PROF. DR. JENEY ZOLTÁN KÖNYVAJÁNLÓJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROF. DR. JENEY ZOLTÁN KÖNYVAJÁNLÓJA"

Átírás

1 PROF. DR. JENEY ZOLTÁN KÖNYVAJÁNLÓJA KÉPES MAGYAR ZENETÖRTÉNET Írták Batta András, Dalos Anna, Dobszay László, Eckhardt Mária, Eősze László, Farkas Zoltán, Felföldi László, Ferenczi Ilona, Kaba Melinda, Kárpáti János, Király Péter, Papp Géza, Sárosi Bálint, Sas Ágnes, Sebő Ferenc, Somfai László, Szekeres-Farkas Márta, Szendrei Janka, Szerző Katalin, Tallián Tibor Szerkesztette Kárpáti János Kiadta a Rózsvölgyi és Társa, Budapest, p. 2 CD Kodály Zoltán népzenekutatói és Szabolcsi Bence történészi munkásságának eredményeképpen a magyar zene történetéről egyszerre, szinte párhuzamosan alakult ki egy tágabb és egy szűkebb kép. Tágabb, amennyiben Kodály a 20. század elején megindult modern etnomuzikológiai kutatásoktól felbátorítva a Volga menti őshazában felfedezett cseremisz, obi-ugor és török népzenékre építve rekonstruálta a magyar zene őstörténetét. Szabolcsi zenetörténeti képe viszont szűkebb volt, mert a magyar zenekultúrát kizárólag a sajátosan nemzeti műfajokhoz kötötte. Rajeczky Benjaminnak, a gregorián ének és a magyar népzene nagy kutatójának érdeme, hogy újfajta gondolkodást fogalmazott meg: Feltűnő, zenetörténetünk mennyire külön úton járt a művészettörténettől írta 1988-ban, az akkor induló nagyszabású, öt kötetre tervezett zenetörténeti munka előszavában. Míg ott a román, gótikus és reneszánsz típusú építkezés, festészet és szobrászat megjelenése, kialakulása és virágzása az államalkotásban fontos szerepet játszó kereszténység áramlatainak hazai hullámzását kísérte és a nyugati kultúrához fűződő kapcsolatok intenzitásának jele volt, zenetörténetünkben ezek a momentumok az anyanyelvű dokumentumok hiánya miatt nem jutottak érvényre. Az újabb történészgeneráció kutatásai nyomán azonban számos, eddig rejtőző kódex, zenei kézirat és nyomtatvány került napvilágra, melyek gondos tanulmányozása és publikálása lehetővé tette, hogy megkezdődhessék zenetörténetünk fehér foltjainak kitöltése. A nagy gregorián kódexek és notációjuk megfejtése eszközt adott a kutatók kezébe a magyarországi gregoriánum mélyebb megismeréséhez és egy sajátosan magyar gregorián stílus felvázolásához (Dobszay László, Szendrei Janka). A nyugat-európai középkori zene

2 módszeres feltárása kulcsot adott a századi budai királyi udvar olasz, francia, flamand vendégmuzsikusainak megismeréséhez (Falvy Zoltán). Nyilvánvalóvá vált továbbá az is, hogy a felvidéki dunántúli városok cseh, német, osztrák származású, de magyarrá asszimilálódott zenészeinek századi működése a magyar zenekultúra szerves részévé vált (Bárdos Kornél). Mindezek az új eredmények, felfedezések kiegészítik, teljesebbé teszik a Kodály Szabolcsi-féle koncepciót, azt mutatják meg, hogy zenekultúránk végeredményben szervesen illeszkedett bele az európai zene történetének folyamatába. Az új szemléletet azonban eddig csak szűk szakmai réteg ismerhette, mert az eredmények csak a Magyar Tudományos Akadémia zenetudományi kiadványaiban és a Magyar Zene című negyedéves folyóirat hasábjain jelentek meg. A Képes magyar zenetörténet megjelenésével viszont lehetővé vált, hogy a művelt magyar társadalom közfelfogásába is beleépüljön a magyarországi zenekultúra történetének ez az összetettebb képe. Ezt szolgálta már az a nagyszabású kiállítás is, mely a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság kezdeményezésére, Symphonia Hungarorum Magyarország zenetörténetének ezer éve címmel 2001 márciusától októberéig volt megtekinthető a Budapesti Történeti Múzeumban. A kiállítás anyagát az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Budapesti Történeti Múzeum gyűjteményéből állították össze mintegy félszáz hazai és külföldi intézmény összefogásával. Mikor a kiállítás bezárt és képes katalógusa elfogyott, a magyar muzsikusok körében megszületett az igény a gazdag anyag képeskönyvben és hozzá tartozó CD-ken való megörökítésére. A tervet először a Rózsavölgyi Kiadó valósította meg 2004-ben, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, most pedig ennek lényegesen kibővített változata került az olvasók kezébe. Ez a kötet a magyar zenetudomány közös produktuma nem évről évre haladó tankönyvszerű zenetörténet, hanem olyan önálló tanulmányok sorozata, melyek a téma legkiválóbb szakértőinek megfogalmazásában, egy-egy csomópontra irányulva rajzolják ki a magyarországi zene évszázados folyamatát a Gellért-legendától kezdve a század fordulójáig. Képes zenetörténet, mert a szöveget több mint négyszáz kép illusztrálja, és ugyanakkor hangzó zenetörténet, mivel a mellékelt 2 CD 140 percnyi zenét is bemutat. A 21 tanulmányból ehelyütt csak néhányat kívánok kiemelni, azzal a megjegyzéssel, hogy valamennyi igen magas színvonalú. Az Árpád kori kódexek és a magyarországi Gregoriánum témájáról két nemzetközi hírű tudós, Szendrei Janka és a nemrég elhunyt Dobszay László írt olyan fejezetet, mely a nem szakembert is szuggesztív erővel vonja be a középkori egyházi kultúra világába. A nemzeti opera megteremtésének és első virágzásának 19. századi folyamatát Tallián Tibor mutatja be az Erkel-operák kéziratainak és színlapjainak segítségével, a budapesti Operaház archívumának gazdag kincsestárából merítve. Eckhardt Máriának köszönhetően plasztikus rajzot kapunk azokról a vonatkozásokról, melyek révén Liszt Ferenc műveit a magyar zenetörténet részeinek tekinthetjük. A 20. század legnagyobbjai közé tartozó Bartók Bélát a leghitelesebb Bartók-kutató, Somfai László tárgyalja. Batta András pedig, aki az osztrák-magyar operett kimagasló ismerője, még egy másik téma interpretálását is magára vállalta: ő mutatja be a hazai és nemzetközi színtéren egyaránt híres magyar karmesterek, zongoristák, hegedűművészek, vonósnégyesek és énekesek több, egymáshoz tanár tanítványként kapcsolódó generációját.

3 A történet vége, a 20. század túlzottan bőséges képi és hangzó anyagának válogatása minden bizonnyal nehézséget jelentett a kötet szerkesztőjének. Nem vitás, hogy a magyar zenekultúra és itt most gondolni kell az előadó-művészetre is épp e században jutott el eddigi útjának legmagasabb pontjára. Bartók és Kodály életműve lezárult, de nem zárult le az utánuk következő nemzedékeké, és óhatatlanul átlép a 21. századba. Ezért a Bartók és Kodály mellett és után fellépő zeneszerző-nemzedékek munkásságával Egy másik 20. század címmel külön fejezet foglalkozik. Mindezek alapján melegen ajánlom, hogy az MKB Professzori Klub Könyvajánlójában jelenjék meg a Képes magyar zenetörténet című könyv, azzal a megjegyzéssel, hogy külföldiek számára angol változat is elérhető. Jeney Zoltán Szerzők bemutatása Kárpáti János életrajza Kárpáti János (sz. 1932, Budapest), zenetörténész, a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola (Egyetem) oktatója, címzetes egyetemi tanára és könyvtárának igazgatója 1961-től 2005-ig. Tanulmányait ugyanott végezte Kodály Zoltán, Szabolcsi Bence és Bartha Dénes irányítása alatt. Zenetörténész oklevelét 1956-ban, kandidátusi fokozatát 1968-ban, akadémiai doktor fokozatát 1995-ben szerezte. Népzenegyűjtést végzett Marokkóban (1958) és Japánban (1988, 1994). Több nemzetközi projektben (Unesco East West, Music in the Life of Man) működött közre és 1986 között az International Association of Music Libraries alelnöke, 1998-tól 2006-ig a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság elnöke. Fő kutatási területei: Bartók-analízis, ázsiai hatások az európai zenére, japán tradicionális zene. Előadásokat tartott az Egyesült Államok, Kanada, Japán, Dél Korea, Franciaország és Olaszország egyetemein. Számos nemzetközi konferencián (tk. Teherán, Új Delhi, Firenze, Tokió, Osaka, Detroit, Washington, Los Angeles) képviselte hazánkat. Kitüntetései: Erkel-díj (1971), a Magyar Alkotóművészek Egyesületének nagydíja (1991), az Amerikai Liszt Társaság "Award for Excellence" érme (1996), Széchenyi-díj (2005), Eötvös József-koszorú (2005). BIBLIOGRÁFIA Könyvek Domenico Scarlatti. Kis Zenei Könyvtár. Gondolat Kiadó, Budapest, 1959; Arnold Schönberg. Kis Zenei Könyvtár. Gondolat Kiadó, Budapest, 1963; Muzsikáló zenetörténet II, IV. Gondolat Kiadó, Budapest, 1965, 1973; Bartók vonósnégyesei. Zeneműkiadó, Budapest, 1967; Bartók s String Quartets. Corvina, Budapest, Bartók kamarazenéje. Zeneműkiadó, Budapest, 1976; Bartók's Chamber Music. Pendragon Press, Stuyvesant, New York, 1994;

4 Kelet zenéje. Zeneműkiadó, Budapest, rev. Gemini Kiadó, Budapest, 1998; Tánc a mennyei barlang előtt. Zene és mítosz a japán rituális hagyományban. Kávé Kiadó, Budapest, 1998; Bartók-analitika. Válogatott tanulmányok. Rózsavölgyi és Társa, Budapest, 2003; Képes magyar zenetörténet. (Szerk.: Kárpáti János). Rózsavölgyi és Társa, Budapest, 2004 ; Szőllősy András. A magyar zeneszerzés mesterei. Holnap Kiadó, Budapest, 2005 Tanulmányok (válogatás) Bartók Béla és a Kelet. Magyar Zene V/ Ua. angol nyelven: Béla Bartók and the East. Studia Musicologica IV/ Le désaccordage dans la technique de composition de Bartók. International Musicological Conference in Commemoration of Béla Bartók Ed. by József Ujfalussy and János Breuer. Budapest: Zeneműkiadó, p. Új művek bemutatója Szôllôsy András: Trasfigurazioni per orchestra Magyar Zene XIV p. Kurtág György: Bornemisza Péter mondásai Concerto szoprán hangra és zongorára, op. 7. Magyar Zene XV, p. A Bartók-analízis új útján. Somfai László Tizennyolc Bartók-tanulmány. Zeneműkiadó Muzsika XXVI Béla Bartók: The Possibility of Musical Integration in the Danube Basin. In: Bartók and Kodály Revisited. Indiana University Studies on Hungary No.2, ed. by György Ránki. Bloomington, Mythic and Ritual Correlations of Instrument Symbolism in Asian Music. In: Tradition and Its Future In Music. Report of SIMS 1990, Osaka. Osaka/Tokyo: Mita Press p. Tiszta és elhangolt struktúrák Bartók zenéjében. Magyar Zene XXXVI, p. Ua. angol nyelven: Perfect and Mistuned Structures in Bartók s Music. Studia Musicologica Vol. 36, p. Bartók in North Afrika: A Unique Fieldwork and Its Impact on His Music. In: Bartók Perspectives: Man, Composer, and Ethnomusicologist. Ed. By Alliott Antokoletz, Victoria Fischer, Benjamin Suchoff. Oxford/New York: Oxford University Press, Bartók-analízis az óceánon túl. Magyar Zene 2004, XLII, 3 4: Alternative Bar Structures in Bartók's Music. Studia Musicologica, XLVII, A Bartók-értés zsákutcái. Holmi 2007, XIX, Bartók és Ligeti Afrika-élménye. Muzsika 2007, L, 11: Axis Tonality and Golden Section Theory Reconsidered. Studia Musicologica, XLVII, Typology of Musical Structures in the Japanese Shintô Ritual Kagura. Asian Music Vol. 39, 008, No 2, Summer/Fall Sources ethniques et pensée dodécaphonique dans le Quatuor no 2 de Béla Bartók. In: Béla Bartók: Le décennie , Colloque Genève et Lausanne, 1 2 décembre nnales Suisses de Musicologie Nouvelle Série 27 (2007). Bern: Peter Lang, Performansz-típusok a sintó vallás szertartásaiban. Magyar Zene XLVII,

5 Jeney Zoltán életrajza Jeney Zoltán (1943, Szolnok) zeneszerzı, a Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem egyetemi tanára. Zeneszerzés tanulmányok: Pongrácz Zoltán (Kodály Zoltán Zenemővészeti Szakközépiskola, ) Farkas Ferenc (Zeneakadémia, ) Poszt-graduális tanulmányok, mesterkurzusok: Goffredo Petrassi (Accademia Nazionale di S. Cecilia, Róma, ) Ferienkurse für Neue Musik, Darmstadt 1972 és 1974 (Ligeti György, Mauricio Kagel, Karlheinz Stockhausen, Christian Wolff és Iannis Xenakis) Számítógépes zenei tanulmányok, IRCAM, Párizs, 1982 Szakmai tevékenység: 1970-ben Simon Alberttel, Eötvös Péterrel, Kocsis Zoltánnal, Sáry Lászlóval és Vidovszky Lászlóval együtt megalapítja az Új Zenei Stúdiót, mely hamarosan nemzetközileg is jól ismert zeneszerzıi és elıadói mőhellyé vált, s 1972 és 1990 között több, mint 600 kortárs zenei mővet mutatott be. Mővei: opera (Esterházy Péter Daisy c. librettójára), zenekari kompozíciók, kamaramővek, dalok, kórusmővek, elektronikus és számítógépes zenei alkotások, más zeneszerzıkkel együtt írt közös kompozíciók, színházi és film kísérızenék (tartós munkakapcsolat Zsámbéki Gáborral illetve Huszárik Zoltánnal) ben, Vidovszky Lászlóval közösen, a sevillai világkiállítás magyar pavilonjához készített zenét. Oktatási tevékenység: Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem 1986-tól: zenetudományi majd zeneszerzés tanszék 1995-tıl tanszékvezetı (zeneszerzés tanszak) 1997-tıl egyetemi tanár; 1999-tıl a Doktori Iskola vezetıje 1985: elıadások az Egyesült Államok különbözı egyetemein (Berkeley, Oberlin, Buffalo, Cleveland, UCSD, Princeton) Vendégprofesszor: School of Music, NorthWestern University, Chicago, Zeneszerzés-mesterkurzusok: Szombathelyi Bartók Szeminárium, Gaudeamus Fesztivál (Amszterdam), Acantes Fesztivál (Avignon), Villa Medici, Róma, Münsteri Zenemővészeti Fıiskola Tegu (Dél-Korea) Tanulmányutak: 1985: Columbia Egyetem, New York City : DAAD-ösztöndíj, Nyugat-Berlin

6 Tisztségek, közéleti tevékenység: 1979: a Magyar Zenemővészek Szövetsége elnökségének tagja 1990-tıl: a Magyar Zeneszerzık Egyesülete Elnökségének tagja 1990-tıl az International Society of Contemporary Music (ISCM) magyar képviselıje : Magyar Zeneszerzık Egyesületének elnöke 1993-tól: A Széchenyi Irodalmi és Mővészeti Akadémia tagja : az ISCM elnökségének tagja : az ISCM alelnöke Dijak, kitüntetések: 1979: Kassák Lajos-díj (Magyar Mőhely, Párizs) 1981: Erkel Ferenc-díj 1990: A Magyar Köztársaság Érdemes Mővésze 2001: Kossuth-díj 1988 és 2006: Bartók-Pásztory-díj 2006: AEGON Mővészeti díj Zeneszerzıi életmővének rövid ismertetése (Szitha Tünde) Jeney Zoltán a kortárs magyar zene egyik legjelentısebb alkotója, az 1970-es és 80-as évek zenei neoavantgarde mozgalmának egyik vezéregyénisége. Tanulóéveiben Bartók és az új bécsi iskola zeneszerzıinek mőveibıl kiindulva komponálta elsı, mőveinek jegyzékben máig is vállalt alkotásait, (Öt zongoradarab, 1962; József Attila-dalok, 1963; Omaggio, 1966), emellett már zeneakadémiai évei alatt foglalkoztatták a szeriális zeneszerzési technika alkalmazási lehetıségei. (Rondeau, 1964) Rómában végzett tanulmányai során ismerkedett meg a zenei anyag- és idıkezelés akkoriban legmodernebb eszközeivel és szemléletmódjaival, e hatások jelentek meg az elsı nemzetközi sikert is aratott Soliloquium No. 1 címő szólófuvola darabban (1967) és a wei wu wei (1968) címő kamara-kompozícióban. Radikális fordulatot hoztak zeneszerzıi gondolkodásában az 1970-ben Eötvös Péterrel, Sáry Lászlóval, Vidovszky Lászlóval és Simon Alberttel közösen alapított Új Zenei Stúdióban végzett improvizációs gyakorlatok, valamint 1971-tıl John Cage írásai és mővei. Stílusformáló erıvel hatottak rá az 1972-es darmstadt-i Nyári Kortárszenei Szemináriumon Christian Wolff elıadásai zenéje, majd pedig az amerikai minimálzene jelentısebb alkotásai. Korszakhatárt jelent mővészetében az 1972-ben komponált Alef-Hommage à Schönberg címő zenekari darab, mely összegzés és újrakezdés: a zenéjét formáló fiatalkori hatások összefoglalása és a 70-es elején megtalált új irányok nagyszabású megfogalmazása. Kompozícióiban 1973-tól kezdett használni zenén kívüli alapanyagokat is, szövegeket (többek között Cage, Thoreau, e. e. cummings, Tandori Dezsı verseit és írásainak részleteit), sakk-játszmák lépéseinek vagy solitaire-játék mozgásainak leírását vagy telex-szöveget, melyek forma-, dallam-, ritmus- vagy hangrendszerképzı elemekké váltak zenéjében. (Végjáték, 1973; for quartet, 1973; Arthur Rimbaud a sivatagban, 1976; Százéves átlag, 1977; impho 102/6, 1978; OM, 1979) Mővei között olykor háttérben meghúzódó kapcsolatot teremt, hogy egy-egy harmóniasor, részlet vagy módszer olykor több különbözı darabban feltőnik, néha címekben is jelzett belsı körökként az életmő egészében jelen van (Something-sorozat, Herakleitosz-sorozat, Halotti szertartás), máskor a saját mővekbıl átvett anyagok egyfajta

7 parafrázisszerő kiindulási anyagként, egy-egy ötlet újabb kidolgozásaként oldódnak fel egy másik kompozícióban ban görögországi utazása után jelent meg több alkotásában a régi görög skálákból kialakított általa pseudo-modálisnak nevezett hangrendszer (Apollónhoz, 1978), majd mellette az 1980-as évektıl egy 128 hangból álló, fraktál-elv alapján létrehozott hangsor (Halotti Szertartás). Bár Jeney máig megtartotta szerkesztési módszereinek korábban kialakított eszközeit, az 1980-as évektıl újabb stílusváltás figyelhetı meg mőveiben. Újra alkalmazni kezdte az ellenpont barokk és barokk elıtti korszakokra hivatkozó módjait, s emellett zenéjében megjelent egy archaikus hangütés, melynek deklamációja és dallamképzése egyrészt a gregorián zene, másrészt a magyar népzene ısi, recitáló és sirató stílusú hagyományaiból táplálkozik. Mindez nyomon követhetı eddigi életmővének legnagyobb vállalkozásában, az között komponált Halotti szertartásban, melynek tételei önállóan, vagy kisebb ciklusokként is megszólaltathatók. A hat részbıl álló oratórium szerkezete a halál körüli események középkori liturgikus rendjét követi, de a szertartás latin, héber, görög, német és ószláv nyelven megzenésített részei mellett versekre (Ady Endre, Pilinszky János, Weöres Sándor, Tandori Dezsı, Kosztolányi Dezsı, Orbán Ottó és Szép Ernı magyarul, Prudentius latinul, Laura Romani olaszul) és magyar nyelvő népi virrasztóénekekre készült tételeket is tartalmaz. Turba-jellegő kórusai, vokális szólótételei, énekes kamaramővekként feldolgozott zsoltárai végig vezetnek a halál pillanatától a ravatalozáson, a virrasztáson, a templomi szertartáson és a sírba tételen keresztül az élıkért való könyörgésig. A Halotti szertartás komponálásának majdnem két évtizede alatt Jeney szinte minden alkotása része lett e monumentális kompozíciónak, és az Esterházy Péter szövegére írt Daisy (1999) címő opera kivételével rejtett szálakkal azok a darabok is kapcsolódnak hozzá, melyek nem a ciklus tételeiként készültek. Mint a William Blake, Giacomo Leopardi, Weöres Sándor, Tandori Dezsı, Petri György verseire komponált szóló énekhangra vagy énekhangra és zongorára készült dalok szövegei, vagy a Pilinszky János költeményét feldolgozó zenekari Contrafactum (1998) és a Búcsú Ligeti Györgytıl (2006) költıi programja mutatja, a zeneszerzı mőveinek egyik központi témája az a halál, a gyász és a siratás. Emellett kompozícióiban megjelenik a játékosság és az irónia is (Canone enigmatico, 2003; Wohin?, 2003; "melyik fele is sose ugyanaz?", 2009), a 12 dal ( ) óta pedig zenéjében egyre nyíltabban kap hangot az érzelmi felszabadultság és érzéki közvetlenség is, mely fiatalkori mőveiben szándékoltan el volt bújtatva a szigorú konstrukciók belsı törvényszerőségei mögé. A Halotti szertartás befejezése óta írt zenekari és kamaramőveiben (Panegyricus, , Pavane, 2007; Három tanulmány, 2008), megtartva és összegezve a korábbi évtizedekben kialakított technikai és stiláris alapelveket, Jeney Zoltán a polifónia és a kontrapunktikus szerkesztésmódok új (gyakran a hangszínekre és a dinamikai szintekre is kiterjesztett) lehetıségeit keresi és alkalmazza.

8 Diszkográfia Hungaroton SLPX Soliloquium No. 1; Alef Hommage à Schönberg; Round Matuz István, Schmidt Nóra, Bognár Margit, Pertis Zsuzsa, a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara, vez. Eötvös Péter Hungaroton SLPX impho 102/6; Orfeusz kertje, Százéves átlag; Végjáték Kocsis Zoltán, az Új Zenei Stúdió Együttese, vez. Jeney Zoltán Hungaroton SLPX Apollónhoz; Üvegekre és fémekre; Soliloquium No. 3 Dobszay Ágnes, Ferenczi Ilona, Makk Ágnes, Meszéna Beáta, Tarkó Magda, Melis László, Mezei János, Soós András, Hadady László, Jeney Zoltán, Sáry László, Vidovszky László, Wilheim András, Kocsis Zoltán Hungaroton SLPX OM Jeney Zoltán, Wilheim András Hungaroton SLPX Arupa; Fantasia su una nota az Új Zenei Stúdió Együttese, vez. Jeney Zoltán Hungaroton SLPX Spaziosa calma; Cantos para todos, 12 dal Luisa Castellani. Keller András, Kocsis Zoltán, Perényi Miklós, ASKO Kamaraegyüttes, vez. Eötvös Péter Hungaroton HCD Alef; Hommage à Schönberg; Apollónhoz; Cantos para todos, 12 dal Luisa Castellani. Keller András, Kocsis Zoltán, Perényi Miklós, ASKO Kamaraegyüttes, a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara, vez. Eötvös Péter Hungaroton HCD Jubilate Domino - Budapesti Énekesiskola, vez. Mezei János Hungaroton HCD Önidézetek; Sostenuto; Spaziosa calma; El silencio; Madárhívogató Luisa Castellani, Lukin Zsuzsanna, ASKO Kamaraegyüttes, Componensemble, vez. Serei Zsolt, Gyıri Leánykar, vez. Szabó Miklós Budapest Music Center BMC CD 046 Forgácsok Vékony Ildikó Budapest Music Center BMC CD 090 "Quand j etais jeune, on me disait" TrioLignum Budapest Music Center BMC CD 116 Untisturbed, Hommage à Kurtág Új Zenei Stúdió közös kompzíciók Budapest Music Center BMC CD 134 Búcsú Ligeti Györgytıl Vékony Ildikó Content SAK KATO NK július :30 Budapest Liptó utca Jeney Zoltán

9

Gárdonyi Zoltán. Ligeti György

Gárdonyi Zoltán. Ligeti György Gárdonyi Zoltán 1906. április 25-én született Budapesten. Zeneakadémián a volt Liszt-tanítvány, Thomán István osztályában Bartók Béla évfolyamtársaként szerzett zongoratanári diplomát. Zeneszerzés-tanulmányait

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

Zenepedagógiai munkásságának állomásai: és között a Győri Zeneművészeti Szakiskola és Főiskola tanára, 1972-től 2006-ig volt a

Zenepedagógiai munkásságának állomásai: és között a Győri Zeneművészeti Szakiskola és Főiskola tanára, 1972-től 2006-ig volt a A JANOTA-MŰHELY 80 ÉVES RÖVID KRÓNIKÁJA ( Torda, 1936. január 27.) Iskolai tanulmányait Győrben végezte, kitűnő rendű érettségi és az ottani zenekonzervatóriumi tanulmányai (zongora és fagott főtanszak)

Részletesebben

Kadosa Pál a zeneszerzı, a zongoramővész, a zenepedagógus

Kadosa Pál a zeneszerzı, a zongoramővész, a zenepedagógus DLA doktori értekezés tézisei Lucz Ilona Kadosa Pál a zeneszerzı, a zongoramővész, a zenepedagógus Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem 28. számú mővészet- és mővelıdéstörténeti tudományok besorolású doktori

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

Farkas István Péter: Rézfúvós hangszerek története Magyarországon

Farkas István Péter: Rézfúvós hangszerek története Magyarországon PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MŰVÉSZETI KAR DOKTORI ISKOLA Farkas István Péter: Rézfúvós hangszerek története Magyarországon DLA értekezés tézisei 2014 A kutatás előzményei, motiváció Közép- és felső szintű zenei

Részletesebben

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból 9. évfolyam 4-5 mű éneklése tiszta intonációval a következő kategóriák mindegyikéből: gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus Magyar népzene és történeti

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

A Nyíregyházi Cantemus Kórus munkaterve a 2009-es évre

A Nyíregyházi Cantemus Kórus munkaterve a 2009-es évre A Nyíregyházi Cantemus Kórus munkaterve a 2009-es évre A Nyíregyházi Cantemus Kórus munkaterve a 2009-as évre A Nyíregyházi Cantemus Kórus munkatervének elkészítésénél figyelembe vettük a korábbi években

Részletesebben

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21.

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21. 2014. évi 4. szám MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2014. június 21. Múzeumok éjszakája a Bartók Zeneházban 2014. június 21-én este tartották a Rákosmentén is a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatot. Rájöttünk, hogy

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia Zenetörténet A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése (heti óraszám)

Részletesebben

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA A versenyzők előre elkészített kártyákat húznak az alábbi feladatokból: LAPRÓLOLVASÁSI KÉSZSÉGET MÉRŐ FELADAT: I. korcsoport Egyszólamú tonális dallam lapról éneklése max.

Részletesebben

Gönczy László. Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest - zeneszerzés-szak, ;

Gönczy László. Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest - zeneszerzés-szak, ; Gönczy László. Szakmai önéletrajz (Gönczy László) Születési hely, idõ: Budapest, 1957. augusztus 30. Tanulmányok: Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest - zeneszerzés-szak, 1971-1975; Liszt

Részletesebben

Olivier Messiaen kései alkotói korszaka

Olivier Messiaen kései alkotói korszaka DLA doktori értekezés tézisei Borbély László Olivier Messiaen kései alkotói korszaka Témavezető: Wilheim András Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet-és művelődéstörténeti tudományok besorolású

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Sequentiák a protestáns graduálokban

Sequentiák a protestáns graduálokban 1 DLA doktori értekezés tézisei Tóth Anikó Sequentiák a protestáns graduálokban Témavezető: Prof. Dr. Szendrei Janka Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok

Részletesebben

A 130 éves Kodály Zoltán vetélkedő 3. forduló

A 130 éves Kodály Zoltán vetélkedő 3. forduló A 130 éves Kodály Zoltán vetélkedő 3. forduló 1. ) Te Dominum confiterum. Te aeternum Patrem omnis terra veneratur. Tibi omnes Angeli, tibi Caeli, et universae Potestates: Melyik Kodály műből származik

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

I n t é z m é n y i m u n k a t e r v

I n t é z m é n y i m u n k a t e r v I n t é z m é n y i m u n k a t e r v 2009/2010. tanév Aug. 24-tıl Munkaszerzıdések elıkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok elıkészítése Aug. 27. 9.00 Kerületi igazgatói értekezlet Aug. 28.

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 32. Régi Zenei Napokról

Szakmai beszámoló a 32. Régi Zenei Napokról Szakmai beszámoló a 32. Régi Zenei Napokról Magyarország legrégebben alapított historikus zenei fesztiválja 32. alkalommal került megrendezésre Fertőd-Eszterházán, 2016. június 25. és július 2. között,

Részletesebben

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám:

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám: 8. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 8. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Támogatási összeg (Ft)

Támogatási összeg (Ft) 1. Pécsi Férfikar Pécs Bartók Béla Férfikar részvétele az III. Isztambuli Nemzetközi Kórusversenyen és fesztiválon Isztambul 900 000 2. Budapesti Vonósok a Budapest XI.ker Budapesti Vonósok külföldi Olaszország/

Részletesebben

Példány adatok: CD4397 A 25 Fz (HANGZÓ HELIKON) 25 CD5625 A 25 Fz (HANGZÓ HELIKON) 25

Példány adatok: CD4397 A 25 Fz (HANGZÓ HELIKON) 25 CD5625 A 25 Fz (HANGZÓ HELIKON) 25 A 25 Ady / Ady Endre ; előadó Cseh Tamás ; zsz. Novák János. Budapest : Helikon, 2004. 1 CD (57.57 perc) + Könyv: 158541 (CD5625). (Hangzó Helikon) 9789632088914. ISBN 978 963 2088 91 4 : 4490,- Ft 894.511-1Ady

Részletesebben

A Kortárs magyar zene

A Kortárs magyar zene A Kortárs magyar zene Gárdonyi Zoltán 1906. április 25-én született Budapesten. Zeneakadémián a volt Liszt-tanítvány, Thomán István osztályában Bartók Béla évfolyamtársaként szerzett zongoratanári diplomát.

Részletesebben

FEJÉR KÁLMÁN SZOLFÉZS PÉLDATÁR NÉPI DALLAMOK ZENEISKOLÁK RÉSZÉRE

FEJÉR KÁLMÁN SZOLFÉZS PÉLDATÁR NÉPI DALLAMOK ZENEISKOLÁK RÉSZÉRE FEJÉR KÁLMÁN SZOLFÉZS PÉLDATÁR NÉPI DALLAMOK ZENEISKOLÁK RÉSZÉRE Kolozsvár, 1999 A példatár megjelenését a Magyar Oktatási Miisztérium támogatta Az elektronikus változat elkészítését az Emberi Erőforrások

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Beszámoló Dalos Anna Az útkeresés évei a magyar zeneszerzésben ( ) (PF 63996)

Beszámoló Dalos Anna Az útkeresés évei a magyar zeneszerzésben ( ) (PF 63996) Beszámoló Dalos Anna Az útkeresés évei a magyar zeneszerzésben (1959 1972) (PF 63996) OTKA posztdoktori ösztöndíjasként a 20. századi magyar zenetörténet egyik jelentős fordulatát, a hatvanas évekbeli

Részletesebben

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány. Szlama László. Szakmai önéletrajz 2012-09-11

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány. Szlama László. Szakmai önéletrajz 2012-09-11 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány Szlama László Szakmai önéletrajz 2012-09-11 Név: Szlama László Születés: Budapest 1990.07.04 Cím: 2370 Dabas, Dinnyés Lajos Utca. 9. Telefon:

Részletesebben

Székely Imre (1823 1887) életrajza, magyar ábrándjai és műveinek jegyzéke

Székely Imre (1823 1887) életrajza, magyar ábrándjai és műveinek jegyzéke DLA doktori értekezés tézisei Kéry János Székely Imre (1823 1887) életrajza, magyar ábrándjai és műveinek jegyzéke Témavezető: Nagy Péter Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti

Részletesebben

Herpay Ágnes. Liszt F. Zenemûvészeti Fõiskola Gyõri tagozata - szolfézs szak, zeneiskolai fagott tanár szak (208/81)

Herpay Ágnes. Liszt F. Zenemûvészeti Fõiskola Gyõri tagozata - szolfézs szak, zeneiskolai fagott tanár szak (208/81) Herpay Ágnes Dr. Herpay ÁgnesSzületett: 1959 Végzettség: Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola, Budapest, egyetemi tagozat - fagott kamaramûvészés szakközépiskolai fagott tanár szak -1984 (25/1984) Liszt

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt tervezete

A három hetet meghaladó projekt tervezete A három hetet meghaladó projekt tervezete Címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. Fejlesztési cél: a tanulók szociális képességeinek fejlesztése (tolerancia, együttmőködés, szabályok

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Varázslatos idôutazás a zene világában

Varázslatos idôutazás a zene világában RÓZSAVÖLGYI ÉS TÁRSA KIADÓ Monika és Hans-Günter Heumann Zenetörténet gyerekeknek Varázslatos idôutazás a zene világában 75 TERJEDELEM 176 OLDAL MÉRET 215 X 275 MM VÁRHATÓ MEGJELENÉS AUGUSZTUS TERVEZETT

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlat és szóbeli és írásbeli Emelt szinten: gyakorlat és szóbeli és írásbeli Az ének-zene érettségi vizsga célja

Részletesebben

HOMMAGE À KURTÁG KURTÁG GYÖRGY KÖSZÖNTÉSE 90 ÉVES SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL. a Zenetanárok Társasága szervezésében

HOMMAGE À KURTÁG KURTÁG GYÖRGY KÖSZÖNTÉSE 90 ÉVES SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL. a Zenetanárok Társasága szervezésében HOMMAGE À KURTÁG KURTÁG GYÖRGY KÖSZÖNTÉSE 90 ÉVES SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL a Zenetanárok Társasága szervezésében A díszhangverseny helyszíne és időpontja: ÓBUDAI TÁRSASKÖR Budapest, Kiskorona u. 7. 1038

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Magyar gordonkások a 20. században

Magyar gordonkások a 20. században DLA doktori értekezés tézisei Éder György Magyar gordonkások a 20. században Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28.számú művészet- és közművelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola Budapest

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán A verseny időpontja: 2015. január 24. Rendező: Nyíregyházi Főiskola e 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telefon: +36-42-599-441 E-mail: turcsanb@nyf.hu

Részletesebben

LAKATOS GERGELY. születési hely, idő: cím: telefon: telefax: e-mail: hangtechnikus több rádióállomásnál

LAKATOS GERGELY. születési hely, idő: cím: telefon: telefax: e-mail: hangtechnikus több rádióállomásnál LAKATOS GERGELY SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK születési hely, idő: cím: telefon: telefax: e-mail: Budapest, 1979. június 9. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. +36-1-462-4660

Részletesebben

Fejlesztési feladatok Tájékozódás a zene eredetétől a reneszánsz végéig (korai barokk kezdetéig).

Fejlesztési feladatok Tájékozódás a zene eredetétől a reneszánsz végéig (korai barokk kezdetéig). ZENETÖRTÉNET ZENEIRODALOM A zenetörténet zeneirodalom tanításának a célja, hogy a zene iránt érdeklődő, művelt embereket neveljen, akik zenei tanulmányaik során képessé válnak a további önművelésre, valamint

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Zenetanárok Társasága. Kodály megemlékezésére. a Mester születésének 125. és halálának 40. évfordulója alkalmából

M E G H Í V Ó. a Zenetanárok Társasága. Kodály megemlékezésére. a Mester születésének 125. és halálának 40. évfordulója alkalmából ZENETANÁROK TÁRSASÁGA Music Teachers' Association 1068 Budapest, Városligeti fasor 38. Telefon: 321-1120/136. M E G H Í V Ó a Zenetanárok Társasága Kodály megemlékezésére a Mester születésének 125. és

Részletesebben

I2010IjúliusIaugusztusI

I2010IjúliusIaugusztusI I2010IjúliusIaugusztusI 06.28. 07.21. Nyári, intenzív nyelvtanfolyam kezdőknek engyel Intézet Bp., VI. Nagymező u. 15. 07.16-ig engyelországból jöttünk! Fiatal lengyelek Budapesten fotókiállítás engyel

Részletesebben

zene szenvedéllyel BÉRLETEK 2O16/17

zene szenvedéllyel BÉRLETEK 2O16/17 zene szenvedéllyel BÉRLETEK 2O16/17 A ZENÉNEK KI KELL FEJEZNIE MINDAZT, AMELYRE NINCS SZÓ, DE AMI MÉGIS KIKÍVÁNKOZIK A LÉLEKBŐL, AMIT MÉGIS EL KELL MONDANUNK, ÉS AMI ELŐTT AZTÁN MINT HANGZÓ, EMOCIONÁLIS

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24.

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24. Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2013. október 3 24. október 3. Esterházy-palota (Győr, Király u. 17.) Mesterek és tanítványok 17.00 Prof. Dr. Winkler Gábor építésszel, egyetemi tanárral dr.

Részletesebben

Megyei Jogú Városok Országos Kodály Zoltán Műveltségi Vetélkedő. Érd, I. forduló Tudod-e sűrítmény

Megyei Jogú Városok Országos Kodály Zoltán Műveltségi Vetélkedő. Érd, I. forduló Tudod-e sűrítmény Megyei Jogú Városok Országos Kodály Zoltán Műveltségi Vetélkedő Érd, 2016-2017 I. forduló Tudod-e sűrítmény Kodály Zoltán főbb tevékenységi körei: zeneszerző zenetudós népzenekutató népzenegyűjtő a Magyar

Részletesebben

Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár

Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár A Baranya megyei Mérnöki Kamara Örökös tagja Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár Budapesten 1933. május 25-én született. A Moszkvai Építészmérnöki Egyetem Szerkezetépítő Szakán 1956-ban végzett. Diplomája

Részletesebben

A Magyar Állami Népi Együttes 2009. évi előadási statisztikája

A Magyar Állami Népi Együttes 2009. évi előadási statisztikája A Magyar Állami Népi Együttes 2009. évi előadási statisztikája A 2009. évben az alábbi műsorokat forgalmaztuk: Az örök Kalotaszeg Bartók-trilógia I. rész: Kincses Felvidék Bartók-trilógia II. rész: Labirintus

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Történelemtudományi Doktori Iskola Mővelıdéstörténeti Doktori Program KÉRI LAURA

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Történelemtudományi Doktori Iskola Mővelıdéstörténeti Doktori Program KÉRI LAURA Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Mővelıdéstörténeti Doktori Program KÉRI LAURA A KODÁLY ZOLTÁN ZENEPEDAGÓGIAI INTÉZET MEGALAKULÁSA ÉS TÖRTÉNETE (1973

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Szerző: olnár Péter Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység ódszertan Óratípus szközök Tartalom 5. évfolyam... 2 Éneklés... 2 Zenehallgatás... 3 Zenei olvasás-írás... 3 Zenei ismeretek... 4 6.

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

KÖRTVÉLYESI OSZKÁR. Bartók és Budapest

KÖRTVÉLYESI OSZKÁR. Bartók és Budapest KÖRTVÉLYESI OSZKÁR Bartók és Budapest A Torontál vármegyei Nagyszentmiklósban, 1881. március 25-én született Bartók Béla. Édesanyja Voit Paula, tanítónõként dolgozott, jól zongorázott, így elsõ zenei élményeit

Részletesebben

II. félév MAGÁNÉNEK EGYHÁZZENE. 3. tanfolyam. 15. tanfolyam METRONOM

II. félév MAGÁNÉNEK EGYHÁZZENE. 3. tanfolyam. 15. tanfolyam METRONOM II. félév MAGÁNÉNEK 3. tanfolyam Magánének módszertani továbbképzés Elôadó: Hamari Júlia énekmûvész A tanfolyam témája: Kurzus. Bemutató tanítás. Beszámolás dolgozat formájában. A továbbképzésen résztvevô

Részletesebben

Közérdekû információk:

Közérdekû információk: Közérdekû információk: A kezdeményezés A Szív Világszövetség (World Heart Federation) az Amerikai Szív Szövetség (American Heart Association) által elindított Go Red for Women mozgalom világméret_ elterjesztését

Részletesebben

Kaposvári Szimfonikus Zenekar Alapítvány Fordulónap: 2011.12..31.

Kaposvári Szimfonikus Zenekar Alapítvány Fordulónap: 2011.12..31. Kaposvári Szimfonikus Zenekar Alapítvány Fordulónap: 2011.12..31. EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG Adatok eftban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Előző év Tárgyév helyesbítése a b c A. Befektetett eszközök 64 49

Részletesebben

AZ ÚJ ZENEI STÚDIÓ HANGVERSENY- REPERTOÁRJA 1970 1990 KÖZÖTT

AZ ÚJ ZENEI STÚDIÓ HANGVERSENY- REPERTOÁRJA 1970 1990 KÖZÖTT 303 DOCUMENTA Jeney Zoltán Szitha Tünde AZ ÚJ ZENEI STÚDIÓ HANGVERSENY- REPERTOÁRJA 1970 1990 KÖZÖTT Bár az Új Zenei Stúdió a hivatalos zenei élet peremvidékén mûködött, a magyar és külföldi kortárs zene

Részletesebben

NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK

NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A népzenész ismeretek ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi

Részletesebben

Preraffaelita testvériség XIX. század közepe

Preraffaelita testvériség XIX. század közepe Preraffaelita testvériség XIX. század közepe Meghatározása Fiatal angol írók, festők mozgalma a természethűség nevében. Raffaello művészetétől kezdődő akadémizmustól akarták elhatárolni magukat, a Raffaello

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia Zenetörténet A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése (heti óraszám)

Részletesebben

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács Név Titulus Címek Idı kezd Idı vég Hely Beosztás Képviselı? Párt funkció Megjegyzés Juhász Imréné Gonda Zsuzsanna dr. 1950 1956 Szolnok megye Ragó Antal 1956 1957 Szolnok megye Tóth Imre 1956 1957 Szolnok

Részletesebben

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA GIOTTO di Bondone: Feszület(1290-1300) Santa Maria Novella, Firenze Kezdete: a Római Birodalom bukása (476) Vége: a a nagy földrajzi felfedezések időszaka (konkrét évszámként 1492,

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Határtalanul! HAT

Határtalanul! HAT Határtalanul! HAT-15-06-0017 2. előkészítő óra Kodály Zoltán és Galánta Kápolnásnyék, 2016. február 25. Határtalanul! HAT-15-06-0017 1. utazás: 2016. március 7-11. Galánta, Szlovákia életútja Kodály Zoltán

Részletesebben

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN SZABÓ FERENC SJ KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN Budapest, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, L Harmattan Kiadó, 2012 (Jezsuita Könyvek Isten és Tudomány; PPKE BTK, Pázmány Irodalmi

Részletesebben

A KATLAN CSOPORT KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2009-ES ÉVRŐL

A KATLAN CSOPORT KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2009-ES ÉVRŐL A KATLAN CSOPORT KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2009-ES ÉVRŐL A jelentést az Egyesület közgyűlése, egyhangúlag elfogadta, 2010. június 10-én. 1. Tartalmi beszámoló az Egyesület

Részletesebben

http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=interju0620&article=2006-0521-1923-29sjcl J. Győri László "Nem igaz, hogy a közönség nem szereti az új zenét" Interjú Vidovszky Lászlóval és Rácz Zoltánnal Az UMZE

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 12. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 12. 14:00 I. Zenefelismerés Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Ének-zene

Részletesebben

ARMEL OPERAVERSENY ÉS FESZTIVÁL A FESZTIVÁL PROGRAMJA ÉS KÖZVETÍTÉSEI:

ARMEL OPERAVERSENY ÉS FESZTIVÁL A FESZTIVÁL PROGRAMJA ÉS KÖZVETÍTÉSEI: ARMEL OPERAVERSENY ÉS FESZTIVÁL Szegedi Nemzeti Színház // Október 6-15. A FESZTIVÁL PROGRAMJA ÉS KÖZVETÍTÉSEI: 2011. október 6. Riccardo Zandonai: Francesca da Rimini A Szegedi Nemzeti Színház (Szeged,

Részletesebben

EMMI szerződései május - június

EMMI szerződései május - június Memoart Kulturális Egyesület Tanácsadói és kurátori tevékenység a 2015. évi Milánói Világkiállításhoz kapcsolódóan 350.000.- Ft 2016.05.20-2016.06.20 BMC Budapest Music Center Kft. A 2015. évi Milánói

Részletesebben

Meghívó. 30 éve Tóth Aladár nyomában. Jubileumi rendezvénysorozat a Tóth Aladár Zeneiskola névfelvételének évfordulóján

Meghívó. 30 éve Tóth Aladár nyomában. Jubileumi rendezvénysorozat a Tóth Aladár Zeneiskola névfelvételének évfordulóján FŐVÉDNÖK: Hassay Zsófia polgármester Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata VÉDNÖK: dr. Tolnai Marianna tankerületi igazgató Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Belső-Pesti Tankerület

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI A magyar népzene alapjai emelt szint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 19. A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM I. Dallam lejegyzése

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

Művészetek Ének-zene. 11. évfolyam

Művészetek Ének-zene. 11. évfolyam Művészetek Ének-zene A Művészetek - Ének-zene szabadon választható tantárgy belépési követelményei: Hallásvizsgálat: 10 nép- illetve műdal átélt, élményszerű tiszta előadása emlékezetből, a dalokat másmás

Részletesebben

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA*

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* 1 A KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY szóló zongorára írott ismert változata után, a sikerre való

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 15. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

Órabeosztás és szülői értekezlet

Órabeosztás és szülői értekezlet Órabeosztás és szülői értekezlet Antal Gábor (Rézfúvós) Bartók Béla AMI Borst terem szept. 01. (csütörtök) 16.00-18.00 Szülői értekezlet Ádám Mariann (hegedű) Diadal úti Ált. Isk. 212. szept. 01. (csütörtök)

Részletesebben

Várjuk, hívjuk, jelentkezzen!

Várjuk, hívjuk, jelentkezzen! Kedves Igazgató Kolléga, kedves Tanár Kollégák! Köszönjük, hogy az elôzô években tanfolyamainkat választották. Köszönjük, hogy munkánkat ebben az évben is segítik. Figyelmükbe ajánljuk új kiadványunkat,

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

IGAZGATÓ ÚR. Andrási Béla életútja képekben 1

IGAZGATÓ ÚR. Andrási Béla életútja képekben 1 188 Kilencvenéves a Képzõ IGAZGATÓ ÚR Andrási Béla életútja képekben 1 1915. október 30-án született Budapesten 1934. május 14-én érettségizett a Jászberényi Magyar Királyi József Nádor Reálgimnáziumban

Részletesebben

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Communitas Alkotói Ösztöndíj 2010-2011 Leckehangverseny-körút Időutazás a zene világában 2011 Bartók-év Ismerjük meg értékeinket Beszámoló A 2010-es év a nyertes pályázatunk

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

XXXII. Kodály Mővészeti Fesztivál beszámoló (2012. 12. 08. és 2012. 12. 16.)

XXXII. Kodály Mővészeti Fesztivál beszámoló (2012. 12. 08. és 2012. 12. 16.) XXXII. Kodály Mővészeti Fesztivál beszámoló (2012. 12. 08. és 2012. 12. 16.) A 2012. évi Kodály Mővészeti Fesztivált Kodály Zoltán születésnapja (december 16.) köré szerveztük, a Mester születésének 130.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Szám: 318-2/2007. ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

MEGZENÉSÍTETT JÓZSEF ATTILA-VERSEK. Hartig Tibor. Szerb Nemzeti Színház, Újvidék Közlésre elfogadva:

MEGZENÉSÍTETT JÓZSEF ATTILA-VERSEK. Hartig Tibor. Szerb Nemzeti Színház, Újvidék Közlésre elfogadva: HUNG. KÖZL. 13. EVF. 3. (4E.) SZ. 169 196. L. NOVI 1981. SZEPTEMBER ETO: 894.511:784 SAD ÚJVIDÉK 169 KOTTA MEGZENÉSÍTETT JÓZSEF ATTILA-VERSEK Hartig Tibor Szerb Nemzeti Színház, Újvidék Közlésre elfogadva:

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Felvételi vizsgarend a 2014/15-ös tanévre

Felvételi vizsgarend a 2014/15-ös tanévre 2014 Felvételi rend a 2014/15-ös tanévre A napja Időpontja Tanszék Szakirány Képzés Tantárgy A helyszíne Vizsgáztató Regisztráció ideje, helye Megjegyzés június 23 hétfő 9.00 Egyházzene Kóruskarnagy, Orgonaművész

Részletesebben

Reméljük, sikerült közös játékra csábítani az olvasót: játsszunk két szólamban!

Reméljük, sikerült közös játékra csábítani az olvasót: játsszunk két szólamban! Kiadásra került Beischer-Matyó Tamás bicíniumkötete, melynek címe: Játék két szólamban. A darabok kalandos utat jártak be, míg végül a Kontrapunkt kiadó gondozásában a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé

Részletesebben

2016. január 7 január 28.

2016. január 7 január 28. MAGYAR KÁRPITMŰVÉSZEK EGYESÜLETE Művészeti csoportok kiállításai SZÖVÖTT SZÖVEGEK, SZÖVEGSZÖVETEK - gobelinek Megnyitó: 2016. január 21., csütörtök, 18 óra, a Magyar Kultúra Napja előestéjén Megnyitja:

Részletesebben