Boglári. Boglári Hírek HIRDETMÉNY NEKA NAP - SPORTVERSENYEK A NEMZETI VÁRDOMBI KALANDOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Boglári. Boglári Hírek HIRDETMÉNY NEKA NAP - SPORTVERSENYEK A NEMZETI VÁRDOMBI KALANDOK"

Átírás

1 Boglári Hírek a városi önkormányzat közérdekű lapja Boglári szeptember MAGYARORSZÁG SZERETLEK Balatonboglári programok szeptember 27. (szombat) 9.00 órától NEKA NAP - SPORTVERSENYEK A NEMZETI KÉZILABDA AKADÉMIA ÉS A BOGLÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZVÉTELÉVEL AZ URÁNYI JÁNOS SPORT- ÉS SZABADIDŐ KÖZPONTBAN órakor A NEKA LÉTESÍTMÉNYFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK BEMUTATÁSA, MOCSAI LAJOS DÍSZPOLGÁRI OKLEVELÉNEK ÁTA DÁSA órakor (az OTP melletti téren) AZ 56-OS FORRADALOM TERÉNEK ÉS RIEGER TIBOR SZOBRÁSZMŰVÉSZ 56-OS EMLÉKMŰVÉNEK AVATÁSA VÁRDOMBI KALANDOK 27-án (szombaton) (Eső esetén vasárnap!) A VÁRDOMB KALAND ÉS SZABADIDŐPARKBAN ÓRÁTÓL ÓRÁIG (!) A GÖMBKILÁTÓ ÉS A BOBPÁLYA HASZNÁLATA INGYENES! ÓRAKOR SZENT MIHÁLY NAPI TŰZGYÚJTÁS, ZENÉS KERTI PARTI A VAKLÁRMA EGYÜTTES SZEREPLÉSÉVEL A PROGRAMOK BALATONBOGLÁR ÖNKORMÁNYZATA, A BOGLÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA, A BBSC, A NEMZETI KÉZILABDA AKADÉMIA, A VARGA BÉLA KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORTKÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR, A VÁROSI KÖZTERÜLETFENNTARTÓ SZERVEZET ÉS A VÁRDOMB SZABADIDŐ- ÉS KALANDPARK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL VALÓSULNAK MEG. A SZABADTÉRI RENDEZVÉNYEKRE TEKINTETTEL A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK A SZERVEZŐK. HIRDETMÉNY ÉS POLGÁRMESTEREK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT. A SZAVAZÁS NAPJA : OKTÓBER 12. A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL ÓRÁIG TART. A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK augusztus 25-ig kapnak értesítést. AJÁNLÁS Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet szeptember 8-ig ajánlhat jelöltet. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. A SZAVAZÁS A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat. Az a választópolgár, aki június 23-ig tartózkodási helyet létesített, és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat. Átjelentkezésre irányuló kérelmet október 10-én óráig lehet benyújtani a oldalon vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában. Részletes tájékoztatásért látogassa meg a weboldalt, Nemzeti Választási Iroda

2 2 BALATONBOGLÁRI HÍREK A LENGYEL-MAGYAR BARÁTSÁG HÁZÁBAN SZEPTEMBER 29-ÉN (HÉTFŐN) 18 ÓRÁTÓL BOGLÁRI TÁNCHÁZ 60. születésnapján köszöntötték Várnai László esperes plébános urat KÖZREMŰKÖDŐK: A SOMOGY TÁNCEGYÜTTES ÉS ZENEKARA TURI ENDRE a Somogy Táncegyüttes vezetője, néptáncpedagógus, koreográfus CSIKVÁR GÁBOR a Népművészet Ifjú Mestere, a Somogy Táncegyüttes menedzsere HUSI GYULA népzenész BOLDIZSÁR IMRE népzenész GYÖRGY-HORVÁTH LÁSZLÓ népzenész BELÉPŐJEGY: FT/FŐ A NEKA DIÁKJAINAK ÉS KÍSÉRŐ TANÁRAIKNAK INGYENES. 66 év után ismét Balatonboglárra látogattak az óvoda alapító nővérek.

3 BALATONBOGLÁRI HÍREK 3 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET HATÁROZATAI (Kivonatos közlés. A jegyzőkönyvek és a hatályos önkormányzati rendeletek a Lukács Károly Városi Könyvtárban és a város honlapján - - tekinthetők meg szeptember 11. nyílt ülés Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló előterjesztéseket elfogadták. Módosították az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.14.) önkormányzati rendeletét. (A képviselő-testület az előirányzat módosításról, átcsoportosításról az Áht ának megfelelően - az első negyedév kivételével negyedévenként módosítja a költségvetési rendeletét.) Elfogadták a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. A hivatal belső szervezete az alábbiak szerint tagozódik: vezetők: jegyző, aljegyző-, megbízott vezetők: osztályvezetők, osztályezető-helyettesek. Osztályok: Igazgatási Osztály (szakmai csoportok: titkársági csoport, városüzemeltetési és beruházási csoport, hatósági csoport), Pénzügyi Osztály(szakmai csoportok: Pénzügyi és Költségvetési Csoport, Adócsoport) Adminisztratív megfontolások miatt módosították a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2009.(III.30.) rendeletet. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 115. szerint A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének különbözete. A képviselő-testület - a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője által végzett számítás alapján megállapította a szociális szolgáltatások évi önköltségét. Elfogadták - az intézmények adataival alátámasztott - tájékoztató a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról. Elfogadták a bizottságok négy éves munkájáról és az évekre vonatkozó ciklusprogramról szóló beszámolót. Ordacsehi és Balatonboglár között feladatellátási szerződés jön létre, az alábbi szolgáltatásokat biztosítja a város: - szociális étkeztetés - házi segítségnyújtás - családsegítő szolgálat - gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátása. Elfogadták a Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és az Intézmény Működtető Iroda évi munkájáról szóló beszámolókat. (Az iroda a Boglári Kollégium, a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Varga Béla Közművelődési és Sportközpont és Könyvtár, az Urányi János Sport és Szabadidő Központ üzemeltetési, működtetési feladatait látja el. Az Intézmény Működtető Iroda 3 főből áll (az Irodához tartozó dolgozókkal az összlétszáma kb. 40 fő), székhelye a Városháza I. emeletén található. Ellát városüzemeltetési feladatokat is: működteti Buborék Élménystrand és Játszóparkot, a kollégiumban működő konyhát, megszervezték a gyermekélelmezést és a közfoglalkoztatottak egy része is ide tartozik.) A képviselő-testület az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadta. A Platán strandot üzemeltető VG Komplex Kft. és a Sziget strandot, a Kodály utcai; a Fiumei utcai; a Bója közi valamint a Jankovich telepi strandokat Üzemeltető Szilák András vállalkozó beszámolóit is elfogata a képviselő-testület. Elfogadták DRV Zrt. - törvényi előírásnak megfelelő -, a szőlőskislaki vízműre és a Lengyeltóti térségi szennyvízelvezető műre vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési terveit. A képviselő-testület elhatározza, hogy részt vesz a Sourcing Hungary Kft. ajánlata szerinti csoportos gázenergia beszerzésben. A képviselő-testület csatlakozott a Bursa Hungarica évi ösztöndíj pályázathoz. A Zöldfok Zrt. kártérítésért pert indított Andocs Község és társai alperesek ellen szerződésszegéssel okozott kár és a szerződésből eredő egyéb igények megtérítése iránt. A perben Balatonboglár Városi Önkormányzat a XXV. r. alperes. A felperes kereseti kérelmében arra kérte a Járásbíróságot, hogy kötelezze Balatonboglár Város Önkormányzatát ,- Ft kártérítés és ezen összeg tól a kifizetés napjáig járó késedelmi kamatainak megfizetésére. A Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács elnöke javasolta, hogy a perben alperesként szereplő önkormányzatok közös perképviselettel bízzák meg Dr. Nagy Marianna ügyvédet. A képviselő ennek megfelelően döntött. Mohás György úr - néhai Sümegi Vera (aki Sümegi Vilmos, városunk díszpolgára unokája volt) férje műtárgyakat kíván adományozni városunknak. A feljánlott műveket az óvodában helyezik el. HÉSZ A Somogy Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészének a szakmai záró véleményét ismerve - elfogadták a Helyi Építészi Szabályzatot és településszerkezeti terv szükséges módosítását. Zárt ülésen a folyamatban lévő pályázatok Szőlőskislaki ivóvízminőség-javító program, Balatonboglár Intézményeinek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva, módosították a közbeszerzési tervet és felülvizsgálták a vonatkozó szabályzatot is. UNIÓS TÁMOGATÁSSAL A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT SZEPTEMBERTŐL FOLYTATÓDNAK A FO- NYÓDI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA (EFI) PROGRAMJAI Az Egészségügyi Nonprofit Kft. az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben c. pályázaton támogatást nyert projektje keretében a térség lakosságának továbbra is lehetősége van térítésmentesen részt venni a fonyódi kistérség egészségfejlesztő és életmódprogramjain. Az Egészségfejlesztési Irodában munkanapokon 8-15 óra között munkatársunk az alábbi témákban tud segíteni a hozzá fordulókhoz: - egészséges életmódprogram-javaslat azoknak, akik valóban tenni szeretnének testi-lelki és szellemi egészségükért, jobb közérzetükért, - állapotfelmérés, - életmód, étrendi és mozgás tanácsadás, - mozgás- és sport lehetőségekre figyelemfelhívás - tájékoztatás a klubfoglalkozásokról és az egyéb programokról. Jelenleg működő mozgás- és sporttevékenységeik: - jóga hetente 3 alkalom, helyszín: Fonyód Egészségfejlesztési Iroda tornaterme, - vízilabda (sport férfiaknak) hetente 1 alkalom, helyszín Balatonboglár, uszoda, - víziaerobik hetente 1 alkalom, helyszín Balatonboglár, uszoda, - zenés torna, táncos egészségmegőrzés (zumba, funkcionális torna, gerinctorna) hetente többször, több helyszínen (Fonyód, Balatonboglár, Balatonlelle, Látrány), - Bringa programok változó helyszínnel, - Gyalogló klub változó helyszínnel. Klubfoglalkozások A Fonyód Egészségfejlesztési Iroda klubhelyiségében: - Szív- és cukorbeteg klub: havonta 2-3 alkalom, Ráktérítő klub (onkológiai betegségekről) havonta 1-2 alkalom, - Kontroll klub (szenvedélybetegségekről) havonta 1-2 alkalom, - Szülő Klub havonta 2 alkalom, Balatonbogláron, a rendelőintézetben, - HEPI (folyamatos telefonos szolgáltatás, napi 24 órában, és heti 1 alkalommal személyes segítségnyújtás) Forduljon hozzánk bizalommal az Ön egészségéért! Az EFI elérhetőségei: Egészségügyi Nonprofit Kft. Fonyód Cím: H-8640 Fonyód, Szent István u. 27. Telefon: +36 (85) , +36 (85) Honlap:

4 4 DOBPERGÉS A BETEGELLÁTÁS RENDJE 1. Rendelőben történő ellátás A betegek ellátása a Balatonboglár, Vikár Béla u. 4. szám alatt található ügyeleti rendelőben történik. Az ellátást az ügyeletes orvos, és ápoló végzi. 2. Telefonos segítségkérés, helyszínen (lakáson) történő betegellátás A lakáson történő ellátást a 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet értelmében fekvőbeteghez, sérülthöz, folyamatos gyógykezelésre szoruló beteghez lehet kérni. Lakáson történő ellátási igény esetén az Orvosi Ügyeletet a 85/ as illetve 06/ es telefonszámon érhetik el. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a telefonbeszélgetés rögzítésre kerül! A telefonszámon az ügyeletes ápoló jelentkezik be, aki felveszi a beteg adatait és panaszait. Ehhez szükség van: - a beteg nevére - születési idejére - TAJ számára - tartózkodási helyére - pontos panaszaira - a bejelentő nevére - a beteg elérhetőségi telefonszámára. A hívás gyors felvételéhez kérjük, a fenti adatokat készítsék elő! Telefonos segítségkérés esetén még igen súlyos helyzetben is őrizzék meg nyugalmukat, hiszen így van lehetőség a szükséges adatok leggyorsabb felvételére, és a beteg lehetőség szerinti leggyorsabb ellátására! Kérjük, hogy lehetőség szerint maga a beteg telefonáljon, vagy tartózkodjon a közelben, hiszen a pontos panaszokat leginkább maga a beteg tudja elmondani. Amennyiben lehetséges, testhőmérsékletét (lázát), vérnyomását, pulzusszámát, vércukor szintjét mérjék meg, és ezt jelezzék az ápoló felé. Mi történhet a beteggel telefonos segítségkérés esetén? Fenti adatok ismeretében az ügyeletes ápoló, illetve orvos dönt a további teendőkről, melyek a következők lehetnek: - Telefonon keresztül tanáccsal ellátja a beteget a következő háziorvosi rendelés kezdetéig, és a beteg vizsgálata a háziorvosánál fog megtörténni a legközelebbi rendelési időben. - A beteg rendelőbe történő behívása. - Az ügyeletes orvost a beteghez a helyszínre küldi, és a beteg ellátása ügyeleti időben a beteg tartózkodási helyén fog megtörténni. - Értesíti a Mentőszolgálatot, mely a helyszínre vonul, és a beteget kórházba szállítja. Amennyiben a beteg állapotában változás áll be, azonnal értesítsék ismételten az Orvosi Ügyeletet! AZ ÜGYELETI BETEGELLÁTÁS SORRENDJE Ügyeleti időben a betegek ellátásának sorrendje sem a rendelőben, sem a lakáson nem érkezési/bejelentési sorrendben, hanem úgynevezett sürgősségi sorrendben történik. Azaz elsőként mindig a legsúlyosabb állapotú beteg kerül ellátásra. A beteg számára súlyos, riasztó panaszok is lehetnek könnyebb megbetegedés következményei, és enyhe tünetek is lehetnek súlyos állapot következményei. A betegek állapotának megítélése, a sürgősségi sorrend felállítása ezért igen nagy szakértelmet kíván, és mindezekre tekintettel ez az ügyeletes orvos feladata. Új beteg jelentkezése, vagy a már ellátásra jelentkezett beteg állapotának változása esetén az aktuális ellátási sorrend természetesen módosulhat. Ezért igen fontos, hogy az ügyeleti személyzetet a beteg állapotának változásáról azonnal és pontosan tájékoztassák. Mindez az enyhébb panaszokkal, stabil állapotban lévő betegek esetén akár több órás várakozást is eredményezhet. Türelmüket és megértésüket kérjük, hiszen ennek nem a betegek felesleges várakoztatása, hanem a legsúlyosabb állapotú betegek lehetőség szerinti leggyorsabb ellátására való törekvésünk az oka! Kérjük a lakosság türelmét és megértését, a hatékonyabb ellátás érdekében az ügyelet igénybevételének megfontolását, szükség esetén alternatív megoldás választását! Ne feledje! Az orvosi ügyelet indokolatlan hívásával másik ember életét veszélyeztetheti! Dr. Balázs Lajos intézetvezető főorvos Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ DOBPERGÉS A lapot szerkesztették: diákfőszerkesztő: Barna Sziszi, Tóth Csenge, szerkesztő: Galambos Dóra, Gazdag Viktória, Liszt Milán, Lujber Nikolett, Müller Evelin, Rádi Lili, Száraz Cintia, Tuli Kristóf, Várkonyi Renáta; fotók: Füleki Dávid, Horváth Barnabás tanársegítő: Bauer Barbara, Tilk Csilla, Tóthné Bán Gyöngyi https://www.facebook.com/groups/ /?fref=ts A nagy hagyományú Dobpergés c. boglári diáklapot a városi újság hasábjain köszönthetjük. Remélhetőleg rendszeresen hírt adnak iskolánk életéről diáktársaik, tanáraik, szüleik és a nagyközönség örömére. ANGLIA, BRÜSSZEL ÉS PÁRIZS Egész évben nagyon vártuk ezt az utazást. Először természetesen el is kellett jutnunk ezekre a csodás helyekre, ezért az első éjszakánk a buszon telt. Mindenki izgatottan szállt ki a buszból, mikor kiderült, hogy Brüszszelbe érkeztünk. Itt megnéztük a Szent Mihály és Gudula-templomot, az Atomiumot, Don Quijote és Sancho Panza szobrát valamint a Bartókszobrot is. Láttuk a Pisilő-kisfiút, majd utána belekóstolhattunk a híres brüsszeli gofriba. Meglátogattuk a simogatófalat is, hogy legtitkosabb kívánságaink valóra válhassanak. Néhányan a Fő téri zumba partin is részt vettek, majd a tranzit szálláson pihentük ki az egésznapi fáradalmainkat. Másnap reggel a felkelő nap fényében csodálhattuk meg a doveri sziklákat a komp fedélzetén. Megnéztük London legnevezetesebb látnivalóit, majd két óra szabadidőt kaptunk. Nekem legjobban a Big Ben és a Madame Tussauds tetszett, ahol mindenki megtalálta a kedvenc hírességét viaszból. Ezek után belaktuk a mobile home-okat. Újabb csodás reggelre ébredtünk, s elindultunk a Longleat kastélyhoz, ahol a híres Szafari park is található. Sok csodás program volt és a szerencsésebbek a világ legnagyobb sövénylabirintusába is bemehettek. A bátor vállalkozóink sikerrel jártak és így nem csökkent az utazóink száma. A 4. napon mindenki érdeklődését leginkább a Stonehenge keltette fel. Ezen kívül voltunk Winchesterben és a Salisbury katedrálisnál is. Az ezt követő napon az Arundel kastélyt csodálhattuk meg, majd Brighton felé vettük az irányt, itt nézhettük meg a meseszép Royal Pavilion-t. A brightoni Sea Life Centre-t is volt szerencsénk meglátogatni, ahol simogathattunk tengeri csillagot is. E csodás nap zárásaként megnéztük a gyönyörű szép Seven Sisters sziklavonulatot a Belle Toute világítótoronnyal együtt. Az utolsó előtti mozgalmas napunkon Canterbury-be látogattunk el, ahol láttuk a Canterbury katedrálist, s megvehettük a családtagjaink ajándékait is a szabadidőnkben. Egy nem mindennapi közlekedési eszközzel jöttünk vissza Nagy- Britanniából. Mi más is lehetne ez, mint a csalagút? Igaz mindannyiunknak fájt a füle a víz alatt átkelve, de ez is egy életre szóló élmény volt. A nap végén fáradtan szálltunk meg Párizsban. Az utolsó napunk Párizsban telt, és a szokatlanul napos időt kifogott csapatunk sajnos egész nap esőben csodálhatta meg Franciaország fővárosát. Többek között megtudtuk milyen a párizsi metróval utazni (egy edzésnek is megfelelhet, ha déli órákban készülünk átvágni a város alatt), itt is a legfontosabb/legszebb látnivalókat tekinthettük meg. Amik a legjobban tetszettek: természetesen az Eiffel-torony és a Fragonard parfüméria volt. Ezután a szintén eseménydús nap után utoljára beszálltunk a buszunkba, ami egyenesen hazahozott minket Balatonboglárra. Nagyszerű volt ez az utazás, de szerintem mindenki titkon örült, hogy magyar tájakon járhat és kipihenheti a fáradalmakat. Természetesen a sok érdekes történet elmesélése is a terveink között volt, amint hazaértünk. Annyit mondhatok, hogy életem egyik legszebb, legeseménydúsabb utazása volt, amire örökké boldogan emlékszem majd vissza. Tóth Csenge 8/b

5 DOBPERGÉS 5 A SPORT ÖSSZEKÖT Testvériskolánk Pétervásárán A pétervásárai iskola megkereste iskolánkat szeptemberében, testvériskolai kapcsolat kiépítésére. Ők voltak a pályázó intézmény, mi pedig a bevont iskola lettünk. A pályázat egy naptári éven át tart, mely során havonta egy-egy kulturális programot valósítunk meg a bevont gyerekekkel és három alkalommal pedig az összes diák részvételével közös projekteket valósítunk meg. Ennek egyik eleme az egyhetes nyári sporttábor a Dunakanyarban és két 3 napos kirándulás, amely alkalmakkor az összes kisdiák és tanár találkozik egymással. Májusban mi láttuk vendégül testvériskolánkat itt a Balaton parton és szeptemberben pedig mi utazunk a Mátrába kirándulni. Mindezeken felül a gyerekek plusz fejlesztő órákon vehetnek részt több tantárgyból és 3 prezentációs előadás során kapnak felvilágosítást a drog-és alkohol veszélyeiről, az egészséges táplálkozásról valamint a testvériskoláról és annak földrajzi környezetéről. Iskolánk eddig 2 kulturális programot teljesített. Jártunk páran Pétervásárán januárban a projektnyitón. A gyerekek élvezik a lehetőséget és kihasználják a lehetőségeket. A mi legnagyobb örömünkre. Köszönjük a megkeresést Pétervásárának és a lehetőséget a Támop A-12/ as pályázatnak. A gyerekek a következő órákon vesznek részt délutánonként a programon belül: futball, történelem, magyar, természetismeret, weblapszerkesztés. Én a weblapszerkesztést végzem a gyerekekkel, a honlapot mi kezeljük. Jártunk már Budapesten a Közlekedési Múzeumban és Nemzeti Színházban, ahol megnéztük a János vitézt. Vendégül láttuk a testvériskolát városunkban, közös programokon vettek részt a gyerekek. Most szeptemberben mi megyünk Pétervásárára, 3 napos közös táborozásra. Liszt Milán így írta a táborról: NYÁR ESZTERGOMBAN Az idei nyaram legizgalmasabb élménye az esztergomi kirándulás volt. Vidám arccal léptem be a busz ajtaján, szívem tele reménnyel, várakozással. Hamar eltelt az a három óra, amit a buszba töltöttünk. Megérkeztünk a táborhelyre, birtokba vettük a szállásainkat, amelyben 1 hétig laktunk. Lepakoltunk és már mehettünk is a medencébe, egy pihentető, felüdítő fürdőzésre. Azután lementünk a Duna partjára, a naplementében kacsáztunk a kövekkel. Takarodó után aludni kellett volna, bár senki sem tudott. A 2. napon elmentünk Visegrádra. Hajókáztunk másfél órát és utána felmentünk a királyi palotába. Ott megláttuk hogyan élt a középkorban Mátyás király. Azután felballagtunk egy bástya mellé, azt követően lovagi torna következett. Ott láttunk sok régi magyar harci eszközt. Következő programunk egy mini buszos utazás volt, melynek végén boboztunk. A harmadik napon sorversenyek zajlottak le, majd foci és lézerharc. Az elkövetkezendő nap várost néztünk, átballagtunk Párkányba és fagyit vettünk egy művésztől. Amint annak vége lett, kaptunk egy térképet a város érdekességeihez. Végül szórakozás a medencében. Jól kialudtuk magunkat és elmentünk a Rám szakadékba ahol számos természeti csodát figyelhettünk meg. Vissza értünk a szállásunkra és számháborút játszottunk. Az éjszaka gyorsan elrepült. A reggelit követően várt ránk a kis vonat, hogy elvigyen Párkányba és vissza az esztergomi Bazilikához. Délután hazaértünk a Grand Kempingbe és jött megint a szórakoztató medence. Az Esztergomban töltött utolsó éjszaka emlékére tábortüzet gyújtottunk és közben táncos előadásokat tartottunk egymásnak. Eljött az utolsó nap. Reggeli után megérkezett a busz, a lányok nagy része sírt, látszott rajtuk, hogy sok barátság szövődött az eltelt egy hét alatt. Amikor haza értünk mosollyal teli arccal vártak a szüleink. Nagyon jó volt a tábor. Örülök, hogy egy ilyen kiránduláson vehettem részt! A táborról a filmet a következő linken lehet megtekinteni: https://www.youtube.com/ watch?v=4drdzaor8yc Télen lesz egynapos síelés Eplényben. Nagyszerű ez a pályázat, hogy ennyi élményben lehet a gyerekeknek részük! Tilk Csilla, Bauer Barbara (tanárok) A Királyi palotában Barucha Bendegúz és a fagylaltja Párkányban A visegrádi fellegvárban

6 6 DOBPERGÉS BOGLÁRANGOL Boglárangol klubunk idén is elkezdett munkálkodni. Célunk, hogy az internet adta lehetőségeken keresztül megismerjünk más országokat, kultúrákat, megismertessük Magyarországot, szokásainkat, népi kultúránkat más országokkal úgy, hogy közben kis emberkéink gyakorolhassák az angol nyelvet. Nagy büszkeség, hogy idén is több iskola keresett meg minket. Tudnak rólunk, ismerik munkánkat. Referenciának az 5 éves kollaborációs kapcsolataink szolgálnak, amiket két wikispaces, és egy magyar nyelvű blogban rögzítünk. Angol munkáink: - - skypos találkozóink: wikispaces.com, - magyar blogunk, ami főleg a mi diákjainknak szól az aktualitásról: com Idén érdekességnek számít, hogy kapcsolatba lépünk majd az Antarktiszon egy ott kutatómunkát végző tudóssal skypon is. Kért tőlünk gyerekrajzokat, azt, hogy rajzoljunk Magyarországról, városunkról. Mi még sok-sok pingvint is küldtünk, hiszen a néni a pingvineket kutatja. A kis csomagba még belerejtettünk néhány magyar apróságot is. A levélkék először az USA-ba mennek, majd onnét fognak a Mc Murdok kutatóállomásra lejutni (google Earth-ön megtalálható) Ha valakit érdekel a téma, sok szeretettel várjuk! Pingvinkéink már repülnek. Levelezéseink is alakulnak, partnerek vannak, ezeket a csoportoknak fogom szétosztani. Digitális, zárt kereten belül levelezünk, mint előző években. Próbálunk kb. havonta egy-egy témáról írogatni majd (amik a felvételi illetve a nyelvvizsga alaptémák is). Első élő skypos találkozónk kora reggeli órákban volt. Mystery skypos órát tartottunk egy ausztráliai iskolával. Partnereink Perth nagyvárosban laknak. Mi talán könnyen megtaláltuk néhány kérdés alapján őket, de bizony ők Magyarországot rendesen körbejárták, mire megtaláltak minket. A távolság ellenére elég jó volt a kapcsolat, nagyon aranyos gyerekekkel találkoztunk, akik nagyon szépen és tisztán beszéltek angolul. Ezeken a találkozókon a hatodikas nagyemberkék saját maguk, néhányan már-már spontán beszéltek. Nagyon ügyes csoport! Kedd délután volt egy találkozónk Ohio-ban, az USA-ban. A tanárnő kérésére nem kérdéseket tettünk fel, hanem állításokat mondtunk, ők az államukról, mi Magyarországról. Ezek alapján kell kitalálni, hogy hol él a partner ország. Ők ezt mondták első 5 állításként: COUNTRY - Our capital is Washington, D.C. Our independence day is July 4. Our national bird is the bald eagle. Our national anthem is the Star Spangled Banner. Our government is a democracy. STATE - Our state capital is Columbus. Our state is the 34th largest in size in our country. Our state nickname is the Buckeye State. Famous people from our state are the Wright Brothers who invented the airplane and Neil Armstrong who was the first person to walk on the moon. Az igazán aprók is voltak már egy játékos bevetésen. Ismerkednek a skypolás izgalmával. A negyedikesek is nagyon jót játszottak egy osztállyal, akik Floridában, St. Augustine-ben élnek. Egy-egy állatnevet húztak, majd el kellett mutogatni, amit a partner kitalált. Vidám volt, sajnos ebben az esetben a hang nem volt igazán tökéletes, így a chatbox-ban is folyt a vidám játék. Büszkék lehetünk ezekre boglári kis-nagyemberkékre. Nagyon-nagyon sokat, keményen dolgoznak, ha kell, reggel korán jönnek, ha kell késő délután. Van egy mag az ötödikesekből és hatodikasokból, valamint néhány hetedikes, akik tiszteletre méltó fegyelemmel és rengeteg munkával ismertté teszik Boglárt, Magyarországot. Igazán büszkék lehetnénk rájuk. (Én vagyok :-) Na, akkor elkezdjük ezt tanévet is, remélem, ez is tartogat majd nagy kalandokat, izgalmakat nekünk. Mindenkit szeretettel várunk a találkozóinkon, aki tud keményen, fegyelmezetten és sokat dolgozni. Tóthné Bán Gyöngyi angol tanár

7 BALATONBOGLÁRI HÍREK 7 Sümegi Vera festőművész Sümegi Vilmos unokája volt. A művészről részletesebben: muveszek/sumegi-vera--m Mohás György Augusztus 30-án a balatonszemesi futammal ért véget a BAHART nyári vitorlásverseny sorozata. A pályaverseny sorozat II. helyezettje és az összesített verseny I. helye a Yardstick II.-es osztályban a balatonboglári kötődésű Avanti hajó legénysége: Koltai Zalán (kormányos), Fasching Ferenc, Schmidt Tamás, Fekete Márton, Pálfy Attila. szezonzáró lecsó-parti

8 8 BALATONBOGLÁRI HÍREK Dr. Kamu Lajos urat köszöntötte mészáros miklós polgármester 90. születésnapja alkalmából Balatonboglári Hírek A Városi Önkormányzat közérdekű lapja ISSN (nyomtatott) ISSN (online) Felelős kiadó: Mészáros Miklós polgármester Felelős szerkesztő: Vásárhelyi Tibor Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. T.: 85 / Fax: 85 / Nyomdai munka: TRADEORG NYOMDA Fűzfőgyártelep Felelős vezető: Tóth Zoltán OKTÓBER 4-5. SZÜRETI MULATSÁGOK SZŐLŐSKISLAKON TÖKLÁMPÁS FESZTIVÁL OKTÓBER 4. SZOMBAT SZÜRETI FORGATAG (szüreti játékok,must készítés), tök faragások TÖKLÁMPÁS VERSENY (közös vacsora a kislakiaknak és a felvonulóknak) Szüreti Felvonulás SZÜRETI BÁL OKTÓBER 5. VASÁRNAP 8.00 TÖKÉLETES TÖKÉTELEK X. SÜTŐ - FŐZŐ VERSENYE MEGNYITÓ: köszöntőt mond Mészáros Miklós polgármester és Vadasfalvi János, a zsűri elnöke DÉRYNÉ VÁNDORSZÍNTÁR- SULAT VIDÁM MŰSORA A főzőverseny eredményhirdetése, díjátadás Tuli Petra népdalcsokra SOMOGY TÁNCEGYÜTTES ZENEKARA KÁVÉHÁZI MESÉK a Lengyeltóti Színkör előadásában PETRÁS MÁRIA népdalénekes és vendége, Demeter László kobzos A Töklámpás verseny eredményhirdetése, díjátadása A Boglár Senior és a Szárszó Néptáncegyüttes közös műsora KÍSÉRŐ PROGRAMOK MINDKÉT NAPON: A VILI-VONAT ÓRAKOR INDUL (JEGY 500 FT / FŐ) A BOGLÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZTÓL, KIRAKODÓ VÁSÁR, BÜFÉ A VÁSÁRRA JELENTKEZNI LEHET A VAGY TELEFONSZÁMON. VARGA BÉLA KÖZMŰVELŐDÉSI-ÉS SPORTKÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 8630 BALATONBOGLÁR ÁRPÁD UTCA 17. TEL:/ , HÁZHOZMENŐ ZSÁKOS SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS ÜVEGGYŰJTÉSSEL KIBŐVÍTVE! Balatonboglári járatnapok: október 14., november 11., december 9. (a papír és műanyagnyűjtéssel azonos napokon). A ZÖLD színű ÜVEG feliratos zsákba kérjük gyűjteni az ép, egész öblös üvegeket! (sörös-, boros-, pezsgős-, befőttes-, kávés üveg) Kérjük Önöket, hogy törött öblös üveget és síküveget ne helyezzenek el a gyűjtőzsákban! Kérjük, hogy az üveghulladékkal teli zsákokat a járatnapokon reggel 7 óráig, az ingatlan elé közterületre, jól látható helyre helyezze ki! A megtelt zsákokért a szállítási napokon cserezsákokat biztosítunk! A gyűjtéshez szükséges első zsákot az első júliusi papír- műanyaggyűjtés alkalmával a járaton dolgozó munkatársaink a sárga cserezsák mellé kihelyezik vagy díjmentesen beszerezhető a helyi Polgármesteri Hivatalban.

Boglári. Boglári Hírek. 2015. január. a városi önkormányzat közérdekű lapja

Boglári. Boglári Hírek. 2015. január. a városi önkormányzat közérdekű lapja Boglári Hírek a városi önkormányzat közérdekű lapja Boglári 2015. január patonai Zoltánné asszonyt 95. születésnapján - és kiss mihályné asszonyt 90. születésnapján - köszöntötte Mészáros Miklós polgármester

Részletesebben

Boglári. Boglári Hírek. 2015. február-március. a városi önkormányzat közérdekű lapja

Boglári. Boglári Hírek. 2015. február-március. a városi önkormányzat közérdekű lapja Boglári Hírek a városi önkormányzat közérdekű lapja Boglári 2015. február-március Balatonboglár város képviselő-testülete tisztelettel meghívja a város polgárait 2015. március 15-én (vasárnap) tartandó

Részletesebben

Boglári. 2012. január-február Hírek. a városi önkormányzat közérdekű lapja. Ismét kemény költségvetési év vár

Boglári. 2012. január-február Hírek. a városi önkormányzat közérdekű lapja. Ismét kemény költségvetési év vár júliusban megnyílik végre a Gömbkilátó és épül a kalandpark is. Talán az eddigi hátráltatók is meghátrálnak és nem akadályozzák a többség számára hasznos fejlesztést. Az állami finanszírozásban 2012-ben

Részletesebben

Boglári Hírek. 2013. szeptember - október A SZABADSÁG NAPJÁN. a városi önkormányzat közérdekű lapja. ünnepi beszédet mond: közreműködik:

Boglári Hírek. 2013. szeptember - október A SZABADSÁG NAPJÁN. a városi önkormányzat közérdekű lapja. ünnepi beszédet mond: közreműködik: a városi önkormányzat közérdekű lapja 2013. szeptember - október Boglári Hírek 1956 A SZABADSÁG NAPJÁN 2013. október 23-án, 17.00 órakor az Országzászlónál ünnepi beszédet mond: Mészáros Miklós, Balatonboglár

Részletesebben

Boglári. Boglári Hírek B O GLÁR

Boglári. Boglári Hírek B O GLÁR Boglári Hírek a városi önkormányzat közérdekű lapja Boglári 2015. július boglári buborék ÉLMÉNYSTRAND EXPERIENCE BEACH ERLEBNISSTRAND (+36) 20 / 7788 477 NYITVA TARTÁS ÖFFNUNGSZEIT OPENING HOURS 9.00-20.

Részletesebben

Programok Választási tájékoztató Turisztikai Egyesület beszámoló

Programok Választási tájékoztató Turisztikai Egyesület beszámoló Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 9. szám www.fonyod.hu 2014. szeptember Programok Választási tájékoztató Turisztikai Egyesület beszámoló 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód,

Részletesebben

Boglári. Boglári Hírek. 2014. november - december. a városi önkormányzat közérdekű lapja

Boglári. Boglári Hírek. 2014. november - december. a városi önkormányzat közérdekű lapja Boglári Hírek a városi önkormányzat közérdekű lapja Boglári 2014. november - december Bíró julianna asszonyt - 95. születésnapján - köszöntötte Mészáros Miklós polgármester Nálunk az adventi várakozás

Részletesebben

a városi önkormányzat közérdekű lapja március 15-ei rendezvények

a városi önkormányzat közérdekű lapja március 15-ei rendezvények a városi önkormányzat közérdekű lapja 2014. január -március Boglári Hírek március 15-ei rendezvények Az Urányi János Sportközpontban 9.00 órától Nádorfi Lajos Kézilabda Emlékverseny (a dán kézilabda akadémia,

Részletesebben

2011. augusztus 19-21.

2011. augusztus 19-21. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA 2011. JÚLIUS - augusztus 2011. augusztus 19-21.... a legpezsgőbb fesztivál... KulTúra III. A Vörös Kápolnában és az Evangélikus Templomban Győrfi András festőművész,

Részletesebben

Programok Hulladékszállítási naptár Polgármesteri tájékoztató Összefoglaló - Kolbász fesztivál 2014

Programok Hulladékszállítási naptár Polgármesteri tájékoztató Összefoglaló - Kolbász fesztivál 2014 Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 2. szám www.fonyod.hu 2014. február Programok Hulladékszállítási naptár Polgármesteri tájékoztató Összefoglaló - Kolbász fesztivál 2014 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri

Részletesebben

MáriaInfo SZEZONNYITÓ FALUNAP BALATONMÁRIÁN 2011.

MáriaInfo SZEZONNYITÓ FALUNAP BALATONMÁRIÁN 2011. MáriaInfo Balatonmáriafürdo Önkormányzatának havonta megjeleno kiadványa V. évfolyam VI. szám 2011. június SZEZONNYITÓ FALUNAP BALATONMÁRIÁN 2011. MáriaInfo 2 2011. június HÍREK A HIVATALBÓL Beszámoló

Részletesebben

Itt a farsang áll a bál

Itt a farsang áll a bál Lellei XXIII. évfolyam 3. szám Újság 2014. március Itt a farsang áll a bál Szombaton az alsósok vették birtokba a parkettát félelmetes kalózruhás tanító nénik irányításával. A gyerekek osztályonként vonultak

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Boglári Hírek. 2012. november - december DALBAN, IMÁBAN KÉRJÜK AZ ÉG URÁT, ÁLDD AZ IPART, ÉLTESD E SZÉP HAZÁT. a városi önkormányzat közérdekű lapja

Boglári Hírek. 2012. november - december DALBAN, IMÁBAN KÉRJÜK AZ ÉG URÁT, ÁLDD AZ IPART, ÉLTESD E SZÉP HAZÁT. a városi önkormányzat közérdekű lapja a városi önkormányzat közérdekű lapja 2012. november - december Boglári Hírek DALBAN, IMÁBAN KÉRJÜK AZ ÉG URÁT, ÁLDD AZ IPART, ÉLTESD E SZÉP HAZÁT A balatonboglári kórus 90 éves - részletesen a 6. - 7.

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA

ZÁKÁNYSZÉKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA XXII. 5. SZÁM 2012. június ÉVFOLYAM ZÁKÁNYSZÉKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA 2011. október 7-én kezdõdtek el az építési munkálatok a DAOP-4.1.3/D-2F-2009-0014 azonosítási számú "Zákányszéki

Részletesebben

Programok Testületi tájékoztató Átadták a Kulturális Központot!

Programok Testületi tájékoztató Átadták a Kulturális Központot! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 7. szám www.fonyod.hu 2014. július Programok Testületi tájékoztató Átadták a Kulturális Központot! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód,

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben

XVI. évfolyam. 3. szám

XVI. évfolyam. 3. szám XVI. évfolyam 3. szám 2008. M Á R C I U S NŐNAPI KÖSZÖNTÉS Ruzsa Község Képviselő-testületének férfi tagjai nevében minden ruzsai hölgynek NAGYON BOLDOG NŐNAPOT kívánok! Gárgyán Imre alpolgármester Minden

Részletesebben

KulTúra 2010. JÚNIUS-JÚLIUS A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA. kiállítások a Kék és a Vörös kápolnában és a Pincetárlaton.

KulTúra 2010. JÚNIUS-JÚLIUS A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA. kiállítások a Kék és a Vörös kápolnában és a Pincetárlaton. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA 2010. JÚNIUS-JÚLIUS Balatonboglár 2011-ben lesz 800 éves település. A nagy hagyományú tájhoz méltóan kellene megemlékezni elődeinkre: imátkozva és dolgozva. Pogánynak

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATIHÍRADÓ BERHIDA

ÖNKORMÁNYZATIHÍRADÓ BERHIDA ÖNKORMÁNYZATIHÍRADÓ BERHIDA XX. évfolyam 7. szám 2013. október Városi Önkormányzat lapja Berhida Város Önkor - mányzat Képviselő-tes - tületének döntése alap - ján a XXI. Berhidai Napokon kitüntetéseket

Részletesebben

Ünnepeltünk! 2014. október 12-én helyi önkormányzati választás. A jelöltek bemutatkozását az újság 20-28 oldalain olvashatja.

Ünnepeltünk! 2014. október 12-én helyi önkormányzati választás. A jelöltek bemutatkozását az újság 20-28 oldalain olvashatja. VELENCEI A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA HÍRADÓ 22. évfolyam 9. szám 204. SZEPTEMBER Ünnepeltünk! Velence Város 0 éves születésnapi ünnepségéről beszámolónk a következő oldalakon 204. október 2-én helyi

Részletesebben

ALGYÕI HÍRMONDÓ. Fehér Ignác a névadó Ünnepélyes átadás elôtt az épülô új iskola. Négy csillagos szálloda épülhet Algyôn. Képeslap a gipszrôl

ALGYÕI HÍRMONDÓ. Fehér Ignác a névadó Ünnepélyes átadás elôtt az épülô új iskola. Négy csillagos szálloda épülhet Algyôn. Képeslap a gipszrôl ALGYÕI HÍRMONDÓ KÖZÉLETI LAP ÁRA: 100 Ft Képeslap a gipszrôl Csak egy jégfolt az úttesten, csak egy tokat: ezentúl csakis a férjem fôz, a másodpercnél is rövidebb pillanat, és lányom kuktáskodik és mosogat,

Részletesebben

Ez a vihar sem kerülte el Kerepest!

Ez a vihar sem kerülte el Kerepest! KEREPESI VÉLEMÉNY A HÓNAP ESEMÉNYE Ez a vihar sem kerülte el Kerepest! Ahogy az történt a tél végén, ismét jött egy vihar és bár most jeget nem kaptunk, de a hatalmas szél fákat döntött ki, az esővíz elárasztotta

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ Közéleti információs lap XXI. évfolyam, 2011. július A Magyar Köztársaság Diákolimpia bajnokai a kosárlabdázó lányok Miskolc város volt a helyszíne a III. korcsoportos (1998 és azután

Részletesebben

Jánoshalmi Napok 2014 Városunk 25 éves

Jánoshalmi Napok 2014 Városunk 25 éves HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Önkormányzatunk 2014. június 30-i hatállyal a

Részletesebben

Medgyesegyházi hírlap Medgyesegyháza Város Önkormányzatának helyi, ingyenes közérdekű lapja

Medgyesegyházi hírlap Medgyesegyháza Város Önkormányzatának helyi, ingyenes közérdekű lapja Medgyesegyházi hírlap Medgyesegyháza Város Önkormányzatának helyi, ingyenes közérdekű lapja XIX. évfolyam, 8. szám Kedves Olvasók! Magam, a város képviselő-testülete, a szervezők nevében szeretettel látjuk

Részletesebben

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Városi ünnepség 2013. 09. szám Kistarcsa díszpolgára: post mortem Simándy József. A kitüntetést a művész felesége vette át. Kistarcsa városért: Dr. Laczay

Részletesebben

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Bácsi Péter Európa-bajnok! Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Bácsi Péter gyáli birkózó, az FTC sportolója aranyérmet nyert a finnországi

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XVI. évfolyam, 2008. április 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE LAKOSSÁGI FÓRUMOK A korábbi szokásoknak és a belsõ szabályzatunknak megfelelõen, a képviselõk minden

Részletesebben