Boglári. Boglári Hírek HIRDETMÉNY NEKA NAP - SPORTVERSENYEK A NEMZETI VÁRDOMBI KALANDOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Boglári. Boglári Hírek HIRDETMÉNY NEKA NAP - SPORTVERSENYEK A NEMZETI VÁRDOMBI KALANDOK"

Átírás

1 Boglári Hírek a városi önkormányzat közérdekű lapja Boglári szeptember MAGYARORSZÁG SZERETLEK Balatonboglári programok szeptember 27. (szombat) 9.00 órától NEKA NAP - SPORTVERSENYEK A NEMZETI KÉZILABDA AKADÉMIA ÉS A BOGLÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZVÉTELÉVEL AZ URÁNYI JÁNOS SPORT- ÉS SZABADIDŐ KÖZPONTBAN órakor A NEKA LÉTESÍTMÉNYFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK BEMUTATÁSA, MOCSAI LAJOS DÍSZPOLGÁRI OKLEVELÉNEK ÁTA DÁSA órakor (az OTP melletti téren) AZ 56-OS FORRADALOM TERÉNEK ÉS RIEGER TIBOR SZOBRÁSZMŰVÉSZ 56-OS EMLÉKMŰVÉNEK AVATÁSA VÁRDOMBI KALANDOK 27-án (szombaton) (Eső esetén vasárnap!) A VÁRDOMB KALAND ÉS SZABADIDŐPARKBAN ÓRÁTÓL ÓRÁIG (!) A GÖMBKILÁTÓ ÉS A BOBPÁLYA HASZNÁLATA INGYENES! ÓRAKOR SZENT MIHÁLY NAPI TŰZGYÚJTÁS, ZENÉS KERTI PARTI A VAKLÁRMA EGYÜTTES SZEREPLÉSÉVEL A PROGRAMOK BALATONBOGLÁR ÖNKORMÁNYZATA, A BOGLÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA, A BBSC, A NEMZETI KÉZILABDA AKADÉMIA, A VARGA BÉLA KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORTKÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR, A VÁROSI KÖZTERÜLETFENNTARTÓ SZERVEZET ÉS A VÁRDOMB SZABADIDŐ- ÉS KALANDPARK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL VALÓSULNAK MEG. A SZABADTÉRI RENDEZVÉNYEKRE TEKINTETTEL A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK A SZERVEZŐK. HIRDETMÉNY ÉS POLGÁRMESTEREK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT. A SZAVAZÁS NAPJA : OKTÓBER 12. A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL ÓRÁIG TART. A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK augusztus 25-ig kapnak értesítést. AJÁNLÁS Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet szeptember 8-ig ajánlhat jelöltet. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. A SZAVAZÁS A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat. Az a választópolgár, aki június 23-ig tartózkodási helyet létesített, és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat. Átjelentkezésre irányuló kérelmet október 10-én óráig lehet benyújtani a oldalon vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában. Részletes tájékoztatásért látogassa meg a weboldalt, Nemzeti Választási Iroda

2 2 BALATONBOGLÁRI HÍREK A LENGYEL-MAGYAR BARÁTSÁG HÁZÁBAN SZEPTEMBER 29-ÉN (HÉTFŐN) 18 ÓRÁTÓL BOGLÁRI TÁNCHÁZ 60. születésnapján köszöntötték Várnai László esperes plébános urat KÖZREMŰKÖDŐK: A SOMOGY TÁNCEGYÜTTES ÉS ZENEKARA TURI ENDRE a Somogy Táncegyüttes vezetője, néptáncpedagógus, koreográfus CSIKVÁR GÁBOR a Népművészet Ifjú Mestere, a Somogy Táncegyüttes menedzsere HUSI GYULA népzenész BOLDIZSÁR IMRE népzenész GYÖRGY-HORVÁTH LÁSZLÓ népzenész BELÉPŐJEGY: FT/FŐ A NEKA DIÁKJAINAK ÉS KÍSÉRŐ TANÁRAIKNAK INGYENES. 66 év után ismét Balatonboglárra látogattak az óvoda alapító nővérek.

3 BALATONBOGLÁRI HÍREK 3 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET HATÁROZATAI (Kivonatos közlés. A jegyzőkönyvek és a hatályos önkormányzati rendeletek a Lukács Károly Városi Könyvtárban és a város honlapján - - tekinthetők meg szeptember 11. nyílt ülés Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló előterjesztéseket elfogadták. Módosították az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.14.) önkormányzati rendeletét. (A képviselő-testület az előirányzat módosításról, átcsoportosításról az Áht ának megfelelően - az első negyedév kivételével negyedévenként módosítja a költségvetési rendeletét.) Elfogadták a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. A hivatal belső szervezete az alábbiak szerint tagozódik: vezetők: jegyző, aljegyző-, megbízott vezetők: osztályvezetők, osztályezető-helyettesek. Osztályok: Igazgatási Osztály (szakmai csoportok: titkársági csoport, városüzemeltetési és beruházási csoport, hatósági csoport), Pénzügyi Osztály(szakmai csoportok: Pénzügyi és Költségvetési Csoport, Adócsoport) Adminisztratív megfontolások miatt módosították a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2009.(III.30.) rendeletet. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 115. szerint A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének különbözete. A képviselő-testület - a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője által végzett számítás alapján megállapította a szociális szolgáltatások évi önköltségét. Elfogadták - az intézmények adataival alátámasztott - tájékoztató a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról. Elfogadták a bizottságok négy éves munkájáról és az évekre vonatkozó ciklusprogramról szóló beszámolót. Ordacsehi és Balatonboglár között feladatellátási szerződés jön létre, az alábbi szolgáltatásokat biztosítja a város: - szociális étkeztetés - házi segítségnyújtás - családsegítő szolgálat - gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátása. Elfogadták a Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és az Intézmény Működtető Iroda évi munkájáról szóló beszámolókat. (Az iroda a Boglári Kollégium, a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Varga Béla Közművelődési és Sportközpont és Könyvtár, az Urányi János Sport és Szabadidő Központ üzemeltetési, működtetési feladatait látja el. Az Intézmény Működtető Iroda 3 főből áll (az Irodához tartozó dolgozókkal az összlétszáma kb. 40 fő), székhelye a Városháza I. emeletén található. Ellát városüzemeltetési feladatokat is: működteti Buborék Élménystrand és Játszóparkot, a kollégiumban működő konyhát, megszervezték a gyermekélelmezést és a közfoglalkoztatottak egy része is ide tartozik.) A képviselő-testület az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadta. A Platán strandot üzemeltető VG Komplex Kft. és a Sziget strandot, a Kodály utcai; a Fiumei utcai; a Bója közi valamint a Jankovich telepi strandokat Üzemeltető Szilák András vállalkozó beszámolóit is elfogata a képviselő-testület. Elfogadták DRV Zrt. - törvényi előírásnak megfelelő -, a szőlőskislaki vízműre és a Lengyeltóti térségi szennyvízelvezető műre vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési terveit. A képviselő-testület elhatározza, hogy részt vesz a Sourcing Hungary Kft. ajánlata szerinti csoportos gázenergia beszerzésben. A képviselő-testület csatlakozott a Bursa Hungarica évi ösztöndíj pályázathoz. A Zöldfok Zrt. kártérítésért pert indított Andocs Község és társai alperesek ellen szerződésszegéssel okozott kár és a szerződésből eredő egyéb igények megtérítése iránt. A perben Balatonboglár Városi Önkormányzat a XXV. r. alperes. A felperes kereseti kérelmében arra kérte a Járásbíróságot, hogy kötelezze Balatonboglár Város Önkormányzatát ,- Ft kártérítés és ezen összeg tól a kifizetés napjáig járó késedelmi kamatainak megfizetésére. A Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács elnöke javasolta, hogy a perben alperesként szereplő önkormányzatok közös perképviselettel bízzák meg Dr. Nagy Marianna ügyvédet. A képviselő ennek megfelelően döntött. Mohás György úr - néhai Sümegi Vera (aki Sümegi Vilmos, városunk díszpolgára unokája volt) férje műtárgyakat kíván adományozni városunknak. A feljánlott műveket az óvodában helyezik el. HÉSZ A Somogy Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészének a szakmai záró véleményét ismerve - elfogadták a Helyi Építészi Szabályzatot és településszerkezeti terv szükséges módosítását. Zárt ülésen a folyamatban lévő pályázatok Szőlőskislaki ivóvízminőség-javító program, Balatonboglár Intézményeinek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva, módosították a közbeszerzési tervet és felülvizsgálták a vonatkozó szabályzatot is. UNIÓS TÁMOGATÁSSAL A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT SZEPTEMBERTŐL FOLYTATÓDNAK A FO- NYÓDI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA (EFI) PROGRAMJAI Az Egészségügyi Nonprofit Kft. az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben c. pályázaton támogatást nyert projektje keretében a térség lakosságának továbbra is lehetősége van térítésmentesen részt venni a fonyódi kistérség egészségfejlesztő és életmódprogramjain. Az Egészségfejlesztési Irodában munkanapokon 8-15 óra között munkatársunk az alábbi témákban tud segíteni a hozzá fordulókhoz: - egészséges életmódprogram-javaslat azoknak, akik valóban tenni szeretnének testi-lelki és szellemi egészségükért, jobb közérzetükért, - állapotfelmérés, - életmód, étrendi és mozgás tanácsadás, - mozgás- és sport lehetőségekre figyelemfelhívás - tájékoztatás a klubfoglalkozásokról és az egyéb programokról. Jelenleg működő mozgás- és sporttevékenységeik: - jóga hetente 3 alkalom, helyszín: Fonyód Egészségfejlesztési Iroda tornaterme, - vízilabda (sport férfiaknak) hetente 1 alkalom, helyszín Balatonboglár, uszoda, - víziaerobik hetente 1 alkalom, helyszín Balatonboglár, uszoda, - zenés torna, táncos egészségmegőrzés (zumba, funkcionális torna, gerinctorna) hetente többször, több helyszínen (Fonyód, Balatonboglár, Balatonlelle, Látrány), - Bringa programok változó helyszínnel, - Gyalogló klub változó helyszínnel. Klubfoglalkozások A Fonyód Egészségfejlesztési Iroda klubhelyiségében: - Szív- és cukorbeteg klub: havonta 2-3 alkalom, Ráktérítő klub (onkológiai betegségekről) havonta 1-2 alkalom, - Kontroll klub (szenvedélybetegségekről) havonta 1-2 alkalom, - Szülő Klub havonta 2 alkalom, Balatonbogláron, a rendelőintézetben, - HEPI (folyamatos telefonos szolgáltatás, napi 24 órában, és heti 1 alkalommal személyes segítségnyújtás) Forduljon hozzánk bizalommal az Ön egészségéért! Az EFI elérhetőségei: Egészségügyi Nonprofit Kft. Fonyód Cím: H-8640 Fonyód, Szent István u. 27. Telefon: +36 (85) , +36 (85) Honlap:

4 4 DOBPERGÉS A BETEGELLÁTÁS RENDJE 1. Rendelőben történő ellátás A betegek ellátása a Balatonboglár, Vikár Béla u. 4. szám alatt található ügyeleti rendelőben történik. Az ellátást az ügyeletes orvos, és ápoló végzi. 2. Telefonos segítségkérés, helyszínen (lakáson) történő betegellátás A lakáson történő ellátást a 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet értelmében fekvőbeteghez, sérülthöz, folyamatos gyógykezelésre szoruló beteghez lehet kérni. Lakáson történő ellátási igény esetén az Orvosi Ügyeletet a 85/ as illetve 06/ es telefonszámon érhetik el. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a telefonbeszélgetés rögzítésre kerül! A telefonszámon az ügyeletes ápoló jelentkezik be, aki felveszi a beteg adatait és panaszait. Ehhez szükség van: - a beteg nevére - születési idejére - TAJ számára - tartózkodási helyére - pontos panaszaira - a bejelentő nevére - a beteg elérhetőségi telefonszámára. A hívás gyors felvételéhez kérjük, a fenti adatokat készítsék elő! Telefonos segítségkérés esetén még igen súlyos helyzetben is őrizzék meg nyugalmukat, hiszen így van lehetőség a szükséges adatok leggyorsabb felvételére, és a beteg lehetőség szerinti leggyorsabb ellátására! Kérjük, hogy lehetőség szerint maga a beteg telefonáljon, vagy tartózkodjon a közelben, hiszen a pontos panaszokat leginkább maga a beteg tudja elmondani. Amennyiben lehetséges, testhőmérsékletét (lázát), vérnyomását, pulzusszámát, vércukor szintjét mérjék meg, és ezt jelezzék az ápoló felé. Mi történhet a beteggel telefonos segítségkérés esetén? Fenti adatok ismeretében az ügyeletes ápoló, illetve orvos dönt a további teendőkről, melyek a következők lehetnek: - Telefonon keresztül tanáccsal ellátja a beteget a következő háziorvosi rendelés kezdetéig, és a beteg vizsgálata a háziorvosánál fog megtörténni a legközelebbi rendelési időben. - A beteg rendelőbe történő behívása. - Az ügyeletes orvost a beteghez a helyszínre küldi, és a beteg ellátása ügyeleti időben a beteg tartózkodási helyén fog megtörténni. - Értesíti a Mentőszolgálatot, mely a helyszínre vonul, és a beteget kórházba szállítja. Amennyiben a beteg állapotában változás áll be, azonnal értesítsék ismételten az Orvosi Ügyeletet! AZ ÜGYELETI BETEGELLÁTÁS SORRENDJE Ügyeleti időben a betegek ellátásának sorrendje sem a rendelőben, sem a lakáson nem érkezési/bejelentési sorrendben, hanem úgynevezett sürgősségi sorrendben történik. Azaz elsőként mindig a legsúlyosabb állapotú beteg kerül ellátásra. A beteg számára súlyos, riasztó panaszok is lehetnek könnyebb megbetegedés következményei, és enyhe tünetek is lehetnek súlyos állapot következményei. A betegek állapotának megítélése, a sürgősségi sorrend felállítása ezért igen nagy szakértelmet kíván, és mindezekre tekintettel ez az ügyeletes orvos feladata. Új beteg jelentkezése, vagy a már ellátásra jelentkezett beteg állapotának változása esetén az aktuális ellátási sorrend természetesen módosulhat. Ezért igen fontos, hogy az ügyeleti személyzetet a beteg állapotának változásáról azonnal és pontosan tájékoztassák. Mindez az enyhébb panaszokkal, stabil állapotban lévő betegek esetén akár több órás várakozást is eredményezhet. Türelmüket és megértésüket kérjük, hiszen ennek nem a betegek felesleges várakoztatása, hanem a legsúlyosabb állapotú betegek lehetőség szerinti leggyorsabb ellátására való törekvésünk az oka! Kérjük a lakosság türelmét és megértését, a hatékonyabb ellátás érdekében az ügyelet igénybevételének megfontolását, szükség esetén alternatív megoldás választását! Ne feledje! Az orvosi ügyelet indokolatlan hívásával másik ember életét veszélyeztetheti! Dr. Balázs Lajos intézetvezető főorvos Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ DOBPERGÉS A lapot szerkesztették: diákfőszerkesztő: Barna Sziszi, Tóth Csenge, szerkesztő: Galambos Dóra, Gazdag Viktória, Liszt Milán, Lujber Nikolett, Müller Evelin, Rádi Lili, Száraz Cintia, Tuli Kristóf, Várkonyi Renáta; fotók: Füleki Dávid, Horváth Barnabás tanársegítő: Bauer Barbara, Tilk Csilla, Tóthné Bán Gyöngyi https://www.facebook.com/groups/ /?fref=ts A nagy hagyományú Dobpergés c. boglári diáklapot a városi újság hasábjain köszönthetjük. Remélhetőleg rendszeresen hírt adnak iskolánk életéről diáktársaik, tanáraik, szüleik és a nagyközönség örömére. ANGLIA, BRÜSSZEL ÉS PÁRIZS Egész évben nagyon vártuk ezt az utazást. Először természetesen el is kellett jutnunk ezekre a csodás helyekre, ezért az első éjszakánk a buszon telt. Mindenki izgatottan szállt ki a buszból, mikor kiderült, hogy Brüszszelbe érkeztünk. Itt megnéztük a Szent Mihály és Gudula-templomot, az Atomiumot, Don Quijote és Sancho Panza szobrát valamint a Bartókszobrot is. Láttuk a Pisilő-kisfiút, majd utána belekóstolhattunk a híres brüsszeli gofriba. Meglátogattuk a simogatófalat is, hogy legtitkosabb kívánságaink valóra válhassanak. Néhányan a Fő téri zumba partin is részt vettek, majd a tranzit szálláson pihentük ki az egésznapi fáradalmainkat. Másnap reggel a felkelő nap fényében csodálhattuk meg a doveri sziklákat a komp fedélzetén. Megnéztük London legnevezetesebb látnivalóit, majd két óra szabadidőt kaptunk. Nekem legjobban a Big Ben és a Madame Tussauds tetszett, ahol mindenki megtalálta a kedvenc hírességét viaszból. Ezek után belaktuk a mobile home-okat. Újabb csodás reggelre ébredtünk, s elindultunk a Longleat kastélyhoz, ahol a híres Szafari park is található. Sok csodás program volt és a szerencsésebbek a világ legnagyobb sövénylabirintusába is bemehettek. A bátor vállalkozóink sikerrel jártak és így nem csökkent az utazóink száma. A 4. napon mindenki érdeklődését leginkább a Stonehenge keltette fel. Ezen kívül voltunk Winchesterben és a Salisbury katedrálisnál is. Az ezt követő napon az Arundel kastélyt csodálhattuk meg, majd Brighton felé vettük az irányt, itt nézhettük meg a meseszép Royal Pavilion-t. A brightoni Sea Life Centre-t is volt szerencsénk meglátogatni, ahol simogathattunk tengeri csillagot is. E csodás nap zárásaként megnéztük a gyönyörű szép Seven Sisters sziklavonulatot a Belle Toute világítótoronnyal együtt. Az utolsó előtti mozgalmas napunkon Canterbury-be látogattunk el, ahol láttuk a Canterbury katedrálist, s megvehettük a családtagjaink ajándékait is a szabadidőnkben. Egy nem mindennapi közlekedési eszközzel jöttünk vissza Nagy- Britanniából. Mi más is lehetne ez, mint a csalagút? Igaz mindannyiunknak fájt a füle a víz alatt átkelve, de ez is egy életre szóló élmény volt. A nap végén fáradtan szálltunk meg Párizsban. Az utolsó napunk Párizsban telt, és a szokatlanul napos időt kifogott csapatunk sajnos egész nap esőben csodálhatta meg Franciaország fővárosát. Többek között megtudtuk milyen a párizsi metróval utazni (egy edzésnek is megfelelhet, ha déli órákban készülünk átvágni a város alatt), itt is a legfontosabb/legszebb látnivalókat tekinthettük meg. Amik a legjobban tetszettek: természetesen az Eiffel-torony és a Fragonard parfüméria volt. Ezután a szintén eseménydús nap után utoljára beszálltunk a buszunkba, ami egyenesen hazahozott minket Balatonboglárra. Nagyszerű volt ez az utazás, de szerintem mindenki titkon örült, hogy magyar tájakon járhat és kipihenheti a fáradalmakat. Természetesen a sok érdekes történet elmesélése is a terveink között volt, amint hazaértünk. Annyit mondhatok, hogy életem egyik legszebb, legeseménydúsabb utazása volt, amire örökké boldogan emlékszem majd vissza. Tóth Csenge 8/b

5 DOBPERGÉS 5 A SPORT ÖSSZEKÖT Testvériskolánk Pétervásárán A pétervásárai iskola megkereste iskolánkat szeptemberében, testvériskolai kapcsolat kiépítésére. Ők voltak a pályázó intézmény, mi pedig a bevont iskola lettünk. A pályázat egy naptári éven át tart, mely során havonta egy-egy kulturális programot valósítunk meg a bevont gyerekekkel és három alkalommal pedig az összes diák részvételével közös projekteket valósítunk meg. Ennek egyik eleme az egyhetes nyári sporttábor a Dunakanyarban és két 3 napos kirándulás, amely alkalmakkor az összes kisdiák és tanár találkozik egymással. Májusban mi láttuk vendégül testvériskolánkat itt a Balaton parton és szeptemberben pedig mi utazunk a Mátrába kirándulni. Mindezeken felül a gyerekek plusz fejlesztő órákon vehetnek részt több tantárgyból és 3 prezentációs előadás során kapnak felvilágosítást a drog-és alkohol veszélyeiről, az egészséges táplálkozásról valamint a testvériskoláról és annak földrajzi környezetéről. Iskolánk eddig 2 kulturális programot teljesített. Jártunk páran Pétervásárán januárban a projektnyitón. A gyerekek élvezik a lehetőséget és kihasználják a lehetőségeket. A mi legnagyobb örömünkre. Köszönjük a megkeresést Pétervásárának és a lehetőséget a Támop A-12/ as pályázatnak. A gyerekek a következő órákon vesznek részt délutánonként a programon belül: futball, történelem, magyar, természetismeret, weblapszerkesztés. Én a weblapszerkesztést végzem a gyerekekkel, a honlapot mi kezeljük. Jártunk már Budapesten a Közlekedési Múzeumban és Nemzeti Színházban, ahol megnéztük a János vitézt. Vendégül láttuk a testvériskolát városunkban, közös programokon vettek részt a gyerekek. Most szeptemberben mi megyünk Pétervásárára, 3 napos közös táborozásra. Liszt Milán így írta a táborról: NYÁR ESZTERGOMBAN Az idei nyaram legizgalmasabb élménye az esztergomi kirándulás volt. Vidám arccal léptem be a busz ajtaján, szívem tele reménnyel, várakozással. Hamar eltelt az a három óra, amit a buszba töltöttünk. Megérkeztünk a táborhelyre, birtokba vettük a szállásainkat, amelyben 1 hétig laktunk. Lepakoltunk és már mehettünk is a medencébe, egy pihentető, felüdítő fürdőzésre. Azután lementünk a Duna partjára, a naplementében kacsáztunk a kövekkel. Takarodó után aludni kellett volna, bár senki sem tudott. A 2. napon elmentünk Visegrádra. Hajókáztunk másfél órát és utána felmentünk a királyi palotába. Ott megláttuk hogyan élt a középkorban Mátyás király. Azután felballagtunk egy bástya mellé, azt követően lovagi torna következett. Ott láttunk sok régi magyar harci eszközt. Következő programunk egy mini buszos utazás volt, melynek végén boboztunk. A harmadik napon sorversenyek zajlottak le, majd foci és lézerharc. Az elkövetkezendő nap várost néztünk, átballagtunk Párkányba és fagyit vettünk egy művésztől. Amint annak vége lett, kaptunk egy térképet a város érdekességeihez. Végül szórakozás a medencében. Jól kialudtuk magunkat és elmentünk a Rám szakadékba ahol számos természeti csodát figyelhettünk meg. Vissza értünk a szállásunkra és számháborút játszottunk. Az éjszaka gyorsan elrepült. A reggelit követően várt ránk a kis vonat, hogy elvigyen Párkányba és vissza az esztergomi Bazilikához. Délután hazaértünk a Grand Kempingbe és jött megint a szórakoztató medence. Az Esztergomban töltött utolsó éjszaka emlékére tábortüzet gyújtottunk és közben táncos előadásokat tartottunk egymásnak. Eljött az utolsó nap. Reggeli után megérkezett a busz, a lányok nagy része sírt, látszott rajtuk, hogy sok barátság szövődött az eltelt egy hét alatt. Amikor haza értünk mosollyal teli arccal vártak a szüleink. Nagyon jó volt a tábor. Örülök, hogy egy ilyen kiránduláson vehettem részt! A táborról a filmet a következő linken lehet megtekinteni: https://www.youtube.com/ watch?v=4drdzaor8yc Télen lesz egynapos síelés Eplényben. Nagyszerű ez a pályázat, hogy ennyi élményben lehet a gyerekeknek részük! Tilk Csilla, Bauer Barbara (tanárok) A Királyi palotában Barucha Bendegúz és a fagylaltja Párkányban A visegrádi fellegvárban

6 6 DOBPERGÉS BOGLÁRANGOL Boglárangol klubunk idén is elkezdett munkálkodni. Célunk, hogy az internet adta lehetőségeken keresztül megismerjünk más országokat, kultúrákat, megismertessük Magyarországot, szokásainkat, népi kultúránkat más országokkal úgy, hogy közben kis emberkéink gyakorolhassák az angol nyelvet. Nagy büszkeség, hogy idén is több iskola keresett meg minket. Tudnak rólunk, ismerik munkánkat. Referenciának az 5 éves kollaborációs kapcsolataink szolgálnak, amiket két wikispaces, és egy magyar nyelvű blogban rögzítünk. Angol munkáink: - - skypos találkozóink: wikispaces.com, - magyar blogunk, ami főleg a mi diákjainknak szól az aktualitásról: com Idén érdekességnek számít, hogy kapcsolatba lépünk majd az Antarktiszon egy ott kutatómunkát végző tudóssal skypon is. Kért tőlünk gyerekrajzokat, azt, hogy rajzoljunk Magyarországról, városunkról. Mi még sok-sok pingvint is küldtünk, hiszen a néni a pingvineket kutatja. A kis csomagba még belerejtettünk néhány magyar apróságot is. A levélkék először az USA-ba mennek, majd onnét fognak a Mc Murdok kutatóállomásra lejutni (google Earth-ön megtalálható) Ha valakit érdekel a téma, sok szeretettel várjuk! Pingvinkéink már repülnek. Levelezéseink is alakulnak, partnerek vannak, ezeket a csoportoknak fogom szétosztani. Digitális, zárt kereten belül levelezünk, mint előző években. Próbálunk kb. havonta egy-egy témáról írogatni majd (amik a felvételi illetve a nyelvvizsga alaptémák is). Első élő skypos találkozónk kora reggeli órákban volt. Mystery skypos órát tartottunk egy ausztráliai iskolával. Partnereink Perth nagyvárosban laknak. Mi talán könnyen megtaláltuk néhány kérdés alapján őket, de bizony ők Magyarországot rendesen körbejárták, mire megtaláltak minket. A távolság ellenére elég jó volt a kapcsolat, nagyon aranyos gyerekekkel találkoztunk, akik nagyon szépen és tisztán beszéltek angolul. Ezeken a találkozókon a hatodikas nagyemberkék saját maguk, néhányan már-már spontán beszéltek. Nagyon ügyes csoport! Kedd délután volt egy találkozónk Ohio-ban, az USA-ban. A tanárnő kérésére nem kérdéseket tettünk fel, hanem állításokat mondtunk, ők az államukról, mi Magyarországról. Ezek alapján kell kitalálni, hogy hol él a partner ország. Ők ezt mondták első 5 állításként: COUNTRY - Our capital is Washington, D.C. Our independence day is July 4. Our national bird is the bald eagle. Our national anthem is the Star Spangled Banner. Our government is a democracy. STATE - Our state capital is Columbus. Our state is the 34th largest in size in our country. Our state nickname is the Buckeye State. Famous people from our state are the Wright Brothers who invented the airplane and Neil Armstrong who was the first person to walk on the moon. Az igazán aprók is voltak már egy játékos bevetésen. Ismerkednek a skypolás izgalmával. A negyedikesek is nagyon jót játszottak egy osztállyal, akik Floridában, St. Augustine-ben élnek. Egy-egy állatnevet húztak, majd el kellett mutogatni, amit a partner kitalált. Vidám volt, sajnos ebben az esetben a hang nem volt igazán tökéletes, így a chatbox-ban is folyt a vidám játék. Büszkék lehetünk ezekre boglári kis-nagyemberkékre. Nagyon-nagyon sokat, keményen dolgoznak, ha kell, reggel korán jönnek, ha kell késő délután. Van egy mag az ötödikesekből és hatodikasokból, valamint néhány hetedikes, akik tiszteletre méltó fegyelemmel és rengeteg munkával ismertté teszik Boglárt, Magyarországot. Igazán büszkék lehetnénk rájuk. (Én vagyok :-) Na, akkor elkezdjük ezt tanévet is, remélem, ez is tartogat majd nagy kalandokat, izgalmakat nekünk. Mindenkit szeretettel várunk a találkozóinkon, aki tud keményen, fegyelmezetten és sokat dolgozni. Tóthné Bán Gyöngyi angol tanár

7 BALATONBOGLÁRI HÍREK 7 Sümegi Vera festőművész Sümegi Vilmos unokája volt. A művészről részletesebben: muveszek/sumegi-vera--m Mohás György Augusztus 30-án a balatonszemesi futammal ért véget a BAHART nyári vitorlásverseny sorozata. A pályaverseny sorozat II. helyezettje és az összesített verseny I. helye a Yardstick II.-es osztályban a balatonboglári kötődésű Avanti hajó legénysége: Koltai Zalán (kormányos), Fasching Ferenc, Schmidt Tamás, Fekete Márton, Pálfy Attila. szezonzáró lecsó-parti

8 8 BALATONBOGLÁRI HÍREK Dr. Kamu Lajos urat köszöntötte mészáros miklós polgármester 90. születésnapja alkalmából Balatonboglári Hírek A Városi Önkormányzat közérdekű lapja ISSN (nyomtatott) ISSN (online) Felelős kiadó: Mészáros Miklós polgármester Felelős szerkesztő: Vásárhelyi Tibor Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. T.: 85 / Fax: 85 / Nyomdai munka: TRADEORG NYOMDA Fűzfőgyártelep Felelős vezető: Tóth Zoltán OKTÓBER 4-5. SZÜRETI MULATSÁGOK SZŐLŐSKISLAKON TÖKLÁMPÁS FESZTIVÁL OKTÓBER 4. SZOMBAT SZÜRETI FORGATAG (szüreti játékok,must készítés), tök faragások TÖKLÁMPÁS VERSENY (közös vacsora a kislakiaknak és a felvonulóknak) Szüreti Felvonulás SZÜRETI BÁL OKTÓBER 5. VASÁRNAP 8.00 TÖKÉLETES TÖKÉTELEK X. SÜTŐ - FŐZŐ VERSENYE MEGNYITÓ: köszöntőt mond Mészáros Miklós polgármester és Vadasfalvi János, a zsűri elnöke DÉRYNÉ VÁNDORSZÍNTÁR- SULAT VIDÁM MŰSORA A főzőverseny eredményhirdetése, díjátadás Tuli Petra népdalcsokra SOMOGY TÁNCEGYÜTTES ZENEKARA KÁVÉHÁZI MESÉK a Lengyeltóti Színkör előadásában PETRÁS MÁRIA népdalénekes és vendége, Demeter László kobzos A Töklámpás verseny eredményhirdetése, díjátadása A Boglár Senior és a Szárszó Néptáncegyüttes közös műsora KÍSÉRŐ PROGRAMOK MINDKÉT NAPON: A VILI-VONAT ÓRAKOR INDUL (JEGY 500 FT / FŐ) A BOGLÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZTÓL, KIRAKODÓ VÁSÁR, BÜFÉ A VÁSÁRRA JELENTKEZNI LEHET A VAGY TELEFONSZÁMON. VARGA BÉLA KÖZMŰVELŐDÉSI-ÉS SPORTKÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 8630 BALATONBOGLÁR ÁRPÁD UTCA 17. TEL:/ , HÁZHOZMENŐ ZSÁKOS SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS ÜVEGGYŰJTÉSSEL KIBŐVÍTVE! Balatonboglári járatnapok: október 14., november 11., december 9. (a papír és műanyagnyűjtéssel azonos napokon). A ZÖLD színű ÜVEG feliratos zsákba kérjük gyűjteni az ép, egész öblös üvegeket! (sörös-, boros-, pezsgős-, befőttes-, kávés üveg) Kérjük Önöket, hogy törött öblös üveget és síküveget ne helyezzenek el a gyűjtőzsákban! Kérjük, hogy az üveghulladékkal teli zsákokat a járatnapokon reggel 7 óráig, az ingatlan elé közterületre, jól látható helyre helyezze ki! A megtelt zsákokért a szállítási napokon cserezsákokat biztosítunk! A gyűjtéshez szükséges első zsákot az első júliusi papír- műanyaggyűjtés alkalmával a járaton dolgozó munkatársaink a sárga cserezsák mellé kihelyezik vagy díjmentesen beszerezhető a helyi Polgármesteri Hivatalban.

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3721/2011. Sorszám: 16. E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 15.

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a Központi Orvosi Ügyelet működéséről

Lakossági tájékoztató a Központi Orvosi Ügyelet működéséről Lakossági tájékoztató a Központi Orvosi Ügyelet működéséről Ezúton tájékoztatjuk a Marcali kistérség lakosságát, hogy az orvosi ügyeleti ellátás az alábbiak szerint történik. Hol és mikor érhető el a Központi

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A Képviselő-testület 8/2013.(II.07.) számú határozatával a 2013. évi Munkatervét elfogadta. Balatonberény, 2013. február

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013 június 26 - i testületi ülésére a 4.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015.

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015. HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015. Időpont, Napirendek 2015. február 1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról.. 2. Előterjesztés

Részletesebben

Humánpolitikai Bizottságának

Humánpolitikai Bizottságának Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak: Keserű Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag Dr. Regős

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól Községi Önkormányzat Lövő 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 57/2014.(VIII.11.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 58/2014.(VIII.11.) KEOP-2014-4.10.0/N fotovoltaikus

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22.

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. Előterjesztés a 2015. évi adóellenőrzési terv elfogadásáról Előadó: Jegyző Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Adóiroda Előterjesztés a Szentendre

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata POLGÁRMESTER J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E Készítette: Ábrahámné Turner

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-12/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2014. 1/10 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2014. január 30. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

I. Utazással, kíséréssel és befizetéssel kapcsolatos tudnivalók

I. Utazással, kíséréssel és befizetéssel kapcsolatos tudnivalók Tisztelt Szülő! Ezúton tájékoztatom, hogy a 2015. évi nyári napközis tábort ebben az évben is a Kamaraerdei Ifjúsági Parkban szervezzük meg. A tábor 8 héten keresztül négy turnusban kerül lebonyolításra.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2012. (12.06.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő, ülését a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 12. -a alapján 2012.március

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2014. márciusi ülésére Tárgy:

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

2010. december 9. napján tartandó rendkívüli. Az önkormányzat önként vállalt feladatairól beszámoló

2010. december 9. napján tartandó rendkívüli. Az önkormányzat önként vállalt feladatairól beszámoló Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333 Ügyiratszám: 70-12-1 /2010. Sorszám: 4 E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 25-i ülésére Tárgy: A kárpátaljai Dercenből érkező gyermekek vendéglátásáról szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére JAVASLAT együttműködési megállapodás megkötésére Ózd, 2015. április 23. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére JAVASLAT együttműködési megállapodás megkötésére Ózd, 2015. május 6. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Uhrin Anna aljegyző Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/10 Döntéshozatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 78/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére

J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról szóló 1/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Orgovány Nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Marján Jánost a jegyzőkönyv aláírójaként.

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Marján Jánost a jegyzőkönyv aláírójaként. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. május 8-án 13.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal ovális termében

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 44. -a alapján

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. második félévi munkaterve

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. második félévi munkaterve Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. második félévi munkaterve A Képviselő-testület elfogadta 305/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozatával. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án 9.00

Részletesebben

JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására

JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására Ózd, 2012. március 22. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2383-2/2011. 19. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 44/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: Zárt ülésen a képviselő-testület a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázati kiírásra beérkezett

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének következő ülését a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 44. -a alapján 2013.

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2014. július 10. csütörtök

2014. július 10. csütörtök 2014. július 10. csütörtök A vendégdelegációk hivatalos fogadása A résztvevő testvértelepülések bemutatkozása A találkozó programjainak bemutatása A találkozó feladatainak és céljainak megbeszélése Közös

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve A Képviselő-testület elfogadta 438/2012. (XII. 20.) Kt. számú határozatával. JANUÁR 2013. január 12-én 10.00 órakor

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére 10. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP GYSI II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÓ TORNA GYÖNGYÖS 2010. június 18-20. II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP 2010 NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS TORNA GYÖNGYÖS 2010. JÚNIUS 18-20. Szeretettel meghívunk

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben