AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA"

Átírás

1 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központban Felismerni és élni a lehetôséggel Tûzzel-vassal a parlagfû ellen Ister-Granum eurórégió évf szám

2 Ister-Granum eurórégió Európa szívében, a magyar-szlovák határon fekszik az Ister- Granum eurórégió, ahol három folyó, a Duna, a Garam és az Ipoly találkozik. A régió azzal a céllal jött létre, hogy az európai szellemiség jegyében egyesítse a településeken élô embereket és kultúrájukat. Az évezredek során a természet páratlan adottságokkal ruházta fel a mai eurorégiót. A Dunakanyart szegélyezô vulkanikus eredetû hegyek lankákká szelídülnek, majd belesimulnak a Szlovák-alföldbe. A nyolc országot átszelô Dunába torkolló Garam és Ipoly mellett szurdokokon keresztül lezúgó hegyi patakok, szikesek és mocsarak, valamint festôi szépségû tavak teszik igazán változatossá a tájat. A régió szinte teljes területe alatt magas hôfokú, ásványi anyagokban gazdag termálvíz található, melyre több fürdôhely is épült, többek között a párkányi Vadas fürdô és a Visegrád-lepencei fürdô tôl nyitja meg kapuit az új termálfürdô Esztergom szívében. A természeti adottságok mellett a történelem is jelentôs emlékeket hagyott erre a területre, mely az ôskor óta folyamatosan lakott. A rómaiak limese, az Árpád-kori Magyar Királyság legkorábbi építészeti emlékei, a reneszánsz kori egyedülálló mûemlékek mellett Közép-Európa legnagyobb székesegyháza, az esztergomi Bazilika található itt. Híres királyok, humanista tudósok, fôpapok és keresztes lovagok, költôk és írók emlékét ôrzi e táj. A régió alapító okiratát november 17-én írták alá ünnepélyes keretek között az esztergomi Vár lovagtermében tôl, a Mária-Valéria híd átadása óta a térség egységes egészként kínálja látnivalóit. A régió, mely az Ipoly és Garam folyók latin nevérôl kapta elnevezését, több mint 100 települést foglal magába, területe megközelíti a 2000 km 2 -t, melynek harmada természetvédelem alatt áll. Az eurorégió célul tûzte ki a települések közötti gazdasági kapcsolatok erôsítését, a turizmus fellendítését, a közös értékek megôrzését és továbbadását re tervezik azt az új teherhidat, mely Közép-Európa gazdasági központjának északi kapuja lenne. A régió Mezôgazdasági Bizottságában elkezdôdtek egy közös, regionális borút elôkészítô munkálatai, melynek során az egykori prímás érsekek borvidékei ma újra egyesülnének. A formálódó Ister-Granum nemzetközi borút a magyarországi Ászár-Neszmély Borvidék pincészeteit köti össze a szlovákiai Párkányi és a Kürti Borvidék borászataival. A Gerecseháti Hegyközség, a kesztölci Gimeskô-Vin pincészet, a kéméndi Iszomfalva, Muzsla, Szôgyén, Kürt és még számtalan település gazdái már ma is kiváló, díjazott borokkal várják a látogatókat. A képösszeállítás a május eleji rendezvény hangulatát idézi. Kép és szöveg: Kárász Kinga

3 Tartalom MAZSOLÁZÓ 3 HÍREK, ESEMÉNYEK Fizethet a kifizetô ügynökség... 4 Kitüntették dr. Vajda Lászlót... 4 Meghallgatták agrárvezetônket... 5 Visszaadni a vidék méltóságát... 5 A szellemi tulajdon védelme a mezôgazdaságban... 6 Kertészek az élen... 7 Megalapozatlan lengyel félelmek... 7 Versengés helyett együttmûködés... 8 Lelassult a lengyel gazdák regisztrációja... 8 Felmérés a lengyelek körében... 8 EURÓPAI TRENDEK Se mennyország, se pokol... 9 Német szemmel... 9 ÉLELMISZERBIZTONSÁG Portugál tapasztalatok az eredetvédelemben Nincs tökéletes nyomonkövetés TÁMOGATÁSOK, HITELEK, PÁLYÁZATOK Támogatások miniszteri rendeletekkel megerôsítve FÓRUM Igyunk biotejet? Igyunk biotejet! Az ökogazdálkodás új szabályozása Kell gyakornoki év! KITEKINTÉS A jövônk múlik a mezôgazdaságon és a vidéken VIDÉKFEJLESZTÉS Felismerni és élni a lehetôséggel.. 19 KÖRNYEZETVÉDELEM A riói ENSZ egyezmények végrehajthatóságáról A Natura MEGÚJULÓ ENERGIA Energiafû-termesztés, integrációban SZOMSZÉDOLÓ A szlovák tehén is fekete-fehér Utolsó lehetôség az elvett földek visszaszerzésére ARCKÉPCSARNOK Balázs Péter, Magyarország európai uniós biztosa Mit gondol Balázs Péter? EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS Mitôl pusztul a francia méh? PIACI HELYZET A juhhús piaci helyzete az Európai Unióban KÖZLEMÉNYEK Nagylakot elfogadták Átmeneti felfüggesztés A hernyóinvázió felszámolásáról Az élelmiszerek jelölésérôl A termelôk elôfinanszírozásáról Tiszta vizet a pohárba Továbbra is tûzzel-vassal a parlagfû ellen PIACI HÍREK Bevetésre kész a magyar libamáj export Hogyan húzzunk hasznot az új tagországok gyengeségébôl? Osztrák tejet használ a McDonald s Zuhan a tej ára a csatlakozás után százalékkal nô a román gabonatermés az idén? KÖZLÖNY 45 KÉPEK Ister-Granum eurorégió Borító 2. Tündérkert a Dorogi tó mellett Belsô színes A szlovák tehén is fekete-fehér Belsô színes Útközben Borító 3. Integrált növénytermesztés Borító 4. Az Európai Unió Agrárgazdasága évfolyam 5 6. szám A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával havonta megjelenô kiadvány. Kiadja az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Felelôs kiadó: Gulácsiné Pápay Erika Szerkesztôség címe: 1012 Budapest, Attila út 93. Postacím: 1253 Budapest 13, Pf.: 15. Tel.: , Fax: Fôszerkesztô: Tamás Enikô Szerkesztôségi titkár: Pálfi Adrienn Szerkesztôbizottság: dr. Vajda László, Baintner Ferenc Jazigián Dikránné Lükôné Ôrsi Gabriella, Román Zoltán Készült: AGROINFORM Kiadó Kft Budapest, Angol u. 34. HU-ISSN A címképterv Horváthné Fejes Ágnes munkája. A címképen Esztergom, az Ister-Granum eurorégió egyik központja. Kárász Kinga felvétele évfolyam 5 6. szám 1

4 Contents BROWSER 3 NEWS, EVENTS Paying agencies may start to pay... 4 Dr. Vajda László is honoured... 4 Agricultural minister of Hungary on audience... 5 Giving back the dignity of rural areas... 5 Protection of intellectual properties in agriculture... 6 Gardeners take the lead... 7 Unfounded Polish fears... 7 Co-operation instead of competition... 8 Registration of Polish farmers is slowing down... 8 Survey in Poland... 8 EUROPEAN TRENDS Neither heaven nor hell... 9 As Germans see it... 9 FOOD SAFETY Portuguese experiences in the field of protection of origin No perfect monitoring exists SUPPORTS, CREDITS, LOANS Subsidies strengthened by ministerial orders FORUM Do we drink eco-milk? Let s drink eco-milk! New regulation of oco-farming The year of trainership is essential.. 16 OUTLOOK Our future depends on agriculture and rural areas RURAL DEVELOPMENT To recognize and grasp opportunities ENVIRONMENT PROTECTION About the feasibility of the Rio UN Agreement Natura RENEWABLE ENERGY Production of energy-grass in integration NEIGHBOURING Slovak cows are also black-and-white Last chance for the reacqisition of confiscated lands PORTRAIT Balázs Péter, the commissioner of Hungary in the EU What is Balázs Péter thinking about? EU AGRICULTURE AND MARKET REGULATION Why are bees perishing in France?. 32 MARKET SITUATION Market situation of sheep meat in the European Union NOTICE Nagylak is occepted Transitional suspension About the elimination of caterpillar invasion About the indication and marking of foodstuffs About pre-financing of producers Clear water into the glass Putting to fire and sword against ambrosia MARKET NEWS Hungarian goose liver export is ready to start How to use the weaknesses of new member states Austrian milk is used by McDonalds Milk prices are falling after the accession Rumanian grain production is increasing by 40% BULLETIN 45 ILLUSTRATION Ister-Granum euro-region (Cover 2) Fair-garden beside the Dorogi lake (Inner coloured) Slovak cows are also black-and-white (Inner coloured) On the road (Cover 3) Integrated agriculture in plant production (Cover 4) AgraEconomy of the European Union Volume 2003/9., Issue 5 6. Monthly publication, published out with the assistance and support of the Ministry of Agriculture and Rural Development. Published by the National Agricultural Library and Documentation Centre Responsible Publisher: Gulácsiné Pápay Erika Address of the Editorial Office: 1012 Budapest, Attila út 93. Postal address: 1253 Budapest 13, Pf.: 15. Tel.: , Fax: Editor-in-chief: Tamás Enikô Secretary of the editorial office: Pálfi Adrienn Editorial board: dr. Vajda László, Baintner Ferenc Jazigián Dikránné, Lükôné Ôrsi Gabriella, Román Zoltán Printed in: AGROINFORM House 1149 Budapest, Angol u. 34. HU-ISSN Cover designed by Ágnes Horváth-Fejes. On the cover: Esztergom, one of the center of Ister-Granum euroregion. Photo: Kinga Kárász 2 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

5 Mazsolázó Milyennek látnak bennünket az Európai Unió gazdag felén? A francia zöldségtermesztés egyik vezéralakja, Gérard Roué, a Sica cég képviselôje arra inti a francia termelôket, legyenek éberek, legyenek okosak. Keressék és találják meg az újonnan csatlakozott, versenytárs országok gyönge pontjait akkor is, ha Kelet-Európában a munkabérek 8 10-szer alacsonyabbak, mint Franciaországban. Tanulmányutakat szerveznek Lengyelországba, Magyarországra Most rajtunk a sor mondja Gérard Roué, hogyan húzzunk hasznot a most belépôk gyengeségeibôl (Bôvebben a 43. oldalon.) Az energiafû termesztés figyelemreméltó lehetôségeket rejt magában. A Szarvasi Mezôgazdasági Kutató-Fejlesztô KHt. már éve megkezdte az energetikai ipari rost és papíripari alapanyagoknak alkalmas fûfélék kutatását, nemesítését. Megszületett a Szarvasi-1 energiafû. Területi integráció, a helyzet értelmes felmérése, az átgondolt cselekvés, sikert ígér. (Bôvebben a 27. oldalon) Miért jobb a hazai McDonald s gyorséttermi hálózatnak az osztrák tej, mint a hazai? A Berglandmilch kelet-európai terjeszkedésével a feldolgozott tej mennyisége 25%-kal 12,5 millió literre nô. A cég speciális termékekkel is be akar törni a kelet-európai piacokra. (A 44. oldalon.) Az olcsóbb szlovák tej is szorongatja a hazai piacot. A vámszabályok eltörlésével a magyar libamáj export még inkább nôni fog. A magyar termelôk mégis pesszimisták. Mivel a termékeket hagyományos módon dolgozzuk fel, a folyamat iparosítása a kezdeteknél tart. Vajon lehetne-e a hagyományos módszerekbôl tôkét kovácsolni? A 43. oldalon. Az élelmiszerbiztonság egyik alapvetô feltétele a nyomonkövethetôség, ezt a 178/2002 EU szabályzat foglalja össze. A fogyasztó tisztességes tájékoztatása nem kevésbé fontos. Most már csak ne felejtsük otthon a szemüveget, sôt a nagyítót, ha a címkékre bolhabetûkkel összezsúfolt információözönt ki akarjuk silabizálni. Egy nemrégiben Budapesten tartott konferencián elhangzott: tökéletesen megbízható nyomonkövetési rendszer nem létezik. (A 12. oldalon.) Ha sikerül visszaadni a vidék, a vidéken élô és gazdálkodó emberek méltóságát, egyesült Európánknak nyert ügye van. Ez az üzenete dióhéjban a hazánkba látogató Cees Pieter Veerman holland mezôgazdasági miniszternek. (Az 5. oldalon.) 21 milliárd Ft értékû tagi árut forgalmaztak a hazai TÉSZ-ek 2003-ban összesen, a magyar zöldség és gyümölcságazatban. Idén forgalmuk várhatóan eléri a 30 milliárd forintot. A TÉSZ támogatás mértékét az 1943/2003. (XI. 3) EG rendelet szabályozza. (Bôvebben a 7. oldalon.) Vigaszképpen mondjuk, hogy nem csak a magyar, hanem a francia méhészet is komoly átalakulás elôtt áll és számos nehézséggel küszködik. A francia méhészet is erôsen széttagolt. A megosztott francia méhész szakmát az utóbbi évek súlyos méhpusztulásai közös platformra hozták. (A 35. oldalon.) évfolyam 5 6. szám 3

6 Hírek, események Fizethet a kifizetô ügynökség Az utolsó fekete felhô is eloszlott a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Soroksári úti épülete felôl április 29-én: Németh Imre agrárminiszter átnyújtotta az MVH feltételes akkreditációjának dokumentumát a hivatal vezetôjének, Szôke Miklósnak. Ezzel véglegesen is elismerésre került, hogy az uniós és hazai mezôgazdasági támogatások kifizetését koordináló intézmény elkészült, mûködôképes, és a kifizetési eljárások ügyrendjeinek átláthatósága garantált. A garanciát biztosító akkreditációs dokumentumot az Állami Számvevôszék állította ki egy többlépcsôs vizsgálat eredményei alapján. Az eljárási ügyrendek sorában tisztán el kellett különülniük a felelôsségi köröknek. Rögzítésre kerültek a könyvelési eljárások, nyilvántartási rendszerek és az elektronikus adatkezelési folyamatok biztonsági követelményei. A jelenlegi feltételes akkreditáció további feladatok teljesítését tûzi ki célul ahhoz, hogy a végleges akkreditáció megtörténhessen. Szôke Miklós elmondta, hogy a teljesítésre váró munkák elsôsorban az országos adathálózat szervereinek összekapcsolását érintik, de ez nem akadályozza a május elsejével érvénybe lépô exporttámogatások igényléseit. A Magyar Államkincstár megnyitotta azt a számlát, amelyre befizethetik a magyar exportôrök az uniós exporttámogatás igényléséhez szükséges letéti díjat. A kifizetô ügynökség motorjának számító IIER integrált irányítási és ellenôrzési rendszer informatikai hálózata egyidejûleg 68 kifizetési jogcím adminisztrációját bonyolítja le. Egy kockázatelemzési program segítségével a támogatási kérelmek közül kiválasztja a késôbbiekben helyszíni ellenôrzésre kerülô 5%-ot. A támogatási kérelmek elbírálásának biztosítéka, hogy a rendszer elemei egymásra épülnek. Az átláthatóságnak nemcsak hazai szinten, az ügyfelek érdekében van fontos szerepe, hanem uniós szinten, az ellenôrzéseknél is. Az MVH informatikai hálózatának fejlesztése 14,5 millió eurót igényelt, mely 25%-ban érintett hazai forrásokat. Kérdésre válaszolva Szôke Miklós kifejtette, hogy a hivatal épületéül szolgáló közraktár felújítása két lépcsôben történik, a második ütemben 4500 irodát és 250 férôhelyes parkolót fognak kialakítani. A hivatal normál mûködési költségein felül csak a GPS-rendszerek és az adminisztrációt segítô szkennerek beszerzése fogja terhelni a költségvetést az idén. B. B. Magyarországon a csatlakozásra gazdálkodó regisztráltatta magát. A legfrissebb adatok szerint G015-ös nyomtatványokban összesen hektárra érkezett be ez idôig támogatási kérelem kb. 182 ezer gazdálkodótól. 164 ezer gazdálkodó vehette kézbe az összesen db egyedi blokktérképet. A területalapú támogatási kérelmet a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal területi kirendeltségeinél, formanyomtatványon kell benyújtani július 1-ig. (A Bizottság lehetôséget adott arra, hogy az érintett tagállamok 1 hónappal meghosszabbítsák területalapú pályázataik leadási határidejét. Az FVM vezetése úgy határozott, hogy 2 héttel, július 1-ig tolja ki a határidôt. A szerk.) Kitüntették dr. Vajda Lászlót Képünk azt a pillanatot örökítette meg, amikor dr. Németh Imre miniszter átadja dr. Vajda Lászlónak, a Tagországi Mûködési Fôosztály fôcsoportfônökének a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagi fokozatát az agrárágazat európai uniós felkészülésében és az uniós tárgyalások során végzett kiemelkedô munkájának elismeréseként. (Fotó: Prág Ferenc) Dr. Vajda László átveszi Németh Imre minisztertôl a Magyar Köztársasági Érdemérmet 4 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

7 Hírek, események Meghallgatták agrárvezetônket Az uniós tagságunk elôestéi a számadás óráit jelentették a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium számára április 29-én került sor dr. Németh Imre második meghallgatására az Országgyûlés Mezôgazdasági Bizottsága elôtt. Az agrártárca vezetôje beszámolt az elmúlt évben elért eredményekrôl. A kifizetô ügynökség megalakult és feltételes akkreditációja megtörtént. Legnehezebben teljesíthetô feladat a kifizetéseket irányító és ellenôrzô rendszer az IIER üzembe helyezése volt. A kialakításra került uniós intézményrendszer másik fontos eleme a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal. A kockázatelemzéssel, döntések elôkészítésével foglalkozó hivatal elsôsorban a hazai élelmiszer-biztonság helyzetérôl tájékoztatja az Uniót, intézményei között koordináló tevékenységet lát el. A kifizetésekhez nélkülözhetetlen regisztrációs rendszerbe gazdálkodó jelentkezett be, ebbôl regisztrációs szám került kiadásra. A Magyarországon közvetlen földalapú támogatásban részesülô terület nagyságát a Bizottság 4,355 millió hektárban hagyta jóvá. A támogatások utófinanszírozási rendszerben történô kifizetése értelmében december elsejétôl kaphatják meg a magyar termelôk a támogatásokat. A februári agrármegállapodásba megfogalmazott támogatás a 30%-os nemzeti kiegészítés terhére kerül kiosztásra az év folyamán. Így a támogatható területek hektáronként 8000 Ft-ot, anyatehénre egyedenként Ft-ot, az anyajuhonként 1600 Ft-ot és a tejkvóta után kilogrammonként 2 Ft-ot igényelhetnek a gazdák. Sikeresen lezárult a SAPARD program és az eddig elbírált 969 szerzôdés alapján 25,2 milliárd forint került lekötésre, amibôl 2004 áprilisáig 4,5 milliárdot fizetett ki a tárca. A program helyét május elsejétôl az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) veszi át, kibôvített jogcímekkel. Az Európai Mezôgazdasági Garancia Alapból támogatott programokra elkészült a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, melynek 13. változatát tárgyalja a Bizottság. A Terv jogcímei közül a legtöbb forrást a környezetkímélô gazdálkodás kapta. -B. B.- Visszaadni a vidék méltóságát Nem lehet csupán véletlen egybeesés, hogy a Magyarországra látogató agrárminiszterek sorában Hollandia minisztere az elsôk között szerepelt. Az Unió soros elnökségét 2004 második felében betöltô Hollandia kiemelt helyen kíván majd foglalkozni az agrárkérdésekkel. Az április végén Magyarországra érkezett Cees Pieter Veerman holland agrárminiszter (képünkön) Németh Imrével, a magyar agrártárca vezetôjével folytatott kétoldalú tárgyalásokat. A találkozó eredményeként megszületett, re szóló együttmûködési megállapodás többek között felöleli a földügy, térképészet és az állategészségügy területét. Emellett a jó együttmûködési kapcsolat kiterjed a vidékfejlesztés és az agrár intézményrendszer fejlesztésére is. A holland agrárminiszter elmondta, hogy soros elnökségük ideje alatt a cukoripari tevékenység szabályozásával, az élôállat-szállítás rendszerének kialakításával, továbbá a vakcina-használat szabályainak meghatározásával kiemelten foglalkoznak majd. Az Európai Unió agrárgazdaságával kapcsolatos kérdéskörökben Cees Pieter Veerman jelezte, hogy Hollandia célja egy olyan pozitív gondolkozásmód kialakítása, amely visszaadja a mezôgazdaság és a gazdálkodó vidékiek méltóságát. Ez év szeptemberében Hollandiában informális EU-s agrárminiszteri találkozó lesz. Ez egyúttal jó alkalmat ad majd arra, hogy az uniós állampolgárok mezôgazdaságról alkotott negatív véleményét a vidékfejlesztésben rejlô lehetôségeken keresztül majd pozitív irányba befolyásolják. -B. B évfolyam 5 6. szám 5

8 Hírek, események A szellemi tulajdon védelme a mezôgazdaságban AMagyar Szabadalmi Hivatalban került sor arra a rendezvényre, amelynek témája a mezôgazdasági termékekre vonatkozó iparjogvédelmi formák ismertetése volt. Hazánk uniós csatlakozásával a magyar termékek potenciális felvevô piaca lényegesen kibôvült. Az ezzel járó elônyök kihasználásának alapvetô feltétele az áruk és szolgáltatások szabad mozgását biztosító elôírásoknak való megfelelés. Ezekkel a kérdésekkel foglalkoztak elôadásukban Bajtayné dr. Tóth Szilvia és Szepesné Sámson Ildikó, az MSZH vezetô munkatársai. Az iparjogvédelem oltalmi formáinak elsôdleges célja a hazai fejlesztések védeleme a kereskedelmi versenyben. Egy új mezôgazdasági, élelmiszeripari termék, eljárás vagy berendezés szabadalmazása kedvezô piaci helyzetbe hozza a feltalálót, illetve szabadalmaztatót, ugyanis kizárólagos jogot biztosít a gyártásra és a forgalomba hozatalra. A szabadalom, a növényfajta oltalom és a védjegy tulajdoni értékkel bír. Áruba bocsátható, gazdasági vállalkozásba apportként bevihetô, jelzáloggal terhelhetô. A feltalálót a szabadalom hasznosításából származó haszna után adókedvezmény illeti meg. Dr. Gorkáné Horvai Mária, osztályvezetô-helyettes elôadásában a növényfajtákra vonatkozó oltalmi eljárást ismertette. Ez az új oltalmi forma kizárólagos jogot biztosít a fajta nemesítôjének, illetve a fajta jogosultjának a termesztésre, forgalmazásra, valamint hasznosításra. Az oltalom olyan új fajta létrehozására vonatkozik, amely az OMMI által végzett DUS-vizsgálat elôírásainak megfelelt (megkülönböztethetôség, állandóság, egyöntetûség). A fajtának jellegzetes tulajdonságokkal kell rendelkeznie, és ezeket a szaporítás során meg is kell ôriznie. Az fajtaoltalom idôtartama lágyszárú növényfajtáknál 25 év, szôlô és fásszárú növényfajták esetén 30 év. Egy növényfajta szabadalmi oltalomban való részesítése érdekében elsô lépésként az igényt be kell jelenteni a Magyar Szabadalmi Hivatalba. A bejelentésnek tartalmazni kell a fajtanevet, a faj magyar és latin nevét, valamint az ideiglenes fajtaleírást, feltüntetve a megkülönböztetô újdonságértéket. Az élelmiszeripar területén bevezetett oltalmi formákról dr. Csiky Péter fôosztályvezetô beszélt. Az egyik oltalmi forma a védjegy, mely az árujelzôk legfontosabb fajtája, fontos piaci szerepe miatt. Kiváló reklámeszköz, segítségével a kereskedelmi forgalomban megkülönböztethetôk, illetve azonosíthatók a különbözô termékek és szolgáltatások. Kapcsolatot teremt az áru gyártója és az áru, valamint a szolgáltatás nyújtója és a szolgáltatás között. A jól bevezetett védjegy a jó minôség szimbólumává is válhat. Használata a bevezetéstôl 10 évig érvényes, ezután meg kell hosszabbítani. A védjegykérelemben az oltalmazandó ábrát, szavakat, szöveget fel kell tüntetni, valamint meg kell jelölni az árucsoportot, amelyen belül a bejelentô használni kívánja a védjegyet. A földrajzi árujelzô funkciója a védjegyhez hasonló, fontos különbség azonban, hogy ez a megjelölés a termék eredetére utal, egy adott földrajzi helyhez, termesztési körzethez való kötôdését bizonyítja. Emellett különleges minôséget is jelez, megtestesíti a hagyományos és speciális termesztési, illetve elôállítási módot. A földrajzi árujelzô iránti igényt kizárólag az adott körzet termelôi jelenthetik be, tulajdonosa korlátlan ideig használhatja. Az árujelzô oltalmának igényét is be kell jelenteni a Magyar Szabadalmi Hivatalnál. A szabadalmi bejelentésnek minden esetben tartalmaznia kell az új eljárás, termék, berendezés leírását, kiemelve annak megkülönböztetô tulajdonságait, amelyek alapján eltér az eddigi szabadalmaktól. Arendezvény záró elôadásában Bakos Éva igazgató és Siklós Kata szakreferens a Hivatal élelmiszergazdaságot segítô szolgáltatásaira hívta fel a figyelmet. Az oltalom iránti igénybejentések eredményes elkészítéséhez nagy segítséget nyújthat a mindenki számára rendelkezésre álló szakkönyvtár, valamint a PIPACS (Publikus Iparvédelmi Adatcsalád) adatbázis, amelyben minden eddig bejegyzett hazai szabadalmi forma megtalálható. Papp Mónika 6 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

9 Hírek, események Kertészek az élen A magyar termelôk uniós piacon való versenyképességének kulcsát a termelôi értékesítô szervezetek (TÉSZ-ek) rendszere jelenti, derült ki a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (MZGYSzT) által rendezett konferencián elhangzott elôadásokból. A zöldség-gyümölcs ágazatban nincsenek termelési kvóták, a megtermelt áru korlátozás nélkül forgalomba hozható. Az uniós piacszabályozás két fô eleme a TÉSZ-ek támogatása, valamint a minôség szabályozása. Az uniós támogatás kizárólag e szervezeteken keresztül igényelhetô, ezért elsôrendû jelentôséggel bír ezeknek a szervezeteknek a létrehozása, illetve a már meglévôk megerôsítése. Dr. Németh Imre, mezôgazdasági miniszter az e téren eddig elért hazai eredményekrôl számolt be elôadásában. Magyarországon jelenleg 89 elôzetesen elismert és 6 végleges elismerést nyert TÉSZ mûködik. A véglegesen elismert TÉSZ-ek közül öt szervezet a mostani konferencia keretében vehette át az elismerést igazoló dokumentumot. A hazai TÉSZ-ek ban összesen 21 milliárd Ft értékû tagi árut forgalmaztak, az idén 2004-ben a forgalmuk várhatóan eléri majd a 30 milliárd forintot. A miniszter hangsúlyozta a jelentôs árbevétel és taglétszám elérésének fontosságát, miután ez jelenti a jelenlegi uniós támogatások megítélésének alapját. A TÉSZ támogatás mértékét a 1943/2003. (XI. 3.) EG rendelet szabályozza, mely szerint a véglegesen elismert szervezetek árbevételük 4,1%-t kaphatják meg fejlesztések támogatására. A kifizethetô támogatás maximalizált, és csak utófinanszírozásként igényelhetô. Az FVM rendeleteivel továbbra is támogatni kívánja a hazai TÉSZek megerôsödését, jelentette ki a miniszter, és ösztönözni fogja a kisméretû szervezetek összeolvadását. Jelenleg az agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeirôl szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendeletben foglalt támogatások érvényesek. Kiemelte, hogy a TÉSZ-ek számának további gyarapítása helyett a hangsúlyt a megtermelt árualapok növelésére kell helyezni. A távlati cél az, hogy a hazai zöldség és gyümölcs termékek 30 40%-át TÉSZ-ek forgalmazzák. A zöldség-gyümölcs ágazat versenyképességének javítása érdekében szükséges tennivalókat dr. Lux Róbert, az MZGYSzT fôtitkára elemezte. Elôadásában úgy vélte, hogy Magyarországnak nem a tömegtermelés területén kell versenybe szállnia a tôkeerôs nyugati országokkal, hanem a specifikus termékek, hungarikumok elôállítását érdemes támogatnia. Ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet a marketing kiemelkedô szerepére. Az uniós piaci igények kielégítése és a garantáltan jó minôség elérése érdekében hangsúlyozta az öntözött területek növelésének fontosságát, mely hazánkban jelenleg mindössze 15%. A kedvezôtlen arány megváltoztatásához hosszú távú, komplex öntözési program beindítására van szükség. A szemléletalakításban kiemelkedô szerepet játszik a Terméktanács által beindított Egyen zöldséget, gyümölcsöt naponta 3-szor az egészségért program, mely a hazai piaci kereslet növelését célozza, ezáltal is elôsegítve az ágazat fellendülését. A mostani csatlakozó országok kilátásairól Tomas Garzia Azcarate, az Európai Bizottság Mezôgazdasági Fôosztályának vezetôje számolt be. Elmondta, hogy Magyarország versenyképessége a zöldség-gyümölcs ágazat terén jobb a többi most csatlakozó országénál. A friss termények feldolgozásában azonban jelenleg mind a tíz ország elmarad a többi tagállam mögött. Hangsúlyozta, hogy az uniós piacon nagyon erôs a koncentráció, ezért fontos hazánk számára is a versenyképesség javítása, melynek két fontos eszköze a marketing és a minôségpolitika. A konferencia keretében bemutatkozott annak az öt TÉSZ-nek a vezetôje is, akik Németh Imre minisztertôl vehették át az elismerést igazoló tanúsítványt. A hazánkban elsôként elismert Mórakert Beszerzô, Értékesítô és Szolgáltató Szövetkezet (Mórahalom) mellett most már a Champion Union (Budapest), a Mezôkertész TÉSZ (Martfû), a Zöld Kert-TÉSz Szövetkezet (Csenger), a Dél-Kertész Szövetkezet (Szentes) és a Dombegyházi Euroszövetkezet (Dombegyháza) is a véglegesen elismert szervezetek listájára került. Papp Mónika Megalapozatlan lengyel félelmek A külföldi polgárok nem olyan mohók a lengyel földek fölvásárlásában, mint azt egyes lengyel politikusok hiszik, és amitôl félnek. Ezt nyilatkozta a lengyel belügyminisztérium 2004 márciusában. Tény, hogy mindössze 243 hektár földet vásároltak meg külföldiek az elmúlt évben. Lengyelországban a legtöbb földet a németek vásároltak, összesen 71 hektárt, ôket követik a svájciak 33 hektárral, míg a svédek mindössze 31 hektár lengyel termôföldet vásároltak meg 2003-ban. Fordította: T. E. Forrás: AgraFood East Europe, No április évfolyam 5 6. szám 7

10 Hírek, események Versengés helyett együttmûködést Magyarországon járt a 22 európai gazdaszervezetet tömörítô Európai Családi Gazdálkodók Szövetsége (CPE) baszk gazdaszervezetének (EHNE) 15 fôs küldöttsége, Mikel Cormenzana elnök és Paul Nicholason, a világszervezet elnökségi tagja vezetésével. A felek a következôkben rögzítették közös álláspontjukat: Egyetértés volt abban, hogy az európai gazdákat nem elsôsorban egymás versenytársainak tekintik, hanem sokkal inkább együttmûködô szövetségeseknek. A mezôgazdaság európai modelljének megfelelôen olyan új közös agrárpolitikára van szükség, mely lehetôvé teszi, hogy a családi gazdaságok száma Európában sehol ne csökkenjen. Közös cél a családi gazdaságok hatékonyságának és jövedelemszerzô képességének növelése. Az EHNE feltétel nélkül támogatja a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségét (MAGOSZ) abbéli törekvésében, hogy a Koppenhágai Megállapodás a csatlakozó országok gazdaságára gyakorolt diszkriminatív hatását csökkentse, és megvédje a magyar földet az idegen spekulációtól. A fenti célok elérése csak olyan közös agrárpolitika keretein belül valósulhat meg, amely az egyes nemzetek és az EU önrendelkezésére épít a mezôgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában. Az EU jelenlegi agrárstratégiája és a WTO-törekvések napjainkban ezzel ellentétesen hatnak. A felek megállapodtak abban, hogy együttmûködnek, és támogatják egymást a brüsszeli bizottságokkal folytatott érdekérvényesítô törekvéseikben. Mikel Cormenzana elnök EHNE Jakab István elnök MAGOSZ Lelassult a lengyel gazdák regisztrációja A lengyel gazdáknak mindössze a fele regisztráltatta magát 2004 áprilisáig. Mint köztudott, regisztrációs szám nélkül nem juthatnak hozzá az EU-s támogatásokhoz a gazdák április közepéig gazda regisztráltatta magát, az 1,8 millió támogatásra jogosult gazda közül. A lengyel mezôgazdasági modernizációs és szerkezet-átalakító ügynökség (AriMR) szerint. Csak azok a gazdák nyerhetik el a 2004-re esô EU-s támogatásokat, akik május 25-ig regisztrációs számmal már rendelkeznek. Wojcech Pomajda, az AriMR elnöke április közepén úgy nyilatkozott, hogy ôk mindent megtesznek a gazdák bátorítása érdekében. Szerinte a még nem regisztráltatott gazdák többsége kisebb földterülettel rendelkezik, mint a már regisztrációs számmal rendelkezô, piacra termelô gazdák, akik tisztában vannak azzal, hogy milyen pénzekre számíthatnak az Uniótól. Lengyelország mintegy 14,8 millió hektár termôfölddel rendelkezik, ez után a föld után összesen 659,8 millió euró közvetlen kifizetés várható 2004-ben, ami hektáronként 44,5 eurónak felel meg. Ezen felül a dohány- és a komlótermesztôk még kiegészítô támogatást is kapnak az Európai Uniótól. Fordította: T. E. Forrás: AgraFood East Europe, No áprilisi számból Felmérés a lengyelek körében Azon lengyelek aránya, akik szerint több elôny, mint hátrány származik Lengyelország EU-s csatlakozásából kapcsolatban 42%-ról 39%-ra csökkent az elmúlt 12 hónapban egy felmérés szerint. Azon lengyelek aránya, akik szerint a régi tagállamok a 15-ök nyerni fognak a bôvítéssel 44%-ról 50%- ra nôtt, míg azon lengyeleké, akik szerint föllendül a gazdaságuk a csatlakozással 50%-ról 40%-ra csökkent. Nem derûlátóak lengyel barátaink a munkanélküliség csökkenését illetôen sem: 46%-ról 37%-ra csökkent azok aránya, akik szerint javul a munkanélküliség helyzete Lengyelországban a csatlakozás után. A felmérés azonban azt is kimutatta, hogy a lengyelek 60%-a mégis támogatja az integrációt, viszont 30%-uk ellenzi. A felmérés 1024 felnôtt lengyel megkérdezésével készült, ez év februárjában. Fordította: T. E. AgraFood East Europe, március, 258 sz. 8 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

11 Európai trendek Se mennyország, se pokol Franz Fischler, agrárbiztosa véleménye szerint az Európai Unió nem egyenlô a mennyországgal, de a pokoltól is távol áll. Az agrárbiztos a csatlakozó államok gazdálkodóinak aggályaira, illetve bizakodásaira reagált ekképpen. Szavai mögött valószínûleg az áll, hogy sok csatlakozó állam mezôgazdaságának problémáira nem lehet kizárólag az Unió a gyógyszer. A Lettországban megrendezett konferencián tett nyilatkozatából az is kiderül, hogy a mezôgazdaságban dolgozóknak tudomásul kell venni végre: a modernizációnak és a változásoknak az Unió nélkül is be kell következniük. Nem okolható kizárólag az Unió a gazdákra nehezedô terhek miatt. Franz Fischler minden litván kollégáját arra buzdította, hogy a csatlakozási megállapodás kudarcán felülemelkedve mutassák be az uniós tagság következményeinek teljes képét. Véleménye szerint a csatlakozás napjától a litván termelôk 100%-os elônyt kovácsolhatnak a piaci támogatásokból és a vidékfejlesztésbôl. A belsô piac biztonságos értékesítést tesz lehetôvé, még piaci zavarok esetén is. A mezôgazdasági biztos Litvániában is kihangsúlyozta a vidékfejlesztés jelentôségét. Igaz ugyan, hogy a közvetlen támogatásoknak csak a töredéke illeti meg a most csatlakozókat a régi 15 országhoz képest, de a vidéki térségek jóval több támogatásra számíthatnak, mint a tôlük nyugatabbra elhelyezkedô tagállamok. -B.B.- Forrás: europa.eu.int Német szemmel A tíz új tagállam csatlakozásával május 1- jétôl immár 25 tagra bôvült az Európai Unió, melynek lakossága jelenleg eléri a 453 milliót. Az új tagállamok között mezôgazdasági szempontból nagy különbségek mutatkoznak, sok esetben az adott országon belül is. A tíz ország mezôgazdasági összterülete mintegy 38 millió ha. Ennek közel fele Lengyelországban található, mely kulcsszerepet játszik az ágazatban az ország mérete miatt is. Ami azonban mindegyik országra egyaránt jellemzô, hogy a mezôgazdaság társadalmi, valamint nemzetgazdasági elismertsége lényegesen nagyobb, mint például Németországban. (Bár igaz lenne az a megállapítás hazánkra nézve is! A szerk.) A jövôben ez várhatóan az agrárérdekek megerôsödéséhez fog vezetni az Unión belül. A következô idôszakban Németország minden kétséget kizáróan nagy kihívásoknak néz elébe, ez azonban csak közvetett összefüggésben van az Unió kibôvítésével. A német mezôgazdaság jelenlegi nehézségei a KAP reformmal és a folyamatban lévô WTO tárgyalásokkal kapcsolatosak. Német szakértôk véleménye szerint megalapozatlanok azok a félelmek, melyek az exportáruk dömpingjének megindulását, az agrárpiacok elvesztését vetítik elôre. Az új tagországok az olcsó munkaerô és alacsony földbérleti díjak nyújtotta elônyüket az alacsony munkatermelékenységük miatt nehezen fogják tudni kihasználni, így nem várható a közeljövôben nagymértékû termelésnövekedés ezekben az országokban. Emellett mostantól a rájuk is vonatkozó uniós környezetvédelmi és minôségi elôírásokat is teljesíteniük kell. A földalapú támogatásokhoz megállapított referenciahozamok is lényegesen alacsonyabbak a most csatlakozók esetében, mint Németországban. A tíz új tagország összesített bruttó nemzeti terméke csupán 5%-át teszi ki a másik 15 tagállaménak. A bôvítés következtében az Unióban mintegy 55%-al nôtt meg a mezôgazdaságban foglalkoztatottak aránya, a mezôgazdasági termelési érték ezzel szemben csupán 10%-kal. A május 1-jétôl 74 millió fogyasztóval kibôvült uniós agrárpiac új perspektívát adhat a német élelemiszeripar és ezáltal a mezôgazdaság számára is. A vámszabályok eltörlése és a határok leomlása következtében mostantól új piacok nyílnak meg a német exportôrök elôtt. A német szakemberek véleménye szerint a bôvítés hatása elsôsorban a KAP alakításában fog a jövôben megmutatkozni, de az agrárpiacra várhatóan nem lesz közvetlen kihatása. Az azonban már most látható, hogy a szûkös közösségi pénzügyi források elosztása terén nagy verseny lesz az uniós tagországok között. Ez a küzdelem elsôsorban az EU jövôbeli struktúrapolitikájában fog megmutatkozni és kevésbé a Közös Agrárpolitika szintjén. Papp Mónika évfolyam 5 6. szám 9

12 Élelmiszer-biztonság Portugál tapasztalatok az eredetvédelemben Lisszabonban került megrendezésre az Európai Bizottság TAIEX Irodája (Technical Assistance Information Exchange Office) által szervezett konferencia az eredet-megjelölések és földrajzi jelzések védelme témában az Európai Bizottság és a portugál INPI (National Institute of Industrial Property) közös szervezésében, február végén. A TAIEX konferencia 13 meghívott tagjelölt országnak (köztük Törökországnak is) kívánt technikai segítséget nyújtani az eredetvédelem európai uniós jogi szabályozásának témájában, bemutatva a tagállami tapasztalatokat, valamint az eredetvédett termékek nemzeti ellenôrzési rendszerének gyakorlati példáját Portugáliában. A résztvevô delegációk elôadásokat hallhattak az uniós tapasztalatokról, illetve a szabályozások gyakorlati megvalósítási lehetôségeirôl. Nagyon tanulságos volt Ana Soeiro asszony (Mezôgazdasági Minisztérium, Portugália) elôadása, aki a 2081/92/EGK számú rendelet gyakorlati alkalmazásának portugál tapasztalatairól számolt be. Érdekességként bemutatta a portugál hagyományos termékek gyûjteményét (Traditional Potugeese Products), amelyet a minisztérium 2001-ben adott ki két kötetben, színes fényképekkel illusztrálva, portugál nyelven. A könyv termékcsoportos beosztásban tartalmazza a portugál gyûjtemény 351 termékének leírását, külön jelezve azokat, amelyek PDO, azaz védett eredet-megjelöléssel illetve PGI, vagyis védett földrajzi jelzéssel rendelkeznek. A portugál mezôgazdasági termékek és élelmiszerek közül EU szinten jelenleg 53 rendelkezik PDOval és 32 PGI-vel, folyamatban van 3 PDO és 16 PGI kérelem. Az Európai Unió 2081/92/ EGK számú rendeletének hatályát és jogi buktatóit, valamint az Európai Bíróság által tárgyalt jogeseteket bemutatva részletesen elemezte Efthymia Korodima asszony (Európai Bizottság). Elôadásában kitért a Feta sajt évekig tartó jogesetére az Európai Bíróságnál, amellyel a földrajzi környezetbôl adódó termékminôség és az esetlegesen általánossá váló terméknév (pl. parmezán) problémájára hívta fel a jelenlévôk figyelmét. A delegációknak érdekességként bemutatták az Azetao helységben található sajtüzemet és a gyártási folyamatot. A sajátos portugál sajt évek óta EU-s védjeggyel rendelkezik. Az üzem megtekintése után részletesen ismertették a résztvevôkkel a sajtgyártás hagyományos technológiáját, valamint ellenôrzési rendszerét. Tanulságok számunkra Az EU-s támogatás forrásai és feltételei a következôk: beruházáshoz, felújításhoz, korszerûsítéshez legfeljebb 40%, promóciós és reklámtevékenységhez legfeljebb 50%, tanulmányok készítéséhez legfeljebb 50% támogatás adható. A támogatások élvezôi a termelôi csoportosulások, amelyek a követelményeknek megfelelnek. Az EU támogatási forrás mellett nemzeti önrész is szükséges a támogatási rendszer mûködtetéséhez. Az eredetvédett termékek ellenôrzését a rendelet szerint magán szervezetek is elláthatják. Ezekkel szemben azonban fontos követelmény, hogy függetlenek legyenek, és csak tanúsíthatnak, hatóságként nem járhatnak el, és nem büntethetnek. Az ellenôrzés költségei a termék elôállítót terhelik. Kiemelkedôen fontos feladat a a hagyományos és tájjellegû élelmiszerek különleges minôségének tudatosítása, a termékek ismertségének növelése versenyképességük fokozása érdekében. A HÍR gyûjtemény termékeinek PDO, PGI regisztrációjának elôsegítését az AMC a közösségi marketing eszközeinek alkalmazásával továbbra is kiemelt feladatának tekinti: Az elôállítók figyelmének felhívása az oltalom lehetôségére kiállításokon és a médián keresztül (Jelenleg Magyarországon 11 termék részesül nemzeti oltalomban). Az oltalmat elnyert termékek népszerûsítése konferenciákon, kiadványokban, reklámokban. Az európai oltalom biztosítja a magyar termékek jogi védelmét az EU egységes belsô piacán és megóvja a hamisításoktól és más tisztességtelen piaci eszközök alkalmazásától. Termékeink elnevezéseinek az Európai Bizottság által elfogadott listára kerülése emellett fontos marketing értékkel bír és hozzájárul hagyományos élelmiszereink versenyképességének növeléséhez. Pallóné Dr. Kisérdi Imola (FVM Tagállami Mûködési Fôosztály) Popovics Anett (FVM Agrármarketing Centrum Kht. PR és Média Csoport) 10 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

13 A fogyasztóvédelem, valamint az élelmiszerek nyomonkövethetôsége volt a témája a budapesti Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet által rendezett szemináriumnak, melynek keretében dr. Gérard Pascal, tudományos igazgató (Franciaország, INRA), valamint dr. Susanne Langguth, a mannheimi Südzucker AG fogyasztói ügyek igazgatója tartottak elôadást. Az élelmiszer-biztonság uniós szabályozására vonatkozó alapelveket tartalmazó Fehér Könyvben is megfogalmazódik az a fô törekvés, hogy az élelmiszerbiztonsági politikának átfogó, egységes megközelítésen kell alapulnia. Ezen politika egyes pillérei (tudományos tanácsadás, adatgyûjtés és -elemzés, szabályozás és ellenôrzés, a fogyasztók tájékoztatása) egységes egészet alkotnak. Az EU élelmiszerpolitikája megköveteli a takarmányok, élelmiszerek, valamint összetevôik teljes nyomonkövethetôségét, az összes termékre vonatkozóan. A nyomonkövethetôség szabályozásának alapvetô célja, hogy a fogyasztók egészségének veszélyeztetése nélkül kivonhassák a piacról a kockázatot jelentô takarmányt vagy élelmiszert. Ezért a feldolgozóknak regisztrálniuk kell a nyersanyagok és más összetevôk beszállítóinak adatait, hogy probléma esetén a származási hely meghatározható legyen. A feltételezett egészségügyi kockázatokra való tekintettel az EU külön rendelkezésben szabályozza a génmódosított termékek megjelölését. Dr. Gérard Élelmiszer biztonság Nincs tökéletes nyomon-követés Pascal elôadásában felhívta a figyelmet, hogy a génmódosított hústermékek esetében mennyire fontos szerepe van a megjelölésnek, miután ezek a termékek érzékeny személyeknél allergiás tüneteket okozhatnak. A francia kutatóintézet munkatársai olyan új megoldást dolgoztak ki a marhahúsból készült termékek követésére, amely lehetôvé teszi az egyedi azonosítást. Jelenleg az 1760/2000 EU rendelet van érvényben a marhahúsfélék nyilvántartására vonatkozóan. Az elôadó úgy vélte, hogy az élelmiszerek egyedi azonosítóval való ellátása elônyökkel jár, bár mint elmondta, növényi eredetû termékek esetén már jóval nehezebb a genom alapján történô visszakövetés. Az élelmiszeripari lánc résztvevôi, így az élelmiszergyártó Dr. Susanne Langguth: 100%-ban megbízható nyomonkövetési rendszer nem létezik az élelmiszer-termelésben. cégek számára is alapkövetelmény a nyomonkövethetôségrôl szóló 178/2002 EU szabályozatban foglaltak betartása. A rendelet elsôdleges szempontként kezeli az alapanyagoktól a késztermékig a termelési folyamat egészére kiterjedô dokumentálást. A génmódosított termékek nyomonkövethetôsége céljából a termelési és forgalmazási lánc során az elôállítónak, vagy forgalmazónak minden esetben továbbítania kell a termelési vagy forgalmazási láncban következô szereplônek az információt, hogy a termék tartalmaz-e GMO-t, valamint fel kell tûntetni a GMO egyedi azonosítóját. Ezeket az információkat 5 évig meg kell ôrizni, és hozzáférhetôvé kell tenni az illetékes hatóságok számára. Mindent meg kell tenni az elôírások betartása érdekében. Az élelmiszerelôállítók számára ez létkérdés, hiszen ennek segítségével tisztázhatják magukat egy esetleges élelmiszerbotrány kapcsán. Papp Mónika évfolyam 5 6. szám 11

14 Támogatások, hitelek, pályázatok Támogatások miniszteri rendeletekkel megerôsítve Az Európai Mezôgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegébôl finanszírozott egységes területalapú támogatás évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrôl a 86/2004. (V. 15.) FVM rendelete alapján, amely megjelent a Magyar Közlöny 2004/66. számában. Az Európai Mezôgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegébôl finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó évi kiegészítô nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrôl a 87/2004. (V. 15.) FVM rendelete alapján, amely megjelent a Magyar Közlöny 2004/66. számában. Az alábbiakban felsorolt EU rendelkezéseket a Hivatalos Lap L sorozatának februárban és márciusban megjelent számaiból válogattuk. A lista teljesség igénye nélkül szelektálja a mezôgazdasággal és élelmiszeriparral foglalkozó rendelkezéseket. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium még a vonatkozó jogszabályi rendelkezések megjelenése elôtt az érintett gazdálkodók részére az alábbi tájékoztatást adta: Az Európai Mezôgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegébôl finanszírozott egységes területalapú kifizetésekhez kapcsolódóan évben kiegészítô nemzeti támogatás az alábbi jogcímeken vehetô igénybe: I) húsmarha-tartás; II) III) rizs-termesztés; dohány termesztés; a) Burley; b) Virginia; IV) szántóföldi növénytermesztés; Tervezzük, hogy ezt a támogatási konstrukciót ban is meghirdetjük illetve bôvítjük. Ennek keretében várhatóan támogatást fogunk nyújtani az anyatehén tartáshoz, az extenzív szarvasmarha tartáshoz, az anyajuh tartáshoz, külön az anyajuh kedvezôtlen adottságú térségben történô tartásához, valamint a tej termeléséhez. E támogatások ki fogják egészíteni a földhasználathoz, illetve állattartáshoz kapcsolódó, közösségi forrásból nyújtott támogatást. A támogatás forrása a központi költségvetésben a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetében e célra elôirányzott összeg. A termelônek rendelkeznie kell regisztrációs számmal, melyet a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) ad ki a hatályos rendelkezések szerint. Az igénylônek a vonatkozó magyar és közösségi jogszabály szerint meghatározott megfelelô állattartási körülményekkel kell rendelkeznie. Az igénylônek gondoskodnia kell a tulajdonában lévô állomány idôtálló megjelölésérôl és folyamatos nyilvántartásáról. Az igénylônek saját nyilvántartást kell vezetnie az állomány változásairól, és e nyilvántartást az illetékes hatóság kérésére 3 évre visszamenôleg be kell mutatnia. Az igénylônek lehetôvé kell tennie a hatósági ellenôrzést A támogatási kérelmet a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani. Ha a kérelmezô szántóterület és állatlétszám alapján is igényel támogatást, a támogatási kérelmet az MVH terület alapján illetékes Megyei Kirendeltségéhez kell benyújtani. A hiányosan benyújtott támogatási kérelem hiánypótlása egy alkalommal az MVH hiánypótlásra való felszólításának kézhezvételét követô 15 naptári napon belül teljesíthetô. A határidô elmulasztása esetén különleges körülmények kivételével igazolási kérelem nem nyújtható be. 25 nap eltelte után, támogatás nem vehetô igénybe. A támogatási kérelmek elbírálása figyelembe véve a húsmarha tartásra vonatkozó speciális szabályokat szeptember 15-ig lezárul, a kifizetések ettôl az idôponttól folyósíthatók. Húsmarha-tartás támogatása A támogatást azok a termelôk igényelhetik, akik 9 hónaposnál idôsebb hímivarú szarvasmarhát tartanak hízlalási és vágási, illetve harmadik országba történô export céljából. Húsmarha után egyedenként az 1. sz. mellékletben megadott mértékû támogatás vehetô igénybe, abban az esetben, ha az állat május 1. és december 31. között: a) az Európai Unió területén igazoltan levágásra került és a vágott féltest súlya igazoltan legalább 185 kg vagy b) az állatot kilenc hónapnál idôsebb korban élôállatként harmadik országba exportálták. Az l. melléklet szerinti támogatási összeg abban az esetben kerül kifizetésre, ha évben legfeljebb db jogosult egyed után (a továbbiakban: országos felsôhatár) nyújtanak be támogatási kérelmet. A támogatás igényléséhez a mezôgazdasági termelônek a) gondoskodnia kell a tulajdonában lévô állomány ENAR rendelet szerint történô tartós megjelölésérôl és az adatbázisba való bejelentésérôl 12 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

15 Támogatások, hitelek, pályázatok b) saját nyilvántartást kell vezetnie az állomány változásairól, és e nyilvántartást az illetékes hatóság kérésére 3 évre visszamenôleg be kell tudnia mutatni c) lehetôvé kell tennie, hogy az illetékes hatóságok a támogatási kérelmével kapcsolatos ellenôrzéseket a gazdaságában elvégezzék. A támogatási kérelem benyújtása esetén minimális állatlétszám 1 egyed. A támogatási kérelmeket július 1 július 20., szeptember 20., november 20. illetve január 20-ig lehet benyújtani. Idôszakonként egy támogatási kérelem nyújtható be. Az egységes területalapú kifizetésekhez kapcsolódó növénytermesztési kiegészítô nemzeti támogatások Általános feltételek Növénytermesztési támogatás csak olyan területek után igényelhetô, melyekre az Európai Mezôgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegébôl finanszírozott évre járó egységes területalapú támogatást is igényeltek. A terület alapú kiegészítô közvetlen növénytermesztési támogatások igénylése egységes területalapú támogatás igénylésével azonos módon és egy idôben történik, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon. Speciális feltételek évre vonatkozóan Rizstermesztés támogatása Rizstermesztési támogatás azon területek után igényelhetô: a) amelyeken rizst termesztenek; b) amelyeken az állományt legalább a rendes növekedési feltételek melletti virágzás kezdetéig megôrzik; A rizstermesztési támogatás keretében hektáronként az 1. sz. mellékletben megadott mértékû támogatás vehetô igénybe. Az rizs területegységre vetített támogatásának meghatározásánál figyelembe vett bázisterület hektár. Amenynyiben a támogatásra bejelentett és az ellenôrzések során jogosultnak talált területek összege meghaladja a rizs bázisterületet, az adott támogatási évben a termelônként támogatható területek nagysága a túllépés mértékével arányosan csökkentésre kerül. Dohánytermesztés támogatása Dohánytermesztési támogatás azon területek után folyósítható a) amelyeken Virginia, illetve Burley dohányfajtát termesztenek, b) amelyeken az állományt legalább a rendes növekedési feltételek melletti zöldbimbós állapotig, illetve a virágzás kezdetéig megôrzik, c) amelyekrôl betakarított nyersdohányra elsôdleges feldolgozóval írásbeli szerzôdést kötöttek. A hektáronként nyújtható támogatás felsô határát külön a Burley és a Virginia fajtára vonatkozóan az 1. számú melléklet tartalmazza. A támogatás alapjául szolgáló bázisterületek: a) Burley fajta esetén: 2000 hektár; b) Virginia fajta esetén: 3483 hektár. Amennyiben a támogatásra bejelentett és az ellenôrzések során jogosultnak talált területek fajtánkénti összege meghaladja a megadott bázisterületeket, az adott támogatási évben, adott fajtára vonatkozóan a termelônként támogatható területek nagysága a túllépés mértékével arányosan csökkentésre kerül. Az elsôdleges feldolgozóval kötött termeltetési szerzôdést a területalapú támogatási kérelem benyújtásával egyidejûleg be kell benyújtani. Ha a mezôgazdasági termelô valamely termelôi csoport tagja, akkor a kérelem benyújtásával egyidejûleg a termelôi csoporttal kötött termeltetési szerzôdést is be kell mutatnia. Az elsôdleges feldolgozó köteles az MVH-nak június 15-ig benyújtani a termelôi csoportokkal kötött termeltetési szerzôdéseket a termelôi csoport tagjai szerinti lebontásban. Az elsôdleges feldolgozóval kötött termeltetési szerzôdés csak abban az esetben fogadható el, ha legalább a következô adatokat tartalmazza: a) a szerzôdô felek adatait; b) a szerzôdô felek, 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet 2. (9) pontja szerinti regisztrációs számát; c) a termelt dohány fajtáját; d) a dohánytermô terület nagyságát hektárban, két tizedes jegy pontossággal. Szántóföldi növények termesztésének támogatása Szántóföldi növénytermesztési támogatás folyósítható azon területek után a) amelyeken a 2. sz. mellékletben szereplô növényeket termesztenek, b) amelyeken az állományt legalább a rendes növekedési feltételek melletti virágzás kezdetéig megôrzik. Szántóföldi növénytermesztési támogatás jogcímen az 1. sz. mellékletben megadott mértékû támogatás igényelhetô hektáronként. A szántóföldi növények támogatásánál figyelembe vehetô maximális terület (bázisterület) hektár. Amennyiben a támogatásra bejelentett és az ellenôrzések során jogosultnak talált területek összege meghaladja a szántóföldi növényekre meghatározott bázisterületet, az adott támogatási évben a termelônként támogatható területek nagysága a túllépés mértékével arányosan csökkentésre kerül. FVM Kommunikációs Önálló Osztály évfolyam 5 6. szám 13

16 Fórum Igyunk biotejet? Igyunk biotejet! Nagy érdeklôdéssel olvastam a márciusi számban egy lelkes, az ökológiai gazdálkodás iránt elkötelezett egyetemi hallgató tényfeltáró cikkét a Körös- Maros Biofarm biotejérôl, amely tavaly az év bioterméke volt! Engedtessék meg nekem, hogy a felvetett, viszonylag egyoldalú állításokra most reagáljak. Milyen szempontokat is kell egy ilyen jellegû termék elôállításakor betartani? Hogyan lehet a szerzô által felvetett problémákat kiküszöbölni és milyen lehetséges alternatívát lehet szembeállítani az UHT eljárással és a Tetrapak csomagolással? S nem utolsó sorban, milyen kívánalmai vannak egy magyarországi háziasszonynak, hogy egy ilyen, az átlagosnál magasabb értéket képviselô terméket megvásároljon? Aki ismeri a magyarországi ökológiai gazdálkodás feltételrendszerét, az tudhatja hogy rendkívül szigorú, gyakorlatilag a teljes tevékenységet lefedô elôírásokról van szó. Így többek között nem lehet antibiotikumokat, hormonhatású készítményeket használni az öko-állattenyésztésben. A takarmányozás során meghatározott arányban ökológiai termelésbôl származó, azaz mûtrágyát és növényvédô szereket sosem látott alapanyagokat kell alkalmazni. Szigorúak továbbá az állatvédelmi elôírások éppen úgy, mint a különbözô fertôtlenítési eljárások vagy éppen a rovar- és rágcsálók elleni védekezés rendje. S ami talán a legfontosabb: mindezeket nem csak elméletben, nagy gondolatokat hangoztatva kell betartani, hanem meglétüket rendszeresen Ábrahám Csaba: szigorú a hazai ökogazdálkodás szabályozása ellenôrzi a felelôs intézmény, a Biokontroll Hungária KHT. Szép és támogatható megoldás a friss, nyers tejként történô értékesítés, mellyel próbálkozott is a gyártó. 25 literes rozsdamentes kannákat Békés megye számos üzletében napi rendszerességgel cseréltek (mivel jogszabályi és nem bio elôírás, hogy a nyers tej szavatossági ideje 24 óra). A literenkénti értékesítési ár 130 Ft volt. A kezdeti cél a teljes mennyiség ilyen módon való értékesítése lett volna. Szomorú tényként kell azonban megállapítani, hogy a magyar háziasszonyok nem voltak felkészülve erre. Miután a nyerstejként való értékesítés nem járt sikerrel, nézzük milyen más megoldások jöhetnek szóba? Esetleg elmélkedhetünk a magyarországi specialitásnak számító zacskós megoldásról, mely talán nem a legesztétikusabb, s legkevésbé sem nevezhetô felhasználó- és környezetbarát -nak. Vagy gondoljunk az üvegre? Valós probléma, hogy a minôségmegôrzés, gondolva itt elsôsorban a beltartalmi értékekre nem biztosított az üveges kiszerelésben. Szintén probléma, hogy nehéz olyan fertôtlenítési eljárást találni, mellyel az üvegek megfelelô, bio-elôírásokhoz alkalmazkodó módon történô fertôtlenítése lehetséges. S most sem szabad elfeledkezni háziasszonyainkról, akik nem szeretnek a bevásárlásból hazafelé komoly súlyokat cipelni, és sokuknak az üvegvisszaváltás is csak egy fáradságos többlet munka. Marad az UHT eljárás és a Tetrapak csomagolás. Tényleg olyan drasztikus, a környezetet hihetetlen mértékben szennyezô megoldás ez? Egy-két érdekes információ ezzel kapcsolatban. A jellemzôen 3 hónapig frissen, romlás nélkül megmaradó UHT-tej tápértéke több jellemzôjében is elônyösebb a többi pasztôrözött tejnél. Az alkalmazott magasabb pasztôrözési hômérséklet miatt közel teljes mértékûvé válik a savófehérjék denaturációja, márpedig tudományosan egyértelmûen bizonyított, hogy a denaturált fehérjék lényegesen jobban emészthetôek, mint a natívak. Az is tudományosan igazolt, hogy a különbözô pasztôrözési módoknak az ásványi anyagokra és a vitaminokra gyakorolt károsító hatásai között jóval kisebbek (5 10%) a különbségek a termékek tárolása során a fény és az oxigén hatására bekövetkezô károsodások értékeinél (30-50%). Márpedig az UHT-tej ötrétegû laminált csomagolóanyaga (doboza) közismerten tökéletesen véd a fény és az oxigénmolekulák károsító ha- 14 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

17 Fórum tásai ellen, szemben a többi csomagolási megoldással. Ismert az is, hogy a tejben lévô ásványi anyagok közül a kalcium, a foszfor és a kálium különösen fontos az emberi szervezet számára. Kísérletekkel igazolták, hogy a steril, az UHT- és a nyers tej kalciumának hasznosulása felnôtteknél azonos volt. Csecsemôknél végzett humánfelszívódási vizsgálatok bizonyították továbbá, hogy UHT-tejbôl a foszfor retenciója azonos, míg a kalciumé és a káliumé nagyobb volt, mint a hagyományos pasztôrözött tejbôl. Ezek alapján mindenkire rábízom, hogy eldöntse: rossz vagy jó megoldás-e az UHT-ejárás Na és a Tetra Pak! Mennyire környezetszennyezô? Nagy naivitás azt hinni, hogy a környezetvédelem csak és kizárólag hulladékgazdálkodásból áll! Érdemes belegondolni, hogy a hûtést nem igénylô kiszereléssel mennyi energiát lehet megtakarítani a szállítás, értékesítés és otthoni tárolás során! Ugyanakkor, mivel kisebb a csomagolóanyag súlya, így egységnyi üzemanyagfelhasználással nagyobb mennyiséget lehet szállítani. (Ezek elég nyomós érvek, különös tekintettel a benzinárakra!) A felhasznált papírnak alacsony a klórtartalma, a polietilén nem tartalmaz adalékot, a nyomdafesték pedig nehéz fémeket. Tény, hogy mindez végképp nem okozna problémát, ha a szelektív hulladékgyûjtés megfelelô szinten mûködne Tanulságként megállapítható, hogy komoly tévhit azt remélni, hogyha egy terméken már szerepel a bio felirat, akkor azt minden menynyiségben értékesíteni lehet. A marketing, a fogyasztói igények és szokások felmérése itt ugyanolyan, ha nem még fontosabb. S utolsó gondolatként megjegyezném, hogyha a tisztelt szerzô ennyire elhivatott és figyelemmel kíséri a magyarországi biogazdálkodás jövôjét, akkor nagy tisztelettel tudom javasolni, hogy ne a nagy bevásárlóközpontokban költse el pénzét Az ökológiai gazdálkodás ugyanis többek között a vidéki lakosság életfeltételeinek javításáról, a vidéki értékek megtartásáról is szól. Nos a bevásárlóközpontok nem ezt az elvet erôsítik Ábrahám Csaba, doktorandusz Szent István Egyetem, Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Tanszék Az ökogazdálkodás új szabályozása A hazai ökogazdálkodás szabályozását is befolyásolta az EU csatlakozás. A csatlakozás napján életbe lépett a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 74/2004.(V.1.) FVM rendelete a mezôgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai követelmények szerinti elôállításának, forgalmazásának és jelölésének egyes eljárási szabályairól. Ennek 5. -a szerint: hatályát veszti a mezôgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai követelmények szerinti elôállításának, forgalmazásának és jelölésének részletes szabályairól szóló 2/2000. (I.18.) FVM-KöM együttes rendelet, valamint az azt módosító 82/2002. (IX.4.) FVM KvVM együttes rendelet. Magyarországon május 1-tôl kezdve az ökológiai gazdálkodásra a Tanács 2092/1991. EGK rendelete (az ökológiai gazdálkodásról és a mezôgazdasági termékek és élelmiszerek vonatkozó jelölésérôl), valamint annak végrehajtására és módosítására, illetve kiegészítésére vonatkozó Bizottsági, ill. Tanácsi rendeletek (25 db) vonatkoznak. A rendelet és a huszonöt módosítás letölthetô az Igazságügyi Minisztérium honlapjáról, illetve dr. Gyurasits Elemér FVM szakfôtanácsos tájékoztatása alapján az alábbi honlapról: ex/hu/oj/index htnt Sajnálatos, hogy a magyar ökogazdálkodók, feldolgozók, kereskedôk, ellenôrök munkáját, a fogyasztók tájékoztatását szolgáló ökorendelet egységes szerkezetbe foglalása még nem történt meg. (Egy szakembernek legfeljebb 2-3 napi munkája lett volna.) A magyar ökorendeletek megfeleltek az uniós feltételeknek, de szerepeltek benne bizonyos speciális, a magyar ökogazdálkodásban használt anyagok, termékek. (Így pl. a magyar ökorendeletben nevesítve volt az alginit. Ez most kimaradt. A biogazdálkodóknak azonban nem kell lemondani errôl a kitûnô talajjavító, tápanyagutánpótló, a talaj életerejét serkentô, a növények betegségekkel, kórokozókkal szembeni ellenállóképességét növelô anyagról. Kôporként továbbra is használható. Mégis, egy, csak Magyarországon bányászott anyag kikerült az ökorendeletbôl!) Dr. Solti Gábor évfolyam 5 6. szám 15

18 Fórum Kell gyakornoki év! Bíró Veronika (képünkön), a Szent István Egyetem Állatorvos-Tudományi Karának ötödéves hallgatója az Országos Mezôgazdasági Könyvtárban készült föl a Hazám hazája, Európa országos versenyre, amelynek során eldôlt, kik a legfölkészültebbek európai uniós ismeretekbôl. Országos második helyezést ért el az a csoport, amelyben Bíró Veronika is versenyzett. A fiatal állatorvos hallgató idén ötödéves, jelenleg a Fejér Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenôrzési Állomáson tölti a gyakorlatát. Az egyéves gyakornoki idô, amely a magyar állatorvosképzés szerves része, nemrégiben veszélybe került. Mi ennek az elôzménye? Idén április végén Eu-s bizottság járt Magyarországon, hogy fölmérje, mennyiben felel meg az uniós normáknak a magyar állatorvosképzés és hogyan áll az akreditációja a Szent István Egyetemnek. Nálunk külföldi hallgatók is tanulnak, akik a gyakornoki idôt nem nálunk, hanem saját hazájukban töltik. A gyakornokok köztisztviselôi fizetést kapnak. Az Uniós bizottság kifogást talált és a rendszer felülvizsgálatára szólította föl a fôhatóságot. Az FVM az állatorvosi gyakornokképzést minden átmenet nélkül meg akarta szüntetni. Ezt mi nem hagytuk. Ki az a mi? A Hallgatói Önkormányzat Érdekvédelmi Csoportja gondos elôkészítés után döntött úgy, maradjon meg a gyakornoki év, amely nélkülözhetetlen az állatorvos képzésben. Noha vannak gyakorlatok tanulmányaink során, a 6. évben már élesben mennek a dolgok. Ebbôl az évbôl 3 hónap kisállat gyakorlat, 3 hónap nagyállat (ló, szarvasmarha) gyakorlat, 3 hónapot tesz ki a közigazgatási és 3 hónapot az élelmiszerhigiéniai gyakorlat. Ez alatt a hallgatók effektív munkát végeznek, felügyelet mellett. Ez a magyar rendszer. Hasonló a rendszer Portugáliában is. Az osztrákoknál 6 éves a képzés és most akarják 7 évre emelni a tanulmányi idôt. Bonyolítja a dolgot, hogy szakmailag a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, egyébként mint felsôoktatási intézmény, az Oktatási Minisztériumhoz tartozunk. Demonstrációjuk nagy port vert föl! Nem lehetett volna ezt elkerülni? Alkotmányos jogunkkal csak végsô esetben éltünk. A Hallgatói Önkormányzat Érdekvédelmi Csoportjának képviselôi, köztük jómagam is elôször március 26-án tárgyaltunk Simon József helyettes államtitkár úrral és dr. Bálint Tibor fôállatorvos úrral. Április 16-án érdekegyeztetô fórumot tartottunk, amelyen az FVM illetékese meghívásunk ellenére sem jelent meg. Kérésünkre közbenjárt ügyünkben dr. Kovács Ferenc akadémikus úr, az Állatorvos Tudományi Egyetem korábbi lektora, aki dr. Németh Imre miniszter úrral tárgyalt. Így az április 26-i engedélyezett demonstrációt nem tartottuk meg. Dr. Németh Imrétôl szóbeli ígéretet kaptunk az ügy rendelkezésére. Május 3-án, hétfôn felkerestük Benedek Fülöp államtitkár úr titkárságát. Azt a választ kaptuk, hogy az FVM keresi a megoldást, már dolgoznak a szakemberek azon, hogy kiszámolják, mennyibe fog kerülni a 84 hallgató gyakornoki díja erre az évre. Minket azonban nem csak a végzôs hallgatók gyakornoki ideje izgat. Minket nem hagy közömbösen a SZIE összes állatorvos hallgatójának további sorsa, leendô gyakornoki ideje sem. Május 11-i demonstrációnk során Dékány Andrásnak, az FVM sajtófônökének átnyújtottuk Miniszter úrnak szóló petíciónkat. És most, május 26-án van-e már végleges válasz? Azt a szóbeli ígéretet kaptuk, hogy a mi évfolyamunk és a közvetlen elôttünk járó évfolyam gyakornoki ideje és ösztöndíja zöld utat kapott. Május 14-i keltezéssel dr. Bálint Tibor aláírással levél érkezett az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági állomásokra, hogy a jelenlegi ötödévesek és a jelenleg gyakornoki évüket töltôk letölthetik az egy éves gyakornoki idôt és megkapják fizetésüket is. Köszönöm a tájékoztatást. Tamás Enikô 16 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

19 Kitekintés A jövônk múlik a mezôgazdaságon és a vidéken (Interjú Jacques Chirac-kal, a Francia Köztársaság miniszterelnökével. Az interjú a la France Agricola-ban megjelent eredeti rövidített változata, magyar fordításban) A mezôgazdasági termelôk sokszor úgy érzik, hogy félreértik ôket, például az élelmiszerbiztonságról vagy a környezetvédelemrôl szóló vitában. Polgártársaink elvárásait feltétlenül figyelembe kell vennie a mezôgazdasági politikánknak. A jövônk ezen múlik. Nagyon fontos a minôségi termékek elôállítása és ezek elérhetôsége mindenki számára, valamint az élelmiszerbiztonság. Nemzeti és közösségi szinten már létrehoztunk egy rendszert a kockázatok csökkentésére. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal megkezdte mûködését, és hatékonyan segíti a nemzeti hivatalok munkáját. Mi a helyzet a környezetvédelemmel? Az élelmiszerbiztonsághoz az is hozzátartozik, hogy a mezôgazdaság figyelembe veszi a környezetvédelmi szempontokat. Az elmúlt évek során a mezôgazdasági termelôk nagy erôfeszítéseket tettek, hogy csökkentsék a szennyezôdéseket. Ezeket az erôfeszítéseket el kell ismernünk és támogatnunk kell, hogy a víz- és a tájvédelem, az árvízvédelem, az öntözôvíz észszerûbb felhasználása és az állatjólét megvalósulhasson. A vízgazdálkodásról szóló törvénytervezet kilátásba helyez egy új adót a termelôk számára. Nincs más megoldás? Helyesbítek, még nem készült el a törvénytervezet. Ez majd egy széleskörû egyeztetés során fog kialakulni. Véleményem szerint a vízvédelem kérdéseit kellene megoldani, valamint megszüntetni az ágazatok többségében jelentkezô nagymértékû vízpazarlást. Franciaország támogatja a bioenergia hasznosítás terén a helyi kezdeményezéseket? Jó kilátások vannak ezen a téren, fôként ami a bioüzemanyagokat illeti. Ezeket az elképzeléseket régóta támogatom. És a GMO szervezetek? Ezzel kapcsolatban egyetértek azok nyugtalanságával, akik félnek a technikai és etikai csúsztatásoktól. Nagyon ébernek kell lennünk ezen a téren. A GMO szervezetekkel való kísérleteket csak az etikai és a tudományos szabályok alapján és a teljes átláthatóság mellett szabad folytatni. Miután meghoztuk a döntést közösségi szinten, és a megjelölésrôl és nyomonkövethetôségrôl szóló szabályozás napvilágot látott, biztosítani kell a nem GMO kultúrák védelmét, és tisztázni az esetleges szennyezôdések esetében a felelôsségi kérdéseket. Sokan aggodalommal figyelik bizonyos mezôgazdasági technikák alkalmazását. Mi errôl a véleménye? Egy elôzmény nélküli modernizációs folyamat részesei vagyunk. Ezeknek a technikáknak köszönhetô, hogy elôkelô helyet foglalunk el a világ mezôgazdaságban, és jelentôs erôkkel rendelkezünk a termelésben és az élelmiszeriparban is. Azonban igaz az is, hogy számos mezôgazdasági technika rendkívül káros hatással van a környezetre. Ezt a kérdést mindenképpen meg kell oldanunk. A KAP reformmal kapcsolatban a kormány nem csalódott, miután engedett a Bizottsággal szemben? Nem gondolom, hogy a kormány engedett volna. Lényegében elértük azt, amit fontosnak tartottunk. Fontos a támogatások minimális szintje mellett fenntartani a kapcsolatot a támogatások és a termelési kötelezettségek között. De még alapvetôbb volt a francianémet egyetértés alapján létrejött, a 2013-ig terjedô idôszakra vonatkozó mezôgazdasági kiadásokról szóló megállapodás, melyet a brüsszeli Tanács 2002 októberében fogadott el. Enélkül a költségvetési egyezmény nélkül 2006-tól az egész rendszer vitathatóvá válna. Létezik egyáltalán európai agrármodell? Meggyôzôdésem, hogy létezik a mezôgazdasági politika európai koncepciója, amely teljesen legitim. Véleményem szerint a támogatások által lehetôség van a szabályozásra. A legfontosabb szempont az, hogy a termelôk meg tudjanak élni a jövedelmükbôl. Ebbôl nem engedhetünk! Lehetséges lenne az országok önellátáshoz való jogát elismerni? Ez jó kérdés! Jobban számításba kellene venni a mezôgazdaság sajátosságait a nemzetközi kereskedelemben. A mezôgazdasági piac ugyanis nem úgy mûködik, mint a többi piac. A mezôgazdaság elsôsorban a lakosság élelmiszerrel való ellátását szolgálja. A WTO elveit megkülönböztetten kellene alkalmazni mezô évfolyam 5 6. szám 17

20 Kitekintés gazdasági kérdésekben. A fejlôdést pedig minden lehetséges eszközzel elô kell segíteni, figyelembe véve az ágazat sajátosságait. Elsôdleges feladat ennek során, hogy a termelôk számára lehetôvé tegyük a megélhetést. A támogatások mai szintje nagyon alacsony. Többen a támogatási rendszer kapcsán a mezôgazdasági termelôket teszik felelôssé a fejlôdô országok lakosainak éhezése miatt. Kerülnünk kell az ilyen bántó kijelentéseket. A mezôgazdasági termelôk hivatásuknak tekintik a lakosság élelmiszerrel való ellátását. Ezért tiszteletet érdemelnek. Nem áll szándékukban senkit sem éheztetni. A vita egyébként a támogatási rendszerrôl szól. Az elmúlt 10 évben 90%-al csökkentek a támogatások, de lehet, hogy még ennél is messzebbre kell mennünk. Mindenesetre fokozatosan kell eljárnunk, hogy elkerüljük azt a nemkívánatos helyzetet, hogy az importôr országok egyik napról a másikra ne tudják ellátni a lakosságukat. Az árak csökkentése nyomán az európai piac megnyitása a fejlôdô országok termékei elôtt nem csupán egy ábránd? Az Európai Unió a fejlôdô országok termékeinek elsô számú importôre a világon. Az árproblémák a legtöbb termék esetében (pl. cukor) az egyes országok közötti konkurrenciából adódnak, miután ezek az országok eltérô fejlettségi színvonalon vannak. Ezt figyelembe kell venni az egyes országokkal kötött megállapodások során. A 25 tagú Európában hogyan fogják kezelni a mezôgazdasági kérdéseket? Mi a KAP-ot már most is 25 tagra alkalmazzuk. Az új tagállamok képviselôi több hónapja részt vesznek a tanácskozásokon megfigyelôként. Véleményem szerint ez többékevésbé jól mûködik. A közös kereskedelmi szervezeteket tovább kell majd fejleszteni. Mi lesz a jövôbeli európai alkotmánnyal? A mezôgazdaságra vonatkozó költségvetési kérdések terén az Európa Parlament hatáskörének megerôsödése a mezôgazdasági Miniszterek Tanácsával szemben kockázatos lehet, ha nem biztosítjuk a KAP minimális stabilitását. Az Európa Tanács mezôgazdasági kiadásokról szóló évi határozata elégséges hatáskört biztosít a mezôgazdasági politika stabilitása és folytonosságának fenntartása számára. Melyek azok a területek, ahol Franciaországnak beleszólása van? Mezôgazdaságunk fontos változásoknak néz elébe. A 2013-ig terjedô idôszakot jól ki kell használnunk. Már kidolgozás alatt van egy modernizációs terv. Ezenkívûl intézkedéseket fogunk tenni, hogy a WTO-val szemben megvédjük a közösségi belsô piacot. A jövôben a termelôk elôreláthatólag még inkább ki lesznek téve az áringadozásnak. A mezôgazdasági vállalkozásoknak olyan jogi és pénzügyi környezetre van szükségük, amely jobban alkalmazkodik a konkurrencia feltételeihez. Felül kell vizsgálni azt is, hogyan lehet a mezôgazdasági jövedelmekre nehezedô terheket csökkenteni. Ezentúl a mezôgazdaságnak lépéseket kell tennie a környezetvédelem érdekében is, ezért támogatnunk kell olyan termékek fejlesztésében, mint a bioüzemanyagok. Ugyanakkor a szakmának még elkötelezettebben kell küzdenie a szennyezés minden formája ellen. Mi a véleménye a nagykereskedelmi láncokra vonatkozó törvényi szabályozásról? Tény, hogy a nagykereskedelmi láncok nagyon erôs nyomást gyakorolnak az árakra. Törvényi szabályozás már létezik, ezt elôször felül kell vizsgálni, hogy megfelelôen alkalmazzák-e. Nem engedhetô meg az állandó konfliktusok fenntartása a termelô és az elosztó szervezetek között. A versenyképességre vagy a környezetvédelemre helyezi a nagyobb hangsúlyt a mezôgazdaságban? A termelôknek elsôsorban az élelmiszerek elôállítása a feladatuk, de ennek természetesen mindig együtt kell járnia a természet védelmével. Ennek ellenére nem hiszem, hogy megfelelô mértékben magukra tudnák vállalni a termelôk ezt a feladatot, ha az alaptevékenységbôl nem tudnak megélni. Véleményem szerint gazdaságilag erôs, ugyanakkor a környezetvédelmet szem elôtt tartó mezôgazdaságra van szükség. Mit gondol, a termelôi foglalkozásnak van egyáltalán jövôje? A válaszom vitathatatlanul igen. Ennek a mesterségnek megvannak a korlátai, de elégtételt is ad mûvelôjének. A jövô mesterségének is tekinthetjük azon egyszerû oknál fogva, hogy mindig szükség lesz arra, hogy együnk és ehhez termelnünk kell. Ez valójában nehéz mesterség, amibôl ritkán lehet meggazdagodni. De van-e még más ehhez hasonló foglalkozás, ahol az embernek ekkora szabadsága és felelôssége van a természetközeli élet során, ugyanakkor ilyen nemes célt szolgál, mint az emberek élelmezése? Fordította: Papp Mónika Forrás: La France agricole, február AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

A Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) védjegyprogram eredményei és fejlesztési irányai

A Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) védjegyprogram eredményei és fejlesztési irányai A Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) védjegyprogram eredményei és fejlesztési irányai Pallóné Dr. Kisérdi Imola osztályvezető HÍR BB elnök FM Eredetvédelmi Főosztály OMÉK - HÍR Gála 2015. szeptember 24. Védjegyek

Részletesebben

A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy program a földrajzi árujelzők előiskolája

A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy program a földrajzi árujelzők előiskolája A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy program a földrajzi árujelzők előiskolája PALLÓNÉ DR. KISÉRDI IMOLA osztályvezető, a HÍR BB elnöke FM Eredetvédelmi Főosztály EREDETVÉDELMI FÓRUM 2016. november

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

A nemzeti minőségrendszerek jelentősége a Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy példáján

A nemzeti minőségrendszerek jelentősége a Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy példáján A nemzeti minőségrendszerek jelentősége a Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy példáján PALLÓNÉ DR. KISÉRDI IMOLA osztályvezető, a HÍR BB elnöke FM Eredetvédelmi Főosztály Szakmai Fórum 2016. szeptember

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika alkalmazása Magyarországon

A Közös Agrárpolitika alkalmazása Magyarországon A Közös Agrárpolitika alkalmazása Magyarországon KAP támogatások csoportosítása a két pillér mentén -6, EU-15 Piac politika klasszikus piaci támogatások (%) közvetlen támogatások (7%!!!) Vidékfejlesztés

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3 / 2015. (I. 13.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015.

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Tejpiac Támogatási rendszer Beruházások Integráció GMO kérdés Marketing alap Kiskereskedelem EKÁER/FELIR

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mi az Agrár-környezetgazdálkodási Program? Nemzeti Vidékfejlesztési Terv részeként az EU közös agrárpolitikáját képviseli A támogatási

Részletesebben

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban.

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. Pest megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

Részletesebben

A dohány támogatása az új ciklusban

A dohány támogatása az új ciklusban A dohány támogatása az új ciklusban Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Ófehértó, 2015. szeptember 10. Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások

Részletesebben

Közvetlen Támogatások Egységes Kérelem

Közvetlen Támogatások Egységes Kérelem Közvetlen Támogatások Egységes Kérelem 2015 Egységes Kérelem felületén beadandó kérelmek 37 jogcím kerül megjelenítésre az 2015. évi EK felületen 1. Közvetlen Támogatások: Alap támogatás (SAPS), Zöldítés,

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05.

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05. Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés Kecskemét, 2015.02.05. Az agrár- és vidékfejlesztés új rendszere Magyarországon Közös Agrárpolitika I. pillér közvetlen támogatások (uniós

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

Bioélelmiszerek. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Bioélelmiszerek. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Bioélelmiszerek Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Biotermék A valódi biotermék ellenőrzött körülmények között termelt, semmilyen műtrágyát és szintetikus, toxikus anyagot nem tartalmaz. A tápanyag-utánpótlás

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Laszlovszky Gábor főosztályvezető Előzmények 1990- BSE Reformok az Európai Unió élelmiszer politikájában egyik alappillér a

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető

Részletesebben

I. A dohány szerkezetátalakítási program évi kötelezettségeinek teljesítéséről szóló nyilatkozat benyújtására kötelezettek

I. A dohány szerkezetátalakítási program évi kötelezettségeinek teljesítéséről szóló nyilatkozat benyújtására kötelezettek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2016. (2016.01.25.) számú KÖZLEMÉNYE A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programmal összefüggésben igényelhető mezőgazdasági és általános csekély összegű

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő támogatása Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium AGRYA KONFERENCIA 2015. február 27. - Budapest Az EU 7 éves pénzügyi

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Az ágazati marketing lehetőségei

Az ágazati marketing lehetőségei ÉLELMISZERIPARI KÖRKÉP 2016 MALOM- ÉS SÜTŐIPAR Végváriné Henter Lilla Az AMC bemutatása 2016. június 15-től a 1259/2016. (VI. 6.) kormányhatározattal létrehozott Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. önálló

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

I. A támogatás jogszabályi alapja

I. A támogatás jogszabályi alapja A Magyar Államkincstár 20/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet szerinti

Részletesebben

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről 1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről I. A tejkvóta igénylésének alapja A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása Pályázat kódja VP6-6.2.1-16 Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás -

Részletesebben

Az eredetvédelem szerepe és jelentősége. TERRA MADRE 2014. december 9. Kókai Kunné Dr. Szabó Ágnes

Az eredetvédelem szerepe és jelentősége. TERRA MADRE 2014. december 9. Kókai Kunné Dr. Szabó Ágnes Az eredetvédelem szerepe és jelentősége TERRA MADRE 2014. december 9. Kókai Kunné Dr. Szabó Ágnes TERRA MADRE Slow Food (komótos étkezés) (1986) Biológiai Sokféleség Egyezmény A tagállamok nemzeti jogalkotásukban

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 216/2014. (XII. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 216/2014. (XII. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 216/2014. (XII. 17.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetéséhez és promóciójához igénybe vehető

Részletesebben

2010. Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás 2010.09.20.

2010. Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás 2010.09.20. 2010. Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás 2010.09.20. Kedves Ügyfelünk! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

Az eredetvédelem aktuális kérdései

Az eredetvédelem aktuális kérdései Az eredetvédelem aktuális kérdései XVI. Szőlészeti, Borászati és Bormarketing Konferencia Lakitelek 2015. január 28. Kókai-Kunné Dr. Szabó Ágnes A bor és a szellemi tulajdonvédelem Szabadalom Növényfajta-oltalom

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP2-4.1.1.3-16 számú pályázatról A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak: 1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben

Részletesebben

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei Az Üzletszabályzat 2011. február 3-i módosításának részletei Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Magyar Államkincstár 21/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

Magyar Államkincstár 21/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE Magyar Államkincstár 21/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII.

Részletesebben

A Magyar Államkincstár 5/2017. (II. 14.) számú KÖZLEMÉNYE

A Magyar Államkincstár 5/2017. (II. 14.) számú KÖZLEMÉNYE A Magyar Államkincstár 5/2017. (II. 14.) számú KÖZLEMÉNYE a méhészeti járművekre 2017. évben igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról I. A támogatás jogszabályi alapja A méhészeti járművekre

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: TARTALOMJEGYZÉK JOGI AKTUSOK ÉS

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 198. szám 81705 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 80/2016. (XII. 13.) FM rendelete az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

Hagyományok-Ízek-Régiók Program

Hagyományok-Ízek-Régiók Program Hagyományok-Ízek-Régiók Program Jankuné Dr. Kürthy Gyöngyi Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály Osztályvezető www.aki.gov.hu Terra Madre, a Hagyományos Élelmiszerek Napja

Részletesebben

1. melléklet a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelethez

1. melléklet a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelethez 845 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 7. szám. melléklet a 6/. (XII..) VM rendelethez Nagyértékű gépbeszerzések értékelése a. () bekezdés a) pontja esetén A B C D. Értékelési szempont megnevezése Értékelés/Ellenőrzés

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

Vidékfejlesztési Minisztérium

Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági termékek (EU) belső piacon és harmadik országokban történő megismertetése és promóciója Pályázók köre: Szakmai és szakmaközi szervezetek PR tevékenység, promóció

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/007. ( ) FVM rendelete Tervezet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 167/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 167/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 167/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE a 118/2013. (XII.16.) VM rendelet alapján az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és tagszervezetei által igénybe vehető egyes

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2013. évi különleges támogatás igénybevételének feltételeiről

Részletesebben

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2005. július 20.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉS ÉLELMISZEREK MINŐSÉGRENDSZEREI: Az eredetvédelem és a Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy jelentősége

A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉS ÉLELMISZEREK MINŐSÉGRENDSZEREI: Az eredetvédelem és a Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy jelentősége A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉS ÉLELMISZEREK MINŐSÉGRENDSZEREI: Az eredetvédelem és a Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy jelentősége PALLLÓNÉ DR. KISÉRDI IMOLA osztályvezető FM Eredetvédelmi Főosztály SZEGED

Részletesebben

Az agrárágazat előtt megnyíló pályázati lehetőségek

Az agrárágazat előtt megnyíló pályázati lehetőségek Az agrárágazat előtt megnyíló pályázati lehetőségek Dr. Mezei Dávid agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár Miniszterelnökség 2016. május 27. Pápa Az agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 1 A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

Tejpiaci támogatások, a rendkívüli támogatások felhasználása

Tejpiaci támogatások, a rendkívüli támogatások felhasználása Tejpiaci támogatások, a rendkívüli támogatások felhasználása Sárecz László Agrárpiaci Főosztály Földművelésügyi Minisztérium Budapest, NAK konferencia 2017. Április 10. A tejpiac helyzete A tejpiac stabil,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA 2014-2020 UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen folyamatokat

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban Budapest, 24. szeptember hó A Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége Elnökségének 24. szeptember 17-i határozata: Az EU Bizottság

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

A zöldség-gyümölcs piac szabályozása

A zöldség-gyümölcs piac szabályozása A zöldség-gyümölcs piac szabályozása (A TÉSZ-ekkel foglalkozó részek Ledóné Darázsi Hajnalka, Ledó Ferenc és Fodor Zoltán előadásai alapján készültek) Az EU-s zöldség-gyümölcs piacszabályozás főbb részelemei

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika költségvetése

A Közös Agrárpolitika költségvetése A Közös Agrárpolitika költségvetése A 2014-2020 közötti költségvetési időszakban a KAP költségvetése 11%-kal kevesebb mint 2007-2013-ban De a magyar gazdák és a magyar vidék támogatásai 2014-2020 között

Részletesebben

nem minősülök nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény is),

nem minősülök nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény is), Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2015. IV. negyedévétől a támogatás-igényléséhez Benyújtás helye: az MVH - igénylő

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.11. C(2015) 3035 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI

Részletesebben

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához Segédlet a kezesség kategóriájának megállapításához Jelen Segédlet célja, hogy segítséget nyújtson a kezesség kategóriájának kiválasztásában. A kezesség alapvetően az ügylet cél szerinti tevékenységi köre

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

DAN konferencia az ésszerű mezőgazdaság érdekében 2013 április 24., szerda 14:18

DAN konferencia az ésszerű mezőgazdaság érdekében 2013 április 24., szerda 14:18 A pétfürdői Nitrogénművek Zrt. és az Európai Műtrágyagyártók Szövetsége (Fertilizers Europe) a környezetkímélő és produktív mezőgazdaság érdekében DAN-konferenciát szervezett Budapesten, ahol szakmai szempontok

Részletesebben

Az ökológiai mezőgazdaság hazai kutatás-fejlesztése, mint ágazatfejlesztési súlypont Dr. Drexler Dóra

Az ökológiai mezőgazdaság hazai kutatás-fejlesztése, mint ágazatfejlesztési súlypont Dr. Drexler Dóra Az ökológiai mezőgazdaság hazai kutatás-fejlesztése, mint ágazatfejlesztési súlypont Dr. Drexler Dóra Párbeszéd a hazai ökogazdálkodás fejlesztéséért Lakitelek, 2013. február 17. 160000 Az ellenőrzött

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-16 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának új elektronikus hatósági szolgáltatásai

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának új elektronikus hatósági szolgáltatásai A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának új elektronikus hatósági szolgáltatásai Dr. Tószegi Zsuzsanna, elnöki főtanácsadó, EKOP szakmai projektvezető Barna Tamás, főosztályvezető-helyettes, IT fejlesztési

Részletesebben

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Martonvásár, 2012. szeptember 25. Az agrár- és élelmiszergazdaságstratégiai

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek és kialakulásuk Feladatkörük Érdekviszonyaik Szerves fejlődés Európai

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása

Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása Pályázat kódja VP2-4.1.3.5-16 Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás 40 70% Pályázók köre Területi szűkítés 18,08 milliárd Ft Egyéni beruházás

Részletesebben