinti bruttó értéket kérjük szerepeltetni. Bizonyltszám: oldl :52

38 A beruházás szkágzt (TEÁOR'08) 3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás (A minisztériumoknk, z önkormányztoknk és z önkormányzti társulásoknk kell kitölteni. Bővebben lásd útmuttó.) A beruházások teljesítményértéke pénzügyi teljesítéstől függetlenül z dott időszkr vontkozó beruházási ráfordítások összegét, ezen belül befejezetlen beruházások értékét is trtlmzz. Kérjük tehát beruházásokt folymtosn, nem pedig z ktiváláskor jelenteni! Ezen kérdőíven jelentett (összesen) dtoknk meg kell egyezniük 2240 OSAP-bn (Éves beruházássttisztiki jelentés) közölt dtokkl! 1. ÉPÜLET- ÉS EGYÉB ÉPÍTMÉNYBERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELE ÉPÍTMÉNYCSOPORTONKÉNT, 2015 Figyelem! Az 1. tábl "" oszlop 2240 OSAP-bn (Éves beruházássttisztiki jelentés) jelentett "Épületek és egyéb építmények" nemzetgzdsági beruházás Építményjegyzék szerinti bontását trtlmzz! ÉJszám Épületek és egyéb építmények megnevezése Újonnn létesített épületek és egyéb építmények, Várhtó teljes hsználti időtrtm, év b 111 Egylkásos épületek Két és nnál több lkásos épületek 02 Ebből: kétlkásos épületek Közösségi lkóépületek Szállodák és szálló jellegű épületek Hivtli épületek Ngy- és kiskereskedelmi épületek Közlekedési és hírközlési épületek Ipri épületek és rktárk Szórkozttó, közművelődési, okttási és egészségügyi célú épületek Egyéb nem lkóépületek Utk Vsutk Repülőtéri futópályák Hidk, felüljárók, mgs vezetésű utóutk, lgutk és luljárók Kikötők, víziutk, gátk és egyéb vízgzdálkodási létesítmények Távolsági csővezetékek, távközlő- és elektromos hálóztok és műtárgyik Helyi (települési) csővezetékek, távközlő- és elektromos hálóztok és műtárgyik Komplex ipri létesítmények Sport- és üdülési célú építmények 20 Bizonyltszám: oldl :52

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére!

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám:

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám:

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2012

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2012 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 0/20. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933/

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 26. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2014

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2015

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2157 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 Adtszolgálttók:

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2010

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 93. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 Adtszolgálttók:

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 Adtszolgálttók:

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2015

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 25 Adtszolgálttók:

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1890 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 Adtszolgálttók:

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2015

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2015 Adtszolgálttók:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

Részletesebben

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993 évi XLVI törvény (Stt) 8 (2) ekezdése lpján kötelező Nyilvántrtási szám: 1062 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1062 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 02 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

város község telefonszáma A kitöltő adatai címe A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

város község telefonszáma A kitöltő adatai  címe A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1890 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS,

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1890 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyőjtések Letölthetı kérdıívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelezı. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés

Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2236 Negyedéves teljesítménystatisztikai

Részletesebben

Éves teljesítménystatisztikai jelentés, 2013

Éves teljesítménystatisztikai jelentés, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2239 Éves teljesítménysttisztiki jelentés, 2013 Adtszolgálttók:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló. évi XLVI. törvény (Stt.). ()

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS,

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1670 JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 99. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1670 JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK,

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben