AZ ALKOTÓ ELEM. Fedezd fel, mire születtél, és minden megváltozik

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ALKOTÓ ELEM. Fedezd fel, mire születtél, és minden megváltozik"

Átírás

1 AZ ALKOTÓ ELEM Fedezd fel, mire születtél, és minden megváltozik

2 3 AZ ALKOTÓ ELEM Fedezd fel, mire születtél, és minden megváltozik SIR KEN ROBINSON LOU ARONICA KÖZREMÛKÖDÉSÉVEL

3 4 AZ ALKOTÓ ELEM A fordítás alapja: Ken Robinson Lou Aronica: The Element: How Finding Your Passion Changes Everything, Penguin Books, 2010 Ken Robinson, PhD., Lou Aronica, 2010 Fordította Kõrös László, 2010 Szerkesztette: Lázár Balázs Borítóterv: Borzák Márton HVG Könyvek Kiadóvezetõ: Budaházy Árpád Felelõs szerkesztõ: Török Hilda ISBN: Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármely formában vagy eszközzel elektronikus, fényképészeti úton vagy más módon a kiadó engedélye nélkül közölni. Kiadja a HVG Kiadó Zrt., Budapest, 2010 Felelõs kiadó: Szauer Péter Nyomdai elõkészítés: Kedves László Nyomás: AduPrint Kft. Felelõs vezetõ: Tóth Zoltán

4 Tartalom 5 TARTALOM BEVEZETÕ 9 ELSÕ FEJEZET: Az alkotó elem 13 MÁSODIK FEJEZET: Gondolkodj másként! 45 HARMADIK FEJEZET: Minden képzeletet 75 felülmúló fantáziánk NEGYEDIK FEJEZET: A zónában 111 ÖTÖDIK FEJEZET: Találj rá a törzsedre! 135 HATODIK FEJEZET: Mit szólnak majd hozzá? 171 HETEDIK FEJEZET: Szerencsésnek érzed magad? 200 NYOLCADIK FEJEZET: Valaki segít nekem 215 KILENCEDIK FEJEZET: Már túl késõ? 236 TIZEDIK FEJEZET: Pénzért vagy szerelembõl 260 TIZENEGYEDIK FEJEZET: Boldogulás 281 UTÓSZÓ 313 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 325 NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ 328

5 Nõvéremnek, Ethel Lenának és fivéreimnek, Keithnek, Dereknek, Iannek, Johnnak és Neilnek, csodálatos szüleimnek, Ethelnek és Jimnek, továbbá lányomnak, Kate-nek, valamint lelki társamnak, Terrynek. Ezt a könyvet Nektek írtam, sokféle tehetségetek elismeréseképpen, és hogy kifejezzem hálámat, amiért annyi szeretettel és nevetéssel gazdagítjuk egymás életét. Valójában akkor vagyok alkotó elememben, ha Veletek és szeretteitekkel lehetek! 7

6 BEVEZETÕ 9 BEVEZETÕ Néhány évvel ezelõtt hallottam egy csodálatos történetet, amelyet nagyon szívesen osztok meg másokkal. Egy általános iskolai tanító rajzórát tartott egy csoportnyi hatéves gyereknek. Az osztályterem végében ült egy kislány, aki rendszerint nemigen figyelt az iskolában nem így azonban a rajzórán! A lányka több mint húsz percen át ült és elmélyülten, karjait rajzlapja köré kerítve munkálkodott. A tanítót megigézte a látvány. Végül megkérdezte a kislánytól, mit rajzol, aki anélkül, hogy felnézett volna, így felelt: Istent rajzolom. A tanító elcsodálkozott: De hiszen senki sem tudja, hogy Isten milyen! Egy perc, és megtudják! mondta a kislány. Nekem azért tetszik ez a történet, mert arra figyelmeztet bennünket, hogy a kisgyerekek fantasztikusan biztosak elképzeléseik helytálló voltában. Felnõvén többségünk elveszíti ezt a magabiztosságot. Kérdezzük csak meg egy osztálynyi elsõstõl, hogy melyikük tartja magát kreatívnak, és mindnyájan a magasba nyújtják majd a kezüket. Tegyük fel ugyanezt a kérdést egy csapat végzõs egyetemistának: a többség nem mozdul majd. Mély meggyõzõdésem, hogy valamennyien elképesztõ természetes képességekkel jövünk világra, amelyek közül aztán jó néhánnyal elveszítjük a kapcsolatot. Bizarr módon annak, hogy ez bekövetkezik, iskoláztatásunk az egyik fõ oka. Az eredmény, hogy nagyon sok ember soha

7 10 AZ ALKOTÓ ELEM még csak érintkezésbe sem kerül saját valóságos képességeivel, s ezért nem is tudja, valójában mire lenne képes, mit érhetne el. Ebben az értelemben azt sem tudják, hogy kicsodák is valójában. Nagyon sokat utazom, és világszerte munkakapcsolatban vagyok emberekkel. Együttmûködöm oktatási intézményekkel, vállalatokkal, nonprofit szervezetekkel. Sok helyen találkoztam már olyan diákokkal, akik próbálták elképzelni jövõjüket és nem tudták, hol is kezdjék. Találkoztam már olyan aggódó szülõkkel, akik igyekeztek segíteni gyerekeiknek, ehelyett azonban inkább eltávolították õket tényleges képességeiktõl, mégpedig abban a feltételezésben, hogy gyermekeiknek az érvényesülés hagyományos útjait kell követniük. Beszélgettem már olyan munkaadókkal, akik nagy igyekezettel próbálták felismerni és jobban kiaknázni a vállalataiknál dolgozók képességeit. Mára a számát sem tudom, hány olyan emberrel tárgyaltam, akik voltaképpen azt sem tudták, hogy személy szerint mire képesek, és azt sem, hogy mire vágynak. Nem élvezik, amivel történetesen foglalkoznak, közben azonban sejtelmük sincs, igazából mi elégítené ki õket. Ismerek viszont olyanokat is, akik a legkülönbözõbb tevékenységekben értek/érnek el nagy sikereket, s akik elképzelni sem tudnák, hogy bármi egyébbel foglalkozzanak. Meggyõzõdésem, hogy az õ történeteik mindnyájunk számára fontos tanulságokkal szolgálnak az emberi képességek és kiteljesedés természetét illetõen. A világ különbözõ pontjain tartok elõadásokat mindenféle rendezvényeken, s ennek során úgy tapasztalom, hogy ezek az igaz történetek legalább annyira meggyõzik az embereket, hogy másként kell gondolkodnunk önmagunkról és arról, hogy miként bánjunk az életünkkel, mint a statisztikák és a szakemberek véleményei arról, hogyan iskoláztassuk gyermekeinket és irányítsuk szervezeteinket/vállalkozásainkat.

8 BEVEZETÕ 11 E könyvben történetek sokasága olvasható arról, milyen utakat tettek meg nagyon különbözõ emberek, kreativitásuk kibontakoztatása során. Jó néhányukkal kifejezetten ennek a könyvnek a kedvéért készítettünk interjút. Elmondták, hogyan ismerték fel egyedülálló képességeiket, hogyan értek el nagy sikereket és tettek szert kényelmes megélhetésre pusztán azáltal, hogy azt csinálják, amiben gyönyörûségüket lelik. Rám az gyakorol mély benyomást, hogy az utak, amelyeket bejártak, gyakran korántsem voltak szokványosak, éles kanyarok, irányváltások, meglepõ események tarkították. Gyakran megtörtént, hogy interjúalanyaim közölték: beszélgetéseink során olyan gondolatok és tapasztalatok tudatosultak bennük, amelyekrõl ilyen formában még sohasem beszéltek. A felismerés pillanatáról. Tehetségük kibontakozásáról. Családjuktól, barátaiktól, tanáraiktól kapott bátorításról vagy ennek ellenkezõjérõl. Mindarról, aminek segítségével mégiscsak átverekedték magukat az akadályok során. Történeteik mégsem tündérmesék. Mindannyian bonyolult, kihívásokkal teli életet élnek. Az út, amelyet egyénileg megtettek, nem volt sem könnyû, sem egyenes. Mindegyikük megélte a maga katasztrófáit és diadalait. Egyikük élete sem tökéletes, azonban valamennyien idõrõl idõre átélnek pillanatokat, amelyekben ízelítõt kapnak a tökéletességbõl. Történeteik nemritkán igencsak érdekfeszítõek. Ez a könyv azonban igazából nem róluk szól hanem rólunk. Azért írtam, hogy átfogóbb képet fessek az emberi tehetségrõl és kreativitásról, valamint annak mindnyájunk számára kínálkozó elõnyeirõl, ha megfelelõ kapcsolatot alakítunk ki saját egyéni képességeinkkel és szenvedélyeinkkel. E könyv olyan dolgokról szól, amelyek alapvetõ fontosságúak életünkben, illetve gyermekeink, diákjaink, munkatársaink életében. Az alkotó elemet annak

9 12 AZ ALKOTÓ ELEM a helynek a leírására alkalmazom, ahol találkoznak egymással azok a dolgok, amelyeket szívesen teszünk, és azok, amelyekben jók vagyunk. Hitem szerint lényeges, hogy mindnyájan megtaláljuk saját elemünket, nem egyszerûen azért, mert így elégedettebb emberekké leszünk, hanem mert ahogyan világunk fejlõdik, közösségeink és intézményeink puszta jövõje múlik majd ezen. A világ ma gyorsabban változik, mint történelmünk során bármikor. Legszebb reményünk a jövõre, hogy az emberi lét új korszakához a humán rátermettség új paradigmáját dolgozzuk ki. Új módon kell majd megközelítenünk a tehetség gondozásának fontosságát, egyidejûleg tudatosítanunk kell magunkban, hogy a tehetség minden egyén esetében különbözõ módon nyilvánul meg. Olyan környezeteket kell létrehoznunk iskoláinkban, munkahelyeinken, közhivatalainkban, amelyekben minden egyes ember inspirálva érzi magát, hogy kreatív módon fejlõdjék. Gondoskodnunk kell arról, hogy mindenkinek legyen esélye tenni, amit tennie kellene, s arról, hogy felfedezze magában az alkotó elemet mégpedig a saját egyedi módján. Ez a könyv himnusz az emberi tehetség és szenvedély lélegzetelállító sokféleségéhez, kivételes növekedési és fejlõdési potenciálunkhoz. Ugyancsak célja, hogy bemutassa, milyen feltételek közt borulnak virágba vagy sorvadnak el az emberekben meglévõ képességek. Szól arról is, miképpen tudunk valamennyien! még teljesebben részt venni a jelenben, s hogyan készülhetünk fel az egyetlen lehetséges módon egy tökéletesen megjósolhatatlan jövõre. Ahhoz, hogy a lehetõ legjobbat hozzuk ki magunkból és másokból, sürgõsen magunkévá kell tennünk az emberi tehetség egy tartalmasabb koncepcióját. Magunkévá kell tennünk az alkotó elemet.

Sheryl Sandberg. Dobd be magad!

Sheryl Sandberg. Dobd be magad! Sheryl Sandberg Dobd be magad! Sheryl Sandberg DOBD BE MAGAD! Nõk több szerepben A fordítás alapja: Sheryl Sandberg: Lean In: Women, Work, and the Will to Lead. Published in the United States by Alfred

Részletesebben

Michael Blastland Andrew Dilnot. Tigris, ami nincs. Lássunk át a számok erdején!

Michael Blastland Andrew Dilnot. Tigris, ami nincs. Lássunk át a számok erdején! Michael Blastland Andrew Dilnot Tigris, ami nincs Lássunk át a számok erdején! tigris_001_216_4korr.indd 3 6/27/08 1:54:12 PM A fordítás alapja: Michael Blastland Andrew Dilnot: The Tiger That Isn t: Seeing

Részletesebben

AZ ÜGYFÉL SIKERE A MI SIKERÜNK

AZ ÜGYFÉL SIKERE A MI SIKERÜNK AZ ÜGYFÉL SIKERE A MI SIKERÜNK Mahan Khalsa Randy Illig AZ ÜGYFÉL SIKERE A MI SIKERÜNK Gyakorlati útmutató értékesítőknek és tanácsadóknak A fordítás alapja: Mahan Khalsa Randy Illig: Let s Get Real or

Részletesebben

PATRICK LENCIONI KELL EGY CSAPAT. A sikeres együttműködés 5 akadálya

PATRICK LENCIONI KELL EGY CSAPAT. A sikeres együttműködés 5 akadálya PATRICK LENCIONI KELL EGY CSAPAT A sikeres együttműködés 5 akadálya PATRICK LENCIONI KELL EGY CSAPAT A sikeres együttműködés 5 akadálya A fordítás alapja: The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership

Részletesebben

ADNI ÉS KAPNI. A siker rejtett dinamikája. Adam M. Grant

ADNI ÉS KAPNI. A siker rejtett dinamikája. Adam M. Grant ADNI ÉS KAPNI ADNI ÉS KAPNI A siker rejtett dinamikája Adam M. Grant A fordítás alapja: Adam Grant: Give and Take: A Revolutionary Approach to Success. Published by arrangement with Penguin Group (USA)

Részletesebben

Ha-Joon Chang. 23 dolog, amit nem mondtak el a kapitalizmusról

Ha-Joon Chang. 23 dolog, amit nem mondtak el a kapitalizmusról Ha-Joon Chang 23 dolog, amit nem mondtak el a kapitalizmusról 1 Ha-Joon Chang 23 dolog, amit nem mondtak el a kapitalizmusról 3 A fordítás alapja: Ha-Joon Chang: 23 Things They Don t Tell You About Capitalism.

Részletesebben

YETT ÁM HEL A REKL AI CS MÁNY

YETT ÁM HEL A REKL AI CS MÁNY MÁNYAI CSABA Reklám helyett A marketing új logikája: Marketing Interakció Tervezés és az új típusú ügynökségek A fordítás alapja: Csaba Mányai: Instead of Advertising: Interaction Design for Marketing

Részletesebben

Edward de Bono NEM MINDEN. FEKETE vagy FEHÉR

Edward de Bono NEM MINDEN. FEKETE vagy FEHÉR Edward de Bono NEM MINDEN FEKETE vagy FEHÉR Edward de Bono NEM MINDEN FEKETE vagy FEHÉR A kreatív gondolkodás természetrajza A fordítás alapja: Edward de Bono: I Am Right You Are Wrong: From This to the

Részletesebben

BEVEZETŐ. Peter Senge

BEVEZETŐ. Peter Senge BEVEZETŐ Peter Senge Örömmel tettem eleget annak a felkérésnek, hogy felfrissítsem az előszót barátom és kollégám, J. Jaworski Szinkronicitás, A vezetés belső útja című könyvének magyar kiadásához. 2004

Részletesebben

Feldmár András Most vagy soha FELDMAR_MOSTVAGYSOHA_5.indd 1 3/7/14 1:16 PM

Feldmár András Most vagy soha FELDMAR_MOSTVAGYSOHA_5.indd 1 3/7/14 1:16 PM Feldmár András Most vagy soha A kötet gondozásában közremûködött a Feldmár Intézet. A Feldmár Intézet szellemi mûhely, amely a filozófia, az etika és az interperszonális fenomenológia eszközeivel közelít

Részletesebben

Seth Godin. A holtponton ne add fel!

Seth Godin. A holtponton ne add fel! Seth Godin A holtponton ne add fel! Seth Godin A holtponton ne add fel! A fordítás alapja: Seth Godin: The Dip: A Little Book that Teaches You When to Quit (and When to Stick). Portfolio, Penguin Group

Részletesebben

dr. Filippo Ongaro Úgy egyél, hogy jól legyél!

dr. Filippo Ongaro Úgy egyél, hogy jól legyél! dr. Filippo Ongaro Úgy egyél, hogy jól legyél! dr. Filippo Ongaro Úgy egyél, hogy jól legyél! KORSZAKALKOTÓ SZEMLÉLETVÁLTÁS A TÁPLÁLKOZÁSBAN A fordítás alapja: Filippo Ongaro: Mangia che ti passa: Uno

Részletesebben

Daron Acemoglu James A. Robinson MIÉRT BUKNAK EL NEMZETEK?

Daron Acemoglu James A. Robinson MIÉRT BUKNAK EL NEMZETEK? Daron Acemoglu James A. Robinson MIÉRT BUKNAK EL NEMZETEK? Daron Acemoglu James A. Robinson MIÉRT BUKNAK EL NEMZETEK? A hatalom, a jólét és a szegénység eredete A fordítás alapja: Daron Acemoglu James

Részletesebben

dr. Filippo Ongaro Úgy egyél, hogy lefogyjál!

dr. Filippo Ongaro Úgy egyél, hogy lefogyjál! dr. Filippo Ongaro Úgy egyél, hogy lefogyjál! dr. Filippo Ongaro Úgy egyél, hogy lefogyjál! EGÉSZSÉGES EVÕKÚRA EGY OLASZ ORVOSTÓL A fordítás alapja: Filippo Ongaro: Mangia che dimagrisci: Un metodo rivoluzionario

Részletesebben

Roman Krznaric Hogyan találjuk meg a nekünk való munkát?

Roman Krznaric Hogyan találjuk meg a nekünk való munkát? Roman Krznaric Hogyan találjuk meg a nekünk való munkát? Roman Krznaric Hogyan találjuk meg a nekünk való munkát? A fordítás alapja: Roman Krznaric: How to Find Fulfilling Work Macmillan, New York, 2012.

Részletesebben

MICHAEL BROOKS 13 REJTÉLY

MICHAEL BROOKS 13 REJTÉLY MICHAEL BROOKS 13 REJTÉLY MICHAEL BROOKS 13 REJTÉLY Korunk legizgalmasabb tudományos talányai A fordítás alapja: Michael Brooks: 13 Things That Don t Make Sense. The Most Intriguing Scientific Mysteries

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

A REALIZMUS EREJE. 50 Cent Robert Greene. Gengsztertörvények

A REALIZMUS EREJE. 50 Cent Robert Greene. Gengsztertörvények A REALIZMUS EREJE 50 Cent Robert Greene Gengsztertörvények 1 A REALIZMUS EREJE 50 Cent Robert Greene Gengsztertörvények egy rapperbó l lett üzletember tanácsai a sikerhez 3 LÁSS MINDENT OLYANNAK, AMILYEN!

Részletesebben

Rendkívüli cégek hétköznapi titkai HOGYAN ÉPÍTS HATÉKONY SZERVEZETET? 2009 Menedzsmentor www.menedzsmentor.com

Rendkívüli cégek hétköznapi titkai HOGYAN ÉPÍTS HATÉKONY SZERVEZETET? 2009 Menedzsmentor www.menedzsmentor.com Rendkívüli cégek hétköznapi titkai HOGYAN ÉPÍTS HATÉKONY SZERVEZETET? AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET A legtöbb vezető jelentős időt és energiát fektet olyan eszközök felkutatásába, amelyek bárminemű versenyelőnyt

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

A sikeres időgazdálkodás és életvitel 10 természettörvénye

A sikeres időgazdálkodás és életvitel 10 természettörvénye NNCL883-41Cv1.0 Hyrum Smith A sikeres időgazdálkodás és életvitel 10 természettörvénye A fordítás alapjául szolgáló eredeti kiadás: Hyrum W. Smith: The 10 Natural Laws of Successful Time and Life Management,

Részletesebben

Tanulságok minden idők legnagyobb vezetői példaképétől

Tanulságok minden idők legnagyobb vezetői példaképétől Ken Blenchard & PhilHodges: Vezess úgy, mint Jézus Tanulságok minden idők legnagyobb vezetői példaképétől "Minél többet olvasom a Bibliát, annál nyilvánvalóbbá lesz, hogy amit valaha is tanítottam vagy

Részletesebben

Miért várjunk a házasságig?

Miért várjunk a házasságig? Miért várjunk a házasságig? Írta: Tim Staffort A kiadványban szereplő adatok az Amerikai Egyesült Államok statisztikáiból származnak. A neveket néhány esetben megváltoztattuk. A kiadvány eredeti címe:

Részletesebben

Kapcsolat a szülőkkel. Az ifjúság társadalmi kötődéseinek narratívái

Kapcsolat a szülőkkel. Az ifjúság társadalmi kötődéseinek narratívái Kapcsolatok Az ifjúság társadalmi kötődéseinek narratívái A fiatalok társas kapcsolatait és egyéni cselekvéseit is meghatározza az a mód, ahogyan a környezetüket is jelentő kulturális teret és időt érzékelik.

Részletesebben

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf A DÁN/EJO hatkötetes sorozatának V. része Rolf Gollob/Peter Krapf Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára Fedezzük fel a gyermekjogokat! Tanóravázlatok

Részletesebben

50 FONTOS KÉRDÉS A VILÁGRÓL

50 FONTOS KÉRDÉS A VILÁGRÓL 50 FONTOS KÉRDÉS A VILÁGRÓL Keith Suter 50 FONTOS KÉRDÉS A VILÁGRÓL A fordítás alapja: Keith Suter s 50 things you want to know about world issues but were too afraid to ask, Transworld Publishers, a division

Részletesebben

NLP JOSEPH O CONNOR - JOHN SEYMOUR. Segítség egymás és önmagunk megértéséhez Pszichológiai gyakorlatok

NLP JOSEPH O CONNOR - JOHN SEYMOUR. Segítség egymás és önmagunk megértéséhez Pszichológiai gyakorlatok JOSEPH O CONNOR - JOHN SEYMOUR NLP Segítség egymás és önmagunk megértéséhez Pszichológiai gyakorlatok Róbert B. Dilts előszavával és John Grinder bevezetőjével Budapest, 2010 Minden gyakorlati idealistának

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó PÁLYÁZAT BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó

Részletesebben

Nézz a borító mögé! Útmutató az Élô Könyvtár szervezôi számára

Nézz a borító mögé! Útmutató az Élô Könyvtár szervezôi számára Az Élô Könyvtár éppúgy mûködik, mint egy rendes könyvtár az olvasók kikölcsönöznek egy "könyvet" egy rövid idôre. Csupán egy különbség van: az Élô Könyvtárban a Könyvek élô személyek, és a Könyv és olvasója

Részletesebben