Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Alapszabály módosítás Alapszabály módosítás Alapszabály módosítás Alapszabály módosítás Alapszabály módosítás Alapszabály módosítás 1

16 Alapszabály módosítás Alapszabály módosítás Alapszabály módosítás 2

17 4. TÖRZSKÖNYVEZÉS 4.1. Fogalom meghatározások a tenyésztési program törzskönyvi fejezetének alkalmazásában, Apaállat: az a hímivarú tenyészállat, amelyet az elismert tenyésztő szervezet a tenyésztési programjában előírtak szerint annak minősít. Származási igazolás: elismert tenyésztő szervezet által a tenyészállat és szaporítóanyag tenyésztési adatairól a törzskönyv alapján kiállított közokirat. Tenyészállat: olyan, azonosító számmal vagy jellel ellátott és a hatályos jogszabályok szerint nyilvántartott állat, amely egyedileg azonosítható, szüleit és nagyszüleit ugyanazon fajta törzskönyvébe jegyezték be, és maga a tenyészállat törzskönyvezett vagy törzskönyvezhető. Szarvasmarha fajtatiszta tenyészállat: olyan szarvasmarha, amelynek azonos fajtájú szülei és nagyszülei ugyanazon fajta főtörzskönyvébe bejegyezésre kerültek, és az egyed vagy bejegyezésre került vagy jogosult a főtörzskönyvbe való bejegyzésre. Nőivarú állatok esetében a főtörzskönyvi részbe azok az egyedek is bejegyezhetők, amelyek anyja és anyai nagyanyja melléktörzskönyvbe, de apja és mindkét nagyapja a főtörzskönyvi részbe sorolt. Tenyésztési hatóság: az állattenyésztési hatósági feladatok ellátásáért felelős szerv. Tenyésztési program: meghatározott gazdasági cél elérésére végzett tenyésztési tevékenységek sora és az ezek megvalósításához szükséges feltételrendszer (nyilvántartás, teljesítményvizsgálat, törzskönyvezés stb.). Tenyésztő egyesület, illetve szövetség: a tenyésztők által létrehozott olyan társadalmi szervezet, amelyet a tenyésztési hatóság tenyésztő szervezetként elismer, és amely a tagjai által jóváhagyott és a tenyésztési hatóság által elismert tenyésztési programot hajt végre. Tenyésztő szervezet: elismert tenyésztő egyesület, tenyésztő szövetség és tenyésztő vállalkozás. Törzskönyv: elismert tenyésztő szervezet által vezetett - a tenyésztési hatóság által hitelesített - közokirat, amely a tenyésztési programjába befogadott fajtatiszta tenyészállatok tenyésztési adatainak nyilvántartására és igazolására szolgál. Továbbá: a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól szóló 2009/157/EK (korábban: 77/504/EGK) tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében - olyan nyilvántartás, amelyet tagállam által elismert tenyésztő szervezet vezet, és amelybe egy adott fajta szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészállatait, az elődeik feltüntetésével bejegyezték vagy nyilvántartásba vették Törzskönyvezés: a tenyésztési adatok hiteles gyűjtése, tenyésztési főkönyvben vagy törzskönyvben történő nyilvántartása, feldolgozása, rendszerezése, igazolása és közzététele. Az állattenyésztési törvény végrehajtására kiadott, a tenyésztő szervezeti- és fajtaelismerés rendjéről szóló 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet I. számú melléklete értelmében a törzskönyvnek tartalmaznia kell főtörzskönyvi részt. A törzskönyv a tenyésztő szervezet elhatározása alapján tartalmazhat melléktörzskönyvi részt. A főtörzskönyvi részbe azok az állatok sorolhatók be, amelyek bejegyezhetők, valamint szüleik és nagyszüleik ugyanazon fajta főtörzskönyvében vannak bejegyezve

18 4.2. Az egyesület a magyar holstein-fríz fajta törzskönyvezését a vonatkozó hazai és nemzetközi jogszabályokban rögzített előírásainak megfelelően, valamint a nemzetközi szakmai szervezetek harmonizációs elveivel összhangban a következő szakmai követelmények betartásával végzi. Csak az az egyed törzskönyvezhető, amelynek a hatályos jogszabályoknak megfelelő egyedi azonosítása megtörtént, származásazonosítása ennek alapján elvégezhető és tulajdonosa kéri a törzskönyvbe sorolását. Az importból származó tenyészállat, embrió és termékenyítőanyag a fajta törzskönyvébe bejegyezhető jelen törzskönyvi szabályok alapján A holstein-fríz fajta, mint szabad besorolású világfajta hazai törzskönyve nyitott, amely főés melléktörzskönyvi részből áll Főtörzskönyv A főtörzskönyvbe vétel feltételei: Főtörzskönyvbe azok az egyedek sorolhatók, melyek ugyanazon fajtához tartozó törzskönyv fő szakaszába felvett szülőktől és nagyszülőktől származnak. Nőivarú állatok esetében a főtörzskönyvi részbe azok az egyedek is bejegyezhetők, amelyek anyja és anyai nagyanyja melléktörzskönyvbe, de apja és mindkét nagyapja a főtörzskönyvi részbe sorolt. Hímivarú állatok esetében apaállat (tenyészbika) besorolású csak a főtörzskönyvbe vétel feltételeinek megfelelő egyed lehet, amely holstein-fríz vérhányada eléri vagy meghaladja az R4 (96,88%-os) szintet. Egészen kivételes esetben, egyedi elbírálást követően (pl. a vöröstarka színváltozat tenyészbikái), más EU tagország holstein-fríz fajta törzskönyvében, az A főtörzskönyvi szakaszban regisztrált bikák honosítása során a fenti kritériumoktól való eltérés megengedett. A főtörzskönyv jelölése: A. A holstein-fríz főtörzskönyv teljesítmény szerint elhatárolt további osztályokat tartalmaz, melyeket a törzskönyvezés céljait szolgáló informatikai rendszerben tartunk nyilván A Szuperelit törzskönyv azokat a nőivarú egyedeket tartalmazza, amelyek teljesítmény-indexük alapján a fajta legjobb 5 százalékába tartoznak Az Elit törzskönyv azokat a nőivarú egyedeket tartalmazza, amelyek teljesítményindexük alapján a fajta legjobb 5 és 10 százalék közötti hányadába tartoznak

19 Melléktörzskönyv A melléktörzskönyvbe vétel feltételei A melléktörzskönyvbe színváltozatra való tekintet nélkül de annak megjelölésével -, származás alapján sorolhatók be azon egyedek, amelyek - származása legalább két ősi sorig igazolhatóan ismert, - ősei között nem szerepel speciális húshasznosítású fajta - holstein-fríz vérhányada eléri vagy meghaladja az 50%-ot. - amelyeknek apja dokumentálhatóan, főtörzskönyvi besorolású holstein-fríz tenyészbika és az adott egyed küllemi megjelenése alapján megfelel a fajtával szemben támasztott követelményeknek. A melléktörzskönyv jelölése: B A hivatalos származási igazolás (Angol nyelven: Official Pedigree Certificate) A Egyesülete származási igazolással látja el mindazon egyesületi tagsági viszonnyal rendelkező tenyésztők állatait, akik azt kérik; amennyiben az adott egyedek törzskönyvezésnek egyéb szakmai akadálya nincs Tenyésztési honosítás A Egyesülete a törzskönyvek kölcsönös elismerése jegyében valamennyi EHRC (Európai Holstein és Vörös Holstein Konföderáció), valamint WHFF (Holstein-fríz Világszövetség) tagországból importált törzskönyvezett tenyészállatát, embriót, illetve termékenyítőanyagát tenyésztési szempontból honosítja, törzskönyvének megfelelő szakaszába regisztrálja A törzskönyvből való törlés előírásai A magyar holstein-fríz fajta törzskönyvébe besorolt egyed a törzskönyvből nem zárható ki. Kivétel a minden kétséget kizáró szándékos, valótlan adatközlés. Ez esetben az állatot a törzskönyvből törölni, a tartót pedig figyelmeztetni kell. Értelmezés jogszabályi hivatkozások: Az uniós hatályos szabályozás körében a szarvasmarhák törzskönyvezésének feltételeiről szóló 84/419/EGK 1. cikk rendelkezéseiben egyértelműen kimondja, hogy ahhoz, hogy egy egyed bekerüljön a megfelelő törzskönyv fő szakaszába, a) ugyanazon fajtához tartozó törzskönyv fő szakaszába felvett szülőktől és nagyszülőktől kell származnia, b) azonosítani és nyilvántartásba venni szükséges, c) valamint származási lappal kell rendelkeznie. Az uniós szabályozás is lehetővé teszi azonban a fajtatiszta tenyészállat kritériumainak meg nem felelő egyedek kiegészítő törzskönyvi nyilvántartását a 3. cikk előírásai szerint a törzskönyvet vezető, elismert tenyésztő egyesület döntése alapján

20 A 4. cikk pedig a nőivarú egyedek esetén kivételes szabályokkal lehetővé teszi a kiegészítő törzskönyvben nyilvántartott anya, nagyanya utódjának a főtörzskönyvi besorolását, ha az apa, s az anyai, apai nagyapa a fő törzskönyvben nyilvántartott egyed. Az állattenyésztési törvény végrehajtására kiadott 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet az uniós szabályozással összhangban a törzskönyvi szabályozás során megkülönbözteti a főtörzskönyvi és a melléktörzskönyvi részt, s kimondja (összhangban az uniós szabályozással), hogy a főtörzskönyvi részbe azok az állatok sorolhatók be, melyeknek a szülei és nagyszülei ugyanazon fajta főtörzskönyvében vannak bejegyezve. A nőivarú egyedek esetén kivételes szabályokkal lehetővé teszi a melléktörzskönyvben nyilvántartott anya, nagyanya utódjának a főtörzskönyvi besorolását, ha az apa, s az anyai, apai nagyapa a főtörzskönyvben nyilvántartott egyed. Az egyező hazai és uniós szabályozás alapján megállapítható, hogy a fajtatiszta tenyészállat objektív, tartalmi fogalmi ismérve, hogy az egyed a) a szülei és nagyszülei ugyanazon fajta főtörzskönyvében vannak bejegyezve, b) nőivarú egyedek esetén a melléktörzskönyvben nyilvántartott anya, nagyanya utódja, ha az apa, s az anyai, apai nagyapa a főtörzskönyvben nyilvántartott egyed, c) az apa és az anyai, apai nagyapa kizárólag a főtörzskönyvben nyilvántartott állat lehet. További adminisztratív feltétel, hogy az állat egyedileg azonosítható és nyilvántartott, vagy nyilvántartásba vehető legyen, valamint származási igazolással rendelkezzen. A származási igazolás (Angol nyelven: Official Pedigree Certificate) A közokirati törzskönyvet és a származási igazolást az egyező uniós és hazai szabályozás szerint az elismert tenyésztő szervezet vezeti és állítja ki a jogszabályban meghatározott tartalommal. Az uniós szabályokat a törzskönyvre vonatkozóan a 84/419/EGK, a hazai szabályokat a 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet, a származási igazolásra vonatkozóan pedig a 2005/379/EK, s a 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet tartalmazza. Magyarországon a hatályos rendelkezések szerint a holstein-fríz szarvasmarha fajta esetén a Egyesülete minősül az elismert tenyésztő egyesületnek, s így csak és kizárólag ez a szervezet jogosult a holstein-fríz törzskönyv vezetésére és az abban nyilvántartott egyedek és utódaik esetében a származási igazolás kiadására közokirati formában. Állattenyésztési törvény 21. (7) bekezdés: Az elismert tenyésztő egyesület köteles törzskönyvezni, a teljesítmény vizsgálatokat elvégeztetni, valamint származási igazolással ellátni mindazoknak a tenyésztőknek az állatait, akik azt kérik, ha az állatok a tenyésztő szervezet jogosítványában szereplő fajták, és a törzskönyvezésnek szakmai akadálya nincs

21 A nőivarú egyedek törzskönyvezésének ábrája - 5 -

22 Beszámoló a év szakmai eseményeiről és a év terveiről Küllemi Bírálat 5 küllemi bíráló területi megosztásban egyed TÉB 1. lakt. bírálat állománybírálat, 212 kijelölt bikanevelő tehén Bikabírálat Kőrösi Zsolt Tenyésztésvezető-HFTE A fő küllemi értékmérő tulajdonságok változása Láb-lábvég Tőgy Testpont Szemegyeztető bírálatok Hódmezővásárhely, április Bóly, június KEKBK, Csehország október 5-6. Martonvásár, december Egyesülete 3 XVII. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Hódmezővásárhely, április XIX. Farmer Expo Kiállítások Debrecen, augusztus IV. Kaposvári Állatenyésztési és Takarmányozási Napok Kaposvár, szeptember MTÁ-k Szakmai Napjai OMT Zrt. Gödöllő, május 20. Bos-Genetic Kft. Martonvásár, június 24. Génbank-Semex Magyarország Kft. Mezőhegyes, október 7. Egyesülete 5 1

23 Ivadékvizsgálat koordinálása Együttműködés a három mesterséges termékenyítő vállalattal 41 fiatal tenyészbika-jelölt indítása ITV INDÍTÁSOK TENYÉSZÉRTÉKBECSLÉS 2010-ben január-április-augusztus-december Bázisváltás HGI változás Indirekt Elléslefolyás TÉ Hosszú hasznos élettartam Bos-Genetic Kft. Génbank-Semex Mo. Kft. OMT Zrt. Egyesülete 8 SPERMAFORGALOM SPERMAFORGALOM Spermaforgalom összetétele ; 32% Adagszám ; 59% ; 9% Évek hazai ITV import hazai ITV import Egyesülete 9 Egyesülete 10 ALL EUROPEAN CHAMPIONSHIP NEMZETKÖZI MEGHÍVÁSOK CREMONA Finnország, Show előkészítő tanfolyam, június 7-8. Finnország, Nemzeti Holstein Show, július 25 - augusztus 1. Horvátország, Nemzeti Holstein Show, szeptember 10. Csehország, Nemzeti Holstein Show, szeptember RULETT ( Gilette Briela F B I x Braedale Freelance-ET) Teny., Tul.: Pálhalmai Agrospeciál Kft., Pálhalma PIETJE 443 ( Boss Iron-ET x OMTAlta Bunda Magna) Teny., Tul.: Geo-Fríz Kft. Onga CSINOS ( Aquila Patron Lucente x Brigeen Givenchy-ET) Teny., Tul.: Lakto Kft. Dabas SALLE ( Picston Shottle-ET x Jesther) Teny., Tul.: Ménesbirtok Zrt. Mezőhegyes NELLY ( Opsal Finley-ET x Enrico-ET) Teny., Tul.: Bicskei Mg. Zrt. Etyek-Ödön major Egyesülete 11 2

24 ALL EUROPEAN CHAMPIONSHIP CREMONA Országok versenye ALL EUROPEAN CHAMPIONSHIP CREMONA Fiatal felvezetők versenye Országok versenye - 8. Hely Országbíró - Sebők Tamás éves korosztály: Mészáros Kitti éves korosztály: Szögi Szilvia ITV -Tenyészértékbecslés Tervek tenyészbika jelölt indítása ITV népszerűsítése Genomszelekció Hazai referencia adatbázis felépítése Hazai egyedek genomvizsgálata Import szaporítóanyag genetikai információk bekérése Egyesülete 15 Egyesülete 16 Küllemi bírálat Küllemi bírálat egyed bírálata A bírálat hatékonysági mutatóinak javítása Bírálandó egyedek körének meghatározása Célterületek egyértelmű meghatározása Megoldási javaslatok a finanszírozási problémák megoldására Bevételi oldal MTÁ-k, forgalmazók Ft spermaadagonkénti hozzájárulás Teny.szerv. támogatások 170 Ft/egyed küllemi bírálati támogatás db 2860 Ft/egyed ITV célú küllemi teljesítményvizsgálati támogatás db Állománybírálatok db Költség oldal Törvény által előírt feladat Teljesítményvizsgálat Nemzeti Tenyésztési Progr. Országos lefedettség Küllemi bírálati rendszer ~1600 Ft/egyed költség ~ 300 Ft/egyed más forrásból kell kigazdálkodni Egyesülete 17 Egyesülete 18 3

25 Küllemi bírálat Klasszikus elvek újragondolása 1:4 = ITV:kortárs 1,4-5 EUR/egyed Európában 0,9 EUR/egyed Magyarországon Aktív részvétel az ITV programban Egyesülete 19 Egyesülete 20 Kiállítások XVIII. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok OMÉK XX. Farmer Expo V. Kaposvári Állattenyésztési és Takarmányozási Napok Egyesülete 21 Egyesülete 22 Új kiadványaink Küllemi bírálat kész ITV Tenyészértékbecslés Index Törzskönyvezés Származási Igazolás Mit Kitől Hogyan??? Egyesülete 23 Egyesülete 24 4

26 Megújuló honlap Egyesülete 25 Egyesülete 26 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Egyesülete 27 5

27 Tenyésztési és szakmai elismerések Ezüstkanna díj Tenyésztési és szakmai elismerések Ezüstkanna díj évben az első laktációs standard tejtermelési rangsort kilogrammal vezető MAROS nevű holstein-fríz tehén tenyésztője, a Milkmen Földesi Tejtermelő Kft., Paks részére évben a standard laktációk országos rangsora több laktációs tejtermelési kategóriáját kilogrammal vezető KANDÚR nevű holstein-fríz tehén tenyésztője, a Sárvári Mezőgazdasági Zrt., Szita major részére. Adományozza a Egyesülete Budapest, április 6. Adományozza a Egyesülete Budapest, április 6. Tenyésztési és szakmai elismerések Mestertenyésztő Tenyésztési és szakmai elismerések Mestertenyésztő A Egyesülete kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Leskó Magdolna részére MESTERTENYÉSZTŐ címet adományoz. A Egyesülete kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Gamós András részére MESTERTENYÉSZTŐ címet adományoz. Adományozza a Egyesülete Budapest, április 6. Adományozza a Egyesülete Budapest, április 6. Tenyésztési és szakmai elismerések Mestertenyésztő Tenyésztési és szakmai elismerések Mestertenyésztő A Egyesülete kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Sóczó György részére MESTERTENYÉSZTŐ címet adományoz. A Egyesülete kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Sütő János részére MESTERTENYÉSZTŐ címet adományoz. Adományozza a Egyesülete Budapest, április 6. Adományozza a Egyesülete Budapest, április 6.

28 Tenyésztési és szakmai elismerések Emlékplakett Tenyésztési és szakmai elismerések Emlékplakett A Egyesülete által alapított Emlékplakett kitüntetésben részesül: Bicskei Mezőgazdasági Zrt. Etyek-Ödön major A Egyesülete által alapított Emlékplakett kitüntetésben részesül: Geo-Fríz Kft. Onga Adományozza a Egyesülete Budapest, április 6. Adományozza a Egyesülete Budapest, április 6. Tenyésztési és szakmai elismerések Emlékplakett Tenyésztési és szakmai elismerések Emlékplakett A Egyesülete által alapított Emlékplakett kitüntetésben részesül: Lakto Kft. Dabas A Egyesülete által alapított Emlékplakett kitüntetésben részesül: Pálhalmai Agrospeciál Kft. Adományozza a Egyesülete Budapest, április 6. Adományozza a Egyesülete Budapest, április 6. Tenyésztési és szakmai elismerések Emlékplakett ALL EUROPEAN CHAMPIONSHIP CREMONA Fiatal felvezetők versenye A Egyesülete által alapított Emlékplakett kitüntetésben részesül: Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. Adományozza a Egyesülete Budapest, április 6. Mészáros Kitti

29 ALL EUROPEAN CHAMPIONSHIP CREMONA Tenyésztési és szakmai elismerések ELISMERŐ OKLEVÉL Fiatal felvezetők versenye Szögi Szilvia Adományozza a Egyesülete Budapest, április 6. Tenyésztési és szakmai elismerések Az év Tenyészbikája Tenyésztési és szakmai elismerések áprilisi TÉB legeredményesebb bikája Az év Tenyészbikája cím kitüntetettje 2010 valamennyi tenyészértékbecslésének eredményei alapján: BG CAMELOT MARMAX TL TV Tulajdonosa a Bos-Genetic Kft., Martonvásár A áprilisi tenyészértékbecslés legeredményesebb holstein-fríz tenyészbikája részére BG CAMELOT MARMAX TL TV Tulajdonosa a Bos-Genetic Kft., Martonvásár Adományozza a Egyesülete Budapest, április 6. Adományozza a Egyesülete Budapest, április 6.

30 MEGSZŰNT TAGSÁGI VISZONYOK május május 27. Dunavecsei Mg. Zrt., Dunavecse Csákvári Mg. Szövetkezet, Csákvár, Tordosa-menti MGSz, Babót Madarasi Béke MGSz, Madaras Gerjeni Agrár Kft., Gerjen Berettyóújfalui Dózsa MGSz, Berettyóújfalu MÁHÓ Kft., Gógánfa Lébényi Március 15. Mg. Szöv., Lébény Hajdúhadházi Bocskai Mg.Kft., Hajdúhadház Módos Imre, Bihartorda Peppi 2000 Kft., Tótújfalu M&B Cantina Kft., Tiszakürt Trajekt Kft., Tiszakécske Taurina Kanizsa Kft., Nagykanizsa Készenlét Zrt., Pápa MILLAGRA Zrt., Újszász Aranyhíd KKT., Cegléd Jakabfa Állattenyésztő Kft., Szentantalfa Agrota-Genetika Kft., Budapest Ács Sándor, Tiszaörs Pölöskei Gyuláné, Szabadhídvég Ambrus Sándor, Siklós Reality Bonus Bt., Nyíregyháza Mezei István Zsolt, Berettyóújfalu Inter Agrárium Kft., Nagyecsed Moser Kft., Karakó Papp Péter, Debrecen Tiszamenti Mg.Iksz.Szöv., Derzs Rakamazi Állattenyésztő Kft., Rakamaz Kröpfel és Tsai Mg. Kft., Rigács Bajnatrade Kft., Bajna Török Károly, Esztár MVR 2004 Kft., Vásárosfalu 2FH Kft., Aparhant MEGSZŰNT TAGSÁGI VISZONYOK május április 6. Libor János, Orgovány Ludman Árpád, Debrecen Martin& Matthias Kft., Somogyapáti Móczár Imre, Gyöngyöshalász P.S.R.'97 Kft., Szombathely Pál Dezsőné, Hódmezővásárhely Red-Fríz Kft., Kállósemjén Szőnyi Tibor, Szekszárd Uzonyi Antal, Hajdúböszörmény Váradi József, Esztár MEGSZŰNT TAGSÁGI VISZONYOK május április 6. FVM Mg-I. Szakképző Iskola és Koll., Pétervására Bagyinszki Pál, Balassagyarmat Tauro-trade Kft., Martonvásár Kossuth Mg. Szövetkezet, Röszke Petőfi Mg. Szövetkezet, Csorna Kimlei Rákóczi Mg.Tsz., Kimle, Szentesi MILK-ÉP Kft., Szentes Gerjeni Tehenész Kft., Gerjen PENTELE Mg. Zrt., Dunaújváros Katymári Mg. Zrt., Katymár Torák Krisztián, Karancsberény Otto Dairy Hungary Mg. Bt., Zalaegerszeg Ráksi Fríz Bt., Ráksi Ráksi Agro Bt., Ráksi Aranykorona Mg. Zrt., Székesfehérvár ABO MIX Takarmányipari Zrt., Nyíregyháza Alkotmány Agro Mg. Zrt., Nagykanizsa Lébényi Március 15. MgSz., Lébény Zalarét Kft., Zalaszentgyörgy Agrocsúcs Kft., Mezőberény Agrolakt Tejtermelő Kft., Mezőberény Anivet Kft., Budapest Bakonyér MgSz., Pér Balkuné Elek Enikő, Bihardancsháza Blasko-Milch & Tier Kft., Salomvár Csabai Dezső,, Ács Debreceni Löszhát Kft., Debrecen Gulyka Eszter, Zagyvaszántó Győrig Csaba, Rábcakapi Habi Tamás, Sárkeszi Harmati Imre, Bihartorda Homokszeri Állatteny.Szöv., Galgamácsa ifj. Felföldi János, Kiskunmajsa Kotroczó György, Balástya Krisztin Norbert, Zsana

DÍJKIOSZTÁS FORGATÓKÖNYVE XX. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok 2013. április 26 28. BAROMFITENYÉSZTÉS DÍJAI

DÍJKIOSZTÁS FORGATÓKÖNYVE XX. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok 2013. április 26 28. BAROMFITENYÉSZTÉS DÍJAI DÍJKIOSZTÁS FORGATÓKÖNYVE XX. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok 2013. április 26 28. 1 BAROMFITENYÉSZTÉS DÍJAI Az ország minden tájáról 15 kiállító 58 kiállított csoporttal, illetve hibriddel

Részletesebben

Holstein M agazin. éves a. 2012/3 www.holstein.hu 1 ISO 9001. Tanúsított cég

Holstein M agazin. éves a. 2012/3 www.holstein.hu 1 ISO 9001. Tanúsított cég 20 éves a Holstein M agazin ISO 9001 2012/3 www.holstein.hu 1 Tanúsított cég XX. XVIII. évfolyam 3. 1. szám szám 2012/3. 2010/1. A magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő gonadorelinek összehasonlító

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 13., péntek Tartalomjegyzék 51/2015. (III. 13.) Korm. rendelet Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. május 31. Tartalom Utasítások oldal 8/2014. (V. 16.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak hivatalos

Részletesebben

1. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

1. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 54. szám 5431 A vidékfejlesztési miniszter 43/2014. (IV. 14.) VM rendelete a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 13., szerda Tartalomjegyzék 118/2015. (V. 13.) Korm. rendelet Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről

19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. (1) bekezdés 19. pontjában foglalt

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter:

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter: Dr. Roszík Péter: Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Dr. Roszík Péter c. egyetemi docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

2003. évi LII. törvény

2003. évi LII. törvény 1. oldal 2003. évi LII. törvény a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 1 Az Országgyűlés - felismerve, hogy a magas színvonalú növénytermesztés

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

Kitöltési útmutató Fontos tudnivalók: - a regisztráció módosító lap egy példányos, - a rovatokat olvashatóan, nyomtatott bet

Kitöltési útmutató Fontos tudnivalók: - a regisztráció módosító lap egy példányos, - a rovatokat olvashatóan, nyomtatott bet Kitöltési útmutató (a G0002-11-01 jelű REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP, és a G0004-11-01 jelű Betétlap a G0002-11-01-es regisztráció módosító laphoz kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 1 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA Tárgy: a Budapest 95,3 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához

Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához Annak érdekében, hogy az Európai Unióból származó támogatások pályázói és kedvezményezettjei

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben