A birkózás himnusza A TARTALOMBÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A birkózás himnusza A TARTALOMBÓL"

Átírás

1 XXIII. ÉVFOLYAM, ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP A birkózás himnusza július június 25-e minden bizonnyal jeles dátumként vonul be Túrkeve sporttörténetébe. Ezen a napon ünnepélyes keretek között hangzott el a birkózás himnusza dr. Hegedűs Csaba, a Magyar Birkózó Szövetség elnökének megfogalmazásában. A Birkózás városa címet nem sokan érdemelték ki Túrkevén kívül. S valljuk be őszintén, joggal! Tekintettel arra a tényre, hogy a hosszú évek alatt hány és hány kiemelkedő eredmény született e sportágban, s milyen hosszú azon sportolók névsora, akik Kiss Kálmán mesteredző kezei alól jutottak el a csúcsokra. Oda, ahova nem hívják az embert, hanem fel kell kapaszkodni kitartó, hosszú, olykor embert próbáló munkával. Mint ahogy ahhoz is mérhetetlen kitartás, elszántság, a sportág iránti elkötelezettség, alázat szükséges, hogy közel fél évszázada, soha fel nem adva, a nehézségeken túllépve, nap, mint nap új bajnokok nevelésén munkálkodjon valaki. Kiss Kálmán ilyen ember! Június 25-e óta immár az ő nevét munkásságát hirdeti a város sportcsarnokán a felírat. A sportág jeles képviselői - Kiss Kálmán tanítványai -, családja és a sportbarátok együtt ünnepeltek. A hétköznapok szürkeségében pirossá váló nap méltán áll mementóként: A kitartó, szakértelemmel végzett, lelkiismeretes munka mindig meghozza gyümölcsét, s követendő példa valamennyiünk számára. Molnár Magdolna A TARTALOMBÓL Semmelweis-nap Vox Populi Elkésett levél Benárik Pannikához Dr. Nánási Lajos Egészségház Helyi kitüntetések adományozásáról döntöttek Meghosszabbították a téglajegy-vásárlást Újabb magyarbajnokokat avattak Parlagfű-mentesítési akció volt

2 Ünnep 2 Túrkeve környékének természeti viszonyaiban történt változások az elmúlt kb. ezer évben /Folytatás/ A természeti viszonyok elemei közül a mi vidékünkön az életre legnagyobb hatással a felszíni vizek rendszere, ill. ennek a későbbi megváltozása volt. E vízrendszeren értjük a folyókat, állandó tavakat, mocsarakat, a rendszeres, de változó mértékű kiöntéseket és a belvizeket. A belvizek problémáját őseink kb. az 1800-as évek végéig nem ismerték. Teljesen természetes volt, hogy a terület egy részét több-kevesebb víz borította. Ehhez a tényhez alkalmazkodva éltek. A területet úgy hasznosították, ahogyan elődeik ezt évszázadokon át kialakították. Először megpróbálom bemutatni a felszín függőleges tagoltságából eredően kialakult vízrajzi viszonyokat. Az alacsony ártér a folyók, tavak nyílt vize és a változó magasságban állandóan vízzel borított terület volt. Növényzetét a nád, gyékény, a magas sás alkotta. Hasznosítását a halászat, vadászat, gyűjtögetés, nádvágás, közlekedés jelentette. A magas ártér 1-2 méterrel volt magasabb térszint. Ezt a területet az árvíz magasságától és hosszától függően időszakosan borította el a víz, amely később visszavonult. Mocsárrét, erdők, gyepek, rétek borították a felszínt. A hasznosítás sokrétű volt: halászat, gyűjtögetés, ártéri gyümölcsösök, fakitermelés, legeltetés, kaszálás jelentett értéket. Az ármentes szintek az életkamrák voltak a szántógazdálkodás, a kert- és szőlőkultúra a legeltető állattenyésztés és a települések létrejöttének a fő területei. A települések a vízhez legközelebb eső árvízmentes helyszínen alakultak ki. Ilyen Túrkeve, Mezőtúr és még sok-sok helység. Városunk környékének horizontális vízrajzának egyik legfontosabb eleme a Sárrét mocsárvilága volt, amely tőlünk észak-keletre, keletre több száz km2-en terült el. Fő táplálója a keletről érkező Berettyó folyó volt, amely Bakonszeg környékén eltűnt a mocsárvilágban. Ebből Bucsa körül kilépve, a ma is meglévő kanyargós medrében, a mai Kis-Berettyó kanyarulatával ért a településünk alá, majd a továbbiakban fantasztikus, zegzugos, kanyargós medrében haladt Mezőtúr felé. A Sárrét másik táplálója az északról érkező Hortobágy folyócska volt. Ez itt, az Alföld legszárazabb vidékén, saját vízzel alig rendelkezett. Viszont tavasszal, amikor a Tisza vize Tiszadobnál kilépett a medréből, a folyócska hatalmas víztömeggel árasztotta el a Hortobágyot, és táplálta mocsárvilágát. A túrkevei határ harmadik vízszállítója Kisújszállás felől hozta a vizet. A Tisza Abádszalóknál, a Mirhó foknál kitört a medréből, elöntötte a Gyolcs mocsarat, a Kunhegyes melletti Kakat éren át, a kisújszállási és karcagi mélyedéseket töltötte föl. Nagyobb árvizek idején ennek a víztömegnek egy része a Kabai-, a Gáslyás-, a Kiséren keresztül találkozott a mi folyónk vizével. Olyan esetre is volt példa, hogy a Körös árvize észak felé haladva elérte a kisúji határt. Állandó nagyobbacska tó talán egy volt a kevi határban. Van olyan térkép, amely a Hímesdi laposon ilyen tavat tüntet fel. A Mezőtúr- Kisújszállás országút vonala megközelítőleg elkülöníti a keleti rész, zömmel mély és magas árterét a nyugati rész, főleg árvízmentes területeitől. A röviden bemutatott természeti viszonyok között a környék lakossága, kb. az 1700-as évek közepéig gazdasági szempontból szegényen, de biztonságosan élt. A fémek és a kő kivételével mindent megtaláltak helyben is. Az ellátás biztonságához az is hozzájárult, hogy a népesség száma csekély volt előtt környékünk közel tucatnyi településének maximum 2000 lakosa lehetett ban csak Túrkeve települt újjá 20 gazda, 6 család legfeljebb 100 főnyi lélekszámmal ban az első népszámlálás szerint viszont már 3945 fő a város lakossága. Szűkült a gazdasági élettér. Nehezebbé vált a lakosság megélhetése az egész Nagykunságban. Ezért ban több száz család vándorolt ki a Bácskába. Túrkevéből kevesen, de pl. Kisújszállásról 846 fő. A XVIII. Század közepétől sok a panasz a nagy árvizekre. Ekkor kezdődik környékünkön az ember természetátalakító tevékenysége ben a nagykunok elzárták a Mirhó fokot. A Tisza kétszer elmosta, újjáépítették, 1776-ban a lakosság rombolta le. De ben ismét újjáépült, immár tartósan. A kunok közmunkájának eredményeként 1350 méter hosszú, 3,8-4,7 méter magas, 38 méter talpszélességű, méter koronaszélességű építmény jött létre ben és 94-ben rettenetes aszály volt. Ekkor született a mondás: Az is baj, ha sok a víz, de még nagyobb, ha nincs. A legelők szárazak lettek, fogytak a vizes területek. A földnélküliek számára az élet érezhetően nehezebb lett. A Tisza vízrendezési munkálatai között befejeződtek. A folyó hossza 40%-kal lett rövidebb, de közben árterének 90%-át is elveszítette. Az ősi természetes egyensúly felborult, ezért ezután is voltak hatalmas árvizek ban a Nagykunságra óriási víztömeg zúdult a régi Mirhó gáton át ban a Tiszadobnál elszabadult víz 10 km szélességben, 1 méteres magasságban jött dél felé, kb hektár területet öntött el. Ez volt az utolsó Nagykunságot sújtó árvíz. A Túrkevét közvetlenül érintő szabályozási munkák a Sárrét mocsarát és az azt tápláló, ill. levezető Hortobágy és Berettyó folyót érintették. Az utóbbi vízfolyást között Bakonszegtől, új 32 km-es mederben Szeghalomnál vezették a Sebes-Körösbe. Ezért a Sárrét vízpótlása megszűnt, lecsapoló csatornák épültek, a terület fokozottan kiszáradt. A két folyó alsó szakaszát között oly módon szabályozták, hogy a Bucsa- Túrkeve közötti kanyarok megmaradtak, míg a város alatti óriási, kusza kanyarokat átvágták, így a folyó műcsatorna jellegű lett, viszonylag egyenes gátak között ér a Hármas-Körösbe. Vízállását a torkolati zsilip, az árvízkapu TÚRKEVE (1942-ben épült) és a Békésszentandrási duzzasztó szabályozza. Folyónkat már 1846-ban elvágták a Tiszától, de az 1930-as években, valamint az 1954-ben épült Keletifőcsatorna, ill. az 1970-es években elkészült Nagykunsági főcsatorna révén ismét tiszai víz folyik a mederben. Az ármentesítési és folyószabályozási munkák után új feladatként jelentkezett a belvizek elvezetése, és átemelése a folyók medrébe. Környékünkön is több száz km csatorna és több szivattyútelep épült. A XIX. Századi munkálatok alapvetően megváltoztatták a vízrajzot, a növény- és állatvilág ősi arculatát. Ezzel együtt eltűnt az az életforma is, amelyben őseink közel ezer éven át éltek. A haszon viszont tagadhatatlanul óriási. Több száz-ezer hektár terület szántóvá alakult, új növények, több érték termett, több embert tartott el a föld. Az élet talán szebb, jobb, gazdagabb lett? Győri József SEMMELWEIS-NAP A XIX. század kiemelkedő orvos-tudósának születésnapján, minden év július 1-én az egészségügyben dolgozókat köszöntjük. Közhely számba megy, hogy minden ember legféltettebb kincse egészsége. A kincs megőrzése nem mindig sikerül maradéktalanul, s ekkor fordulunk segítségért háziorvosunkhoz, vagy ha szükséges, szakorvoshoz. A Semmelweisnap a köszöntés és köszönet mellett alkalmas arra is, hogy városunkban az egészségügy jelenlegi helyzetéről számot vessünk. Néhány hónappal ezelőtt az elmúlt esztendő utolsó heteiben esztendőt az Egészségügy évének neveztük Túrkevén. Büszkén írhatom, hogy a 2010 őszi, egészségüggyel kapcsolatos vállalások jelentős része teljesült az ünnepre: 4. számú háziorvosi körzetben a több mint másfél évig üres állás betöltésre került. Az önkormányzat költségvetésében biztosította a serdülőkorban lévő leányok számára a méhnyakrák elleni vakcinát térítés mentesen. Az önkormányzat megteremtette a feltételét, hogy a labor mintavétel a helyi rendelőben Túrkevén lehessen, ne kellejen a mintavételkor, majd az eredményért Mezőtúrra utazni. Biztosítottuk a személyi és tárgyi feltételeket. Megkezdte működését a Nagykunsági Térségi Fogászati Ügyelet, ahova munkaszüneti napokon /szombat, vasárnap, ünnepnap/ óra között bizalommal lehet fordulni a túrkeveieknek és a környező hat település több mint harmincezer lakójának. Folyik a rendelő felújítása, tervek szerint szeptember 30-ára kell elkészülnie. A fenti intézkedések mindegyike a városunkban élők érdekében születtek, bízom benne, hogy az érintettek döntő többsége is így gondolja. A Semmelweis-napi ünnepen valamennyiünknek jó egészséget kívánok. dr. Szabó Zoltán

3 TÚRKEVE Közügyek Parlagfű-mentesítési akció volt Túrkevén Az önkormányzat, az iskolák és a civil szervezetek összefogása Túrkevén is elindult a Hozd vissza! Egyszerre kilenc településen zajlott a hulladékcsere-akció A parlagfű káros hatása mindenki által jól ismert, az allergén növény sok ember életét nehezíti meg főleg nyáron és ősszel. Ezért egyre fontosabbá vált a feladat, hogy minden eszközzel irtsuk, ezáltal teremtve egészségesebb környezetet. E tényt felismerve Túrkeve város önkormányzata pályázatot nyújtott be a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzathoz, s az alaphoz csatlakozott 43 település egyikeként közel száz-ezer forintot nyert a cél megvalósításához. Az akcióra összefogott Túrkeve önkormányzata, a Petőfi Sándor Általános Iskola és a település több civil szervezete. Így az utolsó tanítási napon, június 15-én a diákok bevonásával megkezdődhetett a turisztikai szempontból frekventált helyek parlagfű-mentesítése. A város főterén és a strandfürdő környékén a gyerekek maszkban, kesztyűben, láthatósági mellényben a közel 30 fokos melegben ez nem kis próbatétel gyűjtötték a szerencsére nem túl nagy számban előforduló parlagfüvet. A kisebbek számára ez idő alatt a Nimfea Természetvédelmi Egyesület tartott bemutatót és játékos vetélkedőt az allergén növény káros hatásairól. Az elnyert pályázati összegből a láthatósági mellényeken, kesztyűkön, maszkokon, szórólapokon, ill. a vetélkedő költségén túl jutott pénz egy fűnyíró gép vásárlására is. Vox Populi (A nép hangja) Egészségi sétáimat egyre szívesebben teszem, gyönyörködve a szép rózsaszigetekben. A tisztaságra, rendre is egyre jobban ügyelnek, ami szemnek, szájnak jót tesz, hiszen egymásnak is dicsérjük városunk centrumát. Bezzeg fürdő centrumunkban a camping felé sétálva fölmegy a cukrom és a vérnyomásom is, ahányszor meglátom a régi kertészeti épület roskadozó falait. Hogyan lehet ezt a romhalmazt egy aránylag rendezett turistaközpont közepében meghagyni?! Pontosan ott, ahol a külföldiek nap, mint nap többször is megfordulnak. Pláne akik évről évre visszajáró vendégek, mit gondolnak szépérzékünkről. Már én is tizenegyedik éve mérgelődöm, sőt elöljáróinknak többször is megemlítettem, de senki nem tesz semmit az eltakarítása ügyében. Tudom, csak legyintenek a hátam mögött, hogy állandóan csak kritizálok, de ötletet nem adok. Megpróbálok azt is nyújtani: pl. a lebontott téglából újra felállítani a bográcsfőző, szalonnasütő helyeket a Györffy tanyán, ahol a táborozó gyerekek főzőversenyeket rendezhetnek. Jutna egy nagyobb kinti kemencére is, ahol a fiatalok pizzát, krumplis lángost, kenyeret süthetnének. Lenne hová meghívni a testvérvárosi cseregyerekeket, amiben sokkal több értelmet és szorosabb együttműködést látok a jövőre való tekintettel, a testvérvárosi kapcsolatok fenntartásában. Remélem, így a Túrkeve újságon keresztül meghallgatásra találok, amit eddig szóban nem értem el. Tisztelettel: Klaus Gebhard Június 3-án, pénteken hulladékcsere-akcióval készültek a Környezetvédelmi Világnapra kilenc magyar városban, köztük Túrkevén is. A sokéves kezdeményezést folytatva ezúttal a szelektív gyűjtést koordináló szervezetek egyesülése hívta környezetvédő akcióra a települések lakóit. Egy napig a túrkevei gyerekek és felnőttek is ajándékra cserélhették a magukkal vitt szelektált hulladékot. Hét évvel ezelőtt a környezetvédelem világnapján, június 5-én bonyolította le első Hozd vissza! névre keresztelt programját az esemény szervezője, az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. A szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő akciót azóta minden évben, egyszerre 9-10 magyar településen rendezik meg ben Hatvan, Kiskőrös, Mezőhegyes, Pilis, Soltvadkert, Szekszárd, Tapolca, Tiszavasvári és Túrkeve csatlakozott a programhoz. A kilenc település lakói különválogatott üveg-, fém-, papír- és műanyaghulladékaikat, valamint elektronikai hulladékaikat, akkumulátort, használt elemet is leadhattak a kijelölt gyűjtőszigetnél. A különválogatott hulladékért jelképes ajándék járt: üvegért üvegmécses, papírért jegyzettömb, műanyagért bevásárlótáska, fémért mérőszalag, elektronikai hulladékért zseblámpa, akkumulátorért pedig apró játék. Túrkevén az akció a Piac téren lévő szelektív szigetnél zajlott, a programot dr. Szabó Zoltán, polgármester nyitotta meg. A polgármester az apró ajándékok példáján mutatott rá A hulladék érték jelmondat igazságára. A légies papírtól és könynyű műanyagtól a súlyosabb üvegig és a veszélyes komponenseket is tartalmazó elektronikai hulladékig a legkülönfélébb csomagolóanyagok és használati tárgyak, eszközök öszszetevői hasznosíthatók többször is, születhetnek újra új alakban. Az értékes anyagsokféleség egyesített begyűjtését több szervezet együttműködése tette lehetővé ezen a napon. A 2010-ben alakult RECOMPLEX Kezelést Koordináló Szervezetek Egyesülése éppen azért jött létre, hogy közös fellépésével segítse a Magyarországon keletkező hulladékok mind nagyobb arányú hasznosítását, és a magyar hulladék-feldolgozó kapacitások kihasználtságának növelését. Az egyesülés szoros munkakapcsolatban áll a túrkevei közszolgáltató, Túrkevei Városgondnokság és Vízmű Nonprofit Kft.-vel is, hogy együtt támogassák és ösztönözzék minden értékes anyagfajta körforgását. Az újrafeldolgozók idén is az üveg csomagolóanyagot várták a leginkább, tekintettel az Európai Unió előírására, miszerint 2012-ig hazánkban is 60 %-ra kell emelkednie az üveg-újrahasznosítás arányának. Az elmúlt időszak tendenciája bíztató, de az eredmény még nem elégséges. 3

4 Kultúra Elkésett levél Benárik Pannikához Kedves Pannika! április 30-án kelt, T ú r k e v é r e, idősebb Csontos Lajos Soós István úti címére írott soraidban az áll, választ remélsz a leveledre. Úgy hozta az élet, Pannika, hogy ez a mostani írás szolgál válaszul. És mert a hajdan volt borítékot, így a künn való címet sem őrizte meg a változó idő, az időközben eltelt 66 esztendő, és mert Te sem olvashatnád már a hozzád küldött levelet, a közös emlékezetre bízom hát a választ: szolgáljon a történetetek példaként ebben a háború nélkül is békétlen, erőt birtokolva is erőtlen, alig szabad világban. Messziről kezdem a levelemet, Pannika áprilisától. A hadak vége volt.., fogolycsapatok rótták keserves útjukat, fogolyvonatok vitték időben-térben egyaránt bizonytalan messzeségekbe szállítmányukat: katonákat, leventéket - akiket elért és sodort magával a háború forgószele. A katonanóták már régen még az első háborúban hírül adták a hadifoglyok várható sorsát hogy, ha mást is mond az orosz, Románia, Oroszország harcmezőire visz a vonat, s hogy azt csak a jó Isten tudja, mikor szabadulunk.. -, tudták hát a Celldömölkről 1945 április 24-én elindult szerelvény foglyai is: nem hazafelé, hanem messzi vidékekre, Isten tudja, meddig tartó fogságba viszi őket a kelet felé araszoló fogolyvonat. Ott voltak ezen szerelvényen azok a túrkevei leventék is, akik szeptember 28-án indultak az őket hívó parancs szavára, s akiknek Fegyverneken-Gödöllőn- Ercsin-Mesztegnyőn-Kaposváron keresztül vitt céltalan-végtelen gyalogútja a pornóapáti fogságba esésig. Attól a pillanattól kezdem, mikor a Szőregen áthaladó fogolyvonatból, a szúrós dróton keresztül egy pillanatra meglátta kapanyélre támaszkodó alakodat, a vonat felé figyelő tekintetedet az akkor 21 esztendős túrkevei levente, Csontos Lajos. Akkor már írva álltak kezében, a tábori lapon a tört sorok: a szűkszavú híradás fogolytáborról, fogolytársakról arról, hogy élnek még. Abban a pillanatban született furcsa, sírig tartó fél-ismeretségetek akkor indult útjára a te bátorságodból, emberségedből a katonalevél, akkor kezdődött ez a háborúba ágyazott, békés-szép történet is. Mert akkor azt a tábori lapot feléd hajította a marhavagon dróttal beszőtt ablakrésén át a katonaruhás fiatal fogoly, s te pedig érte indultál a szántóföldről. Biztosan féltél félned kellett, mert tudtad: veszélyes, amit te- szel, s mert lövés is dördült -, de felvetted azt az tábori lapot. Az járhatott a fejedben, amit majd le is írsz: hogy most segíthetsz elfogott magyar testvéreiden. És hitted nagyon, hogy mindenki más is így tenne a te helyedben, mert ezt diktálja a hazafiúi érzés, az emberség ezért aztán te sem tehetsz másként. Így történt, hogy április 30-án, a szőregi postahivatalban, a saját írásod, sok kézcsók és üdvözlet kíséretében postára is adtad az ismeretlen fogoly levelét, s azt május 7-én, két nappal a háború vége előtt meg is hozta a posta Túrkevére. A levélbeli rövid híradás reményt hozott a Csontosházba, de G. Nagy János, Laskai Imre, K.Nagy Ferenc, Kelemen András, Kánya Béni, Laskai Mihály, Ducza István a fogolyvonaton is együtt lévő, összetartó leventebajtársak családjába is. Aztán egyszer csak a fogság is TÚRKEVE véget ért szeptember 21- én péntek volt aznap Csontos Lajos hazaérkezett az esti vonattal az orosz fogságból. És hazatért, Pannika, a te fogoly párod, Kiss József is. Együtt kezdtétek-éltétek aztán munkás, szép-szabad felnőtt életeteket, s tiszteletben álló emberekként öregedtetek meg Szőregen ahogyan Csontos Lajos is megbecsült, máig elismert gazdaember Túrkevén. De egymásról nem hallottatok többé. Az egykori levente-hadifogoly évek múltán akadt csak a levélre szülei hagyatékában, s máig őrzi azt. De a reményt hozó levél továbbítójáról, rólad, Benárik Pannika, semmit sem tudott egészen 2011 tavaszáig. Ez év tavaszán a régi levél története felkeltette egy kedves ismerős figyelmét. Így adódott, hogy Kun Laci a kedves ismerős - segítséget kért és kapott a szőregiektől. És most már tudjuk rólad, Pannika, amit tudnunk fontos: hogy immár kétszer nyert hazád földjében nyugszol. És hogy neked már nem mondhatjuk el, mit tanultunk az egyszer volt szőregi levél példájából. Pannika! Életedben nem tudták neked megköszönni az egykori túrkevei leventék a bátorságodat, az emberségedet. De ez év májusában egy személyes túrkevei találkozás során Csontos Lajos maga mondta el ifjabb Kiss Józsefnek, a fiadnak, mit tett érte, értük, hogyan vált életük részesévé, sorsuk formálójává egy emberöltőnyi idővel ezelőtt az a délvidéki ismeretlen fiatal lány, Benárik Anna. Búcsúzunk Tőled, Pannika! Emlékezni fogunk arra, amit a történetedből megtanultunk: ha az embert nemes szándék vezeti és bátor is megtenni, amiben hisz, szabad emberként élhet. Isten veled! Csontos Lajos és Kun László közlése alapján: Benics Kálmánné Nagyon szeretem a vasárnap déli Kossuthot..30 perc alatt körbejárjuk a földet, majd népzenét hallhatunk másképpen. Legutóbb egyszerre csak rázendített két leányzó a citeraszóval kísért, ízes dalra: hogy Túrkeviben nevelik a szép leányt no meg a szép legényt is. Dezsavűm volt, miközben hallgattam a lányok énekét. Aztán a felkonf után meg is értettem, miért: Balázs Erzsi és Nagy Teca Halkovics tanár úr és Ábrahám Miklós citeraszóval kísért rádiófelvételét hallhatták a vasárnap déli rádióhallgatók úgy 1965 körülről Nagyszerű 4 Kultúráról néhány személyes szóban volt! Vasárnap délelőtt sornyi fiatal vonult a strandon fehér egyenpólójukon a Szigetvár felirattal. Aztán elhelyezkedtek, szólamokat hoztak létre padokon, műanyag székeken ülve és fújták, lelkesen! Harsogtak az indulók, a csárdások, a klasszikus zene könnyed darabjai a termálvizes medence partján. Remek hangulata, igazi térzene-feelingje volt ennek a röpke félórának. Nagyon jó, hogy erre jártak a 25 éve együtt zenéló szigetvári fúvósok. BKné Dr. Nánási Lajos Egészségház lesz a megújult orvosi rendelő neve A lakosok ajánlásai alapján a képviselők döntöttek a most épülő, s várhatóan őszre elkészülő korszerű orvosi rendelő nevéről. Dr. Nánási Lajos, orvos nevét veszi fel a megújult egészségház. Dr. Nánási Lajos szakmai és közéleti munkásságának, a fiatalok identitásának megőrzésére és a magyarságtudat fenntartására irányuló tevékenységének elismeréseként, valamint Túrkeve város egészségügyi, oktatási, egyházi területen kifejtett támogatásáért tartja méltónak a képviselő-testület, hogy egy korszerű intézmény névadójaként is példaként álljon az utókor számára. Alföldi Barangolások Túrkeve Város kezdeményezésére több település önkormányzati hivatalának bevonásával, valamint civil- és turisztikai szervezetekkel karöltve megalakult az Alföldi Barangolások Térségi Turisztukai Egyesület. A június 24-én megalakult egyesület tagjai rögzítették az alapszabályokat is. A szervezet legfőbb céljai között a versenyképes turizmus fejlesztésének elősegítése áll.

5 TÚRKEVE Kultúra Átadták a Pala Rozália-díjat Népi hagyományőrző színjátékot adtak elő Varrtunk a szabadban Június 3-án a túrkevei Városháza dísztermében került sor arra a díjátadási ceremóniára, melyet a pedagógusnap alkalmából szerveztek az óvodapedagógusok részére ben alapították a Pala Rozáliáról elnevezett kitüntetést, melyben egy óvónő részesülhet kiemelkedő szakmai munkája alapján. Dr. Csáki Imréné Pala Rozália, néhai túrkevei óvónő, hosszú évtizedes, meghatározó és szeretetteljes munkásságának állít emléket e díj. Titkos szavazás nyomán ebben az évben Sebők Istvánné óvónő részesült e kitüntető elismerésben a közel 30 éves magas színvonalú munkája elismeréseként. A díjat a névadó fia, Dr. Csáki Csaba, Széchenyi-díjas agrárközgazdász, egyetemi tanár, a MTA rendes tagja adta át Sebők Istvánnénak. Nyugdíjba vonulásuk alkalmából Takács Sándorné és Tóth Judit vehetett át emlékplakettet és elismerő oklevelet. Fiatalok Napja A Művelődési Ház az idén harmadik alkalommal rendezte meg a Fiatalok Napját június 25-én. Ennek keretében 16 órakor nyílt meg a fiatal túrkevei alkotók fotó- és képzőművészeti kiállítása. Az idei kiállítók: Bajnóczki Hajnalka, Csíder Ádám, Fórizs Diána, Györfi Emese, Kaszanyi Nóra, Kelemen Judit, Kovács Dóra Mirtill, Kurgyis Katalin, Liziczai Réka, Marton Eszter Renáta, Molnár Mónika, Nagy Gábor, Nagy Sándor, Sebestyén Zsolt, Szilágyi Péter, Szilágyi Tamara. A Fiatal Zenekarok Találkozóját Túrkeve 750 éves fennállásának megünneplése jegyében rendeztük meg, 750 perces Rock Maraton a 750 éves Túrkevén címmel, ami egyben verseny is volt. A programot színesítette a Túrkeve történetét, köztéri alkotásait, épületeit bemutató kiállítás, melyhez sokak álltal kitöltött totó kapcsolódott, jutalmuk emblémás kitűző és póló volt. Fellépő zenekarok voltak: Anonym Fegyvernek, Cojones Túrkeve, Colosseum Túrkeve, Félúton Karcag, Go4it Túrkeve, In A Blaze Törökszentmiklós, Jaskasam Szolnok, Loud Revolution Túrkeve, Mirodam Rákóczifalva, Roar Kisújszállás-Túrkeve, Vasmacska Budapest-Túrkeve, versenyen kívül zárta a napot a túrkevei Projekt 4.1. Nem kis feltűnést keltett a napokban a település utcáin végig vonuló echós szekér, melyről kisbíró dobolta ki a Gyermek lakodalmas műsorát. A népviseletbe öltözött szerepelők kurjongatva invitálták a lakosokat a vasárnap esti hagyományőrző színi előadásra. A február óta tartó előkészületi foglalkozásokat és az előadás megvalósítását egy nyertes pályázat tette lehetővé, melynek címe: Túrkeve környékének lakodalmi szokásai. A színjáték keretein belül bemutatták a múlt századra visszanyúló szokásokat, így a csigatészta, a mézeskalács készítésének fortélyaitól a vesszőfonáson át a jegykendő készítéséig. Elméleti órákon sajátították el a résztvevők a vőfély rigmusait, a néptánc alaplépéseit, s a kor népdalait, melynek betanításában a kisújszállási 48-as Olvasókör és a túrkevei Madarász Károly Népdalkör tagjai segítettek. Az előadás után Rácz Lajos séf irányításával végig sütötték-főzték a régi idők lakodalmának menüjét is. Csak az marad meg, amit továbbadunk! A zenekarok nagyon magas színvonalú produkciókat adtak elő. A zsűri tagjai Kiss András, Jakab László és Szemes Sándor zenészek ítélete alapján az alábbi díjakat osztotta ki: legjobb zenekar címet kapott a Mirodam és a Cojones; legjobb énekes: Csizmadia Csaba és Kiss Bernadett. Legjobb gitáros: Szénási Ádám és Hagymási Sándor. Legjobb basszusgitáros: Szilágyi Szabolcs és Takács Roland, alias Kócos. Legjobb dobos: Erdőfi László és Herczegh Csaba. Különdíjat kapott a Jaskasam zenekar és a Vasmacskák. A rendezvény létrejöttéhez nyújtott segítségét nagyon köszönjük minden támogatónknak! A túrkevei fiatal alkotók fotóés képzőművészeti kiállítása augusztus 22-ig látogatható lesz. Várunk minden érdeklődőt! Kovács István igazgató Ezzel a címmel indít projektet a Kaszap Nagy István Református Általános Iskola a TÁMOP /A/09/1 benyújtott sikeres pályázata után. Az elnyert támogatás összege: Ft. Az iskola igazgatónője, Nagy Róza elmondta, nagy örömére szolgál, hogy a sikeres pályázat révén lehetősége nyílik javítani a diákjai életvitelén. Az igazgatónő és lelkes munkatársai eddig is terelgették a gyermekeket az egészséges életmód irányába, ám ez a pályázat mérföldkövet jelenthet ezen az úton. Végre lehetőség nyílik többféle sportfoglalkozást kínálni az iskola tanulóinak. A felsőbb évfolyamok szervezett előadásokon vehetnek részt, ahol a kamaszkor legnagyobb problémáival foglalkoznak, mint a szenvedélybetegségek, vagy a szexualitás. Az egészséges életmódhoz hozzátartozik a helyes étkezés is. Ebben is próbálják majd segíteni az érdeklődőket, hiszen rendszeresen egészséges, ám mégis finom ételek bemutatójával várják a diákokat. Csontos Mónika A MAGYAR FOLTVARRÓ CÉH által meghirdetett Varrjunk a szabadban elnevezésű országos rendezvényhez csatlakozva június 18-án nagy érdeklődés mellett bemutatkoztak a Kreatív Öltögető Műhely amatőr varró csoport tagjai a nagyáruház melletti szabad téren. Körülöttük megtekinthető volt az eddig elkészült munkáikból egy röpke ízelítő. A sok kíváncsi, érdeklődőt a csoport tagjai készségesen tájékoztatták terveikről, tevékenységeikről Röviden róluk: Ez év márciusában alakultak. Vannak közöttük, akiknek több évig a mezőtúri TÚR-TŰ csoport szakmai vezetője tanította meg a foltvarrás alapjait, mások meg az interneten ismerkedtek a foltvarrás varázslatos világával. A Kreatív Öltögető Műhely dolgozói varrtak már párnákat, faliképeket, ágytakarókat, táskákat, babákat, gyerekjátékokat, ajándéktárgyakat és még hosszasan sorolhatnám. Nem kell hozzá más csak tű, cérna, és sok-sok ruhaanyag, amikből a szép egyedi munkák megszületnek. Szívesen segítenek kezdőknek is. A csoport hitvallása: szabadidő hasznos eltöltése jó hangulatban, közös elképzeléseik megvalósítása. Ennek jegyében telt a Varrjunk a szabadban rendezvényük is. Panyi Judit Informatikai fejlesztés a Refiben A Túrkevei Református Egyházközség A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a kompetenciaalapú oktatás érdekében a túrkevei Kaszap Nagy István Református Általános Iskolában című, TIOP / azonosítószámú pályázata összesen Ft támogatást nyert. Így a fenntartásában lévő intézmény eszközparkja 9 db tantermi csomaggal bővült, mely tartalmaz csomagonként 1 db digitális táblát, 1 db projektort és egy db notebookot. Továbbá 3 szavazócsomaggal, 10 db iskolai PC csomaggal és egy alkalmazás szerverrel, 1 db szerver szoftverrel és 3 db WIFI csomaggal bővül iskolánk informatikai felszereltsége. Az eszközök telepítése június végén, az eszközök használatára a tantestület felkészítése a nyári szünet ideje alatt megtörténik. A felszerelt eszközök így már a mindennapok gyakorlatában szolgálják majd az oktatás hatékonyságát. Így iskolánk informatikai eszközparkja tökéletesen megfelel majd a 21. század követelményeinek. 5

6 Kultúra, oktatás PÁRIZS, TRIANON PALOTA TÚRKEVE VÁROSHÁZA Lengyel cserediákok a Ványaiban A túrkevei Ványai középiskola sikeresen működő külföldi kapcsolatai több évre tekintenek vissza. A közlekedésgépészet szakos diákok Leonardo-programbeli elsősorban szakmai jellegű francia kapcsolata gyakorlati képzés, mint ahogyan a finnországi ECVET program is e célt szolgálja. Ez alkalommal Lengyelországból érkeztek a középiskolába cserediákok, akik a gimnazisták őszi látogatását viszonozták. A két országbeli középiskola között létrejött kulturális jellegű együttműködés már-már személyes jellegű, mivel a tanulók otthonaikban fogadhatták a Magyarországra látogató, már jól ismert diáktársaikat. A vendégek ez idő alatt nem csak a családokkal ismerkedhettek meg, hanem hazánk több nevezetességét is közösen tekinthették meg a kirándulások alkalmával. A legközvetlenebb kapcsolat azonban mégis a közös bográcsozás, illetve az együtt eltöltött szabadidő alkalmával alakult ki a diákok között. 91 esztendő az időbeni és több mint 1500 km a földrajzi távolság a francia főváros és a nagykunsági ősi város két eseménye között. Mi kötheti össze a francia világváros és a magyar kisváros eseményét ennyi év és ilyen földrajzi távolság ellenére? Tudjuk, de mégsem hallgathatunk róla, hogy a Párizs-környéki Trianon kastélyban június 4-én du. fél ötkor aláírt békediktátum, szentesítette a győztes antant hatalmak akaratát. A magyar kormány küldötteit meg sem hallgatva, csupán a tény elfogadására, a diktátum aláírására hívták a győztesek. Az I. világháborúban az Osztrák-Magyar Monarchia súlyos vereséget szenvedett. A környező országok győzteseinek étvágya szinte kielégíthetetlennek tűnt, a történelmi Magyarország térképről történő örök eltűntetéséről álmodoztak: Kelet felől a románok már december 1-én az első döntő lépést megtették, hiszen ekkor Gyulafehérvárott kimondták Románia egyesülését Erdéllyel. A románok igénye Magyarország területének jelentős része iránt megvolt, hiszen az Alföldet a Tisza vonaláig akarták megszerezni. Nyomaték kedvéért e területeket megszállták, Budapestet is. Dél felől a szerb- horvát-szlovén igény Dél- Magyarország területére szólt, az általuk elképzelt határ a Balatonnál húzódott volna. Északról a cseh-szlovák igény a Balatonig tartott. Nyugaton szláv korridort /folyosót/ akartak létrehozni az Őrvidéken, délen Szlovéniáig húzódva. Soha nem hajózható folyókat tüntettek fel hajózhatónak: pl. Ipoly, Vág, Bodrog. Etnikai viszonyokat figyelmen kívül hagyva színtiszta magyarok lakta területeket, Felvidék déli része, Partium- Erdély, Délvidék- Vajdaság, Őrvidék, csatoltak a győztesekhez. Városaink egész sorát osztották ketté a győztesek: többek között Komárom, Balassagyarmat, Somoskőfalu, Sátoraljaújhely, Nagylak jutott erre a sorsra. Végeredmény: a történelmi Magyarország területének mintegy kétharmadát, lakosságának közel felét vesztette el, miközben sok millió nemzettársunk került idegen állam fennhatósága alá. Bár a II. világháború a reváns szellemében robbant ki a XX. század harmincas éveiben, a végeredmény ismert: az ismét Párizsban aláírt 1947-es - békeszerződések megerősítettek a trianoni határokat, sőt újabb területek kerültek az utódállamokhoz. Az és évi békeszerződések azt megerősítő döntései soha be nem gyógyuló sebet ejtettek a magyar nemzet testén. Évtizedeken keresztül a fenti történelmi tényekről nem beszélhettünk, majd a rendszerváltozást követően vált lehetővé, hogy emlékezhessünk és beszélhessünk a történelmi múltunk ezen időszakáról. Városunkban a Túrkevéért Alapítvány kezdeményezésére a múlt század kilencvenes éveinek elejétől emlékezünk az I. világháború hőseire és áldozataira, továbbá a trianoni tragédiára június 4-én, a 90. évfordulón újvidéki nemzettársaink egyike emlékezett a magyar történelem sorsfordító eseményére, aki idén, június 4-én, Túrkevén tett magyar állampolgári esküt én eddig soha nem látott esemény zajlott Túrkevén a Városháza dr. Czihat Károly dísztermében: magyar állampolgári esküt tett közel egy tucat nemzettársunk, akik a Kárpát-medence különböző utódállamaiban élnek. Nagyszámú érdeklődő volt jelen a helyszínen, ahol először a 91. évfordu- A június 30-i testületi ülésen döntöttek a képviselők a helyi kitüntetések odaítéléséről. Ennek értelmében Túrkeve Város Díszpolgára címet adományoznak Dr. Csáki Csaba, egyetemi tanárnak, a MTA rendes tagjának, aki a városunk szülötte. Mind a mai napig ápolja e kapcso- TÚRKEVE lóra emlékeztünk, majd az eskütétel következett. Az eskütevők között az erdélyi család öt tagja - Tordaszentmihályról érkeztek - közül három kiskorú is esküt tett. Soha nem tapasztalt, szinte leírhatatlan érzés tört rá a jelenlévőkre, amikor az esküt tevők átvették a honosítási okiratokat és a Túrkeve Tiszteletbeli Polgára okleveleket. A képviselőtestület ez év januári döntésével alapította meg a fenti elismerést, azzal a szándékkal, hogy a Túrkevén magyar állampolgárságot szerzett honfitársaink később is kötődjenek az idén 750 éves településünkhöz. Ebben az esztendőben eddig több mint ötvenen döntöttek arról, hogy városunkban kérik honosításukat, így a következő hónapokban újabb honfitársaink válnak magyar állampolgárokká, és lesznek Túrkeve Tiszteletbeli Polgárai. Az eskütevők között június 4-én is voltak Magyar Kultúra Lovagjai, de a következő alkalmakkor is lesznek e közösség képviselői. Büszke vagyok arra, hogy több lovagtársam is előttem teszi, teheti le a magyar állampolgári esküt. A Kárpát-medence magyarsága egymásra talált és találkozik Túrkevén, az idén 750 éves nagykunsági településen. A fentiek alapján köthető össze Párizs és Túrkeve két döntő pillanata 91 év különbséggel. Tudnunk kell, hogy az igazságtalan trianoni határok megváltoztatásának nincs realitása, de az Európai Unióban a határok virtuálissá válásával, a szabad közlekedés biztosításával élhetünk szülőföldünkön úgy, hogy nemzeti hovatartozásunkat senki ne kérdőjelezhesse meg, hiszen a Kárpát-medence a szülőföldünk, Európa az otthonunk Dr. Szabó Zoltán polgármester, Magyar és Egyetemes Kultúra Lovagja Helyi kitüntetések adományozásáról döntöttek latot, valamint támogatja az édesanyjáról, Pala Rozáliáról elnevezett díjat, melyet minden évben a legkiemelkedőbb pedagógiai tevékenységet folytató óvónőnek ítélnek oda. Posztumusz díszpolgári címet szavaztak meg a képviselők a város másik híres szülöttének, Balogh Mártonnak, a Honvéd Művészegyüttes, az Állami Népi Együttes táncosának, szólóénekesének, Kunkapitánynak. Túrkeve Városáért díjban részesül Ábrahám Károly, helyi vállalkozó, valamint a Túrkeve Város szolgálatáért kitüntetést veheti át szeptemberben, a Város Napján Szegő László és Pápai Károly. Meghosszabbították a téglajegy-vásárlás határidejét A június 30-i testületi ülésen a képviselők arról döntöttek, hogy a megújuló, korszerű, minden igényt kielégítő orvosi rendelő önerő-fedezetéhez kibocsájtott 1000 Ft-os címletű téglajegyek vásárlásának lehetőségét december 31-ig meghosszabbítják. A Ványai Ambrus Gimnázium és SzKI értékesítésre meghirdeti a GFZ580 frszú, Toyota Dyna 100 típusú, diesel, évben gyártott puttonyos kisteherautóját. Ár: megegyezés alapján. Érdeklődni az 56/ telefonszámon lehet.

7 TÚRKEVE Hírek, hirdetések, sport Tűzoltósági hírek! Engedjék meg, hogy beszámoljak az elmúlt időszak eseményeiről! Május 4-én, a délutáni órákban kaptuk a jelzést, mely szerint a Minta kertben gaz, avar ég. Kiérkezésünk után eloltottuk az 500 m2- nyi területet. Május 12-én a Gyűrűzugban kellett beavatkoznunk, ahol 5 hektárnyi gaz, avar legelő égett és kb. 10db körbála. A tűzoltását nehezítette, hogy az oltó víz, mind a túrkevei, mind a mezőtúri gépjárműből elfogyott, ezért a Hortobágy-Berettyó vizét kellett oltásra használnunk, valamint gondot okozott az erős szél, amely miatt a területen levő hodály is egy rövid időre veszélybe került. A tüzet eloltottuk, az eset kapcsán kisebb anyagi kár keletkezett. Május 15-én a Ballai gazdaság területén, 10 m2-en avar és lucerna égett, az eset kár nélküli. Május 21-én a déli órákban a Széchenyi és a Kálvin utca kereszteződésében nagyfeszültségű vezeték szigetelése égett. Kiérkezésünk után a helyszínt biztosítottuk, amíg az E-on szakemberei Polgármesterek focitornája Túrkevén 1993-ban született a gondolat, hogy évenként egyszer megszervezzék a Jászság-Kunság polgármesterek találkozót. Immár tizenkilencedszer csaptak össze megyénk városvezetői, s ez alkalommal Túrkeve adott otthont az örök rangadónak. Az eddig lejátszott 18 mérkőzésen 11-szer a kunságiak diadalmaskodtak, 3-szor döntetlen eredmény született, 4-szer jászságiak győztek. Ennél fogva nyilvánvaló volt, hogy a jászságiak szépítésre készültek, ami sikerült is! Az eredmény 7:5 a Jászság javára. A tornán a következő legek születtek: legjobb kapus: Papp János, Rákócziújfalu, gólkirály: Boldog István, Kétpó, legjobb játékos: Lovász Tibor, Kőtelek. Újabb Magyarbajnokokat avattak a birkózók Az idei serdülő leány szabadfogású Országos Bajnokságot Kaposváron rendezték, ahol újabb túrkevei siker született. A Magyarbajnoki címet Juhász Beáta szerezte meg, aki nála két évvel idősebbek között - külön engedélylyel versenyezve - nyerte meg az Országos Bajnokságot. A hétvégén, Budapesten lezajlott diák szabadfogású Országos Bajnokságon pedig két Magyarbajnoki címet gyűjtöttek be a TVSE birkózói Szarka Szilvia és Juhász Beáta jóvoltából. A bajnokságon a túrkevei versenyzők szerezték a legtöbb aranyérmet. a helyszínre érkeztek. Ők az érintett vezeték szakaszt áramtalanították, ezután elvégeztük a tűz oltását, majd a villanyszerelőknek a helyszínt átadtuk. Május 22-én délelőtt kaptuk a jelzést, akkor a Bocskor kertben gaz, avar és a rajta tárolt száraz gally égett, a tüzet eloltottuk, eset kárnélküli. Május 24-én a Fehér tóhoz riasztották tűzoltóságunkat, ahol kb. 500m2-en ismét gaz, avar égett, a tűz keletkezésének oka ismeretlen. Május 25-én az Akasztó gát mentén, az árokparton, száraz fű, avar égett kisebb terjedelemben. Május 30-án az esti órákban kaptuk a jelzést, mely szerint a László király úton az egyik ingatlan udvarán égetnek. Kiérkezésünk után megállapítottuk, hogy a tulajdonos 1m2-en gazt, avart égetett, a tüzet közös megegyezés után eloltottuk. A tulajdonos nem ismerete az ide vonatkozó jogszabályokat. Ezúton tájékozatom a tisztelt lakosságot, hogy a 22/2008.(X.22). sz. önkormányzati rendelet alapján, május 1-től szeptember 30-ig belterületen az égetés TILOS. Ezen időszakon túl is, csak indokolt esetben, tűzvédelmi előírások betartása mellett, szélcsendes Sport PÁPAI KÁROLY EMLÉKTORNA Az idén tizenharmadik alkalommal került megrendezésre a Pápai Károly Emléktorna. Emlékezés egy legendás edzőre, sportemberre, aki nagyon sokat tett az utánpótlás neveléséért Túrkevén. Emberségre, sportszeretetre, egymás iránti tiszteletre tanított mindenkit. Köszönet neki érte. Emlékezzünk rá mindig nagy tisztelettel! Karcsi bácsi az idén lenne száz éves november 19-én. Május 21-én remek időben kezdődtek meg a mérkőzések. A kezdőrúgást ifj. Pápai Károly végezte el. Az óvodások játszották az első meccseket. Kitüntetésben részesültek Június 25-én dr. Hegedűs Csaba, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke /100. olimpiai bajnokunk/ a Birkózás Nagykeresztjét adományozta munkája elismeréseként Kiss Kálmán, mesteredzőnek. Ozsváth László, a TVSE tiszteletbeli elnöke és dr. Szabó Zoltán, polgármester a Magyar Birkózó Szövetség Elismerő Diplomáját vehette át a sportágat segítő tevékenységükért dr. Hegedűs Csaba elnöktől. Tisztelt lakosok! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv a és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 92/A -a alapján a Túrkeve Város Önkormányzatának évi éves költségvetési beszámolóját közzétesszük. A teljes beszámoló honlapunkon megtekinthető: A végeredmény: I. Túrkeve A ; II. Túrkeve B ; III. Kisújszállás; Következtek a felső tagozatos fiúk mérkőzései. Remek hangulat és kitűnő mérkőzések voltak. A végeredmény: I. Petőfi Sándor Általános Iskola A ; II. Földvári Károly Általános Iskola Tápióbicske; III. Újszászi Nevelési Központ Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász; IV. Csete Balázs Általános Iskola Jászkisér; V. Kaszap Nagy István Református Általános Iskola Túrkeve; VI. Petőfi Sándor Általános Iskola Túrkeve Különdíjazásban is részesültek a gyerekek: Gólkirály: Bodó Péter, időben, nagykorú személy felügyelete mellett, óra között, a vasárnap és ünnepnap kivételével történhet. Május 16-án, a mezőtúri országúton a Mihály László kanyarban, egy faág az úttestre hajlott és a közlekedést veszélyeztette. A gallyat levágtuk, és a veszélyt elhárítottuk. Önkormányzat kérésére, állítottunk színpadot a Nótás vendéglő udvarán, majd azt elbontva a Strandfürdő területén építettük újból föl. Több esetben jelen voltunk városi rendezvényeken többek közt a Civilek által rendezett Családi Majálison, valamint részt vettünk a városi, illetve Petőfi Sándor Általános Iskola által rendezett gyermeknapokon. Több esetben végeztünk a lakosság kérésére fagallyazást, valamint egyéb hasonló munkát. Önökért, az Önök biztonságáért! Ne feledjék a bajban, segítünk! Elérhetőségeink: Személyesen: Túrkeve, Táncsics M. út 1-3. Telefonon: 0-24 óráig / , 06-56/ Sörös Tibor pk. Túrkeve; Legjobb kapus: Lózsi Gábor, Túrkeve Legtechnikásabb játékos: Szarvák Krisztián, Újszász Különdíj: Drávucz Viktor, Jászkisér Legjobb hazai védő: Bíró Andor, Túrkeve Legsportszerűbb játékos: Kovács Sándor, Tápióbicske Legfiatalabb játékos: Konka Csaba, Újszász Legjobb Petőfis játékos: Garaguly Zoltán. Köszönjük támogatóinknak a segítséget! Jövőre is szeretnénk megrendezni az Emléktornát, hogy újra méltóan emlékezzünk Karcsi bácsira. Szabó Gábor A Túrkeve Foglalkoztatásáért Alapítvány évi közhasznúsági jelentése Alapítványunk tevékenysége: munkaügyi iratok, kérelmek, beadványok készítése. Munkalehetőségek feltárása és közvetítése. Jellemző mérlegadatok: - közhasznú tevékenység bevétele: 240 eft - befektetett eszközök: 1908 eft - saját tőke: -116 eft - közhasznú tevékenység eredménye: -124 eft Eredmény levezetése: - tevékenység összes bevétele: 240 eft Bevételek részletezve: - központi költségvetés: 200 eft - önkormányzat: 40 eft - egyéb bevétel: - eft - adományok: - eft - APEH 1%-os jóváírás: - eft - pályázat támogatás: - eft - közhasznú tevékenység bevétele: - eft - tevékenységek összes ráfordítása: 364 eft Ráfordítások részletezve: - készpénz kiadás: 364 eft - értékcsökkenés: - eft - tárgyi eszköz: - eft Pénzügyi eredmény: -124 eft Magánszemélyek az adójukból még nem ajánlhattak fel 1 %-ot, mert alapítványunk csak fél éve közhasznú. 7

8 TÚRKEVE Újszülött gyermekek városunkban Balogh Gyula an. Sőrés Mónika Ferenczi Liliána an. Kapusi Anett Kiss Diána an.bíró Beáta FOGÁSZATI ÜGYELET TÚRKEVÉN A SZÉCHENYI U. 5. SZÁM ALATT Rendel: Med-Dent 2000 Bt. dr. Tóth László vezetésével Szombat, vasárnap és ünnepnap de és du óra között. Tel: , ORVOSI ÜGYELET TÚRKEVÉN A SZÉCHENYI U. 5. SZÁM ALATT M u n k a n a p o k o n tól másnap reggel 7.00-ig. Munkaszüneti napot megelőző nap tól, a munkaszünetet követő napon reggel 7.00-ig. Tel: / ÁLLATORVOSI ÜGYELET TÚRKEVÉN, MEZŐTÚRON, KÉTPÓN Varga József an. Szöllősi Henrietta Kiss Rikárdó Zoltán an. Piroska Renáta Márki Ferenc Keve an. Simon Beáta dr. Lázár József telefon: / dr. Begazy Zsolt telefon: / dr. Bodó Péter telefon: / dr. Fodor Sándor telefon: / dr. Lázár József telefon: / Az ügyelet munkaszüneti nap előtt du órától a munkaszüneti napot követő első munkanapon reggel 7.00 óráig tart./ az ügyeletesek a csere lehetőségének jogát fenntartják/ Az ügyeletes neve és telefonszáma a Sáros utcai állatorvosi rendelőnél olvasható. A változtatás jogát fenntartjuk! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Jász-Nagykun-Szolnok megyei tehetséggondozó ösztöndíjra Csíder Imre&Flóra an. Gyarmati Mónika Fotók: Horváthné Györgyi Veres Viktória Magdolna an. Balogh Mónika Adj vért és ments meg három életet! Véradás Túrkevén Önt is várjuk a véradók táborába Túrkevén a Művelődési Házban július 25-én hétfőn 9-14 óra között. Nyugdíj-tanácsadás Túrkevén! - Nyugdíjjogosultsági feltételek - Egészségkárosodáson alapuló ellátások igénylése (rendszeres szociális járadék, átmenti járadék) - Szolgálati idő elismerése iránti kérelmek - Rehabilitációs járadék, rokkantsági járadék - Hozzátartozói nyugellátások (özvegyi nyugdíj, szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátás) - Nyugdíj és nyugdíjszerű ellátások iránti igények érvényesítése Július hónapban minden héten, szerdán 14 órától a Művelődési házban! Szegő János Társadalombiztosítási tanácsadó Túrkeve, Györffy tanya szolgáltatási ÁRJEGYZÉK Érvényes június 20-tól. Szállásdíjak: Szállásdíj épületben 1300 Ft/fő/éj max. 30 fő/éj Szállásdíj apartmanban 3000 Ft/éj max. 2 fő/éj Szállásdíj sátorban 400 Ft/fő/éj max. 40 fő/éj Sétalovaglás vezetőszáron 600 Ft/30 perc Futószáras lovaglás: 1300 Ft/óra Sétakocsizás hintóval 4500 Ft/óra max. 4 fő Sétakocsizás pusztabusszal 4500 Ft/óra max. 15 fő További részletek: Túrkevei Városgondnokság és Vízmű Nonprofit Kft Túrkeve, Kinizsi u. 51. Tel/Fax: (56) , / A JNSz Megyei Közgyűlés a kívánatos társadalmi mobilitás elősegítése érdekében ösztöndíjat hozott létre, a következő tanévben ,- Ft fordítható e célra, melyből 50 megyei fiatal tanulmányait tudják támogatni. Cél a felsőoktatási alapképzésben nappali tagozatra felvett, első diplomájukat szerző, jó tanulmányi eredményt elérő hallgatók támogatása, akiknek szociális helyzete egyébként lehetetlenné tenné tanulmányaik megkezdését, illetve folytatását. Az ösztöndíjra a pályázatokat a jogosultságot igazoló iratokkal együtt minden év szeptember 15-ig kell a JNSz Megyei Önkormányzat Művelődési és Népjóléti Irodájához benyújtani (5000. Szolnok, Kossuth L. út 2.) - felvételi értesítés másolata; - érettségi bizonyítvány másolata; - tanulmányi osztály által igazolt tanulmányi eredmény (igazolt indexmásolat); - a közös háztartásban élő családtagok 1 főre jutó jövedelmére vonatkozó adatok és az erre vonatkozó jegyzői igazolás. A pályázat benyújtására jogosult minden olyan a felsőoktatási alapképzésében résztvevő, ill. államilag finanszírozott nappali tagozatára felvett, első diplomáját szerző hallgató: - akinek lakóhelye legalább egy éve a JNSz Megyei Önkormányzat illetékességi területén van; - akinek az érettségi jegyeinek átlaga legalább 4,5 eredményű volt (az átlag kiszámításánál az emelt szinten tett érettségi jegy egy egész értékkel többnek számít); - a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbért. Jogosult továbbá, minden olyan a felsőoktatás alapképzésében és mesterképzésben résztvevő, felsőoktatási intézmény államilag finanszírozott nappali tagozatán tanulmányokat folytató, első diplomáját szerző hallgató: - akinek lakóhelye legalább egy éve a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat illetékességi területén van; - hagyományos tanulmányi átlaga a felsőoktatási intézményben az elmúlt (tavaszi) félévben legalább 4,0 eredményű volt és az adott félévben minden felvett tantárgyat sikeresen teljesített; - a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbért. Pályázati adatlap és információ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Művelődési és Népjóléti Iroda (5000. Szolnok, Kossuth L. út 2., telefon: 56/ , ) vagy Polgármesteri Hivatal, Humánerőforrás Osztály,5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.Tel.:56/ T Ú R K E V E - INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAP Következő nyilvános szerkesztőségi ülés és egyben lapzárta július 27-én, 17 órakor lesz a szerkesztőségben. A felelős kiadó: Túrkeve Város Önkormányzata. A hírdetések leadási helye: Művelődési ház, Táncsics M. u. 16. ISSN: Főszerkesztő: Molnár Magdolna. Nyomdai előkészítés: Nagy Sándor. Elérhetőség: 5420 Túrkeve, Táncsics M. u. 3. Tel.: 06-56/ Megjelenik havonta 3700 példányban, készült a KIS-ÚJ-LAP Kft.-ben, 5310 Kisújszállás, Munkácsy út 8. Felelős vezető: Farkas Zsolt.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (V.9.) önkormányzati rendelete az Újpesti Diákösztöndíjakról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros

Részletesebben

Szeghalom Város Polgármestere

Szeghalom Város Polgármestere Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Köszönetnyilvánítás a

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3410/2012. 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

KÉRELEM. Kérelmező neve: adatai: Lakcíme: Évfolyam: Kar: Szak:... Részesült-e már felsőfokú tanulmányokat támogató segélyben:...

KÉRELEM. Kérelmező neve: adatai: Lakcíme: Évfolyam: Kar: Szak:... Részesült-e már felsőfokú tanulmányokat támogató segélyben:... KÉRELEM Felsőfokú tanulmányokat támogató segély iránt Benyújtás határideje: február 28. szeptember 30. Kérelmező neve: adatai: Lakcíme:......... Felsőoktatási intézmény, amelyben tanulmányait folytatja:

Részletesebben

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:...

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:... Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2007. (XII. 3.) rendelete a tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 24/2003.(VI. 27.) rendelete módosításáról Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Pályázati űrlap a Tehetséges Dobósokért Alapítvány

Pályázati űrlap a Tehetséges Dobósokért Alapítvány Pályázati űrlap a Tehetséges Dobósokért Alapítvány a./ - tanulmányi ösztöndíjára* Pályázhat: - akinek a tanulmányi eredménye: 4,7 felett van - az egy főre eső nettó jövedelem maximum 57.000,- Ft b./ -

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2011.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2011. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2011. év 1. Kedvezményezett neve: Wekerle Sándor Alapkezelő Budapest A támogatás

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta: Ridzi Gizella Fotókat készítette: Tauber Norbert, Péter András, Ráksi Mihály Szerkesztette: Fekete Balázs EU CODE WEEK - A PROGRAMOZÁS HETE EURÓPÁBAN IGY A SZISZKIBEN

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. 1.számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ösztöndíjpályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ösztöndíjpályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 312/2014. (VIII. 27.)sz. Önkormányzati Határozatával ösztöndíjpályázatot hirdet a 2014/2015-ös tanévre azzal a céllal,

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

2. Az ösztöndíj fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében e célra elkülöníti.

2. Az ösztöndíj fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében e célra elkülöníti. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 0/2009. (VII.6.) Kt. rendelete felsőoktatási intézményekben tanuló fiatalok ösztöndíjáról (egységes szerkezetbe foglalva 202. február 6. ) Révfülöp

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2010.

Pénzügyi beszámoló 2010. Pénzügyi beszámoló 2010. BEVÉTELEK Egyesületi bevételek 588.504 Pályázatok, egyéb támogatások 120.000 Magánszemélyek támogatása 294.640 Önkormányzati működési támogatás 1,972.468 2011. év terhére előleg

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a 2011/2012. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 Készítette: Mujzer Richárd ÖKOiskola vezető Győr, 2013. szeptember 5. Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROS FEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLV 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-550; FAX: +36 42310-647 E-MAIl: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról Összefoglaló a Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról A verseny megrendezésének időpontja: 2017. 03.31 04.01. rendező intézményének neve: Debreceni Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona szervezőjének

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására 1. számú melléklet K É R E L E M Lakhatási támogatás megállapítására I. Személyi adatok: 1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Név:... születési név:... Születési hely, idő:... anyja neve:... Lakóhelye:...

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2009.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2009. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2009. év 1. Kedvezményezett neve: OKM Támogatáskezelő Alap Budapest A támogatás

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.), A 7/2007. (II. 28.), A 35/2008. (VI. 30.) ÉS A 35/2009. (VIII.

Részletesebben

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA ELŐDISKOLÁINK FÉNYES TÁNCSICS SZIGETI KOSSUTH A Budai Középiskola születése 2004 Táncsics Mihály Angol Kéttannyelvű Gimnázium Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

KÉRELEM. Települési támogatás megállapításához. Születési helye:...anyja neve:... Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:...

KÉRELEM. Települési támogatás megállapításához. Születési helye:...anyja neve:... Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:... 1. melléklet a 8/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1.) Kérelmező neve /születési név is /... /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

1.. 2., 3.. Eljárási rendelkezések

1.. 2., 3.. Eljárási rendelkezések 17/2008.(XII.18.)számú rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás helyi szabályairól szóló 17/2003.(IX.30) számú rendeletének módosításáról egységes szerkezetben

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete a tanulmányi ösztöndíjakról szóló 32/2007. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Budaörs Város Önkormányzatának

Részletesebben

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013.

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013. Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 Szajol Tószeg Újszász 2011-2013. 1 021 860 Vállalkozói és társadalmi ismeretek fejlesztése célés gyakorlatorientált képzések

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában Magyar Vidékakadémia második sorozata Konferencia a helyi termékekről Mórahalom, 2011. február 24. A Magyar Kézműves Remek cím szerepe

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV. 26.) rendelete a Terézvárosi Tanulmányi Ösztöndíjról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV. 26.) rendelete a Terézvárosi Tanulmányi Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV. 26.) rendelete a Terézvárosi Tanulmányi Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata (a

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

Városházi krónika Békés Város Önkormányzati Híradója

Városházi krónika Békés Város Önkormányzati Híradója Városházi Békés Város Önkormányzati Híradója www.bekesvaros.hu ingyenes 2016. február XIX. évfolyam 1. szám Jelentős érdeklődés övezte az újévi állófogadást Idén tizedik alkalommal nyitotta ajtaját a békési

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentése

2012. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2012. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(IX.25.)önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálásának szabályairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK

MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK 1 2014/2015. TANÉVI GYEPLABDA DIÁKOLIMPIA TEREM és MŰFÜVES VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A gyeplabdázás népszerűsítése az általános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

"A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok számára Hajdúhadház Város Önkormányzata- Csatolandó mellékletek köre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Kereskedelmi Bank Rt. által 1988. december 17-én a volt Kossuth Lajos Tudományegyetem javára létesített UNIVERSITAS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma az alapító dokumentum szellemében a 2016-os

Részletesebben

XIII. KEVI JUHÁSZFESZTIVÁL 2011. május 14-15. tervezett programok:

XIII. KEVI JUHÁSZFESZTIVÁL 2011. május 14-15. tervezett programok: 2011. május 14. szombat: XIII. KEVI JUHÁSZFESZTIVÁL 2011. május 14-15. tervezett programok: Időpont Helyszínek Színpad Liget- Piactér Egyéb helyszínek Kísérő rendezvények, programok 8.00- Népművészeti-,kézműves-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2008. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez 1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Pályázati kiírás középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli támogatásként nyújtott tanulmányi ösztöndíjához Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szeretem, mert Vasból van

Szeretem, mert Vasból van VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. Vas megyei Általános Iskolák részére Tárgy: Versenykiírás Iktatószám: 2-45/2013 Székhelyén Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Pedagógusok!

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben