ÉV VÉGI HAJRÁ. KÉT FONTOS PROJEKTÜNKNÉL 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉV VÉGI HAJRÁ. KÉT FONTOS PROJEKTÜNKNÉL 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés"

Átírás

1 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 6. szám december 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés 2. oldal EGY ÉVVEL EZELÔTT A RÁBA 2012-ES ÉVÉT ÚGY ÉRTÉKELTEM, HOGY NEHÉZ, DE SZÉP ESZTENDÔ VOLT. MOST 2013-RÓL AZT MONDHATOM, HOGY SIKE- RESEN SZÖRFÖLTÜNK A HULLÁMOKON. A CÉG MINDHÁROM FÔ ÜZLETÁ- GA ÓRIÁSI RUGALMASSÁG- RÓL TETT TANÚBI- ZONYSÁ- GOT. Ékszíjtárcsagyártás Lean Manufacturinggal 8. oldal ÉV VÉGI HAJRÁ KÉT FONTOS PROJEKTÜNKNÉL 9. oldal SÁRVÁRON A DEUTZ ÉK- SZÍJTÁRCSÁK FELFUTÁSA MAGÁVAL HOZTA A KAPACI- TÁSOK FELÜLVIZSGÁLATÁT.

2 2 oldal 2 Holding PINTÉR ISTVÁN ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés E gy évvel ezelôtt a Rába 2012-es évét úgy értékeltem, hogy nehéz, de szép esztendô volt. Most 2013-ról azt mondhatom, hogy sikeresen szörföltünk a hullámokon. A cég mindhárom fô üzletága óriási rugalmasságról tett tanúbizonyságot. Amikor kellett, tudott gyorsan nôni, s ha a helyzet úgy alakult, vissza tudott húzódni olyan szintre, amely még mindig hatékony mûködést eredményezett. Beérett az elmúlt idôszak kemény munkája, s volt egy kis szerencsénk is. Mindez együtt kiemelkedô eredményeket hozott, amitôl azonban nem szabad sem megszédülni, sem hátradôlni így értékelte Pintér István a vállalat idei évét. Az elnök-vezérigazgató kiemelte: az árbevétel két számjegyû mértékben, a terv felett nôtt, s ami még lényegesebb, hogy a profitabilitás terén is túlteljesítették várakozásaikat. Ez részben annak köszönhetô, hogy idén a minôséget és a hatékonyságot helyeztük a fókuszba. Különösen fontosnak tartom, hogy a hatékonyságjavító programokat levittük egészen a munkacsoportok és a munkatársak szintjére, hiszen a hatékonyság nemcsak a menedzsment feladata, hanem az összes dolgozóé. Jövôre ugyanezt szeretnénk megtenni a minôségjavító programok esetében is. Az elôrelépés mindkét kategóriában szembetûnô, de még hosszú út áll elôttünk fejtette ki Pintér István. Szerinte a vállalat kiváló eredményében az az igazán jó hír, hogy a munkatársak maguk érték el, ugyanis más hatás nem igazán játszott szerepet benne. Magyarázatképpen hozzátette: a devizaárfolyamok nagyjából a 2012-es szinten mozogtak idén, a költségstruktúra meghatározó elemei közül pedig az acél ugyan olcsóbb lett, A VÁLLALAT KIVÁLÓ EREDMÉNYÉBEN AZ AZ IGAZÁN JÓ HÍR, HOGY AZT A MUNKATÁRSAK MAGUK ÉRTÉK EL. PINTÉR ISTVÁN ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ az energia azonban drágult, azaz a két hatás kioltotta egymást. Az elnök-vezérigazgató részletesen beszélt a három fô üzletágról is. Elmondta: a Futómû kft. fôleg az elsô félévben szárnyalt, de az egész éve rendkívül jól sikerült. Ebben döntô része volt, hogy sikeresnek bizonyult a két nagy a John Deere-hez és a Claashoz köthetô fejlesztési projekt indusztrializálása. Az amerikai piac jól teljesített, s nemcsak a mezôgazdasági, hanem a speciális futómûvek terén is. Ezt jól példázza, hogy a Rába a Marmon-Herringtonnal együtt a 2014-es brazíliai labdarúgó-világbajnokság és a 2016-os Rio de Janeiró-i nyári olimpia lebonyolításához megrendelt belbiztonsági jármûvekhez gyártott idén (és gyárt jövôre is) futómûveket. Jó hír, hogy az oroszországi buszpiacon sikerült bôvíteni a szállított termékek körét midibusz-futómûszettekkel. Az európai tehergépjármû-piac ugyanakkor stagnált. Pintér István kifejtette: a Jármûalkatrész kft.-nél idén felfutott a Volkswagen-projekt, amelynek révén csaknem 700 ezer személyautóhoz szállítottak kartámot. Nagy kihívást jelentett, hogy a Suzuki megrendelései az új SX4 S-Cross bevezetésének köszönhetôen a második félévben megduplázódtak. Várakozásaink szerint a jövô évben folytatódik az új típus piacra vitele, ami a megnövekedett igényeken keresztül kiszámíthatóságot adhat a móri üzemnek. Érdemes megjegyezni, hogy Sárváron sikeresen megtörtént a menedzsment átadás-átvétel. Az elnök-vezérigazgató hozzáfûzte: a Jármû kft.-nél idén két jelentôs megállapodás volt a legemlékezetesebb; a Volvo Bus Corporationnel aláírt szerzôdés autóbuszok, a Renault Truck Defense-szel kötött pedig tûzoltóautók gyártásáról szól. Ez idáig összesen 66 csuklós autóbusz szállítási jogát nyerte el a cég. Emellett folytatódott az S91-es midibusz sikeres szereplése az exportpiacokon. Fontos az is, hogy a jármûüzletág 2013-ban több mint kétezer építôgéphez szállított vasszerkezeti termékeket a német és az angol piacra. A következô idôszak terveirôl Pintér István elmondta: a 2014-tôl kezdôdô új stratégiai idôszakban a mûködési kiválóság elérése és az üzletfejlesztés kap kiemelt hangsúlyt. Megvizsgáljuk, hogy meglévô piacaink hogyan bôvíthetôk akár termékszinten, akár földrajzilag. Célunk, hogy eredményeinket jövôre fenntarthatóvá tegyük tette hozzá az elnök-vezérigazgató. Végül ezúton is szeretném megköszönni valamennyi munkatársunknak, hogy ebben a kiemelkedô évben segítette eredményeink elérését! Kívánok mindenkinek békés, szeretetteljes karácsonyt és sikerekben gazdag új évet!

3 3 oldal A Rába az év üzleti márkája Holding ban negyedszer díjazták a legjobb hazai márkákat a MagyarBrands program szervezôi. A független szakértôkbôl álló bizottság az objektív cégadatokat (tradíció, tulajdon, menedzsment, foglalkoztatás) és a szubjektív szempontokat (hírnév, identitás) mérlegelve rangsorolta a magyar márkákat, figyelembe véve a GfK Hungária Piackutató Intézet ismertségre vonatkozó országos kutatásának eredményeit. A Rába 2013-ban ismét az üzleti kategória gyôztese lett, a maximális 100- ból 95,87 pontot ért el. A fogyasztói márkák toplistáján a Pick szerezte meg az elsô helyet. A MAGYARBRANDS DÍJRÓL A MagyarBrands programot 2010-ben hívták életre azzal a céllal, hogy a hazai márkákra irányítsák a figyelmet. A Magyar Brands olyan márkákat díjaz, melyek termékei, szolgáltatásai a hazai és nemzetközi piacon egyaránt értéket, megbízhatóságot, minôséget képviselnek. A program szakértôi egy komplex mutatószámot hoztak létre mindazon szempontok összegzésébôl, amelyek közrejátszanak abban, hogy egy márkáról azt mondhatjuk, hogy hazai és sikeres. A MagyarBrands-mutató hét különbözô szempontot mérô indikátor súlyozott átlaga. KIEMELKEDÔ HÁROMNEGYED ÉVES EREDMÉNY A RÁBÁNÁL Felülteljesíti idei céljait a vállalat A társaság 2013 elsô kilenc hónapjában túlszárnyalta a tavalyi év bázisidôszakának eredményeit: csoportszintû konszolidált árbevétele 11,6 százalékos növekedéssel 34,7 milliárd forintot ért el, üzemi eredménye pedig az iparági átlagot jóval meghaladó szintre emelkedve négyszeresére nôtt. A nagyszerû teljesítmény több tényezô együttes hatásának következménye, aminek köszönhetôen a vállalat várhatóan sikeresen teljesíti 2013-ra kitûzött üzleti céljait még a lassuló gazdasági környezet ellenére is. A Rába a vállalat értékeivé vált stratégiai sarokpontokra építve érte el 2013 elsô háromnegyed évében a kiemelkedô eredményeket. Vevôivel kiépített együttmûködésben hozza létre magas minôségû, innovatív termékeit, amelyek keresettek a vállalat piaci kulcsszegmenseiben, bár a globális haszongépjármû-piacok az utolsó negyedévben kevésbé teljesítettek jól és fordulat a jövô év során sem várható. Az idei év elsô kilenc hónapját tekintve közel 19 százalékos bôvülést realizált a Rába az exportpiacokon. A csoportszintû üzemi eredménynövekedés is figyelemre méltó volt, a tavalyi év hasonló idôszakával összevetve több mint négyszeresére, 2,4 milliárd forintra emelkedett az érték. A Rába teljes átfogó jövedelem szerinti eredménye 2013 I III. negyedévében 76 százalékos növekedést hozva 1,96 milliárd forint nyereség lett, szemben a tavalyi évi bázisidôszak 1,11 milliárd forintos összegével. A növekedés motorja az idei évben is a futómûüzletág volt, amelynek magas mérnöki tartalmú termékei teremtették meg a Rába mára erôs nemzetközi piaci pozícióit. Az üzletág a kulcspiacokon növelte árbevételét, amely így közel 15 százalékkal haladta meg az elôzô év hasonló idôszakának számait. Az EBITDA megduplázódott, a 2,2 milliárd forintos üzemi eredmény pedig a négyszerese a 2012 I III. negyedévi teljesítménynek. Az év elsô kilenc hónapjában az alkatrészüzletág is kiválóan teljesített, üzemi eredményét megháromszorozva a tárgyidôszakban 267 millió forint nyereséget termelt a I III. negyedévi 82 millió forint nyereséghez képest. Az üzletág árbevétele és EBITDA-ja is jelentôs növekedést mutatott. A jármûüzletág elsô háromnegyed évére a visszaesés volt jellemzô, ám az eredményeket javítani fogják az utolsó negyedévre koncentrálódó jármûszállítások. A Rába várhatóan felülteljesíti az idei évre kitûzött céljait, melynek eredményeképpen a vállalat soha nem látott pénzügyi stabilitással mûködik, a cash-flow termelés kiváló, rekordalacsony szinten áll a vevôi kintlévôség, nincsenek felhalmozott készletek, alacsony a kamatterhelés és a vállalati beruházások is ésszerû ütemben haladnak. A társaság 2013 harmadik negyedévének végére 10 milliárd forint alá csökkentette nettó hitelállományát. Nemzetközi élvonalbeli vevôinkkel korábban megkötött üzleteink idén hoztak gyümölcsöt, ennek köszönhetôk az erôs gazdálkodási eredményeink 2013 elsô kilenc hónapjában. Az elmúlt idôszakban a vevôkapcsolatok minôségében és a hatékonyságjavítás területén is sikerült jelentôsen elôrelépnünk, mindez a vevôfókuszú, innováción alapuló üzleti stratégiánk helyességét igazolja. A gazdasági környezet újabb és újabb kihívásai közepette ugyanakkor nekünk is szükséges új lehetôségeket kutatni, ezért a közeljövôben az eddiginél nagyobb hangsúlyt helyezünk az üzletfejlesztések felfuttatására emelte ki Pintér István, a Rába Jármûipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója.

4 4 oldal 4 Futómû Kft. Hannoveri és budapesti kiállításon vett részt a Rába A mezôgazdasági gép-és alkatrészgyártók seregszemléjén állította ki világszínvonalú futómûveit a Rába Hannoverben. Mozgalmas volt a november, hiszen a Hungexpón is megjelent a cég. Két kiállításon vett részt a Rába novemberben. Elsô alkalommal rendezték meg az Automotive Hungaryt a budapesti Hungexpo területén, ahol a magyar jármûipar legjelentôsebb szereplôi képviseltették magukat. A szakmai fórumon a Rába részérôl dr. Lelkes Márk, a Rába Fejlesztési Intézet (RFI) vezetôje a mezôgazdasági futómûvek fejlesztésérôl, míg Vissi Ferenc Verseny és együttmûködés a legjobb szakemberekért címmel tartott elôadást. A Rába itt két termékével jelent meg: az 560 lóerôs, gumihevederes John Deere traktorhoz szállított futómûvel és a MAXS nehéztehergépkocsi futómûcsaláddal. A hannoveri Agritechnika a világ legnagyobb mezôgazdaságigép-seregszemléje, az expo hét napja alatt érdeklôdô látogatott el a rangos eseményre. A gyártóktól az alkatrész-be- szállítókig mindenki ott volt a rendezvényen, aki számít foglalja össze az eseményeket dr. Lelkes Márk. Lehetôségünk volt találkozni vevôinkkel és potenciális partnerekkel is. Mivel idén elôször közös pavilonba kerültek a fôegységgyártók és azok beszállítói, így különösen hasznos együttmûködési forma alakult ki, igazán sokrétû tárgyalásokat folytathattunk a helyszínen. Nagyon sok pozitív visszajelzést kapott a Rába és a kiállított XXL futómû is. Mindez megerôsítette, hogy valóban világszínvonalú terméket alkottunk, rendkívül elôremutató technikai megoldásokkal mondta Lelkes Márk. A teherbíróképesség, a hajtáslánc-elrendezés és az olajozási rendszer szempontjából egyedülálló termékrôl van szó. A kiállításon való részvétel azért is fontos a vállalatunknak, mivel mérnökcsapataink így a mûszaki újdonságokat, nemzetközi trendeket is nyomon követhetik, hiszen a nagy gyártók a produktumaik teljes skáláját felvonultatják egy ilyen eseményen. A hannoveri kiállításon potenciális új vevôk beszerzôi és vezetôi szintjeihez jutottunk el, ezek a személyes kapcsolatok nagyban hozzájárulhatnak üzletfejlesztési tevékenységünk sikeréhez a mezôgazdasági szegmensben.

5 5 oldal A tudás a versenyképes és hatékony innováció kulcsa Futómû Kft. 5 A Rába versenyképességének egyik kulcsa a kiváló szakembergárda, a vállalat éppen ezért kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra, az utánpótlás-nevelésre. Cégünk a régió oktatási intézményeivel összefogva 2012 nyarán egyedi, gyakorlatorientált életpályamodellt hirdetett, melynek lényege, hogy a tehetséges tanulókat, jövôbeni vagy jelenlegi dolgozókat a szakmunkás-beiskolázástól kezdve akár a tudományos doktori fokozat megszerzéséig végigkísérjük pályájukon. A haladás egyik legfontosabb záloga, hogy a szakmájuk iránt elhivatott munkatársaink tanulmányaik során megszerzett új ismereteikkel, kreatív szemléletmódjukkal, friss ötleteikkel segítik a technológiák, módszerek, folyamatok jobbá tételét. Dr. Tancsics Ferenc személyes életpályája kiválóan szemlélteti, hogy az egyéni szakmai ambíciók hogyan támogatják a vállalati célokat, az innovációs és fejlesztési folyamatokat, illetve a vállalat hogyan segítheti munkavállalóit szakmai céljai elérésében. Dr. Tancsics Ferenc okleveles kohómérnök, a Rába Futómû Kft. kovácsolási technológiákat tervezô- és fejlesztôcsapatának vezetôje. Immár 22 éve dolgozik a Rábánál, nemrégiben a vállalat támogatása mellett summa cum laude PhD tudományos fokozatot szerzett. Karrierjének legfontosabb állomásait az alábbiakban foglaltuk össze: Dr. Tancsics Ferenc elsô, képlékenyalakító üzemmérnöki diplomáját 1987-ben a Nehézipari Mûszaki Egyetem Kohó és Fémipari Fôiskolai Karán szerezte, kovácsolási témában. Szakmai ismereteinek bôvítése céljából rövid ideig kovácssegítôként dolgozott a Rába kovácsüzemében ben megszerezte a Miskolci Egyetem kohómérnöki karán második diplomáját szalaghengerlés témában. Még ebben az évben megkezdte munkáját a Rába kovácstechnológiáján, ahol napjainkban is dolgozik. Érkezését követôen a 90-es évek alatt a kovácsolási szakterület vezetô technológusává vált. Megújította a tengelytestek kovácsolási technológiájának korábbi tervezési módszertanát, új elveket, új szemléletet, friss lendületet adott a tervezôi folyamatoknak. Az ezredfordulótól részese volt a vállalat ITrendszerfejlesztô projektjének. Jelentôs részt DR. TANCSICS FERENC vállalt a kovácstechnológián kidolgozásra kerülô új, CAD-CAE (Computer Aided Design- Computer Aided Engineering) alapú virtuális tervezési módszertan alapjainak kidolgozásában majd megszilárdításában ben új kovácshengerlési és hajlítási eljárást dolgozott ki portál tengelytestek kovácsolásához, melyeket a piaci elôny megtartása érdekében nem szabadalmaztatott. A módszer lehetôvé tette portál tengelytestek ( , ) egymeleggel történô kovácsolását ban innovációs munkájának elismeréseként a vállalat vezetése Gábor Dénes-díjra jelölte. Késôbb szakterületi vezetôként vett részt a Széchenyi István Egyetem kutatóival és professzoraival közös IJTTR (Integrált Jármûipari Termék és Technológiafejlesztô Rendszerek) és NTP (Nemzeti Technológiai Program) projektekben ban felvételt nyert a Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Mûszaki Tudományi Doktori Iskola informatikai szakirányú képzésére. Doktori kutatómunkája témájának a Virtuális kovácsolási technológiák alapvetôen számítógéppel támogatott tervezési módszereinek továbbfejlesztése, gyakorlati implementációja címet adta. Még ebben az évben a Drehsden és Metalker cégekkel közös innováció eredményként szakmai irányításával elkészült egy forradalmian új, elektronikus ellenôrzô készülék a Scania tengelytestek komplex kovácsüzemi ellenôrzésére tôl oktatóként részt vállal a Széchenyi István Egyetem felnôttképzési programjában. Az egyetemen folyó TDK (Tudományos Diákköri Konferencia) munkát külsô munkatársként segíti. Részese volt három országos döntôbe jutásnak és egy országos 3. helyezés elérésének ben munkatársaival meghatározta a portál tengelytestekre jellemzô rugólap-kalibrálás tervezôi összefüggéseit és azt a Scania portál tengelytesteknél sikeresen is alkalmazta ben munkatársaival kidolgozta és bevezette a mikroötvözött acélok BY (Best Yield) típusú kezelését a Rába kovácsüzemében. Az elmúlt 7 évben, többnyire társszerzôként, 22 tudományos cikke jelent meg magyar és külföldi folyóiratokban ban az abszolutórium, valamint a doktori szigorlat letételét követôen, változatlan címmel nyújtotta be doktori értekezését, melyet ez év szeptember 4-én nyilvános vitában megvédett és summa cum laude PhD tudományos fokozatot szerzett. Dr. Tancsics Ferenc doktori disszertációjával kapcsolatban így nyilatkozott: A tudományos fokozat megszerzéséig vezetô úton felhalmozott tudás számomra a versenyképes és hatékony innováció kulcsát jelenti, mellyel a jövôben nem élni kell, hanem kötelezô élni. Ezen az úton rengeteget tanultam témavezetômtôl, dr. Halbritter Ernôtôl és dr. Czinege Imre professzor úrtól, akiket mára példaképeimnek tekintek. Meg kell említenem azt a szakmailag korrekt és önzetlen támogatást is, melyet közvetlen munkatársaimtól és üzemi kollégáimtól kaptam. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy ilyen emberekkel dolgozhattam és dolgozhatok együtt. Alasztics Melinda HR-munkatárs kiemelte: A HR-szervezet tanulmányi megállapodás formájában, illetve szervezési tevékenységével egyaránt támogatta dr. Tancsics Ferenc tanulmányait és folyamatosan nyomon követte doktori kutatómunkájának elôrehaladását. A vállalat számára értéket jelent, hogy dolgozója folyamatos szakmai ambíciókkal rendelkezik és elkötelezett célja, hogy saját területén minél jobban teljesítsen, minél több ismeretet sajátítson el, majd mindezt a gyakorlatban is alkalmazza. Ez a tanulási vágy, érdeklôdés, tenni akarás szolgáltatta az indokot arra, hogy munkatársunk PhD-tanulmányait is támogassuk. Dr. Tancsics Ferenc már a kezdetektôl fogva bizonyította rátermettségét. Az általa megszerzett tudományos fokozat illeszkedik a Rába stratégiai céljaihoz, hozzájárul a vállalat eredményességéhez és munkájának még magasabb szintû mûveléséhez. Ezúton is gratulálunk munkájához, büszkék vagyunk teljesítményére, egyúttal további sikereket kívánunk! A Rábának jelenleg 3 PhD tanulmányokat folytató munkavállalója van. Reméljük, hogy a jövôben egyre többen követik példájukat.

6 6 oldal 6 Jármû Kft., Kutatás-fejlesztés A modern automata fejpajzsok jelentôsége a hegesztésben A hegesztés során a munkadarabokat hôvel, nyomással vagy mindkettôvel egyesítjük oly módon, hogy a munkadarabok között nem oldható, az anyagok természetének megfelelô fémes (kohéziós) kapcsolat jön létre. Hegesztéssel két vagy több munkadarab egyesíthetô (kötôhegesztés), vagy adott tulajdonságú felületet lehet kialakítani (felrakó hegesztés). Hegesztés során többfajta káros hatást különböztethetünk meg: 1. szilárd részecskék (por) okozta ártalmak (10 µm alatti szemcseméret), melyek ellen a belélegzett levegô szûrésére szolgáló, egyszer használatos (eldobható) szûrô álarcokkal is védekezhetünk és vagy ún. friss levegôs pajzzsal; 2. gázok, füstök (szén-oxidjai [CO, CO2], nitrogén oxidok [NOx] vagy az ózon [O3]), melyek ellen a megfelelô elszívás (csarnoklevegô mozgatással együtt hatékonyabb) megoldást kínál; 3. valamint az optikai sugárzás (ívfény): a villamos ív és bizonyos mértékben a hegfürdô erôteljes sugárzást bocsát ki az ultraibolya (UV), a látható és az infravörös (IR) hullámhossz-tartományban. Ezt a sugárzást ráadásul a környezô tárgyak, a hegesztett fém felülete vissza is verhetik. A védelem érdekében a hegesztônek az arcot jól árnyékoló hegesztôpajzsot kell használnia, amelyben a szemet hatékonyan védô, megfelelôen megválasztott fokozatszámú, a helyén jól rögzített fényszûrô lemez van, vagy automatikusan sötétedô vagy állandó fokozatú szûrôvel van ellátva. MÛKÖDÉSI ELV: A modern automata fejpajzsok a mai értelemben már nemcsak a szem és az arc védelmét foglalják magukban, hanem komplett megoldást kínálnak fej-, légzés-, hallásvédelemmel kombinálva. A könnyebb anyagok használata csökkentette a nyakra és gerincre nehezedô terhelést, ezzel növelve a hegesztô kényelmét és fizikai tûrôképességét. A hagyományos fejpajzsokkal *1 szemben a sokszori lebillentésbôl adódó nyakfájás kiküszöbölhetô. A hegesztôpisztoly pozicionálása egyszerûbbé válik és megszûnnek a varrat melletti ívgyújtási nyomok. Az automata fejpajzsokat gyártó cégek hosszú évek tapasztalataira építve rájöttek, hogy nagyobb látótérrel és kiváló optikai minôséggel (1. ábra) rendelkezô pajzsok megkönnyítik a hegesztô szem-kéz koordinációját *2. Ezáltal növekedhetett a varratok minôsége és csökkenhetett a köszörülésre, újrahegesztésre fordított idô költsége. (1. ábra) A rossz fényviszonyok okozta hegesztési hibák (varratporozitás, varrathiány) egy része megelôzhetô. Ennek egyik alapfeltétele a HBSZ (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) által elôírt üzemi megvilágítás erôssége, min. 300 lux, hogy a hegesztô el tudja végezni a varratainak önellenôrzését és esetleges javítását, bár az MSZ EN ISO *3 szerint a varratok szemrevételezéses vizsgálata során 500 lux az ajánlás. Az automata fejpajzsok kiválasztása során az alábbi két fô szempontot kell figyelembe venni: optikai minôség (1. ábra), látótér mérete (1. kép). FOLYTATÁS A 7. OLDALON.

7 7 oldal Jármû Kft., Kutatás-fejlesztés 7 *1., Állandó optikai védelmet adó fejpajzs. Hegesztés elôtt vagy után, a kitekintôablak átláthatatlan. *2., Szem-kéz koordináció: a szem és a kéz együttmûködése a különbözô mozgásformák kivitelezésekor. *3., MSZ EN ISO 17367:2011 Szemrevételezéses vizsgálat, felületi geometriai eltérések, deformációk. *4., Nem kifejezetten az ipari terhelésre fejlesztett, méretezett védôeszköz. A kiválasztás után, egy tesztidôszak (min. 1 hét) során fel kell mérnünk az adott fejpajzs megfelelôségét, ipari körülmények között. (1. kép) A Rába Jármû Kft.-ben többféle automata fejpajzs alkalmazott 2007 óta. Az összehasonlítás alapjául az ezen idôszak alatt gyûjtött tapasztalatok és adatok szolgálnak. A vizsgálódás két darab, 3M Speedglas 9100 pajzzsal kiegészült (szaggatott keretben), mivel a 9002-es szériát a gyártó ezzel a típus váltja le: Az üzemi tapasztalatok visszajelzése során a következô képet kapjuk élettartam szempontjából: Ha figyelembe vesszük a várható és tapasztalt élettartamot, az alábbi adatokat is szem elôtt kell tartanunk. Az összehasonlítás alapjául a 3M Speedglas 9100xx beszerzési ára szolgál. Rövid távon a barkács *4 hegesztôpajzsok vétele költséghatékonyság szempontjából kedvezôbb ugyan, de nagyon gyors az elhasználódása. Ezzel szemben a 3M pajzsok beszerzési ára, magas ugyan, de egy jól mûködô, hosszú élettartamú és nem utolsósorban a dolgozók által is elfogadott és bevált fejpajzsot kapunk. Közelítsük meg a kopó-fogyó alkatrészek költségei szempontjából, melyek lehetnek: külsô-, belsô védôplexi, nedvszívó homlokpánt, háromrészes fül és nyakvédô. A viszonyítás alapját a 3M termékek 2011-es évi fogyasztása adja. Az ábrából jól látható, hogy a hegesztôk elôszeretettel használják a 3M termékeit más gyártók pajzsaihoz, holott a 3M pajzsok száma nem emelkedett 2007 novembere óta és az éves hegesztôhuzal-felhasználás sem indokolja ezt a növekedést. Az automata fejpajzsok nap mint nap ki vannak téve a füstök, szikrák, a hô és a természetes elhasználódás igénybevételének. Ezért különös tekintettel kell odafigyelni a hegesztôkazetta karbantartására, tisztántartására. Kizárólag mikroszálas törlôkednôvel szabad tisztítani, mert bármely más tisztítóeszköz megkarcolhatja, ezzel használhatatlanná téve azt. Így megôrizhetjük átláthatóságát és még hosszabb ideig szolgálhatja a vállalat és a hegesztôk igényeit! TÁLOS TAMÁS, HEGESZTÔ MESTER Forrás: Hegesztési zsebkönyv, COKOM Mérnökiroda Kft. Miskolc 2003 http: gtehmv.hu http: solutions.3mmagyar.hu http: esab.hu RÁBA MAGAZIN A RÁBA JÁRMÛIPARI HOLDING LAPJA A MUNKATÁRSAK ÉS A PARTNEREK SZÁMÁRA. FELELÔS KIADÓ: D. MARTONICZ SZILVIA A RÁBA NYRT. MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA A LAPCOM ZRT. (9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A) FELELÔS SZERKESZTÔ: POMARANSKI LUCA TERVEZÔSZERKESZTÔ: SUDÁR ÉVA MUNKATÁRSAK: HANCZ GÁBOR, LACZÓ BALÁZS, SUDÁR ÁGNES, TÓTH GYULA FOTÓ: H. BARANYAI EDINA SZERKESZTÔSÉG: 9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A TELEFON: , FAX: NYOMÁS: PALATIA NYOMDA ÉS KIADÓ KFT., GYÔR A RÁBA NYRT. KOMMU- NIKÁCIÓS SZERVEZETE: 9027 GYÔR, MARTIN U. 1. TELEFON:

8 8 oldal 8 Alkatrész Kft., Sárvár, Mór S árváron a Deutz ékszíjtárcsák felfutása magával hozta a kapacitások felülvizsgálatát. A lean megismerése egyfajta ösztönzést adott a leanfilozófia módszereinek alkalmazására gyárunkban. Elsôként az ékszíjtárcsák összes árbevételének a húsz százalékát dolgoztuk ki az erre a célra létrehozott teamben. A folyamatokat a beszerzéstôl a kiszállításig felülvizsgáltuk. A teamgyûléseken kiosztott, illetve begyûjtött feladatok elvégzése után a jövô állapotot egy önmagát húzó és irányító folyamattá alakítottuk át tudtuk meg Pénzes Lászlótól. Az üzemvezetô elmondta, hogy a belsô logisztika fejlesztésének lehetôségét figyelembe véve, ennek megfelelô gurulós raklap-alvázakkal sikerült a viszonylag nagy össztömegû ládákat hatékonyan és balesetmentesen, egyik mûvelettôl a másikhoz mozgatni. A lean gyártási folyamatban benne rejlik az 5 S alkalmazása is, amit párhuzamosan építettek ki. A terület gépeinek hatékonyabb kihasználása, megfelelô supermarketek al- Ékszíjtárcsagyártás a Lean Manufacturinggal kalmazása és a ciklusidôk felülvizsgálata optimálisabbá tette az érték áramlását a folyamatokon belül. Mindazonáltal a termékcsoport mûveleteinek összefésülésével a SMED-et is sikerült fejleszteni, és ezek hatására a minôség javulását, az átállások között a selejtek csökkenését értük el. A lean alapelveit követve, hogy beszédesebb legyen hozzánk a gyár, Andon jelzôtáblákat helyeztünk ki a jobb gépkihasználtság azonnali tettenéréséért. Az elsô Lean Manufacturing lezárása, sikere után hisz a Deutz vevôkiszolgálása is javult már a második és harmadik leanfolyamat kialakításán dolgozunk párhuzamosan, miután a gembán is látják, érzik dolgozóink, hogy ez egy stabilabb, jobb életminôséget biztosító folyamat lesz a munkahelyen, és hiszem, hogy így a családjaink körében is mondta el magazinunknak Pénzes László. Szervezeti változás a Jármûalkatrész Kft.-nél A Rába Jármûalkatrész Kft. HR- és gazdasági igazgatói pozícióját október 1-jé-tôl Boros Ildikó tölti be. Boros Ildikó több mint 15 éve dolgozik a móri gyárban, korábban kontrollerként, majd móri HR- és gazdasági vezetôként tevékenykedett. Az október 1-jei szervezeti változás következtében a Rába Jármûalkatrész Kft. humán-erôforrás- és kontrollingszervezeteinek közvetlen irányítása tartozik hozzá a társaság móri és sárvári gyárában egyaránt. Az újonnan megválasztott vezetô feladata a gyakran változó gazdasági környezetben a jogszabályoknak, szakmai szabályzatoknak megfelelô stratégiai és üzleti tervezési, költséggazdálkodási, számviteli, pénzügyi, kontrollingtevékenység irányítása mellett a HR-rendszerek mûködtetése, az emberi erôforrások hasznosításával, fejlesztésével összefüggô feladatok ellátása. Boros Ildikó a kft. móri és sárvári gyáraiban végzett tevékenységek szorosabb összehangolására törekszik, egységesítésre, emellett költséghatékony mûködésre a feladatok összevonásával és a tulajdonosi érdekek szem elôtt tartásával. BOROS ILDIKÓ

9 9 oldal Jármû Kft. 9 Év végi hajrá két fontos projektünknél KÉSZÜLNEK A KATONAI JÁRMÛVEK ÉS KÉSZÜL AZ EURO6 MIDI ALVÁZ IS A JÁRMÛ KFT.-NÉL KUTI ISTVÁN A VÍZHÛTÔ RENDSZER CSÖVEZÉSÉT ELLENÔRZI. ERDÉLYI SÁNDOR AZ OLAJAT TÖLTI FEL. JÓFEJÛ FLÓRIÁN AZ ALVÁZ LÉGFÉK- CSÖVEIT SZERELI. SZAKÁL LAJOS A VILLAMOS BE- KÖTÉST VÉGZI AZ EURO6-ON. FEHÉR LÁSZLÓ A FELÉPÍTMÉNYT RÖGZÍTI A KATONAI JÁRMÛVÖN. ÖSSZEHANGOLT CSAPATMUNKA SZÜKSÉGES A SIKERHEZ.

10 10 HR A Rába is várta a hallgatókat a Széchenyi-egyetemi állásbörzén A nyitott pozíciók mellett szakmai gyakorlati helyekkel, a Practing és az ösztöndíjprogram nyújtotta lehetôségekkel várta a Rába azokat a hallgatókat, akik ellátogattak november elején a Széchenyi István Egyetemen megrendezett állásbörzére. A rendezvényen kiemelt szerepet kapott a vállalat utánpótlási programja, melynek keretében a Rába akár a tudományos fokozat megszerzéséig támogatja a mûszaki pályát választó diákok, hallgatók szakmai felkészülését. A résztvevôket mentorprogram és ösztöndíjjuttatás várja. Az együttmûködést megalapozó megállapodást tavaly nyáron írta alá az egyetem és a Rába, melyhez csatlakozott két helyi szakközépiskola is. Bár az ôszi állásbörzére idén kevesebben látogattak el, mint a tavaszi rendezvényre, mégis számos hallgató pályázott gyakorlati helyeinkre, ill. jelentkezett adatbázisunkba önéletrajz leadásával. A legnagyobb érdeklôdés a Rába Ösztöndíj Program szakmunkásvonala iránt mutatkozik, de az egyetemi hallgatók- kal is folyamatosan erôsítjük a kapcsolatot. A nappali képzésben részt vevôk számára szakmai gyakorlati lehetôséget is kínál a Rába, ez hathetes idôszakot jelent a mérnökök esetében, míg gazdasági területen tizenkét hetet töltenek a vállalatnál a hallgatók. Ajánljuk még a három hónapos Practing-gyakorlatot végzôs mérnököknek, akik a Széchenyi István Egyetem Practing Irodáján keresztül jutnak el hozzánk. Az eddigi visszajelzések alapján azt mondhatjuk, a gyakorlati programok fogadtatása kedvezô a hallgatók körében. Ezt mutatja az is, hogy a nálunk gyakorlatot szerzô diákok nagy arányban térnének vissza hozzánk gyakornokként, vagy egy nyitott pozícióba, mint vállalati munkatárs. Pénzügyi extrák kedvezménnyel Ha valaki egyetlen autót vesz családi használatra, az általában jól körülnéz a piacon, és alaposan tájékozódva megtalálja a számára elérhetô legjobb ajánlatot. Ám ha valaki egy egész flottát vásárol, az jóval nagyobb kedvezményt kaphat, mint az egyéni vásárlók. A Rába Jármûipari Holding Zrt. és az UniCredit Bank között novemberben aláírt együttmûködésnek köszönhetôen mostantól valamennyi Rába-dolgozó kedvezményesen juthat extra pénzügyi szolgáltatásokhoz az UniCreditnél. A kedvezményes szolgáltatásokról szólva azt tartom a legfontosabbnak, hogy egyedi, személyes tanácsadással segítjük a dolgozókat mondja Kozma Balázs, az UniCredit gyôri fiókjának vezetôje. Minden szükséges információt megadunk a hozzánk forduló ügyfelünknek, hogy pénzügyeirôl jól döntsön. Például ha csökkenteni szeretné banki költségeit, ha elônyösebb számlacsomagot választana a meglévônél. De a partneri tanácsadás kiterjed a megtakarítások biztonságos elhelyezésének kérdésére vagy a hitelfelvételre is. Milyen konkrét kedvezményeket kínálnak a Rába dolgozóinak? Többféle kedvezményes számlacsomagot kínálunk, ezek mindegyike több, visszavonásig tartó akciónk keretében díjmentes szolgáltatást is tartalmaz. Szintén visszavonásig tartó akciónk keretében további extra a díjmentes bankkártyás vásárlás vagy a kedvezô feltételekkel igényelhetô, internetes vásárlásra is alkalmas PayPass bankkártya. De a családtagok is élvezhetik az együttmûködés elônyét: a dolgozók 18 és 26 év közötti gyermekei számára pedig kedvezményes kondíciókkal kínáljuk UniCredit Partner TrendY számlacsomagunkat. Aki pedig vonzónak találja elônyös számlacsomagjainkat, de más banknál folyószámlahitel-kerete van, aminek elônyeirôl nem szeretne lemondani, annak a keret áthozatalára is lehetôsége van. Bankszámlája megnyitását követôen azonnal igényelhet folyószámlahitel-keretet az UniCredit Banknál, így a korábbi számlavezetô bankjánál fennálló hitelkeretét pozitív hitelbírálat és szerzôdéskötés esetén kiválthatja, így kényelmesebbé, átláthatóbbá válhatnak a pénzügyei. Aki szeretne hozzájutni az UniCredit kínálta kedvezményekhez, annak mit kell tennie? Kollégáink rendszeresen fogadóórát tartanak számukra a Rába területén. A gyôri telephelyen szerdánként és 16 óra között várják az érdeklôdôket a személyportán, de örömmel látjuk a dolgozókat az Árpád út 45. és a Budai út 1. (Gyôr Árkád) szám alatti fiókjainkban is. Móron decembertôl szintén szerdánként lesznek elérhetôek kollégáink, míg Sárváron csütörtöki napokon délutánonként lesz lehetôség személyes tanácsadásra. Aki pedig azt szeretné, azzal kérésére mobilbankáraink veszik fel a kapcsolatot. Mobilbankáraink: Berényiné Sarkadi Zsuzsanna ( ) és Barnáné Király Szilvia ( ). Tisztelt pénztártagjaink! Tájékoztatjuk önöket, hogy a Rába Nyugdíjpénztár ügyfélfogadási rendje év végén az alábbiak szerint alakul: Utolsó munkanap: december 20. (péntek) Elsô munkanap: január 6. (hétfô) Felhívjuk azon tagjaink figyelmét, akik szeretnének élni az adókedvezmény igénybevételének lehetôségével, hogy a munkanapok alakulását figyelembe véve tegyék meg befizetéseiket. Adóigazolást csak a december 31-ig a folyószámlánkon jóváírt összegrôl tudunk kiállítani. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk! A PÉNZTÁR DOLGOZÓI

11 Jubiláló dolgozóink 40 ÉVE A RÁBÁNÁL Tarró Zoltán, Futómû kft., karbantartó Sághi József, Futómû kft., cellavezetô 35 ÉVE A RÁBÁNÁL Sali István Sándor, Jármûalkatrész kft. Sárvár, esztergályos Fekete Vilmos, Futómû kft., hegesztô Szabó Zoltán, Futómû kft., szerszámkészítô Tóth Zoltán, Futómû kft., szerszámkészítô 30 éve a Rábánál Seer Dénes, Futómû kft., karbantartó 20 ÉVE A RÁBÁNÁL Karner László, Jármûalkatrész kft. Mór, gépkezelô Kovács Sándor, Futómû kft., NC-forgácsoló Auer László, Rába Futómû Kft., forgácsoló Samodai Zsolt, Futómû kft., NC-forgácsoló Borsó Miklós, Futómû kft., NC-forgácsoló Reider Ottó, Futómû kft., raktáros 15 ÉVE A RÁBÁNÁL Csizmadia Katalin, Jármû kft., üzletfejlesztési és ellátásilánc-vezetô Nekrológok A RÁBA FUTÓMÛ KFT FEBRUÁRI JUBILÁNSAI: 40 ÉVE A RÁBÁNÁL Erlicz István, Futómû kft., karbantartó Fekete Dénes, Futómû kft., karbantartó Kôhalmi Sándor, Futómû kft., karbantartó Rajki Gyula, Futómû kft., karbantartó Vicha Károly, Futómû kft., karbantartó 35 ÉVE A RÁBÁNÁL Nagy László, Futómû kft., lakatos Sági József, Futómû kft., hegesztô-lángvágó 30 ÉVE A RÁBÁNÁL Gunyhó Péter, Futómû kft., hôkezelôüzemeltetô I. 25 ÉVE A RÁBÁNÁL Csáki István, Futómû kft., mûszaki elôadó Mészáros Zoltán, Futómû kft., karbantartó 15 ÉVE A RÁBÁNÁL Kása István, Futómû kft., hôkezelô-üzemeltetô I. Major László, Futómû kft., villamossági munkakör Molnárné Krokker Hajnalka, Futómû kft., raktáros Varga László, Futómû kft., gyártmányfejlesztô ÜRESEN MARADT EGY SZÉK November 21-én a bértárgyalásokat elôkészítô ülésen üresen maradt egy szék. A Rába Nyrt. vezetôi és az érdekképviseletek tisztségviselôi napirend elôtt egyperces néma megemlékezést tartottak Sándor László, az üzemi tanács közelmúltban elhunyt elnöke tiszteletére. Sándor László tizenhét évesen, március 3-án lépte át elôször az akkori Magyar Vagon- és Gépgyár kapuját. A szerszámüzemben helyezkedett el köszörûsként. Régi, nagy tudású szakemberektôl tanult, szorgalmának köszönhetôen egyre felelôsségteljesebb munkát bíztak rá vezetôi. Menetköszörûsként precíziós idomszerek, nagy pontosságot igénylô menetfúrók és bonyolult csigamenetek kerültek ki a keze alól. Munkáját mindig a legnagyobb odaadással, gondossággal végezte. Kollégái és felettesei elismerték és megbecsülték munkáját. Számos kitüntetésben részesült, többek között a Munka Érdemrend bronz fokozatával, valamint Rábamester címmel is büszkélkedhetett. Szakmai munkáján túl mindig nagy odafigyeléssel fordult munkatársai problémái felé. Segítôkész, önzetlen ember volt, aki szervezôkészségével mind szûkebb, mind tágabb értelemben vett kollégáit összetartotta. Egészen a kezdetektôl aktívan részt vett a MVG üzemi tanácsának munkájában, késôbb a Rába Futómû Kft. üzemi tanácsának elnökeként tevékenykedett több cikluson keresztül, egészen napjainkig. Az üzemi tanács elnökeként mindig a munkavállalók érdekeit tartotta szem elôtt és odaadóan képviselte érdekeiket. Szakszervezeti tisztségviselôként rengeteg programot, rendezvényt szervezett, amelyek közös emlékei azóta is élénken élnek mindnyájunkban. Utolsó útjára közvetlen családján kívül elkísérték a vállalat vezetôi, egykori és jelenlegi kollégái, barátai, valamint az érdekképviselet tisztségviselôi is. Pótolhatatlan ûrt hagyott maga után, hiányát nap mint nap érezzük. Emlékét örökké megôrizzük! Megrendülten tudatjuk, hogy Halász Kálmán, a Rába Bástya Kft. munkatársa hirtelen jött betegség után, életének 61. évében elhunyt. Halász Kálmán elsô és egyetlen munkahelye a Rába volt, kezdetben a futómûgyártás területén, késôbb a protokollportán, illetve a személyportán dolgozott. Szerette a Rábát és kollégáit, kollégái éppúgy szerették ôt. Pontos, megbízható, segítôkész munkatárs volt, akire mindig lehetett számítani. Felesége, két fia és hét unokája, rokonok, barátok és munkatársak gyászolják. Emlékét megôrizzük! HR Tudásklub indult vezetôknek Az MNV Zrt. a kezelésébe tartozó társaságok még hatékonyabb, eredményesebb és átláthatóbb gazdálkodásának elômozdítása érdekében Tudásklubot indított felsô-, illetve humánpolitikai vezetôk számára. A kezdeményezés célja, hogy elôsegítse a vállalatok közötti tudásmegosztást és az együttmûködés fejlesztését. A Tudásklub munkájába a Rába is bekapcsolódott. Júliusban a pécsi egyetemen megrendezett találkozón Vissi Ferenc HR-igazgató a munkaerô-megtartásról tartott elôadást. Októberben a legnagyobb állami foglalkoztatók (MVM, MÁV, posta, Szerencsejáték Zrt.) HR-vezetôit és az MNV Zrt. humánpolitikai és szervezetfejlesztési igazgatóját láttuk vendégül a Rábánál. Az élô kapcsolat megteremtése segíti egy olyan szakmai hálózat létrehozását, amely a gyakorlatban leginkább használható tudás átadását és egy nyitott, szakmai együttmûködést biztosít. A vállalatot és az itt zajló HR-munkát Vissi Ferenc és Steszli Ádám mutatta be, majd a szakmai megbeszélést követôen a vendégek megtekintették a Technológiai Centrumot és gyárlátogatáson vettek részt, felkeresték a kovácsüzemet, a es csarnokot és a Jármû Kft.-t is. Év végi leállások A Rába Futómû Kft. és a holdingközpont december 20. és január 5. között tartja év végi leállását. A leltározásra kijelölt napok: december 21. és december 23. A Rába Jármû Kft.-nél az üzemszünet december 21-én veszi kezdetét, január 6-án indul újra a termelés. A leltározási feladatokat december 19-én és 20-án végzik az érintett kollégák. Móron december 23. és január 1. között lesz leállás. A vállalatnál december 21-én tartanak leltárt. Sárváron december 20. az év utolsó munkanapja, a munkát január 6-án kezdi meg a vállalat. A leltár várható idôpontja: december A szabadság idôtartamára mindenkinek jó pihenést és feltöltôdést kívánunk! Jogosítványt akciósan! Karácsonyi akciót hirdet a 4x4 Schreiner Autósiskola a Rába dolgozóinak. A január 31-ig beiratkozott munkatársak és a velük egy háztartásban élô hozzátartozóik elsôsegélytanfolyami díját elengedjük személygépkocsi (B), illetve motorkerékpár (A1, A2, A) kategóriákra történô jelentkezés esetén. Bôvebb információ: További elérhetôségek: vagy Cím: Gyôr, Tihanyi Árpád út (a Gyôr Plaza mellett). 11

12 12 oldal 12 Ünnep Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk!

Szakmai távlatok a láthatáron

Szakmai távlatok a láthatáron Szakmai távlatok a láthatáron Lehetőségek egyetemi hallgatók számára a Schaeffler csoporton belül az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél FAG Magyarország Ipari Kft. 4031 DEBRECEN Határ út 1/D. A Schaeffler

Részletesebben

CG ELECTRIC SYSTEMS HUNGARY ZRT. A JÖVŐ CG MÉRNÖKEI PROGRAM 2015-16

CG ELECTRIC SYSTEMS HUNGARY ZRT. A JÖVŐ CG MÉRNÖKEI PROGRAM 2015-16 CG ELECTRIC SYSTEMS HUNGARY ZRT. A JÖVŐ CG MÉRNÖKEI PROGRAM 2015-16 1. A Vállalat bemutatása A CG Electric Systems Hungary Zrt. (röv. CG) korábban Ganz Villamossági Művek több mint 140 éve szereplője a

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

www.raba.hu Rába Járműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft.

www.raba.hu Rába Járműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft. Rába Járműipari Holding NyRt. Rába Járműipari Holding NyRt. H-9027 Győr, Martin u. 1., Hungary Levelezési cím: H-9002 Győr, Pf.:50. Tel.: 00 36 96 622 600; Fax: 00 36 96 624 069 E-mail: raba@raba.hu Rába

Részletesebben

ÖKOINDUSTRIA 2013 III. Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és. Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás. 2013. Szeptember 25-27.

ÖKOINDUSTRIA 2013 III. Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és. Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás. 2013. Szeptember 25-27. ÖKOINDUSTRIA 2013 ÖKOINDUSTRIA 2013 III. Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás 2013. Szeptember 25-27. SYMA Rendezvényközpont 1146 Budapest, Dózsa György

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Sikerült a hibákat nullára redukálni. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: az iparági válság ellenére erôs elsô három negyedév 3.

Sikerült a hibákat nullára redukálni. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: az iparági válság ellenére erôs elsô három negyedév 3. 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 10. szám 2008. november www.raba.hu Rába: az iparági válság ellenére erôs elsô három negyedév 3. oldal A Gyôri Rába Csoport 2008 elsô három negyedévében

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska 2015. március 17. Duális képzés kecskeméti modellje definíció 1. A duális felsőoktatás a felsőoktatási intézmények és az érintett

Részletesebben

Fejlesztési projektjeink eredményei

Fejlesztési projektjeink eredményei Fejlesztési projektjeink eredményei 1 www.bosch.hu Fejlesztési projektjeink eredményei 2 Miskolc Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 2003 nyarán alakult,

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

www.pwc.com Panorama project

www.pwc.com Panorama project www.pwc.com Panorama Magyarország hosszú távú versenyképességének kulcsa az üzleti igények és szakemberi kínálat folyamatos, dinamikus összehangolása. A PwC kidolgozott egy nemzetközi módszertant a cégek

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Lean HR Est 2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8., III. előadó Időpont:

Részletesebben

A programsorozat legalább 8 előadásán való igazolt részvétel esetén jogosulttá válik a BEMSZ Szakértői Névjegyzékébe való

A programsorozat legalább 8 előadásán való igazolt részvétel esetén jogosulttá válik a BEMSZ Szakértői Névjegyzékébe való 2016. évi programok: Gyakorlati Szemináriumok programsorozat közigazgatásban dolgozó szakemberek számára A programsorozat legalább 7 előadásán való igazolt részvétel esetén jogosulttá válik a BEMSZ Szakértői

Részletesebben

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE 2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE KIT TEKINTÜNK TEHETSÉGNEK? 26/11/2014 Page 1 KI A TEHETSÉG KIK PÁLYÁZHATNAK A BONAFARM CSOPORTBAN? VEZETŐI SZAKEMBER - Lelkesedés, erős teljesítmény

Részletesebben

Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára

Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára Manfred Schulz 2014. május 27. Kezdetben pusztán egy vízió volt 2 A Mercedes-Benz kecskeméti gyárának bemutatása és mára, íme

Részletesebben

Szeminárium a környezetbarát csomagolás témakörében

Szeminárium a környezetbarát csomagolás témakörében Szeminárium a környezetbarát csomagolás témakörében SCA Packaging Hungary 2011. április 13. Szentendre A szeminárium témája Fenntarthatatlan jelen, élhető jövő Zöld image, de gazdaságos megoldások? Milyen

Részletesebben

25 év az egészségügy szolgálatában

25 év az egészségügy szolgálatában 77 Elektronika Kft. 25 év az egészségügy szolgálatában Zettwitz Sándor ügyvezető igazgató, 77 Elektronika Kft. 2011. május 26. A 77 Elektronika növekedése 2 1986: 6 fő 27m 2 bérelt lakás 2011: több mint

Részletesebben

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek:

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek: SZE-GYŐR Rólunk A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak Campus területe: 101.724 m 2 Képzési területek: műszaki, informatikai, jogi, igazgatási, gazdasági, pedagógiai egészségügyi, szociális, zeneművészeti

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél Gyakornoki álláslehetőségek a -nél A gyakorlat helye:, Hatvan (gépjármű elektronika üzletág) A gyakorlat időtartama: 2-6 hónap, vagy akár több Elméletbõl már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatot

Részletesebben

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében Kiválóság Tavasz 2012 EFQM Kiválóság Nap Budapest, 2012. március 8. Szabó Kálmán, ügyvezető igazgató, az EFQM Nemzeti Partnerszervezete

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

Nemzetközi szakmai gyakorlat tapasztalatai

Nemzetközi szakmai gyakorlat tapasztalatai Nemzetközi szakmai gyakorlat tapasztalatai Csontos-Hoffer Katalin HR Vezető 2014.10.31. Busch Hungária Kft. H-9027 Győr, Martin u. 1. www.busch-hungaria.hu Áttekintés A Busch-Hungária Kft. bemutatása A

Részletesebben

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment Ügyfélkapcsolat-kezelés Integrált vállalatirányítás Iparágak Üzleti intelligencia Üzleti folyamatmenedzsment Rendszerfejlesztés Logisztika és disztribúció Rendszerintegráció Üzleti tanácsadás, oktatás

Részletesebben

Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán

Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században

Részletesebben

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17.

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. HR módszerek m alkalmazása a Rába JármJ rmőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. A Rába R csoport Alapítva 1896 Fı adatok (IFRS) 2008 (auditált) 2009 FC Rába Futómő Kft. Rába RábaJármőipari Holding Nyrt.*

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása. 2015. április 22.

Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása. 2015. április 22. Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása 2015. április 22. Mi hozott össze bennünket? azonos tevékenység mindnyájan forgácsolással foglalkoztunk azonos probléma a szakemberek elfogytak - utánpótlás

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió fejlesztés az Új Széchenyi Terv keretében Somkuti Mátyás MAG fejlesztési Iroda Budapest, 2012. június 6. A klaszterek, mint az innovációt és a versenyképességet elősegítő szerveződések Elhelyezkedés jellemzői

Részletesebben

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel!

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Nagyobb támogatottság, nagyobb versenyképesség! Glósz és Társa innováció menedzsment www.glosz.hu Innováció

Részletesebben

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft.

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Cégünk, a 2001. évben alakult, 100 százalékban magyar tulajdonú vállalatként. Központi telephelyünk, üzemünk, raktárunk Balatonfűzfőn, az Ipari Park területén található.

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke 1. Az előrelátó, átfogó szemléletű terméktervezésről 1972. Budapest, vezetőképzés III. évf. 9. sz. 2. A terméktervezésről és szervezéséről a vállalatban 1972.

Részletesebben

A logisztika kihívásai a 21. században

A logisztika kihívásai a 21. században A logisztika kihívásai a 21. században fókuszban a forradalmian új, innovatív technológiák megjelenése és alkalmazása a logisztikai megoldásokban Dr. Karmazin György, Ph.D. Szolnoki Főiskola, főiskolai

Részletesebben

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Antal András Nyugat-Dunántúli Régió Vas és Zala megyei Információs Pont 2012. szeptember 27. A HITA létrejötte 2011. január 1. óta működik a Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

XXI. Magyar Minőség Hét 2012. Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft.

XXI. Magyar Minőség Hét 2012. Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft. XXI. Magyar Minőség Hét 2012 Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft. Pár Gondolat magamról Nyeste Zsolt Gépészmérnök 4235 Napja dolgozom a Grundfosnál Közel 10 évet

Részletesebben

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 25. szám 2013. december 2. Hallgatók számára

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 25. szám 2013. december 2. Hallgatók számára Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 25. szám 2013. december 2. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Név Cél Pályázhatnak Elszámolható költségek Támogatás technológiafejlesztés GOP-2.1.1/A Közép-Magyarországi Régió felfüggesztve! Komplex vállalati technológiafejlesztés

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete veszport.hu 2014.05.16.15:31 Új, korszerű 1332 négyzetméteres üzemcsarnokot avattak pénteken Veszprémben a Transmoduls Tervező és Gyártó Kft telephelyén. A gazdasági

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyákra vonatkozóan

Részletesebben

Legjobb Munkahely Felmérés 2014. Trendek és tanulságok

Legjobb Munkahely Felmérés 2014. Trendek és tanulságok Legjobb Munkahely Felmérés 2014 Trendek és tanulságok A vállalatokat egyre gyakrabban állítják kihívás elé a következő trendek, amelyek a munkaerőpiac teljes átalakulását eredményezik Idősödő társadalom

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

Készítette: Herwerth Miklós BEMUTATKOZIK A SECUTEX KFT.

Készítette: Herwerth Miklós BEMUTATKOZIK A SECUTEX KFT. BEMUTATKOZUNK Készítette: Herwerth Miklós BEMUTATKOZIK A SECUTEX KFT. A vagyonvédelmi rendszerek létesítése iránt meg növekedet igények rugalmasabb és színvonalasabb kielégítésére alakult l989. tavaszán

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Siba Ignác, Irányító Hatóság Új Széchenyi Terv 1. Foglalkoztatás Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés: Stratégia alkotás Kitörési pontok meghatározása

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

H 2020 munkacsoport alakuló értekezlet

H 2020 munkacsoport alakuló értekezlet Interdiszciplináris kutatói teamek létrehozása és felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0017 H 2020 munkacsoport

Részletesebben

Hírlevél 2012. december

Hírlevél 2012. december Hírlevél 2012. december 1 Hírlevél 2012. december START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2012. december 2 Áldott, békés, meghitt karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag újesztendőt kíván ügyfeleinek és partnereinek

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly

A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly 2015.10.30. A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly főigazgató Megújuló szakképzés, megnyíló lehetőségek A 2015/2016-os

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között XV. Nemzetközi Tudományos Napok 2016. március 30 31. 1. FELHÍVÁS 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök Dinya László CSc, egyetemi

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Hegesztő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Erősségeink Több mint 50 magasan képzett fejlesztési szakértő 700-800 vállalati ügyfél, 150 önkormányzat Több mint 90 Mrd Ft elnyert támogatás

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Minden sikernek megvan a maga története. Junior Managers Program Vezető-utánpótlás program

Minden sikernek megvan a maga története. Junior Managers Program Vezető-utánpótlás program Minden sikernek megvan a maga története. Junior Managers Program Vezető-utánpótlás program 2 www.bosch.hu/jobs Junior Managers Program Egyedi karrierlehetőség a Bosch vezető-utánpótlás programjában A Bosch

Részletesebben

Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont

Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont Pannon Egyetem Előadó: dr. Rasztovits Zsolt Edgár dr. Domokos Endre Thury Péter ELŐZMÉNYEK Környezetmérnöki Intézet

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

Az EU Business Avenues program 2015-ben is folytatódik Délkelet-ázsiai üzleti lehetőség magyar vállalkozások számára

Az EU Business Avenues program 2015-ben is folytatódik Délkelet-ázsiai üzleti lehetőség magyar vállalkozások számára Az EU Business Avenues program 2015-ben is folytatódik Délkelet-ázsiai üzleti lehetőség magyar vállalkozások számára A program célja Szeretnénk ismételten felhívni a figyelmét az Európai Bizottság által

Részletesebben

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása Dr. Bakonyi Péter és Dr. Sallai Gyula Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013. június

Részletesebben

ONLINE MUNKAERŐ-MENEDZSMENT RENDSZER

ONLINE MUNKAERŐ-MENEDZSMENT RENDSZER Az emberi erőforrás értéke. A munka értéke. Az idő értéke. Mérhető. Hosszú ideig próbáltunk egy valóban használható megoldást találni a saját vállalatunkban fellelhető, de korántsem egyedi problémákra,

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Hegesztő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Egyetem-város-ipar együttműködések a Széchenyi István Egyetem példáján

Egyetem-város-ipar együttműködések a Széchenyi István Egyetem példáján Egyetem-város-ipar együttműködések a Széchenyi István Egyetem példáján TÖMBÖLY TEODÓRA MRTT XII. VÁNDORGYŰLÉSE 2014. NOVEMBER 28. Előadás felépítése Általános nemzetközi kitekintés, környezet, tendenciák,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

Német részvény ajánló

Német részvény ajánló Német részvény ajánló Mario Draghi január végi bejelentésével biztossá vált, hogy nagy mennyiségű tőke (60 milliárd /hó) érkezik az európai piacokra legalább 2016 szeptemberéig. Ennek jótékony hatásai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS KIEMELT PARTNEREK RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS KIEMELT PARTNEREK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS KIEMELT PARTNEREK RÉSZÉRE Piaci helyzet: Állandó változás az autójavító piacon Életben maradás= alkalmazkodó képesség mértéke Életben maradás=folyamatosan jól meghozott döntések

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Minőség

Összeállította: Sallai András. Minőség Összeállította: Sallai András Minőség MINŐSÉG (QUALITY) Az egység azon jellemzőinek összessége, amelyek befolyásolják képességét, hogy meghatározott és elvárt igényeket kielégítsen. Célok a vevő elvárásainak

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Agilis vezető, eredményes csapat. 2015. április 16.

Agilis vezető, eredményes csapat. 2015. április 16. MEGHÍVÓ LEAN Office Konferencia Agilis vezető, eredményes csapat 2015. április 16. MEGHÍVÓ Vezetőként az a legfőbb dolgom, hogy a csapatban mindenkit jobbá tegyek. (Kemény Dénes) A vállalat, akár az emberi

Részletesebben

Összefogás a reformokért

Összefogás a reformokért Összefogás a reformokért A Reformszövetség történetének és tevékenységének bemutatása 2009. május 14. A Reformszövetség megalakulásának körülményei Pénzügyi és reálgazdasági válság kirobbanása Csak az

Részletesebben

MaHill ITD. Ipari Fejlesztő Kft.

MaHill ITD. Ipari Fejlesztő Kft. www.mahill.hu www.mahill.ro MaHill ITD Ipari Fejlesztő Kft. MaHill ITD Küldetésünk A betongyártó és vasbetontermék előregyártó ipar számára a legkorszerűbb gépek és technológiák biztosítása Teljes körű

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE Jelen dokumentációban található bizalmas és szerzői jog által védett információk védelmében az anyag harmadik személy részére történő akár közvetlen

Részletesebben

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Eötvös József Főiskola Közgazdaság -tudomány Mérnöktudomány Neveléstudomány 2 Képzéstípusok Alapképzés (7 vagy 8 félév) Duális alapképzés

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Saját fejlesztésű esővíz hasznosító rendszerünk és szennyvízátemelő berendezésünk, számos helyen üzemel, hazánkban.

BEMUTATKOZÁS. Saját fejlesztésű esővíz hasznosító rendszerünk és szennyvízátemelő berendezésünk, számos helyen üzemel, hazánkban. A HYDRO-KING Kft. 1996 ban alakult. A cég története szorosan összefügg a szivattyúkkal. Az alapító id. Dienes György vegyipari gépészmérnök húsz éven át szivattyúk üzemeltetésével, fejlesztésével, vízgépészeti

Részletesebben

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes 2013. február 07. Magyar Innovációs Szövetség Tevékenység: műszaki, technológiai innováció érdekképviselete, érdekérvényesítés innováció

Részletesebben

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN Pitó Enikő, KFI igazgató SZTE KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓBAN REGIONÁLIS SZINTEN -FÓKUSZBAN

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben