MSI100 Inverter MasterDrive

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MSI100 Inverter MasterDrive"

Átírás

1 MSI100 Inverter MasterDrive

2 MSI 100 inverter MasterDrive 2

3 Tartalom Tartalom 3 1 Biztonsági óvintézkedések Biztonság meghatározása Figyelmeztető jelzések Biztonsági útmutatás 5 2 Termékáttekintés Gyors üzembehelyezés Kicsomagolás során végzendő ellenőrzés Alkalmazás megerősítése Környezet Beszerelés megerősítése Alapvető üzembehelyezés Termékspecifikáció Típustábla Típusjelölő kulcs Névleges műszaki adatok Struktúradiagram 11 3 Beszerelési útmutatások Mechanikai beszerelés Szabványos bekötés Áramkörvédelem 18 4 Gombsor működtetési módja Gombsor kijelzője Gombsor működése 21 5 Funkcióparaméterek 23 6 Hibakeresés Karbantartás gyakorisága Hűtőventilátor Kondenzátorok Tápkábel Hibaelhárítás Riasztás és hibakijelzés Visszaállítás módja Hibaelőzmények Hibakeresés és -elhárítás 73 7 Kommunikációs protokoll A Modbus protokoll rövid ismertetése Az inverter alkalmazása RTU parancskód és kommunikációs adatok ábrázolása 81 A. melléklet Műszaki adatok 91 A.1 Értékek 91 A.2 CE 92 A.3 EMC előírások 92 B. melléklet Méretrajzok 93 B.1 Gombsor felépítése 93 B.2 Inverterábra 93 C. melléklet Perifériás opciók és alkatrészek 94 C.1 Perifériák bekötése 94 C.2 Tápegység 95 C.3 Vezetékek 95 C.4 Megszakító és elektromágneses érintkező 96 C.5 Reaktorok 96 3

4 C.6 Szűrő 97 C.7 F ékrendszer 97 D. melléklet További tudnivalók 99 4

5 1 Biztonsági óvintézkedések Kérem, mielőtt az inverter szállítását, beszerelését, üzemeltetését vagy szervizelését megkezdené gondosan olvassa el a jelen kézikönyvet, és kövesse a benne foglalt valamennyi biztonsági óvintézkedést. Az óvintézkedések figyelmen kívül hagyása testi sérüléshez, halálhoz vagy a készülékek károsodásához vezethet. Vállalatunk semminemű felelősséget vagy törvényi kötelezettséget nem vállal abban az esetben, ha a kézikönyvben foglalt biztonsági óvintézkedések be nem tartása következtében testi sérülés, halál vagy a készülékek károsodása következik be. 1.1 Biztonság meghatározása Veszély: Figyelmeztetés: Megjegyzés: Szakképzett villanyműszerészek: A vonatkozó előírások be nem tartása súlyos testi sérülést vagy akár halált okozhat A vonatkozó előírások be nem tartása a készülékek károsodásához vezethet A vonatkozó előírások be nem tartása testi sérülésekhez vezethet A készüléket használó személyzetnek szakmai villamostechnikai és munkavédelmi tanfolyamon kell részt venniük, el kell nyerniük a tanúsítványt és ismerniük kell a készülék beszerelésére, üzembe helyezésére, üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó előírásokat a balesetek elkerülése érdekében. 1.2 Figyelmeztető jelzések Ezek a jelzések olyan körülményekre figyelmeztetnek, amelyek súlyos sérülést és halált és/vagy a készülék károsodását okozhatják. Ezek a figyelmeztetések ismertetik a veszély elkerülésének módját is. A kézikönyvben használt biztonsági figyelmeztető jelzések az alábbiak: Jelzések Név Utasítás Rövidítés Veszély Veszély A vonatkozó előírások be nem tartása súlyos testi sérülést vagy akár halált okozhat Figyelmeztetés Figyelmeztetés A vonatkozó előírások be nem tartása a készülékek károsodásához vezethet Ne tegye A vonatkozó előírások be nem tartása a Elektrosztatikus nyomtatott áramköri lap károsodásához kisülés vezethet Forró oldalfelületek Megjegyzés Forró oldalfelületek Megjegyzés A készülék oldalfelületei felforrósodhatnak. Ne érintse meg! A vonatkozó előírások be nem tartása testi sérülésekhez vezethet Megjegyzés 1.2 Biztonsági útmutatás Kizárólag szakképzett villanyműszerészek üzemeltethetik az invertert. Ne hajtson végre huzalozást, ellenőrzést vagy bármely alkatrész cseréjét mindaddig, amíg a készülék áram alatt van. Mielőtt a készüléken huzalozást vagy ellenőrzést hajtana végre győződjön meg arról, hogy az elektromos tápellátást lecsatlakoztatták, valamint várja meg amíg az inverteren megjelölt idő letelik vagy a DC busz feszültsége 36 V alá csökken,. Az alábbi táblázat tartalmazza az előírt várakozási időt: 5

6 Invertermodul Minimális várakozási idő 400V 0,75kW-15kW 5 perc Ne hajtson végre jogosulatlan javítási műveletet, ellenkező esetben elektromos áramütés vagy más sérülés következhet be. A fűtőtest alapzata üzem közben felforrósodhat. A sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg! Az inverter elektromos alkatrészei és belső elemei elektrosztatikusak. Tegye meg a megfelelő intézkedéseket az üzem közbeni elektrosztatikus kisülés elkerülése érdekében Leszállítás és beszerelés Kérjük, tűzálló anyagra állítsa fel és tartsa távol a gyúlékony anyagoktól az invertert. A fékrendszer opcionális alkatrészeit (fékellenállások, fékegységek és visszacsatolási egységek) a kapcsolási rajz szerint csatlakoztassa. Ne üzemeltessen semmilyen egységet az inverteren, ha azon sérülés nyomai vagy hiányzó alkatrészek figyelhetők meg. Ne érintse meg az invertert nedves tárgyakkal vagy testekkel, ellenkező esetben elektromos áramütés következhet be. Megjegyzés: A mozgatáshoz és beszereléshez megfelelő szerszámokat válasszon az inverter biztonságos és rendeltetésszerű üzemelése, illetve a testi sérülés vagy halál elkerülése érdekében. A testi épség megóvása érdekében a berendezést felállító személynek mechanikai óvintézkedéseket kell tennie, például munkavédelmi cipőt és kezeslábast kell viselnie. Kerülje a fizikai ütést vagy vibrációt a berendezés kiszállítása és beszerelése során. Ne mozgassa az invertert a fedelénél fogva. A fedél ugyanis leválhat. A berendezés gyermekektől és egyéb nyilvános helyektől távol szerelje be. Az inverter nem felel meg a IEC szabványban meghatározott kisfeszültségvédelemre vonatkozó előírásoknak, ha a beszerelés helye 2000 méter tengerszint feletti magasságon van. Az inverter üzemelése közben a kóboráram 3,5 ma fölé emelkedhet. Szakszerűen biztosítson földelést, és gondoskodjon arról, hogy a földelő ellenállás 10Ω alatt legyen. A PE földelő konduktor vezetőképessége megegyezik a fáziskonduktoréval (azonos keresztmetszeti területtel). Az R, S és T a tápellátás bemeneti kivezetéseit, míg az U, V és W a motor kivezetéseit jelölik. Kérjük, a bemeneti tápvezetékeket és motorvezetékeket szakszerűen csatlakoztassa, ellenkező esetben az inverter károsodása következhet be Üzembe helyezés és üzemeltetés Csatlakoztassa le az inverterre kapcsolt valamennyi tápellátást a kivezetés huzalozása előtt, majd a tápellátásról való lecsatlakoztatást követően várjon legalább a megjelölt ideig. Az inverter üzemelése közben nagyfeszültség van jelen a berendezés belsejében. A gombsor beállításán kívül ne hajtson végre semmilyen műveletet. Ha P01.21=1, akkor az inverter önmagától is működésbe léphet. Ne kerüljön közel az inverterhez vagy a motorhoz. Az inverter nem használható vészleállító eszközként. Az inverter nem használható a motor hirtelen lefékezéséhez. Mechanikai fékezőeszközt kell biztosítani. 6

7 Megjegyzés: Ne kapcsolja be vagy ki túl gyakran az inverter bemeneti tápellátását. Hosszabb ideig tárolt inverterek esetén végezzen ellenőrizze és állítsa be a kapacitív ellenállást, majd használat előtt próbálja meg újból működésbe hozni (lásd: Karbantartás és Hardverhiba diagnosztizálása). Üzemeltetés előtt fedje le az első táblát, ellenkező esetben elektromos áramütés következhet be Alkatrészek karbantartása és cseréje Az inverter karbantartását, ellenőrzését és alkatrészeinek cseréjét csak szakképzett villanyműszerészek hajthatják végre. Csatlakoztassa le az inverterre kapcsolt valamennyi tápellátást a kivezetés huzalozása előtt. A lecsatlakoztatást követően várjon legalább az inverteren megjelölt ideig. Karbantartás és alkatrészcsere során gondoskodjon arról, hogy csavarok, vezetékek vagy más vezetőképes anyagok ne eshessenek az inverter belsejébe. Megjegyzés: Kérjük, a csavarok meghúzásához megfelelő nyomatékot alkalmazzon. Karbantartás és alkatrészcsere során az invertert, alkatrészeit és összetevőit tartsa távol a gyúlékony anyagoktól. Ne hajtson végre szigetelési vagy nyomásellenőrzést az inverteren, és ne kísérelje meg lemérni az inverter vezéráramát megaméter használatával Selejtezés utáni teendők Az inverter nehézfémeket tartalmaz. Ipari szennyezőanyagként kezelje. 2 Termékáttekintés 2.1 Gyors üzembe helyezés Kicsomagolás során végzendő ellenőrzés A termékek átvételét követően az alábbi ellenőrzéseket végezze el: 1. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések vagy párásodás a csomagoláson. Ha ilyet nem tapasztal, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazókkal vagy az MS-ANTRIEBSTECHNIK kirendeltségeivel. 2. Ellenőrizze a csomagolás külsején található típusmegjelölést tartalmazó címkén lévő információkat, hogy meggyőződhessen arról, hogy a meghajtás megfelelő típusú. Amennyiben az nem megfelelő, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazókkal vagy az MS-ANTRIEBSTECHNIK kirendeltségeivel. 3. Ellenőrizze, hogy nem tapasztalhatók-e víz nyomai a csomagoláson, illetve az inverter nem károsodotte vagy jutott-e víz a berendezésbe. Amennyiben az nem megfelelő, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazókkal vagy az MS-ANTRIEBSTECHNIK kirendeltségeivel. 4. Ellenőrizze a csomagolás külsején található típusmegjelölést tartalmazó címkén lévő információkat, hogy meggyőződhessen arról, hogy a típustábla megfelelő típust mutat-e. Amennyiben az nem megfelelő, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazókkal vagy az MS-ANTRIEBSTECHNIK kirendeltségeivel. 5. Ellenőrizze, hogy a berendezés belsejében lévő kiegészítők (beleértve a használati útmutatót és a kezelőgombsort) hiánytalanul megvannak-e. Amennyiben az nem megfelelő, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazókkal vagy az MS-ANTRIEBSTECHNIK kirendeltségeivel. 7

8 2.1.2 Alkalmazás megerősítése Az inverter használatba vétele előtt ellenőrizze a berendezést: 1. Ellenőrizze a terhelés típusát, és győződjön meg arról, hogy üzem közben az inverteren nem jelentkezik-e túlterhelés, illetve ellenőrizze, hogy a meghajtás nem teszi-e szükségessé a teljesítményfok módosítását. 2. Ellenőrizze, hogy a tényleges motoráram kisebb-e az inverter névleges áramánál. 3. Ellenőrizze, hogy a terhelés vezérlési pontossága megegyezik-e az inverterével. 4. Ellenőrizze, hogy a beérkező tápfeszültség megegyezik-e az inverter névleges feszültségével Környezet Ellenőrizze az alábbiakat a tényleges beszerelést és használatot megelőzően: 1. Ellenőrizze, hogy az inverter környezeti hőmérséklete 40 alatt van-e. Ha meghaladja ezt az et, akkor minden 1 esetén 3%-kal csökkentse a hőmérsékletet. Ezenfelül, az inverter nem üzemeltethető, ha a környezeti hőmérséklet 50 felett van. Megjegyzés: a fülkeinverter esetén a környezeti hőmérséklet a fülkében lévő levegő hőmérsékletét jelenti. 2. Ellenőrizze, hogy a tényleges használatban lévő inverter környezeti hőmérséklete -10 felett van-e. Amennyiben nem, akkor biztosítson fűtőberendezést. Megjegyzés: a fülkeinverter esetén a környezeti hőmérséklet a fülkében lévő levegő hőmérsékletét jelenti. 3. Ellenőrizze, hogy a tényleges üzemeltetési helyszín tengerszint feletti magassága 1000m alatt van-e. Amennyiben meghaladja ezt az et, akkor 100m-enként 1%-kal csökkentse az et. 4. Ellenőrizze, hogy a tényleges üzemeltetési helyszín páratartalma 90% alatt van, kondenzáció nem megengedett. Amennyiben nem ez a helyzet, akkor biztosítson további védelmet az inverterek számára. 5. Ellenőrizze, hogy a tényleges üzemeltetés helye ne legyen kitéve közvetlen napsugárzásnak, és idegen tárgyak ne kerülhessenek az inverterbe. Amennyiben nem ez a helyzet, akkor biztosítson további védelmet az inverterek számára. 6. Ellenőrizze, hogy nincs vezetőképes por, vagy gyúlékony gáz a tényleges üzemeltetési helyen. Amennyiben nem ez a helyzet, akkor biztosítson további védelmet az inverterek számára Beszerelés megerősítése A termékek átvételét követően az alábbi ellenőrzéseket végezze el: 1. Ellenőrizze, hogy a kimeneti és bemeneti vezetékek terhelési tartománya egyezik a tényleges terhelési szükséglettel. 2. Ellenőrizze, hogy az inverter kiegészítői megfelelően és szakszerűen telepítve legyenek. A telepítési vezetékeknek meg kell felelniük minden alkatrész követelményének (beleértve a reaktort, bemeneti szűrőket, kimeneti szűrőket, DC reaktort, megszakító egységet, és a megszakító ellenállást). 3. Ellenőrizze, hogy az inverter nem gyúlékony anyagokra lett telepítve, és a hőtermelő kiegészítők (reaktorok és megszakító ellenállások) közelében nincs gyúlékony anyag. 4. Ellenőrizze, hogy az összes vezérlő vezeték és tápvezeték különállóan fut, és az elvezetés megfelel az EMC követelménynek. 5. Ellenőrizze, hogy a földelési rendszerek szakszerűen földelve vannak, az inverter követelményeinek megfelelően. 6. Ellenőrizze, hogy a felhasználói kézikönyvben meghatározottak szerinti szabad terület elegendő-e. 7. Ellenőrizze, hogy a telepítés alkalmazkodik a felhasználói kézikönyv utasításaihoz. A meghajtót függőleges pozcióban kell telepíteni. 8. Ellenőrizze, hogy a külső csatlakozóvég szorosan rögzítve legyen, és a forgatónyomaték megfelelő legyen. 8

9 9. Ellenőrizze, hogy nem maradtak-e csavarok, vezetékek, vagy egyéb vezetőképes tárgyak az inverterben. Ha igen, vegye ki őket Alapvető üzembehelyezés Az alábbiak szerint fejezze be az alapvető üzembehelyezést, mielőtt ténylegesen használná: 1. Automatikus beállítás. Ha lehetséges, csatolja le a motor terhelésről, hogy elindíthassa a dinamikus automatikus beállítást. Vagy ha nem lehetséges, statikus automatikus beállítás is rendelkezésére áll. 2. Állítsa be az ACC/DEC időt a tényleges terhelésnek megfelelően. 3. Léptetve helyezze üzembe a készüléket, és ellenőrizze, hogy a forgási irány megfelelő-e. Ha nem megfelelő, változtassa meg a forgási irányt, a motor huzalozása által. 4. Állítson be minden vezérlő paramétert, majd üzemeltesse. 2.2 Termék specifikáció Táp bemenet Kimeneti teljesítmény Műszaki vezérlés tulajdonságai Futó vezérlés tulajdonságai Funkció Bemeneti feszültség (V) Bemeneti áram (A) Bemeneti frekvencia (Hz) Kimeneti feszültség (V) Kimeneti áram (A) Kimeneti teljesítmény (kw) Kimeneti frekvencia (Hz) Vezérlő üzemmód Motor típus Állítható sebesség arány Sebesség vezérlő pontosság Sebesség ingadozás Nyomaték átvitel Nyomaték vezérlő pontosság Kezdő nyomaték Túlterhelési képesség Frekvencia beállítás módszere A feszültség automatikus beállítása Hibavédelem AC 3PH 400V±15% Lásd a névleges et 50Hz vagy 60Hz 0~bemeneti feszültség (V) Lásd a névleges et Lásd a névleges et Specifikáció 0~400Hz V/F, érzékelőmentes vektorvezérlés Aszinkronmotor Aszinkronmotor 1:100 (SVC) Engedélyezett tartomány: 47~63Hz ±0.2% (érzékelőmentes vektorvezérlés) ±0.3% (érzékelőmentes vektorvezérlés) <20 ezredmásodperc (érzékelőmentes vektorvezérlés) 10%(érzékelőmentes vektorvezérlés) 0.25Hz/150% (érzékelőmentes vektor vezérlés) Névleges áram 150%-a: 1 perc Névleges áram 180%-a: 10 másodperc Névleges áram 200%-a: 1 másodperc Digitális beállítás, analóg beállítás, impulzus frekvencia beállítás, többfokozatú sebesség futási beállítása, egyszerű PLC beállítás, PID beállítás, MODBUS kommunikációs beállítás Realizálja a váltást a beállított kombináció, és a beállított csatorna között. Tartson fenn állandó feszültséget automatikusan, ha a rácsfeszültség tranziens Több, mint 30 hibavédelmi funkciót biztosít: túláram, túlfeszültség, feszültséghiány, túlmelegedés, fázisvesztés és túlterhelés, stb. 9

10 Periférikus interfész Egyéb Funkció Indítsa újra, a forgósebesség megfigyelése után Kivezetés analóg bemeneti felbontása Kivezetés kapcsoló bemeneti felbontás Analóg bemenet Analóg kimenet Digitális bemenet Relékimenet Felszerelhető módszer Az üzemeltetési környezet hőmérsékletét Átlagos hibamentes időszak Védelmi fokozat Hűtés Megszakító egység EMC-szűrő Specifikáció Realizálja a forgómotor egyenletes indítását 20mV alatt 2 ezredmásodperc alatt 1 csatornák (AI2) 0~10V/0~20mA és 1 csatorna (AI3) - 10~10V 2 csatorna (AO1, AO2) 0~10V /0~20mA 4 csatornás általános bemenet, a maximum frekvencia: 1kHz, belső impedancia: 3,3Ω; 1 csatornás nagysebességű bemenet, a maximum frekvencia: 50kHz 2 csatornás programozható relé kimenet RO1A NO, RO1B NC, RO1C általános csatlakozó RO2A NO, RO2B NC, RO2C általános csatlakozó Érintkezőképesség: 3A/AC250V Falra szerelhető és karimára szerelhető -10~50, 40 felett csökkentse 2 év (25 környezeti hőmérséklet) IP20 Léghűtés Beépített Beépített C3-szűrő: megfelel az IEC C3 szabvány fokozati követelményeinek Külső szűrő: megfelel az IEC C3 szabvány fokozati követelményeinek 2.3 Típustábla 2-1. ábra Típustábla 2.4 Típusjelölő kulcs A típusjelölés az inverterrel kapcsolatos információkat tartalmazza. A felhasználó az inverterhez illesztett típusjelölő címkén vagy az egyszerű típustáblán találhatja meg a típusjelölést. MSI100 5R5G ábra Terméktípus 10

11 Mezőmegjelölés Jelzés A jelzés részletes leírása Részletes tartalom Rövidítés 1 Termékrövidítés MSI100 rövidítése: MSI100. Névleges teljesítmény 2 Teljesítménytartomány + Terhelés típus 5R5-5,5kW G Folyamatos nyomatékterhelés Feszültségfokozat 3 Feszültségfokozat 4 400V 2.5 Névleges műszaki adatok MSI100-XXXX Névleges kimeneti 0,75 1,5 2,2 4 5,5 7, teljesítmény( kw ) Névleges bemeneti áram( A ) 3,4 5,0 5,8 13,5 19, Névleges kimeneti áram( A ) 2,5 3,7 5 9, , Struktúradiagram Alább található az inverter műszaki ábrája (vegyünk például egy 2,2 kw-os invertert) ábra Termék struktúradiagram Sorozatszám Név Illusztráció 1 Gombsor csatlakozások Csatlakoztassa a gombsort 2 Burkolat Óvja a belső alkatrészeket és összetevőket 3 Gombsor Lásd a Gombsor üzemeltetési eljárás fejezetet a részletes információkért 4 Hűtőventilátor Lásd a Karbantartás és hardver hibadiagnosztika fejezetet a részletes információkért 5 Típustábla Lásd Termék áttekintése fejezetet részletes információkért 6 Oldalburkolat Opcionális rész. Az oldalburkolat növeli az inverter védelmi szintjét. Az inverter belső hőmérséklete is emelkedhet, ezért ezzel egyidejűleg csökkentse az inverter teljesítményét 7 Vezérlő kivezetések Lásd az Elektronikai beszerelés fejezetet a részletes információkért 8 Fő áramköri kivezetések Lásd az Elektronikai beszerelés fejezetet a részletes 11

12 Sorozatszám Név Illusztráció információkért Fő áramköri Rögzítse a fő áramköri vezetéket 9 vezetékbemenet 10 Egyszerű típustábla Lásd típusjelölő kulcs fejezetet a részletes információkért 3 Beszerelési útmutatások Ez a fejezet ismerteti a mechanikai és az elektronikai beszerelést. Csak szakképzett villanyműszerészek hajthatják végre a jelen fejezetben ismertetett műveleteket. Kérjük, a Biztonsági óvintézkedések fejezetben foglalt utasítások szerint üzemeltesse a berendezést. Ezek figyelmen kívül hagyása testi sérüléshez, halálhoz vagy a berendezések károsodásához vezethet. Győződjön meg arról, hogy az inverter tápellátását üzemeltetés közben lecsatlakoztatta. A lecsatlakoztatást követően várjon legalább addig, amíg a BEKAPCSOLÁS jelzőlámpa kialszik, ha a tápellátás a berendezésre van kapcsolva. A meghajtás DC-busza feszültségének figyelemmel kíséréséhez, illetve annak ellenőrzéséhez, hogy nem lépi-e túl a 36V-ot multiméter használata javasolt. Az inverter beszerelésének és kialakításának a beszerelési helyre vonatkozó helyi törvényekben és jogszabályokban foglalt előírásoknak kell megfelelnie. Ha a beszerelés sérti valamely előírást, akkor vállalatunk mentesül mindennemű felelősség alól. Továbbá, ha a felhasználók nem tartják be az ajánlásokat, akkor karbantartással nem helyrehozható károsodások is bekövetkezhetnek. 3.1 Mechanikai beszerelés Beszerelési környezet A beszerelési környezet gondoskodik az inverter teljesítményéről és hosszú távú stabil működésért. Az alábbiak szerint ellenőrizze a beszerelési környezetet: Környezet Beszerelés helye Környezeti hőmérséklet Légnedvesség Tárolási hőmérséklet Üzemkörnyezet Körülmények Beltéri 0 ~+40, a hőmérséklet-változás me pedig 0,5 /percnél kisebb. Ha az inverter környezeti hőmérséklete 40 felett van, akkor 1 -ként 3%-kal csökkentse a berendezés teljesítményét. Nem javasolt az inverter használata, ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a 60 -ot. A berendezés megbízhatóságának növelése érdekében ne működtesse az invertert, ha a környezeti hőmérséklet gyakran változik. Kérjük, gondoskodjon hűtőventilátorról vagy légkondicionálóról a belső környezeti hőmérséklet az előírt alatt tartása érdekében, ha az invertert zárt térben, például vezérlőfülkében üzemelteti. Amikor a hőmérséklet túl alacsony, és ha az invertert hosszas üzemszünet követően az újbóli üzembe helyezéshez újra kell indítani, akkor biztosítson megfelelő fűtőberendezést a belső hőmérséklet növeléséhez, ellenkező esetben a berendezés károsodhat. RH 90% Lecsapódás nem engedélyezett. A maximális viszonylagos légnedvesség kisebb vagy egyenlő legyen 60%- kal korrozív légkör esetén. -40 ~+70, a hőmérséklet-változás me pedig 1 /percnél kisebb. Az inverter beszerelési helyének: 12

13 Környezet feltételei Tengerszint feletti magasság Vibráció Beszerelés iránya Körülmények távol kell lennie az elektromágneses sugárzási forrásoktól; távol kell lennie szennyezőhatású légnemű anyagoktól, például korrozív gáz, olajköd és gyúlékony gáz; gondoskodjon arról, hogy idegen testek, például fémpor, por, olaj vagy víz ne kerülhessenek az inverter belsejébe (ne szerelje az invertert gyúlékony anyagokra, például fára); tartsa távol a közvetlen napfénytől, olajködtől, gőztől és vibrációt kifejtő környezettől. 1000m alatt Amennyiben a tengerszint feletti magasság 1000m felett van, akkor 100menként 1%-kal csökkentse a teljesítményt. 5,8m/s 2 (0,6g) Az invertert álló pozícióban kell beszerelni a megfelelő hűtési hatás elérése érdekében. Megjegyzés: A MSI100 sorozatú invertereket tiszta és szellőztetett környezetbe kell beszerelni a helyiség besorolásának megfelelően. A hűtőlevegőnek tisztának, valamint korrozív anyagoktól és elektromosságot vezető portól mentesnek kell lennie Beszerelés iránya Az invertert falra vagy fülkébe lehet szerelni. Az invertert függőleges pozícióban kell beszerelni. Ellenőrizze a beszerelés helyét az alábbi előírások alapján. A keret részleteiért lásd a mellékletben lévő Méretrajzok fejezetet Beszerelés módja Az inverter két különböző módon szerelhető be a keret méretétől függően: a) Falra szerelés (valamennyi keretméret esetén) b) Karimára szerelés (valamennyi keretméret esetén) 3-1 ábra Beszerelés módja (1) Jelölje meg a furat helyét. A furatok helyét a mellékletben található méretrajzok jelölik. (2) Rögzítse a csavarokat vagy csapszegeket a megjelölt helyeken. (3) Helyezze a meghajtást a falra. (4) Húzza meg erősen a falban levő csavarokat. 13

14 3.1.4 Beszerelés helye 3-2 ábra Beszerelés helye Megjegyzés: A B és C minimum területe 100 mm. 3.2 Szabványos bekötés Főáramkör kapcsolási rajza 3-3 diagramm Főáramkör kapcsolási rajza Megjegyzés: A biztosíték, a DC reaktor, a megszakítási egység, a megszakítási ellenállás, a bemeneti reaktor, a bemeneti szűrő, a kimeneti reaktor, a kimeneti szűrő opcionális részek. Lásd a Perifériás opcionális alkatrészek fejezetet a részletes információkért Főáramkör kivezetésének ábrája Kivezetés megjelölése R S 4-4 ábra főáramkör kivezetései Kivezetés neve Főáramkör táp bemenete Funkció 3-fázisú AC bemeneti csatlakozó, melyet általánosan 14

15 Kivezetés Kivezetés neve megjelölése T U V Az inverter kimenete W PB 1. megszakítási ellenállás kivezetés 2. megszakítási ellenállás kivezetés és 1. általános DC (+) bemeneti csatlakozó (-) 2. általános DC bemeneti csatlakozó PE Földelési csatlakozó Funkció a tápegységgel kötnek össze. 3-fázisú AC kimeneti csatlakozó, melyet általánosan a motorral kötnek össze. PB és (+) a külső ellenálláshoz vannak kapcsolva. Minden berendezést le kell földelni. Megjegyzés: Ne használjon aszimmetrikusan gyártott motor vezetéket. Ha van szimmetrikusan gyártott földelési áramvezető a motor vezetékben a konduktív pajzs mellett, csatlakoztassa a földelési áramvezetőt a földelési csatlakozóhoz az inverternél, és a motorvégeken. A motorvezetéket, bemeneti tápvezetéket és a vezérlő vezetéket külön vezesse Csatlakozók bekötése a főáramkörben 1. Rögzítse a bemeneti tápvezeték földelési áramvezetőjét, az inverter földelési csatlakozójával (PE) 360 fokos földelési technikával. Csatlakoztassa a fázisvezetőt az R, S és T csatlakozókapcsokhoz, és rögzítse. 2. Húzza ki a motorvezetéket, és csatlakoztassa az árnyékolást az inverter földelési csatlakozókapcsához, 360 fokos földelési technikával. Csatlakoztassa a fázisvezetőket az U, V és W csatlakozókapcsokhoz, és rögzítse. 3. Csatlakoztassa az árnyékolt kábellel ellátott opcionális megszakítási ellenállást a kijelölt helyre, az előző lépésben meghatározott eljárás szerint. 4. Rögzítse a vezetékeket az inverteren kívül mechanikusan A vezéráramkör kapcsolási rajza 3-5 ábra A vezéráramkör kapcsolási rajza 15

16 3.2.5 A vezéráramkör bekötési rajza 3-6 ábra A vezéráramkör huzalozása Csatlakozókapocs neve RO1A RO1B RO1C RO2A RO2B RO2C Csatlakozókapocs neve PE PW 24V COM S1 S2 S3 S4 HDI Leírás RO1 relé kimenet, RO1A NO, RO1B NC, RO1C általános csatlakozókapocs Érintkezőképesség: 3A/AC250V,1A/DC30V RO2 relé kimenet, RO2A NO, RO2B NC, RO2C általános csatlakozókapocs Érintkezőképesség: 3A/AC250V,1A/DC30V Leírás Földelési csatlakozókapocs A bemeneti kapcsoló üzemelési tápellátást külsőről belsőre biztosítsa. Feszültségtartomány: 12~24V Az inverter biztosítja a felhasználóknak a tápellátást, 200mA maximális teljesítménnyel +24V általános csatlakozókapocs Belső impedancia: 3,3kΩ kapcsolóbemenet 2. 12~30V feszültségbemenet elérhető A csatlakozókapocs az a kétirányú kapcsolóbemenet bemeneti csatlakozókapocs, mely az NPN-t 3. és a PNP-t is támogatja kapcsolóbemenet 4. Maximum bemeneti frekvencia: 1KHz 5. Mindegyik programozható digitális 4. bemeneti csatlakozókapocs. A felhasználók kapcsolóbemenet beállíthatják a csatlakozókapocs funkcióit, a funkciókódok segítségével. Kivéve a S1~S4 esetén. Ez a csatlakozókapocs nagyfrekvenciájú bemeneti csatornaként használható. Max. bemeneti frekvencia:50khz Csatlakozókapocs neve +10V Helyi tápellátás +10V AI2 AI3 Leírás 1. Bemeneti tartomány: AI2 feszültség és áram választási lehetőség: 0~10V/0~20mA; az AI2 a J3-mal tolható el AI3:-10V~+10V 2. Bemeneti impedancia:feszültségbemenet: 20kΩ; árambemenet: 16

17 500Ω 3. Felbontás: a minimális szint 5mV, ha 10V 50Hz-nek felel meg. 4. Eltérés ±1%, 25 GND +10V referencia nulla potenciál AO1 AO2 1. Kimeneti tartomány:0~10v vagy 0~20mA 2. A feszültség- vagy az áramkimenet az átváltóvezetéken múlik 3. Eltérés±1%,25 Csatlakozókapocs neve Leírás 485 kommunikációs interfész és 485 differenciáljel interfész Ha a 485 kommunikációs interfész a szabvány, akkor kérjük, sodrott érpárú vagy árnyékolt vezetéket használjon Bemeneti/kimeneti jel kapcsolási rajz Kérjük, az U-alakú érintkezőcímkét használjon az NPN mód vagy PNP mód beállításához és a belső vagy külső tápellátáshoz. Az alapértelmezett beállítás NPN belső mód. 3-7 ábra U-alakú érintkezőcímke Ha a jel az NPN tranzisztorból érkezik, akkor helyezze az U-alakú érintkezőcímét a +24V és PW közé az alábbiak szerint, és a használt tápegységnek megfelelően. 3-8 ábra NPN módok Ha a jel a PNP tranzisztorból érkezik, akkor az U-alakú érintkezőcímét az alábbiak szerint és a használt tápegységnek megfelelően helyezze el. 3-9 ábra PNP módok 17

18 3.3 Áramkörvédelem Az inverter és a bemeneti tápvezeték rövidzárlat elleni védelme Védje az invertert és a tápvezetéket a rövidzárlatot okozó helyzetekről és a túlhevüléstől. A védelmet az alábbi útmutatások szerint helyezze el ábra Biztosítékkonfiguráció Megjegyzés: A kézikönyvben leírtak szerint válassza ki a biztosítékot. A biztosíték védelmet biztosít a bemeneti tápvezeték számára a rövidzárlatot okozó helyzetekben keletkező károsodások ellen. A berendezés környezetét is védi akkor, amikor az inverter belseje rövidzárlatot kap A motor és a motorvezetékek védelme Az inverter védi a motort és a motorvezetéket is a rövidzárlatot okozó helyzetekben, ha a motor vezetéket az inverter névleges áramának megfelelően méretezték. További védőeszközök nem szükségesek. Ha az invertert több motorhoz csatlakoztatják, akkor egy különálló túlhevüléskapcsoló vagy áramkör-megszakító használandó a vezeték és a motor védelmére. Ezekhez az eszközökhöz különálló biztosítékra lehet szükség a rövidzárlatos áramkör megszakításához Megkerülő csatlakozás végrehajtása A tápfrekvencia és változtatható frekvenciaváltó áramkörök beállítása szükséges az inverter folyamatos rendeltetésszerű működése érdekében arra az esetre, ha meghibásodás következne be. Speciális esetekben, például, ha csak finomindításra használják az invertert, akkor az inverter tápfrekvencián történő futtatásra alakítható át az indítást követően, mely esetben megkerülővezeték hozzáadására lehet szükség. Soha ne csatlakoztassa az inverter tápegységét az inverter U, V vagy W jelölésű kimeneti csatlakozókapcsaihoz. A kimenetbe juttatott tápvezeték-feszültség az inverter maradandó károsodását okozhatja. Amennyiben gyakori váltásra van szükség, akkor mechanikailag csatlakoztatott kapcsolókat vagy érintkezőket használjon annak biztosítására, hogy a motor csatlakozókapcsai ne legyenek egyidejűleg az AC tápvezetékhez és az inverter kimeneti csatlakozókapcsaihoz is csatlakoztatva. 4 Gombsor működtetési módja A gombsor segítségével vezérelhetők a MSI100 sorozat inverterei, illetve onnan olvasható le az állapotra vonatkozó adatok és ott állíthatók be a paraméterek. 18

19 4-1 ábra Gombsor Sorozats z. 1 Név Állapot LED Leírás Ha a LED nem világít, akkor azt jelenti, hogy az inverter leállított állapotban van; ha a LED villog, RUN/TUNE akkor az inverter a paraméterek automatikus hangolása állapotban van; ha a LED világít, akkor az inverter futási állapotban van. FED/REV LED Ha a LED nem világít, akkor az azt jelenti, hogy az FWD/REV inverter előreforgási állapotban van; ha a LED világít, akkor az inverter hátraforgási állapotban van LED-kijelző a gombsor és a csatlakozókapcsok működtetéséhez, valamint távoli kommunikációs vezérléshez Ha a LED nem világít, akkor az azt jelenti, hogy az LOCAL/REMOT inverter gombsor működtetése állapotban van; ha a LED villog, akkor az inverter a csatlakozókapocs működtetése állapotban van; ha a LED világít, akkor az inverter távoli kommunikációs vezérlés állapotban van. Hibajelző LED Amikor a LED világít, akkor az inverter hiba TRIP állapotban van; ha a LED nem világít, akkor normál állapot áll fenn; ha a LED villog, akkor az azt jelenti, hogy az inverter riasztás előtti állapotban van. Ez az aktuálisan megjelenített megységet jelenti Hz Frekvencia megysége 2 M egység LED A V RPM Áramerősség megysége Feszültség megysége Fordulatszám megysége 3 Kód kijelző zóna % Százalék 5-ábra LED kijelző a különböző ellenőrzési adatokat és a vészjelző kódot, például a beállítási frekvenciát és kimeneti frekvenciát jelzi ki. Kijelzett szó Megfelel ő szó Kijelzett szó Megfelel ő szó Kijelzett szó Megfelel ő szó

20 Sorozats z. 4 Név Digitáli s potenci álmérő Leírás 9 9 A A B B C C d d E E F F H H I I L L N N n n o o P P r r S S t t U U v v Egyezik az AI1-el (P00.06 és P00.07). Programoz ási gomb Lépjen be, vagy lépjen ki az első szintű menüből, és gyorsan távolítsa el a paramétert. Belépési gomb FEL gomb Lépjen be a menübe lépésről lépésre Hagyja jóvá a paramétereket Növelje az adatot, vagy a funkciókódot fokozatosan 5 Gombo k LE gomb Jobbra tolás gomb Futtatás gomb Stop/ Visszaállítá s gomb Csökkentse az adatot, vagy a funkciókódot fokozatosan Mozgassa jobbra, hogy ki tudja választani a kijelző paramétert körkörösen, álló és futtatás üzemmódban. Válassza ki a paramétermódosító számot a paramétermódosítás közben Ezt a gombot az inverteren használjuk, a gombvezérlő üzemmódban Ezt a gombot a megállításra használjuk futtatási üzemmódban, és korlátozva van a P07.04 funkciókódra Ezt a gombot az összes vezérlési üzemmód visszaállítására használjuk, a hibajelzést mutató állapotban Gyors gomb Ennek a gombnak a funkcióját a P07.02 funkciókód hagyja jóvá. 4.1 Gombsor kijelzője A MSI100 sorozatú inverterek gombsorkijelző állapota szét van osztva álló állapot paraméterre, futtatási állapot paraméterre, funkciókód paraméterszerkesztés állapotra, hibajelzés állapotra és így tovább Az álló paraméter kijelzett állapota Amikor az inverter az álló állapotban van, a gombsor álló paramétereket fog kijelezni, melyek a 4-2 ábrán láthatóak. Álló állapotban különböző fajta paramétereket lehet kijelezni. Válassza ki, mely paraméterek legyenek, vagy ne legyenek kijelezve, a P07.07 által. Bármely rész részletes definíciójáért lásd a P07.07 útmutatását. Álló állapotban, 14 álló paramétert választhatsz ki, hogy ki legyenek jelezve, vagy sem. Ezek: frekvencia beállítás, busz feszültség, bemeneti csatlakozókapocs állapot, kimeneti csatlakozókapocs állapot, megadott PID, PID visszacsatolás, nyomaték beállított e, AI1, 20

21 AI2, AI3, HDI, PLC és többállapotú sebesség jelenlegi állapota, impulzusszámláló, hossz. P07.07 ki tudja választani a megjeleníteni, vagy meg nem jeleníteni kívánt paramétert egyenként, és a /SHIFT el tudja tolni a paramétereket balról jobbra, QUICK/JOG(P07.02=2) pedig el tudja tolni a paramétereket jobbról balra A futtatási paraméterek kijelzett állapota Miután az inverter érvényes futtatási parancsokat kap, belép a futtatási állapotba, és a gombsor kijelzi a futtatási paramétereket. A RUN/TUNELED be van kapcsolva a gombsoron, amíg a FWD/REV állapota az aktuális futtatási iránytól függ, melyet a 4-2 ábra mutat. Futtatási állapotban, 24 paramétert választhat ki, hogy megjelenjenek-e a képernyőn vagy sem. Ezek: futási frekvencia, beállítási frekvencia, busz feszültség, kimeneti feszültség, kimeneti nyomaték, megadott PID, PID visszacsatolás, bemeneti csatlakozókapcsok állapota, kimeneti csatlakozókapcsok állapota, nyomaték beállított e, hossz, PLC és többfázisú sebesség aktuális állapota, impulzusszámláló, AI1, AI2, AI3, HDI, motor túlterheltség százaléka, inverter túlterheltség, rámpa megadott, lineáris sebesség, AC bemeneti áram. A P07.05 és a P07.06 egyenként ki tudja választani mely paraméterek legyenek, illetve ne legyenek kijelezve, és a /SHIFT el tudja tolni a paramétereket balról jobbra, a QUICK/JOG (P07.02=2) pedig el tudja tolni a paramétereket jobbról balra A hiba kijelzett állapota Ha az inverter hibajelzést észlel, belép az előzetes hibajelzés állapotba. A gombsor villogva jelzi ki a hibakódot. A TRIP LED be van kapcsolva, a hiba visszaállítót pedig a gombsoron, vezérlőterminálon vagy a kommunikációs parancssoron lévő STOP/RST gombbal üzemeltetjük A funkciókódok szerkesztésének kijelzett állapota A leállítási, futási vagy hiba állapotban, nyomja meg a PRG/ESC gombot, hogy belépjen a szerkesztési állapotba (ha van jelszó, lásd P07.00). A szerkesztési állapotot a két menüosztály mutatja, és a sorrend a következő: funkciókód osztály/funkciókód szám funkciókód paraméter, nyomja meg a DATA/ENT gombot a funkcióparaméter megjelenített állapotában. Ebben az állapotban, nyomja meg a DATA/ENT gombot a paraméterek mentéséhez, vagy a PRG/ESC gombot a kilépéshez. 4-2 ábra Kijelzett állapot 4.2 Gombsor működtetése Működtesse az invertert a műveleti panel által. Lásd a funkciókódok részletes felépítési leírását Hogyan módosítsuk az inverter funkciókódjait Az inverter háromszintű menüvel rendelkezik, melyek a következők: 1. A funkciókód csoportszáma (elsőszintű menü) 2. A funkciókód füle (második szintű menü) 3. A funkciókód beállított e (harmadik szintű menü) Megjegyzések: Ha lenyomja mind a PRG/ESC gombot, valamint a DATA/ENT gombot, akkor vissza tud térni a harmadik szintű menüből, a második szintűbe. A különbség a következő: a DATA/ENT gomb lenyomása elmenti a beállított paramétereket a vezérlőpanelbe, és aztán 21

22 visszatér a második szintű menübe, miközben automatikusan átvált a következő funkciókódra; míg a PRG/ESC gomb lenyomása közvetlenül visszavisz a második szintű menübe, a paraméterek elmentése nélkül, és az aktuális funkciókódban marad. A harmadik szintű menü alatt, ha a paraméter nem rendelkezik villogó résszel, az azt jelenti, hogy a funkciókódot nem lehet megváltoztatni. A lehetséges magyarázatok a következők: 1) Ez a funkciókód egy nem módosítható paraméter, például egy aktuális észlelt paraméter, műveleti nyilvántartások, és így tovább; 2) Ez a funkciókód nem módosítható futtatási állapotban, de módosítható álló állapotban. Például: Állítsa át a P00.01 funkciókódot 0-ról 1-re Hogyan állítsuk be az inverter jelszavát 4-3 ábra A módosított paraméterek vázlatrajza A MSI100 inverter sorozat jelszóvédelmi funkciót biztosít a felhasználók számára. Állítsa be a P7.00-t, hogy hozzájusson a jelszóhoz, és a jelszóvédelem rögtön azután érvényes lesz, hogy kilépett a funkciókód szerkesztési állapotból. Nyomja meg újra a PRG/ESC gombot a funkciókód szerkesztési állapot eléréséhez, a kijelzőn ezt fogja látni: Hacsak nem használják a megfelelő jelszót, az üzemeltetők nem tudnak belépni. Állítsa át a P7.00-t 0-ra, hogy megszüntesse a jelszóvédelmi funkciót. A jelszóvédelem azonnal érvényes lesz, miután kilépett a funkciókód szerkesztő állapotból. Nyomja meg újra a PRG/ESC gombot a funkciókód szerkesztési állapot eléréséhez, a kijelzőn ezt fogja látni: Hacsak nem használják a megfelelő jelszót, az üzemeltetők nem tudnak belépni. 4-4 ábra A jelszóbeállítások vázlatrajza Miként ellenőrizhető az inverter állapota a funkciókódokon keresztül MSI100 inverter sorozat P17 csoportot biztosít az állapot megfigyelési. Felhasználók beléphetnek a P17-be közvetlenül, hogy ellenőrizzék az állapotot. 4-5 ábra Az állapotellenőrzés vázlatrajza 22

23 5 Funkcióparaméterek A MSI100 invertersorozat funkcióparaméterei 30 csoportra vannak osztva (P00~P29), funkciójuk szerint, melyek közül P18~P28 fenntartott. Minden funkciócsoport tartalmaz bizonyos funkciókódokat, a három szintű menüre alkalmazva. Például, P08.08 a nyolcadik funkciókódot jelenti a P8-as funkciócsoportban, a P29 csoport gyárilag fenntartott, és a felhasználók nem férhetnek hozzá azokhoz a paraméterekhez. A funkciókódok beállításainak érdekében, a funkciócsoportszám egyezik az elsőszintű menüvel, a funkciókód egyezik a második szintű menüvel, és a funkciókód egyezik a harmadik szintű menüvel. 1. Alább a funkciólisták utasításai találhatóak: Az első oszlop Funkciókód : funkcióparaméter csoport és paraméter kódok; A második oszlop Név : a funkcióparaméterek teljes neve; A harmadik oszlop Paraméterek részletes illusztrációja : funkcióparaméterek részletes illusztrációja A negyedik oszlop Alapértelmezett : a funkcióparaméter eredeti, gyárilag beállított e; Az ötödik oszlop Módosítás : a funkciókódok módosító karaktere (a paraméterek vagy módosíthatóak, vagy nem, és a módosítási feltételek), alább található az utasítás: : azt jelenti, hogy a paraméter beállított e az álló és futó állapotban is módosítható; : azt jelenti, hogy a paraméter beállított e futó állapotban nem módosítható; : azt jelenti, hogy a paraméter e a valódi észlelési, melyet nem lehet módosítani. Funkciók ód P00.00 P00.01 Név Paraméterek részletes utasításai Alapértel mezett Módosít P00 Csoport Alapfunkció csoport 0: 0. érzékelőmentes vektorvezérlő üzemmód 0 megfelelő a legtöbb esetben, és egy irányelv szerint egy inverter csak egy motort hajthat meg vektorvezérlő üzemmódban. 1: 1. érzékelőmentes vektorvezérlő üzemmód Sebességvezér 1 megfelelő, nagy teljesítményt igénylő esetekben, a lő üzemmód fordulatszám és a nyomaték nagy pontosságának előnyével. 0 2 Nem szükséges impulzuskódolót beszerelni. 2:V/F Vezérlő Nagy vezérlőpontosságot nem igénylő esetekben, 2 a megfelelő, például a ventilátor és a szivattyú terhelése esetén. Egy inverter több motort is képes meghajtani. Parancsfuttatá si csatorna Válassza ki az inverter parancsfuttatási csatornáját. Az inverter vezérlőparancsa tartalmazza: indítás, állj, előre, hátra, lépésben és hiba visszaállítás parancsokat. 0: Gombsor futásban levő parancsainak csatornája ( LOCAL/REMOT nem világít) Hajtsa végre a parancsvezérlést a gombsoron található RUN, STOP/RST gombok által. Állítsa be a multifunkcionális QUICK/JOG gombot a FWD/REVC eltolási funkcióra (P07.02=3), hogy megváltoztassa a futási irányt; nyomja le a RUN és STOP/RST gombokat egyszerre, a futtatási üzemmódban, hogy az inverter az üres sebességfokozatból leálljon. 0 23

24 Funkciók ód P00.02 P00.03 P00.04 P00.05 P00.06 P00.07 Név Paraméterek részletes utasításai 1: Csatlakozókapocs futásban levő parancsainak csatornája ( LOCAL/REMOT villog) Hajtsa végre a futásban levő parancsok vezérlését, a multifunkcionális terminálok előreforgás, hátraforgás, előreléptetés és hátraléptetés parancsával 2: Kommunikációs futásban levő parancsok csatornája ( LOCAL/REMOT bekapcsolva); A futásban levő parancsot a felső monitor ellenőrzi a kommunikáción keresztül Válassza ki az inverter vezérlő kommunikáció parancscsatornáját. 0:MOBDUS kommunikációs csatorna Futásban levő 1:PROFIBUS kommunikációs csatorna parancsok 2:Ethernet kommunikációs csatorna csatornájának 3:CAN kommunikációs csatorna kiválasztása Megjegyzés: Az 1,2 és 3 bővítési funkciók, melyeket csak akkor lehet használni, mikor a megfelelő bővítőkártyák konfigurálva vannak. Maximum kimeneti frekvencia A futási frekvencia felső határe A futási frekvencia alsó határe Egy frekvenciapara ncs kiválasztása B frekvencia parancs kiválasztás Ezt a paramétert az inverter maximális kimeneti frekvenciájának beállítására használják. A felhasználóknak ügyelniük kell erre a paraméterre, mivel ez a frekvenciabeállítás, valamint a fordulatszám gyorsításának és lassításának az alapja. Beállítási tartomány: P00.04~400,00Hz A futási frekvencia felső határa az inverter kimeneti frekvenciájának felső határával esik egybe, mely kisebb vagy egyenlő a maximális frekvenciával. Beállítási tartomány:p00.05~p00.03 (Max. kimeneti tartomány) A futási frekvencia alsó határa megegyezik az inverter kimeneti frekvenciájával. Az inverter az alsó frekvenciahatáron fut, amennyiben a frekvenciabeállítás alacsonyabb az alsó határnél. Megjegyzés: Max. kimeneti frekvencia Frekvencia felső határe Frekvencia alsó határe Beállítási tartomány:0,00hz~p00.04 (A futási frekvencia felső határe) 0:Gombsoradatok beállítása Módosítsa a P00.10 funkciókód ét (a frekvenciát a gombsoron állítsa be) a frekvencia a gombsorral történő módosításához. 1:Analóg AI1 beállítás (kapcsolódó gombsor potenciálmérő) 2:Analóg AI2 beállítás (megfelelő AI2 csatlakozókapocs) 2:Analóg AI3 beállítás (megfelelő AI3 csatlakozókapocs) Állítsa be a frekvenciát az analóg bemeneti csatlakozókapcsokon. A MSI100 sorozat inverterei 3 csatorna analóg bemeneti csatlakozókapcsot tesznek elérhetővé szabvány konfigurációként, melyek közül az AI1 tartománya 0V~+10V, az AI2 pedig a feszültség/áram opció (0~10V/0~20mA), mely az átváltóvezeték segítségével Alapértel mezett Módosít 0 50,00Hz 50,00Hz 0,00Hz

25 Funkciók ód Név Paraméterek részletes utasításai váltható át; míg a AI3 feszültségbemenet (-10V~+10V). Megjegyzés: amikor az analóg AI2 a 0~20mA bemenetet választja, akkor a 20mA-hez megfelelő feszültség 10V. Az analóg bemeneti beállítás 100,0%-a előre irányban meghatározott maximális frekvenciának (P00.03 funkciókód), míg a -100,0% a hátra irányban meghatározott maximális frekvenciának (P00.03 funkciókód) felel meg. 4:Nagysebességű impulzus HDI beállítás A frekvenciát a nagysebességű impulzus csatlakozókapcsok állítják be. A MSI100 sorozat inverterei 1 csatorna nagysebességű impulzusbemenetet biztosítanak szabványos konfigurációként. Az impulzus frenkvenciatartománya 0,0~50,00kHz. A nagysebességű impulzusbemenet beállítás 100,0%-a előre irányban meghatározott maximális frekvenciának (P00.03 funkciókód), míg a -100,0% a hátra irányban meghatározott maximális frekvenciának (P00.03 funkciókód) felel meg. Megjegyzés: Az impulzusbeállítás csak a HDI többfunkciós terminálon keresztül vihető be. Állítsa a P05.00-t (HDI bemeneti kiválasztás) nagysebességű impulzusbemenetre, majd a P05.49-et (HDI nagysebességű impulzusbemenet funkciókiválasztás) frekvenciabeállítási bemenet. 5:Egyszerű PLC programbeállítás Az inverter egyszerű PLC programmódban fut, ha P00.06=5 vagy P00.07=5. Állítsa P10-et (egyszerű PLC és többfázisú sebességvezérlés) a futási frekvencia, futás iránya vagy ACC/DEC idő kiválasztásához Lásd a P10 funkcióleírását a részletes információkért. 6: Többfázisú sebességen futási beállítás Az inverter többfázisú sebesség módba fut, ha P00.06=6 vagy P00.07=6. Állítsa be a P05-t az aktuális futási fázis kiválasztásához, majd állítsa be a P10-et az aktuális futási frekvencia kiválasztásához. A többfázisú sebesség élvez elsőbbséget, ha P00.06 vagy P00.07 nem egyenlő 6-tal, azonban a beállított fázis csak a 1~15 fázis lehet. A beállított fázis 1~15, ha P00.06 vagy P tal egyenlő. 7: PID-vezérlés beállítása Az inverter futási módja PID-vezérlő dolgozza fel, ha P00.06=7 vagy P00.07=7. A P09 beállítása szükséges. Az inverter futási frekvenciája az a PID működésbe lépése után. Lásd a P09-t az előre beállított forrás, az előre beállított és a PID visszacsatolási forrásának részletes információiért. 8:MODBUS kommunikációs beállítás A frekvenciát a MODBUS kommunikáció állítja be. Lásd a P14-et a részletes információkért. 9~11: Fenntartott Megjegyzés: A és B frekvencia nem állítható be ugyanazon Alapértel mezett Módosít 25

26 Funkciók ód Név Paraméterek részletes utasításai frekvenciabeállítási módszerrel. Alapértel mezett Módosít P00.08 P00.09 P00.10 B frekvencia parancsreferen cia kiválasztás Beállításforrás kombinációs típusa Gombsor beállítási frekvencia P00.11 ACC idő 1 P00.12 DEC Idő 1 P00.13 Futás irányának kiválasztása 0:Maximális kimeneti frekvencia, a B frekvencia beállítás 100%-a a maximális kimeneti frekvenciának felel meg. 1:A frekvenciaparancs, a B frekvencia beállítás 100%-a a maximális kimeneti frekvenciának felel meg. Ezt a beállítást válassza ki, ha az A frekvenciaparancs alapján kell beállítást végezni. 0: A, az aktuális frekvenciabeállítás A frekvenciaparancs 1: B, az aktuális frekvenciabeállítás a B frekvenciaparancs 2: A+B, az aktuális frekvenciabeállítás az A frekvenciaparancs + B frekvenciaparancs 3: A-B, az aktuális frekvenciabeállítás az A frekvenciaparancs - B frekvenciaparancs 4: Max(A, B):Az A frekvenciaparancs és B frekvencia közül a nagyobb a beállított frekvencia. 5: Min(A, B):Az A frekvenciaparancs és B frekvencia közül a kisebb a beállított frekvencia. Megjegyzés:A kombinációs mód a P05-tel tolható el (terminál funkció) Amikor A és B frekvenciaparancsot gombsor beállításként választották ki, ez a paraméter lesz az inverter referenciafrekvenciájának kiindulási e Beállítási tartomány:0,00 Hz~P00.03(a max. frekvencia) Az ACC idő azt az időt jelenti, ami az invertnek a 0Hz-ről a maximális re történő felgyorsulásához szükséges. Egy (P00.03). DEC idő azt az időt jelenti, ami az inverternek a maximális ről történő lelassulásához szükséges. Kimeneti frekvencia 0Hz esetén (P00.03). A MSI100 sorozat inverterei négy csoport ACC/DEC időt különböztetnek meg, amelyeket a P05-tel lehet kiválasztani. Az inverter gyári alapértelmezett ACC/DEC ideje az első csoport. A P00.11 és a P00.12 beállítási tartománya:0,0~3600,0mp 0: Alapértelmezett irányban fut, az inverter előrefelé fut. FWD/REV jelzőfény nem világít. 1: Ellentétes irányban fut, az inverter hátrafelé fut. FWD/REV jelzőfény világít. Módosítsa a funkciókódot a motor forgásirányának átkapcsolásához. Ez a hatás a forgásirány a motorvezetékek (U, V és W) valamelyikének beállításával történő átkapcsolásával megegyező. A motor forgásiránya a gombsoron a QUICK/JOG gombbal változtatható meg. Lásd a P07.02 paramétert. Megjegyzés: Amikor a funkcióparaméter visszatér az alapértelmezett re, akkor a motor járásiránya is visszatér a gyári alapértelmezett beállításra. Ezt egyes esetekben körültekintéssel kell használni az üzembehelyezést követően, ha a forgásirány ,00Hz A motortípus tól függ A motortípus tól függ 0 26

27 Funkciók ód Név Paraméterek részletes utasításai megváltoztatása nem lehetséges. 2: Hátrafelé járás tiltása: Speciális esetekben használható, ha a hátrafelé járás nem elérhető. Alapértel mezett Módosít A motortípus és a vivőfrekvencia kapcsolati táblázata: A vivőfrekvencia Motor típus gyári e 0,75~11kW 8kHz P00.14 P00.15 P00.16 Vivőfrekvencia beállítása 15kW 4kHz A magasabb vivőfrekvencia előnye: ideális áram hullámforma, kisáram harmonikus hullám és motorzaj. A magas vivőfrekvencia hátránya: a kapcsolási veszteség növelése, az inverter hőmérsékletének növelése és a kimeneti kapacitásra gyakorolt hatás. Az inverter teljesítményét magasabb vivőfrekvencia esetén csökkenteni kell. Ezzel egyidejűleg az áramszivárgás és az elektromágneses interferencia nő. A fentiekkel ellentétben az alacsony vivőfrekvencia alkalmazása instabil futást, a nyomaték csökkenését és túlfeszültséget okozhat. A gyártó az inverterhez gyárilag megfelelő vivőfrekvenciát állít be. Általánosságban véve a felhasználóknak nem szükséges módosítani ezt a paramétert. Amikor a használt frekvencia meghaladja az alapértelmezett vivőfrekvenciát, akkor az inverter teljesítményét ezen feletti 1k vivőfrekvenciánként 20%-kal kell csökkenteni. Beállítási tartomány:1,0~15,0khz 0:Nincs művelet 1:Forgás automatikus hangolása Motorparaméter átfogó automatikus hangolása Motorparaméte A forgás automatikus hangolásának alkalmazása javasolt, ha r automatikus nagy vezérlési pontosság szükséges. hangolása 2:Statikus automatikus hangolás Olyan esetekben alkalmazható, amikor a motor nem kapcsolható le a terhelésről. A motorparaméter automatikus hangolása hatással lesz a vezérlési pontosságra. AVR funkció kiválasztása 0:Érvénytelen 1:A teljes eljárás alatt érvényes Az inverter automatikus hangolási funkciója a buszfeszültség ingadozása miatt érvénytelenítheti az inverter kimeneti feszültségére gyakorolt hatást. A motortípus tól függ P00.18 Funkció 0:Nincs művelet

28 Funkciók ód P01.00 P01.01 P01.02 Név paraméter visszaállítása Indítás üzemmód A közvetlen beindítás indulási frekvenciája Az indulási frekvencia visszatartási ideje Paraméterek részletes utasításai 1:Alapértelmezett visszaállítása 2:Hibanyilvántartás törlése Megjegyzés: A funkciókód 0-ra áll vissza a funkciókódhoz kiválasztott művelet befejeztével. Az alapértelmezett visszaállítása érvényteleníti a felhasználói jelszót, ezért ezt a funkciót körültekintéssel használja. P01 Csoport Beindítás és leállítás vezérlése 0:Közvetlen indítás: a P01.01 indulási frekvenciával indít 1:DC fékezést követő indítás: DC fékezést követően elindítja a motort az indulási frekvenciáról (állítsa be a P01.03 és P01.04 paramétert). Ez akkor használható, amikor indítás során alacsony tehetetlenségű terhelés tapasztalható hátrafelé járás közben. 2: Hátrafelé követés utáni beindítás: indítsa óvatosan a motort a fordulatszám és irány automatikus követése után. Ez akkor használható, amikor indítás során nagy tehetetlenségű terhelés tapasztalható hátrafelé járás közben. Megjegyzés: a szinkronmotor közvetlen indítása javasolt. A közvetlen beindítás indulási frekvenciája az inverter indulása során meglévő eredeti frekvenciát jelenti. Lásd P01.02-t a részletes információkért. Beállítási tartomány: 0,00~50,00Hz Állítson be megfelelő indulási frekvenciát az inverter nyomatékának indítás közbeni növeléséhez. Az indulási frekvencia visszatartási ideje alatt az inverter kimeneti frekvenciája lesz az indulási frekvencia. Ekkor az inverter az indulási frekvenciáról a beállított frekvencia felé kezd el járni. Ha a beállított frekvencia kisebb az indulási frekvenciánál, akkor az inverter leáll, és készenléti állapotban marad. Az indulási frekvencia nem korlátozódik az alsó frekvenciahatárre. Alapértel mezett Módosít 0 2 0,50Hz 0,0mp 2 2 P01.03 P01.04 A fékezési áram az indítás előtt Indítás előtti fékezési idő Beállítási tartomány: 0,0~50,0mp Az inverter DC fékezést hajt végre a fékáramkörön az indítást megelőzően, majd a DC fékezési időt követően felgyorsul. Ha a DC fékezési időt 0-ra állították, akkor a DC fékezés érvénytelen. Minél erősebb a fékezési áram, annál nagyobb a fékezési erő. Az indítás előtti DC fékezési áram az inverter névleges áramerősségének a százalékos részét jelenti. A P01.03 beállítási tartománya: 0,0~150,0% A P01.04 beállítási tartománya: 0,0~50,0mp 0,0% 2 0,0mp 2 28

29 Funkciók ód P01.05 P01.08 P01.09 P01.10 P01.11 Név ACC/DEC kiválasztása Leállítás kiválasztása A DC fékezés indulási frekvenciája DC fékezés előtti várakozási idő: DC fékezési áram Paraméterek részletes utasításai A frekvencia indítás és a futás közbeni módosítási módja. 0:Lineáris típus A kimeneti frekvencia lineárisan nő vagy csökken. 1:Fenntartott 0:Lassulás a leállításhoz: miután a leállítási parancs érvényessé válik, az inverter lassulni kezd, hogy csökkentse a kimeneti frekvenciát a beállított idő alatt. Amikor a frekvencia 0-ra csökken, az inverter leáll. 1:Üres sebességfokozat a leállításhoz: miután a leállítási parancs érvényessé válik, az inverter azonnal beszünteti a kimenetet. Valamint, a terhelés is üres sebességfokozatba kapcsol a mechanikai tehetetlenségnél történő leálláshoz. A DC fékezés indulási frekvenciája: DC fékezést indít el, amikor a futási frekvencia eléri a P1.09 által meghatározott indulási frekvenciát. DC fékezés előtti várakozási idő: Az inverter blokkolja a kimenetet a DC fékezés elindítása előtt. A várakozási időt követően DC fékezés indul el, hogy megakadályozza a nagysebességen végzett DC fékezéssel keletkezett túláramot és károsodást. DC fékezési áram: A P01.11 e az inverter névleges áramának a százalékos része. Minél nagyobb a DC fékezési áram, annál nagyobb a féknyomaték. DC fékezési idő: A DC fék visszatartási ideje. Ha az idő 0, akkor a DC fék érvénytelen. Az inverter leáll a beállított lassulási időn. Alapértel mezett Módosít ,00Hz 0,0mp 0,0% P01.12 DC fékezési idő 0,0mp P01.09 beállítási tartománya: 0,00~P00.03 (a max. frekvencia) P01.10 beállítási tartománya: 0,0~50,0mp P01.11 beállítási tartománya: 0,0~150,0% P01.12 beállítási tartománya: 0,0~50,0mp A FWD/REV forgás átkapcsolási eljárása során a P01.14 segítségével állítsa be a küszöbet, melyet az alábbi táblázat tartalmaz: P01.13 FWD/REV forgás holtideje 0,0mp Beállítási tartomány: 0,0~3600,0mp 29

30 Funkciók ód P01.14 P01.15 P01.16 Név Paraméterek részletes utasításai Alapértel mezett Módosít FWD/REV Állítsa be az inverter küszöbét: forgás közötti 0:Átkapcsolás 0 frekvencia után 0 2 átkapcsolás 1:Átkapcsolás az indulási frekvencia után Leállítási sebesség 0,00~100.00Hz 0,10 Hz 2 Leállítási sebesség érzékelése 0: A beállított sebességen való érzékelés 1: A visszacsatolási sebességen való érzékelés (csak a vektorvezérlésre érvényes) Ha P01.16=1, az inverter tényleges kimeneti frekvenciája 0 2 kisebb vagy egyenlő P01.15-tel, és ezt a P01.17 által Visszacsatolási beállított idő alatt érzékeli, akkor az inverter leáll. Ellenkező P01.17 sebesség esetben az inverter a P01.24 által beállított idő alatt áll le. érzékelési ideje Beállítási tartomány: 0,0~100,0 mp (csak akkor érvényes, ha 0,05mp 2 P01.16=1) Amikor a parancsfuttatási csatorna a kapocsvezérlés, akkor a rendszer a bekapcsolás során érzékeli a futásban lévő csatlakozókapocs állapotát. 0:A csatlakozókapocs futási parancs érvénytelen a bekapcsolás közben. Ugyan a parancsfuttatást a Csatlakozókap bekapcsolás közben érvénytelennek érzékeli a rendszer, az ocs inverter nem fut, a rendszer pedig védelmi állapotban marad P01.18 futásvédelem mindaddig, amíg a parancsfuttatást nem törlik és kiválasztása a engedélyezik újból. 0 bekapcsolás 1: A csatlakozókapocs parancsfuttatás érvényes a közben bekapcsolás közben. Amennyiben a parancsfuttatást érvényesnek érzékeli a rendszer a bekapcsolás közben, akkor a rendszer az inicializálást követően automatikusan elindítja az invertert. Megjegyzés: ezt a funkciót körültekintéssel kell kiválasztani, mert súlyos hatást válthat ki. P01.19 P01.20 A futási frekvencia alacsonyabb az alsó határnél (csak akkor érvényes, ha az alsó frekvenciahatár 0 felett van) Hibernálásból való visszatérés késleltetési ideje Ez a funkciókód határozza meg az inverter futási állapotát akkor, amikor a beállított frekvencia alacsonyabb az alsó határnél. 0: Az alsó frekvencia határen való futás 1: Leállítás 2: Hibernálás Az inverter üres sebességfokozatba kapcsol a leállításhoz, ha a beállított frekvencia alacsonyabb az alsó határnél. Ha a beállított frekvencia ismét az alsó határ fölé ér, és a P01.20 által beállított ideig ez az fennmarad, akkor az inverter automatikusan visszatér a futási állapotba. Ez a funkciókód határozza meg a hibernálásból való visszatérés késleltetési idejét. Amikor az inverter futási frekvenciája az alsó határnél alacsonyabb, akkor az inverter leáll, és készenlétbe kapcsol. Amikor a beállított frekvencia ismét az alsó határ fölé ér, és ez az a P01.20 által beállított ideig fennmarad, akkor az inverter automatikusan fut. Megjegyzés: Az idő a teljes et jelöli akkor, amikor a 0 2 0,0mp 30

31 Funkciók ód Név Paraméterek részletes utasításai beállított frekvencia az alsó határ fölött van. Alapértel mezett Módosít Beállítási tartomány: 0,0~3600,0 mp (érvényes, ha P01.19=2) P01.21 Kikapcsolás utáni újraindítás Ez a funkció engedélyezheti a kikapcsolás utáni visszakapcsoláskor az inverter indítását. 0: Letiltva 1: Engedélyezett, ha az indítás követelményei teljesülnek, az inverter automatikusan fut a P01.22 által meghatározott várakozási időt követően. A funkció meghatározza a kikapcsolás utáni visszakapcsoláskor az inverter automatikus futása előtti várakozási időt. 0 P01.22 A kikapcsolást követő újraindítás várakozási ideje 1,0 mp Beállítási tartomány: 0,0~3600,0 mp (érvényes, ha P01.23 P01.24 P02.01 P02.02 P02.03 Indítás késleltetése P01.21=1) A funkció meghatározza a parancsfuttatás megadása utáni fékkioldást, majd az inverter készenléti állapotba kerül, és a P01.23 által beállított késleltetési ideig várakozik. Beállítási tartomány: 0,0~60,0mp 0,0mp Leállítási sebesség Beállítási tartomány: 0,0~100,0 mp 0,0mp késleltetése P02 csoport 1. motor 1. aszinkron A modultól motor névleges 0,1~3000,0kW függ teljesítmény 2 1. aszinkron motor névleges 0,01Hz~P00.03(a max. frekvencia) 50,00Hz 2 teljesítmény 1. aszinkron A modultól motor névleges 1~36000rpm függ fordulatszám 2 P aszinkron 0~1200V A modultól 2 31

32 Funkciók ód Név motor névleges feszültség 1. aszinkron P02.05 motor névleges 0,8~6000,0A áram 1. aszinkron P02.06 motor sztátor 0,001~65,535Ω ellenállása 1. aszinkron P02.07 motor rotor 0,001~65,535Ω ellenállás 1. aszinkron P02.08 motor 0,1~6553,5mH áramszivárgás induktivitás 1. aszinkron P02.09 motor kölcsönös 0,1~6553,5mH induktivitás 1. aszinkron P02.10 motor terhelési 0,1~6553,5A nélküli áram Paraméterek részletes utasításai Alapértel mezett függ A modultól függ A modultól függ A modultól függ A modultól függ A modultól függ A modultól függ P02.11 Fenntartott 2 P02.12 Fenntartott 2 P02.13 Fenntartott 2 P02.14 Fenntartott 2 P02.26 P motor túlterhelésvédelem kiválasztása 1. motor túlterhelés védelem együttható 0:Nincs védelem 1: Általános motor (alacsony sebesség kompenzációval). Mivel az általános motorok hőleadási teljesítménye gyengítve lesz, a megfelelő elektromos hővédelem pontosan hozzá lesz igazítva. Az itt említett alacsony sebességkompenzáció a 30Hz alatti futási frekvenciával rendelkező motor túlterhelés védelmi küszöbének csökkentését jelenti. 2: Frekvencia átalakító motor (alacsony sebességkompenzáció nélkül) Mivel a specifikus motorok hőleadási teljesítményére nem lesz hatással a fordulatszám, ezért nem szükséges hozzáigazítani a védelmi et, az alacsonysebességű futtatás közben. Ha P02.27= a motor túlterhelés-védelmi árama/a motor névleges árama Tehát, minél nagyobb a túlterhelési együttható, annál rövidebb a túlterhelési hiba jelzési ideje. Ha a túlterhelési együttható <110%, akkor nincs túlterhelés-védelem. Ha a túlterhelési együttható =116%, akkor a hibát 1 óra múlva jelenti, ha a túlterhelési együttható =200%, akkor a hibát 1 Módosít ,0% 32

33 Funkciók ód Név perc múlva jelenti. Paraméterek részletes utasításai Alapértel mezett Módosít P03.00 P03.01 P03.02 P03.03 P03.04 P03.05 P03.06 P03.07 P03.08 P03.09 P03.10 Beállítási tartomány: 20,0%~120,0% P03 Csoport Vektor vezérlés 1. sebességhurok A P03.00~P03.05 paraméterek csak vektorvezérlő arányos üzemmódban érvényesek. Az 1. váltófrekvencia (P03.02) erőssége alatt, a sebességhurok PI paraméterei az alábbiak: P fordulatszám és P03.01 A 2. váltófrekvencia (P03.05) felett, a hurok beépített sebességhurok PI paraméterei az alábbiak: P03.03 és ideje Alacsony P03.04 A PI paraméterek a paraméterek két csoportjának lineáris változása szerint növekednek. Mint alább látható: kapcsolás frekvencia 2. sebességhurok arányos erőssége 2. fordulatszám hurok integrálideje Magas kapcsolás frekvencia PI szoros kapcsolatban van a rendszer tehetetlenségével. Igazítsa a PI alapján, különböző terhelések szerint, hogy megfeleljen különféle elvárásoknak. P03.00 és P03.03 beállítási tartománya: 0~200,0 P03.01:0.001~10,000mp beállítási tartománya: P03.02:0,00Hz~P03.05 beállítási tartománya: 20,0 0,200mp 5,00Hz 20,0 0,200mp 10,00Hz Fordulatszám hurok kimeneti 0~8 (megfelel 0~2 8 /10ezredmásodpercnek) 0 szűrője Vektorvezérlet elektromos A szlip kompenzációs együtthatót a vektorvezérlés szlip hajtású szlip 100% frekvenciájának beállítására, és a rendszer sebességvezérlő kompenzációs pontosságának javítására használják. A paraméter együtthatója Vektorvezérlés fékező szlip kompenzációs együttható Áram hurok százalék P együttható 1. áramhurok beépített együttható megfelelő beállítása irányítani tudja a sebesség állandósult állapotú hibáját. Beállítási tartomány:50%~200% 100% Megjegyzés: Ez a két paraméter beállítja az áramhurok PI beállítási 1000 paraméterét, mely közvetlenül hatással van a dinamikus válaszsebességre és vezérlés pontosságra. Többnyire a felhasználóknak nincs szüksége az alapértelmezett 1000 megváltoztatására. 2 Csak a PG 0 nélküli vektorvezérlő üzemmódra érvényes 33

34 Funkciók ód P03.11 P03.12 P03.13 P03.14 P03.15 P03.16 P03.17 Név Nyomaték beállítás módszer Gombsor beállított nyomaték Nyomaték Paraméterek részletes utasításai Alapértel mezett Módosít (P00.00=0) Beállítási tartomány:0~65535 Ezt a paramétert a nyomatékvezérlő üzemmód engedélyezésére, és a nyomaték átlagbeállítására használják. 0: Nyomatékvezérlés érvénytelen 1: Gombsor beállított nyomaték (P03.12) 2: Analóg AI1 beállított nyomaték 3: Analóg AI2 beállított nyomaték 0 4: Analóg AI3 beállított nyomaték 5: Impulzusfrekvencia HDI beállított nyomaték 6: Többfázisú nyomaték beállítás 7: MODBUS kommunikációs beállított nyomaték 8~10: Fenntartott Beállítási tartomány: -300,0%~300,0% (motor névleges 50,0% áram) megadott szűrő 0,000~10,000mp 0.100mp idő Nyomatékvezé rlés előre 0: gombsor frekvencia beállított felső határe (P03.16 forgás beállítja P03.14, P03.17 beállítja P03.15) frekvencia 1: Analóg AI1 frekvencia beállított felső határe felsőhatár 2: Analóg AI2 frekvencia beállított felső határe 0 beállítása 3: Analóg AI3 frekvencia beállított felső határe forrás 4: Impulzusfrekvencia HDI frekvencia beállított felső kiválasztás határe Nyomatékvezé 5: Többfázisú frekvencia beállított felső határe rlő hátra forgás 8: MODBUS kommunikációs frekvencia beállított felső felső határ határ frekvencia 7~9 Fenntartott 0 gombsor Megjegyzés: beállítási metódus 1~9, 100%-ban megfelel a meghatározott maximum frekvenciának Nyomatékvezé rlő előre forgás felső határ frekvencia 50,00Hz gombsor Ezt a funkciót a frekvencia felső határének beállítására meghatározott használják. P03.16 beállítja a P03.14 ét; P03.17 beállítja a P03.15 ét. Nyomatékvezé Beállítási tartomány: 0,00 Hz~P00.03 (Maximum kimeneti rlő hátra forgás frekvencia) felső határ frekvencia 50,00Hz gombsor meghatározott 34

35 Funkciók ód P03.18 P03.19 P03.20 P03.21 P03.22 P03.23 P03.24 P03.25 P04.00 Név Paraméterek részletes utasításai Alapértel mezett Módosít Elektromos Ezt a funkciókódot az elektromos hajtás és a hajtású fékezőnyomaték felső határ beállítás forrás nyomaték felső kiválasztására használják. határ 0: Gombsor frekvencia beállított felső határe (P beállítás forrás kiválasztás beállítja P03.18t-t, P03.21 beállítja P03.19) 1: Analóg AI1 frekvencia beállított felső határe 2: Analóg AI2 frekvencia beállított felső határe 3: Analóg AI3 frekvencia beállított felső határe Fékezőnyomat 4: Impulzusfrekvencia HDI frekvencia beállított felső ék felső határe határ 8: MODBUS kommunikációs frekvencia beállított felső 0 beállítás határ forrás kiválasztás 6~8: Fenntartott Megjegyzés: beállítási módszer 1~9, 100%-ban megfelel a motor áram három idejének. Elektromos hajtású nyomaték felső határ 180,0% gombsor Ezt a funkciókódot a nyomaték határének beállítására beállítás használjuk. Fékezőnyomat Beállítási tartomány: 0,0~300,0% (motor névleges áram) ék felső határ 180,0% gombsor beállítás Gyengülési együttható az A motor használata a gyengülő vezérlésben. állandó A P03.22 és a P03.23 funkciókódok állandó energián 1,0 energiazónába hatékonyak. A motor be fog lépni a gyengülő állapotba, ha a n motor névleges sebességen fut. Változtassa meg a A gyengülési görbét, a gyengülési vezérlés együttható legalacsonyab módosításával. Minél nagyobb a gyengülési vezérlés b gyengülési együttható, annál meredekebb a gyengeség görbe. pont az állandó P03.22 beállítási tartománya:0,1~2,0 50% energiazónába P03.23 beállítási tartománya:10~100% n Maximum feszültség határ Előgerjesztési idő Motor 1V/F görbe beállítása P03.24 Maximumra állítása Inverter feszültsége, mely függ az elhelyezkedéstől. A beállítási tartomány: 0,0~120% 100,0% 2 Előaktiválja a motort, ha az inverter elindul. Felépít egy mágneses mezőt az inverteren belül, hogy fokozza a 0,300mp nyomaték teljesítményét az indulási folyamat közben. A beállítási tartomány: 0,000~10,000mp P04 Csoport V/F vezérlő Ezek a funkciókódok definiálják a MSI100 motor 1 V/F görbéjét, hogy megfeleljenek a különböző terhelések elvárásainak. 0: Egyenes vonalú V/F görbe; az állandó

36 Funkciók ód Név Paraméterek részletes utasításai nyomatékterhelésre vonatkozóan 1:Több pontú V/F görbe 2: 1,3. alacsony nyomatékteljesítményű V/F görbe 3: 1,7. alacsony nyomatékteljesítményű V/F görbe 4: 2,0. alacsony nyomatékteljesítményű V/F görbe 2~4 görbék a nyomatékterhelésre vonatkoznak, mint például a ventilátorok és pumpák. A felhasználók az energiatakarékos hatás elérése érdekében beállíthatják, a terhelés tulajdonságainak megfelelően. 5: Testre szabott V/F (V/F különválasztás); Ebben a módban, V-t el lehet választani F-től, F-t pedig be lehet állítani a P00.06 által beállított frekvencia csatornán, és a P04.27 által beállított feszültség csatornán keresztül, a görbe tulajdonságainak megváltoztatása érdekében. Megjegyzés: Az alábbi képen látható vb a motor névleges feszültsége, az fb pedig a motor névleges frekvenciája. Alapértel mezett Módosít P04.01 P04.02 Nyomatéknövel Nyomatéknövelés a kimeneti feszültségre, az alacsony és frekvenciájú nyomaték számára. P04.01 a Maximumért. Kimeneti feszültség Vb. P04.02 meghatározza a manuális nyomaték záró frekvenciájának százalékos ét az fb számára. A nyomatéknövelést a terhelés szerint kell kiválasztani. Minél nagyobb a terhelés, annál nagyobb a nyomaték is. A túl nagy nyomatéknövelés nem megfelelő, mivel a motor mágnesessé válhat járás közben, az inverteráram növekedése következtében pedig nő az inverter hőmérséklete és csökken a hatásfoka. Amikor a nyomatéknövelést 0,0%-ra állítják, akkor az Nyomatéknövel és zárása inverter automatikus nyomatéknövelést alkalmaz. Nyomatéknövelés küszöbe: e frekvenciapont alatt a nyomatéknövelés aktív, azonban e frekvenciapont felett a nyomatéknövelés nem aktív. 0,0% 20,0% P04.03 P04.04 A P04.01 beállítási tartománya:0,0%:(automatikus)0,1%~10,0% A P04.02 beállítási tartománya:0,0%~50,0% 1V/F motor 1. frekvenciapont Motor 1V/F Feszültségpont 0,00Hz 00,0% 36

37 Funkciók ód P04.05 P04.06 P04.07 P04.08 P04.09 P04.10 P04.11 P04.12 P04.26 P04.27 Név 1 V/F motor szlip kompenzációs erősítés Paraméterek részletes utasításai Alapértel mezett 1 Ha P04.00 =1, akkor a felhasználó a P04.03~P04.08-on keresztül állíthatja be a V/F görbét. 1V/F motor 2. A V/F-et általában a motor terhelése szerint állítják be. frekvenciapont Megjegyzés:V1<V2< V3,f1<f2 <f3. A túl magas/alacsony 00,00Hz 1V/F motor 2. frekvencia/feszültség a motor túlmelegedését vagy 00,0% feszültségpont károsodását okozhatja. Az inverterben túláram fordulatszám 1V/F motor 3. vagy túláram-védelem jelenik meg. frekvenciapont A P04.03 beállítási tartománya: 0,00Hz~P04.05 A P04.04, P04.06 és P04.08 beállítási tartománya: 00,00Hz 0,0%~110,0% 1V/F motor 3. A P04.05 beállítási tartománya: P04.03~ P ,0% feszültségpont A P04.07 beállítási tartománya: P04.05~P02.02 (az 1. motor névleges frekvenciája) Ez a funkciókód a V/F vezérlés kompenzációja során fellépő terhelés okozta fordulatszámbeli változás kompenzálására alkalmazható a motor merevségének növelésére. Ez a motor névleges szlip frekvenciájára is beállítható, mely az alábbiak szerint számítható ki: f=fb-n*p/60 Ebben az fb a motor névleges frekvenciája, melynek funkciókódja P02.01; n a motor névleges fordulatszáma, melynek funkciókódja P02.02; p pedig a motor póluspárja. 100,0% az f névleges szlip frekvenciának felel meg. Beállítási tartomány:0,0~200,0% Kisfrekvenciájú A V/F vezérlési módban áramingadozás jelentkezhet a vibrációvezérlé motorban bizonyos frekvenciákon, különösen a nagy si tényező teljesítményű motorok esetén. A motor nem képes stabil Nagyfrekvenciá járásra vagy túláram jelentkezhet. Ezek a jelenségek e jú paraméter beállításával szüntethetők meg. vibrációvezérlé A P04.10 beállítási tartománya:0~100 si tényező A P04.11 beállítási tartománya:0~100 Vibrációvezérlé A P04.12 beállítási tartománya:0,00hz~p00.03(a max. s küszöbe frekvencia) 0:Nincs művelet Energiatakarék 1:Automatikus energiatakarékos üzem os üzem A motor kis terhelés esetén automatikusan kiválasztása energiatakarékosra állítja át a kimeneti feszültséget Válassza ki a kimeneti beállítási csatornát a V/F görbe szeparálásakor. 0: Gombsor beállított feszültség: a kimeneti feszültséget a P04.28 határozza meg. 1:AI1 beállított feszültség ; Feszültségbeál 2:AI2 beállított feszültség ; lítási csatorna 3:AI3 beállított feszültség ; kiválasztása 4:HDI1 beállított feszültség; 5:Többfázisú fordulatszám beállított feszültség; 6:PID beállított feszültség; 7:MODBUS kommunikáció beállított feszültség; 8~10: Fenntartott 0,0% ,00 Hz Módosít 37

38 Funkciók ód P04.28 P04.29 P04.30 P04.31 Név Gombsor feszültség beállítás Feszültségnöv elés ideje Paraméterek részletes utasításai Megjegyzés: 100% a motor névleges feszültségével egyezik meg. A funkciókód a feszültség digitálisan beállított e, ha a feszültség beállítási csatornájához a gombsor kiválasztást választottak ki. A beállítási tartomány:0,0%~100,0% A feszültség növelési ideje az az idő, amikor az inverter a kimeneti minimum feszültségről a kimeneti maximum feszültségre gyorsul fel. Feszültségcsök A feszültség csökkenési ideje az az idő, amikor az inverter a kentési idő kimeneti maximum feszültségről a kimeneti minimum feszültségre lassul le. A beállítási tartomány: 0,0~3600,0 mp Kimeneti maximum feszültség Állítsa be a kimeneti feszültség felső és alsó határét. A P04.31 beállítási tartománya:p04.32~100,0%(a motor névleges feszültsége) A P04.32 beállítási tartománya:0,0%~ P04.31(a motor névleges feszültsége) Alapértel mezett 100,0% 5,0 mp 5,0 mp 100,0% 2 Módosít P04.32 Kimenet minimum feszültség 0,0% 2 P05.00 P05.01 P05.02 P05.03 P05.04 HDI bemenet típusának kiválasztása S1 P05 csoport Bemeneti csatlakozókapcsok 0: HDI a nagyimpulzusú bemenet. Lásd P05.49~P :HDI az átkapcsolási bemenet 0: Nincs funkció csatlakozókapc 1: Előreforgási művelet sok 2: Hátraforgási művelet funkciójának 3: 3-huzalos vezérlési művelet kiválasztása 4: Előreforgási léptetés S1 5: Hátraforgási léptetés csatlakozókapc 6: Üres sebességfokozatba kapcsolás a leállításhoz sok 7: Hiba miatt alaphelyzetbe állás funkciójának 8: Művelet leállítása kiválasztása 9: Külső bemeneti hiba S3 10:Frekvenciabeállítás növelése (UP) csatlakozókapc sok funkciójának kiválasztása S4 csatlakozókapc sok funkciójának 11:Frekvenciabeállítás csökkentése(down) 12:Frekvenciamódosítási beállítás törlése 13:Váltás A és B beállítás között 14:Váltás kombinációs beállítás és A beállítás között 15:Váltás kombinációs beállítás és B beállítás között 16:1. többfázisú sebesség csatlakozókapocs 17:2. többfázisú sebesség csatlakozókapocs 18:3. többfázisú sebesség csatlakozókapocs

39 Funkciók ód P05.05 P05.06 P05.07 P05.08 P05.09 P05.10 P05.11 P05.12 P05.13 Név Paraméterek részletes utasításai kiválasztása 19:4. többfázisú sebesség csatlakozókapocs 20:Többfázisú sebesség leállítása 21:1. ACC/DEC időopció 22:2. ACC/DEC időopció S5 csatlakozókapc sok funkciójának kiválasztása S6 csatlakozókapc sok funkciójának kiválasztása S7 csatlakozókapc sok funkciójának kiválasztása S8 csatlakozókapc sok funkciójának kiválasztása HDI csatlakozókapc sok funkciójának kiválasztása 23:Egyszer PLC leállítás visszaállítása 24:Egyszerű PLC leállítása 25:PID vezérlés leállítása 26:Keresztirányú leállítás(az aktuális frekvencián megáll) 27:Keresztirányú visszaállítás(visszatér a középső frekvenciához) 28:Számláló visszaállítása 29:Nyomatékvezérlő tiltása 30:ACC/DEC tiltása 31:Számláló kioldója 32:Hosszúság visszaállítása 33:Átmenetileg törli a frekvenciamódosítási beállítást 34:DC fékezés 35:Az 1. motort 2. motorra váltja át 36:A parancsot a gombsorra juttatja el 37:A parancsot a csatlakozókapcsokra juttatja el 37:A parancsot a kommunikációra juttatja el 39:Előmágnesezett parancs 40:Törli a teljesítményt 41:Megtartja a teljesítményt 42~63:Fenntartott A bemeneti csatlakozókapcsok polaritásának beállításához A bemeneti használt funkciókód. csatlakozókapc Állítsa a bitet 0-ra, ekkor a csatlakozókapocs anód lesz. sok Állítsa a bitet 1-re, ekkor a csatlakozókapocs katód lesz. polaritásának BIT0 BIT1 BIT2 BIT3 BIT4 kiválasztása S1 S2 S3 S4 HDI A beállítási tartomány:0x000~0x1ff Szűrő átkapcsolási ideje Állítsa be a S1~S4 és a HDI csatlakozókapcsok minta szűrési idejét. Ha az interferencia erős, akkor növelje a paraméter ét a rendellenes működés elkerülése érdekében. 0,000~1,000mp Engedélyezze a virtuális csatlakozókapcsok bemeneti funkcióját a kommunikációs módban. Virtuális 0:Virtuális csatlakozókapcsok érvénytelenek csatlakozókap 1:MODBUS kommunikáció virtuális csatlakozókapcsok ocs beállítás érvénytelen 2:Fenntartott Csatlakozókap ocs vezérlés futási mód Állítsa be a csatlakozókapocs-vezérlés működtetési módját 0:2-huzalvezérlés 1, feleljen meg az iránnyal való egyezéshez Ez a mód széles körben alkalmazott. Ez Alapértel mezett x000 0,010mp Módosít

40 Funkciók ód Név Paraméterek részletes utasításai Alapértel mezett Módosít határozza meg a FWD és REV terminálparancsok által meghatározott forgásirányt. 1:2-2. huzalvezérlés; Válassza el az engedélyezést az iránytól. Az ebben a módban meghatározott FWD az engedélyezők közé tartozik. Az irány a meghatározott REV állapotától függ. 2:3-1. huzalvezérlés; A Sin az engedélyező csatlakozókapocs ebben a módban, a parancsfuttatást pedig az FWD kezdeményezi, az irányt pedig a REV vezérli. A Sin természetesen zárt. 3:3-2. huzalvezérlés; A Sin az engedélyező csatlakozókapocs ebben a módban, míg a parancsfuttatást az SB1 és SB2 kezdeményezi, a forgásirányt pedig mindkettő vezérli. Az NC SB2 hozza létre a leállítási parancsot. SB1 SB2 FWD SIn SB3 REV COM Megjegyzés: 2-huzalos futási módban, amikor az FWD/REV csatlakozókapocs aktív, akkor az inverter leáll, mivel más forrásokból leállítási parancsot kap, míg az FWD/REV vezérlőterminál aktív marad; az inverter nem üzemel, amikor a leállítási parancsot törölték. Az inverter csak akkor indítható újra, amikor az FWD/REV újraindult. Például az aktív STOP/RSTOP, amikor a PLC jelciklus leáll, a rögzített hossz leáll és a terminálvezérlés (lásd P07.04). P05.14 S1 A funkciókód határozza meg a programozható terminálok csatlakozókap elektronikai szintjének megfelelő késleltetési időt a be- és 0.000mp 40

41 41 Funkciók ód Név Paraméterek részletes utasításai Alapértel mezett Módosít ocs bekapcsolás késleltetési ideje kikapcsoláshoz. Beállítási tartomány:0,000~50,000mp P05.15 S1 csatlakozókap ocs kikapcsolás késleltetési ideje 0,000mp P05.16 S2 csatlakozókap ocs bekapcsolás késleltetési ideje 0,000mp P05.17 S2 csatlakozókap ocs kikapcsolás késleltetési ideje 0,000mp P05.18 S3 csatlakozókap ocs bekapcsolás késleltetési ideje 0,000mp P05.19 S3 csatlakozókap ocs kikapcsolás késleltetési ideje 0,000mp P05.20 S4 csatlakozókap ocs bekapcsolás késleltetési ideje 0,000mp P05.21 S4 csatlakozókap ocs kikapcsolás késleltetési ideje 0,000mp P05.30 HDI csatlakozókap ocs 0,000mp

42 Funkciók ód P05.31 P05.32 P05.33 P05.34 P05.35 P05.36 P05.37 Név bekapcsolás késleltetési ideje HDI csatlakozókap ocs kikapcsolás késleltetési ideje AI1 alsó határe AI1 alsó határének megfelelő beállítás AI1 felső határe AI1 felső határének megfelelő beállítás Paraméterek részletes utasításai Az AI1 a potenciométer gombsoron állítható be, míg az AI2/AI3 a terminálon állítható be. A funkciókód határozza meg az analóg bemeneti feszültség és a hozzá tartozó beállított közötti et. Ha az analóg bemeneti feszültség a beállított minimum vagy maximum bemeneti felett van, akkor az inverter a minimumon vagy a maximumon számlál. Amikor az analóg bemenet az aktuális bemenet, akkor a 0~20mA megfelelő feszültsége 0~10V. Más esetekben a 100,0%-nak megfelelő névleges eltérő. Lásd az alkalmazást a részletes információkért. Az alábbi ábra a különböző alkalmazásokat mutatja be: Alapértel mezett 0,000mp Módosít 0,00 V 0,0% 10,00 V 100,0% AI1 bemeneti szűrésidő 0,100mp AI2 alsó határe 0,00 V P05.38 P05.39 P05.40 P05.41 P05.42 P05.43 P05.44 P05.45 AI2 alsó határének megfelelő beállítás AI2 felső határe AI2 felső határének megfelelő beállítás AI2 bemeneti szűrésidő AI3 alsó Bemeneti szűrési idő: ez a paraméter az analóg bemenet érzékenységének beállítására használható. Az megfelelő növelésével javítható az analóg anti-interferencia, ugyanakkor gyengíthető az analóg bemenet érzékenysége Megjegyzés: Az AI1 0~10V bemenetet, az AI2 0~10V bemenetet vagy 0~20mA bemenetet támogat, amikor AI2 0~20mA bemenetet választ ki, a 20mA-nak megfelelő feszültség 5V. Az AI3-10V~+10V bemenetet támogat. A P05.32 beállítási tartománya:0,00v~p05.34 A P05.33 beállítási tartománya:-100,0%~100,0% A P05.34 beállítási tartománya:p05.32~10,00v A P05.35 beállítási tartománya:-100,0%~100,0% határe A P05.36 beállítási tartománya:0,000mp~10,000mp -10,00V A P05.37 beállítási tartománya:0,00v~p05.39 AI3 alsó A P05.38 beállítási tartománya:-100,0%~100,0% határének megfelelő beállítás AI3 középe AI3-nak megfelelő A P05.39 beállítási tartománya:p05.37~10,00v A P05.40 beállítási tartománya:-100,0%~100,0% A P05.41 beállítási tartománya:0,000mp~10,000mp A P05.42 beállítási tartománya:-10,00v~p05.44 A P05.43 beállítási tartománya:-100,0%~100,0% A P05.44 beállítási tartománya:p05.42~p05.46 A P05.45 beállítási tartománya:-100,0%~100,0% 0,0% 10,00 V 100,0% 0,100mp -100,0% 0,00 V 0,0% 42

43 Funkciók ód P05.46 P05.47 P05.48 P05.49 P05.50 P05.51 P05.52 P05.53 P05.54 P06.03 P06.04 Név Paraméterek részletes utasításai Alapértel mezett Módosít középbeállítás A P05.46 beállítási tartománya:p05.44~10,00v AI3 felső A P05.47 beállítási tartománya:-100,0%~100,0% határe A P05.48 beállítási tartománya:0,000mp~10,000mp 10,00 V AI3 felső határének megfelelő 100,0% beállítás AI3 bemeneti szűrésidő 0,100mp Ezt a funkciót akkor válassza ki, ha a HDI csatlakozókapcsok HDI nagysebességű impulzusbemenetet adnak nagysebesség 0:Frekvenciabemenet beállítása, frekvenciaforrás beállítása ű 1:Számlálóbemenet, nagysebességű impulzusbemenetszámláló csatlakozókapcsok impulzusbeme neti funkció 2:Hosszmérő bemenet, hosszmérő bemeneti kiválasztása csatlakozókapcsok 0 2 A HDI alsó frekvenciahatár 0,00 KHz ~ P ,00KHz a A HDI alsó frekvenciabeáll ításnak -100,0%~100,0% 0,0% megfelelő beállítás A HDI felső frekvenciahatár P05.50 ~50,00KHz 50,00KHz a A HDI felső frekvenciahatár -100,0%~100,0% ának megfelelő 100,0% beállítás HDI frekvencia bemeneti 0,000mp~10,000mp 0,100mp szűrésideje PO1 relé kimenet kiválasztása RO2 relé kimenet kiválasztása P06 csoport Kimeneti csatlakozókapcsok 0:Érvénytelen 0:Nincs művelet 2:Előreforgási művelet 3:Hátraforgási művelet 4: Léptetési művelet 5:Inverterhiba 6:FDT1 frekvenciafok tesztelése 7:FDT2 frekvenciafok tesztelése 8:Frekvencia beérkezése 9:Nullsebességen járás 10:Frekvencia felső határának beérkezése 10:Frekvencia alsó határának beérkezése 12:Üzemeltetésre készen áll

44 Funkciók ód P06.05 P06.10 P06.11 P06.12 P06.13 P06.14 P06.15 P06.16 Név A kimeneti csatlakozókapc sok polaritásának kiválasztása RO1 bekapcsolás késleltetési ideje RO1 kikapcsolás késleltetési ideje RO2 bekapcsolás késleltetési ideje RO2 kikapcsolás késleltetési ideje AO1 kimenet kiválasztása AO2 kimenet kiválasztása Paraméterek részletes utasításai 13:Előmágnesezés 14:Túlterhelés előriasztás 15: Alulterhelés előriasztás 16:Egyszerű PLC-fázis befejezése 17:Egyszerű PLC-ciklus befejezése 18:Beállított számlálási beérkezése 19:Meghatározott számlálási beérkezése 20:Külső hiba érvényes 21:Hossz beérkezése 22:Futási idő beérkezése 23:MODBUS kommunikáció virtuális csatlakozókapcsok kimenet 24~30:Fenntartva Ezt a funkciókódot a kimeneti csatlakozókapocs pólusának beállítására használjuk. Amikor az aktuális bitet 0-ra állítják, akkor a bemeneti csatlakozókapocs pozitív. Amikor az aktuális bitet 1-ra állítják, akkor a bemeneti csatlakozókapocs negatív. BIT0 BIT1 RO1 Beállítási tartomány:00~0f RO2 A funkciókód határozza meg a programozható terminálok elektronikai szintje változásának késleltetési idejét a be- és kikapcsolás során. Beállítási tartomány:0,000~50,000mp Megjegyzés:P06.08 és P06.08 csak akkor érvényes, ha P06.00=1. 0:Futási frekvencia 1:Beállított frekvencia 2:Rámpa referenciafrekvenciája 3:Futási fordulatszám 4:Kimeneti áram (az inverter névleges áramához viszonyítva) 4:Kimeneti áram (a motor névleges áramához viszonyítva) 6:Kimeneti feszültség HDO nagysebesség ű impulzuskimen 7:Kimeneti teljesítmény et kiválasztása 8:Beállított nyomaték 9:Kimeneti nyomaték Alapértel mezett Módosít 00 0,000mp 0,000mp 0,000mp 0,000mp

45 Funkciók ód P06.17 P06.18 P06.19 P06.20 P06.21 P06.22 P06.23 P06.24 P06.25 P06.26 P07.00 Név Paraméterek részletes utasításai 10:Analóg AI1 bemeneti 11:Analóg AI2 bemeneti 12:Analóg AI3 bemeneti 13:Nagysebességű impulzus HDI bemeneti 14:MODBUS kommunikáció beállított 1 15:MODBUS kommunikáció beállított 2 16~21: Fenntartott 4:Nyomatékáram (a motor névleges áramához viszonyítva) 4:Gerjesztőáram (a motor névleges áramához viszonyítva) 24~30: Fenntartott AO1 kimenet alsó határe Az alsó A fenti funkciókódok határozzák meg a kimeneti és az határnek megfelelő AO1 kimenet AO1 kimenet felső határe A felső határnek analóg kimenet közötti kapcsolatot. Amikor a kimeneti túllépi a maximum vagy minimum kimenet beállítási tartományát, akkor a kimenet alsó vagy felső határe szerint számol. Amikor az analóg kimenet az aktuális kimenet, akkor 1mA 0,5V-nak felel meg. Ettől eltérő esetekben a kimeneti 100%-ának megfelelő analóg kimenet eltérő lesz. Lásd az egyes alkalmazásokat a megfelelő AO1 részletes információkért. A kimenet O 10V(20m A) AO1 kimenet szűrésidő AO2 kimenet alsó határe 0.0% 100.0% Az alsó A P06.18 beállítási tartománya 0,00V~10,00V határnek A P06.19 beállítási tartománya P06.17~100,0% megfelelő AO2 A P06.20 beállítási tartománya 0,00V~10,00V kimenet A P06.21 beállítási tartománya 0,000mp~10,000mp AO2 kimenet A P06.22 beállítási tartománya 0,0%~P06.24 felső A P06.23 beállítási tartománya 0,00V~10,00V határe A P06.24 beállítási tartománya P06.22~100,0% A P06.25 beállítási tartománya 0,00V~10,00V A P06.26 beállítási tartománya 0,000mp~10,000mp A felső határnek megfelelő AO2 kimenet AO2 kimenet szűrésidő Felhasználói jelszó P07 csoport Ember-gép interfész 0~65535 A jelszavas védelem akkor válik aktívvá, ha egy nullától eltérő számot állít be : Törölje a korábbi felhasználói jelszót, és kapcsolja ki a jelszavas védelmet. Alapértel mezett Módosít 0,0% 0,00 V 100,0% 10,00 V 0,000mp 0,0% 0,00 V 100,0% 10,00 V 0,000mp 0 45

46 Funkciók ód P07.02 P07.03 P07.04 Név QUICK/JOG funkció kiválasztása Paraméterek részletes utasításai Miután a felhasználói jelszó aktívvá vált, ha a jelszó helytelen, akkor a felhasználók nem léphetnek a paramétermenübe. A felhasználó csak helyes jelszó megadásával ellenőrizheti vagy módosíthatja a paramétereket. Ne feledje el a felhasználói jelszavakat. A funkciókódok szerkesztési állapotából való visszalépést követően a jelszavas védelem 1 percen belül aktivál. Ha a jelszó elérhető, nyomja meg a PRG/ESC gombot a funkciókódok szerkesztési állapotába való belépéshez, ekkor jelenik meg. Ha nem tudja megadni az érvényes jelszót, akkor az üzemeltető nem léphet be. Megjegyzés: az alapértelmezett visszaállítása törölheti a jelszót, ezért ezt körültekintéssel alkalmazza. 0:Nincs funkció 1:Léptetve futás. A QUICK/JOG gomb lenyomásával léptetve futás hajtható végre. 2:A megjelenítési állapotot változtatja az eltolás gombbal. A QUICK/JOG gomb lenyomásával a megjelenített funkciókód jobbról balra tolható el. 3:Az előre- és hátraforgás közötti váltás. A QUICK/JOG lenyomásával a frekvenciaparancsok iránya változtatható meg. Ez a funkció csak a gombsor parancscsatornáiban érvényes. 4:UP/DOWN beállítások törlése. A QUICK/JOG lenyomásával az UP/DOWN beállított e törölhető. 5: Üres sebességfokozatba kapcsolás a leállításhoz. A QUICK/JOG gomb lenyomásával üres sebességfokozatba kapcsolás a leállításhoz. 6: A parancsfuttatási forrás váltása. A QUICK/JOG lenyomásával a parancsfuttatási forrás váltható át. 7:Gyors üzembehelyezési mód(nem gyári paraméter szerinti üzembe helyezés) Megjegyzés: A QUICK/JOG lenyomásával az előre- és hátraforgás között válthat. Az inverter nem jegyzi fel az állapotot a váltást követően a kikapcsolás során. Az inverter a következő bekapcsoláskor a P00.13 paraméter szerint fut. A QUICK/JOG Amikor P07.06=6, állítsa be a parancsfuttatási csatorna a váltási szekvenciáját. parancsfuttatás 0:Gombsor vezérlése csatlakozókapcsok i csatorna vezérlése kommunikáció vezérlése váltási 1:Gombsor vezérlése csatlakozókapcsok vezérlése szekvenciájána 2:Gombsor vezérlése kommunikáció vezérlése k kiválasztása 3:Csatlakozókapcsok vezérlése kommunikáció vezérlése STOP/RST leállítási funkció A STOP/RST segítségével válassza ki a leállítási funkciót. A STOP/RST bármely állapotban aktív a hiba miatti alaphelyzetbe álláshoz. 0:Csak a panelvezérléshez érvényes 1:A panel és csatlakozókapcsok vezérléséhez is érvényes 2:A panel és kommunikáció vezérléséhez is érvényes 3:Valamennyi vezérlési módhoz érvényes Alapértel mezett Módosít

47 Funkciók ód P07.05 P07.06 P07.07 P07.08 P07.09 Név A futási állapot 1. paraméter kiválasztása A futási állapot 2. paraméter kiválasztása A leállítási állapot paraméter kiválasztása Frekvencia kijelzési együttható Futási fordulatszám Paraméterek részletes utasításai 0x0000~0xFFFF BIT0:futási frekvencia (Hz be) BIT1:beállított frekvencia (Hz villog) BIT2:busz feszültsége (Hz be) BIT3:kimeneti feszültség (V be) BIT4:kimeneti áram (A be) BIT5:futási fordulatszám (rpm be) BIT6:kimeneti teljesítmény (% be) BIT7:kimeneti nyomaték (% be) BIT8:PID referencia (% villog) BIT9:PID visszacsatolási (% be) BIT10:bemeneti csatlakozókapocs állapot BIT10:kimeneti csatlakozókapocs állapot BIT12:nyomaték beállított e (% be) BIT13:impulzusszámláló e BIT14:hossz BIT15:PLC és az aktuális fázis a többfázisú sebességben 0x0000~0xFFFF BIT0: analóg AI1 (V be) BIT1: analóg AI2 (V be) BIT2: analóg AI3 (V be) BIT3: nagysebességű impulzus HDI frekvencia BIT4: motor túlterhelésének százaléka (% be) BIT5: inverter túlterhelésének százaléka (% be) BIT6: rámpa frekvencia megadott (Hz be) BIT7: lineáris BIT8: AC bemeneti áram (A be) BIT9~15:fenntartva 0x0000~0xFFFF BIT0:beállított frekvencia(hz be, frekvencia lassan villog) BIT1:buszfeszültség (V be) BIT2:bemeneti csatlakozókapocs állapot BIT3:kimeneti csatlakozókapocs állapot BIT4:PID referencia (% villog) BIT5:PID visszacsatolás e (% villog) BIT6:nyomatékreferencia (% villog) BIT7:analóg AI1 (V be) BIT8:analóg AI2 (V be) BIT9: analóg AI3 (V be) BIT10:nagysebességű impulzus HDI frekvencia BIT11:PLC és az aktuális fázis a többfázisú sebességben BIT12:impulzusszámlálók BIT13~BIT15:fenntartott 0.01~10.00 Kijelzett frekvencia=futási frekvencia* P ,1~999,9% Mechanikai fordulatszám =120*kijelzett futási frekvencia P07.09/motor póluspárok Alapértel mezett 0x03FF 0x0000 0x00FF Módosít 1,00 100,0% 47

48 Funkciók ód P07.10 P07.11 P07.12 Név Lineáris sebesség kijelzett együttható Paraméterek részletes utasításai 0,1~999,9% Lineáris sebesség= mechanikai fordulatszám P07.10 Alapértel mezett Módosít 1,0% Egyenirányító hídmodul hőmérséklet -20,0~120,0 Invertermodul hőmérséklete -20,0~120,0 P07.13 Szoftververzió 1,00~655,35 P07.14 P07.15 P07.16 Helyi kumulatív 0~65535h futási idő Az inverter nagy Kijelzi az inverter által felhasznált teljesítményt. teljesítményfog Az inverter teljesítményfogyasztása=p07.15*1000+p07.16 yasztása P07.15 beállítási tartománya: 0~65535 (*1000) Az inverter kis P07.16 beállítási tartománya: 0,0~999,9 teljesítményfog yasztása P07.17 Fenntartott Fenntartott P07.18 P07.19 P07.20 P07.21 P07.22 P07.23 P07.24 P07.25 P07.26 Az inverter névleges teljesítménye 0,4~3000,0kW Az inverter névleges 50~1200V feszültsége Az inverter névleges 0,1~6000,0A árama Gyári vonalkód 0x0000~0xFFFF 1 Gyári vonalkód 0x0000~0xFFFF 2 Gyári vonalkód 0x0000~0xFFFF 3 Gyári vonalkód 0x0000~0xFFFF 4 Gyári vonalkód 0x0000~0xFFFF 5 Gyári vonalkód 0x0000~0xFFFF 6 48

49 Funkciók ód Név Paraméterek részletes utasításai Alapértel mezett Módosít P07.27 Aktuális hibatípus 0:Nincs hiba 1:IGBT U fázisvédelem (OUt1) 2:IGBT V fázisvédelem (OUt2) 3:IGBT W fázisvédelem (OUt3) 4:OC1 5:OC2 6:OC3 7:OV1 8:OV2 9:OV3 10:UV 11:Motortúlterhelés (OL1) 12:Az inverter túlherhelése (OL2) 13:Bemeneti oldali fázisveszteség (SPI) 14:Kimeneti oldali fázisveszteség (SPO) 15:Az egyenirányító modul túlmelegedése (OH1) 16:Az invertermodul túlmelegedési hibája (OH2) 17:Külső hiba (EF) 18:485 kommunikációs hiba (CE) 19:Áramérzékelési hiba (ItE) 20:Motor automatikus hangolási hiba (te) 21:EEPROM műveleti hiba (EEP) 22:PID válasz üzemen kívüli hiba (PIDE) 23:Fékegység hiba (bce) 24:Futási idő beérkezése (END) 25:Elektronikus túltöltődés (OL3) 26:Panel kommunikációs hiba (PCE) 27:Paraméterfeltöltési hiba (UPE) 28:Paraméterletöltési hiba (DNE) 29:Profibus kommunikációs hiba (E-DP) 30:Ethernet kommunikációs hiba (E-NET) 31:CAN kommunikációs hiba (E-CAN) 32:Földelés rövidzárlati hiba 1 (ETH1) 33:Földelés rövidzárlati hiba 2 (ETH2) 34:Sebességbeli eltérés hiba (deu) 35:Helytelen beállítás (STu) 36: Alulfeszültségi hiba (LL) P07.28 Előző hibatípus P07.29 P07.30 P07.31 P07.32 P07.33 P07.34 Korábbi 2 hibatípus Korábbi 3 hibatípus Korábbi 4 hibatípus Korábbi 5 hibatípus Aktuális hiba futási frekvencia Rámpa megadott frekvenciája az aktuális hibán 0,00Hz 0,00Hz 49

50 Funkciók ód P07.35 P07.36 P07.37 P07.38 P07.39 P07.40 P07.41 P07.42 P07.43 P07.44 P07.45 P07.46 P07.47 P07.48 P07.49 P07.50 Név Kimeneti feszültség az aktuális hibán Aktuális hiba kimeneti áram Aktuális hiba buszfeszültség A max. hőmérséklet az aktuális hibán Bemeneti csatlakozókapc sok állapota az aktuális hibán Kimeneti csatlakozókapc sok állapota az aktuális hibán Korábbi hiba futási frekvencia Rámpa referenciafrekv encia a korábbi hibán Kimeneti feszültség a korábbi hibán Kimeneti áram a korábbi hibán Buszfeszültség a korábbi hibán Max. hőmérséklet a korábbi hibán Bemeneti csatlakozókapc sok állapota a korábbi hibán Kimeneti csatlakozókapc sok állapota a korábbi hibán Korábbi 2 hiba y futási frekvencia Kimeneti feszültség a Paraméterek részletes utasításai Alapértel mezett 0V 0,0A 0,0 V 0,0 Módosít 0 0 0,00Hz 0,00Hz 0V 0,0A 0,0 V 0, ,00Hz 0,00Hz 50

51 Funkciók ód P07.51 P07.52 P07.53 P07.54 P07.55 P07.56 Név korábbi 2 hibán Kimeneti áram a korábbi 2 hibán Kimeneti áram a korábbi 2 hibán Buszfeszültség a korábbi 2 hibán A max. hőmérséklet a korábbi 2 hibán Bemeneti csatlakozókapc sok állapota a korábbi 2 hibán Kimeneti csatlakozókapc sok állapota a korábbi 2 hibán P08.00 ACC idő 2 P08.01 DEC idő 2 P08.02 ACC idő 3 P08.03 DEC idő 3 P08.04 ACC idő 4 P08.05 DEC idő 4 P08.06 P08.07 P08.08 P08.09 P08.10 Léptetve futási frekvencia Léptetve futás ACC idő Léptetve futás DEC idő 1. átváltási frekvencia 1. átváltási frekvenciatarto mány Paraméterek részletes utasításai P08 csoport Jobb működés Lásd a P00.11-et és P00.12-t a részletes információkért A MSI100 sorozat inverterei négy csoport ACC/DEC időt különböztetnek meg, amelyeket a P5 csoporttal lehet kiválasztani. Az ACC/DEC idő első csoportja a gyári alapértelmezett beállítás. A beállítási tartomány: 0,0~3600,0 mp Ez a paraméter a referenciafrekvencia léptetés közbeni meghatározására alkalmas. Beállítási tartomány: 0,00Hz ~P00.03(a max. frekvencia) A léptetési ACC idő azt az időt jelenti, ami az inverternek a 0Hz-ről a maximális frekvencia eléréséhez szükséges. A léptetési DEC idő azt az időt jelenti, ami az inverternek a maximális frekvenciaről (P0.03) 0Hz eléréséhez szükséges. A beállítási tartomány: 0,0~3600,0 mp Amikor a beállított frekvencia az átváltási frekvencia tartományába ér, akkor az inverter az átváltási frekvencia szélén fut. Az inverter képes elkerülni a mechanikai rezonanciapontot az átváltási frekvencia beállításával. Az inverteren három átváltási frekvencia állítható be. Ez a funkció azonban Alapértel mezett 0V Módosít 0,0A 0,0 V 0,0 0 0 A modultól függ A modultól függ A modultól függ A modultól függ A modultól függ A modultól függ 5,00Hz A modultól függ A modultól függ 0,00Hz 0,00Hz 51

52 Funkciók ód P08.11 P08.12 P08.13 P08.14 P08.15 P08.16 P08.17 Név Paraméterek részletes utasításai 2. átváltási érvénytelenné válik, ha az összes átváltási pontok 0 et vesznek. frekvencia 2. átváltási frekvenciatarto mány 3. átváltási frekvencia 3. átváltási frekvenciatarto Beállítási tartomány: 0,00~P00.03(max. frekvencia) mány Keresztirányú Ez a funkció olyan iparágakra vonatkozik, amelyeknél tartomány keresztirányú és konvolúciós funkció szükséges, például a Hirtelen textil és vegyi anyagokból előállított rostok ágazata. átváltási A keresztirányú tartomány azt jelenti, hogy az inverter frekvenciatarto kimeneti frekvenciája a beállított frekvenciával ingadozik mány annak középpontjaként. A futási frekvencia útját alábbi Keresztirányú ábrázoljuk, melyhez a keresztirányt a P08.15 állítja be. növelési idő Amikor a P08.15 beállítása 0 és a keresztirány 0, akkor nincs funkciója. Alapértel mezett 0,00Hz 0,00Hz 0,00Hz 0,00Hz Módosít 0,0% 0,0% 5,0 mp P08.18 P08.25 Keresztirányú csökkenési idő Beállított számlálási Keresztirányú tartomány: A keresztirányú futást a felső és alsó frekvencia határ korlátozza. A keresztirányú frekvencia a középponti frekvenciához viszonyítva: keresztirányú tartomány AW=középponti frekvencia kereszirányú tartomány P Hirtelen átváltási frekvencia=keresztirányú tartomány AW hirtelen átváltási frekvencia P Keresztirányú frekvencián futtatáskor a hirtelen átváltási frekvenciának megfelelő. A keresztirányú frekvencia növelési ideje: A legalacsonyabbtól a legmagasabb pontig terjedő idő. A keresztirányú frekvencia csökkenési ideje: A legmagasabbtól a legalacsonyabb pontig terjedő idő. A P08.15 beállítási tartománya: 0,0~100,0%(a beállított frekvenciához viszonyítva) A P08.16 beállítási tartománya: 0,0~50,0%(a keresztirányú tartományhoz viszonyítva) A P08.17 beállítási tartománya: 0,1~3600,0mp A P08.18 beállítási tartománya: 0,1~3600,0mp A számláló a HDI csatlakozókapcsok bemeneti impulzusjelei segítségével működik. Amikor a számláló elér egy meghatározott számet, akkor a többfunkciós kimeneti csatlakozókapcsok a meghatározott számláló szám beérkezése jelet 5,0 mp 0 P08.26 Megadott 0 52

53 Funkciók ód Név számlálási Paraméterek részletes utasításai továbbítja, majd a számláló működésbe lép. Amikor a számláló eléri a beállított számet, akkor a többfunkciós kimeneti csatlakozókapcsok a beállított számláló szám beérkezése jelet továbbítja, majd a számláló törli az összes számot és újraszámítást végez a következő impulzus előtt. A P08.26 beállított számlálási nem haladhatja meg a P08.25 beállított számlálási et. A funkciót az alábbiakban ábrázoljuk: Alapértel mezett Módosít P08.27 P08.28 P08.29 P08.30 P08.31 P08.32 P08.33 Beállított futási idő Hiba miatt alaphelyzetbe állás ideje Hiba miatti automatikus alaphelyzetbe állás intervallumos ideje: A P08.25 beállítási tartománya: P08.26~65535 A P08.26 beállítási tartománya: 0~P08.25 Az inverter előre beállított futási ideje. Amikor a kumulatív futási idő eléri a beállított időt, akkor a többfunkciós digitális kimeneti csatlakozókapcsok a futási idő beérkezése jelet továbbítja. A beállítási tartomány: 0~65535m Hiba miatt alaphelyzetbe állás ideje: e funkció kiválasztásával állítható be a hiba miatt alaphelyzetbe állás ideje. Ha a hiba miatt alaphelyzetbe állás ideje meghaladja egy beállított et, akkor az inverter hiba miatt leáll, majd a javítás megkezdéséig várakozik. Hiba miatt alaphelyzetbe állás intervallumos ideje: A hiba bekövetkezésének ideje és az alaphelyzetbe állási művelet idejének végrehajtása közötti időintervallum. A P08.28 beállítási tartománya:0~10 A P08.29 beállítási tartománya:0,1~100,0mp Az inverter kimeneti frekvenciája a terheléssel együtt A változik. Ezt elsősorban a teljesítmény kiegyenlítésére frekvenciacsök alkalmazzák akkor, amikor több inverter hajt meg egy kenési arány terhelést. vezérlése A beállítási tartomány: 0,00~10,00Hz A MSI100 támogatja a két motor közötti váltást. Ez a funkció a váltócsatorna kiválasztására alkalmazható. Az 1. motor és 0:Csatlakozókapcsok váltása, a digitális csatlakozókapocs 2. motor közötti 35-ként kiválasztva váltócsatorna 1:MODBUS kommunikációs beállítás 2:MODBUS kommunikációs beállítás FDT1 elektronikus Amikor a kimeneti frekvencia meghaladja az FDT érzékelési szint elektronikus szint frekvenciáját, akkor a többfunkciós digitális e FDT1 visszatartás érzékelési e kimeneti csatlakozókapcsok a FDT érzékelési frekvenciaszint jelet továbbítja mindaddig, amíg a kimeneti frekvencia a vonatkozó frekvencia alá csökken (FDT elektronikus szint-fdt visszatartás érzékelési e), a jel pedig érvénytelen. Az alábbiakban egy hullámforma diagram látható: 0m 0 1,0 mp 0,00Hz ,00Hz 5,0% P08.34 FDT2 50,00Hz 53

54 Funkciók ód Név elektronikus érzékelési szint e Paraméterek részletes utasításai Alapértel mezett Módosít P08.35 P08.36 FDT2 visszatartás érzékelési e A P08.32 beállítási tartománya: 0,00~P00.03(max. frekvencia) A P08.33 beállítási tartománya: 0,0~100,0%(FDT1 elektronikus szint) A P08.34 beállítási tartománya: 0,00~P00.03(max. frekvencia) A P08.35 beállítási tartománya: 0,0~100,0%(FDT2 elektronikus szint) Amikor a kimeneti frekvencia a beállított frekvencia tartománya alatt vagy felett van, akkor a többfunkciós digitális kimeneti csatlakozókapocs a frekvencia beérkezése jelet továbbítja, lásd az alábbi ábrát a részletes információkért: Frekvencia beérkezésének érzékelési e 5,0% 0,00Hz P08.37 P08.38 P08.39 P08.40 P08.41 P08.42 Beállítási tartomány:0,00hz~p00.03(a max. frekvencia) Ez a paraméter használható a belső fékegység Energiafékezé vezérléséhez. s 0:Letiltva engedélyezése 1:Engedélyezve Megjegyzés: Csak a belső fékegységre alkalmazható. Energiafékezé s feszültségküszöbe Hűtőventilátor futási mód PWM kiválasztása Üzembe helyezés kiválasztása Gombsor adatvezérlési beállítás Az eredeti buszfeszültség beállítása után ezt a paramétert a terhelés megfelelő fékezéséhez állítsa be. A gyári a feszültségszint változásával módosul. A beállítási tartomány:200,0~2000,0v 0:Névleges futási mód 1:A ventilátor a bekapcsolást követően folyamatosan működik 0:PWM mód 1, 3-fázis üzembe helyezése és 2-fázis üzembe helyezése 1:PWM mód 2, 3-fázis üzembe helyezése 0:Érvénytelen 1:Érvényes 0x000~0x1223 LED egyes:frekvencia engedélyezésének kiválasztása 0:A / gombok, és a digitális potenciométer beállítások aktívak 0 400V feszültség: 700,0V 0x

55 Funkciók ód Név Paraméterek részletes utasításai Alapértel mezett Módosít 1:Csak / gombok beállításai aktívak 2:Csak a digitális potenciométer beállításai aktívak 3:Sem a / gombok, sem pedig a digitális potenciométer beállításai nem aktívak LED tízes: frekvenciavezérlés kiválasztása 0:Csak akkor aktív, ha P00.06=0 vagy P00.07=0 1:Valamennyi frekvenciabeállítási módhoz aktív 2:Inaktív a többfázisú sebességhez, amikor a többfázisú sebesség élvez elsőbbséget LED százas: műveletkiválasztás leállítás közben 0:Beállítás érvénytelen 1:Futás közben érvényes, leállítás után törlődik 1:Futás közben érvényes, leállítási parancs beérkezése után törlődik LED ezres: / gombok és digitális potenciométer integrál funkció 0:Az integrál funkció érvényes 0:Az integrál funkció érvénytelen P08.43 Fenntartott Fenntartott 0x00~0x221 LED egyes: frekvenciavezérlés kiválasztása 0:UP/DOWN csatlakozókapcsok beállítása érvényes 1:UP/DOWN csatlakozókapcsok beállítása érvénytelen LED tízes: frekvenciavezérlés kiválasztása UP/DOWN 0:Csak akkor aktív, ha P00.06=0 vagy P00.07=0 P08.44 csatlakozókapc 1:Az összes frekvenciamód aktív sok vezérlési 2:Amikor a több fázis élvez elsőbbséget, akkor az inaktív a 0x000 beállítása több fázisra vonatkozóan LED százas: műveletkiválasztás leállításkor 0:Beállítás aktív 1:Futás közben aktív, leállítás után törlődik 2:Futás közben aktív, leállítási parancs beérkezése után törlődik UP csatlakozókapc P08.45 P08.46 P08.47 sok 0,01~50,00mp frekvencianöve lési integrál aránya DOWN csatlakozókapc sok 0,01~50,00mp frekvenciainteg rál aránya Művelet 0x000~0x111 kiválasztása a LED egyes: Művelet kiválasztása a digitális frekvenciabeáll frekvenciabeállítás kikapcsolt állapota közben ítás kikapcsolt 0:Mentés kikapcsoláskor állapota 1:Törlés kikapcsoláskor 0,50 Hz/mp 0,50 Hz/mp 0x000 55

56 Funkciók ód P08.48 P08.49 P08.50 P08.51 P09.00 Név Paraméterek részletes utasításai közben LED tízes:műveletkiválasztás, amikor a MODBUS beállított frekvenciája kikapcsolt 0:Mentés kikapcsoláskor 1:Törlés kikapcsoláskor LED tízes:műveletkiválasztás, amikor az egyéb frekvencia beállított frekvenciája kikapcsolt 0:Mentés kikapcsoláskor 1:Törlés kikapcsoláskor Eredeti teljesítményfelv Ez a paraméter használható a teljesítményfelvétel eredeti étel magas bite ének beállításához. Eredeti A teljesítményfelvétel eredeti e=p08.48*1000+ P08.49 teljesítményfelv A P08.48 beállítási tartománya: 0~59999 (k) étel alacsony A P08.49 beállítási tartománya:0,0~999,9 bite Mágneses áramlás fékezése Az inverter bemeneti teljesítményfak tora Megadott PIDforrás kiválasztása Alapértel mezett Módosít 0 0,0 Ezt a funkciókódot a mágneses áramlás engedélyezésére használják. 0: Érvénytelen. 100~150:minél nagyobb az együttható, annál nagyobb a fékezési erő is. Ez az inverter a mágneses áramlás növelésével képes lelassítani a motort. A fékezés során a motor által létrehozott energia hőenergiává alakítható át a mágneses áramlás növelésével. Az inverter folyamatos megfigyelés alatt tartja a motorállapotot, még a mágneses áramlás időszaka alatt is. Ezért a mágneses áramlás a motor leállítására, valamint a motor fordulatszámának megváltoztatására alkalmazható. Egyéb előnye a következők: A leállítási parancsot követően azonnal fékezés. Nem szükséges megvárni a mágneses áramlás gyengülését. A hűtés javul. A rotortól eltérő sztátor árama a mágneses áramlással történő fékezés alatt nő, mialatt a sztátor hűtése a rotorénál hatékonyabbá válik. 0 Ezt a funkciókódot az AC bemeneti oldal kijelzett áramának beállítására használják. A beállítási tartomány: 0,00~1,00 P09 csoport PID-vezérlés Amikor a frekvenciaparancs kiválasztása (P00.06, P00. 07) 7-nek felel meg, vagy a feszültségbeállítási csatorna kiválasztása (P04.27) 6-nak felel meg, akkor az inverter futási módját a PID-eljárás vezérli. Ez a paraméter határozza meg a megadott célcsatornát a PID-eljárások során. 0:Gombsor digitális megadott (P09.01) 1:Analóg AI1 csatorna megadott 2:Analóg AI2 csatorna megadott 3:Analóg AI3 csatorna megadott 0,

57 Funkciók ód P09.01 P09.02 P09.03 P09.04 Név Gombsor PID előbeállítás PID visszacsatolási forrás Kiválasztása PID kimeneti jellemző kiválasztása Arányos erősség (Kp) P09.05 Időköz(Ti) Paraméterek részletes utasításai 4:nagysebességű impulzus HDI beállítás 5:Többfázisú sebességbeállítás 6:MODBUS kommunikáció beállítása 7~9:Fenntartva A PID-eljárás beállítási célja viszonylagos, a beállítás 100%- a a vezérelt rendszer válaszának 100%-ával egyenlő. A rendszert a viszonylagos szerint kalkulálták (0~100,0%). Megjegyzés: Többfázisú sebesség meghatározva, a P10 csoport paramétereinek beállításával realizálható. Amikor P09.00=0, állítsa be a paramétert, amelynek alape a rendszer visszacsatolási e. A beállítási tartomány: -100,0%~100,0% Válassza ki a PID-csatornát a paraméterrel. 0:Analóg AI1 csatorna visszacsatolás 1:Analóg AI2 csatorna visszacsatolás 2:Analóg AI3 csatorna visszacsatolás 3:Nagysebességű HDI visszacsatolás 4:MODBUS kommunikációs visszacsatolás 5~7:Fenntartva Megjegyzés: A megadott csatorna és a visszacsatolási csatorna nem eshet egybe, ellenkező esetben a PID nem képes hatékony vezérlésre. 0: PID kimenet pozitív: Amikor a visszacsatolási jel meghaladja a PID megadott ét, akkor az inverter kimeneti frekvenciája csökkenni fog a PID kiegyensúlyozása érdekében. Például, a feszültség PID-vezérlés az összekötés során 1: A PID kimenet negatív: Amikor a visszacsatolási jel erősebb a PID megadott énél, akkor az inverter kimeneti frekvenciája nőni fog a PID kiegyensúlyozása érdekében. Például, a feszültség PID-vezérlés az szétkötés során Ez a funkció a PID bemenet P arányos erősségéhez alkalmazható. A P határozza meg a teljes PID-beállító erősségét. A 100 paraméter azt jelenti, hogy amikor a PID visszacsatolás eltolása és a megadott 100%, akkor PID-beállító beállítási tartománya maximum lesz. Frekvencia (az integrálés differenciálfunkciótól eltekintve). A beállítási tartomány:0,0~100,0 Alapértel mezett Ez a paraméter határozza meg a PID-beállító sebességét, hogy végrehajtsa az integrálbeállítást a PID visszacsatolás és referencia eltérésében. Amikor a PID visszacsatolás és referencia eltérése 100%, 0.10mp akkor az integrálbeállító a megadott időt követően (az arányos és differenciál hatástól eltekintve) folyamatosan működik, hogy elérje a maximum frekvenciát (P00.03) vagy a Módosít 0,0% 0 0 1,00 57

58 Funkciók ód P09.06 P09.07 P09.08 Név Differenciálidő (Td) Paraméterek részletes utasításai maximum feszültséget (P04.31). Minél rövidebb az integrálidő, annál erősebb a beállítás Beállítási tartomány: 0,01~10,00mp Ez a paraméter határozza meg a változási arány erősségét, amikor a PID-beállító végrehajtja az integrálbeállítást a PID visszacsatolás és referencia eltérésében. Ha a PID visszacsatolás 100%-ra vált az idő alatt, akkor az integrálbeállító beállítása (az arányos és differenciál hatástól eltekintve) lesz a maximum frekvencia (P00.03) vagy a maximum feszültség (P04.31). Minél hosszabb az integrálidő, annál erősebb a beállítás Beállítási tartomány: 0,01~10,00mp Ez a paraméter a visszacsatolás mintavételezési ciklusát jelenti. A modulátor minden mintavételezési ciklusban Mintavételezési számítást végez. Minél hosszabb a mintavételezési ciklus, ciklus (T) annál lassabb a válasz. Beállítási tartomány: 0,00~100,00mp A PID-rendszer kimenete a zárt hurok referencia maximális eltérésétől függ. Az alábbi ábrán mutatottak szerint a PIDbeállító leáll, ha az eltérési határbe ér. A rendszer pontossága és stabilitása érdekében megfelelően állítsa be ezt a funkciót. PID-vezérlés eltérési határ Alapértel mezett 0,00mp 0.10mp Módosít 0,0% P09.09 P09.10 P09.11 A PID kimeneti felső határe A PID kimeneti alsó határe A beállítási tartomány:0,0~100,0% Ezeket a paramétereket a PID-beállító kimenetének felső és alsó határe beállításához használják. A 100,0% a max. frekveciának vagy max. feszültségnek (P04.31) felel meg. P09.09 beállítási tartománya: P09.10~100,0% P09.10 beállítási tartománya: -100,0%~P09.09 Visszacsatolás Akkor állítsa be a PID-visszacsatolás üzemen kívüli észlelési üzemen kívüli et, amikor az észlelési kisebb vagy egyenlő a észlelési visszacsatolási üzemen kívüli észlelési kel, valamint az idő túllépi a P09.12-ben beállított et, mely esetben az inverter PID feedback offline fault jelentést küld, a gombsoron pedig a PIDE üzenet jelenik meg. 100,0% 0,0% 0,0% P09.12 Visszacsatolás üzemen kívüli észlelési ideje 1,0 mp 58

59 Funkciók ód P09.13 P10.00 P10.01 P10.02 P10.03 P10.04 P10.05 Név PID beállítás kiválasztása Az egyszerű PLC az alábbiakat jelenti: Egyszerű PLC memória kiválasztása Többfázisú sebesség 0 0. fázis futási ideje Többfázisú sebesség 1 1. fázis futási ideje Paraméterek részletes utasításai P09.11 beállítási tartománya: 0,0~100,0% P09.12 beállítási tartománya: 0,0~3600,0mp 0x00~0x11 LED egyes: 0: Folytassa a belső behangolást, ha a frekvencia eléri a felső és alsó határet; Az integráció mutatja a referencia és a visszacsatolás közötti változást, hacsak el nem éri a belső határet. Amikor a referencia és a visszacsatolás közötti trend megváltozik, akkor a folyamatos üzem hatásának eltolásához további idő szükséges, az integráció pedig a trenddel együtt változik. 1: Fejezze be a belső hangolást, ha a frekvencia eléri a felső és alsó határet. Amennyiben az integráció stabilizálódik, a referencia és a visszacsatolás közötti trend pedig megváltozik, akkor az integráció a trenddel együtt gyorsan változik. LED tízes: 0:Ugyanaz vonatkozik a beállított irányra is; ha a PID beállítás kimenete eltér az aktuális futási iránytól, akkor a belső kényszerítetten 0-át ad le. 1:A beállított iránnyal ellentétes P10 csoport Egyszerű PLC és többfázisú sebességvezérlés 0: Egyszeri futást követően leáll. Az inverternek a ciklus befejeződését követően ismételten parancsot kell adni. 1: Egyszeri futást követően a végen fut. Miután a jel véget ér, az inverter az utolsó futás üzemi frekvenciáját és irányát tartja meg. 2: Ciklus futásban. Az inverter folytatja a futás mindaddig, amíg leállítási parancsot nem kap, melyet követően a rendszer leáll. 0: Energiavesztés memória nélkül 1:Energiavesztés memória;energiavesztés esetén a PLC feljegyzi a futási fázist és frekvenciát. A 100% a maximális kimeneti frekvenciának felel meg P00.03 Egyszerű PLC futás kiválasztása esetén állítsa be a P10.02~P10.33 opciót is, hogy meghatározza az összes fázis futási frekvenciáját és irányát. Megjegyzés: A többfázisú üzem szimbóluma határozza meg az egyszerű PLC futási irányát. A negatív hátrafelé történő forgást jelent. Alapértel mezett 0x00 Módosít 0 0 0,0% 0,0mp 0,0% 0,0mp P10.06 P10.07 P10.08 Többfázisú sebesség 2 2. fázis futási ideje Többfázisú sebesség 3 A többfázisú sebességet a --fmax~fmax tartományban vannak A MSI100 sorozatú inverterek 16 fokozatra állíthatók be, melyet az 1~4 többfázisú csatlakozókapcsok kombinációja választ ki, mely 0-tól 15-ig terjedő sebességeknek felel meg. 0,0% 0,0mp 0,0% 59

60 Funkciók ód P10.09 P10.10 P10.11 P10.12 P10.13 P10.14 P10.15 P10.16 P10.17 P10.18 P10.19 P10.20 P10.21 P10.22 P10.23 P10.24 P10.25 P10.26 P10.27 P10.28 P10.29 P10.30 P10.31 P10.32 Név 3. fázis futási ideje Többfázisú sebesség 4 4. fázis futási ideje Többfázisú sebesség 5 5. fázis futási ideje Többfázisú sebesség 6 6. fázis futási ideje Többfázisú sebesség 7 7. fázis futási ideje Többfázisú sebesség 8 8. fázis futási ideje Többfázisú sebesség 9 9. fázis futási ideje Többfázisú sebesség fázis futási ideje Paraméterek részletes utasításai Amikor S1=S2=S3=S4=OFF, akkor a frekvenciabemenet módja a P00.06 vagy P00.07 kódon keresztül választható ki. Amikor nincs az összes S1=S2=S3=S4 csatlakozókapocs kikapcsolva, akkor többfázisú futás következik a gombsoron, analóg en, nagysebességű impulzuson, PLC-n és kommunikációs frekvenciakimeneten. Az S1, S2, S3 és S4 kombinációs kód segítségével válasszon ki legfeljebb 16 fázist. A többfázisú futás beindítását és leállítását a P00.06 funkciókód határozza meg, míg a S1,S2,S3,S4 csatlakozókapcsok és a többfázisú sebesség közötti kapcsolat a következő lesz: S1 KI BE KI BE KI BE KI BE S2 KI KI BE BE KI KI BE BE S3 KI KI KI KI BE BE BE BE S4 KI KI KI KI KI KI KI KI fázis S1 KI BE KI BE KI BE KI BE S2 KI KI BE BE KI KI BE BE S3 KI KI KI KI BE BE BE BE Többfázisú sebesség 11 S4 BE BE BE BE BE BE BE BE 11. fázis futási fázis ideje P10.(2n,1<n<17) beállítási tartománya: -100,0~100,0% Többfázisú P10.(2n+1, 1<n<17) beállítási tartománya:0,0~6553,5s(min) sebesség fázis futási ideje Többfázisú sebesség fázis futási ideje Többfázisú sebesség fázis futási ideje Többfázisú sebesség 15 Alapértel mezett 0,0mp Módosít 0,0% 0,0mp 0,0% 0,0mp 0,0% 0,0mp 0,0% 0,0mp 0,0% 0,0mp 0,0% 0,0mp 0,0% 0,0mp 0,0% 0,0mp 0,0% 0,0mp 0,0% 0,0mp 0,0% 0,0mp 0,0% 60

61 Funkciók ód P10.33 P10.34 Név Paraméterek részletes utasításai 15. fázis futási ideje Egyszerű PLC Az alábbiakban található részletes útmutatás: 0~7 fázis AC AC AC AC Funk ACC/DEC idő ciókó Bináris bit zis Fá C/D C/D C/D C/D EC EC EC EC d kiválasztása BIT1 BIT BIT3 BIT BIT5 BIT Alapértel mezett 0,0mp 0x0000 Módosít P10.35 Egyszerű PLC 8~15 fázis ACC/DEC idő kiválasztása P BIT7 BIT BIT9 BIT BIT1 BIT BIT1 BIT BIT1 BIT BIT1 BIT BIT3 BIT BIT5 BIT x0000 P10.36 P10.37 PLC újraindítási mód kiválasztása P BIT7 BIT BIT9 BIT BIT1 BIT BIT1 BIT BIT1 BIT Miután a felhasználók kiválasztják a megfelelő ACC/DEC időt, a kombinált 16 bináris bit decimális bitre módosul, ezt követően állítsa be a megfelelő funkciókódokat. Beállítási tartomány: -0x0000~0xFFFF 0: Indítsa újra az első fázistól; futás közben állítsa le (leállítási paranccsal, hibával vagy energiavesztéssel), majd az újraindítást követően futtassa az első fázistól. 1: Folytassa a futtatást a leállítási frekvenciáról; állítsa le a futást (a leállítást paranccsal vagy hibával hajtsa végre), ekkor az inverter automatikusan feljegyzi a futási időt, az újraindítás utáni fázisba lép, majd a beállított frekvencián folytatja a futást. 0: Másodperc;valamennyi fázis futási idejét másodpercben Többfázisú idő számítja ki a rendszer megység 1: Perc;valamennyi fázis futási idejét percben számítja ki a kiválasztása rendszer P11 csoport Védelmi paraméterek

62 Funkciók ód P11.00 P11.01 P11.02 P11.03 Név Fázisvesztésvédelem Paraméterek részletes utasításai 0x00~0x11 LED egyes: 0: Bemeneti fázisvesztés-védelem kikapcsolása 1: Bemeneti fázisvesztés-védelem bekapcsolása LED tízes: 0: Bemeneti fázisvesztés-védelem kikapcsolása 1: Bemeneti fázisvesztés-védelem bekapcsolása Hirtelen teljesítményves ztés esetén 0: Engedélyezve frekvenciacsök 1: Letiltva kentési funkció kiválasztása Beállítási tartomány: 0,00Hz/mp~P00.03 (a max. frekvencia) A hálózat energiavesztése után a buszfeszültség hirtelen feszültségcsökkenési pontra esik, majd az inverter megkezdi a futás frekvencia P11.02-n történő csökkentését, hogy az inverter ismételten energiát tudjon előállítani. A visszatérő teljesítmény fenntartja a buszfeszültséget, hogy biztosítsa az inverter a teljesítmény visszaállásáig történő futását. Feszültségfokozat 230V 400V 660V Hirtelen hirtelen teljesítményves ztés frekvenciacsök kentési aránya Túlfeszültség sebességveszt és-védelem teljesítményveszt és frekvenciacsökke ntési pontja 260V 460V 800V Megjegyzés: 1. Állítsa be megfelelően ezt a paramétert, hogy elkerülje az invertervédelem okozta leállást a hálózat átkapcsolása során. 2. A bemeneti fázisvédelem tiltása engedélyezi ezt a funkciót. 0:Letiltva 1:Engedélyezve Alapértel mezett Módosít ,00Hz/m p 1 P11.04 P11.05 Túlfeszültség sebességveszt és feszültségvédel em Áram határ művelet kiválasztása 120~150%(szabvány buszfeszültség)(400v) 140% 120~150%(szabvány buszfeszültség)(230v) 120% A tényleges növekedési arány kisebb a kimeneti frekvencia arányánál, mivel az ACC futás során nagy terhelés jelent meg. Tegyen lépéseket a túláram okozta meghibásodások és az inverter leállásának elkerülése érdekében

63 Funkciók ód P11.06 Név Automatikus áram határ Paraméterek részletes utasításai Alapértel mezett Módosít Az inverter futása közben ez a funkció észleli a kimeneti G- áramot, és összehasonlítja a P11.06-ban meghatározott motor:160, határkel. Amennyiben ez túllépi a szintet, akkor az 0% inverter ACC futásban stabil frekvencián üzemel, vagy az P- 2 inverter csökkenti a teljesítményt, hogy folytonosan futni motor:120, tudjon. Amennyiben ezt az et tartósan meghaladja, 0% akkor a kimeneti frekvencia alsó határe továbbra is csökkenni fog. Amennyiben a kimeneti áram az alsó határnél alacsonyabb, akkor az inverter felgyorsul a futáshoz. P11.07 Csökkenési arány az áram határben 10,00Hz/m p 2 P11.08 P11.09 Túlterhelési előriasztás az inverter motorjában Túlterhelési előriasztás tesztszint A P11.05 beállítási tartománya: 0:áram határ érvénytelen 1:áram határ érvényes 2:áram határ érvénytelen állandó sebesség közben A P11.06 beállítási tartománya:50,0~200,0% A P11.07 beállítási tartománya:0,00~50,00hz/mp Az inverter vagy a motor kimeneti árama P11.09 felett van, az idő pedig P11.10-t túllépte, ezért túlterhelési előriasztás jön létre. 0x000 G- motor:150 % P- motor:120 % P11.10 Túlterhelési előriasztás észlelési idő A P11.08 beállítási tartománya: Az inverter vagy a motor túlterhelési előriasztásának engedélyezése vagy definiálása. Beállítási tartomány: 0x000~0x131 LED egyes: 0:A motor túlterhelési előriasztása, tartsa be a motor névleges áramát 1:Az inverter túlterhelési előriasztása, tartsa be az inverter névleges áramát LED tízes: 0:Az inverter az alulterheltségi előriasztás után folytatja az üzemelést 1:Az inverter az alulterheltségi előriasztás után folytatja az üzemelést, a túlterhelési hiba után pedig leáll. 2: Az inverter a túlterhelési előriasztás után folytatja az 1,0 mp 63

64 Funkciók ód P11.11 P11.12 P11.13 P11.14 Név Alulterheltségi előriasztás észlelési szintje Alulterheltségi előriasztás észlelési ideje Paraméterek részletes utasításai üzemelést, az alulterheltségi hiba után pedig leáll. 3. Az inverter túlterhelés vagy alulterhelés esetén leáll. LED százas: 0:Valamennyi idő észlelése 1:Észlelés folytonos futás alatt A P11.09 beállítási tartománya: P11.11~200% A P11.10 beállítási tartománya: 0,1~60,0mp Ha az inverteráram vagy kimeneti áram P11.11-nél alacsonyabb, és ideje P11.12-n túllép, akkor az inverter alulterheltségi előriasztás ad le. A P11.11 beállítási tartománya: 0~P11.09 A P11.12 beállítási tartománya: 0,1~60,0mp Válassza ki a hibás kimeneti csatlakozókapcsok műveletét alulfeszültség és hiba miatt alaphelyzetbe állás esetén. 0x00~0x11 Kimeneti LED egyes: csatlakozókapo 0:Művelet alulfeszültség hiba esetén cs kiválasztása 1:Nincs művelet alulfeszültség hiba esetén hiba közben LED tízes: 0:Művelet automatikus visszaállítás esetén 0:Nincs művelet automatikus visszaállítás esetén Sebességeltér és észlelése 0,0~50,0% Állítsa be a sebességeltérés észlelési idejét. Ez a paraméter a sebességeltérés észlelési idejének beállítására használható. Alapértel mezett Módosít 50% 1,0 mp 0x00 10,0% P11.15 Sebességeltér és észlelési ideje 0,5mp P14.00 P14.01 A meghajtás kommunikációs címe A P11.08 beállítási tartománya: 0,0~10,0mp P14 csoport Soros kommunikáció A beállítási tartomány:1~247 Amikor a főberendezés a keretet írja, akkor a szolgaberendezés kommunikációs címének beállítása 0; szórási cím a kommunikációs cím. A MODBUS fieldbus valamennyi szolgaberendezés fogadhatja a keretet, azonban a szolgaberendezés nem képes válaszolni. A meghajtás kommunikációs címe egyedi a kommunikációs hálózaton. Ez alapvető fontosságú a felső monitor és a meghajtás közötti pont-pont kommunikáció érdekében. Megjegyzés: A szolgaberendezés címe nem állítható 0-ra. A meghajtás Állítsa be a felső monitor és az inverter közötti digitális kommunikációs átviteli sebességet

65 Funkciók ód P14.02 P14.03 P14.04 P14.05 P14.06 Név átviteli sebessége Digitális bitellenőrzési beállítás Kommunikáció s válasz késése Kommunikáció időtúllépés hiba idő Átviteli hiba feldolgozása Kommunikáció feldolgozási művelet kiválasztása Paraméterek részletes utasításai 0:1200BPS 1:2400BPS 2:4800BPS 3:9600BPS 4:19200BPS 5:38400BPS Megjegyzés: A felső monitor és az inverter közötti átviteli sebességnek egyeznie kell. Ellenkező esetben a kommunikáció nem működőképes. Minél nagyobb az átviteli sebesség, annál gyorsabb a kommunikáció sebessége. A felső monitor és az inverter közötti adatformátumnak egyeznie kell. Ellenkező esetben a kommunikáció nem működőképes. 0: Nincs ellenőrzés (N,8,1) az RTU esetén 1:Páratlan ellenőrzés (E,8,1) az RTU esetén 2:Páros ellenőrzés (O,8,1) az RTU esetén 3:Nincs ellenőrzés (N,8,2) az RTU esetén 4: Páratlan ellenőrzés (E,8,2) az RTU esetén 5:Páros ellenőrzés (O,8,2) az RTU esetén 0~200ms Azt az időközt jelenti, ami alatt a meghajtás fogadja az adatot és továbbküldi a felső monitornak. Ha a válasz késése rövidebb a rendszer feldolgozási idejénél, akkor a válasz késési ideje lesz a rendszer feldolgozási ideje, ha viszont a válasz késési ideje hosszabb a rendszer feldolgozási idejénél, akkor miután a rendszer végzett az adatok kezelésével, a válasz késési idő elérését megvárja, majd az adatokat a felső monitorba küldi. 0,0(érvénytelen),0,1~60,0mp Amikor a funkciókódot 0,0-ra állítják, akkor a kommunikáció időtúllépési paraméter érvénytelen. Amikor a funkciókódot nem nulla re állítják be, akkor ha két kommunikáció közötti idő meghaladja a kommunikációs időtúllépést, akkor a rendszer 485 kommunikációs hibák (CE) jelentést ad. Általában érvénytelenre van állítva; állítsa be a paramétert folyamatos kommunikációban úgy, hogy a kommunikációs állapotot figyelje. 0:Riasztás és szabad leállás 1:Nincs riasztás és folytatódik a futás 2:Nincs riasztás és leállítás a leállítási mód szerint (csak a kommunikációvezérlés esetén) 3:Nincs riasztás és leállítás a leállítási mód szerint (valamennyi vezérlési módban) 0x00~0x11 LED egyes: 0:Művelet válasszal: a meghajtás választ ad a felső monitor valamennyi olvasási és írási parancsára. 1:Művelet válasz nélkül;a meghajtás a meghajtás írási Alapértel mezett Módosít 1 5 0,0mp 0 0x00 65

66 Funkciók ód Név Paraméterek részletes utasításai parancsától eltekintve csak olvasási parancsra válaszol. A kommunikáció hatékonyság javítható ezzel a módszerrel. LED tízes:(fenntartva) Alapértel mezett P14.07 Fenntartott P14.08 Fenntartott P17.00 P17.01 P17.02 P17.03 Beállított frekvencia Kimeneti frekvencia Rámpa megadott frekvencia Kimeneti feszültség P17 csoport Megfigyelési funkció Megjeleníti az inverter aktuális beállított frekvenciáját Tartomány: 0,00Hz~P00.03 Megjeleníti az inverter aktuális kimeneti frekvenciáját Tartomány: 0,00Hz~P00.03 Megjeleníti az inverter aktuális rámpa megadott frekvenciáját Tartomány: 0,00Hz~P00.03 Megjeleníti az inverter aktuális kimeneti feszültségét Tartomány: 0~1200V Megjeleníti az inverter aktuális kimeneti áramát P17.04 Kimeneti áram Tartomány: 0,0~5000,0A P17.05 A motor Megjeleníti a motor fordulatszámát. fordulatszáma Tartomány: 0~65535RPM Megjeleníti az inverter aktuális nyomatékáramát P17.06 Nyomatékáram Tartomány: 0~65535RPM P17.07 P17.08 P17.09 P17.10 P17.11 P17.12 P17.13 Mágneses áram Megjeleníti az inverter aktuális mágneses áramát Tartomány: 0,0~5000,0A Megjeleníti a motor aktuális teljesítményét. Motorteljesítmé ny Beállítási tartomány: -300,0%~300,0%(a motor névleges árama) Kimeneti nyomaték Megjeleníti az inverter aktuális kimeneti nyomatékát. Tartomány: -250,0~250,0% A Nyitott hurkú vektoron eli a motor forgórészteljesítményét motorfrekvenci a elése Tartomány: 0,00~ P00.03 DCbuszfeszültség Tartomány: Megjeleníti az inverter aktuális DC-buszfeszültségét 0,0~2000,0V Átkapcsolási Megjeleníti az inverter aktuális átkapcsolási bemeneti bemeneti csatlakozókapocs állapotát csatlakozókapo Tartomány: 0000~00FF cs állapota Átkapcsolási kimeneti 0,00Hz 0,00Hz 0,00Hz 0V Módosít 0,0A 0 RPM 0,0A 0,0A 0,0% 0,0% 0,00Hz 0V 0 Megjeleníti az inverter aktuális átkapcsolási kimeneti 0 66

67 Funkciók ód P17.14 P17.15 P17.16 Név csatlakozókapo csatlakozókapocs állapotát cs állapota Tartomány: 0000~000F Digitális beállítás Megadott nyomaték Lineáris sebesség Paraméterek részletes utasításai Megjeleníti a beállítást az inverter gombsorán. Tartomány: 0,00Hz~P00.03 Megjeleníti a megadott nyomatékot, mely a motor aktuális névleges nyomatékának százaléka. Beállítási tartomány: -300,0%~300,0%(a motor névleges árama) Megjeleníti az inverter aktuális lineáris sebességét. Tartomány: 0~65535 Alapértel mezett Módosít 0,00 V 0,0% 0 P17.17 Fenntartott 0 Megjeleníti az inverter aktuális számolt ét. P17.18 Számolt Tartomány: 0~65535 P17.19 P17.20 P17.21 P17.22 P17.23 P17.24 P17.25 P17.26 P17.27 P17.28 AI1 bemeneti feszültsége AI2 bemeneti feszültsége AI3 bemeneti feszültsége HDI bemeneti frekvencia PID megadott PID válasz Megjeleníti az analóg AI1 bemeneti jelet Tartomány: 0,00~10,00V Megjeleníti az analóg AI2 bemeneti jelet Tartomány: 0,00~10,00V Megjeleníti az analóg AI2 bemeneti jelet Tartomány: -10,00~10,00V Megjeleníti a HDI bemeneti frekvenciát Tartomány: 0,00~50,00kHz Megjeleníti a PID megadott et Tartomány: -100,0~100,0% Megjeleníti a PID válaszet Tartomány: -100,0~100,0% A motor Megjeleníti a motor aktuális teljesítményfaktorát. teljesítményfak tora Tartomány: -1,00~1,00 Aktuális futási idő Egyszerű PLC és többfázisú sebesség aktuális fázisa ASR-vezérlő kimenete Megjeleníti az inverter aktuális futási idejét. Tartomány:0~65535perc Megjeleníti az egyszerű PLC-t és többfázisú sebesség aktuális fázisát Tartomány: 0~15 A kapcsolódó motor névleges nyomatékának százaléka, megjeleníti az ASR-vezérlő kimenete Tartomány: -300,0%~300,0% (a motor névleges árama) 0 0,00 V 0,00 V 0,00 V 0,00KHz 0,0% 0,0% 0,0 0m 0 0,0% P17.29 Fenntartott 0,0 67

68 Funkciók ód Név Paraméterek részletes utasításai Alapértel mezett P17.30 Fenntartott 0,0 P17.31 Fenntartott 0,0 Módosít P17.32 Mágneses áramlás kapcsolása Megjeleníti a motor mágneses áramlás kapcsolását. Tartomány: 0,0%~200,0% 0 P17.33 P17.34 P17.35 P17.36 Megjeleníti a vektorvezérlési módban meghatározott Megadott gerjesztőáramot. gerjesztőáram Tartomány: -3000,0~3000,0A Megjeleníti a vektorvezérlési módban meghatározott Megadott nyomatékáramot. nyomatékáram Tartomány: -3000,0~3000,0A AC bemeneti áram Kimeneti nyomaték Megjeleníti az AC oldali bemeneti áramot. Tartomány: 0,0~5000,0A Megjeleníti a kimeneti nyomatékot. A pozitív az elektromos hajtású állapotban, míg a negatív az áramfejlesztési állapotban van. Tartomány : -3000,0Nm~3000,0Nm P17.37 Fenntartott 0 P17.38 Fenntartott 0 P17.39 Fenntartott 0 6 Hibakeresés 6.1 Karbantartás gyakorisága Ha megfelelő környezetben szerelték be, akkor az inverter rendkívül kevés karbantartást igényel. A táblázat az MS-ANTRIEBSTECHNIK által javasolt rutin karbantartási időközöket ismerteti. Ellenőrzött alkatrész Ellenőrzött összetevő Ellenőrzés módja Követelmény Külső környezet Feszültség Ellenőrizze a környezeti hőmérsékletet, páratartalmat és vibrációt, Szemrevételezés: illetve gondoskodjon arról, és a berendezés hogy ne legyen jelen por, tesztelése gáz, olajköd vagy vízcsepp. Győződjön meg arról, hogy nincsenek-e jelen Szemrevételezés: szerszámok, illetve idegen vagy veszélyes tárgyak Győződjön meg arról, hogy a főáramkör és a vezéráramkör állapota megfelelő-e. Milliméterrel való mérés A kézikönyvnek megfelelően Nincsenek jelen szerszámok vagy veszélyes tárgyak. A kézikönyvnek megfelelően 68

69 Főáramkör Ellenőrzött alkatrész Ellenőrzött összetevő Ellenőrzés módja Követelmény A karakterek Győződjön meg arról, hogy a kijelző jól látható-e Szemrevételezés: megfelelően megjelennek. Gombsor Nyilvános használatra A konduktorok vezetője. Csatlakozókapcsok üléke Szűrőkondenzátorok Győződjön meg arról, hogy a karakterek hiánytalanul megjelenjenek Győződjön meg arról, hogy a csavar gondosan meg vannak-e húzva Győződjön meg arról, hogy nincsenek-e torzulások, repedések, károsodások vagy színelváltozások a berendezés és a szigetelés túlhevülése vagy elhasználódása miatt. Győződjön meg arról, hogy nincs-e jelen por vagy szennyeződés Szemrevételezés: Húzza meg Szemrevételezés: Szemrevételezés: Ellenőrizze, hogy túlhevülés miatt nem jelentkezett-e torzulás Szemrevételezés: vagy színelváltozás a konduktorokon. Győződjön meg arról, hogy nincsenek-e repedések vagy Szemrevételezés: színelváltozás a védőrétegeken. Győződjön meg arról, hogy nem tapasztalható-e Szemrevételezés: károsodás Győződjön meg arról, hogy nincs-e jelen Szemrevételezés: rojtosodás, színelváltozás, repedés vagy deformáció. Győződjön meg arról, hogy a biztonsági szelep a megfelelő helyen van-e. Becsülje meg a használati időt a karbantartás alapján, vagy mérje meg a sztatikus kapacitást. A kézikönyvnek megfelelően Nem elérhető Nem elérhető Nem elérhető Megjegyzés: ha a rézblokkok színe megváltozik, az nem jelenti azt, hogy valami meghibásodott. Nem elérhető Nem elérhető Nem elérhető Nem elérhető Nem elérhető Szükség esetén mérje Mérje meg a A sztatikus 69

70 Ellenőrzött alkatrész Ellenőrzött összetevő Ellenőrzés módja Követelmény meg a sztatikus kapacitást műszerek kapacitás az kapacitást. segítségével. eredeti *0,85 felett van vagy azzal egyenlő. Győződjön meg arról, hogy nem tapasztalható-e Szagok ellenőrzése Nem elérhető túlhevülés miatt és szemrevételezés elmozdulás vagy repedés. Ellenállások Győződjön meg arról, hogy nincs-e üzemen kívül. Győződjön meg arról, Átalakítók és reaktorok hogy nincs-e rendellenes vibráció, zaj vagy szag, Elektromágneses érintkezők és relék Vezéráramkör PCB és csatlakozófejek Hűtőrendszer Hűtőventilátor Győződjön meg arról, hogy nincs-e vibrációs zaj a munkateremben. Győződjön meg arról, hogy az érintkező megfelelő-e. Győződjön meg arról, hogy nincsenek-e kilazult csavarok vagy érintkezők. Győződjön meg arról, hogy nincsenek-e szokatlan szagok vagy színelváltozások. Győződjön meg arról, hogy nincsenek-e jelen repedések, károsodás, torzulás vagy rozsdásodás. Győződjön meg arról, hogy a kondenzátorok nem rojtosodtak vagy torzultak-e el. Mérje fel, hogy nincseneke rendellenes zajok vagy vibráció. Mérje fel, hogy nincseneke kilazulva csavarok. Szemrevételezés vagy az egyik vég eltávolítása a sűrítéshez vagy multiméterrel történő méréshez. Hangok és szagok ellenőrzése és szemrevételezés Hangok ellenőrzése Szemrevételezés: Húzza meg Szagok ellenőrzése és szemrevételezés Szemrevételezés: Az ellenállások a szabvány ±10%-ban vannak. Nem elérhető Nem elérhető Nem elérhető Nem elérhető Nem elérhető Nem elérhető Szemrevételezés Nem elérhető vagy becsülje meg a használati időt a karbantartási információk alapján Hangok ellenőrzése és szemrevételezés Stabil forgás vagy kézzel történő forgatás Húzza meg Nem elérhető 70

71 Ellenőrzött alkatrész Ellenőrzött összetevő Ellenőrzés módja Követelmény Szemrevételezés Nem elérhető Győződjön meg arról, hogy túlhevülés nem okozott-e színelváltozást. vagy becsülje meg a használati időt a karbantartási információk alapján Győződjön meg arról, Nem elérhető Szellőzőcső hogy nincsenek-e idegen Szemrevételezés: testek a hűtőventilátorban vagy szellőzőcsőben Hűtőventilátor Az inverter hűtőventilátora üzemóra minimális élettartammal rendelkezik. A tényleges élettartam az inverter használatától és környezeti hőmérsékletétől függ. Az üzemórák száma a P07.15-n keresztül ismerhető meg (az inverter kumulatív használati órája). A ventilátor meghibásodását a ventilátor-csapágyak által kiadott nagyobb zaj jelezheti. Ha az invertert egy folyamat kritikus fontosságú részeként üzemeltetik, akkor a ventilátor cseréje javasolt, amikor ezeket a jelenségeket tapasztalja. Csereventilátorokat az MS- ANTRIEBSTECHNIK-től szerezhet be. Olvassa el és kövesse a Biztonsági óvintézkedések fejezetben leírt utasításokat. Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása testi sérülést vagy halált, illetve a berendezés károsodását okozhatja. 1. Állítsa le az invertert, csatlakoztassa le az AC-tápellátásról, majd várjon legalább az inverteren feltüntetett ideig. 2. Csavarhúzó segítségével távolítsa el a ventilátortartót a meghajtás vázáról, majd enyhén felfelé mozgatva emelje le a csuklós ventilátortartót. 3. Csatlakoztassa le a ventilátorkábelt. 4. Távolítsa el a ventilátortartót a csuklókról. 5. Szerelje fel az új ventilátortartót a ventilátorral együtt, az imént leírt folyamat ellentétes végrehajtásával. 6. Állítsa vissza a tápellátást Kondenzátorok A kondenzátorok átalakítása A DC-busz kondenzátorait az üzemeltetési utasítás szerint kell átalakítani, ha az invertert hosszabb ideig tárolják. A tárolási időt a gyártási időtől kell számítani, mely az inverter sorozatszámában van megjelölve. Idő Működési elv 1 évnél rövidebb tárolási idő Töltés nélküli üzemeltetés 1-2 éving történő tárolás Az első BE parancs előtt 1 órával csatlakoztassa a tápellátást. Az inverter töltéséhez túlfeszültséghullámot alkalmazzon Növelje a névleges feszültséget 25%-kal 30 percig 2-3 éving történő tárolás Növelje a névleges feszültséget 50%-kal 30 percig Növelje a névleges feszültséget 75%-kal 30 percig Növelje a névleges feszültséget 100%-kal 30 percig 3 évet meghaladó tárolási Az inverter töltéséhez túlfeszültséghullámot alkalmazzon idő Növelje a névleges feszültséget 25%-kal 2 órán át 71

72 Idő Működési elv Növelje a névleges feszültséget 50%-kal 2 órán át Növelje a névleges feszültséget 75%-kal 2 órán át Növelje a névleges feszültséget 100%-kal 2 órán át A túlfeszültséghullám alkalmazásának módja az inverter töltéséhez: A megfelelő túlfeszültséghullám kiválasztása az inverter tápellátásától függ. Egyfázisú 230V AC/2A túlfeszültséghullám alkalmazandó egy-/háromfázisú 230V AC bemeneti feszültségű inverter esetén. Egy-/háromfázisú 230V AC bemeneti feszültséggel rendelkező inverter esetén egyfázisú 230V AC/2A túlfeszültséghullám alkalmazható. Valamennyi DC-busz kondenzátora egyidejűleg tölt, mivel csak kiegyenlítő áll rendelkezésre. A nagyfeszültségű inverterek számára elegendő feszültség (pl. 400V) szükséges töltés közben. Kis kondenzátorteljesítmény (2A elegendő) használható, mivel a kondenzátor nem igényel áramot töltés közben. Elektrolitikus kondenzátorok cseréje Olvassa el és kövesse a Biztonsági óvintézkedések fejezetben leírt utasításokat. Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása testi sérülést vagy halált, illetve a berendezés károsodását okozhatja. Csak akkor cserélje le az elektrolitikus kondenzátorokat, ha azok üzemórája az inverterben meghaladja a órát. A részletes tudnivalókért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi MS- ANTRIEBSTECHNIK kirendeltséggel vagy tárcsázza országos szervizvonalunkat ( ) Tápkábel Olvassa el és kövesse a Biztonsági óvintézkedések fejezetben leírt utasításokat. Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása testi sérülést vagy halált, illetve a berendezés károsodását okozhatja. 1. Állítsa le a meghajtást, majd csatlakoztassa le a tápvezetékről. Várjon legalább az inverteren megjelölt ideig. 2. Ellenőrizze a tápkábel-csatlakozások feszességét. 3. Állítsa vissza a tápellátást. 6.2 Hibaelhárítás Csak szakképzett villanyműszerészek végezhetnek karbantartási munkálatokat az inverteren. Az inverteren végzett bárminemű munkálat megkezdése előtt olvassa el a Biztonsági óvintézkedések fejezetben foglalt utasításokat Riasztás és hibakijelzés A hibákat a LED-ek jelzik. Lásd az Üzemeltetési eljárás fejezetet. Amikor a TRIP fény világít, akkor egy riasztás vagy egy hibaüzenet jelenik meg a panelen jelezve, hogy az inverter rendellenes állapotban van. Az ebben a fejezetben biztosított információk használatával a legtöbb riasztás és hibaforrás azonosítható és javítható. Amennyiben nem, akkor lépjen kapcsolatba az MS-ANTRIEBSTECHNIK irodájával Visszaállítás módja 72

73 Az inverter a gombsoron a STOP/RST gomb lenyomásával, digitális bemenettel vagy a teljesítmény átkapcsolásával állítható vissza. Amikor a hibát megszüntette, a motor újraindítható Hibaelőzmények A P07.25~P07.30 funkciókódok a 6 legutóbbi hibát tárolják. A P07.31~P07.38, P07.39~P7.46, P07.47~P07.54 funkciókódok a meghajtás üzemi adatait mutatják azokban az időpontokban, amikor a legutóbbi 3 hiba történt Hibakeresés és -elhárítás Az alábbiak szerint cselekedjen az inverter meghibásodását követően: 1. Ellenőrizze, hogy nem hibásodott-e meg a gombsor. Amennyiben nem, akkor lépjen kapcsolatba az MS-ANTRIEBSTECHNIK irodájával. 2. Ha nem tapasztal hibát, akkor kérjük, ellenőrizze a P07-et, és győződjön meg arról, hogy a kapcsolódó feljegyzett hibaparaméterek a valós állapotot tükrözik-e, amikor az aktuális hiba valamennyi paraméteren megjelenik. 3. A részletes megoldásért tekintse meg az alábbi táblázatot, majd ellenőrizze a kapcsolódó rendellenes állapotot. 4. Szüntesse meg a hibát, és kérjen segítséget. 5. Végezzen ellenőrzést a hiba megszüntetéséhez és a hiba visszaállításához az inverter futása érdekében. Hibakód Hibatípus Lehetséges ok Teendők OUt1 OUt2 OUt3 IGBT Ph-U hiba IGBT Ph-V hiba IGBT Ph-W hiba 1. A gyorsulás túl nagy mű. 2. IGBT modulhiba. 3.A meghajtás huzalcsatlakozásai nem megfelelőek, 4. A földelés nem megfelelő. OC1 OC2 OC3 OV1 OV2 Túláram gyorsuláskor Túláram lassuláskor Túláram állandó sebességen járáskor Túlfeszültség gyorsuláskor Túlfeszültség lassuláskor 1. A gyorsulás vagy lassulás túl nagy mű. 2. A hálózat feszültsége túl alacsony. 3. Az inverter névleges teljesítménye túl alacsony. 4. A terhelés váltakozik vagy rendellenes. 5. A földelés rövidre zárt, vagy kimenetben fázisvesztés történt. 6. Erős külső interferencia tapasztalható. 1. A bemeneti feszültség rendellenes. 2. Nagy teljesítményvisszacsatolás van jelen. 1. Növelje az Acc időt. 2. Cserélje le a tápegységet. 3. Ellenőrizze a meghajtás huzalozását. 4. Ellenőrizze a külső berendezéseket és szüntesse meg az interferenciát. 1. Növelje az ACC időt 2. Ellenőrizze a bemeneti teljesítményt 3. Válassza ki a nagyobb teljesítményű invertert 4. Ellenőrizze, hogy a terhelés nem zárt-e rövidre (a földelés vagy huzalozás rövidre zárt) vagy a forgás nem kellően könnyű. 5. Ellenőrizze a kimeneti konfigurációt. 6. Ellenőrizze, hogy nincs-e erős interferencia. 1. Ellenőrizze a bemeneti teljesítményt 2. Ellenőrizze, hogy a terhelés DEC ideje nem túl rövid-e, vagy 73

74 OV3 UV OL1 OL2 OL3 SPI SPO OH1 OH2 EF Túlfeszültség állandó sebességen járáskor DC-busz A tápellátás feszültsége túl alulfeszültség alacsony. 1. A tápellátás feszültsége túl alacsony. 2. A motor névleges Motor túlterhelés árambeállítása helytelen. 3. A motor áll vagy a terhelés túl nagymben ingadozik. 1. A gyorsulás túl nagy mű 2. Állítsa vissza a forgómotort 3. A tápellátás feszültsége túl alacsony. Inverter túlherhelése 4. Túl nagy a terhelés. 5. Zárthurkú vektorellenőrzés, a kódpanel ellentétes iránya és alacsony sebességen történő üzemeltetés Az inverter túlterhelési Elektronikus előriasztást jelent a beállított túltöltődés szerint. Bemeneti fázisvesztés Kimeneti fázisvesztés Fázisvesztés vagy R,S,T bemenet ingadozása U,V,W bemenet fázisvesztés (vagy súlyosan aszimmetrikus háromfázisú terhelés) az inverter nem a motor járása közben indul-e el, vagy nem igényli-e a fogyasztóeszközök ellátásának növelését. Ellenőrizze a tápvezeték bemeneti teljesítményét 1. Ellenőrizze a tápvezeték teljesítményét 2. Visszaállítja a motor névleges áramát 3. Ellenőrizze a terhelést és állítsa be a nyomatékemelést 1. Növelje az ACC időt 2. Ne indítsa újra leállítást követően. 3. Ellenőrizze a tápvezeték teljesítményét 4. Nagyobb teljesítményű invertert válasszon. 5. Válasszon megfelelő motort. Ellenőrizze a terhelést és a túlterhelés előriasztási pontot. 1. Ellenőrizze a bemeneti teljesítményt 2. Ellenőrizze a beszerelés irányát 1. Ellenőrizze a kimenet kiosztását. 2. Ellenőrizze a motort és a kábelt 1. Lásd a túláramra adott megoldást Kiegyenlítő túlmelegedése 1. Légcső eldugulása 2. Újraosztás vagy ürítse ki a légcsatornát vagy ventilátor károsodása 2. Környezeti hőmérséklet túl magas. 3. A túlterhelésben futás ideje túl hosszú. cserélje le a ventilátort 3. Alacsony környezeti hőmérséklet 4. Ellenőrizze, majd csatlakoztassa újra IGBT túlmelegedése 5. Váltson teljesítményt 6. Cserélje le a tápegységet 7. Cserélje le a fő vezérlőpanelt Külső hiba SI külső hiba bemeneti csatlakozókapcsok művelete Ellenőrizze a külső berendezés bemenetét 74

75 CE ItE te EEP PIDE bce Kommunikációs hiba Aktuálisan észlelt hiba Automatikus hangolási hiba EEPROM hiba PID visszacsatolási hiba Fékegység hiba ETH1 Földelési hiba 1 ETH2 Földelési hiba 2 1. Az átviteli sebességbeállítás hibás. 2. Hiba történt a kommunikáció bekötésében. 3. A kommunikációs cím helytelen. 4. Erős interferencia tapasztalható a kommunikációban. 1. A vezérlőtábla kapcsolata nem jó 2. Segédteljesítmény nem megfelelő 3. Összetevők meghibásodtak 4. A módosított áramkör rendellenes. 1. A motorkapacitás nem felel meg az inverter kapacitásának 2. A motor névleges paramétere nincs megfelelően beállítva. 3. Az automatikus hangolásból és a szabványos paraméterekből származó paraméterek közötti eltérés túl nagy 4. Automatikus hangolás időtúllépés 1. Állítson be megfelelő átviteli sebességet 2. Ellenőrizze a kommunikáció csatlakozásának kiosztását 3. Állítson be megfelelő kommunikációs címet. 4. Cserélje le a kommunikáció kiosztását vagy javítsa az interferencia elleni védekező kapacitást. 1. Ellenőrizze a csatlakozást, majd csatlakoztassa újra 2. Cserélje le a Hoare-egységet 3. Cserélje le a fő vezérlőpanelt 1. Változtassa meg az inverter üzemmódját 2. Állítsa be a névleges paramétert a motor típustáblája szerint 3. Szüntesse meg a motorterhelést, majd határozza meg újból 4. Ellenőrizze a motorcsatlakozást, majd állítsa be a paramétert. 5. Ellenőrizze, hogy a felső frekvencia határ a névleges frekvencia 2/3-át meghaladja-e. 1. Hiba a paraméterek írásának 1. Nyomja le a STOP/RST és olvasásának vezérlése gombot a visszaállításhoz közben 2. Cserélje le a fő vezérlőpanelt 2. EEPROM károsodás 1. PID visszacsatolás üzemen kívül 2. PID visszacsatolási forrás eltűnik 1. A fékegység hibája vagy a fékcsövek károsodása 2. A külső fékellenállás nem elégséges 1. Az inverter kimenete rövidre zárt a földeléssel. 2. Hiba történt az áramészlelő áramkörben. 1. Az inverter kimenete rövidre zárt a földeléssel. 2. Hiba történt az áramészlelő áramkörben. 1. Ellenőrizze a PID visszacsatolási jelet 2. Ellenőrizze a PID visszacsatolási forrást 1. Ellenőrizze a fékegységet, majd cserélje újra a fékcsövet 2. Növelje a fékellenállást 1. Ellenőrizze, hogy a motor csatlakozása megfelelő-e 2. Cserélje le a Hoare-egységet 3. Cserélje le a fő vezérlőpanelt 1. Ellenőrizze, hogy a motor csatlakozása megfelelő-e 2. Cserélje le a Hoare-egységet 3. Cserélje le a fő vezérlőpanelt 75

76 deu STo END PCE DNE LL E-DP E-NET Sebességeltérési hiba Beállítási hiba Az idő elérte a gyári beállítást. Gombsor kommunikációs hiba Paraméterletöltési hiba Elektromos alulterheltségi hiba Profibusz kommunikációs hiba Ethernet kommunikációs hiba A terhelés túl nagy vagy a motor áll. 1. A szinkronmotor vezérlési paramétereit nem állították be megfelelően. 2. Az automatikus hangolás paramétere nem megfelelő. 3. Az inverter nincs a motorhoz csatlakoztatva. Az inverter tényleges futási ideje túllépi a belső beállított futási időt. 1. A gombsor huzalozásának csatlakozása nem megfelelő vagy megszakadt. 2. A gombsor huzalozása túl hosszú és erős interferencia hat rá. 3. Áramkörhiba történt a gombsor és a főtábla kommunikációjában. 1. A gombsor huzalozásának csatlakozása nem megfelelő vagy megszakadt. 2. A gombsor huzalozása túl hosszú és erős interferencia hat rá. 3. Hiba történt a gombsor adattárolásában. Az inverter alulterheltségi előriasztást jelent a beállított szerint. 1. Kommunikációs cím nem megfelelő. 2. A kapcsolódó ellenállás nincs lép működésbe 3. A fő leállító GSD fájljai nincsenek megfelelően beállítva. 4. Az Ethernet cím nincs megfelelően beállítva. 5. Az Ethernet kommunikáció nincs megfelelően beállítva. 6. A környezeti interferencia túl erős. 1. Ellenőrizze a terhelést, és gondoskodjon arról, hogy megfelelő legyen. Növelje az észlelési időt. 2. Ellenőrizze, hogy a vezérlési paraméterek megfelelőek-e. 1. Ellenőrizze a terhelést, és gondoskodjon arról, hogy megfelelő legyen. 2. Ellenőrizze, hogy a vezérlési paramétert megfelelően állítottae be. 3. Növelje az beállítási hiba észlelési idejét. Kérdezze a forgalmazót, majd állítsa be a futási időt. 1. Ellenőrizze a gombsor huzalozását, és hogy nincs-e meghibásodás. 2. Ellenőrizze a környezetet, és kerülje el az interferencia forrásait. 3. Cserélje le a hardvert, és kérjen szervizelést. 1. Ellenőrizze a gombsor huzalozását, és hogy nincs-e meghibásodás. 2. Cserélje le a hardvert, és kérjen szervizelést. 3. Csomagolja újra a gombsor adatait. Ellenőrizze a terhelést és a alulterheltségi előriasztási pontot. Ellenőrizze a kapcsolódó beállítást 1. Ellenőrizze a kapcsolódó beállítást. Ellenőrizze a kiválasztott kommunikációs módot. 2. Ellenőrizze a környezetet, és kerülje az interferenciát. 76

77 E-CAN CAN kommunikációs hiba 1. A kapcsolat nem megfelelő 2. A kapcsolódó ellenállás nincs lép működésbe 3. A kommunikáció egyenlőtlen 1. Ellenőrizze a kapcsolatot. 2. Írja le a kapcsolódó ellenállást 3. Állítson be azonos átviteli sebességet 7 Kommunikációs protokoll 7.1 A Modbus protokoll rövid ismertetése A Modbus protokoll egy szoftveres protokoll és egy közös nyelv, amelyet az elektromos vezérlő alkalmaz. Ezzel a protokollal a vezérlő a hálózaton keresztül más készülékekkel kommunikálhat (a jelátvitel csatornáján vagy fizikai rétegen át, pl. RS485). Ezzel az ipari szabvánnyal különböző gyártók vezérlőeszközei csatlakoztathatók egy ipari hálózatra, mellyel a rendszer könnyedén megfigyelhető. A Modbus protokollhoz két átviteli mód áll rendelkezésre: az ASCII mód és az RTU (Remote Terminal Units) mód. Egy Modbus hálózaton valamennyi készüléknek ugyanazt az átviteli módot és alapparamétereket kell kiválasztania, például az átviteli sebességet, digitális bitet, ellenőrzőbitet és leállítóbitet. A Modbus hálózat egy főberendezésből és több szolgaberendezésből álló vezérlő hálózat, mely azt jelenti, hogy csak egy készülék lehet főberendezés a Modbus hálózaton, míg a többinek szolgaberendezésnek kell lennie. A főberendezés olyan készüléket jelent, amely aktív jogosultsággal rendelkezik arra, hogy a Modbus hálózat felé üzenetet küldjön más készülékek vezérlése és lekérdezése érdekében. A szolgaberendezés egy olyan passzív berendezést jelent, amely csak azután küld adatüzenetet a Modbus hálózatnak, hogy a főberendezéstől vezérlő vagy lekérdező üzenetet (parancs) fogadott (válasz). Miután a főberendezés üzenetet küld, egy bizonyos idő marad arra, hogy a vezérelt vagy lehívott szolgaberendezések válaszoljanak, mely lehetővé teszi, hogy egyszerre csak egy szolgaberendezés küldjön üzenetet a főberendezésnek az üzenetek ütközésének elkerülése érdekében. A felhasználó általában a PC-t, PLC-t, IPC-t és HMI-t állíthatja be főberendezésként a központi irányítás megvalósítása érdekében. Egyes készülékek főberendezésként történő beállítása gomb vagy kapcsoló nélkül, vagy a készülék speciális üzenetformátummal rendelkezik. Ha például a felső monitor fut, és az üzemeltető a parancsküldési gombra kattint, akkor a felső monitor aktívan tud parancsüzenetet küldeni még akkor is, ha az nem tud üzenetet fogadni más készülékekről. Ebben az esetben a felső monitor a főberendezés. Ha a tervező úgy alakította ki az invertert, hogy az adatokat csak a parancs beérkezése után küldje el, akkor az inverter lesz a szolgaberendezés. A főberendezés bármely szolgaberendezéssel vagy valamennyi szolgaberendezéssel kommunikálhat. Egyszeri parancs esetén a szolgaberendezésnek egy válaszüzenetet kell visszaküldenie; a főberendezésből érkező üzenet esetén a szolgaberendezésnek nem kell válaszüzenetet küldenie. 7.2 Az inverter alkalmazása Az inverter Modbus protokollja RTU mód, míg a fizikai réteg 2-huzalos RS huzalos RS485 A 2-huzalos RS485 félduplex összeköttetéssel működik, adatjele pedig differenciálátvitelt alkalmaz, melyet kiegyenlített átvitelnek is hívnak. Sodrott huzalpárt alkalmaz, melyek közül egy az A (+), a másik pedig B (-). Általánosságban, ha A és B küldő közötti pozitív elektromossági szint +2~+6V, akkor 1 logikája lesz, ha pedig -2V~-6V, akkor 0 logikája lesz a csatlakozótáblán az A-nak, a 485- pedig B-nek felel meg. 77

78 A kommunikáció átviteli sebessége az egy másodpercen belüli bináris bitszámot jelenti. A megység bit/s (bps). Minél nagyobb az átviteli sebesség, annál gyorsabb az átvitel és annál gyengébb az anti-interferencia. Ha 0,56mm-es sodrott huzalpárt( 24AWG) alkalmaznak kommunikációs kábelként, akkor a max. átviteli távolság az alábbi lesz: Max.átviteli Max.átviteli Max.átviteli Átviteli Max.átviteli Átviteli Átviteli Átviteli távolsá távolsá távolsá teljesítmény távolság teljesítmény teljesítmény teljesítmény g g g 2400BPS 1800m 4800BPS 1200m 9600BPS 800m 19200BPS 600m RS485 távoli kommunikáció során használjon árnyékolt vezetékeket és földelővezetékként árnyékolt réteget használjon. Amikor kevesebb készülék van kisebb távolságra, akkor 120Ω csatlakozókapocs-ellenállás használata javasolt, mivel a teljesítmény a távolság növekedésével gyengül, még akkor is, ha a hálózat terhelésrezisztor nélkül is jól teljesít Egyes alkalmazás Az 1. ábra a Modbus kapcsolási ábra egy inverterhez és PC-hez. A számítógép általában nem rendelkezik RS485 interfésszel. A számítógép RS232 vagy USB interfészét kell RS485-re alakítani egy átalakító segítségével. Csatlakoztassa az RS485 A csatlakozókapcsát az inverter 485+ csatlakozókapcsához, a B-t pedig a 485- csatlakozókapocshoz. A sodrott huzalpárok árnyékolása javasolt. RS232-RS485 átalakító alkalmazása esetén, ha számítógép RS232 kezelőfelülete az átalakító RS232 kezelőfelületéhez van csatlakoztatva, akkor a huzalhossz 15m-nél nem lehet nagyobb. Az RS232-RS485-átalakító a számítógéppel történő közvetlen csatlakozása javasolt. Ha USB-RS485-átalakítót használ, akkor a huzalnak a lehető legrövidebbnek kell lennie. Válassza ki a megfelelő kezelőfelületet a számítógép felső monitorjához (válassza ki a RS232- RS485 átalakító kezelőfelületét, például COM1) a bekötést és az alapparaméterek, például a kommunikáció átviteli sebessége beállítását, valamint a digitális ellenőrzőbit beállítását követően. 1. ábra RS485 fizikai csatlakozás egyes alkalmazásban Többszörös alkalmazás, valós többszörös alkalmazás, rózsaszín csatlakozás és csillagcsatlakozás általánosan használt. Rózsaszín lánckapcsolás szükséges RS485 ipari fieldbus szabványok esetén. A két véget 120 Ω-os csatlakozókapocs ellenállásokhoz csatlakoztatandók, melyeket a 2. ábra ismerteti. A 3. ábra egy egyszerű kapcsolási ábra, míg a 4. ábra a való alkalmazási ábra. 2. ábra Leágaztatott csatlakozás 78

79 3. ábra Leágaztatott csatlakozás 4. ábra Leágaztatott csatlakozási alkalmazások Az 5. ábra csillagcsatlakozást ábrázol. A csatlakozókapocs ellenállás két olyan készülékhez csatlakoztatandó, amelyek között a távolság a legnagyobb. (1# és 15# készülék) 5. ábra csillagcsatlakozás Többszörös csatlakozás esetén árnyékolt kábelek használata ajánlott. A készülékek alapparamétere, például az átviteli sebesség és a digitális ellenőrző bit az RS485-ben egyezzen, és nem lehet címismétlődés. 7.3 RTU mód RTU kommunikációs keret formátuma Ha a vezérlőt RTU módban történő kommunikációra állítják a Modbus hálózatban, akkor minden 8bit byte az üzenetben két 4Bit-es hex karaktert tartalmaz. Az ACSII móddal összehasonlítva ez a mód több adatot képes azonos átviteli sebességen elküldeni. Kódrendszer 1 start bit 7 vagy 8 digitális bit, a minimum érvényes bit állítandó be először. Minden 8 bit keret két hex karaktert tartalmaz (0...9, A...F) 1 páros/páratlan ellenőrző bit. Ha nincs ellenőrzés, akkor a páros/páratlan ellenőrző bit nem létezik. 1 végbit (ellenőrzés nélkül), 2 Bit(nincs ellenőrzés) Hibaészlelési mező CRC Az adatformátumot az alábbiakban mutatjuk be: 11-bites karakterkeret (BIT1~BIT8 digitális bitek) Indító bit BIT1 BIT2 BIT3 BIT4 BIT5 BIT6 BIT7 Ellenőrző bit Végbit 79

80 10-bites karakterkeret (BIT1~BIT8 digitális bitek) Indító bit BIT1 BIT2 BIT3 BIT4 BIT5 BIT6 BIT7 Ellenőrző bit Végbit Egy karakterkeretben a digitális bit aktivál. Az indítóbit, ellenőrző bit és végbit a digitális bit közvetlenül a másik készülékre történő küldésére használandó. A digitális bit, páros/páratlan ellenőrzés és a végbit a valós alkalmazásban azonosra állítandó. A Modbus minimális tétlenségi ideje a keretek között nem lehet 3,5 byte-nál kevesebb. A hálózati eszköz észlel, még az időköz alatt is, a hálózati busz. Amikor az első mezőt (címmező) fogadja a készülék, akkor a vonatkozó készülék dekódolja a következő továbbított karaktert. Amikor az időköz legalább 3,5 byte, akkor az üzenet befejeződik. Az RTU módban a teljes üzenetkeret folyamatos átviteli áramlás. Ha a keret befejeződése előtt időköz van (1,5 byte-nál több), akkor a befogadó készülék megújítja a befejezetlen üzenetet, és azt feltételezi, hogy a következő byte lesz az új üzenet címmezője. Ennek megfelelően, ha az új üzenet 3,5 byte-nyi idővel követi az előző üzenetet, akkor a befogadó készülék az előző üzenettel megegyező üzenetként fogja kezelni. Amennyiben e két jelenség tapasztalható az átvitel során, akkor a CRC hibaüzenetet küld a küldő készülékek számára válaszként. RTU-keret szabványos szerkezete: START ADDR CMD DATA (N-1) DATA (0) CRC CHK alacsony bit CRC CHK magas bit END T1-T2-T3-T4(3,5 byte-os átviteli sebesség) Kommunikációs cím: 0~247(decimális rendszer)(0 a szórási cím) 03H:szolgaparaméterek olvasása 06H: szolgaparaméterek írása 2*N byte-nak megfelelő adat a kommunikáció főtartalma illetve az adatcsere alapja Észlelési :CRC (16BIT) T1-T2-T3-T4(3,5 byte-os átviteli sebesség) RTU kommunikációs keret hibakeresés Különböző tényezők (például az elektromágneses interferencia) hibát okozhatnak az adatátvitelben. Például, ha az elküldött üzenet egy 1 logika, akkor az A-B potenciáleltérésnek az RS485-ön 6V-nak kell lennie, a valóságban azonban -6V is lehet az elektromágneses interferenciának köszönhetően, majd a többi készülék a 0 logika szerinti küldött üzenetet veszik fel. Ha nincs hibaellenőrzés, akkor a befogadó készülékek nem tekintik helytelennek az üzenetet, és helytelen választ adhatnak, ezzel súlyos hibákat eredményezve. Ezért az ellenőrzés rendkívül fontos az üzenet esetében. Az ellenőrzés tárgya: a küldő kiszámítja a küldési adatokat a rögzített képlet alapján, majd az eredményt az üzenettel együtt elküldi. Amikor a vevőegység ezt az üzenetet fogadja, akkor ugyanazon módszer segítségével egy másik eredményt számít ki, majd összeveti azt az elküldöttel. két eredmény egyezik, akkor az üzenet megfelelő. Ha nem, akkor az üzenet helytelen. A keret hibaellenőrzése két részre osztható: a byte bitellenőrzése és a teljes adatellenőrzés a kereten (CRC ellenőrzés). A byte bites ellenőrzés A felhasználó különböző bitellenőrzéseket választhat ki, mely az egyes byte-ok ellenőrző bit beállítását befolyásolja. 80

81 A páratlan kijelentkezés meghatározása: az adatátvitel előtt egy páratlan számot adjon meg az adatátvitelben annak bemutatására, hogy az 1 -es számjegy páros vagy páratlan szám. Amikor páros, akkor az ellenőrző byte 0, ellenkező esetben az ellenőrző byte 1. Ezt a módszert az adatok paritásának stabilizálásához alkalmazzák. A páros kijelentkezés meghatározása: az adatátvitel előtt egy páros számot adjon meg az adatátvitelben annak bemutatására, hogy az 1 -es számjegy páros vagy páratlan szám. Amikor páratlan, akkor az ellenőrző byte 0, ellenkező esetben az ellenőrző byte 1. Ezt a módszert az adatok paritásának stabilizálásához alkalmazzák. Például, amikor kerül továbbításra, akkor öt 1 található az adatban. Ha páros ellenőrzést alkalmaz, akkor a páros ellenőrző bit az 1 lesz; ha páratlan ellenőrzést alkalmaz, akkor a páratlan ellenőrző bit a 0 lesz. A páros és a páratlan ellenőrző bitet a keret ellenőrző bit pozíciója alapján számítja ki a rendszer. A fogadó készülékek ugyancsak páros és páratlan ellenőrzést hajtanak végre. A fogadott adatok paritása eltér a beállított től, akkor hiba történt a kommunikációban. CRC ellenőrzés Az ellenőrzés RTU keret formátumot használ. A keret a kerethiba észlelési mezőt tartalmazza, amely a CRC-számítási módszeren alapul. A CRC-mező két byte-tal rendelkezik, beleértve a 16 számjegy bináris eket. A keretbe a továbbító készülék által végzett számítás után kerül. A fogadó készülék újraszámítja a fogadott keret CRC-jét, és összeveti azt a CRC-mezőben fogadott kel. Ha két CRC- eltér, akkor hiba történt a kommunikációban. A CRC során 0*FFFF kerül tárolásra. Ezt követően a keretben lévő folyamatos 6 feletti byteokkal és a regiszterben lévő kel foglalkozik. Az egyes karakterekben csak 8Bit adat érvényes a CRC-re, míg az indítóbit, a vég, a páros és páratlan ellenőrzőbit érvénytelen. A CRC kiszámítása a CRC ellenőrzés alapjait tartalmazó nemzetközi szabványra vonatkozik. Amikor a felhasználó CRC számítást szerkeszt, akkor a vonatkozó CRC számítási szabványra hivatkozhat a szükséges CRC számítási program megírásához. Itt a CRC-számítás egy egyszerű funkciója referenciaként (C-nyelvvel programozva): unsigned int crc_cal_value(unsigned char *data_value,unsigned char data_length) { int i; unsigned int crc_value=0xffff; while(data_length--) { crc_value^=*data_value++; for(i=0;i<8;i++) { if(crc_value&0x0001)crc_value=(crc_value>>1)^0xa001; else crc_value=crc_value>>1; } } return(crc_value); } Létralogika esetén a CKSM a táblázat lekérdezésben lévő keret szerint számítja ki a CRCet. Ez módszer a könny programozásnak és gyors számítási időnek köszönhetően rendkívül előnyös. A program által elfoglalt ROM-terület azonban meglehetősen nagy. Ezért körültekintéssel használja a programhoz szükséges terület szerint. 7.3 RTU parancskód és kommunikációs adatok ábrázolása parancskód:03h 03H( binárisnak felel meg),n szó beolvasva( Word ) (a max. folyamatos beolvasás 16 szó) 81

82 A 03H parancskód azt jelenti, hogy ha a főberendezés olvassa az inverterből érkező adatokat, akkor az olvasási szám a parancskódban lévő adatszámtól függ. A folyamatos olvasási szám 16, a paramétercímnek pedig folyamatosnak kell lennie. Valamennyi adat byte-hossza 2 (egy szó). Az alábbi parancsformátumot a hex ábrázolja (a H -t tartalmazó számok a hexet jelentik), és a hex egy byte-ot foglal el. A parancskód az inverter üzemfázisának olvasására használható. Például, 2 folyamatos adattartalom a 0004H-ból 01H címmel (0004H és 0005H adatcím tartalmának leolvasása), a keretstruktúra az alábbi lesz: Az RTU főberendezés válaszüzenete (az főberendezéstől az inverterhez) START ADDR CMD Az indító bit magas bite Az indító bit alacsony bite Az adatszám magas bite Az adatszám alacsony bite CRC alacsony bit CRC magas bit END T1-T2-T3-T4 (3,5 byte átviteli ideje) 01H 03H 00H 04H 00H 02H 85H CAH T1-T2-T3-T4 (3,5 byte átviteli ideje) A START és END közötti T1-T2-T3-T4 célja legalább 3,5 byte idő biztosítása kényelmi időként, valamint két üzenet közötti megkülönböztethetőség lehetővé tétele. ADDR = 01H az inverter által 01H címmel küldött parancsüzenetet jelent, az ADDR egy byte-ot foglal el CMD = 03H az inverter által küldött parancsüzenetet jelent, az CMD egy byte-ot foglal el Az Indítási cím azt jelenti, hogy az olvasási adat alkotja a címet, mely 2 byte-ot foglal el úgy, hogy a magas bit az üzenet elejében, az alacsony bit pedig az üzenet mögött található. Az adatszám az adatszám a szóegységgel történő olvasását jelenti. Ha az indítási cím 0004H és az adatszám 0002H, akkor a 0004H és 0002H adatai kerülnek beolvasásra. A CRC 2 byte-ot foglal el úgy, hogy a magas bit az üzenet elejében, az alacsony bit pedig az üzenet mögött található. Az RTU szolgaberendezés válaszüzenete (az invertertől a főberendezéshez) START ADDR CMD Byte-szám 0004H cím magas bitadata 0004H cím alacsony bitadata 0005H cím magas bitadata 0005H cím alacsony bitadata CRC CHK alacsony bit CRC CHK alacsony bit END T1-T2-T3-T4 (3,5 byte átviteli ideje) 01H 03H 04H 13H 88H 00H 00H 7EH 9DH T1-T2-T3-T4 (3,5 byte átviteli ideje) A válasz jelentése: ADDR = 01H az inverter által 01H címmel küldött parancsüzenetet jelent, az ADDR egy byte-ot foglal el CMD=03H azt jelenti, hogy az invertertől a főberendezésbe küldött üzenet az olvasási parancsra és a CMD-re adott válaszért egy byte-ot foglal el. 82

83 Byte-szám azt jelenti, hogy valamennyi byte-szám a byte-ból (a byte kivételével) a CRCbyte-ba (a byte kivételével). A 04 azt jelenti, hogy a 4 byte adat áll rendelkezésre a byteszámból a CRC CHK alacsony bithez, melyek a 0004H digitális cím magas bit, 0004H digitális cím alacsony bit, 0005H digitális cím magas bit és 0005H digitális cím alacsony bit. Egy adatban 2 byte tárolódik úgy, hogy a magas bit az üzenet elejében, az alacsony bit pedig az üzenet mögött található, a 0004H adatcímű adat 1388H, a 0005H adatcímű adat pedig 0000H. A CRC 2 byte-ot foglal el úgy, hogy a magas bit az üzenet elejében, az alacsony bit pedig az üzenet mögött található Parancskód:06H 06H( binárisnak felel meg), egy szó írása(word) A parancs azt jelenti, hogy a főberendezés az adatokat az inverterre írja és a többszörös dátumoktól eltekintve egy parancs csak egy adatot írhat. A hatás az inverter üzemmódjának megváltoztatása. Például, ha 5000-et (1388H) az inverterről a 0004H-ra ír 02H címmel, akkor a keretstruktúra az alábbi lesz: Az RTU főberendezés válaszüzenete (az főberendezéstől az inverterhez) START T1-T2-T3-T4 (3,5 byte átviteli ideje) ADDR 02H CMD 06H Írási adatcím magas bite 00H Írási adatcím alacsony bite 04H adattartalom 13H adattartalom 88H CRC CHK alacsony bit C5H CRC CHK magas bit 6EH END T1-T2-T3-T4 (3,5 byte átviteli ideje) Az RTU szolgaberendezés válaszüzenete (az invertertől a főberendezéshez) START T1-T2-T3-T4 (3,5 byte átviteli ideje) ADDR 02H CMD 06H Írási adatcím magas bite 00H Írási adatcím alacsony bite 04H Adattartalom magas bite 13H Adattartalom alacsony bite 88H CRC CHK alacsony bit C5H CRC CHK magas bit 6EH END T1-T2-T3-T4 (3,5 byte átviteli ideje) Megjegyzés: a 10.2 és 10.3 fejezet elsősorban a parancsformátumot ismerteti, míg az alkalmazásra vonatkozó konkrét leírást a 10.8 fejezet tartalmazza H parancskód diagnosztikához Alfunkciókódok jelentése Alfunkciókód Leírás 0000 Visszatér információadatok lekérdezéséhez Például: Az információlekérő adatfüzér megegyezik a válaszként küldött információ adatfüzérrel, amikor a meghajtás 01H címének hurokészlelése kerül végrehajtásra. Az RTU kérelemparancs: 83

84 START ADDR CMD Alfunkciókód magas bite Alfunkciókód alacsony bite Adattartalom magas bite Adattartalom alacsony bite CRC alacsony bite CRC magas bite END Az RTU válaszparancs: START ADDR CMD Alfunkciókód magas bite Alfunkciókód alacsony bite Adattartalom magas bite Adattartalom alacsony bite CRC alacsony bite CRC magas bite END T1-T2-T3-T4 (3,5 byte átviteli ideje) 01H 08H 00H 00H 12H ABH ADH 14H T1-T2-T3-T4 (3,5 byte átviteli ideje) T1-T2-T3-T4 (3,5 byte átviteli ideje) 01H 08H 00H 00H 12H ABH ADH 14H T1-T2-T3-T4 (3,5 byte átviteli ideje) Adatcím meghatározása Az ebben a részben található kommunikációs adatok címdefiníciója vezérli az inverter futását, és szerzi be az állapotinformációkat és viszonylagos funkcióparamétereket A funkciókódok paramétercímeinek szabályai A paramétercím 2 byte-ot foglal el úgy, hogy a magas bit az üzenet elejében, az alacsony bit pedig az üzenet mögött található. A magas és az alacsony byte tartománya: magas byte 00~ffH; alacsony byte 00~ffH. A magas byte a funkciókód alapszámpontja előtti számcsoport, az alacsony byte pedig az alapszámpont utáni szám. Azonban mind a magas és az alacsony byte hexre változtatandó. Ha például P5.05, a funkciókód alapszámpontja előtti számcsoport 05, akkor a paraméter magas bite 05 lesz, ha pedig az alapszámpont utáni számcsoport 05, akkor a paraméter magas bite 05 lesz, ekkor pedig a funkciókód-cím 0505H, a P10.01 paramétercíme pedig 0A01H lesz. Megjegyzés: A PE csoport a gyári paraméter, amely nem olvasható vagy változtatható meg. Egyes paraméterek nem változnak, ha az inverter futási állapotban van, míg mások bármely 84

85 állapotban változhatnak. A funkciókódok paramétereinek módosítása során ügyeljen a beállítási tartományra, az egységre és a vonatkozó utasításokra. Emellett, az EEPROM gyakran kerül tárolásra, mely az EEPROM használati idejét csökkentheti. A felhasználók számára egyes funkciók tárolása nem szükséges a kommunikációs módban. Az igényeket a RAM-ban az megváltoztatásával lehet kielégíteni. A funkciókód magas bitének 0-ról 0-re módosítása realizálja a funkciót. A P00.07 funkciókód például nem tárolható az EEPROM-ban. Csak a RAM-ban lévő megváltoztatásával állítható a cím 8007H-ra. Ez az cím csak a RAM írására használható olvasáson kívül. Ha ezt használja az olvasáshoz, akkor érvénytelen cím lesz Egyéb funkció címutasítása Modbusban A főberendezés az inverter paraméterein is működhet, illetve vezérelheti is az invertert, például annak futtatásával vagy leállításával avagy állapotának nyomon követésével. Alább a további funkciók paraméterlistája található: Funkcióutasítás Címmeghatározás Adatutasítás Kommunikációs vezérlési parancs A kommunikációs cím n beállított e 2000H 2001H 2002H 2003H 2004H 2005H 2006H 2007H 2008H 0001H:előre léptetés 0002H:hátra léptetés 0003H: előre léptetés 0004H:hátra léptetés 0005H:leállítás 0006H:üresjáratban leállítás (vészleállítás) 0007H:hiba visszaállítása 0008H:léptetéssel leállítás 0009H:előgerjesztés Kommunikáció beállított frekvencia (0~Fmax(m.egység: 0,01Hz)) Megadott PID, tartomány (0~1000, 1000 a 100,0%-nak felel meg) PID visszacsatolás, tartomány(0~1000, 1000 a 100,0%-nak felel meg) Beállított nyomaték (-3000~3000, 1000 a motor névleges árama 100,0%- ának felel meg) Frekvenciabeállítás felső határe előrefelé forgás közben (0~Fmax(egység: 0,01Hz)) Frekvenciabeállítás felső határe hátrafelé forgás közben (0~Fmax(egység: 0,01Hz)) Elektromos hajtásban elért nyomaték felső határe (0~3000, 1000 a motor névleges áramának 100,0%-ával egyezik meg) Elektromos hajtásban elért féknyomaték felső határe (0~3000, 1000 a motor névleges áramának 100,0%-ával egyezik meg) R/W karakterisztikák W W W W W W W W 85

86 Funkcióutasítás Címmeghatározás Adatutasítás Az inverter SW 1 beállítása Az inverter SW 1 beállítása Az inverter hibakódja Az inverter azonosító kódja 2009H 200AH 200BH 200CH 200DH 200EH 2100H 2101H Speciális vezérparancsszó Bit0~1:=00:motor 1 =01:motor 2 =10:motor 3 =11:motor 4 Bit2:=1 nyomatékvezérlés =0:sebességvezérlés Virtuális bemeneti csatlakozókapocs parancs, tartomány: 0x000~0x1FF Virtuális bemeneti csatlakozókapocs parancs, tartomány: 0x00~0x0F Feszültségbeállítás e (speciális a V/F szeparációhoz) (0~1000, 1000 a motor névleges feszültsége 100,0%-ának felel meg) AO kimeneti beállítás 1(-1000~1000, ,0%-nak felel meg) AO kimeneti beállítás 2(-1000~1000, ,0%-nak felel meg) 0001H:előrefutás 0002H: előrefutás 0003H:leállítás 0004H:hiba 0005H: POFF állapot Bit0: =0:buszfeszültség nem áll fenn =1:buszfeszültség fennáll Bi1~2:=00:motor 1 =01:motor 2 =10:motor 3 =11:motor 4 Bit3: =0:aszinkronmotor =1:szinkronmotor Bit4:=0:előriasztás túlterhelés nélkül =1:túlterhelési előriasztás Bit5:=0:a motor gerjesztés nélkül van =1:a motor gerjesztés tartalmaz R/W karakterisztikák 2102H Lásd a hibatípus leírást R 2103H MSI x0110 R Az R/W karakterisztikák azt jelölik, hogy a funkció olvasási és írási karakterisztikákkal rendelkezik. Például a kommunikációvezérlő parancs karakterisztikákat ír, és vezérli az invertert az írási paranccsal (06H). Az R karakterisztika csak olvasható, míg a W karakterisztika csak írható. Megjegyzés: amikor az invertert a fenti táblázat szerint üzemelteti, akkor egyes paraméterek engedélyezésére lehet szükség. Például, a futási vagy leállítási műveletben a P00.01-et kommunikációs futási parancscsatornára, a P00.02-t pedig MODBUS kommunikációs csatornára kell állítani. Amikor a megadott PID -en üzemelteti a készüléket, akkor a P09.00-át MODBUS kommunikáció beállítás -ra állítsa. Készülékkódok kódolási szabályai (az inverter 2103H azonosítókódjának felel meg) W W W W W W R R 86

87 Magas 8bites kód Jelentés 01 MSI Alacsony 8-as pozíciójú bit Jelentés 10 MSI300 Vector inverter 11 MSI100 Vector inverter Megjegyzés: a kód 16 bitből áll, melyben 8 magas és 8 alacsony bit található. A magas 8 bit a motortípus sorozatát jelöli, az alacsony 8 bit pedig a sorozatok képzett motortípusait jelenti. Például, 0110H MSI100 vektorinvertereket jelent Fieldbus arányek A kommunikációs adatokat tényleges alkalmazásban hexben fejezik ki, és nincs alapszámpont a hexben. A 50,12Hz például nem fejezhető ki hexszel, így a 50, szorosára növelendő 5012-ra, hogy a 1394H hex segítségével kifejezhető legyen az 50,12. Nem egész szám többszörössel is időzíthető, hogy egész számot kapjon, az egész szám pedig fieldbus arányet vehet fel. A fieldbus arányekre a beállítási tartomány alapszámpontjában vagy funkcióparaméterek listájában alapértelmezett beállításban hivatkozik a rendszer. Ha az alapszámpont (n=1) után számjegyek találhatók, akkor a fieldbus arány m 10 n lesz. Vegyük az alábbi táblázatot példaként: Ha a beállítási tartományban vagy az alapértelmezett ben egy, az alapszámpont utáni számjegy áll, akkor a fieldbus arányszám 10 lesz. Ha a felső monitor által fogadott adat 50, akkor a hibernációból való visszaállás késleltetési ideje 5,0 lesz (5,0=50 10). Ha a Modbus kommunikációt a hibernálásból való visszatérés késleltetési idő ellenőrzésére, akkor az 5mp lesz. Elsőként, 5,0 10-zel szorzandó meg, hogy az 50 egész számot kapjuk (32H), majd ez az adat elküldhető. Miután az inverterhez elérkezik a parancs, a fieldbus arány szerint 50-ről 5-re módosul, majd 5s hibernálásból való visszatérés késleltetési időt állít be. Egy másik példa, ha a felső monitor a hibernálásból való visszatérés késleltetési ideje paraméter olvasási parancsát adja ki, az inverter válaszüzenete az alábbi lesz: Mivel a paraméteradat 0032H (50), és az zel osztva 5, ezért a hibernálásból való visszatérés késleltetési ideje 5mp lesz. 87

88 7.3.6 Hibaüzenet válasz Hiba lehet a kommunikációvezérlésben. Például, egyes paraméterek csak olvashatók. Ha az írási üzenetet kiküldték, akkor az inverter hibaüzenetet küld válaszként. Az invertertől a főberendezéshez hibaüzenet jut el, melynek kódja és jelentése az alábbi: Kód Név Jelentés 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H Érvénytelen parancs Érvénytelen adatcím. Érvénytelen Sikertelen művelet Jelszóhiba Adatkeret hiba Írás nem engedélyezett. A paraméter nem változtatható meg futás közben. Jelszavas védelem A főberendezésről érkező parancs nem hajtható végre. A z ok lehet: 1. Ez a parancs csak néhány változathoz való, ez a változat pedig nem tudja alkalmazni. 2. A szolgaberendezés hibaállapotban van, és nem tudja végrehajtani a parancsot. Az üzemeltetési címek közül néhány érvénytelen vagy nem hozzáférhető. A regiszter és az átviteli byte-ok kombinációja érvénytelen. Amikor érvénytelen adatok találhatók a szolgaberendezés által fogadott üzenetkeretben. Megjegyzés: Ez a hibakód nem jelzi a tartomány túllépő beírandó adatet, azt azonban jelzi, hogy az üzenetkeret érvénytelen. A paraméterírásban a paraméterbeállítás érvénytelen. A funkció bemeneti csatlakozókapocs például nem állítható be ismételten. A jelszó ellenőrzési címre írt jelszó nem egyezik a P7.00 által beállított jelszóval. A felső monitor által küldött keretüzenetben a digitális keret hossza helytelen vagy CRC ellenőrzőbit számítása az RTU-ban eltér az alsó monitorétól. Ez csak az írási parancsban történik, az ok lehet: 1. Az írt adat túllépi a paraméter tartományát. 2. A paraméter most módosítható. 3. A csatlakozókapcsok már használja valami más. A felső monitor írásában a módosított paraméter nem módosítható futás közben. Amikor a felső monitor írást vagy olvasást folytat és a felhasználói jelszót a jelszó feloldása nélkül állították be, akkor a rendszer zárolását jelenti. A szolgaberendezés a funkciókód-mezőket és hibacímeket annak jelzésére használja, hogy normál visszajelzés vagy hiba történt (tiltási válasznak is nevezik. Normál válaszok esetén a szolgaberendezés megfelelő funkciókódokat, digitális címet vagy alfunkciókódokat mutat. A szolgaberendezés olyan kódot küld vissza, amely a normál kóddal egyenlő, azonban az első byte egy 1-es logika. Például: amikor a főberendezés egy üzenetet küld a szolgaberendezésnek, hogy olvassa be az inverter funkciókódok címadatainak csoportját, akkor az alábbi funkciókódok lesznek: (Hex 03H) Normál válaszok esetén a szolgaberendezés ugyanazokkal a kódokkal válaszol, míg tiltási válaszok esetén a következővel: (Hex 83H) Az objektumhibához történő funkciókód-módosítás mellett a szolgaberendezés rendellenes kóddal rendelkező byte-tal válaszol, mely meghatározza a hiba okát. 88

89 Amikor a főberendezés a tiltásra választ kap, akkor tipikus feldolgozás esetén ismételten elküldi az üzenetet vagy módosítja a sorrendet. Például, a 01H című inverter futási parancscsatorna (P00.01, a paramétercím 0001H lesz) 03- ra állítása esetén a parancs az alábbi lesz: A futási parancs csatorna beállítási tartománya 0~2, ha az 3-ra van állítva, mivel a szám a tartományon kívül van, ezért az inverter az alábbi hiba válaszüzenetet küldi vissza: A 86H rendellenes válaszkód a 06H írási parancs rendellenes válaszát jelenti; a hibakód 04H. A fenti táblázatban a név sikertelen művelet, a jelentése pedig, hogy a paraméterbeállítás a paraméter írásában érvénytelen. A funkció bemeneti csatlakozókapocs például nem állítható be ismételten Írási és olvasási példa Lásd a és fejezetet a parancsformátumért A 03H olvasási parancs példája Olvassa le az inverter 1. állapotszavát a 01H címmel (lásd az 1. táblázatot). Az 1. táblázatból az inverter 1. állapotszavának paramétercíme 2100H. Az inverterhez küldött parancs: Ha a válasz az alábbi: Az adattartalom 0003H. Az 1. táblázattól az inverter leáll. Figyelje az aktuális hibatípust a korábbi 5 hibatípus segítségével parancsokon keresztül, melyhez a funkciókód P07.27~P07.32, a paramétercím pedig 071BH~0720H(a 071BH-ból 6). Az inverterhez küldött parancs: Ha a válasz az alábbi: 89

90 Tekintse meg a visszaküldött adatot, valamennyi hibatípus 0023H (decimális 35) hibás beállítást jelentve (STo) A 06H olvasási parancs példája A 03H címmel járassa előrefelé az invertert. Lásd az 1. táblázatot, a kommunikációs vezérparancs címe 2000H, az előrefutás pedig Lásd az alábbi táblázatot. A főberendezés által küldött parancs: Ha a művelet sikeres, akkor a válasz alábbi lehet (a főberendezés által küldött paranccsal megegyező): Az inverter kimeneti frekvenciája 03H címmel 100Hz-ként. Tekintse meg az alapszámpont utáni számjegyeket, a max. kimeneti frekvencia fieldbus aránye 100. A 100Hz 100-zal szorozva 10000, a megfelelő hex pedig 2710H. A főberendezés által küldött parancs: Ha a művelet sikeres, akkor a válasz alábbi lehet (a főberendezés által küldött paranccsal megegyező): Megjegyzés: az üres mező a fenti parancsban csak a szemléltetést szolgálja Üres mező nem adható az aktuális alkalmazáshoz, hacsak a felső monitor nem tudja maga eltávolítani az üres mezőt. 90

91 A. melléklet Műszaki adatok A.1 Besorolások Kondenzátorok Az inverter méretezése a névleges motoráramon és -teljesítményen alapul. A táblázatban a motorhoz megadott névleges teljesítmény eléréséhez az inverter névleges áramának nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie a névleges motorárammal. Ezenfelül, az inverter névleges teljesítményének nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie a névleges motorteljesítménnyel. A teljesítménybesorolás a tápfeszültségtől függetlenül azonos. Megjegyzés: 1. A maximális megengedett motortengely teljesítménye 1,5*PN-re korlátozott. Ha a határet meghaladja, akkor a motornyomaték és az áram automatikusan lekorlátozódik. A funkció megvédi a meghajtás bemeneti hídját a túlterheléssel szemben. 2. A besorolások 40 C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak. 3. Fontos ellenőrizni, hogy a közös DC rendszerekben és a közös DC csatlakozáson áthaladó teljesítmény nem lépi-e túl a PN-t. A.1.2 Teljesítménycsökkentés A terhelési kapacitás csökken, ha a beszerelési hely környezeti hőmérséklete 40 C-nál nagyobb, a tengerszint feletti magasság 1000 méternél több vagy az átkapcsolási frekvenciát 4 khz-ről 8, 12 vagy 15 khz-re módosították. A Hőmérséklet utáni teljesítménycsökkentés A +40 C +50 C hőmérséklet-tartományban a névleges kimeneti áram minden 1 C esetén 3%-kal nő. A csökkentéshez kövesse az alábbi ábrát. A Tengerszint feletti magasság utáni teljesítménycsökkentés A készülék akkor képes létrehozni a névleges teljesítményt, ha a beszerelés helye 1000m alatt van. A kimeneti teljesítmény csökken, ha a tengerszint feletti magasság meghaladja az 1000 métert. Az alábbiakban a teljesítménycsökkentés léptékeit mutatjuk be: 91

92 A.2 CE A.2.1 CE-jelölés A meghajtóra helyezett CE-jelölés azt tanúsítja, hogy a meghajtó megfelel az európai kisfeszültségű, 2006/95/EK irányelvnek és az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2004/108/EK irányelvnek. A.2.2 Az Európai elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelvnek való megfelelés Az EMC irányelv írja elő az Európai Unióban használt elektromos berendezések immunitására és kibocsátásra vonatkozó követelményeket. Az EMC termékszabvány (EN :2004) tartalmazza a meghajtásokra vonatkozó előírásokat. See section EMC regulations A.3 EMC előírások Az EMC termékszabvány (EN :2004) tartalmazza az inverterre vonatkozó elektromágneses összeférhetőséget érintő előírásokat. Elsődleges környezet: saját környezet (a kisfeszültségű hálózathoz csatlakoztatott eszközöket is magában foglalja, mely a háztartási célokra használt épületeket is ellátják). A másodlagos környezet nem közvetlenül háztartási épületeket kiszolgáló hálózathoz csatlakoztatott létesítményeket foglal magában. Az inverterek négy kategóriája: C1 kategóriás inverter: az első környezetben használt, 100V-nál kisebb névleges feszültséggel rendelkező inverterek. C2 kategóriás inverter: a tűkön, aljzatokon és mozgóeszközökön kívül 100V-nál kisebb névleges feszültséggel rendelkező inverterek, melyeket a környezetben első alkalommal történő használatkor kizárólag szakképzett villanyműszerész szerelhet be és helyezhet üzembe. Megjegyzés: Az EMC IEC/EN szabvány nem korlátozza az inverter teljesítménykiosztását, azonban a használatra, beszerelésre és üzembehelyezésre vonatkozóan előírásokat fogalmaz meg. Egy szakképzett villanyműszerész megfelelő képzettséggel rendelkezik az erőhajtás rendszerek beszerelése és/vagy üzembehelyezése, illetve az EMC kérdései terén. C3 kategóriás inverter: az elsőtől eltérő második környezetben használt, 100V-nál kisebb névleges feszültséggel rendelkező inverterek C4 kategóriájú inverter: 1000V-nál nagyobb névleges feszültséggel vagy 400 A-nél nagyobb névleges árammal rendelkező inverter, melyet másodlagos környezet összetett rendszerében alkalmaznak A.3.1 C2 kategória A kibocsátási határek az alábbi rendelkezéseknek felelnek meg: 1. Az opcionális EMC-szűrőt az opciók szerint válassza ki, és az EMC-szűrő kézikönyvében meghatározottak szerint szerelje be. 2. A motor és a vezérkábelek a kézikönyvben meghatározottak szerint választandók ki. 3. A meghajtást a jelen kézikönyvben adott utasítások szerint szerelje be. Háztartási környezetben a termék rádióinterferenciát okozhat, mely esetben kiegészítő intézkedések megtétele lehet szükséges. 92

93 A.3.2 C3 kategória A meghajtás immunitásteljesítménye megfelel a IEC/EN szabvány előírásainak, másodlagos környezetben. A kibocsátási határek az alábbi rendelkezéseknek felelnek meg: 1. Az opcionális EMC-szűrőt az opciók szerint válassza ki, és az EMC-szűrő kézikönyvében meghatározottak szerint szerelje be. 2. A motor és a vezérkábelek a kézikönyvben meghatározottak szerint választandók ki. 3. A meghajtást a jelen kézikönyvben adott utasítások szerint szerelje be. A C3-as kategóriába sorolt meghajtás nem használható háztartási célokat szolgáló kisfeszültségű nyilvános hálózatban. Rádiófrekvencia várható, ha a meghajtást ilyen hálózaton használják. B. melléklet Méretrajzok A MSI100 méretrajzai alább találhatók. A méreteket milliméterben és hüvelykben adtuk meg. B.1 Gombsor felépítése B.2 Inverterábra Falra szerelés (m.egység: mm) Teljesítmény W1 W2 W3 W4 H1 H2 H3 H4 D1 D2 Rögzítőfurat 0,75kW~2,2kW 126,0 115,0 186,0 175,0 155,0 5 4kW~5,5kW 146,0 131,0 256,0 243,5 167,0 6 7,5kW~15kW 170,0 151,0 320,0 303,5 196,3 6 Karimára szerelés (m.egység: mm) Teljesítmény W1 W2 W3 W4 H1 H2 H3 H4 D1 D2 Rögzítőfurat Csavar 0,75kW~2,2kW 150,2 115,0 130,0 7,5 223,9 220,0 190,0 13,5 155,0 65,5 5 M4 4kW~5,5kW 170,2 131,0 150,0 9,5 292,0 276,0 260, ,0 84,5 6 M5 7,5kW~15kW 191,2 151,0 174,0 11,5 370,0 351,0 324, ,3 113,0 6 M5 93

94 C. melléklet Perifériás opciók és alkatrészek Ez a fejezet ismerteti, hogy miként választhatja ki a MSI100 sorozat opcióit és alkatrészeit. C.1 Perifériás rajz Az alábbiakban a MSI100 sorozat perifériás huzalozása található. Képek Név Leírások Kábelek Az elektromos jeleket továbbító eszköz. Megszakító Bemeneti reaktor DC-reaktor Bemeneti szűrő Fékellenállások Rövidzárlat esetén óvakodjon az elektromos áramütéstől és védje a tápellátást és vezetékeket a túláramtól. (Kérjük, a megszakítón a magas harmónia csökkentése funkciót, míg az 1. inverter névleges árama 30mA felett legyen.) A készülék az inverter bemeneti oldalának teljesítménytényezőjét javítani, illetve harmonikusabb áramot vezérelni hivatott. 37kW feletti inverter (beleértve a 37kW-t) csatlakoztatható a DC-reaktorhoz. Az inverter által gerjesztett elektromágneses interferenciát felügyeli, kérjük, hogy az inverter bemeneti csatlakozókapocs oldalához közel szerelje be. Rövidítse le a DEC időt A 30 kw alatti inverterek (beleértve az 30 kw-s invertereket) csak fékellenállásokat igényelnek, míg a 37 kw feletti inverterek (beleértve a 37 kw- 94

95 Kimeneti szűrő Kimeneti reaktor os invertereket) fékegységeket is igényelnek Az inverter kimeneti oldalából érkező elektromágneses interferenciát felügyeli, kérjük, hogy az inverter kimeneti csatlakozókapocs oldalához közel szerelje be. Növelje az inverter effektív átviteli távolságát az inverter IGBT be-/kikapcsolásakor hirtelen jelentkező nagyfeszültség vezérléséhez. C.2 Tápellátás Ellenőrizze, hogy az inverter feszültsége megfelel-e a tápellátás feszültségének. C.3 Kábelek Tápkábelek A bemeneti teljesítményt és a motorkábeleket a helyi szabályozások szerint méretezze. Megjegyzés: Különálló PE-konduktor szükséges, ha a kábelárnyékolás vezetőképessége nem megfelelő a célra. C.3.2 Vezérkábelek Valamennyi analóg vezérkábeleknek és a frekvenciabemenethez használt kábelnek árnyékoltnak kell lenniük. A relékábelnek fémes árnyékolással rendelkező kábelnek kell lennie. Megjegyzés: Az analóg és digitális jeleket különálló vezetékeken vezesse el. A meghajtáshoz csatlakoztatás előtt ellenőrizze a bemeneti tápkábel szigetelését a helyi előírásoknak megfelelően. Az inverter Javasolt kábelméret( mm 2 ) RST UVW PE Csatlakoztató kábel mérete( mm 2 ) PB RST P1 ( + ) és UVW és( +) ( -) Csatlakozókapocs csavar Meghúzási nyomaték ( Nm) MSI ,5 2,5 2,5~6 2,5~6 2,5~6 2,5~6 M4 1,2~1,5 MSI ,5 2,5 2,5~6 2,5~6 2,5~6 2,5~6 M4 1,2~1,5 MSI ,5 2,5 2,5~6 2,5~6 2,5~6 2,5~6 M4 1,2~1,5 MSI ,5 2,5 2,5~6 2,5~6 2,5~6 2,5~6 M4 1,2~1,5 MSI ,5 2,5 2,5~16 4~16 4~6 2,5~6 M4 1,2~1,5 MSI ,5~16 4~16 4~6 2,5~6 M5 2-~2,5 MSI ~16 6~16 6~10 6~10 M5 2-~2,5 MSI ~16 6~16 6~10 6~16 M5 2-~2,5 Megjegyzés: 1. A 40 alatti kábelméret és névleges áram használata javasolt. A huzalozási távolság nem lehet 100m-nél nagyobb.. 2. A P1, (+), PB és (-) csatlakozókapcsok a DC-reaktor opcióihoz és alkatrészeihez csatlakoztathatók. PE 95

96 C.4 Megszakító és elektromágneses érintkező A túlterhelés elkerülése érdekében biztosíték hozzáadása szükséges. Olyan megszakítót (MCCB) használjon, amely megfelel az inverter teljesítményének 3-fázisú AC áram, bemeneti teljesítmény és csatlakozókapcsok alapján. Az inverter kapacitása a névleges áram 1,5-2-szorosa kell, hogy legyen. Az áramkör-megszakítók gyártótól függetlenül, azok működési elve és felépítése miatt rövidzárlat esetén forró ionizált gázok távozhatnak a megszakítóból. A biztonságos használat érdekében kiemelt figyelmet fordítson a megszakítók beszerelésére és elhelyezésére. Kövesse a gyártó utasításait. A bemeneti oldalra elektromágneses érzékelőt szereljen, hogy vezérelni tudja a főáramkörvédelem bekapcsolását és kikapcsolását. Lekapcsolhatja a bemeneti tápellátást, amikor a rendszer meghibásodik. Az inverter Megszakító Megszakító Az érintkező névleges ( A) ( A ) árama( A ) MSI MSI MSI , MSI MSI MSI MSI MSI C.5 Reaktorok A bemeneti teljesítmény áramkörben jelenlévő maga áram az egyenirányító alkatrészeinek károsodását okozhatja. A tápellátás kisfeszültségű bemenetének elkerülése és a teljesítményi tényezők javítása érdekében javasolt AC-reaktor használata a bemeneti oldalon. Ha az inverter és a motor közötti távolság 50m-nél nagyobb, akkor a túláramvédelem gyakran aktiválhat a földelésbe vezető hosszú vezetékek miatti kapacitás okozta nagymű áramszivárgásból kifolyólag. A motorszigetelés károsodásának elkerülése érdekében biztosítson reaktorkompenzációt. Az inverter teljesítménye Bemeneti reaktor Kimeneti reaktor MSI ACL2-1R5-4 OCL2-1R5-4 MSI ACL2-1R5-4 OCL2-1R5-4 MSI ACL2-2R2-4 OCL2-2R2-4 96

97 Megjegyzés: Az inverter teljesítménye Bemeneti reaktor Kimeneti reaktor MSI ACL OCL MSI ACL2-5R5-4 OCL2-5R5-4 MSI ACL2-7R5-4 OCL2-7R5-4 MSI ACL OCL MSI ACL OCL A bemeneti reaktor névleges csökkentési frekvenciája 2%±15%. 2. A bementi oldal teljesítményfaktora 90% felett lesz a DC-reaktor hozzáadása után. 3. A kimeneti reaktor csökkentett névleges feszültsége 1%±15%. 4. A fenti opciók külsők, a vásárlónak fel kell tüntetnie a vásárláskor. C.6 Filter A MSI100 sorozatú inverterek beépített C3-szűrőkkel rendelkeznek, melyek a J10 segítségével csatlakoztathatók. A bemeneti interferenciaszűrő csökkenti az inverterből a környező berendezésekre továbbított interferenciát. A kimeneti interferenciaszűrő csökkentheti az inverter és a motor közötti vezetékek rádiózaját és a vezetőhuzalok áramszivárgását. Cégünk számos szűrőt konfiguráltak a felhasználóbarát működés érdekében. Az inverter Bemeneti szűrő Kimeneti szűrő MSI MSI MSI MSI MSI FLT-P04006L-B FLT-P04032L-B FLT-L04006D FLT- L04032D MSI MSI FLT-P04016L-B FLT- L04014D MSI FLT-P04045L-B FLT- L04049D Megjegyzés: 1. Az EMI bemenet megfelel a C2 követelményeinek a bemeneti szűrők hozzáadását követően. 2. A fenti opciók külsők, a vásárlónak fel kell tüntetnie a vásárláskor. C.7 Fékrendszer C.7.1 A fékösszetevők kiválasztása Fékellenállást vagy fékegységet használjon, amikor a motor élesen fékez vagy a motort nagy tehetetlenségű terhelés hajtja. A motor lesz a generátor, ha a tényleges fordulatszám 97

98 magasabb a referenciafrekvencia megfelelő fordulatszámánál. Ekképpen a motor tehetetlenségi ereje és terhelés visszajut az inverterhez, hogy feltöltse a fő DC-áramkörben lévő kondenzátorokat. Amikor a feszültség az határig nő, akkor az inverterben károsodás jelentkezhet. A baleset elkerülése érdekében feltétlenül használjon fékegységet/-ellenállást. Kizárólag szakképzett villanyműszerészek tervezhetik át, szerelhetik be, helyezhetik üzembe és üzemeltethetik az invertert. Munka közben kövesse a figyelem! üzenet utasításait. Testi sérülés, haláleset vagy a készülék károsodása következhet be. Csak szakképzett villanyműszerészek végezhetnek bekötési munkálatokat az inverteren. Az inverter vagy a fékopciók és -alkatrészek károsodása következhet be. Gondosan olvassa el a fékellenállásokra vagy -egységekre vonatkozó utasításokat, mielőtt csatlakoztatná őket az inverterhez. Ne csatlakoztassa a fékellenállást más csatlakozókapcsokhoz kivéve a PB és( - ) csatlakozókat. Ne csatlakoztassa a fékegységet más csatlakozókapcsokhoz kivéve a( + ) és( -) csatlakozókat. Ellenkező esetben az inverter vagy a fékkör károsodása léphet fel, vagy tűz támadhat. Az ábra szerint csatlakoztassa a fékellenállást vagy fékegységet az inverterhez. A helytelen huzalozás az inverter vagy más készülékek károsodását okozhatja. Típus A fékellenállás A fékezési Fékegység fogyasztása teljesítmény( Ω) 100%- típusa a 10% 50% 80% fékezés fékezés fékezés MSI ,3 0,1 0,6 0,9 240 MSI ,7 0,225 1,125 1,8 170 MSI ,9 0,33 1,65 2, MSI Belső 160,0 0,6 3 4,8 80 MSI fékegység 116,4 0,75 4,125 6,6 60 MSI ,3 1,125 5, MSI ,2 1,65 8,25 13,2 31 MSI ,7 2,25 11, Mini fékellenállás (Ω) Megjegyzés: A cégünk által biztosított adatok szerint válassza ki a fékegység ellenállását és teljesítményét. A fékellenállás megnövelheti az inverter féknyomatékát. Az ellenállás teljesítménye a fenti táblázatban 100%-os féknyomatékon és 10% fékhasználati arány mellett értendő. Ha a felhasználók számára nagyobb féknyomaték szükséges, akkor a fékellenállás csökkentendő, és a teljesítmény növelendő. Soha ne használjon az adott meghajtáshoz meghatározott minimális alatti ellenállással rendelkező fékellenállást. A meghajtás és a belső ventilátor nem képesek kezelni az alacsony ellenállás okozta túláramot. Növelje a fékellenállás teljesítményét gyakori fékezési helyzetek esetén (a használati gyakoriság aránya 10%-nál magasabb). C.7.2 A fékellenállás elhelyezése Hűvös helyre szerelje be az ellenállásokat. A fékellenállás közelében lévő anyagok nem lehetnek gyúlékonyak. Az ellenállás felületi hőmérséklete magas. Az ellenállásból áramló levegő több száz Celsiusfokos lehet. Óvja az ellenállást az érintkezéstől. 98

99 A MSI100 inverter csak külső ellenállást igényel. D. melléklet További tudnivalók D.1 Érdeklődés a termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban A termékkel kapcsolatos bárminemű kérdéssel forduljon a helyi MS-ANTRIEBSTECHNIK irodákhoz, az egység típusának és sorozatszámának megjelölésével. Az MS- ANTRIEBSTECHNIK esítési, támogatási helyeinek és szervizközpontjainak és elérhetőségeik felsorolása az oldalon található meg. D.1 Visszajelzés küldése az MS-ANTRIEBSTECHNIK inverter kézikönyvével kapcsolatban A kézikönyvvel kapcsolatos észrevételeit kérjük, juttassa el hozzánk. Látogasson el a majd válassza ki a Contact Us menüpontban az Online Feedback részt. D.1 Dokumentumtár az interneten A kézikönyveket és egyéb termékdokumentációt PDF formátumban megtalálhat az interneten. Látogasson el a oldalra, majd válassza a Document Download menüpont Service and Support részét. 99

100 100

101 101 MS-ANTRIEBSTECHNIK Tel: Tel / Fax:

MSI200 Inverter MasterDrive

MSI200 Inverter MasterDrive MSI200 Inverter MasterDrive 2.2 Termékspecifikáció Tápellátás Kimeneti paraméterek Műszaki paraméterek Vezérlés Egyéb Funkció Specifikáció Háromfázisú 220(-15%)~240(+10%) Bemeneti feszültség (V) Háromfázisú

Részletesebben

MSI10 Inverter MasterDrive

MSI10 Inverter MasterDrive MSI10 Inverter MasterDrive MSI 10 inverter 2 Tartalom Tartalom 3 1 Biztonsági óvintézkedések 4 1.1 Biztonság meghatározása 4 1.2 Figyelmeztető jelzések 4 1.3 Biztonsági útmutatás 5 2 Termékáttekintés 6

Részletesebben

MSI10 Inverter MasterDrive

MSI10 Inverter MasterDrive MSI10 Inverter MasterDrive . Termékspecifikáció Tápellátás Kimeneti paraméterek Műszaki paraméterek Vezérlés Egyéb Funkció Specifikáció Egyfázisú 0(-15%)~40(+10%) Bemeneti feszültség (V) Háromfázisú 0(-15%)~40(+10%)

Részletesebben

Útmutató EDC kézivezérlőhöz

Útmutató EDC kézivezérlőhöz Útmutató EDC kézivezérlőhöz ALAPFUNKCIÓK A kézivezérlő használata során állítsa az EDC vezérlő előlapján található forgó kapcsolót 0 állásba. Ezáltal a felhasználó a kézivezérlő segítségével férhet hozzá,

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset Z1000/1500 Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset-Con Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv UJJLENYOMAT OLVASÓ Kezelői Kézikönyv 2 Funkció leírása Belépés programozási módba MESTER kód megváltoztatása Új felhasználói ujjlenyomat hozzáadása Felhasználói ujjlenyomat törlése F1/F2-S egyszerűsített

Részletesebben

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder Használati útmutató 2011 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai

Részletesebben

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM!

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. Modbus felületi PCB-panel készlet EKFCMBCB7

Szerelési kézikönyv. Modbus felületi PCB-panel készlet EKFCMBCB7 1 1 A B C 5 INSTALLATION MANUAL Modbus interface PCB Kit 1 1 SS1 SS OFF ON 5 Tartalomjegyzék oldal Az készlet tartalma... Az alkatrészek elnevezése... A kommunikációs kábelek specifikációja... Felszerelési

Részletesebben

FC314 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez

FC314 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez FC314 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez Használati Útmutató 2016.08.26 Általános tudnivalók Az FC314 típusú szobatermosztát processzorvezérelt digitális egység, melyben a hőmérsékletmérést precíz (beépített)

Részletesebben

MSI100 Inverter MasterDrive

MSI100 Inverter MasterDrive MSI100 Inverter MasterDrive 2.2 Termék specifikáció Táp bemenet Kimeneti teljesítmény Műszaki vezérlés tulajdonságai Futó vezérlés tulajdonságai Periférikus interfész Funkció Bemeneti feszültség (V) Bemeneti

Részletesebben

AC303 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez

AC303 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez AC303 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez Használati Útmutató 2014.10.03 Általános tudnivalók Az AC303 típusú szobatermosztát processzorvezérelt digitális egység, melyben a hőmérsékletmérést precíz (beépített)

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2 Telepítés A rendszer standard telepítése Eszköz leírása Eszköz mérete 4

Tartalomjegyzék. 2 Telepítés A rendszer standard telepítése Eszköz leírása Eszköz mérete 4 PL500 Tartalomjegyzék 1 Figyelmeztetések 2 2 Telepítés 3 2.1 A rendszer standard telepítése 3 2.2 Eszköz leírása 3 2.3 Eszköz mérete 4 2.4 Hajtómotor és fogasléc telepítése 4 2.5 Telepítés ellenőrzése

Részletesebben

TM-73726 Szervó vezérlő

TM-73726 Szervó vezérlő TM-73726 Szervó vezérlő Használati útmutató 2011 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai kivitelezést

Részletesebben

TxRail-USB Hőmérséklet távadó

TxRail-USB Hőmérséklet távadó TxRail-USB Hőmérséklet távadó Bevezetés TxRail-USB egy USB-n keresztül konfigurálható DIN sínre szerelhető hőmérséklet jeladó. Lehetővé teszi a bemenetek típusának kiválasztását és konfigurálását, méréstartomány

Részletesebben

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója Fontos biztonsági üzenetek Olvassa el alaposan az utasításokat, hogy megismerje a berendezést, mielőtt üzembe helyezi,

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU VDCU Leírás v1.0.pdf Tartalomjegyzék 1 Készülék felépítése...3 2 Műszaki paraméterek...3 3 DIP kapcsolók beállítása...4

Részletesebben

PASSO KÓD TASZTATÚRA

PASSO KÓD TASZTATÚRA s PASSO KÓD TASZTATÚRA ADATOK A PASSO egy digitális kód tasztatúra ami aktiválja a reléket egy 1-8 számjegyű kóddal. Használata ideális olyan helyekre ahol fontos a biztonság, viszont nem kell távirányítót

Részletesebben

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné.

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. 1 FIGYELMEZTETÉS Az összes biztonsági és muködtetési utasítást el kell olvasni a muveletek megkezdése elott. A helytelen muveletek maradandó

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

VDCU használati utasítás

VDCU használati utasítás VDCU használati utasítás A VDCU a 2 vezetékes Futura Digital rendszerhez tervezett többfunkciós eszköz. 2 db CCTV kamera csatlakoztatható felhasználásával a rendszerhez, továbbá világítás vagy zárnyitás

Részletesebben

AKO ELECTRONICA AKO-14721 ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁTHOZ 1 PT-100 ÉRZÉKELŐ ÉS 2 RELÉ +600 0 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS

AKO ELECTRONICA AKO-14721 ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁTHOZ 1 PT-100 ÉRZÉKELŐ ÉS 2 RELÉ +600 0 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS AKO ELECTRONICA HASZNÁLATI UTASÍTÁS AKO-14721 ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁTHOZ 1 PT-100 ÉRZÉKELŐ ÉS 2 RELÉ +600 0 C MŰSZAKI ADATOK: Hőmérséklet tartomány: -50 0 C...+600 0 C Bemenet: PT-100 típusú érzékelők:

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 4100 Digitális Földelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Mérési tulajdonságok... 3 5. Előlap és

Részletesebben

Szelepmozgató AMV 335. Sebesség (választható): - 7,5 s/mm - 15 s/mm Max. közeghőmérséklet: 120 C LED üzemmód jelzés Véghelyzet jelzés Kézi üzem

Szelepmozgató AMV 335. Sebesség (választható): - 7,5 s/mm - 15 s/mm Max. közeghőmérséklet: 120 C LED üzemmód jelzés Véghelyzet jelzés Kézi üzem AMV 5 KIVITEL AMV 5 ALKALMAZÁS, ILLESZTHETŐSÉG Az AMV 5 állítómű háromjáratú szelepeknél, VRB, VRG, VF és VL típusoknál alkalmazható, max. DN 80 méretig. A nyomatékkapcsolóval rendelkező fejlett technológia

Részletesebben

Digitális szivattyúvezérlő vízszivattyúhoz Beépítési és használati útmutató

Digitális szivattyúvezérlő vízszivattyúhoz Beépítési és használati útmutató Digitális szivattyúvezérlő vízszivattyúhoz Beépítési és használati útmutató Forgalmazza: 6782, Mórahalom, Szegedi u. 108. 1. DPC-10 előlap bemutatása Modell száma LED lámpa LCD kijelző Nyomásegység Gombok

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 6688F Digitális Szigetelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Előlap és kezelőszervek... 3 5. Mérési

Részletesebben

FIGYELMEZTETÉS! : Az eszközben lévő optikai modul segítségével lehetőség van a sugarak +/- 90 vízszintes és a +/- 5 függőleges irányú állítására!

FIGYELMEZTETÉS! : Az eszközben lévő optikai modul segítségével lehetőség van a sugarak +/- 90 vízszintes és a +/- 5 függőleges irányú állítására! INFRASOROMPÓ NR40TX/NR80TX 1. A biztonságos telepítéshez Ez a telepítési útmutató információkkal ellátott és alapvető telepítési veszélyeket tartalmaz ennek az eszköznek a biztonsági módjában és a karbantartásakor

Részletesebben

Háromsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Háromsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS Háromsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1. Műszaki adatok Érzékelési távolság 50m 75m 100m 150m 200m 250m 150m 225m 300m 450m 600m 750m Érzékelő sugarak

Részletesebben

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató A biztonsággal kapcsolatos információk Model AX-C850 Használati útmutató Áramütés vagy testi sérülések elkerülése érdekében: Sosem csatlakoztasson két bemeneti csatlakozó aljzatra vagy tetszőleges bemeneti

Részletesebben

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó Bevezetés A TxBlock-USB érzékelőfejbe építhető, kétvezetékes hőmérséklet távadó, 4-20mA kimenettel. Konfigurálása egyszerűen végezhető el, speciális

Részletesebben

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , ,

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , , H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz. 1460476, 1460474, 1436525, 1436526, 1460477, 1460475, 1463527 Ez a használati útmutató kizárólag ezekhez a termékekhez tartozik.

Részletesebben

24 VAC (3 VA), 100 115 VAC (4 VA), 200 230 VAC (5 VA) Maximális névleges bemeneti érték 10 100%-a

24 VAC (3 VA), 100 115 VAC (4 VA), 200 230 VAC (5 VA) Maximális névleges bemeneti érték 10 100%-a K8AB-AS Egyfázisú áramrelé Ezek az egyfázisú áramrelék a túláramok és áramesések figyelésére szolgálnak. Egyetlen relé lehetővé teszi a kézi és az automatikus nyugtázást. Az indítászárolási és a kapcsolási

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő MOM690 Mikroohm mérő A nagyfeszültségű megszakítók és szakaszolók karbantartásának fontos része az ellenállás mérése. A nagy áramú kontaktusok és egyéb átviteli elemek ellenállásának mérésére szolgáló

Részletesebben

CPA 601, CPA 602, CPA 603

CPA 601, CPA 602, CPA 603 CPA 601, CPA 602, CPA 603 Infravörös távvezérlő rendszer Felhasználói kézikönyv Olvassa el a teljes kezelési útmutatót a használatba helyezés előtt! A helytelen használat visszafordíthatatlan károkat okozhat!

Részletesebben

VIDUE RXP2S220. Üzembe helyezési útmutató

VIDUE RXP2S220. Üzembe helyezési útmutató VIDUE RXP2S220 Üzembe helyezési útmutató TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMOZÁS... 3 JELLEMZŐK... 3 A MONOSTABIL FUNKCIÓ PROGRAMOZÁSA... 3 AZ IDŐZÍTÉS FUNKCIÓ PROGRAMOZÁSA AZ ELSŐ CSATORNÁN... 4 AZ IDŐZÍTÉS FUNKCIÓ

Részletesebben

TM Fékezés és állomás vezérlő modul

TM Fékezés és állomás vezérlő modul TM-22272 Fékezés és állomás vezérlő modul Használati útmutató 2012 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai

Részletesebben

Kétsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kétsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS Kétsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1. Műszaki adatok Érzékelési távolság 20m 30m 40m 60m 80m 100m 60m 90m 120m 180m 240m 300m Érzékelő sugarak száma

Részletesebben

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás jogát. A gyártó

Részletesebben

AX-3010H. Többfunkciós Kapcsolóüzemű Tápegység. Felhasználói Készikönyv

AX-3010H. Többfunkciós Kapcsolóüzemű Tápegység. Felhasználói Készikönyv A kézikönyvet tartsa biztos helyen, hogy szükség esetén mindig gyorsn elérhető legyen. A kézikönyv fontos biztonsági és használati instrukciókat tartalmaz, a tápegység megfelelő használatára vonatkozóan.

Részletesebben

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021 Kivitel Alkalmazás, Illeszthetõség Típusválaszték, tartozékok szelepmeghajtó motorokat VL 2, VL és VFS 2 szelepekhez használjuk DN 65-től DN 100 méterig, VF szelepekhez DN 65-től DN 150 méterig használjuk.

Részletesebben

TELEPÍTÉSI LEÍRÁS. 1. Ábra 2. Ábra. 3. Ábra. 4. Ábra

TELEPÍTÉSI LEÍRÁS. 1. Ábra 2. Ábra. 3. Ábra. 4. Ábra TELEPÍTÉSI LEÍRÁS 1. Ábra 2. Ábra 3. Ábra 4. Ábra 5. Ábra 6. Ábra 7. Ábra TULAJDONSÁGOK Az SRC egy rádió adó/vevő rendszer élvédelem alkalmazásához vagy más biztonsági rendszerhez, ahol a kábelezés nem

Részletesebben

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL AZ ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz Üzembe helyezési és használati útmutató www.newson-gale.com Bond-Rite

Részletesebben

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató Tasakcímkéző berendezés Használati útmutató Figyelmeztetés Mielőtt elkezdené kezelni a gépet, olvassa el a teljes kezelési utasítást. Győződjön meg róla, hogy a gép le van földelve. Tartsa a munkaterületet

Részletesebben

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATTOS TISZTA SZÍNUSZHULLÁMÚ DC/AC INVERTER

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATTOS TISZTA SZÍNUSZHULLÁMÚ DC/AC INVERTER MAGYAR NYELVŰ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATTOS TISZTA SZÍNUSZHULLÁMÚ DC/AC INVERTER HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL! Hasznos alkalmazási területei Notebook számítógépek

Részletesebben

Telepítési útmutató. DEVIreg 610. Elektronikus termosztát. www.devi.com

Telepítési útmutató. DEVIreg 610. Elektronikus termosztát. www.devi.com Telepítési útmutató DEVIreg 610 Elektronikus termosztát www.devi.com Tartalomjegyzék 1 Bevezető................. 3 1.1 Műszaki adatok.......... 4 1.2 Biztonsági utasítások...... 5 2 Felszerelési utasítások........

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

STARSET-24V-os vezérlés

STARSET-24V-os vezérlés STARSET-24V-os vezérlés FELHASZNÁLÓI KÉZI KŐNYV 24 vdc szárnyas kapu vezérlő OLVASSA EL A KÉZIKÖNYVET GONDOSAN HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMEZTETÉSEK: Telepítés előtt olvassa el az utasítást gondosan. Helytelen

Részletesebben

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 1/6 Jellemzők Az univerzális mérőkészülék alkalmas villamos hálózat elektromos mennyiségeinek mérésére, megjelenítésére és tárolására. A megjelenített

Részletesebben

UTASÍTÁSOK AK-CC A ellenállásos 5FLA, 30LRA 10 A ellenállásos 5FLA, 30LRA 6 A ellenállásos 3FLA, 18LRA 131 VA vezérlés (indítási)

UTASÍTÁSOK AK-CC A ellenállásos 5FLA, 30LRA 10 A ellenállásos 5FLA, 30LRA 6 A ellenállásos 3FLA, 18LRA 131 VA vezérlés (indítási) UTASÍTÁSOK AK-CC 210 t amb = 0 - +55 C 230 V váltóáram, 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V DO1. Hűtés* DO2. * DO3. Ventilátor vagy 2. hűtés* DO4. Alarm, világítás, élfűtés vagy forró gázas leolvasztás* Koordinált

Részletesebben

Hercules tolókapu motor szerelési leírás

Hercules tolókapu motor szerelési leírás Hercules tolókapu motor szerelési leírás 1 2 Figyelem! Ezen kézikönyvben lévő telepítést csak szakképzett műszaki személy végezheti és nem a végfelhasználó. A telepítést végző szerepe, hogy tájékoztassa

Részletesebben

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM ELSŐ LÉPÉSEK ELSŐ LÉPÉSEK TARTALOM 1. ELSŐ LÉPÉSEK 1. Első ek 02 2. Kijelző 03 3. Gombok 04 4. Működtetés 08 3. 4.

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

AC feszültség detektor / Zseblámpa. Model AX-T01. Használati útmutató

AC feszültség detektor / Zseblámpa. Model AX-T01. Használati útmutató AC feszültség detektor / Zseblámpa Model AX-T01 Használati útmutató Mielőtt használni kezdené a készüléket, vagy javítaná a készüléket, kérjük olvassa el a teljes használati útmutatót, különösen vegye

Részletesebben

Digitális hangszintmérő

Digitális hangszintmérő Digitális hangszintmérő Modell DM-1358 A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. Használati útmutató Óvintézkedések

Részletesebben

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás Permanent Kft ver.20130502 Műszaki adatok Hálózati feszültség 220-240V AC / 50Hz Működési hőmérséklettartomány -30 ~ +65 C Maximális relatív

Részletesebben

ISOMETER IR425 Szigetelési ellenállás felügyeleti készülék földeletlen AC/DC vezérlő áramkörökhöz (IT rendszerek)

ISOMETER IR425 Szigetelési ellenállás felügyeleti készülék földeletlen AC/DC vezérlő áramkörökhöz (IT rendszerek) ISOMETER IR425 Szigetelési ellenállás felügyeleti készülék földeletlen AC/DC vezérlő áramkörökhöz (IT rendszerek) 1/5 Termék leírás IR425 földeletlen 0...300 V AC/DC vezérlő áramkörök (IT rendszerek) szigetelési

Részletesebben

T201W/T201WA 20 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv

T201W/T201WA 20 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv T201W/T201WA 20 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv Tartalom A csomag tartalma... 3 Telepítés... 4 A monitor csatlakoztatása a számítógéphez... 4 A monitor csatlakoztatása az áramforráshoz...

Részletesebben

1. Kaputábla és funkciói. 2. Kaputábla leírása -3- Megjegyzés: DT592 kaputábla két nyomógombos. Kamera LED. Hangszóró

1. Kaputábla és funkciói. 2. Kaputábla leírása -3- Megjegyzés: DT592 kaputábla két nyomógombos. Kamera LED. Hangszóró DT591 DT592 Tartalomjegyzék 1. Kaputábla és funkciói...3 2. Kaputábla leírása...3 3. Zárnyitás műszaki paraméterei...4 4. Felszerelés...4 4.1 Felszerelés esővédő nélkül...4 4.2 Felszerelés esővédővel...5

Részletesebben

TM-76875 Hanglejátszó

TM-76875 Hanglejátszó TM-76875 Hanglejátszó Használati útmutató 2011 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai kivitelezést

Részletesebben

AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei

AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei A TÁPFESZÜLTSÉG (POWER) ZÖLD színű jelzőfénye akkor kapcsol be, amikor az adóegység működésbe lép. SZINT jelzőfény (piros)

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tolatóradarhoz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tolatóradarhoz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tolatóradarhoz Tartalomjegyzék Beépítés és bekötési rajz Vázlatos bekötési ábrák Szenzorok beépítése A kijelző elhelyezése Központi egység telepítése Funkciók Riasztás A rendszer működése

Részletesebben

Idő és nap beállítás

Idő és nap beállítás Kézikönyv UTH-20A Idő és nap beállítás Jelen idő beállítás : Nyomja meg az 'hour' és a 'min' gombot egy időben, a nap és jelen idő villogni kezd a kijelző alján. Az óra megváltoztatásához használjuk az

Részletesebben

GIGA 4 EASYRX433 Sorompó vezérlés

GIGA 4 EASYRX433 Sorompó vezérlés GIGA 4 EASYRX433 Sorompó vezérlés Telepítői és használati utasítás 1.)Biztonsági figyelmeztetések: Bármely nem szakember által végzett telepítés, javítás vagy beállítás szigorúan tilos. Minden beavatkozás

Részletesebben

Laboratóriumi tápegység három kimenettel AX-3003D-3 AX-3005D-3. Használati útmutató

Laboratóriumi tápegység három kimenettel AX-3003D-3 AX-3005D-3. Használati útmutató Laboratóriumi tápegység három kimenettel AX-3003D-3 AX-3005D-3 Használati útmutató Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 Kicsomagolás, és a készlet tartalmának ellenőrzése... 4 A biztonságra vonatkozó szabályok...

Részletesebben

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS 2.oldal Somfy ezúton igazolja, hogy a termék megfelel az 1999/5/CE direktíva követelményeinek és egyéb idevonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi

Részletesebben

Sebury BC Önálló RF kártyás és kódos beléptető

Sebury BC Önálló RF kártyás és kódos beléptető Sebury BC-2000 Önálló RF kártyás és kódos beléptető A BC-2000 önálló RF kártyás és kódos beléptető a legújabb mikroprocesszoros technológia segítségével képes zárak, kapuk vezérlésére. A programozás a

Részletesebben

MICRO MICRO-D Mikroprocesszoros vezérlő egység fan-coilhoz

MICRO MICRO-D Mikroprocesszoros vezérlő egység fan-coilhoz KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MICRO MICRO-D Mikroprocesszoros vezérlő egység fan-coilhoz Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat!

Részletesebben

QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek

QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek QAA7 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek JELLEMZŐK Működési feszültség Védelem OpenTherm bus Csatlakoztathatóság Vezeték hossz Vezeték ellenálló képessége Teljesítményfelvétel Biztonsági szint

Részletesebben

E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON

E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON Nagyteljesítményű Hengeres kialakítású, digitális fémtokozású fotokapcsoló közelítéskapcsoló száloptikához Digitális kijelzőn látható a pillanatnyi érzékelési állapot

Részletesebben

Lumination LED világítótestek

Lumination LED világítótestek GE Lighting Solutions Felszerelési útmutató Lumination LED világítótestek Függesztett LED-es armatúra (EP14 sorozat) Jellemzők Hosszú élettartam (50 000 óra névleges élettartam) 5 év jótállás IP30 Száraz

Részletesebben

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1-

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1- Dinnyeválogató v2.0 Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1- Omron K3HB-VLC elektronika illesztése mérlegcellához I. A HBM PW10A/50 mérlegcella csatlakoztatása

Részletesebben

AVP 101 vezérlő. Felhasználói kézikönyv

AVP 101 vezérlő. Felhasználói kézikönyv AVP101 1. oldal, összesen 12 AVP 101 vezérlő Felhasználói kézikönyv AVP101 2. oldal, összesen 12 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés kockázatának csökkentése

Részletesebben

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120. LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.12CT 1 MŰKÖDÉS A légfüggöny lényege, hogy különválasztja egy helyiség levegőjét

Részletesebben

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna Méretei: 2000x1950x2100 2-4 személyes Candlenut diófa infraszauna Füstszínű üvegajtó Színterápiás világítás

Részletesebben

TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő

TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő Mikrolépés lehetősége: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. A vezérlő egy motor meghajtására képes 0,5-4,5A között állítható motoráram Tápellátás: 12-45V közötti feszültséget igényel

Részletesebben

U9600. Motor leírás. MotorLeírás U9600. KLING Kft ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

U9600. Motor leírás. MotorLeírás U9600. KLING Kft ÁLTALÁNOS LEÍRÁS ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A BX-324 tolókapumotor egy a CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.a által tervezett és gyártott elektromos kapunyitó berendezés. A termék háza IP54 védelemmel lett gyártva. Maximális terhelhetıség

Részletesebben

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok Kezelési utasítás 02/2010 SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok 2 Általános utasítások Az üzembe helyezés során figyelembe kell venni

Részletesebben

TULAJDONSÁGOK LEÍRÁS. Működési módok. Maszkoláselleni tulajdonság

TULAJDONSÁGOK LEÍRÁS. Működési módok. Maszkoláselleni tulajdonság COBALT COBALT Plus COBALT Pro DIGITÁLIS DUÁLTECHNOLÓGIÁS MOZGÁSÉRZÉKELŐ cobalt_hu 07/15 A COBALT / COBALT Plus / COBALT Pro a védett területen történő mozgás érzékelését teszi lehetővé. Ez a kézikönyv

Részletesebben

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus H8PS Digitális pozícionáló Kiváltja a mechanikus pozícionálókat Kompatibilis az abszolút kódadókkal Maximális fordulat: 1600 1/min Nagyméretû LCD-kijelzõ 8 / 16 / 32 db tranzisztoros kimenet 96 x 96 mm-es

Részletesebben

ACS 100 Felhasználói Kézikönyv

ACS 100 Felhasználói Kézikönyv ACS 100 Felhasználói Kézikönyv ACS 100 Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv ACS 100 Biztonsági előírások Figyelem! Az ACS 100-as frekvenciaváltót csak képzett szakember helyezheti üzembe. Figyelem!

Részletesebben

Disk Station DS509+ Gyors telepítési útmutató

Disk Station DS509+ Gyors telepítési útmutató Disk Station DS509+ Gyors telepítési útmutató BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Kérjük, hogy használat előtt gondosan olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat, és a jövőbeli felhasználás céljából tartsa ezt a kézikönyvet

Részletesebben

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA Használati útmutató

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA Használati útmutató A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA Használati útmutató MAGYAR SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 1. oldal 8 AHI CARRIER S.E. EUROPE AIRCONDITIONING S.A. 18, KIFISOU AVENUE 0442 ATHENS, GREECE TEL.: +30-210-6796300. TARTALOM

Részletesebben

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0 ROGER UT-2 1 Roger UT-2 Kommunikációs interfész V3.0 TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV ROGER UT-2 2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az UT-2 elektromos átalakítóként funkcionál az RS232 és az RS485 kommunikációs interfész-ek között.

Részletesebben

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Thermosunis Indoor Wirefree RTS Thermosunis beltéri vezeték nélküli érzékelő RTS Sunis Indoor Wirefree RTS Sunis beltéri vezeték nélküli érzékelő

Részletesebben

Telepítés. Powerline 500 XAVB5421 típus

Telepítés. Powerline 500 XAVB5421 típus Telepítés Powerline 500 XAVB5421 típus A csomag tartalma Egyes országokban a forrás CD a termékhez mellékelten található. Megjegyzés: Az adapterek régiónként eltérhetnek. Előfordulhat, hogy adaptere nem

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez P P P enta P ort Mérnöki, Elektronikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2440 Százhalombatta, Asztalos u. 5. Tel./Fax.: 23 355-701 e-mail: mail@pentaport.hu PV GUARD Használati - kezelési

Részletesebben

AN900 D választható frekvenciájú négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei

AN900 D választható frekvenciájú négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei AN900 D választható frekvenciájú négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei 2. Telepítési szempontok Az érzékelő telepítési helyének kiválasztásakor kerülje az alábbi területeket:

Részletesebben

PEGO SEGÉDLET (NEM HELYETTESÍTI A GÉPKÖNYVET!)

PEGO SEGÉDLET (NEM HELYETTESÍTI A GÉPKÖNYVET!) PEGO SEGÉDLET (NEM HELYETTESÍTI A GÉPKÖNYVET!) ÜZEMELTETÉSI VÍZMINŐSÉG: ÜZEMELTETÉSI TARTOMÁNY KEZELT/KEZELETLEN IVÓVÍZZEL HATÁRÉRTÉKEK PARAMÉTER MÉRTÉKEGYSÉG MIN MAX *A víz vezetőképessége 20 C-on µs/cm

Részletesebben

LED DRIVER 6. 6 csatornás 12-24V-os LED meghajtó. (RDM Kompatibilis) Kezelési útmutató

LED DRIVER 6. 6 csatornás 12-24V-os LED meghajtó. (RDM Kompatibilis) Kezelési útmutató LED DRIVER 6 6 csatornás 12-24V-os LED meghajtó (RDM Kompatibilis) Kezelési útmutató Tartsa meg a dokumentumot, a jövőben is szüksége lehet rá! rev 2 2015.09.30 DEZELECTRIC LED DRIVER Bemutatás A LED DRIVER

Részletesebben

Használati Útmutató V:1.25

Használati Útmutató V:1.25 Használati Útmutató V:1.25 Vezérlés egységei: Kulcsos kapcsoló BAT LED Biztosíték Csatlakozók Kijelző START/MENU Ok gomb FL.YEL - gomb RED + gomb Memória Akkumulátor Modem Készülék Üzembe helyezése: 1.

Részletesebben

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Csuklókaros kapumotor 900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG MUNKA ESZKÖZÖK 3 TECHNIKAI ADATOK MÉRETEK 4 A KAR RÖGZÍTÉSE A KAPUHOZ ÖSSZESZERELÉS 5 KIOLDÁS CSATLAKOZÁSOK A

Részletesebben

Lars & Ivan THA-21. Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató

Lars & Ivan THA-21. Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató Lars & Ivan THA-21 Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató Lars & Ivan Köszönjük, hogy Lars & Ivan gyártmányú készüléket választott. A Lars & Ivan elkötelezett mind a minőségi zenehallgatás

Részletesebben

Színes Video-kaputelefon

Színes Video-kaputelefon Home Network Színes Video-kaputelefon CDV-50P Köszönjük, hogy COMMAX terméket vásárolt. Az eszköz üzembe helyezése előtt, figyelmesen olvassa el a Felhasználói kézikönyvet és az üzemszerű működés érdekében,

Részletesebben

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban Néhány tipp és tanács a gyors és problémamentes bekötés érdekében: Eszközeink 24 V DC tápellátást igényelnek. A Loxone link maximum 500 m hosszan vezethető

Részletesebben

T52WA 15 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv

T52WA 15 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv T52WA 15 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv Tartalom A csomag tartalma... 3 Telepítés... 4 A monitor csatlakoztatása a számítógéphez... 4 A monitor csatlakoztatása az áramforráshoz...

Részletesebben