XXII. évfolyam 8. szám augusztus. Képek a nyár eseményeiről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXII. évfolyam 8. szám 2015. augusztus. Képek a nyár eseményeiről"

Átírás

1 XXII. évfolyam 8. szám augusztus Képek a nyár eseményeiről 1.

2 Alcsútdobozi Ifjúsági Nap Lelkes készülődés előzte meg az első Alcsútdobozi Ifjúsági Napot, sokan vállaltak feladatot azért, hogy a hétköznapok taposómalmából kiszakító, lazítást, szórakozást és fejlődést nyújtó rendezvényt tarthassunk. A szervezők között a fiatal korosztály is, de az idősebbek is képviseltették magukat. Ezúton is megköszönöm minden támogató felajánlását és minden közreműködő odaadó munkáját, odafigyelésüket a vállalt feladatok teljesítésében. Nagyon fontos volt a József Nádor Iskola vezetésének partnersége, kiemelten Keindl Zoltánné támogatása, melynek köszönhetően a központban, iskolai sportpályán tudtuk megtartani programunkat. Külön kiemelten köszönöm az Alcsútdobozi Helytörténeti Kör Egyesület tagjainak az akadályverseny előkészítését és lebonyolítását, melyet azzal a szándékkal végeztek, hogy Alcsútdoboz fiataljainak helyismeretét bővítsék, és jobban megismertessék velük településünk múltját. Reméljük, hogy a résztvevő csapatok élvezték a különböző állomások feladatait és mindezzel erősödött falunkhoz való kötődésük. Jelen voltak a programon a Bicskei Egészségfejlesztési Iroda képviselői, akik a tanácsadó egészségsátorban általános állapotfelméréssel, étrendi és életmód tanácsadással, salátakóstolóval, dohányzás leszoktatási tanácsokkal, szájüregi szűréssel és COPD méréssel próbáltak ösztönözni az egészségesebb életre. Nagyszerű lehetőség volt a rendezvényen Farkas Tünde jelenléte, aki henna segítségével szép mintákat festett az érdeklődők testrészeire. A baranta hazánk fejlődő harcművészeti irányzata. Sok településen számos fiatal gyakorolja Akadályverseny a régi magyar történelmi harci testkultúrából táplálkozó technikákat. A baranta egyik fontos ismérve, hogy gyakorlása nem képzelhető el baranta közösség nélkül. Egy ilyen igazi baranta közösség a Felcsúti Vértes Baranta csoport, melynek tagjai az ifjúsági nap programját színvonalas szereplésükkel gazdagították. Ezután az előadós egészségsátorban zajlott tovább a program, ahol a lelki egészségről nagytiszteletű Hős Csaba, a sportos életmódról Piros Patrik, a kiváló kempos fiatalember, az önismeretről Gulyás Mária és pszichológus szaktársa, a káros szenvedélyektől mentes élet kialakítása témában egy rendőrségi szakember, a párválasztás témában Ángyás Gabriella védőnő tartottak előadást, interaktív módon. Eljöttek a sportudvarba a Vértesacsai Zumbás lányok, fellépett a PeckUp nevű gitárformáció, majd retro disco zárta az első Alcsútdobozi Ifjúsági Napot. Tóth Erika Utoljára gyermekkoromban vettem részt ilyen jellegű versenyen, így izgalommal és kíváncsian vártam, vajon milyen lesz felnőttként versenyezni. A kisfiammal mentünk az iskola mögötti kispályára, ahová rövid várakozás után, kevés létszámmal, de annál lelkesebben érkeztek meg a csapattagok. Kedves eligazítás után csapatnevet választottunk. Kaptunk menetlevelet, zászlót, és hangos csatakiáltás után indulhattunk is az első állomás felé. Utunk az Arborétumba vezetett, ahol több helyszínen ügyességi feladatok (talicskázás, mocsárjárás, karikadobálás, puzzle kirakás, térképolvasás) mellett helytörténeti kérdések megválaszolásával gyűjtöttük pontjainkat. Kiérve az Arborétumból, a Kilátó felé vettük az irányt. Meredek erdei ösvényen haladtunk az utolsó állomás felé. Azt gondoltam, itt végre megpihenhetünk egy kicsit. Tévedtem. Időre kellett a lépcsőkön felmenni, azokat megszámolni, majd távcső segítségével zászlókat keresni. Felérve gyönyörű kilátás nyílt a völgyre és az azt körülölelő tájra. Lenyűgözött a táj szépsége, és a természet harmóniája. Következett a játék pontjainak összesítése. Természetesen mindenki nyert. Jutalomként apró ajándékot kaptunk. A verseny végén finom ebéddel vendégelt meg bennünket az önkormányzat. Köszönjük szépen ezt a szép napot minden kedves szervezőnek és játékosnak. Boncz Sándorné ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG! Alcsútdoboz faluközössége nevében nagy szeretettel köszöntjük Szathmári Istvánné szül. Tóth Ilonát ( ) 89. születésnapja alkalmából Nagy Jánost ( ) 85. születésnapja alkalmából (Hársfalevél) Parti Istvánné szül. Szekeres Évát ( ) 84. születésnapja alkalmából Manyi Jolana szül. Tarnai Jolanét ( ) 82. születésnapja alkalmából Nyul Antalné szül. Vörös Máriát ( ) 82. születésnapja alkalmából Mindannyiuknak jó egészséget, derűs napokat és bölcs döntéseket kívánunk! 2.

3 Önkormányzati hírek Testületi ülés Képviselő-testületünk július 29-én tartotta legutóbbi ülését, amelyen az alábbi lényeges témákról született döntés. 1. Az alcsútdobozi víziközműrendszer évi Gördülő Fejlesztési Terve (GFT). A törvényi szabályozás szerint a víziközmű szolgáltatás hosszútávú biztonsága érdekében 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A tervet a víziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) szeptember 15-ig szükséges benyújtani. A víziközművek üzemeltetője, a Fejérvíz Zrt. szakmai segítséget nyújtva működött közre a fejlesztési feladatok meghatározásában és a gördülő fejlesztési terv elkészítésében. E terv I. és II. ütemében javasolt programban felsorolja mindazon szükséges felújításokat, pótlásokat, illetve beruházásokat, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. Így a as időszakra a közműves ivóvízellátás ágazat esetében a Göböljárási kút vas és mangántalanításának kiépítése és tartalék szivattyú beszerzése került tervezésre. A közműves szennyvízelvezetés és tisztítás ágazat esetében a Szár, Újbarok, Alcsútdoboz, Tabajd, Felcsút települések résztulajdonában álló Váli-völgyi Települések Szennyvízelvezető és tisztító rendszerében átemelők, szivattyúk cseréje, fedlap cserék, gépi berendezések felújítása szerepel a tervekben. A víziközmű rendszerre vonatkozó hosszútávú gördő fejlesztési tervet az önkormányzati testület egyhangúlag elfogadta. 2. Döntés a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti közszolgáltatási kötelező feladatellátásra, feladatellátási szerződés megkötéséről. A július óta működő Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulást alkotó 11 tagi Önkormányzat a társulásos forma megszüntetése mellett döntött. A döntés értelmében a társulás helyett, a még csatlakozó 3 településsel együtt összesen 14 települési önkormányzatnál a Bicske várossal kötendő megállapodás alapján, feladatellátási szerződés keretében lesz biztosítva a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet. A Központi Orvosi Ügyelet székhelye ezidáig is Bicske város volt, ez nem változik. Az Ügyeleti Központ címe: 2060 Bicske, Kossuth tér 17. szám. A Megbízott és a Megbízó Önkormányzatok döntöttek arról, hogy az ügyeleti feladatot közbeszerzési eljárás során kiválasztott egészségügyi szolgáltatóval kívánják megvalósítani, a vele szeptember 1-napjától 48 hónap időtartamra kötendő szolgáltatási szerződés útján. Az ügyelet időtartama: hétköznap és 8.00 óra között tart. Az ügyelet működéséhez szükséges helyiségcsoportot Bicske Város Önkormányzata térítésmentesen biztosítja. Az ügyeletet ellátó orvosok és a sofőr pihenőjének elhelyezésére szolgáló helyiség takarítási és közműszolgáltatási költségeit az Önkormányzatok lakosságszám arányosan viselik. Szerződő felek polgármesterei évente egy alkalommal beszámolnak a Képviselő-testületeiknek a feladat ellátásának tapasztalatairól. Az ügyeleti rendszer feladatellátási szerződés formájában történő ellátásával a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett. Az ülés jegyzőkönyve teljes terjedelemben olvasható az alcsutdoboz.hu oldalon. További hírek, információk Július 27-én megérkezett önkormányzatunk számlájára 2,7 millió forint, amely összeget a települési önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatására beadott pályázatunk alapján ítélt meg a kormányzat Alcsútdoboz számára. A támogatással az előre nem tervezett, de nem elkerülhető kiadások (pl. a Háromhárs Óvoda és a Csabdi Óvoda különválása miatt felmerült elszámolási tartozás, az Esély Társulás illetve a Vértes Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésével járó plusz kiadások) fedezetét tudjuk megteremteni. Képviselő-testületünk július 28-án Tessely Zoltán parlamenti képviselő meghívására, látogatást tett a közelmúltban felavatott bicskei országgyűlési képviselői irodába. A látogatás során tartott megbeszélésen tájékoztattuk Képviselő urat az önkormányzatunkban eddig elvégzett munkáról és a jövőbeni terveinkről. Július utolsó napjaiban befejeződött a Polgármesteri Hivatal belső felújítása. Jelenleg a takarítás és a bútorzat öszszeállítása folyik, amelynek nagy részéhez támogatói felajánlás révén jutottunk hozzá. Nagy örömünkre szolgál, hogy a jövőben Alcsútdoboz lakossága hivatali ügyeit kulturált és méltó környezetben intézheti. A teljes berendezkedést követően kisebb ünnepség keretében szeretnénk felavatni a megújult épületet és átadni használatra a helybélieknek. Befejezéshez közeledik a szennyvízakna fedlapok süllyedésének korrekciója. A helyi közlekedési komfortérzetünket jelentősen javító munkálatoknak több olyan kellemetlen kátyú eltűnését köszönhetjük, melyek évek óta keserítették életünket. Sajnos a felújítás nem maradéktalan, csak a legrosszabb állapotú süllyedések megszüntetésére volt lehetőség, de a jövőben ezek évenkénti karbantartására törekszünk. Egyszerre nem megy minden. A több helyen erős zörgéssel járó sérült fedlapbetétek cseréje érdekében még az idei évben lépéseket teszünk. Szeretettel hívjuk és várjuk lakosainkat az augusztus én megrendezésre kerülő falunapi rendezvényekre. A részletes programot minden házhoz időben eljuttatjuk. Bízunk benne, hogy a hagyományokhoz híven tartalmas, emlékezetes és szórakoztató rendezvények a helyi közösség építését, az egymás közötti kapcsolatok erősödését és a falunkhoz való kötődésünket fogják szolgálni. Tóth Erika polgármester KÖSZÖNET! EGÉSZ FALUKÖZÖSSÉGÜNK, DE KÜLÖNÖSEN A DOBOZI RÉSZ LAKOSAI NEVÉBEN EZÚTON IS KÖSZÖNETET MONDUNK CZEINER FERENCNEK A DOBOZI KÖZTERÜLETEK RENDBENTARTÁSÁÉRT (JÁTSZÓTÉR, TEMETŐ, BUSZMEGÁLLÓ KÖRNYÉKE). CZEINER FERENC HÓNAPOK ÓTA VÉGZI FELAJÁNLOTT SZOLGÁLATKÉNT A FELSOROLT TERÜLETEKEN A FŰNYÍRÁST. HÁLÁVAL GONDOLVA RÁ, KÖSZÖNJÜK ÖNKÉNTES MUNKÁJÁT! TÓTH ERIKA 3.

4 Ne félj, csak higgy! Mk 5,35 József lábnyomában Református egyházi tábor augusztus 3-7. között Augusztus 3-7. között a 6-14 éves alcsúti református, vagy református kötődésű gyerekek számára napközis hittantábort szerveztek a Református Gyülekezeti Házban Hős Csaba és Hős Orsolya lelkészek. A tábor résztvevői közösen járják végig, ismerik meg az ószövetségi József életútját, próbatételeit, és azt a lelki utat, amit az elkényeztetett fiú bejárt, míg felelősen gondolkodó, Isten terveit megvalósító felnőtt férfivá érett. A bibliai tanítás és a hozzá kapcsolódó tevékenységek délelőttönként, korosztályokra bontva, segítő munkatársak irányításával zajlanak. A délutáni kézműves foglalkozások, mozgásos játékok, sportjátékok a napi témához igazítva szerveződnek. A tábor szervezői változatos tevékenységekkel biztosítják, hogy a gyerekek ne unatkozzanak. A tabor zárásaként augusztus 7-én (pénteken) családi délutánt tartanak, melyre a szülőket, nagyszülőket, testvéreket is meghívják. A tábort követően augusztus 9-én, vasárnap délelőtt órakor családi istentiszteletre hívják a résztvevőket és családjaikat. A résztvevőknek tízórait és uzsonnát biztosítanak (ebédet nem). A tábor ingyenes. Természetbeni és egyéb adományokat szívesen fogadnak. Szerkesztőség OSZTÁLYTALÁLKOZÓ Az 1969-ben végzett nyolcadik osztály találkozót szervez augusztus 29-én 15 órakor az alcsútdobozi általános iskolában. Bővebb tájékoztatás Mohos Józsefné (Szili Ili ) főszervezőnél. Tel.: +3620/ Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tanácsa valósul meg. Péld 19,21 Lőrinc és a dinnye Augusztus 10-én ünnepli egyházunk Szent Lőrinc diakónust, aki a III. században szenvedett vértanúhalált Rómában. Régebben mindenki tudta, hogy mit is csinál a Lőrinc-nap a dinnyével, hogy elérkeztek a dinnye-szezon utolsó napjai; ezért aztán augusztus közepétől már senki sem tudta élvezni a piros húsú gyümölcs édes levét. Azt azonban már talán kevesebben tudták, hogy mit mesél a legenda Szent Lőrinc utolsó napjairól. Amikor a keresztényüldöző császár elfogatta a pápa szolgálatában álló Lőrinc diakónust, felszólították, hogy szolgáltassa be az egyház kincseit. Azt gondolták ugyanis, hogy a keresztény közösség nagy vagyont halmozott fel. Lőrinc diakónus engedelmeskedett a felszólításnak, és visszatért egy sereg bénával, koldussal, kitaszítottal, szerencsétlennel. Rájuk mutatott: íme az egyház kincsei. Tettét gúnyolódásnak vették, és kivégezték. A világ gyorsan változik. A kertészeknek és kereskedőknek köszönhetően újabb fajta gyümölcsök jelentek meg, szinte egész évben ehetünk dinnyét; sőt ma már az sem egyértelmű, hogy a görögdinnyének piros a húsa. Mi is szüreteltünk már a kertünkben görögdinnyét szeptemberben. Igaz, hogy alig volt nagyobb egy teniszlabdánál, viszont az íze mézédes volt. Vajon az egyház vagy a világ vélekedése is változott az igazi kincsekkel kapcsolatban? Vajon felismerem-e a szenvedésben, kicsinységben, alázatosságban rejlő kincseket, ahogyan azt Lőrinc felismerte és megvallotta? Mi lehet az érték a szenvedésben és az alázatosságban, amikor úgy tűnik, hogy a nagyság, a törtetés, a hatalom visz el a sikerhez? A szenvedő vagy alázatos ember van egyedül tisztában vele, hogy hol a helye a világban. Ő tudja azt, hogy mindent ajándékba kapott, amije csak van, és amire olyan büszke: az életét, az erejét, az alakját, a gondolkodását, a családját, a jószívűségét, a mobil telefonját, a képeslap-gyűjteményét. Semmi sem kizárólag az ő érdeme. Ellenben a keserű ember csak irigykedik más adottságaira. Az alázatos ember megérti, elfogadja a másikat, és megbocsát neki. A gőgös viszont ítélkezik, megsértődik, haragszik és pletykát terjeszt. Nem csoda hát, hogy a szenvedők, a kicsinyek és alázatosak az egyház, a község, az ország, és minden emberi közösség legnagyobb kincsei. Nekem is bőven van még tennivalóm, hogy ilyen kinccsé formáljam magam. Amikor arra törekszem, hogy az alázat útját járjam, érdemes odafigyelnem az alázatosság legnagyobb példájára, Jézus Krisztusra. Ő hiába Isten fia, igazi kicsinységet vállalt és mutatott be földi élete során. A legkisebb lett az emberek közül, de aztán feltámadása után mégis a legnagyobb lett: a világmindenség királya. Ha keresztényként sikerül egy kicsit is követnem a Mester alázatosságát, akkor én is igazi kincs lehetek az emberek közösségében; és mint a szeptemberi dinnyénk, kicsinyként is ízt tudok adni a környezetemnek. És Isten irgalmában bízva talán nekem is jut majd egy hely a trón közelében Farkas Attila katolikus lelkipásztori kisegítő 4.

5 Együtt sportoltunk július 6-10-ig, hétfőtől, péntekig délelőtt és délután együtt sportolt 15 gyermek, az óvodástól egészen 8. osztályosig bezárólag minden korosztályból. Hétfőn délelőtt sorversenyeztünk, tollaslabdáztunk, kosárlabdáztunk, délután pedig a Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület képviseletében Rácz Richárd vezetésével egy kis kempós alapkiképzésen vettek részt a gyerekek, melynek jutalma fincsi kakaós csiga volt köszönet érte Benkő Zsuzsinak. Kedden délelőtt a Sóderos horgásztóhoz gyalogoltunk, ahol egy komoly vízi csatába keveredtünk, melyet számháború követett. Délután bowling bajnokságot tartottunk a Mészáros Pub & Pizzériában, ahol hűsítő szörppel és még fagyival is megvendégeltek minket. Szerdán délelőtt íjászversenyt szerveztünk, számháborúztunk, délután pedig a Pannónia Golf & Country Club golfpályáján ügyeskedtünk, végül dinynyeevéssel zártuk a délutánt köszönet érte Czene Áginak. Csütörtökön délelőtt kerékpárra pattanva ügyességi- és gyorsasági feladatokat küzdöttek le a táborozók az iskola sport udvarán, majd pedig ugyancsak bicóval jutottunk el délutáni programjaink helyszínére, a dobozi játszótérre. Ott aztán volt foci, kötélhúzás, szkander, homokvárépítés, hinta, mászóka, stb. Pénteken, a táborzáró napra még maradt energia magasugrásra, kidobóra, focira, na meg egy kis vattacukrozásra köszönet érte Cseszár Istvánnak, és Ricsinek. Mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a tábor sikeréhez, nagyon hálás vagyok a munkájáért, segítségéért! Dóczé Jánosné Zsuzsa néni Kézműves alkotótábor Az idén nyáron régi kedves helyünkön, az iskolában tartottuk június végén-július elején a már 22 éves alkotótábort. Nagyon jó érzés ez számomra, és talán nem tűnik szerénytelenségnek ha azt mondom, hogy generációk nőttek és nőnek fel a kezem alatt. Sokan közülük évekig visszajárnak, és vannak olyanok, akik idővel, mint segítőim a kisebbeket vagy kezdő alkotókat támogatják. Vannak olyanok is, akik egyegy kézműves területet tovább folytatva, hosszú évek kitartó munkájával és szorgalmukkal, no meg a tehetségükkel egy magasabb szintre lépve, méltóképp képviselik szűkebb pátriánkat, Alcsútdobozt a nagyvilágban. Ők azok, akikre büszkék vagyunk. Természetesen az érdem az övék, és szüleiké, akik nevelik-nevelték őket. Én csak elültettem a magot, ami kicsírázott. A tehetséggondozás mellett nagyon fontosnak tartom azoknak a gyerekeknek a nevelését, akik csak a nyári szabadidő hasznos eltöltése miatt jelentkeztek a táboromba. Jól elboldogultunk. Két nagylány, Ifjú Mandula és Szöllősi Dominika segítségével beavattuk a gyerekeket a szalvétatechnikával készített karácsonyi és romantikus stílusú gömbök, csengők és szívek, valamint a drótra fűzött csillagok és angyalok világába. A tábor nagyon jó hangulatban zajlott. Itt szeretném megköszönni Bőcs Istvánné Benkő Zsuzsa áldozatos munkáját a finom tízóraik és uzsonnák, az ínycsiklandó kakaós csigák és pizzák elkészítéséért, valamint a fotózásért és a dicsérő szavakért, melyekkel a gyerekeket lelkesítette. Az idén a gyerekek nagy része kisiskolás korú volt, így figyeltünk a munka és a pihenés-kikapcsolódás megfelelő arányára. Nagyon szép munkák születtek. A gyerekek boldogan vitték haza kis kincseiket. Arra is jutott idő, hogy megbeszéljük mit szeretnének, mi legyen a következő nyári alkotótábor programja, kézműves munkái. Tóthné Tóth Gabriella óvodapedagógus, kézműves oktató KÖSZÖNTJÜK FALUNK ÚJSZÜLÖTTJÉT GALAMBOS BARNABÁS én érkezett (édesanyja Ladányi Ildikó) Jó egészséget, sok erőt és örömet kívánunk a családnak! Képünk illusztráció. Alcsútdobozi hírek Hatalmas sikert értek el a BME kutatói A rangos Nature Communication szaklapban jelent meg a múlt héten a BME és az MTA kutatóinak egy cikke, amelyben a világon először azonosítottak és elemeztek olyan vázhálózatokat, amelyek minimális költséggel képesek maximális navigálhatóságot (kommunikációs hatékonyságot) biztosítani a valóságban előforduló hálózatokban is. A tanulmány rávilágít arra, hogy a navigációs vázak alapján a valós hálózatokban könnyen azonosíthatóak azok a hiányzó kapcsolatok (amelyek száma tipikusan csak néhány százaléka az összes már létező kapcsolat számának), amelyekkel maximálisan navigálhatóvá tehetők ezek a hálózatok. A BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszéke valamint az MTA-BME Lendület Jövő Internet és az MTA-BME Információs Rendszerek kutatócsoportok munkatársai Gulyás András (falunk polgára) Bíró József, Rétvári Gábor és Kőrösi Attila egy amerikai kutatóval (Dmitri Krioukov, Northeastern University) a játékelmélet és a komplex hálózatok geometriája alkalmazásával azonosították és elemezték azokat a vázhálózatokat, amelyek minimális számú kapcsolat felhasználásával maximális navigálhatóságot tudnak biztosítani. A navigálhatóság a hálózatok esetében azt jelenti, hogy az információ hatékonyan, a transzportfolyamatok gazdaságos kihasználásával jut el a hálózat egyik pontjából a másikba. A kutatók megmutatták, hogy ezek az idealisztikus vázak Nash egyensúlyként állnak elő olyan hálózat formációs játékokban, amelyekben a játékosok (csomópontok) önző célja minimális költséggel kiépíteni kapcsolatokat úgy, hogy a hatékony navigáció minden más csomópont irányába megvalósuljon. A szerzők kimutatták, hogy ezek a navigációs vázak struktúrájukban hasonlítanak a valós hálózatokhoz, és nagy mértékben jelen is vannak ezekben. Azonosították az ilyen típusú hálózatokat például az internet magas szintű topológiájában, az angol szavak szomszédossági hálózatában, a metabolikus hálózatban, az USA légiforgalmi halózatában, a magyar útvonalhálózatban és az emberi agy strukturális hálózatában is. Ollózva: INDEX/Tudomány :25 5.

6 A József Nádor Általános Iskola hírei, eseményei ÉRTESÍTÉS Ezúton is értesítem tanulóinkat és szüleiket, hogy a TANKÖNYVOSZTÁST augusztus 25-én és 26-án kedden és szerdán tartjuk az iskolában. Keindl Zoltánné igazgató MEGHÍVÓ TANÉVNYITÓRA Az Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola augusztus 31-én hétfőn órakor ÜNNEPÉLYES TANÉVNYITÓT tart az iskola udvarán. Az évnyitó alkalomra az iskola vezetése minden falubelit szeretettel vár! A Háromhárs Óvoda hírei Ballagás a Háromhárs Óvodában június 05-én délután izgatottan gyülekeztünk az óvoda udvarában: óvodai dolgozók, ballagó gyerekek, szülők, nagyszülők, vendégek. A kismadár csoport ballagására készültünk. Elsőként a vezető óvónő, Óvári Zsoltné Csilla köszöntötte a megjelenteket, ismertette az óvodai év eseményeit, a megnyert pályázat révén elért eredményeket. Aztán az óvodától búcsúzóké lett a főszerep, akik Partiné Kocsis Tünde és Salamon Tamásné Évi óvónők, valamint Kónya Lászlóné Éva dadus irányításával sokat fejlődtek, okosodtak, a szemünk előtt váltak iskolaéretté. A műsorban ötletesen egy képzeletbeli találkozás, és az ennek kapcsán felmerülő emlékek adtak keretet a bemutatásra kerülő produkcióknak. A régi óvodai képek segítették a visszaemlékezést, és a kedves történetek stílusos jelmezekben elevenedtek meg a gyerekek által. Így nyerhettünk valamennyien bepillantást az óvodában zajlott, meghatározó élményt nyújtó eseményekbe. A foglalkozásokat idézve, felejthetetlen előadásban láthattunk egy mesét, majd a délutánonkénti alvás pillanatai tárultak elénk. Aztán zenére adták elő a fürdési élményeket, a kirándulások emlékeit tánccal idézték meg, de a farsangi produkcióból is mutattak részletet és végül Évi óvó néni vágya is teljesült: csemetéink egy kis rockyt is eljártak. Mindezek után igazi ráadás volt, amikor már ünneplőbe öltözve, versekkel búcsúztak a kis ballagók az óvodától. Tarisznya a vállakon, ballagási énekek az ajkakon: Óvó nénik, dadus nénik, kispajtások, óvoda... Az itt töltött szép éveket nem felejtjük el soha! Lakatos Krisztina 6.

7 A Helytörténeti Kör kirándulása Az Alcsútdobozi Helytörténeti Kör éves tervében minden évben szerepel falunk környékének megismerése, értékeinek felkutatása. Voltunk már Göbölön, felkutattuk a földvár nyomait, kirándultunk a cédrushoz és megkerestük József Nádor obeliszkjét. A Diós dűlőben elsétáltunk egészen a dobozi temetőig. Bebarangoltuk Boross József irányításával az arborétumot. Olyan területeket is megismertünk, melyet korábban sokan nem láttunk június 27-én reggel úticélunk a Négyleányhalma dűlő volt, melynek mondája a török időkre nyúlik vissza. A monda szerint a törökök négy fiatal leányt öltek meg ezen a területen, és itt is temették el őket. A mai állapotában erdővel borított domb a négy meggyilkolt leány sírhalma. Ez a halom a falunak azon a részén van, ahol az alcsútdobozi, vértesacsai, vértesboglári határ összeér. Régen ezen a földúton közlekedtek. Komáromi János, Zsigrai Péter és Boross József felváltva mondták a régi történeteket, melyik föld kié volt régen, a TSz-idők előtt. A régi Bicske-Székesfehérvár vasútvonal több pontját is érintettük, szemléltük a szép völgyben, fák ölelésében kanyargó nyomvonalat. Volt köztünk, aki még ezen az útvonalon közlekedett a fehérvári középiskolájába. Megkerestük a vértesboglári vasútállomás helyét, melyet már teljesen visszavett a természet. Jó hangulatban időztünk a Szili hídon és elfogyasztottuk elemózsiánkat. Kissé fáradtan, elcsigázottan indultunk hazafelé. Már előre vá- gyakoztunk a jó hideg sörre, melyre egyik tagtársunk meghívott bennünket a Sporthotelbe. Nagyot csalódtunk, mert készpénz nem volt nála, bankkártyával pedig nem lehetett fizetni. A látott szép vidék, a jó társaság, a vidám hangulat azonban mindenért kárpótolt. Lakatos Lászlóné a Helytörténeti Kör Egyesület tagja KEDVES LEENDŐ ALCSÚTDOBOZI ELSŐSÖK! Óvodánk fotósa Április végén rendeztük meg óvodánkban a pályázati projektzáró részeként az óvodai életről szóló fotókiállításunkat. A fotók készítői számára versenyt rendeztünk, a helyszínen lehetett szavazni a legjobb képekre. A szavazatok összesítése során több fotó kapott egyforma szavazatot. Az első helyen két fotó végzett, két kedves szülő által készített kép. Ennek alapján ketten: H. Kolláth Mária és Juhász Sándor nyerte el az óvodánk legjobb fotósa címet. Gratulálunk! Augusztus 22-én szombaton 16 órakor szeretettel hívunk benneteket az alcsúti református templom játszóterére, egy utolsó, igazi ovis-sulis találkozóra, ahol sok-sok játék, sütemény és fagyi vár rátok! Minden leendő elsős részvételére számítva, üdvözlettel: Kata és Erika. HÍRDETJÜK TANÉVNYITÓ SZÜLŐI ÉRTEKEZLETET TARTUNK ÓVODÁNKBAN AUGUSZTUS 27-ÉN 17 ÓRÁTÓL. SOK SZERETETTEL VÁRJUK A KEDVES SZÜLŐKET! Óvári Zsoltné 7.

8 ALCSÚTDOBOZI HÍREK Ingyenes kiadvány Kiadja Alcsútdoboz Település Önkormányzata Megjelenik 500 példányban ISSN Felelős kiadó: Tóth Erika polgármester Szerkeszti a szerkesztőbizottság Grafika, nyomdai előkészítés: Nyomda: Extra Média Nyomda Kft. Írásaikat leadhatják az önkormányzatnál. Terjedelmi okokból fenntartjuk a jogot a közlésre szánt anyagok tartalmát és lényegét nem csorbító rövidítésre. ORVOSI ÜGYELET Községünk orvosi ügyeletét Bicskén végzik. Az ellátási igényt hétköznap 16 órától reggel 8 óráig, hétvégenként pedig egész nap a 22/ es telefonszámon, vagy a 104-es segélyhívón lehet bejelenteni. Az Ügyeleti Rendelő helye: Bicske, Kossuth tér 17. Az ügyelet a felnőtteket és a gyermekeket is ellátja. Állatorvosi ügyelet Augusztus 1-2. Dr. Halász György Augusztus 8-9. Dr. Takács Rudolf Augusztus Dr. Cseh Kornél Augusztus 20. Dr. Kiss Sándor Augusztus Dr. Loeker Lóránd Augusztus Dr. Halász György MEGHÍVÓ ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA TISZTETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS CSALÁDJÁT AUGUSZTUS ÉN AZ ALCSÚTDOBOZI FALUNAPOK RENDEZVÉNYEIRE "Tanúsítsatok mindenki iránt türelmet. Ha türelemmel kitartotok, megmentitek lelketeket." Szent István király intelmei Imre herceghez AUGUSZTUS 16. ARBORÉTUM KÁPOLNA ÓRA ALCSÚTI KÁPOLNAESTEK Legkedvesebb dalaim: Mészáros János Elek előadóművész koncertje HELYI ALKOTÓK KIÁLLÍTÁSA Legjobb fotóit bemutatja: Dr. Hargitai László, H. Kolláth Mária, Tóth Patrícia Flóra AUGUSZTUS 20. ARBORÉTUM KÁPOLNA ÓRA: MEGEMLÉKEZÉS SZENT ISTVÁNRÓL ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ - Tóth Erika polgármester irodalmi-zenei összeállítás ÓRA: ÜNNEPI SZENTMISE - Varga Imre plébános atya szolgálatával Közreműködik: Gulyás Györgyné, Harsányi Zsolt és Harsányi Elvira, Keindl Marietta, a Mustármag Közösség Énekkara, Szilveszter Mária AUGUSZTUS 21. FUTBALLPÁLYA - FALUNAPI VÍGASSÁGOK óra: Nősök-nőtlenek kispályás labdarúgó mérkőzés Főzőverseny Gyermekprogramok: ugrálóvár, arcfestés, zsonglőrködés, póni-lovagoltatás Sütemény- és palacsintavásár az Óvoda és az Anna Klub javára óra: Családi vetélkedő retro feladatokkal Falunk erős embere verseny óra: A Községünk szép portája és az Alcsútdoboz legszebb konyhakertje díjak átadása Színpadi műsor - az Alcsútdobozi Néptánccsoportok fellépése, az Anna Klub műsora, Kempo bemutató óra: Faluvacsora - Hegedűs Vendéglő Utcabál - Csúti Fiúk óra: Tűzijáték, 11-es rúgás 8.

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 14/835-1/2015. A települési víziközmű rendszer 15 éves (2016-2030) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása

1. NAPIREND Ügyiratszám: 14/835-1/2015. A települési víziközmű rendszer 15 éves (2016-2030) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása 1. NAPIREND Ügyiratszám: 14/835-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A települési víziközmű

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-11/2014.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 29-én,

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Baross. Élet az iskolánkban. 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása.

Baross. Élet az iskolánkban. 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása. Baross Élet az iskolánkban 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása. 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása. 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása. 2010-ben

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM OKTÓBER 14. KEDD 10:00 CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM Az induló helyismereti klub vendége a VERSEGHY KÖR HÍDVÉGI ILONA: Szemelvények a szolnoki gépipari technikum történetéből című

Részletesebben

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22.

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Hétfő 07. 18. 9.15-10.00 Bemutatkozás-ismerkedés. 10.00-12.00 Zeneiskola - Fúvószenekar bemutatója, hangszerek kipróbálása

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2383-2/2011. 19. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz,

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-9/2015.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 8-án,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen

PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen Január 10-18. Kilenced Árpád-házi Szent Margit tiszteletére szent mise. Január 27. Kávé és gyógy gomba bemutató a Múzeum és Könyvtárban. JANUÁR FEBRUÁR Február 8. Hagyományőrző

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

ERDEI ISKOLA programja

ERDEI ISKOLA programja ERDEI ISKOLA programja 2010. május 10-14. Felsőtárkány Hagyd ott a várost. Csend-övembe jöjj, hagyd ott az ingerült és hetyke szókat. Itt fákat, felhőt, forrást üdvözölj, s hallgasd a zengő, mámoros rigókat.

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend. 4./ Közoktatási intézmények 2012/2013. tanévi osztályaira, csoportjaira tett javaslat jóváhagyása

Jegyzőkönyv. Napirend. 4./ Közoktatási intézmények 2012/2013. tanévi osztályaira, csoportjaira tett javaslat jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 04-én 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

Hírlevél. A múlt hónapban történt

Hírlevél. A múlt hónapban történt Hírlevél A múlt hónapban történt 2015.02.11 FARSANGRA készülődtünk: A jelmezek kiegészítőit a gyerekházban a szülőkkel együtt készítettük el február 11-én 11 anyuka társaságában. Alkottunk hercegnő fejdíszt,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein János

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli)

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli) Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. sz. alatti székhelyén 2015. június 2- án 15.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben