Fekete István Körzeti Általános Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fekete István Körzeti Általános Iskola"

Átírás

1 Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános Iskola nevelőtestülete Érvényesség: augusztus 31.. számú példány A példány tulajdonosa: Fekete István Körzeti Általános Iskola 2183 Galgamácsa, Iskola u. 3. telefon: : fax: OM

2 Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév TARTALOMJEGYZÉK A 2011/12. tanév kiemelt feladatai... 2 A tanév személyi feltételei... 3 A pedagógusok továbbképzései... 4 Helyzetelemzés... 4 Óraszámok elosztása... 5 Az iskola épülete, tárgyi feltételek... 5 Taneszköz fejlesztés... 6 Könyvtárfejlesztés... 6 Tartós tankönyv... 7 A tankönyvtámogatás elveinek meghatározása... 7 A hatályos jogszabályok megváltozásából adódó feladatok... 7 A nevelőtestület előtt álló legfontosabb pedagógiai feladatok... 8 Szervezetfejlesztés, minőségbiztosítás... 8 Munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök és egyéb tisztségviselők megbízása... 9 A tanév helyi rendje... 9 A tanítás nélküli munkanapok elosztása MELLÉKLETEK sz. melléklet Szervezetfejlesztési munkaterv sz. melléklet Munkaközösségi munkatervek sz. melléklet Ökoiskolai munkaközösség munkaterve sz. melléklet Szabadságolási terv a 2011/2012. tanévre a Fekete István Körzeti Általános Iskola pedagógusai számára sz. melléklet Ellenőrzési terv sz. melléklet A tanév helyi rendje sz. melléklet Intézkedési terv a H2O program bevezetéséhez sz. melléklet Elvégzett és elvégzendő feladatok sz. melléklet Az iskolai szünetek rendje sz. melléklet Órarend a es tanévre sz melléklet Tantárgyfelosztás a es tanévre

3 A munkatervet az intézmény Pedagógiai Programja, a 2010/11. tanév végi beszámoló, a nevelőtestületi értekezleten elhangzott javaslatok, valamint a szakmai munkaközösség-vezetők által benyújtott munkatervek alapján állítottuk össze. A 2011/12. tanév kiemelt feladatai 1. Az Alapító okirat alapján az intézményi alapdokumentumok elkészítése, módosítása Dokumentum Határidő Felelős Pedagógiai Program szeptember 1. Bandiné Dr. Liszt Amália Szervezeti és Működési Szabályzat szeptember 1. Bandiné Dr. Liszt Amália Házirend szeptember 1. Bandiné Dr. Liszt Amália MIP december 9. Bandiné Dr. Liszt Amália 2. A névváltozásból eredő pedagógiai feladatok összegyűjtése, kidolgozása Határidő: február 1. Felelős: Bandiné Dr. Liszt Amália 3. Az Ökoiskola kritériumainak időarányos teljesítése ökoudvar létrehozása Határidő: június 15. Felelős: Méreiné Gyurik Mária 4. A Hátrányos helyzetűek oktatása (H2O) program bevezetése a projekt előírásai és az intézkedési terv szerint Határidő: június 15. Felelős: Bandiné Dr. Liszt Amália Tóth Ildikó 5. Szervezetfejlesztés az elkészült intézkedési tervnek megfelelően Határidő: június 15. Felelős: Bandiné Dr. Liszt Amália 6. Sportmodell kidolgozása a mindennapos testnevelés megvalósításához, az intézményi arculathoz Határidő: június 15. Felelős: Bandiné Liszt Amália Erdiczky Krisztina 7. Marketing tevékenység növelése a beiskolázási mutatók és a tanulói létszám növelése érdekében Határidő: minden hónap 10. Felelős: Bandiné Dr. Liszt Amália Kovács Zsolt 2

4 A tanév személyi feltételei A nevelőtestület tagjai: Az iskola pedagógus álláshelyeinek száma: 13 fő. Az általános iskolai oktatás 1-4. szakfeladaton 5 fő Az általános iskolai oktatás 5-8. szakfeladaton 8 fő Az SNI 1-4. szakfeladaton 1 fő álláshely zárolva. Változások A Vácegresi Tagintézmény működésének szünetelése miatt a Vácegresen dolgozók álláshelye megszűnt. A tagiskola munkavállalóinak felmentése táppénzes állományuk miatt az eredeti tervektől eltérően alakul. 1. Frajna Istvánné tagintézmény-vezető felmentési idejét tölti, a nyár folyamán szabadságon volt. A tagintézmény megszüntetésével, a tanév lezárásával kapcsolatos munkákat nem az előírásoknak megfelelően végezte el, ezért munkáltatói intézkedésre került sor. 2. Hegedüs Katalin gyed-en van, munkaviszonya nem megszüntethető. A szakos ellátottság érdekében a tanév közben megüresedő álláshelyre (Dr. Pesti Klára álláshelye) kerül szeptember 1-jétől. Hegedüs Katalin helyettesítésére óraadókat alkalmaz az iskola. 3. Németh Gáborné konyhai kisegítő dolgozó-takarító felmentését várhatóan szeptemberben lehet elindítani. Kiss Ferencné technikai dolgozó (takarító) közalkalmazotti jogviszonya június 30-án közös megegyezéssel megszűnt. Helyén (a fenntartói döntéssel 0,5 álláshelyen) a nyáron nem történt foglalkoztatás. További foglalkoztatás: 3,5 fő kisegítő technikai dolgozó (takarító, konyhai dolgozó) 1 fő ügyviteli technikai dolgozó (iskolatitkár) A 0,5 takarító álláshely betöltése még folyamatban van. Egyéb végzettségek, tevékenységek Szakvizsgázott pedagógus 2 fő Közoktatási szakértő 1 fő 3

5 A pedagógusok továbbképzései A továbbképzés megnevezése 2011/2012. tanévben Pedagógus Támogatás mértéke Család- és gyermekvédelem (Pedagógus szakvizsgás szakirányú továbbképzés) 2 félév Pappné Vankó Éva Az iskola a helyettesítés biztosításával, órarend változtatással biztosítja a pedagógus számára a továbbképzésen való részvétel lehetőségét. Helyzetelemzés Tanulók száma: magántanuló ebből bejáró: 59 fő Az általános iskolába bejáró tanulók létszáma települések szerint Település Össz: Vácegres Váckisújfalu Összesen: Tanulócsoportok száma: 8 Átlaglétszám: 19,125 alsó tagozat ,75 felső tagozat ,5 Napközis csoport 1 34 Az osztályok létszáma A számításánál duplán számítva a szakértői véleménnyel rendelkező gyerekeket 1 Osztály Gyerek létszám Int. SNI/A BTM. Osztály létszám Közoktatási törvény 3. számú melléklete II./3 Napközi otthon Összesen Közoktatási törvény 3. számú melléklete II./3 4

6 A tanulók életkörülményei Fő % Bejárók 59 38,56 Hátrányos helyzetűek 62 40,5 Halmozottan hátrányos helyzetű 33 21,5 Veszélyeztetettek 2 1,31 1 szülő meghalt 4 2,61 Elvált szülők 31 20,26 Egyedülálló szülők 35 22,88 Gyámszülő, nevelőszülő neveli - - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 63 41,18 Tartósan beteg 5 3,26 SNI 4 2,61 BTM 14 9,15 Óraszámok elosztása AZ ÓRASZÁM JOGCÍME TANÉVI ÓRAKERETEK 11/12. 12/13. 13/14. Kötelező órák 52. (3) 124. (4) 177,5 177,5 177,5 Nem kötelező órák 52. (7) 34,5 34,5 34,5 Egyéni foglalkozás Rehabilitációs tanórai foglalkozás Osztályfőnöki, mk. vezetői kedvezmény (I. sz. mell. 3. rész II. 7. a.) Napközi otthonra Közalkalmazotti tanács, ifjúságvédelmi kedvezmény 7* 9 9 ÖSSZESEN *2011/2012-ben + 2 óra munkaidő-kedvezmény. Az iskola épülete, tárgyi feltételek Továbbra sem gazdaságos az épület fűtése, a nyílászárók cseréjét, a fűtési rendszer korszerűsítését és a hőszigetelést pályázati forrásból kívánja a fenntartó megvalósítani. 5

7 A nyáron jelentősen megszépült az iskola épülete, igyekeztünk motiválóbb tanulási környezetet teremteni. Az elöregedett képek, szemléltető eszközök helyett esztétikus, az iskola arculatának megfelelő falfestések és díszítés készült. Az év végi beszámolóhoz mellékelt lista és a jelzett meghibásodások alapján folytak a munkálatok. ( 10. sz. melléklet) A tanév indításáig elkészült: lapostető szigetelése belső vakolathibák javítása földszinti és félemeleti folyosók, irodák, két mellékhelyiség festése számítógépterem világító ablakának beépítése esővíz csatornák javítása udvari labdafogó háló leszerelése Bár a hibák nagy részét fenntartói segítséggel sikerült elhárítani, jelezzük, hogy nagy szükségünk lenne egy karbantartói alkalmazására. A termek funkcióiban történt változás. A könyvtár melletti helyiség nyelvi terem helyett a táblajátékos foglalkozások helye lett. A volt SNI felsős teremben az helyettesi iroda került kialakításra. A régi SNI alsós termet a fejlesztő pedagógusnak rendeztük be. A technika terem a tanításra szinte alkalmatlan, annyira egészségtelen, dohos, penészes. Nagyon kevés órát tartunk abban a helyiségben, ezért nem is fűtjük rendszeresen. A tanév feladata, hogy a termeket otthonossá tegyük, kialakítsuk az irattárnak és az új taneszközöknek a megfelelő tárolókat. Taneszköz fejlesztés Legfontosabb feladatunk, hogy a H2O programhoz szükséges eszközöket beszerezzük, illetve megoldjuk a taneszközök tárolását. Célunk, hogy beszerezzünk interaktív, digitális tananyagot, és hogy többet használjuk tanórán a multimédiás eszközeinket. Ökoiskolai céljaink megvalósításához fejleszteni kívánjuk a természettudományos tantárgyak oktatásához használható eszközöket is. A taneszközök fejlesztésére csak a normatív támogatásból, pályázati forrásokból és egyéni szponzorálásokból nyílhat lehetőség. Könyvtárfejlesztés A könyvtári állomány kicsi, kevés a gyerekek érdeklődésére számot tartó, vagy a pedagógusok munkáját, illetve a gyerekek kutatását segítő kiadvány. Ezért célunk az állomány frissítése, elsősorban azokkal a művekkel, amelyeket tartalmaz a helyi tantervünk. Gyűjteményt kívánunk létrehozni Fekete István írásaiból. Az irodalmi alkotások mellett szorgalmazzuk a természettudományos ismeretterjesztő kiadványok beszerzését is. Ezzel egy időben fokozatosan cseréljük a hagyományos dokumentumokat multimédiás adathordozókra. Az állomány nyilvántartásához elektronikus adatbázist készítünk a tanév végére. 6

8 Tartós tankönyv A Tankönyvpiac Rendjéről szóló törvény értelemében tartós az a tankönyv, amely tartalma és kivitele alapján alkalmas arra, hogy a tanulók több tanéven keresztül használják január 1-jétől a fentiek figyelembevételével az a tankönyv számít tartós használatra készült tankönyvnek, amelyről a kiadó a tankönyvvé nyilvánítási eljárás során vállalta, hogy atlasz esetén legalább három évre, tankönyv, szöveggyűjtemény, szótár, kislexikon esetén legalább öt évre a tankönyv változatlan kiadású marad. A tanulók egy része nem szívesen veszi igénybe a tartós tankönyveket. A tanév célja, hogy a gyerekek és a szülők körében változzon a tartós tankönyvhöz való hozzáállás. A tankönyvtámogatás elveinek meghatározása Ingyenes tankönyvre jogosultak a TPR 8. (4) bekezdése értelmében: tartósan beteg, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar), három- vagy többgyermekes családban él, nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Az igényjogosultságot a tankönyvrendelés előtt (minden év november 15-ig, illetve a tanév során beiratkozó tanulóknak a beiratkozáskor) le kell adni, és a megfelelő igazolásokat legkésőbb az árusítás időpontjában be kell mutatni. Az ingyenes tankönyvtámogatás összegét mindenkori államháztartási törvény szabályozza. Egyéb törvényi előírás által nem megnevezett diákok tankönyvtámogatásának rendje: Az iskola az ingyenes tankönyvellátásban nem részesülő diákok számára nevelőtestületi döntés mellett használt vagy új tankönyvek kölcsönzésével tud támogatást biztosítani a könyvtári tankönyvkészlet figyelembevételével. A 2011/2012-es tanév tankönyvellátása Ebben a tanévben a tanulók 59 %-a részesült ingyenes tankönyvellátásban. A Vácegresi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásának köszönhetően az ott lakóhellyel rendelkező roma tanulók a füzetcsomagot is térítésmentesen kapták meg. A hatályos jogszabályok megváltozásából adódó feladatok A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról rendelkező évi LXXIV. törvény eltörölte a kéthavi tanítási időkeretre vonatkozó szabályozást. A tanítási időkeretre vonatkozó rendelkezések szeptember 1-jével történő hatályon kívül helyezésével visszaáll a 2006 előtti gyakorlat, vagyis a többlettanításért járó óradíj havonta történő elszámolásának rendszere. Az óradíj kizárólag a heti kötelező óraszám felett ténylegesen 7

9 megtartott órákért jár, és azt a helyben kialakított adminisztrációs gyakorlat alapján kell nyilvántartani, mivel a munkaidő nyilvántartása a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 140/A. -a értelmében változatlanul a nevelési-oktatási intézményekre nézve is kötelező előírás. A nevelőtestület előtt álló legfontosabb pedagógiai feladatok A H2O program intézményi bevezetése, a program elemeinek alkalmazása a nevelőtestület minden egyes tagjától szakmai megújulást és folyamatos együttműködést kíván. A pedagógusok a nyár folyamán 90 órás továbbképzésen vettek részt, ahol megismerkedtek a teljes programmal, és elsajátították a módszertani tudnivalókat. A program adaptálása tervszerű, összehangolt pedagógusi csapatmunkát kíván. A H2O program és az ökoiskolai cím birtoklása indokolta, hogy az iskola Pedagógiai programját jelentősen megváltoztassuk. Módosulnak az alapelvek, a célrendszer, a pedagógusoktól elvárt kompetenciák. A Pedagógiai program célrendszeréből adódó feladatok miatt változott a tantárgyi óraháló és a rendelkezésünkre álló óraszámok felhasználása. Nagyobb hangsúlyt kap a tanórai differenciálás, a tanórai és tanórán kívüli egyéni fejlesztés, a kompetenciaterületek egyensúlyának megteremtése és a testi nevelés. A tanórák 15-20%-át minden egyes pedagógusnak a Komplex instrukciós program (KIP) módszere szerint kell megtartani. Differenciált óraszervezéssel kell megtartani pedagógusonként heti 1 órát. Az osztályfőnökök évente legalább 1 óra generációs órát szerveznek. A táblajátékkal alsó tagozatban minden tanító a tanóráján foglalkozik, a felső tagozatban heti egy órát órarendbe állítunk. A táblajátékokkal szakköri foglalkozás keretében is találkoznak a tanulók. A nyelvi kompetenciafejlesztés lehetőségeinek bővítése érdekében a 6-8. osztályosok részére megszervezzük a második idegen nyelv tanulását, a 3-4. évfolyamban pedig a német nyelvet is választhatóvá tesszük. A mindennapos testnevelés érdekében heti 9 órát fordítunk sportkörre. Az 1-3. osztályosok labdaiskolába járhatnak, a 4-8. évfolyamok választhatnak az atlétika, a foci és a kézilabda között. Újdonság lesz a duatlon és a túrázás. A hatékony közösségfejlesztés érdekében szociometriai mérést végeznek az osztályfőnökök, és a mérési eredményekre alapozva végzik a pedagógiai munkát. Az osztályokban tanítók összehangolt nevelőtevékenységet végeznek, amely érdekében rendszeressé válnak a szakmai műhelymunkák. A vácegresi tagintézmény működésének szünetelése miatt az alsó tagozatos osztályokba új tanulók érkeznek, az ő beilleszkedésükre külön figyelmet kell fordítaniuk a pedagógusoknak. A pedagógiai célok megvalósításához szükséges a szülőkkel való együttműködés fokozása, a Generációk közötti program ehhez járul hozzá. A H2O program bevezetéséhez intézkedési terv készült. (7. sz. melléklet) Szervezetfejlesztés, minőségbiztosítás A 2010/2011. tanév során a tantestület elkészítette szervezetfejlesztési intézkedési terveit, amelyek időarányos megvalósítása a jelen tanév feladata. (1. sz. melléklet) Fő célunk a köz- 8

10 vetlen partnerek (tanulók, szülők, pedagógusok, fenntartók) elégedettségének növelése. Legfőbb célkitűzésünk az oktatás színvonalának emelése, a tanulói eredményesség fokozása. A tanév során felülvizsgáljuk a Minőségirányítási programunkat. Hatékonyabbá tesszük az országos kompetenciamérés eredményeinek intézményi elemzését, és az információkat beépítjük a fejlesztési folyamatokba. Munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök és egyéb tisztségviselők megbízása 1. osztály osztályfőnök Podmaniczki Ildikó 2. osztály osztályfőnök Kinka Attiláné 3. osztály osztályfőnök Pancsuska Jánosné 4. osztály osztályfőnök Kovács Krisztián 5. osztály osztályfőnök Méreiné Gyurik Mária 6. osztály osztályfőnök Neiszné Pintér Edit 7. osztály osztályfőnök Pappné Vankó Éva 8. osztály osztályfőnök Tóth Ildikó Alsós munkaközösség-vezető Podmaniczki Ildikó Felsős munkaközösség-vezető Méreiné Gyurik Mária Diákönkormányzat-vezető Neiszné Pintér Edit Gyermek és ifjúságvédelmi felelős Pappné Vankó Éva Közalkalmazotti Tanács elnök Méreiné Gyurik Mária Közalkalmazotti Tanács tag Kuruczné Mayer Terézia Közalkalmazotti Tanács tag Kovács Lászlóné Tankönyvfelelős Podmaniczki Ildikó Tankönyvfelelős Tóth Ildikó Elsősegélynyújtási felelős Erdiczky Krisztina Elsősegélynyújtási felelős Méreiné Gyurik Mária Minőségirányítási csoportvezető Neiszné Pintér Edit Minőségirányítási csoporttag Kinka Attiláné Minőségirányítási csoporttag Kovács Krisztián Minőségirányítási csoporttag Pappné Vankó Éva Ökoiskolai csoport vezetője Méreiné Gyurik Mária Ökoiskolai csoport tagja Erdiczky Krisztina Ökoiskolai csoport tagja Kovács Zsolt Ökoiskolai csoport tagja Kovács Krisztián Ökoiskolai csoport tagja Pancsuska Jánosné Ökoiskolai csoport tagja Kuruczné Mayer Terézia H2O csoport vezetője Tóth Ildikó H2O csoport tagja Kinka Attiláné H2O csoport tagja Podmaniczki Ildikó Iskolai sportkör vezetője Erdiczky Krisztina A tanév helyi rendje A tanév helyi rendjét a 6. sz. melléklet tartalmazza 9

11 A tanítás nélküli munkanapok elosztása Szeptember 20 Szeptember 21. Január 27. Április 4. Június 13. Nevelési értekezlet Hejőkeresztúr H2O iskolalátogatás Félévi nevelési értekezlet Fekete István térségi természetismereti verseny Sportnap Galgamácsa, augusztus Bandiné Dr. Liszt Amália MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet Szervezetfejlesztési munkaterv A fenntartó elégedettségének növelése érdekében a következő tevékenységlistát állítottuk össze. 10

12 Feladat Határidő Résztvevők Felelős Kapcsolatfelvétel a képviselőkkel, elérhetőségek összegyűjtése Elégedettség-elégedetlenség mérés irányított interjúval Folyamatos írásbeli tájékoztatás egyénileg az iskola ügyeiről aug. 31. ig. igh. iskolatitkár szept. 30. minőségi csoport ig. események előtt 1 héttel, és utána 3 nappal Jelenlét az üléseken testületi ülések pedagógusok, igh., ig. Pedagógusok részvétele a falvak rendezvényein A falvak rendezvényein műsor szolgáltatása Kompetencia mérés eredményeinek közös elemzése tantestületi értekezleten lehetőleg szakértő bevonásával rendezvények időpontja rendezvények időpontja minden év április 30. ig. ig. Ellenőrzés módszere, az ellenőrzést végző dokumentálás minőségi csoportvezető dokumentálás minőségi csoportvezető iskolatitkár, igh. igh. dokumentálás ig. feljegyzés, adatbázis mérőlap, elemzés, intézkedési terv ek, szórólap, meghívók ig. ig. fenntartói dokumentáció, meghívók pedagógusok igh. ig. fényképek aláírt meghívók pedagógusok, gyerekek tantestület, képviselők, polgármesterek munkaterv szerint megbízott pedagógus mérési koordinátor igh. ig. műsorterv, fénykép jegyzőkönyv, komp. mérés elemzése Dokumentáció Kommunikáció levélben, ben iskolai honlap, beszámoló ben, honlap, Kisbíró beszámoló honlap beszámoló honlap, Kisbíró beszámoló honlap, beszámoló, szülői értekezlet 11

13 Közös fórum A munkavégzés dokumentációjának ismertetése minden év januárjában tantestület, képviselők, polgármesterek jegyző nov. 30-ig pedagógusok, képviselők ig. dokumentálás feljegyzés fényképek honlap Kisbíró igh. ig. iskolai adminisztráció, előterjesztés nyomtatványok bemutatása A szülői elégedettség növekedéséhez a következő tevékenységlistát állítottuk össze. Cél: Növekedjen a szülők elégedettsége 2 éven belül 10 százalékkal A MICS 2010-es partner igény- és elégedettségmérés eredményei alapján a mért szülői átlagok a következők: Oktatás-nevelés színvonala: 3,8 Szülő-iskola kapcsolata: 3,6 A meghatározott cél értelmében az oktatás-nevelés színvonalát 4,2 es, a szülő-iskola kapcsolatát 4,0-es átlagra kívánjuk emelni. A következő táblázatban megfogalmazott tevékenységekkel ezeket az értékeket szeretnénk elérni a szülők minél nagyobb létszámú bevonásával. feladat határidő résztvevők (végrehajtók) felelős ellenőrzés, módszere, az ellenőrzést végző dokumentáció kommunikáció Szülők társadalmi munkája az iskola érdekében. (igény- és hajlandóság felmérése) pedagógusok SZMK MICS kérdőív beszélgetés kérdőív összesítése feljegyzések szülők pedagógusok tájékoztatása a honlapon és levélen keresztül Továbbtanulás szaktanárok osztályfőnök (7. és 8.) felvételi eredmények (hányadik hely) beszámoló szülők pedagógusok 12

14 eredményességének növelése 8. osztályos osztályfőnök gyerekek fenntartó tájékoztatása a honlapon Visszahúzódó és problémás magatartású gyerekek bevonása a közösségi munkába. pedagógusok DÖK jétől folyamatos osztályfőnökök megfigyelés feladatlista jelenléti ív neveltségi szint szülők pedagógusok gyerekek tájékoztatása értekezleten Házirend felülvizsgálatába az SZMK aktív bevonása, házirend elolvasása, javaslatok gyűjtése szülők osztályfőnökök dokumentumelemzés házirend a közös értekezletek jegyzőkönyvei a tanév elején SZMK és nevelőtestületi értekezlet tartása honlap A PP-ben a mérések, értékelések rendszerét átírni, erről a szülőket tájé szaktanárok tanítók munkaközösség- vezetők dokumentumelemzés PP honlap SZMK értekezleteken tájékoztatás koztatni A tantárgyi minimumkövetelmény elérhető legyen a szülők számára szaktanárok tanítók munkaközösség- vezetők dokumentumelemzés PP helyi tantervek honlap pedagógusok Dicséretek számának növelése. munkaközösség-vezetők beszámoló statisztika helyettes napló ellenőrző szülők pedagógusok gyerekek tájékoztatása a honlapon 13

15 A különböző partnereink elégedettségének növeléséhez az alábbi feladatokat végezzük el. Feladat Határidő Résztvevők Felelős Ellenőrzés Dokumentáció Kommuni- (végrehajtók) módszere, az káció ellenőrzést végző Kommunikáció Partnereink felé írásban megköszönjük a segít- rendezvény als. és felsős mk. a rendezvény negyedévente feljegyzés, fotó, írásbeli tájé- séget, vagy részvételt után 1 hét vez. felelőse hely. DVD koztatás ig. írásbeli köszönetek gyűjteménye Az iskolai rendezvényekre meghívottak listájá pedagógusok, isko- MICS vezető negyedévente feljegyzés írásbeli tájé- nak elkészítése jún. 06. latitkár koztatás Minden eredményt megjeleníteni az iskola hon- rendezvény a verseny vagy helyettes negyedévente feljegyzés internetes lapján, fotókkal illusztrálva után 1 hét rendezvény felelő- tájékoztatás se Az iskola honlapján név szerint megemlíteni a rendezvény rendezvényt szer- helyettes negyedévente feljegyzés internetes programjainkon résztvevőket, illetve távolma- után 1 hét vező ped. tájékoztatás radókat 14

16 Feladat Határidő Résztvevők Felelős Ellenőrzés Dokumentáció Kommuni- (végrehajtók) módszere, az káció ellenőrzést végző Az iskolai programokról fotók készítése azok rendezvény rendezvényt szer- helyettes negyedévente fotók, internetes honlapon történő közzététele után 1 hét vező ped. videófelvételek tájékoztatás A médiában (térségi TV, újság) megjeleníteni a rend. előtt, rendezvényt szer- negyedévente feljegyzés média programjainkat után 2 hét vező ped. beszámoló Az óvoda és az iskola kapcsolata Óvoda-iskola kapcsolat részletes kidolgozása szept. pedagógusok, óvo- alsós mk. vez. dokumentum- feljegyzés évente 01. dapedagógusok elemzés, ig. megbe-szélés A szakszolgálat és az iskola kapcsolata A szakszolgálatot igénybe vevő gyermekek pedagógusok Gyermek- és ifj. dokumentum- feljegyzés, adat- megbeszélés listájának (adatbázisának) elkészítése máj. 01. védelmi felelős elemzés, két- bázis havi beszámolás ig. 15

17 Feladat Határidő Résztvevők Felelős Ellenőrzés Dokumentáció Kommuni- (végrehajtók) módszere, az káció ell. végző A szakszolgálatot igénybe vevő gyermekekkel szept. gyermekjóléti Gyermek- és ifj. dokumentum- feljegyzés megbeszélés kapcsolatos vizsgálatokról, foglalkozásokról, 01. szolgálat vez. csa- védelmi felelős elemzés, stb. írásbeli tájékoztatást kérünk a Szakszolgálat képviselőjétől ládgondozó Gyermek- és ifj. védelmi felelős ig. kéthavonta A szakszolgálat programjait a tanév elején szept. gyermekjóléti Gyermek- és ifj. dok. elemzés feljegyzés megbeszélés egyeztetni az iskolai progr. 01. szolgálat vez. védelmi felelős évente, ig. Az egészségügy és az iskola kapcsolata Éves munkaterv készítése az egészségügyi iskolaorvos, fogorvos, alsós-felsős dokumentum munkaterv honlap vizsgálatokról, iskolafogászatról, védőoltások- szept. 1. védőnő iskolatitkár munkaközösség elemzés programtervek ról, prevenciós előadásokról SZMSZ-szel vezető évente egyeztetni kell az egészet! A Művelődési Ház és az iskola kapcsolata Az iskola, Műv. Ház, SZMK közötti munka , polgármes- dokumentum munkaterv honlap megosztás megtervezése a települési progra- szept. 1. terek, elemzés mok szervezésében, lebonyolításában művelődésszerve-zők, SZMK vezető 16

18 Feladat Határidő Résztvevők Felelős Ellenőrzés Dokumentáció Kommuni- (végrehajtók) módszere, az káció ell. végző Az egyház és az iskola kapcsolata A hittan órák optimális beosztása he- énektanár óra- órarend megbeszélés szept. 1. lyettes helyet- rend vizsgála- a hitoktatóval pedagógusok tes ta tisztelendő Az egyház és az iskola programjainak egyezte he- helyet- munkaterv internetes tése szept. 1. lyettes tes munkaterv tájé-koztatás pedagógusok vizsgálata szülők, tanu- tisztelendő lók, érdeklődők részére Feladat Határidő Résztvevők Felelős Ellenőrzés Dokumentáció Kommuniká- (végrehajtók) módszere, az ció ellenőrzést végző A polgárőrség és az iskola kapcsolata A polgárőrség és az iskola kapcsolatának pedagógusok, pol- dokumentum feljegyzés honlap részletes kidolgozása szept. 30. gárőrök elemzés 17

19 A tanulók elégedettségének növeléséhez a következő tevékenységlistát állítottuk össze. A Házirend módosítása a gyerekek szélesebb körű bevonásával Évente osztályonként az előző évhez képest plusz egy osztálykirándulás Szabadidős tevékenységek kibővítése (sport, drámaszakkör) Disco, játék- délután Családi Sportnap Tanár- Diák vita- délután Nyári táborok pályázatok keresése Kerékpár tároló építése Beírás következményeinek átgondolása Iskolaújság Iskola rádió 18

20 Feladat Határidő Résztvevők Felelős A Házirend módosítása a gyerekek bevonásával Évente osztályonként plusz egy osztálykirándulás Szabadidős tevékenységek kibővítése (sport, dráma) Tantestület, DÖK Az ellenőrzést végző DÖK vezető Házirend, tantestület osztályfőnökök tanév eleje kell Disco, játék- délután Családi Sportnap Tanár- Diák vita- délután Nyári táborok- pályázatok keresése Tantestület igh. osztályfőnökök, diákok Tantestület, szülők, diákok Tantestület, diákok Munkaközösség vezetők DÖK vezető Dokumentáció Kommunikáció fényképek programterv beszámoló fényképek, beszámoló fényképek programterv Honlap faliújság SZMK értekezlet Honlap,újság Honlap, újság beszámoló Honlap, újság beszámoló ISK vezető fényképek Honlap, újság DÖK vezető feljegyzés Honlap osztályfőnökök felhívások Honlap, újság Kerékpár tároló építése szülők, pedagógusok Beírás következményeinek átgondolása fényképek köszönő levelek honlap Tantestület feljegyzés Házirend Iskolaújság tantestület, DÖK DÖK vezetője iskola újság Iskola rádió DÖK DÖK vezetője Honlap, újság, műsorterv honlap iskola újság honlap 19

21 2. sz. melléklet Munkaközösségi munkatervek Felsős munkaközösségi munkaterv 1. Személyi feltételek A munkaközösségben a tantárgyak oktatásához a személyi feltételek adottak. A szakos ellátottság 100 százalékos. Felső tagozaton tanítók száma 12 fő. Ebből 4 fő óraadó. Név szerint: Bandiné Dr. Liszt Amália - magyar diff. fejlesztés, német nyelv Kovács Zsolt informatika, földrajz, táblajáték Tóth Ildikó magyar irodalom és nyelvtan, etika, 8.o. oszt.főnök, könyvtár Neiszné Pintér Edit matematika, fizika, táblajáték, 6.o.oszt.főnök Pappné Vankó Éva angol, 7.o.oszt.főnök Erdiczky Krisztina testnevelés Méreiné Gyurik Mária - természetismeret, biológia, technika, dráma, táblajáték, 5.o.oszt.f. Magyar Zoltán - rajz Óraadók: Babecz Norbert Pop Tibor Hévízné Király Csilla Márton Ágnes Katalin történelem kémia ének rajz, média 2. A nevelő és oktató munka feltételei - Szaktanteremben az informatikát, testnevelést, technikát, kémiát lehet tartani - A technika tanterem teljes mértékben felújításra szorul - A fizika és kémia külön szertárral rendelkezik - Az angol, a német és táblajáték oktatás külön teremmel rendelkezik egy-egy számítógéppel - A rehabilitációs órák külön teremben folynak - A felsős folyosó és a bejárati rész a tanév kezdetére szépen megújult, a falakat Márton Katalinnak és lányának a festései díszítik. Erre a tanévre dekorációs csoport is alakult, akik folyamatosan végzik az iskola arculatának kialakítását. - Az osztálytermekben a régi díszítések lekerültek a falakról. Mivel nincsenek szaktantermek minden osztályfőnök az új programok (H2O, Ökoiskola) szerint alakítja ki saját tantermét. Fontos szempont, hogy a gyerekek munkái minél több helyen legyenek láthatóak. Erre a folyosókon elhelyezett gyékényeken is van lehetőség. - A folyosók és a tantermek tiszták és rendezettek. - Fontos feladat év elején a tanári átrendezése a H2O programnak megfelelően. - A tantárgyak oktatásának feltételei adottak -20-

22 3. Kitűzött célok és a célok érdekében végzett feladatok Kiemelt feladatok H2O program bevezetése: - Differenciált óraszervezés megvalósítása, KIP-es órák megtartása, Generációs órák szervezése, Táblajátékos órák tartása, TABELLO program alkalmazása. - H2O csoport alakult, amely az egész évi feladatok koordinálását végzi. Ökoiskolai célok megvalósítása: - Iskolánk elnyerte az ököiskolai címet, ennek megfelelően alakította ki az éves ökoiskolai programját az ökocsoport vezetésével. (mellékletben) Pályaválasztás segítése: - Pályaválasztási kiállítások látogatása. - Pályaválasztási tanácsadás szakemberek segítségével. - Pályaválasztási szülői értekezlet összehívása - Egyéni és közös elbeszélgetések a szülőkkel és a tanulókkal - Generációs órák szervezése segíti a különböző szakmák megismerését. - Központi felvételi eredmények javítása Tantárgyi átlagok javítása - Felső tagozaton év végére a tantárgyi átlagok lehetőség szerinti javítása Országos kompetenciamérések eredményeinek javítása: - Eredmények elemzése szakértő bevonásával. Osztályfőnöki tanmenetekben: - Jelenjen meg a felelős családtervezés, a fenntarthatósággal kapcsolatos jelenbeli helyi és globális események, valamint a jövő generációért érzett felelősség, generációs órák bevezetésének a lépései. Nevelési terület Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos alapelveink - Az új pedagógiai módszerek legjobban a szociális és együttműködési kompetenciákat fejlesztik. - Szociometriai felméréseket végzünk az osztályokban és a gyerekek fejlődését folyamatosan nyomon követjük. - A differenciált feladatok megoldásával sikerélményhez jut a tanuló. A KIP-es órák segítségével megtanulja a különböző szerepeket. Javulnak a társas kapcsolatok. Elfogadóbbak, türelmesebbek lesznek. - Nevelési elvünk: Mindenki tehetséges valamiben! - Fontos a dicséretek számának növelése. - Visszahúzódó gyerekek fokozottabb bevonása különböző iskolai feladatokba. -21-

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT N y í r e g y h á z i M ó r i c z Z s i g m o n d Á l t a l á n o s I s k o l a OM 033423 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kertvárosi Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Vécsey Károly Tagintézmény NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben