2014. május , Díszterem 4. napirendi pont, 1c melléklet április 9.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. május 6. 9.00, Díszterem 4. napirendi pont, 1c melléklet. 2014. április 9."

Átírás

1 Közgyűlés május , Díszterem 4. napirendi pont, 1c melléklet április 9. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok Budapest

2 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói alapján az intézmények vezetőinek aktív közreműködésével szerkesztették az MTA Titkársága Kutatóintézeti Főosztályának munkatársai, valamint a Támogatott Kutatócsoportok Irodájának igazgatója Szarka László főosztályvezető Horányi Krisztina Markó Béla Molnár Andrea Véber János Idei Miklós 2

3 Tartalomjegyzék Előszó... 5 A táblázatokkal kapcsolatos megjegyzések... 7 Társadalomtudományi kutatóközpontok és kutatóintézetek... 9 MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet Irodalomtudományi Intézet Művészettörténeti Intézet Néprajztudományi Intézet Régészeti Intézet Történettudományi Intézet Zenetudományi Intézet Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont főbb mutatói és pénzügyi adatai 2013-ban MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet Regionális Kutatások Intézete Világgazdasági Intézet Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont főbb mutatói és pénzügyi adatai 2013-ban MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet Kisebbségkutató Intézet Politikatudományi Intézet Szociológiai Intézet Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont főbb mutatói és pénzügyi adatai 2013-ban 190 MTA Nyelvtudományi Intézet Az MTA Nyelvtudományi Intézet főbb mutatói és pénzügyi adatai 2013-ban A kötetben szereplő kutatóközpontok, kutatóintézetek 2012-re vonatkozó pótlólagos publikációs adatai Társadalomtudományi támogatott kutatócsoportok MTA DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport

4 MTA DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport MTA DE Közszolgáltatási Kutatócsoport MTA DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport MTA DE Néprajzi Kutatócsoport MTA ELTE Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport MTA ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport MTA ELTE Hermeneutika Kutatócsoport MTA ELTE Interdiszciplináris Régészettudományi Kutatócsoport MTA ELTE Peripato Összehasonlító Társadalmi Dinamika Kutatócsoport MTA ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport MTA ELTE DE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport MTA ELTE PPKE Ókortudományi Kutatócsoport MTA HIM SZTE MOL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport MTA OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport MTA PE Regionális Innovációs és Fejlődéstani Hálózati Kutatócsoport MTA PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport MTA PPKE Magyar Nyelvtechnológiai Kutatócsoport MTA PTE Innováció és Gazdasági Növekedés Kutatócsoport MTA PTE Összehasonlító és Európai Foglalkoztatáspolitikai és Munkajogi Kutatócsoport MTA SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport MTA SZTE Turkológiai Kutatócsoport MTA SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport A társadalomtudományi támogatott kutatócsoportok főbb mutatói és pénzügyi adatai 2013-ban Társadalomtudományi egyetemi Lendület-kutatócsoportok MTA BCE Lendület Stratégiai Interakciók Kutatócsoport MTA PPKE Lendület Egyháztörténeti Kutatócsoport A társadalomtudományi egyetemi Lendület-kutatócsoportok főbb mutatói és pénzügyi adatai 2013-ban

5 ELŐSZÓ Az MTA kutatóintézet-hálózatát 2013-ban 10 kutatóközpont (amelyek közül kilenc 2012-ben, egy pedig az SZBK négy évtizede jött létre) és 5 kutatóintézet alkotta. A hazai egyetemeken a Lendület-kutatócsoportok száma 2013-ban 32-re (a kutatóintézet-hálózat kilenc újonnan alakult kutatóközpontjában és öt kutatóintézetében 42-re), az akadémiai támogatású kutatócsoportok száma pedig 89-re nőtt. A kilenc új kutatóközpont első (2012-es) évét a működés keretrendszerének kialakítása, a korábban önállóan tevékenykedő intézetek közös munkájának megalapozása határozta meg, 2013-ban pedig már látszottak az új struktúra előnyei s az elérendő, távlati célok. A kutatóközpontokat 2013-tól pályázati eljárás alapján kinevezett főigazgatók vezetik, akik gondoskodtak az intézetek szervezeti megújításáról: az új főigazgatók döntése alapján több kutatóközpont intézeteit új igazgatók vezetik, és megújult az intézetek belső struktúrája. Jellemzővé vált az intézeteken átívelő, erősebb interdiszciplináris együttműködés. A szerkezeti megújításhoz igazodó szervezeti változások a kutatóintézet-hálózat egészében a kiválósági szempontok érvényesítése, valamint a költséghatékonyság és a szakmai együttműködések körének bővítése jegyében zajlottak. A kutatóközpontok és kutatóintézetek szervezetét egyre inkább a kutatócsoport-alapú működési modell jellemzi. A kutatóintézethálózatban 2013-ban a legnagyobb fejlesztést a Természettudományi Kutatóközpont és a Adatközpont épületének elkészülte jelentette, de az akadémiai infrastruktúrafejlesztési alap segítségével a kutatóintézet-hálózatban jelentősen gyarapodott a műszerpark is. A kutatóintézet-hálózatban új teljesítmény-követelményrendszer lett bevezetve, és kialakult a szellemitulajdon-kezelés új eljárási rendje ban az akadémiai kutatóhelyeken elkezdődött a nyílt publikálás (Open Access) elveinek alkalmazása és támogatása. Mindemellett az Akadémiai Kiadóval kötött keretszerződés alapján 2013-ban megkezdődött a tudományos folyóiratok szerkesztőségeinek megújítása. A kutatói pályázati rendszer a fiatal kutatói- és a Lendület-pályázatok mellett első ízben meghirdetett MTA Posztdoktori Kutatói Programmal immár teljessé vált. A kutatói korfa kedvezőbbé alakításához a Kutató Professor Emeritus rendszer is hozzájárult. A legkiválóbb külföldi kutatók meghívásának akadémiai támogatása pedig új távlatokat nyitott a kiváló kutatók minden generációja számára ben az új kutatóközpontok, 2013-ban pedig a többi intézmény külső tanácsadó testülete is megújult. A jövőben (a finomhangolás befejeztével) igazi lehetőség nyílik a kutatómunka hosszú távú stratégiai céljainak és kereteinek együtt gondolkodás útján való kialakítására, aminek alapjait a 2012-es kezdetek után a tárgyévben sikerült lefektetni. Az MTA kutatóhálózatának évi beszámolóját három kötetben tesszük közzé, amelyek a gazdag tudományos eredménylista mellett számot adnak a kutatóhelyek évi tudományszervezési, eredményhasznosítási, oktatási és pályázati tevékenységéről is. E (III.) kötet a Bölcsészettudományi Kutatóközpont, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, a Nyelvtudományi Intézet, a Társadalomtudományi Kutatóközpont, valamint 23 támogatott kutatócsoport és 2 Lendület-kutatócsoport évi 5

6 eredményeit tartalmazza. Az idegen nyelvű publikációs tevékenységre, ezáltal a kutatóhelyek nemzetközi elismertségének növelésére immár e tudományterületen is egyre nagyobb súlyt fektetnek. Ennek eredményeképp nőtt az idegen nyelvű tudományos folyóiratokban megjelenő publikációk száma. A III. kötet tartalmából kiemelendő néhány közérdeklődésre számot tartó eredmény: A Bölcsészettudományi Kutatóközpont 2013-ban nagyszabású konferencián mutatta be, hogyan bontakoznak ki a magyar őstörténeti kutatások régészeti, embertani, genetikai, nyelvtörténeti, valamint művelődéstörténeti irányvonalai; a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Munkaerő-piaci prognózisok készítése, szerkezetváltás a munkaerőpiacon címmel átfogó művet jelentetett meg, egy másik kötetben pedig az innováció irányításának elméleti keretrendszerét és az irányítási modellnek az innovációs intézményrendszerre történő alkalmazhatóságát mutatta be; a Társadalomtudományi Kutatóközpont Azt tették, amit mondtak? címmel jelentette meg annak a kiadványnak az első kötetét, amely a 2002-es választási ígéreteket és kormányzati teljesítésüket vette számba; a Nyelvtudományi Intézet által végzett felmérés a kisgyermekkori nyelvfejlődési zavarokról lehetővé teszi e nyelvi zavarok felismerésének országos egységesítését. Ugyancsak a Nyelvtudományi Intézet munkatársai egymilliárd szóra bővítették és tartalmilag is megújították a Magyar Nemzeti Szövegtárat. Az általuk kifejlesztett helyesírási tanácsadó portált 2013 második félévében több mint egymilliószor vették igénybe. Jövőbe mutató fejlemény az a 2013-as döntés, hogy a Millenniumi Városközpont és a lágymányosi egyetemi campus közelében épül fel 2014-ben az MTA új bölcsészet- és társadalomtudományi kutatóháza. Budapest, április 2. Németh Tamás főtitkár 6

7 A TÁBLÁZATOKKAL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉSEK A táblázatban szereplő adatok egy részét a központok, az intézetek vagy a csoportok adták meg. A központok és az intézetek pénzügyi és létszámadatait a Gazdasági Igazgatóság, a csoportokét pedig a Támogatott Kutatócsoportok Irodája (TKI) szolgáltatta a pénzügyi beszámolók alapján. A publikációs és idézettségi adatokat a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) adatbázisából való lekérdezés (és nem önbevallás) alapján közöljük. Az idézettségi adatok a nemzetközi gyakorlatra áttérve a beszámolási évet megelőző évre (most 2012-re) vonatkoznak. Többéves pályázatoknál mindig az adott évre eső összeg került feltüntetésre. A beszámolók táblázataiban indexszel megjelölt számok jelentései: 1 Az éves gazdasági beszámolóban szereplő átlagos statisztikai állományi létszám. 2 A kutatói besorolásban lévő közalkalmazottak évi tényleges átlaglétszáma. Az átlaglétszámba beletartoznak a részmunkaidőben foglalkoztatottak is. Ezekben az esetekben a részmunkaidősök létszáma a ledolgozott órák alapján lett teljes munkaidős létszámra átszámítva. Az átlaglétszám a havi átlagos létszámadatok egyszerű számtani átlaga, vagyis éves átlagszámítás esetén 12-vel kell elosztani a havi átlagos létszámadatok összegét. 3 Itt tájékoztatásul külön megadjuk azoknak az akadémikusoknak a tényleges számát, akik a kutatóhellyel munkaviszonyban nem állnak ugyan, de tudományos munkájuk kapcsolódik a kutatóhely tevékenységéhez. 4 Akadémiai fiatal kutatói álláshelyen és egyéb álláshelyen foglalkoztatott 35 év alattiak együtt. 5 A publikációk közé sorolhatók mindazon tudományos, oktatási és tudományos ismeretterjesztő művek, amelyeket a kutatóhely statisztikai állományi létszámába besorolt munkatársai jelentettek meg a beszámolási évben, és a publikáción szerepel a kutatóhely neve. Az egyes publikációtípusok meghatározásánál az MTMT definícióit vettük alapul (típus_jelleg_besorolás_v3.0). 6 A teljes publikációnak tekinthető közleményfajták felsorolása az MTA Elnökség doktori határozata (MTA_doktori_határozat-kivonat) alapján: Folyóiratban megjelentek: szakcikk/tanulmány, összefoglaló cikk, rövid közlemény, sokszerzős vagy csoportos szerzőségű közlemény, forráskiadás, recenzió/kritika, műkritika, esszé. Könyvek: szakkönyv, monográfia, kézikönyv, forráskiadás, kritikai kiadás, atlasz. Könyvben megjelent: szaktanulmány, esszé, forráskiadás, recenzió/kritika, műkritika, műtárgyleírás, térkép. Konferenciaközlemény: folyóiratban, könyvben, egyéb konferenciakötetben (általában több mint két oldal). 7 Szakkönyv (tanulmány- vagy konferenciakötet, kézikönyv, atlasz) szerkesztése. 8 A kutatóhelyhez rendelt összes eddigi publikációra 2012-ben kapott (a megjelenési év: 2012) hivatkozások száma. 7

8 9 A tárgyévben kiállított oklevelek alapján. 10 Azokat az előadásokat és posztereket is ideszámítottuk, amelyek nem jelentek meg konferencia-kiadványban, de dokumentálhatók. 11 Itt csak a kormányszintű vagy ezzel ekvivalens országos és nemzetközi, nem megbízási díjért végzett szakpolitikai tanácsadó tevékenységet, bizottsági részvételt soroltuk fel. 12 Mindazon személyek száma, akik hazai felsőoktatási intézményben rendszeresen (nem feltétlen heti rendszerességgel), tantervi keretek között oktatnak. A külföldi egyetem számára végzett oktatási tevékenységet, a felkérésre tartott előadásokat és a szakdolgozat, diplomamunka, PhD-téma vezetését a beszámoló III., illetve IV. pontjában találjuk. Az adatok a 2012/2013-es tanév második és a 2013/2014-as tanév elő szemeszterére vonatkoznak. 13 A évben a kutatóhely részére a Magyar Államkincstár által kiutalt összes költségvetési támogatás december 31-én az MTA-keretből a kutatóhely rendelkezésére álló fiatal kutatói álláshelyeken foglalkoztatottak száma. 15 Az ÚMFT-re, az egyéb hazai pályázatokra (ÚSZT, Széll Kálmán terv stb.) és az EU-s pályázatokra kapott bevétel összege. 16 A tárgyévre vonatkozó kutatási- és egyéb vállalkozásoktól származó bevétel, valamint minden egyéb, eddig nem szerepelt kutatási és nem kutatási bevétel összege. 8

9 TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTOK ÉS KUTATÓINTÉZETEK 9

10 MTA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT 1014 Budapest, Országház u. 30.; 1250 Budapest, Pf. 9 telefon: (1) honlap: főigazgató: Fodor Pál I. A kutatóközpont egészét érintő kutatási és tudományszervezési eredmények 2013-ban A kutatóközpont létrejöttének második esztendejére megszilárdult az az intézményi forma, amely folyamatos, üzemszerű működési keretet nyújt a több mint négyszáz munkatársnak. A kutatóközpont tudatosan támaszkodik arra a tagintézetei által évtizedek alatt kiépített kapcsolathálóra, amelynek fenntartásával és fokozatos bővítésével szoros és eredményes együttműködést ér el a hazai és a külföldi kutatóhelyek között. A központ súlyát munkatársainak össztevékenysége adja, s ez az eddigi tapasztalatok szerint vezető szerepet biztosít számára a hazai bölcsészettudományi kutatóhelyek között. Az év során mind létszámát, mind feladatkörét tekintve erősödött a számítástechnikai részleg, a gazdasági hivatal személyi állománya folyamatosan megújult, és a tudományos munkatársak forrásteremtő tevékenységét a tavalyi év közepétől önálló pályázati iroda segítette. A BTK vezetése nagy energiákat fordított az akadémiai belső, valamint minden számukra elérhető hazai és nemzetközi pályázati rendszer kiaknázására. Sokszor ezek a sikeres pályázatok biztosították nem csupán a fejlesztés lehetőségét, de némelykor pl. a régészet és a művészettörténet nehéz helyzetében az adott kutatási terület egyedüli túlélési, kibontakozási esélyét. A központ alaptevékenységét a tudományterületeiket hivatásszerűen művelő kutatóintézetek beszámolói részletezik, ám ezek közül is két szempont, a párbeszéd a társadalommal és a nemzetközi együttműködés eredményei külön említést érdemelnek: az első a hazai kapcsolódások révén a kutatóközpont társadalmi beágyazottságát mutatja, míg a második a külföldi együttműködések által a nemzetközi tudományos élet részeként vállalt feladatainkra utal ban sok jelentős tudományos konferencia fűződött a BTK nevéhez. A januárban tartott Megőrzés kutatás megosztás című rendezvényen az MTA BTK archívumai, gyűjteményei, könyvtárai történetével, valamint a gyűjtemények adatbázisba rendezésének terveivel ismerkedhettek meg a résztvevők. A különböző műhelyek és nézetek között formálódó új együttműködés kezdeteként folytattak eszmecserét a magyar őstörténeti kutatások helyzetéről és jövőbeni irányvonalairól áprilisban az Akadémia székházában. A REFO500 nemzetközi fórumán a reformáció és a migráció hazai kultúrájáról és a politikai teológia kutatásáról tájékozódhattak az érdeklődők novemberben. A BTK közreműködött a Bethlen Gábor és Európa című Kolozsváron tartott háromnapos nemzetközi történészkonferencia szervezésében, majd budapesti rendezvényein. Több mint félszáz hazai és itáliai kutató tanácskozott a magyar olasz művelődéstörténet fontos fejezetéről, a XX. század magyar és olasz kultúrájában az avantgárd és a posztmodern között is továbbélő klasszikus örökségről. A kutatóközpont régészei jelentős szerepet játszanak Zalaváron a Kárpát-medence valószínűleg egyetlen Karoling-kori kőpalotájának feltárásában. A másfél millió látogatót vonzó washingtoni Smithsonian Folklife Festival népművészeti rendezvényen, ahol tavaly Magyarország volt a díszvendég, az érdeklődők a kutatóközpont munkatársai révén ismerkedhettek meg közelebbről a magyar népművészettel. 10

11 Az év legjelentősebb hazai rendezésű nemzetközi konferenciái sokoldalú és tartalmas tematikáról árulkodnak: XII. Magyar Olasz Művelődéstörténeti Konferencia az MTA, az ELTE, az Accademia Nazionale dei Lincei, az Universita di Roma, La Sapienza szervezésében (2013. május ); Physical Violence and State Legitimacy in Late Socialism az MTA BTK TTI és a postdami Zentrum für Zeithistorische Forschung közös rendezésében (2013. június ); Third Symposium of the ICTM Study Group for Mulipart Music az International Council for Traditional Music és az MTA BTK ZTI szervezésében) (2013. szeptember ); A Vámbéry Ármin Centenáriumi Emlékbizottság, az ELTE és az MTA BTK Vámbéry Ármin ( ) halálának századik évfordulója tiszteletére rendezett nemzetközi tudományos konferencia (2013. szeptember 13.); Memory of Everyday Collaboration with the Communist Regimes in Eastern Europe az MTA BTK TTI, az Európai Emlékezet és Szolidaritás Hálózata (European Network Remembrance and Solidarity), a Lengyel Intézet, a Szlovák Intézet, valamint a Cseh Centrum közös szervezésében (2013. október ); Ephemeral Architecture in Central-Eastern Europe in the 19th and 20th centuries az MTA BTK MI és a CentrArt Egyesület szervezésében (2013. november ). Nagy hangsúlyt kapott az egyes tudományos témák multidiszciplináris megközelítése, amit több témacsoport is jelez: ilyen például a BTK Régészeti Intézet bioarcheológiai témacsoportja, a BTK Filozófiai Intézetben működik a Fizika filozófiája kutatócsoport, s ősszel megkezdte működését a kutatóközpont egészének szellemi szinergiáira alapozó Nemzettudat-kutatás Multidiszciplináris Kutatócsoport, amely a nemzetépítés kulturális vetületeinek átfogó szemléletű kutatását végzi. A kutatóközpontban második alkalommal odaítélt kitüntetés, a Főigazgatói elismerés a tudományos kutatómunkát hivatásszerűen segítő tudományszervezői tevékenységnek a legfelsőbb vezetői szinten való megbecsülését jelenti. A BTK több sikeres pályázata a budai várból való közelgő kiköltözésük előkészítésére szolgált (különös tekintettel könyvtári állományaik, különböző adattáraik és egyéb gyűjteményeik nagy terjedelmére és változatos összetételére). A kutatóközpont munkatársai által a évben elért főbb eredmények intézetenként külön olvashatók. Ezek részletes bemutatását az alábbiakban kiegészíti három olyan témacsoport tevékenységének az ismertetése, amely intézményközi összetételével és interdiszciplináris témaköreivel közvetlenül a kutatóközpont főigazgatója alá tartozik. II. Közvetlenül a kutatóközpont vezetése alá tartozó kutatócsoportok kutatási eredményei, ezek jelentősebb publikációi Magyar Őstörténeti Témacsoport A témacsoport fő feladatai 2013-ban Legfontosabb feladatuknak a nemzetközileg értékelhető alapkutatások végzését tekintik a kutatóközpont hét tagintézményének munkatársai által képviselt interdiszciplináris témakörökben. Tevékenységüket a hazai és külföldi tudományos élet szereplőivel folytatott eszmecsere megújítása jellemzi, egyszersmind igyekeznek megfelelni annak az elvárásnak, hogy eredményeiket a korszerű médiaeszközök segítségével a nagyközönség számára is láthatóvá tegyék. Állásfoglalásaikat először szűkebb körben tartott műhelymegbeszéléseken, 11

12 majd nagyobb nyilvánosság mellett rendezett előadássorozaton vitatják meg. A munkacsoport létrejötte után egy esztendővel az egész szakterület problémakörét átfogó konferencia szervezésére vállalkoztak. Kiemelkedő eredmények Nyilvános üléseken vitatták meg az etnikum és az etnogenezis; az állam és etnosz a századi magyar történelemben; a Rusz és a korai magyar történelem kapcsolata; a nomád fejedelmi tükör a sztyeppei forrásokban; a történeti források a Volga Káma vidékéről a honfoglalás időszakában; valamint a (nyugati) türkök és alattvalóik kérdéskörét. Beszámoló hangzott el egy Bartók Béla nyomdokain végzett nagyszabású keleti népzenei gyűjtőmunkáról. Szegedi kihelyezett ülésükön a magyar honfoglalás kori leletkataszter problémakörét tárgyalták, valamint a több mint 30 év után ezen a nyáron felújított orosz magyar régészeti expedíció eredményeit ismertették: az Uraltól keletre, a nyugat-szibériai Cseljabinszknál, az Uelgi-tó mellett részt vettek a magyarság korai történetével kapcsolatos régészeti ásatásokon, majd egy konferencián képviselték a hazai tudományosságot. A Solt melletti Tételhegyen a témacsoport munkatársai vezetésével folyik a több korszakot érintő tervásatás. Fontos fejezet volt a tavalyi évben a magyar rovásírással kapcsolatos emlékek feldolgozása. Felmérték és dokumentálták az erdélyi lelőhelyeket, elkészült a magyar rovásírás-kutatás bibliográfiája, valamint több erre vonatkozó kulcsfontosságú, latin nyelvű munka fordítása. Az érintett szakmabeliek és a magyar őstörténet iránt érdeklődő laikusok tájékoztatását egyaránt szolgálja a munkacsoport folyamatosan épülő honlapja. Felkerültek rá az előadások videófelvételei, valamint írott összefoglalói. Megkezdődött egy internetes őstörténeti lexikon összeállítása. A magyar őstörténethez tágabban kapcsolódó források közül elkészült a Derbendnáme, valamint egy 10. században íródott, íjászatról szóló kézikönyv válogatott részeinek a fordítása. A témacsoport hazai és nemzetközi kapcsolatai A csoport belső magját csupán két és fél státus jelenti, további akadémiai állásban levő tagjait a BTK intézeteinek munkatársai adják (20 fő), rajtuk kívül az egész hazai felsőoktatási és közgyűjteményi szférából felkért további húsz kutató alkotja a témacsoport külső tagságát. A hazai őstörténeti műhelyekkel formalizált kapcsolatokra is törekszenek: így került sor ban a Szegedi Tudományegyetemmel és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel együttműködési szerződés aláírására. Részben az eddigi ismeretek összegzését, részben a témakör iránt egyre nagyobb érdeklődést tanúsító nagyközönség tájékoztatását szolgálta a április án a MTA székházában megtartott őstörténeti konferencia. A nagy médiaérdeklődést kiváltó ülésszak szekciónként (régészet embertan genetika, nyelvtörténet, művelődéstörténet, történelem írott források, tudománytörténet, tudományos rekonstrukció hagyományőrzés) mutatta be az utóbbi évek eredményeit, és vázolta az adott témakör legfőbb problémáit. Médiatörténeti Kutatócsoport A kutatócsoport fő feladatai 2013-ban A kutatócsoport interdiszciplináris keretek között vállalkozik a századi magyar médiatörténet egyes kérdéseinek vizsgálatára. A csoport munkatársai a saját szakterületükön a folklorisztika, illetve az egyháztörténet terén gyűjtött tapasztalatokat felhasználva törekszenek újabb nézőpontokkal gazdagítani a hazai médiatörténet-írást. 12

13 Kiemelkedő eredmények Első nagy kutatási területük a felekezeti sajtó története. Ezen belül az egyik fő irány a két világháború közötti egyházi sajtó elemzése a magyar reformátusok közösségi identitásépítésének szemszögéből. A projekt arra keresi a választ, hogy miként változott a század folyamán a református identitás tartalma, illetve hogy milyen szerepet játszott az egyházi sajtó a nyilvános diskurzusok formálásában, hogyan alakult szervezeti háttere, belső viszonyrendszere. A munka első eredményeit két tanulmány (Identitásépítés a magyar református sajtóban a XX. század első felében a Református Figyelő példáján, A modernitás dilemmái a két világháború közötti református sajtóban) foglalja össze. A katolikus sajtómozgalom, amely a 19. század végén vett komoly lendületet, szintén számos izgalmas kutatási lehetőséget tartogat, a vonatkozó alapkutatások első eredményeit munkatársuk idén megjelent kötete, A katolikus sajtómozgalom Magyarországon című monográfia összegzi. Ennek szerves folytatását jelenti A Központi Sajtóvállalat Gömbös Gyula miniszterelnöksége idején című tanulmány, amely a katolikus sajtóvállalkozás történetének további alakulását mutatja be. A kutatócsoport a politikai katolicizmus nyilvános tömegrendezvényeinek médiareprezentációját is elemezte, amint azt tanúsítja a Médiakutató évi 1. számában megjelent Két nagygyűlés Budapesten című tanulmány, és az Ekkora botrányt kánikulai hőség még nem termelt. Egy kiszivárogtatási ügy 1900-ban, valamint A katolikus nagygyűlések mint médiaesemények a dualizmus korában című tanulmányok. Másik fő kutatási irányuk a folklorisztikához kapcsolódik, munkatársaik a Habsburg-ház tagjainak és a 48-as hősök folklórjának tanulmányozása kapcsán keresik az írott kultúra hatásának útjait, a képes sajtó és a folklór kölcsönhatásait, amelynek példája az Ez csak úgy vót megcsinálva. A képes sajtó hatása Rudolf trónörökös folklórjára című tanulmány. Emellett érdekes témát jelentett az Átjárás a regiszterek között. Jókai Mór képes szórakoztató lapjai című publikációban az Üstökös című élclapban megjelent anekdoták vizsgálata, amelyek az olvasók soraiból toborozott gyűjtőhálózat munkája nyomán jelenhettek meg. A kutatócsoport hazai és nemzetközi kapcsolatai A kutatócsoport 2013-ban két saját konferenciát szervezett az MTA Jakobinus Termében: májusban A sajtó kultúraközvetítő szerepe , decemberben pedig A médiatörténet és az egyháztörténet metszéspontjai címmel, amelyeknek anyaga tanulmánykötetben lát hamarosan napvilágot. Részt vettek a Médiatudományi Könyvek néven tervezett kiadványsorozat szakmai előkészítésében. REFO500 Reformációtörténeti Munkacsoport A munkacsoport fő feladatai 2013-ban A kutatóközpont a április 28-án aláírt szerződés értelmében a REFO500 Stiftung (http://www.refo500.nl/en) nemzetközi konzorcium partnere lett. Az alapítók kialakítottak egy, a legmagasabb tudományos kritériumot megkövetelő elit társaságot, a REFORC-ot, azaz a Refo Research Consortiumot (http://www.refo500.nl/rc/pages/220/reforg.html), amelynek célja néhány kiemelt kutatási projekt támogatása és népszerűsítése a nemzetközi interdiszciplináris kutatásban. Az MTA BTK angol nyelvű, az emigráció és reformáció viszonyáról, hagyományairól és interdiszciplináris összefüggéseiről szóló kutatási projektje szintén része a konzorciumnak (Reformáció és migrációs kultúra: a magyar református emigráció ötszáz éve (Reformation 13

14 and the Hungarian Culture of Migration: Five Centuries of Survival of Reformed Hungarians all over the World; Az MTA BTK részvételének célja kettős: részint az európai reformáció történetének magyar vonatkozásait és sajátosságait dolgozza fel és teszi publikussá e nemzetközi fórumon, részint a magyar tudományosságnak biztosít nemzetközi figyelmet, együttműködési lehetőségeket és tudományos publicitást. Kiemelkedő eredmények A témacsoport ebben az évben két olyan tudományos tanácskozást szervezett, melyeken a kutatási tervben vállalt témákat, illetve a migrációs projekt kérdéseit tárgyalta tudományos nyilvánosság előtt május között Kőszegen került sor gróf Esterházy Pál ( ) irodalmi, zenei és mecénási munkásságának nemzetközi kontextusait vizsgáló konferenciára Irodalom, művészet, barokk reprezentáció Esterházy Pál udvarában címmel. A nagysikerű rendezvény sok történészt, művészet- és zenetörténészt is megszólaltatott, így az Esterházy-életművet méltató irodalomtörténeti kérdésfelvetés jelentős interdiszciplináris vizsgálatokkal bővült november 29-én került sor a Culture of Migration: Exile and Persecution in Early Modern Europe (Emigrációs kultúra: száműzetés és perzekúció a kora újkori Európában) című angol és német nyelvű tanácskozásra, amely a kora újkori magyar emigráció komparatív, teológia- és eszmetörténeti vizsgálatának lehetőségeit mutatta be. A külföldi előadók között szerepelt a REFO500 projekt főigazgatója, Hermann Selderhuis professzor is. A munkacsoport hazai és nemzetközi kapcsolatai Az MTA BTK REFO500-as partnerségének kapcsán került sor február 26-án a Hungarian Historical Review első számainak bemutatására: az angol nyelvű folyóirat a magyar tudományosság eredményeit a REFO500 szakmai fórumain is népszerűsíti. A bemutatóról, illetve az újabb lapszámokról a program weboldala rendszeresen tudósít. A munkacsoport két tagja vett részt a május között tartott III. REFO500 konferencián, melynek témája (Anthropological Reformations Anthropology in the Era of Reformation) a reformáció és antropológia viszonyát taglalta. A két résztvevő az előadásaik sikeres megtartása mellett számos szakmai-intézményes kezdeményezésről értesült megbízást kapott a ben sorra kerülő nemzetközi rendezvények szervezésére. A fontosabb hazai pályázatok Irodalom, művészet, barokk reprezentáció Eszterházy Pál udvarában, támogató: NKA, futamidő: , megítélt összeg: Ft (a kőszegi konferenciához). A 2013-ban megjelent jelentősebb tudományos publikációk Magyar Őstörténeti Témacsoport 1. Klima László: Magyar őstörténet. Tudomány és hagyományőrzés (Budapest, április ). Keletkutatás ősz, [A MŐT-konferencia ismertetése.] 2. Petkes Zsolt: Honfoglalás és kora Árpád-kori soros és templom körüli temetők sírleleteinek katasztere Fejér megyében. Alba Regia 41 (2012) [2013] Révész László Wolf Mária (szerk.): A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei. Tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. Monográfiák a Szegedi 14

15 Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről 3. SZTE BTK Régészeti Tanszék MTA BTK MŐT Martin Opitz Kiadó, Szeged, 2013, Türk, Attila: Archäologische Daten zu einigen Details der Taschen-und Feuergerätefunde des 10. Jahrhunderts im Karpatenbecken im Spiegel ihren osteuropäischen Analogien. Archeologické pramene k niektorým konštrukčným prvkom taštičiek a k predmetom na zakladanie ohňa z 10. storočia z územia Karpatskej kotliny vo svetle východoeurópskych analógií. Slovenská Archeológia LXI 1, Bratislava (2013) Zsidai Zsuzsanna: Turkok az arab forrásokban problémafelvetés egy népnév értelmezése kapcsán. Keletkutatás ősz, Médiatörténeti Kutatócsoport 1. Klestenitz Tibor: A katolikus sajtómozgalom Magyarországon Budapest: Complex Kiadó, 310+XLII oldal. (2013) REFO500 Reformációtörténeti Munkacsoport 1. Reformations (Special Issue), ed. Gabriella Erdélyi, Hungarian Historical Review 2013 Volume 2 Issue 1. 15

A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről

A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2014. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről c. közgyűlési előterjesztés

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok Budapest 2008 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói alapján

Részletesebben

2014. április 9. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2013. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok

2014. április 9. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2013. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok Közgyűlés 2014. május 6. 9.00, Díszterem 4. napirendi pont, 1b melléklet 2014. április 9. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2013. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok Budapest 2014 1

Részletesebben

2014.04.09. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2013. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI. Matematika és természettudományok

2014.04.09. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2013. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI. Matematika és természettudományok Közgyűlés 2014. május 6. 9.00, Díszterem 4. napirendi pont, 1a melléklet 2014.04.09. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2013. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI I. Matematika és természettudományok Budapest

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2008. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2008. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2008. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok Budapest 2009 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói alapján

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek Budapest 2007 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

ACTA DOCTORANDORUM 2014

ACTA DOCTORANDORUM 2014 2014 ACTA DOCTORANDORUM 2014 Kiadja a Doktoranduszok Országos Szövetsége. ISSN 1418-4605 Szerkesztette: Budai Csaba ACTA DOCTORANDORUM 1 Tartalomjegyzék 2014 Lectori Salutem!... 3 20 éves a DoSz - Gondolatok

Részletesebben

Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése

Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése MAB Intézményakkreditáció 2014 TÁTK TARTALOM BEVEZETÉS...7 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE...9 1.1. Küldetés, jövőkép, értékrend...9 1.2. A kar szervezete

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának tevékenységéről a 2002-2005. évi ciklusban 1

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának tevékenységéről a 2002-2005. évi ciklusban 1 Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának tevékenységéről a 2002-2005. évi ciklusban 1 A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának egyik fontos feladata, hogy figyelemmel

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2012. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI. Matematika és természettudományok. Budapest 2013

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2012. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI. Matematika és természettudományok. Budapest 2013 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2012. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI I. Matematika és természettudományok Budapest 2013 A Magyar Tudományos Akadémia matematikai és természettudományi kutatóhelyeinek

Részletesebben

Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete

Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete Kolozsvári Akadémiai Bizottság Nyelvtudományi Szakbizottság Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete Összeállította: Kádár Edit, a nyelvtudományi szakbizottság elnöke 1. A tudományterület jelenlegi

Részletesebben

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére A tudományos délután programjainak elõadói között szerepelnek: 8 A KAROKON MEGVALÓSÍTANDÓ-, VAGY FEJLESZTENDÕ TEVÉKENYSÉGEK I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2012. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2012. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2012. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok Budapest 2013 A Magyar Tudományos Akadémia élettudományi kutatóhelyeinek beszámolói alapján az intézmények

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 16., péntek. Tartalomjegyzék. III.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 16., péntek. Tartalomjegyzék. III. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 16., péntek 60. szám Tartalomjegyzék III. Alapító okiratok A Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési

Részletesebben

Határidő: folyamatos. A Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre! - A trió elnökség prioritásai

Határidő: folyamatos. A Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre! - A trió elnökség prioritásai BESZÁMOLÓ A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM ÁGAZATI CIVIL CSELEKVÉSI TERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (2008-2010) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BESZÁMOLÁSI IDŐSZAK (2009 MÁJUS 1--2010 MÁRCIUS 31) EREDMÉNYEIVEL A beszámolási időszak

Részletesebben

25. évfolyam 2010. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: TOMKA BÉLA

25. évfolyam 2010. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: TOMKA BÉLA 25. évfolyam 2010. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: TOMKA BÉLA A kiadvány Nemzeti Civil Alapprogram, József Attila Kulturális és Szociális Alapítvány, Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

MTA Politikai Tudományok Intézete

MTA Politikai Tudományok Intézete MTA Politikai Tudományok Intézete A diszkrimináció öt (nemi, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor) területén eddig párhuzamosan folyó kutatások eredményeinek feltárása,

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület az elmúlt évben is feladatának tekintette,

Részletesebben

Csapó Benõ Neveléstudományi Tanszék, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet, SZTE. A Magyar Pedagógia feladata a neveléstudomány fejlesztésében

Csapó Benõ Neveléstudományi Tanszék, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet, SZTE. A Magyar Pedagógia feladata a neveléstudomány fejlesztésében Iskolakultúra 2005/4 Csapó Benõ Neveléstudományi Tanszék, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet, SZTE A Magyar Pedagógia feladata a neveléstudomány fejlesztésében konferencia A Magyar Tudományos Akadémián

Részletesebben

A Miskolci Egyetem (ME) Bölcsészettudományi Kara (BTK) Irodalomtudományi Doktori Iskolájának (IDI) Működési Szabályzata

A Miskolci Egyetem (ME) Bölcsészettudományi Kara (BTK) Irodalomtudományi Doktori Iskolájának (IDI) Működési Szabályzata A Miskolci Egyetem (ME) Bölcsészettudományi Kara (BTK) Irodalomtudományi Doktori Iskolájának (IDI) Működési Szabályzata A Doktori Iskola adatai Postacím: 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: 46/565-111

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7.

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7. Közgyűlés 2013. május 7. 9.00, Díszterem 2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7. Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Ifjúsági közfeladatok

Ifjúsági közfeladatok Módszertan Ifjúságszakmai rendszerek Módszertan E fejezet foglalkozik az ifjúsági közfeladatok definiálásával és működésével, ide tartozik az ifjúságszakmai rendszerek (a pályázati rendszertől a kormányzati

Részletesebben

Művelés, írás, tudomány

Művelés, írás, tudomány Művelés, írás, tudomány a művészettörténet-tudomány helyzete, 1996 2011 Marosi ernő Bevezető megjegyzés Mivel a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztálya Művészettörténeti Tudományos

Részletesebben

A XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet 2005. évi költségvetése

A XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet 2005. évi költségvetése A XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október 2 A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban Akadémia) 2005. évi javaslata magában foglalja az akadémiai intézmények,

Részletesebben

FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT. Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely

FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT. Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely Aula, 2009 A könyv az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával jelent meg. Szerkesztette: DRÓTOS GYÖRGY és KOVÁTS GERGELY

Részletesebben

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar tehetségsegítő programjai, Tudományos és Művészeti Diákkörei Szeged, 2014 LÉPÉSEK

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve SPECTRUM HUNGAROLOGICUM INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve INSTITUTIONS, TENDENCIES AND RESEARCH IN

Részletesebben

Hírlevél. szám. www.innovacio.hu. XV. évfolyam 2005. február 8.

Hírlevél. szám. www.innovacio.hu. XV. évfolyam 2005. február 8. Hírlevél www.innovacio.hu 3. szám XV. évfolyam 2005. február 8. 32 Elnökség Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE Név Funkció Cím Beosztás Tel Fax Dr. Pakucs János

Részletesebben