MUSZAKI ZÁRAK ALKALMAZÁSA A TERRORIZMUS ELLENI HARCBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUSZAKI ZÁRAK ALKALMAZÁSA A TERRORIZMUS ELLENI HARCBAN"

Átírás

1 Kovács Zoltán mk. ornagy MUSZAKI ZÁRAK ALKALMAZÁSA A TERRORIZMUS ELLENI HARCBAN Míg a korábbi évtizedek terrorcselekményeit (robbantások, repülogép eltérítések, emberrablások) olyan vallási vagy politikai meggyozodésu csoportok hajtották végre, melyeket egyértelmuen be lehetett azonosítani, akárcsak a cselekménnyel elérni kívánt céljaikat, addig az utóbbi években a terrorista cselekmények jellemvonásai markáns változásokon mentek keresztül. A legszembetunobb változások egyikének a terrorcselekményekkel járó áldozatok számának radikális növekedése tekintheto. Korábban a terrorakc i- ókat általában kézifegyvereket vagy robbanóanyagot felhasználva úgy hajtották végre, hogy csak az elegendo és a cél eléréséhez feltétlenül szüks é- ges emberáldozattal járjon, míg napjainkban a cselekmények helyszínének és idopontjának megválasztásakor az egyik fo szempont, hogy minél grandióz u- sabb legyen az akció, minél nagyobb legyen a veszteségokozás, minél vér e- sebbek legyenek a következmények (lásd: World Trade Center, spanyolországi vonatrobbantások). 1 A másik megváltozott tényezonek az elköveto csoportokat, illetve az elérendo céljaikat tekinthetjük. A cselekményeket elköveto személyek, csoportok a korábban tapasztaltakkal ellentétben sokszor nem vállalják fel tettüket, rejtve maradnak, így a motivációjuk is ismeretlen, de legalábbis nem tisztázott marad. Nem változott viszont az eszköz, hogy félelemkeltéssel, a rend megzav a- rásával és a közvélemény nyomásának segítségével kényszerítsék ki, hogy az adott kormány vagy szervezet teljesítse a követeléseiket. Mint bevezetomben említettem, a korábbi idoszak terrorcselekményeinek egyik fo vonása volt, hogy a minimálisan szükséges veszteségokozás érdek é- ben foleg kézifegyvereket és hagyományos robbanóanyagot használtak fel a terroristák. Az 1990-es évek közepétol azonban komolyan kell számolnunk a biológiai és vegyi eszközökkel végrehajtott cselekmények bekövetkezésének lehetoségével is, amely során a keletkezo veszteségek már jelentos méreteket ölt- 1 Egyes források szerint míg az és közötti idoszakokban a terrorcselekmények száma jelentosen nem tér el egymástól, addig a terrorakciók halálos vagy sebesült emberáldozatainak a száma forol fore növekedett!

2 hetnek. Az Aum Shinrikyo szekta által a tokiói metróban júniusában és márciusában elkövetett terrorakciók során ideggázt (anthrax) alkalmazva a veszteség 19 halott és sérült volt. Atomfegyverek vagy radioaktív anyagok alkalmazásával végrehajtott terrorakció napjainkig ugyan nem történt, azonban a tömegpusztító fegyverek ellenorizhetetlen elterjedésének veszélye folytán véleményem szerint fennáll a lehetosége akár a közeli jövoben is az ilyen cselekmények bekövetkezésének. A Magyar Köztársaság polgárai számára a terrorizmus velejárója, a rombolt épületek, az elhunyt vagy súlyosan sérült áldozatok látványa egyelore csak a médiában látott távoli esemény, amely az ország (esetleg a kontinens) határain kívül történt, közvetlen befolyással nincs az ország biztonság á- ra, rendjére és életére. Ennek ellenére úgy vélem, hogy hazánk fegyveres szerveinek, köztük a Magyar Honvédségnek is fel kell készülnie a terrorcselekmények megeloz é- sére és elhárítására, illetve amennyiben mégis bekövetkezik a terrorakció, annak kezelésére, valamint a következmények csökkentés ére és felszámolására. A MAGYAR HONVÉDSÉG MUSZAKI CSAPATAINAK RÉSZVÉTELE A TERRORIZMUS ELLENI HARCBAN A NATO stratégiai koncepciója szerint a szövetséggel szembeni új kihívások egyikét a terrorizmus és a terrorizmus elleni harc jelenti. E feladat militáns vonzatai az Észak-atlanti Szerzodés 5. cikkének hatálya alá nem tartozó katonai muveletek végrehajtásával valósulnak meg. Ezen katonai feladatok véleményem szerint két fo területre csoportosíthatók:? olyan védelmi jellegu (passzív) rendszabályok és tevékenységek, amelyekkel az emberek (vagy személyi állomány), az épületek és létesítmények (vagy fontos objektumok) sebezhetosége, a keletkezo veszteség mértéke csökkentheto;? olyan támadó jellegu (aktív) rendszabályok és tevékenységek, am e- lyekkel a terrorcselekmények bekövetkezése megelozheto, megak a- dályozható. Mivel a katonai kötelékek napjainkban és a jövoben is aktív részesei a terrorizmus elleni harcnak, a tevékenységüket, harcukat támogatni kell. A támogatási feladatok magukba foglalják a muszaki szakcsapatok által végrehajtásra kerülo muszaki támogatási rendszabályokat is, melyeket a NA- TO-terminológia négy nagy feladatkörbe csoportosít (lásd: 1. számú ábra). 2

3 A MUSZAKI TÁMOGATÁS FELADATAI MOZGÁSTÁMOGATÁSI FELADATOK MOZGÁSAKADÁLYOZÁSI FELADATOK TÚLÉLOKÉPESSÉG FENNTARTÁSÁNAK FELADATAI INFRASTRUKTURÁLIS FELADATOK 1.számú ábra: A muszaki támogatás feladatainak csoportosítása 2 A MUSZAKI TÁMOGATÁS magába foglalja mindazon speciális szaktevéken y- ségeket, melyeket a katonai muveletek során muszaki feltételként meg kell teremteni az alkalmazásra kerülo végrehajtó kötelék sikeres feladatvégrehajtásához. A fenti meghatározásnak megfeleloen, a muszaki támogatási tevékenys é- gek megszervezésének és végrehajtásának céljai lehetnek a rendszeresített, vagy pedig az adott feladathoz rendelkezésre álló muszaki-technikai eszk ö- zök, harcanyagok, felszerelések és anyagok tervezett, összehangolt és célir á- nyos alkalmazásával:? fenntartani és fokozni a támogatott katonai kötelék és a saját erok mozgás, akadályleküzdo- és túléloképességét;? akadályozni az ellenség eroinek mozgását, manovereit és tevékenységét;? részt venni a katonai infrastrukturális, környezetvédelmi és kárelhárítási feladatok végrehajtásában. A muszaki támogatás feladatai tehát a terrorizmus elleni harc katonai felad a- tainak mindkét színterén megjelennek: a védelmi jellegu feladatok közé tartozhat például a szükséges védelmet biztosító létesítmények, erodítési építmények kialakítása, az álcázási rendszabályok foganatosítása, míg támadó jellegu feladat lehet a muszaki zárak telepítése, részvétel az ellenorzoátereszto pontok kiépítésében, vagy akár a muszaki szakfelderítés. 2 Készítette: KOVÁCS Zoltán mk. százados 3

4 A TERRORIZMUS ELLENI HARC SORÁN ALKALMAZHATÓ MUSZAKI ZÁRTÍPUSOK A szövetséges elvek alapján a muszaki támogatáson belül általam a fenti ábrán kiemelt muszaki zárási szakfeladatok a mozgásakadályozási tev é- kenységek keretében jelennek meg. 3 Muszaki zárak alkalmazását véleményem szerint elsosorban a terrorcselekmények megelozésének katonai feladatai során vehetjük számításba, döntoen az objektumok védelmi rendszerének, a megfelelo hatékonyságú biztonsági zóna kialakításakor. A kelloen kiépített és ellenorzés alatt tartott muszakizár-rendszer segítségével megakadályozható a fegyveres csoportok beszivárgása, a terrorcsele k- ményhez felhasználni kívánt eszközök (robbanóanyag, ABV eszközök) bejuttatása az adott objektum területére. A fontos objektumok védelme érdekében véleményem szerint elsosorban a nem robbanó muszaki zárak egyes típusai létesíthetok, míg a muszaki akn a- zárak alkalmazását nem tartom célszerunek. 4 A nem robbanó muszaki zárak közül mind a jármuvek ellen alkalmazható (torlaszok), mind a személyek ellen alkalmazható (drótzár, jelzozár, elektromos zár) muszaki zártípusok felhasználásra kerülhetnek, függoen a védeni kívánt objektum jellegétol és a számított veszélytényezoktol. A TORLASZOK foként a jármuvek mozgásának terelésére vagy pedig megállítására szolgálnak. A megfelelo kialakításuk esetén a lánctalpas és a ker e- kes jármuvek nem képesek rajtuk keresztülhatolni, mert:? a magasságuk meghaladja a jármuvek hasmagasságát és/vagy lépcsomászó képességét;? a nagy tömegük, vagy rögzítettségük következtében a jármuvek nem képesek maguk elott eltolni ;? olyan terhelhetoséggel rendelkeznek, hogy a rájuk felfutó jármuvek felülnek és mozgásképtelenné válnak. Ahhoz, hogy egy jármuvet torlasszal megállítsunk, nem kell mindhárom feltételnek együttesen teljesülnie, elegendo, ha pl. a zárelem magassága meg- 3 Szerzoi megjegyzés: Muszaki zárásnak nevezem mindazon tevékenységek összességét, melyek során a katonai muveletek sikerének elosegítése érdekében különbözo muszaki zártípusok kerülnek telepítésre, illetve létesítésre. 4 Szerzoi megjegyzés: Nem háborús idoszakban végrehajtott terrorakciók megeloz é- sére a robbanó muszaki zárak alkalmazása számos veszélyt rejt magában: egyrészt az aknákban elhelyezett robbanóanyag, másrészt az aknazár vétlen elmuködtetése miatt. 4

5 haladja a jármu hasmagasságát és olyan a terhelhetosége, hogy a rá felfutó jármu súlyának 50%-át képes megtartani 5. A torlaszok lehetnek szükséganyagokból a helyszínen elkészítettek, illetve elore legyártott és készletezett zárelemek. Szükséganyagokból a helyszínen elkészíthetok többek között a döntött fatorlaszok; az épített torlaszok (akas z- tók, máglyák, gátak); a kotorlaszok. Az ilyen jellegu torlaszok kialakításához minden eszköz felhasználható, pl. az összekapcsolt jármuvek, roncsok, egyéb már használhatatlan felszerelések. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy szükség esetén torlaszként hatékonyan alkalmazhatók még a 200 literes, kövekkel megtöltött fémhordók vagy egymásra helyezett gumiabroncsok, illetve a homokzsákokból kialakított bástyák is. Békeidoszakban gyakrabban kerülhet sor az elore legyárott torlaszok alkalmazására, mely zárelemek kialakítása az alkalmazás közvetlen helyszínén általában nem oldható meg, illetve a legyártás ido- és eszközigényes feladat. Ilyen zárelemek lehetnek a fészekbe illesztheto acélszelvények, a fémsündisznó elemek (2. számú ábra), a vasbeton akasztók és a betontetraéderek. Közös jellemzojük, hogy tömegük miatt a szállítás és mozgatás nehézkes, azonban a telepítésük, megfelelo gépesítettség esetén gyorsan megvalósítható. 2. számú ábra: Összeszerelheto fémsündisznó 6 5 DIÓSZEGI Imre VÉGHELYI Tibor: Muszaki tanulmány a páncélozott harcjármuvek mozgását akadályozó, nem robbanó muszaki záróeszközökrol és zárrendszerekrol. Tanulmány Bp., MH HTI, o. 5

6 A JELZO ZÁRAK nem a terrorakciót végrehajtó személyek vagy jármuvek mozgásának közvetlen akadályozására, hanem annak jelzésére, felfedésére szolgálnak. A jelzoeszközök két alapveto csoportra tagolhatók: lehetnek egyedi- és rendszerben muködo eszközök. 7 Az egyedi eszközök fobb jellemzoi közé a kis méret, néhány egyszeru érzékelo, gyors telepíthetoség tartozik. A muködésüket tekintve lehetnek mechanikus, elektromos vagy elektronikus muködtetésuek. A muködteto szerkezete által kiváltott figyelmezteto jelzés lehet:? hang (csengo, sziréna, pirotechnikai hangjelzo);? füst (pirotechnikai porszóró, köd- és füstképzo eszköz);? fény (lámpa, színes pirotechnikai elegyek különbözo idotartamú égése a földfelszínen vagy kilövo töltet alkalmazása esetén a levegoben, eltéro magasságban);? ezek kombinációja. A leggyakrabban eloforduló egyedi eszköz a jelzoakna vagy jelzotöltet, amely széles körben elterjedt, olcsó, gyorsan és tömegesen telepítheto, viszszatelepítheto, nehezen felderítheto. Az Irakban szolgálatot teljesíto magyar katonai alakulat is alkalmazza például a 3. számú ábrán látható jelzoaknát a tábor védelme érdekében. A rendszerben muködo eszközök közé sorolhatjuk az olyan jelzoeszköz ö- ket, amelyek elemei önállóan nem képesek üzemelni, illetve egyedi üzemeltetésük nem gazdaságos. Az ilyen eszközök fo jellemzoi az érzékeny szenz o- rok (szeizmikus, mágneses, infravörös), valamint olyan központi vezérlo és érzékelo egység, amelyhez rádión vagy vezetékes úton fut be a riasztás jelz é- se (pl. határvédelmi jelzorendszer). A mechanikus muködtetésu rendszereket olyan jelzoeszközök alkotják, amelyek az érzékeloi által adott jelzést nem képesek nagyobb távolságra továbbítani és a jelzohálózatot az egyes jelzoeszközök érzékelo szálai alkotják, melyek a jelzoeszközhöz továbbítják a mechanikai jelet (pl. elmozdulás, er o- behatás). A rendszer hátránya, hogy rendkívül nagy a vakriasztás lehetos é- ge. A feszített botlódrótos rendszer esetében az idojárás (eros szél, letört faág, stb.) és a nagyobb testu állatok is könnyedén elmuködtethetik a jelzoeszk ö- zöket. Az elektromos és elektronikus muködtetésu rendszerek esetében az érzékelok általi jelzés nagyobb távolságra is továbbítható vezetékes vagy rádió hálózaton keresztül. Az ilyen rendszerek érzékeloi általában TV vagy hokamerák, infraszenzorok, illetve földfelszín alá telepített, nyomásra muk ö- 6 Forrás: MOLNÁR Sándor nyá. mk. százados felvétele. Készült: VÉGHELYI Tibor: Muszaki tanulmány a jelzoaknáról. Bp., MH HTI, alapján bemutatott felosztás. 6

7 do érzékelok. Elonyei közé tartozik, hogy pontosabb és megbízhatóbb, mint a mechanikus rendszerek, azonban a költségkihatásai jelentosen meghaladják azokat. 3. számú ábra: A Magyar Honvédségben rendszeresített jelzoeszköz (FLITTER) 8 A kombinált jelzorendszerek egyszerubb mechanikus és elektromos, elektronikus muködési alapelvu jelzoeszközök kombinációjaként hozhatók létre. A rendszer kialakításának elonye, hogy ötvözi a két alkotórendszer elonyeit és kiküszöbölheti a hátrányait. A rendszer elemei önállóan is alkalmazhatóak, ezáltal rendkívül széles döntési lehetoséget nyújtanak az alkalmazó szám ára az objektum, terület vagy terepszakasz jellegének megfelelo és ahhoz legjobban illeszkedo rendszer létrehozására, valamint a vakriasztás lehetosége is minimálisra csökkentheto az érzékelok kombinációjával. A DRÓTZÁRAK melyek lehetnek helyhez kötöttek, vagy pedig hordo z- hatóak képezik a személyek elleni nem robbanó muszaki zárak egyik le g- gyakrabban alkalmazott csoportját. 9 A helyhez kötött drótzárak egy meghatározott helyre, terepszakaszra hosszabb idotartamra kerülnek telepítésre, ott fejtik ki akadályozó hatásukat. (Ide sorolhatjuk például a különbözo drótkerí- 8 Forrás: PETES János nyá. mk. alezredes felvétele. Készült: Táborfalva, Részletesen foglalkozik e zárfajtával K OVÁCS Zoltán: Gondolatok a drótzárakról címu írása. In.: Muszaki Katonai Közlöny, Bp., XI. évf., 2001/3-4. sz o. 7

8 téseket.) A hordozható (mobil) drótzárak közé tartoznak a dróthengerek (pl. GYODA), illetve dróthálók, melyek a feladat folyamán többször áthelyezh e- tok, könnyen mobilizálhatók. Elkészíthetok elozetesen, vagy pedig az alkalmazás helyszínén. Kiválóan alkalmazhatóak a kívánt területek, utak, obje k- tumok gyors és megbízható lezárására, orzés-védelmére. Az egyes drótzártípusokat általában kombináltan, egymást kiegészítve, erosítve alkalmazzuk (pl. drótkerítés a tetején dróthengerrel). A drótkerítés lehet egysoros vagy több sorból álló, attól függoen, hogy milyen céllal kerülnek létrehozásra és mekkora késlelteto, lassító hatást várunk el. Fontos szempontként merül fel az is, hogy milyen mérvu ero-eszköz, anyag, illetve idointervallum áll a rendelkezésre a zár létrehozására. A kialakított kerítések a magasságukat tekintve is széles skálán mozognak, de le g- gyakrabban 1,8 4,0 m közti értéktartományba tartoznak. Elonyük, hogy leküzdésük idoigényes folyamat (foleg a többsoros kerítés), megbízható ak a- dályt képez a gyalogos személyekkel szemben. Hátrányként kell figyelembe venni a kialakításához szükséges ido-, munkaero- és anyagszükségletet. A dróthengerek egyaránt hatékonyan alkalmazhatóak a személyek és a jármuvek ellen, függoen a felhasznált drót vastagságától, minoségétol. A dróthengerek képezik a leggyakrabban alkalmazott drótzár-típust, felhasználási lehetoségük rendkívül szélesköru. Különbözo méretben alkalmazhatók, mind az átmérojüket, mind a hosszukat tekintve. Lehetnek egy- vagy többsoros formában, egy- vagy többemeletes kialakításban, önálló zárele m- ként vagy pedig más zártípusok megerosítésére. Az ELEKTROMOS ZÁRAKAT egyes külföldi haderok ma is alkalmazzák, mi azonban nem rendelkezünk ezzel a zárfajtával. Az egykori Magyar Népha d- seregben az ún. nagyfeszültségu szerelvény (NAFESZ) sokáig állt rendszerben, de az elektromos zárak létrehozásának módját, a telepítés menetét a kiképzés folyamán napjainkban már nem is oktatjuk! Az elektromos zárak viszonylag egyszeruen létrehozhatók olyan fémkerítések, dróthálók felhasználásával, melyek az elektromos áramot jól képesek vezetni. Ha valamely fontos, kiemelkedo katonai jelentoségu objektum, épület vagy terület orzés -védelmét kell megszervezni és muszaki zárakkal biztosítani, hasznos lehet az elektromos zárak alkalmazása. Példaként említheto az orosz EZM elektromos zár, amelynek két típusát fejlesztették ki: a mobilt és a stacionert (EZM SZ). 10 Az elobbi 24 V-os akkumulátorról, míg az utóbbi akkumulátorról és hálózatról egyaránt mukö d- tetheto. A készlet V feszültségtartományban üzemel. Három 10 Dr. LUKÁCS László: Gondolatok a fontos objektumok védelmérol, különös tekintettel a muszaki zárak telepítésére. In. Muszaki Évkönyv 1995.: Bp., MH MUF-ség, o. 8

9 fokozat választható ki: pusztító, feltartóztató, készenléti. Akkumulátorról üzemeltetve, egy feltöltéssel pusztító fokozaton mindkét készlet 24 óra, feltartóztató fokozaton az EZM 100 óra, az EZM SZ 90 óra idointervallumban muködoképes. Feltartóztató fokozatban a zárhoz éro behatoló, támadó súlyos, de nem halálos áramütést kap. Készenléti üzemmódba állítva, amennyiben más jelzorendszerrel kombinálják, az elektromos zár elé kihelyezett jelzomuszer automatikusan bekapcsolja az elore beállított fokozatnak megfelelo feszültségértéket, ha behatolást észlel. Összegezve a muszaki zárak alkalmazásának lehetoségeit a terrorizmus elleni harc során megállapítható, hogy:? a muszaki támogatás egyes feladatai megjelennek az 5. cikkely hatálya alá nem tartozó muveletek, köztük a terrorizmus elleni harc során;? a muszaki zárási tevékenység fontos szegmensét képezi a terrorcselekmények megelozésére irányuló katonai feladatoknak;? muszaki zár ak alkalmazására elsodlegesen a fontos objektumok védelme során kerülhet sor, ahol foleg a nem robbanó muszaki zárak egyes típusainak alkalmazása célszeru a biztonsági zóna kialakítás á- hoz;? a muszaki zárak alkalmazása a személyek, csoportok beszivárgás á- nak és a cselekményhez használni kívánt eszközök (jármuvek, feg y- verek) objektumba történo bejutásának megakadályozásával megakadályozhatja a terrorcselekmény végrehajtását. A terrorfenyegetettség realizálásakor a fontos objektumok védelme érdek é- ben javaslom az objektumok muszakizár -rendszerrel történo megerosítését, amelynek kialakításához a szükséges terveket már békeidoszakban célszeru elkészíteni. 9

128/1. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola

128/1. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola 128/1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Gulyás András ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A NATO TAGSÁGBÓL

Részletesebben

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Biztonságunk érdekében Oktatási- és Tanácsadó Tudományos Egyesület Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN A települések katasztrófa-elhárítási feladatai,

Részletesebben

KONDÁS KORNÉL 1. A terrorizmus, mint a védelmi igazgatás rendszerét befolyásoló tényező

KONDÁS KORNÉL 1. A terrorizmus, mint a védelmi igazgatás rendszerét befolyásoló tényező KONDÁS KORNÉL 1 A terrorizmus, mint a védelmi igazgatás rendszerét befolyásoló tényező Terrorism, as the influential factor of the defence managment system Absztrakt A szerző a cikkben bemutatja a terrorizmus

Részletesebben

A bűnös célú/terror jellegű robbantások és az ellenük való védekezés lehetőségei, különös tekintettel a tűzszerész feladatok ellátására

A bűnös célú/terror jellegű robbantások és az ellenük való védekezés lehetőségei, különös tekintettel a tűzszerész feladatok ellátására NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Daruka Norbert A bűnös célú/terror jellegű robbantások és az ellenük való védekezés lehetőségei, különös tekintettel a tűzszerész feladatok

Részletesebben

TERRORIZMUS ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM TERRORIZMUS MINT CIVILIZÁCIÓS JÁRULÉK. Tatár Attila tu. vezérornagy

TERRORIZMUS ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM TERRORIZMUS MINT CIVILIZÁCIÓS JÁRULÉK. Tatár Attila tu. vezérornagy Tatár Attila tu. vezérornagy TERRORIZMUS ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM TERRORIZMUS MINT CIVILIZÁCIÓS JÁRULÉK Magyarország, terror fenyegetettség szempontjából kevésbé érintett. Összehasonlítva néhány kiemelt területtel,

Részletesebben

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR)

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Konferencia kiadvány Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Viselkedés vészhelyzetben konferencia (előadások összefoglalói) 2013. október 29. NKE, 1101 Budapest, Hungária

Részletesebben

Haig Zsolt - Várhegyi István. A cybertér és a cyberhadviselés értelmezése 1

Haig Zsolt - Várhegyi István. A cybertér és a cyberhadviselés értelmezése 1 Haig Zsolt - Várhegyi István A cybertér és a cyberhadviselés értelmezése 1 A szerzők e cikkben bemutatják a hadviselés egy új színterét a cyberteret, és a cyberhadviselést. Az új fogalmak megismerése kedvező

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL III. évfolyam 4. szám 2004. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

A BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM KULTÚRÁJA

A BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM KULTÚRÁJA A BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM KULTÚRÁJA KEDVES HALLGATÓK! Ime a témakörök a vizsgára. Kiemelten javaslom az alábbi témákat: 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 27), 28), Tisztelettel

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ TERRORCSELEKMÉNY AVAGY KÉPES-E KEZELNI A MAGYAR JOG A TERRORIS- TÁK ÁLTAL ELTÉRÍTETT ÉS FEGYVERKÉNT HASZNÁLNI KÍVÁNT LÉGIJÁRMUVEKET?

ÚJ TÍPUSÚ TERRORCSELEKMÉNY AVAGY KÉPES-E KEZELNI A MAGYAR JOG A TERRORIS- TÁK ÁLTAL ELTÉRÍTETT ÉS FEGYVERKÉNT HASZNÁLNI KÍVÁNT LÉGIJÁRMUVEKET? Dr. Almási Ferenc alezredes, HM Nemzetközi Jogi Foosztály Dr. Kádár Pál ornagy, HM Tervezési és Koordinációs Foosztály ÚJ TÍPUSÚ TERRORCSELEKMÉNY AVAGY KÉPES-E KEZELNI A MAGYAR JOG A TERRORIS- TÁK ÁLTAL

Részletesebben

A HELIKOPTEREK KATONAI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS A KATONAI ALKALMAZÁS VALÓSÁGA MAGYARORSZÁGON

A HELIKOPTEREK KATONAI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS A KATONAI ALKALMAZÁS VALÓSÁGA MAGYARORSZÁGON Orosz Zoltán A HELIKOPTEREK KATONAI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS A KATONAI ALKALMAZÁS VALÓSÁGA MAGYARORSZÁGON A Magyar Honvédség legújabbkori történelmének legjelentősebb változását éli át az elmúlt években.

Részletesebben

11/1998. (IV. 23.) ORFK utasítás. a Magyar Köztársaság Rendőrségének Csapatszolgálati Szabályzata kiadásáról

11/1998. (IV. 23.) ORFK utasítás. a Magyar Köztársaság Rendőrségének Csapatszolgálati Szabályzata kiadásáról 11/1998. (IV. 23.) ORFK utasítás a Magyar Köztársaság Rendőrségének Csapatszolgálati Szabályzata kiadásáról Szám: 5-1/11/1998. TÜK A Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 3/1995. (III. 1.) BM rendelet

Részletesebben

A terrorizmus nemzetbiztonsági aspektusai (különös tekintettel a magyarországi vonatkozásokra is) 1. Várhalmi Miklós 2009.04.10.

A terrorizmus nemzetbiztonsági aspektusai (különös tekintettel a magyarországi vonatkozásokra is) 1. Várhalmi Miklós 2009.04.10. A terrorizmus nemzetbiztonsági aspektusai (különös tekintettel a magyarországi vonatkozásokra is) 1 Várhalmi Miklós 2009.04.10. 1. Bevezetés 2 A terrorizmus elleni harc problémáival foglalkozó hazai és

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE BUDAPEST, 2009 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bognár Balázs pv. százados, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, doktorandusza a Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkársága

Részletesebben

Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS

Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS Budapest, 2011 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HONVÉDELMI IGAZGATÁS ( EGYETEMI JEGYZET ) 2011 Szerző: Dr. habil. Lakatos László ny. okl. mk. vezérőrnagy

Részletesebben

A KATONAI ERŐK, KÉPESSÉGEK ALKALMAZÁSA KATASZTRÓFÁK ESETÉN

A KATONAI ERŐK, KÉPESSÉGEK ALKALMAZÁSA KATASZTRÓFÁK ESETÉN VIII. Évfolyam 2. szám - 2013. június Hornyacsek Júlia Keszely László hornyacsek.julia@uni-nke.hu keszely.laszlo@hm.gov.hu A KATONAI ERŐK, KÉPESSÉGEK ALKALMAZÁSA KATASZTRÓFÁK ESETÉN Absztrakt Ma már magától

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel Biztonságtechnika Dr. Berek Lajos Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest, 2014 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Biztonság, őrzés és védelem, az őrzés

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája 2012 Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája Honvédelmi Minisztérium ELŐSZÓ A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó biztonsági kihívások

Részletesebben

Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához

Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához Nemzet és Biztonság 2014/2. szám 117 130. Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó

Részletesebben

A kritikus infrastruktúra védelme és katasztrófavédelmi aspektusai a terrorizmus tükrében

A kritikus infrastruktúra védelme és katasztrófavédelmi aspektusai a terrorizmus tükrében A kritikus infrastruktúra védelme és katasztrófavédelmi aspektusai a terrorizmus tükrében Nagy Rudolf mk. pv. alezredes A címben felvetett összefüggések feltárásában a létfontosságú infrastruktúrák terrorizmussal

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK KATONAI ALAPISMERETEK Zrínyi Kiadó Budapest Ezt a kiadványt az Oktatási Hivatal HM-69157 számon tankönyvvé nyilvánította. HM Zrínyi Nonprofit Közhasznú Kft., 2010 SZERZÕK: A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai

Részletesebben

Fehérvári István alezredes A FÖLDRAJZI TÉR, KÜLÖNÖSEN AZ IDŐJÁRÁS ÉS A TEREP HATÁSA A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK HARCÁRA. Doktori (PhD) értekezés

Fehérvári István alezredes A FÖLDRAJZI TÉR, KÜLÖNÖSEN AZ IDŐJÁRÁS ÉS A TEREP HATÁSA A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK HARCÁRA. Doktori (PhD) értekezés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Iskola Fehérvári István alezredes A FÖLDRAJZI TÉR, KÜLÖNÖSEN AZ IDŐJÁRÁS ÉS A TEREP HATÁSA A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK HARCÁRA Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

Hagyomány és megújulás

Hagyomány és megújulás Honvédtisztjelöltek békefentartói felkészítése 26 Orosz Zoltán altábornagy: Hagyomány és megújulás A kitüntetésekről és azok viseléséről 56 Szakmai kérdésekben nem a csillagok száma a meghatározó, hanem

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V.

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V. évfolyam Különszám 2006. január FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

KATONAI KOMMUNIKÁCIÓS IGÉNYEK, LEHETŐSÉGEK A BÉKEFENNTARTÁS VEZETÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁBAN

KATONAI KOMMUNIKÁCIÓS IGÉNYEK, LEHETŐSÉGEK A BÉKEFENNTARTÁS VEZETÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁBAN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Magyar Sándor mk. őrnagy KATONAI KOMMUNIKÁCIÓS IGÉNYEK, LEHETŐSÉGEK A BÉKEFENNTARTÁS VEZETÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁBAN Doktori (PhD) értekezés Dr.

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS SÉRÜLÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE BIOTERRORISTA TÁMADÁS ESETÉN A KATASZTRÓFAVÉDELEM ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGY SZEREPE

A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS SÉRÜLÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE BIOTERRORISTA TÁMADÁS ESETÉN A KATASZTRÓFAVÉDELEM ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGY SZEREPE VI. Évfolyam 2. szám - 2011. június Halász László halasz.laszlo@zmne.hu Remetei Dóra dorifly@freestart.hu A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS SÉRÜLÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE BIOTERRORISTA TÁMADÁS ESETÉN A KATASZTRÓFAVÉDELEM

Részletesebben

A TERRORIZMUS ÉS A JOG A TERRORIZMUS MEGHATÁROZÁSA. Dr. Havasi Zoltán r. dandártábornok

A TERRORIZMUS ÉS A JOG A TERRORIZMUS MEGHATÁROZÁSA. Dr. Havasi Zoltán r. dandártábornok Dr. Havasi Zoltán r. dandártábornok A TERRORIZMUS ÉS A JOG A TERRORIZMUS MEGHATÁROZÁSA A terrorizmus, mint gyujtofogalom értelmezése nem mindig zavarmentes. A témával foglalkozó szakemberek a fogalom tekintetében

Részletesebben

MODERNIZÁCIÓ ÉS VÁLSÁGKEZELÉS A LÉGIERŐ LOGISZTIKÁJÁNÁL I. A MODERNIZÁCIÓ ÉS A LÉGIERŐ LOGISZTIKA NÉHÁNY ASPEKTUSA

MODERNIZÁCIÓ ÉS VÁLSÁGKEZELÉS A LÉGIERŐ LOGISZTIKÁJÁNÁL I. A MODERNIZÁCIÓ ÉS A LÉGIERŐ LOGISZTIKA NÉHÁNY ASPEKTUSA MODERNIZÁCIÓ ÉS VÁLSÁGKEZELÉS A LÉGIERŐ LOGISZTIKÁJÁNÁL Vasvári Tibor 1 I. A MODERNIZÁCIÓ ÉS A LÉGIERŐ LOGISZTIKA NÉHÁNY ASPEKTUSA Az elmúlt időszakban a sorozatos haderő átalakítás következményeként és

Részletesebben

AHOL A HADMÉRNÖK ÉS A POLGÁR TALÁLKOZNAK: A NEMKRITIKUS INFRASTRUKTÚRA MŰSZAKI VÉDELMÉNEK SZABÁLYAI ÉS ELŐÍRÁSAI

AHOL A HADMÉRNÖK ÉS A POLGÁR TALÁLKOZNAK: A NEMKRITIKUS INFRASTRUKTÚRA MŰSZAKI VÉDELMÉNEK SZABÁLYAI ÉS ELŐÍRÁSAI Kiss Álmos Péter: AHOL A HADMÉRNÖK ÉS A POLGÁR TALÁLKOZNAK: A NEMKRITIKUS INFRASTRUKTÚRA MŰSZAKI VÉDELMÉNEK SZABÁLYAI ÉS ELŐÍRÁSAI A kritikus infrastruktúra elemeinek védelme mellett nem lehet elhanyagolni

Részletesebben

DIPLOMAMUNKA Pócsik Attila

DIPLOMAMUNKA Pócsik Attila Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem DIPLOMAMUNKA Pócsik Attila 2010. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar MŰSZAKI ÉS KATASZRÓFAVÉDELMI TANSZÉK A KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA

Részletesebben