A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye. Budapest Szerv számjele

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye. Budapest... ... Szerv számjele"

Átírás

1 Fejezeti jellemző adatok 2 5 fejezet cím/alcím Önkormányzati jellemző adatok megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye... Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapest Szerv számjele PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: Irányító (fejezetet irányító) szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapest MISKOLCI EGYETEM 3515 Miskolc Egyetemváros ELEMI KÖLTSÉGVETÉS típus év hónap naptól hónap napig Miskolc, 215. február a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Érsok Piroska Dr. Deák Csaba Dr. Torma Andás. mb.gazdasági igazgató kancellár rektor Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve Szinva Comp Kft. által fejlesztett program

2 Szám

3 Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés K1-K8. Költségvetési kiadások B1-B7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

4 Szám 3

5 Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés K9. Finanszírozási kiadások

6 1 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K111) 2 Normatív jutalmak (K112) 3 Céljuttatás, projektprémium (K113) 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K114) 5 Végkielégítés (K115) 6 Jubileumi jutalom (K116) 7 Béren kívüli juttatások (K117) 8 Ruházati költségtérítés (K118) 9 Közlekedési költségtérítés (K119) 1 Egyéb költségtérítések (K111) 11 Lakhatási támogatások (K1111) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) (K11) 15 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 18 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 23 Árubeszerzés (K313) 24 Készletbeszerzés (= ) (K31) 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 28 Közüzemi díjak (K331) 29 Vásárolt élelmezés (K332) 3 Bérleti és lízing díjak (K333) 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 35 Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 4 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 41 Kamatkiadások (K353) 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 45 Dologi kiadások (= ) (K3)

7 46 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 47 Családi támogatások (K42) 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 53 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 55 Nemzetközi kötelezettségek (K51) 56 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K521) 57 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K522) 58 Egyéb elvonások, befizetések (K523) 59 Elvonások és befizetések (= ) (K52) 6 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K53) 61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K54) 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K55) 63 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K56) 64 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K57) 65 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K58) 66 Árkiegészítések, ártámogatások (K59) 67 Kamattámogatások (K51) 68 Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) 69 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) 7 Tartalékok (K513) 71 Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) 72 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 73 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 76 Részesedések beszerzése (K65) 77 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 79 Beruházások (= ) (K6) 8 Ingatlanok felújítása (K71) 81 Informatikai eszközök felújítása (K72) 82 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 84 Felújítások (= ) (K7) 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) 87 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

8 89 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) 9 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) 91 Lakástámogatás (K87) 92 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) 93 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) 94 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 95 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8)

9 Eredeti előirányzat

10

11 9 988

12 2 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 6 Elszámolásból származó bevételek (B116) 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) (B11) 8 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+ +12) (B1) 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) 2 Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 21 Társaságok jövedelemadói (B312) 22 Jövedelemadók (=2+21) (B31) 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) 25 Vagyoni tipusú adók (B34) 26 Értékesítési és forgalmi adók (B351) 27 Fogyasztási adók (B352) 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) 29 Gépjárműadók (B354) 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +3) (B35) 32 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 33 Közhatalmi bevételek (= ) (B3) 34 Készletértékesítés ellenértéke (B41) 35 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 37 Tulajdonosi bevételek (B44) 38 Ellátási díjak (B45) 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 4 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47)

13 41 Kamatbevételek (B48) 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 43 Biztosító által fizetett kártérítés (B41) 44 Egyéb működési bevételek (B411) 45 Működési bevételek (= ) (B4) 46 Immateriális javak értékesítése (B51) 47 Ingatlanok értékesítése (B52) 48 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 49 Részesedések értékesítése (B54) 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 51 Felhalmozási bevételek (= (B5) 52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) 54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) 55 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) 56 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 57 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) 58 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 59 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) 6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) 61 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) 62 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) 63 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B7) 64 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7)

14 Eredeti előirányzat

15

16 4 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) 4 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=1+2+3) (B811) 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) 6 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) 8 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 9 Belföldi értékpapírok bevételei (=5+..+8) (B812) 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 11 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 12 Maradvány igénybevétele (=1+11) (B813) 13 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 16 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 17 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) 18 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) 19 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) 2 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) 21 Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) 22 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) 23 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) 24 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 25 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) 26 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) 27 Külföldi finanszírozás bevételei (= ) (B82) 28 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) 29 Váltóbevételek (B84) 3 Finanszírozási bevételek (= ) (B8)

17 Eredeti előirányzat

18 # Megnevezés 8 - Adatszolg miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes 2 miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 3 kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos** 4 közigazgatási államtitkár 5 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 6 helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 7 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv (5) bek.) 8 főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző 9 NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató 1 NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes 11 számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese 12 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 13 számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos 14 fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője 15 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese 16 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezető 17 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes 18 Kttv (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes 19 I. besorolási osztály összesen 2 II. besorolási osztály összesen 21 III. besorolási osztály összesen 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=1+ +21) 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 29 kutató, felsőoktatásban oktató 3 gyakornok (pedagógus) 31 pedagógus I. 32 pedagógus II. 33 mesterpedagógus 34 kutatótanár 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (= ) 37 Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze 38 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze

19 39 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 4 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 41 bírósági titkár, alügyész 42 bírósági fogalmazó, fogalmazó 43 tisztviselő felsőfokú végzettséggel 44 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 45 fizikai alkalmazott 46 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (= ) 47 országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató 48 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgatóhelyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető 49 NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető 5 I. besorolási osztály összesen 51 II. besorolási osztály összesen 52 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (= ) 53 Tábornokok, tisztek 54 Zászlósok, altisztek 55 Diplomáciai szolgálatot teljesítők 56 Szerződéses sorkatonák 57 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (= ) 58 vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) 59 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 6 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 62 ösztöndíjas foglalkoztatott 63 közfoglalkoztatott 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (= ) 66 országgyűlési képviselő 67 köztársasági elnök 68 alkotmánybíró 69 Kúria elnöke, legfőbb ügyész 7 alapvető jogok biztosa, helyettes biztos 71 Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke 72 egyéb választott tisztségviselő (vezető) 73 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) 74 polgármester, főpolgármester 75 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja 76 alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke 77 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (= ) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (= )

20 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 8 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 81 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 84 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján 85 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján 86 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak első napján 87 a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak száma az időszak első napján 88 ösztöndíjas foglalkoztatottak száma az időszak első napján (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/211. (X. 28.) Korm. rendelet) 89 munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján

21 8 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségvisel Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat éves)

22

23

24 ztott tisztségviselők összetételéréről Végkielégítés, Béren kívüli jubileumi jutalom juttatások Költségtérítések Támogatások

25

26

27 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai

28 48 39

29

30 # Megnevezés 9 - A költségvetési e 1 2 Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása I. funkció-csoport 1 a) csoport 2 b) csoport 3 Összesen (1+2) II. funkció-csoport 4 Humánpolitikai 5 Gazdálkodási-költségvetési 6 Jogi 7 Nemzetközi 8 Ellenőrzési 9 Koordinációs 1 Informatikai 11 Kommunikációs 12 Egyéb ( ) 13 Összesen (4+ +12) III. funkció-csoport 14 Adminisztratív-titkársági ( ) 15 - I. csoport feladatait segítő 16 - II. csoport feladatait segítő 17 - III. csoport feladatait segítő 18 Protokolláris 19 Kézbesítési 2 Szállítási 21 Jóléti 22 Üzemeltetési 23 Rendészeti 24 Raktározási 25 Egyéb ( ) 26 Összesen ( ) 27 Összesen ( ) A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint 28 Köztisztviselők, kormánytisztviselők ( ) 29 I. funkció csoport 3 II. funkció csoport 31 III. funkció csoport 32 Közalkalmazottak ( ) 33 I. funkció csoport 34 II. funkció csoport 35 III. funkció csoport 36 Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak ( ) 37 I. funkció csoport 38 II. funkció csoport 39 III. funkció csoport

31 4 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai ( ) 41 I. funkció csoport 42 II. funkció csoport 43 III. funkció csoport 44 Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái ( ) 45 I. funkció csoport 46 II. funkció csoport 47 III. funkció csoport 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók ( ) 49 I. funkció csoport 5 II. funkció csoport 51 III. funkció csoport 52 - ebből: közfoglalkoztatottak ( ) 53 I. funkció csoport 54 II. funkció csoport 55 III. funkció csoport 56 Választott tisztségviselők ( ) 57 I. funkció csoport 58 II. funkció csoport 59 III. funkció csoport 6 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak ( ) 61 I. funkció csoport 62 II. funkció csoport 63 III. funkció csoport

32 9 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám: középfokú végzettséggel Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám - ÖSSZESEN Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel

33

34 Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN LÉTSZÁM ÖSSZESEN

35

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 08 - Adatszolgáltatás a személyi és a foglalkoztatottak, választott összetételéréről 01 miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes 02 miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 03 kormánybiztos,

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329804 1051 20 05/00 230254 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1085 Budapest

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 354501 1254 06 0501 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6621 Derekegyház

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.)

Részletesebben

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez Önkormányzat Régi Szakfeladat Korm funkc Új Szakfeladat Növényterm. 0100001 0421310001 Közutak fenntart 5220011 045160

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 ${pukorzet} 0200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 48 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0020 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 27 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 17 ${pukorzet} 0800 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 75 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 9100 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 10 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok 12 1500 fejezet cím/alcím Önkormányzati jellemző adatok megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye Földművelésügyi

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 0700 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 05 ${pukorzet} 0201 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 75 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 08 ${pukorzet} 3000 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 76 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Az Elemi költségvetés elnevezésű nyomtatványgarnitúra felhasználásával tesznek eleget elemi költségvetés

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Az Elemi költségvetés elnevezésű nyomtatványgarnitúra felhasználásával tesznek eleget elemi költségvetés

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 02 0200 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint 1. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint A B C

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.)

Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Készült: 2015.03.24 15:14. Éves beszámoló LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Fejezet: 08/00 Címrend: 0100 ÁHT: 033549 Szakág: 842330 Szektor: 1051 Időszak: 2014.

Készült: 2015.03.24 15:14. Éves beszámoló LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Fejezet: 08/00 Címrend: 0100 ÁHT: 033549 Szakág: 842330 Szektor: 1051 Időszak: 2014. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló

Részletesebben

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XII.17. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR... Budapest. 323880 1051 16 0900 751114 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR... Budapest. 323880 1051 16 0900 751114 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR... Budapest 32388 151 16 9 751114 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv

Részletesebben