XXII. évfolyam 8. szám augusztus. Képek a nyár eseményeiről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXII. évfolyam 8. szám 2015. augusztus. Képek a nyár eseményeiről"

Átírás

1 XXII. évfolyam 8. szám augusztus Képek a nyár eseményeiről 1.

2 Alcsútdobozi Ifjúsági Nap Lelkes készülődés előzte meg az első Alcsútdobozi Ifjúsági Napot, sokan vállaltak feladatot azért, hogy a hétköznapok taposómalmából kiszakító, lazítást, szórakozást és fejlődést nyújtó rendezvényt tarthassunk. A szervezők között a fiatal korosztály is, de az idősebbek is képviseltették magukat. Ezúton is megköszönöm minden támogató felajánlását és minden közreműködő odaadó munkáját, odafigyelésüket a vállalt feladatok teljesítésében. Nagyon fontos volt a József Nádor Iskola vezetésének partnersége, kiemelten Keindl Zoltánné támogatása, melynek köszönhetően a központban, iskolai sportpályán tudtuk megtartani programunkat. Külön kiemelten köszönöm az Alcsútdobozi Helytörténeti Kör Egyesület tagjainak az akadályverseny előkészítését és lebonyolítását, melyet azzal a szándékkal végeztek, hogy Alcsútdoboz fiataljainak helyismeretét bővítsék, és jobban megismertessék velük településünk múltját. Reméljük, hogy a résztvevő csapatok élvezték a különböző állomások feladatait és mindezzel erősödött falunkhoz való kötődésük. Jelen voltak a programon a Bicskei Egészségfejlesztési Iroda képviselői, akik a tanácsadó egészségsátorban általános állapotfelméréssel, étrendi és életmód tanácsadással, salátakóstolóval, dohányzás leszoktatási tanácsokkal, szájüregi szűréssel és COPD méréssel próbáltak ösztönözni az egészségesebb életre. Nagyszerű lehetőség volt a rendezvényen Farkas Tünde jelenléte, aki henna segítségével szép mintákat festett az érdeklődők testrészeire. A baranta hazánk fejlődő harcművészeti irányzata. Sok településen számos fiatal gyakorolja Akadályverseny a régi magyar történelmi harci testkultúrából táplálkozó technikákat. A baranta egyik fontos ismérve, hogy gyakorlása nem képzelhető el baranta közösség nélkül. Egy ilyen igazi baranta közösség a Felcsúti Vértes Baranta csoport, melynek tagjai az ifjúsági nap programját színvonalas szereplésükkel gazdagították. Ezután az előadós egészségsátorban zajlott tovább a program, ahol a lelki egészségről nagytiszteletű Hős Csaba, a sportos életmódról Piros Patrik, a kiváló kempos fiatalember, az önismeretről Gulyás Mária és pszichológus szaktársa, a káros szenvedélyektől mentes élet kialakítása témában egy rendőrségi szakember, a párválasztás témában Ángyás Gabriella védőnő tartottak előadást, interaktív módon. Eljöttek a sportudvarba a Vértesacsai Zumbás lányok, fellépett a PeckUp nevű gitárformáció, majd retro disco zárta az első Alcsútdobozi Ifjúsági Napot. Tóth Erika Utoljára gyermekkoromban vettem részt ilyen jellegű versenyen, így izgalommal és kíváncsian vártam, vajon milyen lesz felnőttként versenyezni. A kisfiammal mentünk az iskola mögötti kispályára, ahová rövid várakozás után, kevés létszámmal, de annál lelkesebben érkeztek meg a csapattagok. Kedves eligazítás után csapatnevet választottunk. Kaptunk menetlevelet, zászlót, és hangos csatakiáltás után indulhattunk is az első állomás felé. Utunk az Arborétumba vezetett, ahol több helyszínen ügyességi feladatok (talicskázás, mocsárjárás, karikadobálás, puzzle kirakás, térképolvasás) mellett helytörténeti kérdések megválaszolásával gyűjtöttük pontjainkat. Kiérve az Arborétumból, a Kilátó felé vettük az irányt. Meredek erdei ösvényen haladtunk az utolsó állomás felé. Azt gondoltam, itt végre megpihenhetünk egy kicsit. Tévedtem. Időre kellett a lépcsőkön felmenni, azokat megszámolni, majd távcső segítségével zászlókat keresni. Felérve gyönyörű kilátás nyílt a völgyre és az azt körülölelő tájra. Lenyűgözött a táj szépsége, és a természet harmóniája. Következett a játék pontjainak összesítése. Természetesen mindenki nyert. Jutalomként apró ajándékot kaptunk. A verseny végén finom ebéddel vendégelt meg bennünket az önkormányzat. Köszönjük szépen ezt a szép napot minden kedves szervezőnek és játékosnak. Boncz Sándorné ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG! Alcsútdoboz faluközössége nevében nagy szeretettel köszöntjük Szathmári Istvánné szül. Tóth Ilonát ( ) 89. születésnapja alkalmából Nagy Jánost ( ) 85. születésnapja alkalmából (Hársfalevél) Parti Istvánné szül. Szekeres Évát ( ) 84. születésnapja alkalmából Manyi Jolana szül. Tarnai Jolanét ( ) 82. születésnapja alkalmából Nyul Antalné szül. Vörös Máriát ( ) 82. születésnapja alkalmából Mindannyiuknak jó egészséget, derűs napokat és bölcs döntéseket kívánunk! 2.

3 Önkormányzati hírek Testületi ülés Képviselő-testületünk július 29-én tartotta legutóbbi ülését, amelyen az alábbi lényeges témákról született döntés. 1. Az alcsútdobozi víziközműrendszer évi Gördülő Fejlesztési Terve (GFT). A törvényi szabályozás szerint a víziközmű szolgáltatás hosszútávú biztonsága érdekében 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A tervet a víziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) szeptember 15-ig szükséges benyújtani. A víziközművek üzemeltetője, a Fejérvíz Zrt. szakmai segítséget nyújtva működött közre a fejlesztési feladatok meghatározásában és a gördülő fejlesztési terv elkészítésében. E terv I. és II. ütemében javasolt programban felsorolja mindazon szükséges felújításokat, pótlásokat, illetve beruházásokat, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. Így a as időszakra a közműves ivóvízellátás ágazat esetében a Göböljárási kút vas és mangántalanításának kiépítése és tartalék szivattyú beszerzése került tervezésre. A közműves szennyvízelvezetés és tisztítás ágazat esetében a Szár, Újbarok, Alcsútdoboz, Tabajd, Felcsút települések résztulajdonában álló Váli-völgyi Települések Szennyvízelvezető és tisztító rendszerében átemelők, szivattyúk cseréje, fedlap cserék, gépi berendezések felújítása szerepel a tervekben. A víziközmű rendszerre vonatkozó hosszútávú gördő fejlesztési tervet az önkormányzati testület egyhangúlag elfogadta. 2. Döntés a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti közszolgáltatási kötelező feladatellátásra, feladatellátási szerződés megkötéséről. A július óta működő Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulást alkotó 11 tagi Önkormányzat a társulásos forma megszüntetése mellett döntött. A döntés értelmében a társulás helyett, a még csatlakozó 3 településsel együtt összesen 14 települési önkormányzatnál a Bicske várossal kötendő megállapodás alapján, feladatellátási szerződés keretében lesz biztosítva a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet. A Központi Orvosi Ügyelet székhelye ezidáig is Bicske város volt, ez nem változik. Az Ügyeleti Központ címe: 2060 Bicske, Kossuth tér 17. szám. A Megbízott és a Megbízó Önkormányzatok döntöttek arról, hogy az ügyeleti feladatot közbeszerzési eljárás során kiválasztott egészségügyi szolgáltatóval kívánják megvalósítani, a vele szeptember 1-napjától 48 hónap időtartamra kötendő szolgáltatási szerződés útján. Az ügyelet időtartama: hétköznap és 8.00 óra között tart. Az ügyelet működéséhez szükséges helyiségcsoportot Bicske Város Önkormányzata térítésmentesen biztosítja. Az ügyeletet ellátó orvosok és a sofőr pihenőjének elhelyezésére szolgáló helyiség takarítási és közműszolgáltatási költségeit az Önkormányzatok lakosságszám arányosan viselik. Szerződő felek polgármesterei évente egy alkalommal beszámolnak a Képviselő-testületeiknek a feladat ellátásának tapasztalatairól. Az ügyeleti rendszer feladatellátási szerződés formájában történő ellátásával a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett. Az ülés jegyzőkönyve teljes terjedelemben olvasható az alcsutdoboz.hu oldalon. További hírek, információk Július 27-én megérkezett önkormányzatunk számlájára 2,7 millió forint, amely összeget a települési önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatására beadott pályázatunk alapján ítélt meg a kormányzat Alcsútdoboz számára. A támogatással az előre nem tervezett, de nem elkerülhető kiadások (pl. a Háromhárs Óvoda és a Csabdi Óvoda különválása miatt felmerült elszámolási tartozás, az Esély Társulás illetve a Vértes Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésével járó plusz kiadások) fedezetét tudjuk megteremteni. Képviselő-testületünk július 28-án Tessely Zoltán parlamenti képviselő meghívására, látogatást tett a közelmúltban felavatott bicskei országgyűlési képviselői irodába. A látogatás során tartott megbeszélésen tájékoztattuk Képviselő urat az önkormányzatunkban eddig elvégzett munkáról és a jövőbeni terveinkről. Július utolsó napjaiban befejeződött a Polgármesteri Hivatal belső felújítása. Jelenleg a takarítás és a bútorzat öszszeállítása folyik, amelynek nagy részéhez támogatói felajánlás révén jutottunk hozzá. Nagy örömünkre szolgál, hogy a jövőben Alcsútdoboz lakossága hivatali ügyeit kulturált és méltó környezetben intézheti. A teljes berendezkedést követően kisebb ünnepség keretében szeretnénk felavatni a megújult épületet és átadni használatra a helybélieknek. Befejezéshez közeledik a szennyvízakna fedlapok süllyedésének korrekciója. A helyi közlekedési komfortérzetünket jelentősen javító munkálatoknak több olyan kellemetlen kátyú eltűnését köszönhetjük, melyek évek óta keserítették életünket. Sajnos a felújítás nem maradéktalan, csak a legrosszabb állapotú süllyedések megszüntetésére volt lehetőség, de a jövőben ezek évenkénti karbantartására törekszünk. Egyszerre nem megy minden. A több helyen erős zörgéssel járó sérült fedlapbetétek cseréje érdekében még az idei évben lépéseket teszünk. Szeretettel hívjuk és várjuk lakosainkat az augusztus én megrendezésre kerülő falunapi rendezvényekre. A részletes programot minden házhoz időben eljuttatjuk. Bízunk benne, hogy a hagyományokhoz híven tartalmas, emlékezetes és szórakoztató rendezvények a helyi közösség építését, az egymás közötti kapcsolatok erősödését és a falunkhoz való kötődésünket fogják szolgálni. Tóth Erika polgármester KÖSZÖNET! EGÉSZ FALUKÖZÖSSÉGÜNK, DE KÜLÖNÖSEN A DOBOZI RÉSZ LAKOSAI NEVÉBEN EZÚTON IS KÖSZÖNETET MONDUNK CZEINER FERENCNEK A DOBOZI KÖZTERÜLETEK RENDBENTARTÁSÁÉRT (JÁTSZÓTÉR, TEMETŐ, BUSZMEGÁLLÓ KÖRNYÉKE). CZEINER FERENC HÓNAPOK ÓTA VÉGZI FELAJÁNLOTT SZOLGÁLATKÉNT A FELSOROLT TERÜLETEKEN A FŰNYÍRÁST. HÁLÁVAL GONDOLVA RÁ, KÖSZÖNJÜK ÖNKÉNTES MUNKÁJÁT! TÓTH ERIKA 3.

4 Ne félj, csak higgy! Mk 5,35 József lábnyomában Református egyházi tábor augusztus 3-7. között Augusztus 3-7. között a 6-14 éves alcsúti református, vagy református kötődésű gyerekek számára napközis hittantábort szerveztek a Református Gyülekezeti Házban Hős Csaba és Hős Orsolya lelkészek. A tábor résztvevői közösen járják végig, ismerik meg az ószövetségi József életútját, próbatételeit, és azt a lelki utat, amit az elkényeztetett fiú bejárt, míg felelősen gondolkodó, Isten terveit megvalósító felnőtt férfivá érett. A bibliai tanítás és a hozzá kapcsolódó tevékenységek délelőttönként, korosztályokra bontva, segítő munkatársak irányításával zajlanak. A délutáni kézműves foglalkozások, mozgásos játékok, sportjátékok a napi témához igazítva szerveződnek. A tábor szervezői változatos tevékenységekkel biztosítják, hogy a gyerekek ne unatkozzanak. A tabor zárásaként augusztus 7-én (pénteken) családi délutánt tartanak, melyre a szülőket, nagyszülőket, testvéreket is meghívják. A tábort követően augusztus 9-én, vasárnap délelőtt órakor családi istentiszteletre hívják a résztvevőket és családjaikat. A résztvevőknek tízórait és uzsonnát biztosítanak (ebédet nem). A tábor ingyenes. Természetbeni és egyéb adományokat szívesen fogadnak. Szerkesztőség OSZTÁLYTALÁLKOZÓ Az 1969-ben végzett nyolcadik osztály találkozót szervez augusztus 29-én 15 órakor az alcsútdobozi általános iskolában. Bővebb tájékoztatás Mohos Józsefné (Szili Ili ) főszervezőnél. Tel.: +3620/ Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tanácsa valósul meg. Péld 19,21 Lőrinc és a dinnye Augusztus 10-én ünnepli egyházunk Szent Lőrinc diakónust, aki a III. században szenvedett vértanúhalált Rómában. Régebben mindenki tudta, hogy mit is csinál a Lőrinc-nap a dinnyével, hogy elérkeztek a dinnye-szezon utolsó napjai; ezért aztán augusztus közepétől már senki sem tudta élvezni a piros húsú gyümölcs édes levét. Azt azonban már talán kevesebben tudták, hogy mit mesél a legenda Szent Lőrinc utolsó napjairól. Amikor a keresztényüldöző császár elfogatta a pápa szolgálatában álló Lőrinc diakónust, felszólították, hogy szolgáltassa be az egyház kincseit. Azt gondolták ugyanis, hogy a keresztény közösség nagy vagyont halmozott fel. Lőrinc diakónus engedelmeskedett a felszólításnak, és visszatért egy sereg bénával, koldussal, kitaszítottal, szerencsétlennel. Rájuk mutatott: íme az egyház kincsei. Tettét gúnyolódásnak vették, és kivégezték. A világ gyorsan változik. A kertészeknek és kereskedőknek köszönhetően újabb fajta gyümölcsök jelentek meg, szinte egész évben ehetünk dinnyét; sőt ma már az sem egyértelmű, hogy a görögdinnyének piros a húsa. Mi is szüreteltünk már a kertünkben görögdinnyét szeptemberben. Igaz, hogy alig volt nagyobb egy teniszlabdánál, viszont az íze mézédes volt. Vajon az egyház vagy a világ vélekedése is változott az igazi kincsekkel kapcsolatban? Vajon felismerem-e a szenvedésben, kicsinységben, alázatosságban rejlő kincseket, ahogyan azt Lőrinc felismerte és megvallotta? Mi lehet az érték a szenvedésben és az alázatosságban, amikor úgy tűnik, hogy a nagyság, a törtetés, a hatalom visz el a sikerhez? A szenvedő vagy alázatos ember van egyedül tisztában vele, hogy hol a helye a világban. Ő tudja azt, hogy mindent ajándékba kapott, amije csak van, és amire olyan büszke: az életét, az erejét, az alakját, a gondolkodását, a családját, a jószívűségét, a mobil telefonját, a képeslap-gyűjteményét. Semmi sem kizárólag az ő érdeme. Ellenben a keserű ember csak irigykedik más adottságaira. Az alázatos ember megérti, elfogadja a másikat, és megbocsát neki. A gőgös viszont ítélkezik, megsértődik, haragszik és pletykát terjeszt. Nem csoda hát, hogy a szenvedők, a kicsinyek és alázatosak az egyház, a község, az ország, és minden emberi közösség legnagyobb kincsei. Nekem is bőven van még tennivalóm, hogy ilyen kinccsé formáljam magam. Amikor arra törekszem, hogy az alázat útját járjam, érdemes odafigyelnem az alázatosság legnagyobb példájára, Jézus Krisztusra. Ő hiába Isten fia, igazi kicsinységet vállalt és mutatott be földi élete során. A legkisebb lett az emberek közül, de aztán feltámadása után mégis a legnagyobb lett: a világmindenség királya. Ha keresztényként sikerül egy kicsit is követnem a Mester alázatosságát, akkor én is igazi kincs lehetek az emberek közösségében; és mint a szeptemberi dinnyénk, kicsinyként is ízt tudok adni a környezetemnek. És Isten irgalmában bízva talán nekem is jut majd egy hely a trón közelében Farkas Attila katolikus lelkipásztori kisegítő 4.

5 Együtt sportoltunk július 6-10-ig, hétfőtől, péntekig délelőtt és délután együtt sportolt 15 gyermek, az óvodástól egészen 8. osztályosig bezárólag minden korosztályból. Hétfőn délelőtt sorversenyeztünk, tollaslabdáztunk, kosárlabdáztunk, délután pedig a Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület képviseletében Rácz Richárd vezetésével egy kis kempós alapkiképzésen vettek részt a gyerekek, melynek jutalma fincsi kakaós csiga volt köszönet érte Benkő Zsuzsinak. Kedden délelőtt a Sóderos horgásztóhoz gyalogoltunk, ahol egy komoly vízi csatába keveredtünk, melyet számháború követett. Délután bowling bajnokságot tartottunk a Mészáros Pub & Pizzériában, ahol hűsítő szörppel és még fagyival is megvendégeltek minket. Szerdán délelőtt íjászversenyt szerveztünk, számháborúztunk, délután pedig a Pannónia Golf & Country Club golfpályáján ügyeskedtünk, végül dinynyeevéssel zártuk a délutánt köszönet érte Czene Áginak. Csütörtökön délelőtt kerékpárra pattanva ügyességi- és gyorsasági feladatokat küzdöttek le a táborozók az iskola sport udvarán, majd pedig ugyancsak bicóval jutottunk el délutáni programjaink helyszínére, a dobozi játszótérre. Ott aztán volt foci, kötélhúzás, szkander, homokvárépítés, hinta, mászóka, stb. Pénteken, a táborzáró napra még maradt energia magasugrásra, kidobóra, focira, na meg egy kis vattacukrozásra köszönet érte Cseszár Istvánnak, és Ricsinek. Mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a tábor sikeréhez, nagyon hálás vagyok a munkájáért, segítségéért! Dóczé Jánosné Zsuzsa néni Kézműves alkotótábor Az idén nyáron régi kedves helyünkön, az iskolában tartottuk június végén-július elején a már 22 éves alkotótábort. Nagyon jó érzés ez számomra, és talán nem tűnik szerénytelenségnek ha azt mondom, hogy generációk nőttek és nőnek fel a kezem alatt. Sokan közülük évekig visszajárnak, és vannak olyanok, akik idővel, mint segítőim a kisebbeket vagy kezdő alkotókat támogatják. Vannak olyanok is, akik egyegy kézműves területet tovább folytatva, hosszú évek kitartó munkájával és szorgalmukkal, no meg a tehetségükkel egy magasabb szintre lépve, méltóképp képviselik szűkebb pátriánkat, Alcsútdobozt a nagyvilágban. Ők azok, akikre büszkék vagyunk. Természetesen az érdem az övék, és szüleiké, akik nevelik-nevelték őket. Én csak elültettem a magot, ami kicsírázott. A tehetséggondozás mellett nagyon fontosnak tartom azoknak a gyerekeknek a nevelését, akik csak a nyári szabadidő hasznos eltöltése miatt jelentkeztek a táboromba. Jól elboldogultunk. Két nagylány, Ifjú Mandula és Szöllősi Dominika segítségével beavattuk a gyerekeket a szalvétatechnikával készített karácsonyi és romantikus stílusú gömbök, csengők és szívek, valamint a drótra fűzött csillagok és angyalok világába. A tábor nagyon jó hangulatban zajlott. Itt szeretném megköszönni Bőcs Istvánné Benkő Zsuzsa áldozatos munkáját a finom tízóraik és uzsonnák, az ínycsiklandó kakaós csigák és pizzák elkészítéséért, valamint a fotózásért és a dicsérő szavakért, melyekkel a gyerekeket lelkesítette. Az idén a gyerekek nagy része kisiskolás korú volt, így figyeltünk a munka és a pihenés-kikapcsolódás megfelelő arányára. Nagyon szép munkák születtek. A gyerekek boldogan vitték haza kis kincseiket. Arra is jutott idő, hogy megbeszéljük mit szeretnének, mi legyen a következő nyári alkotótábor programja, kézműves munkái. Tóthné Tóth Gabriella óvodapedagógus, kézműves oktató KÖSZÖNTJÜK FALUNK ÚJSZÜLÖTTJÉT GALAMBOS BARNABÁS én érkezett (édesanyja Ladányi Ildikó) Jó egészséget, sok erőt és örömet kívánunk a családnak! Képünk illusztráció. Alcsútdobozi hírek Hatalmas sikert értek el a BME kutatói A rangos Nature Communication szaklapban jelent meg a múlt héten a BME és az MTA kutatóinak egy cikke, amelyben a világon először azonosítottak és elemeztek olyan vázhálózatokat, amelyek minimális költséggel képesek maximális navigálhatóságot (kommunikációs hatékonyságot) biztosítani a valóságban előforduló hálózatokban is. A tanulmány rávilágít arra, hogy a navigációs vázak alapján a valós hálózatokban könnyen azonosíthatóak azok a hiányzó kapcsolatok (amelyek száma tipikusan csak néhány százaléka az összes már létező kapcsolat számának), amelyekkel maximálisan navigálhatóvá tehetők ezek a hálózatok. A BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszéke valamint az MTA-BME Lendület Jövő Internet és az MTA-BME Információs Rendszerek kutatócsoportok munkatársai Gulyás András (falunk polgára) Bíró József, Rétvári Gábor és Kőrösi Attila egy amerikai kutatóval (Dmitri Krioukov, Northeastern University) a játékelmélet és a komplex hálózatok geometriája alkalmazásával azonosították és elemezték azokat a vázhálózatokat, amelyek minimális számú kapcsolat felhasználásával maximális navigálhatóságot tudnak biztosítani. A navigálhatóság a hálózatok esetében azt jelenti, hogy az információ hatékonyan, a transzportfolyamatok gazdaságos kihasználásával jut el a hálózat egyik pontjából a másikba. A kutatók megmutatták, hogy ezek az idealisztikus vázak Nash egyensúlyként állnak elő olyan hálózat formációs játékokban, amelyekben a játékosok (csomópontok) önző célja minimális költséggel kiépíteni kapcsolatokat úgy, hogy a hatékony navigáció minden más csomópont irányába megvalósuljon. A szerzők kimutatták, hogy ezek a navigációs vázak struktúrájukban hasonlítanak a valós hálózatokhoz, és nagy mértékben jelen is vannak ezekben. Azonosították az ilyen típusú hálózatokat például az internet magas szintű topológiájában, az angol szavak szomszédossági hálózatában, a metabolikus hálózatban, az USA légiforgalmi halózatában, a magyar útvonalhálózatban és az emberi agy strukturális hálózatában is. Ollózva: INDEX/Tudomány :25 5.

6 A József Nádor Általános Iskola hírei, eseményei ÉRTESÍTÉS Ezúton is értesítem tanulóinkat és szüleiket, hogy a TANKÖNYVOSZTÁST augusztus 25-én és 26-án kedden és szerdán tartjuk az iskolában. Keindl Zoltánné igazgató MEGHÍVÓ TANÉVNYITÓRA Az Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola augusztus 31-én hétfőn órakor ÜNNEPÉLYES TANÉVNYITÓT tart az iskola udvarán. Az évnyitó alkalomra az iskola vezetése minden falubelit szeretettel vár! A Háromhárs Óvoda hírei Ballagás a Háromhárs Óvodában június 05-én délután izgatottan gyülekeztünk az óvoda udvarában: óvodai dolgozók, ballagó gyerekek, szülők, nagyszülők, vendégek. A kismadár csoport ballagására készültünk. Elsőként a vezető óvónő, Óvári Zsoltné Csilla köszöntötte a megjelenteket, ismertette az óvodai év eseményeit, a megnyert pályázat révén elért eredményeket. Aztán az óvodától búcsúzóké lett a főszerep, akik Partiné Kocsis Tünde és Salamon Tamásné Évi óvónők, valamint Kónya Lászlóné Éva dadus irányításával sokat fejlődtek, okosodtak, a szemünk előtt váltak iskolaéretté. A műsorban ötletesen egy képzeletbeli találkozás, és az ennek kapcsán felmerülő emlékek adtak keretet a bemutatásra kerülő produkcióknak. A régi óvodai képek segítették a visszaemlékezést, és a kedves történetek stílusos jelmezekben elevenedtek meg a gyerekek által. Így nyerhettünk valamennyien bepillantást az óvodában zajlott, meghatározó élményt nyújtó eseményekbe. A foglalkozásokat idézve, felejthetetlen előadásban láthattunk egy mesét, majd a délutánonkénti alvás pillanatai tárultak elénk. Aztán zenére adták elő a fürdési élményeket, a kirándulások emlékeit tánccal idézték meg, de a farsangi produkcióból is mutattak részletet és végül Évi óvó néni vágya is teljesült: csemetéink egy kis rockyt is eljártak. Mindezek után igazi ráadás volt, amikor már ünneplőbe öltözve, versekkel búcsúztak a kis ballagók az óvodától. Tarisznya a vállakon, ballagási énekek az ajkakon: Óvó nénik, dadus nénik, kispajtások, óvoda... Az itt töltött szép éveket nem felejtjük el soha! Lakatos Krisztina 6.

7 A Helytörténeti Kör kirándulása Az Alcsútdobozi Helytörténeti Kör éves tervében minden évben szerepel falunk környékének megismerése, értékeinek felkutatása. Voltunk már Göbölön, felkutattuk a földvár nyomait, kirándultunk a cédrushoz és megkerestük József Nádor obeliszkjét. A Diós dűlőben elsétáltunk egészen a dobozi temetőig. Bebarangoltuk Boross József irányításával az arborétumot. Olyan területeket is megismertünk, melyet korábban sokan nem láttunk június 27-én reggel úticélunk a Négyleányhalma dűlő volt, melynek mondája a török időkre nyúlik vissza. A monda szerint a törökök négy fiatal leányt öltek meg ezen a területen, és itt is temették el őket. A mai állapotában erdővel borított domb a négy meggyilkolt leány sírhalma. Ez a halom a falunak azon a részén van, ahol az alcsútdobozi, vértesacsai, vértesboglári határ összeér. Régen ezen a földúton közlekedtek. Komáromi János, Zsigrai Péter és Boross József felváltva mondták a régi történeteket, melyik föld kié volt régen, a TSz-idők előtt. A régi Bicske-Székesfehérvár vasútvonal több pontját is érintettük, szemléltük a szép völgyben, fák ölelésében kanyargó nyomvonalat. Volt köztünk, aki még ezen az útvonalon közlekedett a fehérvári középiskolájába. Megkerestük a vértesboglári vasútállomás helyét, melyet már teljesen visszavett a természet. Jó hangulatban időztünk a Szili hídon és elfogyasztottuk elemózsiánkat. Kissé fáradtan, elcsigázottan indultunk hazafelé. Már előre vá- gyakoztunk a jó hideg sörre, melyre egyik tagtársunk meghívott bennünket a Sporthotelbe. Nagyot csalódtunk, mert készpénz nem volt nála, bankkártyával pedig nem lehetett fizetni. A látott szép vidék, a jó társaság, a vidám hangulat azonban mindenért kárpótolt. Lakatos Lászlóné a Helytörténeti Kör Egyesület tagja KEDVES LEENDŐ ALCSÚTDOBOZI ELSŐSÖK! Óvodánk fotósa Április végén rendeztük meg óvodánkban a pályázati projektzáró részeként az óvodai életről szóló fotókiállításunkat. A fotók készítői számára versenyt rendeztünk, a helyszínen lehetett szavazni a legjobb képekre. A szavazatok összesítése során több fotó kapott egyforma szavazatot. Az első helyen két fotó végzett, két kedves szülő által készített kép. Ennek alapján ketten: H. Kolláth Mária és Juhász Sándor nyerte el az óvodánk legjobb fotósa címet. Gratulálunk! Augusztus 22-én szombaton 16 órakor szeretettel hívunk benneteket az alcsúti református templom játszóterére, egy utolsó, igazi ovis-sulis találkozóra, ahol sok-sok játék, sütemény és fagyi vár rátok! Minden leendő elsős részvételére számítva, üdvözlettel: Kata és Erika. HÍRDETJÜK TANÉVNYITÓ SZÜLŐI ÉRTEKEZLETET TARTUNK ÓVODÁNKBAN AUGUSZTUS 27-ÉN 17 ÓRÁTÓL. SOK SZERETETTEL VÁRJUK A KEDVES SZÜLŐKET! Óvári Zsoltné 7.

8 ALCSÚTDOBOZI HÍREK Ingyenes kiadvány Kiadja Alcsútdoboz Település Önkormányzata Megjelenik 500 példányban ISSN Felelős kiadó: Tóth Erika polgármester Szerkeszti a szerkesztőbizottság Grafika, nyomdai előkészítés: Nyomda: Extra Média Nyomda Kft. Írásaikat leadhatják az önkormányzatnál. Terjedelmi okokból fenntartjuk a jogot a közlésre szánt anyagok tartalmát és lényegét nem csorbító rövidítésre. ORVOSI ÜGYELET Községünk orvosi ügyeletét Bicskén végzik. Az ellátási igényt hétköznap 16 órától reggel 8 óráig, hétvégenként pedig egész nap a 22/ es telefonszámon, vagy a 104-es segélyhívón lehet bejelenteni. Az Ügyeleti Rendelő helye: Bicske, Kossuth tér 17. Az ügyelet a felnőtteket és a gyermekeket is ellátja. Állatorvosi ügyelet Augusztus 1-2. Dr. Halász György Augusztus 8-9. Dr. Takács Rudolf Augusztus Dr. Cseh Kornél Augusztus 20. Dr. Kiss Sándor Augusztus Dr. Loeker Lóránd Augusztus Dr. Halász György MEGHÍVÓ ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA TISZTETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS CSALÁDJÁT AUGUSZTUS ÉN AZ ALCSÚTDOBOZI FALUNAPOK RENDEZVÉNYEIRE "Tanúsítsatok mindenki iránt türelmet. Ha türelemmel kitartotok, megmentitek lelketeket." Szent István király intelmei Imre herceghez AUGUSZTUS 16. ARBORÉTUM KÁPOLNA ÓRA ALCSÚTI KÁPOLNAESTEK Legkedvesebb dalaim: Mészáros János Elek előadóművész koncertje HELYI ALKOTÓK KIÁLLÍTÁSA Legjobb fotóit bemutatja: Dr. Hargitai László, H. Kolláth Mária, Tóth Patrícia Flóra AUGUSZTUS 20. ARBORÉTUM KÁPOLNA ÓRA: MEGEMLÉKEZÉS SZENT ISTVÁNRÓL ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ - Tóth Erika polgármester irodalmi-zenei összeállítás ÓRA: ÜNNEPI SZENTMISE - Varga Imre plébános atya szolgálatával Közreműködik: Gulyás Györgyné, Harsányi Zsolt és Harsányi Elvira, Keindl Marietta, a Mustármag Közösség Énekkara, Szilveszter Mária AUGUSZTUS 21. FUTBALLPÁLYA - FALUNAPI VÍGASSÁGOK óra: Nősök-nőtlenek kispályás labdarúgó mérkőzés Főzőverseny Gyermekprogramok: ugrálóvár, arcfestés, zsonglőrködés, póni-lovagoltatás Sütemény- és palacsintavásár az Óvoda és az Anna Klub javára óra: Családi vetélkedő retro feladatokkal Falunk erős embere verseny óra: A Községünk szép portája és az Alcsútdoboz legszebb konyhakertje díjak átadása Színpadi műsor - az Alcsútdobozi Néptánccsoportok fellépése, az Anna Klub műsora, Kempo bemutató óra: Faluvacsora - Hegedűs Vendéglő Utcabál - Csúti Fiúk óra: Tűzijáték, 11-es rúgás 8.

XXII. évfolyam 9. szám 2015. szeptember. Falunapok 2015. Szent István Nap és Vígasságok

XXII. évfolyam 9. szám 2015. szeptember. Falunapok 2015. Szent István Nap és Vígasságok XXII. évfolyam 9. szám 2015. szeptember Falunapok 2015. Szent István Nap és Vígasságok 1. Fotókiállítás Fotó: H. Kolláth Mária Fotó: Tóth Patrícia Flóra Az Alcsútdobozi Falunapok programsorozat része volt

Részletesebben

A közelmúlt eseményei

A közelmúlt eseményei XXII. évfolyam 4. szám 2015. április A közelmúlt eseményei Koszorúzás az 1848-49-es hősök tiszteletére 3. osztályos diákjaink műsora nemzeti ünnepünkön Helytörténeti vetélkedő Szalvéta kiállítás Közös

Részletesebben

Böjt. A keresztútjárás hagyománya. XXII. évfolyam 3. szám 2015. március. Ne félj, csak higgy! Mk 5,35

Böjt. A keresztútjárás hagyománya. XXII. évfolyam 3. szám 2015. március. Ne félj, csak higgy! Mk 5,35 XXII. évfolyam 3. szám 2015. március A keresztútjárás hagyománya A keresztút eredetileg az a mintegy fél kilométeres útvonal Jeruzsálemben, amelyet Jézus végigjárt a kereszttel a Golgotáig. A hagyomány

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. HIDI-NAPOK 2011. június 23-26. 26. 2011. június 23. csütörtök A programok helyszíne a Faluház.

Jánoshidai Híradó. HIDI-NAPOK 2011. június 23-26. 26. 2011. június 23. csütörtök A programok helyszíne a Faluház. Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XIV. évfolyam 2. szám 2011. június HIDI-NAPOK 2011. június 23-26. 26. 2011. június

Részletesebben

Karácsony édes ünnepén

Karácsony édes ünnepén 2009. december Ára: 250 Ft - AJÁNDÉK FALINAPTÁRRAL XV. évfolyam 12. szám Móra László: Karácsony édes ünnepén Legyen ma templom minden ember szíve, Melyben a lélek szárnyat bontogat! Karácsony édes ünnepén

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

A tartalomból... A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége Önkormányzati hírek Jótékonysági est Nyári táborok Sporthírek.

A tartalomból... A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége Önkormányzati hírek Jótékonysági est Nyári táborok Sporthírek. XXII. évfolyam 3. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2012. JÚLIUS Kartal Nagyközség Önkormányzatának 101/2011. (lx.15.) számú rendelete alapján a sportcsarnok 2012. május 26-tól Kovács László nevét viseli

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

Áldás a magyarra. Lám, igaz jószágunk visszatér kezünkre, bár a világ minden fegyvere őrizze. Mert erős a fegyver és nagy hatalmasság,

Áldás a magyarra. Lám, igaz jószágunk visszatér kezünkre, bár a világ minden fegyvere őrizze. Mert erős a fegyver és nagy hatalmasság, 2014. június / Szent Iván hava 21. évfolyam / v1. szám 2014. június / Szent Iván hava Áldás a magyarra Trianoni békeszerződés 161. Cikk. A Szövetséges és Társult Kormányok kijelentik és Magyarország elismeri,

Részletesebben

Meghívó. XIV. J?sz Világtalálkozó

Meghívó. XIV. J?sz Világtalálkozó 2008. JÚNIIUS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Meghívó Tisztelettel megh?vjuk Önt és kedves családját, 2008. június 21-én, (szombaton) 11 órakor a j?szkiséri '56-os emlékmûnél Nagy Imre és mártírtársainak

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén BAJNOK CSAPAT! Ára: 170 forint XVI. év fo lyam 7. szám Jánoshalmi Napok 2011 A Gara elleni 1:0-ás hazai győzelem

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

10 éve város Badacsonytomaj

10 éve város Badacsonytomaj XXIV. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. június Polgárőrök kitüntetése A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Csizmazia Pál úrnak, a PEB tagjának, a rendőrséggel történő

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET!

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET! A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. FEBRUÁR babái Az év újszülött A hagyomány szerint januárban köszöntötte a képviselő-testület a 2013. évben született babákat

Részletesebben

SZÜRETI MULATSÁG CSALÁDJÁT HAGYOMÁNYOS SZÜRETI MULATSÁGÁRA A

SZÜRETI MULATSÁG CSALÁDJÁT HAGYOMÁNYOS SZÜRETI MULATSÁGÁRA A SZÜRETI MULATSÁG XVIII. évfolyam 2011. szeptember 10. 221. szám NYÁRSAPÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS CSALÁDJÁT HAGYOMÁNYOS SZÜRETI MULATSÁGÁRA 2011. SZEPTEMBER 24-ÉN A SZARKA-KÚRIA

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

Sipos Károlyné (Bencsik Gizella) tanító. Bejártam Bonn utcáit

Sipos Károlyné (Bencsik Gizella) tanító. Bejártam Bonn utcáit ágasegyháza NAPLÓ II. évfolyam 8. szám 2010. augusztus Ára: 100 Ft Míg 1901-ben az Ágasegyháza puszta házainak száma 104, lakóinak száma 749 fő volt, 1938-ban 240 házban már 1889-en laktak. Ígéretesen

Részletesebben

M E G H Í V Ó Nem elég mai idôkben törvényeket írni, de azok iránt szimpátiát is kell gerjeszteni. (Széchenyi István)

M E G H Í V Ó Nem elég mai idôkben törvényeket írni, de azok iránt szimpátiát is kell gerjeszteni. (Széchenyi István) 2014. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1 AZ ÚJSÁG MEGJELENIK KÉT HAVONTA A KÖZSÉG LAKÓINAK LAPJA XVI. évfolyam 1. szám 2014. március SZALAI BORBÁLA Március Vízdermesztő zimankós tél, messzi fuss! Nem látod,

Részletesebben

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból 1 0 0 é v Téti Híradó Városi Folyóirat XIV. évfolyam 2. szám 2009. Nyár Köszöntöttük Tét legidõsebb lakóját Hegyi Endre Úr Tét, Fõ utca 114. szám alatti lakos 2009. június 3-án ünnepelte 100 éves születés

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER Az önkormányzat munkájáról Az önkormányzatunk 2014. július- augusztus-szeptember havi munkájáról és a községet érintő

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja JÁNOSHALMI Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XXVII. év fo lyam 9. szám 2012. szeptember A templom mellett fújták Államalapítónkat,

Részletesebben

Lébény II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

Lébény II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 2008. augusztus ingyenes kiadvány Lébény II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN Szent István király Augusztus 20-a Szent István emléknapja, az Árpád ház első királyának ünnepe. Neki

Részletesebben

A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI. Szerkesztői sóhaj

A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI. Szerkesztői sóhaj Ára: 100 Ft XXV. évfolyam 6. szám 2012. június SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI A kiállítás nyitva tartási ideje: június 4-21. Szerkesztői sóhaj Eltelt három hónap, megjelent

Részletesebben

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. április Hernád éves közmeghallgatása idén február 20-ra esett, melyen Zsírosné Pallaga Mária polgármester asszony beszámolt

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Tavaszi készülődés Balánbánya - új testvérvárosunk A környék legszínvonalasabb vendéglátását és ajándékozását támogatóinknak köszönhetjük, akik ismét megmutatták, mire képes Válban az összefogás. A testvértelepülési

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Áldott és Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új esztendőt kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Sárrétudvari

Részletesebben