MUSZAKI ZÁRAK ALKALMAZÁSA A TERRORIZMUS ELLENI HARCBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUSZAKI ZÁRAK ALKALMAZÁSA A TERRORIZMUS ELLENI HARCBAN"

Átírás

1 Kovács Zoltán mk. ornagy MUSZAKI ZÁRAK ALKALMAZÁSA A TERRORIZMUS ELLENI HARCBAN Míg a korábbi évtizedek terrorcselekményeit (robbantások, repülogép eltérítések, emberrablások) olyan vallási vagy politikai meggyozodésu csoportok hajtották végre, melyeket egyértelmuen be lehetett azonosítani, akárcsak a cselekménnyel elérni kívánt céljaikat, addig az utóbbi években a terrorista cselekmények jellemvonásai markáns változásokon mentek keresztül. A legszembetunobb változások egyikének a terrorcselekményekkel járó áldozatok számának radikális növekedése tekintheto. Korábban a terrorakc i- ókat általában kézifegyvereket vagy robbanóanyagot felhasználva úgy hajtották végre, hogy csak az elegendo és a cél eléréséhez feltétlenül szüks é- ges emberáldozattal járjon, míg napjainkban a cselekmények helyszínének és idopontjának megválasztásakor az egyik fo szempont, hogy minél grandióz u- sabb legyen az akció, minél nagyobb legyen a veszteségokozás, minél vér e- sebbek legyenek a következmények (lásd: World Trade Center, spanyolországi vonatrobbantások). 1 A másik megváltozott tényezonek az elköveto csoportokat, illetve az elérendo céljaikat tekinthetjük. A cselekményeket elköveto személyek, csoportok a korábban tapasztaltakkal ellentétben sokszor nem vállalják fel tettüket, rejtve maradnak, így a motivációjuk is ismeretlen, de legalábbis nem tisztázott marad. Nem változott viszont az eszköz, hogy félelemkeltéssel, a rend megzav a- rásával és a közvélemény nyomásának segítségével kényszerítsék ki, hogy az adott kormány vagy szervezet teljesítse a követeléseiket. Mint bevezetomben említettem, a korábbi idoszak terrorcselekményeinek egyik fo vonása volt, hogy a minimálisan szükséges veszteségokozás érdek é- ben foleg kézifegyvereket és hagyományos robbanóanyagot használtak fel a terroristák. Az 1990-es évek közepétol azonban komolyan kell számolnunk a biológiai és vegyi eszközökkel végrehajtott cselekmények bekövetkezésének lehetoségével is, amely során a keletkezo veszteségek már jelentos méreteket ölt- 1 Egyes források szerint míg az és közötti idoszakokban a terrorcselekmények száma jelentosen nem tér el egymástól, addig a terrorakciók halálos vagy sebesült emberáldozatainak a száma forol fore növekedett!

2 hetnek. Az Aum Shinrikyo szekta által a tokiói metróban júniusában és márciusában elkövetett terrorakciók során ideggázt (anthrax) alkalmazva a veszteség 19 halott és sérült volt. Atomfegyverek vagy radioaktív anyagok alkalmazásával végrehajtott terrorakció napjainkig ugyan nem történt, azonban a tömegpusztító fegyverek ellenorizhetetlen elterjedésének veszélye folytán véleményem szerint fennáll a lehetosége akár a közeli jövoben is az ilyen cselekmények bekövetkezésének. A Magyar Köztársaság polgárai számára a terrorizmus velejárója, a rombolt épületek, az elhunyt vagy súlyosan sérült áldozatok látványa egyelore csak a médiában látott távoli esemény, amely az ország (esetleg a kontinens) határain kívül történt, közvetlen befolyással nincs az ország biztonság á- ra, rendjére és életére. Ennek ellenére úgy vélem, hogy hazánk fegyveres szerveinek, köztük a Magyar Honvédségnek is fel kell készülnie a terrorcselekmények megeloz é- sére és elhárítására, illetve amennyiben mégis bekövetkezik a terrorakció, annak kezelésére, valamint a következmények csökkentés ére és felszámolására. A MAGYAR HONVÉDSÉG MUSZAKI CSAPATAINAK RÉSZVÉTELE A TERRORIZMUS ELLENI HARCBAN A NATO stratégiai koncepciója szerint a szövetséggel szembeni új kihívások egyikét a terrorizmus és a terrorizmus elleni harc jelenti. E feladat militáns vonzatai az Észak-atlanti Szerzodés 5. cikkének hatálya alá nem tartozó katonai muveletek végrehajtásával valósulnak meg. Ezen katonai feladatok véleményem szerint két fo területre csoportosíthatók:? olyan védelmi jellegu (passzív) rendszabályok és tevékenységek, amelyekkel az emberek (vagy személyi állomány), az épületek és létesítmények (vagy fontos objektumok) sebezhetosége, a keletkezo veszteség mértéke csökkentheto;? olyan támadó jellegu (aktív) rendszabályok és tevékenységek, am e- lyekkel a terrorcselekmények bekövetkezése megelozheto, megak a- dályozható. Mivel a katonai kötelékek napjainkban és a jövoben is aktív részesei a terrorizmus elleni harcnak, a tevékenységüket, harcukat támogatni kell. A támogatási feladatok magukba foglalják a muszaki szakcsapatok által végrehajtásra kerülo muszaki támogatási rendszabályokat is, melyeket a NA- TO-terminológia négy nagy feladatkörbe csoportosít (lásd: 1. számú ábra). 2

3 A MUSZAKI TÁMOGATÁS FELADATAI MOZGÁSTÁMOGATÁSI FELADATOK MOZGÁSAKADÁLYOZÁSI FELADATOK TÚLÉLOKÉPESSÉG FENNTARTÁSÁNAK FELADATAI INFRASTRUKTURÁLIS FELADATOK 1.számú ábra: A muszaki támogatás feladatainak csoportosítása 2 A MUSZAKI TÁMOGATÁS magába foglalja mindazon speciális szaktevéken y- ségeket, melyeket a katonai muveletek során muszaki feltételként meg kell teremteni az alkalmazásra kerülo végrehajtó kötelék sikeres feladatvégrehajtásához. A fenti meghatározásnak megfeleloen, a muszaki támogatási tevékenys é- gek megszervezésének és végrehajtásának céljai lehetnek a rendszeresített, vagy pedig az adott feladathoz rendelkezésre álló muszaki-technikai eszk ö- zök, harcanyagok, felszerelések és anyagok tervezett, összehangolt és célir á- nyos alkalmazásával:? fenntartani és fokozni a támogatott katonai kötelék és a saját erok mozgás, akadályleküzdo- és túléloképességét;? akadályozni az ellenség eroinek mozgását, manovereit és tevékenységét;? részt venni a katonai infrastrukturális, környezetvédelmi és kárelhárítási feladatok végrehajtásában. A muszaki támogatás feladatai tehát a terrorizmus elleni harc katonai felad a- tainak mindkét színterén megjelennek: a védelmi jellegu feladatok közé tartozhat például a szükséges védelmet biztosító létesítmények, erodítési építmények kialakítása, az álcázási rendszabályok foganatosítása, míg támadó jellegu feladat lehet a muszaki zárak telepítése, részvétel az ellenorzoátereszto pontok kiépítésében, vagy akár a muszaki szakfelderítés. 2 Készítette: KOVÁCS Zoltán mk. százados 3

4 A TERRORIZMUS ELLENI HARC SORÁN ALKALMAZHATÓ MUSZAKI ZÁRTÍPUSOK A szövetséges elvek alapján a muszaki támogatáson belül általam a fenti ábrán kiemelt muszaki zárási szakfeladatok a mozgásakadályozási tev é- kenységek keretében jelennek meg. 3 Muszaki zárak alkalmazását véleményem szerint elsosorban a terrorcselekmények megelozésének katonai feladatai során vehetjük számításba, döntoen az objektumok védelmi rendszerének, a megfelelo hatékonyságú biztonsági zóna kialakításakor. A kelloen kiépített és ellenorzés alatt tartott muszakizár-rendszer segítségével megakadályozható a fegyveres csoportok beszivárgása, a terrorcsele k- ményhez felhasználni kívánt eszközök (robbanóanyag, ABV eszközök) bejuttatása az adott objektum területére. A fontos objektumok védelme érdekében véleményem szerint elsosorban a nem robbanó muszaki zárak egyes típusai létesíthetok, míg a muszaki akn a- zárak alkalmazását nem tartom célszerunek. 4 A nem robbanó muszaki zárak közül mind a jármuvek ellen alkalmazható (torlaszok), mind a személyek ellen alkalmazható (drótzár, jelzozár, elektromos zár) muszaki zártípusok felhasználásra kerülhetnek, függoen a védeni kívánt objektum jellegétol és a számított veszélytényezoktol. A TORLASZOK foként a jármuvek mozgásának terelésére vagy pedig megállítására szolgálnak. A megfelelo kialakításuk esetén a lánctalpas és a ker e- kes jármuvek nem képesek rajtuk keresztülhatolni, mert:? a magasságuk meghaladja a jármuvek hasmagasságát és/vagy lépcsomászó képességét;? a nagy tömegük, vagy rögzítettségük következtében a jármuvek nem képesek maguk elott eltolni ;? olyan terhelhetoséggel rendelkeznek, hogy a rájuk felfutó jármuvek felülnek és mozgásképtelenné válnak. Ahhoz, hogy egy jármuvet torlasszal megállítsunk, nem kell mindhárom feltételnek együttesen teljesülnie, elegendo, ha pl. a zárelem magassága meg- 3 Szerzoi megjegyzés: Muszaki zárásnak nevezem mindazon tevékenységek összességét, melyek során a katonai muveletek sikerének elosegítése érdekében különbözo muszaki zártípusok kerülnek telepítésre, illetve létesítésre. 4 Szerzoi megjegyzés: Nem háborús idoszakban végrehajtott terrorakciók megeloz é- sére a robbanó muszaki zárak alkalmazása számos veszélyt rejt magában: egyrészt az aknákban elhelyezett robbanóanyag, másrészt az aknazár vétlen elmuködtetése miatt. 4

5 haladja a jármu hasmagasságát és olyan a terhelhetosége, hogy a rá felfutó jármu súlyának 50%-át képes megtartani 5. A torlaszok lehetnek szükséganyagokból a helyszínen elkészítettek, illetve elore legyártott és készletezett zárelemek. Szükséganyagokból a helyszínen elkészíthetok többek között a döntött fatorlaszok; az épített torlaszok (akas z- tók, máglyák, gátak); a kotorlaszok. Az ilyen jellegu torlaszok kialakításához minden eszköz felhasználható, pl. az összekapcsolt jármuvek, roncsok, egyéb már használhatatlan felszerelések. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy szükség esetén torlaszként hatékonyan alkalmazhatók még a 200 literes, kövekkel megtöltött fémhordók vagy egymásra helyezett gumiabroncsok, illetve a homokzsákokból kialakított bástyák is. Békeidoszakban gyakrabban kerülhet sor az elore legyárott torlaszok alkalmazására, mely zárelemek kialakítása az alkalmazás közvetlen helyszínén általában nem oldható meg, illetve a legyártás ido- és eszközigényes feladat. Ilyen zárelemek lehetnek a fészekbe illesztheto acélszelvények, a fémsündisznó elemek (2. számú ábra), a vasbeton akasztók és a betontetraéderek. Közös jellemzojük, hogy tömegük miatt a szállítás és mozgatás nehézkes, azonban a telepítésük, megfelelo gépesítettség esetén gyorsan megvalósítható. 2. számú ábra: Összeszerelheto fémsündisznó 6 5 DIÓSZEGI Imre VÉGHELYI Tibor: Muszaki tanulmány a páncélozott harcjármuvek mozgását akadályozó, nem robbanó muszaki záróeszközökrol és zárrendszerekrol. Tanulmány Bp., MH HTI, o. 5

6 A JELZO ZÁRAK nem a terrorakciót végrehajtó személyek vagy jármuvek mozgásának közvetlen akadályozására, hanem annak jelzésére, felfedésére szolgálnak. A jelzoeszközök két alapveto csoportra tagolhatók: lehetnek egyedi- és rendszerben muködo eszközök. 7 Az egyedi eszközök fobb jellemzoi közé a kis méret, néhány egyszeru érzékelo, gyors telepíthetoség tartozik. A muködésüket tekintve lehetnek mechanikus, elektromos vagy elektronikus muködtetésuek. A muködteto szerkezete által kiváltott figyelmezteto jelzés lehet:? hang (csengo, sziréna, pirotechnikai hangjelzo);? füst (pirotechnikai porszóró, köd- és füstképzo eszköz);? fény (lámpa, színes pirotechnikai elegyek különbözo idotartamú égése a földfelszínen vagy kilövo töltet alkalmazása esetén a levegoben, eltéro magasságban);? ezek kombinációja. A leggyakrabban eloforduló egyedi eszköz a jelzoakna vagy jelzotöltet, amely széles körben elterjedt, olcsó, gyorsan és tömegesen telepítheto, viszszatelepítheto, nehezen felderítheto. Az Irakban szolgálatot teljesíto magyar katonai alakulat is alkalmazza például a 3. számú ábrán látható jelzoaknát a tábor védelme érdekében. A rendszerben muködo eszközök közé sorolhatjuk az olyan jelzoeszköz ö- ket, amelyek elemei önállóan nem képesek üzemelni, illetve egyedi üzemeltetésük nem gazdaságos. Az ilyen eszközök fo jellemzoi az érzékeny szenz o- rok (szeizmikus, mágneses, infravörös), valamint olyan központi vezérlo és érzékelo egység, amelyhez rádión vagy vezetékes úton fut be a riasztás jelz é- se (pl. határvédelmi jelzorendszer). A mechanikus muködtetésu rendszereket olyan jelzoeszközök alkotják, amelyek az érzékeloi által adott jelzést nem képesek nagyobb távolságra továbbítani és a jelzohálózatot az egyes jelzoeszközök érzékelo szálai alkotják, melyek a jelzoeszközhöz továbbítják a mechanikai jelet (pl. elmozdulás, er o- behatás). A rendszer hátránya, hogy rendkívül nagy a vakriasztás lehetos é- ge. A feszített botlódrótos rendszer esetében az idojárás (eros szél, letört faág, stb.) és a nagyobb testu állatok is könnyedén elmuködtethetik a jelzoeszk ö- zöket. Az elektromos és elektronikus muködtetésu rendszerek esetében az érzékelok általi jelzés nagyobb távolságra is továbbítható vezetékes vagy rádió hálózaton keresztül. Az ilyen rendszerek érzékeloi általában TV vagy hokamerák, infraszenzorok, illetve földfelszín alá telepített, nyomásra muk ö- 6 Forrás: MOLNÁR Sándor nyá. mk. százados felvétele. Készült: VÉGHELYI Tibor: Muszaki tanulmány a jelzoaknáról. Bp., MH HTI, alapján bemutatott felosztás. 6

7 do érzékelok. Elonyei közé tartozik, hogy pontosabb és megbízhatóbb, mint a mechanikus rendszerek, azonban a költségkihatásai jelentosen meghaladják azokat. 3. számú ábra: A Magyar Honvédségben rendszeresített jelzoeszköz (FLITTER) 8 A kombinált jelzorendszerek egyszerubb mechanikus és elektromos, elektronikus muködési alapelvu jelzoeszközök kombinációjaként hozhatók létre. A rendszer kialakításának elonye, hogy ötvözi a két alkotórendszer elonyeit és kiküszöbölheti a hátrányait. A rendszer elemei önállóan is alkalmazhatóak, ezáltal rendkívül széles döntési lehetoséget nyújtanak az alkalmazó szám ára az objektum, terület vagy terepszakasz jellegének megfelelo és ahhoz legjobban illeszkedo rendszer létrehozására, valamint a vakriasztás lehetosége is minimálisra csökkentheto az érzékelok kombinációjával. A DRÓTZÁRAK melyek lehetnek helyhez kötöttek, vagy pedig hordo z- hatóak képezik a személyek elleni nem robbanó muszaki zárak egyik le g- gyakrabban alkalmazott csoportját. 9 A helyhez kötött drótzárak egy meghatározott helyre, terepszakaszra hosszabb idotartamra kerülnek telepítésre, ott fejtik ki akadályozó hatásukat. (Ide sorolhatjuk például a különbözo drótkerí- 8 Forrás: PETES János nyá. mk. alezredes felvétele. Készült: Táborfalva, Részletesen foglalkozik e zárfajtával K OVÁCS Zoltán: Gondolatok a drótzárakról címu írása. In.: Muszaki Katonai Közlöny, Bp., XI. évf., 2001/3-4. sz o. 7

8 téseket.) A hordozható (mobil) drótzárak közé tartoznak a dróthengerek (pl. GYODA), illetve dróthálók, melyek a feladat folyamán többször áthelyezh e- tok, könnyen mobilizálhatók. Elkészíthetok elozetesen, vagy pedig az alkalmazás helyszínén. Kiválóan alkalmazhatóak a kívánt területek, utak, obje k- tumok gyors és megbízható lezárására, orzés-védelmére. Az egyes drótzártípusokat általában kombináltan, egymást kiegészítve, erosítve alkalmazzuk (pl. drótkerítés a tetején dróthengerrel). A drótkerítés lehet egysoros vagy több sorból álló, attól függoen, hogy milyen céllal kerülnek létrehozásra és mekkora késlelteto, lassító hatást várunk el. Fontos szempontként merül fel az is, hogy milyen mérvu ero-eszköz, anyag, illetve idointervallum áll a rendelkezésre a zár létrehozására. A kialakított kerítések a magasságukat tekintve is széles skálán mozognak, de le g- gyakrabban 1,8 4,0 m közti értéktartományba tartoznak. Elonyük, hogy leküzdésük idoigényes folyamat (foleg a többsoros kerítés), megbízható ak a- dályt képez a gyalogos személyekkel szemben. Hátrányként kell figyelembe venni a kialakításához szükséges ido-, munkaero- és anyagszükségletet. A dróthengerek egyaránt hatékonyan alkalmazhatóak a személyek és a jármuvek ellen, függoen a felhasznált drót vastagságától, minoségétol. A dróthengerek képezik a leggyakrabban alkalmazott drótzár-típust, felhasználási lehetoségük rendkívül szélesköru. Különbözo méretben alkalmazhatók, mind az átmérojüket, mind a hosszukat tekintve. Lehetnek egy- vagy többsoros formában, egy- vagy többemeletes kialakításban, önálló zárele m- ként vagy pedig más zártípusok megerosítésére. Az ELEKTROMOS ZÁRAKAT egyes külföldi haderok ma is alkalmazzák, mi azonban nem rendelkezünk ezzel a zárfajtával. Az egykori Magyar Népha d- seregben az ún. nagyfeszültségu szerelvény (NAFESZ) sokáig állt rendszerben, de az elektromos zárak létrehozásának módját, a telepítés menetét a kiképzés folyamán napjainkban már nem is oktatjuk! Az elektromos zárak viszonylag egyszeruen létrehozhatók olyan fémkerítések, dróthálók felhasználásával, melyek az elektromos áramot jól képesek vezetni. Ha valamely fontos, kiemelkedo katonai jelentoségu objektum, épület vagy terület orzés -védelmét kell megszervezni és muszaki zárakkal biztosítani, hasznos lehet az elektromos zárak alkalmazása. Példaként említheto az orosz EZM elektromos zár, amelynek két típusát fejlesztették ki: a mobilt és a stacionert (EZM SZ). 10 Az elobbi 24 V-os akkumulátorról, míg az utóbbi akkumulátorról és hálózatról egyaránt mukö d- tetheto. A készlet V feszültségtartományban üzemel. Három 10 Dr. LUKÁCS László: Gondolatok a fontos objektumok védelmérol, különös tekintettel a muszaki zárak telepítésére. In. Muszaki Évkönyv 1995.: Bp., MH MUF-ség, o. 8

9 fokozat választható ki: pusztító, feltartóztató, készenléti. Akkumulátorról üzemeltetve, egy feltöltéssel pusztító fokozaton mindkét készlet 24 óra, feltartóztató fokozaton az EZM 100 óra, az EZM SZ 90 óra idointervallumban muködoképes. Feltartóztató fokozatban a zárhoz éro behatoló, támadó súlyos, de nem halálos áramütést kap. Készenléti üzemmódba állítva, amennyiben más jelzorendszerrel kombinálják, az elektromos zár elé kihelyezett jelzomuszer automatikusan bekapcsolja az elore beállított fokozatnak megfelelo feszültségértéket, ha behatolást észlel. Összegezve a muszaki zárak alkalmazásának lehetoségeit a terrorizmus elleni harc során megállapítható, hogy:? a muszaki támogatás egyes feladatai megjelennek az 5. cikkely hatálya alá nem tartozó muveletek, köztük a terrorizmus elleni harc során;? a muszaki zárási tevékenység fontos szegmensét képezi a terrorcselekmények megelozésére irányuló katonai feladatoknak;? muszaki zár ak alkalmazására elsodlegesen a fontos objektumok védelme során kerülhet sor, ahol foleg a nem robbanó muszaki zárak egyes típusainak alkalmazása célszeru a biztonsági zóna kialakítás á- hoz;? a muszaki zárak alkalmazása a személyek, csoportok beszivárgás á- nak és a cselekményhez használni kívánt eszközök (jármuvek, feg y- verek) objektumba történo bejutásának megakadályozásával megakadályozhatja a terrorcselekmény végrehajtását. A terrorfenyegetettség realizálásakor a fontos objektumok védelme érdek é- ben javaslom az objektumok muszakizár -rendszerrel történo megerosítését, amelynek kialakításához a szükséges terveket már békeidoszakban célszeru elkészíteni. 9

MŰSZAKI ZÁRAK ALKALMAZÁSA A TERRORIZMUS ELLENI HARCBAN

MŰSZAKI ZÁRAK ALKALMAZÁSA A TERRORIZMUS ELLENI HARCBAN A NEMZETKÖZI TERRORIZMUS ELLENI HARC KOVÁCS ZOLTÁN mk. százados, egyetemi adjunktus, ZMNE Műveleti Támogató Tanszék MŰSZAKI ZÁRAK ALKALMAZÁSA A TERRORIZMUS ELLENI HARCBAN Míg a korábbi évtizedek terrorcselekményeit

Részletesebben

REPÜLŐTEREK VÉDELME MŰSZAKI ZÁRAKKAL

REPÜLŐTEREK VÉDELME MŰSZAKI ZÁRAKKAL Dr. Kovács Zoltán mk. őrnagy (PhD) REPÜLŐTEREK VÉDELME MŰSZAKI ZÁRAKKAL A NATO műszaki doktrínája alapján a manőver a harc sikeres megvívásának lényeges eleme. Ugyanannyira szükséges az ellenséges csapatok

Részletesebben

KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A BEAVATKOZÁS KIEMELT KÉRDÉSEI. Kuti Rajmund tűzoltó százados

KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A BEAVATKOZÁS KIEMELT KÉRDÉSEI. Kuti Rajmund tűzoltó százados Kuti Rajmund tűzoltó százados KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A terrorizmus kezelése napjaink állandó problémája. Az elmúlt években a világ több pontján bekövetkezett

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

Quadrosense kerítésvédelmi rendszer

Quadrosense kerítésvédelmi rendszer U M I R S E U R O P E K F T. Quadrosense kerítésvédelmi rendszer Előadó: Koller Atilla Értékesítései vezető U M I R S E U R O P E K F T. Az Umirs Europe Kft egy 2007-ben alakult magyar vállalat. Kültéri

Részletesebben

AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL

AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL A XX. század utolsó két évtizedének fordulóján a bipoláris világrend

Részletesebben

Az informatikai katasztrófa elhárítás menete

Az informatikai katasztrófa elhárítás menete Az informatikai katasztrófa elhárítás menete A katasztrófa elhárításáért felelős személyek meghatározása Cég vezetője (ügyvezető): A Cég vezetője a katasztrófa elhárítás első számú vezetője. Feladata:

Részletesebben

Szerkezetek szállítása

Szerkezetek szállítása Szerkezetek szállítása Eloregyártott szerkezetekbol történo építés esetén a gyártás és a szerelés térben és idoben elkülönül egymástól. A két muveletet a szállítási folyamat köti össze. A szállítási feladatot

Részletesebben

AZ INTELLIGENS KERÍTÉS

AZ INTELLIGENS KERÍTÉS AZ INTELLIGENS KERÍTÉS Betafence a komplex megoldás Biztonsági kerítés Elektromos kerítésvédelem Elektronikus kerítés és területvédelem Videó megfigyelő rendszer Beléptető rendszer Felügyelet Márka variációk

Részletesebben

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: Fax:

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: Fax: Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: +36-1-422-0079 - Fax: +36-1-220-8921 S Z A K M A I A J Á N L Á S TERRORCSELEKMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI

Részletesebben

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre dr. Keszely László ezds. Karl Marx: A történelem ismétli

Részletesebben

KATONAI TÁBOROK KORSZERŰ KIALAKÍTÁSA

KATONAI TÁBOROK KORSZERŰ KIALAKÍTÁSA XXII. évfolyam, 2012. 1. szám KATONAI TÁBOROK KORSZERŰ KIALAKÍTÁSA Balogh Zsuzsanna mk. alezredes, NKE KMDI 1 A műszaki támogatás egyik igen fontos része a katonai tábor építése, berendezése és megfelelő

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3 Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3 Alapok - Az építményben és annak környezetében a fizikai károsodás és az élőlények érintési és

Részletesebben

ELSÕ BETON. Környezetvédelmi aknák. 1991 óta az építõipar szolgálatában

ELSÕ BETON. Környezetvédelmi aknák. 1991 óta az építõipar szolgálatában 6728 Szeged, Dorozsmai út 5-7. Környezetvédelmi aknák 6728 Szeged, Dorozsmai út 5-7. Az Elsõ Beton Kft. 1991 óta gyárt különbözõ típusú vasbeton aknákat. A megrendelõi igényeknek megfelelõen ezen termékcsaládba

Részletesebben

GONDOLATOK A MŰSZAKI TÁMOGATÁS ÉS A MŰSZAKI ZÁRÁS ALAPJAIRÓL

GONDOLATOK A MŰSZAKI TÁMOGATÁS ÉS A MŰSZAKI ZÁRÁS ALAPJAIRÓL HADTUDOMÁNY KOVÁCS ZOLTÁN GONDOLATOK A MŰSZAKI TÁMOGATÁS ÉS A MŰSZAKI ZÁRÁS ALAPJAIRÓL Aki beleszeret a gyakorlatba elmélet nélkül, az úgy jár, mint a hajós iránytű nélkül nem tudja, hogy hol vetődik partra!

Részletesebben

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Okos hálózat, okos mérés konferencia 2012. március 21. Tárczy Péter Energin Kft. Miért aktuális?

Részletesebben

TERRORIZMUS ÉS A HATÁRORSÉG

TERRORIZMUS ÉS A HATÁRORSÉG Zán Krisztina Horpácsi Ferenc TERRORIZMUS ÉS A HATÁRORSÉG A világ valamennyi állama, államszövetsége igyekszik megfogalmazni az o- kat a kockázati tényezoket, veszélyeket, melyek biztonságát fenyegetik.

Részletesebben

LEHETSÉGES-E TERRORTÁMADÁSOK VÉGREHAJTÁSA AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREKEN KERESZTÜL?

LEHETSÉGES-E TERRORTÁMADÁSOK VÉGREHAJTÁSA AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREKEN KERESZTÜL? Dr. Kovács László mk. ornagy LEHETSÉGES-E TERRORTÁMADÁSOK VÉGREHAJTÁSA AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREKEN KERESZTÜL? Jelen írás célja egyetlen kérdés felvetése. A kérdés pedig így hangzik: lehetséges -e, és ha

Részletesebben

Infokommunikációs rendszerek biztonságos üzemeltetési lehetőségének vizsgálata. Előadó Rinyu Ferenc

Infokommunikációs rendszerek biztonságos üzemeltetési lehetőségének vizsgálata. Előadó Rinyu Ferenc Infokommunikációs rendszerek biztonságos üzemeltetési lehetőségének vizsgálata Előadó Rinyu Ferenc A biztonság üzemeltetés (állapot) elérése nem elsősorban technikai kérdés, sokkal inkább rendszerszintű

Részletesebben

T E R V E Z E T

T E R V E Z E T 1. melléklet a számú kormány-előterjesztéshez T E R V E Z E T 2006. 11. 07. A K o r m á n y /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e váratlan légitámadás esetén a légiriasztás rendszeréről A honvédelemről és

Részletesebben

FELKÉSZÍTÉS AZ ABV VESZÉLY ELKERÜLÉSÉRE A FELKÉSZÍTÉS BÁZISA TRAINING TO AVOID NBC JEOPARDY BEREK TAMÁS

FELKÉSZÍTÉS AZ ABV VESZÉLY ELKERÜLÉSÉRE A FELKÉSZÍTÉS BÁZISA TRAINING TO AVOID NBC JEOPARDY BEREK TAMÁS FELKÉSZÍTÉS AZ ABV VESZÉLY ELKERÜLÉSÉRE A FELKÉSZÍTÉS BÁZISA BEREK TAMÁS FELKÉSZÍTÉS AZ ABV VESZÉLY ELKERÜLÉSÉRE A FELKÉSZÍTÉS BÁZISA TRAINING TO AVOID NBC JEOPARDY A Magyar Honvédség új típusú feladatai

Részletesebben

Tervezési segédlet motorok és vezérlések kiválasztásához. természetes szellőztetés és füstelvezető rendszerekhez

Tervezési segédlet motorok és vezérlések kiválasztásához. természetes szellőztetés és füstelvezető rendszerekhez Tervezési segédlet motorok és vezérlések kiválasztásához természetes szellőztetés és füstelvezető rendszerekhez KIFELÉ NYÍLÓ LKOK WMX MOTOROK 1-5 lépés lumínium profil Fa profil Műanyag profil 1. lépés

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

BELÉPTET KÓDZÁR AC széria

BELÉPTET KÓDZÁR AC széria BELÉPTET KÓDZÁR AC széria AC-10S AC-10F Általános Információ ~elképzelés~ Családi ház Társasház Az Aiphone bemutatja a különböző épületekhez és bejáratokhoz tervezett Beléptető Kódzárait. Stb. Parkoló

Részletesebben

A csapatok tevékenységeinek felosztása

A csapatok tevékenységeinek felosztása 60 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. JANUÁR Juhász József A csapatok tevékenységeinek felosztása Jelen írás közlésével szerkesztõségünk folytatja azon cikkek publikálását, amelyek egy-egy szûken vett szakterület

Részletesebben

A MH KARBANTARTÓ ÉS JAVÍTÓ EGYSÉGEIRE VO- NATKOZÓ FOLYAMATOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI LE- HETŐSÉGEI

A MH KARBANTARTÓ ÉS JAVÍTÓ EGYSÉGEIRE VO- NATKOZÓ FOLYAMATOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI LE- HETŐSÉGEI HADITECHNIKA ÉS MINŐSÉGÜGY A MH KARBANTARTÓ ÉS JAVÍTÓ EGYSÉGEIRE VO- NATKOZÓ FOLYAMATOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI LE- HETŐSÉGEI Zubkó Tibor-Labancz Sándor 1 Az átalakulóban lévő Magyar Honvédség javítókapacitása

Részletesebben

XXIII. évfolyam, 2013. 1. szám

XXIII. évfolyam, 2013. 1. szám XXIII. évfolyam, 2013. 1. szám Dr. Kovács Tibor A KATONAI TÁBOROK BIZTONSÁGI RENDSZEREINEK KIALAKÍTÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A ROBBANTÁSOS MERÉNYLETEK MEGELŐZÉSÉRE, AZOK HATÁSAI CSÖKKENTÉSÉRE II. A katonai

Részletesebben

24 V DC áramkörök biztosítása

24 V DC áramkörök biztosítása 24 V C áramkörök biztosítása Taalom 24 V C áramkörök biztosítása 24 V C áramkörök biztosítása Áttekintés.2 WAVEGUAR.4.1 24 V C áramkörök biztosítása 24 V C áramkörök biztosítása Áttekintés WAVEGUAR elektronikus

Részletesebben

Szervezett bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Szervezett bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Szervezett bűnözés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A szervezett bűnözés jellemzői profit-orientált magas fokú szervezettség és konspiráció magasan képzett szakemberek részvétele csúcstechnika igénybevétele

Részletesebben

ÁRU-, ÉS VAGYONVÉDELEM. 5.tétel

ÁRU-, ÉS VAGYONVÉDELEM. 5.tétel ÁRU-, ÉS VAGYONVÉDELEM 5.tétel Az áru és vagyonvédelem fontossága Az elmúlt évek óriási beruházásai, a bevásárló központok megjelenése, a tömeges vásárlás, az üzletek biztonságának újfajta értelmezését

Részletesebben

A LÉGI UTÁNTÖLTÉS ÉS A TERRORIZMUS ELLENI HARC KAPCSOLATA, KÖVETELMÉNYEI AZ EGYÜTTMUKÖDÉS MÓDSZEREINEK MEGVÁLTOZTATÁSA, SZÜKSÉGESSÉGE

A LÉGI UTÁNTÖLTÉS ÉS A TERRORIZMUS ELLENI HARC KAPCSOLATA, KÖVETELMÉNYEI AZ EGYÜTTMUKÖDÉS MÓDSZEREINEK MEGVÁLTOZTATÁSA, SZÜKSÉGESSÉGE Lorinczy Szabolcs mk. ornagy A LÉGI UTÁNTÖLTÉS ÉS A TERRORIZMUS ELLENI HARC KAPCSOLATA, KÖVETELMÉNYEI AZ EGYÜTTMUKÖDÉS MÓDSZEREINEK MEGVÁLTOZTATÁSA, SZÜKSÉGESSÉGE Az 1995 júliusában elkövetett szrebrenyicai

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2013. 02. 07. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATONAI ALAPISMERETEK I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATONAI ALAPISMERETEK I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A felnövekvő generáció nem rendelkezik ismeretekkel a honvédelemről, a minősített időszakokban rá háruló állampolgári kötelezettségekről. A katonai

Részletesebben

A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK

A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK A NEMZETKÖZI TERRORIZMUS ELLENI HARC MURI LÁSZLÓ HOLNDONNER HERMANN FORRAY LÁSZLÓ A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS 2001. szeptember 11-től már globális

Részletesebben

Bankjegyek védelme közúti szállítás közben, színes füstöt fejlesztő patron alkalmazásával

Bankjegyek védelme közúti szállítás közben, színes füstöt fejlesztő patron alkalmazásával Bankjegyek védelme közúti szállítás közben, színes füstöt fejlesztő patron alkalmazásával Eur.Ing. Frank György c. docensaz SzVMSzK Szakmai Kollégium elnöke SzVMSzK mérnök szakértő (B7) Már a ZH 1/209

Részletesebben

Hadtáp és Pénzügyi Szakcsoport 1) Az MH NTE alkalmazásának tapasztalatai az Afganisztáni Hadszíntéren 2) Az Afganisztánban szolgálatot teljesítő magyar kontingensek logisztikai szakállománya felkészítésének

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Rakományrögzítés. Ezek lehetnek: A súrlódási tényező növelése, Kitámasztás, Kikötés, lekötés. 1. A súrlódási tényező növelése

Rakományrögzítés. Ezek lehetnek: A súrlódási tényező növelése, Kitámasztás, Kikötés, lekötés. 1. A súrlódási tényező növelése Rakományrögzítés A szállító járműre felrakott áruk, termékek a szállítás során fellépő hatások (rázkódás, gyorsulás, fékezés, kanyarodás, stb.) miatt elmozdulhatnak, elcsúszhatnak, felborulhatnak. Ennek

Részletesebben

A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükrében

A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükrében ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények

Részletesebben

Forgattyús tengely alátámasztás: Állítható magasságú kézi fogantyú: Alumínium présöntvény ház:

Forgattyús tengely alátámasztás: Állítható magasságú kézi fogantyú: Alumínium présöntvény ház: Forgattyús tengely alátámasztás: A forgattyús tengely alátámasztása a tengelynek kiegészít, oldalsó stabilitást biztosít ez csökkenti a motor sérülésének kockázatát a forgattyús tengely elhajlása miatt,

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB, LÖVÉSZEK?

HOGYAN TOVÁBB, LÖVÉSZEK? dr. Erdélyi Sándor alezredes 1 HOGYAN TOVÁBB, LÖVÉSZEK? Mottó: Azt a pénzt, amit a tüzérség rovására megtakarítunk, háború esetén gyalogságunk vérével fogjuk megfizetni. 2 Cikkem címével arra szeretném

Részletesebben

XXI. évfolyam, 1-4. szám 2011

XXI. évfolyam, 1-4. szám 2011 XXI. évfolyam, 1-4. szám 2011 SPECIÁLIS MŰSZAKI TECHNIKAI ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A KÁRELHÁRÍTÁSI ÉS KÁRFELSZÁMOLÁSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSA SORÁN, A KATASZTRÓFÁK SÚJTOTTA KÁRTERÜLETEN Laczik Balázs

Részletesebben

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Célja: Várható elmozdulások előrejelzése (erőhatások alatt, Siógemenci árvízkapu) Már bekövetkezett mozgások okainak vizsgálata (Pl. kulcsi löszpart) Laboratóriumi

Részletesebben

Adószám: 11365073-2-43 Bank: RAIFFEISEN BANK 12072507-00328591-00100001 Cégjegyzékszám: 01-10-044636. Inner Range CONCEPT 4000

Adószám: 11365073-2-43 Bank: RAIFFEISEN BANK 12072507-00328591-00100001 Cégjegyzékszám: 01-10-044636. Inner Range CONCEPT 4000 Inner Range CONCEPT 4000 Épületfelügyeleti rendszer (rövid ismerteto) 1. oldal A rendszer muködése, fobb tulajdonságai Az alábbi képen a rendszer általános felépítése látható. A következo oldalakon az

Részletesebben

A rádiólokációs információfeldolgozás folyamata

A rádiólokációs információfeldolgozás folyamata DR. SERES GYÖRGY mérnök alezredes a hadtudományok kandidátusa A rádiólokációs információfeldolgozás folyamata A Haditechnikai Szemle 1981. évi 2. számában Néhány gondolat a rádiólokációs rendszertechnikáról"

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport 1) Az MH NTE alkalmazásának tapasztalatai az Afganisztáni Hadszíntéren (témavezető: Dr. Pohl Árpád) 2) Az Afganisztánban

Részletesebben

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás A beépített tűzjelző berendezések létesítésének aktuális kérdései 2 Az üzemeltetés buktatói Személyi feltételek Környezeti feltételek Műszaki feltételek Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás Téves

Részletesebben

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O Használati útmutató Egység neve: BDMv3 / BDMv3O Egység tartalma: Külső modul / Kültéri külső modul, ami egyben az érzékelő is (1) Töltő adapter (5V 2A) (opcionális) Külső csatlakozások: Töltő csatlakozó

Részletesebben

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tájékoztató az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Budapest, 2009. augusztus Bevezető A közműves szennyvízelvezető

Részletesebben

Útváltók. Fenyvesi D. Dr. Harkay G. OE-BGK

Útváltók. Fenyvesi D. Dr. Harkay G. OE-BGK Útváltók Fenyvesi D. Dr. Harkay G. OE-BGK Irányítóelemek Irányítóelemek A hidraulikus rendszer alapvető irányítási feladatait, a működtetett rendszer igényei határozzák meg, mint pl. Mozgásirány: útváltók.

Részletesebben

A katonai légijármű rendszermodellje A katonai légijármű lehet: A katonai légijármű bemenetei: a környezetből A katonai légijármű kimenetei:

A katonai légijármű rendszermodellje A katonai légijármű lehet: A katonai légijármű bemenetei: a környezetből A katonai légijármű kimenetei: Seres György: A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER 2003-ban, a ROBOTHADVISELÉS 3 konferencián bemutattam a katonai rendszerek egy általános modelljét 1. Csak emlékeztetőül mutatom be az akkori előadás néhány

Részletesebben

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság...

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság... 2 Tartalomjegyzék ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 6 I. FEJEZET A MH. 43. NAGYSÁNDOR JÓZSEF HÍRADÓ ÉS VEZETÉSTÁMOGATÓ EZRED RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI... 7 Bevezető rész:... 7 Az MH 43. hír. és vt. e. jogállása...

Részletesebben

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 2003-ban ban,, a ROBOTHADVISELÉS 3 konferencián bemutattam a katonai rendszerek egy általános modelljét

Részletesebben

Kismagasságú katonai folyosók

Kismagasságú katonai folyosók 1 Kismagasságú katonai folyosók 2 KIINDULÁSI ALAP A fent említett szabályzók alapján jelenleg földközeli- és kismagasságú repülések végrehajtása a G típusú légtérben 250 csomó (460 km/h) sebesség alatt

Részletesebben

FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL.

FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL. Gosi Mariann FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL Az európaiak még mindig nem vették tudomásul, hogy milyen komoly

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK INDÍTÁSRÁSEGITO KÉSZÜLÉKEK

TARTALOMJEGYZÉK INDÍTÁSRÁSEGITO KÉSZÜLÉKEK TARTALOMJEGYZÉK INDÍTÁSRÁSEGITO KÉSZÜLÉKEK Bull Starter 12V Bull Starter 12/24V Genesis EP16 Memory Saver P 3 Professional Inditökábel Személygépjármü, Inditökábel Tehergépkocsi BULL STARTER 12 V Banner

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

VIGYÁZZ! KÉSZ! BALLISZTIKUS RAKÉTA

VIGYÁZZ! KÉSZ! BALLISZTIKUS RAKÉTA VIGYÁZZ! KÉSZ! BALLISZTIKUS RAKÉTA Az utóbbi években a légierő és ezen belül a légvédelmi rakétacsapatok is teljesen új helyzetbe kerültek, hiszen az elmúlt évek háborúinak tapasztalatai azt bizonyítják,

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A felnövekvő generáció nem rendelkezik ismeretekkel a honvédelemről, a minősített időszakokban rá háruló állampolgári kötelezettségekről.

Részletesebben

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA A II. világháborút követő évtizedek, a bipoláris világrendszer évtizedei amelyek során

Részletesebben

REPÜLŐGÉP BALESETEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI SZENNYEZETT KÖRNYEZETBEN

REPÜLŐGÉP BALESETEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI SZENNYEZETT KÖRNYEZETBEN Dr. Csutorás Gábor REPÜLŐGÉP BALESETEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI SZENNYEZETT KÖRNYEZETBEN A repülőgép balesetek kivizsgálását végzők mindig más és más körülményekkel találkoznak a helyszínre érkezéskor.

Részletesebben

KATASZTRÓFA MEDICÍNA. Dojcsák Zsolt mentőtiszt

KATASZTRÓFA MEDICÍNA. Dojcsák Zsolt mentőtiszt KATASZTRÓFA MEDICÍNA Dojcsák Zsolt mentőtiszt 1 Fogalmi meghatározások Katasztrófa Olyan tömeges baleset, ahol az egészségügyi, műszaki és környezeti károk felszámolásához a területi közigazgatási egység

Részletesebben

A HCT berendezés telepítése a Székesfehérvári LSZK területén

A HCT berendezés telepítése a Székesfehérvári LSZK területén LOXODON Gépgyártó Kft 1211 Budapest, Gyepsor utca 1. Tel/fax: 278-0859 A HCT berendezés telepítése a Székesfehérvári LSZK területén Készítette: Budapest, 2003. szeptember 10. (Vida László) m szaki vezet

Részletesebben

kis robbanás-erős sugárzás a páncélzat ellen: a neutronbomba (Sam Cohen, , ) szabályozható hatóerejű bomba

kis robbanás-erős sugárzás a páncélzat ellen: a neutronbomba (Sam Cohen, , ) szabályozható hatóerejű bomba atomakna táskabomba kis robbanás-erős sugárzás a páncélzat ellen: a neutronbomba (Sam Cohen, 1958-1962-1978, 1981-1992) pl. (tríciumos) hidrogénbomba uránium tartály nélkül (helyette króm, nikkel), a neutron

Részletesebben

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ...

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ... TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY Szám:../2013... számú példány JÓVÁHAGYOM! EGYETÉRTEK! Kőröshegy, 2013. július hó 10-én. Siófok, 2013. év..-n....... Marczali Tamás Oláh László tű. alezredes

Részletesebben

MICRO-D Mikroprocesszoros vezérlő egység TV 32 fan-coil egységhez

MICRO-D Mikroprocesszoros vezérlő egység TV 32 fan-coil egységhez MICRO-D Mikroprocesszoros vezérlő egység TV 32 fan-coil egységhez Főbb funkciók A levegőhőmérséklet szabályozása a ventilátor-fordulatszám automatikus változtatásával A levegőhőmérséklet szabályozása a

Részletesebben

2000 Szentendre, Bükköspart 74 WWW.MEVISOR.HU. MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor

2000 Szentendre, Bükköspart 74 WWW.MEVISOR.HU. MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor MeviMR 3XC Magnetorezisztív járműérzékelő szenzor MeviMR3XC járműérzékelő szenzor - 3 dimenzióban érzékeli a közelében megjelenő vastömeget. - Könnyű telepíthetőség. Nincs szükség az aszfalt felvágására,

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ A BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁSBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE. C.3. fejezet

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ A BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁSBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE. C.3. fejezet C. 3. fejezet: Mechanikai védelem: üvegezés BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ A BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁSBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE (AJÁNLÁS) C.3. fejezet Mechanikai védelem - értéktárolók, értékőrző termek

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY NÉGYESI IMRE A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN Doktori (PhD) értekezésem

Részletesebben

Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban.

Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban. Szabványos megoldások Horizontális páternoszter rendszerek Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban. 20 21 Kardex Remstar Horizontal Kardex Remstar Horizontal:

Részletesebben

GD Dollies Műszaki leírás

GD Dollies Műszaki leírás GD Dollies Műszaki leírás A szállítóeszköz elektromos működtetésű, rádiós távvezérlésű két kocsiból álló egység, mely páros és szóló üzemmódban egyaránt használható. Elsősorban beltéri ill. üzemi területen

Részletesebben

STEELMATE PTS400EX-F. Parkolást Segítő Rendszer. Gondolj a biztonságra, gondolj Steelmate-re...

STEELMATE PTS400EX-F. Parkolást Segítő Rendszer. Gondolj a biztonságra, gondolj Steelmate-re... STEELMATE PTS400EX-F Parkolást Segítő Rendszer Gondolj a biztonságra, gondolj Steelmate-re... Tartalom Felhasználói útmutató Fontos tudnivalók Nyilatkozat Termék bemutatás Főbb tulajdonságok Technikai

Részletesebben

MODERN ENGINEER TECHNICAL EQUIPMENT I.

MODERN ENGINEER TECHNICAL EQUIPMENT I. PROF. DR. SZABÓ SÁNDOR mk. ezredes HABIL. DR. KOVÁCS TIBOR mk. alezredes DR. KOVÁCS ZOLTÁN mk. őrnagy KORSZERŰ MŰSZAKI TECHNIKAI ESZKÖZÖK I. MODERN ENGINEER TECHNICAL EQUIPMENT I. A Magyar Honvédség alaprendeltetéséből

Részletesebben

A fényszabályozásról - 1 -

A fényszabályozásról - 1 - A fényszabályozásról Az épületek különböző funkciójú helyiségeivel szemben (pl. folyosó, irodahelyiség, orvosi vizsgáló, múzeumi kiállítótér, forgácsoló üzem, stb.) más és más igények merülnek fel nem

Részletesebben

A Marcus-H harcászati szimulációban használt térinformatikai alapú kiértékelések. Szabó Tamás mk. alezredes, PhD hallgató

A Marcus-H harcászati szimulációban használt térinformatikai alapú kiértékelések. Szabó Tamás mk. alezredes, PhD hallgató A Marcus-H harcászati szimulációban használt térinformatikai alapú kiértékelések. Bevezetés Szabó Tamás mk. alezredes, PhD hallgató Vélhetőleg sokan vagyunk olyanok, akik különböző harcászati (hadászati),

Részletesebben

Passzívház modell hőmérséklet mérése. Horváth Csaba DE-TTK Villamosmérnöki szak Szakdolgozat 2011

Passzívház modell hőmérséklet mérése. Horváth Csaba DE-TTK Villamosmérnöki szak Szakdolgozat 2011 Passzívház modell hőmérséklet mérése Horváth Csaba DE-TTK Villamosmérnöki szak Szakdolgozat 2011 A passzívházak jelentősége Problémák Növekvőenergiaárak, csökkenőenergiaforrás készlet Nagymértékű hő veszteség

Részletesebben

Radio/ZigBee technológia: rugalmas megoldás a kényelmes otthonért

Radio/ZigBee technológia: rugalmas megoldás a kényelmes otthonért CÉLIANE TM Radio/ZigBee technológia: rugalmas megoldás a kényelmes otthonért A Radio/ZigBee világítási- vagy redőnyvezérlő szerelvényeivel bontás és plusz vezetékezés nélkül teheti intelligenssé otthonát.

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Vízbázisvédelem a KEOP-ban

Környezet és Energia Operatív Program. Vízbázisvédelem a KEOP-ban Környezet és Energia Operatív Program Vízbázisvédelem a KEOP-ban Huszár Hajnalka KvVM FI Balatonfüred 2008. március 26. Háttér - Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT): az EU Kohéziós Alapjának és

Részletesebben

CDC 2000 Vezérlő 2.Működési módok Asian Plastic

CDC 2000 Vezérlő 2.Működési módok Asian Plastic 2.1 Rendszer teszt Menü 00 Bekapcsoláskor a 00 számú menü jelenik meg a képernyőn 3 mp időtartamig, amíg az elektromos rendszer teszteli önmagát. A menüben megjelenő információk gép specifikusak, változtatni

Részletesebben

GÉPKÖNYV BF-1200, BF-1500 RUDADAGOLÓ BERENDEZÉSHEZ. NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7.

GÉPKÖNYV BF-1200, BF-1500 RUDADAGOLÓ BERENDEZÉSHEZ. NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7. GÉPKÖNYV a RUDADAGOLÓ BERENDEZÉSHEZ NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7. Tel:(361) 46 76 300 Telefax:(361) 46 76 309 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 ADATLAP...3 1. EMELÉSI ÁBRA...4

Részletesebben

M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S

M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S N y t s z : 5 0 8 1-1 0-4 / 2 0 1 2 0 8 2 3 M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S Bizottsági ülés ideje Ajánlás lejárta 2012. augusztus 23. 2017. augusztus 31. Termék vizsgálat

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2014. 01. 10. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI Povázsai Sándor r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Budapest, 2010. 09. 21-22. Rövid áttekintés Jogi szabályozás helyzete Engedélyezési

Részletesebben

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft. Kompresszor állomások telepítésének feltételei, hatósági előírások és beruházási adatok. Gázüzemű gépjárművek műszaki kialakítása és az utólagos átalakítás módja Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika

Részletesebben

Konferencia a NATO új stratégiájáról

Konferencia a NATO új stratégiájáról Konferencia a NATO új stratégiájáról 2010.03.26. A NATO formálódó új stratégiai koncepciója és Magyarország címmel rendeztek konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen csütörtökön. A rendezvényen

Részletesebben

A hadviselés ökológiai következményeinek enyhítése. Dr. Halász László

A hadviselés ökológiai következményeinek enyhítése. Dr. Halász László A hadviselés ökológiai következményeinek enyhítése Dr. Halász László Alapfogalmak Az ökológia a szünbiológia tudományának része. A szünbiológia megfelel az angol ecology kifejezésnek, így tartalmilag általában

Részletesebben

NIVOMAG MÁGNESES SZINTKAPCSOLÓK SZINTKAPCSOLÓK

NIVOMAG MÁGNESES SZINTKAPCSOLÓK SZINTKAPCSOLÓK NIVOMAG MÁGNESES SZINTKAPCSOLÓK M I N D I G A F E L S Ô S Z I N T E N SZINTKAPCSOLÓK M I N D I G A F E NIVOMAG MÁGNESES SZINTKAPCSOLÓK JELLEMZŐK Mágneses csatolás az úszó és kapcsolóelem között Segédenergia

Részletesebben

openbve járműkészítés Leírás az openbve-hez kapcsolódó extensions.cfg fájl elkészítéséhez

openbve járműkészítés Leírás az openbve-hez kapcsolódó extensions.cfg fájl elkészítéséhez Leírás az openbve-hez kapcsolódó extensions.cfg fájl elkészítéséhez 1. oldal openbve járműkészítés Leírás az openbve-hez kapcsolódó extensions.cfg fájl elkészítéséhez A leírás az openbve-hez készített

Részletesebben

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az alternatív energiák fizikai alapjai Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az energia felhasználása Hétköznapi energiafelhasználás: autók meghajtása, háztartási eszközök működtetése, fűtés ipari méretű

Részletesebben

A TÜZÉROSZTÁLY HÍRADÁSA ÉS MEGSZERVEZÉSÉNEK PROBLÉMÁI

A TÜZÉROSZTÁLY HÍRADÁSA ÉS MEGSZERVEZÉSÉNEK PROBLÉMÁI A KONFERENCIA VITAANYAGA ÉLES LAJOS mk. alezredes A TÜZÉROSZTÁLY HÍRADÁSA ÉS MEGSZERVEZÉSÉNEK PROBLÉMÁI Az önjáró tüzérosztály harcával kapcsolatos alapvető feladatainak egyike a híradás megszervezése.

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. /2007. (...) HM. rendelete. a Magyar Honvédség légvédelmi célú repüléseinek szabályairól

A honvédelmi miniszter. /2007. (...) HM. rendelete. a Magyar Honvédség légvédelmi célú repüléseinek szabályairól A honvédelmi miniszter. /2007. (...) HM rendelete a Magyar Honvédség légvédelmi célú repüléseinek szabályairól A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 74. -ának w) pontjában

Részletesebben

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2009/2010-es tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Derzsényi Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Absztarkt Napjainkban ismét kiemelt hangsúlyt kapott a honvédelmi tárca beszerzésének decentralizációja,

Részletesebben

Árnyékolás gördülékenyen. biztonsági. redőnyrács Katalógus. www.umbroll.hu

Árnyékolás gördülékenyen. biztonsági. redőnyrács Katalógus. www.umbroll.hu Árnyékolás gördülékenyen biztonsági redőnyrács Katalógus www.umbroll.hu Umbroll - Árnyékolás gördülékenyen Az Umbroll mára Magyarország egyik legismertebb árnyékolástechnikai márkaneve. A fejlesztési kihívások

Részletesebben

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A júniusi elmaradt nemzetközi lovas verseny nem szegte kedvét a szervezőknek. A HM támogatásával,

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2011. 01. 26. Dr. Szabó Tibor MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2011

Részletesebben