A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK KIADVÁNYAINAK ÉVI BIBLIOGRÁFIÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK KIADVÁNYAINAK 2008. ÉVI BIBLIOGRÁFIÁJA"

Átírás

1 A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK KIADVÁNYAINAK ÉVI BIBLIOGRÁFIÁJA Könyvek, folyóiratok 1. Állambiztonság és olimpia, A dokumentumokat válogatta, a bevezetıt és a jegyzeteket írta: KRAHULCSÁN ZSOLT MÜLLER ROLF TAKÁCS TIBOR. (Kiadja az) Állambiztonsági Szolgálatok Levéltára (és a) L Harmattan Kiadó. Budapest, p. ill. 2. Azért én Önnek sem igent, sem nemet nem mondtam Válogatás Slachta Etelka és Szekrényessy József leveleibıl. Ötödik kötet. Közreadja, jegyzetekkel ellátta, a bevezetıt írta, a személy- és helynévmutató készítette: KATONA CSABA. Szerkesztıbizottság: BANA JÓZSEF KATONA CSABA TURBULY ÉVA. (Kiadja a) Mediawave Alapítvány. Gyır, p. ill. 3. Azef levelei, = Piszma Azefa, Egy kettıs ügynök hagyatékából. Szerkesztette: KOLONTÁRI ATTILA LENGYEL GÁBOR. [MOSZT Könyvek, 2.] (Kiadja a) MOSZT ABTL. Pécs Budapest, p. 4. Baja mezıváros szerepe az évi szabadságharcban. I II. kötet. Összeállította, jegyzetekkel ellátta, a bevezetı tanulmány írta: KEMÉNY JÁNOS. [Forrásközlemények/Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, 11.] (Kiadja a) Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára. Kecskemét, I. kötet: p.; II. kötet: p. 5. BALOGH ISTVÁN: Szabolcs vármegye terhei a 17. század végén. Szerkesztette: KUJBUSNÉ MECSEI ÉVA. [Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai III. Tanulmányok, 17.] (Kiadja a) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár. Nyíregyháza, p. ill. 6. BENKİ SAMU: Documenta neglecta. Az évi erdélyi forradalom forrásait publikáló romániai akadémiai kiadványból kihagyott iratok. Szerkesztette: ZSUPOS ZOLTÁN. (Kiadja a) Magyar Országos Levéltár. Budapest, XX, 457 p. 7. Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I/3. Megyei levéltárak és forrásközlések. Fıszerkesztı: KOSÁRY DOMOKOS. (Kiadja az) Osiris Kiadó (és a) Magyar Országos Levéltár. Budapest, p. 8. Békés megye 1956-ban. 3/1. kötet. Szerkesztette: ERDMANN GYULA. [Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból, 25.] (Kiadja a) Békés Megyei Levéltár. Gyula, p. 9. Békés vármegye levéltára, Ismertetı leltár. Összeállította: KERESKÉNYINÉ CSEH EDIT. [Segédletek a Békés Megyei Levéltárból, 2.] (Kiadja a) Békés Megyei Levéltár. Gyula p. 10. Borsod vármegye közgyőlési és törvényszéki jegyzıkönyvei. I. kötet Közreadja: TÓTH PÉTER. A mutatókat készítette: BODNÁR TAMÁS. [Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei levéltári füzetek, 51.] (Kiadja a) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. Miskolc, p. 11. A budai mészárosok középkori céhkönyve és kiváltságlevelei. Szerkesztette: KENYERES ISTVÁN. A bevezetı tanulmányt írta: KUBINYI ANDRÁS. A céhkönyvet közzéteszi BARACZKA ISTVÁN kézirata alapján: KENYERES ISTVÁN SPEKNER ENIKİ SZENDE KATALIN; a latin nyelvő céhprivilégiumokat közéteszi: KIS PÉTER PETRIK IVÁN; a német nyelvő céhprivilégiumokat közzéteszi: GÉRA ELEONÓRA. [Források Budapest közép- és kora újkori történetéhez, 1.] (Kiadja) Budapest Fıváros Levéltára (és a) Budapesti Történeti Múzeum. Budapest, , [3] p. 14 t., ill. + 1 CD ROM 12. Budapesti negyed. Lap a városról. 16. évfolyam 1 2. szám. (2008. tavasz/nyár) Fıszerkesztı: GERİ ANDRÁS. Szerkesztı: MIHANCSIK ZSÓFIA Emancipáció. A kötetet szerkesztette: UJVÁRI HEDVIG. (Kiadja) Budapest Fıváros Levéltára. Budapest, p. ill. 13. Budapesti negyed. Lap a városról. 16. évfolyam 3. szám. (2008. ısz) Fıszerkesztı: GERİ ANDRÁS. Szerkesztı: MIHANCSIK ZSÓFIA. 61. Kosztolányi Dezsı Pesten és Budán. A kötetet szerkesztette: ZEKE GYULA. (Kiadja) Budapest Fıváros Levéltára. Budapest, p. ill. 14. Budapesti negyed. Lap a városról. 16. évfolyam 4. szám. (2008. tél) Fıszerkesztı: GERİ ANDRÁS. Szerkesztı: MIHANCSIK ZSÓFIA. 62. Pesti utca Kosztolányi Dezsı. A kötetet szerkesztette: ZEKE GYULA. (Kiadja) Budapest Fıváros Levéltára. Budapest, p. ill. Levéltári Szemle, 59. (2009) 4. sz

2 Kaszás Marianne 15. Családok, családfák, generációk. Szerkesztette: BANA JÓZSEF KATONA CSABA. [Mediawave Konferenciák, I.] (Kiadja a) Magyar Országos Levéltár, Gyır Város Levéltára (és a) Mediawave Alapítvány. Budapest, p. 16. DÁVID FERENC GODA KÁROLY THIRRING GUSZTÁV: Sopron belvárosának házai és háztulajdonosai, Szerkesztı: TURBULY ÉVA. (Kiadja) Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára. Sopron, [2009!] 461 p. ill. 26 számozott kép. 17. Debrecen város magisztrátusának jegyzıkönyvei, Az eredeti latin nyelvő szöveget fordította: SZENDINÉ ORVOS ERZSÉBET. [A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai, 40.] Sorozatszerkesztı: RADICS KÁLMÁN. (Kiadja a) Hajdú-Bihar Megyei Levéltár. Debrecen, p. 18. DERDÁK FERENC KISS GÁBOR: Térképi adatok Vas megye történeti földrajzához. Szombathely és környéke, (Kiadja a) Panniculus Régiségtani Egylet (és a) Vas Megyei Levéltár. Szombathely, p., 24 db térk. 19. DOMINKOVITS PÉTER: Gyır város tanácsülési és bírósági jegyzıkönyveinek regesztái. V. kötet [Városi Levéltári Füzetek, 11.] Sorozatszerkesztı: BANA JÓZSEF. (Kiadja) Gyır Megyei Jogú Város Levéltára. Gyır, [9] p. ill. 6 számozatlan kép. 20. A Don partjáig és vissza. Emlékek és fényképek a magyar királyi 2. hadsereg évi hadmőveleteirıl. Szerkesztette: VAJDA FERENC. (Kiadja a) Puedlo Kiadó. Nagykovácsi, p. 21. DRESKA GÁBOR: A pannonhalmi konvent hiteleshelyi mőködésének oklevéltára ( ). [A Gyıri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások, 8.] (Kiadja a) Gyıri Egyházmegyei Levéltár. Gyır, Egyek falukönyve, Közreadja: BÁNKINÉ MOLNÁR ERZSÉBET. [A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai, 39.] Sorozatszerkesztı. RADICS KÁLMÁN. Debrecen, p. 23. Erdélyi Okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez. III. kötet Jegyzetekkel közzéteszi HEGYI GÉZA és W. KOVÁCS ANDRÁS közremőködésével: JAKÓ ZSIGMOND. [A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok, 47.] (Kiadja a) Magyar Országos Levéltár. Budapest, p. 24. Élményeim és véleményeim. Válogatás verebi Végh Gyula irathagyatékából, A dokumentumokat válogatta, jegyzetekkel ellátta, a mutatókat készítette: MAYER LÁSZLÓ TÓTH KÁLMÁN. Közreadja: BAJZIK ZSOLT. (Kiadja a) Vasi Múzeumbarát Egyesület. Szombathely, p. ill. 25. FAKÁSZ TIBOR: Esztergom 1956-os históriája. 2. átdolgozott, bıvített kiadás. (Kiadja a) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára (és) Esztergom Város Önkormányzata. Esztergom, p. ill. 16 darab iratmásolat. 26. FARAGÓ TAMÁS: A múlt és a számok. Pest Buda és környéke népessége és társadalma a századba. [Várostörténeti tanulmányok] (Kiadja) Budapest Fıváros Levéltára. Budapest, ,[2] p. ill. 27. FAZEKAS ÁRPÁD: Adatok a fogászat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei történetéhez. [A Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai III. Tanulmányok, 15.] (Kiadja a) Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Levéltár. Nyíregyháza, p. 28. FEISZT GYÖRGY: Szent Márton útja Balatonfelvidéken át a Vág völgyéig. (Kiadja a) Szombathely város Tourinform iroda. Szombathely, p. ill. 29. FEISZT GYÖRGY: Via Moravia. Szent Márton útja Nyugat-Szlovákián és Magyarországon át. (Kiadja a) Szombathely város Tourinform iroda. Szombathely, p. ill. 30. FODOR ISTVÁN: A vajdasági levéltár magyar provenienciájú fondjai és állagai 1918-ig. Szerkesztette: APRÓ ERZSÉBET. [A Kárpát-medence levéltári forrásai, I. Fond- és állagjegyzékek, 3.] (Kiadja a) Magyar Levéltárosok Egyesülete (és) Budapest Fıváros Levéltára. Budapest, p. 31. Források a Békés megyei cigányság történetéhez. Dokumentumok a Békés Megyei Levéltárból, Válogatta és sajtó alá rendezte: KERESKÉNYINÉ CSEH EDIT. [Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból, 24.] (Kiadja a) Békés Megyei Levéltár. Gyula, p. 32. Források a Muravidék történetéhez. Szöveggyőjtemény. I. kötet ; 2. kötet Szerkesztette: MAYER LÁSZLÓ MOLNÁR ANDRÁS./Viri za zgodovino Prekmurja. Zbirka dokumentov

3 A magyarországi levéltárak kiadványainak évi bibliográfiája zvezek , 2. zvezek Ured.: MAYER LÁSZLÓ MOLNÁR ANDRÁS. Szombathely Zalaegerszeg: Vas Megyei Levéltár, Zala Megyei Levéltár p. + 2 térk., ill; 376 p. + 3 térk., ill. 33. GARADNAI ZOLTÁN: Iratok a magyar francia kapcsolatok történetéhez ( ). (Kiadja a) Gondolat Kiadó (és a) Magyar Országos Levéltár. Budapest, p. 34. GECSÉNYI LAJOS: Gazdaság, társadalom, igazgatás. Tanulmányok a kor újkor történetébıl. Szerkesztette: KATONA CSABA. (Kiadja) Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára (és) Gyır Megyei Jogú Város Levéltára. Gyır, p. 35. GUTHEIL JENİ: Az Árpád-kori Veszprém. 3. kiadás. [Monográfiák és forráskiadványok Veszprém történetébıl, 1.] Kiadó: LICHTNECKERT ANDRÁS. Veszprém, p. 36. HALMOS SÁNDOR: Szatmár vármegye zsidósága. [A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai III. Tanulmányok, 16.] (Kiadja a) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár. Nyíregyháza, p. ill. 37. Héderváry-kodex: Mátyás király leveleskönyve a Héderváry család egykori könyvtárából. Hasonmás kiadás. Készült a Magyar Országos levéltárban ırzött DL jelzető példány alapján. A mellékletben RÁCZ GYÖRGY: A Héderváry-kodex hasonmás kiadása c. tanulmánya. Közreadja a Magyar Országos Levéltár. Budapest, p. + 4 melléklet 38. A hódmezıvásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve, Helytörténeti tanulmányok. Szerkesztette: KOVÁCS ISTVÁN VARSÁNYI ATTILA. (Kiadja a) Máyer Nyomda & Könyvkiadó. Hódmezıvásárhely, p. ill. 39. JALSOVICS ALADÁR: Balatonfüred gyógyhely és kirándulási helyei képekkel illusztrálva. Szerkesztette és a bevezetı tanulmányt írta: LICHTNECKERT ANDRÁS. [LA Könyvtár, 7.] Balatonfüred, p. 40. Jeles napok, ünnepi események a Duna-Tisza közén. Kiállításvezetı. A katalógus összeállította: SÓBER PÉTER MUDRI ANDOR. (Kiadja a) Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára. Kecskemét, p. ill. 41. KARDOS FERENC: Veszedelmes habok között látszatik életünk forogni. Források a zalai cigányság 18. századi történetéhez. Szerkesztette: KAPILLER IMRE. [Zalai Győjtemény 65.] (Kiadja a) Zala Megyei Levéltár. Zalaegerszeg, p. + mell. Térkép. 42. KÁLDY-NAGY GYULA: A szegedi szandzsák települései, lakosai és török birtokosai 1570-ben. (Délalföldi évszázadok, 24.) Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ. (Kiadja a) Csongrád Megyei Levéltár. Szeged, p. + 1 térk. mell. 43. A Kalocsai Érseki Kincstár ismertetı füzet. Szerkesztette, a szöveget írta és fényképeket készítette: LAKATOS ADÉL AKATOS ANDOR. [Kalocsai Fıegyházmegyei Győjtemények kiadványai, 5.] (Kiadja a) Kalocsai Érseki Kincstár. Kalocsa, , valamennyi oldal színes, képekkel illusztrált. 44. KENYERES ISTVÁN: Uradalmak és végvárak. A kamarai birtokok és a törökellenes határvédelem a 16. századi Magyar Királyságban. [Habsburg történeti monográfiák, 2. Sorozatszerkesztı: GERİ ANDRÁS.] (Kiadja az) Új Mandátum Kiadó. Budapest, p. ill. 1 térk. 45. KIS JÓZSEF: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, Abaújszántói, Edelényi és Encsi Járás. [Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Levéltári Füzetek, 47.] (Kiadja a) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. Miskolc, p. 46. KÓSA LÁSZLÓ: A gyulai református egyház története. 2.,változatlan kiadás. [Gyulai füzetek, 17.] (Kiadja a) Békés Megyei Levéltár. Gyula, p. 47. KUBINYI ANDRÁS: Tanulmányok Budapest középkori történetérıl, kötet. [Várostörténeti tanulmányok.] (Kiadja) Budapest Fıváros Levéltára. Budapest, kötet. 327 p.; 2. kötet. 382 p. 48. LABÁDI LAJOS: Szentes díszpolgárai, (Kiadja) Szentes Város Önkormányzata. Szentes, p. ill. 49. Lackner Kristófnak, mindkét jog doktorának rövid önéletrajza/vitae Christophori Lackner I. U. D. Hominis, brevis consignatio. A szöveget gondozta és fordította, a jegyzeteket, a bevezetı tanulmányt és a mutatókat készítette: TÓTH GERGELY. [Sopron Város Történeti Forrásai/Quellen zur Geschichte de Stadt Ödenburg, C. sorozat, 5. kötet.] Sorozatszerkesztı: SZENDE 91

4 Kaszás Marianne KATALIN TURBULY ÉVA. (Kiadja a) Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára. Sopron, p. 50. Lelkipásztori jelentések, Szerkesztette: MÓZESSY GERGELY. [Források a Székesfehérvári Egyházmegye történetébıl. III. Sorozatszerkesztı: MÓZESSY GERGELY.] (Kiadja a) Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár. Székesfehérvár, p. 51. Levéltári Közlemények. A Magyar Országos Levéltár folyóirata. 79. évfolyam. Fıszerkesztı: GECSÉNYI LAJOS. Szerkesztı: REISZ T. CSABA. Felelıs szerkesztı: KATONA CSABA. (Kiadja a) Magyar Országos Levéltár. Budapest, , XXII. p. 52. Levéltári Szemle. A Magyar Levéltárosok Egyesülete, a Magyar Országos Levéltár és az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa negyedéves folyóirata. Fıszerkesztı: HORVÁTH J. ANDRÁS. Felelıs szerkesztı: CSÓTI CSABA. 58. évfolyam 1. szám. (Kiadja a) Magyar Levéltárosok Egyesülete (a) Magyar Országos Levéltár (és az) Önkormányzati Levéltárak Tanácsa. Budapest, Levéltári Szemle. A Magyar Levéltárosok Egyesülete, a Magyar Országos Levéltár és az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa negyedéves folyóirata. Fıszerkesztı: HORVÁTH J. ANDRÁS. Felelıs szerkesztı: CSÓTI CSABA. 58. évfolyam 2. szám. (Kiadja a) Magyar Levéltárosok Egyesülete (a) Magyar Országos Levéltár (és az) Önkormányzati Levéltárak Tanácsa. Budapest, Levéltári Szemle. A Magyar Levéltárosok Egyesülete, a Magyar Országos Levéltár és az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa negyedéves folyóirata. Fıszerkesztı: HORVÁTH J. ANDRÁS. Felelıs szerkesztı: CSÓTI CSABA. 58. évfolyam 3. szám. (Kiadja a) Magyar Levéltárosok Egyesülete (a) Magyar Országos Levéltár (és az) Önkormányzati Levéltárak Tanácsa. Budapest, p. 55. LICHTNECKERT ANDRÁS: Az arácsi szılıhegy és szılıhegyi önkormányzat története. (Mikrotörténelem) Doktori értekezés. [LA Könyvtár, 8.] Balatonfüred, p. 56. LICHTNECKERT ANDRÁS: A balatonfüredi szılıhegy és szılıhegyi önkormányzat története. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 39.] (Kiadja a) Balatonfüred Városért Közalapítvány. Balatonfüred, p. 57. LICHTNECKERT, ANDRÁS: Die Geschichte des türkischen Hauses, des türkischen Gerichtes und der Familie Prépost von Alsóörs. Fordította: V. SZABÓ LÁSZLÓ. [LA Bibliothek, 6.] Balatonfüred, p. 58. LICHTNECKERT ANDRÁS: Écsy László balatonfüredi fürdıigazgató naplója, [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 41.] (Kiadja a) Balatonfüred Városért Közalapítvány. Balatonfüred, p. 59. LOSONCZY TÓTH ÁRPÁD: Egy boldog menyasszony levelei. Felelıs szerkesztı: BANA JÓZSEF. (Kiadja) Gyır Megyei Jogú Város Levéltára. Gyır, p. ill. 60. Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények, 6. Fıszerkesztı: UJVÁRY GÁBOR. Felelıs szerkesztı: KEREKES DÓRA. (Kiadja a) Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet, (a) Klebesberg Kunó Alapítvány, (a) Magyar Országos Levéltár, (a) Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (és az) Országos Széchényi Könyvtár. Budapest, p. 61. Magyar Királyi Gazdasági Akadémia, Dokumentumok a keszthelyi agrárfelsıoktatás történetébıl. Összeállította: PİR CSILLA ZSIDI VILMOS. [A Pannon Egyetem Georgikon Mezıgazdaságtudományi Kar kiadványa, 1.] (Kiadja a) Pannon Egyetem Georgikon Mezıgazdaságtudományi Kar. Keszthely, p. ill. 62. A Magyar Szocialista Munkáspárt budapesti ideiglenes vezetı testületeinek jegyzıkönyvei kötet. Szerkesztette, az elıszót és a bevezetı tanulmány írta: KOLTAI GÁBOR RÁCZ ATTILA. [Budapest Fıváros Levéltára forráskiadványai, 10.] (Kiadja) Budapest Fıváros Levéltára. Budapest, kötet november március p.; 2. kötet április május p. 63. Megtorlások évszázada. Politikai terror és erıszak a huszadik századi Magyarországon. Szerkesztette és a szöveget gondozta: SZEDERJESI CECÍLIA. (Kiadja a) Nógrád Megyei Levéltár (és az) 1956-os Intézet. Salgótarján/Budapest, ill. 64. Memoria rerum. Tanulmányok Bán Péter tiszteletére. Szerkesztette: OBORNI TERÉZ Á. VARGA LÁSZLÓ. (Kiadja a) Heves Megyei Levéltár. Eger, p. ill. részben színes. 92

5 A magyarországi levéltárak kiadványainak évi bibliográfiája 65. A Monarchia levéltári öröksége. A Badeni egyezmény létrejötte ( ). Szerkesztette és a bevezetı tanulmány írta: RESS IMRE. (Kiadja a) Magyar Országos Levéltár. Budapest, LXIV, 440 p. 66. Nagy Ferenc második és harmadik kormányának minisztertanácsi jegyzıkönyvei, november május 31. Szerkesztette, a jegyzeteket és a bevezetı tanulmányt írta: SZÜCS LÁSZLÓ G. VASS ISTVÁN. [A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok, 46.] (Kiadja a) Magyar Országos Levéltár. Budapest, p. 67. Neoreneszánsz építészet Budapesten. Budapest Fıváros Levéltára kiállítása, szeptember 15. december 19. A kiállítás anyagát összeállította és a katalógust szerkesztette: CSÁKI TAMÁS HIDVÉGI VIOLETTA RITOÓK PÁL. (Kiadja) Budapest Fıváros Levéltára. Budapest, p. ill. 68. OLÁH TAMÁS: Zemplén levéltára: Sátoraljaújhely. Szerkesztette: DOBROSSY ISTVÁN. (Kiadja a) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. Miskolc, p. 12 t. ill. 69. Oppidum Csongrád, Helytörténeti Évkönyv. Szerkesztette: GEORGIÁDES ILDIKÓ SEBESTYÉN ISTVÁN. (Kiadja az) Oppidum Csongrád Alapítvány. Csongrád, ill. 70. Rendszerváltás és Kádár-korszak: távolodás és közelítés. Szerkesztette: MAJTÉNYI GYÖRGY SZABÓ CSABA. A Magyar Országos Levéltár által Budapesten október között megrendezett IV. Országos Jelenkortörténeti konferencia szerkesztett anyaga. (Kiadja az) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (és a) Kossuth Könyvkiadó. Budapest, p. 71. ROZS ANDRÁS: Pécs és Baranya 1956-ban. Baranyai történelmi közlemények, 3. [A Baranya Megyei Levéltár Évkönyve, 2008.] Sorozatszerkesztı: ÓDOR IMRE. (Kiadja a) Baranya megyei Levéltár, p. 72. SARUSI KISS BÉLA: A természet által megerısített vár. Murány végvár és uradalma a 16. század második felében. Szerkesztette: OROSS ANDRÁS.[Disszertációk Budapest Fıváros Levéltárából, 1. Sorozatszerkesztı: Á. VARGA LÁSZLÓ] (Kiadja) Budapest Fıváros Levéltára. Budapest, p. ill. 73. SÁRY ISTVÁN: A városszépítı. Válogatott cikkek, tanulmányok Gyır város és a megye múltjából. Szerkesztette: BANA JÓZSEF BORBÉLY JÁNOS NÉMA SÁNDOR. [Életutak I.] (Kiadja) Gyır- Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára (és) Gyır Megyei Jogú Város Levéltára. Gyır, ill. 10 színes oldal. 74. Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv, 38. Szerkesztette: BİSZE SÁNDOR. (Kiadja a) Somogy Megyei Levéltár. Kaposvár, 2007.[2008.!] 334 p. ill. 75. SZABÓ BENCE: Adalékok Izsák történetéhez [Porta könyvek.] (Kiadja a) Farkas Galéria Bt. Kecskemét, p. ill. 76. SZABÓ FERENC: Két és fél évszázad az Alföld történetébıl. Válogatott tanulmányok. Szerkesztette: ERDÉSZ ÁDÁM. [Dél-alföldi évszázadok, 25.] Sorozatszerkesztı: BLAZOVICH LÁSZLÓ. (Kiadja a) Csongrád Megyei Levéltár (és a) Békés Megyei Levéltár. Szeged, p. ill. 77. Szabolcs-szatmár-beregi levéltári évkönyv, XVIII. Dr. Nagy Ferenc levéltár-igazgatónak ajándékba. Szerkesztette: KUJBUSNÉ MECSEI ÉVA. [A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai I. Évkönyvek, 18.] (Kiadja a) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár. Nyíregyháza, p. ill. 78. D. SZAKÁCS ANITA: Medizingeschichtliche Testamente des Jahrhunderts, Gesellschaftgeschichtliche Quellen des Sanitatswesens der Stadt Ödenburg aus der Frühen Neuzeit/ századi orvostörténeti vonatkozású végrendeletek, a kor újkori Sopron város egészségügyének társadalomtörténeti forrásai. (Kiadja a) Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára. Sopron, p. 79. SZÁMVÉBER NORBERT: Páncélosok a Felvidéken, (Kiadja a) Puedlo Kiadó. Nagykovácsi, p. 80. SZENTPÉTERY IMRE: Az Árpád-házi hercegek, hercegnık és a királynék okleveleinek kritikai jegyzéke. Szerkesztette: ZSOLDOS ATTILA. [A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok, 45.] (Kiadja a) Magyar Országos levéltár. Budapest, p. 81. Szívvel és tettel. Tanulmányok Á. Varga László tiszteletére. Szerkesztette: HORVÁTH J. ANDRÁS. (Kiadja a) Nógrád Megyei Levéltár. Budapest Salgótarján, p. ill. 93

6 Kaszás Marianne 82. SZÖGI LÁSZLÓ VARGA JÚLIA: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára/Das Archiv de Lorand- Eötvös-Universitat Budapest/University Archive of the Loránd Eötvös University Budapest. (kiadja a) ELTE Levéltára. Budapest, p. 83. TRINGLI ISTVÁN: A Perényi család levéltára, [A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok, 44.] (Kiadja a) Magyar Országos Levéltár. Budapest, p. 84. Turul. A Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Országos Levéltár és a Magyar Heraldikai és 2008/1. füzet. (Kiadja a) Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Országos Levéltár és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság. Budapest, p. ill. 85. Turul. A Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Országos Levéltár és a Magyar Heraldikai és 2008/2. füzet. (Kiadja a) Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Országos Levéltár és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság. Budapest, p. ill. 86. Turul. A Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Országos Levéltár és a Magyar Heraldikai és 2008/3. füzet. (Kiadja a) Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Országos Levéltár és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság. Budapest, p. 87. Turul. A Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Országos Levéltár és a Magyar Heraldikai és 2008/4. füzet. (Kiadja a) Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Országos Levéltár és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság. Budapest, p. 88. TÜSKÉS ANNA: Magyarországi diákok a Bécsi Egyetemen, [Magyarországi diákok a középkori egyetemeken, 1. Sorozatszerkesztı: SZÖGI LÁSZLÓ] (Kiadja az) ELTE levéltára. Budapest, p. 89. Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv, Fıszerkesztı: Á. VARGA LÁSZLÓ. (Kiadja) Budapest Fıváros Levéltára. Budapest, p. 90. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények. A Vas megyei honismereti mozgalom folyóirata. 34. évfolyam. 1. szám. Fıszerkesztı: MAYER LÁSZLÓ. (Kiadja a) Vas Megyei Levéltár. Szombathely, p. 91. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények. A Vas megyei honismereti mozgalom folyóirata. 34. évfolyam. 2. szám. Fıszerkesztı: MAYER LÁSZLÓ. (Kiadja a) Vas Megyei Levéltár. Szombathely, p.+1 térk. 92. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények. A Vas megyei honismereti mozgalom folyóirata. 34. évfolyam. 3. szám. Fıszerkesztı: MAYER LÁSZLÓ. (Kiadja a) Vas Megyei Levéltár. Szombathely, p. 93. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények. A Vas megyei honismereti mozgalom folyóirata. 34. évfolyam. 4. szám. Fıszerkesztı: MAYER LÁSZLÓ. (Kiadja a) Vas Megyei Levéltár. Szombathely, p. 94. VONYÓ ANITA: Orci. (Kiadja ) Orci Község Önkormányzata. Orci, p. ill. 95. A zalavári és a kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái, Fordította, a mutatót készítette, szerkesztette: BILKEI IRÉN. [Zalai Győjtemény, 64.] (Kiadja a) Zala Megyei Levéltár. Zalaegerszeg, p. 96. Zounuk, 23. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve. Szerkesztette: FÜLÖP TAMÁS. (Kiadja a) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár. Szolnok, p. ill. Elektronikus kiadványok 97. ArchivNet. Történeti források Online. A Magyar Országos Levéltár elektronikus folyóirata. Felelıs szerkesztı: KATONA CSABA. Szerkesztık: MAJTÉNYI GYÖRGY ÓLMOSI ZOLTÁN OROSS ANDRÁS. 8. évfolyam szám [www.archivnet.hu] 98. A Békés Megyei Levéltár térképei. A térképek adatai feltárta: KERESKÉNYINÉ CSEH EDIT. (Kiadja a) Békés Megyei levéltár. Gyula, DVD ROM 94

7 A magyarországi levéltárak kiadványainak évi bibliográfiája 99. Betekintı. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának internetes folyóirata. Fıszerkesztı: TAKÁCS TIBOR. Szerkesztık: CSEH GERGİ BENDEGÚZ KRAHULCSÁN ZSOLT MÜLLER ROLF S. VARGA KATALIN. 2. évfolyam szám [www.betekinto.hu] 100. A budai mészárosok középkori céhkönyve és kiváltságlevelei/zunftbuch und Privilegien der Fleischer zu Ofen aus dem Mittelalter. (Kiadja) Budapest Fıváros levéltára. Budapest, CD ROM 101. Források a Muravidék történetéhez. Szöveggyőjtemény. 1. kötet ; 2. kötet Szerkesztette: MAYER LÁSZLÓ MOLNÁR ANDRÁS./Viri za zgodovino Prekmurja. Zbirka dokumentov [Ured.: MAYER LÁSZLÓ MOLNÁR ANDRÁS] Szombathely Zalaegerszeg: Vas Megyei Levéltár, Zala Megyei Levéltár CD ROM 102. Megrendült a világ. A Nagy Imre és társai elleni per hangfelvétele és szó szerinti leirata. Szerkesztette: HANÁK GÁBOR SZABÓ CSABA. (Kiadja a) Magyar Országos Levéltár, (az) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Országos Széchenyi Könyvtár Történeti Interjúk Tára (és a) Kossuth Kiadó. Budapest, CD ROM Összeállította: KASZÁS MARIANNE november 27-én Nyíregyházán HENZSEL ÁGOTA fılevéltáros bemutatta a levéltár legújabb kincsét, a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakmai Kollégiuma támogatásával magánszemélytıl megvásárolt, leleszi konvent által 1473-ban kiadott oklevelet, majd Dr. BALOGH ISTVÁNra, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár 2007-ben elhunyt egykori igazgatójára Dr. NAGY FERENC c. levéltár-igazgató emlékezett. Ezt követıen ZÁBORSZKY LÁSZLÓNÉ BALOGH RÉKA olvasott fel részletet BALOGH ISTVÁNNÉ DÁVID GABRIELLA kiadásra váró emlékiratából, majd a levéltár munkatársainak titkos szavazása alapján az intézményért legtöbbet tevınek járó, évente (ebben az évben második alkalommal) kiosztott Balogh István-díjat Dr. NAGY FERENC c. levéltár-igazgató vette át. DORETHEE JANETZKE-WENZEL asszony, a Német Szövetségi Köztársaság budapesti nagykövete december 3-án látogatást tett a Magyar Országos Levéltárban, ahol Prof. Dr. GECSÉNYI LAJOS fıigazgató fogadta, és tájékoztatta az intézmény történetérıl és munkájáról. 95

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

Idézettségi mutató (Citációs index) Hermann Róbert

Idézettségi mutató (Citációs index) Hermann Róbert Idézettségi mutató (Citációs index) Hermann Róbert Tudományos könyvek Egyszerzıs mővek A rendırminiszter és a Zichy-gyémántok. História Klub Füzetek - Fejér Megyei Levéltár Kiadványai. Székesfehérvár,

Részletesebben

DR. KENYERES ISTVÁN. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26.

DR. KENYERES ISTVÁN. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. DR. KENYERES ISTVÁN Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Adatok Szem. ig. szerinti név: Dr. Kenyeres István Tibor Lakcím: 1078 Budapest, István u. 26. II. 14. Telefon: 06-309190388 E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu

Részletesebben

B/1. Melléklet a szakmai önéletrajzhoz. Draskóczy István mőveinek jegyzéke 1

B/1. Melléklet a szakmai önéletrajzhoz. Draskóczy István mőveinek jegyzéke 1 B/1. Melléklet a szakmai önéletrajzhoz Draskóczy István mőveinek jegyzéke 1 I. Könyv a/ lektorált - A magyar nép története 1526-ig. Budapest, 1990. Ikva Kiadó. 103. /Korszerő történelem fiataloknak/. (1990.

Részletesebben

Állománygyarapodás. 2015. január

Állománygyarapodás. 2015. január Állománygyarapodás 2015. január Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. Hegyháti örökségtár : helytörténeti dolgozatok a Vasi-Hegyhátról. Szerk. Zágorhidi Vasvár : Vasi-Hegyhát Területfejlesztési

Részletesebben

GyMJV. Győr MeGyei JoGú Város

GyMJV. Győr MeGyei JoGú Város GyMJV Győr MeGyei JoGú Város LeVéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A G ya r o r s z á G levélt á r A i G y ő r MeGyei JoGú váro s levélt á r A A kiadványt támogatta: Írta Lengyel Eszter

Részletesebben

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap,

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap, Bibliográfia 1. Ransanus és Mátyás király Egyetemi szakdolgozat. Kézirat. Szeged, 1967. 2. Ransanus és Magyarország Bölcsészdoktori disszertáció. Szeged, 1969. 3. Megjegyzések egy XVI. századi hun történethez

Részletesebben

Publikációk és hivatkozások jegyzéke. A magyar katonai elit 1938-1945. Bp. 1987. Magvetı Könyvkiadó, 272 old. Recenziók:

Publikációk és hivatkozások jegyzéke. A magyar katonai elit 1938-1945. Bp. 1987. Magvetı Könyvkiadó, 272 old. Recenziók: Publikációk és hivatkozások jegyzéke K Ö N Y V E K: A magyar katonai elit 1938-1945. Bp. 1987. Magvetı Könyvkiadó, 272 Recenziók: Dombrády Lóránd: Szakály Sándor. A magyar katonai elit 1938-1945. Kritika,

Részletesebben

Az MNL Veszprém Megyei Levéltára szakkönyvtári gyarapodása 2012. évben

Az MNL Veszprém Megyei Levéltára szakkönyvtári gyarapodása 2012. évben Az MNL Veszprém Megyei Levéltára szakkönyvtári gyarapodása 2012. évben 100 éve született Balanyi Béla / 2011 Az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai dokumentumai / 2012 A 20. század egyház-

Részletesebben

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Dr. Bellon Tibor emlékének Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Összeállította: Elek György K a r c a g, 2003. Elıszó Közel másfél évtizede, hogy ezen összeállítás elızménye A Nagykunság

Részletesebben

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések. 1 DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.) KÖNYV, KÖNYVRÉSZLET 1. ZALAKAROS (Bp. 1986., magyar és német

Részletesebben

KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000. Válogatott bibliográfia ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK

KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000. Válogatott bibliográfia ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000 Válogatott bibliográfia Lisztes László emlékére 1999 ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK 717 1848-as nemzetőrök Heves és Külső-Szolnok vármegyében. Összeáll. bev., jegyz.: P. Kovács

Részletesebben

Ajánlott irodalom a magyarországi felsőoktatás 1945 előtti korszakának tanulmányozásához

Ajánlott irodalom a magyarországi felsőoktatás 1945 előtti korszakának tanulmányozásához Ajánlott irodalom a magyarországi felsőoktatás 1945 előtti korszakának tanulmányozásához Összefoglaló bibliográfiák Viczián János: A magyar egyetemi és főiskolai diáklapok bibliográfiája, 1857 1972. Bp.,

Részletesebben

DR. HALÁSZ IMRE. D épület III. em., 312. szoba +36(92)509-914, 509-917 +06/20/950-7303 halasz.imre@pszfz.bgf.hu

DR. HALÁSZ IMRE. D épület III. em., 312. szoba +36(92)509-914, 509-917 +06/20/950-7303 halasz.imre@pszfz.bgf.hu Név: Beosztás: DR. HALÁSZ IMRE főiskolai tanár Aktualizálva: 2012.02.28. Egység: Közgazdasági, Vállalkozási és Emberi erőforrások Tanszék Elhelyezés: Telefon: Mobil: E-mail: D épület III. em., 312. szoba

Részletesebben

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája Kazincbarcika 2010 A bibliográfia anyagát válogatta: MÁRKUS ZSUZSANNA (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya)

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 4. T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 Összeállította Sziráki

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

Az NKA Bizottságának általános érvényû ajánlása (2003. I. 20.) az egyedi bírálatok szûkítésérõl 267

Az NKA Bizottságának általános érvényû ajánlása (2003. I. 20.) az egyedi bírálatok szûkítésérõl 267 266 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az NKA Bizottságának általános érvényû ajánlása (2003. I. 20.) az egyedi bírálatok szûkítésérõl 267 Az NKA Bizottságának 2/2003. (III. 17.) számú határozata 268 Az NKA

Részletesebben

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 Soós Viktor Attila PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 1957. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Brenner

Részletesebben

Magyar Műemlékvédelem XII.

Magyar Műemlékvédelem XII. Magyar Műemlékvédelem XII. Magyar Műemlékvédelem XII. Bardoly István Műemléki bibliográfia 1991 2000 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest 2005 Maros Donkának (1948. március 18. 1994. szeptember 17.)

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1997

Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1997 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXV 383 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1997 Bényei Miklós BIBLIOGRÁFIÁK Balassa Iván irodalmi munkássága (1987 1996). = Európából Európába. Tanulmányok a

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

Ady Endre: Himfy dalai. In Uő: Színház. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980., 20 23. p.

Ady Endre: Himfy dalai. In Uő: Színház. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980., 20 23. p. Adattár TŐZSÉR PÉTER Kisfaludy Sándor bibliográfia Ács Anna: Kisfaludy Sándorné Szegedy Róza: gazdálkodó nagyasszony a 19. század elején. In A nők világa: Művelődés és társadalomtörténeti tanulmányok.

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben