A birkózás himnusza A TARTALOMBÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A birkózás himnusza A TARTALOMBÓL"

Átírás

1 XXIII. ÉVFOLYAM, ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP A birkózás himnusza július június 25-e minden bizonnyal jeles dátumként vonul be Túrkeve sporttörténetébe. Ezen a napon ünnepélyes keretek között hangzott el a birkózás himnusza dr. Hegedűs Csaba, a Magyar Birkózó Szövetség elnökének megfogalmazásában. A Birkózás városa címet nem sokan érdemelték ki Túrkevén kívül. S valljuk be őszintén, joggal! Tekintettel arra a tényre, hogy a hosszú évek alatt hány és hány kiemelkedő eredmény született e sportágban, s milyen hosszú azon sportolók névsora, akik Kiss Kálmán mesteredző kezei alól jutottak el a csúcsokra. Oda, ahova nem hívják az embert, hanem fel kell kapaszkodni kitartó, hosszú, olykor embert próbáló munkával. Mint ahogy ahhoz is mérhetetlen kitartás, elszántság, a sportág iránti elkötelezettség, alázat szükséges, hogy közel fél évszázada, soha fel nem adva, a nehézségeken túllépve, nap, mint nap új bajnokok nevelésén munkálkodjon valaki. Kiss Kálmán ilyen ember! Június 25-e óta immár az ő nevét munkásságát hirdeti a város sportcsarnokán a felírat. A sportág jeles képviselői - Kiss Kálmán tanítványai -, családja és a sportbarátok együtt ünnepeltek. A hétköznapok szürkeségében pirossá váló nap méltán áll mementóként: A kitartó, szakértelemmel végzett, lelkiismeretes munka mindig meghozza gyümölcsét, s követendő példa valamennyiünk számára. Molnár Magdolna A TARTALOMBÓL Semmelweis-nap Vox Populi Elkésett levél Benárik Pannikához Dr. Nánási Lajos Egészségház Helyi kitüntetések adományozásáról döntöttek Meghosszabbították a téglajegy-vásárlást Újabb magyarbajnokokat avattak Parlagfű-mentesítési akció volt

2 Ünnep 2 Túrkeve környékének természeti viszonyaiban történt változások az elmúlt kb. ezer évben /Folytatás/ A természeti viszonyok elemei közül a mi vidékünkön az életre legnagyobb hatással a felszíni vizek rendszere, ill. ennek a későbbi megváltozása volt. E vízrendszeren értjük a folyókat, állandó tavakat, mocsarakat, a rendszeres, de változó mértékű kiöntéseket és a belvizeket. A belvizek problémáját őseink kb. az 1800-as évek végéig nem ismerték. Teljesen természetes volt, hogy a terület egy részét több-kevesebb víz borította. Ehhez a tényhez alkalmazkodva éltek. A területet úgy hasznosították, ahogyan elődeik ezt évszázadokon át kialakították. Először megpróbálom bemutatni a felszín függőleges tagoltságából eredően kialakult vízrajzi viszonyokat. Az alacsony ártér a folyók, tavak nyílt vize és a változó magasságban állandóan vízzel borított terület volt. Növényzetét a nád, gyékény, a magas sás alkotta. Hasznosítását a halászat, vadászat, gyűjtögetés, nádvágás, közlekedés jelentette. A magas ártér 1-2 méterrel volt magasabb térszint. Ezt a területet az árvíz magasságától és hosszától függően időszakosan borította el a víz, amely később visszavonult. Mocsárrét, erdők, gyepek, rétek borították a felszínt. A hasznosítás sokrétű volt: halászat, gyűjtögetés, ártéri gyümölcsösök, fakitermelés, legeltetés, kaszálás jelentett értéket. Az ármentes szintek az életkamrák voltak a szántógazdálkodás, a kert- és szőlőkultúra a legeltető állattenyésztés és a települések létrejöttének a fő területei. A települések a vízhez legközelebb eső árvízmentes helyszínen alakultak ki. Ilyen Túrkeve, Mezőtúr és még sok-sok helység. Városunk környékének horizontális vízrajzának egyik legfontosabb eleme a Sárrét mocsárvilága volt, amely tőlünk észak-keletre, keletre több száz km2-en terült el. Fő táplálója a keletről érkező Berettyó folyó volt, amely Bakonszeg környékén eltűnt a mocsárvilágban. Ebből Bucsa körül kilépve, a ma is meglévő kanyargós medrében, a mai Kis-Berettyó kanyarulatával ért a településünk alá, majd a továbbiakban fantasztikus, zegzugos, kanyargós medrében haladt Mezőtúr felé. A Sárrét másik táplálója az északról érkező Hortobágy folyócska volt. Ez itt, az Alföld legszárazabb vidékén, saját vízzel alig rendelkezett. Viszont tavasszal, amikor a Tisza vize Tiszadobnál kilépett a medréből, a folyócska hatalmas víztömeggel árasztotta el a Hortobágyot, és táplálta mocsárvilágát. A túrkevei határ harmadik vízszállítója Kisújszállás felől hozta a vizet. A Tisza Abádszalóknál, a Mirhó foknál kitört a medréből, elöntötte a Gyolcs mocsarat, a Kunhegyes melletti Kakat éren át, a kisújszállási és karcagi mélyedéseket töltötte föl. Nagyobb árvizek idején ennek a víztömegnek egy része a Kabai-, a Gáslyás-, a Kiséren keresztül találkozott a mi folyónk vizével. Olyan esetre is volt példa, hogy a Körös árvize észak felé haladva elérte a kisúji határt. Állandó nagyobbacska tó talán egy volt a kevi határban. Van olyan térkép, amely a Hímesdi laposon ilyen tavat tüntet fel. A Mezőtúr- Kisújszállás országút vonala megközelítőleg elkülöníti a keleti rész, zömmel mély és magas árterét a nyugati rész, főleg árvízmentes területeitől. A röviden bemutatott természeti viszonyok között a környék lakossága, kb. az 1700-as évek közepéig gazdasági szempontból szegényen, de biztonságosan élt. A fémek és a kő kivételével mindent megtaláltak helyben is. Az ellátás biztonságához az is hozzájárult, hogy a népesség száma csekély volt előtt környékünk közel tucatnyi településének maximum 2000 lakosa lehetett ban csak Túrkeve települt újjá 20 gazda, 6 család legfeljebb 100 főnyi lélekszámmal ban az első népszámlálás szerint viszont már 3945 fő a város lakossága. Szűkült a gazdasági élettér. Nehezebbé vált a lakosság megélhetése az egész Nagykunságban. Ezért ban több száz család vándorolt ki a Bácskába. Túrkevéből kevesen, de pl. Kisújszállásról 846 fő. A XVIII. Század közepétől sok a panasz a nagy árvizekre. Ekkor kezdődik környékünkön az ember természetátalakító tevékenysége ben a nagykunok elzárták a Mirhó fokot. A Tisza kétszer elmosta, újjáépítették, 1776-ban a lakosság rombolta le. De ben ismét újjáépült, immár tartósan. A kunok közmunkájának eredményeként 1350 méter hosszú, 3,8-4,7 méter magas, 38 méter talpszélességű, méter koronaszélességű építmény jött létre ben és 94-ben rettenetes aszály volt. Ekkor született a mondás: Az is baj, ha sok a víz, de még nagyobb, ha nincs. A legelők szárazak lettek, fogytak a vizes területek. A földnélküliek számára az élet érezhetően nehezebb lett. A Tisza vízrendezési munkálatai között befejeződtek. A folyó hossza 40%-kal lett rövidebb, de közben árterének 90%-át is elveszítette. Az ősi természetes egyensúly felborult, ezért ezután is voltak hatalmas árvizek ban a Nagykunságra óriási víztömeg zúdult a régi Mirhó gáton át ban a Tiszadobnál elszabadult víz 10 km szélességben, 1 méteres magasságban jött dél felé, kb hektár területet öntött el. Ez volt az utolsó Nagykunságot sújtó árvíz. A Túrkevét közvetlenül érintő szabályozási munkák a Sárrét mocsarát és az azt tápláló, ill. levezető Hortobágy és Berettyó folyót érintették. Az utóbbi vízfolyást között Bakonszegtől, új 32 km-es mederben Szeghalomnál vezették a Sebes-Körösbe. Ezért a Sárrét vízpótlása megszűnt, lecsapoló csatornák épültek, a terület fokozottan kiszáradt. A két folyó alsó szakaszát között oly módon szabályozták, hogy a Bucsa- Túrkeve közötti kanyarok megmaradtak, míg a város alatti óriási, kusza kanyarokat átvágták, így a folyó műcsatorna jellegű lett, viszonylag egyenes gátak között ér a Hármas-Körösbe. Vízállását a torkolati zsilip, az árvízkapu TÚRKEVE (1942-ben épült) és a Békésszentandrási duzzasztó szabályozza. Folyónkat már 1846-ban elvágták a Tiszától, de az 1930-as években, valamint az 1954-ben épült Keletifőcsatorna, ill. az 1970-es években elkészült Nagykunsági főcsatorna révén ismét tiszai víz folyik a mederben. Az ármentesítési és folyószabályozási munkák után új feladatként jelentkezett a belvizek elvezetése, és átemelése a folyók medrébe. Környékünkön is több száz km csatorna és több szivattyútelep épült. A XIX. Századi munkálatok alapvetően megváltoztatták a vízrajzot, a növény- és állatvilág ősi arculatát. Ezzel együtt eltűnt az az életforma is, amelyben őseink közel ezer éven át éltek. A haszon viszont tagadhatatlanul óriási. Több száz-ezer hektár terület szántóvá alakult, új növények, több érték termett, több embert tartott el a föld. Az élet talán szebb, jobb, gazdagabb lett? Győri József SEMMELWEIS-NAP A XIX. század kiemelkedő orvos-tudósának születésnapján, minden év július 1-én az egészségügyben dolgozókat köszöntjük. Közhely számba megy, hogy minden ember legféltettebb kincse egészsége. A kincs megőrzése nem mindig sikerül maradéktalanul, s ekkor fordulunk segítségért háziorvosunkhoz, vagy ha szükséges, szakorvoshoz. A Semmelweisnap a köszöntés és köszönet mellett alkalmas arra is, hogy városunkban az egészségügy jelenlegi helyzetéről számot vessünk. Néhány hónappal ezelőtt az elmúlt esztendő utolsó heteiben esztendőt az Egészségügy évének neveztük Túrkevén. Büszkén írhatom, hogy a 2010 őszi, egészségüggyel kapcsolatos vállalások jelentős része teljesült az ünnepre: 4. számú háziorvosi körzetben a több mint másfél évig üres állás betöltésre került. Az önkormányzat költségvetésében biztosította a serdülőkorban lévő leányok számára a méhnyakrák elleni vakcinát térítés mentesen. Az önkormányzat megteremtette a feltételét, hogy a labor mintavétel a helyi rendelőben Túrkevén lehessen, ne kellejen a mintavételkor, majd az eredményért Mezőtúrra utazni. Biztosítottuk a személyi és tárgyi feltételeket. Megkezdte működését a Nagykunsági Térségi Fogászati Ügyelet, ahova munkaszüneti napokon /szombat, vasárnap, ünnepnap/ óra között bizalommal lehet fordulni a túrkeveieknek és a környező hat település több mint harmincezer lakójának. Folyik a rendelő felújítása, tervek szerint szeptember 30-ára kell elkészülnie. A fenti intézkedések mindegyike a városunkban élők érdekében születtek, bízom benne, hogy az érintettek döntő többsége is így gondolja. A Semmelweis-napi ünnepen valamennyiünknek jó egészséget kívánok. dr. Szabó Zoltán

3 TÚRKEVE Közügyek Parlagfű-mentesítési akció volt Túrkevén Az önkormányzat, az iskolák és a civil szervezetek összefogása Túrkevén is elindult a Hozd vissza! Egyszerre kilenc településen zajlott a hulladékcsere-akció A parlagfű káros hatása mindenki által jól ismert, az allergén növény sok ember életét nehezíti meg főleg nyáron és ősszel. Ezért egyre fontosabbá vált a feladat, hogy minden eszközzel irtsuk, ezáltal teremtve egészségesebb környezetet. E tényt felismerve Túrkeve város önkormányzata pályázatot nyújtott be a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzathoz, s az alaphoz csatlakozott 43 település egyikeként közel száz-ezer forintot nyert a cél megvalósításához. Az akcióra összefogott Túrkeve önkormányzata, a Petőfi Sándor Általános Iskola és a település több civil szervezete. Így az utolsó tanítási napon, június 15-én a diákok bevonásával megkezdődhetett a turisztikai szempontból frekventált helyek parlagfű-mentesítése. A város főterén és a strandfürdő környékén a gyerekek maszkban, kesztyűben, láthatósági mellényben a közel 30 fokos melegben ez nem kis próbatétel gyűjtötték a szerencsére nem túl nagy számban előforduló parlagfüvet. A kisebbek számára ez idő alatt a Nimfea Természetvédelmi Egyesület tartott bemutatót és játékos vetélkedőt az allergén növény káros hatásairól. Az elnyert pályázati összegből a láthatósági mellényeken, kesztyűkön, maszkokon, szórólapokon, ill. a vetélkedő költségén túl jutott pénz egy fűnyíró gép vásárlására is. Vox Populi (A nép hangja) Egészségi sétáimat egyre szívesebben teszem, gyönyörködve a szép rózsaszigetekben. A tisztaságra, rendre is egyre jobban ügyelnek, ami szemnek, szájnak jót tesz, hiszen egymásnak is dicsérjük városunk centrumát. Bezzeg fürdő centrumunkban a camping felé sétálva fölmegy a cukrom és a vérnyomásom is, ahányszor meglátom a régi kertészeti épület roskadozó falait. Hogyan lehet ezt a romhalmazt egy aránylag rendezett turistaközpont közepében meghagyni?! Pontosan ott, ahol a külföldiek nap, mint nap többször is megfordulnak. Pláne akik évről évre visszajáró vendégek, mit gondolnak szépérzékünkről. Már én is tizenegyedik éve mérgelődöm, sőt elöljáróinknak többször is megemlítettem, de senki nem tesz semmit az eltakarítása ügyében. Tudom, csak legyintenek a hátam mögött, hogy állandóan csak kritizálok, de ötletet nem adok. Megpróbálok azt is nyújtani: pl. a lebontott téglából újra felállítani a bográcsfőző, szalonnasütő helyeket a Györffy tanyán, ahol a táborozó gyerekek főzőversenyeket rendezhetnek. Jutna egy nagyobb kinti kemencére is, ahol a fiatalok pizzát, krumplis lángost, kenyeret süthetnének. Lenne hová meghívni a testvérvárosi cseregyerekeket, amiben sokkal több értelmet és szorosabb együttműködést látok a jövőre való tekintettel, a testvérvárosi kapcsolatok fenntartásában. Remélem, így a Túrkeve újságon keresztül meghallgatásra találok, amit eddig szóban nem értem el. Tisztelettel: Klaus Gebhard Június 3-án, pénteken hulladékcsere-akcióval készültek a Környezetvédelmi Világnapra kilenc magyar városban, köztük Túrkevén is. A sokéves kezdeményezést folytatva ezúttal a szelektív gyűjtést koordináló szervezetek egyesülése hívta környezetvédő akcióra a települések lakóit. Egy napig a túrkevei gyerekek és felnőttek is ajándékra cserélhették a magukkal vitt szelektált hulladékot. Hét évvel ezelőtt a környezetvédelem világnapján, június 5-én bonyolította le első Hozd vissza! névre keresztelt programját az esemény szervezője, az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. A szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő akciót azóta minden évben, egyszerre 9-10 magyar településen rendezik meg ben Hatvan, Kiskőrös, Mezőhegyes, Pilis, Soltvadkert, Szekszárd, Tapolca, Tiszavasvári és Túrkeve csatlakozott a programhoz. A kilenc település lakói különválogatott üveg-, fém-, papír- és műanyaghulladékaikat, valamint elektronikai hulladékaikat, akkumulátort, használt elemet is leadhattak a kijelölt gyűjtőszigetnél. A különválogatott hulladékért jelképes ajándék járt: üvegért üvegmécses, papírért jegyzettömb, műanyagért bevásárlótáska, fémért mérőszalag, elektronikai hulladékért zseblámpa, akkumulátorért pedig apró játék. Túrkevén az akció a Piac téren lévő szelektív szigetnél zajlott, a programot dr. Szabó Zoltán, polgármester nyitotta meg. A polgármester az apró ajándékok példáján mutatott rá A hulladék érték jelmondat igazságára. A légies papírtól és könynyű műanyagtól a súlyosabb üvegig és a veszélyes komponenseket is tartalmazó elektronikai hulladékig a legkülönfélébb csomagolóanyagok és használati tárgyak, eszközök öszszetevői hasznosíthatók többször is, születhetnek újra új alakban. Az értékes anyagsokféleség egyesített begyűjtését több szervezet együttműködése tette lehetővé ezen a napon. A 2010-ben alakult RECOMPLEX Kezelést Koordináló Szervezetek Egyesülése éppen azért jött létre, hogy közös fellépésével segítse a Magyarországon keletkező hulladékok mind nagyobb arányú hasznosítását, és a magyar hulladék-feldolgozó kapacitások kihasználtságának növelését. Az egyesülés szoros munkakapcsolatban áll a túrkevei közszolgáltató, Túrkevei Városgondnokság és Vízmű Nonprofit Kft.-vel is, hogy együtt támogassák és ösztönözzék minden értékes anyagfajta körforgását. Az újrafeldolgozók idén is az üveg csomagolóanyagot várták a leginkább, tekintettel az Európai Unió előírására, miszerint 2012-ig hazánkban is 60 %-ra kell emelkednie az üveg-újrahasznosítás arányának. Az elmúlt időszak tendenciája bíztató, de az eredmény még nem elégséges. 3

4 Kultúra Elkésett levél Benárik Pannikához Kedves Pannika! április 30-án kelt, T ú r k e v é r e, idősebb Csontos Lajos Soós István úti címére írott soraidban az áll, választ remélsz a leveledre. Úgy hozta az élet, Pannika, hogy ez a mostani írás szolgál válaszul. És mert a hajdan volt borítékot, így a künn való címet sem őrizte meg a változó idő, az időközben eltelt 66 esztendő, és mert Te sem olvashatnád már a hozzád küldött levelet, a közös emlékezetre bízom hát a választ: szolgáljon a történetetek példaként ebben a háború nélkül is békétlen, erőt birtokolva is erőtlen, alig szabad világban. Messziről kezdem a levelemet, Pannika áprilisától. A hadak vége volt.., fogolycsapatok rótták keserves útjukat, fogolyvonatok vitték időben-térben egyaránt bizonytalan messzeségekbe szállítmányukat: katonákat, leventéket - akiket elért és sodort magával a háború forgószele. A katonanóták már régen még az első háborúban hírül adták a hadifoglyok várható sorsát hogy, ha mást is mond az orosz, Románia, Oroszország harcmezőire visz a vonat, s hogy azt csak a jó Isten tudja, mikor szabadulunk.. -, tudták hát a Celldömölkről 1945 április 24-én elindult szerelvény foglyai is: nem hazafelé, hanem messzi vidékekre, Isten tudja, meddig tartó fogságba viszi őket a kelet felé araszoló fogolyvonat. Ott voltak ezen szerelvényen azok a túrkevei leventék is, akik szeptember 28-án indultak az őket hívó parancs szavára, s akiknek Fegyverneken-Gödöllőn- Ercsin-Mesztegnyőn-Kaposváron keresztül vitt céltalan-végtelen gyalogútja a pornóapáti fogságba esésig. Attól a pillanattól kezdem, mikor a Szőregen áthaladó fogolyvonatból, a szúrós dróton keresztül egy pillanatra meglátta kapanyélre támaszkodó alakodat, a vonat felé figyelő tekintetedet az akkor 21 esztendős túrkevei levente, Csontos Lajos. Akkor már írva álltak kezében, a tábori lapon a tört sorok: a szűkszavú híradás fogolytáborról, fogolytársakról arról, hogy élnek még. Abban a pillanatban született furcsa, sírig tartó fél-ismeretségetek akkor indult útjára a te bátorságodból, emberségedből a katonalevél, akkor kezdődött ez a háborúba ágyazott, békés-szép történet is. Mert akkor azt a tábori lapot feléd hajította a marhavagon dróttal beszőtt ablakrésén át a katonaruhás fiatal fogoly, s te pedig érte indultál a szántóföldről. Biztosan féltél félned kellett, mert tudtad: veszélyes, amit te- szel, s mert lövés is dördült -, de felvetted azt az tábori lapot. Az járhatott a fejedben, amit majd le is írsz: hogy most segíthetsz elfogott magyar testvéreiden. És hitted nagyon, hogy mindenki más is így tenne a te helyedben, mert ezt diktálja a hazafiúi érzés, az emberség ezért aztán te sem tehetsz másként. Így történt, hogy április 30-án, a szőregi postahivatalban, a saját írásod, sok kézcsók és üdvözlet kíséretében postára is adtad az ismeretlen fogoly levelét, s azt május 7-én, két nappal a háború vége előtt meg is hozta a posta Túrkevére. A levélbeli rövid híradás reményt hozott a Csontosházba, de G. Nagy János, Laskai Imre, K.Nagy Ferenc, Kelemen András, Kánya Béni, Laskai Mihály, Ducza István a fogolyvonaton is együtt lévő, összetartó leventebajtársak családjába is. Aztán egyszer csak a fogság is TÚRKEVE véget ért szeptember 21- én péntek volt aznap Csontos Lajos hazaérkezett az esti vonattal az orosz fogságból. És hazatért, Pannika, a te fogoly párod, Kiss József is. Együtt kezdtétek-éltétek aztán munkás, szép-szabad felnőtt életeteket, s tiszteletben álló emberekként öregedtetek meg Szőregen ahogyan Csontos Lajos is megbecsült, máig elismert gazdaember Túrkevén. De egymásról nem hallottatok többé. Az egykori levente-hadifogoly évek múltán akadt csak a levélre szülei hagyatékában, s máig őrzi azt. De a reményt hozó levél továbbítójáról, rólad, Benárik Pannika, semmit sem tudott egészen 2011 tavaszáig. Ez év tavaszán a régi levél története felkeltette egy kedves ismerős figyelmét. Így adódott, hogy Kun Laci a kedves ismerős - segítséget kért és kapott a szőregiektől. És most már tudjuk rólad, Pannika, amit tudnunk fontos: hogy immár kétszer nyert hazád földjében nyugszol. És hogy neked már nem mondhatjuk el, mit tanultunk az egyszer volt szőregi levél példájából. Pannika! Életedben nem tudták neked megköszönni az egykori túrkevei leventék a bátorságodat, az emberségedet. De ez év májusában egy személyes túrkevei találkozás során Csontos Lajos maga mondta el ifjabb Kiss Józsefnek, a fiadnak, mit tett érte, értük, hogyan vált életük részesévé, sorsuk formálójává egy emberöltőnyi idővel ezelőtt az a délvidéki ismeretlen fiatal lány, Benárik Anna. Búcsúzunk Tőled, Pannika! Emlékezni fogunk arra, amit a történetedből megtanultunk: ha az embert nemes szándék vezeti és bátor is megtenni, amiben hisz, szabad emberként élhet. Isten veled! Csontos Lajos és Kun László közlése alapján: Benics Kálmánné Nagyon szeretem a vasárnap déli Kossuthot..30 perc alatt körbejárjuk a földet, majd népzenét hallhatunk másképpen. Legutóbb egyszerre csak rázendített két leányzó a citeraszóval kísért, ízes dalra: hogy Túrkeviben nevelik a szép leányt no meg a szép legényt is. Dezsavűm volt, miközben hallgattam a lányok énekét. Aztán a felkonf után meg is értettem, miért: Balázs Erzsi és Nagy Teca Halkovics tanár úr és Ábrahám Miklós citeraszóval kísért rádiófelvételét hallhatták a vasárnap déli rádióhallgatók úgy 1965 körülről Nagyszerű 4 Kultúráról néhány személyes szóban volt! Vasárnap délelőtt sornyi fiatal vonult a strandon fehér egyenpólójukon a Szigetvár felirattal. Aztán elhelyezkedtek, szólamokat hoztak létre padokon, műanyag székeken ülve és fújták, lelkesen! Harsogtak az indulók, a csárdások, a klasszikus zene könnyed darabjai a termálvizes medence partján. Remek hangulata, igazi térzene-feelingje volt ennek a röpke félórának. Nagyon jó, hogy erre jártak a 25 éve együtt zenéló szigetvári fúvósok. BKné Dr. Nánási Lajos Egészségház lesz a megújult orvosi rendelő neve A lakosok ajánlásai alapján a képviselők döntöttek a most épülő, s várhatóan őszre elkészülő korszerű orvosi rendelő nevéről. Dr. Nánási Lajos, orvos nevét veszi fel a megújult egészségház. Dr. Nánási Lajos szakmai és közéleti munkásságának, a fiatalok identitásának megőrzésére és a magyarságtudat fenntartására irányuló tevékenységének elismeréseként, valamint Túrkeve város egészségügyi, oktatási, egyházi területen kifejtett támogatásáért tartja méltónak a képviselő-testület, hogy egy korszerű intézmény névadójaként is példaként álljon az utókor számára. Alföldi Barangolások Túrkeve Város kezdeményezésére több település önkormányzati hivatalának bevonásával, valamint civil- és turisztikai szervezetekkel karöltve megalakult az Alföldi Barangolások Térségi Turisztukai Egyesület. A június 24-én megalakult egyesület tagjai rögzítették az alapszabályokat is. A szervezet legfőbb céljai között a versenyképes turizmus fejlesztésének elősegítése áll.

5 TÚRKEVE Kultúra Átadták a Pala Rozália-díjat Népi hagyományőrző színjátékot adtak elő Varrtunk a szabadban Június 3-án a túrkevei Városháza dísztermében került sor arra a díjátadási ceremóniára, melyet a pedagógusnap alkalmából szerveztek az óvodapedagógusok részére ben alapították a Pala Rozáliáról elnevezett kitüntetést, melyben egy óvónő részesülhet kiemelkedő szakmai munkája alapján. Dr. Csáki Imréné Pala Rozália, néhai túrkevei óvónő, hosszú évtizedes, meghatározó és szeretetteljes munkásságának állít emléket e díj. Titkos szavazás nyomán ebben az évben Sebők Istvánné óvónő részesült e kitüntető elismerésben a közel 30 éves magas színvonalú munkája elismeréseként. A díjat a névadó fia, Dr. Csáki Csaba, Széchenyi-díjas agrárközgazdász, egyetemi tanár, a MTA rendes tagja adta át Sebők Istvánnénak. Nyugdíjba vonulásuk alkalmából Takács Sándorné és Tóth Judit vehetett át emlékplakettet és elismerő oklevelet. Fiatalok Napja A Művelődési Ház az idén harmadik alkalommal rendezte meg a Fiatalok Napját június 25-én. Ennek keretében 16 órakor nyílt meg a fiatal túrkevei alkotók fotó- és képzőművészeti kiállítása. Az idei kiállítók: Bajnóczki Hajnalka, Csíder Ádám, Fórizs Diána, Györfi Emese, Kaszanyi Nóra, Kelemen Judit, Kovács Dóra Mirtill, Kurgyis Katalin, Liziczai Réka, Marton Eszter Renáta, Molnár Mónika, Nagy Gábor, Nagy Sándor, Sebestyén Zsolt, Szilágyi Péter, Szilágyi Tamara. A Fiatal Zenekarok Találkozóját Túrkeve 750 éves fennállásának megünneplése jegyében rendeztük meg, 750 perces Rock Maraton a 750 éves Túrkevén címmel, ami egyben verseny is volt. A programot színesítette a Túrkeve történetét, köztéri alkotásait, épületeit bemutató kiállítás, melyhez sokak álltal kitöltött totó kapcsolódott, jutalmuk emblémás kitűző és póló volt. Fellépő zenekarok voltak: Anonym Fegyvernek, Cojones Túrkeve, Colosseum Túrkeve, Félúton Karcag, Go4it Túrkeve, In A Blaze Törökszentmiklós, Jaskasam Szolnok, Loud Revolution Túrkeve, Mirodam Rákóczifalva, Roar Kisújszállás-Túrkeve, Vasmacska Budapest-Túrkeve, versenyen kívül zárta a napot a túrkevei Projekt 4.1. Nem kis feltűnést keltett a napokban a település utcáin végig vonuló echós szekér, melyről kisbíró dobolta ki a Gyermek lakodalmas műsorát. A népviseletbe öltözött szerepelők kurjongatva invitálták a lakosokat a vasárnap esti hagyományőrző színi előadásra. A február óta tartó előkészületi foglalkozásokat és az előadás megvalósítását egy nyertes pályázat tette lehetővé, melynek címe: Túrkeve környékének lakodalmi szokásai. A színjáték keretein belül bemutatták a múlt századra visszanyúló szokásokat, így a csigatészta, a mézeskalács készítésének fortélyaitól a vesszőfonáson át a jegykendő készítéséig. Elméleti órákon sajátították el a résztvevők a vőfély rigmusait, a néptánc alaplépéseit, s a kor népdalait, melynek betanításában a kisújszállási 48-as Olvasókör és a túrkevei Madarász Károly Népdalkör tagjai segítettek. Az előadás után Rácz Lajos séf irányításával végig sütötték-főzték a régi idők lakodalmának menüjét is. Csak az marad meg, amit továbbadunk! A zenekarok nagyon magas színvonalú produkciókat adtak elő. A zsűri tagjai Kiss András, Jakab László és Szemes Sándor zenészek ítélete alapján az alábbi díjakat osztotta ki: legjobb zenekar címet kapott a Mirodam és a Cojones; legjobb énekes: Csizmadia Csaba és Kiss Bernadett. Legjobb gitáros: Szénási Ádám és Hagymási Sándor. Legjobb basszusgitáros: Szilágyi Szabolcs és Takács Roland, alias Kócos. Legjobb dobos: Erdőfi László és Herczegh Csaba. Különdíjat kapott a Jaskasam zenekar és a Vasmacskák. A rendezvény létrejöttéhez nyújtott segítségét nagyon köszönjük minden támogatónknak! A túrkevei fiatal alkotók fotóés képzőművészeti kiállítása augusztus 22-ig látogatható lesz. Várunk minden érdeklődőt! Kovács István igazgató Ezzel a címmel indít projektet a Kaszap Nagy István Református Általános Iskola a TÁMOP /A/09/1 benyújtott sikeres pályázata után. Az elnyert támogatás összege: Ft. Az iskola igazgatónője, Nagy Róza elmondta, nagy örömére szolgál, hogy a sikeres pályázat révén lehetősége nyílik javítani a diákjai életvitelén. Az igazgatónő és lelkes munkatársai eddig is terelgették a gyermekeket az egészséges életmód irányába, ám ez a pályázat mérföldkövet jelenthet ezen az úton. Végre lehetőség nyílik többféle sportfoglalkozást kínálni az iskola tanulóinak. A felsőbb évfolyamok szervezett előadásokon vehetnek részt, ahol a kamaszkor legnagyobb problémáival foglalkoznak, mint a szenvedélybetegségek, vagy a szexualitás. Az egészséges életmódhoz hozzátartozik a helyes étkezés is. Ebben is próbálják majd segíteni az érdeklődőket, hiszen rendszeresen egészséges, ám mégis finom ételek bemutatójával várják a diákokat. Csontos Mónika A MAGYAR FOLTVARRÓ CÉH által meghirdetett Varrjunk a szabadban elnevezésű országos rendezvényhez csatlakozva június 18-án nagy érdeklődés mellett bemutatkoztak a Kreatív Öltögető Műhely amatőr varró csoport tagjai a nagyáruház melletti szabad téren. Körülöttük megtekinthető volt az eddig elkészült munkáikból egy röpke ízelítő. A sok kíváncsi, érdeklődőt a csoport tagjai készségesen tájékoztatták terveikről, tevékenységeikről Röviden róluk: Ez év márciusában alakultak. Vannak közöttük, akiknek több évig a mezőtúri TÚR-TŰ csoport szakmai vezetője tanította meg a foltvarrás alapjait, mások meg az interneten ismerkedtek a foltvarrás varázslatos világával. A Kreatív Öltögető Műhely dolgozói varrtak már párnákat, faliképeket, ágytakarókat, táskákat, babákat, gyerekjátékokat, ajándéktárgyakat és még hosszasan sorolhatnám. Nem kell hozzá más csak tű, cérna, és sok-sok ruhaanyag, amikből a szép egyedi munkák megszületnek. Szívesen segítenek kezdőknek is. A csoport hitvallása: szabadidő hasznos eltöltése jó hangulatban, közös elképzeléseik megvalósítása. Ennek jegyében telt a Varrjunk a szabadban rendezvényük is. Panyi Judit Informatikai fejlesztés a Refiben A Túrkevei Református Egyházközség A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a kompetenciaalapú oktatás érdekében a túrkevei Kaszap Nagy István Református Általános Iskolában című, TIOP / azonosítószámú pályázata összesen Ft támogatást nyert. Így a fenntartásában lévő intézmény eszközparkja 9 db tantermi csomaggal bővült, mely tartalmaz csomagonként 1 db digitális táblát, 1 db projektort és egy db notebookot. Továbbá 3 szavazócsomaggal, 10 db iskolai PC csomaggal és egy alkalmazás szerverrel, 1 db szerver szoftverrel és 3 db WIFI csomaggal bővül iskolánk informatikai felszereltsége. Az eszközök telepítése június végén, az eszközök használatára a tantestület felkészítése a nyári szünet ideje alatt megtörténik. A felszerelt eszközök így már a mindennapok gyakorlatában szolgálják majd az oktatás hatékonyságát. Így iskolánk informatikai eszközparkja tökéletesen megfelel majd a 21. század követelményeinek. 5

6 Kultúra, oktatás PÁRIZS, TRIANON PALOTA TÚRKEVE VÁROSHÁZA Lengyel cserediákok a Ványaiban A túrkevei Ványai középiskola sikeresen működő külföldi kapcsolatai több évre tekintenek vissza. A közlekedésgépészet szakos diákok Leonardo-programbeli elsősorban szakmai jellegű francia kapcsolata gyakorlati képzés, mint ahogyan a finnországi ECVET program is e célt szolgálja. Ez alkalommal Lengyelországból érkeztek a középiskolába cserediákok, akik a gimnazisták őszi látogatását viszonozták. A két országbeli középiskola között létrejött kulturális jellegű együttműködés már-már személyes jellegű, mivel a tanulók otthonaikban fogadhatták a Magyarországra látogató, már jól ismert diáktársaikat. A vendégek ez idő alatt nem csak a családokkal ismerkedhettek meg, hanem hazánk több nevezetességét is közösen tekinthették meg a kirándulások alkalmával. A legközvetlenebb kapcsolat azonban mégis a közös bográcsozás, illetve az együtt eltöltött szabadidő alkalmával alakult ki a diákok között. 91 esztendő az időbeni és több mint 1500 km a földrajzi távolság a francia főváros és a nagykunsági ősi város két eseménye között. Mi kötheti össze a francia világváros és a magyar kisváros eseményét ennyi év és ilyen földrajzi távolság ellenére? Tudjuk, de mégsem hallgathatunk róla, hogy a Párizs-környéki Trianon kastélyban június 4-én du. fél ötkor aláírt békediktátum, szentesítette a győztes antant hatalmak akaratát. A magyar kormány küldötteit meg sem hallgatva, csupán a tény elfogadására, a diktátum aláírására hívták a győztesek. Az I. világháborúban az Osztrák-Magyar Monarchia súlyos vereséget szenvedett. A környező országok győzteseinek étvágya szinte kielégíthetetlennek tűnt, a történelmi Magyarország térképről történő örök eltűntetéséről álmodoztak: Kelet felől a románok már december 1-én az első döntő lépést megtették, hiszen ekkor Gyulafehérvárott kimondták Románia egyesülését Erdéllyel. A románok igénye Magyarország területének jelentős része iránt megvolt, hiszen az Alföldet a Tisza vonaláig akarták megszerezni. Nyomaték kedvéért e területeket megszállták, Budapestet is. Dél felől a szerb- horvát-szlovén igény Dél- Magyarország területére szólt, az általuk elképzelt határ a Balatonnál húzódott volna. Északról a cseh-szlovák igény a Balatonig tartott. Nyugaton szláv korridort /folyosót/ akartak létrehozni az Őrvidéken, délen Szlovéniáig húzódva. Soha nem hajózható folyókat tüntettek fel hajózhatónak: pl. Ipoly, Vág, Bodrog. Etnikai viszonyokat figyelmen kívül hagyva színtiszta magyarok lakta területeket, Felvidék déli része, Partium- Erdély, Délvidék- Vajdaság, Őrvidék, csatoltak a győztesekhez. Városaink egész sorát osztották ketté a győztesek: többek között Komárom, Balassagyarmat, Somoskőfalu, Sátoraljaújhely, Nagylak jutott erre a sorsra. Végeredmény: a történelmi Magyarország területének mintegy kétharmadát, lakosságának közel felét vesztette el, miközben sok millió nemzettársunk került idegen állam fennhatósága alá. Bár a II. világháború a reváns szellemében robbant ki a XX. század harmincas éveiben, a végeredmény ismert: az ismét Párizsban aláírt 1947-es - békeszerződések megerősítettek a trianoni határokat, sőt újabb területek kerültek az utódállamokhoz. Az és évi békeszerződések azt megerősítő döntései soha be nem gyógyuló sebet ejtettek a magyar nemzet testén. Évtizedeken keresztül a fenti történelmi tényekről nem beszélhettünk, majd a rendszerváltozást követően vált lehetővé, hogy emlékezhessünk és beszélhessünk a történelmi múltunk ezen időszakáról. Városunkban a Túrkevéért Alapítvány kezdeményezésére a múlt század kilencvenes éveinek elejétől emlékezünk az I. világháború hőseire és áldozataira, továbbá a trianoni tragédiára június 4-én, a 90. évfordulón újvidéki nemzettársaink egyike emlékezett a magyar történelem sorsfordító eseményére, aki idén, június 4-én, Túrkevén tett magyar állampolgári esküt én eddig soha nem látott esemény zajlott Túrkevén a Városháza dr. Czihat Károly dísztermében: magyar állampolgári esküt tett közel egy tucat nemzettársunk, akik a Kárpát-medence különböző utódállamaiban élnek. Nagyszámú érdeklődő volt jelen a helyszínen, ahol először a 91. évfordu- A június 30-i testületi ülésen döntöttek a képviselők a helyi kitüntetések odaítéléséről. Ennek értelmében Túrkeve Város Díszpolgára címet adományoznak Dr. Csáki Csaba, egyetemi tanárnak, a MTA rendes tagjának, aki a városunk szülötte. Mind a mai napig ápolja e kapcso- TÚRKEVE lóra emlékeztünk, majd az eskütétel következett. Az eskütevők között az erdélyi család öt tagja - Tordaszentmihályról érkeztek - közül három kiskorú is esküt tett. Soha nem tapasztalt, szinte leírhatatlan érzés tört rá a jelenlévőkre, amikor az esküt tevők átvették a honosítási okiratokat és a Túrkeve Tiszteletbeli Polgára okleveleket. A képviselőtestület ez év januári döntésével alapította meg a fenti elismerést, azzal a szándékkal, hogy a Túrkevén magyar állampolgárságot szerzett honfitársaink később is kötődjenek az idén 750 éves településünkhöz. Ebben az esztendőben eddig több mint ötvenen döntöttek arról, hogy városunkban kérik honosításukat, így a következő hónapokban újabb honfitársaink válnak magyar állampolgárokká, és lesznek Túrkeve Tiszteletbeli Polgárai. Az eskütevők között június 4-én is voltak Magyar Kultúra Lovagjai, de a következő alkalmakkor is lesznek e közösség képviselői. Büszke vagyok arra, hogy több lovagtársam is előttem teszi, teheti le a magyar állampolgári esküt. A Kárpát-medence magyarsága egymásra talált és találkozik Túrkevén, az idén 750 éves nagykunsági településen. A fentiek alapján köthető össze Párizs és Túrkeve két döntő pillanata 91 év különbséggel. Tudnunk kell, hogy az igazságtalan trianoni határok megváltoztatásának nincs realitása, de az Európai Unióban a határok virtuálissá válásával, a szabad közlekedés biztosításával élhetünk szülőföldünkön úgy, hogy nemzeti hovatartozásunkat senki ne kérdőjelezhesse meg, hiszen a Kárpát-medence a szülőföldünk, Európa az otthonunk Dr. Szabó Zoltán polgármester, Magyar és Egyetemes Kultúra Lovagja Helyi kitüntetések adományozásáról döntöttek latot, valamint támogatja az édesanyjáról, Pala Rozáliáról elnevezett díjat, melyet minden évben a legkiemelkedőbb pedagógiai tevékenységet folytató óvónőnek ítélnek oda. Posztumusz díszpolgári címet szavaztak meg a képviselők a város másik híres szülöttének, Balogh Mártonnak, a Honvéd Művészegyüttes, az Állami Népi Együttes táncosának, szólóénekesének, Kunkapitánynak. Túrkeve Városáért díjban részesül Ábrahám Károly, helyi vállalkozó, valamint a Túrkeve Város szolgálatáért kitüntetést veheti át szeptemberben, a Város Napján Szegő László és Pápai Károly. Meghosszabbították a téglajegy-vásárlás határidejét A június 30-i testületi ülésen a képviselők arról döntöttek, hogy a megújuló, korszerű, minden igényt kielégítő orvosi rendelő önerő-fedezetéhez kibocsájtott 1000 Ft-os címletű téglajegyek vásárlásának lehetőségét december 31-ig meghosszabbítják. A Ványai Ambrus Gimnázium és SzKI értékesítésre meghirdeti a GFZ580 frszú, Toyota Dyna 100 típusú, diesel, évben gyártott puttonyos kisteherautóját. Ár: megegyezés alapján. Érdeklődni az 56/ telefonszámon lehet.

7 TÚRKEVE Hírek, hirdetések, sport Tűzoltósági hírek! Engedjék meg, hogy beszámoljak az elmúlt időszak eseményeiről! Május 4-én, a délutáni órákban kaptuk a jelzést, mely szerint a Minta kertben gaz, avar ég. Kiérkezésünk után eloltottuk az 500 m2- nyi területet. Május 12-én a Gyűrűzugban kellett beavatkoznunk, ahol 5 hektárnyi gaz, avar legelő égett és kb. 10db körbála. A tűzoltását nehezítette, hogy az oltó víz, mind a túrkevei, mind a mezőtúri gépjárműből elfogyott, ezért a Hortobágy-Berettyó vizét kellett oltásra használnunk, valamint gondot okozott az erős szél, amely miatt a területen levő hodály is egy rövid időre veszélybe került. A tüzet eloltottuk, az eset kapcsán kisebb anyagi kár keletkezett. Május 15-én a Ballai gazdaság területén, 10 m2-en avar és lucerna égett, az eset kár nélküli. Május 21-én a déli órákban a Széchenyi és a Kálvin utca kereszteződésében nagyfeszültségű vezeték szigetelése égett. Kiérkezésünk után a helyszínt biztosítottuk, amíg az E-on szakemberei Polgármesterek focitornája Túrkevén 1993-ban született a gondolat, hogy évenként egyszer megszervezzék a Jászság-Kunság polgármesterek találkozót. Immár tizenkilencedszer csaptak össze megyénk városvezetői, s ez alkalommal Túrkeve adott otthont az örök rangadónak. Az eddig lejátszott 18 mérkőzésen 11-szer a kunságiak diadalmaskodtak, 3-szor döntetlen eredmény született, 4-szer jászságiak győztek. Ennél fogva nyilvánvaló volt, hogy a jászságiak szépítésre készültek, ami sikerült is! Az eredmény 7:5 a Jászság javára. A tornán a következő legek születtek: legjobb kapus: Papp János, Rákócziújfalu, gólkirály: Boldog István, Kétpó, legjobb játékos: Lovász Tibor, Kőtelek. Újabb Magyarbajnokokat avattak a birkózók Az idei serdülő leány szabadfogású Országos Bajnokságot Kaposváron rendezték, ahol újabb túrkevei siker született. A Magyarbajnoki címet Juhász Beáta szerezte meg, aki nála két évvel idősebbek között - külön engedélylyel versenyezve - nyerte meg az Országos Bajnokságot. A hétvégén, Budapesten lezajlott diák szabadfogású Országos Bajnokságon pedig két Magyarbajnoki címet gyűjtöttek be a TVSE birkózói Szarka Szilvia és Juhász Beáta jóvoltából. A bajnokságon a túrkevei versenyzők szerezték a legtöbb aranyérmet. a helyszínre érkeztek. Ők az érintett vezeték szakaszt áramtalanították, ezután elvégeztük a tűz oltását, majd a villanyszerelőknek a helyszínt átadtuk. Május 22-én délelőtt kaptuk a jelzést, akkor a Bocskor kertben gaz, avar és a rajta tárolt száraz gally égett, a tüzet eloltottuk, eset kárnélküli. Május 24-én a Fehér tóhoz riasztották tűzoltóságunkat, ahol kb. 500m2-en ismét gaz, avar égett, a tűz keletkezésének oka ismeretlen. Május 25-én az Akasztó gát mentén, az árokparton, száraz fű, avar égett kisebb terjedelemben. Május 30-án az esti órákban kaptuk a jelzést, mely szerint a László király úton az egyik ingatlan udvarán égetnek. Kiérkezésünk után megállapítottuk, hogy a tulajdonos 1m2-en gazt, avart égetett, a tüzet közös megegyezés után eloltottuk. A tulajdonos nem ismerete az ide vonatkozó jogszabályokat. Ezúton tájékozatom a tisztelt lakosságot, hogy a 22/2008.(X.22). sz. önkormányzati rendelet alapján, május 1-től szeptember 30-ig belterületen az égetés TILOS. Ezen időszakon túl is, csak indokolt esetben, tűzvédelmi előírások betartása mellett, szélcsendes Sport PÁPAI KÁROLY EMLÉKTORNA Az idén tizenharmadik alkalommal került megrendezésre a Pápai Károly Emléktorna. Emlékezés egy legendás edzőre, sportemberre, aki nagyon sokat tett az utánpótlás neveléséért Túrkevén. Emberségre, sportszeretetre, egymás iránti tiszteletre tanított mindenkit. Köszönet neki érte. Emlékezzünk rá mindig nagy tisztelettel! Karcsi bácsi az idén lenne száz éves november 19-én. Május 21-én remek időben kezdődtek meg a mérkőzések. A kezdőrúgást ifj. Pápai Károly végezte el. Az óvodások játszották az első meccseket. Kitüntetésben részesültek Június 25-én dr. Hegedűs Csaba, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke /100. olimpiai bajnokunk/ a Birkózás Nagykeresztjét adományozta munkája elismeréseként Kiss Kálmán, mesteredzőnek. Ozsváth László, a TVSE tiszteletbeli elnöke és dr. Szabó Zoltán, polgármester a Magyar Birkózó Szövetség Elismerő Diplomáját vehette át a sportágat segítő tevékenységükért dr. Hegedűs Csaba elnöktől. Tisztelt lakosok! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv a és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 92/A -a alapján a Túrkeve Város Önkormányzatának évi éves költségvetési beszámolóját közzétesszük. A teljes beszámoló honlapunkon megtekinthető: A végeredmény: I. Túrkeve A ; II. Túrkeve B ; III. Kisújszállás; Következtek a felső tagozatos fiúk mérkőzései. Remek hangulat és kitűnő mérkőzések voltak. A végeredmény: I. Petőfi Sándor Általános Iskola A ; II. Földvári Károly Általános Iskola Tápióbicske; III. Újszászi Nevelési Központ Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász; IV. Csete Balázs Általános Iskola Jászkisér; V. Kaszap Nagy István Református Általános Iskola Túrkeve; VI. Petőfi Sándor Általános Iskola Túrkeve Különdíjazásban is részesültek a gyerekek: Gólkirály: Bodó Péter, időben, nagykorú személy felügyelete mellett, óra között, a vasárnap és ünnepnap kivételével történhet. Május 16-án, a mezőtúri országúton a Mihály László kanyarban, egy faág az úttestre hajlott és a közlekedést veszélyeztette. A gallyat levágtuk, és a veszélyt elhárítottuk. Önkormányzat kérésére, állítottunk színpadot a Nótás vendéglő udvarán, majd azt elbontva a Strandfürdő területén építettük újból föl. Több esetben jelen voltunk városi rendezvényeken többek közt a Civilek által rendezett Családi Majálison, valamint részt vettünk a városi, illetve Petőfi Sándor Általános Iskola által rendezett gyermeknapokon. Több esetben végeztünk a lakosság kérésére fagallyazást, valamint egyéb hasonló munkát. Önökért, az Önök biztonságáért! Ne feledjék a bajban, segítünk! Elérhetőségeink: Személyesen: Túrkeve, Táncsics M. út 1-3. Telefonon: 0-24 óráig / , 06-56/ Sörös Tibor pk. Túrkeve; Legjobb kapus: Lózsi Gábor, Túrkeve Legtechnikásabb játékos: Szarvák Krisztián, Újszász Különdíj: Drávucz Viktor, Jászkisér Legjobb hazai védő: Bíró Andor, Túrkeve Legsportszerűbb játékos: Kovács Sándor, Tápióbicske Legfiatalabb játékos: Konka Csaba, Újszász Legjobb Petőfis játékos: Garaguly Zoltán. Köszönjük támogatóinknak a segítséget! Jövőre is szeretnénk megrendezni az Emléktornát, hogy újra méltóan emlékezzünk Karcsi bácsira. Szabó Gábor A Túrkeve Foglalkoztatásáért Alapítvány évi közhasznúsági jelentése Alapítványunk tevékenysége: munkaügyi iratok, kérelmek, beadványok készítése. Munkalehetőségek feltárása és közvetítése. Jellemző mérlegadatok: - közhasznú tevékenység bevétele: 240 eft - befektetett eszközök: 1908 eft - saját tőke: -116 eft - közhasznú tevékenység eredménye: -124 eft Eredmény levezetése: - tevékenység összes bevétele: 240 eft Bevételek részletezve: - központi költségvetés: 200 eft - önkormányzat: 40 eft - egyéb bevétel: - eft - adományok: - eft - APEH 1%-os jóváírás: - eft - pályázat támogatás: - eft - közhasznú tevékenység bevétele: - eft - tevékenységek összes ráfordítása: 364 eft Ráfordítások részletezve: - készpénz kiadás: 364 eft - értékcsökkenés: - eft - tárgyi eszköz: - eft Pénzügyi eredmény: -124 eft Magánszemélyek az adójukból még nem ajánlhattak fel 1 %-ot, mert alapítványunk csak fél éve közhasznú. 7

8 TÚRKEVE Újszülött gyermekek városunkban Balogh Gyula an. Sőrés Mónika Ferenczi Liliána an. Kapusi Anett Kiss Diána an.bíró Beáta FOGÁSZATI ÜGYELET TÚRKEVÉN A SZÉCHENYI U. 5. SZÁM ALATT Rendel: Med-Dent 2000 Bt. dr. Tóth László vezetésével Szombat, vasárnap és ünnepnap de és du óra között. Tel: , ORVOSI ÜGYELET TÚRKEVÉN A SZÉCHENYI U. 5. SZÁM ALATT M u n k a n a p o k o n tól másnap reggel 7.00-ig. Munkaszüneti napot megelőző nap tól, a munkaszünetet követő napon reggel 7.00-ig. Tel: / ÁLLATORVOSI ÜGYELET TÚRKEVÉN, MEZŐTÚRON, KÉTPÓN Varga József an. Szöllősi Henrietta Kiss Rikárdó Zoltán an. Piroska Renáta Márki Ferenc Keve an. Simon Beáta dr. Lázár József telefon: / dr. Begazy Zsolt telefon: / dr. Bodó Péter telefon: / dr. Fodor Sándor telefon: / dr. Lázár József telefon: / Az ügyelet munkaszüneti nap előtt du órától a munkaszüneti napot követő első munkanapon reggel 7.00 óráig tart./ az ügyeletesek a csere lehetőségének jogát fenntartják/ Az ügyeletes neve és telefonszáma a Sáros utcai állatorvosi rendelőnél olvasható. A változtatás jogát fenntartjuk! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Jász-Nagykun-Szolnok megyei tehetséggondozó ösztöndíjra Csíder Imre&Flóra an. Gyarmati Mónika Fotók: Horváthné Györgyi Veres Viktória Magdolna an. Balogh Mónika Adj vért és ments meg három életet! Véradás Túrkevén Önt is várjuk a véradók táborába Túrkevén a Művelődési Házban július 25-én hétfőn 9-14 óra között. Nyugdíj-tanácsadás Túrkevén! - Nyugdíjjogosultsági feltételek - Egészségkárosodáson alapuló ellátások igénylése (rendszeres szociális járadék, átmenti járadék) - Szolgálati idő elismerése iránti kérelmek - Rehabilitációs járadék, rokkantsági járadék - Hozzátartozói nyugellátások (özvegyi nyugdíj, szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátás) - Nyugdíj és nyugdíjszerű ellátások iránti igények érvényesítése Július hónapban minden héten, szerdán 14 órától a Művelődési házban! Szegő János Társadalombiztosítási tanácsadó Túrkeve, Györffy tanya szolgáltatási ÁRJEGYZÉK Érvényes június 20-tól. Szállásdíjak: Szállásdíj épületben 1300 Ft/fő/éj max. 30 fő/éj Szállásdíj apartmanban 3000 Ft/éj max. 2 fő/éj Szállásdíj sátorban 400 Ft/fő/éj max. 40 fő/éj Sétalovaglás vezetőszáron 600 Ft/30 perc Futószáras lovaglás: 1300 Ft/óra Sétakocsizás hintóval 4500 Ft/óra max. 4 fő Sétakocsizás pusztabusszal 4500 Ft/óra max. 15 fő További részletek: Túrkevei Városgondnokság és Vízmű Nonprofit Kft Túrkeve, Kinizsi u. 51. Tel/Fax: (56) , / A JNSz Megyei Közgyűlés a kívánatos társadalmi mobilitás elősegítése érdekében ösztöndíjat hozott létre, a következő tanévben ,- Ft fordítható e célra, melyből 50 megyei fiatal tanulmányait tudják támogatni. Cél a felsőoktatási alapképzésben nappali tagozatra felvett, első diplomájukat szerző, jó tanulmányi eredményt elérő hallgatók támogatása, akiknek szociális helyzete egyébként lehetetlenné tenné tanulmányaik megkezdését, illetve folytatását. Az ösztöndíjra a pályázatokat a jogosultságot igazoló iratokkal együtt minden év szeptember 15-ig kell a JNSz Megyei Önkormányzat Művelődési és Népjóléti Irodájához benyújtani (5000. Szolnok, Kossuth L. út 2.) - felvételi értesítés másolata; - érettségi bizonyítvány másolata; - tanulmányi osztály által igazolt tanulmányi eredmény (igazolt indexmásolat); - a közös háztartásban élő családtagok 1 főre jutó jövedelmére vonatkozó adatok és az erre vonatkozó jegyzői igazolás. A pályázat benyújtására jogosult minden olyan a felsőoktatási alapképzésében résztvevő, ill. államilag finanszírozott nappali tagozatára felvett, első diplomáját szerző hallgató: - akinek lakóhelye legalább egy éve a JNSz Megyei Önkormányzat illetékességi területén van; - akinek az érettségi jegyeinek átlaga legalább 4,5 eredményű volt (az átlag kiszámításánál az emelt szinten tett érettségi jegy egy egész értékkel többnek számít); - a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbért. Jogosult továbbá, minden olyan a felsőoktatás alapképzésében és mesterképzésben résztvevő, felsőoktatási intézmény államilag finanszírozott nappali tagozatán tanulmányokat folytató, első diplomáját szerző hallgató: - akinek lakóhelye legalább egy éve a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat illetékességi területén van; - hagyományos tanulmányi átlaga a felsőoktatási intézményben az elmúlt (tavaszi) félévben legalább 4,0 eredményű volt és az adott félévben minden felvett tantárgyat sikeresen teljesített; - a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbért. Pályázati adatlap és információ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Művelődési és Népjóléti Iroda (5000. Szolnok, Kossuth L. út 2., telefon: 56/ , ) vagy Polgármesteri Hivatal, Humánerőforrás Osztály,5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.Tel.:56/ T Ú R K E V E - INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAP Következő nyilvános szerkesztőségi ülés és egyben lapzárta július 27-én, 17 órakor lesz a szerkesztőségben. A felelős kiadó: Túrkeve Város Önkormányzata. A hírdetések leadási helye: Művelődési ház, Táncsics M. u. 16. ISSN: Főszerkesztő: Molnár Magdolna. Nyomdai előkészítés: Nagy Sándor. Elérhetőség: 5420 Túrkeve, Táncsics M. u. 3. Tel.: 06-56/ Megjelenik havonta 3700 példányban, készült a KIS-ÚJ-LAP Kft.-ben, 5310 Kisújszállás, Munkácsy út 8. Felelős vezető: Farkas Zsolt.

2012 A GYEREKEK ÉS AZ IDŐSEK ÉVE VÁROSUNKBAN

2012 A GYEREKEK ÉS AZ IDŐSEK ÉVE VÁROSUNKBAN XXIV. ÉVFOLYAM, ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2012 A GYEREKEK ÉS AZ IDŐSEK ÉVE VÁROSUNKBAN 2012. január B.Ú.É.K. 2012 Ismét évet búcsúztatunk és újabb évet köszöntünk. Mielőtt azonban a 2012-es esztendőről esne

Részletesebben

Békés Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk Minden Kedves Olvasónknak! A TARTALOMBÓL

Békés Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk Minden Kedves Olvasónknak! A TARTALOMBÓL XXIII. ÉVFOLYAM, ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2011. december AZ EGÉSZSÉGÜGY ÉVE TÚRKEVÉN 2010 őszén ezzel a gondolattal hirdettük meg az idei esztendő egészségüggyel kapcsolatos teendőit, a 750. jubileumát ünneplő

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XXIII. évfolyam, 2015. április 11. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE A vers ünnepén Történt egyszer pár éve, egy napfényes szeptemberi vasárnapon, a Kisújszállásról

Részletesebben

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás XIX. évfolyam, 2011. december 17. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Közmeghallgatás Kisújszállás Város Önkormányzata 2011. december 20-án 16.00 órakor

Részletesebben

Sorsdöntő. idők. Városunk lapja XXVI. évf. 6. szám 2014. március 27. városháza Átadták a szennyvízrendszert. aktuális Egészségügyi fejlesztések

Sorsdöntő. idők. Városunk lapja XXVI. évf. 6. szám 2014. március 27. városháza Átadták a szennyvízrendszert. aktuális Egészségügyi fejlesztések Városunk lapja XXVI. évf. 6. szám 2014. március 27. Sorsdöntő idők városháza Átadták a szennyvízrendszert aktuális Egészségügyi fejlesztések Sportkalauz Sportcentrum a Hadnagy úton mezőkövesdi újság 2014/6

Részletesebben

1986-tól négy évig a Paksi Városi Tanácsnál dolgozott, majd Kiss János hívására, ugyanennyi ideig a dunaföldvári önkormányzatnál

1986-tól négy évig a Paksi Városi Tanácsnál dolgozott, majd Kiss János hívására, ugyanennyi ideig a dunaföldvári önkormányzatnál XV. évfolyam 4. szám, 2011. április 195 Ft KÖZÉLETI LAP Dunaföldvár Díszpolgára: Nagy Gáborné A Dunaföldvár Díszpolgára címet a képviselõ-testület a városért kimagaslóan sokat tevõk munkájának elismerésére

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXV. évfolyam, 2015. május Közéleti információs lap Hetvenhat újszülött kapott fát Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, május 10. (vasárnap) 10.00 és 15.00 részletek: www.

Részletesebben

Nagy Olvashow. Film készült rólunk. 50 éves a Montágh iskola. Abony így emlékezett 56-ra. 10. oldal. 5. oldal. 11. oldal

Nagy Olvashow. Film készült rólunk. 50 éves a Montágh iskola. Abony így emlékezett 56-ra. 10. oldal. 5. oldal. 11. oldal 2007. október 1 Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 10. szám 2007. október Ára: 150 Ft Film készült rólunk Az abonyi Képviselő-testület elmúlt ülésén Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester

Részletesebben

is biztos vagyok, hogy sokan nem tudják azt sem, hogy a karcagi kórház már nem városi,

is biztos vagyok, hogy sokan nem tudják azt sem, hogy a karcagi kórház már nem városi, XXVI. évf. 43-44. szám 2013. december 20. INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Egyszerűbb és átláthatóbb lett a költségvetésünk Interjú Dobos László polgármesterrel Önkormányzati szinten az idei év jelentős

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Államalapító Szent István királyunk ünnepe elé. XXII. évfolyam, 2014. augusztus 16.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Államalapító Szent István királyunk ünnepe elé. XXII. évfolyam, 2014. augusztus 16. XXII. évfolyam, 2014. augusztus 16. 6. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Államalapító Szent István királyunk ünnepe elé Ne maradjon otthon! Augusztus

Részletesebben

A tartalomból... A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége Önkormányzati hírek Jótékonysági est Nyári táborok Sporthírek.

A tartalomból... A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége Önkormányzati hírek Jótékonysági est Nyári táborok Sporthírek. XXII. évfolyam 3. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2012. JÚLIUS Kartal Nagyközség Önkormányzatának 101/2011. (lx.15.) számú rendelete alapján a sportcsarnok 2012. május 26-tól Kovács László nevét viseli

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Nyugodt évkezdet. XXIII. évfolyam, 2015. február 7.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Nyugodt évkezdet. XXIII. évfolyam, 2015. február 7. XXIII. évfolyam, 2015. február 7. 1. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Hol és mit intéznek? Változások a szociális ellátásban (2. oldal) Hiány nélkül

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A 1 2 4 3 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A hittanosok kirándulása Falunapi

Részletesebben

10 éve város Badacsonytomaj

10 éve város Badacsonytomaj XXIV. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. június Polgárőrök kitüntetése A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Csizmazia Pál úrnak, a PEB tagjának, a rendőrséggel történő

Részletesebben

Ezzel az idézettel köszöntötte a

Ezzel az idézettel köszöntötte a XXIV. ÉVFOLYAM, ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP Átadták az egészségházat 2012. február Új fénnyel ragyognak Mikor megszületik egy várvavárt gyermek, Az élet dolgai új értelmet nyernek. Apaszív, anyaszív dobban meg

Részletesebben

Három helyszínen ünnepelték a hõsök napját

Három helyszínen ünnepelték a hõsök napját XIX. évfolyam 6. szám Ára: 2010. június 100 Ft Három helyszínen ünnepelték a hõsök napját Május utolsó vasárnapján a szokásoknak megfelelõen ünnepelték a hõsöket. A 10.g osztály tanulói rövid mûsorral

Részletesebben

Államalapítónkra emlékeztünk

Államalapítónkra emlékeztünk Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XVI. év fo lyam 9. szám Iskolakezdés képekben Városunk oktatási intézményeiben szeptember elsején

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI

HÍRLAP BALATONKENESEI BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt

Részletesebben

2009. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet Kívánnak minden kedves olvasónak!

2009. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet Kívánnak minden kedves olvasónak! 2009. DECEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft A Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány kuratóriumának tagjai a Teleház dolgozói és a Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet

Részletesebben

Korszerű, és igényes: Abonyi Strandfürdő

Korszerű, és igényes: Abonyi Strandfürdő 2007. május 1 Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 5. szám 2007. május Ára: 150 Ft Korszerű, és igényes: Abonyi Strandfürdő Az abonyiak csak álmodozni mertek arról, hogy egyszer a helyi strandon

Részletesebben

VAKÁCIÓ! Épülnek. Tárogatósok. Ballagtak. a vízelvezető árkok. az óvodások. Szerencsen. XXVIII. évfolyam 9. szám 2013. június 14.

VAKÁCIÓ! Épülnek. Tárogatósok. Ballagtak. a vízelvezető árkok. az óvodások. Szerencsen. XXVIII. évfolyam 9. szám 2013. június 14. Szerencsi VAKÁCIÓ! HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXVIII. évfolyam 9. szám 2013. június 14. Tárogatósok Szerencsen Ballagtak az óvodások

Részletesebben

CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS ORSZÁGOS DÖNTŐN BIZONYÍTOTTAK

CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS ORSZÁGOS DÖNTŐN BIZONYÍTOTTAK 2011. MÁRCIUS 16. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON Országosan egyedülálló tárlat nyílt meg a volt Körös

Részletesebben

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell XVIII. évfolyam, 2010. május 8. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Választás 2010. eredményes volt a második forduló (6. oldal) Zárszámadás a 2009-es

Részletesebben

ahol az OEP által támogatott gyógyászati kezeléseket lehet majd igénybe venni. Ezek közül

ahol az OEP által támogatott gyógyászati kezeléseket lehet majd igénybe venni. Ezek közül Tisztelt Olvasóink! Beköszöntött a június, vagyis elérkezett a nyári, augusztus végéig tartó, kéthetes megjelenés időszaka. Legközelebbi lapszámunk tehát június 13-án jelenik meg. A szerkesztőség a nyári

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XVI. évfolyam, 2008. április 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE LAKOSSÁGI FÓRUMOK A korábbi szokásoknak és a belsõ szabályzatunknak megfelelõen, a képviselõk minden

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XXI. évfolyam, 2013. augusztus 10. 6. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Megmaradni újabb ezer éven át A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik.

Részletesebben

XXIII. évfolyam 7. szám 2014. július 200 Ft

XXIII. évfolyam 7. szám 2014. július 200 Ft XXIII. évfolyam 7. szám Ára: 2014. július 200 Ft Ismét véget ért egy tanév A tanulók már nagyon számolták a napokat, sokuk örömére végre felkerültek a táblára a vakáció utolsó betûi is. Megkezdõdött a

Részletesebben