Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete Pénzügyi táblázat tény/2015 terv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete Pénzügyi táblázat - 2014 tény/2015 terv"

Átírás

1 Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete Pénzügyi táblázat tény/2015 terv Általános pénzügyi áttekintés Terv 2014 Tény 2014 Terv Előző évi maradvány nyitó pénzeszköz záró pénzeszköz ebből CITIBANK folyószámla ebből CITIBANK lekötött betét ebből OTP folyószámla ebből pénztár követelések összesen kötelezettségek összesen Bevételek (egyszerűsitett ősszefoglaló) Terv 2014 Tény 2014 Terv Tagdijak Szolgáltatások Támogatások Pályázatok Egyéb bevételek Bevételek összesen Kiadások (egyszerűsitett ősszefoglaló) Terv 2014 Tény 2014 Terv Tiszteletdijak Bérek Törzskönyvezés költségei Tagdíjak, tanulmányutak Kiállitások Marketing Kiadványok Gépkocsi fenntartás Iroda fenntartás Egyéb költségek Pályzati tartalék keret Kiadások összesen

2 5 Tagdijak Tagdíjak Külföldi tagdijak Összesen Szolgáltatások I. KATEGÓRIA II. KATEGÓRIA III. KATEGÓRIA IV. KATEGÓRIA V. KATEGÓRIA VI. KATEGÓRIA VII. KATEGÓRIA VIII. KATEGÓRIA Törzskönyvezett tehenek Nyilvántartott tehenek Nyilvántartott tehenek 2 év alatt Nyilvántartott üszők 4 év alatt Nyilvántartott üszők 4 év felett Nyilvántartott bikák 4 év alatt Nyilvántartott bikák 4 éves kor felett Nyilántartott bűt. Bikák és ökrök 6.10 Hústermelés ellenőrzési pótdíj jóváírás Törzskönyvezési pótdíj jóváírás Előző évi számlázások Származási lapok Összesen Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete Pénzügyi táblázat tény/2015 terv Részletes Pénzügyi Terv Bevételek 7 Támogatások Tenyésztésszervezési feladatok támogatása /2009 FVM Genetikai erőforrások megőrzése támogatása /2012 VM 9000 Összesen Pályázatok Működési pályázatok Piacteremtő Projekt pályázatok Összesen

3 9 Egyéb bevételek Banki kamatok Vásár-és rendezvényszervezés bevétele Az egyesület a rendezvényein 2014 évben nem végez bevétel szervező tevékenységet, jelen bevételi sorra a NAKVI - "Szürkemarha Vigadalom"-hoz kapcsolódó támogatása került elszámolásra Egyéb bevételek Kiadvány értékesítés A Kossuth Kiadóval kötött, a "Szakácskönyv a Szürkemarhához" könyv kiadása kapcsán megkötött együtműködési megállapodásunkból származó származó bevételek kerülnek elszámolásra Szaporítóanyag forgalmazás Gépkocsik értékesitése Összesen KIADÁSOK 10 Tisztletdijak Elnöki tiszteletdíj A mindenkori megválasztott Elnök tiszteletdija Tisztségviselői költségtérités Egyéb Tiszteletdíj A tenyésztési munka minőségének javitása érdekében az Egyesület által megrendelt tanulmányok és kutató munkák honoráriumai kerülnek elszámolásra Utazási költségtérités Az Egyesület működéséhez kapcsolódó a napi munkavégzéséhez szükséges utazási költségtéritések, gépkocsi futások elszámolása. Összesen Bérek Bér és közterhei Jelen pillanatban 4 főállású alkalmazott munkabére (melyből 3 alkalmazott munkabére átlagosan minimum 60%-ban 100/-os állami támogatásból finanszirozott. Ez körülbelül e Ft támogatást jelent) Béren kivüli juttatás (kafetéria és bérlet) Erzsébet utalvány, szécsényi pihenő kártya és a gépkocsival nem rendelkező alkalmazottak számára BKK havibérlet Könyvelési költség ÖSSZESEN Törzskönyvezés költségei Szoftverfejlesztés Az új internet alapú törzskönyvi rendszer fejlesztésének és a jelenlegi fenntartásának költségei. A fejlesztést a 17/2012 VM támogatásból finanszirozzuk, mely 90% intenzitású támogatás. (egyszeri költség) Statisztikai jellemzők vizsgálata Apaállat kiválasztást segitő, a bikakatalógus köthető munka DNS (genetikai vizsgálatok) /2012 VM (214C munkanéven ismert) 90%-os állami támogatás finanszirozásában megvalósuló DNS alapú a fajta genetikai sokszinűségéhez és kölönleges tulajdonságok fenntartásához kapcsolódó továbbá a fajta piacának védelmét szolgáló DNS alapú ellenőrző "field test" megvalósitásához kapcsolódó kutatás költsége. (egyszeri költség) Összesen

4 13 Tagdijak, Tanulmányutak 13,1 27 MÁSZ, MSZSZ Tagsági díj állatenyésztési szervezetekben Az egyesület több szövetség tagja tagja: Magyar Állatenyésztők Szövetsége, Magyar Szarvasmarha Szövetség, Dagene Külföldi utak, Tanulmányutak évben nem tervezünk külföldi utat Összesen Kiállitás Alföldi Napok Hómezővásárhelyi Alföldi Állatenyésztési Napok a tenyésztőszervezeti megjelenés költsége Farmer-Expo Kapos napok Gazdanapok A költségvetési tervben foglalt 700e Ft költségkeret túllépésére a projektre kapott VM projekt-pályázati forrásból +(400e Ft) valósult meg Csákvári napok A 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 sorok a jövőben törlésre kerülnek, mert ezen rendezvényen az egyesület nem jelent meg, vagy másik költségsorra került át Gulyásverseny A Horotbágyi Nonprofit Kft-vel közösen szervezet rendezvényünk Közgyűlések Vigadalom, fesztivál A Szürkemarha Vigadalom mint fesztivál átkerült a marketing sorba, mert célját tekintve marketing kiállitásról beszélünk, nem hagyományos tenyésztőszervezeti megjelenésről A költségvetési tervben foglalt 4000e Ft költségkeret túllépésére a projektre kapott VM, NKA, NAKVI, FCsM projektpályázat forrásból (+4500e Ft) valósult meg OMÉK A kétévente megrendezésre kerülő OMÉK idei megjelenéséhez kapcsolódó költségek Nem tervezett Egyéb kiállítás Azon kiállitások gyűjtősora, melyek a pénzügyi tervben külön nem kerülnek feltüntetére, részben ismeretlen de nem 600 jelentős költségigényre tekintette, azonban az egyesületi Jelentésben közzétett eseménynaptárba belekerülnek. Összesen Marketing Marketing (dijjak és pr és Vigadalom) Ide kerül minden olyan költség amely az egyesület vagy a fajta érdekében végyzet marketing tevékenység célját szolgálja Eredetvédelemmel kapcs. költségek Eredetvédelem és Földrajzi árujelző üzemeltetés Az "Eredetvédelemmel kapcs, költségek" és a Füldrajzi Árujlező üzemeltetés költségsorai egyesitésre kerültek. Az eredetvédelem tevékenysége szorosan összefűgg a földrajzi árujezővel, ezárt feleselges két sorban kezelni a témát Honlap fejlesztése Az SMS rendszert felváltó QR alapú "Eredeti Magyar Szürkemarha Termék" védjegy szolgáltatásait összegző a fogyasztóknak a szürkemmarháról, tagjaink termékeiről és szolgáltatásairól szóló honlap. A fejlesztés részben a 17/2012 VM támogatásból, részben pedig külön VM pályázatból kerül finanszirozásra. Összesen

5 16 Kiadványok Kiadványok (Könyvek és prospektusok) Prospektus Prospektust külön több éve nem készitettünk, ezért e sor önnállóan szükségtelen, a továbbiakban a prospektusok finanszirozása a Kiadványok költségsoron kerülnek elszámolásra Jelentés Jelentést az elmult évekhez hasonlóan idén is tagjaink létszámának megfeleő mennyiségben készitettünk, hogy azt mindenki megkaphassa (személyesen a közgyúléseken vagy utólagosan postán) Egyéb nyomtatvány (származási lapok) Minden olyan nyomtatvány tipus amely, a tözskönyvezéshez szükséges és speciális előre nyomtatott minőséget igényel Bikakatalógus Összesen Gépkocsi fenntartás Gk vásárlás (lizingelés) Az egyesület nem tervez további gépjármú beszerzést, ezért jelen sort töröljük további döntésig Biztosítás Elnökségi döntés értelmében a két gépkocsi eladásra kerül, jelen soron az eladásig felmerülő költségek kerülnek feltüntetésre Szervizelés költsége Elnökségi döntés értelmében a két gépkocsi eladásra kerül, jelen soron az eladásig felmerülő költségek kerülnek feltüntetésre Gépkocsifenntartás költségei Elnökségi döntés értelmében a két gépkocsi eladásra kerül, jelen soron az eladásig felmerülő költségek kerülnek feltüntetésre Parkolás Általános a napi munkavégzéshez kapcsolódó parkolási költségek, különböző tárgyalási helyekről és az irodához parkoló hely bérlete Üzemanyag költsége Az üzemnayagok költsége a továbbiakban a költségtérités soron található. Összesen Irodafenntartás Tárgyi eszközök Tervezett be és kiléptető rendeszer telepitése, és az elöregedett és leselejtezésre került mobiltelefonok és laptopok év közbeni cseréje Irodafentartás (papír,irószer,nyomtatvány, kávé és tea) Irodafentartás (catering) A sort megszüntetjük, a költségeket részben a reprezentációs költségsorba, részint a 18.3 Irodafentartásba költségsorba kerül elszámolásra Irodabérlet (iroda és infrastuktúra bérlete) Irodabérlet és a hozzá tartozó összes költség (vonalas telefon költsége és internetet előfizetést beleértve) Internet és telefon költség A költségsor összevonáásra került a 18.4 Irodabérlet költségsorral Mobil telefon költség Az alkalmazottak vállalati mobiltelefonjainak költségei

6 Postaköltség Bankköltség Az egyesület számlavezetéséhez tartozó költségek (Citi Bank és OTP) 18.9 Informatikai renszer fenntartása Honlapok üzemeltetése (3 db), support és szerver szolgáltatások. Összesen Egyéb költségek Egyéb költségek Alaptevékenységhet kötött, előre nem látható, szerkezetbe nem foglalható apróbb kiadások Reprezentációs költségek Az egyesület reprezentációs kiadásai melyek, irodai vendégfogadáshoz, külső heylszineken tárgyalásohoz kötődnek. Elmaradt 19.3 tagsági Behajthatatlan és szolgáltatási követelések dijak, melyeket leírása a könyvelésnek le kell irnia, mivel 0 ezn kintlévőségek 1246 behajtása nem 0 lehetséges Foglaló elszámolása A 2014 év elei sikertelen ingatlanvásárláshoz kapcsolódó veszteség leirása. Összesen Pályázati tartalék keret 20.1 Pályázati tartalék keret Mivel jelen költségvetési sor a célját nem tudja betölteni ezért megszüntetésre kerül. Összesen

Közhasznúsági jelentés 2014 év

Közhasznúsági jelentés 2014 év 18584240-9499-517-10 Statisztikai számjel Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 3240 Parád Kossuth Lajos út 128. Közhasznúsági jelentés 2014 év Keltezés: Parád, 2015.március 20. P.H. Völgyi Ferenc

Részletesebben

Az Országos Polgárőr Szövetség 2013. évi közhasznúsági jelentése Bevételek

Az Országos Polgárőr Szövetség 2013. évi közhasznúsági jelentése Bevételek 19666718-9499-517-01 Statisztikai számjel Országos Polgárőr Szövetség 1077 Budapest Király u.71. Közhasznú szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2013 év Keltezés: Budapest, 2014.március

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT

G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. em. G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 19 Tartalomjegyzék 2. Cél...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. év. A Tihanyi Alapítvány - közhasznú szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. év. A Tihanyi Alapítvány - közhasznú szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. év A Tihanyi Alapítvány - közhasznú szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához Az Alapítvány bemutatása: - neve: Tihanyi Alapítvány - címe: 1013 Budapest Krisztina

Részletesebben

ORSÚ.GOS FOGLALKOZTATASI KÖZHASZNÚ NONPROFlT KFT. ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT. 2013.évi. 2013. január 01-2013. december 31.

ORSÚ.GOS FOGLALKOZTATASI KÖZHASZNÚ NONPROFlT KFT. ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT. 2013.évi. 2013. január 01-2013. december 31. ORSÚ.GOS FOGLALKOZTATASI KÖZHASZNÚ NONPROFlT KFT. ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁ TOL T FELELŐSSÉGŰTÁRSASÁG 2013.évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 01-2013. december

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2011. SZEPTEMBER 1. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 4 II. SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

SzEK.org 2013. évi költségvetés

SzEK.org 2013. évi költségvetés SzEK.org 2013. évi költségvetés Készítette: Kis Ervin Egon Lezárva: 2012. december 11. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...1 Az ÁFA...1 Bevételek...2 A bevételek megoszlása...2 Tagdíjbevétel...2 Egyéb bevétel...4

Részletesebben

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Adószám: 18063710-2-43 Cím: NIOK Alapítvány 1122 Budapest, Maros u. 23-25. Jellen Kornél A NIOK

Részletesebben

2010. évi Pénzügyi beszámoló és 2011. évi Pénzügyi terv. Magyar Ügyvédi Kamara. Előterjesztés a Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége részére

2010. évi Pénzügyi beszámoló és 2011. évi Pénzügyi terv. Magyar Ügyvédi Kamara. Előterjesztés a Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége részére Magyar Ügyvédi Kamara Előterjesztés a Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége részére 2010. évi Pénzügyi beszámoló és 2011. évi Pénzügyi terv Előterjesztő: dr. Kiss Daisy főtitkár 2011. január 2 Tisztelt Elnökség!

Részletesebben

Pro Musica Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S. Budapest, 2012.

Pro Musica Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S. Budapest, 2012. Pro Musica Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Budapest, 2012. T a r t a l o m 1. A Pro Musica Alapítvány számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL A közhasznú társaságokra vonatkozó törvényi szabályozások rendelkezéseinek megfelelõen, a Honvéd Zrínyi Sportegyesület elnöksége - a társadalmi szervezet alapszabályával

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet. 2006. évi közhasznú jelentése

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet. 2006. évi közhasznú jelentése A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám: 18063710-2-41 Cím: NIOK Alapítvány 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. 2006. évi közhasznú jelentése ----------------------------

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2012.

Részletesebben

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója A PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója Budapest, 2012. április 8. Juhász Márton ügyvezető igazgató

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 3 1 1 4 8 1 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év Kék Pont Drogkonzultációs

Részletesebben

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza.

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány a kettős könyvvitel szerint vezeti könyveit. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton történik. Az alapítvány közhasznú beszámolóját a számviteli törvény (2000.

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tel./Fax E-mail Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft +36 52 558 928 turizmus@hajduszoboszlo.hu H-4201 Hajdúszoboszló, Pf.: 178 www.hajduszoboszlo.hu Társaság megnevezése: Hajdúszoboszlói Turisztikai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklet Az elszámolás szabályai 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben Tartalomjegyzék 1. A számlarend 1.1. A számviteli politika 1.2. A számlatükör

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G zrt.

K O P I N T - D A T O R G zrt. K O P I N T - D A T O R G zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. XII. 31. Budapest, 2010. április 15. Tartalom 1. Általános rész... 3 1.1. A Számviteli Politika... 4 1.2. A számviteli alapelvek... 4 1.3. A KOPINT-DATORG

Részletesebben

1. A pályázat célja. NEA Nemzeti összetartozás kollégium. NEA Új Nemzedékek jövőjéért kollégium. NEA Közösségi környezet kollégium

1. A pályázat célja. NEA Nemzeti összetartozás kollégium. NEA Új Nemzedékek jövőjéért kollégium. NEA Közösségi környezet kollégium 1 A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A C I V I L S Z E R V E Z E T E K S Z A K A M I P R O G R A M J A I N A K T Á M O G A T Á S A 2 0 1 3 c. (Pályázat

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 A Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány adatai Alapítás éve: 1999 Bírósági bejegyzés száma: Apk. 61.255/1999 Helye: Debrecen Dátum: 1999. 06. 17. Közhasznúsági

Részletesebben

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium XV. Nemzetgazdasági Minisztérium Összefoglaló A fejezet irányítását az NGM igazgatása látja el. A fejezethez tartozó intézmények 2012. évben az alábbiak voltak: NGM igazgatása, Nemzeti Innovációs Hivatal

Részletesebben

2. sz. napirendi pont. Az Alapszabály módosítása.

2. sz. napirendi pont. Az Alapszabály módosítása. 2. sz. napirendi pont Az Alapszabály módosítása. (MOD140401) Javaslat a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabályának a módosítására 1.) Az Alapszabály 2.1. c). pontjában az 1959. évi IV.

Részletesebben

HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület (HUNGART VMKJT EGYESÜLET)

HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület (HUNGART VMKJT EGYESÜLET) Adószám: 18084764-2-41 Cégbíróság: Bejegyző végzés: Nyilvántartási szám: 7375 Fővárosi Törvényszék Pk.61.344/1996/2 HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület (HUNGART VMKJT EGYESÜLET)

Részletesebben

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Összefoglaló A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

BAKONYALJA- KISALFÖLD KAPUJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET Előterjesztés Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2010. évi költségvetése Tisztelt Közgyűlés! Egyesületünk költségvetésének megtervezésekor

Részletesebben