Testamentaria ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Testamentaria (1738 1844)"

Átírás

1 Testamentaria ( ) A fond a veszprémi egyházmegye papságának hagyatéki ügyeit tárgyaló iratokat tartalmazza 1738-tól 1844-ig. Elsősorban a haláleseteket hírül adó, valamint a végrendeleteket jóváhagyó iratok nyertek benne elhelyezést. Nagy számban található ezenkívül a fondban az elhunyt egyházi személyek rokonai által írt kérvények. A levelek címzettje, illetve a fogalmazványok készítője minden esetben az aktuális püspök, illetve helynök voltak. Fasciculus 1. ([1738] ) No Könczöl Julianna kéri apósa, Kádáthai János végrendeletének felülvizsgálatát I/1. Ragusovich Mária kéri férje, Stulhoffer Simon végrendeletének felülvizsgálatát I/2 A néhai vörösvári plébános javainak leltára III. 24. I/3 Báró Sennyey Antal panaszlevele Bessenyey N. Kissennye, I/4 VII. 30. A Magyar Kamara levele a veszprémi és sümegi püspöki javak Pozsony, IV. 30. I/5 Kladli / Klandli Márton és rokonai Padányi Bíró Mártonhoz fivérük szóbeli végrendelkezése I/6 Somogy megye vizsgálata a Gyurkovics Ilona és Schot József által Hrencsevics Mihály néhai somogyvári plébánostól kölcsönvett II. 17. I/7 forintról Szekeres István végrendelete tartott vizsgálat jegyzőkönyve Seregélyes, I/8 8 f Henyei Albert és Pál levele Henyei József, néhai hahóti plébános I/9 hagyatéka XII. 12. Henyei József, néhai hahóti plébános hagyatékáról való elszámolás I/10 Barbarics Györgyné Pap Éva levele Padányi Bíró Mártonnak Barbarics Mihály, néhai taszári plébános hagyatéka I/11 Drávecz József levele Gyömörei Ferenc, néhai csákvári plébános hagyatéka Vál, 1754, III. 8. I/12 Bodor Mihály levele Padányi Bíró Mártonhoz Vincze György, néhai lázi plébános hagyatéka Nagynyúl, III. 9. I/13 Márkus Mihály zsámbéki plébános levele néhai Bogdanovics József plébános hagyatéka Zsámbék, III. 10. I/14 Molnár Kata vallomása Csébi István, néhai nyírádi plébános hagyatéka Sümeg, VI. 5. I/15 Szabó Csebi János levele Csébi István, néhai nyírádi plébános hagyatéka Sümeg, VI. 29. I/16 Hrabovszky Antal levele Padányi Bíró Mártonhoz Simontornya, XI. 23. I/17 Sztupiczky János levele a néhai csabai plébános hagyatéka Pest, XI. 26. I/18 Sztupiczky János fiskális levele a néhai csabai plébános hagyatéka Pest, XI. 27. I/19 1

2 Márkus Mihály zsámbéki plébános levele Horváth Pál fehérvári espereshez Buda, XII. 10. I/20 Borsóthy Péter veszprémi kanonok levele Cher Imre, néhai kálózi plébános hagyatéka, számadással Mezőkomárom, IV. 26. I/21 Bedő György nemesapáti plébános híradása Erdős György, merenyei plébános haláláról Nemesapáti, XII. 17. I/22 Horváth Pál, bicskei plébános híradása Dubniczai József, ráckeresztúri plébános haláláról Bicske, XI. 12. I/23 Tóth Istvánnak, Széchényi Antal jószágigazgatójának híradása Spear György, néhai somogyvári plébános haláláról Marcali, I. 26. I/24 Blasovics Miklós, néhai zalakoppányi plébános javainak leltára Sümeg, III. 2. I/25 A veszprémi káptalan levele néhai Szent-Imrei Ferenc kanonok I/26 hagyatékáról és Kozorics Ferenc kanonok számadásáról V. 14. Márkus Mihály, zsámbéki plébános híradása Schocker Henrik, néhai budakeszi plébános haláláról Zsámbék, V. 21. I/27 Csébi István, néhai nyírádi plébános javainak leltára VI. 9. I/28 Kis Menyhért tanúsítványa a Baranyai Sándor, néhai szegvári plébánosnak megőrzésre átadott iratainak visszaszolgáltatásáról Szegvár, XI. 14. I/29 Drávecz József híradása Borsóthy Péter, néhai mezőkomáromi I/30 plébános haláláról XII. 14. Horváth János, néhai karádi plébános és kaposvári esperes javainak leltára VII.17. I/31 6 f Berderics István, nagyvázsonyi plébános híradása Szegfű József, néhai halimbai plébános haláláról Halimba, III. 31. I/32 Gárdony Judit levele Padányi Bíró Mártonnak Szegfű József, néhai halimbai plébános hagyatéka IV. I/33 Berderics István nagyvázsonyi plébános levele Szegfű József, néhai halimbai plébános hagyatékának Nagyvázsony, V. 17. I/34 Balassa István híradása Phanenhoch József, néhai tárnoki plébános haláláról Csákvár, IX. 16. I/35 Schönpflug Ferenc, zsámbéki plébános híradása Perl Mihály, néhai Budakeszi, I/36 budakeszi plébános haláláról III. 12. Kanicsár Anna levele fivérének, néhai Kanicsár Pálnak a hagyatéka tárgyában Marcali, IV. 4. I/37 Kanicsár József levele néhai Kanicsár Pál hagyatéka tárgyában Pest (?), V. 1. I/38 Érsek Ferenc, néhai nemesapáti plébános hagyatéka keletkezett iratok II. 8. III. 5. I/39 Kustán László tanúsítványa Érsek Ferenc szőlejéről Nemes István tanúsítványa Érsek Ferenc szőlejéről Páhy Pál levele Érsek Ferenc hagyatékáról Szuppony Ferenc, felsőörsi káplán híradása Talián János haláláról III. 6. I/40 Kivonat Zala megye közgyűlésének jegyzőkönyvéből VI. 26. I/41 Szabó István, néhai peremartoni plébános hagyatéka keletkezett iratok Tanúmeghallgatás a néhai plébános javainak sértetlenségéről III. I/42 10 f 2

3 Összeírás a Szabó István által kapott atyai és anyai javakról Szarvas Katalin kérvénye a hagyaték tárgyában Szabó Pál, Ferenc, József, Éva, Rebeka és Katalin (testvérek) kérvénye a hagyaték tárgyában Szabó Éva kérvénye a hagyaték tárgyában Réti Anna hagyatéki keletkezett iratok (Fok, Kiliti) Réti Anna / Rozália végrendelete (1776. IV. 19.) (2) Kovács Márton levele Réti Rozália hagyatékának Perleírás Kovács Márton kihallgatási jegyzőkönyve (1776. V. 6.) Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Réti Rozália végrendelkezésének (1776. IX. 9.) Katona Imre foki plébános jelentése a vizsgálatról (1776. IX. 17.) Tanúkihallgatási jegyzőkönyv (1777. VII. 30.) Kovács Márton folyamodványa Kovács Márton részéről összeállított kérdőpontok A kiliti plébános levele a foki nótáriusnak Majer György, néhai bogdáni plébános hagyatékával kapcsolatos iratok Nyugták (11) Köszögi Imre, bogdáni plébános levelei a hagyaték (2) Hersich János levele a hagyaték Németh Ferenc nyugtája Berderics István, nagyvázsonyi plébános részére IV VII VI XII. 1. I/43 20 f I/44 15 f IX. 28. I/45 Néhai Csík Györgyöt illető iratok leltára II. 7. I/46 Krug János, néhai higedkúti plébános hagyatéka keletkezett II. 13. iratok VIII. 24. Krug János adósainak jegyzéke (Hidegkút, Városlőd, Nadap, Szentkirályszabadja, Tótvázsony községekből) Sárvári Ferenc híradása Krug János haláláról és temetésének költségeiről Krug János szőlejében található ingóságok leltára Krug Lajos kérvénye fia, Krug János hagyatékának az Gróf Csáky János levele Krug János hagyatékának az Gróf Fekete György levele Krug János hagyatékának Feljegyzés Krug János, néhai hidegkúti plébánosról Krug János hagyatéka a veszprémi egyházmegye által a fehérvárinak küldött levél másolata Nagy Ignác, fehérvári püspök levele Krug János, néhai hidegkúti plébános hagyatéka (2: eredeti + korabeli másolat) Néhai Krug János hidegkúti adósainak jegyzéke Kimutatás néhai Krug János adósainak visszafizetéseiről Batthyány József bíboros levele Krug János hagyatéka Schreiberer Katalin kérvénye a Krug János, néhai hidegkúti plébánostól kölcsönvett 60 forint elengedése tárgyában Krug Lajos elismervénye a fia után neki jutott javakról Krug Mihály és Fülöp elismervénye Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Krug János adósainak jegyzéke Krug János adósainak jegyzéke Feljegyzés Krug János adósairól és kifizetéseikről Krug János adósainak jegyzéke Vizsgálati jelentés a megholt egyháziak utáni öröklésről Borsfai Ferenc néhai iharosi plébánossal kapcsolatos iratok Nyugták (7) Drávecz József levele néhai Borsfai Ferenc hagyatékának Kocsy Imre tapsonyi plébános levele Borsfai Ferenc hagyatéka X X V. 31. I/47 3 I/48 I/49 9 f 3

4 Somogyi Lipót levele Csík György hagyatéka Győr, XI. 15. I/50 Ladislajdes Sámuel, devecseri plébános levele Csík György hagyatéka Devecser, XI. 27. I/51 Komáromy Márton levele a Jakusics András, zalai alispán megbízásából lefolytatott vizsgálatról Zalaegerszeg, XI. 26. I/52 Jakusics András, zalai alispán levele a csatári és hahóti plébániákon tartott vizsgálat Zalaegerszeg, XI. 27. I/53 Vizsgálati jelentés a felsőörsi prépostság birtokait illetően I/54 XII. 4. Kocsy Imre híradása Kovács István, néhai vörsi plébános haláláról Vörs, II. 12. I/55 Méhes Pál, szántói káplán kérelme Zivalics Pál adóssága Szántó, III. 11. I/56 Jankovics István, keszthelyi plébános levele elhalt káplánjának [Kovács József] hagyatéka Keszthely, IV. 7. I/57 Poroka Ferencné Kovács Marinka kérvénye Kovács József, néhai keszthelyi káplán hagyatéka I/58 Grubanovics Zsigmond levele Bárdosi Antal előállítása Székesfehérvár, IV. 19. I/59 Selek János veszprémi polgár végrendeletének másolata I/60 VI. 17. Néhai Légrádi István hagyatékával kapcsolatos iratok Bolla Imre, bödögei katona elszámolása Berke Péter légrádi plébános és Gallyuff (?) József levelezése (4) VIII X. 24. I/61 7 f Sárkány János, kiskomáromi plébános híradása Papp György, néhai szombathelyi plébános haláláról Kiskomárom, X. 10. I/62 Kovács István, néhai vörsi plébános mostohaanyjának kérvénye nevezett hagyatéka ; felsorolva az általa adott jószág Vörs, XI. 6. I/63 Mayer Ádám, kislődi plébános híradása Farkas Sámuel kislődi pap haláláról Kislőd, I. 13. I/64 Dervarics György, nyírádi plébános levele Rogán Mihály, néhai petendi plébános hagyatékának Nyírád, V. 17. I/65 Reindl József, petendi plébános híradása Bartakovics Pál, néhai dörögdi plébános haláláról Petend, V. 27. I/66 Bartakovics József fehérvári olvasókanonok levele fivére, Székesfehérvár, I/67 Bartakovics Pál, néhai dörögdi plébános hagyatéka Bíró Pál, néhai volt csurgói plébános hagyatékával kapcsolatos iratok Bíró Pál javainak leltára Nagy János csurgói plébános levele Bíró Pál haláláról Kimutatás Sygher Istvánnak Bíró Pál temetésével kapcsolatos költségeiről Kimutatás Sygher István és neje, Vesey Erzsébet költségeiről Költségkimutatás Feljegyzés Bíró Pál hagyatékának Siger István általi lefoglalásáról Grossinger Ignác, szuloki plébános híradása László Mátyás, néhai VI IV VI. 7. I/68 9 f Szulok, X. I/69 csokonyai plébános haláláról 20. Kristál János igali plébános híradása Lukinics János, néhai taszári plébánosról Igal, I. 7. I/70 Nagy János, csurgói plébános híradása Spek János, néhai taranyi plébános haláláról III. 19. I/71 Grossinger Ignác, szuloki plébános híradása Speck János, néhai IV. 12. I/72 4

5 taranyi plébános haláláról Jankovics István, keszthelyi plébános levele néhai Bajházy László Demkovics Ferenc szentgyörgyvári plébános levele egy hagyaték Páhy Pál, hahóti plébános híradása Szelestey György, néhai kapornaki plébános haláláról Péntek János, gyömörei lakos kérvénye Péntek István, néhai vámosi plébános hagyatéka Varga Éva kérvénye fiának, Balla Jánosnak, néhai Dravecz József fogadott fiának az érdekében, Dravecz József kanonok hagyatéka tárgyában (2) Sümegi Nagy Ferenc (Kocsi Éva férje) kérvénye Kocsi Imre, néhai tapsonyi plébános hagyatéka Kuthy Ferenc, taszári plébános és Doszdroszky Mátyás, aradi jegyző levelezése Doszdroszky Antal hagyatéka (2) Halbax János esperes jelentése Horváth Mihály, néhai szentbalázsi plébános végrendeletének Horváth Mihály, néhai szentbalázsi plébános hagyatékának leltára Keszthely, I/73 VIII. 2. Szentgyörgyvár, I/ VIII. 9. Hahót, I/75 XII I/ I/ I/ I. 20. III. I/ Szentbalázs, I/ V. 2. Szentbalázs, I/ V f Nagyvázsony, I/ XII f I/83 Jankó Ádám, csicsói plébános híradása Dancs György, néhai nagyvázsonyi plébános haláláról Péntek Mihály, nagyvázsonyi szabómester Dancs György, néhai nagyvázsonyi plébános részére évben tett szolgálatainak jegyzéke Lukinics József, néhai taszári plébános hagyatékának leltára I/84 Biritz József, pápai plébános levele protestánsok Pápa, I. 5. I/85 Balogh Elek, nagyvázsonyi káplán tanúsága Dancs György, néhai nagyvázsonyi plébános szakácsnőjéről, Marianna Ganserinről II. 19. I/86 Kalló András, gellei plébános híradása Kristál János, néhai igali plébános haláláról III. 9. I/87 Biritz József, néhai pápai plébános könyveinek jegyzéke III. 14. I/88 Mittis János, nagyvázsonyi káplánnak Dancs György, néhai nagyvázsonyi plébános hagyatéka írt levelei (4) IV. 18. VI. 11/13 I/89 7 f Horváth Ádám, néhai nemesvitai plébános könyveinek leltára VI. 2. I/90 Gyéri János, szentgróti plébános levele Jankovics István, néhai keszthelyi plébános és hahóti apát hagyatéka Szentgrót, IX. 4. I/91 Holecz István, néhai vásárhelyi plébános hagyatékával kapcsolatos iratok Holecz István hagyatékának leltára Holecz István könyveinek leltára Holecz István készpénzének leltára Azon személyek felsorolása, akik Holecz Istvánnak dolgoztak Ladislajdes Sámuel, devecseri lelkész levelei Holecz István hagyatéka (2) Feljegyzés Holecz Istvánról Lányi József levele Holecz István hagyatékának az Horváth János kéri Holecz István hagyatékának leltárát a kamara részére IX VIII. 2. I/92 1 5

6 Gyéri János, szentgróti plébános levele Jankovics Borbála, gyimóti lakos fivére, Jankovics István, néhai keszhelyi plébános utáni öröklése tárgyában Borsos István, szobi plébános híradása Kocsi Imre, néhai tapsonyi plébános haláláról Szentgrót, X. 18. Tapsony, XI. 23. I/94 Pápa város tanácsának levele Biritz József hagyatéka Pápa, I. 8. I/95 Tarnóczy József híradása Fejér János, néhai merenyei plébános haláláról Merenye, IV. 20. I/96 Németh János levele Glozer N. (?) hagyatéki leltára Buda, IX. 4. I/97 Gróf Balassa Ferenc levele az elhunyt plébánosok hagyatékainak Zágráb, I. 23. I/98 Voday János örököseinek, Voday Henriknek, Boldizsárnak, I/99 Ferencnek és Mariannának a pere márkói Amraju Mihály ellen IV. 29. Mavrasits Péter, néhai légrádi plébános hagyatékának leltára Légrád, V. I/ f Vasasy József, szentbalázsi plébános híradása Nagy János, néhai hahóti plébános haláláról I/101 A kővágóőrsi egyházközséghez kapcsolódó iratok I. 3. II. I/102 A kővágóőrsi egyházközség vizsgálatot kér Udvay József, néhai plébános 9. (mellékletek: 100 f számadásai felől (1787. I. 3.) ) A kővágóőrsi templom felépítésének támogatói és a kiadások Feljegyzés a templomépítésről Bajzáth József püspök levele (1787. I. 6.) Stoz Pál, kővágóőrsi lakos levele a néhai plébános (1787. II. 2.) (+ boríték) Jelentés a néhai kővágóőrsi vizsgálatról (1787. II. 9.) Mellékletek: Az egyházközség évi számadása Az egyház kiadásai Számadás az Az évi bevételek és kiadások havi összesítése Szegedy György javairól készített számadás Szegedy György kiadásai A szőlők évi kiadásai A Dalicska dűlőben lévő szőlőhegy számadása Feljegyzések a kiadásokról (7) Az egyházközség pótlásai a számadásokhoz Nyugták (11) Móger Rozália levele fivére, Móger Ádám, néhai kislődi plébános Sümeg, I/103 tartozása III. 17. Báró Splényi József levele Ágoston László, néhai kiliti plébános Pécs, V. I/104 végrendelete 16. Ladislajdes Sámuel híradása Menián Márton, néhai nagyszőlősi Devecser, I/105 plébános haláláról IX. 10. Gróf Győry Ferenc levele Menián Márton, néhai nagyszőlősi Szombathely, I/106 plébános hagyatéka IX. 23. Boronkay János levele Menián Márton, néhai nagyszőlősi plébános Pápa, X. I/107 hagyatéka 30. Korporits Antal, néhai nagygannai plébános könyveinek leltára XI. 30. I/108 Krippinger N. örököseinek kelt levelek (+ 2 boríték) I. 10. II. I/109 I/93 6

7 Reindl József, halimbai plébános levelei (2) Henyei Pál, vásárhelyi plébános levele A győri egyházmegye információkat kér Buflenz Gáspár volt jezsuita haláláról (+ boríték) Kürthy Jakab kérelme fivére, néhai Kürthy Placidus hagyatékával kapcsolatban Nagy János, csurgói plébános híradása Horváth Miklós, néhai berzencei plébános haláláról Somogyi János, Veszprém megye alispánjának a levele Korporits Antal, néhai nagygannai plébános végrendeletének Fejér Péter, néhai miháldi plébános adóslevelei Fejér Péter levele egy adósság Azok listája, akiknek néhai Fejér Péter munkabér címén tartozott Adóslevelek (Fejér Péter adósságai), nyugták (18) Noszdroviczky Jónás, Zala megye alispánjának a levele a meghalt 4. 8 f Győr, I. 15. Fajkürt, II. 26. Berzence, III. 24. Pápa, III III. 28. X. 22. I/110 I/111 I/112 I/113 I/ f plébánosok hagyatéka Zalaegerszeg, III. 29. I/115 Zala megye jegyzőjének levele a néhai szántói plébános végrendelete Zalaegerszeg, IV. 1. I/116 Gróf Győry Ferenc levele az egyháziak hagyatékáról Győr, IV. 10. I/117 Gyéri János, szentgróti plébános levele a néhai szántói plébános végrendelete Szentgrót, IV. 11. I/118 Nagy János, csurgói plébános jelentése Horváth Miklós, néhai berzencei plébános végrendeletéről és hagyatéki leltáráról IV. 17. I/119 Simon György, pápai plébános híradása Pozsár Ferenc, néhai nyárádi plébános haláláról Pápa, IV. 26. I/120 Szentgály József levele Pozsár Ferenc, néhai nyárádi plébános hagyatékának Győr, VIII. 26. I/121 Illéssy Miklós, Veszprém megye alispánjának a levele Pozsár Ferenc, Pápa, IX. I/122 néhai nyárádi plébános hagyatéka 15. Fejérváry Jakab, felcsúti adminisztrátor levele fivérének, néhai Fejérváry Lőrincnek a halálával kapcsolatban Felcsút, IX. 15. I/123 Nagy János, csurgói plébános híradása Fejér Péter, néhai miháldi plébános haláláról X. 9. I/124 Fejér Péter, néhai miháldi plébános hagyatékának leltára és temetésének költségei X. 10. I/125 7 f Fejérváry Lőrinc hagyatéki leltára Vál, X. 18. I/126 Simon György, pápai plébános levele Pozsár György, néhai nyárádi plébános hagyatéka Pápa, X. 18. I/127 Jankó Ádám, csicsói plébános híradása Martinecz Vince volt bencés, néhai egyházmegyés pap haláláról Csicsó, X. 30. I/128 Nagy János, csurgói plébános levele Fejér Péter, néhai miháldi plébános hagyatéka Miháld, XI. 4. I/129 Sebestyén Péter, nagyváradi püspöki titkár híradása Batskó vagy Patskó György haláláról Nagyvárad, I. 15. I/130 Noszdrovszky Jónás, Zala megye alispánja levele Tóth János, néhai kehidai plébános hagyatékának Zalaegerszeg, II. 10. I/131 Juranits László, néhai rezi plébános hagyatéka I/132 II

8 Boronkay János és Káldy János levele, valamint Sághy Mihály és I/133 Skerlecz Ádám levele II. 16. Gróf Győry Ferenc levelei Eőry István, néhai vaszari plébános hagyatéka (2) Győr, III. 3. I/134 Elle-Vaux Fülöp Károly, kamarai adminisztrátor levelei Binder József, néhai kéthelyi plébános halálával kapcsolatban (2) és az III. 13. IV. 3. I/135 ezekre írt válaszfeljegyzés Somogyi János, Veszprém megye alispánjának levele Korporits Antal, néhai nagygannai plébános végrendelete (+ felzet) Pápa, III. 18. I/136 Farkas László, sümegcsehi plébános híradása Bossányi Ádám, néhai zalabéri káplán haláláról Csehi, IV. 6. I/137 Kelemen Imre, a pécsi akadémia igazgatóhelyettese tudakozódik a Barabás Gellért, volt pápai pálos tanár után Pécs, IV. 10. I/138 Gróf Balassa Ferenc levele IV. 11. I/139 Márkus István és felesége nyilatkozata Fejérváry Lőrinccel I/140 kapcsolatban VI. 4. Feljegyzés hagyatéki ügyekről I/141 VI. 6. Gróf Balassa Ferenc levele VI. 15. I/142 Páhy Pál, hahóti plébános levele Szokoli Mátyás, néhai bakónaki plébános hagyatéka Hahót, II. 13. I/143 Juranits József, kaposvári lakos levele fivérének, Juranits László, néhai rezi plébános hagyatéka IV. 20. I/144 Zala megye közönségének és Forintos Gábor jegyzőnek a levelei Juranits László, néhai rezi plébános hagyatéka (2) VI. 25. IX. 20. I/145 Légmán János, néhai szegvári plébános könyveinek leltára Szegvár, IX. 18. I/146 Farkas Ferenc, nemesapáti plébános levele Páhy Pál, hahóti plébános végrendelete és Szokoli Mátyás, néhai bakónaki plébános javai Nemesapáti, IX. 19. I/147 Volonits István hagyatékának ügye Volonits Ferenc, erdélyi, szentléleki lakos levele fiától, Volonits Istvántól rámaradt örökség Levél Volonits Ferencnek való fizetésről Volonits Ferenc átvételi elismervénye 200 forintról Nyugta 2. fasciculus ( ) No Gulner Ignác, szántói plébánosnak és Hertelendi György, Zala megye alszolgabírájának levele Juranits László, néhai rezi plébános hagyatéka Fazekas Mihály, agarévi lakos kérvénye sógora, Vida János, néhai szentbenedeki plébános hagyatéka Levél Lauber Fulgentius, néhai hárságyi adminisztrátor IX II. 19. Rezi, II. 19. Agarév, III. 25. II/2 II/ IV. 4. Kelemen Mihály, taszári lakos végrendelete Taszár, II/4 melléklet: nyugták (2) (1769, 1775) IV. 22. Lányi József, királyi ügyigazgató és gróf Széchényi Ferenc levelei IV. 23. II/5 I/148 II/1 8

9 Holecz Erzsébet (H. József, néhai vásárhelyi plébános testvére) IX. 16. Mazsár András, ősküi plébános nyugtája fivére, Mazsár József, néhai holicsi plébános hagyatékának ráeső része felől IV. 27. II/6 Nagy János hahóti plébános levele egy bizonyos Gelasius pap, néhai homokkomáromi adminisztrátor hagyatéka VI. 25. II/7 Imrovics Mihály, néhai vaszari plébános hagyatéka kelt iratok VI I. 23. II/8 Tóth Ferenc, Sopron megye alszolgabírájának és Marka Ádám, röjtöki plébánosnak a tanúsítványa Imrovics János vagyoni állapotáról Imrovics János, néhai Imrovics Mihály édesapjának a kérvénye fia hagyatéka Simon György, pápai plébános levele Simon György, pápai plébános levele Kovács István, néhai pálos Pápa, VII. II/9 szerzetes hagyatékáról 19. Szentgáli József levelei Kovács István, néhai pálos szerzetes Győr, II/10 (2) VIII. 20. Kamondi Márton, kamarai ügyész nyugtája Kovács István, néhai pálos szerzetest illető iratok felől X. 3. II/11 Vilt József levelei Lakner Benedek, néhai bencés szerzetes haláláról (2), és Lakner Benedek hagyatékának értékbecslése XI III. 10. II/12 Kiss Mihály, királyi aligazgató levele Holecz István, néhai vásárhelyi Pest, XII. II/13 plébános hagyatéka 15. Simon György, pápai plébános levele Györgyi Imre, urasági írnok és Koller Klára ; Kreskó Modestus volt pálos szerzetes Pápa, I. 14. II/14 ; Visi László ; néhai Imrovits Mihály, vaszari plébános ; Szajdensvartz Ignác, csóti plébános Matthuch József, tarnóci és szilnicei plébános levele Szokoly Pál, János és Mária (Sz. Mátyás, néhai bakónaki plébános testvérei) Szilnice, II. 26. II/15 Becker Pál, ciszterci szerzetes, zirci plébános híradása Czilich Lajos, néhai csolti apát haláláról Zirc, III. 15. II/16 Vasasy József, szentbalázsi plébános híradása Nagy János, néhai hahóti plébános haláláról é. n. II/17 Nagy Pál, keszthelyi lakos kérvénye testvére, Nagy János, néhai hahóti plébános hagyatéka Keszthely, IV. 2. II/18 Farkas Ferenc és Gazdag Mihály, szabari plébános levelei Szokoly Mátyás, néhai bakónaki plébános hagyatéka (2) IV. 10. IV. 30. II/19 Farkas László, csehi plébános híradása Gáál Lajos, pálos szerzetes haláláról Csehi, V. 21. II/20 Kónya Ferenc, néhai sümegi plébános hagyatékával kapcsoatos iratok VIII IX. 12. II/21 8 f Kónya Ferenc hagyatékának leltára Kivonat Kónya Ferenc (?) végrendeletéből (végrendelete kelt: 1786) Kónya Ferenc halála után felmerült költségek és bevételek számadása (2) Nyugták (3) Feljegyzés Antal Pál, néhai pálos szerzetes hagyatéki leltárának VIII. 12. II/22 átküldéséről (2) IX. 14. Nagy Pál, keszthelyi lakos kérvénye fivére, Nagy János, néhai hahóti plébános hagyatéka Keszthely, VIII. 23. II/23 Mittis János, volt nagyvázsonyi plébánosnak és Barsmegyei XI. 26. II/24 9

10 Domokos, vászolyi plébánosnak egymás ellenében kelt levelei ( III f boríték) Demkovits Elek levele nénje, Demkovits Magdolna hagyatéka I. 31. II/25 Antal Pál, néhai pálos szerzetes hagyatéka keletkezett iratok V. 28. II/26 Nimetz Imre levelének másolata IV f Simon György, pápai plébános levelei Antal Pál, néhai pálos szerzetes hagyatéka (2) Miskolczy N., a váradi püspök prefektusának levele Demkovits Magdolna hagyatéka X. 18. II/27 Feljegyzés XII. 24. II/28 Sárkány János levele Bezeréd község Kiskovács, III. 8. II/29 Somogyi Antal, zalakoppányi plébános híradása Rátóti Pál, néhai bezerédi plébános haláláról Zalakoppány, IV. 6. II/30 Farkas László, csehi plébános híradása Sidó László, néhai zalabéri plébános haláláról Csehi, VIII. 19. II/31 Nimetz Imre híradása Karoll Fábián, volt bencés szerzetes és VIII. 10. II/32 dömölki kisegítő haláláról (2) VIII. 23. Sidó László, néhai zalabéri plébános hagyatéka keletkezett iratok IX V. 16. II/33 15 f Sidó Károly kérelmei fivére, Sidó László hagyatéka (4) Sidó László Sidó Mihálytól örökölt javainak leltára Nyugta Válasz Sidó Károlynak (2) Páhi István, csurgói plébános levele Szigethi János, néhai iharosi plébános hagyatéka Iharos, I. 13. II/34 Halbax János levele Kuthy Ferenc, néhai taszári plébános hagyatéka Taszár, II. II/ Kapitár István, tabi plébános híradása Oláh István, néhai tabi plébános haláláról Tab, III. 8. II/36 Kálóczy György, merenyei plébános végrendelete Merenye, IV. 1. II/37 Balassa Adalbert nyugtája 5 forintról, amit Kuthy Ferenc, néhai taszári plébános hagyatékából kapott IV. 14. II/38 Csekanisztin Mária, hüszögi (?) lakos kérvénye néhai Menyhárd Pál plébános végrendelete Hüszög (?), IV. 25. II/39 Feljegyzés Oláh István, néhai tabi plébános hagyatékáról V. 14. II/40 Feljegyzés Bufflenz Gáspár, volt jezsuita végrendeletéről V. 20. II/41 Gulner Ignác híradása Alló Imre, néhai sármelléki plébános haláláról Sármellék, V. 27. II/42 Levél Oláh István, néhai tabi plébános hagyatéka Buda, V. II/43 Horváth István és Lelkes Judit, tabi lakosok kérvénye Oláh István, néhai tabi plébános hagyatékának rájuk, mint cselédeire eső része Huill Mátyás, pápai lakos végrendeletének másolata (eredeti kelt: 1790) 28. Tab, V. 29. II/ VI. 18. II/45 10

11 Nimetz Imre levele Bufflenz Gáspár, volt jezsuita hagyatéka VI. 20. II/46 a kirélyi ügyésznek, és Ughy Ignác királyi ügyész válasza VII. 8. Somogyi Antal, zalakoppányi plébános levele Nagy István, néhai bezerédi plébános hagyatékának Zalakoppány, VI. 24. II/47 Oláh István, néhai tabi plébános adósainak jegyzéke VI. II/48 Feljegyzés Oláh István, néhai tabi plébános hagyatéka IX. 17. II/49 Özv. Orszeti Józsefné, andocsi lakos kérvénye sógora, Orszeti Péter, néhai márkói plébános végrendelete Andocs, X. 23. II/50 Szép István, karádi plébános híradása Rózsa József, néhai kapolcsi káplán haláláról Karád, X. 26. II/51 Halbax János esperesplébános híradása Végfalvai Gergely, néhai mernyei plébános haláláról Mernye, XI. 10. II/52 Okolicsányi Farkas tanúsítványa a fivéréről, Okolicsányi Imre Debrecen, II/53 címzetes püspökről és esztergomi kanonokról rámaradt 50 Ft adósság XII. 6. megfizetéséről Jancsy Jánosnak Részlet egy ismeretlen végrendeletből (30. és 31. pontok: a cselédekre hagyott javak) II/54 Feljegyzés Alló Ferenc és Károly fivérüknek, Alló Imre, néhai sármelléki plébános hagyatékával kapcsoaltos panasza II. 26. II/55 Katona Imre, siófoki plébános híradása Szabó Pál, néhai somogyszili plébános haláláról Fok, III. 25. II/56 Halbax János, kisbári plébános híradása Szabó Pál, néhai somogyszili plébános haláláról Szil, III.27. II/57 Bába Imre, szentegyházi számvevő levele Szabó Pál, néhai IV. 5. II/58 somogyszili plébános hagyatéka (2) Lakatos György, nyitrai lakos kérvénye sógora, Oláh István, néhai tabi plébános hagyatéka (mellékelve Nyitra város tanúsítványa) Meszlényi Nagy István nyugtája a fiától, Nagy István, néhai bezerédi plébánostól rámaradt 18 forintról Gróf Széchényi Ferenc kérvénye Fekete Mihályné, Holecz Erzsébet, nagycenki lakos érdekében fivére, Holecz István, néhai vásárhelyi plébános hagyatéka Paczai István, següsdi esperes híradása Tibolt Mihály, néhai sámsoni plébános haláláról Farkas László, csehi plébános híradása Szőnyi József, néhai csabrendeki plébános haláláról Lőkös Judit, Oláh István, néhai tabi plébános szakácsnőjének kérvénye bizonyos tartozások Szokoly Pál, János és Mária kérvénye testvérük, Szokoly Mátyás, néhai bakónaki plébános hagyatéka Szép István, karádi plébános híradása Velinger József, néhai szőlősgyöröki plébános haláláról Bellovics József, néhai feleki káplán hagyatéka keletkezett iratok A helytartótanács levelének másolata Feljegyzések a végrendelet és a leltár átvizsgálásáról Nimetz Imre levele IV. 13. Nyitra, V. 21. Zalakoppány, VI. 14. Kiscenk, VI. 23. II/59 II/60 II/61 Sámson, XII. 9. II/62 Rendek, II/63 XII II/64 é. n. II/65 Szőlősgyörök, II/ I IX. 5. II/67 X f 11

12 A szombathelyi káptalan híradása Laky István, néhai csatári apát haláláról Lakatosné Mersey Terézia, kiscelli lakos kérvénye Laky István, néhai csatári apát tartozása ; mellékelve az adóslevél (1788) Farkas Ferenc, nemesapáti plébános vizsgálati jelentése Laky István, néhai csatári apát hagyatéka (2) Nagy Károly, sümegi plébános híradása Kunits Dénes, néhai pálos szerzetes haláláról Feljegyzés Kunits Dénes, néhai pálos szerzetes végrendeletének megküldéséről A szombathelyi konzisztórium levele Laky István, néhai csatári apát Farkas András zalalövői lakossal szembeni tartozása Mellékletek: Adóslevél 300 forintról (1781) A vonatkozó részek kivonata Farkas András végrendeletéből (1782) Feljegyzés Gáál Lajos, néhai pálos szerzetes hagyatékának Szombathely, IX. 5. Szombathely, IX IX. 28. X. 12. Sümeg, IX X. 12. Szombathely, X. 13. II/68 II/69 II/70 II/71 II/72 II/ X. 28. II/74 Farkas László, sümegi esperes híradása Zsoldos László, néhai ukki káplán haláláról Ukk, XI. 5. II/75 Kapronczai József, néhai szóládi plébános hagyatékának leltára I. 18. II/76 Nagy Károly, sümegi plébános levele Gáál Lajos, néhai pálos szerzetes hagyatékának I. II/77 Horváth Márton, látrányi plébános levele Szép István, néhai karádi plébános végrendelete Karád, II. 6. II/78 Simon György, pápai plébános híradása Radlinger János, néhai nagygannai plébános haláláról Nagyganna, II. 15. II/79 Bodó János prefektus, valamint Nagy Károly sümegi plébános levelei III. 31. II/80 Gáál Lajos, néhai pálos szerzetes hagyatéka (2) IV. 16. Pöckl Ignác János, néhai szőlősgyöröki orvosdoktor végrendelete keletkezett iratok Bernaczky József, Sopron város nótáriusának levele Várallyay György, Sopron megye ügyészének levele Pöckl Ignác János végrendeletének másolata (1798) Pöckl Ignác János özvegyének keresete Feljegyzés Vály János ügyvéd feljegyzése V XI. 14. II/81 7 f Bolla Gellért Mihály, néhai szentbenedeki plébános hagyatékához kapcsolódó iratok Bolla Gellért Mihály hagyatékának leltára Mérey János, Somogy megye perceptorának levele Nyugta Árverési feljegyzések (6) Özv. Pázmándy Sándorné, Takó Erzsébet, nagytagyosi lakos végrendelete tartott vizsgálat iratai Fengler József, győri püspök levele az örökösök részére Scharlach Károly, győri püspöki helynök levelei (3) Tanúvallatási jegyzőkönyvek (2) Simon György, pápai plébános levele többek között a néhai gannai plébános, Radlinger János végrendelete Feljegyzés Gáál Lajos, néhai pálos szerzetes végrendelete V I V V. 29. Pápa, VI VI. 27. II/82 20 f II/83 1 II/84 II/85 12

13 Horváth Márton, látrányi plébános híradása Dékány Péter, néhai csehi káplán haláláról Nagy Károly, sümegi plébános levele Kunits Dénes hagyatéka Feljegyzés Kunits Dénes hagyatéka Feljegyzés Bellovits József, néhai feleki káplán végrendelete Farkas László, csehi plébános híradása Horváth László, néhai káptalanfai plébános haláláról Tóth László, röjtöki plébános híradása Kurtz József, néhai gellei káplán haláláról Ebergényi József, a pápai ispotály adminisztrátorának válaszlevele Barbara Veberin végrendelete Bolla Katalin, Bolla Gellért néhai szentbenedeki plébános testvérének folyamodványa fivére hagyatéka Szabó Mihály, nagyvázsonyi plébános levele Jankó Ádám, néhai csicsói plébános hagyatéka Jedlicska Antal, váradi püspöki vikárius levele Molnár Ferenc, néhai tenkeni (Bihar m) plébános hagyatéka (Veszprémi egyházmegyei rokonai Kálon) Szvorényi Mihály, karádi plébános levele Bán Ferdinánd és a kőrőshegyi adminisztrátorság mellékletként a karádi esperesi kerület községei részéről a franciák által elpusztított Tirolnak felajánlott segélyek jegyzéke Krutti Kandid nyugtája 9orintról Látrány, VII. 15. Sümeg, VIII VIII IX. 29. Káptalanfa, X. 10. Röjtök, XI. 14. Pápa, XI. 23. Óhíd, V. 11. Nagyvázsony, VI. 7. Nagyvárad, VIII. 19. Karád, VIII. 24. II/86 II/87 II/88 II/89 II/90 II/91 II/92 II/93 II/94 II/95 II/ VIII. 31. II/97 Páhy István, csurgói plébános híradása Mattasits Gergely, néhai babócsai plébános haláláról IX. 26. II/98 Babits András, kéthelyi plébános levele Binder József és Binder Julianna hagyatékának Kéthely, X. 16. II/99 A szombathelyi püspöki vikárius levele Hajas György, keszthelyi lakos hagyatéka Szombathely, XI. 5. II/100 Schujánszky András, győri csizmadia folyamodványa Vlaszathi Jácint, néhai kőrőshegyi adminisztrátor hagyatéka Győr, II. 9. II/101 Melléklet: Győr város igazolása Lőkös Jutka levele néhai Oláh István, tabi plébános szolgája elmaradt Kaposvár, II/102 bére III. 24. Farkas Ferenc, nemesapáti plébános híradása Borsos Jónás, néhai csatári plébános haláláról Nemesapáti, IV. 26. II/103 Szabó Mihály, nagyvázsonyi plébános levele Jankó Ádám, néhai csicsói plébános hagyatéka Nagyvázsony, V. 11. II/104 Farkas Ferenc, nemesapáti plébános levele Borsos Jónás, néhai csatári plébános hagyatéka Nemesapáti, VI. 1. II/105 Kelemen Antal, néhai pakodi plébános végrendeletének másolata Pakod, I. 18. II/106 Kelemen József, győri vámos levelei fivére, Kelemen Antal, néhai pakodi plébános hagyatéka (2) II. 13. IV. 1. II/107 Strasser Ádám, szücsi plébános híradása Bárdosi Antal, néhai jezsuita szerzetes haláláról Nagyganna, III. 5. II/108 13

14 Feljegyzés Bárdosi Antal, néhai jezsuita szerzetes végrendelete Bana József, néhai alezredes végrendeletének érvénytelenítése kapcsán keletkezett iratok (4) II. Ferenc császár levele Bana József végrendelete A pécsi káptalani helynöki tanács levele Bana József végrendelete Bana József végrendelete tartott vizsgálat Feljegyzés Bana József végrendelete Hertelendi Gáspár nyugtája 6 forint 40 krajcárról, amelyet Borsos Jónás, csatári plébánostól vett fel a Szt. Anna szeminárium céljára Szentmiklósy Terézia és Zsófia nyugtája a testvérük, Szentmiklósy Alajos, néhai bencés szerzetes hagyatékából rájuk eső részről Feljegyzések Gregorits Boldizsár, néhai pálos szerzetes végrendelete (2) Ismeretlen levelének fogalmazványa Striga Józsefhez (?) Hatos István, pálos szerzetes végrendelete Simon György, pápai plébános jelentése Gregorits Boldizsár, néhai pálos szerzetes hagyatéka tartott vizsgálatról Hunkár Ferencné, özv. Jankó Katalin folyamodványai Szabó Pál elmaradt gyermektartása (2) Melléklet: Szabó Pál kötelezvénye 50 forint gyermektartási díj fizetéséről (1770) Feljegyzés Vajda Vince, néhai pálos szerzetes végrendelete Kelemen József, győri vámos levele fivére, Kelemen Antal, néhai pakodi plébános hagyatéka Jakob Zach, siklósi lakos kérelme a végrendeletileg őt illető 5orint Kelemen József, győrszigeti vámos kérelme fivére, Kelemen Antal, néhai pakodi plébános hagyatéka Vizsgálati jelentés másolata Kelemen József, néhai pakodi plébános hagyatéka Simon György, pápai plébános jelentése Reindl József temetése kapcsán felmerült költségekről Csernyánszky Ferenc, Győr megye szolgabírája és Varga Ádám pakodi iskolamester nyilatkozata Kelemen Antal, néhai pakodi plébános végrendelkezése Zsolnay Dávid, veszprémi általános helynök levelének fogalmazványa a veszprémi káptalanhoz Nagy József, (pápa)teszéri lakos, Nagy Károly, néhai sümegi plébános testvére végrendelete Királyhegyi Terézia, győri lakos kérelme fivére, Királyhegyi László, néhai ugodi plébános hagyatékából őt megillető rész Bálint Károly, orosztonyi plébános levele Vajda Vince, néhai pálos szerzetes hagyatéka Steffits Mihály, vízvári plébános híradása [Sohár Sándor], néhai berzencei plébános haláláról Felterjesztés fogalmazványa Hatos István, néhai pálos szerzetes hagyatéka III III II IV. 10. Pápakovácsi, IV IV. 25. VII VII VII. 5. Pápa, VII. 12. Pest, VII. 30. X IX. 19. Győr, X. 2. Siklós, II. 12. Győr, II II. 24. Pápa, II. 26. Hitelesítés: III. 1. II/109 II/110 7 f II/111 II/112 II/113 II/114 II/115 II/116 II/117 II/118 II/119 II/120 II/121 II/122 II/123 II/ III. 4. II/125 Teszér, II/126 III. 24. Győr, VI. II/ Orosztony, II/ VI X. 1. II/ X. 13. II/130 14

15 Zsolnai Dávid veszprémi helynök levele Bertalan Imre, szentpéterúri plébánosnak Kovács István, néhai szentpéterúri plébános hagyatéka Halbax János híradása Somogyi István, néhai lengyeltóti plébános haláláról XI. 8. II/131 Lengyeltóti, XII. 23. II/132 Hermán Imre, zsitvai birkás bojtár végrendelete XII. 24. II/133 Hamar Jánosné, Néveri Anna kérelme Bajzáth József, néhai veszprémi püspök hagyatéka [1802.] II/134 Borsoss István, néhai (somogy)szobi plébános hagyatékának leltára Szob, I. 17. II/135 6 f Liszits József, kehidai plébános híradása Adorján Mihály, néhai bezerédi plébános haláláról Kehida, III. 3. II/136 Feljegyzés Kelemen György, néhai pálos szerzetes hagyatékának III. 10. II/137 Vadnay Károly, uradalmi ügyész levele Steffics Mihály, vízvári plébánoshoz egy kétségbe vont hitelű végrendelet III. 17. II/138 Bubla Antal, néhai öreglaki káplán hagyatéka kelt iratok Bubla Antal végrendeletének másolata Patyi Antal, nagybajomi plébános híradása Bubla Antal haláláról IV VII. 19. II/139 3 Bubla Antal hagyatékának leltára (2) Kolozsváry Miklós, a rédei uradalom ügyészének levele Bubla Antal hagyatékának Levélfogalmazvány Bubla Antal végrendelete tartott vizsgálatról Az orvosi vizsgálatok költségei Árvay György nyugtája 46 forintról Kolozsváry Miklós összeállítása Bubla Antal adósságairól Adóslevelek másolatai Simon György, pápai plébános levele Bubla Antal hagyatéka Öreglak község elismervénye Nyugták (6) Kimutatás Bubla Antal adósságairól Melléklet: A szentbenedeki plébánia bevételeinek és kiadásainak jegyzéke ( ) Bubla Antal adóslevele (1801) Kovács Mihályné, Adorján Julianna, palotai lakos kérelme fivére, Palota, II/140 Adorján Mihály, néhai bezerédi plébános hagyatéka Nagy Judit, balatoncsehi lakos kérelme a Somogyi István, néhai lengyeltóti plébánoshoz került, eredetileg Dékán Péter, néhai balatoncsehi plébánossal szemben fennálló követelése Nyugta a kifizetett összegről (Tóth Judit néven) IV. 17. Balatoncsehi, IV. 19. VII. 3. II/141 Demkovits Ferenc, bencés szerzetes híradása Teőke József, néhai zalaapáti kisegítője haláláról Szalaapáti, IV. 20. II/142 Fogalmazvány Majláth György, királyi jogügyigazgató részére Kovács István, néhai szentpéterúri plébános hagyatéka IV. 25. II/143 Robán József, zákányi plébános nyugtája Godina András, néhai zákányi plébános hagyatékából való 40 forint kifizetéséről Zákány, V. 4. II/144 Hermán Imre, néhai zsitvai juhász hagyatékának keletkezett iratok VI. 25. IX. 26. II/145 5 f Levélfogalmazvány gróf Festetics György részére Gróf Festetics György válasza Steffits Mihály, vízvári plébános nyilatkozata Levélfogalmazvány Csima Antal, néhai jezsuita szerzetes II/146 15

16 végrendelete VII. 6. Parragh Vince, vaszari plébános híradása Nagy János, szanyi plébános haláláról Vaszar, VIII. 3. II/147 Kelemen József, győri vámos kérvénye fivére, Kelemen Antal, néhai pakodi plébános hagyatéka Győr, VIII. 20. II/148 Melléklet: Csernyánszky Ferenc, Győr megye szolgabírájának nyilatkozata Kelemen Antal végrendelkezése Erőss József, a győri püspök prefektusának levele Bajzáth Klára örököseinek az Győr, XI. 10. II/149 Hosszú Miklós, babócsai plébános levele Steffits Mihály, néhai Vízvár, II/150 vízvári plébános végrendelete Horváth Pál, nyugalmazott veszprémi plébános kérelme a Bajzáth József, néhai veszprémi püspök hagyatékából őt megillető részről XI. 23. [1803.] II/ fasciculus ( ) No Páhi Boldizsár, néhai szentbenedeki plébános hagyatéka keletkezett iratok Páhi Boldizsár hagyatékának leltára Zaverlits János, kaposvári orvos és Müller József költségeinek összeírása Páhi Boldizsár által vásárolt áruk összeírása Gadányi János szentbenedeki iskolamesterrel szemben fennálló restanciák Németh János nyugtája a hagyatékból felvett 2orintról Ceruzával írott feljegyzés Páhi Boldizsár feljegyzése 1802-ben történt kiadásairól Domján Erzsébetnek, Páhi Boldizsár szakácsnéjának vallomása Páhi Boldizsár keresztelési feljegyzése Lazárovits Zsófiával szemben fennálló restanciák Bolla Mihály, néhai szentbenedeki plébános Günther nevű néhai újfalusi számtartója javainak kótyavetyéje Bolla Mihály Gellért, néhai szentbenedeki plébános nyugtáinak jegyzéke Feljegyzés Szaitl József, néhai gyiróti plébános hagyatékának leltáráról Fogalmazvány Szalóki Imréné özv. Penkő Anna, nemesszalóki lakos részére, amelyben visszautasítják elhunyt férje exhumálására irányuló kérelmét Zsémberi Imre, (pápa)teszéri plébános híradása Bellovits István, néhai (bakony)szűcsi plébános haláláról Páczai István, marcali plébános híradása Rumi Mihály, néhai mesztegnyői adminisztrátor haláláról Joseph Reiter, pozsonyi lakos kérvényei Szeitl József, néhai gyiróti plébános hagyatéka (2) Hazenhütl Andrásné özv. Raitel Katalin (Szaitl Erzsébet leánya), pozsonyi lakos kérvénye Szaitl János, néhai gyiróti plébános hagyatéka Kiss György, kapornaki plébános híradása [Fenyő Mihály], néhai pakodi plébános haláláról Gulner Ignác, nyírádi plébános híradása Fenyő Mihály, néhai pakodi plébános haláláról Fogalmazvány Fenyő Mihály, néhai pakodi plébános hagyatéka Kiss György, kapornaki plébános kérvénye Fenyő Mihály, néhai pakodi plébános hagyatáka I. 3. V. 6. III/ I. 9. III/ II. 11. III/ II. 13. III/ II. 19. III/ II. 28. III/6 XII. 16. Pozsony, III/7 III. 1. Kapornak, III. 20. Nyírád, III III. 23. Kapornak, III. 28. III/8 III/9 III/10 III/11 16

17 Liszits József, kehidai plébános híradása [Bertalan Imre], néhai szentpéterúri plébános haláláról Bertalan Ferenc, kiskomáromi plébános rokona, Bertalan Imre, néhai szentpéterúri plébános hagyatékának Fogalmazvány Sárkány János tiszteletbeli kanonok haláláról Fogalmazvány Káldy Sándor, sümegi uradalmi ügyész részére, Bertalan Imre, néhai szentpéterúri plébános hagyatéka Dobos János, fülei plébános híradása Svartzfischer Adalbert, néhai lepsényi adminisztrátor haláláról Fogalmazvány Schvartz Adalbert, néhai lepsényi adminisztrátor hagyatéka Nyesd János, peremartoni plébánoshoz Jegyzőkönyv-fogalmazvány Szaitl János, néhai gyiróti plébános hagyatéka A győri püspöki helynöki hivatal levele néhai Takó Erzsébet végrendeletének érvényessége Patyi István, lesenceistvándi iskolamester folyamodványa segélyért Kocsy István Mihály, mihályfai plébános levele Horváth József, mihályfai lakos érdekében annak fivére, Horváth Ferenc hagyatéka Eugen Klimpacher híradása Fülöp Antal, néhai ládi adminisztrátor haláláról Fogalmazvány Kiss György, néhai kapornaki plébános végrendelete Bertalan Ferenc, kiskomáromi plébános levele rokona Bertalan Imre, néhai szentpéterúri plébános hagyatéka Fogalmazvány Szupponits Ferenc, néhai rátóti plébános hagyatéka Horváth János, keszthelyi plébános jelentése a Szupponits Ferenc, néhai rátóti plébános hagyatéka tartott vizsgálatról Melléklet: Szuppony Ferencnek a keszthelyi Vashegyen lévő szőlőjének a becsüje (ua) Somogy megye levele Hegedűs Illés, néhai buzsáki plébános hagyatéka (2) Fogalmazvány a buzsáki plébánia Hemis Miklósnak, a plébánia adminisztrátorának Szilágyi Erzsébetnek, Kiss György, néhai kapornaki plébános szakácsnőjének kérvénye gazdája hagyatéka Részletek Kovács István, néhai szentpéterúri plébános végrendeletéből Scharlach Károly híradása Gaiger Mátyás, néhai exjezsuita és murakeresztúri apát haláláról Jelentés fogalmazványa Hegedűs Illés, néhai buzsáki plébános végrendelete tartott vizsgálatról Horváth János, keszthelyi plébános híradása Bíró János, néhai zalakoppányi plébános haláláról Alló Imre (János), néhai sármelléki plébános hagyatéka keletkezett iratok Horváth János, keszthelyi plébános levele hagyatéka Kehida, IV. 10. III/12 Kiskomárom, III/ V. 7. III/ V. 15. III/ V. 16. Lepsény, III/16 V V. 23. III/17 III/ VI. 21. Győr, III/19 VI. 22. Lesenceistvánd III/20, VI. 26. Mihályfa, III/ VIII. 8. Varasd, VIII. 11. III/ VIII. 26. III/23 Kiskomárom, III/ XI. 18. III/ XII. 1. Keszthely, III/ XII. 10. [1804. XII. 13.] III/ XII. 27. III/28 [1804.] III/29 [1804.] III/30 Győr, I. III/31 5. III/ I. 5. Keszthely, III/ I II. 5. III/34 V f 17

18 Kovács József levele hagyatékának Németh János, királyi jogügyigazgató levele hagyatékának Válasz Németh János, királyi jogügyigazgatónak (fogalmazvány és tisztázat) Fogalmazvány Bertalan Imre, néhai szentpéterúri plébános hagyatéka a királyi jogügyigazgatónak II. 8. Fogalmazvány Rumi Mihály, néhai ferences és mesztegnyői adminisztrátor hagyatéka Pátzai István, marcali plébánoshoz II. 27. Fogalmazvány Rumi Mihály, néhai mesztegnyői plébános hagyatéka II. 28. Pátzai István levele a buzsáki és a mesztegnyői plébániák Marcali, III. 25. Káldy Sándor kamarai ügyész levele Bertalan Imre, néhai Sümeg, szentpéterúri plébános hagyatéa IV. 14. Pátzai István levele Rumi Mihály, néhai mesztegnyői adminisztrátor Marcali, hagyatéka V. 20. Fogalmazvány Józsa Mihálynak, a helynöki hivatal titkárának a részére az elhunyt plébánosok hagyatéka A karmacsi, köveskúti és nemesbükki lakosok Magyar János, néhai karmacsi plébános szembeni adósságainak összeírása és rokonainak elismervénye Farkas Ferenc nyugtája a Vasasy József, néhai gógánfai plébános hagyatékából felvett 8 forintról Vasasy János nyugtája a Vasasy József, néhai gógánfai plébános hagyatékából felvett 17orintról Szupponits Imre, József, Katalin és Julianna, keszthelyi és szentandrási lakosok kérvénye rokonuk, Szupponits Ferenc, néhai rátóti plébános hagyatéka V. 23. Karmacs, V VI VI. 20. Alsópáhok, VI. 29. III/35 III/36 III/37 III/38 III/39 III/40 III/41 III/42 1 III/43 III/44 III/45 A győri káptalan híradása Pierer József, néhai tinnini püspök, győri prépost haláláról Győr, VII. 6. III/46 Fogalmazvány Bolla Gellért, néhai szentbenedeki plébános hagyatékának VII. 11. III/47 Mikovinyi Ignác nyugtája a Rumi Mihály hagyatékából felvett 619 forintról VIII. 1. III/48 Levél Materényi Gábor, csóti plébánosnak Királyhegyi László, néhai ugodi plébános hagyatéka VIII. 4. III/49 Fogalmazvány Rumi Mihály, néhai mesztegnyői adminisztrátor hagyatéka VIII. 4. III/50 Bertalan Ferenc, kiskomáromi plébános levele Bertalan Imre, néhai szentpéterúri pébános hagyatéka Kiskomárom, VIII. 11. III/51 Materényi Gábor, csóti plébános levele Királyhegyi László, néhai ugodi plébános hagyatéka Csót, VIII. 21. III/52 Fogalmazvány Bertalan Ferenc, kiskomáromi plébánosnak Bertalan Imre, néhai szentpéterúri plébános hagyatéka X. 3. III/53 Kiss György, néhai kapornaki plébános hagyatékának felosztása X. 4. III/54 Feljegyzés Csácsinovits János, néhai törökkoppányi plébános XI. 23. III/55 haláláról és utódjának odahelyezéséről XI. 29. Fogalmazvány Csácsinovits János, néhai törökkoppányi plébános hagyatéka Szvorényi Mihály, karádi plébánoshoz XI. 29. III/56 Küllei János, mernyei plébános levele a szentbenedeki egyházközség Mernye, III/57 18

19 elmaradt járandóságairól XII. 8. Fogalmazvány Bolla Gellért, néhai szentbenedeki plébános hagyatéka 1805.XII. 18. III/58 Tóth Lászlóné Rumi Erzsébet levele fivére, Rumi Mihály, néhai mesztegnyői adminisztrátor hagyatéka [1805] III/59 Demkovits Ferenc, a zalavári konvent lectorának kivonatot kér az 1788-ban meghalt Tóth János, néhai kehidai plébános Zalaapáti, I. 19. III/60 végrendeletéből Fogalmazvány Nagy Imre, néhai pálos szerzetes haláláról I. 20. III/61 A győri káptalan levele néhai Fierer József püspök és Bolla Gellért, néhai szentbenedeki plébános hagyatéka (2) Győr, I. 20. III/62 Polgár János, csurgói plébános levele Gratsanovits János, néhai berzencei plébános végrendelete Berzence, I. 23. III/63 Steffich Jánosnak, a zágrábi szeminárium növendékének a levele Zágráb, III/64 testvére, Steffich Mihály, néhai vízvári plébános hagyatéka Ebergényi József, néhai csökölyi plébános hagyatékához kapcsolódó iratok Végrendelete Hagyatéki vizsgálat és temetési kiadások jegyzéke A végrendelet teljesítéséről készített számadás Lengyel István, toponári lakos levele Ebergényi József hagyatéka Fogalmazvány Gratsanovits János, néhai berzencei plébános végrendelete Kolozsváry Sándor, kapornaki plébános híradása Török Ferenc, néhai hahóti plébános haláláról Tóth Mihály, kovácsi plébános híradása Deli Jakab, néhai pálos szerzetes haláláról Fogalmazvány Deli Jakab, néhai pálos szerzetes és Prémes József, somlóvásárhelyi káplán Jósán Mihály levele Szupponits Ferenc, néhai rátóti plébános halála A karmacsi egyházközség levele Magyar János, néhai karmacsi plébános hagyatéka Tulok Ferenc, kaposvári plébános levele Somogyi Sándor, néhai szentbalázsi plébános hagyatéka Haelzl Ágoston, pápai káplán (?) levele Deli Jakab, néhai pálos szerzetes hagyatéka Melléklet: készpénzének összesítése A hagyatékból történt kifizetések Gróf Erdődy József levele Drávecz József, néhai veszprémi plébános könyvtárának számadásáról Nyugták pápai lakosoktól (7) Haeltzl Ágoston 18 forintról Barabás Gellért 9 forintról Szuday Egyed expálos 7 forintról Kemény Antal expálos 7 forintról Poor Imre 7 forintról Molnár Elek 7 forintról Ismeretlen 47 forintról Fogalmazvány Deli Jakab, néhai pálos szerzetes végrendelete Szaidensvartz Ignácnak, a pápai ispotály lelkészének I I. 25. VIII. 1. III/65 7 f I. 26. III/66 Hahót, I. III/ Kovácsi, III/68 IV. 2. III/ IV. 12. III/ V. 1. Zalaegerszeg, III/ V. 2. Kaposvár, III/ V. 17. Pápa, III/73 VI. 23. Bécs, III/74 VI VII III/75 7 f VII. 17. III/76 19

20 Nyugta 37 forintról, amelyet Kovács István, néhai szentpéterúri plébános hagyatékából vett fel Krisár József VII. 18. III/77 Fogalmazvány Drávecz János, néhai veszprémi plébános hagyatéka gróf Erdődy Józsefnek (2) VII. 21. III/78 5 f Zsémberi Imre, teszéri plébános híradása Kálmán János, néhai bársonyosi plébános haláláról Teszér, VII. 23. III/79 Haeltzl Ágoston, pápai káplán levele Pápa, VII. 27. III/80 Kálmán János, néhai bársonyosi plébános hagyatéka keletkezett iratok VIII. 5. III/81 Ismeretlen levelei Kálmán János hagyatéka (2) Fogalmazvány Kálmán János hagyatéka Tulok Ferenc, kaposvári plébános levele Somogyi Sándor, néhai szentbalázsi plébános hagyatéka Kaposvár, XI. 3. III/82 Somogyi Ferenc, Somogy megye szolgabírájának levele testvére, Mosdós, III/83 Somogyi Sándor, néhai szentbalázsi plébános hagyatéka Száidensvartz Ignác levele Deli Jakab, néhai pálos szerzetes könyvei Melléklet: a könyvek jegyzéke Gasparics Józsefné, özv. Sohár Anna levele a testvérétől, Sohár Sándor berzencei plébánostól rámaradt 50 forint kifizetéséről Zsolnay Dávid, tinnini püspök és veszprémi nagyprépost végrendeletének részlete Szabó Ilona, Anna, Éva és Katalin levele Szabó Pál, néhai szili plébános hagyatéka A Veszprémi egyházmegye papságának 1806-ban elhunyt tagjai (nem teljes) Nagykanizsa városának levele Ferber Ferencné, Glaszer Julianna érdekében nagybátyja, Józsa Mihály, szentszéki jegyző hagyatéka Sohár Borbála nyugtája a testvérétől, Sohár Sándor, néhai berzencei plébánostól rámaradt 50 forint felvételéről Göncz Pál nyugtája a nagybátyjától, Sohár Sándortól, néhai berzencei plébánostól rámaradt 50 forint felvételéről Küllei János, mernyei plébános híradása Nagy Márton, néhai igali plébános haláláról Török József, szombathelyi püspöki titkár levele Nagy József, néhai látrányi plébános hagyatéka Gulner Ignác, nyírádi plébános 5 forintnyi tartozását (kalendáriumok és szent olaj árában) küldi Fogalmazvány Czolner Sámuel végrendelete Komáromi Mártonné, Szabó másként Ebergélyi Erzsébet levele fivérének, Ebergényi Józsefnek a hagyatéka Fogalmazvány Gaiger Mátyás, néhai murakeresztúri apát hagyatéka Szvorényi Mihály, karádi plébános levele Armpruster Imre, néhai karádi uradalmi ügyész hagyatéka Liszits József, kiskomáromi plébános levele Bálintfy Károly, néhai orosztonyi plébános hagyatéka XI. 11. Pápa, XII. 8. III/84 6 f Alsósánd, III/ XII. 15. [1806.] III/86 [1806.] III/87 [1806.] III/88 [1807. I. 16.] III/89 Baksa, I. 18. Baksa, I. 19. Igal, I. 23. Szombathely, I. 28. Nyírád, III V. 19. Ravaszd, VI. 21. Buda, VII. 12. Karád, VII. 13. Orosztony, VIII. 25. III/90 III/91 III/92 III/93 III/94 III/95 III/96 III/97 III/98 III/99 20

A 3585 rk. 789/1 ÁCSTESZÉR vegyes 1785-1846 170. A 3586 rk. 790/1 1890 256. A 3587 rk. 791/3 1892-1895 41. születési halotti 1874-1894 165

A 3585 rk. 789/1 ÁCSTESZÉR vegyes 1785-1846 170. A 3586 rk. 790/1 1890 256. A 3587 rk. 791/3 1892-1895 41. születési halotti 1874-1894 165 VESZPRÉMI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZMEGYE 1 A 3585 rk. 789/1 ÁCSTESZÉR vegyes 1785-1846 170 rk. 789/2 1847-1873 106 rk. 789/3 1874-1894 165 rk. 789/4 1891-1895 31 rk. 789/5 1847-1870 36 rk. 789/6 1871-1894

Részletesebben

Halálozásakor beosztása

Halálozásakor beosztása Végrendelethagyó neve Szentelés éve Halálozásakor beosztása Végrendelkezés helye Halálozás éve Jelzet (fasc.nr.) Adorján Mihály plébános Bezeréd 1803. XIX/2. ákosházi Sárkány János (1759. u.) t. kanonok

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935

A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁR KİSZEGI FIÓKLEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.62. A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935 db doboz = 0,12 fm db doboz = ifm db kötet = ifm Összesen:

Részletesebben

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR. Somogy vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak gyűjteménye

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR. Somogy vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak gyűjteménye SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR Somogy vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak gyűjteménye 1724-1895 IV. 429. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm kisdoboz 226 nagydoboz 24,01 csomó Iratok:

Részletesebben

IV. 2/d. Vegyes árvaügyi iratok 1790-1830. Acta orphanalia Ab anno 1790.

IV. 2/d. Vegyes árvaügyi iratok 1790-1830. Acta orphanalia Ab anno 1790. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM Terjedelme: 11 doboz = 1,21 ifm IV. 2/d. Vegyes árvaügyi 1790-1830. Acta orphanalia Ab anno 1790. Helyrajzi jelzete: 3. raktár 18. állvány C

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17 Iratjegyzék 1. d. I. sorozat

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 1. Leszármazási táblázat

Részletesebben

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat Megrendelés szám:30005/88066/2015 2015.11.20 Szektor : 53

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat Megrendelés szám:30005/88066/2015 2015.11.20 Szektor : 53 Veszprém 8201, Vörösmarty tér 9. Pf.121. Oldal: 1 / 11 I. R É S Z 1. Az ingatlan adatai: alrészlet adatok terület kat.t.jöv. alosztály adatok mûvelési ág/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jöv

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877. 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10.

XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877. 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10. MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10 Iratjegyzék

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE

XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE 1533 1900 doboz 4 db (0,13) = 0,52 ifm irat dobozban 3 db kötet = 0,04 ifm

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/ IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye /Acta post advocatos/ 1627 1835 Terjedelme: 14,80 ifm 92 (14,73 fm) doboz 2 (0,07 fm) kötet 94 rakt egys. Raktári helye: Mester utca, 2 emelet,

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

I/17. Csány, 1840. szeptember 17. Csány László levele Csillagh Lajoshoz...45 I/18. [Zalaegerszeg, 1841. január 11. előtt] Csány László megyegyűlési

I/17. Csány, 1840. szeptember 17. Csány László levele Csillagh Lajoshoz...45 I/18. [Zalaegerszeg, 1841. január 11. előtt] Csány László megyegyűlési TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 I. CSÁNY LÁSZLÓ LEVELEI, BESZÉDEI, ÍRÁSAI 1817-1848...15 I/1. Alsócsány, 1817. június 23. Csány László levele özvegy Darvay Józsefné, Spissich Katalinhoz...17 I/2. [Csány,

Részletesebben

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA 10.2 km abszolút 1 882 Beda Szabolcs Futapest 1977 0:45:32 2 872 Forgács István Futapest 1975 0:45:58 3 728 Gehér László 1975

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Emlékház Sümeg, Kisfaludy tér

Kisfaludy Sándor Emlékház Sümeg, Kisfaludy tér Kisfaludy Sándor Emlékház Sümeg, Kisfaludy tér LAJSTROM IX/3 Takács Zsigmond sümegi ügyvéd iratai 883-944 Terjedelme: 4 doboz Helyrajzi jelzete: doboz Levelezőlap Sümeg, pallium. 883.május 5. 2. Levél

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

6. A Biró Márton idejében épült és helyreállított templomok és kápolnák.

6. A Biró Márton idejében épült és helyreállított templomok és kápolnák. 1/6. oldal 6. A Biró Márton idejében épült és helyreállított templomok és kápolnák. I. Fejér megyében : 1. Aba Szentháromság tiszteletére 1753 2. Arkj-puszta Nep. Szt. János tiszt. 1745 3. Dunapentele

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett szállító pontszáma

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett szállító pontszáma Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület helyen végzett szállító helyen végzett szállító pontszáma helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje

Részletesebben

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany Arany Fődíj: Bonyhádi Petőfi S. Evangélikus Gimn. és Koll., Bonyhád - Daradics Tímea zongora 1. Vetési Albert Gimnázium - Veszprém... Czinege Lilla hegedű 2. Hévízi Bibó I. Gimnázium, SZKI és Kollégium

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

IV. 14oa. Úriszéki perek. /Processus sedium dominalium/ 1713-1787. A megyéhez felterjesztett perek

IV. 14oa. Úriszéki perek. /Processus sedium dominalium/ 1713-1787. A megyéhez felterjesztett perek ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM IV. 14oa. Úriszéki perek /Processus sedium dominalium/ 1713-1787. A megyéhez felterjesztett perek Terjedelme: 15 doboz = 1,65 ifm Helyrajzi

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi Helyezés Rajtszám Név Település Idő Hátrány 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00

MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi Helyezés Rajtszám Név Település Idő Hátrány 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00 MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00 2 MR0330 Kovács Botond Tatabánya 01:46:41 00:00:57 3 MR0202 Panyi János Herceghalom 01:49:16 00:03:32

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

B3 TAKARÉK Szövetkezet

B3 TAKARÉK Szövetkezet 4. sz. melléklet A B3 TAKARÉK Szövetkezet ügyfélszolgálati, ügyfelek számára nyitva álló helyiségeinek elérhetősége (fióknév, cím, telefonszám), valamint nyitvatartási ideje Fiók neve Cím Telefonszám Nyitva

Részletesebben

XIII.50. A FESTETICS CSALÁD IRATAI 1653-1864. Raktári hely: 22/403/18

XIII.50. A FESTETICS CSALÁD IRATAI 1653-1864. Raktári hely: 22/403/18 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.50. A FESTETICS CSALÁD IRATAI 1653-1864 2 doboz 0,26 fm 3B1 a7 1. doboz Raktári hely: 22/403/18 I. Gróf Festetics Györgyné sz. Jakabházi

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963)

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) Raktári helye: Nagykőrös, B épület, folyosó, 44-49. polc Magyarországon a közjegyzői intézményt az 1858. február 7-én kelt császári nyílt parancs

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

1. helyen végzett szállító ajánlatának benyújtási ideje. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet

1. helyen végzett szállító ajánlatának benyújtási ideje. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen végzett 1. helyen végzett pontszáma 1. helyen végzett ajánlatának benyújtási ideje 2. helyen végzett

Részletesebben

Szabó Tamás Csokma IHE 0 0 532 532 0

Szabó Tamás Csokma IHE 0 0 532 532 0 HALADÁS KUPA 2013. ÖSSZESÍTÉS BB JUNIOR FIÚ 2 LEGJOBB EREDMÉNY ÖSSZESEN Beke Gábor Négy Kos HIE 450 0 328 778 778 BB FELNŐTT FÉRFI 2 LEGJOBB EREDMÉNYÖSSZESEN Gadavics András Bük 520 534 490 1544 1054 Takács

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

A Hajdúdorogi Esperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója 1827-1900

A Hajdúdorogi Esperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója 1827-1900 A Hajdúdorogi Esperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója 1827-1900 Rövidítések: Sorsz. - Az irat sorszáma S.szám - Az iraton szereplő sorszám Sorsz. Doboz S.szám Keltezés helye Keltezés éve Tárgy

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 10. Farkas (Boldogfa) 1328-1869 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 7 doboz = 0,77 ifm 7 doboz = 0,77 ifm Helyrajzi

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely:

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: Az iratok 1992-ben vétel útján kerültek

Részletesebben

25 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám

25 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám 25 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám 2008 1. Tuli Botond 2008 BBSC Balatonboglár 0:19,09 143p 2. Gadányi Márk 2008 Egyéni induló 0:19,36 137p 3. Tamás Barnabás 2008 Győri Úszó SE 0:20,01 124p 4. Tóth Csanád

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 3. Bogyai család iratai 1761-1880 (1915) Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 1 doboz = 0,11 ifm 1 raktári =

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Balatonfenyves Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Somogy Megye Önkormányzati Hivatalai által vezetett és közzétett hatósági nyilvántartásainak elérhetőségei Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal www.andocs.hu/ Vendégeinknek/ Működő üzletek nyilvántartása

Részletesebben

200 m. fiú hátúszás 3. versenyszám Országos csúcs: 1:55.88 (Bernek Péter - 2012)

200 m. fiú hátúszás 3. versenyszám Országos csúcs: 1:55.88 (Bernek Péter - 2012) 1997 és idősebbek 1. Biczó Bence 1993 Debreceni Sportc. SI 2:11,75 613p 100m: 1:06,39 Edzője: Sántics Béla 2. Kiss Attila 1996 Misk.VSI Nonprof.Kft 2:13,58 588p 100m: 1:06,12 3. Hornyák Timothy 1997 Széles

Részletesebben

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965 Terjedelem: 0,73 fm, 7 doboz (0,70 fm), 1 kötet (0,03 fm), 8 raktári egység 1 ; 101. állvány, 3. polc a) Balogh család iratai 1724-1841 0,03 ifm b) Boronkay család iratai 1569-1786 0,20 ifm c) Lukanyényei

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A Tolna Megyei Közgyűlés 51/2007. (IV. 19.) közgyűlési határozata bírósági ülnökök megválasztásáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Által az állam nevében megvásárolt lakóingatlanokra vonatkozó adásvételi

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

E R E D M É N Y L I S T A I. PALÓC KUPA - 2015.10.17. SALGÓTARJÁN

E R E D M É N Y L I S T A I. PALÓC KUPA - 2015.10.17. SALGÓTARJÁN I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV 1 Gasparics István_Marcell Hinode Sportegyesület 2 Kovács Máté_ Jászberényi SE - JKA Shotokan Karate Szakosztály 3 Kovács Viktor Életforrás-do 4 Strádl Bence Bushido-Viadukt

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 Terjedelem: 0,40 fm, 4 doboz, 4 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, II. emeleti folyosó Amint az a mellékelt genealógiai táblázatból is kitetszik,

Részletesebben

E R E D M É N Y J E G Y Z É K

E R E D M É N Y J E G Y Z É K Pécs Városi Lövészklub 7622 Pécs Nyírfa u.8.tel.: 06-20-9495840 E-mail:pecsvarosilk@gmail.com E R E D M É N Y J E G Y Z É K Verseny neve: Regionális Kupa IV. forduló Verseny helye: Pécs Városi Lőtér Verseny

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Somogy megye Az intézmény neve i Egyetem Pedagógustovábbképző és Szolgáltató Intézet A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai A település neve 7400 Utca, tér Bajcsy- Zs. u. Irányítószám Házszám

Részletesebben

32. Matkovics Katalin végrendelete június Sovár Judit végrendelete november Fábjánfi Katalin végrendelete 1777.

32. Matkovics Katalin végrendelete június Sovár Judit végrendelete november Fábjánfi Katalin végrendelete 1777. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...5 Végrendeletek Zalaegerszegen a 18-19. században...9 Zalaegerszegi végrendeletek 1701. augusztus 18. 1803. december 17....35 1. Tar Judit végrendelete 1701. augusztus 18....37

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

Rákóczi 1-2-0 5805/21

Rákóczi 1-2-0 5805/21 120 Rákóczi 100 Rákóczi 100 Tokaji 100 Kopogó Szalamics Szabolcs Nyíregyháza Kopogó u. 2. 0425/1 Nyíregyháza Kopogó u. 0425/4 Brehovszki Puskás Erika Nyíregyháza Kopogó u. 8. 0425/6 0425/6 Árendás Miklós

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Eredmények. 1 2010.07.17 10:00 K-1 férfi Szabadidős és Egyetemista 500 m I. előfutam. 9 2010.07.17 10:40 K-1 férfi Masters 500 m / 45-49 II.

Eredmények. 1 2010.07.17 10:00 K-1 férfi Szabadidős és Egyetemista 500 m I. előfutam. 9 2010.07.17 10:40 K-1 férfi Masters 500 m / 45-49 II. Eredmények 1 2010.07.17 10:00 K-1 férfi Szabadidős és Egyetemista 500 m I. előfutam 1 5 Vég Gábor 119 Kőrös Kajak Sportegyesület 01:53.080 2 8 Németh Dávid 6061 Tatai Hódy Sportegyesület 3 3 Kiss Péter

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM. IV. 1ab. Bűnügyi tanúkihallgatások 1707 1787. Terjedelme: 20 doboz = 2,2 ifm

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM. IV. 1ab. Bűnügyi tanúkihallgatások 1707 1787. Terjedelme: 20 doboz = 2,2 ifm 076 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM IV. 1ab. Bűnügyi tanúkihallgatások 1707 1787 Terjedelme: 20 doboz = 2,2 ifm Helyrajzi jelzete: 3. raktár 19. állvány C oszlop 4 polc 6 polc

Részletesebben

Egy életforma Kalákában. Projekt portál látogatottsági kimutatás és. online tananyag

Egy életforma Kalákában. Projekt portál látogatottsági kimutatás és. online tananyag Egy életforma Kalákában Projekt portál látogatottsági kimutatás és online tananyag A projekt honlapja 2013. január 22-én kezdte meg működését. Az alábbi dokumentum az azóta történt látogatói statisztikát

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget 60 m fiú I. kcs. 1 66 Orsós József Kaposvár 8,70 2 81 Rontó Tamás Eger 8,79 3 98 Végh Kornél Sopron 9,25 4 82 Pukti László Eger 9,50 5 114 Kis Szabolcs NH. Bp. 9,68 6 113 Antal Dániel NH. Bp. 9,72 7 33

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben