A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK KIADVÁNYAINAK ÉVI BIBLIOGRÁFIÁJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK KIADVÁNYAINAK 2008. ÉVI BIBLIOGRÁFIÁJA"

Átírás

1 A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK KIADVÁNYAINAK ÉVI BIBLIOGRÁFIÁJA Könyvek, folyóiratok 1. Állambiztonság és olimpia, A dokumentumokat válogatta, a bevezetıt és a jegyzeteket írta: KRAHULCSÁN ZSOLT MÜLLER ROLF TAKÁCS TIBOR. (Kiadja az) Állambiztonsági Szolgálatok Levéltára (és a) L Harmattan Kiadó. Budapest, p. ill. 2. Azért én Önnek sem igent, sem nemet nem mondtam Válogatás Slachta Etelka és Szekrényessy József leveleibıl. Ötödik kötet. Közreadja, jegyzetekkel ellátta, a bevezetıt írta, a személy- és helynévmutató készítette: KATONA CSABA. Szerkesztıbizottság: BANA JÓZSEF KATONA CSABA TURBULY ÉVA. (Kiadja a) Mediawave Alapítvány. Gyır, p. ill. 3. Azef levelei, = Piszma Azefa, Egy kettıs ügynök hagyatékából. Szerkesztette: KOLONTÁRI ATTILA LENGYEL GÁBOR. [MOSZT Könyvek, 2.] (Kiadja a) MOSZT ABTL. Pécs Budapest, p. 4. Baja mezıváros szerepe az évi szabadságharcban. I II. kötet. Összeállította, jegyzetekkel ellátta, a bevezetı tanulmány írta: KEMÉNY JÁNOS. [Forrásközlemények/Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, 11.] (Kiadja a) Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára. Kecskemét, I. kötet: p.; II. kötet: p. 5. BALOGH ISTVÁN: Szabolcs vármegye terhei a 17. század végén. Szerkesztette: KUJBUSNÉ MECSEI ÉVA. [Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai III. Tanulmányok, 17.] (Kiadja a) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár. Nyíregyháza, p. ill. 6. BENKİ SAMU: Documenta neglecta. Az évi erdélyi forradalom forrásait publikáló romániai akadémiai kiadványból kihagyott iratok. Szerkesztette: ZSUPOS ZOLTÁN. (Kiadja a) Magyar Országos Levéltár. Budapest, XX, 457 p. 7. Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I/3. Megyei levéltárak és forrásközlések. Fıszerkesztı: KOSÁRY DOMOKOS. (Kiadja az) Osiris Kiadó (és a) Magyar Országos Levéltár. Budapest, p. 8. Békés megye 1956-ban. 3/1. kötet. Szerkesztette: ERDMANN GYULA. [Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból, 25.] (Kiadja a) Békés Megyei Levéltár. Gyula, p. 9. Békés vármegye levéltára, Ismertetı leltár. Összeállította: KERESKÉNYINÉ CSEH EDIT. [Segédletek a Békés Megyei Levéltárból, 2.] (Kiadja a) Békés Megyei Levéltár. Gyula p. 10. Borsod vármegye közgyőlési és törvényszéki jegyzıkönyvei. I. kötet Közreadja: TÓTH PÉTER. A mutatókat készítette: BODNÁR TAMÁS. [Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei levéltári füzetek, 51.] (Kiadja a) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. Miskolc, p. 11. A budai mészárosok középkori céhkönyve és kiváltságlevelei. Szerkesztette: KENYERES ISTVÁN. A bevezetı tanulmányt írta: KUBINYI ANDRÁS. A céhkönyvet közzéteszi BARACZKA ISTVÁN kézirata alapján: KENYERES ISTVÁN SPEKNER ENIKİ SZENDE KATALIN; a latin nyelvő céhprivilégiumokat közéteszi: KIS PÉTER PETRIK IVÁN; a német nyelvő céhprivilégiumokat közzéteszi: GÉRA ELEONÓRA. [Források Budapest közép- és kora újkori történetéhez, 1.] (Kiadja) Budapest Fıváros Levéltára (és a) Budapesti Történeti Múzeum. Budapest, , [3] p. 14 t., ill. + 1 CD ROM 12. Budapesti negyed. Lap a városról. 16. évfolyam 1 2. szám. (2008. tavasz/nyár) Fıszerkesztı: GERİ ANDRÁS. Szerkesztı: MIHANCSIK ZSÓFIA Emancipáció. A kötetet szerkesztette: UJVÁRI HEDVIG. (Kiadja) Budapest Fıváros Levéltára. Budapest, p. ill. 13. Budapesti negyed. Lap a városról. 16. évfolyam 3. szám. (2008. ısz) Fıszerkesztı: GERİ ANDRÁS. Szerkesztı: MIHANCSIK ZSÓFIA. 61. Kosztolányi Dezsı Pesten és Budán. A kötetet szerkesztette: ZEKE GYULA. (Kiadja) Budapest Fıváros Levéltára. Budapest, p. ill. 14. Budapesti negyed. Lap a városról. 16. évfolyam 4. szám. (2008. tél) Fıszerkesztı: GERİ ANDRÁS. Szerkesztı: MIHANCSIK ZSÓFIA. 62. Pesti utca Kosztolányi Dezsı. A kötetet szerkesztette: ZEKE GYULA. (Kiadja) Budapest Fıváros Levéltára. Budapest, p. ill. Levéltári Szemle, 59. (2009) 4. sz

2 Kaszás Marianne 15. Családok, családfák, generációk. Szerkesztette: BANA JÓZSEF KATONA CSABA. [Mediawave Konferenciák, I.] (Kiadja a) Magyar Országos Levéltár, Gyır Város Levéltára (és a) Mediawave Alapítvány. Budapest, p. 16. DÁVID FERENC GODA KÁROLY THIRRING GUSZTÁV: Sopron belvárosának házai és háztulajdonosai, Szerkesztı: TURBULY ÉVA. (Kiadja) Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára. Sopron, [2009!] 461 p. ill. 26 számozott kép. 17. Debrecen város magisztrátusának jegyzıkönyvei, Az eredeti latin nyelvő szöveget fordította: SZENDINÉ ORVOS ERZSÉBET. [A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai, 40.] Sorozatszerkesztı: RADICS KÁLMÁN. (Kiadja a) Hajdú-Bihar Megyei Levéltár. Debrecen, p. 18. DERDÁK FERENC KISS GÁBOR: Térképi adatok Vas megye történeti földrajzához. Szombathely és környéke, (Kiadja a) Panniculus Régiségtani Egylet (és a) Vas Megyei Levéltár. Szombathely, p., 24 db térk. 19. DOMINKOVITS PÉTER: Gyır város tanácsülési és bírósági jegyzıkönyveinek regesztái. V. kötet [Városi Levéltári Füzetek, 11.] Sorozatszerkesztı: BANA JÓZSEF. (Kiadja) Gyır Megyei Jogú Város Levéltára. Gyır, [9] p. ill. 6 számozatlan kép. 20. A Don partjáig és vissza. Emlékek és fényképek a magyar királyi 2. hadsereg évi hadmőveleteirıl. Szerkesztette: VAJDA FERENC. (Kiadja a) Puedlo Kiadó. Nagykovácsi, p. 21. DRESKA GÁBOR: A pannonhalmi konvent hiteleshelyi mőködésének oklevéltára ( ). [A Gyıri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások, 8.] (Kiadja a) Gyıri Egyházmegyei Levéltár. Gyır, Egyek falukönyve, Közreadja: BÁNKINÉ MOLNÁR ERZSÉBET. [A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai, 39.] Sorozatszerkesztı. RADICS KÁLMÁN. Debrecen, p. 23. Erdélyi Okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez. III. kötet Jegyzetekkel közzéteszi HEGYI GÉZA és W. KOVÁCS ANDRÁS közremőködésével: JAKÓ ZSIGMOND. [A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok, 47.] (Kiadja a) Magyar Országos Levéltár. Budapest, p. 24. Élményeim és véleményeim. Válogatás verebi Végh Gyula irathagyatékából, A dokumentumokat válogatta, jegyzetekkel ellátta, a mutatókat készítette: MAYER LÁSZLÓ TÓTH KÁLMÁN. Közreadja: BAJZIK ZSOLT. (Kiadja a) Vasi Múzeumbarát Egyesület. Szombathely, p. ill. 25. FAKÁSZ TIBOR: Esztergom 1956-os históriája. 2. átdolgozott, bıvített kiadás. (Kiadja a) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára (és) Esztergom Város Önkormányzata. Esztergom, p. ill. 16 darab iratmásolat. 26. FARAGÓ TAMÁS: A múlt és a számok. Pest Buda és környéke népessége és társadalma a századba. [Várostörténeti tanulmányok] (Kiadja) Budapest Fıváros Levéltára. Budapest, ,[2] p. ill. 27. FAZEKAS ÁRPÁD: Adatok a fogászat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei történetéhez. [A Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai III. Tanulmányok, 15.] (Kiadja a) Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Levéltár. Nyíregyháza, p. 28. FEISZT GYÖRGY: Szent Márton útja Balatonfelvidéken át a Vág völgyéig. (Kiadja a) Szombathely város Tourinform iroda. Szombathely, p. ill. 29. FEISZT GYÖRGY: Via Moravia. Szent Márton útja Nyugat-Szlovákián és Magyarországon át. (Kiadja a) Szombathely város Tourinform iroda. Szombathely, p. ill. 30. FODOR ISTVÁN: A vajdasági levéltár magyar provenienciájú fondjai és állagai 1918-ig. Szerkesztette: APRÓ ERZSÉBET. [A Kárpát-medence levéltári forrásai, I. Fond- és állagjegyzékek, 3.] (Kiadja a) Magyar Levéltárosok Egyesülete (és) Budapest Fıváros Levéltára. Budapest, p. 31. Források a Békés megyei cigányság történetéhez. Dokumentumok a Békés Megyei Levéltárból, Válogatta és sajtó alá rendezte: KERESKÉNYINÉ CSEH EDIT. [Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból, 24.] (Kiadja a) Békés Megyei Levéltár. Gyula, p. 32. Források a Muravidék történetéhez. Szöveggyőjtemény. I. kötet ; 2. kötet Szerkesztette: MAYER LÁSZLÓ MOLNÁR ANDRÁS./Viri za zgodovino Prekmurja. Zbirka dokumentov

3 A magyarországi levéltárak kiadványainak évi bibliográfiája zvezek , 2. zvezek Ured.: MAYER LÁSZLÓ MOLNÁR ANDRÁS. Szombathely Zalaegerszeg: Vas Megyei Levéltár, Zala Megyei Levéltár p. + 2 térk., ill; 376 p. + 3 térk., ill. 33. GARADNAI ZOLTÁN: Iratok a magyar francia kapcsolatok történetéhez ( ). (Kiadja a) Gondolat Kiadó (és a) Magyar Országos Levéltár. Budapest, p. 34. GECSÉNYI LAJOS: Gazdaság, társadalom, igazgatás. Tanulmányok a kor újkor történetébıl. Szerkesztette: KATONA CSABA. (Kiadja) Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára (és) Gyır Megyei Jogú Város Levéltára. Gyır, p. 35. GUTHEIL JENİ: Az Árpád-kori Veszprém. 3. kiadás. [Monográfiák és forráskiadványok Veszprém történetébıl, 1.] Kiadó: LICHTNECKERT ANDRÁS. Veszprém, p. 36. HALMOS SÁNDOR: Szatmár vármegye zsidósága. [A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai III. Tanulmányok, 16.] (Kiadja a) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár. Nyíregyháza, p. ill. 37. Héderváry-kodex: Mátyás király leveleskönyve a Héderváry család egykori könyvtárából. Hasonmás kiadás. Készült a Magyar Országos levéltárban ırzött DL jelzető példány alapján. A mellékletben RÁCZ GYÖRGY: A Héderváry-kodex hasonmás kiadása c. tanulmánya. Közreadja a Magyar Országos Levéltár. Budapest, p. + 4 melléklet 38. A hódmezıvásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve, Helytörténeti tanulmányok. Szerkesztette: KOVÁCS ISTVÁN VARSÁNYI ATTILA. (Kiadja a) Máyer Nyomda & Könyvkiadó. Hódmezıvásárhely, p. ill. 39. JALSOVICS ALADÁR: Balatonfüred gyógyhely és kirándulási helyei képekkel illusztrálva. Szerkesztette és a bevezetı tanulmányt írta: LICHTNECKERT ANDRÁS. [LA Könyvtár, 7.] Balatonfüred, p. 40. Jeles napok, ünnepi események a Duna-Tisza közén. Kiállításvezetı. A katalógus összeállította: SÓBER PÉTER MUDRI ANDOR. (Kiadja a) Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára. Kecskemét, p. ill. 41. KARDOS FERENC: Veszedelmes habok között látszatik életünk forogni. Források a zalai cigányság 18. századi történetéhez. Szerkesztette: KAPILLER IMRE. [Zalai Győjtemény 65.] (Kiadja a) Zala Megyei Levéltár. Zalaegerszeg, p. + mell. Térkép. 42. KÁLDY-NAGY GYULA: A szegedi szandzsák települései, lakosai és török birtokosai 1570-ben. (Délalföldi évszázadok, 24.) Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ. (Kiadja a) Csongrád Megyei Levéltár. Szeged, p. + 1 térk. mell. 43. A Kalocsai Érseki Kincstár ismertetı füzet. Szerkesztette, a szöveget írta és fényképeket készítette: LAKATOS ADÉL AKATOS ANDOR. [Kalocsai Fıegyházmegyei Győjtemények kiadványai, 5.] (Kiadja a) Kalocsai Érseki Kincstár. Kalocsa, , valamennyi oldal színes, képekkel illusztrált. 44. KENYERES ISTVÁN: Uradalmak és végvárak. A kamarai birtokok és a törökellenes határvédelem a 16. századi Magyar Királyságban. [Habsburg történeti monográfiák, 2. Sorozatszerkesztı: GERİ ANDRÁS.] (Kiadja az) Új Mandátum Kiadó. Budapest, p. ill. 1 térk. 45. KIS JÓZSEF: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, Abaújszántói, Edelényi és Encsi Járás. [Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Levéltári Füzetek, 47.] (Kiadja a) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. Miskolc, p. 46. KÓSA LÁSZLÓ: A gyulai református egyház története. 2.,változatlan kiadás. [Gyulai füzetek, 17.] (Kiadja a) Békés Megyei Levéltár. Gyula, p. 47. KUBINYI ANDRÁS: Tanulmányok Budapest középkori történetérıl, kötet. [Várostörténeti tanulmányok.] (Kiadja) Budapest Fıváros Levéltára. Budapest, kötet. 327 p.; 2. kötet. 382 p. 48. LABÁDI LAJOS: Szentes díszpolgárai, (Kiadja) Szentes Város Önkormányzata. Szentes, p. ill. 49. Lackner Kristófnak, mindkét jog doktorának rövid önéletrajza/vitae Christophori Lackner I. U. D. Hominis, brevis consignatio. A szöveget gondozta és fordította, a jegyzeteket, a bevezetı tanulmányt és a mutatókat készítette: TÓTH GERGELY. [Sopron Város Történeti Forrásai/Quellen zur Geschichte de Stadt Ödenburg, C. sorozat, 5. kötet.] Sorozatszerkesztı: SZENDE 91

4 Kaszás Marianne KATALIN TURBULY ÉVA. (Kiadja a) Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára. Sopron, p. 50. Lelkipásztori jelentések, Szerkesztette: MÓZESSY GERGELY. [Források a Székesfehérvári Egyházmegye történetébıl. III. Sorozatszerkesztı: MÓZESSY GERGELY.] (Kiadja a) Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár. Székesfehérvár, p. 51. Levéltári Közlemények. A Magyar Országos Levéltár folyóirata. 79. évfolyam. Fıszerkesztı: GECSÉNYI LAJOS. Szerkesztı: REISZ T. CSABA. Felelıs szerkesztı: KATONA CSABA. (Kiadja a) Magyar Országos Levéltár. Budapest, , XXII. p. 52. Levéltári Szemle. A Magyar Levéltárosok Egyesülete, a Magyar Országos Levéltár és az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa negyedéves folyóirata. Fıszerkesztı: HORVÁTH J. ANDRÁS. Felelıs szerkesztı: CSÓTI CSABA. 58. évfolyam 1. szám. (Kiadja a) Magyar Levéltárosok Egyesülete (a) Magyar Országos Levéltár (és az) Önkormányzati Levéltárak Tanácsa. Budapest, Levéltári Szemle. A Magyar Levéltárosok Egyesülete, a Magyar Országos Levéltár és az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa negyedéves folyóirata. Fıszerkesztı: HORVÁTH J. ANDRÁS. Felelıs szerkesztı: CSÓTI CSABA. 58. évfolyam 2. szám. (Kiadja a) Magyar Levéltárosok Egyesülete (a) Magyar Országos Levéltár (és az) Önkormányzati Levéltárak Tanácsa. Budapest, Levéltári Szemle. A Magyar Levéltárosok Egyesülete, a Magyar Országos Levéltár és az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa negyedéves folyóirata. Fıszerkesztı: HORVÁTH J. ANDRÁS. Felelıs szerkesztı: CSÓTI CSABA. 58. évfolyam 3. szám. (Kiadja a) Magyar Levéltárosok Egyesülete (a) Magyar Országos Levéltár (és az) Önkormányzati Levéltárak Tanácsa. Budapest, p. 55. LICHTNECKERT ANDRÁS: Az arácsi szılıhegy és szılıhegyi önkormányzat története. (Mikrotörténelem) Doktori értekezés. [LA Könyvtár, 8.] Balatonfüred, p. 56. LICHTNECKERT ANDRÁS: A balatonfüredi szılıhegy és szılıhegyi önkormányzat története. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 39.] (Kiadja a) Balatonfüred Városért Közalapítvány. Balatonfüred, p. 57. LICHTNECKERT, ANDRÁS: Die Geschichte des türkischen Hauses, des türkischen Gerichtes und der Familie Prépost von Alsóörs. Fordította: V. SZABÓ LÁSZLÓ. [LA Bibliothek, 6.] Balatonfüred, p. 58. LICHTNECKERT ANDRÁS: Écsy László balatonfüredi fürdıigazgató naplója, [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 41.] (Kiadja a) Balatonfüred Városért Közalapítvány. Balatonfüred, p. 59. LOSONCZY TÓTH ÁRPÁD: Egy boldog menyasszony levelei. Felelıs szerkesztı: BANA JÓZSEF. (Kiadja) Gyır Megyei Jogú Város Levéltára. Gyır, p. ill. 60. Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények, 6. Fıszerkesztı: UJVÁRY GÁBOR. Felelıs szerkesztı: KEREKES DÓRA. (Kiadja a) Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet, (a) Klebesberg Kunó Alapítvány, (a) Magyar Országos Levéltár, (a) Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (és az) Országos Széchényi Könyvtár. Budapest, p. 61. Magyar Királyi Gazdasági Akadémia, Dokumentumok a keszthelyi agrárfelsıoktatás történetébıl. Összeállította: PİR CSILLA ZSIDI VILMOS. [A Pannon Egyetem Georgikon Mezıgazdaságtudományi Kar kiadványa, 1.] (Kiadja a) Pannon Egyetem Georgikon Mezıgazdaságtudományi Kar. Keszthely, p. ill. 62. A Magyar Szocialista Munkáspárt budapesti ideiglenes vezetı testületeinek jegyzıkönyvei kötet. Szerkesztette, az elıszót és a bevezetı tanulmány írta: KOLTAI GÁBOR RÁCZ ATTILA. [Budapest Fıváros Levéltára forráskiadványai, 10.] (Kiadja) Budapest Fıváros Levéltára. Budapest, kötet november március p.; 2. kötet április május p. 63. Megtorlások évszázada. Politikai terror és erıszak a huszadik századi Magyarországon. Szerkesztette és a szöveget gondozta: SZEDERJESI CECÍLIA. (Kiadja a) Nógrád Megyei Levéltár (és az) 1956-os Intézet. Salgótarján/Budapest, ill. 64. Memoria rerum. Tanulmányok Bán Péter tiszteletére. Szerkesztette: OBORNI TERÉZ Á. VARGA LÁSZLÓ. (Kiadja a) Heves Megyei Levéltár. Eger, p. ill. részben színes. 92

5 A magyarországi levéltárak kiadványainak évi bibliográfiája 65. A Monarchia levéltári öröksége. A Badeni egyezmény létrejötte ( ). Szerkesztette és a bevezetı tanulmány írta: RESS IMRE. (Kiadja a) Magyar Országos Levéltár. Budapest, LXIV, 440 p. 66. Nagy Ferenc második és harmadik kormányának minisztertanácsi jegyzıkönyvei, november május 31. Szerkesztette, a jegyzeteket és a bevezetı tanulmányt írta: SZÜCS LÁSZLÓ G. VASS ISTVÁN. [A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok, 46.] (Kiadja a) Magyar Országos Levéltár. Budapest, p. 67. Neoreneszánsz építészet Budapesten. Budapest Fıváros Levéltára kiállítása, szeptember 15. december 19. A kiállítás anyagát összeállította és a katalógust szerkesztette: CSÁKI TAMÁS HIDVÉGI VIOLETTA RITOÓK PÁL. (Kiadja) Budapest Fıváros Levéltára. Budapest, p. ill. 68. OLÁH TAMÁS: Zemplén levéltára: Sátoraljaújhely. Szerkesztette: DOBROSSY ISTVÁN. (Kiadja a) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. Miskolc, p. 12 t. ill. 69. Oppidum Csongrád, Helytörténeti Évkönyv. Szerkesztette: GEORGIÁDES ILDIKÓ SEBESTYÉN ISTVÁN. (Kiadja az) Oppidum Csongrád Alapítvány. Csongrád, ill. 70. Rendszerváltás és Kádár-korszak: távolodás és közelítés. Szerkesztette: MAJTÉNYI GYÖRGY SZABÓ CSABA. A Magyar Országos Levéltár által Budapesten október között megrendezett IV. Országos Jelenkortörténeti konferencia szerkesztett anyaga. (Kiadja az) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (és a) Kossuth Könyvkiadó. Budapest, p. 71. ROZS ANDRÁS: Pécs és Baranya 1956-ban. Baranyai történelmi közlemények, 3. [A Baranya Megyei Levéltár Évkönyve, 2008.] Sorozatszerkesztı: ÓDOR IMRE. (Kiadja a) Baranya megyei Levéltár, p. 72. SARUSI KISS BÉLA: A természet által megerısített vár. Murány végvár és uradalma a 16. század második felében. Szerkesztette: OROSS ANDRÁS.[Disszertációk Budapest Fıváros Levéltárából, 1. Sorozatszerkesztı: Á. VARGA LÁSZLÓ] (Kiadja) Budapest Fıváros Levéltára. Budapest, p. ill. 73. SÁRY ISTVÁN: A városszépítı. Válogatott cikkek, tanulmányok Gyır város és a megye múltjából. Szerkesztette: BANA JÓZSEF BORBÉLY JÁNOS NÉMA SÁNDOR. [Életutak I.] (Kiadja) Gyır- Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára (és) Gyır Megyei Jogú Város Levéltára. Gyır, ill. 10 színes oldal. 74. Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv, 38. Szerkesztette: BİSZE SÁNDOR. (Kiadja a) Somogy Megyei Levéltár. Kaposvár, 2007.[2008.!] 334 p. ill. 75. SZABÓ BENCE: Adalékok Izsák történetéhez [Porta könyvek.] (Kiadja a) Farkas Galéria Bt. Kecskemét, p. ill. 76. SZABÓ FERENC: Két és fél évszázad az Alföld történetébıl. Válogatott tanulmányok. Szerkesztette: ERDÉSZ ÁDÁM. [Dél-alföldi évszázadok, 25.] Sorozatszerkesztı: BLAZOVICH LÁSZLÓ. (Kiadja a) Csongrád Megyei Levéltár (és a) Békés Megyei Levéltár. Szeged, p. ill. 77. Szabolcs-szatmár-beregi levéltári évkönyv, XVIII. Dr. Nagy Ferenc levéltár-igazgatónak ajándékba. Szerkesztette: KUJBUSNÉ MECSEI ÉVA. [A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai I. Évkönyvek, 18.] (Kiadja a) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár. Nyíregyháza, p. ill. 78. D. SZAKÁCS ANITA: Medizingeschichtliche Testamente des Jahrhunderts, Gesellschaftgeschichtliche Quellen des Sanitatswesens der Stadt Ödenburg aus der Frühen Neuzeit/ századi orvostörténeti vonatkozású végrendeletek, a kor újkori Sopron város egészségügyének társadalomtörténeti forrásai. (Kiadja a) Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára. Sopron, p. 79. SZÁMVÉBER NORBERT: Páncélosok a Felvidéken, (Kiadja a) Puedlo Kiadó. Nagykovácsi, p. 80. SZENTPÉTERY IMRE: Az Árpád-házi hercegek, hercegnık és a királynék okleveleinek kritikai jegyzéke. Szerkesztette: ZSOLDOS ATTILA. [A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok, 45.] (Kiadja a) Magyar Országos levéltár. Budapest, p. 81. Szívvel és tettel. Tanulmányok Á. Varga László tiszteletére. Szerkesztette: HORVÁTH J. ANDRÁS. (Kiadja a) Nógrád Megyei Levéltár. Budapest Salgótarján, p. ill. 93

6 Kaszás Marianne 82. SZÖGI LÁSZLÓ VARGA JÚLIA: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára/Das Archiv de Lorand- Eötvös-Universitat Budapest/University Archive of the Loránd Eötvös University Budapest. (kiadja a) ELTE Levéltára. Budapest, p. 83. TRINGLI ISTVÁN: A Perényi család levéltára, [A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok, 44.] (Kiadja a) Magyar Országos Levéltár. Budapest, p. 84. Turul. A Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Országos Levéltár és a Magyar Heraldikai és 2008/1. füzet. (Kiadja a) Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Országos Levéltár és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság. Budapest, p. ill. 85. Turul. A Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Országos Levéltár és a Magyar Heraldikai és 2008/2. füzet. (Kiadja a) Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Országos Levéltár és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság. Budapest, p. ill. 86. Turul. A Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Országos Levéltár és a Magyar Heraldikai és 2008/3. füzet. (Kiadja a) Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Országos Levéltár és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság. Budapest, p. 87. Turul. A Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Országos Levéltár és a Magyar Heraldikai és 2008/4. füzet. (Kiadja a) Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Országos Levéltár és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság. Budapest, p. 88. TÜSKÉS ANNA: Magyarországi diákok a Bécsi Egyetemen, [Magyarországi diákok a középkori egyetemeken, 1. Sorozatszerkesztı: SZÖGI LÁSZLÓ] (Kiadja az) ELTE levéltára. Budapest, p. 89. Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv, Fıszerkesztı: Á. VARGA LÁSZLÓ. (Kiadja) Budapest Fıváros Levéltára. Budapest, p. 90. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények. A Vas megyei honismereti mozgalom folyóirata. 34. évfolyam. 1. szám. Fıszerkesztı: MAYER LÁSZLÓ. (Kiadja a) Vas Megyei Levéltár. Szombathely, p. 91. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények. A Vas megyei honismereti mozgalom folyóirata. 34. évfolyam. 2. szám. Fıszerkesztı: MAYER LÁSZLÓ. (Kiadja a) Vas Megyei Levéltár. Szombathely, p.+1 térk. 92. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények. A Vas megyei honismereti mozgalom folyóirata. 34. évfolyam. 3. szám. Fıszerkesztı: MAYER LÁSZLÓ. (Kiadja a) Vas Megyei Levéltár. Szombathely, p. 93. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények. A Vas megyei honismereti mozgalom folyóirata. 34. évfolyam. 4. szám. Fıszerkesztı: MAYER LÁSZLÓ. (Kiadja a) Vas Megyei Levéltár. Szombathely, p. 94. VONYÓ ANITA: Orci. (Kiadja ) Orci Község Önkormányzata. Orci, p. ill. 95. A zalavári és a kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái, Fordította, a mutatót készítette, szerkesztette: BILKEI IRÉN. [Zalai Győjtemény, 64.] (Kiadja a) Zala Megyei Levéltár. Zalaegerszeg, p. 96. Zounuk, 23. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve. Szerkesztette: FÜLÖP TAMÁS. (Kiadja a) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár. Szolnok, p. ill. Elektronikus kiadványok 97. ArchivNet. Történeti források Online. A Magyar Országos Levéltár elektronikus folyóirata. Felelıs szerkesztı: KATONA CSABA. Szerkesztık: MAJTÉNYI GYÖRGY ÓLMOSI ZOLTÁN OROSS ANDRÁS. 8. évfolyam szám [www.archivnet.hu] 98. A Békés Megyei Levéltár térképei. A térképek adatai feltárta: KERESKÉNYINÉ CSEH EDIT. (Kiadja a) Békés Megyei levéltár. Gyula, DVD ROM 94

7 A magyarországi levéltárak kiadványainak évi bibliográfiája 99. Betekintı. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának internetes folyóirata. Fıszerkesztı: TAKÁCS TIBOR. Szerkesztık: CSEH GERGİ BENDEGÚZ KRAHULCSÁN ZSOLT MÜLLER ROLF S. VARGA KATALIN. 2. évfolyam szám [www.betekinto.hu] 100. A budai mészárosok középkori céhkönyve és kiváltságlevelei/zunftbuch und Privilegien der Fleischer zu Ofen aus dem Mittelalter. (Kiadja) Budapest Fıváros levéltára. Budapest, CD ROM 101. Források a Muravidék történetéhez. Szöveggyőjtemény. 1. kötet ; 2. kötet Szerkesztette: MAYER LÁSZLÓ MOLNÁR ANDRÁS./Viri za zgodovino Prekmurja. Zbirka dokumentov [Ured.: MAYER LÁSZLÓ MOLNÁR ANDRÁS] Szombathely Zalaegerszeg: Vas Megyei Levéltár, Zala Megyei Levéltár CD ROM 102. Megrendült a világ. A Nagy Imre és társai elleni per hangfelvétele és szó szerinti leirata. Szerkesztette: HANÁK GÁBOR SZABÓ CSABA. (Kiadja a) Magyar Országos Levéltár, (az) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Országos Széchenyi Könyvtár Történeti Interjúk Tára (és a) Kossuth Kiadó. Budapest, CD ROM Összeállította: KASZÁS MARIANNE november 27-én Nyíregyházán HENZSEL ÁGOTA fılevéltáros bemutatta a levéltár legújabb kincsét, a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakmai Kollégiuma támogatásával magánszemélytıl megvásárolt, leleszi konvent által 1473-ban kiadott oklevelet, majd Dr. BALOGH ISTVÁNra, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár 2007-ben elhunyt egykori igazgatójára Dr. NAGY FERENC c. levéltár-igazgató emlékezett. Ezt követıen ZÁBORSZKY LÁSZLÓNÉ BALOGH RÉKA olvasott fel részletet BALOGH ISTVÁNNÉ DÁVID GABRIELLA kiadásra váró emlékiratából, majd a levéltár munkatársainak titkos szavazása alapján az intézményért legtöbbet tevınek járó, évente (ebben az évben második alkalommal) kiosztott Balogh István-díjat Dr. NAGY FERENC c. levéltár-igazgató vette át. DORETHEE JANETZKE-WENZEL asszony, a Német Szövetségi Köztársaság budapesti nagykövete december 3-án látogatást tett a Magyar Országos Levéltárban, ahol Prof. Dr. GECSÉNYI LAJOS fıigazgató fogadta, és tájékoztatta az intézmény történetérıl és munkájáról. 95

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Kovács Péter 97 Ált. Isk. Szentlőrinc 12,9 Baranya 2. Juhász Patrik 97 Ált. Isk. Iregszemcse 13,0 Tolna 3. Borsos Róbert 97 Hunyadi János Közokt. Int. Mbh. 13,1

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538 Vevői reklamációk kezelése Amennyiben bármely áruházunkkal vagy az ott forgalmazott termékeinkkel kapcsolatosan panasszal kíván élni, úgy azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg : Élésker Kereskedelmi

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei:

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fogyasztóvédelmi szervek [1] Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Áldozatsegítő Szolgálat

Áldozatsegítő Szolgálat MEGYE Baranya Megye 7621 Pécs, Mátyás király u. 32. (A cím egy saroképület, a Váradi Antal utca felől közelíthető meg.) Patai Péter 72/512-776 FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON: 72/512-770 FAX: 72/512-771

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei Általános Szerződési Feltételek 2015. október 30.-ai módosításai A szerződés 18 menüpontja a következőképp változik: 18. A felügyeleti szerv címe, telefonszáma A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Panaszkezelési tájékoztató

Panaszkezelési tájékoztató Panaszkezelési tájékoztató Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a Russmedia Kft. panaszkezeléssel kapcsolatos információi az alábbiak: 1. Russmedia Kft. székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Pest Megyei Kormányhivatal...

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 6337 Állampuszta Telefon: 06 /78/ 407-684, 407-847 Csóti András bv. dandártábornok 06 /78/ 407-950 Balassagyarmati

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON: 72/ FAX: 72/

FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON: 72/ FAX: 72/ MEGYE Pártfogó Felügyelet Baranya Megye 7621 Pécs, Mátyás király u. 32. (A cím egy saroképület, a Váradi Antal utca felől közelíthető meg.) Patai Péter Bács-Kiskun Megye FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON:

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA Az 1995. évi LXVI. törvény 17. -a (2) bekezdésének c) pontja és a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 3. -a alapján. A változás-jelentések alapján készült aktuális

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezető: Récsányi Ilona Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A. Postacím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - A NAV vámszervei - Nettó BÉRKALK A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,

Részletesebben

Asztalitenisz Diákolimpia Országos Döntő II-IV. korcsoport Tiszaújváros, FIÚ EGYÉNI FŐTÁBLA 1. Kozma Bálint, Apagy 2.

Asztalitenisz Diákolimpia Országos Döntő II-IV. korcsoport Tiszaújváros, FIÚ EGYÉNI FŐTÁBLA 1. Kozma Bálint, Apagy 2. FIÚ EGYÉNI FŐTÁBLA 1. Kozma Bálint, Apagy 2. Kozma Bálint 3/0 3. Mogyorósi Erik, Celldömölk Mészáros Péter 3/1 4. Mészáros Péter, Cegléd Kozma Bálint 3/2 5. Kramarics Gergő, Veszprém 6. Sós Péter 3/0 7.

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI

FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Levelezési cím: 6000 Kecskemét, PF 209. Ügyfélszolgálat címe: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. Telefonszám:

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító)

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító) SORSZÁM (NYILV.SZÁM) 1. (115) 2. (119) 3. (114) 4. (074) 5. (075) 6. (008) 7. (087) 8. (016) 9. (109) 10. (052) 11. (051) 12. (03) 13. (026) 14. (122) 15. (009) 16. (021) 17. (130) 18. (042) 19. (079)

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Békéltető testületek elérhetőségei

Békéltető testületek elérhetőségei Békéltető testületek elérhetőségei Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538 Név: Mátyus Mariann E-mail

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ MINI FIÚ 1. Marsa Márk EVO 429+1 10 2. Nagy Kristóf Botond Ecséd 429 8 3. Fazekas Levente Egyéni (Szarvas) 312 6 4. Gombola Bence Egyéni (Sárisáp) 267 4 5. Tresó Balázs Csaba EVO 251 2 6. Fazekas Bence

Részletesebben

Levéltári Szakfelügyelet

Levéltári Szakfelügyelet Levéltári Szakfelügyelet 2015 Vezető szakfelügyelő: Dr. Cseh Gergő Bendegúz főosztályvezető, Állambiztonsági Szolgáltok Történeti Levéltára e-mail: szakfelugyelet@mnl.gov.hu telefon: 478-6058 fax: 478-6036

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA "B" KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA B KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Veszprém Vetési Albert Gimn. 37,850 36,350 37,400 37,900 37,650 36,950 224,100 2 Nyíregyháza Eötvös József Gimn. 37,450 37,050 36,000 37,750 37,100 36,650 222,000 3 Nagykőrös Arany

Részletesebben

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév Női Kard Egyéni rang vezetéknév utónév 1. MEZEI Zsófia BME 2. SZÁNTÓ Beáta 3. SZABÓ Ági DEBRECEN 4. TÓTH Virág ELTE 5. RAB Eszter PEAC 6. KUJBUS Virág DEBRECEN 7. BARTALIS Ágnes PEAC 8. LUKÁTS Lilla PEAC

Részletesebben

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK ORSZÁGOS ÉS REGIONÁLIS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK ORSZÁGOS ÉS REGIONÁLIS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK ORSZÁGOS ÉS REGIONÁLIS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 6337 Állampuszta Telefon: 06 /78/ 407-684, 06 /78/ 407-847 Fax: 06 /78/ 408-351 E-mail: apuszta.uk@bv.gov.hu

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI Nagy- és közepes teljesítményű adók (31 telephely) Megye "A" MULTIPLEX "B" MULTIPLEX "C" MULTIPLEX MINDIG TV INGYENES

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont: 2016. október 14-16. Helyszín: MTA Szegedi Területi Bizottság (6723 Szeged, Somogyi u. 7.)

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések KÜLDÖTT, PÓTKÜLDÖTTVÁLASZTÁSI EREDMÉNYHIRDETÉS Dél-alföldi Régió választási körzetekben megválasztott

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Feladata a hazai agrár- és élelmiszerszektor erősítése, érdekeinek érvényesítése, a magyar élelmiszerek versenyképességének támogatása, továbbá a szaktanácsadás, ezen

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK VÁLASZTÁSI FÜZETEK 175. HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA 2010. október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

O R SZÁGOS BÍR ÓSÁGI H IVATA L E LN Ö KE 138/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kijelöléséről és meghosszabbításáról A sági fogalmazók joggyakorlatáról és

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

A Vasutas Nyugdíjpénztár 2012. január 26-án megtartott Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott küldöttei

A Vasutas Nyugdíjpénztár 2012. január 26-án megtartott Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott küldöttei A Vasutas Nyugdíjpénztár 2012. január 26-án megtartott Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott küldöttei BUDAPEST TERÜLET 1/1 BAKONYINÉ RIGÓ ZSUZSANNA MÁV Zrt. HUMÁNPARTNER SZERVEZET-SZÉKESFEHÉRVÁR CSP.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA "B" KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest III-IV. korcsoport leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA B KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest III-IV. korcsoport leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 XVII Kossuth Lajos Ált. Isk. 37,700 37,400 36,500 111,600 2 Zalaegerszeg Eötvös József és Liszt Ferenc Ált. Isk. 37,900 36,200 36,500 110,600 3 Debrecen Debreceni Református Koll.

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése TE-001 TE-002 TE-003 TE-004 TE-005 TE-006 TE-007 TE-008 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Betegszoba működtetése 8

Részletesebben

Szeged Várkonyi Béla 7 Fejér Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár Fodor Tamás 8 Győr-Moson-S

Szeged Várkonyi Béla 7 Fejér Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár Fodor Tamás 8 Győr-Moson-S TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA LABDARÚGÁS RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: Testnevelő tanár / Felk.: 1 Baranya Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola Pécs Szikszai Zsolt / Ángyán

Részletesebben

MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi Helyezés Rajtszám Név Település Idő Hátrány 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00

MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi Helyezés Rajtszám Név Település Idő Hátrány 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00 MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00 2 MR0330 Kovács Botond Tatabánya 01:46:41 00:00:57 3 MR0202 Panyi János Herceghalom 01:49:16 00:03:32

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

2015. évi LXXV. törvény

2015. évi LXXV. törvény Hatály: 2016.XII.27. - 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba

Részletesebben

A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004)

A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) Magyar Országos Levéltár Budapest, 2006 A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) Összeállította: Nagy Gábor Magyar

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézmény neve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc 2010.04.18. 11:36:17 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 ÁRPÁD GIMNÁZIUM BUDAPEST 2 BATSÁNYI GIMNÁZIUM TAPOLCA 3 BERTA Dániel PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA PÉCS 3 HUDEK

Részletesebben