PARTNERSÉG AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉGEK KÖZÖTT (PERIA)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PARTNERSÉG AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉGEK KÖZÖTT (PERIA)"

Átírás

1 PARTNERSÉG AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉGEK KÖZÖTT (PERIA) A PERIA egy együttműködési projekt a regionális hatóságok és a regionális innovációs ügynökségek között a következő célokkal: tapasztalatok és módszerek megosztása az innovációs politikákkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban, egymástól tanulni a regionális innovációs rendszerekkel kapcsolatban. A PERIA a hangsúlyt a regionális innovációs politikákra, illetve azokra az eszközökre helyezi amelyek ezek megvalósításában szerepet játszanak: ezek az eszközök a regionális innovációs ügynökségek. A projekt fő célja, hogy regionális felméréseken keresztül meghatározza az innovációval kapcsolatos jó gyakorlatokat és kiaknázza a tapasztalatokat. Célja továbbá, hogy mindezt átadja a regionális hatóságoknak illetve az innovációs ügynökségeknek annak érdekében, hogy közös módszertant és iránymutatásokat fejlesszenek ki a regionális innovációs rendszerek kezelésére és ki tudják választani a legjobb gyakorlatokat ezekkel kapcsolatban. A projekt eredményeképp a partnerek egy megvalósíthatósági tanulmányt tesznek közzé a kapott eredményekről. A projekt időtartama alatt európai és Európán kívüli partnerek is bevonásra kerülnek a projekt tevékenységeibe. A projekt célja, hogy hozzájáruljon a helyi és regionális szereplők együttműködéséhez, annak érdekében, hogy a regionális fejlesztési politikák hatékonysága megerősödjön. Továbbá célja, a regionális innovációs politikák és a regionális innovációs támogatási eszközök javítása, annak érdekében, hogy a kkv-k számára nagyobb segítséget nyújthassanak az innovációs projektekkel kapcsolatban. 11 partner vesz részt a projektben Franciaországból, Magyarországról, Spanyolországból, Olaszországból és Németországból. Elérhetőségek: BERNARD STREE CARINNA-Champagne- Ardenne Research and Innovation Agency (FR) Időtartam: 01/ /2012 Teljes költségvetés: 1,669, ERFA hozzájárulás: 1,274,947.3 Poplar

2 Champagne-Ardenne régió Terület: km2 Népesség: 1,33 millió GDP/fő (2008): /lakos K+F kiadások (2004): 238 millió Champagne-Ardenne régió meg kívánja szilárdítani területének gazdasági teljesítményét és támogatni az erős hozzáadott értékkel bíró tevékenységeket. Ennek érdekében erősíteni fogja a kapcsolatot a kutatás, a felsőoktatás és a vállalkozások között bármekkorák is azok és bármivel foglalkoznak is. A Champagne-Ardenne-i Regionális Tanács A Champagne-Ardenne régió megfelelő gazdasági környezetet teremt bármely fejlettségi szinten lévő cég számára. Figyelembe véve a globalizációt és a megnövekedett versenyt, ChampagneArdenne régió előtérbe helyezi az állami és magán kutatások, valamint az innovatív tevékenységek támogatását. A Champagne Ardenne-i Regionális Tanács biztosít egyrészt közvetlen pénzügyi támogatást az innovatív vállalkozások számára hiteleken, támogatásokon keresztül, másrészt célja még azon regionális szereplők ösztönzése és támogatása amelyek a cégeknek dolgoznak, egy dinamikus partnerség keretein belül, más kormányzati szintek bevonásával is. CARINNA - Champagne Ardenne-i Kutatási és Innovációs Ügynökség A CARINNA a vezető partnere a PERIA projektnek. A CARINNA egy regionális innovációs ügynökség, amely négy tematikus területre koncentrál: mezőgazdasági erőforrások, anyagok és folyamatok, IKT és rendszerbiztonság, egészségügy. Három keresztirányú tevékenységet is folytat, melyekkel a fiatal innovatív vállalkozások létrehozatalát támogatja (Incubator), elősegíti európai projektek és regionális technológiai hálózatok létrehozatalát, valamint ezen tevékenységek által segít a KKVknak innovatív megoldásokat találni. A CARINNA munkatársai tanácsadást és támogatást nyújtanak projektek létrehozásához, fejlesztéséhez és végrehajtásához regionális, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. CARINNA

3 Aquitaine régió Terület: Km 2 Népesség: 3,170 millió GDP/fő (2006): / lakos K+F kiadások: 967 millió Aquitaine, az első számú régió Franciaországban a K+F kiadások tekintetében, egy átfogó és nagyratörő tervet próbál megvalósítani a kutatás a felsőoktatás és a technológia-transzferek támogatására. A regionális tanács támogatja a kapcsolat létrehozását az ipar, a kutatás és a társadalmi-gazdasági háttérintézmények között. A technológiai-transzferek fontos lépések a kutatás és a gazdasági fejlesztés közötti kapcsolatban. INNOVALIS Aquitaine Az INNOVALIS Aquitaine célja, hogy feltérképezze és támogassa a KKV-k innovatív projektjeit és irányítsa, menedzselje az együttműködésen alapuló projekteket és közös tevékenységeket. Emellett az INNOVALIS Aquitane ágazati és tematikus eseményeket is szervez (vállalkozásikutatási találkozók, információs napok). Az INNOVALIS megfelelő tapasztalatokkal rendelkezik az innovatív projektek műszaki és pénzügyi tervezésében, valamint a projektek K+F fázisának technikai lebonyolításával kapcsolatosan. Az INNOVALIS hatáskörébe tartozik a szellemi tulajdon kezelése és segítségnyújtás az európai K+F programokkal kapcsolatban. Észak-Alföldi Régió Terület: km² Népesség: 1,51 millió GDP/fő (2008): /lakos K+F kiadások: 64 millió A régió jelentős kutatási és fejlesztési kapacitással rendelkezik Magyarországon, amely elősegíti az innováció-orientált technológiák intenzív fejlesztését a régióban. A régió stabil K+F bázissal rendelkezik, amely Debrecenben és két másik megyeszékhelyen Szolnokon és Nyíregyházán koncentrálódik, amely vonzó lehet olyan cégek számára, amelyek magas minőségi követelményekkel rendelkeznek. A régió nemzeti szinten második helyen van K+F kiadások tekintetében és harmadik K+F személyzet tekintetében.

4 INNOVA Észak-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Az INNOVA az innovációban érdekelt feleket szervezi rendszerbe, valamint összehangolja a regionális innovációs folyamatokat az innovációs szolgáltatók, az egyetemi tudásközpontok és az innovatív cégek között. Az INNOVA már rendelkezik tapasztalattal különböző EU-projektek (FP6, FP7 és Interreg IVC) tervezésével és végrehajtásával kapcsolatban mind a koordinálás és a partnerség-építés területén. Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2000 óta látja el a gazdaságfejlesztés területi koordinációs feladatait az Észak-alföldi régióban. Felelős a régió fejlesztési programjának, valamint annak stratégiai és operatív munkarészének kidolgozásáért és elfogadásáért. A Tanács feladatai között elsőbbséget élvez az Észak-Alföldi Regionális Operatív Program (ÉAOP) megvalósítása a Stratégiai Program szerves részeként. A Tanács döntéseivel arra törekszik, hogy a Stratégia célkitűzéseivel összhangban javítsa az Észak-Alföldi régióban élő másfélmillió ember életminőségét. Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség egy regionális hatóság, illetve a Regionális Fejlesztési Tanács végrehajtó és adminisztratív szerve. A Regionális Fejlesztési Ügynökség folyamatosan vizsgálja és értékeli a régió állapotát illetve a regionális szereplőkkel hoz létre és tart fenn hálózatokat és partnerségeket. Valencia Régió Terület: ,5 km 2 Népesség: 5,03 millió GDP/fő (2008): / lakos K+F kiadások: 1,11 millió A Kormányzat jelentős infrastruktúrát hozott létre a K+F és az innováció előmozdítására. A legfőbb célunk, hogy a kutatóintézeteink által alkalmazott új technológiákat megismertessük partnereinkkel, illetve új technológiákat és jó gyakorlatokat tanulhassunk más szervezetektől.

5 MŰszaki és Innovációs Város Alapítvány (CPI Alapítvány) Valencia Region A CPI Alapítvány az irányítója a Műszaki és Innovációs Város Alapítványnak, amely Valencia régió innovációs rendszerének egyik fontos eleme. Ez egy újfajta együttműködési modell, amelyet az Egyetem kezdeményezett annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló tudományos bázisukat a vállalkozói kutatásra és fejlesztésre fordítsák. Összefoglalva a cél az, hogy tőkét kovácsoljanak a tudásból. A CPI Alapítvány huszonöt kimagasló teljesítményű kutatóintézetet tömörít, és többéves együttműködési tapasztalattal rendelkezik az ipar és számos tudományággal képviselőjével. IMPIVA Valencia Régió Kis- és Középvállalatainak Intézete Valencia régió Kis- és Középvállalatainak Intézete (IMPIVA) a valenciai regionális kormányzat közjogi szervezete, ami felelős az ipari ösztönzési politika végrehajtásáért a kis- és középvállalkozásokra vonatkozóan. Az IMPIVA különféle, vállalkozások, technológiai intézetek, Európai Üzleti és Innovációs Központok (CEEIs) kiírt programokat támogat számára, valamint nemzetközi programokkal, illetve kutatási- és technológia központok között megvalósuló technológiai együttműködési programokkal is foglalkozik. Az IMPIVA konferenciákat és szemináriumokat szervez, valamint innovációval kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos képzési programokat valósít meg. VENETO RÉGIÓ Terület: km 2 Népesség: 4,89 millió GDP/fő (2007): 30,04 / lakos K+F kiadások (2006): 986,85 millió A kutatás-fejlesztés infrastrukturális rendszere pólusok szerint van szervezve Veneto régióban. Ez a rendszer biztosítja a K+F szolgáltatásokhoz való hozzáférést és a technológiai transzfert, összhangban a régió ipari szektoraival és klasztereivel. Különös figyelem irányul két hi-tech szektor fejlesztésének felgyorsítására, ezek a Bio- és Nanotechnológia. Felállításra került egy nanotechnológiai-klaszter és különösen fontos projektek indultak a biotechnológiával kapcsolatban.

6 Veneto Régió gazdasági fejlődésért, kutatásért és információkért felelős minisztériuma A gazdasági fejlődésért, kutatásért és innovációért felelős minisztérium célja a regionális politikák végrehajtása az innovációs, kutatási és termelési területen. Közeli kapcsolatban van a tudományos és technológiai parkokkal egyaránt. A tevékenysége arra is irányul, hogy elősegítse a kutatást és az együttműködést az innováció terén, értékelje és nemzetközi szinten is ismertté tegye a területben rejlő innovációs potenciál és szaktudás jelentőségét, illetve hozzájáruljon a tudás és versenyképesség előmozdításához Veneto régióban. Veneto Innovazione Spa A Veneto Innovazione egy regionális ügynökség, melynek célja, hogy előmozdítsa a kutatást és az innovációt Veneto régióban. Célunk, hogy előmozdítsuk a régió versenyképességét, megnöveljük a cégek és kutatóközpontok innovációs kapacitását, nemzetközi szinten ismertté tegyük a Veneto kutatási rendszert és támogassuk az ezt elősegítő politikaalkotást. A Veneto Innovazione számottevő tapasztalattal rendelkezik a projektek vezetésében és kezelésében helyi és nemzetközi szinten egyaránt, valamint bizonyította hozzáértését a Regionális Innovációs Hálózat menedzselésében és fejlesztésében vállalt szerepével. Ezen kívül több nemzetközi regionális hálózatban tagja. Szász-Anhalt Régió Terület (2008): km 2 Népesség (2008): 2,38 millió GDP/fő (2008): / lakos tudományokat oktatnak, kutatóintézetek és innovatív cégek helyezkednek el, akik különböző oktatási és technológiai hálózatokban vesznek részt. K+F kiadások (2007): 176 millió A kutatás, fejlesztés és innováció évszázadokra visszanyúló hagyományokkal rendelkezik régiónkban. Manapság Szász- Anhalt régió egy innovatív tudományos helyszín, egy fejlett kutatási tér, olyan egyetemekkel, ahol alkalmazott Fénykép: Petra Zieler

7 Szász-Anhalt Fejlesztési Bank A Szász-Anhalt Fejlesztési Bank pénzügyi termékeket és szolgáltatásokat ajánl különböző finanszírozási formákban, mint például az elsősorban KKV-k számára nyújtott gazdaságfejlesztési támogatások. A Szász-Anhalt régió támogatja a KKV-kat és elősegíti a kutatás és gazdaság közötti kapcsolatot, illetve etéren szerzett tapasztalataival a PERIA-partnerség tudásbázisát is bővíti. A PERIA teljesítménye egy gazdaságpolitikával kapcsolatos regionális párbeszédhez illeszkedik és ezáltal közvetlenül az érintett minisztériumokhoz kerülhet. A szervezet neve: Régió: Tevékenységi kör: JELENTKEZÉSI ŰRLAP Rövid jellemzés (célok, szolgáltatások, tapasztalat, célközönség max. 500 karakter) Hírlevélre jelentkezés cím:... Kérem, küldje el a kitöltött űrlapot a következő címre:

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

Az 5. generációs innovációs folyamat és a klaszterek

Az 5. generációs innovációs folyamat és a klaszterek Az 5. generációs innovációs folyamat és a klaszterek Tartalom; Bevezető...2 Az innovációs folyamatok átértékelődése...2 Az 5. generációs innovációs folyamat...4 Az innovációs generációk egymásra épülése...5

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN 2006. március Szerkezeti összefoglaló: I. Tartalmi összefoglaló II. A kulturális ágazat területei és fejlesztési irányai, céljai 1. Átfogó

Részletesebben

7. kutatási keretprogram: nagyobb hangsúly a kutatási témákon

7. kutatási keretprogram: nagyobb hangsúly a kutatási témákon Bak Árpád 7. kutatási keretprogram: nagyobb hangsúly a kutatási témákon Interjú az EU 7. kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjáról Dr. Vass Ilonával, a Nemzeti Kutatási és Technológiai

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

Az Európai Unió Területi Agendája 2020

Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Egy sokszínű régiókból álló, befogadó, intelligens és fenntartható Európa felé a területi tervezésért és területfejlesztésért felelős miniszterek 2011. május 19-én,

Részletesebben

Jó gyakorlati példák a Közép-Dunántúlon

Jó gyakorlati példák a Közép-Dunántúlon Jó gyakorlati példák a Közép-Dunántúlon Sablon a jó gyakorlatok azonosításához A jó gyakorlat neve A jó gyakorlat típusa A megvalósítás időtartama Területi hatókör Legfontosabb célcsoport(ok) A jó gyakorlat

Részletesebben

Innovációs Kutató Központ

Innovációs Kutató Központ IKU Pénzügykutató Zrt. / Financial Research Corp. Innovációs Kutató Központ / Innovation Research Centre 1023 Budapest, Felhévízi út 24. Telefon/Phone: (36-1) 346-0252 Fax: (36-1) 346-0205 E-mail: iku@uni-corvinus.hu

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe A fejlődés és a felelősségteljes kormányzás elősegítése az EU régióiban és városaiban Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról Regionális

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.15. COM(2011) 777 végleges VOL. 1/2 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A Bizottság

Részletesebben

1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről

1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről 2. számú melléklet: 1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről 1.2 I. Innovációs funkciók: 1.3 A pólusok egyetemei és kutatóközpontjai

Részletesebben

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020)

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) Kiadó: befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) tartalom tartalom előszó...5

Részletesebben

2. A regionális gazdaság- és vállalkozásfejlesztés

2. A regionális gazdaság- és vállalkozásfejlesztés Buzás N. Lengyel I. (szerk.) 2002: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. SZTE GTK, JATEPress, Szeged. 24-54. o. 2. A regionális gazdaság-

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be. A Változás Városai tudásterméke

Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be. A Változás Városai tudásterméke Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be A Változás Városai tudásterméke Változás Városai Közép-kelet európai önkormányzatok hálózata A helyi önkormányzatokra

Részletesebben

INNOVÁCIÓ ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS

INNOVÁCIÓ ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS INNOVÁCIÓ ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS Dr. Nyiry Attila PhD. Ügyvezető igazgató NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. Összefoglalás A gazdaságfejlesztés nem képzelhető

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Zöld gazdaság kialakítása

Zöld gazdaság kialakítása Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Iszak Noémi, Dr. Lükő István, Dr. Pánovics Attila Információs és oktató öko-központ kis- és középvállalkozások támogatására hálózatok

Részletesebben