Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS"

Átírás

1 Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS Püspökladány időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének jóváhagyásáról A víziközműszolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 11. (1) bekezdése szerint a víziközműszolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel víziközműszolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv célja, hogy a víziközműszolgáltatási ágazat közművagyonának műszaki állapota megfelelő színvonalú legyen a víziközműszolgáltatás folyamatos és költséghatékony biztosításához. A terv két részből tevődik össze, a felújítási és pótlási tervrészt a víziközműszolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30ig a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz. Az új víziközmű létesítésére, vagy már meglévő víziközművön végzett a tárgyi eszközök mennyiségének, kapacitásának bővülését vagy műszaki állapotának, funkciójának, üzembiztonságának javulását eredményező korszerűsítési tevékenységeket a beruházási terv tartalmazza. A meglévő víziközművek és egyes tárgyi eszközök eredeti kapacitását, pontosságát teljesen vagy megközelítőleg visszaállító vagy azokat pótló de mennyiségi vagy minőségi többletet nem eredményező tevékenységeket pedig a felújítási és pótlási terv tartalmazza. A víziközműszolgáltató TRV Zrt. elkészítette a ránézve kötelező érvényű felújítási és pótlási tervet, illetve az Önkormányzatra nézve kötelező érvényű beruházási tervrészt is. Az ellátásért felelős vagy a víziközműszolgáltató, aki nem minősül az adott víziközműrendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott tervrész mellékletét képezi. A víziközműszolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/D (6)(10) bekezdései szerint a tervben figyelembe kell venni a területrendezési tervekben és a vízgyűjtőgazdálkodási tervben megfogalmazott fejlesztési igényeket, illetve be kell mutatni azok teljesítését. A fejlesztéseknél alkalmazott technológiáknak, a fejlesztésekhez felhasznált anyagoknak és eszközöknek meg kell felelniük a víziközműszolgáltatás körében az elérhető legjobb technológiák, anyagok és eszközök színvonalának azzal, hogy előnyben kell részesíteni: a) az energiahatékony, biztonságos üzemeltetést lehetővé tevő, egységes rendszert képező és hosszú élettartamú megoldásokat; b) a víziközmű várható élettartama alatt az üzemeltetés egy évére vonatkoztatott legkisebb beruházási és üzemeltetési költségeket biztosító megoldásokat; valamint c) a környezeti elemek kíméletére, takarékos használatára, továbbá a hulladékkeletkezés csökkentésére, a természetes és az előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekvő megoldásokat. Fentiek alapján kérem a Képviselőtestületet a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

2 Határozati javaslat: Képviselőtestülete a víziközműszolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 11. alapján, Püspökladány időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészét megismerte és az abban foglaltakat elfogadja. A Képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy az elfogadott gördülő fejlesztési terv benyújtásra kerüljön a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal részére. Határidő: azonnal Felelős: Dombi Imréné polgármester Püspökladány, szeptember 13. Dombi Imréné polgármester

3 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉSÉT ÉS TISZTÍTÁSÁT BIZTOSÍTÓ VÍZIKÖZMŰRENDSZER GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE Ellátásért felelős megnevezése: 4150 Püspökladány Bocskai u. 2. Víziközműszolgáltató megnevezése: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt Szolnok, Kossuth Lajos út 5. 1

4 A víziközműszolgáltatásról szóló évi CCIX törvény 11. (1) értelmében, a víziközműszolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel víziközműszolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészből, valamint beruházási tervrészből áll. A gördülő fejlesztési terv készítésekor az üzemeltetés során felmerült értéknövelő fejlesztési igényeknek megfelelően a legfontosabb beruházási, felújítási és pótlási munkákat irányoztuk elő. Az előre tervezhető munkák során elsődlegesen az üzembiztonságot, majd az értékmegőrzésre irányuló felújítási és pótlási, valamint beruházási feladatokat állítottuk össze a fontossági sorrend figyelembevételével. ÁLTALÁNOS ADATOK Püspökladány Szennyvíztisztító Telep Tulajdonos Üzemeltető Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Üzemeltető székhely 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5. Postacím 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5 Telefon/Telefax 56/ / Szennyvíztisztító telep címe 4150 Püspökladány, HRSZ Telefon (70) Intézkedésre jogosult vezetők Hajdú Gábor vezérigazgató Tel.: 0620/ Iszkeitz András műszaki igazgató Tel.: 0670/ Kálmánné Nagy Mária Mb. HajdúBihar megyei üzemigazgató Tel.: A Magyar Energetikai és KözműSzabályozási Hivatal 2074/3013. számú határozatával kiadottbműködési engedélyben foglaltak szerint: Ellátási terület Püspökladány Víziközmű szolgáltatási ágazat közműves szennyvízelvezetés Víziközműrendszer Azonosító kód

5 FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV SZENNYVÍZ ELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS I. ÜTEM RÖVIDTÁVÚ FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV SZENNYVÍZ ELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS PÜSPÖKLADÁNY évben tervezett felújítások és pótlások A felújítás megnevezése: 4 db átemelő szivattyú felújítása A felújítás ismertetése:az átemelők mind építészeti, mind gépészeti és elektromos szempontból, a működésük során, erősen amortizálódtak, és a műszaki színvonaluk is elmarad az elvárhatóan szükséges, az üzembiztonságot garantáló állapottól. Az átemelőkfelújítása, így nem halasztható tovább, a további állapotromlása veszélyeztetné az üzembiztonságot. Víziközmű objektum csoport bontás szerint: Szennyvízátemelők épület, építmény gép, berendezés irányítástechnika, energiaellátás Vkr. azonosító Felújítás és pótlás megnevezése Vízjogi létesítési engedély Becsült nettó költség Javasolt forrás 4 db szennyvíz átemelő szivattyú felújítása Nem Éves bérleti díj Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra tervezett költség: Vkr. azonosító Felújítás és pótlás megnevezése Vízjogi létesítési engedély Becsült nettó költség Javasolt forrás Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok Nem Éves bérleti díj évben tervezett felújítások és pótlások összesen: Ft évben az előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező, felújítási, pótlási kényszer összesen: Ft 3

6 II. ÜTEM KÖZÉPTÁVÚFELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV SZENNYVÍZ ELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS PÜSPÖKLADÁNY évben tervezett felújítások és pótlások A felújítás megnevezése: Szennyvíztisztító telep bukóvályú, 2 szintes ülepítő, biológiai műtárgy, átemelők és átemelő szivattyúk felújítása A felújítás ismertetése: A Püspökladányi szennyvíztisztító telep műtárgyai az erősen agresszív közeg miatt elöregedtek, a berendezések működési hatásfoka lecsökkent. Ez a hatásfokcsökkenés jelentősen befolyásolja a tisztítás hatásfokát, illetve az energia felhasználást is nagymértékben megnöveli. A meglévő tisztítási kapacitás megőrzése érdekében szükségessé vált a műtárgyak felújítása, hasonlóan az I. sz. és VI. sz. szennyvíz átemelőkhöz, valamint a biztonságos üzemeltetés fenntartásához be kell tervezni 8 db szennyvíz átemelő felújítását is. Víziközmű objektum csoport bontás szerint: Szennyvíztisztítás Szennyvíztelep Épület, építmény Gép, berendezés Szennyvízelvezetés Szennyvízátemelők Épület, építmény Gép, berendezés Vkr. azonosító Felújítás és pótlás megnevezése Vízjogi létesítési engedély Becsült nettó költség Javasolt forrás Szennyvíztisztítótelepbukó vályúfelújítás Nem Szennyvíztisztítótelep 2 Nem szintesülepítőfelújítás Biológiaiműtárgyfelújítás Nem I. szátemelőfelújítása Nem VI. szátemelőfelújítása Nem Átemelőszivattyúfelújítás Nem 8 db Éves bérleti díj 4

7 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra tervezett költség: Vkr. azonosító Felújítás és pótlás megnevezése Vízjogi létesítési engedély Becsült nettó költség Javasolt forrás Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok Nem Éves bérleti díj évben tervezett felújítások és pótlások összesen: Ft évben az előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező, felújítási pótlási kényszer összesen: Ft 5

8 III. ÜTEM HOSSZÚTÁVÚ FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV SZENNYVÍZ ELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS PÜSPÖKLADÁNY évben tervezett felújítások és pótlások A felújítás megnevezése: Szennyvíz átemelők felújítása, átemelő szivattyúk felújítása A felújítás ismertetése: Az átemelők mind építészeti, mind gépészeti és elektromos szempontból, a működésük során, erősen amortizálódtak, és a műszaki színvonaluk is elmarad az elvárhatóan szükséges, az üzembiztonságot garantáló állapottól. Az átemelők felújítása, így nem halasztható tovább, a további állapotromlása veszélyeztetné az üzembiztonságot. Püspökladányváros területén működő szennyvízátemelő műtárgyakban az átemelő szivattyúk, mind jelentősen amortizálódtak, felújításuk mindenképpen elengedhetetlen. Víziközmű objektum csoport bontás szerint: Szennyvízelvezetés Szennyvízátemelők Épület, építmény Gép, berendezés Vkr. azonosító Felújítás és pótlás megnevezése IV. szátemelőfelújítása VII. szátemelőfelújítása V. szátemelőfelújítása III. szátemelőfelújítása II. szátemelőfelújítása VIII. szátemelőfelújítása IX. szátemelőfelújítása X. szátemelőfelújítása XI. szátemelőfelújítása XII. szátemelőfelújítása Vízjogi létesítési engedély 6 Becsült nettó költség Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Javasolt forrás

9 Nem XIII. szátemelőfelújítása Nem XIV. szátemelőfelújítása Nem Átemelőszivattyúfelújítás 10db Nem Éves bérleti díj Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra tervezett költség: Vkr. azonosító Felújítás és pótlás megnevezése Vízjogi létesítési engedély Becsült nettó költség Javasolt forrás Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok Nem Éves bérleti díj évben tervezett felújítások és pótlások összesen: Ft évben az előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező, felújítási, pótlási kényszer összesen: Ft évben tervezett felújítások és pótlások összesen: Ft évben az előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer összesen: Ft 7

10 BERUHÁZÁSI TERV PÜSPÖKLADÁNY I. ÜTEM RÖVIDTÁVÚ BERUHÁZÁSI TERV SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS PÜSPÖKLADÁNY évben tervezett beruházások: Beruházás megnevezése: Szivattyúk beszerzése a szennyvíz elvezető hálózat üzembiztos működésének a biztosítása érdekében Beruházás ismertetése: Püspökladány szennyvízhálózatán üzemelő átemelők nem rendelkeznek megfelelő tartalék szivattyúkkal. A fejlesztési terveinkben terveztük a szivattyú állomány egy részének felújítását, azonban az üzembiztos működés érdekében szükséges újszivattyúk beszerzése is. Víziközmű objektum csoport bontás szerint: Szennyvízelvezetés Szennyvízátemelők Gép, berendezés Vkr. azonosító Beruházás megnevezése Vízjogi létesítési engedély Tervezett nettó összeg Javasolt forrás Szennyvíz szivattyúk (2 db) beszerzése Nem Éves bérleti díj évben tervezett beruházások összesen: Ft 8

11 II. ÜTEM KÖZÉPTÁVÚ BERUHÁZÁSI TERV SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS PÜSPÖKLADÁNY évben tervezett beruházások: Beruházás megnevezése: szennyvíziszap tároló lefedése, szennyvíztelep átfolyás mérőinek cseréje, vezetéképítés, vezetékkiváltás, szennyvízszivattyú beszerzés, komplex térinformatikai rendszer kialakítása, szennyvíztelep kapacitás bővítése. Beruházás ismertetése: A 2015ben épített szennyvíziszap tárolónak a lefedése az akkori beruházás keretében nem valósult meg, viszont az időjárás viszontagságainak (eső, hó) kiküszöbölésére a tároló lefedését mindenképpen meg kell oldani. Közép távon tervezzük, hogy a VII. átemelő és a szennyvíztelep között egy KPE 300 vezetéket építünk ki, ugyanis jelenleg nagy esőzések esetén a jelenleg működő 2 vezeték nem bírja el a 3 átemelő terhelését. Ezzel a beruházással a VII. átemelő által összegyűjtött szennyvíz közvetlenül a szennyvíztelepre kerülne. Közép távon tervezzük megvalósítani a szennyvíztelep bejövő szennyvíz átfolyás mérőinek modernebb változatra való cseréjét, amely már alkalmas lesz az irányítástechnológiába történő beépítésre is. A Püspökladány szennyvíztisztító telepén működő gépi rácson a távolabbi időszakban már gazdaságilag nem éri meg felújítást végezni, így egy energiahatékonyabb, jobb kapacitású berendezés beépítését tervezzük. Az I. ütemben megkezdett szivattyú beszerzéseket tovább folytatva, a II. ütemben 8 db szennyvíz szivattyú beszerzésével terveztünk. Víziközmű objektum csoport bontás szerint: Szennyvíztisztítás Szennyvíztisztítótelep Irányítástechnika, energiaellátás Szennyvízelvezetés Szennyvízcsatorna (gravitációs) Épület, építmény Vkr. azonosító Beruházás megnevezése Vízjogi létesítési engedély Tervezett nettó összeg Javasolt forrás Szennyvíziszaptárolólefed ése Nem KPE 300 Szennyvízvezetékkiépítése a VII.esátemelőés a szennyvíztelepközött Szennyvíztelepbejővőszen 9

12 nyvízátfolyásmérőinekcser éjemodernebbazirányításte chnológiábabeépíthetőre Nem Gépirácsbeszerzése Nem Szennyvízszivattyúbeszerz ése 8 db Nem évben tervezett beruházások összesen: Ft. 10

13 III. ÜTEM HOSSZÚTÁVÚ BERUHÁZÁSI TERV SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS PÜSPÖKLADÁNY évben tervezett beruházások: Beruházás megnevezése: Beruházás ismertetése: 1. sz. végátemelő nyomóvezetékének cseréje DN 315 KPE vezetékre fent nevezett műszaki feladatok megvalósítása hosszú távon időszerűvé válik, elsősorban az AC vezetékek cseréjét kell megoldani, de a szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése és új szennyvíz szivattyúk további beszerzése is fontos feladat, ugyanúgy, ahogy a komplex térinformatikai rendszer megvalósítása, ugyanis nem rendelkezünk digitális közműtérképekkel a településről Víziközmű objektum csoport bontás szerint: Szennyvízelvezetés Szennyvízcsatorna (gravitációs) Épület, építmény Szennyvíztisztítótelep: Épület, építmény; Gép, berendezés; Irányítástechnika, energiaellátás. Vkr. azonosító Beruházás megnevezése Vízjogi létesítési Tervezett nettó engedély összeg Szennyvízszivattyúbeszerz ése 12 Nem Komplextérinformatikaire ndszermegvalósítása Nem Szennyvíztisztítótelepkapa citásbővítés AC 300 szennyvízvezetékcseréjetis ztítóaknákkal, idomokkal 1650 fm AC 200 szennyvízvezetékcseréjetis ztítóaknákkal, idomokkal 949 fm AC 250 szennyvízvezetékcseréjetis ztítóaknákkal, idomokkal 452 fm Beton 400 szennyvízvezetékcseréjetis ztítóaknákkal, idomokkal 11 Javasolt forrás

14 980 fm évben tervezett beruházások összesen: Ft évben tervezett beruházások összesen: Ft 12

15 1. Felszín alatti vízkivétel Épület, építmény Gép, berendezés Irányítástechnika, energiaellátás Vízműtelep és vízkezelő létesítmények Vízműtelep Épület, építmény Gép, berendezés Irányítástechnika, energiaellátás Vízkezelő létesítmények Épület, építmény Gép, berendezés Irányítástechnika, energiaellátás Vízelosztás 3.1. Ivóvízhálózat Épület, építmény Gép, berendezés Irányítástechnika, energiaellátás Víztározók Épület, építmény Gép, berendezés Irányítástechnika, energiaellátás Nyomásfokozók Épület, építmény Gép, berendezés Irányítástechnika, energiaellátás Szennyvízelvezetés Szennyvízcsatorna (gravitációs): Épület, építmény; Gép, berendezés; Irányítástechnika, energiaellátás. Szennyvízvezetékek (kényszeráramoltatású): Épület, építmény; Gép, berendezés; Irányítástechnika, energiaellátás. Szennyvízátemelők: Épület, építmény; Gép, berendezés; Irányítástechnika, energiaellátás. Szennyvíztisztítás Szennyvíztisztítótelep: Épület, építmény; Gép, berendezés; Irányítástechnika, energiaellátás. Egyedi szennyvízkezelő létesítmény: Épület, építmény; Gép, berendezés; Irányítástechnika, energiaellátás. Természetközeli szennyvíztisztítók: Épület, építmény; Gép, berendezés; Irányítástechnika, energiaellátás. 13

16 Egyedi zárt szennyvíztároló: Épület, építmény; Gép, berendezés; Irányítástechnika, energiaellátás 14

17 Gördülő fejlesztési terv a időszakra FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközműszolgáltató * Víziközműszolgáltató megnevezése: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Víziközműszolgáltatási ágazat megnevezése: Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Víziközműrendszer kódja: ** Ivóvíz szolgáltatás PLIV. Fontossági sorrend Felújítás és pótlás megnevezése Vízjogi létesítési/elvi engedély száma Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése Tervezett nettó költség (eft) Forrás megnevezése Megvalósítás időtartama Kezdés Befejezés Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú) A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint Víztermelő kutak és a 150 m3 magastározó behatolás jelző rendszerének felújítása Éves bérleti díj Rövid X 2 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok Éves bérleti díj Rövid X 3 Vízműtelep gépház nyesrsvízvezetékek cseréje DN 300, rozsdamentes acél, 30 m Pályázati forrás Közép X X X X 4 Vízműtelep Nyersvíz töltövezeték (DN 200 KPE, 30 m) cseréje tolózárakkal (DN 200, 4 db) Pályázati forrás Közép X X X X m 3 es Magasvíztározó töltövezeték cseréje, DN 200 KPE, 80 m és 2 db DN 200 tolózár Éves bérleti díj Közép X X X X 6 7 Vízműtelep hálózatra menő 2. vezeték kiépítése, 1. sz. vezeték tolózárak cseréje. DN 300 KPE 80 m, DN 200 tolózár 4 db, DN 300 tolózár 2 db Vízműtelep szűrőterem és vegyszereadagoló helyiség korszerűsítése, padlóburkolattal, oldalfal csempézés, vízvételi lehetőséggel ventillátoros szellőzéssel 6900 Éves bérleti díj Közép X X X X 7000 Éves bérleti díj Közép X X X X 8 Vízműtelepi acél, nyersvíz töltövezeték cseréje tolózárakkal, DN 400 KPE 30 m Éves bérleti díj Közép X X X X 9 Vízműtelep, Iroda szociális épület homlokzat jevítás, tető szigetelés cseréje, nyílászáró csere Éves bérleti díj Közép X X X X 10 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok Éves bérleti díj Közép X X X X 11 2 db 150 m 3 es nyersvíz tároló felújítása Éves bérleti díj Hosszú X X X X X X X X X X m 3 esnyersvíz Tároló felújítása Éves bérleti díj Hosszú X X X X X X X X X X Nyersvíz töltővezeték cseréje 16 kutak és a nyervíztározó között. DN 200 KPE 1020 m, DN 150 KPE 360 m Víztorony komlett felújítása (víztér, nyílászárok, csőszerellés, szerelvényekkel együtt) Pályázati forrás Hosszú X X X X X X X X X X Pályázati forrás Hosszú X 15 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok Éves bérleti díj Hosszú X X X X X X X X X X * a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni ** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKRkód évben tervezett felújítások és pótlások összesen: Ft évben az előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező Ft évben tervezett felújítások és pótlások összesen: Ft

18 évben az előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer összesen: Ft Bérleti díj terhére Ft évben tervezett felújítások és pótlások összesen: Ft Pályázati forrásból: Ft évben az előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező Ft Ft évben tervezett felújítások és pótlások összesen: Ft évben az előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer összesen: Ft Ft 14,0 A 2015ös adatok alapján tervezett éves ivóvíz bérleti díj Ft év összesen: Ft A 2015ös adatok alapján tervezett éves szennyvíz bérleti dí Ft év összesen: Ft PL. Bérleti díj terhére víz felújítás Ft PL. Bérleti díj terhére víz beruházás Ft Ft PL. Bérleti díj terhére Szennyvíz felújítás Ft Ft PL. Bérleti díj terhére Szennyvíz beruházás Ft Ft

19 Gördülő fejlesztési terv a időszakra BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA A tervet benyújtó szervezet megnevezése: ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközműszolgáltató * Víziközműszolgáltató megnevezése: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Víziközműszolgáltatási ágazat megnevezése: Ivóvíz szolgáltatás Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Víziközműrendszer kódja: ** PLIV. Fontossági sorrend 1 Mosató akna kiépítés a Vízműzelepen 2 Uv fertőtlenítő berendezés beépítése nem szükséges 3 Vasiszap "solar" szárító építése szükséges 4 Akusztikus vízszivárgás kereső beszerzése nem szükséges 5 Mini árokásó gép beszrzése hibaelhárításhoz nem szükséges Beruházás megnevezése AC vezeték cseréje tolózárakkal, tűzcsapokkal fm AC vezeték cseréje bekötő vezeték, tolózárakkal, tűzcsapokkal fm AC vezeték cseréje tolózárakkal, tűzcsapokkal fm Vízműtelep területén egy új hálózati elosztó vezeték kiépítése a meglévő mellé Nyomásfokozó és utófertőtlenítő berendezés beépítése az újtelepi városrészen 150 m magastározónál közvetlen tüzivíz vételezési pont kiépítése Behatolás elleni védelem kiépítése a víztermelő kutaknál Vízműtelep szociális épületek fütésrendszerének korszerűsítése Komplex térinformatikai rendszer megvalósítása Légfúvó ház hangszigetelése, hűtése. vízmű kapacitás bővítése 2 db új szűrő kiépítésével, meglévő szűrő szűrőanyag csere AC vezeték cseréje tolózárakkal, bekötő vezeték cseréje tűzcsapokkal fm AC vezeték cseréje tolózárakkal, bekötő vezeték cseréje tűzcsapokkal fm Vízjogi létesítési/elvi engedély száma nem szükséges nem szükséges nem szükséges nem szükséges szükséges Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése püspökladány Város Tervezett nettó költség Forrás megnevezése Megvalósítás időtartama (eft) Kezdés Befejezés Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú) Éves bérleti díj Rövid X Pályázati forrás Közép X X X X Pályázati forrás Közép X X X X Pályázati forrás Közép X X X X Pályázati forrás Közép X X X X Pályázati forrás Közép X X X X Pályázati forrás Közép X X X X Pályázati forrás Közép X X X X A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint Pályázati forrás Hosszú X X X X X X X X X X Pályázati forrás Hosszú X X X X X X X X X X Pályázati forrás Hosszú X X X X X X X X X X Pályázati forrás Hosszú X X X X X X X X X X Pályázati forrás Hosszú X X X X X X X X X X Pályázati forrás Hosszú X X X X X X X X X X Éves bérleti díj Hosszú X X X X X X X X X X Pályázati forrás Hosszú X X X X X X X X X X Pályázati forrás Hosszú X X X X X X X X X X Pályázati forrás Hosszú X X X X X X X X X X AC vezeték cseréje bekötő vezeték cseréje tolózárakkal, tűzcsapokkal fm AC vezeték cseréje bekötő vezeték cseréje tolózárakkal, tűzcsapokkal fm AC vezeték cseréje bekötő vezeték cseréje tolózárakkal, tűzcsapokkal fm Pályázati forrás Hosszú X X X X X X X X X X Pályázati forrás Hosszú X X X X X X X X X X Pályázati forrás Hosszú X X X X X X X X X X AC vezeték cseréje bekötő vezeték cseréje tolózárakkal, tűzcsapokkal fm AC vezeték cseréje tolózárakkal, bekötő vezeték cseréje tűzcsapokkal fm AC vezeték cseréje bekötő vezeték cseréje tolózárakkal, tűzcsapokkal fm AC vezeték cseréje bekötő vezeték cseréje, tolózárakkal, tűzcsapokkal fm AC vezeték cseréje bekötő vezeték cseréje tolózárakkal, tűzcsapokkal fm Pályázati forrás Hosszú X X X X X X X X X X Pályázati forrás Hosszú X X X X X X X X X X Pályázati forrás Hosszú X X X X X X X X X X Pályázati forrás Hosszú X X X X X X X X X X Pályázati forrás Hosszú X X X X X X X X X X 27 AC vezeték cseréje bekötő vezeték cseréje tolózárakkal, tűzcsapokkal fm Pályázati forrás Hosszú X X X X X X X X X X * a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni ** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKRkód 2017 Beruházások összesen: Beruházások összesen: Beruházások összesen: Bérleti díj terhére Ft Ft Ft Pályázati forrásból: Ft Ft Beruházások összesen: Ft

20 Gördülő fejlesztési terv a időszakra FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközműszolgáltató * Víziközműszolgáltató megnevezése: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Víziközműszolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvíz szolgáltatás Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Víziközműrendszer kódja: ** Fontossági sorrend 1 Átemelő szivattyú felújítás 4 db Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok Szennyvíz tisztító telep bukóvályú felújítás Szennyvíz tisztító telep 2 szintes ülepítő felújítás 5 Biológiai műtárgy felújítás 6 I. sz Átemelő Felújítása 7 VI. sz Átemelő Felújítása 8 Átemelő szivattyú felújítás 8 db 9 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 10 IV. sz Átemelő Felújítása 11 VII. sz Átemelő Felújítása 12 V. sz Átemelő Felújítása 13 III. sz Átemelő Felújítása 14 II. sz Átemelő Felújítása 15 VIII. sz Átemelő Felújítása 16 IX. sz Átemelő Felújítása 17 X. sz Átemelő Felújítása 18 XI. sz Átemelő Felújítása 19 XII. sz Átemelő Felújítása 20 XIII. sz Átemelő Felújítása 21 XIV. sz Átemelő Felújítása 22 Átemelő szivattyú felújítás 10db 23 Felújítás és pótlás megnevezése Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok Vízjogi létesítési/elvi engedély száma Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése Tervezett nettó költség (eft) Forrás megnevezése Megvalósítás időtartama Kezdés Befejezés Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú) Éves bérleti díj Rövid X Éves bérleti díj Rövid X Pályázati forrás Közép X X X X Pályázati forrás Közép X X X X Pályázati forrás Közép X X X X Pályázati forrás Közép X X X X Pályázati forrás Közép X X X X Éves bérleti díj Közép X X X X Éves bérleti díj Közép X X X X 1 A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint Éves bérleti díj Hosszú X X X X X X X X X X Éves bérleti díj Hosszú X X X X X X X X X X * a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni ** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKRkód évben tervezett felújítások és pótlások összesen: Ft Bérleti díj terhére Ft évben az előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező Ft Pályázati forrásból: Ft évben tervezett felújítások és pótlások összesen: Ft Ft évben az előre nem látható események miatt, váratlanul Ft évben tervezett felújítások és pótlások összesen: évben az előre nem látható események miatt, váratlanul Ft Ft évben tervezett felújítások és pótlások összesen: Ft

21 évben az előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer összesen: Ft 5, Ft A 2015ös adatok alapján tervezett éves bérleti díj Ft év összesen: Ft PL. Bérleti díj terhére Szennyvíz felújítás PL. Bérleti díj terhére Szennyvíz beruházás Ft Ft Ft

22 Gördülő fejlesztési terv a időszakra BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA A tervet benyújtó szervezet megnevezése: ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközműszolgáltató * Víziközműszolgáltató megnevezése: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Víziközműszolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvíz szolgáltatás Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Víziközműrendszer kódja: ** Fontossági sorrend 1 Szennyvízszivattyú beszerzése 2 db 2 Szennyvíziszap tároló lefedése 3 Beruházás megnevezése KPE 300 Szennyvíz vezeték kiépítése a VII.es átemelő és a szennyvíztelep között Vízjogi létesítési/elvi engedély száma szükséges Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése Megvalósítás időtartama Forrás megnevezése (eft) Kezdés Befejezés Tervezett nettó költség Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú) Éves bérleti díj Rövid X Pályázati forrás Közép X X Pályázati forrás Közép X X A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint Szennyvíztelep bejővő szennyvíz átfolyásmérőinek cseréje modernebb az irányítástechnológiába beépíthetőre szükséges Pályázati forrás Közép X 5 Gépi rács beszerzése 6 Szennyvízszivattyú beszerzése 8 db 7 Szennyvízszivattyú beszerzése Komplex térinformatikai rendszer megvalósítása Szennyvíz tisztító telep kapacitás bővítés AC 300 szennyvízvezeték cseréje tisztítóaknákkal, idomokkal 1650 fm AC 200 szennyvízvezeték cseréje tisztítóaknákkal, idomokkal 949 fm AC 250 szennyvízvezeték cseréje tisztítóaknákkal, idomokkal 452 fm Beton 400 szennyvízvezeték cseréje tisztítóaknákkal, idomokkal 980 fm szükséges * a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni ** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKRkód Pályázati forrás Közép X X Pályázati forrás Közép X X X X Pályázati forrás Hosszú X X X X X X X X X X Pályázati forrás Hosszú X X X X X X X X X X Pályázati forrás Hosszú X X X X X X X X X X Pályázati forrás Hosszú X X X X X X X X X X Pályázati forrás Hosszú X X X X X X X X X X Pályázati forrás Hosszú X X X X X X X X X X Pályázati forrás Hosszú X X X X X X X X X X 2017 Beruházások összesen: Bérleti díj terhére Ft Beruházások összesen: Pályázati forrásból: Ft Beruházások összesen: Ft Beruházások összesen: Ft A 2015ös adatok alapján tervezett éves bérleti díj Ft év összesen: Ft PL. Bérleti díj terhére Szennyvíz felújítás PL. Bérleti díj terhére Szennyvíz beruházás Ft Ft Ft

FÜLÖP KÖZSÉG KÖZMŰVES ÍVÓVÍZELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ VÍZIKÖZMŰ RENDSZER GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE

FÜLÖP KÖZSÉG KÖZMŰVES ÍVÓVÍZELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ VÍZIKÖZMŰ RENDSZER GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE KÖZSÉG KÖZMŰVES ÍVÓVÍZELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ VÍZIKÖZMŰ RENDSZER GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE Ellátásért felelős : Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp Arany János u. 19. Víziközmű-szolgáltató : Tiszamenti Regionális

Részletesebben

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÉS FÜLÖP KÖZSÉG KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉSÉT ÉS TISZTÍTÁSÁT BIZTOSÍTÓ VÍZIKÖZMŰ RENDSZER GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÉS FÜLÖP KÖZSÉG KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉSÉT ÉS TISZTÍTÁSÁT BIZTOSÍTÓ VÍZIKÖZMŰ RENDSZER GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÉS FÜLÖP KÖZSÉG KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉSÉT ÉS TISZTÍTÁSÁT BIZTOSÍTÓ VÍZIKÖZMŰ RENDSZER GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE Ellátásért felelős : Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 4264 Nyírábrány

Részletesebben

Tervezett éves forrás: Tervezett költség: Tartalék, hiány: Bicske, Váradi úti és Móricz úti átemelők bejelzéseinek kiépítése a szv.

Tervezett éves forrás: Tervezett költség: Tartalék, hiány: Bicske, Váradi úti és Móricz úti átemelők bejelzéseinek kiépítése a szv. A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Víziközmű-rendszer kódja:

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete március 31-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete március 31-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. március 31-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 34/2016.(III.31.) sz. önkormányzati határozat: A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Fegyvernek település

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. február 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. február 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. február 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 26/2015.(II.26.) sz. önkormányzati határozat: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Fegyvernek település

Részletesebben

Gördülő Fejlesztési Terv az üzemeltető cégek életében

Gördülő Fejlesztési Terv az üzemeltető cégek életében Gördülő Fejlesztési Terv az üzemeltető cégek életében 2016. május 24. Molnár Attila műszaki igazgató ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. Gördülő Fejlesztési Terv jogi szabályozása A víziközmű-szolgáltatás

Részletesebben

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSS)EFOGLALÓ TÁBLÁ)ATA

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSS)EFOGLALÓ TÁBLÁ)ATA Gördülő fejlesztési terv a - időszakra FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSS)EFOGLALÓ TÁBLÁ)ATA A tervet e yújtó szervezet : Bi ske Város Ö kor á yzata ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziköz

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. tv. szerinti 15 éves gördülő fejlesztési terv elfogadására

Tárgy: Javaslat a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. tv. szerinti 15 éves gördülő fejlesztési terv elfogadására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Nagy-György Tiborné vezető-főtanácsos Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. szerinti

Részletesebben

JAVASLAT. Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására

JAVASLAT. Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására Pásztó városi önkormányzat 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) 460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-152/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT

Részletesebben

Minden egyéb esetben a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el.

Minden egyéb esetben a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VK 1/2014. számú ajánlása a víziközműszolgáltatók és az ellátásért felelősök számára a gördülő fejlesztési tervek összeállításával, elkészítésével kapcsolatban.

Részletesebben

800 Bérleti díj. ja uár. 2016. december 31. rövid x

800 Bérleti díj. ja uár. 2016. december 31. rövid x Gördülő fejlesztési terv a - időszakra FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSS)EFOGLALÓ TÁBLÁ)ATA A tervet e yújtó szervezet : Fel sút község Ö kor á yzata ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziköz

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 14/835-1/2015. A települési víziközmű rendszer 15 éves (2016-2030) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása

1. NAPIREND Ügyiratszám: 14/835-1/2015. A települési víziközmű rendszer 15 éves (2016-2030) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása 1. NAPIREND Ügyiratszám: 14/835-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A települési víziközmű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselőtestülete 2015. július 16.i rendkívüli ülésére Tárgy: Víziközművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása. amely létrejött egyrészről az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt.

MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása. amely létrejött egyrészről az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt. a 189/2013.(IX.13.) számú Ökt. határozat 1. sz. melléklete MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása amely létrejött egyrészről az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt. Székhely: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

Megvalósítás várható időtartama

Megvalósítás várható időtartama Gördülő fejlesztési terv a 2017. 2031. időszakra A tervet benyújtó szervezet : BAKONYKARSZT Víz és Csatornamű Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközműszolgáltató Víziközműszolgáltató

Részletesebben

Előterjesztés. a víziközművek gördülő fejlesztési tervének évi megvalósításáról

Előterjesztés. a víziközművek gördülő fejlesztési tervének évi megvalósításáról Előterjesztés a víziközművek gördülő fejlesztési tervének évi megvalósításáról 1. előterjesztés száma: 138/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 3. előterjesztés készítésében közreműködő

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Bányász Csaba jogi szakreferens

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Bányász Csaba jogi szakreferens Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Bányász Csaba jogi szakreferens Tárgy: Javaslat az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. és Kazincbarcika Város Önkormányzata között

Részletesebben

A Képviselő-testület 32/2016. (I. 21.) sz. kt. határozatának melléklete Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft Gördülő Fejlesztési terve.

A Képviselő-testület 32/2016. (I. 21.) sz. kt. határozatának melléklete Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft Gördülő Fejlesztési terve. A Képviselő-testület 32/2016. (I. 21.) sz. kt. határozatának melléklete Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft Gördülő Fejlesztési terve Beruházási terv Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: ivóvíz Víziközmű-rendszer

Részletesebben

2014. március 27-i rendes ülésére

2014. március 27-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-i rendes ülésére Tárgy: DRV Zrt.-vel kapcsolatos ügyek, gördülő fejlesztési terv.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Balatonújlak Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. Tel.:85/575065 Ügyiratszám: 25/4/2016. 3. számú előterjesztés E l ő t e r j e s z t é s Balatonújlak Község

Részletesebben

A Képviselő-testület 331/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozatának melléklete. Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft Gördülő Fejlesztési terve

A Képviselő-testület 331/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozatának melléklete. Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft Gördülő Fejlesztési terve A Képviselő-testület 331/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozatának melléklete Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft Gördülő Fejlesztési terve Beruházási terv Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: szennyvíz Víziközmű-rendszer

Részletesebben

Veszprém, Pápai út 41.

Veszprém, Pápai út 41. 1. sz. melléklet Veszprém, Pápai út 41. BAKONYKARSZT ZRT. AMORTIZÁCIÓS ELSZÁMOLÁS 2006-2010. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA ! "#$ % "% & *) 1),$ -"$ - $ "0 - # $ & &./ 1 & /. "0 "%#, " %.% 2 3 2 4 4 54 54 4 7 6& 3&,$

Részletesebben

Gördülő Fejlesztési Terv

Gördülő Fejlesztési Terv A Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) módszertani fejlesztése Gőcze Ferenc Márkus Dániel Sopron 2015 Gördülő Fejlesztési Terv jogszabályi elvárásai A GFT vízi közmű rendszerenként és fejlesztési ütemenként

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére ELŐTERJESZTÉS Előterjesztő:. polgármester Mellékletek száma: nincs. Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek

Részletesebben

Jánossomorjai szennyvízelvezető és tisztító rendszer felújításai, pótlásai

Jánossomorjai szennyvízelvezető és tisztító rendszer felújításai, pótlásai Jánossomorjai szennyvízelvezető és tisztító rendszer felújításai, pótlásai Jánossomorjai szennyvízelvezető és tisztító rendszer 2016. évi felújításai, pótlásai feladatainak végrehajtási összegzése: Jánossomorjai

Részletesebben

Gördülő Fejlesztési Terv

Gördülő Fejlesztési Terv Gördülő Fejlesztési Terv 2017-2031 Kunszentmárton Közműves ivóvízellátás Víziközmű rendszer kódja: 11-32504-1-001-00-02 Kecskemét, 2016. augusztus 2 / 7 1 Alapadatok Víziközmű rendszer azonosítója: 1301

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI VIZIKÖZMŰVEK ÉVI MÓDOSÍTOTT BERUHÁZÁSI TERV teljesítése

NAGYKOVÁCSI VIZIKÖZMŰVEK ÉVI MÓDOSÍTOTT BERUHÁZÁSI TERV teljesítése NAGYKOVÁCSI VIZIKÖZMŰVEK 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT BERUHÁZÁSI TERV teljesítése 2012 évben indított munkák I. Előre nem tervezett értéknövelő munkák A keret terhére az alábbi munkák valósultak meg 2012-ben:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 33. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: Csatlakozási díj felülvizsgálata a Dombóvár és térsége

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Vízi közmű felújítási keret terhére tervezett rekonstrukciós munkák

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. NOVEMBER 25-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. Ács Rezsı polgármester

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. NOVEMBER 25-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. Ács Rezsı polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 214. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a víziközmő rendszer beruházási, felújítási és pótlási tervének jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

4. Napirend Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer közös képviselőjének megbízása ELŐTERJESZTÉS

4. Napirend Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer közös képviselőjének megbízása ELŐTERJESZTÉS 4. Napirend Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer közös képviselőjének megbízása 4. Napirend ELŐTERJESZTÉS Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer közös képviselőjének megbízása, megállapodás

Részletesebben

A Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) módszertani fejlesztése

A Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) módszertani fejlesztése A Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) módszertani fejlesztése Füstös András, Gőcze Ferenc - BDL Kft. MHT Miskolc 2016 Eddig beadott Gft-k: szemelvények a MEKH tapasztalataiból Maszesz, XVII. Országos konferencia:

Részletesebben

7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat víziközmű-szolgáltatási feladatainak

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK szeptember 10. napi RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1. Napirendi pont

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK szeptember 10. napi RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1. Napirendi pont Tárgy: Döntés a Harkányi Gyógyfürd Zrt. 2454/1 hrsz. alatti területén csúszda 1-es ütem kivitelez jének kiválasztásáról Melléklet: - E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. szeptember

Részletesebben

Gördülő Fejlesztési Terv

Gördülő Fejlesztési Terv A Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) módszertani fejlesztése Gőcze Ferenc, Füstös András - BDL Kft. Molnár Attila ÉRV Zrt. Főmérnöki Értekezlet Miskolc 2015 Gördülő Fejlesztési Terv jogszabályi elvárásai A

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2016. január

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Fővárosi Vízművek Zrt.-vel

Részletesebben

Dinamikus Költségelemzés (DCC): hatékony módszer a hatékony fejlesztésekért. Czeglédi Ildikó okl.közgazdász közművagyon-gazdálkodási szakértő

Dinamikus Költségelemzés (DCC): hatékony módszer a hatékony fejlesztésekért. Czeglédi Ildikó okl.közgazdász közművagyon-gazdálkodási szakértő Dinamikus Költségelemzés (DCC): hatékony módszer a hatékony fejlesztésekért Czeglédi Ildikó okl.közgazdász közművagyon-gazdálkodási szakértő A módszertani fejlesztés szükségessége Elhúzódó projekt előkészítések

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 135/2014. (IX.18.) határozata

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 9-én megtartott

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Egyeki telephelyeinek 2013. évi működéséről

BESZÁMOLÓ a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Egyeki telephelyeinek 2013. évi működéséről EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Miluczky Attila polgármester úr részére 4069 EGYEK Fő u. 3. sz. Ikt. szám: /2013. Ügyintéző: Balla Marianna Kanyuk János Kerekes János Tárgy: Beszámoló 2013.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 1. rész: Vállalkozási szerződés szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére Tiszalúc Nagyközségben FIDIC piroskönyv szerint; 2. rész: Vállalkozási szerződés szennyvíztisztító telep építésére Tiszalúc Nagyközségben

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. augusztus 28án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez 84/2014.(VIII.28.) Kt. Hat. 85/2014.(VIII.28.) Kt. Hat. Nagy Szilárd polgármester

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 161/2011. (IX.29.) sz. önkormányzati határozat: KEOP-1.2.0 jelű Települési szennyvíztisztító

Részletesebben

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés. Címe: A Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés. Címe: A Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról Előterjesztés: Címe: A Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról Testületi ülés dátuma: 2016. 10. 27. Készítés ideje: 2016. 10. 21. Készítette: dr.

Részletesebben

Imreh György. Előadás szerzői: Előadó: A vízkincset nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! Soósné Harsányi Sarolta Renkó Ádám

Imreh György. Előadás szerzői: Előadó: A vízkincset nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! Soósné Harsányi Sarolta Renkó Ádám A vízkincset nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! A digitális objektum nyilvántartás helyzete és jelentősége a BAKONYKARSZT Zrt.-nél, különös tekintettel a kötelezően előírt vagyonértékelési

Részletesebben

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160767.242189

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160767.242189 1. oldal, összesen: 6 oldal 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról 2013.05.30 1 24/2013. (V.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26.-i ülésére Tárgy: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény. 11. (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üi.: 22-154/2014. Tárgy: Víziközmű-rendszerek térítésmentes átruházása Mell.:

Részletesebben

SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS

SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS HÉB HUNGÁRIA ÉPÍTŐ ÉS BEFEKTETÉSI KFT. 1095 BUDAPEST, IPAR U. 7. B ÉP. VII. EM. 2. JÁNOSHALMA-MÉLYKÚT IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT KEOP-1.3.0/09-11-2011-008 SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS Kedvezményezett: Jánoshalma

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

Szabályzat. Üzemeltetés: a napi üzemeltetést, karbantartást és hibaelhárítást felölelő tevékenység.

Szabályzat. Üzemeltetés: a napi üzemeltetést, karbantartást és hibaelhárítást felölelő tevékenység. Szabályzat a pótlási, felújítási, korszerűsítési, műszaki fejlesztési, hibajavítási valamint a karbantartási munkák fogalmi meghatározásához és alkalmazásához Fogalom meghatározások Üzemeltetés: a napi

Részletesebben

Gördülő Fejlesztési Terv

Gördülő Fejlesztési Terv Gördülő Fejlesztési Terv 2017-2031 Kerekegyháza Közműves ivóvízellátás Víziközmű rendszer kódja: 11-22530-1-001-00-03 Kecskemét, 2016. augusztus 2 / 6 1 Alapadatok Víziközmű rendszer azonosítója: 1106

Részletesebben

24/2013. (V. 29.) NFM rendelet a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról

24/2013. (V. 29.) NFM rendelet a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról 24/201 (V. 29.) NFM rendelet a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról A víziközmű-szolgáltatásról szóló 201 évi CCIX. törvény

Részletesebben

Gördülő Fejlesztési Terv

Gördülő Fejlesztési Terv Gördülő Fejlesztési Terv 2017-2031 Kunszentmárton Közműves szennyvízelvezetés és tisztítás Víziközmű rendszer kódja: 21-32504-1-001-00-00 Kecskemét, 2016. augusztus 2 / 8 1. Alapadatok Víziközmű rendszer

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS Püspökladány Városi Sporttelep öltözőjének felújításáról A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ)

Részletesebben

J a v a s l a t. a vagyonkezelésbe adott víziközmű vagyonon évben elvégzendő felújítások jóváhagyására

J a v a s l a t. a vagyonkezelésbe adott víziközmű vagyonon évben elvégzendő felújítások jóváhagyására J a v a s l a t a vagyonkezelésbe adott víziközmű vagyonon 2012. évben elvégzendő felújítások jóváhagyására Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft ügyvezetője Ózd, 2011. november 24. A vízközmű vagyon Vagyonkezelői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Iktatószám: 10437/2011. A napirend előterjesztője: Az előterjesztést

Részletesebben

Dr. Kiss Tibor cégvezető 1. sz. melléklet

Dr. Kiss Tibor cégvezető 1. sz. melléklet Dr. Kiss Tibor cégvezető 1. sz. melléklet Kód-szám Azonosító Fokszám Pécs-Vasas, Pécs-Hird, Pécs-Somogy, Flórián telep Megnevezés Bruttó Nettó érték érték (Ft) (Ft) Számított nettó ÉCS (Ft) leírási kulcs

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hernyék. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év augusztus hó 25. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Hernyék. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év augusztus hó 25. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év augusztus hó 25. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 18/2015. (VIII.25.) 19/2015. (VIII.25.) 20/2015.(VIII.25.)

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tel.: 56/556-010 Meghívó FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. SZEPTEMBER 14-én HÉTFŐN -15 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST

Részletesebben

MaSzeSz Konferencia Lajosmizse 2011.május 17-18. 18. Szeged csatornázása és szennyvíztisztítása eredmények tapasztalatok Mit terveztünk? 391 km csatorna, 14 353 db ingatlan bekötés 36 db közbenső átemelő,

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. augusztus 28.-i ülésére Önkormányzata víziközmű rendszerének gördülő fejlesztési terv javaslatáról Tisztelt Képviselő- testület!

Részletesebben

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit A vízi közmű beruházások EU finanszírozása Dr. Nagy Judit A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos alapelvei a természeti erőforrások

Részletesebben

Eleveniszapos szennyvíztisztítás biotechnológiai fejlesztései, hatékony megoldások Kivitelezés, üzemeltetés, pályázati lehetőségek

Eleveniszapos szennyvíztisztítás biotechnológiai fejlesztései, hatékony megoldások Kivitelezés, üzemeltetés, pályázati lehetőségek Eleveniszapos szennyvíztisztítás biotechnológiai fejlesztései, hatékony megoldások Kivitelezés, üzemeltetés, pályázati lehetőségek Zsámbék 1016.04.20. Mészáros József csatornázási ágazat, műszaki vezető

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 3. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a víziközmű szolgáltatásról

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, SZEPTEMBER 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, SZEPTEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 477 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 53 000 ; 53 00 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /06.. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Közműves Ivóvízellátására

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2016. JANUÁR 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2016. JANUÁR 28. 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 119-../2016. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Község

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 3. Tárgy: Vízi közmű vagyon 2015. évi vagyonkezelési díjának megállapítása, vagyonkezelési szerződés módosítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc-Akli és Szarvaskút városrész szennyvízkezelésének megoldására megvalósíthatósági tanulmányterv

Részletesebben

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VK 2/2013. számú ajánlása

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VK 2/2013. számú ajánlása A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VK 2/2013. számú ajánlása a víziközmű-szolgáltatói működési engedély egyes mellékleteinek tartalmára A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: 2010. május 18.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: 2010. május 18. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT A 493/2009.(VI.23.) Kt. számú határozat módosítására Készítette: Kiss István OSZI igazgató Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

HU-Tököl: Szennyvíztisztító építése 2013/S 030-046006. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 27.11.2012, 2012/S 228-375232)

HU-Tököl: Szennyvíztisztító építése 2013/S 030-046006. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 27.11.2012, 2012/S 228-375232) 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:46006-2013:text:hu:html HU-Tököl: Szennyvíztisztító építése 2013/S 030-046006 Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.június 29-i ülésére 966-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S 2011.június 29-i ülésére Tárgy: A csatornadíjba beépített fejlesztési hányadból finanszírozott 2011. évi víziközmű fejlesztések megvalósítása Kerekegyházán Az előterjesztést

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:.1-11 / 2016. Sorszám: 17. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 24.napján tartandó ülésére

Részletesebben

24/2013. (V. 29.) NFM rendelet. a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról

24/2013. (V. 29.) NFM rendelet. a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról Hatály: 2013.V.30. - 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról A víziközmű-szolgáltatásról szóló

Részletesebben

A Fővárosi Vízművek Zrt. Vízbiztonsági tervének, a jogszabályi változások által szükségessé vált átdolgozásának módszere

A Fővárosi Vízművek Zrt. Vízbiztonsági tervének, a jogszabályi változások által szükségessé vált átdolgozásának módszere H-1134 Budapest, Váci út 23-27. Postacím: 1325 Bp., Pf.: 355. Telefon: 465 2400 Fax: 465 2961 www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu A Fővárosi Vízművek Zrt. Vízbiztonsági tervének, a jogszabályi változások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Szám: 1-56/2016. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT a 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésével kapcsolatos támogatási igény benyújtására

Részletesebben

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 24. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i ülésére Előterjesztés Képviselő-testületének 2016. december 15-i ülésére 7. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekkel kapcsolatos döntések meghozatala Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE

VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE 1. Ivóvízellátás A településen közüzemi vízmû és vízhálózat üzemel. A szükséges ivóvizet 2 db mélyfúrású kút biztosítja. A kutak vize vas és mangántartalmú, vízkezelést tesz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Javaslat a szennyvízcsatorna 2011. évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György - 2 - Tisztelt

Részletesebben

Műanyag csövek szerepe a víziközmű szolgáltatásban

Műanyag csövek szerepe a víziközmű szolgáltatásban Műanyag csövek szerepe a víziközmű szolgáltatásban Műanyagcső konferencia Budapest 2017. Radács Attila MaVíz Műszaki Bizottság Magyar Víziközmű Szövetség 41 víziközmű szolgáltató az országban Ivóvízellátás

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/490-5/2010. TÁRGY: EGYES VÍZIKÖZMŰVEK ÜZEMELTETÉSI JOGÁNAK MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLET: 3 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8/490-5/2010. TÁRGY: EGYES VÍZIKÖZMŰVEK ÜZEMELTETÉSI JOGÁNAK MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLET: 3 DB IKTATÓSZÁM: 08-8/490-5/2010. TÁRGY: EGYES VÍZIKÖZMŰVEK ÜZEMELTETÉSI JOGÁNAK MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLET: 3 DB E LŐTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010 JÚNIUS 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 2015. FEBRUÁR 19. LAKOSSÁGI BEKÖTÉSEK a "Szigetszentmiklós, Bucka városrész szennyvízcsatornázás és a szennyvíztisztító telep bővítése" tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 azonosító

Részletesebben

ELKÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS KÖZHITELES VÍZIKÖZMŰ KATASZTER KEOP /

ELKÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS KÖZHITELES VÍZIKÖZMŰ KATASZTER KEOP / ELKÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS KÖZHITELES VÍZIKÖZMŰ KATASZTER KEOP - 1.4.0/12-2013-0001 ELKÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS KÖZHITELES VÍZIKÖZMŰ KATASZTER KEOP - 1.4.0/12-2013-0001 A PROJEKT 2007. augusztus 1-jén az Európai

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: 2009. június 18.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: 2009. június 18. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT A 173/2009.(III.19) Kt. számú határozat módosítására Készítette: Kiss István OSZI igazgató Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

AZ AQVATOR KFT., SEM ALVÁLLALKOZÓI EZEN MUNKÁÉRT SEMMILYEN DÍJAT, VAGY KÖLTSÉGET NEM KÖVETELHETNEK A FELHASZNÁLÓKTÓL/LAKOSOKTÓL

AZ AQVATOR KFT., SEM ALVÁLLALKOZÓI EZEN MUNKÁÉRT SEMMILYEN DÍJAT, VAGY KÖLTSÉGET NEM KÖVETELHETNEK A FELHASZNÁLÓKTÓL/LAKOSOKTÓL Címzettek: Tápiómenti Kistérség lakosai Tárgy: Tájékoztatás a Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása megnevezésű, KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021 pályázati azonosító alatt jóváhagyott

Részletesebben

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a szennyvízcsatorna 2009. évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György - 2 - Tisztelt

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-i ülésére 7965-2/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010.évi és értékhatár alatti beszerzési

Részletesebben

MÛSZAKI LEÍRÁS ROHOD. Településrendezési tervéhez. A község külterületén az alábbi csatornák találhatók:

MÛSZAKI LEÍRÁS ROHOD. Településrendezési tervéhez. A község külterületén az alábbi csatornák találhatók: 1 MÛSZAKI LEÍRÁS ROHOD Településrendezési tervéhez 1) Általános vízgazdálkodás jellemzése: Rohod község a 46. számú Nyíri belvízrendszer területén helyezkedik el. Domborzata tagolt, változatos terepviszonyok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 46/2016. (V. 5.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 5.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat a Telepi Óvoda energetikai és gépészeti

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Tárgy: Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése című projekthez kapcsolódó szükséges döntések meghozatala

Részletesebben