Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről"

Átírás

1 Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/215 (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 215. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire. 2. Az önkormányzat összesített 215. évi költségvetése 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 215. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. Működési célú: Felhalmozási célú: Összesen: Tárgyévi költségvetési bevétel e Ft 5 72 e Ft e Ft Előző évi maradvány e Ft e Ft e Ft Bevételi főösszeg: e Ft 5 72 e Ft e Ft Kiadási főösszeg: e Ft e Ft e Ft 3. Az önkormányzat összesített 215. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: működési célú támogatások államháztartáson belülről: e Ft közhatalmi bevételek 45 7e Ft működési bevételek e Ft működési célú átvett pénzeszközök e Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 72 e Ft finanszírozási bevételek e Ft 4. Az önkormányzat összesített 215. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz személyi jellegű kiadások: e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális e Ft hozzájárulási adó: dologi jellegű kiadások: e Ft ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft egyéb működési célú kiadások: e Ft beruházások e Ft felújítások e Ft finanszírozási kiadások e Ft

2 3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 5. (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 5 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 5 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 5 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselőtestületet. 6. A képviselő-testület 215. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg a) köztisztviselői illetményalap Ft, b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 2. Ft/év/fő. Diósjenő, 215. február 27. Tóth János polgármester Repiczki Zsuzsanna jegyző

3 PIR: Elemi költségvetés DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Megye: 12 Pénzügyi körzet: 51 Szakág: Szektor: 1254 Szerv számjele PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2643 Diósjenő Szabadság út 31 Tártalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 1 K1-K8. Költségvetési kiadások 2 B1-B7. Költségvetési bevételek 3 K9. Finanszírozási kiadások 4 B8. Finanszírozási bevételek 8 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 9 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés

4 1 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K111) Normatív jutalmak (K112) 3 Céljuttatás, projektprémium (K113) 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K114) 5 Végkielégítés (K115) 6 Jubileumi jutalom (K116) 7 Béren kívüli juttatások (K117) Ruházati költségtérítés (K118) 9 Közlekedési költségtérítés (K119) 1 Egyéb költségtérítések (K111) 11 Lakhatási támogatások (Kllll) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (KII) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 18 Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=14+18) (KI) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) 24 Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (K353) 3 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 43 Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) 47 Családi támogatások (K42) 1 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 53 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) Nemzetközi kötelezettségek (K51) 56 Elvonások és befizetések (K52) 57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

5 (K53) 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K54) 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K55) 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K56) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K57) 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K58) 63 Árkiegészítések, ártámogatások (K59) 64 Kamattámogatások (K51) 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) 66 Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5)

6 1 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 7 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 72 Részesedések beszerzése (K65) 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) 77 Informatikai eszközök felújítása (K72) 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 8 Felújítások (= ) (K7) 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) 87 Lakástámogatás (K87) 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 9 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) oldal -

7 2 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Bili) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 5 Működési célú központosított előirányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (= ) (Bll) Elvonások és befizetések bevételei (B12) 9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Működési célű támogatások államháztartáson belülről (= ) (Bl) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) 2 Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 21 Társaságok jövedelemadói (B312) 22 Jövedelemadók (=2+21) (B31) 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) 25 Vagyoni típusú adók (B34) Értékesítési és forgalmi adók (B351) Fogyasztási adók (B352) 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) 29 Gépjárműadók (B354) 5 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) 31 Termékek és szolgáltatások adói (= ) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 2 33 Közhatalmi bevételek (= ) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B41) 35 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 37 Tulajdonosi bevételek (B44) Ellátási díjak (B45) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 86 4 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 41 Kamatbevételek (B48) 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 43 Egyéb működési bevételek (B41) 44 Működési bevételek (= ) (B4) Immateriális javak értékesítése (B51) 46 Ingatlanok értékesítése (B52) 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 48 Részesedések értékesítése (B54) 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 5 Felhalmozási bevételek (= ) (B5) 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) - 7. oldal -

8 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) 54 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B7) Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) oldal -

9 3 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113) Hitel-, kalcsöntörlesztes államháztartáson kívülre (=1+2+3) (K911) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) 6 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122) 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123) 8 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) 9 Belföldi értékpapírok kiadásai (= ) (K912) 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) n Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 12 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) 14 Pénzügyi lízing kiadásai (K917) 15 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) 16 Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) 18 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) 19 Külföldi értékpapírok beváltása (K923) 2 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924) 21 Külföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K92) 22 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) 23 Finanszírozási kiadások (= ) (K9) oldal -

10 4 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) 4 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=1+2+3) (B811) 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) 6 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) 8 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 9 Belföldi értékpapírok bevételei (=5+..+8) (B812) 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) n Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 12 Maradvány igénybevétele (=1+11) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 16 Betétek megszüntetése (B817) 17 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) 18 Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) 2 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) 21 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 22 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824) 23 Külföldi finanszírozás bevételei (= ) (B82) 24 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) 25 Finanszírozási bevételek (= ) (B8) oldal -

11 8 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszá Törvén Norma Készen Végkie Béren m* y tív léti légí kívüli fő szerinti jutalm, tés, juttatás (Enged illetmé ak, ügyelet jubileu ok ély ezett létszá m) nye k, munka bére k céljutta tás, projekt pré mium i, helyett esít ési díj, túlóra, túlszol gála mi jutalo m Költsé gtérí tések Támog atás ok Foglal kozt atottak egyéb személ yi juttatás ai Választ ott tisztség vis élők juttatás ai t i miniszterelnök, miniszterelnökhelyettes 2 miniszter.miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 3 kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos** 4 közigazgatási államtitkár 5 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 6 helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 7 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv (5) bek.) 8 főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző 9 NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató 1 NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes 11 számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese 12 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 13 számvevő osztályvezetőfőtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos 14 fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője 15 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese 16 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezető 17 Kttv.136. (1), (2) bekezdés oldal -

12 szerinti vezetőhelyettes 18 Kttv (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes 19 I. besorolási osztály összesen 2 II. besorolási osztály összesen 21 III. besorolási osztály összesen 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (= ) 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen kutató, felsőoktatásban oktató 3 gyakornok (pedagógus) 31 pedagógus I. 32 pedagógus II. 33 mesterpedagógus 34 kutatótanár 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (= ) 37 Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze 38 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 39 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 4 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 41 bírósági titkár, alügyész 42 bírósági fogalmazó, fogalmazó 43 tisztviselő felsőfokú végzettséggel 44 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 45 fizikai alkalmazott 46 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (= ) oldal -

13 8 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszá Törvén Norma Készen Végkie Béren m* y tív léti légí kívüli fő szerinti jutalm, tés, juttatás (Enged illetmé ak, ügyelet jubileu ok ély ezett létszá m) nye k, munka bére k céljutta tás, projekt pré mium i, helyett esít ési díj, túlóra, túlszol gála mi jutalo m Költsé gtérí tések Támog atás ok Foglal kozt atottak egyéb személ yi juttatás ai Választ ott tisztség vis élők juttatás ai t i országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató 48 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgatóhelyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető 49 NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető 5 I. besorolási osztály összesen 51 II. besorolási osztály összesen 52 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (= ) 53 Tábornokok, tisztek 54 Zászlósok, altisztek 55 Diplomáciai szolgálatot teljesítők 56 Szerződéses sorkatonák 57 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (= ) 58 vezető, igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnökhelyettes, hivatalvezető, hivatalvezetőhelyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) 59 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 6 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai oldal -

14 alkalmazott) 62 ösztöndíjas foglalkoztatott 63 közfoglalkoztatott Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (= ) 66 országgyűlési képviselő 67 köztársasági elnök 68 alkotmánybíró 69 Kúria elnöke, legfőbb ügyész 7 alapvető jogok biztosa, helyettes biztos 71 Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke 72 egyéb választott tisztségviselő (vezető) 73 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) 74 polgármester, főpolgármester helyi önkormányzati képviselőtestület tagja, megyei közgyűlés tagja 76 alpolgármester, főpolgármesterhelyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke 77 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (= ) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (= ) 79 Költségvetési engedélyezett 36 létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő) 8 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 82 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 83 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 85 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak 86 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek oldal -

15 8 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszá Törvén Norma Készen Végkie Béren m* y tív léti légí kívüli fő szerinti jutalm, tés, juttatás (Enged illetmé ak, ügyelet jubileu ok ély ezett létszá m) nye k, munka bére k céljutta tás, projekt pré mium i, helyett esít ési díj, túlóra, túlszol gála mi jutalo m Költsé gtérí tések Támog atás ok Foglal kozt atottak egyéb személ yi juttatás ai Választ ott tisztség vis élők juttatás ai t i prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXIL törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma 88 a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak 89 ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/211. (X. 28.) Korm. rendelet) 9 munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 91 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (= ) oldal -

16 9 - A költségvetési engedéb ^ezett létszámkeret funkciócsoporton íénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám: középfo kú végzetts éggé 1 Vezetői létszám: felsőfok ú végzetts éggé 1 Vezetői létszám - ÖSSZE SEN Nem vezetői létszám: alapfokú végzetts éggé 1 Nem vezetői létszám: középfo kú végzetts éggé 1 Nem vezetői létszám: felsőfok ú végzetts éggé 1 Nem vezetői létszám - ÖSSZE SEN LÉTSZ ÁM ÖSSZES EN i I. funkció-csoport 1 a) csoport 2 b) csoport 3 Összesen (1+2) //. funkció-csoport 4 Humánpolitikai Gazdálkodási-költségvetési 6 Jogi 7 Nemzetközi 8 Ellenőrzési 9 Koordinációs 1 Informatikai 11 Kommunikációs 12 Egyéb (...) Összesen ( ) III. funkció-csoport 14 Adminisztratív-titkársági ( ) csoport feladatait segítő 16 - II. csoport feladatait segítő 17 - III. csoport feladatait segítő 18 Protokolláris 19 Kézbesítési 2 Szállítási 21 Jóléti 22 Üzemeltetési 23 Rendészeti 24 Raktározási 25 Egyéb (...) 26 Összesen ( ) 27 Összesen ( ) A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint 28 Köztisztviselők ( ) 29 I. funkció csoport 3 II. funkció csoport 31 III. funkció csoport 32 Kormánytisztviselők ( ) 33 I. funkció csoport 34 II. funkció csoport 35 III. funkció csoport 36 Közalkalmazottak ( ) I. funkció csoport 38 II. funkció csoport III. funkció csoport 4 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai ( ) 41 I. funkció csoport 42 II. funkció csoport 43 III. funkció csoport 44 Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái ( ) oldal -

17 45 I. funkció csoport 46 II. funkció csoport 47 III. funkció csoport 48 Bírák, ügyészek ( ) 49 I. funkció csoport 5 II. funkció csoport 51 III. funkció csoport 52 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak ( ) 53 I. funkció csoport 54 II. funkció csoport 55 III. funkció csoport 56 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók ( ) 57 I. funkció csoport 58 II. funkció csoport oldal -

18 9 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői Vezetői Nem Nem Nem létszám: létszám vezetői vezetői vezetői felsőfok - létszám: létszám: létszám: ú ÖSSZE alapfokú középfo felsőfok végzetts SEN végzetts kú ú éggé éggé 1 végzetts végzetts 1 éggé éggé 1 # Megnevezés Vezetői létszám: középfo kú végzetts éggé 1 Nem vezetői létszám - ÖSSZE SEN LÉTSZ ÁM ÖSSZES EN 1 i III. funkció csoport 6 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak ( ) 61 I. funkció csoport II. funkció csoport 63 III. funkció csoport oldal -

19 PIR: Elemi költségvetés DIÓSJENŐ POLGÁRMESTERI HIVATAL Megye: 12 Pénzügyi körzet: 51 Szakág: Szektor: 1251 Szerv számjele PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: DIÓSJENŐ POLGÁRMESTERI HIVATAL 2643 Diósjenő Szabadság út 31 Szám 1 K1-K8. Költségvetési kiadások 4 B8. Finanszírozási bevételek Tártalomjegyzék Űrlap megnevezés 8 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 9 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 2 B1-B7. Költségvetési bevételek 3 K9. Finanszírozási kiadások oldal -

20 1 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K111) Normatív jutalmak (K112) 3 Céljuttatás, projektprémium (K113) 1 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K114) 5 Végkielégítés (K115) 6 Jubileumi jutalom (K116) Béren kívüli juttatások (K117) Ruházati költségtérítés (K118) 9 Közlekedési költségtérítés (K119) 1 Egyéb költségtérítések (K111) 11 Lakhatási támogatások (Kllll) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (KII) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 18 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 19 Személyi juttatások (=14+18) (KI) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) 24 Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) 3 Bérleti és lízing díjak (K333) 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 34 Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) 5 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 5 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 41 Kamatkiadások (K353) 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) 47 Családi támogatások (K42) 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 53 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 55 Nemzetközi kötelezettségek (K51) 56 Elvonások és befizetések (K52) 57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre - 2. oldal -

21 (K53) 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K54) 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K55) 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K56) 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K57) 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K58) 63 Árkiegészítések, ártámogatások (K59) 64 Kamattámogatások (K51) 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) 66 Tartalékok (K512) 67 Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) oldal -

A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye. Budapest... ... Szerv számjele

A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye. Budapest... ... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok 2 5 fejezet cím/alcím Önkormányzati jellemző adatok megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye... Emberi

Részletesebben

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 08 - Adatszolgáltatás a személyi és a foglalkoztatottak, választott összetételéréről 01 miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes 02 miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 03 kormánybiztos,

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329804 1051 20 05/00 230254 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1085 Budapest

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.)

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 354501 1254 06 0501 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6621 Derekegyház

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0203 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.)

Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének

Részletesebben

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez Önkormányzat Régi Szakfeladat Korm funkc Új Szakfeladat Növényterm. 0100001 0421310001 Közutak fenntart 5220011 045160

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0400 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XII.17. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

A RENDELET HATÁLYA 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. /05.(III..) önkormányzati rendelet az önkormányzat 05. évi költségvetéséről Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény.cikk ()bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint 1. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint A B C

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete NGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/215. (II. 27.) önkormányzati rendelete Z ÖNKORMÁNYZT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/215.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1300 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Az Elemi költségvetés elnevezésű nyomtatványgarnitúra felhasználásával tesznek eleget elemi költségvetés

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Az Elemi költségvetés elnevezésű nyomtatványgarnitúra felhasználásával tesznek eleget elemi költségvetés

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 05 ${pukorzet} 0201 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 75 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 17 ${pukorzet} 0800 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 75 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben