ÉV VÉGI HAJRÁ. KÉT FONTOS PROJEKTÜNKNÉL 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉV VÉGI HAJRÁ. KÉT FONTOS PROJEKTÜNKNÉL 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés"

Átírás

1 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 6. szám december 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés 2. oldal EGY ÉVVEL EZELÔTT A RÁBA 2012-ES ÉVÉT ÚGY ÉRTÉKELTEM, HOGY NEHÉZ, DE SZÉP ESZTENDÔ VOLT. MOST 2013-RÓL AZT MONDHATOM, HOGY SIKE- RESEN SZÖRFÖLTÜNK A HULLÁMOKON. A CÉG MINDHÁROM FÔ ÜZLETÁ- GA ÓRIÁSI RUGALMASSÁG- RÓL TETT TANÚBI- ZONYSÁ- GOT. Ékszíjtárcsagyártás Lean Manufacturinggal 8. oldal ÉV VÉGI HAJRÁ KÉT FONTOS PROJEKTÜNKNÉL 9. oldal SÁRVÁRON A DEUTZ ÉK- SZÍJTÁRCSÁK FELFUTÁSA MAGÁVAL HOZTA A KAPACI- TÁSOK FELÜLVIZSGÁLATÁT.

2 2 oldal 2 Holding PINTÉR ISTVÁN ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés E gy évvel ezelôtt a Rába 2012-es évét úgy értékeltem, hogy nehéz, de szép esztendô volt. Most 2013-ról azt mondhatom, hogy sikeresen szörföltünk a hullámokon. A cég mindhárom fô üzletága óriási rugalmasságról tett tanúbizonyságot. Amikor kellett, tudott gyorsan nôni, s ha a helyzet úgy alakult, vissza tudott húzódni olyan szintre, amely még mindig hatékony mûködést eredményezett. Beérett az elmúlt idôszak kemény munkája, s volt egy kis szerencsénk is. Mindez együtt kiemelkedô eredményeket hozott, amitôl azonban nem szabad sem megszédülni, sem hátradôlni így értékelte Pintér István a vállalat idei évét. Az elnök-vezérigazgató kiemelte: az árbevétel két számjegyû mértékben, a terv felett nôtt, s ami még lényegesebb, hogy a profitabilitás terén is túlteljesítették várakozásaikat. Ez részben annak köszönhetô, hogy idén a minôséget és a hatékonyságot helyeztük a fókuszba. Különösen fontosnak tartom, hogy a hatékonyságjavító programokat levittük egészen a munkacsoportok és a munkatársak szintjére, hiszen a hatékonyság nemcsak a menedzsment feladata, hanem az összes dolgozóé. Jövôre ugyanezt szeretnénk megtenni a minôségjavító programok esetében is. Az elôrelépés mindkét kategóriában szembetûnô, de még hosszú út áll elôttünk fejtette ki Pintér István. Szerinte a vállalat kiváló eredményében az az igazán jó hír, hogy a munkatársak maguk érték el, ugyanis más hatás nem igazán játszott szerepet benne. Magyarázatképpen hozzátette: a devizaárfolyamok nagyjából a 2012-es szinten mozogtak idén, a költségstruktúra meghatározó elemei közül pedig az acél ugyan olcsóbb lett, A VÁLLALAT KIVÁLÓ EREDMÉNYÉBEN AZ AZ IGAZÁN JÓ HÍR, HOGY AZT A MUNKATÁRSAK MAGUK ÉRTÉK EL. PINTÉR ISTVÁN ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ az energia azonban drágult, azaz a két hatás kioltotta egymást. Az elnök-vezérigazgató részletesen beszélt a három fô üzletágról is. Elmondta: a Futómû kft. fôleg az elsô félévben szárnyalt, de az egész éve rendkívül jól sikerült. Ebben döntô része volt, hogy sikeresnek bizonyult a két nagy a John Deere-hez és a Claashoz köthetô fejlesztési projekt indusztrializálása. Az amerikai piac jól teljesített, s nemcsak a mezôgazdasági, hanem a speciális futómûvek terén is. Ezt jól példázza, hogy a Rába a Marmon-Herringtonnal együtt a 2014-es brazíliai labdarúgó-világbajnokság és a 2016-os Rio de Janeiró-i nyári olimpia lebonyolításához megrendelt belbiztonsági jármûvekhez gyártott idén (és gyárt jövôre is) futómûveket. Jó hír, hogy az oroszországi buszpiacon sikerült bôvíteni a szállított termékek körét midibusz-futómûszettekkel. Az európai tehergépjármû-piac ugyanakkor stagnált. Pintér István kifejtette: a Jármûalkatrész kft.-nél idén felfutott a Volkswagen-projekt, amelynek révén csaknem 700 ezer személyautóhoz szállítottak kartámot. Nagy kihívást jelentett, hogy a Suzuki megrendelései az új SX4 S-Cross bevezetésének köszönhetôen a második félévben megduplázódtak. Várakozásaink szerint a jövô évben folytatódik az új típus piacra vitele, ami a megnövekedett igényeken keresztül kiszámíthatóságot adhat a móri üzemnek. Érdemes megjegyezni, hogy Sárváron sikeresen megtörtént a menedzsment átadás-átvétel. Az elnök-vezérigazgató hozzáfûzte: a Jármû kft.-nél idén két jelentôs megállapodás volt a legemlékezetesebb; a Volvo Bus Corporationnel aláírt szerzôdés autóbuszok, a Renault Truck Defense-szel kötött pedig tûzoltóautók gyártásáról szól. Ez idáig összesen 66 csuklós autóbusz szállítási jogát nyerte el a cég. Emellett folytatódott az S91-es midibusz sikeres szereplése az exportpiacokon. Fontos az is, hogy a jármûüzletág 2013-ban több mint kétezer építôgéphez szállított vasszerkezeti termékeket a német és az angol piacra. A következô idôszak terveirôl Pintér István elmondta: a 2014-tôl kezdôdô új stratégiai idôszakban a mûködési kiválóság elérése és az üzletfejlesztés kap kiemelt hangsúlyt. Megvizsgáljuk, hogy meglévô piacaink hogyan bôvíthetôk akár termékszinten, akár földrajzilag. Célunk, hogy eredményeinket jövôre fenntarthatóvá tegyük tette hozzá az elnök-vezérigazgató. Végül ezúton is szeretném megköszönni valamennyi munkatársunknak, hogy ebben a kiemelkedô évben segítette eredményeink elérését! Kívánok mindenkinek békés, szeretetteljes karácsonyt és sikerekben gazdag új évet!

3 3 oldal A Rába az év üzleti márkája Holding ban negyedszer díjazták a legjobb hazai márkákat a MagyarBrands program szervezôi. A független szakértôkbôl álló bizottság az objektív cégadatokat (tradíció, tulajdon, menedzsment, foglalkoztatás) és a szubjektív szempontokat (hírnév, identitás) mérlegelve rangsorolta a magyar márkákat, figyelembe véve a GfK Hungária Piackutató Intézet ismertségre vonatkozó országos kutatásának eredményeit. A Rába 2013-ban ismét az üzleti kategória gyôztese lett, a maximális 100- ból 95,87 pontot ért el. A fogyasztói márkák toplistáján a Pick szerezte meg az elsô helyet. A MAGYARBRANDS DÍJRÓL A MagyarBrands programot 2010-ben hívták életre azzal a céllal, hogy a hazai márkákra irányítsák a figyelmet. A Magyar Brands olyan márkákat díjaz, melyek termékei, szolgáltatásai a hazai és nemzetközi piacon egyaránt értéket, megbízhatóságot, minôséget képviselnek. A program szakértôi egy komplex mutatószámot hoztak létre mindazon szempontok összegzésébôl, amelyek közrejátszanak abban, hogy egy márkáról azt mondhatjuk, hogy hazai és sikeres. A MagyarBrands-mutató hét különbözô szempontot mérô indikátor súlyozott átlaga. KIEMELKEDÔ HÁROMNEGYED ÉVES EREDMÉNY A RÁBÁNÁL Felülteljesíti idei céljait a vállalat A társaság 2013 elsô kilenc hónapjában túlszárnyalta a tavalyi év bázisidôszakának eredményeit: csoportszintû konszolidált árbevétele 11,6 százalékos növekedéssel 34,7 milliárd forintot ért el, üzemi eredménye pedig az iparági átlagot jóval meghaladó szintre emelkedve négyszeresére nôtt. A nagyszerû teljesítmény több tényezô együttes hatásának következménye, aminek köszönhetôen a vállalat várhatóan sikeresen teljesíti 2013-ra kitûzött üzleti céljait még a lassuló gazdasági környezet ellenére is. A Rába a vállalat értékeivé vált stratégiai sarokpontokra építve érte el 2013 elsô háromnegyed évében a kiemelkedô eredményeket. Vevôivel kiépített együttmûködésben hozza létre magas minôségû, innovatív termékeit, amelyek keresettek a vállalat piaci kulcsszegmenseiben, bár a globális haszongépjármû-piacok az utolsó negyedévben kevésbé teljesítettek jól és fordulat a jövô év során sem várható. Az idei év elsô kilenc hónapját tekintve közel 19 százalékos bôvülést realizált a Rába az exportpiacokon. A csoportszintû üzemi eredménynövekedés is figyelemre méltó volt, a tavalyi év hasonló idôszakával összevetve több mint négyszeresére, 2,4 milliárd forintra emelkedett az érték. A Rába teljes átfogó jövedelem szerinti eredménye 2013 I III. negyedévében 76 százalékos növekedést hozva 1,96 milliárd forint nyereség lett, szemben a tavalyi évi bázisidôszak 1,11 milliárd forintos összegével. A növekedés motorja az idei évben is a futómûüzletág volt, amelynek magas mérnöki tartalmú termékei teremtették meg a Rába mára erôs nemzetközi piaci pozícióit. Az üzletág a kulcspiacokon növelte árbevételét, amely így közel 15 százalékkal haladta meg az elôzô év hasonló idôszakának számait. Az EBITDA megduplázódott, a 2,2 milliárd forintos üzemi eredmény pedig a négyszerese a 2012 I III. negyedévi teljesítménynek. Az év elsô kilenc hónapjában az alkatrészüzletág is kiválóan teljesített, üzemi eredményét megháromszorozva a tárgyidôszakban 267 millió forint nyereséget termelt a I III. negyedévi 82 millió forint nyereséghez képest. Az üzletág árbevétele és EBITDA-ja is jelentôs növekedést mutatott. A jármûüzletág elsô háromnegyed évére a visszaesés volt jellemzô, ám az eredményeket javítani fogják az utolsó negyedévre koncentrálódó jármûszállítások. A Rába várhatóan felülteljesíti az idei évre kitûzött céljait, melynek eredményeképpen a vállalat soha nem látott pénzügyi stabilitással mûködik, a cash-flow termelés kiváló, rekordalacsony szinten áll a vevôi kintlévôség, nincsenek felhalmozott készletek, alacsony a kamatterhelés és a vállalati beruházások is ésszerû ütemben haladnak. A társaság 2013 harmadik negyedévének végére 10 milliárd forint alá csökkentette nettó hitelállományát. Nemzetközi élvonalbeli vevôinkkel korábban megkötött üzleteink idén hoztak gyümölcsöt, ennek köszönhetôk az erôs gazdálkodási eredményeink 2013 elsô kilenc hónapjában. Az elmúlt idôszakban a vevôkapcsolatok minôségében és a hatékonyságjavítás területén is sikerült jelentôsen elôrelépnünk, mindez a vevôfókuszú, innováción alapuló üzleti stratégiánk helyességét igazolja. A gazdasági környezet újabb és újabb kihívásai közepette ugyanakkor nekünk is szükséges új lehetôségeket kutatni, ezért a közeljövôben az eddiginél nagyobb hangsúlyt helyezünk az üzletfejlesztések felfuttatására emelte ki Pintér István, a Rába Jármûipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója.

4 4 oldal 4 Futómû Kft. Hannoveri és budapesti kiállításon vett részt a Rába A mezôgazdasági gép-és alkatrészgyártók seregszemléjén állította ki világszínvonalú futómûveit a Rába Hannoverben. Mozgalmas volt a november, hiszen a Hungexpón is megjelent a cég. Két kiállításon vett részt a Rába novemberben. Elsô alkalommal rendezték meg az Automotive Hungaryt a budapesti Hungexpo területén, ahol a magyar jármûipar legjelentôsebb szereplôi képviseltették magukat. A szakmai fórumon a Rába részérôl dr. Lelkes Márk, a Rába Fejlesztési Intézet (RFI) vezetôje a mezôgazdasági futómûvek fejlesztésérôl, míg Vissi Ferenc Verseny és együttmûködés a legjobb szakemberekért címmel tartott elôadást. A Rába itt két termékével jelent meg: az 560 lóerôs, gumihevederes John Deere traktorhoz szállított futómûvel és a MAXS nehéztehergépkocsi futómûcsaláddal. A hannoveri Agritechnika a világ legnagyobb mezôgazdaságigép-seregszemléje, az expo hét napja alatt érdeklôdô látogatott el a rangos eseményre. A gyártóktól az alkatrész-be- szállítókig mindenki ott volt a rendezvényen, aki számít foglalja össze az eseményeket dr. Lelkes Márk. Lehetôségünk volt találkozni vevôinkkel és potenciális partnerekkel is. Mivel idén elôször közös pavilonba kerültek a fôegységgyártók és azok beszállítói, így különösen hasznos együttmûködési forma alakult ki, igazán sokrétû tárgyalásokat folytathattunk a helyszínen. Nagyon sok pozitív visszajelzést kapott a Rába és a kiállított XXL futómû is. Mindez megerôsítette, hogy valóban világszínvonalú terméket alkottunk, rendkívül elôremutató technikai megoldásokkal mondta Lelkes Márk. A teherbíróképesség, a hajtáslánc-elrendezés és az olajozási rendszer szempontjából egyedülálló termékrôl van szó. A kiállításon való részvétel azért is fontos a vállalatunknak, mivel mérnökcsapataink így a mûszaki újdonságokat, nemzetközi trendeket is nyomon követhetik, hiszen a nagy gyártók a produktumaik teljes skáláját felvonultatják egy ilyen eseményen. A hannoveri kiállításon potenciális új vevôk beszerzôi és vezetôi szintjeihez jutottunk el, ezek a személyes kapcsolatok nagyban hozzájárulhatnak üzletfejlesztési tevékenységünk sikeréhez a mezôgazdasági szegmensben.

5 5 oldal A tudás a versenyképes és hatékony innováció kulcsa Futómû Kft. 5 A Rába versenyképességének egyik kulcsa a kiváló szakembergárda, a vállalat éppen ezért kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra, az utánpótlás-nevelésre. Cégünk a régió oktatási intézményeivel összefogva 2012 nyarán egyedi, gyakorlatorientált életpályamodellt hirdetett, melynek lényege, hogy a tehetséges tanulókat, jövôbeni vagy jelenlegi dolgozókat a szakmunkás-beiskolázástól kezdve akár a tudományos doktori fokozat megszerzéséig végigkísérjük pályájukon. A haladás egyik legfontosabb záloga, hogy a szakmájuk iránt elhivatott munkatársaink tanulmányaik során megszerzett új ismereteikkel, kreatív szemléletmódjukkal, friss ötleteikkel segítik a technológiák, módszerek, folyamatok jobbá tételét. Dr. Tancsics Ferenc személyes életpályája kiválóan szemlélteti, hogy az egyéni szakmai ambíciók hogyan támogatják a vállalati célokat, az innovációs és fejlesztési folyamatokat, illetve a vállalat hogyan segítheti munkavállalóit szakmai céljai elérésében. Dr. Tancsics Ferenc okleveles kohómérnök, a Rába Futómû Kft. kovácsolási technológiákat tervezô- és fejlesztôcsapatának vezetôje. Immár 22 éve dolgozik a Rábánál, nemrégiben a vállalat támogatása mellett summa cum laude PhD tudományos fokozatot szerzett. Karrierjének legfontosabb állomásait az alábbiakban foglaltuk össze: Dr. Tancsics Ferenc elsô, képlékenyalakító üzemmérnöki diplomáját 1987-ben a Nehézipari Mûszaki Egyetem Kohó és Fémipari Fôiskolai Karán szerezte, kovácsolási témában. Szakmai ismereteinek bôvítése céljából rövid ideig kovácssegítôként dolgozott a Rába kovácsüzemében ben megszerezte a Miskolci Egyetem kohómérnöki karán második diplomáját szalaghengerlés témában. Még ebben az évben megkezdte munkáját a Rába kovácstechnológiáján, ahol napjainkban is dolgozik. Érkezését követôen a 90-es évek alatt a kovácsolási szakterület vezetô technológusává vált. Megújította a tengelytestek kovácsolási technológiájának korábbi tervezési módszertanát, új elveket, új szemléletet, friss lendületet adott a tervezôi folyamatoknak. Az ezredfordulótól részese volt a vállalat ITrendszerfejlesztô projektjének. Jelentôs részt DR. TANCSICS FERENC vállalt a kovácstechnológián kidolgozásra kerülô új, CAD-CAE (Computer Aided Design- Computer Aided Engineering) alapú virtuális tervezési módszertan alapjainak kidolgozásában majd megszilárdításában ben új kovácshengerlési és hajlítási eljárást dolgozott ki portál tengelytestek kovácsolásához, melyeket a piaci elôny megtartása érdekében nem szabadalmaztatott. A módszer lehetôvé tette portál tengelytestek ( , ) egymeleggel történô kovácsolását ban innovációs munkájának elismeréseként a vállalat vezetése Gábor Dénes-díjra jelölte. Késôbb szakterületi vezetôként vett részt a Széchenyi István Egyetem kutatóival és professzoraival közös IJTTR (Integrált Jármûipari Termék és Technológiafejlesztô Rendszerek) és NTP (Nemzeti Technológiai Program) projektekben ban felvételt nyert a Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Mûszaki Tudományi Doktori Iskola informatikai szakirányú képzésére. Doktori kutatómunkája témájának a Virtuális kovácsolási technológiák alapvetôen számítógéppel támogatott tervezési módszereinek továbbfejlesztése, gyakorlati implementációja címet adta. Még ebben az évben a Drehsden és Metalker cégekkel közös innováció eredményként szakmai irányításával elkészült egy forradalmian új, elektronikus ellenôrzô készülék a Scania tengelytestek komplex kovácsüzemi ellenôrzésére tôl oktatóként részt vállal a Széchenyi István Egyetem felnôttképzési programjában. Az egyetemen folyó TDK (Tudományos Diákköri Konferencia) munkát külsô munkatársként segíti. Részese volt három országos döntôbe jutásnak és egy országos 3. helyezés elérésének ben munkatársaival meghatározta a portál tengelytestekre jellemzô rugólap-kalibrálás tervezôi összefüggéseit és azt a Scania portál tengelytesteknél sikeresen is alkalmazta ben munkatársaival kidolgozta és bevezette a mikroötvözött acélok BY (Best Yield) típusú kezelését a Rába kovácsüzemében. Az elmúlt 7 évben, többnyire társszerzôként, 22 tudományos cikke jelent meg magyar és külföldi folyóiratokban ban az abszolutórium, valamint a doktori szigorlat letételét követôen, változatlan címmel nyújtotta be doktori értekezését, melyet ez év szeptember 4-én nyilvános vitában megvédett és summa cum laude PhD tudományos fokozatot szerzett. Dr. Tancsics Ferenc doktori disszertációjával kapcsolatban így nyilatkozott: A tudományos fokozat megszerzéséig vezetô úton felhalmozott tudás számomra a versenyképes és hatékony innováció kulcsát jelenti, mellyel a jövôben nem élni kell, hanem kötelezô élni. Ezen az úton rengeteget tanultam témavezetômtôl, dr. Halbritter Ernôtôl és dr. Czinege Imre professzor úrtól, akiket mára példaképeimnek tekintek. Meg kell említenem azt a szakmailag korrekt és önzetlen támogatást is, melyet közvetlen munkatársaimtól és üzemi kollégáimtól kaptam. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy ilyen emberekkel dolgozhattam és dolgozhatok együtt. Alasztics Melinda HR-munkatárs kiemelte: A HR-szervezet tanulmányi megállapodás formájában, illetve szervezési tevékenységével egyaránt támogatta dr. Tancsics Ferenc tanulmányait és folyamatosan nyomon követte doktori kutatómunkájának elôrehaladását. A vállalat számára értéket jelent, hogy dolgozója folyamatos szakmai ambíciókkal rendelkezik és elkötelezett célja, hogy saját területén minél jobban teljesítsen, minél több ismeretet sajátítson el, majd mindezt a gyakorlatban is alkalmazza. Ez a tanulási vágy, érdeklôdés, tenni akarás szolgáltatta az indokot arra, hogy munkatársunk PhD-tanulmányait is támogassuk. Dr. Tancsics Ferenc már a kezdetektôl fogva bizonyította rátermettségét. Az általa megszerzett tudományos fokozat illeszkedik a Rába stratégiai céljaihoz, hozzájárul a vállalat eredményességéhez és munkájának még magasabb szintû mûveléséhez. Ezúton is gratulálunk munkájához, büszkék vagyunk teljesítményére, egyúttal további sikereket kívánunk! A Rábának jelenleg 3 PhD tanulmányokat folytató munkavállalója van. Reméljük, hogy a jövôben egyre többen követik példájukat.

6 6 oldal 6 Jármû Kft., Kutatás-fejlesztés A modern automata fejpajzsok jelentôsége a hegesztésben A hegesztés során a munkadarabokat hôvel, nyomással vagy mindkettôvel egyesítjük oly módon, hogy a munkadarabok között nem oldható, az anyagok természetének megfelelô fémes (kohéziós) kapcsolat jön létre. Hegesztéssel két vagy több munkadarab egyesíthetô (kötôhegesztés), vagy adott tulajdonságú felületet lehet kialakítani (felrakó hegesztés). Hegesztés során többfajta káros hatást különböztethetünk meg: 1. szilárd részecskék (por) okozta ártalmak (10 µm alatti szemcseméret), melyek ellen a belélegzett levegô szûrésére szolgáló, egyszer használatos (eldobható) szûrô álarcokkal is védekezhetünk és vagy ún. friss levegôs pajzzsal; 2. gázok, füstök (szén-oxidjai [CO, CO2], nitrogén oxidok [NOx] vagy az ózon [O3]), melyek ellen a megfelelô elszívás (csarnoklevegô mozgatással együtt hatékonyabb) megoldást kínál; 3. valamint az optikai sugárzás (ívfény): a villamos ív és bizonyos mértékben a hegfürdô erôteljes sugárzást bocsát ki az ultraibolya (UV), a látható és az infravörös (IR) hullámhossz-tartományban. Ezt a sugárzást ráadásul a környezô tárgyak, a hegesztett fém felülete vissza is verhetik. A védelem érdekében a hegesztônek az arcot jól árnyékoló hegesztôpajzsot kell használnia, amelyben a szemet hatékonyan védô, megfelelôen megválasztott fokozatszámú, a helyén jól rögzített fényszûrô lemez van, vagy automatikusan sötétedô vagy állandó fokozatú szûrôvel van ellátva. MÛKÖDÉSI ELV: A modern automata fejpajzsok a mai értelemben már nemcsak a szem és az arc védelmét foglalják magukban, hanem komplett megoldást kínálnak fej-, légzés-, hallásvédelemmel kombinálva. A könnyebb anyagok használata csökkentette a nyakra és gerincre nehezedô terhelést, ezzel növelve a hegesztô kényelmét és fizikai tûrôképességét. A hagyományos fejpajzsokkal *1 szemben a sokszori lebillentésbôl adódó nyakfájás kiküszöbölhetô. A hegesztôpisztoly pozicionálása egyszerûbbé válik és megszûnnek a varrat melletti ívgyújtási nyomok. Az automata fejpajzsokat gyártó cégek hosszú évek tapasztalataira építve rájöttek, hogy nagyobb látótérrel és kiváló optikai minôséggel (1. ábra) rendelkezô pajzsok megkönnyítik a hegesztô szem-kéz koordinációját *2. Ezáltal növekedhetett a varratok minôsége és csökkenhetett a köszörülésre, újrahegesztésre fordított idô költsége. (1. ábra) A rossz fényviszonyok okozta hegesztési hibák (varratporozitás, varrathiány) egy része megelôzhetô. Ennek egyik alapfeltétele a HBSZ (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) által elôírt üzemi megvilágítás erôssége, min. 300 lux, hogy a hegesztô el tudja végezni a varratainak önellenôrzését és esetleges javítását, bár az MSZ EN ISO *3 szerint a varratok szemrevételezéses vizsgálata során 500 lux az ajánlás. Az automata fejpajzsok kiválasztása során az alábbi két fô szempontot kell figyelembe venni: optikai minôség (1. ábra), látótér mérete (1. kép). FOLYTATÁS A 7. OLDALON.

7 7 oldal Jármû Kft., Kutatás-fejlesztés 7 *1., Állandó optikai védelmet adó fejpajzs. Hegesztés elôtt vagy után, a kitekintôablak átláthatatlan. *2., Szem-kéz koordináció: a szem és a kéz együttmûködése a különbözô mozgásformák kivitelezésekor. *3., MSZ EN ISO 17367:2011 Szemrevételezéses vizsgálat, felületi geometriai eltérések, deformációk. *4., Nem kifejezetten az ipari terhelésre fejlesztett, méretezett védôeszköz. A kiválasztás után, egy tesztidôszak (min. 1 hét) során fel kell mérnünk az adott fejpajzs megfelelôségét, ipari körülmények között. (1. kép) A Rába Jármû Kft.-ben többféle automata fejpajzs alkalmazott 2007 óta. Az összehasonlítás alapjául az ezen idôszak alatt gyûjtött tapasztalatok és adatok szolgálnak. A vizsgálódás két darab, 3M Speedglas 9100 pajzzsal kiegészült (szaggatott keretben), mivel a 9002-es szériát a gyártó ezzel a típus váltja le: Az üzemi tapasztalatok visszajelzése során a következô képet kapjuk élettartam szempontjából: Ha figyelembe vesszük a várható és tapasztalt élettartamot, az alábbi adatokat is szem elôtt kell tartanunk. Az összehasonlítás alapjául a 3M Speedglas 9100xx beszerzési ára szolgál. Rövid távon a barkács *4 hegesztôpajzsok vétele költséghatékonyság szempontjából kedvezôbb ugyan, de nagyon gyors az elhasználódása. Ezzel szemben a 3M pajzsok beszerzési ára, magas ugyan, de egy jól mûködô, hosszú élettartamú és nem utolsósorban a dolgozók által is elfogadott és bevált fejpajzsot kapunk. Közelítsük meg a kopó-fogyó alkatrészek költségei szempontjából, melyek lehetnek: külsô-, belsô védôplexi, nedvszívó homlokpánt, háromrészes fül és nyakvédô. A viszonyítás alapját a 3M termékek 2011-es évi fogyasztása adja. Az ábrából jól látható, hogy a hegesztôk elôszeretettel használják a 3M termékeit más gyártók pajzsaihoz, holott a 3M pajzsok száma nem emelkedett 2007 novembere óta és az éves hegesztôhuzal-felhasználás sem indokolja ezt a növekedést. Az automata fejpajzsok nap mint nap ki vannak téve a füstök, szikrák, a hô és a természetes elhasználódás igénybevételének. Ezért különös tekintettel kell odafigyelni a hegesztôkazetta karbantartására, tisztántartására. Kizárólag mikroszálas törlôkednôvel szabad tisztítani, mert bármely más tisztítóeszköz megkarcolhatja, ezzel használhatatlanná téve azt. Így megôrizhetjük átláthatóságát és még hosszabb ideig szolgálhatja a vállalat és a hegesztôk igényeit! TÁLOS TAMÁS, HEGESZTÔ MESTER Forrás: Hegesztési zsebkönyv, COKOM Mérnökiroda Kft. Miskolc 2003 http: gtehmv.hu http: solutions.3mmagyar.hu http: esab.hu RÁBA MAGAZIN A RÁBA JÁRMÛIPARI HOLDING LAPJA A MUNKATÁRSAK ÉS A PARTNEREK SZÁMÁRA. FELELÔS KIADÓ: D. MARTONICZ SZILVIA A RÁBA NYRT. MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA A LAPCOM ZRT. (9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A) FELELÔS SZERKESZTÔ: POMARANSKI LUCA TERVEZÔSZERKESZTÔ: SUDÁR ÉVA MUNKATÁRSAK: HANCZ GÁBOR, LACZÓ BALÁZS, SUDÁR ÁGNES, TÓTH GYULA FOTÓ: H. BARANYAI EDINA SZERKESZTÔSÉG: 9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A TELEFON: , FAX: NYOMÁS: PALATIA NYOMDA ÉS KIADÓ KFT., GYÔR A RÁBA NYRT. KOMMU- NIKÁCIÓS SZERVEZETE: 9027 GYÔR, MARTIN U. 1. TELEFON:

8 8 oldal 8 Alkatrész Kft., Sárvár, Mór S árváron a Deutz ékszíjtárcsák felfutása magával hozta a kapacitások felülvizsgálatát. A lean megismerése egyfajta ösztönzést adott a leanfilozófia módszereinek alkalmazására gyárunkban. Elsôként az ékszíjtárcsák összes árbevételének a húsz százalékát dolgoztuk ki az erre a célra létrehozott teamben. A folyamatokat a beszerzéstôl a kiszállításig felülvizsgáltuk. A teamgyûléseken kiosztott, illetve begyûjtött feladatok elvégzése után a jövô állapotot egy önmagát húzó és irányító folyamattá alakítottuk át tudtuk meg Pénzes Lászlótól. Az üzemvezetô elmondta, hogy a belsô logisztika fejlesztésének lehetôségét figyelembe véve, ennek megfelelô gurulós raklap-alvázakkal sikerült a viszonylag nagy össztömegû ládákat hatékonyan és balesetmentesen, egyik mûvelettôl a másikhoz mozgatni. A lean gyártási folyamatban benne rejlik az 5 S alkalmazása is, amit párhuzamosan építettek ki. A terület gépeinek hatékonyabb kihasználása, megfelelô supermarketek al- Ékszíjtárcsagyártás a Lean Manufacturinggal kalmazása és a ciklusidôk felülvizsgálata optimálisabbá tette az érték áramlását a folyamatokon belül. Mindazonáltal a termékcsoport mûveleteinek összefésülésével a SMED-et is sikerült fejleszteni, és ezek hatására a minôség javulását, az átállások között a selejtek csökkenését értük el. A lean alapelveit követve, hogy beszédesebb legyen hozzánk a gyár, Andon jelzôtáblákat helyeztünk ki a jobb gépkihasználtság azonnali tettenéréséért. Az elsô Lean Manufacturing lezárása, sikere után hisz a Deutz vevôkiszolgálása is javult már a második és harmadik leanfolyamat kialakításán dolgozunk párhuzamosan, miután a gembán is látják, érzik dolgozóink, hogy ez egy stabilabb, jobb életminôséget biztosító folyamat lesz a munkahelyen, és hiszem, hogy így a családjaink körében is mondta el magazinunknak Pénzes László. Szervezeti változás a Jármûalkatrész Kft.-nél A Rába Jármûalkatrész Kft. HR- és gazdasági igazgatói pozícióját október 1-jé-tôl Boros Ildikó tölti be. Boros Ildikó több mint 15 éve dolgozik a móri gyárban, korábban kontrollerként, majd móri HR- és gazdasági vezetôként tevékenykedett. Az október 1-jei szervezeti változás következtében a Rába Jármûalkatrész Kft. humán-erôforrás- és kontrollingszervezeteinek közvetlen irányítása tartozik hozzá a társaság móri és sárvári gyárában egyaránt. Az újonnan megválasztott vezetô feladata a gyakran változó gazdasági környezetben a jogszabályoknak, szakmai szabályzatoknak megfelelô stratégiai és üzleti tervezési, költséggazdálkodási, számviteli, pénzügyi, kontrollingtevékenység irányítása mellett a HR-rendszerek mûködtetése, az emberi erôforrások hasznosításával, fejlesztésével összefüggô feladatok ellátása. Boros Ildikó a kft. móri és sárvári gyáraiban végzett tevékenységek szorosabb összehangolására törekszik, egységesítésre, emellett költséghatékony mûködésre a feladatok összevonásával és a tulajdonosi érdekek szem elôtt tartásával. BOROS ILDIKÓ

9 9 oldal Jármû Kft. 9 Év végi hajrá két fontos projektünknél KÉSZÜLNEK A KATONAI JÁRMÛVEK ÉS KÉSZÜL AZ EURO6 MIDI ALVÁZ IS A JÁRMÛ KFT.-NÉL KUTI ISTVÁN A VÍZHÛTÔ RENDSZER CSÖVEZÉSÉT ELLENÔRZI. ERDÉLYI SÁNDOR AZ OLAJAT TÖLTI FEL. JÓFEJÛ FLÓRIÁN AZ ALVÁZ LÉGFÉK- CSÖVEIT SZERELI. SZAKÁL LAJOS A VILLAMOS BE- KÖTÉST VÉGZI AZ EURO6-ON. FEHÉR LÁSZLÓ A FELÉPÍTMÉNYT RÖGZÍTI A KATONAI JÁRMÛVÖN. ÖSSZEHANGOLT CSAPATMUNKA SZÜKSÉGES A SIKERHEZ.

10 10 HR A Rába is várta a hallgatókat a Széchenyi-egyetemi állásbörzén A nyitott pozíciók mellett szakmai gyakorlati helyekkel, a Practing és az ösztöndíjprogram nyújtotta lehetôségekkel várta a Rába azokat a hallgatókat, akik ellátogattak november elején a Széchenyi István Egyetemen megrendezett állásbörzére. A rendezvényen kiemelt szerepet kapott a vállalat utánpótlási programja, melynek keretében a Rába akár a tudományos fokozat megszerzéséig támogatja a mûszaki pályát választó diákok, hallgatók szakmai felkészülését. A résztvevôket mentorprogram és ösztöndíjjuttatás várja. Az együttmûködést megalapozó megállapodást tavaly nyáron írta alá az egyetem és a Rába, melyhez csatlakozott két helyi szakközépiskola is. Bár az ôszi állásbörzére idén kevesebben látogattak el, mint a tavaszi rendezvényre, mégis számos hallgató pályázott gyakorlati helyeinkre, ill. jelentkezett adatbázisunkba önéletrajz leadásával. A legnagyobb érdeklôdés a Rába Ösztöndíj Program szakmunkásvonala iránt mutatkozik, de az egyetemi hallgatók- kal is folyamatosan erôsítjük a kapcsolatot. A nappali képzésben részt vevôk számára szakmai gyakorlati lehetôséget is kínál a Rába, ez hathetes idôszakot jelent a mérnökök esetében, míg gazdasági területen tizenkét hetet töltenek a vállalatnál a hallgatók. Ajánljuk még a három hónapos Practing-gyakorlatot végzôs mérnököknek, akik a Széchenyi István Egyetem Practing Irodáján keresztül jutnak el hozzánk. Az eddigi visszajelzések alapján azt mondhatjuk, a gyakorlati programok fogadtatása kedvezô a hallgatók körében. Ezt mutatja az is, hogy a nálunk gyakorlatot szerzô diákok nagy arányban térnének vissza hozzánk gyakornokként, vagy egy nyitott pozícióba, mint vállalati munkatárs. Pénzügyi extrák kedvezménnyel Ha valaki egyetlen autót vesz családi használatra, az általában jól körülnéz a piacon, és alaposan tájékozódva megtalálja a számára elérhetô legjobb ajánlatot. Ám ha valaki egy egész flottát vásárol, az jóval nagyobb kedvezményt kaphat, mint az egyéni vásárlók. A Rába Jármûipari Holding Zrt. és az UniCredit Bank között novemberben aláírt együttmûködésnek köszönhetôen mostantól valamennyi Rába-dolgozó kedvezményesen juthat extra pénzügyi szolgáltatásokhoz az UniCreditnél. A kedvezményes szolgáltatásokról szólva azt tartom a legfontosabbnak, hogy egyedi, személyes tanácsadással segítjük a dolgozókat mondja Kozma Balázs, az UniCredit gyôri fiókjának vezetôje. Minden szükséges információt megadunk a hozzánk forduló ügyfelünknek, hogy pénzügyeirôl jól döntsön. Például ha csökkenteni szeretné banki költségeit, ha elônyösebb számlacsomagot választana a meglévônél. De a partneri tanácsadás kiterjed a megtakarítások biztonságos elhelyezésének kérdésére vagy a hitelfelvételre is. Milyen konkrét kedvezményeket kínálnak a Rába dolgozóinak? Többféle kedvezményes számlacsomagot kínálunk, ezek mindegyike több, visszavonásig tartó akciónk keretében díjmentes szolgáltatást is tartalmaz. Szintén visszavonásig tartó akciónk keretében további extra a díjmentes bankkártyás vásárlás vagy a kedvezô feltételekkel igényelhetô, internetes vásárlásra is alkalmas PayPass bankkártya. De a családtagok is élvezhetik az együttmûködés elônyét: a dolgozók 18 és 26 év közötti gyermekei számára pedig kedvezményes kondíciókkal kínáljuk UniCredit Partner TrendY számlacsomagunkat. Aki pedig vonzónak találja elônyös számlacsomagjainkat, de más banknál folyószámlahitel-kerete van, aminek elônyeirôl nem szeretne lemondani, annak a keret áthozatalára is lehetôsége van. Bankszámlája megnyitását követôen azonnal igényelhet folyószámlahitel-keretet az UniCredit Banknál, így a korábbi számlavezetô bankjánál fennálló hitelkeretét pozitív hitelbírálat és szerzôdéskötés esetén kiválthatja, így kényelmesebbé, átláthatóbbá válhatnak a pénzügyei. Aki szeretne hozzájutni az UniCredit kínálta kedvezményekhez, annak mit kell tennie? Kollégáink rendszeresen fogadóórát tartanak számukra a Rába területén. A gyôri telephelyen szerdánként és 16 óra között várják az érdeklôdôket a személyportán, de örömmel látjuk a dolgozókat az Árpád út 45. és a Budai út 1. (Gyôr Árkád) szám alatti fiókjainkban is. Móron decembertôl szintén szerdánként lesznek elérhetôek kollégáink, míg Sárváron csütörtöki napokon délutánonként lesz lehetôség személyes tanácsadásra. Aki pedig azt szeretné, azzal kérésére mobilbankáraink veszik fel a kapcsolatot. Mobilbankáraink: Berényiné Sarkadi Zsuzsanna ( ) és Barnáné Király Szilvia ( ). Tisztelt pénztártagjaink! Tájékoztatjuk önöket, hogy a Rába Nyugdíjpénztár ügyfélfogadási rendje év végén az alábbiak szerint alakul: Utolsó munkanap: december 20. (péntek) Elsô munkanap: január 6. (hétfô) Felhívjuk azon tagjaink figyelmét, akik szeretnének élni az adókedvezmény igénybevételének lehetôségével, hogy a munkanapok alakulását figyelembe véve tegyék meg befizetéseiket. Adóigazolást csak a december 31-ig a folyószámlánkon jóváírt összegrôl tudunk kiállítani. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk! A PÉNZTÁR DOLGOZÓI

11 Jubiláló dolgozóink 40 ÉVE A RÁBÁNÁL Tarró Zoltán, Futómû kft., karbantartó Sághi József, Futómû kft., cellavezetô 35 ÉVE A RÁBÁNÁL Sali István Sándor, Jármûalkatrész kft. Sárvár, esztergályos Fekete Vilmos, Futómû kft., hegesztô Szabó Zoltán, Futómû kft., szerszámkészítô Tóth Zoltán, Futómû kft., szerszámkészítô 30 éve a Rábánál Seer Dénes, Futómû kft., karbantartó 20 ÉVE A RÁBÁNÁL Karner László, Jármûalkatrész kft. Mór, gépkezelô Kovács Sándor, Futómû kft., NC-forgácsoló Auer László, Rába Futómû Kft., forgácsoló Samodai Zsolt, Futómû kft., NC-forgácsoló Borsó Miklós, Futómû kft., NC-forgácsoló Reider Ottó, Futómû kft., raktáros 15 ÉVE A RÁBÁNÁL Csizmadia Katalin, Jármû kft., üzletfejlesztési és ellátásilánc-vezetô Nekrológok A RÁBA FUTÓMÛ KFT FEBRUÁRI JUBILÁNSAI: 40 ÉVE A RÁBÁNÁL Erlicz István, Futómû kft., karbantartó Fekete Dénes, Futómû kft., karbantartó Kôhalmi Sándor, Futómû kft., karbantartó Rajki Gyula, Futómû kft., karbantartó Vicha Károly, Futómû kft., karbantartó 35 ÉVE A RÁBÁNÁL Nagy László, Futómû kft., lakatos Sági József, Futómû kft., hegesztô-lángvágó 30 ÉVE A RÁBÁNÁL Gunyhó Péter, Futómû kft., hôkezelôüzemeltetô I. 25 ÉVE A RÁBÁNÁL Csáki István, Futómû kft., mûszaki elôadó Mészáros Zoltán, Futómû kft., karbantartó 15 ÉVE A RÁBÁNÁL Kása István, Futómû kft., hôkezelô-üzemeltetô I. Major László, Futómû kft., villamossági munkakör Molnárné Krokker Hajnalka, Futómû kft., raktáros Varga László, Futómû kft., gyártmányfejlesztô ÜRESEN MARADT EGY SZÉK November 21-én a bértárgyalásokat elôkészítô ülésen üresen maradt egy szék. A Rába Nyrt. vezetôi és az érdekképviseletek tisztségviselôi napirend elôtt egyperces néma megemlékezést tartottak Sándor László, az üzemi tanács közelmúltban elhunyt elnöke tiszteletére. Sándor László tizenhét évesen, március 3-án lépte át elôször az akkori Magyar Vagon- és Gépgyár kapuját. A szerszámüzemben helyezkedett el köszörûsként. Régi, nagy tudású szakemberektôl tanult, szorgalmának köszönhetôen egyre felelôsségteljesebb munkát bíztak rá vezetôi. Menetköszörûsként precíziós idomszerek, nagy pontosságot igénylô menetfúrók és bonyolult csigamenetek kerültek ki a keze alól. Munkáját mindig a legnagyobb odaadással, gondossággal végezte. Kollégái és felettesei elismerték és megbecsülték munkáját. Számos kitüntetésben részesült, többek között a Munka Érdemrend bronz fokozatával, valamint Rábamester címmel is büszkélkedhetett. Szakmai munkáján túl mindig nagy odafigyeléssel fordult munkatársai problémái felé. Segítôkész, önzetlen ember volt, aki szervezôkészségével mind szûkebb, mind tágabb értelemben vett kollégáit összetartotta. Egészen a kezdetektôl aktívan részt vett a MVG üzemi tanácsának munkájában, késôbb a Rába Futómû Kft. üzemi tanácsának elnökeként tevékenykedett több cikluson keresztül, egészen napjainkig. Az üzemi tanács elnökeként mindig a munkavállalók érdekeit tartotta szem elôtt és odaadóan képviselte érdekeiket. Szakszervezeti tisztségviselôként rengeteg programot, rendezvényt szervezett, amelyek közös emlékei azóta is élénken élnek mindnyájunkban. Utolsó útjára közvetlen családján kívül elkísérték a vállalat vezetôi, egykori és jelenlegi kollégái, barátai, valamint az érdekképviselet tisztségviselôi is. Pótolhatatlan ûrt hagyott maga után, hiányát nap mint nap érezzük. Emlékét örökké megôrizzük! Megrendülten tudatjuk, hogy Halász Kálmán, a Rába Bástya Kft. munkatársa hirtelen jött betegség után, életének 61. évében elhunyt. Halász Kálmán elsô és egyetlen munkahelye a Rába volt, kezdetben a futómûgyártás területén, késôbb a protokollportán, illetve a személyportán dolgozott. Szerette a Rábát és kollégáit, kollégái éppúgy szerették ôt. Pontos, megbízható, segítôkész munkatárs volt, akire mindig lehetett számítani. Felesége, két fia és hét unokája, rokonok, barátok és munkatársak gyászolják. Emlékét megôrizzük! HR Tudásklub indult vezetôknek Az MNV Zrt. a kezelésébe tartozó társaságok még hatékonyabb, eredményesebb és átláthatóbb gazdálkodásának elômozdítása érdekében Tudásklubot indított felsô-, illetve humánpolitikai vezetôk számára. A kezdeményezés célja, hogy elôsegítse a vállalatok közötti tudásmegosztást és az együttmûködés fejlesztését. A Tudásklub munkájába a Rába is bekapcsolódott. Júliusban a pécsi egyetemen megrendezett találkozón Vissi Ferenc HR-igazgató a munkaerô-megtartásról tartott elôadást. Októberben a legnagyobb állami foglalkoztatók (MVM, MÁV, posta, Szerencsejáték Zrt.) HR-vezetôit és az MNV Zrt. humánpolitikai és szervezetfejlesztési igazgatóját láttuk vendégül a Rábánál. Az élô kapcsolat megteremtése segíti egy olyan szakmai hálózat létrehozását, amely a gyakorlatban leginkább használható tudás átadását és egy nyitott, szakmai együttmûködést biztosít. A vállalatot és az itt zajló HR-munkát Vissi Ferenc és Steszli Ádám mutatta be, majd a szakmai megbeszélést követôen a vendégek megtekintették a Technológiai Centrumot és gyárlátogatáson vettek részt, felkeresték a kovácsüzemet, a es csarnokot és a Jármû Kft.-t is. Év végi leállások A Rába Futómû Kft. és a holdingközpont december 20. és január 5. között tartja év végi leállását. A leltározásra kijelölt napok: december 21. és december 23. A Rába Jármû Kft.-nél az üzemszünet december 21-én veszi kezdetét, január 6-án indul újra a termelés. A leltározási feladatokat december 19-én és 20-án végzik az érintett kollégák. Móron december 23. és január 1. között lesz leállás. A vállalatnál december 21-én tartanak leltárt. Sárváron december 20. az év utolsó munkanapja, a munkát január 6-án kezdi meg a vállalat. A leltár várható idôpontja: december A szabadság idôtartamára mindenkinek jó pihenést és feltöltôdést kívánunk! Jogosítványt akciósan! Karácsonyi akciót hirdet a 4x4 Schreiner Autósiskola a Rába dolgozóinak. A január 31-ig beiratkozott munkatársak és a velük egy háztartásban élô hozzátartozóik elsôsegélytanfolyami díját elengedjük személygépkocsi (B), illetve motorkerékpár (A1, A2, A) kategóriákra történô jelentkezés esetén. Bôvebb információ: További elérhetôségek: vagy Cím: Gyôr, Tihanyi Árpád út (a Gyôr Plaza mellett). 11

12 12 oldal 12 Ünnep Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk!

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXI. évfolyam 8. szám 2009. november-december www.raba.hu Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 9 hónapjában 2. oldal A jármûiparban észlelhetô lassú

Részletesebben

A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT. RENDEL 11. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába mint a Meritor beszállítópartnere

A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT. RENDEL 11. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába mint a Meritor beszállítópartnere 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXVII. évfolyam 3. szám 2015. június www.raba.hu A Rába mint a Meritor beszállítópartnere 2 3. oldal A MERITOR VÁLLALAT MÁR HOSSZÚ IDEJE A RÁBA MEGBÍZHATÓ PARTNERE.

Részletesebben

Új szegmensben ért el sikert a Rába a FÁK-piacon. 4. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10.

Új szegmensben ért el sikert a Rába a FÁK-piacon. 4. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10. 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXII. évfolyam 7. szám 2010. szeptember-október www.raba.hu KÉPEK: WWW.URALAZ.RU HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10. oldal A HAMM ÚTHENGER- GYÁRTÓ CÉGGELVALÓ

Részletesebben

MÉG NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A KUTATÁS-FEJLESZTÉS. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Az elmúlt évtized legjobb év eleji eredménye a Rábánál

MÉG NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A KUTATÁS-FEJLESZTÉS. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Az elmúlt évtized legjobb év eleji eredménye a Rábánál 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 4. szám 2013. július www.raba.hu MÉG NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A KUTATÁS-FEJLESZTÉS 4 5. oldal Az elmúlt évtized legjobb év eleji eredménye a Rábánál 2.

Részletesebben

Új generációs Rába-termékek

Új generációs Rába-termékek 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIII. évfolyam 1. szám 2011. január www.raba.hu Új generációs Rába-termékek 2. oldal Hosszú távú stratégiai együttmûködés született 4. oldal 5 ÉVRE SZÓLÓ STRATÉGIAI

Részletesebben

Tovább javuló üzemi eredmények

Tovább javuló üzemi eredmények 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 8. szám 2006. 2004. augusztus október VESZTESÉGES ÉVEK UTÁN POZITÍV NEGYEDÉVEK Tovább javuló üzemi eredmények A Rába-csoport működését 2006 második

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére.

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére. Hírlevél 2011. december XII. évfolyam 2. szám Kedves Kollégák! Most, amikor az év vége közeledtével számvetést készítünk az eltelt idõszakról, jólesõ érzéssel állapíthatjuk meg, a partnerkapcsolatok újraszervezését

Részletesebben

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK Dr. Poór József Budapest-Gödöllő 2013-2014. Ez a dokumentum kizárólag a Szent István Egyetem vezetés-szervezés tanácsadási szakirány oktatásban résztvevő hallgatók számára

Részletesebben

Philippe Gorjux. Spedexpo Aradon. Biztató évkezdet. Malév Air Cargo. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 8. oldal. 24.

Philippe Gorjux. Spedexpo Aradon. Biztató évkezdet. Malév Air Cargo. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 8. oldal. 24. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XIV.ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS Spedexpo Aradon 8. oldal Biztató évkezdet 24. oldal Malév Air Cargo 30. oldal Philippe Gorjux 140. szám Ára: 560 Ft

Részletesebben

PALYA KARRIER NAP. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS

PALYA KARRIER NAP. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS MÁJUS KARRIER NAP ÉS ÁLLÁSBÖRZE 2011 Tartalom A KOMPETENCIA- VIZSGÁLAT LEHETŐSÉGEI A kompetenciák olyan viselkedésformák, amelyek segítségével

Részletesebben

50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon. Winkler András

50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon. Winkler András 50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon Molnár Sándor Szécsi Zsigmond, Fekete Lajos, Krippel Móric és Török Béla, a fafeldolgozás oktatásának és kutatásának legnevesebb hazai úttörői a Selmecbányai

Részletesebben

Vegyipari. Ez történt 2014-ben. dolgozó

Vegyipari. Ez történt 2014-ben. dolgozó Vegyipari dolgozó Alapítva: 1906-ban LVIII. évfolyam 2015. február Ez történt 2014-ben érdekvédelem aktuális ülésterem Bridgestone, ahogy a szakszervezet látja A Bridgestone-nál működő szakszervezet bízik

Részletesebben

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti a munkáját és igyekszik megfelelni a rábízott feladatoknak vallja Tell Edit, Paks alpolgármestere. 6. oldal Paksi Hírnök

Részletesebben

A fenntartható működés nem opció, hanem üzleti cél

A fenntartható működés nem opció, hanem üzleti cél Stratégiai megközelítés Felelős vállalatirányítás Etikus működés Alapértékek tisztelete Környezeti felelősségvállalás Partnerség az érintett és érdekelt felekkel Átlátható működés A fenntartható működés

Részletesebben

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Szakemberek sora értékelte az őszi hónapokban, szakfolyóiratainkban a Vándorgyűlés(eke)t,

Részletesebben

VÁLLALKOZNI JÓ! Sikeres magyar vállalkozók történetei

VÁLLALKOZNI JÓ! Sikeres magyar vállalkozók történetei VÁLLALKOZNI JÓ! Sikeres magyar vállalkozók történetei VÁLLALKOZNI JÓ! Sikeres magyar vállalkozók történetei AZ AMERIKAI KERESKEDELMI KAMARA KIADVÁNYA The American Chamber of Commerce in Hungary 1051 Budapest,

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben 2 Tartalom Sokszínű Szervezet TOP 10 díj Sokszínű Szervezet TOP 10 díjazottak Jó gyakorlatok a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására 5 7 17 Sokszínű

Részletesebben

Atomerőmû. Ismét nagy érdeklődés mutatkozott a Paksi Atomerőmű iránt. Elismerést adott át Pakson a miniszter. Az ötödik vietnami delegáció Pakson

Atomerőmû. Ismét nagy érdeklődés mutatkozott a Paksi Atomerőmű iránt. Elismerést adott át Pakson a miniszter. Az ötödik vietnami delegáció Pakson Atomerőmû fotó: Bodajki Ákos XXXVII. évfolyam, 10. szám Ismét nagy érdeklődés mutatkozott a Paksi Atomerőmű iránt Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az idei évben 15. alkalommal rendezte meg Nyílt Napját és 14.

Részletesebben

Magazin LAFARGE. Egészség és Biztonság Hónap a Királyegyházi Cementgyárban 12. oldal CEMENT

Magazin LAFARGE. Egészség és Biztonság Hónap a Királyegyházi Cementgyárban 12. oldal CEMENT LAFARGE Magazin CEMENT A LAFARGE CEMENT MAGYARORSZÁG KFT. MAGAZINJA I. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2012. JÚNIUS Egy csapat vagyunk interjú Aubet Frédéric ügyvezetővel 4. oldal Több mint környezetvédelem másodlagos

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

INFORMÁCIÓK A MEZŐGAZDASÁGBAN DOLGOZÓKNAK. Ami 19%-kal kevesebb, az bizony TÖBB

INFORMÁCIÓK A MEZŐGAZDASÁGBAN DOLGOZÓKNAK. Ami 19%-kal kevesebb, az bizony TÖBB INFORMÁCIÓK A MEZŐGAZDASÁGBAN DOLGOZÓKNAK 2014. JÚNIUS A CLAAS ÉS AZ AXIÁL KFT. KÖZÖS MEZŐGAZDASÁGI MAGAZINJA A jövő mezőgépészei CLAAS TUCANO-n tanulnak 8. oldal Ami 19%-kal kevesebb, az bizony TÖBB A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Készítette: Central European Investment Services Salgótarján, 2014. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Budapest, 2013. május Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Általános kép a KKV-król nemzetközi

Részletesebben

Gyalogtúra, futás, kerékpározás,

Gyalogtúra, futás, kerékpározás, obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page 1 XIII. évfolyam 6. szám 2007. március 16. Mûholdas helymeghatározás a 86-os buszon Õsszel bezár a Zápor utcai fûtõmû Zsivótzky Gyula 70 éves Kísérleti jelleggel indította

Részletesebben

local TCO: Mi rejtőzik a jéghegy csúcsa alatt? Magyarország 18 Rendszerintegrátor találkozó 12 Az energiamegtakarítás új útjai

local TCO: Mi rejtőzik a jéghegy csúcsa alatt? Magyarország 18 Rendszerintegrátor találkozó 12 Az energiamegtakarítás új útjai Magyarország 12 Az energiamegtakarítás új útjai 18 Rendszerintegrátor találkozó TCO: Mi rejtőzik a jéghegy csúcsa alatt? 08 ügyvezetői üzenet 2 ügyvezetői üzenet 3 KEDVES OLVASÓ! Örömmel számolhatok be

Részletesebben