PROF. DR. JENEY ZOLTÁN KÖNYVAJÁNLÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROF. DR. JENEY ZOLTÁN KÖNYVAJÁNLÓJA"

Átírás

1 PROF. DR. JENEY ZOLTÁN KÖNYVAJÁNLÓJA KÉPES MAGYAR ZENETÖRTÉNET Írták Batta András, Dalos Anna, Dobszay László, Eckhardt Mária, Eősze László, Farkas Zoltán, Felföldi László, Ferenczi Ilona, Kaba Melinda, Kárpáti János, Király Péter, Papp Géza, Sárosi Bálint, Sas Ágnes, Sebő Ferenc, Somfai László, Szekeres-Farkas Márta, Szendrei Janka, Szerző Katalin, Tallián Tibor Szerkesztette Kárpáti János Kiadta a Rózsvölgyi és Társa, Budapest, p. 2 CD Kodály Zoltán népzenekutatói és Szabolcsi Bence történészi munkásságának eredményeképpen a magyar zene történetéről egyszerre, szinte párhuzamosan alakult ki egy tágabb és egy szűkebb kép. Tágabb, amennyiben Kodály a 20. század elején megindult modern etnomuzikológiai kutatásoktól felbátorítva a Volga menti őshazában felfedezett cseremisz, obi-ugor és török népzenékre építve rekonstruálta a magyar zene őstörténetét. Szabolcsi zenetörténeti képe viszont szűkebb volt, mert a magyar zenekultúrát kizárólag a sajátosan nemzeti műfajokhoz kötötte. Rajeczky Benjaminnak, a gregorián ének és a magyar népzene nagy kutatójának érdeme, hogy újfajta gondolkodást fogalmazott meg: Feltűnő, zenetörténetünk mennyire külön úton járt a művészettörténettől írta 1988-ban, az akkor induló nagyszabású, öt kötetre tervezett zenetörténeti munka előszavában. Míg ott a román, gótikus és reneszánsz típusú építkezés, festészet és szobrászat megjelenése, kialakulása és virágzása az államalkotásban fontos szerepet játszó kereszténység áramlatainak hazai hullámzását kísérte és a nyugati kultúrához fűződő kapcsolatok intenzitásának jele volt, zenetörténetünkben ezek a momentumok az anyanyelvű dokumentumok hiánya miatt nem jutottak érvényre. Az újabb történészgeneráció kutatásai nyomán azonban számos, eddig rejtőző kódex, zenei kézirat és nyomtatvány került napvilágra, melyek gondos tanulmányozása és publikálása lehetővé tette, hogy megkezdődhessék zenetörténetünk fehér foltjainak kitöltése. A nagy gregorián kódexek és notációjuk megfejtése eszközt adott a kutatók kezébe a magyarországi gregoriánum mélyebb megismeréséhez és egy sajátosan magyar gregorián stílus felvázolásához (Dobszay László, Szendrei Janka). A nyugat-európai középkori zene

2 módszeres feltárása kulcsot adott a századi budai királyi udvar olasz, francia, flamand vendégmuzsikusainak megismeréséhez (Falvy Zoltán). Nyilvánvalóvá vált továbbá az is, hogy a felvidéki dunántúli városok cseh, német, osztrák származású, de magyarrá asszimilálódott zenészeinek századi működése a magyar zenekultúra szerves részévé vált (Bárdos Kornél). Mindezek az új eredmények, felfedezések kiegészítik, teljesebbé teszik a Kodály Szabolcsi-féle koncepciót, azt mutatják meg, hogy zenekultúránk végeredményben szervesen illeszkedett bele az európai zene történetének folyamatába. Az új szemléletet azonban eddig csak szűk szakmai réteg ismerhette, mert az eredmények csak a Magyar Tudományos Akadémia zenetudományi kiadványaiban és a Magyar Zene című negyedéves folyóirat hasábjain jelentek meg. A Képes magyar zenetörténet megjelenésével viszont lehetővé vált, hogy a művelt magyar társadalom közfelfogásába is beleépüljön a magyarországi zenekultúra történetének ez az összetettebb képe. Ezt szolgálta már az a nagyszabású kiállítás is, mely a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság kezdeményezésére, Symphonia Hungarorum Magyarország zenetörténetének ezer éve címmel 2001 márciusától októberéig volt megtekinthető a Budapesti Történeti Múzeumban. A kiállítás anyagát az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Budapesti Történeti Múzeum gyűjteményéből állították össze mintegy félszáz hazai és külföldi intézmény összefogásával. Mikor a kiállítás bezárt és képes katalógusa elfogyott, a magyar muzsikusok körében megszületett az igény a gazdag anyag képeskönyvben és hozzá tartozó CD-ken való megörökítésére. A tervet először a Rózsavölgyi Kiadó valósította meg 2004-ben, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, most pedig ennek lényegesen kibővített változata került az olvasók kezébe. Ez a kötet a magyar zenetudomány közös produktuma nem évről évre haladó tankönyvszerű zenetörténet, hanem olyan önálló tanulmányok sorozata, melyek a téma legkiválóbb szakértőinek megfogalmazásában, egy-egy csomópontra irányulva rajzolják ki a magyarországi zene évszázados folyamatát a Gellért-legendától kezdve a század fordulójáig. Képes zenetörténet, mert a szöveget több mint négyszáz kép illusztrálja, és ugyanakkor hangzó zenetörténet, mivel a mellékelt 2 CD 140 percnyi zenét is bemutat. A 21 tanulmányból ehelyütt csak néhányat kívánok kiemelni, azzal a megjegyzéssel, hogy valamennyi igen magas színvonalú. Az Árpád kori kódexek és a magyarországi Gregoriánum témájáról két nemzetközi hírű tudós, Szendrei Janka és a nemrég elhunyt Dobszay László írt olyan fejezetet, mely a nem szakembert is szuggesztív erővel vonja be a középkori egyházi kultúra világába. A nemzeti opera megteremtésének és első virágzásának 19. századi folyamatát Tallián Tibor mutatja be az Erkel-operák kéziratainak és színlapjainak segítségével, a budapesti Operaház archívumának gazdag kincsestárából merítve. Eckhardt Máriának köszönhetően plasztikus rajzot kapunk azokról a vonatkozásokról, melyek révén Liszt Ferenc műveit a magyar zenetörténet részeinek tekinthetjük. A 20. század legnagyobbjai közé tartozó Bartók Bélát a leghitelesebb Bartók-kutató, Somfai László tárgyalja. Batta András pedig, aki az osztrák-magyar operett kimagasló ismerője, még egy másik téma interpretálását is magára vállalta: ő mutatja be a hazai és nemzetközi színtéren egyaránt híres magyar karmesterek, zongoristák, hegedűművészek, vonósnégyesek és énekesek több, egymáshoz tanár tanítványként kapcsolódó generációját.

3 A történet vége, a 20. század túlzottan bőséges képi és hangzó anyagának válogatása minden bizonnyal nehézséget jelentett a kötet szerkesztőjének. Nem vitás, hogy a magyar zenekultúra és itt most gondolni kell az előadó-művészetre is épp e században jutott el eddigi útjának legmagasabb pontjára. Bartók és Kodály életműve lezárult, de nem zárult le az utánuk következő nemzedékeké, és óhatatlanul átlép a 21. századba. Ezért a Bartók és Kodály mellett és után fellépő zeneszerző-nemzedékek munkásságával Egy másik 20. század címmel külön fejezet foglalkozik. Mindezek alapján melegen ajánlom, hogy az MKB Professzori Klub Könyvajánlójában jelenjék meg a Képes magyar zenetörténet című könyv, azzal a megjegyzéssel, hogy külföldiek számára angol változat is elérhető. Jeney Zoltán Szerzők bemutatása Kárpáti János életrajza Kárpáti János (sz. 1932, Budapest), zenetörténész, a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola (Egyetem) oktatója, címzetes egyetemi tanára és könyvtárának igazgatója 1961-től 2005-ig. Tanulmányait ugyanott végezte Kodály Zoltán, Szabolcsi Bence és Bartha Dénes irányítása alatt. Zenetörténész oklevelét 1956-ban, kandidátusi fokozatát 1968-ban, akadémiai doktor fokozatát 1995-ben szerezte. Népzenegyűjtést végzett Marokkóban (1958) és Japánban (1988, 1994). Több nemzetközi projektben (Unesco East West, Music in the Life of Man) működött közre és 1986 között az International Association of Music Libraries alelnöke, 1998-tól 2006-ig a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság elnöke. Fő kutatási területei: Bartók-analízis, ázsiai hatások az európai zenére, japán tradicionális zene. Előadásokat tartott az Egyesült Államok, Kanada, Japán, Dél Korea, Franciaország és Olaszország egyetemein. Számos nemzetközi konferencián (tk. Teherán, Új Delhi, Firenze, Tokió, Osaka, Detroit, Washington, Los Angeles) képviselte hazánkat. Kitüntetései: Erkel-díj (1971), a Magyar Alkotóművészek Egyesületének nagydíja (1991), az Amerikai Liszt Társaság "Award for Excellence" érme (1996), Széchenyi-díj (2005), Eötvös József-koszorú (2005). BIBLIOGRÁFIA Könyvek Domenico Scarlatti. Kis Zenei Könyvtár. Gondolat Kiadó, Budapest, 1959; Arnold Schönberg. Kis Zenei Könyvtár. Gondolat Kiadó, Budapest, 1963; Muzsikáló zenetörténet II, IV. Gondolat Kiadó, Budapest, 1965, 1973; Bartók vonósnégyesei. Zeneműkiadó, Budapest, 1967; Bartók s String Quartets. Corvina, Budapest, Bartók kamarazenéje. Zeneműkiadó, Budapest, 1976; Bartók's Chamber Music. Pendragon Press, Stuyvesant, New York, 1994;

4 Kelet zenéje. Zeneműkiadó, Budapest, rev. Gemini Kiadó, Budapest, 1998; Tánc a mennyei barlang előtt. Zene és mítosz a japán rituális hagyományban. Kávé Kiadó, Budapest, 1998; Bartók-analitika. Válogatott tanulmányok. Rózsavölgyi és Társa, Budapest, 2003; Képes magyar zenetörténet. (Szerk.: Kárpáti János). Rózsavölgyi és Társa, Budapest, 2004 ; Szőllősy András. A magyar zeneszerzés mesterei. Holnap Kiadó, Budapest, 2005 Tanulmányok (válogatás) Bartók Béla és a Kelet. Magyar Zene V/ Ua. angol nyelven: Béla Bartók and the East. Studia Musicologica IV/ Le désaccordage dans la technique de composition de Bartók. International Musicological Conference in Commemoration of Béla Bartók Ed. by József Ujfalussy and János Breuer. Budapest: Zeneműkiadó, p. Új művek bemutatója Szôllôsy András: Trasfigurazioni per orchestra Magyar Zene XIV p. Kurtág György: Bornemisza Péter mondásai Concerto szoprán hangra és zongorára, op. 7. Magyar Zene XV, p. A Bartók-analízis új útján. Somfai László Tizennyolc Bartók-tanulmány. Zeneműkiadó Muzsika XXVI Béla Bartók: The Possibility of Musical Integration in the Danube Basin. In: Bartók and Kodály Revisited. Indiana University Studies on Hungary No.2, ed. by György Ránki. Bloomington, Mythic and Ritual Correlations of Instrument Symbolism in Asian Music. In: Tradition and Its Future In Music. Report of SIMS 1990, Osaka. Osaka/Tokyo: Mita Press p. Tiszta és elhangolt struktúrák Bartók zenéjében. Magyar Zene XXXVI, p. Ua. angol nyelven: Perfect and Mistuned Structures in Bartók s Music. Studia Musicologica Vol. 36, p. Bartók in North Afrika: A Unique Fieldwork and Its Impact on His Music. In: Bartók Perspectives: Man, Composer, and Ethnomusicologist. Ed. By Alliott Antokoletz, Victoria Fischer, Benjamin Suchoff. Oxford/New York: Oxford University Press, Bartók-analízis az óceánon túl. Magyar Zene 2004, XLII, 3 4: Alternative Bar Structures in Bartók's Music. Studia Musicologica, XLVII, A Bartók-értés zsákutcái. Holmi 2007, XIX, Bartók és Ligeti Afrika-élménye. Muzsika 2007, L, 11: Axis Tonality and Golden Section Theory Reconsidered. Studia Musicologica, XLVII, Typology of Musical Structures in the Japanese Shintô Ritual Kagura. Asian Music Vol. 39, 008, No 2, Summer/Fall Sources ethniques et pensée dodécaphonique dans le Quatuor no 2 de Béla Bartók. In: Béla Bartók: Le décennie , Colloque Genève et Lausanne, 1 2 décembre nnales Suisses de Musicologie Nouvelle Série 27 (2007). Bern: Peter Lang, Performansz-típusok a sintó vallás szertartásaiban. Magyar Zene XLVII,

5 Jeney Zoltán életrajza Jeney Zoltán (1943, Szolnok) zeneszerzı, a Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem egyetemi tanára. Zeneszerzés tanulmányok: Pongrácz Zoltán (Kodály Zoltán Zenemővészeti Szakközépiskola, ) Farkas Ferenc (Zeneakadémia, ) Poszt-graduális tanulmányok, mesterkurzusok: Goffredo Petrassi (Accademia Nazionale di S. Cecilia, Róma, ) Ferienkurse für Neue Musik, Darmstadt 1972 és 1974 (Ligeti György, Mauricio Kagel, Karlheinz Stockhausen, Christian Wolff és Iannis Xenakis) Számítógépes zenei tanulmányok, IRCAM, Párizs, 1982 Szakmai tevékenység: 1970-ben Simon Alberttel, Eötvös Péterrel, Kocsis Zoltánnal, Sáry Lászlóval és Vidovszky Lászlóval együtt megalapítja az Új Zenei Stúdiót, mely hamarosan nemzetközileg is jól ismert zeneszerzıi és elıadói mőhellyé vált, s 1972 és 1990 között több, mint 600 kortárs zenei mővet mutatott be. Mővei: opera (Esterházy Péter Daisy c. librettójára), zenekari kompozíciók, kamaramővek, dalok, kórusmővek, elektronikus és számítógépes zenei alkotások, más zeneszerzıkkel együtt írt közös kompozíciók, színházi és film kísérızenék (tartós munkakapcsolat Zsámbéki Gáborral illetve Huszárik Zoltánnal) ben, Vidovszky Lászlóval közösen, a sevillai világkiállítás magyar pavilonjához készített zenét. Oktatási tevékenység: Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem 1986-tól: zenetudományi majd zeneszerzés tanszék 1995-tıl tanszékvezetı (zeneszerzés tanszak) 1997-tıl egyetemi tanár; 1999-tıl a Doktori Iskola vezetıje 1985: elıadások az Egyesült Államok különbözı egyetemein (Berkeley, Oberlin, Buffalo, Cleveland, UCSD, Princeton) Vendégprofesszor: School of Music, NorthWestern University, Chicago, Zeneszerzés-mesterkurzusok: Szombathelyi Bartók Szeminárium, Gaudeamus Fesztivál (Amszterdam), Acantes Fesztivál (Avignon), Villa Medici, Róma, Münsteri Zenemővészeti Fıiskola Tegu (Dél-Korea) Tanulmányutak: 1985: Columbia Egyetem, New York City : DAAD-ösztöndíj, Nyugat-Berlin

6 Tisztségek, közéleti tevékenység: 1979: a Magyar Zenemővészek Szövetsége elnökségének tagja 1990-tıl: a Magyar Zeneszerzık Egyesülete Elnökségének tagja 1990-tıl az International Society of Contemporary Music (ISCM) magyar képviselıje : Magyar Zeneszerzık Egyesületének elnöke 1993-tól: A Széchenyi Irodalmi és Mővészeti Akadémia tagja : az ISCM elnökségének tagja : az ISCM alelnöke Dijak, kitüntetések: 1979: Kassák Lajos-díj (Magyar Mőhely, Párizs) 1981: Erkel Ferenc-díj 1990: A Magyar Köztársaság Érdemes Mővésze 2001: Kossuth-díj 1988 és 2006: Bartók-Pásztory-díj 2006: AEGON Mővészeti díj Zeneszerzıi életmővének rövid ismertetése (Szitha Tünde) Jeney Zoltán a kortárs magyar zene egyik legjelentısebb alkotója, az 1970-es és 80-as évek zenei neoavantgarde mozgalmának egyik vezéregyénisége. Tanulóéveiben Bartók és az új bécsi iskola zeneszerzıinek mőveibıl kiindulva komponálta elsı, mőveinek jegyzékben máig is vállalt alkotásait, (Öt zongoradarab, 1962; József Attila-dalok, 1963; Omaggio, 1966), emellett már zeneakadémiai évei alatt foglalkoztatták a szeriális zeneszerzési technika alkalmazási lehetıségei. (Rondeau, 1964) Rómában végzett tanulmányai során ismerkedett meg a zenei anyag- és idıkezelés akkoriban legmodernebb eszközeivel és szemléletmódjaival, e hatások jelentek meg az elsı nemzetközi sikert is aratott Soliloquium No. 1 címő szólófuvola darabban (1967) és a wei wu wei (1968) címő kamara-kompozícióban. Radikális fordulatot hoztak zeneszerzıi gondolkodásában az 1970-ben Eötvös Péterrel, Sáry Lászlóval, Vidovszky Lászlóval és Simon Alberttel közösen alapított Új Zenei Stúdióban végzett improvizációs gyakorlatok, valamint 1971-tıl John Cage írásai és mővei. Stílusformáló erıvel hatottak rá az 1972-es darmstadt-i Nyári Kortárszenei Szemináriumon Christian Wolff elıadásai zenéje, majd pedig az amerikai minimálzene jelentısebb alkotásai. Korszakhatárt jelent mővészetében az 1972-ben komponált Alef-Hommage à Schönberg címő zenekari darab, mely összegzés és újrakezdés: a zenéjét formáló fiatalkori hatások összefoglalása és a 70-es elején megtalált új irányok nagyszabású megfogalmazása. Kompozícióiban 1973-tól kezdett használni zenén kívüli alapanyagokat is, szövegeket (többek között Cage, Thoreau, e. e. cummings, Tandori Dezsı verseit és írásainak részleteit), sakk-játszmák lépéseinek vagy solitaire-játék mozgásainak leírását vagy telex-szöveget, melyek forma-, dallam-, ritmus- vagy hangrendszerképzı elemekké váltak zenéjében. (Végjáték, 1973; for quartet, 1973; Arthur Rimbaud a sivatagban, 1976; Százéves átlag, 1977; impho 102/6, 1978; OM, 1979) Mővei között olykor háttérben meghúzódó kapcsolatot teremt, hogy egy-egy harmóniasor, részlet vagy módszer olykor több különbözı darabban feltőnik, néha címekben is jelzett belsı körökként az életmő egészében jelen van (Something-sorozat, Herakleitosz-sorozat, Halotti szertartás), máskor a saját mővekbıl átvett anyagok egyfajta

7 parafrázisszerő kiindulási anyagként, egy-egy ötlet újabb kidolgozásaként oldódnak fel egy másik kompozícióban ban görögországi utazása után jelent meg több alkotásában a régi görög skálákból kialakított általa pseudo-modálisnak nevezett hangrendszer (Apollónhoz, 1978), majd mellette az 1980-as évektıl egy 128 hangból álló, fraktál-elv alapján létrehozott hangsor (Halotti Szertartás). Bár Jeney máig megtartotta szerkesztési módszereinek korábban kialakított eszközeit, az 1980-as évektıl újabb stílusváltás figyelhetı meg mőveiben. Újra alkalmazni kezdte az ellenpont barokk és barokk elıtti korszakokra hivatkozó módjait, s emellett zenéjében megjelent egy archaikus hangütés, melynek deklamációja és dallamképzése egyrészt a gregorián zene, másrészt a magyar népzene ısi, recitáló és sirató stílusú hagyományaiból táplálkozik. Mindez nyomon követhetı eddigi életmővének legnagyobb vállalkozásában, az között komponált Halotti szertartásban, melynek tételei önállóan, vagy kisebb ciklusokként is megszólaltathatók. A hat részbıl álló oratórium szerkezete a halál körüli események középkori liturgikus rendjét követi, de a szertartás latin, héber, görög, német és ószláv nyelven megzenésített részei mellett versekre (Ady Endre, Pilinszky János, Weöres Sándor, Tandori Dezsı, Kosztolányi Dezsı, Orbán Ottó és Szép Ernı magyarul, Prudentius latinul, Laura Romani olaszul) és magyar nyelvő népi virrasztóénekekre készült tételeket is tartalmaz. Turba-jellegő kórusai, vokális szólótételei, énekes kamaramővekként feldolgozott zsoltárai végig vezetnek a halál pillanatától a ravatalozáson, a virrasztáson, a templomi szertartáson és a sírba tételen keresztül az élıkért való könyörgésig. A Halotti szertartás komponálásának majdnem két évtizede alatt Jeney szinte minden alkotása része lett e monumentális kompozíciónak, és az Esterházy Péter szövegére írt Daisy (1999) címő opera kivételével rejtett szálakkal azok a darabok is kapcsolódnak hozzá, melyek nem a ciklus tételeiként készültek. Mint a William Blake, Giacomo Leopardi, Weöres Sándor, Tandori Dezsı, Petri György verseire komponált szóló énekhangra vagy énekhangra és zongorára készült dalok szövegei, vagy a Pilinszky János költeményét feldolgozó zenekari Contrafactum (1998) és a Búcsú Ligeti Györgytıl (2006) költıi programja mutatja, a zeneszerzı mőveinek egyik központi témája az a halál, a gyász és a siratás. Emellett kompozícióiban megjelenik a játékosság és az irónia is (Canone enigmatico, 2003; Wohin?, 2003; "melyik fele is sose ugyanaz?", 2009), a 12 dal ( ) óta pedig zenéjében egyre nyíltabban kap hangot az érzelmi felszabadultság és érzéki közvetlenség is, mely fiatalkori mőveiben szándékoltan el volt bújtatva a szigorú konstrukciók belsı törvényszerőségei mögé. A Halotti szertartás befejezése óta írt zenekari és kamaramőveiben (Panegyricus, , Pavane, 2007; Három tanulmány, 2008), megtartva és összegezve a korábbi évtizedekben kialakított technikai és stiláris alapelveket, Jeney Zoltán a polifónia és a kontrapunktikus szerkesztésmódok új (gyakran a hangszínekre és a dinamikai szintekre is kiterjesztett) lehetıségeit keresi és alkalmazza.

8 Diszkográfia Hungaroton SLPX Soliloquium No. 1; Alef Hommage à Schönberg; Round Matuz István, Schmidt Nóra, Bognár Margit, Pertis Zsuzsa, a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara, vez. Eötvös Péter Hungaroton SLPX impho 102/6; Orfeusz kertje, Százéves átlag; Végjáték Kocsis Zoltán, az Új Zenei Stúdió Együttese, vez. Jeney Zoltán Hungaroton SLPX Apollónhoz; Üvegekre és fémekre; Soliloquium No. 3 Dobszay Ágnes, Ferenczi Ilona, Makk Ágnes, Meszéna Beáta, Tarkó Magda, Melis László, Mezei János, Soós András, Hadady László, Jeney Zoltán, Sáry László, Vidovszky László, Wilheim András, Kocsis Zoltán Hungaroton SLPX OM Jeney Zoltán, Wilheim András Hungaroton SLPX Arupa; Fantasia su una nota az Új Zenei Stúdió Együttese, vez. Jeney Zoltán Hungaroton SLPX Spaziosa calma; Cantos para todos, 12 dal Luisa Castellani. Keller András, Kocsis Zoltán, Perényi Miklós, ASKO Kamaraegyüttes, vez. Eötvös Péter Hungaroton HCD Alef; Hommage à Schönberg; Apollónhoz; Cantos para todos, 12 dal Luisa Castellani. Keller András, Kocsis Zoltán, Perényi Miklós, ASKO Kamaraegyüttes, a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara, vez. Eötvös Péter Hungaroton HCD Jubilate Domino - Budapesti Énekesiskola, vez. Mezei János Hungaroton HCD Önidézetek; Sostenuto; Spaziosa calma; El silencio; Madárhívogató Luisa Castellani, Lukin Zsuzsanna, ASKO Kamaraegyüttes, Componensemble, vez. Serei Zsolt, Gyıri Leánykar, vez. Szabó Miklós Budapest Music Center BMC CD 046 Forgácsok Vékony Ildikó Budapest Music Center BMC CD 090 "Quand j etais jeune, on me disait" TrioLignum Budapest Music Center BMC CD 116 Untisturbed, Hommage à Kurtág Új Zenei Stúdió közös kompzíciók Budapest Music Center BMC CD 134 Búcsú Ligeti Györgytıl Vékony Ildikó Content SAK KATO NK július :30 Budapest Liptó utca Jeney Zoltán

9

Magyar zene a 20. században

Magyar zene a 20. században Magyar zene a 20. században Bartók és Kodály kortársai A magyar zene külföldön és Magyarországon egyaránt egyet jelent Bartók Béla és Kodály Zoltán nevével. Ez a vélemény az utóbbi évtizedekben, Ligeti

Részletesebben

Hangzásdramaturgiai eszközök Erkel Ferenc Bánk bán címő operájában

Hangzásdramaturgiai eszközök Erkel Ferenc Bánk bán címő operájában DLA doktori értekezés tézisei Beischer-Matyó Tamás Hangzásdramaturgiai eszközök Erkel Ferenc Bánk bán címő operájában Témavezetı: Dr. Dolinszky Miklós, PhD Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem 28. számú

Részletesebben

nyomdokain haladt, zeneszerzõi, népzenetudományi és tanári

nyomdokain haladt, zeneszerzõi, népzenetudományi és tanári Járdányi jo.qxd 2012.07.31. 22:35 Page b (1920 1966) a II. világháborút követõ két évtized magyar zenetörténetének egyik legkiemelkedõbb alakja: kiváló komponista, korszakalkotó jelentõségû népzenekutató,

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2013/2 június Tartalom Költészet és zene 100 éve született Weöres Sándor dr. Szabó Szabolcs..........................................

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 10. OSZTÁLY. Ének-zene 10. osztály

ÉNEK-ZENE 10. OSZTÁLY. Ének-zene 10. osztály Ének-zene 10. osztály Ünnepek, ünnepélyek A Szentírás, görög eredetű szóval a Biblia írásos gyűjteményekből álló könyvek sorozata. Két részből áll: 1. Ószövetség 2. Újszövetség A Jézus születése előtti

Részletesebben

Március 3., hétfő 19 óra KELET NYUGAT KÖZÖTT

Március 3., hétfő 19 óra KELET NYUGAT KÖZÖTT III. Kiskorona u. 7. Telefon: 250-0288 obudaitarsaskor.hu Február 7., péntek 19 óra BIZÁNCTÓL ÓBUDÁIG A SZENT EFRÉM FÉRFIKAR FARSANGI ESTJE Szóvivők: Bubnó Márk és Philipp György Finom és harsány zenei

Részletesebben

A TOPOSZTÓL A STÍLUSIG: A 18. SZÁZADI KISMESTEREK ZENÉJÉNEK ELEMZÉSE TANULSÁGOKKAL *

A TOPOSZTÓL A STÍLUSIG: A 18. SZÁZADI KISMESTEREK ZENÉJÉNEK ELEMZÉSE TANULSÁGOKKAL * 396 Farkas Zoltán A TOPOSZTÓL A STÍLUSIG: A 18. SZÁZADI KISMESTEREK ZENÉJÉNEK ELEMZÉSE TANULSÁGOKKAL * 1. rész Foglalkozzatok a kismesterekkel, mert a stílust leginkább az ô mûveikbôl lehet megismerni.

Részletesebben

Közlemények. Bán Imre Emlékezete

Közlemények. Bán Imre Emlékezete Közlemények Bán Imre Emlékezete KÖZLEMÉNYEK A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL III. BÁN IMRE EMLÉKEZETE SOROZATSZERKESZTŐ: HOLLÓSI GÁBOR SZERKESZTETTE: FAZAKAS GERGELY TAMÁS HOLLÓSI GÁBOR TECHNIKAI

Részletesebben

JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL

JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL NEMZETI TÉKA Sorozatszerkesztõ KÉGLI FERENC MONOK ISTVÁN ja feladatra jkészülni kell A cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár k Szerkesztette ANAGY ATTILA APÉTERFI

Részletesebben

Az idő tényezője a művész életében és pályáján

Az idő tényezője a művész életében és pályáján 11. Művészetek Az idő tényezője a művész életében és pályáján Szekcióvezető : Dr. Szunyogh László Tartalomjegyzék: Siposné Tavaszi Virág: A modern magyar jazz hőskora... 2 Retkes Attila: A modern magyar

Részletesebben

AZ ÚJ ZENÉRÔL SZÓLÓ KÖZBESZÉD ÉS A ZENEPOLITIKA ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ 1960- AS ÉVEK ELSÔ FELÉNEK MAGYARORSZÁGÁN *

AZ ÚJ ZENÉRÔL SZÓLÓ KÖZBESZÉD ÉS A ZENEPOLITIKA ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ 1960- AS ÉVEK ELSÔ FELÉNEK MAGYARORSZÁGÁN * 161 Péteri Lóránt AZ ÚJ ZENÉRÔL SZÓLÓ KÖZBESZÉD ÉS A ZENEPOLITIKA ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ 1960- AS ÉVEK ELSÔ FELÉNEK MAGYARORSZÁGÁN * Mihály András 3. szimfóniájának fogadtatása Féltucatnyi zenekritikai vagy

Részletesebben

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Szlavikovszky Beáta Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945

Részletesebben

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR A TARTALOMBÓL n Európaiság és magyarság Beszélgetés Poszler György akadémikussal a százéves Nyugatról

Részletesebben

MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN

MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Teleki László Alapítvány Budapest, 2003 Hivatkozási forma: MRE Fõszerkesztõ: VISY ZSOLT Felelõs

Részletesebben

Felébredt ez a nép... 1

Felébredt ez a nép... 1 Binder Mátyás: Felébredt ez a nép... 1 A magyarországi romák/cigányok etnikai nemzeti önszerveződési folyamatairól I. Bevezetés Az európai politikatörténet legutóbbi kétszáz éve a nemzetállamok és nemzetek

Részletesebben

1505-ben született VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK" ÉVFORDULÓIBÓL -TERVEZET-

1505-ben született VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK ÉVFORDULÓIBÓL -TERVEZET- VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK" ÉVFORDULÓIBÓL -TERVEZET- Az évfordulókra vonatkozó ismertetéseink terjedelmét - néhány kivételtől eltekintve - kizárólag a figyelemfelkeltést

Részletesebben

MIT ATYÁINK BESZÉLTEK EL NEKÜNK, ELMONDJUK AZ IFJÚ NEMZEDÉKNEK *

MIT ATYÁINK BESZÉLTEK EL NEKÜNK, ELMONDJUK AZ IFJÚ NEMZEDÉKNEK * 472 KÖZLEMÉNY Dobszay Ágnes MIT ATYÁINK BESZÉLTEK EL NEKÜNK, ELMONDJUK AZ IFJÚ NEMZEDÉKNEK * Dobszay László oktatási koncepciója Dobszay László szerteágazó életmûvének vezérfonala a tanítás volt. Egész

Részletesebben

EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE

EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE EKE HÍRLEVÉL 1 KE E1994 1092 Budapest, Ráday utca 28. XII. évfolyam A kik utaztak már repülőgépen, ismerik az élményt: a kifutópályán egyre gyorsulva gurul a gép, egyre jobban ráznak a kerekek a betonon,

Részletesebben

Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól

Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól Pécs, 2011. július 1. Előszó 2010 mérföldkő volt Pécs város életében. Városunk lehetőséget kapott arra, hogy az Európa Kulturális

Részletesebben

A modern magyar történetírás

A modern magyar történetírás A modern magyar történetírás A modern vagyis professzionális magyar történetírás intézményrendszere és személyi feltételei a 19. század utolsó harmadában alakultak ki. A szervezeti keretek megteremtése

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam emelt szint

ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam emelt szint ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam emelt szint A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene felmutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen,

Részletesebben

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 Vállalatgazdaságtan Intézet Budapesti Corvinus Egyetem Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében, Nyomtatás: Közgáz Campus Nyomda Nyomdavezetı: Dobozi

Részletesebben

Hírlevele. A Bencés Diákszövetség. Május végi Diáktalálkozók Szent Benedek zarándoklat Mária zarándoklat. Interjú dr.

Hírlevele. A Bencés Diákszövetség. Május végi Diáktalálkozók Szent Benedek zarándoklat Mária zarándoklat. Interjú dr. A Bencés Diákszövetség Hírlevele XXIV. évfolyam, 2013/1. szám válasszátok az életet! szövetségi hírek Május végi Diáktalálkozók Szent Benedek zarándoklat Mária zarándoklat Engesztelődjetek ki szívből egymással

Részletesebben

rffy- V illám A ndrás

rffy- V illám A ndrás A m agyar solym ászat a művészetben ( P ályázat a R ohony M ester D íjra ) írta G yőrffy y rffy- V illám A ndrás A magyar művészet a nemzet kulturális életének évezredek óta szerves, örökké változó része.

Részletesebben

Madas Edit - Monok István. A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig

Madas Edit - Monok István. A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig Madas Edit - Monok István A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig TARTALOM Előszó Madas Edit: Írás, könyv és könyvhasználat a középkori Magyarországon, 1000-1526 Bevezetés I. A középkori könyvkultúra

Részletesebben

Magyar művelődéstörténet

Magyar művelődéstörténet Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Magyar művelődéstörténet -- Tanulmányi útmutató -- 6. félév Antal Sándor adjunktus 2008.

Részletesebben

NAGY ALADÁR professzor

NAGY ALADÁR professzor Jubileumi tanulmánykötet NAGY ALADÁR professzor 70. születésnapjára Miskolc 2011. TANULMÁNYOK NAGY ALADÁR TISZTELETÉRE A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁNAK JUBILEUMI TANULMÁNYKÖTETE Szerkesztette:

Részletesebben

CSÍK ZENEKAR QUIMBY CIMBALIBAND ANIMA SOUND SYSTEM SZABÓ BALÁZS BANDÁJA PALYA BEA OCHO MACHO INTIM TORNA ILLEGÁL MUZSIKÁS EGYÜTTES BUDA FOLK BAND

CSÍK ZENEKAR QUIMBY CIMBALIBAND ANIMA SOUND SYSTEM SZABÓ BALÁZS BANDÁJA PALYA BEA OCHO MACHO INTIM TORNA ILLEGÁL MUZSIKÁS EGYÜTTES BUDA FOLK BAND 2015 a büki kultúr kúra Etno-Folk Forgatag Aratóünnep Gyógy-Bor Napok - Büki Gasztrofesztivál Szent Mihály-napi Forgatag CSÍK ZENEKAR QUIMBY CIMBALIBAND ANIMA SOUND SYSTEM SZABÓ BALÁZS BANDÁJA PALYA BEA

Részletesebben