Fekete István Körzeti Általános Iskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fekete István Körzeti Általános Iskola"

Átírás

1 Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános Iskola nevelőtestülete Érvényesség: augusztus 31.. számú példány A példány tulajdonosa: Fekete István Körzeti Általános Iskola 2183 Galgamácsa, Iskola u. 3. telefon: : fax: OM

2 Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév TARTALOMJEGYZÉK A 2011/12. tanév kiemelt feladatai... 2 A tanév személyi feltételei... 3 A pedagógusok továbbképzései... 4 Helyzetelemzés... 4 Óraszámok elosztása... 5 Az iskola épülete, tárgyi feltételek... 5 Taneszköz fejlesztés... 6 Könyvtárfejlesztés... 6 Tartós tankönyv... 7 A tankönyvtámogatás elveinek meghatározása... 7 A hatályos jogszabályok megváltozásából adódó feladatok... 7 A nevelőtestület előtt álló legfontosabb pedagógiai feladatok... 8 Szervezetfejlesztés, minőségbiztosítás... 8 Munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök és egyéb tisztségviselők megbízása... 9 A tanév helyi rendje... 9 A tanítás nélküli munkanapok elosztása MELLÉKLETEK sz. melléklet Szervezetfejlesztési munkaterv sz. melléklet Munkaközösségi munkatervek sz. melléklet Ökoiskolai munkaközösség munkaterve sz. melléklet Szabadságolási terv a 2011/2012. tanévre a Fekete István Körzeti Általános Iskola pedagógusai számára sz. melléklet Ellenőrzési terv sz. melléklet A tanév helyi rendje sz. melléklet Intézkedési terv a H2O program bevezetéséhez sz. melléklet Elvégzett és elvégzendő feladatok sz. melléklet Az iskolai szünetek rendje sz. melléklet Órarend a es tanévre sz melléklet Tantárgyfelosztás a es tanévre

3 A munkatervet az intézmény Pedagógiai Programja, a 2010/11. tanév végi beszámoló, a nevelőtestületi értekezleten elhangzott javaslatok, valamint a szakmai munkaközösség-vezetők által benyújtott munkatervek alapján állítottuk össze. A 2011/12. tanév kiemelt feladatai 1. Az Alapító okirat alapján az intézményi alapdokumentumok elkészítése, módosítása Dokumentum Határidő Felelős Pedagógiai Program szeptember 1. Bandiné Dr. Liszt Amália Szervezeti és Működési Szabályzat szeptember 1. Bandiné Dr. Liszt Amália Házirend szeptember 1. Bandiné Dr. Liszt Amália MIP december 9. Bandiné Dr. Liszt Amália 2. A névváltozásból eredő pedagógiai feladatok összegyűjtése, kidolgozása Határidő: február 1. Felelős: Bandiné Dr. Liszt Amália 3. Az Ökoiskola kritériumainak időarányos teljesítése ökoudvar létrehozása Határidő: június 15. Felelős: Méreiné Gyurik Mária 4. A Hátrányos helyzetűek oktatása (H2O) program bevezetése a projekt előírásai és az intézkedési terv szerint Határidő: június 15. Felelős: Bandiné Dr. Liszt Amália Tóth Ildikó 5. Szervezetfejlesztés az elkészült intézkedési tervnek megfelelően Határidő: június 15. Felelős: Bandiné Dr. Liszt Amália 6. Sportmodell kidolgozása a mindennapos testnevelés megvalósításához, az intézményi arculathoz Határidő: június 15. Felelős: Bandiné Liszt Amália Erdiczky Krisztina 7. Marketing tevékenység növelése a beiskolázási mutatók és a tanulói létszám növelése érdekében Határidő: minden hónap 10. Felelős: Bandiné Dr. Liszt Amália Kovács Zsolt 2

4 A tanév személyi feltételei A nevelőtestület tagjai: Az iskola pedagógus álláshelyeinek száma: 13 fő. Az általános iskolai oktatás 1-4. szakfeladaton 5 fő Az általános iskolai oktatás 5-8. szakfeladaton 8 fő Az SNI 1-4. szakfeladaton 1 fő álláshely zárolva. Változások A Vácegresi Tagintézmény működésének szünetelése miatt a Vácegresen dolgozók álláshelye megszűnt. A tagiskola munkavállalóinak felmentése táppénzes állományuk miatt az eredeti tervektől eltérően alakul. 1. Frajna Istvánné tagintézmény-vezető felmentési idejét tölti, a nyár folyamán szabadságon volt. A tagintézmény megszüntetésével, a tanév lezárásával kapcsolatos munkákat nem az előírásoknak megfelelően végezte el, ezért munkáltatói intézkedésre került sor. 2. Hegedüs Katalin gyed-en van, munkaviszonya nem megszüntethető. A szakos ellátottság érdekében a tanév közben megüresedő álláshelyre (Dr. Pesti Klára álláshelye) kerül szeptember 1-jétől. Hegedüs Katalin helyettesítésére óraadókat alkalmaz az iskola. 3. Németh Gáborné konyhai kisegítő dolgozó-takarító felmentését várhatóan szeptemberben lehet elindítani. Kiss Ferencné technikai dolgozó (takarító) közalkalmazotti jogviszonya június 30-án közös megegyezéssel megszűnt. Helyén (a fenntartói döntéssel 0,5 álláshelyen) a nyáron nem történt foglalkoztatás. További foglalkoztatás: 3,5 fő kisegítő technikai dolgozó (takarító, konyhai dolgozó) 1 fő ügyviteli technikai dolgozó (iskolatitkár) A 0,5 takarító álláshely betöltése még folyamatban van. Egyéb végzettségek, tevékenységek Szakvizsgázott pedagógus 2 fő Közoktatási szakértő 1 fő 3

5 A pedagógusok továbbképzései A továbbképzés megnevezése 2011/2012. tanévben Pedagógus Támogatás mértéke Család- és gyermekvédelem (Pedagógus szakvizsgás szakirányú továbbképzés) 2 félév Pappné Vankó Éva Az iskola a helyettesítés biztosításával, órarend változtatással biztosítja a pedagógus számára a továbbképzésen való részvétel lehetőségét. Helyzetelemzés Tanulók száma: magántanuló ebből bejáró: 59 fő Az általános iskolába bejáró tanulók létszáma települések szerint Település Össz: Vácegres Váckisújfalu Összesen: Tanulócsoportok száma: 8 Átlaglétszám: 19,125 alsó tagozat ,75 felső tagozat ,5 Napközis csoport 1 34 Az osztályok létszáma A számításánál duplán számítva a szakértői véleménnyel rendelkező gyerekeket 1 Osztály Gyerek létszám Int. SNI/A BTM. Osztály létszám Közoktatási törvény 3. számú melléklete II./3 Napközi otthon Összesen Közoktatási törvény 3. számú melléklete II./3 4

6 A tanulók életkörülményei Fő % Bejárók 59 38,56 Hátrányos helyzetűek 62 40,5 Halmozottan hátrányos helyzetű 33 21,5 Veszélyeztetettek 2 1,31 1 szülő meghalt 4 2,61 Elvált szülők 31 20,26 Egyedülálló szülők 35 22,88 Gyámszülő, nevelőszülő neveli - - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 63 41,18 Tartósan beteg 5 3,26 SNI 4 2,61 BTM 14 9,15 Óraszámok elosztása AZ ÓRASZÁM JOGCÍME TANÉVI ÓRAKERETEK 11/12. 12/13. 13/14. Kötelező órák 52. (3) 124. (4) 177,5 177,5 177,5 Nem kötelező órák 52. (7) 34,5 34,5 34,5 Egyéni foglalkozás Rehabilitációs tanórai foglalkozás Osztályfőnöki, mk. vezetői kedvezmény (I. sz. mell. 3. rész II. 7. a.) Napközi otthonra Közalkalmazotti tanács, ifjúságvédelmi kedvezmény 7* 9 9 ÖSSZESEN *2011/2012-ben + 2 óra munkaidő-kedvezmény. Az iskola épülete, tárgyi feltételek Továbbra sem gazdaságos az épület fűtése, a nyílászárók cseréjét, a fűtési rendszer korszerűsítését és a hőszigetelést pályázati forrásból kívánja a fenntartó megvalósítani. 5

7 A nyáron jelentősen megszépült az iskola épülete, igyekeztünk motiválóbb tanulási környezetet teremteni. Az elöregedett képek, szemléltető eszközök helyett esztétikus, az iskola arculatának megfelelő falfestések és díszítés készült. Az év végi beszámolóhoz mellékelt lista és a jelzett meghibásodások alapján folytak a munkálatok. ( 10. sz. melléklet) A tanév indításáig elkészült: lapostető szigetelése belső vakolathibák javítása földszinti és félemeleti folyosók, irodák, két mellékhelyiség festése számítógépterem világító ablakának beépítése esővíz csatornák javítása udvari labdafogó háló leszerelése Bár a hibák nagy részét fenntartói segítséggel sikerült elhárítani, jelezzük, hogy nagy szükségünk lenne egy karbantartói alkalmazására. A termek funkcióiban történt változás. A könyvtár melletti helyiség nyelvi terem helyett a táblajátékos foglalkozások helye lett. A volt SNI felsős teremben az helyettesi iroda került kialakításra. A régi SNI alsós termet a fejlesztő pedagógusnak rendeztük be. A technika terem a tanításra szinte alkalmatlan, annyira egészségtelen, dohos, penészes. Nagyon kevés órát tartunk abban a helyiségben, ezért nem is fűtjük rendszeresen. A tanév feladata, hogy a termeket otthonossá tegyük, kialakítsuk az irattárnak és az új taneszközöknek a megfelelő tárolókat. Taneszköz fejlesztés Legfontosabb feladatunk, hogy a H2O programhoz szükséges eszközöket beszerezzük, illetve megoldjuk a taneszközök tárolását. Célunk, hogy beszerezzünk interaktív, digitális tananyagot, és hogy többet használjuk tanórán a multimédiás eszközeinket. Ökoiskolai céljaink megvalósításához fejleszteni kívánjuk a természettudományos tantárgyak oktatásához használható eszközöket is. A taneszközök fejlesztésére csak a normatív támogatásból, pályázati forrásokból és egyéni szponzorálásokból nyílhat lehetőség. Könyvtárfejlesztés A könyvtári állomány kicsi, kevés a gyerekek érdeklődésére számot tartó, vagy a pedagógusok munkáját, illetve a gyerekek kutatását segítő kiadvány. Ezért célunk az állomány frissítése, elsősorban azokkal a művekkel, amelyeket tartalmaz a helyi tantervünk. Gyűjteményt kívánunk létrehozni Fekete István írásaiból. Az irodalmi alkotások mellett szorgalmazzuk a természettudományos ismeretterjesztő kiadványok beszerzését is. Ezzel egy időben fokozatosan cseréljük a hagyományos dokumentumokat multimédiás adathordozókra. Az állomány nyilvántartásához elektronikus adatbázist készítünk a tanév végére. 6

8 Tartós tankönyv A Tankönyvpiac Rendjéről szóló törvény értelemében tartós az a tankönyv, amely tartalma és kivitele alapján alkalmas arra, hogy a tanulók több tanéven keresztül használják január 1-jétől a fentiek figyelembevételével az a tankönyv számít tartós használatra készült tankönyvnek, amelyről a kiadó a tankönyvvé nyilvánítási eljárás során vállalta, hogy atlasz esetén legalább három évre, tankönyv, szöveggyűjtemény, szótár, kislexikon esetén legalább öt évre a tankönyv változatlan kiadású marad. A tanulók egy része nem szívesen veszi igénybe a tartós tankönyveket. A tanév célja, hogy a gyerekek és a szülők körében változzon a tartós tankönyvhöz való hozzáállás. A tankönyvtámogatás elveinek meghatározása Ingyenes tankönyvre jogosultak a TPR 8. (4) bekezdése értelmében: tartósan beteg, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar), három- vagy többgyermekes családban él, nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Az igényjogosultságot a tankönyvrendelés előtt (minden év november 15-ig, illetve a tanév során beiratkozó tanulóknak a beiratkozáskor) le kell adni, és a megfelelő igazolásokat legkésőbb az árusítás időpontjában be kell mutatni. Az ingyenes tankönyvtámogatás összegét mindenkori államháztartási törvény szabályozza. Egyéb törvényi előírás által nem megnevezett diákok tankönyvtámogatásának rendje: Az iskola az ingyenes tankönyvellátásban nem részesülő diákok számára nevelőtestületi döntés mellett használt vagy új tankönyvek kölcsönzésével tud támogatást biztosítani a könyvtári tankönyvkészlet figyelembevételével. A 2011/2012-es tanév tankönyvellátása Ebben a tanévben a tanulók 59 %-a részesült ingyenes tankönyvellátásban. A Vácegresi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásának köszönhetően az ott lakóhellyel rendelkező roma tanulók a füzetcsomagot is térítésmentesen kapták meg. A hatályos jogszabályok megváltozásából adódó feladatok A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról rendelkező évi LXXIV. törvény eltörölte a kéthavi tanítási időkeretre vonatkozó szabályozást. A tanítási időkeretre vonatkozó rendelkezések szeptember 1-jével történő hatályon kívül helyezésével visszaáll a 2006 előtti gyakorlat, vagyis a többlettanításért járó óradíj havonta történő elszámolásának rendszere. Az óradíj kizárólag a heti kötelező óraszám felett ténylegesen 7

9 megtartott órákért jár, és azt a helyben kialakított adminisztrációs gyakorlat alapján kell nyilvántartani, mivel a munkaidő nyilvántartása a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 140/A. -a értelmében változatlanul a nevelési-oktatási intézményekre nézve is kötelező előírás. A nevelőtestület előtt álló legfontosabb pedagógiai feladatok A H2O program intézményi bevezetése, a program elemeinek alkalmazása a nevelőtestület minden egyes tagjától szakmai megújulást és folyamatos együttműködést kíván. A pedagógusok a nyár folyamán 90 órás továbbképzésen vettek részt, ahol megismerkedtek a teljes programmal, és elsajátították a módszertani tudnivalókat. A program adaptálása tervszerű, összehangolt pedagógusi csapatmunkát kíván. A H2O program és az ökoiskolai cím birtoklása indokolta, hogy az iskola Pedagógiai programját jelentősen megváltoztassuk. Módosulnak az alapelvek, a célrendszer, a pedagógusoktól elvárt kompetenciák. A Pedagógiai program célrendszeréből adódó feladatok miatt változott a tantárgyi óraháló és a rendelkezésünkre álló óraszámok felhasználása. Nagyobb hangsúlyt kap a tanórai differenciálás, a tanórai és tanórán kívüli egyéni fejlesztés, a kompetenciaterületek egyensúlyának megteremtése és a testi nevelés. A tanórák 15-20%-át minden egyes pedagógusnak a Komplex instrukciós program (KIP) módszere szerint kell megtartani. Differenciált óraszervezéssel kell megtartani pedagógusonként heti 1 órát. Az osztályfőnökök évente legalább 1 óra generációs órát szerveznek. A táblajátékkal alsó tagozatban minden tanító a tanóráján foglalkozik, a felső tagozatban heti egy órát órarendbe állítunk. A táblajátékokkal szakköri foglalkozás keretében is találkoznak a tanulók. A nyelvi kompetenciafejlesztés lehetőségeinek bővítése érdekében a 6-8. osztályosok részére megszervezzük a második idegen nyelv tanulását, a 3-4. évfolyamban pedig a német nyelvet is választhatóvá tesszük. A mindennapos testnevelés érdekében heti 9 órát fordítunk sportkörre. Az 1-3. osztályosok labdaiskolába járhatnak, a 4-8. évfolyamok választhatnak az atlétika, a foci és a kézilabda között. Újdonság lesz a duatlon és a túrázás. A hatékony közösségfejlesztés érdekében szociometriai mérést végeznek az osztályfőnökök, és a mérési eredményekre alapozva végzik a pedagógiai munkát. Az osztályokban tanítók összehangolt nevelőtevékenységet végeznek, amely érdekében rendszeressé válnak a szakmai műhelymunkák. A vácegresi tagintézmény működésének szünetelése miatt az alsó tagozatos osztályokba új tanulók érkeznek, az ő beilleszkedésükre külön figyelmet kell fordítaniuk a pedagógusoknak. A pedagógiai célok megvalósításához szükséges a szülőkkel való együttműködés fokozása, a Generációk közötti program ehhez járul hozzá. A H2O program bevezetéséhez intézkedési terv készült. (7. sz. melléklet) Szervezetfejlesztés, minőségbiztosítás A 2010/2011. tanév során a tantestület elkészítette szervezetfejlesztési intézkedési terveit, amelyek időarányos megvalósítása a jelen tanév feladata. (1. sz. melléklet) Fő célunk a köz- 8

10 vetlen partnerek (tanulók, szülők, pedagógusok, fenntartók) elégedettségének növelése. Legfőbb célkitűzésünk az oktatás színvonalának emelése, a tanulói eredményesség fokozása. A tanév során felülvizsgáljuk a Minőségirányítási programunkat. Hatékonyabbá tesszük az országos kompetenciamérés eredményeinek intézményi elemzését, és az információkat beépítjük a fejlesztési folyamatokba. Munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök és egyéb tisztségviselők megbízása 1. osztály osztályfőnök Podmaniczki Ildikó 2. osztály osztályfőnök Kinka Attiláné 3. osztály osztályfőnök Pancsuska Jánosné 4. osztály osztályfőnök Kovács Krisztián 5. osztály osztályfőnök Méreiné Gyurik Mária 6. osztály osztályfőnök Neiszné Pintér Edit 7. osztály osztályfőnök Pappné Vankó Éva 8. osztály osztályfőnök Tóth Ildikó Alsós munkaközösség-vezető Podmaniczki Ildikó Felsős munkaközösség-vezető Méreiné Gyurik Mária Diákönkormányzat-vezető Neiszné Pintér Edit Gyermek és ifjúságvédelmi felelős Pappné Vankó Éva Közalkalmazotti Tanács elnök Méreiné Gyurik Mária Közalkalmazotti Tanács tag Kuruczné Mayer Terézia Közalkalmazotti Tanács tag Kovács Lászlóné Tankönyvfelelős Podmaniczki Ildikó Tankönyvfelelős Tóth Ildikó Elsősegélynyújtási felelős Erdiczky Krisztina Elsősegélynyújtási felelős Méreiné Gyurik Mária Minőségirányítási csoportvezető Neiszné Pintér Edit Minőségirányítási csoporttag Kinka Attiláné Minőségirányítási csoporttag Kovács Krisztián Minőségirányítási csoporttag Pappné Vankó Éva Ökoiskolai csoport vezetője Méreiné Gyurik Mária Ökoiskolai csoport tagja Erdiczky Krisztina Ökoiskolai csoport tagja Kovács Zsolt Ökoiskolai csoport tagja Kovács Krisztián Ökoiskolai csoport tagja Pancsuska Jánosné Ökoiskolai csoport tagja Kuruczné Mayer Terézia H2O csoport vezetője Tóth Ildikó H2O csoport tagja Kinka Attiláné H2O csoport tagja Podmaniczki Ildikó Iskolai sportkör vezetője Erdiczky Krisztina A tanév helyi rendje A tanév helyi rendjét a 6. sz. melléklet tartalmazza 9

11 A tanítás nélküli munkanapok elosztása Szeptember 20 Szeptember 21. Január 27. Április 4. Június 13. Nevelési értekezlet Hejőkeresztúr H2O iskolalátogatás Félévi nevelési értekezlet Fekete István térségi természetismereti verseny Sportnap Galgamácsa, augusztus Bandiné Dr. Liszt Amália MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet Szervezetfejlesztési munkaterv A fenntartó elégedettségének növelése érdekében a következő tevékenységlistát állítottuk össze. 10

12 Feladat Határidő Résztvevők Felelős Kapcsolatfelvétel a képviselőkkel, elérhetőségek összegyűjtése Elégedettség-elégedetlenség mérés irányított interjúval Folyamatos írásbeli tájékoztatás egyénileg az iskola ügyeiről aug. 31. ig. igh. iskolatitkár szept. 30. minőségi csoport ig. események előtt 1 héttel, és utána 3 nappal Jelenlét az üléseken testületi ülések pedagógusok, igh., ig. Pedagógusok részvétele a falvak rendezvényein A falvak rendezvényein műsor szolgáltatása Kompetencia mérés eredményeinek közös elemzése tantestületi értekezleten lehetőleg szakértő bevonásával rendezvények időpontja rendezvények időpontja minden év április 30. ig. ig. Ellenőrzés módszere, az ellenőrzést végző dokumentálás minőségi csoportvezető dokumentálás minőségi csoportvezető iskolatitkár, igh. igh. dokumentálás ig. feljegyzés, adatbázis mérőlap, elemzés, intézkedési terv ek, szórólap, meghívók ig. ig. fenntartói dokumentáció, meghívók pedagógusok igh. ig. fényképek aláírt meghívók pedagógusok, gyerekek tantestület, képviselők, polgármesterek munkaterv szerint megbízott pedagógus mérési koordinátor igh. ig. műsorterv, fénykép jegyzőkönyv, komp. mérés elemzése Dokumentáció Kommunikáció levélben, ben iskolai honlap, beszámoló ben, honlap, Kisbíró beszámoló honlap beszámoló honlap, Kisbíró beszámoló honlap, beszámoló, szülői értekezlet 11

13 Közös fórum A munkavégzés dokumentációjának ismertetése minden év januárjában tantestület, képviselők, polgármesterek jegyző nov. 30-ig pedagógusok, képviselők ig. dokumentálás feljegyzés fényképek honlap Kisbíró igh. ig. iskolai adminisztráció, előterjesztés nyomtatványok bemutatása A szülői elégedettség növekedéséhez a következő tevékenységlistát állítottuk össze. Cél: Növekedjen a szülők elégedettsége 2 éven belül 10 százalékkal A MICS 2010-es partner igény- és elégedettségmérés eredményei alapján a mért szülői átlagok a következők: Oktatás-nevelés színvonala: 3,8 Szülő-iskola kapcsolata: 3,6 A meghatározott cél értelmében az oktatás-nevelés színvonalát 4,2 es, a szülő-iskola kapcsolatát 4,0-es átlagra kívánjuk emelni. A következő táblázatban megfogalmazott tevékenységekkel ezeket az értékeket szeretnénk elérni a szülők minél nagyobb létszámú bevonásával. feladat határidő résztvevők (végrehajtók) felelős ellenőrzés, módszere, az ellenőrzést végző dokumentáció kommunikáció Szülők társadalmi munkája az iskola érdekében. (igény- és hajlandóság felmérése) pedagógusok SZMK MICS kérdőív beszélgetés kérdőív összesítése feljegyzések szülők pedagógusok tájékoztatása a honlapon és levélen keresztül Továbbtanulás szaktanárok osztályfőnök (7. és 8.) felvételi eredmények (hányadik hely) beszámoló szülők pedagógusok 12

14 eredményességének növelése 8. osztályos osztályfőnök gyerekek fenntartó tájékoztatása a honlapon Visszahúzódó és problémás magatartású gyerekek bevonása a közösségi munkába. pedagógusok DÖK jétől folyamatos osztályfőnökök megfigyelés feladatlista jelenléti ív neveltségi szint szülők pedagógusok gyerekek tájékoztatása értekezleten Házirend felülvizsgálatába az SZMK aktív bevonása, házirend elolvasása, javaslatok gyűjtése szülők osztályfőnökök dokumentumelemzés házirend a közös értekezletek jegyzőkönyvei a tanév elején SZMK és nevelőtestületi értekezlet tartása honlap A PP-ben a mérések, értékelések rendszerét átírni, erről a szülőket tájé szaktanárok tanítók munkaközösség- vezetők dokumentumelemzés PP honlap SZMK értekezleteken tájékoztatás koztatni A tantárgyi minimumkövetelmény elérhető legyen a szülők számára szaktanárok tanítók munkaközösség- vezetők dokumentumelemzés PP helyi tantervek honlap pedagógusok Dicséretek számának növelése. munkaközösség-vezetők beszámoló statisztika helyettes napló ellenőrző szülők pedagógusok gyerekek tájékoztatása a honlapon 13

15 A különböző partnereink elégedettségének növeléséhez az alábbi feladatokat végezzük el. Feladat Határidő Résztvevők Felelős Ellenőrzés Dokumentáció Kommuni- (végrehajtók) módszere, az káció ellenőrzést végző Kommunikáció Partnereink felé írásban megköszönjük a segít- rendezvény als. és felsős mk. a rendezvény negyedévente feljegyzés, fotó, írásbeli tájé- séget, vagy részvételt után 1 hét vez. felelőse hely. DVD koztatás ig. írásbeli köszönetek gyűjteménye Az iskolai rendezvényekre meghívottak listájá pedagógusok, isko- MICS vezető negyedévente feljegyzés írásbeli tájé- nak elkészítése jún. 06. latitkár koztatás Minden eredményt megjeleníteni az iskola hon- rendezvény a verseny vagy helyettes negyedévente feljegyzés internetes lapján, fotókkal illusztrálva után 1 hét rendezvény felelő- tájékoztatás se Az iskola honlapján név szerint megemlíteni a rendezvény rendezvényt szer- helyettes negyedévente feljegyzés internetes programjainkon résztvevőket, illetve távolma- után 1 hét vező ped. tájékoztatás radókat 14

16 Feladat Határidő Résztvevők Felelős Ellenőrzés Dokumentáció Kommuni- (végrehajtók) módszere, az káció ellenőrzést végző Az iskolai programokról fotók készítése azok rendezvény rendezvényt szer- helyettes negyedévente fotók, internetes honlapon történő közzététele után 1 hét vező ped. videófelvételek tájékoztatás A médiában (térségi TV, újság) megjeleníteni a rend. előtt, rendezvényt szer- negyedévente feljegyzés média programjainkat után 2 hét vező ped. beszámoló Az óvoda és az iskola kapcsolata Óvoda-iskola kapcsolat részletes kidolgozása szept. pedagógusok, óvo- alsós mk. vez. dokumentum- feljegyzés évente 01. dapedagógusok elemzés, ig. megbe-szélés A szakszolgálat és az iskola kapcsolata A szakszolgálatot igénybe vevő gyermekek pedagógusok Gyermek- és ifj. dokumentum- feljegyzés, adat- megbeszélés listájának (adatbázisának) elkészítése máj. 01. védelmi felelős elemzés, két- bázis havi beszámolás ig. 15

17 Feladat Határidő Résztvevők Felelős Ellenőrzés Dokumentáció Kommuni- (végrehajtók) módszere, az káció ell. végző A szakszolgálatot igénybe vevő gyermekekkel szept. gyermekjóléti Gyermek- és ifj. dokumentum- feljegyzés megbeszélés kapcsolatos vizsgálatokról, foglalkozásokról, 01. szolgálat vez. csa- védelmi felelős elemzés, stb. írásbeli tájékoztatást kérünk a Szakszolgálat képviselőjétől ládgondozó Gyermek- és ifj. védelmi felelős ig. kéthavonta A szakszolgálat programjait a tanév elején szept. gyermekjóléti Gyermek- és ifj. dok. elemzés feljegyzés megbeszélés egyeztetni az iskolai progr. 01. szolgálat vez. védelmi felelős évente, ig. Az egészségügy és az iskola kapcsolata Éves munkaterv készítése az egészségügyi iskolaorvos, fogorvos, alsós-felsős dokumentum munkaterv honlap vizsgálatokról, iskolafogászatról, védőoltások- szept. 1. védőnő iskolatitkár munkaközösség elemzés programtervek ról, prevenciós előadásokról SZMSZ-szel vezető évente egyeztetni kell az egészet! A Művelődési Ház és az iskola kapcsolata Az iskola, Műv. Ház, SZMK közötti munka , polgármes- dokumentum munkaterv honlap megosztás megtervezése a települési progra- szept. 1. terek, elemzés mok szervezésében, lebonyolításában művelődésszerve-zők, SZMK vezető 16

18 Feladat Határidő Résztvevők Felelős Ellenőrzés Dokumentáció Kommuni- (végrehajtók) módszere, az káció ell. végző Az egyház és az iskola kapcsolata A hittan órák optimális beosztása he- énektanár óra- órarend megbeszélés szept. 1. lyettes helyet- rend vizsgála- a hitoktatóval pedagógusok tes ta tisztelendő Az egyház és az iskola programjainak egyezte he- helyet- munkaterv internetes tése szept. 1. lyettes tes munkaterv tájé-koztatás pedagógusok vizsgálata szülők, tanu- tisztelendő lók, érdeklődők részére Feladat Határidő Résztvevők Felelős Ellenőrzés Dokumentáció Kommuniká- (végrehajtók) módszere, az ció ellenőrzést végző A polgárőrség és az iskola kapcsolata A polgárőrség és az iskola kapcsolatának pedagógusok, pol- dokumentum feljegyzés honlap részletes kidolgozása szept. 30. gárőrök elemzés 17

19 A tanulók elégedettségének növeléséhez a következő tevékenységlistát állítottuk össze. A Házirend módosítása a gyerekek szélesebb körű bevonásával Évente osztályonként az előző évhez képest plusz egy osztálykirándulás Szabadidős tevékenységek kibővítése (sport, drámaszakkör) Disco, játék- délután Családi Sportnap Tanár- Diák vita- délután Nyári táborok pályázatok keresése Kerékpár tároló építése Beírás következményeinek átgondolása Iskolaújság Iskola rádió 18

20 Feladat Határidő Résztvevők Felelős A Házirend módosítása a gyerekek bevonásával Évente osztályonként plusz egy osztálykirándulás Szabadidős tevékenységek kibővítése (sport, dráma) Tantestület, DÖK Az ellenőrzést végző DÖK vezető Házirend, tantestület osztályfőnökök tanév eleje kell Disco, játék- délután Családi Sportnap Tanár- Diák vita- délután Nyári táborok- pályázatok keresése Tantestület igh. osztályfőnökök, diákok Tantestület, szülők, diákok Tantestület, diákok Munkaközösség vezetők DÖK vezető Dokumentáció Kommunikáció fényképek programterv beszámoló fényképek, beszámoló fényképek programterv Honlap faliújság SZMK értekezlet Honlap,újság Honlap, újság beszámoló Honlap, újság beszámoló ISK vezető fényképek Honlap, újság DÖK vezető feljegyzés Honlap osztályfőnökök felhívások Honlap, újság Kerékpár tároló építése szülők, pedagógusok Beírás következményeinek átgondolása fényképek köszönő levelek honlap Tantestület feljegyzés Házirend Iskolaújság tantestület, DÖK DÖK vezetője iskola újság Iskola rádió DÖK DÖK vezetője Honlap, újság, műsorterv honlap iskola újság honlap 19

21 2. sz. melléklet Munkaközösségi munkatervek Felsős munkaközösségi munkaterv 1. Személyi feltételek A munkaközösségben a tantárgyak oktatásához a személyi feltételek adottak. A szakos ellátottság 100 százalékos. Felső tagozaton tanítók száma 12 fő. Ebből 4 fő óraadó. Név szerint: Bandiné Dr. Liszt Amália - magyar diff. fejlesztés, német nyelv Kovács Zsolt informatika, földrajz, táblajáték Tóth Ildikó magyar irodalom és nyelvtan, etika, 8.o. oszt.főnök, könyvtár Neiszné Pintér Edit matematika, fizika, táblajáték, 6.o.oszt.főnök Pappné Vankó Éva angol, 7.o.oszt.főnök Erdiczky Krisztina testnevelés Méreiné Gyurik Mária - természetismeret, biológia, technika, dráma, táblajáték, 5.o.oszt.f. Magyar Zoltán - rajz Óraadók: Babecz Norbert Pop Tibor Hévízné Király Csilla Márton Ágnes Katalin történelem kémia ének rajz, média 2. A nevelő és oktató munka feltételei - Szaktanteremben az informatikát, testnevelést, technikát, kémiát lehet tartani - A technika tanterem teljes mértékben felújításra szorul - A fizika és kémia külön szertárral rendelkezik - Az angol, a német és táblajáték oktatás külön teremmel rendelkezik egy-egy számítógéppel - A rehabilitációs órák külön teremben folynak - A felsős folyosó és a bejárati rész a tanév kezdetére szépen megújult, a falakat Márton Katalinnak és lányának a festései díszítik. Erre a tanévre dekorációs csoport is alakult, akik folyamatosan végzik az iskola arculatának kialakítását. - Az osztálytermekben a régi díszítések lekerültek a falakról. Mivel nincsenek szaktantermek minden osztályfőnök az új programok (H2O, Ökoiskola) szerint alakítja ki saját tantermét. Fontos szempont, hogy a gyerekek munkái minél több helyen legyenek láthatóak. Erre a folyosókon elhelyezett gyékényeken is van lehetőség. - A folyosók és a tantermek tiszták és rendezettek. - Fontos feladat év elején a tanári átrendezése a H2O programnak megfelelően. - A tantárgyak oktatásának feltételei adottak -20-

22 3. Kitűzött célok és a célok érdekében végzett feladatok Kiemelt feladatok H2O program bevezetése: - Differenciált óraszervezés megvalósítása, KIP-es órák megtartása, Generációs órák szervezése, Táblajátékos órák tartása, TABELLO program alkalmazása. - H2O csoport alakult, amely az egész évi feladatok koordinálását végzi. Ökoiskolai célok megvalósítása: - Iskolánk elnyerte az ököiskolai címet, ennek megfelelően alakította ki az éves ökoiskolai programját az ökocsoport vezetésével. (mellékletben) Pályaválasztás segítése: - Pályaválasztási kiállítások látogatása. - Pályaválasztási tanácsadás szakemberek segítségével. - Pályaválasztási szülői értekezlet összehívása - Egyéni és közös elbeszélgetések a szülőkkel és a tanulókkal - Generációs órák szervezése segíti a különböző szakmák megismerését. - Központi felvételi eredmények javítása Tantárgyi átlagok javítása - Felső tagozaton év végére a tantárgyi átlagok lehetőség szerinti javítása Országos kompetenciamérések eredményeinek javítása: - Eredmények elemzése szakértő bevonásával. Osztályfőnöki tanmenetekben: - Jelenjen meg a felelős családtervezés, a fenntarthatósággal kapcsolatos jelenbeli helyi és globális események, valamint a jövő generációért érzett felelősség, generációs órák bevezetésének a lépései. Nevelési terület Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos alapelveink - Az új pedagógiai módszerek legjobban a szociális és együttműködési kompetenciákat fejlesztik. - Szociometriai felméréseket végzünk az osztályokban és a gyerekek fejlődését folyamatosan nyomon követjük. - A differenciált feladatok megoldásával sikerélményhez jut a tanuló. A KIP-es órák segítségével megtanulja a különböző szerepeket. Javulnak a társas kapcsolatok. Elfogadóbbak, türelmesebbek lesznek. - Nevelési elvünk: Mindenki tehetséges valamiben! - Fontos a dicséretek számának növelése. - Visszahúzódó gyerekek fokozottabb bevonása különböző iskolai feladatokba. -21-

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2016/2017. tanév Készítette: munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Öko Munkacsoport Koordinátor Kovácsné Lébényi

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

Ökoiskola munkaterve a 2014/2015. tanévre

Ökoiskola munkaterve a 2014/2015. tanévre Ökoiskola munkaterve a 2014/2015. tanévre Készítette: ÖKO je 2007-ben nyerte el iskolánk az Ökoiskola Címet először, 2010-ben második alkalommal is sikeresen pályáztunk.2014-ben benyújtottuk pályázatunkat

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

A 2014/2015. tanév munkaterve

A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014.-2015. tanév munkaterve havi bontásban Hónap Feladatok Felelős AUGUSZTUS alakuló értekezlet tantárgyfelosztás órarend elkészítése munkaterv javítóvizsgák tanévnyitó

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

II. 2. Tanév helyi rendje

II. 2. Tanév helyi rendje II. 2. Tanév helyi rendje Idő, időpont Esemény Felelős Keletkezett dokumentumok 2013. szeptember 2 - június Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 13. 2013. szeptember 2-2014. Első félév január 17. 2014. január

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013/2014 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17-ES TANÉV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17-ES TANÉV ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17-ES TANÉV Készítette: Az ÖKO munkacsoport Beled, 2016. szeptember 5. Az ÖKO-munkacsoport tagjai: Borosné Tóth Zsuzsanna Ágostonné Hajnali Csilla Homlokné Halász Judit igazgató

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató

Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta Vezetői ellenőrzés: iskolai szabályoknak, normáknak való megfelelés. Az intézmény ellenőrzési terve: CÉLCS. TERÜLET GYAKORISÁG ELLENŐRZÉST VÉGZŐ Adminisztráció VISSZACSATOLÁS

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben