A R. 1. melléklete helyében jelen rendelet 1. melléklete lép. A R. 2. melléklete helyében jelen rendelet 2. melléklete lép.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A R. 1. melléklete helyében jelen rendelet 1. melléklete lép. A R. 2. melléklete helyében jelen rendelet 2. melléklete lép."

Átírás

1 Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (XI...) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről, valamint székhelyéről szóló 16/2002.(IX.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 152. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv 13. (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az egészségügyi alapellátások körzeteiről, valamint székhelyéről szóló 16/2002.(IX.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1. -ában a Gyógyító-Megelőző Intézmény szövegrész helyébe a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény szövegrész lép. 2. A R. 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. E rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a Sajószentpéter Város területén működő felnőtt háziorvosi szolgálatok területi ellátási kötelezettséggel vállalt ellátási területét a közterületek felsorolásával. 3. A R. 1. melléklete helyében jelen rendelet 1. melléklete lép. 4. A R. 2. melléklete helyében jelen rendelet 2. melléklete lép. 5. A R. 3. melléklete helyében jelen rendelet 3. melléklete lép. 6. A R. 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Sajószentpéter Városi Önkormányzat a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény útján a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás keretében működteti az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó Központi Ügyeleti Szolgálatot Sajószentpéter székhellyel.

2 2 7. A R.7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 7. E rendelet 4. számú melléklete tartalmazza a Sajószentpéter Város területén működő Védőnői Szolgálatok körzeteinek területi meghatározását a közterületek felsorolásával. 8. A R. 4. melléklete helyében jelen rendelet 4. melléklete lép. 9. A R. 5. melléklete helyében jelen rendelet 5. melléklete lép. Jelen rendelet december 1-jén lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Sajószentpéter, november 10. a jegyző távollétében: Dr. Guláné Bacsó Krisztina aljegyző dr. Faragó Péter polgármester Kihirdetési záradék: Ezen rendeletet án/-én kihirdettem Dr. Guláné Bacsó Krisztina aljegyző

3 /2014. (XI...) önkormányzati rendelet 1. melléklete az egészségügyi alapellátások körzeteiről, valamint székhelyéről szóló a 16/2002.(IX.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete A háziorvosi szolgálatok területi ellátási kötelezettsége: I. sz. Háziorvosi szolgálat Ellátott település: Alacska Arany J.u., Bem J.u., Bercsényi u., Bethlen G.u sz. és 2.számtól végig, Damjanich u., Kossuth L.u sz. és sz., Kölcsey F.u., Május 1. u., Nagyállomás, Őrház, Semmelweis u., Somogyi B.u., Tompa M.u., Vasútállomás, Vörösmarty M.u. páros oldal 2-50.sz., Zrínyi u. II. sz. Háziorvosi szolgálat Ellátott település: Bányász u., Bethlen G.u.41. és 43.sz., Borsvezér u., Bükkalja u és 1-33., Harica u.1-14., Kassai u., Péch A.u., Pécsi S.u., Rácz Á.u., Tárna u., III. sz. Háziorvosi szolgálat Ellátott település: Alkotmány u., Álmos u., Baross G.u.1-43., Borsodsziráki Vízmű, Csiba László u., Deák F. u., Déryné u., Élmunkás u., Epres tanya,, Gagarin u., Harmat u., Ibolya telep, Irinyi J. u., Kandó K. u., Katalin u., Király u., Kodály Zoltán u., Könyves Kálmán u., Kurucz u., Labdarúgók u., Mária u., MÁV telep, Melinda u., Móricz Zsigmond u., Orgona u., Pázsit u., Sport u., Táncsics M. u., Tizeshonvéd u., Toboz u., Újbánya telep, Üveggyár telep, Üveggyári út, Vízmű, Vörösmarty u sz. és 50/a-68.sz. 7.sz. Őrház IV. sz. Háziorvosi szolgálat Ellátott település: Ady Endre u., Attila u., Bajcsy-Zsilinszky Endre u., Bánkút u., Baross G.u.45. számtól végig, Benedek Elek u., Bocskai u., Bükkalja u sz., Csurgai Ádám u., Daru u., Gábor Áron u., Gyöngyvirág u., Harica u , Hunyadi u., Iskolaszög u., József Attila u., Kinizsi u., Kossuth Lajos út 2-98.sz és sz. továbbá az 1-97.sz. és sz., Major köz u., Margit kapu, Móra Ferenc u., Pálóczy M.u., Patak u., Patika tanya, Pilta tanya, Pozsonyi u., Radnóti M.u., Rákóczi Ferenc u., Rózsa u., Szénégető dűlő, Vakúr dűlő, Szeles u., Szondy György u., Szuhai Hacienda dűlő, Sas u., Pást melléki utca V.sz. Háziorvosi szolgálat Ellátott település:

4 4 Alacskai u., Berzsenyi D.u., Csaba u., Csalogány u., Dózsa Gy.u., Erőmű u., Erzsébet telep, Hársfa u., Hazafias u., Hegyalja u., Hősök u., István király u., Madách I.u., Mátyás u., Munkácsy M.u. Széchenyi I.u., Váci M.u., Gedely u., Zöldfa u., Zsigmond K.u., Wesselényi M.u. VI.sz. Háziorvosi szolgálat Ellátott település: Aranyeső u., Árpád u., Bartók B.u., Batthyány u., Dankó P.u., Eperjesi u., Erkel F.u., Fecske u., Ibolya u., Jókai u., Katona J.u., Kálvin tér, Kazinczy F.u., Kossuth L.u sz. és sz., Kossuth L.u. 224.sz. tól és 211.sz.-tól végig, Kökény u., Lakcímnélküliek/település Sajószentpéter szintű lakcímmel rendelkező személyek, Lévay J.u., Petőfi S.u., Rezeda u., Thököly u., Tulipán u.

5 5 /2014. (XI...) önkormányzati rendelet 2. melléklete az egészségügyi alapellátások körzeteiről, valamint székhelyéről szóló a 16/2002.(IX.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete A házi gyermekorvosi szolgálatok területi ellátási kötelezettsége: I. sz. Házi Gyermekorvosi Szolgálat Ellátandó terület az alábbi sajószentpéteri utcák: Alkotmány u., Bányász u., Baross G.u., Bartók B.u., Bethlen G.u. 41. és 43. szám, Borsvezér u., Bükkalja u., Déryné u., Élmunkás u., Eperjesi u., Gagarin u., Harica u., Harmat u., Ibolya utca, Irinyi J.u., Kandó K.u., Kassai u., Kinizsi P.u., Kodály Z.u., Könyves K.u., Kurucz u., Május 1.u., Patak u., Pázsit u., Péch A.u., Pécsi S.u., Pozsonyi u., Rácz Á.u., Rózsa u., Szénégető dűlő, Vakúr dűlő,tárna u., Tizeshonvéd u., Toboz u., Tulipán u., Újbánya telep, Váci M.u., Vörösmarty u. a 15/A. sz-tól és a 24. sz-tól, Gedely u., Sas u. II. sz. Házi Gyermekorvosi Szolgálat Székhely: Sajószentpéter Ellátandó település: Alacska Arany J.u., Batthyány L.u., Bem J.u., Bercsényi u., Berzsenyi D.u., Bethlen G.u sz-ig és 2. sztól, Bocskai u., Csaba u., Csalogány u., Damjanich u., Deák F.u., Dózsa Gy.u., Erkel F.u., Erőmű u., Erzsébet telep, Hársfa u., Hazafias u., Hegyalja u., Hősök u., István Király u., Jókai M.u., Katona J.u., Alacskai u., Kossuth L.u sz-tól és a 121. sz-tól, Kökény u., Kölcsei F.u., Labdarúgó u., Lévay J.u., Madách I.u., Mátyás K.u., Móricz Zs.u., Nagyállomás, Orgona u., Semmelweis u., Somogyi B.u., Sport u., Széchenyi u., Szondi Gy.u., Thököly u., Tompa M.u., Vörösmarty u sz-ig és a szig, Zöldfa u., Zrínyi M.u., Zsigmond K.u., Őrház, MÁV telep, Vasútállomás III. sz. Házi Gyermekorvosi Szolgálat Ellátandó az alábbi sajószentpéteri terület: Aranyeső u., Ady E.u., Álmos u., Árpád u., Attila u., Bajcsy-Zs.E.u., Bánkút u., Benedek E.u., Borsodszirák Vízműtelep, Csurgai Á.u., Dr. Csiba László u., Dankó P.u., Daru u., Epres tanya, Fecske u., Gábor Á.u., Gyöngyvirág u., Hunyadi J.u., Ibolya telep, Iskolaszög u., József A.u., Kálvin tér, Katalin u., Kazinczy F.u., Király u., Kossuth L.u sz. és a sz., Major köz, Margit kapu, Mária u., Melinda u., Móra F.u., Munkácsy M.u., Pálóczy M.u., Patika tanya, Petőfi S.u., Pilta tanya, Szuhai Hacienda dűlő, Radnóti M.u., Rákóczi F.u., Rezeda u., Táncsics M.u., Üveggyár telep, Üveggyári út, Wesselényi M.u. Pást melléki utca

6 6 /2014. (XI...) önkormányzati rendelet 3. melléklete az egészségügyi alapellátások körzeteiről, valamint székhelyéről szóló a 16/2002.(IX.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete A fogorvosi szolgálatok területi ellátási kötelezettsége: I. sz. Fogorvosi Szolgálat Székhely: Sajószentpéter Ellátandó település: Sajókápolna Aranyeső u., Ady E.u., Arany J.u., Árpád u., Attila u., Bajcsy-Zs.E.u., Bánkút u., Bartók B.u., Bem J.u., Benedek E.u., Bethlen G.u., Bocskai u., Borsodsziráki Vízmű telep, Csurgai u., Damjanich u., Dankó P.u., Daru u., Eperjesi u., Gábor Á.u., Fecske u., Gyöngyvirág u., Hunyadi u., Ibolya u., Iskolaszög u., József A.u., Kálvin tér, Kazinczy F.u., Kölcsey F.u., Major köz, Május 1.u., Margit kapu, Móra F.u., Munkácsy M.u., Pálóczy M.u., Patak u., Patika tanya, Petőfi u., Pilta tanya, Szuhai Hacienda dűlő, Rákóczi u., Rezeda u., Szondy u., Tompa M.u., Tulipán u., Váci M.u., Vasútállomás, Vízmű, Wesselényi u., Gedely u. Pást melléki utca II. sz. Fogorvosi Szolgálat Székhely: Sajószentpéter Ellátandó település: Kondó Álmos u., Batthyány u., Bercsényi u., Berzsenyi D.u., Csaba u., Csalogány u., Dr. Csiba László u., Deák F.u., Dózsa Gy.u., Élmunkás u., Erkel F.u., Erőmű u., Harmat u., Hársfa u., Hazafias u., Hegyalja u., Hősök u., István K.u., Jókai M.u., Katalin u., Katona J.u., Alacskai u., Király u., Kodály Z.u., Kossuth L.u., Kökény u., Könyves K.u., Labdarúgó u., Lévay J.u., Madách I.u., Mária u., Mátyás u., Melinda u., Móricz Zs.u., Nagyállomás, MÁV telep, Orgona u., Őrház u., Pázsit u., Rózsa u., Szénégető dűlő, Vakúr dűlő,semmelweis u., Somogyi B.u., Sport u., Széchenyi u., Táncsics M.u., Thököly u., Toboz u., Vörösmarty u., Zöldfa u., Zrínyi u., Zsigmond K.u. III. sz. Fogorvosi Szolgálat Székhely: Sajószentpéter Ellátandó település: Alacska Sajólászlófalva Alkotmány u., Bányász u., Baross G.u., Borsvezér u., Bükkalja u., Déryné u., Erzsébet telep, Gagarin u., Harica u., Ibolya telep, Irinyi J.u., Kandó K.u., Kassai u., Kinizsi u., Kurucz u., Péch A.u., Pécsi S.u., Pozsonyi u., Rácz Á.u., Radnóti u., Tárna u., Tizeshonvéd u., Újbánya telep, Üveggyár telep, Üveggyári út és a település/sajószentpéter szintű lakcímmel rendelkező személyek, Sas u.

7 7 /2014. (XI...) önkormányzati rendelet 4. melléklete az egészségügyi alapellátások körzeteiről, valamint székhelyéről szóló a 16/2002.(IX.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete A védőnői szolgálatok ellátási területe: I.sz. Védőnői körzet a szolgálat ÁNTSZ kódja: Ellátandó Sajószentpéter alábbi területe: Arany J.u., Attila u., Árpád u., Bánkút u., Batthyány I.u., Bem J.u., Benedek E.u., Bercsényi u., Bethlen G.u sz-ig és 1-35.sz-ig, Bocskai u., Damjanich u., Gábor Á.u., Hunyadi u., Jókai M.u., Kálvin tér, Kossuth L.u sz-ig mindkét oldal, Kölcsey F.u., Lévay J.u., Major köz, Nagyállomás u., Petőfi u., Rákóczi u., Semmelweis u., Somogyi B.u., Szondy u., Thököly u., Zrínyi u., II.sz. Védőnői körzet a szolgálat ÁNTSZ kódja: Ellátandó Sajószentpéter alábbi területe: Alkotmány u., Baross G.u számig (csak páratlan oldalas otca), Borsvezér u., Déryné u., Élmunkás u., Gagarin u., Harmat u., Irinyi u. Kandó K.u., Kassai u., Kodály Z.u., Könyves K.u., Kuruc u., Labdarúgó u., Pázsit u. Pécsi S.u., Rácz Á.u., Sport u., Tizeshonvéd u., Toboz u., Vörösmarty u., Újbánya telep, III.sz. Védőnői körzet a szolgálat ÁNTSZ kódja: Ellátandó Sajószentpéter alábbi területe: Bányász u., Bethlen G.u. 50.sz.-tól és a 37.sz-tól, Bükkalja u., Baross G.u.51. számtól (csak páratlan számozású utca) Harica u., Kinizsi u., Május 1. u., Patak u., Péch A.u., Pozsonyi u., Rózsa u., Tárna u., Tompa M.u., Sas u. IV.sz. Védőnői körzet a szolgálat ÁNTSZ kódja: Ellátandó Ady E.u., Csurgai u., dr. Csiba László utca, Daru u., Gyöngyvirág u., József A.u., Kossuth L.u sz. ig. mindkét oldal, Margit kapu, Móra F.u., Pálóczy M.u., Radnóti u., Pilta tanya, Szuhai Hacienda dűlő, Patika tanya, Pást melléki utca V.sz. Védőnői körzet a szolgálat ÁNTSZ kódja: Ellátandó: Alacska település és Erzsébet telep, Alacskai u., Berzsenyi Dániel utca, Csalogány u., Csaba u., Deák F.u., Dózsa Gy.u., Erkel F.u., Erőmű u., Hazafias u. Hársfa u., Hegyalja u., Hősök u., Ibolya telep, István Király u., Katona J.u., Kossuth L.u. 199.sz-tól mindkét oldal, Kökény u., Madách I.u., Mátyás Király u., MÁV telep, Móricz Zs. u., Orgona u., Széchenyi I.u., Üveggyár telep, Üveggyári u., Zöldfa u., Zsigmond Király u., Vasútállomás u.

8 8 VI. sz. Védőnői körzet a szolgálat ÁNTSZ kódja: Ellátandó Aranyeső u., Bajcsy-Zs.E.u., Bartók B.u., Dankó P.u., Eperjesi u., Fecske u., Ibolya utca, Iskolaszög u., Kazinczy u., Munkácsy u., Rezeda u., Tulipán u., Váci M.u., Wesselényi u., Gedely u. Álmos u., Katalin u., Melinda u. Mária u., Király u., Táncsics M.u. (Dusnok településrész),, Borsodsziráki Vízműtelep, Vízmű, Epres tanya, lakcím nélküliek/ Sajószentpéter település szintű lakcímmel rendelkezők, Szénégető dűlő, Vakúr dűlő,

9 9 /2014. (XI...) önkormányzati rendelet 5. melléklete az egészségügyi alapellátások körzeteiről, valamint székhelyéről szóló a 16/2002.(IX.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete Az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátási területe: Védőnői körzetenként: I. körzet: - Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Semmelweis Utcai Tagóvodája Sajószentpéter, Semmelweis u.4.sz, - Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola alsó tagozata Sajószentpéter, Kossuth L.u.195.sz. II. körzet: - Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Székhelye Sajószentpéter, Harica u. 3. sz. - Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Hunyadi Mátyás Tagiskolája Sajószentpéter, Vörösmarty u.1. sz. III. körzet: - Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Sajószentpéter, Harica u.3.sz - Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola felső tagozat 5-8. évfolyam Sajószentpéter, Kossuth L.u.195.sz. IV. körzet: - Új Esély Oktatási Központ Sajószentpéter, Kálvin tér 2.sz., - Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Móra Ferenc Utcai Tagóvodája Sajószentpéter, Móra F.u.1.sz. V. körzet: - Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája Sajószentpéter, Móra F.u.1.sz. - Alacskai óvoda és Alacskai általános iskola Alacska, Kossuth L.u.50. sz. alatt (Berentei ÁMK Alacska Tagóvoda és Berentei ÁMK Alacska Tagiskola) Sajószentpéter székhellyel VI. körzet: - Ellátja az iskola-egészségügyben felmerülő általános helyettesítési feladatokat. - Szakember hiány esetén biztosítja az iskola-egészségügyi feladatokat a munkáltató döntésének megfelelően. Házi Gyermekorvosi Szolgálatonként: I.sz. szolgálat: - Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Sajószentpéter, Harica u.3. - Új Esély Oktatási Központ Sajószentpéter, Kálvin tér 2. sz., - Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája Sajószentpéter, Móra F.u.1. - Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Móra Ferenc Utcai Tagóvodája

10 10 Sajószentpéter, Móra F.u.1. - Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Semmelweis Utcai Tagóvodája Sajószentpéter, Semmelweis u.4.sz. II.sz. szolgálat: - Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Sajószentpéter, Kossuth Lajos út Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Hunyadi Mátyás Tagiskolája Sajószentpéter, Vörösmarty u.1. - Alacska Község óvodája és iskolája Sajószentpéter székhellyel (Alacska, Kossuth L.u.50. sz. alatt Berentei ÁMK Alacska Tagóvoda és Berentei ÁMK Alacska Tagiskola) III.sz. szolgálat: 1. Ellátja az iskola egészségügyben felmerülő általános helyettesítési feladatokat. 2. Szakember hiány esetén biztosítja az iskola-egészségügyi feladatokat a fenntartó döntésének megfelelően. Fogorvosi szolgálatonként: I.sz. szolgálat: - Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája Sajószentpéter, Móra F.u.1. - Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Móra Ferenc Utcai Tagóvodája Sajószentpéter, Móra F.u.1. - Új Esély Oktatási Központ Sajószentpéter, Kálvin tér 2. sz. II. sz. szolgálat: - Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Sajószentpéter, Kossuth Lajos út Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Semmelweis Utcai Tagóvodája Sajószentpéter, Semmelweis u.4. - Kondó Község oktatási nevelési intézményei Sajószentpéter székhellyel III. sz. szolgálat: - Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Hunyadi Mátyás Tagiskolája Sajószentpéter, Vörösmarty u.1. - Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Sajószentpéter, Harica u.3. - Alacska és Sajólászlófalva Községek oktatási nevelési intézményei Sajószentpéter székhellyel

11 11 Indokolás az egészségügyi alapellátások körzeteiről, valamint székhelyéről szóló 16/2002.(IX.11.) önkormányzati rendelet módosításához Általános indoklás Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyről szóló évi CLIV törvény 152. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv 13. (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az egészségügyi alapellátások körzeteit és székhelyét a 16/2002.(IX.11.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint határozza meg. Jelen felülvizsgálatot a közterületek elnevezéseinek módosulása, a köznevelési intézményeket és az egészségügyi szolgálatokat érintő szervezeti, működtetési változásokkal kapcsolatos döntéseknek való megfelelés indokolja. Az önkormányzat rendelkezése nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabályi rendelkezéssel. Részletes indoklás 1. Intézmény megnevezésének pontosítását tartalmazza. 2. A háziorvosi szolgálatok számának megjelölése került mellőzésre. A területi ellátási kötelezettség szolgálatonkénti meghatározását a rendelet 1. melléklete tartalmazza A rendelet mellékleteinek tartalmát határozza meg. A háziorvosi szolgálatok területi ellátási kötelezettségét az 1. melléklet határozza meg. A házi gyermekorvosi szolgálatok területi ellátási kötelezettségét a 2. melléklet határozza meg. A fogorvosi szolgálatok területi ellátási kötelezettségét a 3. melléklet határozza meg. 6. A központi ügyeleti szolgálat működtetési formája került pontosításra. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás létrehozásával az ügyeleti ellátás társulási feladat. 7. A védőnői szolgálatok számának megjelölése került mellőzésre. A védőnői körzetek ellátási területének meghatározását a rendelet 4. melléklete tartalmazza A rendelet mellékleteinek tartalmát határozza meg. A védőnői körzetek ellátási területének meghatározását a rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás ellátási területét az 5. melléklet tartalmazza. Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 10. Sajószentpéter, november 13. Dr. Faragó Péter

12 12 TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL Rendelet-tervezet címe: az egészségügyi alapellátások körzeteiről, valamint székhelyéről szóló 16/2002.(IX.11.) önkormányzati rendelet módosításához Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: Társadalmi Környezeti hatás: következményei: egészségügyi alapellátások ellátások hozzáférésének biztosítása Gazdasági, költségvetési hatás: magasabb szintű szabályozásnak való megfelelés egészségügyi alapellátások ellátások hozzáférésének biztosítása Egészségi következményei: egészségügyi alapellátások ellátások hozzáférésének biztosítása Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincsenek A rendelet megalkotása szükséges, mert: a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel kapcsolatos összhang biztosítása A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi kifogás a magasabb szintű szabályozással való ellentét miatt A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Személyi: Szervezeti Tárgyi: Pénzügyi: rendelkezésre áll rendelkezésre áll rendelkezésre áll rendelkezésre áll

29/2009. (XII.11.) számú rendelete Község egészségügyi alapellátások körzeteinek és székhelyének megállapítása 1..

29/2009. (XII.11.) számú rendelete Község egészségügyi alapellátások körzeteinek és székhelyének megállapítása 1.. Sajókápolna Községi Önkormányzat Képviselő testületének 29/2009. (XII.11.) számú rendelete Község egészségügyi alapellátások körzeteinek és székhelyének megállapítása Sajókápolna Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013. (X.30.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, valamint elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésnek és a házszám-megállapításának

Részletesebben

3. A költségvetési szervbe felvehetı maximális gyermeklétszám 2010. július 1. napjától: 400 fı

3. A költségvetési szervbe felvehetı maximális gyermeklétszám 2010. július 1. napjától: 400 fı Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének /2010.(IV.22.) KT határozata a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Részletesebben

Módosította a 28/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos február 1.

Módosította a 28/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos február 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. (X.26.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016.(VII.27.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat

Részletesebben

2. A költségvetési szerv alaptevékenységeit meghatározó szakfeladatokat az alábbiak szerint módosítja:

2. A költségvetési szerv alaptevékenységeit meghatározó szakfeladatokat az alábbiak szerint módosítja: 1 1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az alábbiak szerint kiegészíti a 124/2011.(V.30.) KT határozatban (továbbiakban KT határozat) foglaltakat: - A KT határozat 1. pontja kiegészül

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egységes szerkezetbe foglalt szöveg Hatályos: 2017. március 21-től Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről 1 ZÁRADÉK

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / (VIII.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / (VIII.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2016. (VIII.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (VI. 17.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról (egységes szerkezetben az 1/2017. (I. 20.) és a 32/2017.

Részletesebben

Képviselı-testülete Készítette: Dudra József VG igazgató Elıterjesztés a évi szemétszállítási díjak megállapításáról

Képviselı-testülete Készítette: Dudra József VG igazgató Elıterjesztés a évi szemétszállítási díjak megállapításáról Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Készítette: Dudra József VG igazgató Elıterjesztés a 2011. évi szemétszállítási díjak megállapításáról A Képviselı-testület decemberi rendes ülésén

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN GYÁL Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Ady Endre utca páros oldal, páratlan oldal 1-87-ig Balassa János utca Balogh

Részletesebben

Vegyes háziorvosi körzetek

Vegyes háziorvosi körzetek Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017./I.27./ számú rendelete a vegyes háziorvosi, vegyes fogorvosi és védőnői körzetekről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PKCBD Gyál Dátum: :46:13 Barka Ferenc Lapszám: 1

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PKCBD Gyál Dátum: :46:13 Barka Ferenc Lapszám: 1 Barka Ferenc Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-048-001-2, Cím: Ady E. Ált. Isk. Ady E. u. 20., OEVK: 07 Arany János utca teljes közterület 27 Csontos József utca 000001 000061 páratlan házszámok

Részletesebben

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(II.21.) számú önkormányzati rendelete

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(II.21.) számú önkormányzati rendelete Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(II.21.) számú önkormányzati rendelete Város egészségügyi alapellátásainak körzeteiről Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN GYÁL Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Ady Endre utca Arany János utca Balassa János utca Balogh Ádám utca Barackos

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére 3. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete a háziorvosi,

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.7.) önkormányzati rendelete. a háziorvosi és a fogorvosi körzetek megállapításáról

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.7.) önkormányzati rendelete. a háziorvosi és a fogorvosi körzetek megállapításáról NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.7.) önkormányzati rendelete a háziorvosi és a fogorvosi körzetek megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról E L Ő T E R J E S Z T É S az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 25-i ülésére Előterjesztő: Bárányné Márton Melinda

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) Fax:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) Fax: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 24-én tartandó ülésére Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Előterjesztést készítette: Véleményezi Elfogadás módja: Fehér László, aljegyző

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 3/2017. (I.31) számú rendelete. A rendelet hatálya

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 3/2017. (I.31) számú rendelete. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 3/2017. (I.31) számú rendelete Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.. (1)

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 1 (A 21/2009.(XI.25.), a 7/2006.(III.10.), a 23/2004.(X.29.) KT. Rendelettel egységes

Részletesebben

A rendelet hatálya. Felnőtt háziorvosi körzet

A rendelet hatálya. Felnőtt háziorvosi körzet Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2017.(I.31.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek háziorvosi, a fogorvosi körzetek, a területi védőnői körzetek, az iskolavédőnői körzet,

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (X.04.) önkormányzati rendelete

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (X.04.) önkormányzati rendelete Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (X.04.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzati képviselı-testület egyéni választókerületben megválasztott képviselık

Önkormányzati képviselı-testület egyéni választókerületben megválasztott képviselık Önkormányzati képviselı-testület egyéni választókerületben megválasztott képviselık 1. sz. függelék Választókerület: N é v : Lakcím: Választókerülethez tartozó közterületek: 1. számú Rémiás András Magyar

Részletesebben

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Felnőtt háziorvosi körzetek Házi gyermekorvosi körzetek 3.

1. A rendelet hatálya Felnőtt háziorvosi körzetek Házi gyermekorvosi körzetek 3. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Szécsény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. október 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. október 16-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. október 16-i ülésére

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátások

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 23/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a háziorvosi és védőnői körzetek

Részletesebben

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni.

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről (a módosításokkal

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-én tartandó nyílt ülésére 16. Napirendi pont: Tárgy: Az orvosi körzet

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2016. (XI.23.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2016. (XI.23.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2016. (XI.23.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestülete az

Részletesebben

Záradék: Ezen rendelet február 20-án kihirdetésre került. Jenesné Paróczai Erika jegyző

Záradék: Ezen rendelet február 20-án kihirdetésre került. Jenesné Paróczai Erika jegyző Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az orosházi kistérségi társulással kötött megállapodás alapján láttatja el.

(2) Az Önkormányzat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az orosházi kistérségi társulással kötött megállapodás alapján láttatja el. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7.sz. előterjesztés /2015. (VI....) önkormányzati rendelete

Részletesebben

DECS Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének. az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról 1

DECS Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének. az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról 1 DECS Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2016.(XII.7.) önkormányzati r e n d e l e t e az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról 1 Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító okiratának módosító okirata

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító okiratának módosító okirata A 291/2012. (XII.20.) határozat 1. sz. melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító okiratának módosító okirata 1. Az általános bevezetı rész helyébe az alábbi szöveg lép: Sajószentpéter

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 13/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 13/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestülete az egészségügyről

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról

Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2005. (IV.28.) számú rendelete

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2005. (IV.28.) számú rendelete Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2005. (IV.28.) számú rendelete A felnőtt és gyermek háziorvosi, a fogorvosi körzetek valamint a területi védőnői szolgálat és az iskolavédőnői

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(I.12.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(I.12.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(I.12.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a védőnői körzetek kialakításáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a védőnői körzetek kialakításáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a védőnői körzetek kialakításáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

A rendelet 1. sz. melléklete e rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. A rendelet 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul.

A rendelet 1. sz. melléklete e rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. A rendelet 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul. Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetek és védőnői szolgálatok területének megállapításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület január 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület január 19-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2017. január 19-én tartandó ülésére Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 16/2016.(VI.17.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 11/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelete Ercsi Város háziorvosi körzeteiről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 11/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelete Ercsi Város háziorvosi körzeteiről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelete Ercsi Város háziorvosi körzeteiről Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

5./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a szeptember 13-ai képviselő-testületi ülésre

5./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a szeptember 13-ai képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 5./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2017. szeptember 13-ai képviselő-testületi ülésre Tárgy: Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 11/2016.

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 9/2016. (IV.26.) számú rendelete

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 9/2016. (IV.26.) számú rendelete LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 9/2016. (IV.26.) számú rendelete Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2016. (XI.30.) számú rendelete. a háziorvosi körzetek megállapításáról. A rendelet hatálya

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2016. (XI.30.) számú rendelete. a háziorvosi körzetek megállapításáról. A rendelet hatálya Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2016. (XI.30.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016. (XI. 14.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016. (XI. 14.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016. (XI. 14.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

o Kozigazgatasi as Elektronikus Kozszoigaitatasok Kozponti Hivatala Lekardezo: IPEAN Saj6szentpeter pasztorne PETER EVA

o Kozigazgatasi as Elektronikus Kozszoigaitatasok Kozponti Hivatala Lekardezo: IPEAN Saj6szentpeter pasztorne PETER EVA Kozigazgatasi as Elektronikus Kozszoigaitatasok Kozponti Hivatala Lekardezo: IPEAN Saj6szentpeter Datum: 2013.07.2516:00:54 Lapsz8m: 1 Szavaz6kOr - OrszaggyOlasi kapviselok valasztasa korzethatllr nyilvantart8s

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 2/2009. (I.30.), a 6/2010. (III.26.), a 10/2010. (V.28.),valamint a 13/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 2/2009. (I.30.), a 6/2010. (III.26.), a 10/2010. (V.28.),valamint a 13/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelettel) Dorog Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2004. (V.03.) önkormányzati rendelete Dorog Város Közigazgatási területén kialakított háziorvosi házi gyermekorvosi fogorvosi, valamint védőnői körzetekről

Részletesebben

Tól Ig Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum Körzet

Tól Ig Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum Körzet Gyomaendrőd 1. oldal Áchim András utca Teljes 002 Ady Endre utca Teljes 009 Akác utca Teljes 016 Alkotmány utca Teljes 014 Álmos utca Teljes 002 Álmosdomb utca Teljes 017 Apponyi utca Teljes 012 Arany

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2016. (XII. 21.) önkormányzati. rendelete. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2016. (XII. 21.) önkormányzati. rendelete. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról Püspökladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület december 14-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület december 14-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2017. december 14-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 090066175. sz. fogorvosi körzetre (működtető Dr. Yousif Egészségügyi, Szakorvosi és Kereskedelmi KFT.) vonatkozó

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY település

PÜSPÖKLADÁNY település 01. számú egyéni választókerület szavazókörei és utcajegyzéke 001. Rendelőintézet, re bejelentkezettek, Kossuth u. 1. átjelentkezéssel szavazók Damjanich utca 000001 000011/0005 folyamatos házszámok Hajdú

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (XI..) rendelet-tervezete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (XI..) rendelet-tervezete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (XI..) rendelet-tervezete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete az alapellátási körzetekről

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete az alapellátási körzetekről 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete az alapellátási körzetekről Kihirdetve: 2013. június 20. Kifüggesztve: 2013. június 20 2013. július

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 13/2002.

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK. 5/2016.(X.21.) számú RENDELETE. az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK. 5/2016.(X.21.) számú RENDELETE. az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról FARKASLYUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 5/2016.(X.21.) számú RENDELETE az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 6/2002 (V.22.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő testületének. 4/2017. (I. 25.) önkormányzati rendelete

Segesd Község Önkormányzata Képviselő testületének. 4/2017. (I. 25.) önkormányzati rendelete Segesd Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2017. (I. 25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő - testülete

Részletesebben

A Képviselő-testület 381/2016. (X. 20.) sz. kt. határozatának melléklete MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

A Képviselő-testület 381/2016. (X. 20.) sz. kt. határozatának melléklete MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A Képviselő-testület 381/2016. (X. 20.) sz. kt. határozatának melléklete MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról /2016. (.) sz.

Részletesebben

6/2003.(IV.01.) sz. rendelete egységes szerkezetben a 17/2007.(X.19.) számú rendelettel

6/2003.(IV.01.) sz. rendelete egységes szerkezetben a 17/2007.(X.19.) számú rendelettel SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) sz. rendelete egységes szerkezetben a 17/2007.(X.19.) számú rendelettel a háziorvosi körzetek határainak megállapításáról (2008.január

Részletesebben

1/1./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. június 24-ei képviselő-testületi ülésre

1/1./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. június 24-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 1/1./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. június 24-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 13/2013. (X.30.) számú

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2016.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2016.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2016.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2017. (I. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2017. (I. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2017. (I. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEINEK KIALAKÍTÁSÁRÓL Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. Pécel Város Önkormányzatának 8/2009. (IV. 1.) számú rendelete a Pécel Város Önkormányzatának közigazgatási területén lévı háziorvosi ek meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet módosításáról

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2002. (VI.24.) rendelete

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2002. (VI.24.) rendelete RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2002. (VI.24.) rendelete a háziorvosi körzetek kialakításáról a 3/2011.(I.24.) módosító rendelettel egységes szerkezetben Ráckeve Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012.május 31-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012.május 31-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012.május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének.. /2012.( ) önkormányzati rendelete a háziorvosi,

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben