Várjuk, hívjuk, jelentkezzen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Várjuk, hívjuk, jelentkezzen!"

Átírás

1 Kedves Igazgató Kolléga, kedves Tanár Kollégák! Köszönjük, hogy az elôzô években tanfolyamainkat választották. Köszönjük, hogy munkánkat ebben az évben is segítik. Figyelmükbe ajánljuk új kiadványunkat, melyben a tanévben választható képzéseket gyûjtöttük össze. Felhívjuk figyelmüket, hogy a oldalon Metronom Nonprofit Kft. címszó alatt a mindig aktuális, frissített, bôvített változatot találják meg. A folyamatosan zajló akkreditációk miatt, szeptemberben új továbbképzéseket hirdetünk meg a II. félévi továbbképzésekkel együtt. Kedves Kolléga! Kérjük, hogy válasszon képzéseinkbôl! Minden képzésen mód nyílik: egyéni megbeszélésre a tanfolyamok vezetôivel konzultációra, problémáira lehetôségeink szerint választ adunk. Kihelyezett tanfolyamok: Kérjük, jelezze igényét, hogy az utazás ne vegye el az Ön idejét. Mi megszervezzük! Várjuk, hívjuk, jelentkezzen! A Metronom Nonprofit Kft. munkatársai: Magyar Margit és Olesiák Fédra

2 Fontos tudnivalók: Jelentkezési lap: A képzést indítóhoz, pontosan kitöltve jutassa el! Köszönjük, hogy a határidô betartásával segíti munkánkat. A jelentkezési lap másolható! 1. Postacím: Metronom Nonprofit Kft Budapest, Vörösmarty u Faxszám: Metronom Nonprofit Kft. 3. cím: Metronom Nonprofit Kft. Beküldési határidô: április 30. Visszaigazolás: június 20. Minden jelentkezésre, beleértve a II. félévi tanfolyamokat is, a fent megjelölt idôpontok érvényesek. Utóbbiak fizetési kötelezettsége csak január. Lemondás: visszafizetéssel csak a tanfolyam megkezdése elôtt két héttel, késôbbi idôpontban nem áll módunkban a részvételi díjat visszafizetni. Tanúsítvány: részvétel a foglalkozások 80%-án, a tanfolyamnál jelzett beszámolási kötelezettség teljesítése. Részvételi díj: a képzést szervezô által kiállított számla alapján. a részvételi díj nem tartalmazza a szállás, étkezés, utazás költségeit sem a tanár, sem a közremûködô tanuló számára, kivéve, ha az a képzés kiírásánál jelzésre került. Tanúsítvány nélkül: a részvételi díj 20%-ának befizetése mellett minden érdeklôdôt várunk a képzéseken. A beiskolázási terv elkészítésének határideje: március 15. Hatálya: egy nevelési év Jóváhagyja a nevelôtestület. Jogszabályi háttér: 277/1997 MKM rendelet (185/1999. XII.13. Korm. rendelet) módosításokkal

3 JELENTKEZÉSI LAP a 2012/2013. tanév pedagógus továbbképzésére a Metronom Nonprofit Kft. tanfolyamára A jelentkezô neve:... levelezési címe:... telefonszáma:... címe:... iskolája:... A számlát a tanfolyami részvételi díjról az alábbi névre, címre kérem kiállítani: (Ennek közlése hiányában a számlát csak a munkahely nevére tudjuk kiadni!)...% % Tanúsítványt nem kérek kérek (az igényt bekarikázni) Melyik tanfolyamra jelentkezik? A tanfolyam címe:... száma:... A továbbképzés írásos meghirdetését (Továbbképzési füzet) megismertem, és az abban foglaltakat tudomásul vettem. (Tudomásul veszem, hogy a tanfolyamon való részvételrôl csak az esetben kapok tanúsítványt, amennyiben a foglalkozások min. 80 % án részt vettem, a részvételi díjat befizettem, a beszámolási formának eleget tettem és a felnôttképzési szerzôdést aláírtam.)..., hó... nap az igazgató aláírása a jelentkezô aláírása A jelentkezési lapot a Metronom Nonprofit Kft. címére kérjük beküldeni Budapest, Vörösmarty u április 30-ig

4 A METRONOM NONPROFIT KFT. TANFOLYAMAI

5 I. félév METRONOM ZONGORA 1. tanfolyam 6 foglalkozás (30 óra) Elôadók: Aczél Péter zongoramûvész, Kôrösiné Belák Erzsébet zongoramûvész, Némethy Attila zongoramûvész, Wágner Rita zongoramûvész A tanfolyam témája: Bach, Bartók, klasszikus, romantikus és kortárs mûvek feldolgozása. A tanárok módszertani ismereteinek felfrissítése. A stílusok és a technikai megvalósítások közti összefüggések gyakorlati alkalmazása. A számonkérés formája: hangszeres játék, vagy rövid, írásos dolgozat készítése. Az elsô foglalkozáson kérjük jelezni, hogy mely formát választják. XIII. ker. Zeneiskola Budapest XIII. ker., Hollán E. u. 21/B. A tanfolyam idôpontjai: szerdánként óráig október 3., 10., 17, 24. november 7., 14. Részvételi díj: Ft (min. 10 fô) Alapítási engedély száma: /253/2011. SZOLFÉZS, ZENEELMÉLET 2. tanfolyam Tartalmi változások a zene elméleti oktatásában (30 óra) Elôadó: Solymosi Tari Emôke zenetörténész, a LFZE adjunktusa A tanfolyam témája: A harmadik nagy magyar : Lajtha László 2012-ben ünnepeljük Lajtha László zeneszerzô, népzenekutató, pedagógus születésének 120. évfordulóját és ban emlékezünk meg halálának 50. évfordulójáról. Lajtha volt az elsô magyar zeneszerzô, akit a Francia Akadémia a tagjai közé választott. A franciák általában úgy emlegették, mint a harmadik nagy magyart, utalva arra, hogy Lajtha az egy évtizeddel idôsebb Bartók és Kodály egyenrangú társa. Mûveit sikerrel adták elô szerte Európában. Népzenekutatóként itthon Kossuthdjjal tüntették ki. Gyûjtései nélkül a hazai táncházmozgalom nem indulhatott volna el. Mindemellett Lajtha egy igen nehéz történelmi korban, az ôt ért számos nehézség ellenére is meg tudta ôrizni elveit, tiszta jellemét. Mindezért fontos lenne, hogy munkásságát itthon is egyre több zenetanár megismerje. Az elôadássorozat lehetôséget ad a résztvevôknek arra, hogy megismerjék Lajtha életútját, legfontosabb és legszebb kompozícióit, továbbá a zeneszerzô szellemi hátterét. Beszámolás formája: dolgozat. Tóth Aladár Zeneiskola Budapest VI. ker., Szív u A tanfolyam kezdô idôpontja: 2012.szeptember 28. (péntekenként) Részvételi díj: Ft Alapítási és indítási engedély száma: OKM-3/106/

6 METRONOM ELEKTROAKUSZTIKUS ZENE 3. tanfolyam Tartalmi változások a zene elméleti oktatásában Hangtechnika 6 alkalom (30 óra) Elôadó: Weisz József a Rácz Aladár Zeneiskola tanára A tanfolyam témája: Számítógépes audio alkalmazások a zeneiskolai gyakorlatban (CD szerkesztés, írás, bakelit lemez és szalagos felvétel digitalizálása). Beszámolás formája: dolgozat. Rácz Aladár Zeneiskola Budapest XVI. ker., Táncsics M. u. 7. A tanfolyam kezdô idôpontja: óra között szerdánként október 3. Részvételi díj: Ft 4. tanfolyam Tartalmi változások a zene elméleti oktatásában 6 alkalom (30 óra) Elôadó: Kovács Attila a Rácz Aladár Zeneiskola tanára A tanfolyam témája: A zeneoktatás számítógépen alapuló korszerûsítésében jól használható zenei oktató programok (szoftverek) áttekintô megismerése. Alapvetô módszertani kérdések (mit, mire és hogyan érdemes ezekbôl az oktatásban használni) tisztázása történik. Ez a tanfolyam a II. féléves szoftveres gyakorlati kurzus megalapozása. Beszámolás formája: dolgozat. Rácz Aladár Zeneiskola Budapest XVI. ker., Táncsics M. u. 7. A tanfolyam kezdô idôpontja: óra között szombatonként szeptember 29. Részvételi díj: Ft Mindkettô alapítási és indítási engedély száma: OKM-3/106/ tanfolyam Muzsikáljunk együtt továbbképzés a kamarazenei és zenekari munka fejlesztésére 5 foglalkozás (30 óra) Elôadó: György Ákos a Rácz Aladár Zeneiskola tanára A tanfolyam témája: Hogyan használhatjuk a számítógépet a következô feladatokra: Kamarazenei darabok és zenekari szólamok gyakorlása otthon, egyedül különbözô tempókban és hangnemekben. Saját zenemûvek alkotása, hangszerelése, zenekari szólamok komponálása, kottakép szerkesztése, majd a zenedarab meghallgatása is egyben. Improvizáció gyakorlása. Egy feljátszott darab kottaként való kinyomtatása. A tanfolyamon a résztvevôk a gyakorlatban próbálják ki a fent említett tevékenységeket a zenei szoftverek segítségével, melyeknek kezelését elsajátíthatják az adott célfeladatnak megfelelôen. Beszámolás formája: dolgozat. Rácz Aladár Zeneiskola Budapest XVI. ker., Táncsics u. 7. A tanfolyam kezdô idôpontja: péntekenként, óráig szeptember 28. Részvételi díj: Ft (min. 6 fô max. 8 fô) Alapítási engedély száma: /90/

7 METRONOM GITÁR 6. tanfolyam 4 foglalkozás (30 óra) Elôadók: Dr. Csordás Zoltán, Ludmány Emil, Madarász Iván, Szilvágyi Sándor, Dr. Pap János A tanfolyam témája: Hogy mûködünk gitározás közben? Struktúra és hangzás. Gondolatok egy új módszertanról. Bach számszimbolikal, akusztika. Beszámolás formája: hangszeres játék, vagy rövid dolgozat. Tóth Aladár Zeneiskola Budapest VI. ker., Szív u A tanfolyam kezdô idôpontja: péntek, szombat, óráig október november 9. Részvételi díj: Ft Alapítási engedély száma: /253/2011. HEGEDÛ 7. tanfolyam 6 foglalkozás (30 óra) Elôadó: Ácsné Szily Éva szaktanácsadó, egyetemi gyakorlatvezetô hegedûtanár A tanfolyam témája: A tanárok módszertani ismereteinek frissítése. Szakmai segítségnyújtás a tanári tevékenységhez és a zenei neveléshez. Beszámolás formája: hangszeres játék, vagy rövid dolgozat. A jelentkezéskor kérjük jelezni, hogy mely formát választja. Tóth Aladár Zeneiskola Budapest VI. ker., Szív u A tanfolyam kezdô idôpontja: szerdánként, óráig október 3., 17. november 7. + tavasszal két idôpont Részvételi díj: Ft (min. 10 fô) Alapítási engedély száma: /253/

8 METRONOM TROMBITA 8. tanfolyam 6 foglalkozás (30 óra) Elôadók: Kovács Kálmán, Szabó Csaba, ifj. Kovács Kálmán A tanfolyam témája: A szép hang kialakítása. A felvételi anyag feldolgozása. A kezdô tanítás. A számonkérés formája: hangszeres játék. Aktív részvétel a hangképzési gyakorlatokban (hangszer szükséges). XIII. ker. Zeneiskola Budapest XIII. ker., Hollán E. u. 21/B A tanfolyam idôpontja: kedd, péntek, óráig szeptember október 5., 12. Részvételi díj: Ft FURULYA 9. tanfolyam 5 foglalkozás (30 óra) Elôadó: Lôrincz László A tanfolyam témája: A késô reneszánsz és kora barokk díszítésekkel foglakozó korabeli mûvek, diminúciók és a kora barokk repertoár furulyán is játszható fontosabb darabjai. A barokk furulyarepertoár fontosabb darabjai és díszítései. A különbözô korok didaktikai problémái, anyagismereti összefoglalás. Beszámolási forma: hangszeres játék. SZTE Zenemûvészeti Fôiskolai Kar Szeged, Tisza L. krt A tanfolyam idôpontjai: szeptember 26. (szerdánként óráig) október 10., 24. november 7., 21. Részvételi díj: Ft Mindkettô alapítási engedély száma: /253/2011. ZENEKAR 10. tanfolyam Muzsikáljunk együtt továbbképzés a kamarazenei és zenekari munka fejlesztésére 6 foglalkozás (30 óra) Elôadó: Serei Zsolt A tanfolyam témája: Vezényléstechnikai ismeretek alkalmazása. Beszámolás formája: vezénylés. Tóth Aladár Zeneiskola Budapest VI. ker., Szív u A tanfolyam kezdô idôpontja: 2012.október 12. (péntekenként, óráig) Részvételi díj: Ft (min. 7 max.12 fô) Alapítási engedély száma: /90/

9 METRONOM KORREPETÍCIÓ 11. tanfolyam 6 foglalkozás (30 óra) Elôadók: Gábor József zongoramûvész, egyetemi adjunktus Arató Péterné zongoramûvész, korrepetítor A tanfolyam témája: A zongorakísérés sajátos követelményeinek együttjátszási készség, lapról játék, harmónia- és formaérzék, sokoldalú stílusismeret elmélet és gyakorlati fejlesztések, a zongora technika megôrzése és fejlesztése. Beszámolás formája: hangszeres játék. Kérjük a jelentkezéssel egyidôben írja meg növendéke nevét, osztályát, mûsorát és hangszerét. Tóth Aladár Zeneiskola Budapest VI. ker., Szív u A tanfolyam idôpontjai: szerdánként óráig szeptember 26. október 10., 24. november 14., 21. Részvételi díj: Ft Alapítási engedély száma: /253/2011. KAMARA 22. tanfolyam Muzsikáljunk együtt továbbképzés a kamarazenei és zenekari munka fejlesztésére hétvége (30 óra) Elôadók: Bennewitz Vonósnégyes (Csehország) Rubens Vonósnégyes (Hollandia) Zaide Vonósnégyes (Franciaország) A tanfolyam témája: Quartettissimo III. Európai Vonósnégyes Fesztivál és kurzus a vonós kamarazene és a vonósnégyes kultúra hazai és nemzetközi hagyományainak ôrzésére. A fesztivál és a kurzus alatt magyar, francia, holland és cseh vonósnégyesek mutatkoznak be, tartanak mesterkurzusokat. Részletes program letölthetô: A programba zeneiskolás (duó, trió, kvartett) és zenemûvészeti szakközépiskolás (lehetôség szerint vonósnégyest) vonós kamarazenét játszó növendékek és tanáraik jelentkezését várják. Az aktív részvétel mellett konzultációk, mestertanárok óráin és elôadásokon vehetnek részt a növendékek és a tanárok. Az elôre bejelentkezett iskolák és együtteseik szombaton és vasárnap hangversenyeken mutatkozhatnak be. Beszámolás formája: gyakorlati foglalkozás. Fehérvárcsurgó, Károlyi Kastély és a részletes programban megadott helyszínek (iskolák, templomok) A tanfolyam kezdô idôpontja: szeptember Részvételi díj: 9

10 METRONOM Országos versenyekhez kapcsolódó képzések FAGOTT 12. tanfolyam (30 óra) Elôadó: G. Marek Katalin zeneiskolai fagott-tanár A tanfolyam témája: Elôadás a XII. Országos Zeneiskolai Fagottverseny anyagáról. A beszámolás formája: hangszeres játék vagy egyoldalas dolgozat készítése. Tóth Aladár Zeneiskola Budapest VI. ker., Szív u A tanfolyam kezdô idôpontja: szeptember 14. (10.00 órától) Részvételi díj: Ft OBOA 13. tanfolyam (30 óra) Elôadó: Munia Zoltán fôvárosi oboa-szaktanácsadó, közokt. szakértô A tanfolyam témája: A tehetségidentifikáció és az elôadási darabok stiláris, technikai követelményeinek szinkronja. A XII. Országos Zeneiskolai Oboaverseny anyagának elemzése. A beszámolás formája: hangszeres játék vagy egyoldalas dolgozat készítése. Józsefvárosi Zeneiskola Budapest VIII. ker., Nap u. 33. A tanfolyam kezdô idôpontja: szeptember 17. Részvételi díj: Ft MINDKÉT TOVÁBBKÉPZÉSEN KÖTELEZÔ A RÉSZVÉTEL EGY TERÜLETI VÁLOGATÓN ÉS A XII. ORSZÁGOS ZENEISKOLAI OBOA- ÉS FAGOTTVERSENYEN. Mindkettô alapítási engedély száma: /253/

11 Kurzusok METRONOM KÜRT 14. tanfolyam Muzsikáljunk együtt továbbképzés a kamarazenei és zenekari munka fejlesztésére hétvége (30 óra) Elôadók: Prof. Hermann Ebner kürt professzor (Ausztria) Graz Oberschützen-i Zeneakadémia, Wilhelm Schwaiger kürt mûvész (Ausztria) Salzburg, Mozartheum Orchester Szilágyi Pálma Apáczai díjas kürt mûvésztanár Simai László trombitamûvész Domány István harsonamûvész A tanfolyam témája: Hangképzés/légzéstechnika, befúvási gyakorlatok, anzatztréning. Szóló és kamarazene órák, zenekari szólamismeret, gyakorlati tanítás alaptól a felsôfokig. Beszámolás formája: hangszeres játék. Tóth Aladár Zeneiskola Budapest VI. ker., Szív u A tanfolyam idôpontja: október 25., 26., 27. Részvételi díj: Ft Alapítási engedély száma: /90/2011. VONÓS HANGSZEREK 15. tanfolyam 6 foglalkozás (30 óra) Elôadó: Gwendolyn Masin hegedûmûvész A tanfolyam témája: Gwendolyn Masin bemutatja, hogy milyen eszközökkel érik el a szép hegedûhangot, miért szeretik meg a gyakorlást és miért érzik könnyûnek a hegedûtanulást a növendékei. Módszertani könyvérôl a honlapról bôvebben is tájékozódhatnak. Beszámolás formája: hangszeres játék, vagy dolgozat. Tóth Aladár Zeneiskola Budapest VI. ker., Szív u A tanfolyam idôpontja: október 4 6-ig Részvételi díj: Ft (min. 10 fô) Alapítási engedély száma: /253/

12 METRONOM 16. tanfolyam (30 óra) A Feldenkrais-módszer (mozgás korlátok nélkül) Elôadó: Prof. Uri Vardi csellómûvész, University of Wisconsin School of Music A tanfolyam témája: A magyar születésû csellómûvész, Uri Vardi, a hangszertanítás köüzben mutatja be a Feldenkrais-módszer használatát. Ez a tanfolyam a 2012 januárjában megtartott nagysikerû kurzus folytatása. A beszámolás formája: dolgozat. Bartók Béla Zenemûvészeti Szki. Budapest VI. ker., Nagymezô u. 1. A tanfolyam idôpontjai: november 23., 24., 25. Részvételi díj: Ft Alapítási engedély száma: /253/2011. Általános képzések 17. tanfolyam Zenei munkaképesség-gondozás MEA Alapítvánnyal közös 5 foglalkozás (30 óra) Elôadók: Dr. Pásztor Zsuzsa zenetanár, Dr. Molnár Zoltán belgyógyász szakorvos A tanfolyam témája: A zeneoktatás és a mûvészi gyakorlat rohamosan emelkedô követelményeinek teljesítése egyre nagyobb megterhelést ró a muzsikálók szervezetére. A foglalkozási ártalmak veszélye és gyakorisága növekszik. A közismert idegrendszeri és mozgásszervi ártalmak kialakulása igen korán, már a zeneiskolai években elkezdôdik a szokásos túlfeszített, igen egyoldalú zenélô életforma következtében. Ugyanakkor a zenei képzés jelenleg még semmilyen szinten nem tartalmazza a teherbírás fejlesztésének és fenntartásának módszereit, gyakorlatát. Ma még egyetlen intézményben sem tanulhatnak a növendékek és tanárjelöltek arról, miképpen teremtsék meg a kitartó munkához szükséges masszív fizikális és pszichés teherbírásukat, hogyan növeljék gyakorlási állóképességüket, hogyan biztosítsák stabil szereplési alkalmasságukat, holott ez létkérdés számukra. A Kovács-módszer mindezekrôl 40 év tapasztalatát kínálja a muzsikálóknak. A pedagógusok megtanulhatják, hogyan ismerhetik fel a foglalkozási ártalmak kezdeti, rejtett szakaszát, hogyan elôzhetik meg a leromlást, a betegségek kialakulását. Megismerhetik a Kovács-módszer speciális edzésrendszerét, kimondottan a muzsikálók szükségleteire kidolgozva, mely kifejleszti és fenntartja az intenzív zenéléshez szükséges teherbírást. Útbaigazítást kapnak arról, hogyan lehet a munkaképesség-gondozás tennivalóit beilleszteni a muzsikálók szinte mozdíthatatlanul zsúfolt életrendjébe. A tanfolyam modern életvezetési mintát nyújt a résztvevôknek ahhoz, hogyan lehetnek hivatásukban és magánéletükben sikeresebbek, kiegyensúlyozottabbak. Kérjük, hozzanak tornaruhát. Beszámolás formája: megadott témákból választva 2-5 oldal dolgozat Tóth Aladár Zeneiskola Budapest VI. ker., Szív u A tanfolyam idôpontja: június ig ( óráig) Részvételi díj: Ft Alapítási és indítási engedély száma: OM 410/58/

13 18. tanfolyam METRONOM 6 foglalkozás (30 óra) Elôadó: György Ákos a Rácz Aladár Zeneiskola tanára A tanfolyam témája: Módszertani és gyakorlati továbbképzés klasszikus zenét oktató tanároknak Gonda János, Apagyi Mária és György Ákos módszerei alapján. A tanfolyam célja, hogy módszertani és gyakorlati útmutatást nyújtson olyan zenetanároknak, akik a zenei játékok, rögtönzések segítségével színesíteni a zeneórákat. Beszámolás formája: hangszeres játék, vagy dolgozat. Rácz Aladár Zeneiskola Budapest XVI. ker., Táncsics u. 7. A tanfolyam kezdô idôpontja: péntekenként, óráig november 16. Részvételi díj: Ft 19. tanfolyam II. félév 6 foglalkozás (30 óra) Elôadó: György Ákos a Rácz Aladár Zeneiskola tanára A tanfolyam témája: Elsôsorban az alaptanfolyam folytatása, de várjuk azok jelentkezését is, akik kifejezetten a jazz mûvészetével, annak stílusaival és ezek gyakorlati felhasználásával, zeneoktatással kapcsolatos alkalmazásaival szeretnének megismerkedni. Módszertani és gyakorlati továbbképzés klasszikus zenét oktató tanároknak Gonda János, Apagyi Mária és György Ákos módszerei alapján. Bármelyik tanszakon (zongora, vonós, fúvós, ütôs és szolfézs) tanító zenetanárok jelentkezését várjuk! Beszámolás formája: hangszeres játék, vagy dolgozat. Rácz Aladár Zeneiskola Budapest XVI. ker., Táncsics u. 7. A tanfolyam kezdô idôpontja: péntekenként, óráig február 1. Részvételi díj: Ft Mindkettô alapítási engedély száma: /253/

14 METRONOM 23. tanfolyam 6 foglalkozás (30 óra) Elôadó: Megyimóreczné Schmidt Ildikó szakközépiskolai zongora fôtárgy-tanár, gyakorlatvezetô, Pécs A tanfolyam témája: Zenei nevelés és technika fejlesztés. VKI Liszt Ferenc Zeneiskola II. sz. épület Pécs, Dr. Majorossy I. u. 13. A tanfolyam idôpontjai: szombatonként, óra között október 13. november 10. december 1. Részvételi díj: Ft Alapítási engedély száma: OKM 3/106/

15 II. félév METRONOM ZENEKAR 21. tanfolyam Muzsikáljunk együtt továbbképzés a kamarazenei és zenekari munka fejlesztésére 6 foglalkozás (30 óra) Elôadó: Serei Zsolt A tanfolyam témája: A különbözô összetételû együttesek speciális hangszerelési formái a késô romantikától napjainkig. Egyéni hangszerelési konzultáció. A kurzuson aktív részvételre számít az elôadó. Beszámolás formája: írásbeli vizsga (hangszerelés). Tóth Aladár Zeneiskola Budapest VI. ker., Szív u A tanfolyam kezdô idôpontja: március 1., péntekenként órától Részvételi díj: Ft (min. 7 max.12 fô) Alapítási engedély száma: /90/2011. AZ ORSZÁGOS VERSENYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ II. FÉLÉVES TOVÁBBKÉPZÉSEK SZEPTEMBERBEN KERÜLNEK MEGHIRDETÉSRE. 15

16 16

17 CSAK TISZTA FORRÁSBÓL! Aligha lehetne találóbb jelmondatot adni annak az összefogásnak, amelylyel a zenemûkiadók és számos zenei szervezet igyekszik felhívni a figyelmet 2006-ban az illegális kottamásolás és felhasználás okozta károkra. A tiszta forrás a bartóki csodaszarvas hûs itala mint jelkép a zenei életben, jelentse a magyar zeneoktatás szellemi alapját képezô népzenekincsen kívül a jogtiszta kottakiadványok használatát is! A kottamásolás szerzôi jogi törvényünk és erkölcsi megfontolásunk szerint is tilos. Következménye, hogy kevesebb eredeti kiadványt vásárolnak, ezzel kárt okozva a szerzônek és a kiadónak is. Ha kevesebb kotta fogy, akkor ritkulnak és drágulnak az utánnyomások, esetleg el is maradhatnak egy idôre. Hiány léphet fel és vele együtt magasabb árak. Ez azonban csak fokozza a másolási hajlandóságot, és bezárul az ördögi kör. Kitörni ebbôl csak mindkét fél önmérsékletével lehet. Az Editio Musica Budapest Zenemûkiadó Kft. immár harmadik éve igyekszik szinten tartani, sôt ahol lehet, ott csökkenteni az árakat! 2004-ben majd ezer kórusmû árát vitték jelentôsen lejjebb, 2005-ben mintegy háromszáz, 2006 januárjától ötszáz kiadvány lett olcsóbban megvásárolható. Emellett bevezették a régóta nem kapható kiadványok megrendelésre, akár néhány példányban történô gyors digitális utánnyomását. KÉRJÜK A TISZTELT ZENETANÁROKAT, ZENÉSZEKET, TANULÓKAT, MÁSOLÁS HELYETT VÁLASSZÁK AZ OLCSÓ, JOGTISZTA, EREDETI KOTTÁT! Kérdéseikkel, esetleges kottabeszerzési gondjaikkal kérjük, keressék meg a kiadót! 17

18 Akkreditált továbbképzések, felkérésre kihelyezett formában és egyeztetett idôpontban is, minimum 10 fôtôl. Oktató: Széll Rita Kezdôknek! A TÁNCKARAKTEREK SZEREPE A ZENEI STÍLUSISMERETBEN címû akkreditált 30 órás továbbképzés OKM 4/275/2009 Zeneiskolai tanárok, zenemûvészeti szakközépiskolai tanárok, általános iskolai ének-zenét oktató tanítók és tanárok, karvezetôk, gimnáziumi énektanárok részére. A továbbképzés célja: A reneszánsztól a 18. századig terjedô idôszak alapvetô tánckaraktereinek elsajátítása, az adott tánctípusok zenei, dallami, ritmikai jellegzetességeinek megismerése ezen keresztül a pedagógusok kompetenciájának fejlesztése és bôvítése a zenei stílusismeret körében. Helyszín: Budapest Idôpont: augusztus ig Naponta: óráig 18

19 HALADÓKNAK! RÉGI TÁNCOK ISKOLÁJA, A RENESZÁNSZTÓL A 18. SZÁZADIG címû akkreditált 30 órás továbbképzés OKM 4/277/2009 Zeneiskolai tanárok, általános iskolai ének-zenét oktató tanítók és tanárok, gyógypedagógiai végzettséggel rendelkezôk, óvodapedagógusok, táncpedagógusok és egyéb érdeklôdôk részére. A továbbképzés célja: A reneszánsztól a 18. századig terjedô idôszak legfontosabb tánctípusainak megismerése, a régi táncok történetének, stílusjegyeinek, tanítási módszertanának, jellegzetes koreográfiai példáinak elsajátítása által, a korabeli gyakorlat és elmélet alapján. Helyszín: Budapest Idôpont: szeptember , és október 6 7. Naponta: óráig Tandíj: Ft (akkreditált képzés/fô) JELENTKEZÉS: A mellékelt jelentkezési lap kitöltésével, ben vagy faxon Jelentkezési határidô: Lehetôleg április 30-ig. Tel./Fax: Szervezô: ARBEAU Art Bt Nagykovácsi, Séta u. 9. A jelentkezôket írásban részletesen tájékoztatjuk! 19

20 JELENTKEZÉSI LAP az ARBEAU Art Kulturális Szolgáltató Bt. továbbképzésére 2094 Nagykovácsi, Séta u. 9. Tel./Fax.: A választott továbbképzés címe:... Idôpontja:... A jelentkezô neve:... Levelezési címe:... Saját telefon: Foglalkozás:... Munkahely:... A számlát:...%-ban...(névre)...(címre)...%-ban...(névre)...(címre) kérem kiállítani. Dátum: Aláírás 20

21 Készült 100 példányban a Metronom Nonprofit Kft. megbízásából a Képpont Bt. gondozásában. Felelôs kiadó: Magyar Margit a Metronom Nonprofit Kft. igazgatója Nyomdai kivitelezés: Szily Kálmán Kéttannyelvû Mûszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium Felelôs vezetô: Márkus Zsolt mb. igazgató

22 METRONOM NONPROFIT KFT. TOVÁBBKÉPZÉSI TANFOLYAMOK 2012/2013. tanév 2012.

WEINER NYILT NAPOK- WEINER SZÓLAMAI: 2014. NOVEMBER 10-11. Helyszín: Neszmélyi út 30. (a részletes program már letölthető a honlapunkról)

WEINER NYILT NAPOK- WEINER SZÓLAMAI: 2014. NOVEMBER 10-11. Helyszín: Neszmélyi út 30. (a részletes program már letölthető a honlapunkról) Szakközépiskolai felvételi tájékoztató a 2015/2016-ös tanévre A WEINER LEÓ ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ORSZÁG EGYETLEN PRÍMA PRIMISSIMA DÍJAS ISKOLÁJA! 2011. december

Részletesebben

Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére)

Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére) Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére) Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Frédéric Chopin Zeneiskola Címe: 2100

Részletesebben

2013/2014. tanév. Felvételi lehetőség a Zeneiskolába. Kedves Szülők!

2013/2014. tanév. Felvételi lehetőség a Zeneiskolába. Kedves Szülők! Alapfokú művészeti iskolai közzétételi lista Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 2013/2014. tanév Felvételi lehetőség a Zeneiskolába Kedves Szülők!,,Ha a gyermekkel sikerül megszerettetni a zenét,

Részletesebben

Pedagógiai Program kiegészítése

Pedagógiai Program kiegészítése Az Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot Ellátó Intézmény Pedagógiai Program kiegészítése 2011 2011. 08. (módosításokkal egységes szerkezet) Tartalomjegyzék

Részletesebben

AUGUSZTUS. 08. 27. 15.00 Igazgatói tanévnyitó (kerületi) (Önkormányzat, Flamenco)

AUGUSZTUS. 08. 27. 15.00 Igazgatói tanévnyitó (kerületi) (Önkormányzat, Flamenco) 1 AUGUSZTUS 08. 25. 10.00 Vezetőségi értekezlet igazgató 08. 25. 9.00 Pótvizsgák - Közismeret írásbeli Oláh Erna igh. 08. 26. 10.00 Pótvizsgák - szolfézs, zeneelmélet, kötelező zongora 08. 27. 15.00 Igazgatói

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016. tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016. tanévre Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - AMI 54 212 06 NÉPZENÉSZ a 150 éves debreceni ZENEDE SZAKMAIRÁNNYAL KIEGÉSZÍTVE! www.debrecenizenede.hu FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016. tanévre közzétéve:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK Tóth Aladár Zeneiskola AMI 2015-2016. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK Tóth Aladár Zeneiskola AMI 2015-2016. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Zeneművészeti ág Feladatkör Iskolai végzettség

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015-es TANÉVRE 1.1. Rendelkezés a tanévről - A 2014/2015-ös tanév 2014. szeptember elsejétől (hétfő) 2015. aug. 31-éig tart a tanév

Részletesebben

Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére)

Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére) Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére) Jogszabályi háttér: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról Az intézmény neve:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 192/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Alapító Okiratok módosítása

Részletesebben

DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:040258 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:040258 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:040258 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,hogy

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2011/2012-es tanév munkaterve OM 039999

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2011/2012-es tanév munkaterve OM 039999 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2011/2012-es tanév munkaterve OM 039999 Készítette: Barna Elekné I. Az intézmény 2011/2012-es tanév indításának helyzetképe 1. Tárgyi és működési

Részletesebben

METRONOM NONPROFIT KFT.

METRONOM NONPROFIT KFT. Kedves Intézményvezető Kolléga! METRONOM NONPROFIT KFT. TOVÁBBKÉPZÉSI TANFOLYAMOK 2015/2016. tanév Köszönjük, hogy az előző években is ajánlotta tanfolyamainkat kollégáinak. Figyelmébe ajánljuk új kiadványunkat,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY I. Az Intézményirányítási Program alapelvei 1. Minőségpolitikai nyilatkozat Iskolánk, a Járdányi Pál Zeneiskola

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. KROÓ GYÖRGY Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola OM: 039706

KÖZZÉTÉTELI LISTA. KROÓ GYÖRGY Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola OM: 039706 KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23 (1)(5) alapján KROÓ GYÖRGY Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata az Püspökladányi Általános

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013 OM szám: 202792 KLIK azonosító: 123024 A Pedagógiai Programot a nevelőtestület 2013. október 11-én fogadta el. A Pedagógiai Program hatálya

Részletesebben

Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Különös közzétételi listája

Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Különös közzétételi listája Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Különös közzétételi listája Jogszabályi alapja: a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) és (5)

Részletesebben

Intézmény neve:liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 039580

Intézmény neve:liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 039580 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat

Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Földváry Miklós AMI 2711.Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út. 11. Tel : (29)423-490 Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Alkalmazotti közösség jóváhagyta: A fenntartóhoz

Részletesebben

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Az intézmény hivatalos neve: Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel

Részletesebben

2006. évi számszaki beszámolójelentés szöveges indoklása

2006. évi számszaki beszámolójelentés szöveges indoklása Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Budapest, VI. Liszt Ferenc tér 8. 308955 1051 20 0200 803000 www.lfze.hu 2006. évi számszaki beszámolójelentés szöveges indoklása Alapképzésben átlagosan 747 hallgató

Részletesebben

NTP-AMI-14 AMI PÁLYÁZAT TATABÁNYAI ERKEL FERENC AMI. TEMATIKA és ÖSSZEFOGLALÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 2015. márc. 16-21.

NTP-AMI-14 AMI PÁLYÁZAT TATABÁNYAI ERKEL FERENC AMI. TEMATIKA és ÖSSZEFOGLALÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 2015. márc. 16-21. NTP-AMI-14 AMI PÁLYÁZAT TATABÁNYAI ERKEL FERENC AMI TEMATIKA és ÖSSZEFOGLALÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2015. márc. 16-21. A pályázat célja a kiváló programú alapfokú művészetoktatási intézmények tehetségsegítő

Részletesebben

SIMÁNDY JÓZSEF ÉNEKVERSENY

SIMÁNDY JÓZSEF ÉNEKVERSENY VII. Országos - II. Nemzetközi SIMÁNDY JÓZSEF ÉNEKVERSENY SZEGED 2011. Április 27. - 28. - 29. - 30. Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

Részletesebben

A székesfehérvári HERMANN LÁSZLÓ ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. PEDAGÓGIAI és NEVELÉSI PROGRAMJA

A székesfehérvári HERMANN LÁSZLÓ ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. PEDAGÓGIAI és NEVELÉSI PROGRAMJA A székesfehérvári HERMANN LÁSZLÓ ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI és NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalomjegyzék Bevezető I. Pedagógiai Program 1. Az iskola bemutatása:

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti iskolák [11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti iskolák [11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti iskolák [11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége művészeti áganként Zeneművészeti ág: Tantárgy

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító szám: 039609 BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Tel/fax: 06/52/580-518

Részletesebben

KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM

KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. Tel: 347-9040 Fax: 347-9046 honlap: deak.kispest.hu e-mail: gimnazium@deak.kispest.hu kdfg19@gmail.com Célkitűzésünk, hogy a törvény adta

Részletesebben

II. félév MAGÁNÉNEK EGYHÁZZENE. 3. tanfolyam. 15. tanfolyam METRONOM

II. félév MAGÁNÉNEK EGYHÁZZENE. 3. tanfolyam. 15. tanfolyam METRONOM II. félév MAGÁNÉNEK 3. tanfolyam Magánének módszertani továbbképzés Elôadó: Hamari Júlia énekmûvész A tanfolyam témája: Kurzus. Bemutató tanítás. Beszámolás dolgozat formájában. A továbbképzésen résztvevô

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Iktatószám: 159/2013. Az Egressy Béni Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Egressy Béni Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Komárom, 2900 Klapka György. út 54. 1 A 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. július 7-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti Iskola. [229/2012. (VIII.28.)Korm. rendelet,23 (1) bekezdés]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti Iskola. [229/2012. (VIII.28.)Korm. rendelet,23 (1) bekezdés] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti Iskola [229/2012. (VIII.28.)Korm. rendelet,23 (1) bekezdés] 1. a) Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató Az iskola felvételit, tehetségvizsgálatot nem tart.

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül.

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül. 2. számú melléklet A Barcsi Bölcsıde, Óvoda, Általános, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát módosító okirat Barcs

Részletesebben

Különös közzétételi lista- Alapfokú művészetoktatási Intézmények / 11/1994. 8 VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet/

Különös közzétételi lista- Alapfokú művészetoktatási Intézmények / 11/1994. 8 VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet/ Különös közzétételi lista- Alapfokú művészetoktatási Intézmények / 11/1994. 8 VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet/ 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Határozat-tervezet. Normatív Határozat

Határozat-tervezet. Normatív Határozat Határozat-tervezet /2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Általános Iskola alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 112. szám 23.

A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 112. szám 23. Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási intézmény közzétételi listája A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 112. szám 23. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási intézmény

Részletesebben

Nyílt nap a Zeneakadémia Egyházzene Tanszékén

Nyílt nap a Zeneakadémia Egyházzene Tanszékén Nyílt nap a Zeneakadémia Egyházzene Tanszékén Szeretettel hívjuk az érdeklődőket a Zeneakadémia Egyházzene Tanszékének nyílt napjára, amely 2014. december 9-én, kedden 11-18 óra között lesz a Régi Zeneakadémián

Részletesebben

Tantárgyfelosztás - 2015/2016-os tanév I. félév

Tantárgyfelosztás - 2015/2016-os tanév I. félév A Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola Szent István téri tagintézménye Tantárgyfelosztás - 015/016-os tanév I. félév megjelölése 1a 1b a b 3a 3b 3c 4a 4b 5a 5b 6a

Részletesebben

BOLDOG KARÁCSONYT ÉS ÖRÖMÖKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT

BOLDOG KARÁCSONYT ÉS ÖRÖMÖKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT 2011 ((V.. ÉVFOLLYAM)) 12.. SZÁM www..ttmamk..hu Valamennyi kedves együttműködő vagy közreműködésüket igénybe vevő partnerüknek BOLDOG KARÁCSONYT ÉS ÖRÖMÖKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT kívánnak a TMÁMK munkatársai

Részletesebben

4. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /209-6 / 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. március 23 i ülésére

4. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /209-6 / 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. március 23 i ülésére 4. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /209-6 / 2007 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. március 23 i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND 2013 Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium házirendjének elfogadása és jóváhagyása... 4 III. A házirend hatálya... 5 IV.

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Oktatási Iroda. 1067 Budapest, Eötvös u. 3. tárgy: Pályázat igazgatói állásra PÁLYÁZAT

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Oktatási Iroda. 1067 Budapest, Eötvös u. 3. tárgy: Pályázat igazgatói állásra PÁLYÁZAT Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Oktatási Iroda 1067 Budapest, Eötvös u. 3. tárgy: Pályázat igazgatói állásra PÁLYÁZAT Alulírott megpályázom az Oktatási Közlöny XLIX. évfolyam

Részletesebben

A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. tanévi munkaterve

A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. tanévi munkaterve Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Ügyiratszám: 222/ 2015. 1193 Budapest, Irányi Dániel u. 2. Tárgy: munkaterv 2015/2016. Tel./Fax.: 357-2874, 282-9499, ű e-mail: muveszeti@iskola.kispest.hu A Kispesti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola (2800. Tatabánya, Fő tér 34.) OM 039940. Tatabánya, 2013. március 27.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola (2800. Tatabánya, Fő tér 34.) OM 039940. Tatabánya, 2013. március 27. PEDAGÓGIAI PROGRAM Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola (2800. Tatabánya, Fő tér 34.) OM 039940 Tatabánya, 2013. március 27. A zene múlhatatlan része az emberi műveltségnek zene nélkül nincs teljes élet!

Részletesebben

Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola. a 2012/13-as tanév munkaterve

Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola. a 2012/13-as tanév munkaterve Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola a 2012/13-as tanév munkaterve Tartalom Tanév rendje, szorgalmi idő, tanítási szünet, tanításnélküli munkanapok... 4 Tanítási szünetek... 5 Tanítás

Részletesebben

Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentuma

Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentuma XIX.8.8. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Veszprém megye Tankerület megnevezése: KLIK Várpalotai Tankerülete OM azonosító: 037935 Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai

Részletesebben

BUDAPEST XIII. KERÜLETI FISCHER ANNIE ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. március

BUDAPEST XIII. KERÜLETI FISCHER ANNIE ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. március BUDAPEST XIII. KERÜLETI FISCHER ANNIE ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. március TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS Oldal 1. A Pedagógiai Program jogszabályi háttere 3 2. Az iskola

Részletesebben

Az alapfokú művészetoktatás munkaterve a 2015/2016. tanévre

Az alapfokú művészetoktatás munkaterve a 2015/2016. tanévre Az alapfokú művészetoktatás munkaterve a 2015/2016. tanévre Furulya tanszakon 9 fő Zongora tanszakon 7 fő Rajz, festés, mintázás tanszakon 13 fő Színjáték tanszakon 10 fő A művészeti tárgyak oktatását

Részletesebben

KLIK 048016. BŐCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

KLIK 048016. BŐCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KLIK 048016. BŐCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Művészeti iskola helyi tanterve. Tanszak megnevezése: Orgona A művészeti iskola intézményegység vezetője: Herczeg István Intézményegység

Részletesebben

Egy csepp ZÖLD - Friss hírek, programajánlók

Egy csepp ZÖLD - Friss hírek, programajánlók Egy csepp ZÖLD - Friss hírek, programajánlók Szerzõ Bodzán Gábor 2010. szeptember 18. Utolsó frissítés 2010. szeptember 18. Eleven Televízió - A dél-borsodi térség televíziója - Bükkábrány,Mezõnyárád,Mezõkeresztes,és

Részletesebben

Éves munkaterv a mővészetoktatás 2010/11-es tanévére

Éves munkaterv a mővészetoktatás 2010/11-es tanévére Éves munkaterv a mővészetoktatás 2010/11-es tanévére 2010. augusztus 25. Kovács Gabriella mővészeti igazgatóhelyettes Személyi feltételek: A 2010/11-es tanítási év kezdete a korábbi tanév eleji személycserékhez

Részletesebben

Király-König Péter Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Szeged PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVEI

Király-König Péter Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Szeged PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVEI Király-König Péter Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Szeged PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVEI A SZEGEDI KIRÁLY-KÖNIG PÉTER ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

Részletesebben

I. LÉTSZÁM. Tanszakok szerinti megoszlás a tanév elején a következő volt: Kehidakustányban: 1 fő 5 fő (mind Zalaszentgróton tanul)

I. LÉTSZÁM. Tanszakok szerinti megoszlás a tanév elején a következő volt: Kehidakustányban: 1 fő 5 fő (mind Zalaszentgróton tanul) 1 I. LÉTSZÁM A Deák Ferenc ÁGM Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolája a 2014/2015-ös tanévet 144 fő zeneiskolás tanulóval kezdte. A gyerekek megoszlása telephelyenként a következő volt: Központi Iskola

Részletesebben

A Tótkomlósi Alapfokú Művészeti Iskola házirendje. OM azonosító: 201245

A Tótkomlósi Alapfokú Művészeti Iskola házirendje. OM azonosító: 201245 A Tótkomlósi Alapfokú Művészeti Iskola házirendje OM azonosító: 201245 2013 év március hó 26 nap P.H. Jóváhagyta:. intézményvezető TARTALOMJGYZÉK Bevezető A házirend feladata, célja A házirend személyi

Részletesebben

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező 39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás mellékletében, a Magyar Közlöny

Részletesebben

TMÁMKhírlevél 2009/JANUÁR ÚJ ÉVBEN ÚJ HELYEN. A PÁRBESZÉD EREJÉVEL www.tmamk.hu III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM SZÍNEK NÉLKÜL RÖVIDEBBEN

TMÁMKhírlevél 2009/JANUÁR ÚJ ÉVBEN ÚJ HELYEN. A PÁRBESZÉD EREJÉVEL www.tmamk.hu III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM SZÍNEK NÉLKÜL RÖVIDEBBEN TMÁMKhírlevél A PÁRBESZÉD EREJÉVEL www.tmamk.hu III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sütő Károly: Víziók III. (XX. Amator Artium Tolna Megyei Tárlat a TMÁMK különdíjasa) SZÍNEK NÉLKÜL RÖVIDEBBEN Mikorra Hírlevelünk idei

Részletesebben

TOKAJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TOKAJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés A pedagógiai program jogszabályháttere 4. Az intézmény adatai

Részletesebben

152/2011. (VIII. 16.) MÖK

152/2011. (VIII. 16.) MÖK 152/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

A Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja

A Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja A Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja Budapest, 2013. március 1 Előszó A Galambos János Zeneiskolát a Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat 575/1995.számú

Részletesebben

Ikt. sz.: 260/2015. TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI Budapest - Terézváros. BESZÁMOLÓ 2014-2015. tanév

Ikt. sz.: 260/2015. TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI Budapest - Terézváros. BESZÁMOLÓ 2014-2015. tanév Ikt. sz.: 260/2015 TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI Budapest - Terézváros BESZÁMOLÓ 2014-2015. tanév 1. Az intézmény környezete, partnerek, változások A Tóth Aladár Zeneiskola a főváros kulturális központjában

Részletesebben

XIV. SISTRUM ZENEI VERSENYEK

XIV. SISTRUM ZENEI VERSENYEK XIV. SISTRUM ZENEI VERSENYEK SZOMBATHELY 2016. VERSENYKIÍRÁS KÖTELEZŐ ANYAG 1 KÜRT- ÉS MÉLYRÉZFÚVÓS VERSENY 2016. FEBRUÁR 11. CSÜTÖRTÖK 9.30 ÓRA JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. január 21. KÜRT A verseny anyaga:

Részletesebben

Én vagyok az ajtó! Jn 10,9

Én vagyok az ajtó! Jn 10,9 MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. AUGUSZTUS 25. I. szám:2003. október XI. évfolyam VIII. szám Én vagyok az ajtó! Jn 10,9 2. OLDAL FÜLEP MÁRK FUVOLAMŰVÉSZ 5. OLDAL EYGHÁZADÓ 3. OLDAL VISSZAPILLANTÓ

Részletesebben

Versenyeredmények 2014/15

Versenyeredmények 2014/15 Versenyeredmények 2014/15 A IV. Nemzetközi Bartók Béla Zongoraverseny debreceni válogatója lezajlott 2014. október 16-án. Intézményünk hat zongorista növendéke közül négyen döntőbe jutottak. A döntőt az

Részletesebben

SZÍNHÁZ RENDEZVÉNY KONCERT KÖNYV

SZÍNHÁZ RENDEZVÉNY KONCERT KÖNYV 2016. június-július Az önkormányzat havi programajánlója SZÍNHÁZ RENDEZVÉNY KONCERT KÖNYV Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Kálmán Imre Kulturális Központ Siófok,

Részletesebben

LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY- ZENEISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY- ZENEISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 A LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY- ZENEISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BAJA 2007. 2 Az ember tisztább zenei világképe kétség kívül hozzájárul majd általános világképe tisztulásához. Azért

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI A 2015/2016. JUBILEUMI TANÉVRE ALAPKÉPZÉSBEN, MESTERKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA TARTALOMJEGYZÉK KÖSZÖNTŐ...2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ EGYETEMRŐL...3 1.1. Az

Részletesebben

Pedagógiai program. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - AMI

Pedagógiai program. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - AMI Pedagógiai program Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - AMI Előterjesztette: Tóth József, intézményvezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. 09. 01. 1 Tartalom BEVEZETŐ...

Részletesebben

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M PÁLYÁZAT AZ ÁDÁM JENİ ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETİI MUNKAKÖRÉRE KÉSZÍTETTE: REGİSNÉ NYIRİ ILDIKÓ SZIGETSZENTMIKLÓS 2013. MÁJUS 24. 1 VEZETİI PROGRAM SZAKMAI HELYZETELEMZÉS Tíz

Részletesebben

1. Vezetői program. 1.1. Bevezető. 1.2. Vezetői célok

1. Vezetői program. 1.1. Bevezető. 1.2. Vezetői célok 1. Vezetői program 1.1. Bevezető A csömöri Zeneiskolában eltöltött 16 év pedagógiai és 13 év vezetői munka révén megismerhettem a helyi sajátosságokat, jó kapcsolatot építettem ki a helyi nevelési-oktatási,

Részletesebben

XIV. A számítógép szerepe a zeneszerzésben

XIV. A számítógép szerepe a zeneszerzésben XIV. A számítógép szerepe a zeneszerzésben Minden kor zenéjét meghatározták azok az instrumentumok, amin a zenét megszólaltatták, vagy amin a zeneszerz otthon kipróbálhatta új alkotását. A középkorban,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12813/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Farkas Ferenc

Részletesebben

Közösségi Ház (KH) (2051 Biatorbágy, Fõ út 94.) Tel.: 06 (23) 532-194 Nyitva tartás a rendezvényekhez igazodóan.

Közösségi Ház (KH) (2051 Biatorbágy, Fõ út 94.) Tel.: 06 (23) 532-194 Nyitva tartás a rendezvényekhez igazodóan. Biatorbágyi Faluház (FH) (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 1.) Tel.: 06 (23) 310-636, fax: 06 (23) 312-178 Nyitva tartás: a rendezvényekhez igazodóan, valamint hétköznapokon 10 20 óráig. E-mail: faluhaz@biatv.hu

Részletesebben

Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Közzétételi lista A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Sorszám Beosztás Végzettség Szakképzettség Tanított tárgyak 1. tanító főiskola tanító, technika

Részletesebben

IMPROVIZÁCIÓ. Előkészítő évfolyamok. 1. évfolyam

IMPROVIZÁCIÓ. Előkészítő évfolyamok. 1. évfolyam IMPROVIZÁCIÓ Az improvizáció spontán szerkesztés, gyors reagálás egy zenei problémára, amelynek az azonnaliság ad különös izgalmat; a kompozíció hosszabb ideig tartó szerkesztés eredménye, melyben a gondolat

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND OM azonosító: 202792 KLIK azonosító: 123024 A et jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte:. október 11. Hatályos a következő módosításig. TARTALOM 1. A

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter.../2008. (...) OKM r e n d e l e t e a 2008/2009. tanév rendjéről A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. -a

Részletesebben

Mesterkurzusok. ének - hegedű furulya/fuvola csembaló - kamarazene historikus táncok

Mesterkurzusok. ének - hegedű furulya/fuvola csembaló - kamarazene historikus táncok 30. RÉGI ZENEI NAPOK ESZTERHÁZA/Fertőd 2014. június 21-28. Mesterkurzusok ének - hegedű furulya/fuvola csembaló - kamarazene historikus táncok A 30. Régi Zenei Napok rendezvénysorozatára a Filharmónia

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE SZEGED 2015. november 3. november 30. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI AKADÉMIAI BIZOTTSÁGA A TUDOMÁNY ALAKÍTÓ EREJE címmel a Magyar Tudomány Ünnepén plenáris ülést tart 2015.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. augusztus 20 24. Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/34. szám T A R T A L O M Álláspályázatok

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 10. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND amely a Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1.

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március 1 Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. március 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I.RÉSZ: Általános rendelkezések 4 II.RÉSZ: Az intézmény

Részletesebben

AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Tartalom Általános információk 2. o. 1. Tanulói jogviszonnyal kapcsolatos rendelkezések 2. o. 2. Az iskola munkarendje 3. o. 3.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

Előterjesztés a 2011. június 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés a 2011. június 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésére Előterjesztés a 2011. június 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: Általános Művelődési Központ József Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézményegységének beszámolója

Részletesebben

MUZSIKÁLÓ EGÉSZSÉG ALAPÍTVÁNYI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MUZSIKÁLÓ EGÉSZSÉG ALAPÍTVÁNYI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUZSIKÁLÓ EGÉSZSÉG ALAPÍTVÁNYI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM azonosító:101417 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Debrecen 2013. szeptember A MUZSIKÁLÓ EGÉSZSÉG ALAPÍTVÁNYI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

METRONOM KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

METRONOM KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. METRONOM KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. TOVÁBBKÉPZÉSI TANFOLYAMOK 2016/2017. tanév 2016. Kedves Intézményvezető Kolléga! Köszönjük, hogy az előző években is ajánlotta tanfolyamainkat kollégáinak. Figyelmébe

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010.

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. 0 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata...2 1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatás - 2011

Alapfokú Művészetoktatás - 2011 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapfokú Művészetoktatás - 2011 Módosítva: 2012 Készítette: Szabó Károlyné 2012. 06. 26. Balatonkenese, 2012-06-26 1. Az intézmény

Részletesebben

Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE

Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE 2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE TARTALOM A házirend célja, eljárásrendje 4 A házirend hatálya 5 A házirend feladata 5 Tanulói jogok és

Részletesebben

TMÁMK hírlevél. Tolna megye kultúrája a világ szeme előtt E G Y Ü T T T O L N A M E G Y E K Ö Z Ö S S É G I M Ű V E L Ő D É S É É R T

TMÁMK hírlevél. Tolna megye kultúrája a világ szeme előtt E G Y Ü T T T O L N A M E G Y E K Ö Z Ö S S É G I M Ű V E L Ő D É S É É R T E G Y Ü T T T O L N A M E G Y E K Ö Z Ö S S É G I M Ű V E L Ő D É S É É R T TMÁMK hírlevél IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM www.tmamk.hu 2 0 1 0. M Á R C I U S Tolna megye kultúrája a világ szeme előtt Intézményünk

Részletesebben

A 2011-es év rövid értékelése 4

A 2011-es év rövid értékelése 4 é s K ö n y v t á r v a l a m i n t a D r. J a b l o n k a y I s t v á n H e l y t ö r t é n e t i G y ű j t e m é n y MUNKATERV 2012 Tartalom: Fontosabb jogszabályok a közművelődési tevékenységet végző

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fonyódi Tankerülete 138003 Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola 8640 Fonyód, Bartók B. u. 22. Tel.: 85/560-264, e-mail:zeneiskola@fonyod.hu Fonyódi Alapfokú Művészeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SIMÁNDY JÓZSEF SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Web: simandy.kistarcsa.hu E-mail: info@simandyaltiskola.hu Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 HÁZIREND Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A Házirend területi hatálya... 3 1.2. A Házirend személyi hatálya...

Részletesebben

Minden nap reggel 6 órakor hajnali mise a Bazilikában utána agape (szeretetvendégség).

Minden nap reggel 6 órakor hajnali mise a Bazilikában utána agape (szeretetvendégség). Pécsi Advent Info Állandó programok a Pécsi Advent ideje alatt Minden nap reggel 6 órakor hajnali mise a Bazilikában utána agape (szeretetvendégség). Hétfõtõl szombatig este 6 órakor szentmise a Székesegyház

Részletesebben