AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA"

Átírás

1 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központban Felismerni és élni a lehetôséggel Tûzzel-vassal a parlagfû ellen Ister-Granum eurórégió évf szám

2 Ister-Granum eurórégió Európa szívében, a magyar-szlovák határon fekszik az Ister- Granum eurórégió, ahol három folyó, a Duna, a Garam és az Ipoly találkozik. A régió azzal a céllal jött létre, hogy az európai szellemiség jegyében egyesítse a településeken élô embereket és kultúrájukat. Az évezredek során a természet páratlan adottságokkal ruházta fel a mai eurorégiót. A Dunakanyart szegélyezô vulkanikus eredetû hegyek lankákká szelídülnek, majd belesimulnak a Szlovák-alföldbe. A nyolc országot átszelô Dunába torkolló Garam és Ipoly mellett szurdokokon keresztül lezúgó hegyi patakok, szikesek és mocsarak, valamint festôi szépségû tavak teszik igazán változatossá a tájat. A régió szinte teljes területe alatt magas hôfokú, ásványi anyagokban gazdag termálvíz található, melyre több fürdôhely is épült, többek között a párkányi Vadas fürdô és a Visegrád-lepencei fürdô tôl nyitja meg kapuit az új termálfürdô Esztergom szívében. A természeti adottságok mellett a történelem is jelentôs emlékeket hagyott erre a területre, mely az ôskor óta folyamatosan lakott. A rómaiak limese, az Árpád-kori Magyar Királyság legkorábbi építészeti emlékei, a reneszánsz kori egyedülálló mûemlékek mellett Közép-Európa legnagyobb székesegyháza, az esztergomi Bazilika található itt. Híres királyok, humanista tudósok, fôpapok és keresztes lovagok, költôk és írók emlékét ôrzi e táj. A régió alapító okiratát november 17-én írták alá ünnepélyes keretek között az esztergomi Vár lovagtermében tôl, a Mária-Valéria híd átadása óta a térség egységes egészként kínálja látnivalóit. A régió, mely az Ipoly és Garam folyók latin nevérôl kapta elnevezését, több mint 100 települést foglal magába, területe megközelíti a 2000 km 2 -t, melynek harmada természetvédelem alatt áll. Az eurorégió célul tûzte ki a települések közötti gazdasági kapcsolatok erôsítését, a turizmus fellendítését, a közös értékek megôrzését és továbbadását re tervezik azt az új teherhidat, mely Közép-Európa gazdasági központjának északi kapuja lenne. A régió Mezôgazdasági Bizottságában elkezdôdtek egy közös, regionális borút elôkészítô munkálatai, melynek során az egykori prímás érsekek borvidékei ma újra egyesülnének. A formálódó Ister-Granum nemzetközi borút a magyarországi Ászár-Neszmély Borvidék pincészeteit köti össze a szlovákiai Párkányi és a Kürti Borvidék borászataival. A Gerecseháti Hegyközség, a kesztölci Gimeskô-Vin pincészet, a kéméndi Iszomfalva, Muzsla, Szôgyén, Kürt és még számtalan település gazdái már ma is kiváló, díjazott borokkal várják a látogatókat. A képösszeállítás a május eleji rendezvény hangulatát idézi. Kép és szöveg: Kárász Kinga

3 Tartalom MAZSOLÁZÓ 3 HÍREK, ESEMÉNYEK Fizethet a kifizetô ügynökség... 4 Kitüntették dr. Vajda Lászlót... 4 Meghallgatták agrárvezetônket... 5 Visszaadni a vidék méltóságát... 5 A szellemi tulajdon védelme a mezôgazdaságban... 6 Kertészek az élen... 7 Megalapozatlan lengyel félelmek... 7 Versengés helyett együttmûködés... 8 Lelassult a lengyel gazdák regisztrációja... 8 Felmérés a lengyelek körében... 8 EURÓPAI TRENDEK Se mennyország, se pokol... 9 Német szemmel... 9 ÉLELMISZERBIZTONSÁG Portugál tapasztalatok az eredetvédelemben Nincs tökéletes nyomonkövetés TÁMOGATÁSOK, HITELEK, PÁLYÁZATOK Támogatások miniszteri rendeletekkel megerôsítve FÓRUM Igyunk biotejet? Igyunk biotejet! Az ökogazdálkodás új szabályozása Kell gyakornoki év! KITEKINTÉS A jövônk múlik a mezôgazdaságon és a vidéken VIDÉKFEJLESZTÉS Felismerni és élni a lehetôséggel.. 19 KÖRNYEZETVÉDELEM A riói ENSZ egyezmények végrehajthatóságáról A Natura MEGÚJULÓ ENERGIA Energiafû-termesztés, integrációban SZOMSZÉDOLÓ A szlovák tehén is fekete-fehér Utolsó lehetôség az elvett földek visszaszerzésére ARCKÉPCSARNOK Balázs Péter, Magyarország európai uniós biztosa Mit gondol Balázs Péter? EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS Mitôl pusztul a francia méh? PIACI HELYZET A juhhús piaci helyzete az Európai Unióban KÖZLEMÉNYEK Nagylakot elfogadták Átmeneti felfüggesztés A hernyóinvázió felszámolásáról Az élelmiszerek jelölésérôl A termelôk elôfinanszírozásáról Tiszta vizet a pohárba Továbbra is tûzzel-vassal a parlagfû ellen PIACI HÍREK Bevetésre kész a magyar libamáj export Hogyan húzzunk hasznot az új tagországok gyengeségébôl? Osztrák tejet használ a McDonald s Zuhan a tej ára a csatlakozás után százalékkal nô a román gabonatermés az idén? KÖZLÖNY 45 KÉPEK Ister-Granum eurorégió Borító 2. Tündérkert a Dorogi tó mellett Belsô színes A szlovák tehén is fekete-fehér Belsô színes Útközben Borító 3. Integrált növénytermesztés Borító 4. Az Európai Unió Agrárgazdasága évfolyam 5 6. szám A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával havonta megjelenô kiadvány. Kiadja az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Felelôs kiadó: Gulácsiné Pápay Erika Szerkesztôség címe: 1012 Budapest, Attila út 93. Postacím: 1253 Budapest 13, Pf.: 15. Tel.: , Fax: Fôszerkesztô: Tamás Enikô Szerkesztôségi titkár: Pálfi Adrienn Szerkesztôbizottság: dr. Vajda László, Baintner Ferenc Jazigián Dikránné Lükôné Ôrsi Gabriella, Román Zoltán Készült: AGROINFORM Kiadó Kft Budapest, Angol u. 34. HU-ISSN A címképterv Horváthné Fejes Ágnes munkája. A címképen Esztergom, az Ister-Granum eurorégió egyik központja. Kárász Kinga felvétele évfolyam 5 6. szám 1

4 Contents BROWSER 3 NEWS, EVENTS Paying agencies may start to pay... 4 Dr. Vajda László is honoured... 4 Agricultural minister of Hungary on audience... 5 Giving back the dignity of rural areas... 5 Protection of intellectual properties in agriculture... 6 Gardeners take the lead... 7 Unfounded Polish fears... 7 Co-operation instead of competition... 8 Registration of Polish farmers is slowing down... 8 Survey in Poland... 8 EUROPEAN TRENDS Neither heaven nor hell... 9 As Germans see it... 9 FOOD SAFETY Portuguese experiences in the field of protection of origin No perfect monitoring exists SUPPORTS, CREDITS, LOANS Subsidies strengthened by ministerial orders FORUM Do we drink eco-milk? Let s drink eco-milk! New regulation of oco-farming The year of trainership is essential.. 16 OUTLOOK Our future depends on agriculture and rural areas RURAL DEVELOPMENT To recognize and grasp opportunities ENVIRONMENT PROTECTION About the feasibility of the Rio UN Agreement Natura RENEWABLE ENERGY Production of energy-grass in integration NEIGHBOURING Slovak cows are also black-and-white Last chance for the reacqisition of confiscated lands PORTRAIT Balázs Péter, the commissioner of Hungary in the EU What is Balázs Péter thinking about? EU AGRICULTURE AND MARKET REGULATION Why are bees perishing in France?. 32 MARKET SITUATION Market situation of sheep meat in the European Union NOTICE Nagylak is occepted Transitional suspension About the elimination of caterpillar invasion About the indication and marking of foodstuffs About pre-financing of producers Clear water into the glass Putting to fire and sword against ambrosia MARKET NEWS Hungarian goose liver export is ready to start How to use the weaknesses of new member states Austrian milk is used by McDonalds Milk prices are falling after the accession Rumanian grain production is increasing by 40% BULLETIN 45 ILLUSTRATION Ister-Granum euro-region (Cover 2) Fair-garden beside the Dorogi lake (Inner coloured) Slovak cows are also black-and-white (Inner coloured) On the road (Cover 3) Integrated agriculture in plant production (Cover 4) AgraEconomy of the European Union Volume 2003/9., Issue 5 6. Monthly publication, published out with the assistance and support of the Ministry of Agriculture and Rural Development. Published by the National Agricultural Library and Documentation Centre Responsible Publisher: Gulácsiné Pápay Erika Address of the Editorial Office: 1012 Budapest, Attila út 93. Postal address: 1253 Budapest 13, Pf.: 15. Tel.: , Fax: Editor-in-chief: Tamás Enikô Secretary of the editorial office: Pálfi Adrienn Editorial board: dr. Vajda László, Baintner Ferenc Jazigián Dikránné, Lükôné Ôrsi Gabriella, Román Zoltán Printed in: AGROINFORM House 1149 Budapest, Angol u. 34. HU-ISSN Cover designed by Ágnes Horváth-Fejes. On the cover: Esztergom, one of the center of Ister-Granum euroregion. Photo: Kinga Kárász 2 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

5 Mazsolázó Milyennek látnak bennünket az Európai Unió gazdag felén? A francia zöldségtermesztés egyik vezéralakja, Gérard Roué, a Sica cég képviselôje arra inti a francia termelôket, legyenek éberek, legyenek okosak. Keressék és találják meg az újonnan csatlakozott, versenytárs országok gyönge pontjait akkor is, ha Kelet-Európában a munkabérek 8 10-szer alacsonyabbak, mint Franciaországban. Tanulmányutakat szerveznek Lengyelországba, Magyarországra Most rajtunk a sor mondja Gérard Roué, hogyan húzzunk hasznot a most belépôk gyengeségeibôl (Bôvebben a 43. oldalon.) Az energiafû termesztés figyelemreméltó lehetôségeket rejt magában. A Szarvasi Mezôgazdasági Kutató-Fejlesztô KHt. már éve megkezdte az energetikai ipari rost és papíripari alapanyagoknak alkalmas fûfélék kutatását, nemesítését. Megszületett a Szarvasi-1 energiafû. Területi integráció, a helyzet értelmes felmérése, az átgondolt cselekvés, sikert ígér. (Bôvebben a 27. oldalon) Miért jobb a hazai McDonald s gyorséttermi hálózatnak az osztrák tej, mint a hazai? A Berglandmilch kelet-európai terjeszkedésével a feldolgozott tej mennyisége 25%-kal 12,5 millió literre nô. A cég speciális termékekkel is be akar törni a kelet-európai piacokra. (A 44. oldalon.) Az olcsóbb szlovák tej is szorongatja a hazai piacot. A vámszabályok eltörlésével a magyar libamáj export még inkább nôni fog. A magyar termelôk mégis pesszimisták. Mivel a termékeket hagyományos módon dolgozzuk fel, a folyamat iparosítása a kezdeteknél tart. Vajon lehetne-e a hagyományos módszerekbôl tôkét kovácsolni? A 43. oldalon. Az élelmiszerbiztonság egyik alapvetô feltétele a nyomonkövethetôség, ezt a 178/2002 EU szabályzat foglalja össze. A fogyasztó tisztességes tájékoztatása nem kevésbé fontos. Most már csak ne felejtsük otthon a szemüveget, sôt a nagyítót, ha a címkékre bolhabetûkkel összezsúfolt információözönt ki akarjuk silabizálni. Egy nemrégiben Budapesten tartott konferencián elhangzott: tökéletesen megbízható nyomonkövetési rendszer nem létezik. (A 12. oldalon.) Ha sikerül visszaadni a vidék, a vidéken élô és gazdálkodó emberek méltóságát, egyesült Európánknak nyert ügye van. Ez az üzenete dióhéjban a hazánkba látogató Cees Pieter Veerman holland mezôgazdasági miniszternek. (Az 5. oldalon.) 21 milliárd Ft értékû tagi árut forgalmaztak a hazai TÉSZ-ek 2003-ban összesen, a magyar zöldség és gyümölcságazatban. Idén forgalmuk várhatóan eléri a 30 milliárd forintot. A TÉSZ támogatás mértékét az 1943/2003. (XI. 3) EG rendelet szabályozza. (Bôvebben a 7. oldalon.) Vigaszképpen mondjuk, hogy nem csak a magyar, hanem a francia méhészet is komoly átalakulás elôtt áll és számos nehézséggel küszködik. A francia méhészet is erôsen széttagolt. A megosztott francia méhész szakmát az utóbbi évek súlyos méhpusztulásai közös platformra hozták. (A 35. oldalon.) évfolyam 5 6. szám 3

6 Hírek, események Fizethet a kifizetô ügynökség Az utolsó fekete felhô is eloszlott a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Soroksári úti épülete felôl április 29-én: Németh Imre agrárminiszter átnyújtotta az MVH feltételes akkreditációjának dokumentumát a hivatal vezetôjének, Szôke Miklósnak. Ezzel véglegesen is elismerésre került, hogy az uniós és hazai mezôgazdasági támogatások kifizetését koordináló intézmény elkészült, mûködôképes, és a kifizetési eljárások ügyrendjeinek átláthatósága garantált. A garanciát biztosító akkreditációs dokumentumot az Állami Számvevôszék állította ki egy többlépcsôs vizsgálat eredményei alapján. Az eljárási ügyrendek sorában tisztán el kellett különülniük a felelôsségi köröknek. Rögzítésre kerültek a könyvelési eljárások, nyilvántartási rendszerek és az elektronikus adatkezelési folyamatok biztonsági követelményei. A jelenlegi feltételes akkreditáció további feladatok teljesítését tûzi ki célul ahhoz, hogy a végleges akkreditáció megtörténhessen. Szôke Miklós elmondta, hogy a teljesítésre váró munkák elsôsorban az országos adathálózat szervereinek összekapcsolását érintik, de ez nem akadályozza a május elsejével érvénybe lépô exporttámogatások igényléseit. A Magyar Államkincstár megnyitotta azt a számlát, amelyre befizethetik a magyar exportôrök az uniós exporttámogatás igényléséhez szükséges letéti díjat. A kifizetô ügynökség motorjának számító IIER integrált irányítási és ellenôrzési rendszer informatikai hálózata egyidejûleg 68 kifizetési jogcím adminisztrációját bonyolítja le. Egy kockázatelemzési program segítségével a támogatási kérelmek közül kiválasztja a késôbbiekben helyszíni ellenôrzésre kerülô 5%-ot. A támogatási kérelmek elbírálásának biztosítéka, hogy a rendszer elemei egymásra épülnek. Az átláthatóságnak nemcsak hazai szinten, az ügyfelek érdekében van fontos szerepe, hanem uniós szinten, az ellenôrzéseknél is. Az MVH informatikai hálózatának fejlesztése 14,5 millió eurót igényelt, mely 25%-ban érintett hazai forrásokat. Kérdésre válaszolva Szôke Miklós kifejtette, hogy a hivatal épületéül szolgáló közraktár felújítása két lépcsôben történik, a második ütemben 4500 irodát és 250 férôhelyes parkolót fognak kialakítani. A hivatal normál mûködési költségein felül csak a GPS-rendszerek és az adminisztrációt segítô szkennerek beszerzése fogja terhelni a költségvetést az idén. B. B. Magyarországon a csatlakozásra gazdálkodó regisztráltatta magát. A legfrissebb adatok szerint G015-ös nyomtatványokban összesen hektárra érkezett be ez idôig támogatási kérelem kb. 182 ezer gazdálkodótól. 164 ezer gazdálkodó vehette kézbe az összesen db egyedi blokktérképet. A területalapú támogatási kérelmet a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal területi kirendeltségeinél, formanyomtatványon kell benyújtani július 1-ig. (A Bizottság lehetôséget adott arra, hogy az érintett tagállamok 1 hónappal meghosszabbítsák területalapú pályázataik leadási határidejét. Az FVM vezetése úgy határozott, hogy 2 héttel, július 1-ig tolja ki a határidôt. A szerk.) Kitüntették dr. Vajda Lászlót Képünk azt a pillanatot örökítette meg, amikor dr. Németh Imre miniszter átadja dr. Vajda Lászlónak, a Tagországi Mûködési Fôosztály fôcsoportfônökének a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagi fokozatát az agrárágazat európai uniós felkészülésében és az uniós tárgyalások során végzett kiemelkedô munkájának elismeréseként. (Fotó: Prág Ferenc) Dr. Vajda László átveszi Németh Imre minisztertôl a Magyar Köztársasági Érdemérmet 4 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

7 Hírek, események Meghallgatták agrárvezetônket Az uniós tagságunk elôestéi a számadás óráit jelentették a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium számára április 29-én került sor dr. Németh Imre második meghallgatására az Országgyûlés Mezôgazdasági Bizottsága elôtt. Az agrártárca vezetôje beszámolt az elmúlt évben elért eredményekrôl. A kifizetô ügynökség megalakult és feltételes akkreditációja megtörtént. Legnehezebben teljesíthetô feladat a kifizetéseket irányító és ellenôrzô rendszer az IIER üzembe helyezése volt. A kialakításra került uniós intézményrendszer másik fontos eleme a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal. A kockázatelemzéssel, döntések elôkészítésével foglalkozó hivatal elsôsorban a hazai élelmiszer-biztonság helyzetérôl tájékoztatja az Uniót, intézményei között koordináló tevékenységet lát el. A kifizetésekhez nélkülözhetetlen regisztrációs rendszerbe gazdálkodó jelentkezett be, ebbôl regisztrációs szám került kiadásra. A Magyarországon közvetlen földalapú támogatásban részesülô terület nagyságát a Bizottság 4,355 millió hektárban hagyta jóvá. A támogatások utófinanszírozási rendszerben történô kifizetése értelmében december elsejétôl kaphatják meg a magyar termelôk a támogatásokat. A februári agrármegállapodásba megfogalmazott támogatás a 30%-os nemzeti kiegészítés terhére kerül kiosztásra az év folyamán. Így a támogatható területek hektáronként 8000 Ft-ot, anyatehénre egyedenként Ft-ot, az anyajuhonként 1600 Ft-ot és a tejkvóta után kilogrammonként 2 Ft-ot igényelhetnek a gazdák. Sikeresen lezárult a SAPARD program és az eddig elbírált 969 szerzôdés alapján 25,2 milliárd forint került lekötésre, amibôl 2004 áprilisáig 4,5 milliárdot fizetett ki a tárca. A program helyét május elsejétôl az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) veszi át, kibôvített jogcímekkel. Az Európai Mezôgazdasági Garancia Alapból támogatott programokra elkészült a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, melynek 13. változatát tárgyalja a Bizottság. A Terv jogcímei közül a legtöbb forrást a környezetkímélô gazdálkodás kapta. -B. B.- Visszaadni a vidék méltóságát Nem lehet csupán véletlen egybeesés, hogy a Magyarországra látogató agrárminiszterek sorában Hollandia minisztere az elsôk között szerepelt. Az Unió soros elnökségét 2004 második felében betöltô Hollandia kiemelt helyen kíván majd foglalkozni az agrárkérdésekkel. Az április végén Magyarországra érkezett Cees Pieter Veerman holland agrárminiszter (képünkön) Németh Imrével, a magyar agrártárca vezetôjével folytatott kétoldalú tárgyalásokat. A találkozó eredményeként megszületett, re szóló együttmûködési megállapodás többek között felöleli a földügy, térképészet és az állategészségügy területét. Emellett a jó együttmûködési kapcsolat kiterjed a vidékfejlesztés és az agrár intézményrendszer fejlesztésére is. A holland agrárminiszter elmondta, hogy soros elnökségük ideje alatt a cukoripari tevékenység szabályozásával, az élôállat-szállítás rendszerének kialakításával, továbbá a vakcina-használat szabályainak meghatározásával kiemelten foglalkoznak majd. Az Európai Unió agrárgazdaságával kapcsolatos kérdéskörökben Cees Pieter Veerman jelezte, hogy Hollandia célja egy olyan pozitív gondolkozásmód kialakítása, amely visszaadja a mezôgazdaság és a gazdálkodó vidékiek méltóságát. Ez év szeptemberében Hollandiában informális EU-s agrárminiszteri találkozó lesz. Ez egyúttal jó alkalmat ad majd arra, hogy az uniós állampolgárok mezôgazdaságról alkotott negatív véleményét a vidékfejlesztésben rejlô lehetôségeken keresztül majd pozitív irányba befolyásolják. -B. B évfolyam 5 6. szám 5

8 Hírek, események A szellemi tulajdon védelme a mezôgazdaságban AMagyar Szabadalmi Hivatalban került sor arra a rendezvényre, amelynek témája a mezôgazdasági termékekre vonatkozó iparjogvédelmi formák ismertetése volt. Hazánk uniós csatlakozásával a magyar termékek potenciális felvevô piaca lényegesen kibôvült. Az ezzel járó elônyök kihasználásának alapvetô feltétele az áruk és szolgáltatások szabad mozgását biztosító elôírásoknak való megfelelés. Ezekkel a kérdésekkel foglalkoztak elôadásukban Bajtayné dr. Tóth Szilvia és Szepesné Sámson Ildikó, az MSZH vezetô munkatársai. Az iparjogvédelem oltalmi formáinak elsôdleges célja a hazai fejlesztések védeleme a kereskedelmi versenyben. Egy új mezôgazdasági, élelmiszeripari termék, eljárás vagy berendezés szabadalmazása kedvezô piaci helyzetbe hozza a feltalálót, illetve szabadalmaztatót, ugyanis kizárólagos jogot biztosít a gyártásra és a forgalomba hozatalra. A szabadalom, a növényfajta oltalom és a védjegy tulajdoni értékkel bír. Áruba bocsátható, gazdasági vállalkozásba apportként bevihetô, jelzáloggal terhelhetô. A feltalálót a szabadalom hasznosításából származó haszna után adókedvezmény illeti meg. Dr. Gorkáné Horvai Mária, osztályvezetô-helyettes elôadásában a növényfajtákra vonatkozó oltalmi eljárást ismertette. Ez az új oltalmi forma kizárólagos jogot biztosít a fajta nemesítôjének, illetve a fajta jogosultjának a termesztésre, forgalmazásra, valamint hasznosításra. Az oltalom olyan új fajta létrehozására vonatkozik, amely az OMMI által végzett DUS-vizsgálat elôírásainak megfelelt (megkülönböztethetôség, állandóság, egyöntetûség). A fajtának jellegzetes tulajdonságokkal kell rendelkeznie, és ezeket a szaporítás során meg is kell ôriznie. Az fajtaoltalom idôtartama lágyszárú növényfajtáknál 25 év, szôlô és fásszárú növényfajták esetén 30 év. Egy növényfajta szabadalmi oltalomban való részesítése érdekében elsô lépésként az igényt be kell jelenteni a Magyar Szabadalmi Hivatalba. A bejelentésnek tartalmazni kell a fajtanevet, a faj magyar és latin nevét, valamint az ideiglenes fajtaleírást, feltüntetve a megkülönböztetô újdonságértéket. Az élelmiszeripar területén bevezetett oltalmi formákról dr. Csiky Péter fôosztályvezetô beszélt. Az egyik oltalmi forma a védjegy, mely az árujelzôk legfontosabb fajtája, fontos piaci szerepe miatt. Kiváló reklámeszköz, segítségével a kereskedelmi forgalomban megkülönböztethetôk, illetve azonosíthatók a különbözô termékek és szolgáltatások. Kapcsolatot teremt az áru gyártója és az áru, valamint a szolgáltatás nyújtója és a szolgáltatás között. A jól bevezetett védjegy a jó minôség szimbólumává is válhat. Használata a bevezetéstôl 10 évig érvényes, ezután meg kell hosszabbítani. A védjegykérelemben az oltalmazandó ábrát, szavakat, szöveget fel kell tüntetni, valamint meg kell jelölni az árucsoportot, amelyen belül a bejelentô használni kívánja a védjegyet. A földrajzi árujelzô funkciója a védjegyhez hasonló, fontos különbség azonban, hogy ez a megjelölés a termék eredetére utal, egy adott földrajzi helyhez, termesztési körzethez való kötôdését bizonyítja. Emellett különleges minôséget is jelez, megtestesíti a hagyományos és speciális termesztési, illetve elôállítási módot. A földrajzi árujelzô iránti igényt kizárólag az adott körzet termelôi jelenthetik be, tulajdonosa korlátlan ideig használhatja. Az árujelzô oltalmának igényét is be kell jelenteni a Magyar Szabadalmi Hivatalnál. A szabadalmi bejelentésnek minden esetben tartalmaznia kell az új eljárás, termék, berendezés leírását, kiemelve annak megkülönböztetô tulajdonságait, amelyek alapján eltér az eddigi szabadalmaktól. Arendezvény záró elôadásában Bakos Éva igazgató és Siklós Kata szakreferens a Hivatal élelmiszergazdaságot segítô szolgáltatásaira hívta fel a figyelmet. Az oltalom iránti igénybejentések eredményes elkészítéséhez nagy segítséget nyújthat a mindenki számára rendelkezésre álló szakkönyvtár, valamint a PIPACS (Publikus Iparvédelmi Adatcsalád) adatbázis, amelyben minden eddig bejegyzett hazai szabadalmi forma megtalálható. Papp Mónika 6 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

9 Hírek, események Kertészek az élen A magyar termelôk uniós piacon való versenyképességének kulcsát a termelôi értékesítô szervezetek (TÉSZ-ek) rendszere jelenti, derült ki a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (MZGYSzT) által rendezett konferencián elhangzott elôadásokból. A zöldség-gyümölcs ágazatban nincsenek termelési kvóták, a megtermelt áru korlátozás nélkül forgalomba hozható. Az uniós piacszabályozás két fô eleme a TÉSZ-ek támogatása, valamint a minôség szabályozása. Az uniós támogatás kizárólag e szervezeteken keresztül igényelhetô, ezért elsôrendû jelentôséggel bír ezeknek a szervezeteknek a létrehozása, illetve a már meglévôk megerôsítése. Dr. Németh Imre, mezôgazdasági miniszter az e téren eddig elért hazai eredményekrôl számolt be elôadásában. Magyarországon jelenleg 89 elôzetesen elismert és 6 végleges elismerést nyert TÉSZ mûködik. A véglegesen elismert TÉSZ-ek közül öt szervezet a mostani konferencia keretében vehette át az elismerést igazoló dokumentumot. A hazai TÉSZ-ek ban összesen 21 milliárd Ft értékû tagi árut forgalmaztak, az idén 2004-ben a forgalmuk várhatóan eléri majd a 30 milliárd forintot. A miniszter hangsúlyozta a jelentôs árbevétel és taglétszám elérésének fontosságát, miután ez jelenti a jelenlegi uniós támogatások megítélésének alapját. A TÉSZ támogatás mértékét a 1943/2003. (XI. 3.) EG rendelet szabályozza, mely szerint a véglegesen elismert szervezetek árbevételük 4,1%-t kaphatják meg fejlesztések támogatására. A kifizethetô támogatás maximalizált, és csak utófinanszírozásként igényelhetô. Az FVM rendeleteivel továbbra is támogatni kívánja a hazai TÉSZek megerôsödését, jelentette ki a miniszter, és ösztönözni fogja a kisméretû szervezetek összeolvadását. Jelenleg az agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeirôl szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendeletben foglalt támogatások érvényesek. Kiemelte, hogy a TÉSZ-ek számának további gyarapítása helyett a hangsúlyt a megtermelt árualapok növelésére kell helyezni. A távlati cél az, hogy a hazai zöldség és gyümölcs termékek 30 40%-át TÉSZ-ek forgalmazzák. A zöldség-gyümölcs ágazat versenyképességének javítása érdekében szükséges tennivalókat dr. Lux Róbert, az MZGYSzT fôtitkára elemezte. Elôadásában úgy vélte, hogy Magyarországnak nem a tömegtermelés területén kell versenybe szállnia a tôkeerôs nyugati országokkal, hanem a specifikus termékek, hungarikumok elôállítását érdemes támogatnia. Ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet a marketing kiemelkedô szerepére. Az uniós piaci igények kielégítése és a garantáltan jó minôség elérése érdekében hangsúlyozta az öntözött területek növelésének fontosságát, mely hazánkban jelenleg mindössze 15%. A kedvezôtlen arány megváltoztatásához hosszú távú, komplex öntözési program beindítására van szükség. A szemléletalakításban kiemelkedô szerepet játszik a Terméktanács által beindított Egyen zöldséget, gyümölcsöt naponta 3-szor az egészségért program, mely a hazai piaci kereslet növelését célozza, ezáltal is elôsegítve az ágazat fellendülését. A mostani csatlakozó országok kilátásairól Tomas Garzia Azcarate, az Európai Bizottság Mezôgazdasági Fôosztályának vezetôje számolt be. Elmondta, hogy Magyarország versenyképessége a zöldség-gyümölcs ágazat terén jobb a többi most csatlakozó országénál. A friss termények feldolgozásában azonban jelenleg mind a tíz ország elmarad a többi tagállam mögött. Hangsúlyozta, hogy az uniós piacon nagyon erôs a koncentráció, ezért fontos hazánk számára is a versenyképesség javítása, melynek két fontos eszköze a marketing és a minôségpolitika. A konferencia keretében bemutatkozott annak az öt TÉSZ-nek a vezetôje is, akik Németh Imre minisztertôl vehették át az elismerést igazoló tanúsítványt. A hazánkban elsôként elismert Mórakert Beszerzô, Értékesítô és Szolgáltató Szövetkezet (Mórahalom) mellett most már a Champion Union (Budapest), a Mezôkertész TÉSZ (Martfû), a Zöld Kert-TÉSz Szövetkezet (Csenger), a Dél-Kertész Szövetkezet (Szentes) és a Dombegyházi Euroszövetkezet (Dombegyháza) is a véglegesen elismert szervezetek listájára került. Papp Mónika Megalapozatlan lengyel félelmek A külföldi polgárok nem olyan mohók a lengyel földek fölvásárlásában, mint azt egyes lengyel politikusok hiszik, és amitôl félnek. Ezt nyilatkozta a lengyel belügyminisztérium 2004 márciusában. Tény, hogy mindössze 243 hektár földet vásároltak meg külföldiek az elmúlt évben. Lengyelországban a legtöbb földet a németek vásároltak, összesen 71 hektárt, ôket követik a svájciak 33 hektárral, míg a svédek mindössze 31 hektár lengyel termôföldet vásároltak meg 2003-ban. Fordította: T. E. Forrás: AgraFood East Europe, No április évfolyam 5 6. szám 7

10 Hírek, események Versengés helyett együttmûködést Magyarországon járt a 22 európai gazdaszervezetet tömörítô Európai Családi Gazdálkodók Szövetsége (CPE) baszk gazdaszervezetének (EHNE) 15 fôs küldöttsége, Mikel Cormenzana elnök és Paul Nicholason, a világszervezet elnökségi tagja vezetésével. A felek a következôkben rögzítették közös álláspontjukat: Egyetértés volt abban, hogy az európai gazdákat nem elsôsorban egymás versenytársainak tekintik, hanem sokkal inkább együttmûködô szövetségeseknek. A mezôgazdaság európai modelljének megfelelôen olyan új közös agrárpolitikára van szükség, mely lehetôvé teszi, hogy a családi gazdaságok száma Európában sehol ne csökkenjen. Közös cél a családi gazdaságok hatékonyságának és jövedelemszerzô képességének növelése. Az EHNE feltétel nélkül támogatja a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségét (MAGOSZ) abbéli törekvésében, hogy a Koppenhágai Megállapodás a csatlakozó országok gazdaságára gyakorolt diszkriminatív hatását csökkentse, és megvédje a magyar földet az idegen spekulációtól. A fenti célok elérése csak olyan közös agrárpolitika keretein belül valósulhat meg, amely az egyes nemzetek és az EU önrendelkezésére épít a mezôgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában. Az EU jelenlegi agrárstratégiája és a WTO-törekvések napjainkban ezzel ellentétesen hatnak. A felek megállapodtak abban, hogy együttmûködnek, és támogatják egymást a brüsszeli bizottságokkal folytatott érdekérvényesítô törekvéseikben. Mikel Cormenzana elnök EHNE Jakab István elnök MAGOSZ Lelassult a lengyel gazdák regisztrációja A lengyel gazdáknak mindössze a fele regisztráltatta magát 2004 áprilisáig. Mint köztudott, regisztrációs szám nélkül nem juthatnak hozzá az EU-s támogatásokhoz a gazdák április közepéig gazda regisztráltatta magát, az 1,8 millió támogatásra jogosult gazda közül. A lengyel mezôgazdasági modernizációs és szerkezet-átalakító ügynökség (AriMR) szerint. Csak azok a gazdák nyerhetik el a 2004-re esô EU-s támogatásokat, akik május 25-ig regisztrációs számmal már rendelkeznek. Wojcech Pomajda, az AriMR elnöke április közepén úgy nyilatkozott, hogy ôk mindent megtesznek a gazdák bátorítása érdekében. Szerinte a még nem regisztráltatott gazdák többsége kisebb földterülettel rendelkezik, mint a már regisztrációs számmal rendelkezô, piacra termelô gazdák, akik tisztában vannak azzal, hogy milyen pénzekre számíthatnak az Uniótól. Lengyelország mintegy 14,8 millió hektár termôfölddel rendelkezik, ez után a föld után összesen 659,8 millió euró közvetlen kifizetés várható 2004-ben, ami hektáronként 44,5 eurónak felel meg. Ezen felül a dohány- és a komlótermesztôk még kiegészítô támogatást is kapnak az Európai Uniótól. Fordította: T. E. Forrás: AgraFood East Europe, No áprilisi számból Felmérés a lengyelek körében Azon lengyelek aránya, akik szerint több elôny, mint hátrány származik Lengyelország EU-s csatlakozásából kapcsolatban 42%-ról 39%-ra csökkent az elmúlt 12 hónapban egy felmérés szerint. Azon lengyelek aránya, akik szerint a régi tagállamok a 15-ök nyerni fognak a bôvítéssel 44%-ról 50%- ra nôtt, míg azon lengyeleké, akik szerint föllendül a gazdaságuk a csatlakozással 50%-ról 40%-ra csökkent. Nem derûlátóak lengyel barátaink a munkanélküliség csökkenését illetôen sem: 46%-ról 37%-ra csökkent azok aránya, akik szerint javul a munkanélküliség helyzete Lengyelországban a csatlakozás után. A felmérés azonban azt is kimutatta, hogy a lengyelek 60%-a mégis támogatja az integrációt, viszont 30%-uk ellenzi. A felmérés 1024 felnôtt lengyel megkérdezésével készült, ez év februárjában. Fordította: T. E. AgraFood East Europe, március, 258 sz. 8 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült az Országos Mezõgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS, VILÁGGAZDASÁG Válaszúton... 18 Ideje, hogy az Unió mezõgazdasági miniszterei megkezdjék a KAP érdemi reformját...

EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS, VILÁGGAZDASÁG Válaszúton... 18 Ideje, hogy az Unió mezõgazdasági miniszterei megkezdjék a KAP érdemi reformját... TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ.......................................................... 4 HÍREK, ESEMÉNYEK Szavaztunk a csatlakozásról............................................. 5 Mezõgazdasági összeírás

Részletesebben

ARCKÉPCSARNOK Peter Straub... 38

ARCKÉPCSARNOK Peter Straub... 38 Tartalom MAZSOLÁZÓ............. 3 HÍREK, ESEMÉNYEK Magyar álláspont a cukorreformról......... 4 Cukorkészletek cukormozgások.............. 4 Portugál példa............ 4 Együtt a hazai gabonáért.... 5

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

A lengyel sertéshústermelés helyzete... 25 Cseh bioüzemanyag program. 25. ARCKÉPCSARNOK Josef Pröll... 26

A lengyel sertéshústermelés helyzete... 25 Cseh bioüzemanyag program. 25. ARCKÉPCSARNOK Josef Pröll... 26 Tartalom MAZSOLÁZÓ.............. 3 HÍREK, ESEMÉNYEK További megfontolásra...... 4 Közös kongresszus Budapesten 4 A belvízkárokról............ 4 Zöldségrazzia országszerte... 5 Egy figyelemre méltó mozgalom..............

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

Tartalom MAZSOLÁZÓ. ÉLELMISZERBIZTONSÁG Biztonságpolitika a magyar élelmiszerpiacon Vegyünk hazait! Meddig ehető, ami ártalmas?

Tartalom MAZSOLÁZÓ. ÉLELMISZERBIZTONSÁG Biztonságpolitika a magyar élelmiszerpiacon Vegyünk hazait! Meddig ehető, ami ártalmas? Tartalom MAZSOLÁZÓ HÍREK, ESEMÉNYEK Elengedhetetlen a nemzeti agrárstratégia kialakítása Agrár-együttműködés Bajorországgal Kinek veszélyes a magyar hús? Csökkentett aszálykárítérítés, bezáró vágóhidak

Részletesebben

Tartalom. 2005. 10. évfolyam 3. szám MAZSOLÁZÓ. Az Európai Unió Agrárgazdasága 2005. 10. évfolyam 3. szám

Tartalom. 2005. 10. évfolyam 3. szám MAZSOLÁZÓ. Az Európai Unió Agrárgazdasága 2005. 10. évfolyam 3. szám Tartalom MAZSOLÁZÓ HÍREK, ESEMÉNYEK Tízbôl az elsô................................................. 4 Szimpózium a gluténmentes élelmiszerekrôl........................ 4 Az üzlet lendületében..........................................

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

MAZSOLÁZÓ... 4. RIPORT... 19 Hagyományos gazdálkodás természetvédelmi területen... 19

MAZSOLÁZÓ... 4. RIPORT... 19 Hagyományos gazdálkodás természetvédelmi területen... 19 TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ................................................. 4 HÍREK, ESEMÉNYEK........................................... 5 Korproblémák Európa mezôgazdaságában.........................

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

ARCKÉPCSARNOK Romano Prodi... 27. KÖNYVESPOLC Napenergia a mezõgazdaságban... 28

ARCKÉPCSARNOK Romano Prodi... 27. KÖNYVESPOLC Napenergia a mezõgazdaságban... 28 TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ.......................................................... 4 HÍREK, ESEMÉNYEK Új televíziós sorozat.................................................... 5 Mezõgazdaságunk jövõje

Részletesebben

KÖZLÖNY... 30. E lapszámunk kiemelt témája a 74. OMÉK és a baromfiágazat helyzete. BORÍTÓ 2 3 A hagyma jegyében

KÖZLÖNY... 30. E lapszámunk kiemelt témája a 74. OMÉK és a baromfiágazat helyzete. BORÍTÓ 2 3 A hagyma jegyében Tartalom MAZSOLÁZÓ............ 3 HÍREK, ESEMÉNYEK Elôreléptünk!............. 4 Többlet terület után visszatérítés........... 4 Kétszer ad, aki gyorsan ad... 4 A bioállattartás helyzete Magyarországon........

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. 7. évfolyam 11. szám 1

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. 7. évfolyam 11. szám 1 TARTALOMJEGYZÉK Mazsolázó............................................................ 4 A mezôgazdasági csatlakozási tárgyalások állása............................. 5 Hírek, események......................................................

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS

EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ....................................................... 4 HÍREK, ESEMÉNYEK................................................ 5 Új közigazgatási államtitkár........................................

Részletesebben

MAZSOLÁZÓ... 4 REFORM A Közös Agrárpolitika reformjáról hozott döntések... 5

MAZSOLÁZÓ... 4 REFORM A Közös Agrárpolitika reformjáról hozott döntések... 5 TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ..................................................................... 4 REFORM A Közös Agrárpolitika reformjáról hozott döntések.......................................... 5 HÍREK,

Részletesebben

Mazsolázó... 4. Interjú... 5 Jobb bekerülni, mint kívül rekedni... 5

Mazsolázó... 4. Interjú... 5 Jobb bekerülni, mint kívül rekedni... 5 10. sz. tordelt 11/6/02 2:59 PM Page 1 TARTALOMJEGYZÉK Mazsolázó... 4 Interjú... 5 Jobb bekerülni, mint kívül rekedni... 5 Hírek, események... 8 Lélegzetvétel csatlakozás elôtt... 8 Erdélyi kitûntetett...

Részletesebben

Mazsolázó... 4. Riport... 12 Szlovénia, te csodás!... 12

Mazsolázó... 4. Riport... 12 Szlovénia, te csodás!... 12 TARTALOMJEGYZÉK Mazsolázó................................................... 4 Hírek, események............................................. 5 Nincs további hitel az olasz olajbogyó-termelôknek..................

Részletesebben

Tartalom. MAZSOLÁZÓ Néhány szó a hagyomány megkerülhetetlenségéről

Tartalom. MAZSOLÁZÓ Néhány szó a hagyomány megkerülhetetlenségéről Tartalom MAZSOLÁZÓ Néhány szó a hagyomány megkerülhetetlenségéről HÍREK, ESEMÉNYEK 20 millió liter tej intervencióra Határtalan befektetések 150 éves a kertészeti felsőoktatás Készül a gabonaimport korlátozás

Részletesebben

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre -

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre - SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel - különös

Részletesebben

Zöldség- Gyümölcs X I. é v f o l y a m, 1 2. s z á m, 2 0 0 7. j a n u á r f e b r u á r

Zöldség- Gyümölcs X I. é v f o l y a m, 1 2. s z á m, 2 0 0 7. j a n u á r f e b r u á r Piac Gyümölcs X I. é v f o l y a m, 1 2. s z á m, 2 0 0 7. j a n u á r f e b r u á r Zöldség- és F u i t v e b M a g y a r Z ö l d s é g - G y ü m ö l c s S z a k m a k ö z i S z e r v e z e t l a p j

Részletesebben

tartalom 1 Csatlakozás napja - Brüsszel A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja III. évfolyam elsô szám Beköszöntô helyett

tartalom 1 Csatlakozás napja - Brüsszel A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja III. évfolyam elsô szám Beköszöntô helyett FiatalGazda_2004_1.qxd 9/27/04 2:54 PM Page 1 A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja Beköszöntô helyett Egy megújuló szervezet megújult belsô lapját tartja a kezében a kedves olvasó. Beköszöntô

Részletesebben

3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje

3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje 3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium színháztermében megrendezett március 15-i ünnepség alkalmával idén 5

Részletesebben

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében 2015. I. negyedév Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében A március végén megszűnt, 1984 óta fennálló uniós tejszabályozási rendszer után minden EU-tagállam annyi tejet termelhet és dolgozhat fel, amennyit

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ERDŐVAGYON-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET OKTATÁSI SEGÉDLET AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZEREK

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ERDŐVAGYON-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET OKTATÁSI SEGÉDLET AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZEREK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ERDŐVAGYON-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET OKTATÁSI SEGÉDLET az AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZEREK c. tárgyhoz Készítette: Geipel Dávid MSc.stud és Dr. Horváth

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A HÚSMARHATARTÁS KÖZGAZDASÁGI ELEMZÉSE ÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE. Készítette: Bakosné Böröcz Mária. Gödöllő 2010.

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A HÚSMARHATARTÁS KÖZGAZDASÁGI ELEMZÉSE ÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE. Készítette: Bakosné Böröcz Mária. Gödöllő 2010. SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A HÚSMARHATARTÁS KÖZGAZDASÁGI ELEMZÉSE ÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE Készítette: Bakosné Böröcz Mária

Részletesebben

EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET

EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET Szerző: ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTERMESZTÉS: DÍSZ- ÉS GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS: SZŐLŐTERMESZTÉS

Részletesebben