ÉV VÉGI HAJRÁ. KÉT FONTOS PROJEKTÜNKNÉL 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉV VÉGI HAJRÁ. KÉT FONTOS PROJEKTÜNKNÉL 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés"

Átírás

1 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 6. szám december 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés 2. oldal EGY ÉVVEL EZELÔTT A RÁBA 2012-ES ÉVÉT ÚGY ÉRTÉKELTEM, HOGY NEHÉZ, DE SZÉP ESZTENDÔ VOLT. MOST 2013-RÓL AZT MONDHATOM, HOGY SIKE- RESEN SZÖRFÖLTÜNK A HULLÁMOKON. A CÉG MINDHÁROM FÔ ÜZLETÁ- GA ÓRIÁSI RUGALMASSÁG- RÓL TETT TANÚBI- ZONYSÁ- GOT. Ékszíjtárcsagyártás Lean Manufacturinggal 8. oldal ÉV VÉGI HAJRÁ KÉT FONTOS PROJEKTÜNKNÉL 9. oldal SÁRVÁRON A DEUTZ ÉK- SZÍJTÁRCSÁK FELFUTÁSA MAGÁVAL HOZTA A KAPACI- TÁSOK FELÜLVIZSGÁLATÁT.

2 2 oldal 2 Holding PINTÉR ISTVÁN ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés E gy évvel ezelôtt a Rába 2012-es évét úgy értékeltem, hogy nehéz, de szép esztendô volt. Most 2013-ról azt mondhatom, hogy sikeresen szörföltünk a hullámokon. A cég mindhárom fô üzletága óriási rugalmasságról tett tanúbizonyságot. Amikor kellett, tudott gyorsan nôni, s ha a helyzet úgy alakult, vissza tudott húzódni olyan szintre, amely még mindig hatékony mûködést eredményezett. Beérett az elmúlt idôszak kemény munkája, s volt egy kis szerencsénk is. Mindez együtt kiemelkedô eredményeket hozott, amitôl azonban nem szabad sem megszédülni, sem hátradôlni így értékelte Pintér István a vállalat idei évét. Az elnök-vezérigazgató kiemelte: az árbevétel két számjegyû mértékben, a terv felett nôtt, s ami még lényegesebb, hogy a profitabilitás terén is túlteljesítették várakozásaikat. Ez részben annak köszönhetô, hogy idén a minôséget és a hatékonyságot helyeztük a fókuszba. Különösen fontosnak tartom, hogy a hatékonyságjavító programokat levittük egészen a munkacsoportok és a munkatársak szintjére, hiszen a hatékonyság nemcsak a menedzsment feladata, hanem az összes dolgozóé. Jövôre ugyanezt szeretnénk megtenni a minôségjavító programok esetében is. Az elôrelépés mindkét kategóriában szembetûnô, de még hosszú út áll elôttünk fejtette ki Pintér István. Szerinte a vállalat kiváló eredményében az az igazán jó hír, hogy a munkatársak maguk érték el, ugyanis más hatás nem igazán játszott szerepet benne. Magyarázatképpen hozzátette: a devizaárfolyamok nagyjából a 2012-es szinten mozogtak idén, a költségstruktúra meghatározó elemei közül pedig az acél ugyan olcsóbb lett, A VÁLLALAT KIVÁLÓ EREDMÉNYÉBEN AZ AZ IGAZÁN JÓ HÍR, HOGY AZT A MUNKATÁRSAK MAGUK ÉRTÉK EL. PINTÉR ISTVÁN ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ az energia azonban drágult, azaz a két hatás kioltotta egymást. Az elnök-vezérigazgató részletesen beszélt a három fô üzletágról is. Elmondta: a Futómû kft. fôleg az elsô félévben szárnyalt, de az egész éve rendkívül jól sikerült. Ebben döntô része volt, hogy sikeresnek bizonyult a két nagy a John Deere-hez és a Claashoz köthetô fejlesztési projekt indusztrializálása. Az amerikai piac jól teljesített, s nemcsak a mezôgazdasági, hanem a speciális futómûvek terén is. Ezt jól példázza, hogy a Rába a Marmon-Herringtonnal együtt a 2014-es brazíliai labdarúgó-világbajnokság és a 2016-os Rio de Janeiró-i nyári olimpia lebonyolításához megrendelt belbiztonsági jármûvekhez gyártott idén (és gyárt jövôre is) futómûveket. Jó hír, hogy az oroszországi buszpiacon sikerült bôvíteni a szállított termékek körét midibusz-futómûszettekkel. Az európai tehergépjármû-piac ugyanakkor stagnált. Pintér István kifejtette: a Jármûalkatrész kft.-nél idén felfutott a Volkswagen-projekt, amelynek révén csaknem 700 ezer személyautóhoz szállítottak kartámot. Nagy kihívást jelentett, hogy a Suzuki megrendelései az új SX4 S-Cross bevezetésének köszönhetôen a második félévben megduplázódtak. Várakozásaink szerint a jövô évben folytatódik az új típus piacra vitele, ami a megnövekedett igényeken keresztül kiszámíthatóságot adhat a móri üzemnek. Érdemes megjegyezni, hogy Sárváron sikeresen megtörtént a menedzsment átadás-átvétel. Az elnök-vezérigazgató hozzáfûzte: a Jármû kft.-nél idén két jelentôs megállapodás volt a legemlékezetesebb; a Volvo Bus Corporationnel aláírt szerzôdés autóbuszok, a Renault Truck Defense-szel kötött pedig tûzoltóautók gyártásáról szól. Ez idáig összesen 66 csuklós autóbusz szállítási jogát nyerte el a cég. Emellett folytatódott az S91-es midibusz sikeres szereplése az exportpiacokon. Fontos az is, hogy a jármûüzletág 2013-ban több mint kétezer építôgéphez szállított vasszerkezeti termékeket a német és az angol piacra. A következô idôszak terveirôl Pintér István elmondta: a 2014-tôl kezdôdô új stratégiai idôszakban a mûködési kiválóság elérése és az üzletfejlesztés kap kiemelt hangsúlyt. Megvizsgáljuk, hogy meglévô piacaink hogyan bôvíthetôk akár termékszinten, akár földrajzilag. Célunk, hogy eredményeinket jövôre fenntarthatóvá tegyük tette hozzá az elnök-vezérigazgató. Végül ezúton is szeretném megköszönni valamennyi munkatársunknak, hogy ebben a kiemelkedô évben segítette eredményeink elérését! Kívánok mindenkinek békés, szeretetteljes karácsonyt és sikerekben gazdag új évet!

3 3 oldal A Rába az év üzleti márkája Holding ban negyedszer díjazták a legjobb hazai márkákat a MagyarBrands program szervezôi. A független szakértôkbôl álló bizottság az objektív cégadatokat (tradíció, tulajdon, menedzsment, foglalkoztatás) és a szubjektív szempontokat (hírnév, identitás) mérlegelve rangsorolta a magyar márkákat, figyelembe véve a GfK Hungária Piackutató Intézet ismertségre vonatkozó országos kutatásának eredményeit. A Rába 2013-ban ismét az üzleti kategória gyôztese lett, a maximális 100- ból 95,87 pontot ért el. A fogyasztói márkák toplistáján a Pick szerezte meg az elsô helyet. A MAGYARBRANDS DÍJRÓL A MagyarBrands programot 2010-ben hívták életre azzal a céllal, hogy a hazai márkákra irányítsák a figyelmet. A Magyar Brands olyan márkákat díjaz, melyek termékei, szolgáltatásai a hazai és nemzetközi piacon egyaránt értéket, megbízhatóságot, minôséget képviselnek. A program szakértôi egy komplex mutatószámot hoztak létre mindazon szempontok összegzésébôl, amelyek közrejátszanak abban, hogy egy márkáról azt mondhatjuk, hogy hazai és sikeres. A MagyarBrands-mutató hét különbözô szempontot mérô indikátor súlyozott átlaga. KIEMELKEDÔ HÁROMNEGYED ÉVES EREDMÉNY A RÁBÁNÁL Felülteljesíti idei céljait a vállalat A társaság 2013 elsô kilenc hónapjában túlszárnyalta a tavalyi év bázisidôszakának eredményeit: csoportszintû konszolidált árbevétele 11,6 százalékos növekedéssel 34,7 milliárd forintot ért el, üzemi eredménye pedig az iparági átlagot jóval meghaladó szintre emelkedve négyszeresére nôtt. A nagyszerû teljesítmény több tényezô együttes hatásának következménye, aminek köszönhetôen a vállalat várhatóan sikeresen teljesíti 2013-ra kitûzött üzleti céljait még a lassuló gazdasági környezet ellenére is. A Rába a vállalat értékeivé vált stratégiai sarokpontokra építve érte el 2013 elsô háromnegyed évében a kiemelkedô eredményeket. Vevôivel kiépített együttmûködésben hozza létre magas minôségû, innovatív termékeit, amelyek keresettek a vállalat piaci kulcsszegmenseiben, bár a globális haszongépjármû-piacok az utolsó negyedévben kevésbé teljesítettek jól és fordulat a jövô év során sem várható. Az idei év elsô kilenc hónapját tekintve közel 19 százalékos bôvülést realizált a Rába az exportpiacokon. A csoportszintû üzemi eredménynövekedés is figyelemre méltó volt, a tavalyi év hasonló idôszakával összevetve több mint négyszeresére, 2,4 milliárd forintra emelkedett az érték. A Rába teljes átfogó jövedelem szerinti eredménye 2013 I III. negyedévében 76 százalékos növekedést hozva 1,96 milliárd forint nyereség lett, szemben a tavalyi évi bázisidôszak 1,11 milliárd forintos összegével. A növekedés motorja az idei évben is a futómûüzletág volt, amelynek magas mérnöki tartalmú termékei teremtették meg a Rába mára erôs nemzetközi piaci pozícióit. Az üzletág a kulcspiacokon növelte árbevételét, amely így közel 15 százalékkal haladta meg az elôzô év hasonló idôszakának számait. Az EBITDA megduplázódott, a 2,2 milliárd forintos üzemi eredmény pedig a négyszerese a 2012 I III. negyedévi teljesítménynek. Az év elsô kilenc hónapjában az alkatrészüzletág is kiválóan teljesített, üzemi eredményét megháromszorozva a tárgyidôszakban 267 millió forint nyereséget termelt a I III. negyedévi 82 millió forint nyereséghez képest. Az üzletág árbevétele és EBITDA-ja is jelentôs növekedést mutatott. A jármûüzletág elsô háromnegyed évére a visszaesés volt jellemzô, ám az eredményeket javítani fogják az utolsó negyedévre koncentrálódó jármûszállítások. A Rába várhatóan felülteljesíti az idei évre kitûzött céljait, melynek eredményeképpen a vállalat soha nem látott pénzügyi stabilitással mûködik, a cash-flow termelés kiváló, rekordalacsony szinten áll a vevôi kintlévôség, nincsenek felhalmozott készletek, alacsony a kamatterhelés és a vállalati beruházások is ésszerû ütemben haladnak. A társaság 2013 harmadik negyedévének végére 10 milliárd forint alá csökkentette nettó hitelállományát. Nemzetközi élvonalbeli vevôinkkel korábban megkötött üzleteink idén hoztak gyümölcsöt, ennek köszönhetôk az erôs gazdálkodási eredményeink 2013 elsô kilenc hónapjában. Az elmúlt idôszakban a vevôkapcsolatok minôségében és a hatékonyságjavítás területén is sikerült jelentôsen elôrelépnünk, mindez a vevôfókuszú, innováción alapuló üzleti stratégiánk helyességét igazolja. A gazdasági környezet újabb és újabb kihívásai közepette ugyanakkor nekünk is szükséges új lehetôségeket kutatni, ezért a közeljövôben az eddiginél nagyobb hangsúlyt helyezünk az üzletfejlesztések felfuttatására emelte ki Pintér István, a Rába Jármûipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója.

4 4 oldal 4 Futómû Kft. Hannoveri és budapesti kiállításon vett részt a Rába A mezôgazdasági gép-és alkatrészgyártók seregszemléjén állította ki világszínvonalú futómûveit a Rába Hannoverben. Mozgalmas volt a november, hiszen a Hungexpón is megjelent a cég. Két kiállításon vett részt a Rába novemberben. Elsô alkalommal rendezték meg az Automotive Hungaryt a budapesti Hungexpo területén, ahol a magyar jármûipar legjelentôsebb szereplôi képviseltették magukat. A szakmai fórumon a Rába részérôl dr. Lelkes Márk, a Rába Fejlesztési Intézet (RFI) vezetôje a mezôgazdasági futómûvek fejlesztésérôl, míg Vissi Ferenc Verseny és együttmûködés a legjobb szakemberekért címmel tartott elôadást. A Rába itt két termékével jelent meg: az 560 lóerôs, gumihevederes John Deere traktorhoz szállított futómûvel és a MAXS nehéztehergépkocsi futómûcsaláddal. A hannoveri Agritechnika a világ legnagyobb mezôgazdaságigép-seregszemléje, az expo hét napja alatt érdeklôdô látogatott el a rangos eseményre. A gyártóktól az alkatrész-be- szállítókig mindenki ott volt a rendezvényen, aki számít foglalja össze az eseményeket dr. Lelkes Márk. Lehetôségünk volt találkozni vevôinkkel és potenciális partnerekkel is. Mivel idén elôször közös pavilonba kerültek a fôegységgyártók és azok beszállítói, így különösen hasznos együttmûködési forma alakult ki, igazán sokrétû tárgyalásokat folytathattunk a helyszínen. Nagyon sok pozitív visszajelzést kapott a Rába és a kiállított XXL futómû is. Mindez megerôsítette, hogy valóban világszínvonalú terméket alkottunk, rendkívül elôremutató technikai megoldásokkal mondta Lelkes Márk. A teherbíróképesség, a hajtáslánc-elrendezés és az olajozási rendszer szempontjából egyedülálló termékrôl van szó. A kiállításon való részvétel azért is fontos a vállalatunknak, mivel mérnökcsapataink így a mûszaki újdonságokat, nemzetközi trendeket is nyomon követhetik, hiszen a nagy gyártók a produktumaik teljes skáláját felvonultatják egy ilyen eseményen. A hannoveri kiállításon potenciális új vevôk beszerzôi és vezetôi szintjeihez jutottunk el, ezek a személyes kapcsolatok nagyban hozzájárulhatnak üzletfejlesztési tevékenységünk sikeréhez a mezôgazdasági szegmensben.

5 5 oldal A tudás a versenyképes és hatékony innováció kulcsa Futómû Kft. 5 A Rába versenyképességének egyik kulcsa a kiváló szakembergárda, a vállalat éppen ezért kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra, az utánpótlás-nevelésre. Cégünk a régió oktatási intézményeivel összefogva 2012 nyarán egyedi, gyakorlatorientált életpályamodellt hirdetett, melynek lényege, hogy a tehetséges tanulókat, jövôbeni vagy jelenlegi dolgozókat a szakmunkás-beiskolázástól kezdve akár a tudományos doktori fokozat megszerzéséig végigkísérjük pályájukon. A haladás egyik legfontosabb záloga, hogy a szakmájuk iránt elhivatott munkatársaink tanulmányaik során megszerzett új ismereteikkel, kreatív szemléletmódjukkal, friss ötleteikkel segítik a technológiák, módszerek, folyamatok jobbá tételét. Dr. Tancsics Ferenc személyes életpályája kiválóan szemlélteti, hogy az egyéni szakmai ambíciók hogyan támogatják a vállalati célokat, az innovációs és fejlesztési folyamatokat, illetve a vállalat hogyan segítheti munkavállalóit szakmai céljai elérésében. Dr. Tancsics Ferenc okleveles kohómérnök, a Rába Futómû Kft. kovácsolási technológiákat tervezô- és fejlesztôcsapatának vezetôje. Immár 22 éve dolgozik a Rábánál, nemrégiben a vállalat támogatása mellett summa cum laude PhD tudományos fokozatot szerzett. Karrierjének legfontosabb állomásait az alábbiakban foglaltuk össze: Dr. Tancsics Ferenc elsô, képlékenyalakító üzemmérnöki diplomáját 1987-ben a Nehézipari Mûszaki Egyetem Kohó és Fémipari Fôiskolai Karán szerezte, kovácsolási témában. Szakmai ismereteinek bôvítése céljából rövid ideig kovácssegítôként dolgozott a Rába kovácsüzemében ben megszerezte a Miskolci Egyetem kohómérnöki karán második diplomáját szalaghengerlés témában. Még ebben az évben megkezdte munkáját a Rába kovácstechnológiáján, ahol napjainkban is dolgozik. Érkezését követôen a 90-es évek alatt a kovácsolási szakterület vezetô technológusává vált. Megújította a tengelytestek kovácsolási technológiájának korábbi tervezési módszertanát, új elveket, új szemléletet, friss lendületet adott a tervezôi folyamatoknak. Az ezredfordulótól részese volt a vállalat ITrendszerfejlesztô projektjének. Jelentôs részt DR. TANCSICS FERENC vállalt a kovácstechnológián kidolgozásra kerülô új, CAD-CAE (Computer Aided Design- Computer Aided Engineering) alapú virtuális tervezési módszertan alapjainak kidolgozásában majd megszilárdításában ben új kovácshengerlési és hajlítási eljárást dolgozott ki portál tengelytestek kovácsolásához, melyeket a piaci elôny megtartása érdekében nem szabadalmaztatott. A módszer lehetôvé tette portál tengelytestek ( , ) egymeleggel történô kovácsolását ban innovációs munkájának elismeréseként a vállalat vezetése Gábor Dénes-díjra jelölte. Késôbb szakterületi vezetôként vett részt a Széchenyi István Egyetem kutatóival és professzoraival közös IJTTR (Integrált Jármûipari Termék és Technológiafejlesztô Rendszerek) és NTP (Nemzeti Technológiai Program) projektekben ban felvételt nyert a Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Mûszaki Tudományi Doktori Iskola informatikai szakirányú képzésére. Doktori kutatómunkája témájának a Virtuális kovácsolási technológiák alapvetôen számítógéppel támogatott tervezési módszereinek továbbfejlesztése, gyakorlati implementációja címet adta. Még ebben az évben a Drehsden és Metalker cégekkel közös innováció eredményként szakmai irányításával elkészült egy forradalmian új, elektronikus ellenôrzô készülék a Scania tengelytestek komplex kovácsüzemi ellenôrzésére tôl oktatóként részt vállal a Széchenyi István Egyetem felnôttképzési programjában. Az egyetemen folyó TDK (Tudományos Diákköri Konferencia) munkát külsô munkatársként segíti. Részese volt három országos döntôbe jutásnak és egy országos 3. helyezés elérésének ben munkatársaival meghatározta a portál tengelytestekre jellemzô rugólap-kalibrálás tervezôi összefüggéseit és azt a Scania portál tengelytesteknél sikeresen is alkalmazta ben munkatársaival kidolgozta és bevezette a mikroötvözött acélok BY (Best Yield) típusú kezelését a Rába kovácsüzemében. Az elmúlt 7 évben, többnyire társszerzôként, 22 tudományos cikke jelent meg magyar és külföldi folyóiratokban ban az abszolutórium, valamint a doktori szigorlat letételét követôen, változatlan címmel nyújtotta be doktori értekezését, melyet ez év szeptember 4-én nyilvános vitában megvédett és summa cum laude PhD tudományos fokozatot szerzett. Dr. Tancsics Ferenc doktori disszertációjával kapcsolatban így nyilatkozott: A tudományos fokozat megszerzéséig vezetô úton felhalmozott tudás számomra a versenyképes és hatékony innováció kulcsát jelenti, mellyel a jövôben nem élni kell, hanem kötelezô élni. Ezen az úton rengeteget tanultam témavezetômtôl, dr. Halbritter Ernôtôl és dr. Czinege Imre professzor úrtól, akiket mára példaképeimnek tekintek. Meg kell említenem azt a szakmailag korrekt és önzetlen támogatást is, melyet közvetlen munkatársaimtól és üzemi kollégáimtól kaptam. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy ilyen emberekkel dolgozhattam és dolgozhatok együtt. Alasztics Melinda HR-munkatárs kiemelte: A HR-szervezet tanulmányi megállapodás formájában, illetve szervezési tevékenységével egyaránt támogatta dr. Tancsics Ferenc tanulmányait és folyamatosan nyomon követte doktori kutatómunkájának elôrehaladását. A vállalat számára értéket jelent, hogy dolgozója folyamatos szakmai ambíciókkal rendelkezik és elkötelezett célja, hogy saját területén minél jobban teljesítsen, minél több ismeretet sajátítson el, majd mindezt a gyakorlatban is alkalmazza. Ez a tanulási vágy, érdeklôdés, tenni akarás szolgáltatta az indokot arra, hogy munkatársunk PhD-tanulmányait is támogassuk. Dr. Tancsics Ferenc már a kezdetektôl fogva bizonyította rátermettségét. Az általa megszerzett tudományos fokozat illeszkedik a Rába stratégiai céljaihoz, hozzájárul a vállalat eredményességéhez és munkájának még magasabb szintû mûveléséhez. Ezúton is gratulálunk munkájához, büszkék vagyunk teljesítményére, egyúttal további sikereket kívánunk! A Rábának jelenleg 3 PhD tanulmányokat folytató munkavállalója van. Reméljük, hogy a jövôben egyre többen követik példájukat.

6 6 oldal 6 Jármû Kft., Kutatás-fejlesztés A modern automata fejpajzsok jelentôsége a hegesztésben A hegesztés során a munkadarabokat hôvel, nyomással vagy mindkettôvel egyesítjük oly módon, hogy a munkadarabok között nem oldható, az anyagok természetének megfelelô fémes (kohéziós) kapcsolat jön létre. Hegesztéssel két vagy több munkadarab egyesíthetô (kötôhegesztés), vagy adott tulajdonságú felületet lehet kialakítani (felrakó hegesztés). Hegesztés során többfajta káros hatást különböztethetünk meg: 1. szilárd részecskék (por) okozta ártalmak (10 µm alatti szemcseméret), melyek ellen a belélegzett levegô szûrésére szolgáló, egyszer használatos (eldobható) szûrô álarcokkal is védekezhetünk és vagy ún. friss levegôs pajzzsal; 2. gázok, füstök (szén-oxidjai [CO, CO2], nitrogén oxidok [NOx] vagy az ózon [O3]), melyek ellen a megfelelô elszívás (csarnoklevegô mozgatással együtt hatékonyabb) megoldást kínál; 3. valamint az optikai sugárzás (ívfény): a villamos ív és bizonyos mértékben a hegfürdô erôteljes sugárzást bocsát ki az ultraibolya (UV), a látható és az infravörös (IR) hullámhossz-tartományban. Ezt a sugárzást ráadásul a környezô tárgyak, a hegesztett fém felülete vissza is verhetik. A védelem érdekében a hegesztônek az arcot jól árnyékoló hegesztôpajzsot kell használnia, amelyben a szemet hatékonyan védô, megfelelôen megválasztott fokozatszámú, a helyén jól rögzített fényszûrô lemez van, vagy automatikusan sötétedô vagy állandó fokozatú szûrôvel van ellátva. MÛKÖDÉSI ELV: A modern automata fejpajzsok a mai értelemben már nemcsak a szem és az arc védelmét foglalják magukban, hanem komplett megoldást kínálnak fej-, légzés-, hallásvédelemmel kombinálva. A könnyebb anyagok használata csökkentette a nyakra és gerincre nehezedô terhelést, ezzel növelve a hegesztô kényelmét és fizikai tûrôképességét. A hagyományos fejpajzsokkal *1 szemben a sokszori lebillentésbôl adódó nyakfájás kiküszöbölhetô. A hegesztôpisztoly pozicionálása egyszerûbbé válik és megszûnnek a varrat melletti ívgyújtási nyomok. Az automata fejpajzsokat gyártó cégek hosszú évek tapasztalataira építve rájöttek, hogy nagyobb látótérrel és kiváló optikai minôséggel (1. ábra) rendelkezô pajzsok megkönnyítik a hegesztô szem-kéz koordinációját *2. Ezáltal növekedhetett a varratok minôsége és csökkenhetett a köszörülésre, újrahegesztésre fordított idô költsége. (1. ábra) A rossz fényviszonyok okozta hegesztési hibák (varratporozitás, varrathiány) egy része megelôzhetô. Ennek egyik alapfeltétele a HBSZ (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) által elôírt üzemi megvilágítás erôssége, min. 300 lux, hogy a hegesztô el tudja végezni a varratainak önellenôrzését és esetleges javítását, bár az MSZ EN ISO *3 szerint a varratok szemrevételezéses vizsgálata során 500 lux az ajánlás. Az automata fejpajzsok kiválasztása során az alábbi két fô szempontot kell figyelembe venni: optikai minôség (1. ábra), látótér mérete (1. kép). FOLYTATÁS A 7. OLDALON.

7 7 oldal Jármû Kft., Kutatás-fejlesztés 7 *1., Állandó optikai védelmet adó fejpajzs. Hegesztés elôtt vagy után, a kitekintôablak átláthatatlan. *2., Szem-kéz koordináció: a szem és a kéz együttmûködése a különbözô mozgásformák kivitelezésekor. *3., MSZ EN ISO 17367:2011 Szemrevételezéses vizsgálat, felületi geometriai eltérések, deformációk. *4., Nem kifejezetten az ipari terhelésre fejlesztett, méretezett védôeszköz. A kiválasztás után, egy tesztidôszak (min. 1 hét) során fel kell mérnünk az adott fejpajzs megfelelôségét, ipari körülmények között. (1. kép) A Rába Jármû Kft.-ben többféle automata fejpajzs alkalmazott 2007 óta. Az összehasonlítás alapjául az ezen idôszak alatt gyûjtött tapasztalatok és adatok szolgálnak. A vizsgálódás két darab, 3M Speedglas 9100 pajzzsal kiegészült (szaggatott keretben), mivel a 9002-es szériát a gyártó ezzel a típus váltja le: Az üzemi tapasztalatok visszajelzése során a következô képet kapjuk élettartam szempontjából: Ha figyelembe vesszük a várható és tapasztalt élettartamot, az alábbi adatokat is szem elôtt kell tartanunk. Az összehasonlítás alapjául a 3M Speedglas 9100xx beszerzési ára szolgál. Rövid távon a barkács *4 hegesztôpajzsok vétele költséghatékonyság szempontjából kedvezôbb ugyan, de nagyon gyors az elhasználódása. Ezzel szemben a 3M pajzsok beszerzési ára, magas ugyan, de egy jól mûködô, hosszú élettartamú és nem utolsósorban a dolgozók által is elfogadott és bevált fejpajzsot kapunk. Közelítsük meg a kopó-fogyó alkatrészek költségei szempontjából, melyek lehetnek: külsô-, belsô védôplexi, nedvszívó homlokpánt, háromrészes fül és nyakvédô. A viszonyítás alapját a 3M termékek 2011-es évi fogyasztása adja. Az ábrából jól látható, hogy a hegesztôk elôszeretettel használják a 3M termékeit más gyártók pajzsaihoz, holott a 3M pajzsok száma nem emelkedett 2007 novembere óta és az éves hegesztôhuzal-felhasználás sem indokolja ezt a növekedést. Az automata fejpajzsok nap mint nap ki vannak téve a füstök, szikrák, a hô és a természetes elhasználódás igénybevételének. Ezért különös tekintettel kell odafigyelni a hegesztôkazetta karbantartására, tisztántartására. Kizárólag mikroszálas törlôkednôvel szabad tisztítani, mert bármely más tisztítóeszköz megkarcolhatja, ezzel használhatatlanná téve azt. Így megôrizhetjük átláthatóságát és még hosszabb ideig szolgálhatja a vállalat és a hegesztôk igényeit! TÁLOS TAMÁS, HEGESZTÔ MESTER Forrás: Hegesztési zsebkönyv, COKOM Mérnökiroda Kft. Miskolc 2003 http: gtehmv.hu http: solutions.3mmagyar.hu http: esab.hu RÁBA MAGAZIN A RÁBA JÁRMÛIPARI HOLDING LAPJA A MUNKATÁRSAK ÉS A PARTNEREK SZÁMÁRA. FELELÔS KIADÓ: D. MARTONICZ SZILVIA A RÁBA NYRT. MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA A LAPCOM ZRT. (9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A) FELELÔS SZERKESZTÔ: POMARANSKI LUCA TERVEZÔSZERKESZTÔ: SUDÁR ÉVA MUNKATÁRSAK: HANCZ GÁBOR, LACZÓ BALÁZS, SUDÁR ÁGNES, TÓTH GYULA FOTÓ: H. BARANYAI EDINA SZERKESZTÔSÉG: 9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A TELEFON: , FAX: NYOMÁS: PALATIA NYOMDA ÉS KIADÓ KFT., GYÔR A RÁBA NYRT. KOMMU- NIKÁCIÓS SZERVEZETE: 9027 GYÔR, MARTIN U. 1. TELEFON:

8 8 oldal 8 Alkatrész Kft., Sárvár, Mór S árváron a Deutz ékszíjtárcsák felfutása magával hozta a kapacitások felülvizsgálatát. A lean megismerése egyfajta ösztönzést adott a leanfilozófia módszereinek alkalmazására gyárunkban. Elsôként az ékszíjtárcsák összes árbevételének a húsz százalékát dolgoztuk ki az erre a célra létrehozott teamben. A folyamatokat a beszerzéstôl a kiszállításig felülvizsgáltuk. A teamgyûléseken kiosztott, illetve begyûjtött feladatok elvégzése után a jövô állapotot egy önmagát húzó és irányító folyamattá alakítottuk át tudtuk meg Pénzes Lászlótól. Az üzemvezetô elmondta, hogy a belsô logisztika fejlesztésének lehetôségét figyelembe véve, ennek megfelelô gurulós raklap-alvázakkal sikerült a viszonylag nagy össztömegû ládákat hatékonyan és balesetmentesen, egyik mûvelettôl a másikhoz mozgatni. A lean gyártási folyamatban benne rejlik az 5 S alkalmazása is, amit párhuzamosan építettek ki. A terület gépeinek hatékonyabb kihasználása, megfelelô supermarketek al- Ékszíjtárcsagyártás a Lean Manufacturinggal kalmazása és a ciklusidôk felülvizsgálata optimálisabbá tette az érték áramlását a folyamatokon belül. Mindazonáltal a termékcsoport mûveleteinek összefésülésével a SMED-et is sikerült fejleszteni, és ezek hatására a minôség javulását, az átállások között a selejtek csökkenését értük el. A lean alapelveit követve, hogy beszédesebb legyen hozzánk a gyár, Andon jelzôtáblákat helyeztünk ki a jobb gépkihasználtság azonnali tettenéréséért. Az elsô Lean Manufacturing lezárása, sikere után hisz a Deutz vevôkiszolgálása is javult már a második és harmadik leanfolyamat kialakításán dolgozunk párhuzamosan, miután a gembán is látják, érzik dolgozóink, hogy ez egy stabilabb, jobb életminôséget biztosító folyamat lesz a munkahelyen, és hiszem, hogy így a családjaink körében is mondta el magazinunknak Pénzes László. Szervezeti változás a Jármûalkatrész Kft.-nél A Rába Jármûalkatrész Kft. HR- és gazdasági igazgatói pozícióját október 1-jé-tôl Boros Ildikó tölti be. Boros Ildikó több mint 15 éve dolgozik a móri gyárban, korábban kontrollerként, majd móri HR- és gazdasági vezetôként tevékenykedett. Az október 1-jei szervezeti változás következtében a Rába Jármûalkatrész Kft. humán-erôforrás- és kontrollingszervezeteinek közvetlen irányítása tartozik hozzá a társaság móri és sárvári gyárában egyaránt. Az újonnan megválasztott vezetô feladata a gyakran változó gazdasági környezetben a jogszabályoknak, szakmai szabályzatoknak megfelelô stratégiai és üzleti tervezési, költséggazdálkodási, számviteli, pénzügyi, kontrollingtevékenység irányítása mellett a HR-rendszerek mûködtetése, az emberi erôforrások hasznosításával, fejlesztésével összefüggô feladatok ellátása. Boros Ildikó a kft. móri és sárvári gyáraiban végzett tevékenységek szorosabb összehangolására törekszik, egységesítésre, emellett költséghatékony mûködésre a feladatok összevonásával és a tulajdonosi érdekek szem elôtt tartásával. BOROS ILDIKÓ

9 9 oldal Jármû Kft. 9 Év végi hajrá két fontos projektünknél KÉSZÜLNEK A KATONAI JÁRMÛVEK ÉS KÉSZÜL AZ EURO6 MIDI ALVÁZ IS A JÁRMÛ KFT.-NÉL KUTI ISTVÁN A VÍZHÛTÔ RENDSZER CSÖVEZÉSÉT ELLENÔRZI. ERDÉLYI SÁNDOR AZ OLAJAT TÖLTI FEL. JÓFEJÛ FLÓRIÁN AZ ALVÁZ LÉGFÉK- CSÖVEIT SZERELI. SZAKÁL LAJOS A VILLAMOS BE- KÖTÉST VÉGZI AZ EURO6-ON. FEHÉR LÁSZLÓ A FELÉPÍTMÉNYT RÖGZÍTI A KATONAI JÁRMÛVÖN. ÖSSZEHANGOLT CSAPATMUNKA SZÜKSÉGES A SIKERHEZ.

10 10 HR A Rába is várta a hallgatókat a Széchenyi-egyetemi állásbörzén A nyitott pozíciók mellett szakmai gyakorlati helyekkel, a Practing és az ösztöndíjprogram nyújtotta lehetôségekkel várta a Rába azokat a hallgatókat, akik ellátogattak november elején a Széchenyi István Egyetemen megrendezett állásbörzére. A rendezvényen kiemelt szerepet kapott a vállalat utánpótlási programja, melynek keretében a Rába akár a tudományos fokozat megszerzéséig támogatja a mûszaki pályát választó diákok, hallgatók szakmai felkészülését. A résztvevôket mentorprogram és ösztöndíjjuttatás várja. Az együttmûködést megalapozó megállapodást tavaly nyáron írta alá az egyetem és a Rába, melyhez csatlakozott két helyi szakközépiskola is. Bár az ôszi állásbörzére idén kevesebben látogattak el, mint a tavaszi rendezvényre, mégis számos hallgató pályázott gyakorlati helyeinkre, ill. jelentkezett adatbázisunkba önéletrajz leadásával. A legnagyobb érdeklôdés a Rába Ösztöndíj Program szakmunkásvonala iránt mutatkozik, de az egyetemi hallgatók- kal is folyamatosan erôsítjük a kapcsolatot. A nappali képzésben részt vevôk számára szakmai gyakorlati lehetôséget is kínál a Rába, ez hathetes idôszakot jelent a mérnökök esetében, míg gazdasági területen tizenkét hetet töltenek a vállalatnál a hallgatók. Ajánljuk még a három hónapos Practing-gyakorlatot végzôs mérnököknek, akik a Széchenyi István Egyetem Practing Irodáján keresztül jutnak el hozzánk. Az eddigi visszajelzések alapján azt mondhatjuk, a gyakorlati programok fogadtatása kedvezô a hallgatók körében. Ezt mutatja az is, hogy a nálunk gyakorlatot szerzô diákok nagy arányban térnének vissza hozzánk gyakornokként, vagy egy nyitott pozícióba, mint vállalati munkatárs. Pénzügyi extrák kedvezménnyel Ha valaki egyetlen autót vesz családi használatra, az általában jól körülnéz a piacon, és alaposan tájékozódva megtalálja a számára elérhetô legjobb ajánlatot. Ám ha valaki egy egész flottát vásárol, az jóval nagyobb kedvezményt kaphat, mint az egyéni vásárlók. A Rába Jármûipari Holding Zrt. és az UniCredit Bank között novemberben aláírt együttmûködésnek köszönhetôen mostantól valamennyi Rába-dolgozó kedvezményesen juthat extra pénzügyi szolgáltatásokhoz az UniCreditnél. A kedvezményes szolgáltatásokról szólva azt tartom a legfontosabbnak, hogy egyedi, személyes tanácsadással segítjük a dolgozókat mondja Kozma Balázs, az UniCredit gyôri fiókjának vezetôje. Minden szükséges információt megadunk a hozzánk forduló ügyfelünknek, hogy pénzügyeirôl jól döntsön. Például ha csökkenteni szeretné banki költségeit, ha elônyösebb számlacsomagot választana a meglévônél. De a partneri tanácsadás kiterjed a megtakarítások biztonságos elhelyezésének kérdésére vagy a hitelfelvételre is. Milyen konkrét kedvezményeket kínálnak a Rába dolgozóinak? Többféle kedvezményes számlacsomagot kínálunk, ezek mindegyike több, visszavonásig tartó akciónk keretében díjmentes szolgáltatást is tartalmaz. Szintén visszavonásig tartó akciónk keretében további extra a díjmentes bankkártyás vásárlás vagy a kedvezô feltételekkel igényelhetô, internetes vásárlásra is alkalmas PayPass bankkártya. De a családtagok is élvezhetik az együttmûködés elônyét: a dolgozók 18 és 26 év közötti gyermekei számára pedig kedvezményes kondíciókkal kínáljuk UniCredit Partner TrendY számlacsomagunkat. Aki pedig vonzónak találja elônyös számlacsomagjainkat, de más banknál folyószámlahitel-kerete van, aminek elônyeirôl nem szeretne lemondani, annak a keret áthozatalára is lehetôsége van. Bankszámlája megnyitását követôen azonnal igényelhet folyószámlahitel-keretet az UniCredit Banknál, így a korábbi számlavezetô bankjánál fennálló hitelkeretét pozitív hitelbírálat és szerzôdéskötés esetén kiválthatja, így kényelmesebbé, átláthatóbbá válhatnak a pénzügyei. Aki szeretne hozzájutni az UniCredit kínálta kedvezményekhez, annak mit kell tennie? Kollégáink rendszeresen fogadóórát tartanak számukra a Rába területén. A gyôri telephelyen szerdánként és 16 óra között várják az érdeklôdôket a személyportán, de örömmel látjuk a dolgozókat az Árpád út 45. és a Budai út 1. (Gyôr Árkád) szám alatti fiókjainkban is. Móron decembertôl szintén szerdánként lesznek elérhetôek kollégáink, míg Sárváron csütörtöki napokon délutánonként lesz lehetôség személyes tanácsadásra. Aki pedig azt szeretné, azzal kérésére mobilbankáraink veszik fel a kapcsolatot. Mobilbankáraink: Berényiné Sarkadi Zsuzsanna ( ) és Barnáné Király Szilvia ( ). Tisztelt pénztártagjaink! Tájékoztatjuk önöket, hogy a Rába Nyugdíjpénztár ügyfélfogadási rendje év végén az alábbiak szerint alakul: Utolsó munkanap: december 20. (péntek) Elsô munkanap: január 6. (hétfô) Felhívjuk azon tagjaink figyelmét, akik szeretnének élni az adókedvezmény igénybevételének lehetôségével, hogy a munkanapok alakulását figyelembe véve tegyék meg befizetéseiket. Adóigazolást csak a december 31-ig a folyószámlánkon jóváírt összegrôl tudunk kiállítani. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk! A PÉNZTÁR DOLGOZÓI

11 Jubiláló dolgozóink 40 ÉVE A RÁBÁNÁL Tarró Zoltán, Futómû kft., karbantartó Sághi József, Futómû kft., cellavezetô 35 ÉVE A RÁBÁNÁL Sali István Sándor, Jármûalkatrész kft. Sárvár, esztergályos Fekete Vilmos, Futómû kft., hegesztô Szabó Zoltán, Futómû kft., szerszámkészítô Tóth Zoltán, Futómû kft., szerszámkészítô 30 éve a Rábánál Seer Dénes, Futómû kft., karbantartó 20 ÉVE A RÁBÁNÁL Karner László, Jármûalkatrész kft. Mór, gépkezelô Kovács Sándor, Futómû kft., NC-forgácsoló Auer László, Rába Futómû Kft., forgácsoló Samodai Zsolt, Futómû kft., NC-forgácsoló Borsó Miklós, Futómû kft., NC-forgácsoló Reider Ottó, Futómû kft., raktáros 15 ÉVE A RÁBÁNÁL Csizmadia Katalin, Jármû kft., üzletfejlesztési és ellátásilánc-vezetô Nekrológok A RÁBA FUTÓMÛ KFT FEBRUÁRI JUBILÁNSAI: 40 ÉVE A RÁBÁNÁL Erlicz István, Futómû kft., karbantartó Fekete Dénes, Futómû kft., karbantartó Kôhalmi Sándor, Futómû kft., karbantartó Rajki Gyula, Futómû kft., karbantartó Vicha Károly, Futómû kft., karbantartó 35 ÉVE A RÁBÁNÁL Nagy László, Futómû kft., lakatos Sági József, Futómû kft., hegesztô-lángvágó 30 ÉVE A RÁBÁNÁL Gunyhó Péter, Futómû kft., hôkezelôüzemeltetô I. 25 ÉVE A RÁBÁNÁL Csáki István, Futómû kft., mûszaki elôadó Mészáros Zoltán, Futómû kft., karbantartó 15 ÉVE A RÁBÁNÁL Kása István, Futómû kft., hôkezelô-üzemeltetô I. Major László, Futómû kft., villamossági munkakör Molnárné Krokker Hajnalka, Futómû kft., raktáros Varga László, Futómû kft., gyártmányfejlesztô ÜRESEN MARADT EGY SZÉK November 21-én a bértárgyalásokat elôkészítô ülésen üresen maradt egy szék. A Rába Nyrt. vezetôi és az érdekképviseletek tisztségviselôi napirend elôtt egyperces néma megemlékezést tartottak Sándor László, az üzemi tanács közelmúltban elhunyt elnöke tiszteletére. Sándor László tizenhét évesen, március 3-án lépte át elôször az akkori Magyar Vagon- és Gépgyár kapuját. A szerszámüzemben helyezkedett el köszörûsként. Régi, nagy tudású szakemberektôl tanult, szorgalmának köszönhetôen egyre felelôsségteljesebb munkát bíztak rá vezetôi. Menetköszörûsként precíziós idomszerek, nagy pontosságot igénylô menetfúrók és bonyolult csigamenetek kerültek ki a keze alól. Munkáját mindig a legnagyobb odaadással, gondossággal végezte. Kollégái és felettesei elismerték és megbecsülték munkáját. Számos kitüntetésben részesült, többek között a Munka Érdemrend bronz fokozatával, valamint Rábamester címmel is büszkélkedhetett. Szakmai munkáján túl mindig nagy odafigyeléssel fordult munkatársai problémái felé. Segítôkész, önzetlen ember volt, aki szervezôkészségével mind szûkebb, mind tágabb értelemben vett kollégáit összetartotta. Egészen a kezdetektôl aktívan részt vett a MVG üzemi tanácsának munkájában, késôbb a Rába Futómû Kft. üzemi tanácsának elnökeként tevékenykedett több cikluson keresztül, egészen napjainkig. Az üzemi tanács elnökeként mindig a munkavállalók érdekeit tartotta szem elôtt és odaadóan képviselte érdekeiket. Szakszervezeti tisztségviselôként rengeteg programot, rendezvényt szervezett, amelyek közös emlékei azóta is élénken élnek mindnyájunkban. Utolsó útjára közvetlen családján kívül elkísérték a vállalat vezetôi, egykori és jelenlegi kollégái, barátai, valamint az érdekképviselet tisztségviselôi is. Pótolhatatlan ûrt hagyott maga után, hiányát nap mint nap érezzük. Emlékét örökké megôrizzük! Megrendülten tudatjuk, hogy Halász Kálmán, a Rába Bástya Kft. munkatársa hirtelen jött betegség után, életének 61. évében elhunyt. Halász Kálmán elsô és egyetlen munkahelye a Rába volt, kezdetben a futómûgyártás területén, késôbb a protokollportán, illetve a személyportán dolgozott. Szerette a Rábát és kollégáit, kollégái éppúgy szerették ôt. Pontos, megbízható, segítôkész munkatárs volt, akire mindig lehetett számítani. Felesége, két fia és hét unokája, rokonok, barátok és munkatársak gyászolják. Emlékét megôrizzük! HR Tudásklub indult vezetôknek Az MNV Zrt. a kezelésébe tartozó társaságok még hatékonyabb, eredményesebb és átláthatóbb gazdálkodásának elômozdítása érdekében Tudásklubot indított felsô-, illetve humánpolitikai vezetôk számára. A kezdeményezés célja, hogy elôsegítse a vállalatok közötti tudásmegosztást és az együttmûködés fejlesztését. A Tudásklub munkájába a Rába is bekapcsolódott. Júliusban a pécsi egyetemen megrendezett találkozón Vissi Ferenc HR-igazgató a munkaerô-megtartásról tartott elôadást. Októberben a legnagyobb állami foglalkoztatók (MVM, MÁV, posta, Szerencsejáték Zrt.) HR-vezetôit és az MNV Zrt. humánpolitikai és szervezetfejlesztési igazgatóját láttuk vendégül a Rábánál. Az élô kapcsolat megteremtése segíti egy olyan szakmai hálózat létrehozását, amely a gyakorlatban leginkább használható tudás átadását és egy nyitott, szakmai együttmûködést biztosít. A vállalatot és az itt zajló HR-munkát Vissi Ferenc és Steszli Ádám mutatta be, majd a szakmai megbeszélést követôen a vendégek megtekintették a Technológiai Centrumot és gyárlátogatáson vettek részt, felkeresték a kovácsüzemet, a es csarnokot és a Jármû Kft.-t is. Év végi leállások A Rába Futómû Kft. és a holdingközpont december 20. és január 5. között tartja év végi leállását. A leltározásra kijelölt napok: december 21. és december 23. A Rába Jármû Kft.-nél az üzemszünet december 21-én veszi kezdetét, január 6-án indul újra a termelés. A leltározási feladatokat december 19-én és 20-án végzik az érintett kollégák. Móron december 23. és január 1. között lesz leállás. A vállalatnál december 21-én tartanak leltárt. Sárváron december 20. az év utolsó munkanapja, a munkát január 6-án kezdi meg a vállalat. A leltár várható idôpontja: december A szabadság idôtartamára mindenkinek jó pihenést és feltöltôdést kívánunk! Jogosítványt akciósan! Karácsonyi akciót hirdet a 4x4 Schreiner Autósiskola a Rába dolgozóinak. A január 31-ig beiratkozott munkatársak és a velük egy háztartásban élô hozzátartozóik elsôsegélytanfolyami díját elengedjük személygépkocsi (B), illetve motorkerékpár (A1, A2, A) kategóriákra történô jelentkezés esetén. Bôvebb információ: További elérhetôségek: vagy Cím: Gyôr, Tihanyi Árpád út (a Gyôr Plaza mellett). 11

12 12 oldal 12 Ünnep Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk!

www.raba.hu Rába Járműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft.

www.raba.hu Rába Járműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft. Rába Járműipari Holding NyRt. Rába Járműipari Holding NyRt. H-9027 Győr, Martin u. 1., Hungary Levelezési cím: H-9002 Győr, Pf.:50. Tel.: 00 36 96 622 600; Fax: 00 36 96 624 069 E-mail: raba@raba.hu Rába

Részletesebben

Fejlesztési projektjeink eredményei

Fejlesztési projektjeink eredményei Fejlesztési projektjeink eredményei 1 www.bosch.hu Fejlesztési projektjeink eredményei 2 Miskolc Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 2003 nyarán alakult,

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III. RÉSZ A VÁLLALATOK ÁLTAL ALKALMAZOTT STRATÉGIÁVAL, A SZOLGÁLTATÁS- PORTFÓLIÓVAL ÉS IT-FEJLESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS MEGKÉRDEZÉS

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

Tartalom. 2007-2. Programok 3. Projektek 4. Szolgáltatások. 5. Együttműködések

Tartalom. 2007-2. Programok 3. Projektek 4. Szolgáltatások. 5. Együttműködések Tartalom 2007-2. Programok 3. Projektek 4. Szolgáltatások 1. Benchmarking 2. Adatbázis 3. Megtakarítási Klub 4. Honlap 5. Marketing 5. Együttműködések Készítette: Kabács Zoltán 1. lap 2007.01.18. 2.1 Tréningek

Részletesebben

XXI. Magyar Minőség Hét 2012. Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft.

XXI. Magyar Minőség Hét 2012. Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft. XXI. Magyar Minőség Hét 2012 Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft. Pár Gondolat magamról Nyeste Zsolt Gépészmérnök 4235 Napja dolgozom a Grundfosnál Közel 10 évet

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014.

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. Pécs, 2015. március 26. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja, hogy a Tőzsdére bevezetett társaságok 2005. évtől kezdődően az összevont

Részletesebben

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél Gyakornoki álláslehetőségek a -nél A gyakorlat helye:, Hatvan (gépjármű elektronika üzletág) A gyakorlat időtartama: 2-6 hónap, vagy akár több Elméletbõl már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatot

Részletesebben

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek:

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek: SZE-GYŐR Rólunk A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak Campus területe: 101.724 m 2 Képzési területek: műszaki, informatikai, jogi, igazgatási, gazdasági, pedagógiai egészségügyi, szociális, zeneművészeti

Részletesebben

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE 2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE KIT TEKINTÜNK TEHETSÉGNEK? 26/11/2014 Page 1 KI A TEHETSÉG KIK PÁLYÁZHATNAK A BONAFARM CSOPORTBAN? VEZETŐI SZAKEMBER - Lelkesedés, erős teljesítmény

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

Nemzetközi szakmai gyakorlat tapasztalatai

Nemzetközi szakmai gyakorlat tapasztalatai Nemzetközi szakmai gyakorlat tapasztalatai Csontos-Hoffer Katalin HR Vezető 2014.10.31. Busch Hungária Kft. H-9027 Győr, Martin u. 1. www.busch-hungaria.hu Áttekintés A Busch-Hungária Kft. bemutatása A

Részletesebben

Lendületet adott a BCR az Erste Bank első félévének 25 százalékkal nőtt az osztrák csoport adózás előtti eredménye

Lendületet adott a BCR az Erste Bank első félévének 25 százalékkal nőtt az osztrák csoport adózás előtti eredménye Lendületet adott a BCR az Erste Bank első félévének 25 százalékkal nőtt az osztrák csoport adózás előtti eredménye FŐBB PÉNZÜGYI EREDMÉNYEK 1 (A nemzetközi számviteli szabályok IFRS alapján) Bécs, július

Részletesebben

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek Sajtószolgálat 14. július 8. 14. július 8. Tisza Andrea B&P Consulting Tel.: (+36-1) 349-2939 Fax: (+36-1) 269-2504 E-mail: andrea.tisza@braunpartners.hu Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a

Részletesebben

Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára

Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára Manfred Schulz 2014. május 27. Kezdetben pusztán egy vízió volt 2 A Mercedes-Benz kecskeméti gyárának bemutatása és mára, íme

Részletesebben

A szervezeti innováció alapjai. EPCOS Kft. A TDK Group Company SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014

A szervezeti innováció alapjai. EPCOS Kft. A TDK Group Company SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014 A szervezeti innováció alapjai EPCOS Kft. SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014 Világpiaci szinten vezető elektronikai vállalat Alapítás éve, székhelye: 1935. Tokió Tokyo Denki Kagaku TDK Létszám:

Részletesebben

Szervezeti és működési audit

Szervezeti és működési audit Szervezeti és működési audit LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Szervezeti és működési audit A gazdasági környezet

Részletesebben

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Tartalom A Jövő Internetről röviden a várható fejlődés Az EU Jövő Internet stratégiája Hazai pályázatok A Platform

Részletesebben

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyákra vonatkozóan

Részletesebben

ARKCONSULTING KFT. Tájékoztató KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK számára

ARKCONSULTING KFT. Tájékoztató KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK számára ARKCONSULTING KFT. Tájékoztató KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK számára Sz KOCKÁZAT BIZTONSÁG SZAKÉRTELEM BEVEZETŐ Egy jól működő vállalkozás elengedhetetlen alappillére az átlátható, hatékony, és mérhető

Részletesebben

Reflecting Excellence

Reflecting Excellence SMG / SMR Hungary Bt. cégismertető Az SMR (Samvardhana Motherson Reflectec) Hungary Bt. az SMG (Samvardhana Motherson Groupe) indiai telephelyű cégcsoport tagja. Az SMG világviszonylatban 140 telephellyel

Részletesebben

Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben érdemes részt venni

Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben érdemes részt venni News From Aon Médakapcsolatok: Hering Orsolya orsolya.hering@hewitt.com 06-20-978-5080 Azonnal közölhető Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben

Részletesebben

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető!

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető! Lajstromszám: AL-1017 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET F.ny.t.sz.: 01-0271-04 TRÉNING AJÁNLATAINK Ahol nem csak papír szerezhető! MLE bemutatása A Magyar Logisztikai Egyesület tizenkilenc éves fennállása során

Részletesebben

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek EvaSys MISKOLCI EGYETEM Válasz jelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse

Részletesebben

Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály

Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály A teljesítmény alapú munkavállalói ösztönzés Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály Az ösztönzésről... Motivációról akkor beszélhetünk,

Részletesebben

Német részvény ajánló

Német részvény ajánló Német részvény ajánló Mario Draghi január végi bejelentésével biztossá vált, hogy nagy mennyiségű tőke (60 milliárd /hó) érkezik az európai piacokra legalább 2016 szeptemberéig. Ennek jótékony hatásai

Részletesebben

GEDIA Magyarország KVP terület bemutatása TRK

GEDIA Magyarország KVP terület bemutatása TRK GEDIA Magyarország KVP terület bemutatása TRK KVP terület felépítése és célja [A fejlesztési tevékenységeket kultúrává és állandóvá tenni] Napi problémák megoldása Gyorsan kivitelezhető fejlesztések Dolgozói

Részletesebben

Válaszok a Levegő Munkacsoport által feltett kérdésekre

Válaszok a Levegő Munkacsoport által feltett kérdésekre A Levegő Munkacsoportnak a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumhoz intézett kérdéseire az Autóbusz Rekonstrukciós Programiroda az alábbi válaszokat adta. Válaszok a Levegő Munkacsoport által feltett

Részletesebben

Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása. 2015. április 22.

Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása. 2015. április 22. Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása 2015. április 22. Mi hozott össze bennünket? azonos tevékenység mindnyájan forgácsolással foglalkoztunk azonos probléma a szakemberek elfogytak - utánpótlás

Részletesebben

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása Dr. Bakonyi Péter és Dr. Sallai Gyula Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013. június

Részletesebben

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Egyetem-város-ipar együttműködések a Széchenyi István Egyetem példáján

Egyetem-város-ipar együttműködések a Széchenyi István Egyetem példáján Egyetem-város-ipar együttműködések a Széchenyi István Egyetem példáján TÖMBÖLY TEODÓRA MRTT XII. VÁNDORGYŰLÉSE 2014. NOVEMBER 28. Előadás felépítése Általános nemzetközi kitekintés, környezet, tendenciák,

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Dr. Bakonyi Péter Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Nemzetközi kitekintés q Az elmúlt 30 évben

Részletesebben

Kiválósággal Győrért díj

Kiválósággal Győrért díj Kiválósággal Győrért díj Projektmegbeszélés 08.30 Regisztráció 09.00 Köszöntő, EduTax Kft prezentációja (Molnár Albert) 09.30 SMR program visszajelzések összegzése (Szabó Kálmán) 09.45 Kiválóság modell

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Siba Ignác, Irányító Hatóság Új Széchenyi Terv 1. Foglalkoztatás Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés: Stratégia alkotás Kitörési pontok meghatározása

Részletesebben

Testre szabható cafeteria megoldások

Testre szabható cafeteria megoldások Testre szabható cafeteria megoldások teljesítmény Növelje vállalata teljesítményét, és csökkentse HR adminisztrációját a Sodexo megoldásával! A különböző szolgáltató, illetve gyártó tevékenységet végző

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

ARKCONSULTING KFT. Tájékoztató NAGYKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK számára

ARKCONSULTING KFT. Tájékoztató NAGYKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK számára ARKCONSULTING KFT. Tájékoztató NAGYKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK számára Sz KOCKÁZAT BIZTONSÁG SZAKÉRTELEM BEVEZETŐ Egy jól működő vállalkozás elengedhetetlen alappillére az átlátható, hatékony, és mérhető

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

A jövő hídja 2013. Budapest Győr Szeged Debrecen

A jövő hídja 2013. Budapest Győr Szeged Debrecen 2013 A JÖVŐ HÍDJA A jövő hídja 2013 Budapest Győr Szeged Debrecen (TERVEZET) kiemelt támogatóink A 2011. és 2012. évi rendezvényeken Összefoglaló Immáron harmadik alkalommal rendezzük meg Magyarország

Részletesebben

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete veszport.hu 2014.05.16.15:31 Új, korszerű 1332 négyzetméteres üzemcsarnokot avattak pénteken Veszprémben a Transmoduls Tervező és Gyártó Kft telephelyén. A gazdasági

Részletesebben

CSR Hungary Díj 2015. - pályázati útmutató. w ww. cs rhun gary. e u

CSR Hungary Díj 2015. - pályázati útmutató. w ww. cs rhun gary. e u CSR Hungary Díj 2015 - pályázati útmutató w ww. cs rhun gary. e u TARTALOM 1. A mérhető felelősség útján... 3 2. Információk, adatok a CSR Hungary Díj 2015-höz... 2.1 Infografika az eddigi pályázók adatai

Részletesebben

A Tradíció Önkéntes Nyugdíjpénztár bemutatkozik leendő Munkáltatójának. 2015. év

A Tradíció Önkéntes Nyugdíjpénztár bemutatkozik leendő Munkáltatójának. 2015. év A Tradíció Önkéntes Nyugdíjpénztár bemutatkozik leendő Munkáltatójának 2015. év Témáink A Tradíció Nyugdíjpénztárt életre hívó gondolat Alaposan leszorított költségek A választás szabadsága: kettős nyugdíjpénztári

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben. Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó 2014.01.23.

Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben. Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó 2014.01.23. Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó 2014.01.23. Előzmények 1999. OMFB Kooperációs Kutató Központ program, mely a tudomány, a kutatás,

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke 1. Az előrelátó, átfogó szemléletű terméktervezésről 1972. Budapest, vezetőképzés III. évf. 9. sz. 2. A terméktervezésről és szervezéséről a vállalatban 1972.

Részletesebben

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank Magyarország a lakossági megtakarítási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Kiadja: Rail Cargo Hungaria Zrt. Marketing és kommunikáció 2013. június 21.

Kiadja: Rail Cargo Hungaria Zrt. Marketing és kommunikáció 2013. június 21. Kiadja: Rail Cargo Hungaria Zrt. Marketing és kommunikáció 2013. június 21. A Rail Cargo Hungaria Zrt. munkatársat keres Értékesítési szakelőadó pozícióba Fő feladatai: Fuvarigényes árualapok feltárása,

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Név Cél Pályázhatnak Elszámolható költségek Támogatás technológiafejlesztés GOP-2.1.1/A Közép-Magyarországi Régió felfüggesztve! Komplex vállalati technológiafejlesztés

Részletesebben

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2009. június 26. 1. oldal 1 A

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

i-sint új kenőanyagcsalád a vezetés élményéért agip.hu

i-sint új kenőanyagcsalád a vezetés élményéért agip.hu i-sint új kenőanyagcsalád a vezetés élményéért agip.hu i-sint eni i-sint: személygépjármű kenőanyagok az enitől Minden motornak szüksége van a megfelelő kenőanyagra, amely védelmet nyújt és fokozza a teljesítményét.

Részletesebben

The Leader for Exceptional Client Service HOTEL ÉS INGATLAN TANÁCSADÁS. Az ötlettől a sikeres projekt lezárásáig egy fedél alatt!

The Leader for Exceptional Client Service HOTEL ÉS INGATLAN TANÁCSADÁS. Az ötlettől a sikeres projekt lezárásáig egy fedél alatt! The Leader for Exceptional Client Service HOTEL ÉS INGATLAN TANÁCSADÁS Az ötlettől a sikeres projekt lezárásáig egy fedél alatt! A BDO VILÁGSZERTE A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló,

Részletesebben

0,183%, min. 190 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,234%, min. 245 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,183%, min. 190 Ft. + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,132%, min.

0,183%, min. 190 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,234%, min. 245 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,183%, min. 190 Ft. + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,132%, min. NEM ÉRTÉKESÍTETT FORINT PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLACSOMAGOK DÍJAI Közzététel: 2015. szeptember 1. napján Hatályos: 2015. szeptember 2. napjától A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV.

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H rugalmas számlacsomagról tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H rugalmas számlacsomagról tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H rugalmas számlacsomagról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit, legjobb tulajdonságait

Részletesebben

2012 / nyár III. évfolyam 2.szám. seasons

2012 / nyár III. évfolyam 2.szám. seasons 2012 / nyár III. évfolyam 2.szám seasons 01 02 MIÉRT JÓ, a Dockyard törzsvevőknek? seasons Változatos nyári élmények! Sokszor pont azért szeretünk valamit, mert változik. Változik a divat, változik az

Részletesebben

1. Számviteli beszámoló: 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása: A beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként megtekinthető. 1.2. Könyvvizsgálat: Az alapítvány nem könyvvizsgálatra kötelezett 1.3.

Részletesebben

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2011. május 26. 1. oldal 1 A TÁRSASÁG

Részletesebben

Szponzorációs és kiállítási lehetőségek

Szponzorációs és kiállítási lehetőségek Szponzorációs és kiállítási lehetőségek az ország legnagyobb logisztikai és beszerzési találkozóján Bizalom és együttműködés. A fenntarthatóság záloga. A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Solingen 19. március 2013. Sikertörténet. Felhasználói jelentés. Üzemi eszközöket gyártó vállalkozás Acélról Alumíniumra vált

Solingen 19. március 2013. Sikertörténet. Felhasználói jelentés. Üzemi eszközöket gyártó vállalkozás Acélról Alumíniumra vált Solingen 19. március 2013 Sikertörténet Felhasználói jelentés Üzemi eszközöket gyártó vállalkozás Acélról Alumíniumra vált Görgősoros FiFo állvány a szereldében Üzemi eszközöket gyártó vállalkozás Acélról

Részletesebben

K&H Bank innovatív szolgáltatása szállodák és éttermek számára

K&H Bank innovatív szolgáltatása szállodák és éttermek számára K&H Bank innovatív szolgáltatása szállodák és éttermek számára Tubai Csilla K&H Bank Bankkártya elfogadás vezetője MSZÉSZ Közgyűlés 2013.05.09.Kecskemét tartalom a K&H Bank a K&H Bank bankkártya elfogadás

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS KIEMELT PARTNEREK RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS KIEMELT PARTNEREK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS KIEMELT PARTNEREK RÉSZÉRE Piaci helyzet: Állandó változás az autójavító piacon Életben maradás= alkalmazkodó képesség mértéke Életben maradás=folyamatosan jól meghozott döntések

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

A Borsodi Műhely Kft. gépalkatrész gyártó középvállalat, győri telephelyére, Hőkezelő segédmunkás munkakörbe. munkatársat keres.

A Borsodi Műhely Kft. gépalkatrész gyártó középvállalat, győri telephelyére, Hőkezelő segédmunkás munkakörbe. munkatársat keres. A gépalkatrész gyártó középvállalat, győri Hőkezelő segédmunkás munkakörbe Hőkezelésre előkészített és már hőkezelt munkadarabok mozgatása, készülékekre helyezése A tevékenységhez előírt dokumentációs

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk!

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! ÉVES JELENTÉS 2012 KÖSZÖNTŐ Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! 2012. kihívásokkal teli évnek bizonyult a hazai biztosítótársaságok számára. A válság újabb áldozatokat követelt, s a biztosítási piac

Részletesebben

A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1

A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1 2002. ELSÕ ÉVFOLYAM 3. SZÁM 51 SKULTÉTY LÁSZLÓ A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1 Az utóbbi idõben erõsödött a háztartások lakásépítési, -vásárlási, valamint -felújítási hajlandósága. Azok a háztartások,

Részletesebben

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat 404 milliárd forinttól esett el a hazai kkv-szektor tavaly az elavult eszközök miatt Továbbra is visszafogott a magyar

Részletesebben

Megnevezés Erste Kolléga Forint Bankszámla Erste Kolléga Extra Forint Bankszámla

Megnevezés Erste Kolléga Forint Bankszámla Erste Kolléga Extra Forint Bankszámla ERSTE MUNKAVÁLLALÓI BANKSZÁMLÁK DÍJAI ÉS JUTALÉKAI Közzététel: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015. július 1-től A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv.-ben előírt tájékoztatási

Részletesebben

2014-17 2014. április 30.

2014-17 2014. április 30. 2014-17 2014. április 30. Tartalom 1. JVSZ rendezvények 1.a. A JVSZ KKV Bizottságának a Külgazdasági Bizottsággal és a Tőkeexport Bizottsággal közös nyílt rendezvénye, 2014. május 6. 15.00 1.b Expat (minden)napok

Részletesebben

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai részére Az UniCredit Csoport Az UniCredit Csoport vezető

Részletesebben

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA A BPW-HUNGÁRIA KFT. GYAKORLATÁBAN

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA A BPW-HUNGÁRIA KFT. GYAKORLATÁBAN A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA A BPW-HUNGÁRIA KFT. GYAKORLATÁBAN A fiatalok foglalkoztatásának előmozdítása Közép-Kelet Európában Projekt szeminárium Novák Tibor HR Vezető Weöres Sándor Színház Szombathely,

Részletesebben

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Autóbuszgyártó Klaszter Budapest, 2010 augusztus 9. Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Magyar Autóbuszgyártó Klaszter 2010 áprilisában 31 magyar vállalat és a Budapesti Műszaki Egyetem Járműgyártás tanszéke

Részletesebben

VEZETÉS Az Egyetemi irányítási rendszer

VEZETÉS Az Egyetemi irányítási rendszer VEZETÉS Az Egyetemi irányítási rendszer MÚLT: Fokozatos struktúraváltás (szervezeti struktúra és a képzési terület bővítése, főiskola egyetemmé válása) Centralizált intézményi irányítás Főként a műszaki

Részletesebben

Magyar Nemzet: Eladták a Gardeniát 2011. augusztus 25.

Magyar Nemzet: Eladták a Gardeniát 2011. augusztus 25. Nyomtatott sajtó: Magyar Nemzet: Eladták a Gardeniát 11. oldal Megvásárolta a győri Gardenia Csipkefüggönygyár Nyrt. felszámolójától a márkanevet és a hozzá kapcsolódó jogokat a Rovitex Homedeco Group,

Részletesebben

Nemzetközi Innovációmenedzsment Tanácsadási szolgáltatás. OTP Hungaro-Projekt Kft.

Nemzetközi Innovációmenedzsment Tanácsadási szolgáltatás. OTP Hungaro-Projekt Kft. Nemzetközi Innovációmenedzsment Tanácsadási szolgáltatás OTP Hungaro-Projekt Kft. Vállalati célok, problémák Elég versenyképesek a termékeink? Hogyan javítsuk versenyképességünket? Hogyan növeljük az árbevételünket

Részletesebben

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Erősségeink Több mint 50 magasan képzett fejlesztési szakértő 700-800 vállalati ügyfél, 150 önkormányzat Több mint 90 Mrd Ft elnyert támogatás

Részletesebben

S C H E R M A N N -V ILL

S C H E R M A N N -V ILL SCHERMANN-VILL Üdvözöljük! Ön a SCHERMANN-VILL Kft bemutatkozó anyagát tartja kezében. Reméljük, sikerül Társaságunkról olyan reális képet alkotni, amely egy sikeres üzleti kapcsolat alapját képezheti.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.; 1067 Budapest, Eötvös utca 21. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

"Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen)

Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta. (Woody Allen) "Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen) Kapcsolt energiatermelés helyzete és jövője, MET Erőmű fórum, 2012. március 22-23.; 1/18 Kapcsolt energiatermelés

Részletesebben

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22.

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22. Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére 2013. november 22. Innovációs teljesítmény - EU Innovation Scoreboard 2013 Innovációs Alap A 2013-as kiírású pályázatok státusza (VKSZ integrált

Részletesebben

Önéletrajz. Szakdolgozat téma: Márkaélmény a sportklubok tekintetében, a Real Madrid példáján keresztül

Önéletrajz. Szakdolgozat téma: Márkaélmény a sportklubok tekintetében, a Real Madrid példáján keresztül Önéletrajz Személyes adatok Név: Vincze Dávid Születési idő: 1990.01.20. Lakcím: 9789, Sé, Rajki utca 11. E-mail: dave.vin20@gmail.com Telefonszám: 06/30 663 11 83 Tanulmányok Felsőoktatási tanulmányok:

Részletesebben

Forintban vezetett Akciós LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAGOK HIRDETMÉNYE. Érvényes 2015. március 1-jétől visszavonásig

Forintban vezetett Akciós LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAGOK HIRDETMÉNYE. Érvényes 2015. március 1-jétől visszavonásig Forintban vezetett Akciós LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAGOK HIRDETMÉNYE Érvényes 2015. március 1-jétől visszavonásig A hirdetményben található valamennyi számlacsomagban elhelyezett összeg az OBA által 100 000

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében Kiválóság Tavasz 2012 EFQM Kiválóság Nap Budapest, 2012. március 8. Szabó Kálmán, ügyvezető igazgató, az EFQM Nemzeti Partnerszervezete

Részletesebben

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén SONIMA Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén 1 Moduláris megoldások Manufacturing Gyártás Assembly Szerelés Industrial Ipari Cleaning tisztítás Warehousing Raktározás Logisztika Logistics

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

III. Országos Nagykereskedelmi és Gyártói Konferencia

III. Országos Nagykereskedelmi és Gyártói Konferencia a tavalyi, II. Országos Nagykereskedelmi és Gyártói Konferencia Mutassa be cégét és termékeit fejlett nagykereskedő és gyártó cégek vezetőinek és legyen a III. Országos Nagykereskedői és Gyártói Konferencia

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére.

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére. Ügyiratszám: 08-8/102-5/2010 Dátum: 2011. április 8. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: A PÉTÁV Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Melléklet: CD-n kiküldve E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

AZ ÚJ GENERÁCIÓK ELVÁRÁSAINAK MEGJELENÉSE A KIVÁLASZTÁSBAN

AZ ÚJ GENERÁCIÓK ELVÁRÁSAINAK MEGJELENÉSE A KIVÁLASZTÁSBAN AZ ÚJ GENERÁCIÓK ELVÁRÁSAINAK MEGJELENÉSE A KIVÁLASZTÁSBAN I. GENERÁCIÓS KÜLÖNBSÉGEK AZ X - Y - Z GENERÁCIÓK X generáció: 1965-1979 között születettek, ők a kulcsos gyerekek Y generáció: 1980-1994 között

Részletesebben