Testamentaria ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Testamentaria (1738 1844)"

Átírás

1 Testamentaria ( ) A fond a veszprémi egyházmegye papságának hagyatéki ügyeit tárgyaló iratokat tartalmazza 1738-tól 1844-ig. Elsősorban a haláleseteket hírül adó, valamint a végrendeleteket jóváhagyó iratok nyertek benne elhelyezést. Nagy számban található ezenkívül a fondban az elhunyt egyházi személyek rokonai által írt kérvények. A levelek címzettje, illetve a fogalmazványok készítője minden esetben az aktuális püspök, illetve helynök voltak. Fasciculus 1. ([1738] ) No Könczöl Julianna kéri apósa, Kádáthai János végrendeletének felülvizsgálatát I/1. Ragusovich Mária kéri férje, Stulhoffer Simon végrendeletének felülvizsgálatát I/2 A néhai vörösvári plébános javainak leltára III. 24. I/3 Báró Sennyey Antal panaszlevele Bessenyey N. Kissennye, I/4 VII. 30. A Magyar Kamara levele a veszprémi és sümegi püspöki javak Pozsony, IV. 30. I/5 Kladli / Klandli Márton és rokonai Padányi Bíró Mártonhoz fivérük szóbeli végrendelkezése I/6 Somogy megye vizsgálata a Gyurkovics Ilona és Schot József által Hrencsevics Mihály néhai somogyvári plébánostól kölcsönvett II. 17. I/7 forintról Szekeres István végrendelete tartott vizsgálat jegyzőkönyve Seregélyes, I/8 8 f Henyei Albert és Pál levele Henyei József, néhai hahóti plébános I/9 hagyatéka XII. 12. Henyei József, néhai hahóti plébános hagyatékáról való elszámolás I/10 Barbarics Györgyné Pap Éva levele Padányi Bíró Mártonnak Barbarics Mihály, néhai taszári plébános hagyatéka I/11 Drávecz József levele Gyömörei Ferenc, néhai csákvári plébános hagyatéka Vál, 1754, III. 8. I/12 Bodor Mihály levele Padányi Bíró Mártonhoz Vincze György, néhai lázi plébános hagyatéka Nagynyúl, III. 9. I/13 Márkus Mihály zsámbéki plébános levele néhai Bogdanovics József plébános hagyatéka Zsámbék, III. 10. I/14 Molnár Kata vallomása Csébi István, néhai nyírádi plébános hagyatéka Sümeg, VI. 5. I/15 Szabó Csebi János levele Csébi István, néhai nyírádi plébános hagyatéka Sümeg, VI. 29. I/16 Hrabovszky Antal levele Padányi Bíró Mártonhoz Simontornya, XI. 23. I/17 Sztupiczky János levele a néhai csabai plébános hagyatéka Pest, XI. 26. I/18 Sztupiczky János fiskális levele a néhai csabai plébános hagyatéka Pest, XI. 27. I/19 1

2 Márkus Mihály zsámbéki plébános levele Horváth Pál fehérvári espereshez Buda, XII. 10. I/20 Borsóthy Péter veszprémi kanonok levele Cher Imre, néhai kálózi plébános hagyatéka, számadással Mezőkomárom, IV. 26. I/21 Bedő György nemesapáti plébános híradása Erdős György, merenyei plébános haláláról Nemesapáti, XII. 17. I/22 Horváth Pál, bicskei plébános híradása Dubniczai József, ráckeresztúri plébános haláláról Bicske, XI. 12. I/23 Tóth Istvánnak, Széchényi Antal jószágigazgatójának híradása Spear György, néhai somogyvári plébános haláláról Marcali, I. 26. I/24 Blasovics Miklós, néhai zalakoppányi plébános javainak leltára Sümeg, III. 2. I/25 A veszprémi káptalan levele néhai Szent-Imrei Ferenc kanonok I/26 hagyatékáról és Kozorics Ferenc kanonok számadásáról V. 14. Márkus Mihály, zsámbéki plébános híradása Schocker Henrik, néhai budakeszi plébános haláláról Zsámbék, V. 21. I/27 Csébi István, néhai nyírádi plébános javainak leltára VI. 9. I/28 Kis Menyhért tanúsítványa a Baranyai Sándor, néhai szegvári plébánosnak megőrzésre átadott iratainak visszaszolgáltatásáról Szegvár, XI. 14. I/29 Drávecz József híradása Borsóthy Péter, néhai mezőkomáromi I/30 plébános haláláról XII. 14. Horváth János, néhai karádi plébános és kaposvári esperes javainak leltára VII.17. I/31 6 f Berderics István, nagyvázsonyi plébános híradása Szegfű József, néhai halimbai plébános haláláról Halimba, III. 31. I/32 Gárdony Judit levele Padányi Bíró Mártonnak Szegfű József, néhai halimbai plébános hagyatéka IV. I/33 Berderics István nagyvázsonyi plébános levele Szegfű József, néhai halimbai plébános hagyatékának Nagyvázsony, V. 17. I/34 Balassa István híradása Phanenhoch József, néhai tárnoki plébános haláláról Csákvár, IX. 16. I/35 Schönpflug Ferenc, zsámbéki plébános híradása Perl Mihály, néhai Budakeszi, I/36 budakeszi plébános haláláról III. 12. Kanicsár Anna levele fivérének, néhai Kanicsár Pálnak a hagyatéka tárgyában Marcali, IV. 4. I/37 Kanicsár József levele néhai Kanicsár Pál hagyatéka tárgyában Pest (?), V. 1. I/38 Érsek Ferenc, néhai nemesapáti plébános hagyatéka keletkezett iratok II. 8. III. 5. I/39 Kustán László tanúsítványa Érsek Ferenc szőlejéről Nemes István tanúsítványa Érsek Ferenc szőlejéről Páhy Pál levele Érsek Ferenc hagyatékáról Szuppony Ferenc, felsőörsi káplán híradása Talián János haláláról III. 6. I/40 Kivonat Zala megye közgyűlésének jegyzőkönyvéből VI. 26. I/41 Szabó István, néhai peremartoni plébános hagyatéka keletkezett iratok Tanúmeghallgatás a néhai plébános javainak sértetlenségéről III. I/42 10 f 2

3 Összeírás a Szabó István által kapott atyai és anyai javakról Szarvas Katalin kérvénye a hagyaték tárgyában Szabó Pál, Ferenc, József, Éva, Rebeka és Katalin (testvérek) kérvénye a hagyaték tárgyában Szabó Éva kérvénye a hagyaték tárgyában Réti Anna hagyatéki keletkezett iratok (Fok, Kiliti) Réti Anna / Rozália végrendelete (1776. IV. 19.) (2) Kovács Márton levele Réti Rozália hagyatékának Perleírás Kovács Márton kihallgatási jegyzőkönyve (1776. V. 6.) Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Réti Rozália végrendelkezésének (1776. IX. 9.) Katona Imre foki plébános jelentése a vizsgálatról (1776. IX. 17.) Tanúkihallgatási jegyzőkönyv (1777. VII. 30.) Kovács Márton folyamodványa Kovács Márton részéről összeállított kérdőpontok A kiliti plébános levele a foki nótáriusnak Majer György, néhai bogdáni plébános hagyatékával kapcsolatos iratok Nyugták (11) Köszögi Imre, bogdáni plébános levelei a hagyaték (2) Hersich János levele a hagyaték Németh Ferenc nyugtája Berderics István, nagyvázsonyi plébános részére IV VII VI XII. 1. I/43 20 f I/44 15 f IX. 28. I/45 Néhai Csík Györgyöt illető iratok leltára II. 7. I/46 Krug János, néhai higedkúti plébános hagyatéka keletkezett II. 13. iratok VIII. 24. Krug János adósainak jegyzéke (Hidegkút, Városlőd, Nadap, Szentkirályszabadja, Tótvázsony községekből) Sárvári Ferenc híradása Krug János haláláról és temetésének költségeiről Krug János szőlejében található ingóságok leltára Krug Lajos kérvénye fia, Krug János hagyatékának az Gróf Csáky János levele Krug János hagyatékának az Gróf Fekete György levele Krug János hagyatékának Feljegyzés Krug János, néhai hidegkúti plébánosról Krug János hagyatéka a veszprémi egyházmegye által a fehérvárinak küldött levél másolata Nagy Ignác, fehérvári püspök levele Krug János, néhai hidegkúti plébános hagyatéka (2: eredeti + korabeli másolat) Néhai Krug János hidegkúti adósainak jegyzéke Kimutatás néhai Krug János adósainak visszafizetéseiről Batthyány József bíboros levele Krug János hagyatéka Schreiberer Katalin kérvénye a Krug János, néhai hidegkúti plébánostól kölcsönvett 60 forint elengedése tárgyában Krug Lajos elismervénye a fia után neki jutott javakról Krug Mihály és Fülöp elismervénye Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Krug János adósainak jegyzéke Krug János adósainak jegyzéke Feljegyzés Krug János adósairól és kifizetéseikről Krug János adósainak jegyzéke Vizsgálati jelentés a megholt egyháziak utáni öröklésről Borsfai Ferenc néhai iharosi plébánossal kapcsolatos iratok Nyugták (7) Drávecz József levele néhai Borsfai Ferenc hagyatékának Kocsy Imre tapsonyi plébános levele Borsfai Ferenc hagyatéka X X V. 31. I/47 3 I/48 I/49 9 f 3

4 Somogyi Lipót levele Csík György hagyatéka Győr, XI. 15. I/50 Ladislajdes Sámuel, devecseri plébános levele Csík György hagyatéka Devecser, XI. 27. I/51 Komáromy Márton levele a Jakusics András, zalai alispán megbízásából lefolytatott vizsgálatról Zalaegerszeg, XI. 26. I/52 Jakusics András, zalai alispán levele a csatári és hahóti plébániákon tartott vizsgálat Zalaegerszeg, XI. 27. I/53 Vizsgálati jelentés a felsőörsi prépostság birtokait illetően I/54 XII. 4. Kocsy Imre híradása Kovács István, néhai vörsi plébános haláláról Vörs, II. 12. I/55 Méhes Pál, szántói káplán kérelme Zivalics Pál adóssága Szántó, III. 11. I/56 Jankovics István, keszthelyi plébános levele elhalt káplánjának [Kovács József] hagyatéka Keszthely, IV. 7. I/57 Poroka Ferencné Kovács Marinka kérvénye Kovács József, néhai keszthelyi káplán hagyatéka I/58 Grubanovics Zsigmond levele Bárdosi Antal előállítása Székesfehérvár, IV. 19. I/59 Selek János veszprémi polgár végrendeletének másolata I/60 VI. 17. Néhai Légrádi István hagyatékával kapcsolatos iratok Bolla Imre, bödögei katona elszámolása Berke Péter légrádi plébános és Gallyuff (?) József levelezése (4) VIII X. 24. I/61 7 f Sárkány János, kiskomáromi plébános híradása Papp György, néhai szombathelyi plébános haláláról Kiskomárom, X. 10. I/62 Kovács István, néhai vörsi plébános mostohaanyjának kérvénye nevezett hagyatéka ; felsorolva az általa adott jószág Vörs, XI. 6. I/63 Mayer Ádám, kislődi plébános híradása Farkas Sámuel kislődi pap haláláról Kislőd, I. 13. I/64 Dervarics György, nyírádi plébános levele Rogán Mihály, néhai petendi plébános hagyatékának Nyírád, V. 17. I/65 Reindl József, petendi plébános híradása Bartakovics Pál, néhai dörögdi plébános haláláról Petend, V. 27. I/66 Bartakovics József fehérvári olvasókanonok levele fivére, Székesfehérvár, I/67 Bartakovics Pál, néhai dörögdi plébános hagyatéka Bíró Pál, néhai volt csurgói plébános hagyatékával kapcsolatos iratok Bíró Pál javainak leltára Nagy János csurgói plébános levele Bíró Pál haláláról Kimutatás Sygher Istvánnak Bíró Pál temetésével kapcsolatos költségeiről Kimutatás Sygher István és neje, Vesey Erzsébet költségeiről Költségkimutatás Feljegyzés Bíró Pál hagyatékának Siger István általi lefoglalásáról Grossinger Ignác, szuloki plébános híradása László Mátyás, néhai VI IV VI. 7. I/68 9 f Szulok, X. I/69 csokonyai plébános haláláról 20. Kristál János igali plébános híradása Lukinics János, néhai taszári plébánosról Igal, I. 7. I/70 Nagy János, csurgói plébános híradása Spek János, néhai taranyi plébános haláláról III. 19. I/71 Grossinger Ignác, szuloki plébános híradása Speck János, néhai IV. 12. I/72 4

5 taranyi plébános haláláról Jankovics István, keszthelyi plébános levele néhai Bajházy László Demkovics Ferenc szentgyörgyvári plébános levele egy hagyaték Páhy Pál, hahóti plébános híradása Szelestey György, néhai kapornaki plébános haláláról Péntek János, gyömörei lakos kérvénye Péntek István, néhai vámosi plébános hagyatéka Varga Éva kérvénye fiának, Balla Jánosnak, néhai Dravecz József fogadott fiának az érdekében, Dravecz József kanonok hagyatéka tárgyában (2) Sümegi Nagy Ferenc (Kocsi Éva férje) kérvénye Kocsi Imre, néhai tapsonyi plébános hagyatéka Kuthy Ferenc, taszári plébános és Doszdroszky Mátyás, aradi jegyző levelezése Doszdroszky Antal hagyatéka (2) Halbax János esperes jelentése Horváth Mihály, néhai szentbalázsi plébános végrendeletének Horváth Mihály, néhai szentbalázsi plébános hagyatékának leltára Keszthely, I/73 VIII. 2. Szentgyörgyvár, I/ VIII. 9. Hahót, I/75 XII I/ I/ I/ I. 20. III. I/ Szentbalázs, I/ V. 2. Szentbalázs, I/ V f Nagyvázsony, I/ XII f I/83 Jankó Ádám, csicsói plébános híradása Dancs György, néhai nagyvázsonyi plébános haláláról Péntek Mihály, nagyvázsonyi szabómester Dancs György, néhai nagyvázsonyi plébános részére évben tett szolgálatainak jegyzéke Lukinics József, néhai taszári plébános hagyatékának leltára I/84 Biritz József, pápai plébános levele protestánsok Pápa, I. 5. I/85 Balogh Elek, nagyvázsonyi káplán tanúsága Dancs György, néhai nagyvázsonyi plébános szakácsnőjéről, Marianna Ganserinről II. 19. I/86 Kalló András, gellei plébános híradása Kristál János, néhai igali plébános haláláról III. 9. I/87 Biritz József, néhai pápai plébános könyveinek jegyzéke III. 14. I/88 Mittis János, nagyvázsonyi káplánnak Dancs György, néhai nagyvázsonyi plébános hagyatéka írt levelei (4) IV. 18. VI. 11/13 I/89 7 f Horváth Ádám, néhai nemesvitai plébános könyveinek leltára VI. 2. I/90 Gyéri János, szentgróti plébános levele Jankovics István, néhai keszthelyi plébános és hahóti apát hagyatéka Szentgrót, IX. 4. I/91 Holecz István, néhai vásárhelyi plébános hagyatékával kapcsolatos iratok Holecz István hagyatékának leltára Holecz István könyveinek leltára Holecz István készpénzének leltára Azon személyek felsorolása, akik Holecz Istvánnak dolgoztak Ladislajdes Sámuel, devecseri lelkész levelei Holecz István hagyatéka (2) Feljegyzés Holecz Istvánról Lányi József levele Holecz István hagyatékának az Horváth János kéri Holecz István hagyatékának leltárát a kamara részére IX VIII. 2. I/92 1 5

6 Gyéri János, szentgróti plébános levele Jankovics Borbála, gyimóti lakos fivére, Jankovics István, néhai keszhelyi plébános utáni öröklése tárgyában Borsos István, szobi plébános híradása Kocsi Imre, néhai tapsonyi plébános haláláról Szentgrót, X. 18. Tapsony, XI. 23. I/94 Pápa város tanácsának levele Biritz József hagyatéka Pápa, I. 8. I/95 Tarnóczy József híradása Fejér János, néhai merenyei plébános haláláról Merenye, IV. 20. I/96 Németh János levele Glozer N. (?) hagyatéki leltára Buda, IX. 4. I/97 Gróf Balassa Ferenc levele az elhunyt plébánosok hagyatékainak Zágráb, I. 23. I/98 Voday János örököseinek, Voday Henriknek, Boldizsárnak, I/99 Ferencnek és Mariannának a pere márkói Amraju Mihály ellen IV. 29. Mavrasits Péter, néhai légrádi plébános hagyatékának leltára Légrád, V. I/ f Vasasy József, szentbalázsi plébános híradása Nagy János, néhai hahóti plébános haláláról I/101 A kővágóőrsi egyházközséghez kapcsolódó iratok I. 3. II. I/102 A kővágóőrsi egyházközség vizsgálatot kér Udvay József, néhai plébános 9. (mellékletek: 100 f számadásai felől (1787. I. 3.) ) A kővágóőrsi templom felépítésének támogatói és a kiadások Feljegyzés a templomépítésről Bajzáth József püspök levele (1787. I. 6.) Stoz Pál, kővágóőrsi lakos levele a néhai plébános (1787. II. 2.) (+ boríték) Jelentés a néhai kővágóőrsi vizsgálatról (1787. II. 9.) Mellékletek: Az egyházközség évi számadása Az egyház kiadásai Számadás az Az évi bevételek és kiadások havi összesítése Szegedy György javairól készített számadás Szegedy György kiadásai A szőlők évi kiadásai A Dalicska dűlőben lévő szőlőhegy számadása Feljegyzések a kiadásokról (7) Az egyházközség pótlásai a számadásokhoz Nyugták (11) Móger Rozália levele fivére, Móger Ádám, néhai kislődi plébános Sümeg, I/103 tartozása III. 17. Báró Splényi József levele Ágoston László, néhai kiliti plébános Pécs, V. I/104 végrendelete 16. Ladislajdes Sámuel híradása Menián Márton, néhai nagyszőlősi Devecser, I/105 plébános haláláról IX. 10. Gróf Győry Ferenc levele Menián Márton, néhai nagyszőlősi Szombathely, I/106 plébános hagyatéka IX. 23. Boronkay János levele Menián Márton, néhai nagyszőlősi plébános Pápa, X. I/107 hagyatéka 30. Korporits Antal, néhai nagygannai plébános könyveinek leltára XI. 30. I/108 Krippinger N. örököseinek kelt levelek (+ 2 boríték) I. 10. II. I/109 I/93 6

7 Reindl József, halimbai plébános levelei (2) Henyei Pál, vásárhelyi plébános levele A győri egyházmegye információkat kér Buflenz Gáspár volt jezsuita haláláról (+ boríték) Kürthy Jakab kérelme fivére, néhai Kürthy Placidus hagyatékával kapcsolatban Nagy János, csurgói plébános híradása Horváth Miklós, néhai berzencei plébános haláláról Somogyi János, Veszprém megye alispánjának a levele Korporits Antal, néhai nagygannai plébános végrendeletének Fejér Péter, néhai miháldi plébános adóslevelei Fejér Péter levele egy adósság Azok listája, akiknek néhai Fejér Péter munkabér címén tartozott Adóslevelek (Fejér Péter adósságai), nyugták (18) Noszdroviczky Jónás, Zala megye alispánjának a levele a meghalt 4. 8 f Győr, I. 15. Fajkürt, II. 26. Berzence, III. 24. Pápa, III III. 28. X. 22. I/110 I/111 I/112 I/113 I/ f plébánosok hagyatéka Zalaegerszeg, III. 29. I/115 Zala megye jegyzőjének levele a néhai szántói plébános végrendelete Zalaegerszeg, IV. 1. I/116 Gróf Győry Ferenc levele az egyháziak hagyatékáról Győr, IV. 10. I/117 Gyéri János, szentgróti plébános levele a néhai szántói plébános végrendelete Szentgrót, IV. 11. I/118 Nagy János, csurgói plébános jelentése Horváth Miklós, néhai berzencei plébános végrendeletéről és hagyatéki leltáráról IV. 17. I/119 Simon György, pápai plébános híradása Pozsár Ferenc, néhai nyárádi plébános haláláról Pápa, IV. 26. I/120 Szentgály József levele Pozsár Ferenc, néhai nyárádi plébános hagyatékának Győr, VIII. 26. I/121 Illéssy Miklós, Veszprém megye alispánjának a levele Pozsár Ferenc, Pápa, IX. I/122 néhai nyárádi plébános hagyatéka 15. Fejérváry Jakab, felcsúti adminisztrátor levele fivérének, néhai Fejérváry Lőrincnek a halálával kapcsolatban Felcsút, IX. 15. I/123 Nagy János, csurgói plébános híradása Fejér Péter, néhai miháldi plébános haláláról X. 9. I/124 Fejér Péter, néhai miháldi plébános hagyatékának leltára és temetésének költségei X. 10. I/125 7 f Fejérváry Lőrinc hagyatéki leltára Vál, X. 18. I/126 Simon György, pápai plébános levele Pozsár György, néhai nyárádi plébános hagyatéka Pápa, X. 18. I/127 Jankó Ádám, csicsói plébános híradása Martinecz Vince volt bencés, néhai egyházmegyés pap haláláról Csicsó, X. 30. I/128 Nagy János, csurgói plébános levele Fejér Péter, néhai miháldi plébános hagyatéka Miháld, XI. 4. I/129 Sebestyén Péter, nagyváradi püspöki titkár híradása Batskó vagy Patskó György haláláról Nagyvárad, I. 15. I/130 Noszdrovszky Jónás, Zala megye alispánja levele Tóth János, néhai kehidai plébános hagyatékának Zalaegerszeg, II. 10. I/131 Juranits László, néhai rezi plébános hagyatéka I/132 II

8 Boronkay János és Káldy János levele, valamint Sághy Mihály és I/133 Skerlecz Ádám levele II. 16. Gróf Győry Ferenc levelei Eőry István, néhai vaszari plébános hagyatéka (2) Győr, III. 3. I/134 Elle-Vaux Fülöp Károly, kamarai adminisztrátor levelei Binder József, néhai kéthelyi plébános halálával kapcsolatban (2) és az III. 13. IV. 3. I/135 ezekre írt válaszfeljegyzés Somogyi János, Veszprém megye alispánjának levele Korporits Antal, néhai nagygannai plébános végrendelete (+ felzet) Pápa, III. 18. I/136 Farkas László, sümegcsehi plébános híradása Bossányi Ádám, néhai zalabéri káplán haláláról Csehi, IV. 6. I/137 Kelemen Imre, a pécsi akadémia igazgatóhelyettese tudakozódik a Barabás Gellért, volt pápai pálos tanár után Pécs, IV. 10. I/138 Gróf Balassa Ferenc levele IV. 11. I/139 Márkus István és felesége nyilatkozata Fejérváry Lőrinccel I/140 kapcsolatban VI. 4. Feljegyzés hagyatéki ügyekről I/141 VI. 6. Gróf Balassa Ferenc levele VI. 15. I/142 Páhy Pál, hahóti plébános levele Szokoli Mátyás, néhai bakónaki plébános hagyatéka Hahót, II. 13. I/143 Juranits József, kaposvári lakos levele fivérének, Juranits László, néhai rezi plébános hagyatéka IV. 20. I/144 Zala megye közönségének és Forintos Gábor jegyzőnek a levelei Juranits László, néhai rezi plébános hagyatéka (2) VI. 25. IX. 20. I/145 Légmán János, néhai szegvári plébános könyveinek leltára Szegvár, IX. 18. I/146 Farkas Ferenc, nemesapáti plébános levele Páhy Pál, hahóti plébános végrendelete és Szokoli Mátyás, néhai bakónaki plébános javai Nemesapáti, IX. 19. I/147 Volonits István hagyatékának ügye Volonits Ferenc, erdélyi, szentléleki lakos levele fiától, Volonits Istvántól rámaradt örökség Levél Volonits Ferencnek való fizetésről Volonits Ferenc átvételi elismervénye 200 forintról Nyugta 2. fasciculus ( ) No Gulner Ignác, szántói plébánosnak és Hertelendi György, Zala megye alszolgabírájának levele Juranits László, néhai rezi plébános hagyatéka Fazekas Mihály, agarévi lakos kérvénye sógora, Vida János, néhai szentbenedeki plébános hagyatéka Levél Lauber Fulgentius, néhai hárságyi adminisztrátor IX II. 19. Rezi, II. 19. Agarév, III. 25. II/2 II/ IV. 4. Kelemen Mihály, taszári lakos végrendelete Taszár, II/4 melléklet: nyugták (2) (1769, 1775) IV. 22. Lányi József, királyi ügyigazgató és gróf Széchényi Ferenc levelei IV. 23. II/5 I/148 II/1 8

9 Holecz Erzsébet (H. József, néhai vásárhelyi plébános testvére) IX. 16. Mazsár András, ősküi plébános nyugtája fivére, Mazsár József, néhai holicsi plébános hagyatékának ráeső része felől IV. 27. II/6 Nagy János hahóti plébános levele egy bizonyos Gelasius pap, néhai homokkomáromi adminisztrátor hagyatéka VI. 25. II/7 Imrovics Mihály, néhai vaszari plébános hagyatéka kelt iratok VI I. 23. II/8 Tóth Ferenc, Sopron megye alszolgabírájának és Marka Ádám, röjtöki plébánosnak a tanúsítványa Imrovics János vagyoni állapotáról Imrovics János, néhai Imrovics Mihály édesapjának a kérvénye fia hagyatéka Simon György, pápai plébános levele Simon György, pápai plébános levele Kovács István, néhai pálos Pápa, VII. II/9 szerzetes hagyatékáról 19. Szentgáli József levelei Kovács István, néhai pálos szerzetes Győr, II/10 (2) VIII. 20. Kamondi Márton, kamarai ügyész nyugtája Kovács István, néhai pálos szerzetest illető iratok felől X. 3. II/11 Vilt József levelei Lakner Benedek, néhai bencés szerzetes haláláról (2), és Lakner Benedek hagyatékának értékbecslése XI III. 10. II/12 Kiss Mihály, királyi aligazgató levele Holecz István, néhai vásárhelyi Pest, XII. II/13 plébános hagyatéka 15. Simon György, pápai plébános levele Györgyi Imre, urasági írnok és Koller Klára ; Kreskó Modestus volt pálos szerzetes Pápa, I. 14. II/14 ; Visi László ; néhai Imrovits Mihály, vaszari plébános ; Szajdensvartz Ignác, csóti plébános Matthuch József, tarnóci és szilnicei plébános levele Szokoly Pál, János és Mária (Sz. Mátyás, néhai bakónaki plébános testvérei) Szilnice, II. 26. II/15 Becker Pál, ciszterci szerzetes, zirci plébános híradása Czilich Lajos, néhai csolti apát haláláról Zirc, III. 15. II/16 Vasasy József, szentbalázsi plébános híradása Nagy János, néhai hahóti plébános haláláról é. n. II/17 Nagy Pál, keszthelyi lakos kérvénye testvére, Nagy János, néhai hahóti plébános hagyatéka Keszthely, IV. 2. II/18 Farkas Ferenc és Gazdag Mihály, szabari plébános levelei Szokoly Mátyás, néhai bakónaki plébános hagyatéka (2) IV. 10. IV. 30. II/19 Farkas László, csehi plébános híradása Gáál Lajos, pálos szerzetes haláláról Csehi, V. 21. II/20 Kónya Ferenc, néhai sümegi plébános hagyatékával kapcsoatos iratok VIII IX. 12. II/21 8 f Kónya Ferenc hagyatékának leltára Kivonat Kónya Ferenc (?) végrendeletéből (végrendelete kelt: 1786) Kónya Ferenc halála után felmerült költségek és bevételek számadása (2) Nyugták (3) Feljegyzés Antal Pál, néhai pálos szerzetes hagyatéki leltárának VIII. 12. II/22 átküldéséről (2) IX. 14. Nagy Pál, keszthelyi lakos kérvénye fivére, Nagy János, néhai hahóti plébános hagyatéka Keszthely, VIII. 23. II/23 Mittis János, volt nagyvázsonyi plébánosnak és Barsmegyei XI. 26. II/24 9

10 Domokos, vászolyi plébánosnak egymás ellenében kelt levelei ( III f boríték) Demkovits Elek levele nénje, Demkovits Magdolna hagyatéka I. 31. II/25 Antal Pál, néhai pálos szerzetes hagyatéka keletkezett iratok V. 28. II/26 Nimetz Imre levelének másolata IV f Simon György, pápai plébános levelei Antal Pál, néhai pálos szerzetes hagyatéka (2) Miskolczy N., a váradi püspök prefektusának levele Demkovits Magdolna hagyatéka X. 18. II/27 Feljegyzés XII. 24. II/28 Sárkány János levele Bezeréd község Kiskovács, III. 8. II/29 Somogyi Antal, zalakoppányi plébános híradása Rátóti Pál, néhai bezerédi plébános haláláról Zalakoppány, IV. 6. II/30 Farkas László, csehi plébános híradása Sidó László, néhai zalabéri plébános haláláról Csehi, VIII. 19. II/31 Nimetz Imre híradása Karoll Fábián, volt bencés szerzetes és VIII. 10. II/32 dömölki kisegítő haláláról (2) VIII. 23. Sidó László, néhai zalabéri plébános hagyatéka keletkezett iratok IX V. 16. II/33 15 f Sidó Károly kérelmei fivére, Sidó László hagyatéka (4) Sidó László Sidó Mihálytól örökölt javainak leltára Nyugta Válasz Sidó Károlynak (2) Páhi István, csurgói plébános levele Szigethi János, néhai iharosi plébános hagyatéka Iharos, I. 13. II/34 Halbax János levele Kuthy Ferenc, néhai taszári plébános hagyatéka Taszár, II. II/ Kapitár István, tabi plébános híradása Oláh István, néhai tabi plébános haláláról Tab, III. 8. II/36 Kálóczy György, merenyei plébános végrendelete Merenye, IV. 1. II/37 Balassa Adalbert nyugtája 5 forintról, amit Kuthy Ferenc, néhai taszári plébános hagyatékából kapott IV. 14. II/38 Csekanisztin Mária, hüszögi (?) lakos kérvénye néhai Menyhárd Pál plébános végrendelete Hüszög (?), IV. 25. II/39 Feljegyzés Oláh István, néhai tabi plébános hagyatékáról V. 14. II/40 Feljegyzés Bufflenz Gáspár, volt jezsuita végrendeletéről V. 20. II/41 Gulner Ignác híradása Alló Imre, néhai sármelléki plébános haláláról Sármellék, V. 27. II/42 Levél Oláh István, néhai tabi plébános hagyatéka Buda, V. II/43 Horváth István és Lelkes Judit, tabi lakosok kérvénye Oláh István, néhai tabi plébános hagyatékának rájuk, mint cselédeire eső része Huill Mátyás, pápai lakos végrendeletének másolata (eredeti kelt: 1790) 28. Tab, V. 29. II/ VI. 18. II/45 10

11 Nimetz Imre levele Bufflenz Gáspár, volt jezsuita hagyatéka VI. 20. II/46 a kirélyi ügyésznek, és Ughy Ignác királyi ügyész válasza VII. 8. Somogyi Antal, zalakoppányi plébános levele Nagy István, néhai bezerédi plébános hagyatékának Zalakoppány, VI. 24. II/47 Oláh István, néhai tabi plébános adósainak jegyzéke VI. II/48 Feljegyzés Oláh István, néhai tabi plébános hagyatéka IX. 17. II/49 Özv. Orszeti Józsefné, andocsi lakos kérvénye sógora, Orszeti Péter, néhai márkói plébános végrendelete Andocs, X. 23. II/50 Szép István, karádi plébános híradása Rózsa József, néhai kapolcsi káplán haláláról Karád, X. 26. II/51 Halbax János esperesplébános híradása Végfalvai Gergely, néhai mernyei plébános haláláról Mernye, XI. 10. II/52 Okolicsányi Farkas tanúsítványa a fivéréről, Okolicsányi Imre Debrecen, II/53 címzetes püspökről és esztergomi kanonokról rámaradt 50 Ft adósság XII. 6. megfizetéséről Jancsy Jánosnak Részlet egy ismeretlen végrendeletből (30. és 31. pontok: a cselédekre hagyott javak) II/54 Feljegyzés Alló Ferenc és Károly fivérüknek, Alló Imre, néhai sármelléki plébános hagyatékával kapcsoaltos panasza II. 26. II/55 Katona Imre, siófoki plébános híradása Szabó Pál, néhai somogyszili plébános haláláról Fok, III. 25. II/56 Halbax János, kisbári plébános híradása Szabó Pál, néhai somogyszili plébános haláláról Szil, III.27. II/57 Bába Imre, szentegyházi számvevő levele Szabó Pál, néhai IV. 5. II/58 somogyszili plébános hagyatéka (2) Lakatos György, nyitrai lakos kérvénye sógora, Oláh István, néhai tabi plébános hagyatéka (mellékelve Nyitra város tanúsítványa) Meszlényi Nagy István nyugtája a fiától, Nagy István, néhai bezerédi plébánostól rámaradt 18 forintról Gróf Széchényi Ferenc kérvénye Fekete Mihályné, Holecz Erzsébet, nagycenki lakos érdekében fivére, Holecz István, néhai vásárhelyi plébános hagyatéka Paczai István, següsdi esperes híradása Tibolt Mihály, néhai sámsoni plébános haláláról Farkas László, csehi plébános híradása Szőnyi József, néhai csabrendeki plébános haláláról Lőkös Judit, Oláh István, néhai tabi plébános szakácsnőjének kérvénye bizonyos tartozások Szokoly Pál, János és Mária kérvénye testvérük, Szokoly Mátyás, néhai bakónaki plébános hagyatéka Szép István, karádi plébános híradása Velinger József, néhai szőlősgyöröki plébános haláláról Bellovics József, néhai feleki káplán hagyatéka keletkezett iratok A helytartótanács levelének másolata Feljegyzések a végrendelet és a leltár átvizsgálásáról Nimetz Imre levele IV. 13. Nyitra, V. 21. Zalakoppány, VI. 14. Kiscenk, VI. 23. II/59 II/60 II/61 Sámson, XII. 9. II/62 Rendek, II/63 XII II/64 é. n. II/65 Szőlősgyörök, II/ I IX. 5. II/67 X f 11

12 A szombathelyi káptalan híradása Laky István, néhai csatári apát haláláról Lakatosné Mersey Terézia, kiscelli lakos kérvénye Laky István, néhai csatári apát tartozása ; mellékelve az adóslevél (1788) Farkas Ferenc, nemesapáti plébános vizsgálati jelentése Laky István, néhai csatári apát hagyatéka (2) Nagy Károly, sümegi plébános híradása Kunits Dénes, néhai pálos szerzetes haláláról Feljegyzés Kunits Dénes, néhai pálos szerzetes végrendeletének megküldéséről A szombathelyi konzisztórium levele Laky István, néhai csatári apát Farkas András zalalövői lakossal szembeni tartozása Mellékletek: Adóslevél 300 forintról (1781) A vonatkozó részek kivonata Farkas András végrendeletéből (1782) Feljegyzés Gáál Lajos, néhai pálos szerzetes hagyatékának Szombathely, IX. 5. Szombathely, IX IX. 28. X. 12. Sümeg, IX X. 12. Szombathely, X. 13. II/68 II/69 II/70 II/71 II/72 II/ X. 28. II/74 Farkas László, sümegi esperes híradása Zsoldos László, néhai ukki káplán haláláról Ukk, XI. 5. II/75 Kapronczai József, néhai szóládi plébános hagyatékának leltára I. 18. II/76 Nagy Károly, sümegi plébános levele Gáál Lajos, néhai pálos szerzetes hagyatékának I. II/77 Horváth Márton, látrányi plébános levele Szép István, néhai karádi plébános végrendelete Karád, II. 6. II/78 Simon György, pápai plébános híradása Radlinger János, néhai nagygannai plébános haláláról Nagyganna, II. 15. II/79 Bodó János prefektus, valamint Nagy Károly sümegi plébános levelei III. 31. II/80 Gáál Lajos, néhai pálos szerzetes hagyatéka (2) IV. 16. Pöckl Ignác János, néhai szőlősgyöröki orvosdoktor végrendelete keletkezett iratok Bernaczky József, Sopron város nótáriusának levele Várallyay György, Sopron megye ügyészének levele Pöckl Ignác János végrendeletének másolata (1798) Pöckl Ignác János özvegyének keresete Feljegyzés Vály János ügyvéd feljegyzése V XI. 14. II/81 7 f Bolla Gellért Mihály, néhai szentbenedeki plébános hagyatékához kapcsolódó iratok Bolla Gellért Mihály hagyatékának leltára Mérey János, Somogy megye perceptorának levele Nyugta Árverési feljegyzések (6) Özv. Pázmándy Sándorné, Takó Erzsébet, nagytagyosi lakos végrendelete tartott vizsgálat iratai Fengler József, győri püspök levele az örökösök részére Scharlach Károly, győri püspöki helynök levelei (3) Tanúvallatási jegyzőkönyvek (2) Simon György, pápai plébános levele többek között a néhai gannai plébános, Radlinger János végrendelete Feljegyzés Gáál Lajos, néhai pálos szerzetes végrendelete V I V V. 29. Pápa, VI VI. 27. II/82 20 f II/83 1 II/84 II/85 12

13 Horváth Márton, látrányi plébános híradása Dékány Péter, néhai csehi káplán haláláról Nagy Károly, sümegi plébános levele Kunits Dénes hagyatéka Feljegyzés Kunits Dénes hagyatéka Feljegyzés Bellovits József, néhai feleki káplán végrendelete Farkas László, csehi plébános híradása Horváth László, néhai káptalanfai plébános haláláról Tóth László, röjtöki plébános híradása Kurtz József, néhai gellei káplán haláláról Ebergényi József, a pápai ispotály adminisztrátorának válaszlevele Barbara Veberin végrendelete Bolla Katalin, Bolla Gellért néhai szentbenedeki plébános testvérének folyamodványa fivére hagyatéka Szabó Mihály, nagyvázsonyi plébános levele Jankó Ádám, néhai csicsói plébános hagyatéka Jedlicska Antal, váradi püspöki vikárius levele Molnár Ferenc, néhai tenkeni (Bihar m) plébános hagyatéka (Veszprémi egyházmegyei rokonai Kálon) Szvorényi Mihály, karádi plébános levele Bán Ferdinánd és a kőrőshegyi adminisztrátorság mellékletként a karádi esperesi kerület községei részéről a franciák által elpusztított Tirolnak felajánlott segélyek jegyzéke Krutti Kandid nyugtája 9orintról Látrány, VII. 15. Sümeg, VIII VIII IX. 29. Káptalanfa, X. 10. Röjtök, XI. 14. Pápa, XI. 23. Óhíd, V. 11. Nagyvázsony, VI. 7. Nagyvárad, VIII. 19. Karád, VIII. 24. II/86 II/87 II/88 II/89 II/90 II/91 II/92 II/93 II/94 II/95 II/ VIII. 31. II/97 Páhy István, csurgói plébános híradása Mattasits Gergely, néhai babócsai plébános haláláról IX. 26. II/98 Babits András, kéthelyi plébános levele Binder József és Binder Julianna hagyatékának Kéthely, X. 16. II/99 A szombathelyi püspöki vikárius levele Hajas György, keszthelyi lakos hagyatéka Szombathely, XI. 5. II/100 Schujánszky András, győri csizmadia folyamodványa Vlaszathi Jácint, néhai kőrőshegyi adminisztrátor hagyatéka Győr, II. 9. II/101 Melléklet: Győr város igazolása Lőkös Jutka levele néhai Oláh István, tabi plébános szolgája elmaradt Kaposvár, II/102 bére III. 24. Farkas Ferenc, nemesapáti plébános híradása Borsos Jónás, néhai csatári plébános haláláról Nemesapáti, IV. 26. II/103 Szabó Mihály, nagyvázsonyi plébános levele Jankó Ádám, néhai csicsói plébános hagyatéka Nagyvázsony, V. 11. II/104 Farkas Ferenc, nemesapáti plébános levele Borsos Jónás, néhai csatári plébános hagyatéka Nemesapáti, VI. 1. II/105 Kelemen Antal, néhai pakodi plébános végrendeletének másolata Pakod, I. 18. II/106 Kelemen József, győri vámos levelei fivére, Kelemen Antal, néhai pakodi plébános hagyatéka (2) II. 13. IV. 1. II/107 Strasser Ádám, szücsi plébános híradása Bárdosi Antal, néhai jezsuita szerzetes haláláról Nagyganna, III. 5. II/108 13

14 Feljegyzés Bárdosi Antal, néhai jezsuita szerzetes végrendelete Bana József, néhai alezredes végrendeletének érvénytelenítése kapcsán keletkezett iratok (4) II. Ferenc császár levele Bana József végrendelete A pécsi káptalani helynöki tanács levele Bana József végrendelete Bana József végrendelete tartott vizsgálat Feljegyzés Bana József végrendelete Hertelendi Gáspár nyugtája 6 forint 40 krajcárról, amelyet Borsos Jónás, csatári plébánostól vett fel a Szt. Anna szeminárium céljára Szentmiklósy Terézia és Zsófia nyugtája a testvérük, Szentmiklósy Alajos, néhai bencés szerzetes hagyatékából rájuk eső részről Feljegyzések Gregorits Boldizsár, néhai pálos szerzetes végrendelete (2) Ismeretlen levelének fogalmazványa Striga Józsefhez (?) Hatos István, pálos szerzetes végrendelete Simon György, pápai plébános jelentése Gregorits Boldizsár, néhai pálos szerzetes hagyatéka tartott vizsgálatról Hunkár Ferencné, özv. Jankó Katalin folyamodványai Szabó Pál elmaradt gyermektartása (2) Melléklet: Szabó Pál kötelezvénye 50 forint gyermektartási díj fizetéséről (1770) Feljegyzés Vajda Vince, néhai pálos szerzetes végrendelete Kelemen József, győri vámos levele fivére, Kelemen Antal, néhai pakodi plébános hagyatéka Jakob Zach, siklósi lakos kérelme a végrendeletileg őt illető 5orint Kelemen József, győrszigeti vámos kérelme fivére, Kelemen Antal, néhai pakodi plébános hagyatéka Vizsgálati jelentés másolata Kelemen József, néhai pakodi plébános hagyatéka Simon György, pápai plébános jelentése Reindl József temetése kapcsán felmerült költségekről Csernyánszky Ferenc, Győr megye szolgabírája és Varga Ádám pakodi iskolamester nyilatkozata Kelemen Antal, néhai pakodi plébános végrendelkezése Zsolnay Dávid, veszprémi általános helynök levelének fogalmazványa a veszprémi káptalanhoz Nagy József, (pápa)teszéri lakos, Nagy Károly, néhai sümegi plébános testvére végrendelete Királyhegyi Terézia, győri lakos kérelme fivére, Királyhegyi László, néhai ugodi plébános hagyatékából őt megillető rész Bálint Károly, orosztonyi plébános levele Vajda Vince, néhai pálos szerzetes hagyatéka Steffits Mihály, vízvári plébános híradása [Sohár Sándor], néhai berzencei plébános haláláról Felterjesztés fogalmazványa Hatos István, néhai pálos szerzetes hagyatéka III III II IV. 10. Pápakovácsi, IV IV. 25. VII VII VII. 5. Pápa, VII. 12. Pest, VII. 30. X IX. 19. Győr, X. 2. Siklós, II. 12. Győr, II II. 24. Pápa, II. 26. Hitelesítés: III. 1. II/109 II/110 7 f II/111 II/112 II/113 II/114 II/115 II/116 II/117 II/118 II/119 II/120 II/121 II/122 II/123 II/ III. 4. II/125 Teszér, II/126 III. 24. Győr, VI. II/ Orosztony, II/ VI X. 1. II/ X. 13. II/130 14

15 Zsolnai Dávid veszprémi helynök levele Bertalan Imre, szentpéterúri plébánosnak Kovács István, néhai szentpéterúri plébános hagyatéka Halbax János híradása Somogyi István, néhai lengyeltóti plébános haláláról XI. 8. II/131 Lengyeltóti, XII. 23. II/132 Hermán Imre, zsitvai birkás bojtár végrendelete XII. 24. II/133 Hamar Jánosné, Néveri Anna kérelme Bajzáth József, néhai veszprémi püspök hagyatéka [1802.] II/134 Borsoss István, néhai (somogy)szobi plébános hagyatékának leltára Szob, I. 17. II/135 6 f Liszits József, kehidai plébános híradása Adorján Mihály, néhai bezerédi plébános haláláról Kehida, III. 3. II/136 Feljegyzés Kelemen György, néhai pálos szerzetes hagyatékának III. 10. II/137 Vadnay Károly, uradalmi ügyész levele Steffics Mihály, vízvári plébánoshoz egy kétségbe vont hitelű végrendelet III. 17. II/138 Bubla Antal, néhai öreglaki káplán hagyatéka kelt iratok Bubla Antal végrendeletének másolata Patyi Antal, nagybajomi plébános híradása Bubla Antal haláláról IV VII. 19. II/139 3 Bubla Antal hagyatékának leltára (2) Kolozsváry Miklós, a rédei uradalom ügyészének levele Bubla Antal hagyatékának Levélfogalmazvány Bubla Antal végrendelete tartott vizsgálatról Az orvosi vizsgálatok költségei Árvay György nyugtája 46 forintról Kolozsváry Miklós összeállítása Bubla Antal adósságairól Adóslevelek másolatai Simon György, pápai plébános levele Bubla Antal hagyatéka Öreglak község elismervénye Nyugták (6) Kimutatás Bubla Antal adósságairól Melléklet: A szentbenedeki plébánia bevételeinek és kiadásainak jegyzéke ( ) Bubla Antal adóslevele (1801) Kovács Mihályné, Adorján Julianna, palotai lakos kérelme fivére, Palota, II/140 Adorján Mihály, néhai bezerédi plébános hagyatéka Nagy Judit, balatoncsehi lakos kérelme a Somogyi István, néhai lengyeltóti plébánoshoz került, eredetileg Dékán Péter, néhai balatoncsehi plébánossal szemben fennálló követelése Nyugta a kifizetett összegről (Tóth Judit néven) IV. 17. Balatoncsehi, IV. 19. VII. 3. II/141 Demkovits Ferenc, bencés szerzetes híradása Teőke József, néhai zalaapáti kisegítője haláláról Szalaapáti, IV. 20. II/142 Fogalmazvány Majláth György, királyi jogügyigazgató részére Kovács István, néhai szentpéterúri plébános hagyatéka IV. 25. II/143 Robán József, zákányi plébános nyugtája Godina András, néhai zákányi plébános hagyatékából való 40 forint kifizetéséről Zákány, V. 4. II/144 Hermán Imre, néhai zsitvai juhász hagyatékának keletkezett iratok VI. 25. IX. 26. II/145 5 f Levélfogalmazvány gróf Festetics György részére Gróf Festetics György válasza Steffits Mihály, vízvári plébános nyilatkozata Levélfogalmazvány Csima Antal, néhai jezsuita szerzetes II/146 15

16 végrendelete VII. 6. Parragh Vince, vaszari plébános híradása Nagy János, szanyi plébános haláláról Vaszar, VIII. 3. II/147 Kelemen József, győri vámos kérvénye fivére, Kelemen Antal, néhai pakodi plébános hagyatéka Győr, VIII. 20. II/148 Melléklet: Csernyánszky Ferenc, Győr megye szolgabírájának nyilatkozata Kelemen Antal végrendelkezése Erőss József, a győri püspök prefektusának levele Bajzáth Klára örököseinek az Győr, XI. 10. II/149 Hosszú Miklós, babócsai plébános levele Steffits Mihály, néhai Vízvár, II/150 vízvári plébános végrendelete Horváth Pál, nyugalmazott veszprémi plébános kérelme a Bajzáth József, néhai veszprémi püspök hagyatékából őt megillető részről XI. 23. [1803.] II/ fasciculus ( ) No Páhi Boldizsár, néhai szentbenedeki plébános hagyatéka keletkezett iratok Páhi Boldizsár hagyatékának leltára Zaverlits János, kaposvári orvos és Müller József költségeinek összeírása Páhi Boldizsár által vásárolt áruk összeírása Gadányi János szentbenedeki iskolamesterrel szemben fennálló restanciák Németh János nyugtája a hagyatékból felvett 2orintról Ceruzával írott feljegyzés Páhi Boldizsár feljegyzése 1802-ben történt kiadásairól Domján Erzsébetnek, Páhi Boldizsár szakácsnéjának vallomása Páhi Boldizsár keresztelési feljegyzése Lazárovits Zsófiával szemben fennálló restanciák Bolla Mihály, néhai szentbenedeki plébános Günther nevű néhai újfalusi számtartója javainak kótyavetyéje Bolla Mihály Gellért, néhai szentbenedeki plébános nyugtáinak jegyzéke Feljegyzés Szaitl József, néhai gyiróti plébános hagyatékának leltáráról Fogalmazvány Szalóki Imréné özv. Penkő Anna, nemesszalóki lakos részére, amelyben visszautasítják elhunyt férje exhumálására irányuló kérelmét Zsémberi Imre, (pápa)teszéri plébános híradása Bellovits István, néhai (bakony)szűcsi plébános haláláról Páczai István, marcali plébános híradása Rumi Mihály, néhai mesztegnyői adminisztrátor haláláról Joseph Reiter, pozsonyi lakos kérvényei Szeitl József, néhai gyiróti plébános hagyatéka (2) Hazenhütl Andrásné özv. Raitel Katalin (Szaitl Erzsébet leánya), pozsonyi lakos kérvénye Szaitl János, néhai gyiróti plébános hagyatéka Kiss György, kapornaki plébános híradása [Fenyő Mihály], néhai pakodi plébános haláláról Gulner Ignác, nyírádi plébános híradása Fenyő Mihály, néhai pakodi plébános haláláról Fogalmazvány Fenyő Mihály, néhai pakodi plébános hagyatéka Kiss György, kapornaki plébános kérvénye Fenyő Mihály, néhai pakodi plébános hagyatáka I. 3. V. 6. III/ I. 9. III/ II. 11. III/ II. 13. III/ II. 19. III/ II. 28. III/6 XII. 16. Pozsony, III/7 III. 1. Kapornak, III. 20. Nyírád, III III. 23. Kapornak, III. 28. III/8 III/9 III/10 III/11 16

17 Liszits József, kehidai plébános híradása [Bertalan Imre], néhai szentpéterúri plébános haláláról Bertalan Ferenc, kiskomáromi plébános rokona, Bertalan Imre, néhai szentpéterúri plébános hagyatékának Fogalmazvány Sárkány János tiszteletbeli kanonok haláláról Fogalmazvány Káldy Sándor, sümegi uradalmi ügyész részére, Bertalan Imre, néhai szentpéterúri plébános hagyatéka Dobos János, fülei plébános híradása Svartzfischer Adalbert, néhai lepsényi adminisztrátor haláláról Fogalmazvány Schvartz Adalbert, néhai lepsényi adminisztrátor hagyatéka Nyesd János, peremartoni plébánoshoz Jegyzőkönyv-fogalmazvány Szaitl János, néhai gyiróti plébános hagyatéka A győri püspöki helynöki hivatal levele néhai Takó Erzsébet végrendeletének érvényessége Patyi István, lesenceistvándi iskolamester folyamodványa segélyért Kocsy István Mihály, mihályfai plébános levele Horváth József, mihályfai lakos érdekében annak fivére, Horváth Ferenc hagyatéka Eugen Klimpacher híradása Fülöp Antal, néhai ládi adminisztrátor haláláról Fogalmazvány Kiss György, néhai kapornaki plébános végrendelete Bertalan Ferenc, kiskomáromi plébános levele rokona Bertalan Imre, néhai szentpéterúri plébános hagyatéka Fogalmazvány Szupponits Ferenc, néhai rátóti plébános hagyatéka Horváth János, keszthelyi plébános jelentése a Szupponits Ferenc, néhai rátóti plébános hagyatéka tartott vizsgálatról Melléklet: Szuppony Ferencnek a keszthelyi Vashegyen lévő szőlőjének a becsüje (ua) Somogy megye levele Hegedűs Illés, néhai buzsáki plébános hagyatéka (2) Fogalmazvány a buzsáki plébánia Hemis Miklósnak, a plébánia adminisztrátorának Szilágyi Erzsébetnek, Kiss György, néhai kapornaki plébános szakácsnőjének kérvénye gazdája hagyatéka Részletek Kovács István, néhai szentpéterúri plébános végrendeletéből Scharlach Károly híradása Gaiger Mátyás, néhai exjezsuita és murakeresztúri apát haláláról Jelentés fogalmazványa Hegedűs Illés, néhai buzsáki plébános végrendelete tartott vizsgálatról Horváth János, keszthelyi plébános híradása Bíró János, néhai zalakoppányi plébános haláláról Alló Imre (János), néhai sármelléki plébános hagyatéka keletkezett iratok Horváth János, keszthelyi plébános levele hagyatéka Kehida, IV. 10. III/12 Kiskomárom, III/ V. 7. III/ V. 15. III/ V. 16. Lepsény, III/16 V V. 23. III/17 III/ VI. 21. Győr, III/19 VI. 22. Lesenceistvánd III/20, VI. 26. Mihályfa, III/ VIII. 8. Varasd, VIII. 11. III/ VIII. 26. III/23 Kiskomárom, III/ XI. 18. III/ XII. 1. Keszthely, III/ XII. 10. [1804. XII. 13.] III/ XII. 27. III/28 [1804.] III/29 [1804.] III/30 Győr, I. III/31 5. III/ I. 5. Keszthely, III/ I II. 5. III/34 V f 17

18 Kovács József levele hagyatékának Németh János, királyi jogügyigazgató levele hagyatékának Válasz Németh János, királyi jogügyigazgatónak (fogalmazvány és tisztázat) Fogalmazvány Bertalan Imre, néhai szentpéterúri plébános hagyatéka a királyi jogügyigazgatónak II. 8. Fogalmazvány Rumi Mihály, néhai ferences és mesztegnyői adminisztrátor hagyatéka Pátzai István, marcali plébánoshoz II. 27. Fogalmazvány Rumi Mihály, néhai mesztegnyői plébános hagyatéka II. 28. Pátzai István levele a buzsáki és a mesztegnyői plébániák Marcali, III. 25. Káldy Sándor kamarai ügyész levele Bertalan Imre, néhai Sümeg, szentpéterúri plébános hagyatéa IV. 14. Pátzai István levele Rumi Mihály, néhai mesztegnyői adminisztrátor Marcali, hagyatéka V. 20. Fogalmazvány Józsa Mihálynak, a helynöki hivatal titkárának a részére az elhunyt plébánosok hagyatéka A karmacsi, köveskúti és nemesbükki lakosok Magyar János, néhai karmacsi plébános szembeni adósságainak összeírása és rokonainak elismervénye Farkas Ferenc nyugtája a Vasasy József, néhai gógánfai plébános hagyatékából felvett 8 forintról Vasasy János nyugtája a Vasasy József, néhai gógánfai plébános hagyatékából felvett 17orintról Szupponits Imre, József, Katalin és Julianna, keszthelyi és szentandrási lakosok kérvénye rokonuk, Szupponits Ferenc, néhai rátóti plébános hagyatéka V. 23. Karmacs, V VI VI. 20. Alsópáhok, VI. 29. III/35 III/36 III/37 III/38 III/39 III/40 III/41 III/42 1 III/43 III/44 III/45 A győri káptalan híradása Pierer József, néhai tinnini püspök, győri prépost haláláról Győr, VII. 6. III/46 Fogalmazvány Bolla Gellért, néhai szentbenedeki plébános hagyatékának VII. 11. III/47 Mikovinyi Ignác nyugtája a Rumi Mihály hagyatékából felvett 619 forintról VIII. 1. III/48 Levél Materényi Gábor, csóti plébánosnak Királyhegyi László, néhai ugodi plébános hagyatéka VIII. 4. III/49 Fogalmazvány Rumi Mihály, néhai mesztegnyői adminisztrátor hagyatéka VIII. 4. III/50 Bertalan Ferenc, kiskomáromi plébános levele Bertalan Imre, néhai szentpéterúri pébános hagyatéka Kiskomárom, VIII. 11. III/51 Materényi Gábor, csóti plébános levele Királyhegyi László, néhai ugodi plébános hagyatéka Csót, VIII. 21. III/52 Fogalmazvány Bertalan Ferenc, kiskomáromi plébánosnak Bertalan Imre, néhai szentpéterúri plébános hagyatéka X. 3. III/53 Kiss György, néhai kapornaki plébános hagyatékának felosztása X. 4. III/54 Feljegyzés Csácsinovits János, néhai törökkoppányi plébános XI. 23. III/55 haláláról és utódjának odahelyezéséről XI. 29. Fogalmazvány Csácsinovits János, néhai törökkoppányi plébános hagyatéka Szvorényi Mihály, karádi plébánoshoz XI. 29. III/56 Küllei János, mernyei plébános levele a szentbenedeki egyházközség Mernye, III/57 18

19 elmaradt járandóságairól XII. 8. Fogalmazvány Bolla Gellért, néhai szentbenedeki plébános hagyatéka 1805.XII. 18. III/58 Tóth Lászlóné Rumi Erzsébet levele fivére, Rumi Mihály, néhai mesztegnyői adminisztrátor hagyatéka [1805] III/59 Demkovits Ferenc, a zalavári konvent lectorának kivonatot kér az 1788-ban meghalt Tóth János, néhai kehidai plébános Zalaapáti, I. 19. III/60 végrendeletéből Fogalmazvány Nagy Imre, néhai pálos szerzetes haláláról I. 20. III/61 A győri káptalan levele néhai Fierer József püspök és Bolla Gellért, néhai szentbenedeki plébános hagyatéka (2) Győr, I. 20. III/62 Polgár János, csurgói plébános levele Gratsanovits János, néhai berzencei plébános végrendelete Berzence, I. 23. III/63 Steffich Jánosnak, a zágrábi szeminárium növendékének a levele Zágráb, III/64 testvére, Steffich Mihály, néhai vízvári plébános hagyatéka Ebergényi József, néhai csökölyi plébános hagyatékához kapcsolódó iratok Végrendelete Hagyatéki vizsgálat és temetési kiadások jegyzéke A végrendelet teljesítéséről készített számadás Lengyel István, toponári lakos levele Ebergényi József hagyatéka Fogalmazvány Gratsanovits János, néhai berzencei plébános végrendelete Kolozsváry Sándor, kapornaki plébános híradása Török Ferenc, néhai hahóti plébános haláláról Tóth Mihály, kovácsi plébános híradása Deli Jakab, néhai pálos szerzetes haláláról Fogalmazvány Deli Jakab, néhai pálos szerzetes és Prémes József, somlóvásárhelyi káplán Jósán Mihály levele Szupponits Ferenc, néhai rátóti plébános halála A karmacsi egyházközség levele Magyar János, néhai karmacsi plébános hagyatéka Tulok Ferenc, kaposvári plébános levele Somogyi Sándor, néhai szentbalázsi plébános hagyatéka Haelzl Ágoston, pápai káplán (?) levele Deli Jakab, néhai pálos szerzetes hagyatéka Melléklet: készpénzének összesítése A hagyatékból történt kifizetések Gróf Erdődy József levele Drávecz József, néhai veszprémi plébános könyvtárának számadásáról Nyugták pápai lakosoktól (7) Haeltzl Ágoston 18 forintról Barabás Gellért 9 forintról Szuday Egyed expálos 7 forintról Kemény Antal expálos 7 forintról Poor Imre 7 forintról Molnár Elek 7 forintról Ismeretlen 47 forintról Fogalmazvány Deli Jakab, néhai pálos szerzetes végrendelete Szaidensvartz Ignácnak, a pápai ispotály lelkészének I I. 25. VIII. 1. III/65 7 f I. 26. III/66 Hahót, I. III/ Kovácsi, III/68 IV. 2. III/ IV. 12. III/ V. 1. Zalaegerszeg, III/ V. 2. Kaposvár, III/ V. 17. Pápa, III/73 VI. 23. Bécs, III/74 VI VII III/75 7 f VII. 17. III/76 19

20 Nyugta 37 forintról, amelyet Kovács István, néhai szentpéterúri plébános hagyatékából vett fel Krisár József VII. 18. III/77 Fogalmazvány Drávecz János, néhai veszprémi plébános hagyatéka gróf Erdődy Józsefnek (2) VII. 21. III/78 5 f Zsémberi Imre, teszéri plébános híradása Kálmán János, néhai bársonyosi plébános haláláról Teszér, VII. 23. III/79 Haeltzl Ágoston, pápai káplán levele Pápa, VII. 27. III/80 Kálmán János, néhai bársonyosi plébános hagyatéka keletkezett iratok VIII. 5. III/81 Ismeretlen levelei Kálmán János hagyatéka (2) Fogalmazvány Kálmán János hagyatéka Tulok Ferenc, kaposvári plébános levele Somogyi Sándor, néhai szentbalázsi plébános hagyatéka Kaposvár, XI. 3. III/82 Somogyi Ferenc, Somogy megye szolgabírájának levele testvére, Mosdós, III/83 Somogyi Sándor, néhai szentbalázsi plébános hagyatéka Száidensvartz Ignác levele Deli Jakab, néhai pálos szerzetes könyvei Melléklet: a könyvek jegyzéke Gasparics Józsefné, özv. Sohár Anna levele a testvérétől, Sohár Sándor berzencei plébánostól rámaradt 50 forint kifizetéséről Zsolnay Dávid, tinnini püspök és veszprémi nagyprépost végrendeletének részlete Szabó Ilona, Anna, Éva és Katalin levele Szabó Pál, néhai szili plébános hagyatéka A Veszprémi egyházmegye papságának 1806-ban elhunyt tagjai (nem teljes) Nagykanizsa városának levele Ferber Ferencné, Glaszer Julianna érdekében nagybátyja, Józsa Mihály, szentszéki jegyző hagyatéka Sohár Borbála nyugtája a testvérétől, Sohár Sándor, néhai berzencei plébánostól rámaradt 50 forint felvételéről Göncz Pál nyugtája a nagybátyjától, Sohár Sándortól, néhai berzencei plébánostól rámaradt 50 forint felvételéről Küllei János, mernyei plébános híradása Nagy Márton, néhai igali plébános haláláról Török József, szombathelyi püspöki titkár levele Nagy József, néhai látrányi plébános hagyatéka Gulner Ignác, nyírádi plébános 5 forintnyi tartozását (kalendáriumok és szent olaj árában) küldi Fogalmazvány Czolner Sámuel végrendelete Komáromi Mártonné, Szabó másként Ebergélyi Erzsébet levele fivérének, Ebergényi Józsefnek a hagyatéka Fogalmazvány Gaiger Mátyás, néhai murakeresztúri apát hagyatéka Szvorényi Mihály, karádi plébános levele Armpruster Imre, néhai karádi uradalmi ügyész hagyatéka Liszits József, kiskomáromi plébános levele Bálintfy Károly, néhai orosztonyi plébános hagyatéka XI. 11. Pápa, XII. 8. III/84 6 f Alsósánd, III/ XII. 15. [1806.] III/86 [1806.] III/87 [1806.] III/88 [1807. I. 16.] III/89 Baksa, I. 18. Baksa, I. 19. Igal, I. 23. Szombathely, I. 28. Nyírád, III V. 19. Ravaszd, VI. 21. Buda, VII. 12. Karád, VII. 13. Orosztony, VIII. 25. III/90 III/91 III/92 III/93 III/94 III/95 III/96 III/97 III/98 III/99 20

BEREG VÁRMEGYE FŐISPÁNJÁNAK IRATAI

BEREG VÁRMEGYE FŐISPÁNJÁNAK IRATAI A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI BEREG VÁRMEGYE FŐISPÁNJÁNAK IRATAI 1342-1800 IRATJEGYZÉK BEREG VARMEGYE FŐISPÁNJÁNAK IRATAI 1342-1800 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai

Részletesebben

1. tabló A Veszprém Megyei Levéltár története

1. tabló A Veszprém Megyei Levéltár története 1. tabló A Veszprém Megyei Levéltár története 1. Az 1763-ban épült régi vármegyeháza épülete a veszprémi várban, XIX. század vége 2. Padányi Bíró Márton püspök-főispán (1745 1762) 3. Az 1763-ban felépült

Részletesebben

XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877. 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10.

XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877. 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10. MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10 Iratjegyzék

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI KUTATÁSA

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI KUTATÁSA Megbízó: Biatorbágy Város Önkormányzata 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A BIATORBÁGY: SÁNDOR-METTERNICH-KASTÉLY ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI KUTATÁSA Készítette: Budapest Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE

XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE 1533 1900 doboz 4 db (0,13) = 0,52 ifm irat dobozban 3 db kötet = 0,04 ifm

Részletesebben

Alsópapság, pasztoráció és egyházi irányítás a 18. századi veszprémi egyházmegyében

Alsópapság, pasztoráció és egyházi irányítás a 18. századi veszprémi egyházmegyében DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Alsópapság, pasztoráció és egyházi irányítás a 18. századi veszprémi egyházmegyében Dénesi Tamás 2006 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ DÉNESI

Részletesebben

6. A Biró Márton idejében épült és helyreállított templomok és kápolnák.

6. A Biró Márton idejében épült és helyreállított templomok és kápolnák. 1/6. oldal 6. A Biró Márton idejében épült és helyreállított templomok és kápolnák. I. Fejér megyében : 1. Aba Szentháromság tiszteletére 1753 2. Arkj-puszta Nep. Szt. János tiszt. 1745 3. Dunapentele

Részletesebben

CSALÁDI ADATTÁR. LÉVAY Béla és SÁNDOR Márta CSALÁDI ADATLAPOKON KÖZVETLEN FELMENŐI ÉS LESZÁRMAZOTTAI GENERÁCIÓS SZINTEK SZERINT RENDEZVE

CSALÁDI ADATTÁR. LÉVAY Béla és SÁNDOR Márta CSALÁDI ADATLAPOKON KÖZVETLEN FELMENŐI ÉS LESZÁRMAZOTTAI GENERÁCIÓS SZINTEK SZERINT RENDEZVE CSALÁDI ADATTÁR CSALÁDI ADATLAPOKON LÉVAY Béla és SÁNDOR Márta KÖZVETLEN FELMENŐI ÉS LESZÁRMAZOTTAI GENERÁCIÓS SZINTEK SZERINT RENDEZVE MAGYARÁZAT: Az adattár csak a közvetlen rokoni ágak Családi lap -jaiból

Részletesebben

Csatáry György. A máramarosi öt koronaváros levéltára 1326-1910

Csatáry György. A máramarosi öt koronaváros levéltára 1326-1910 Csatáry György A máramarosi öt koronaváros levéltára 1326-1910 1 2 A máramarosi öt koronaváros levéltárának iratai (1326-1910) II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Закарпатський угорський інститут

Részletesebben

HENZSEL ÁGOTA SZATMAR VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZÖKÖNYVEINEK REGESZTÁI

HENZSEL ÁGOTA SZATMAR VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZÖKÖNYVEINEK REGESZTÁI HENZSEL ÁGOTA SZATMAR VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZÖKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1629-1634 II/l Nyíregyháza, 1996. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 10. Sorozatszerkesztő: Nagy Ferenc

Részletesebben

C. TÓTH NORBERT. A székes- és társaskáptalanok prépostjainak archontológiája 1387 1437

C. TÓTH NORBERT. A székes- és társaskáptalanok prépostjainak archontológiája 1387 1437 C. TÓTH NORBERT A székes- és társaskáptalanok prépostjainak archontológiája 1387 1437 C. TÓTH NORBERT A székes- és társaskáptalanok prépostjainak archontológiája 1387 1437 SUBSIDIA AD HISTORIAM MEDII AEVI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 1/2014. (V. 6.) NVB közlemény Az országgyűlési képviselők 2014. évi választásának eredményéről 9686 A Nemzeti Választási

Részletesebben

Források Pápa város 1848/49. évi történetéből

Források Pápa város 1848/49. évi történetéből Források Pápa város 1848/49. évi történetéből Válogatta, szerkesztette, a tanulmányokat és a jegyzeteket írta HUDI JÓZSEF 2001 TARTALOMJEGYZÉK Előszó, A kötet előzményei, célja, beosztása A forráskiadás

Részletesebben

FÜREDI HISTÓRIA HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT IX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 21. 2009. Ujhelyi János háza Füred faluban, Pálóczi Horváth Ádám 1785-ös térképén

FÜREDI HISTÓRIA HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT IX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 21. 2009. Ujhelyi János háza Füred faluban, Pálóczi Horváth Ádám 1785-ös térképén FÜREDI HISTÓRIA HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT IX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 21. 2009. Ujhelyi János háza Füred faluban, Pálóczi Horváth Ádám 1785-ös térképén Pálóczi Horváth Ádám 1785-ös térképe Arácsról és Füredr l

Részletesebben

Bagi Jeremiás 79 Balog József 194 Baginé Keller Szilvia 34 Balog Zoltán 178 Baginé Sebők Rozália 285 Bangó János 136 Bagi Pál 79 Bangó Péter polgárőr

Bagi Jeremiás 79 Balog József 194 Baginé Keller Szilvia 34 Balog Zoltán 178 Baginé Sebők Rozália 285 Bangó János 136 Bagi Pál 79 Bangó Péter polgárőr Névmutató Figyelem! A névmutató a teljes magyar ABC szerint készült, különbséget téve az ékezetes betűk között. A Földmunkás Szövetség Csengelei Csoportja tagjainak neveit a jegyzék nem tartalmazza, mivel

Részletesebben

Fordítás dr. Linzbauernek 1859. május 1-én Bécsben kiadott könvvéből. írta: BEREND ERNŐ (Kaposvár)

Fordítás dr. Linzbauernek 1859. május 1-én Bécsben kiadott könvvéből. írta: BEREND ERNŐ (Kaposvár) A D A T T Á R Fordítás dr. Linzbauernek 1859. május 1-én Bécsben kiadott könvvéből írta: BEREND ERNŐ (Kaposvár) Magyarország egészségügyi személyzete, gyógy- és gondozóintézeti, ásványvíz, gyógyfürdő,

Részletesebben

Halálozás helye Gyászjelentés Nyomda nyelve 1959.04.01. 30 éves rk. magyar Aradon, Réthy Lipót nyomdájában

Halálozás helye Gyászjelentés Nyomda nyelve 1959.04.01. 30 éves rk. magyar Aradon, Réthy Lipót nyomdájában Név Halálozás ideje Elhunyt kora Vallása Foglalkozása, címe Borosjenői Aczél Istvánné (szül. Szentgyörgyi Hugonay Emilia grófhölgy) Ajkay Elemér ajkai Ajkay Gyula ajkai Ajkay Zoltán ajkai Albrich Józsefné

Részletesebben

Az ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY második fordulójának eredménye

Az ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY második fordulójának eredménye ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY Versenybizottsága oveges18@gmail.com Az ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY második fordulójának eredménye Kedves Kollégák, Kedves Versenyzők! Gratulálunk mindenkinek, aki részvett

Részletesebben

IV. 77. Végrendeletek és alapítványok levéltári gyűjteménye

IV. 77. Végrendeletek és alapítványok levéltári gyűjteménye IV. 77. Végrendeletek és alapítványok levéltári gyűjteménye 1710 1944 a/ Végrendeletek és alapítványok 1710 1920 1,10 fm b/ A Nagykátai közjegyző végrendelet-gyűjteménye 1764 1944 0,16 fm 1,26 fm IV. 77.

Részletesebben

OKLEVELEK, CÉHIRATOK A DÉRI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYEIBEN

OKLEVELEK, CÉHIRATOK A DÉRI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYEIBEN OKLEVELEK, CÉHIRATOK A DÉRI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYEIBEN Módy György-P. Szalay Emőke A magyarországi múzeumok - a viszonylag olyan későn alapítottak is, mint a debreceni múzeum - a hagyományos múzeumi tudományágak

Részletesebben

Kalocsai életrajzi mutató

Kalocsai életrajzi mutató Asbóth Miklós Kalocsai életrajzi mutató (Befejezett életművek) (Kézirat) Az életrajzi mutatóba felvett személyek vagy Kalocsán és Kalocsa környékén születtek, vagy ott hunytak el, továbbá olyan személyek,

Részletesebben

NŐK A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZETBEN A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZKÉPZŐ HELYEKEN (BUDAPEST, KOLOZSVÁR, SZEGED)

NŐK A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZETBEN A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZKÉPZŐ HELYEKEN (BUDAPEST, KOLOZSVÁR, SZEGED) NŐK A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZETBEN A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZKÉPZŐ HELYEKEN (BUDAPEST, KOLOZSVÁR, SZEGED) 1950-ig VÉGZETT NŐI GYÓGYSZERÉSZEK NÉVSZERINTI LISTÁJÁVAL Szmodits László 2015 1. NŐK A MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Dr. Sipos III. Béla: A szenterzsébeti Szakács (Szakáts, Szakácz, Zakacz) és rokon családok története. Tartalom

Dr. Sipos III. Béla: A szenterzsébeti Szakács (Szakáts, Szakácz, Zakacz) és rokon családok története. Tartalom Dr. Sipos III. Béla: A szenterzsébeti Szakács (Szakáts, Szakácz, Zakacz) és rokon családok története Tartalom SZAKÁCS CSALÁDFA, A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁRBAN (MOL: PÁLMAY ADATTÁRBAN 1910) ÉS A SZAKIRODALOMBAN

Részletesebben

TANULMáNYOK. SEGVÁRTÓL ESSEGVÁRIG A bándi vár és birtokosainak történetéből 1. A vár kutatástörténete

TANULMáNYOK. SEGVÁRTÓL ESSEGVÁRIG A bándi vár és birtokosainak történetéből 1. A vár kutatástörténete TANULMáNYOK Rainer Pál SEGVÁRTÓL ESSEGVÁRIG A bándi vár és birtokosainak történetéből 1 A vár kutatástörténete A Bánd község fölé délnyugatról emelkedő hegy mesterséges árokkal elválasztott északi végében,

Részletesebben

Supra Kft. Online telefonkönyv 2014. március 01.

Supra Kft. Online telefonkönyv 2014. március 01. Supra Kft. Online telefonkönyv 2014. március 01. Körzet Telefonszám Név IrányítószámVáros Utca Hszám Hszám Foglalkozás 84 343147 ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8653 ÁDÁND ÁRPÁD U. 2/D. nincs megadva 84 357529

Részletesebben

Törzsszám Évszám Ügyszám Ügytípus Név Leánykori Foglalkozás Lakhely: Tartalom Megjegyzés jegyzőkönyv aláírás

Törzsszám Évszám Ügyszám Ügytípus Név Leánykori Foglalkozás Lakhely: Tartalom Megjegyzés jegyzőkönyv aláírás Törzsszám Évszám Ügyszám Ügytípus Név Leánykori Foglalkozás Lakhely: Tartalom Megjegyzés Ladányi Sándor és családja VII_180 1944 2563 nyilatkozaton Lefkovits Lajosné Bruckner Teréz VII. Király u. 41. portugál

Részletesebben

EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE CÍMTÁR 2013

EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE CÍMTÁR 2013 EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE CÍMTÁR 2013 BUDAPEST 2013 A címlapon látható kép: Bibliotheca Marckiana. Hagae-Comitum: De Hondt, 1712 (a Ráday Könyvtár tulajdona) EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE 2013 HU ISSN

Részletesebben

Angol haladó 1-4 3 Awad Raneem 3A 15 877,8 Budapest Krúdy Gyula Általános Iskola Bihariné Lukács Ágnes

Angol haladó 1-4 3 Awad Raneem 3A 15 877,8 Budapest Krúdy Gyula Általános Iskola Bihariné Lukács Ágnes helyezés tanuló pont segédpont helység iskolanév tanárnév Angol haladó 1-4 1 Tomek Dániel 1 19 1144,6 Romhány Községi Önkormyányzat II. Rákóczi Ságiné Rózsa Zsófia Ferenc Általános Iskolája Angol haladó

Részletesebben

AZ ISMERETLEN KISMARJAI BOCSKAI CSALÁD SZABÓ ANDRÁS

AZ ISMERETLEN KISMARJAI BOCSKAI CSALÁD SZABÓ ANDRÁS AZ ISMERETLEN KISMARJAI BOCSKAI CSALÁD SZABÓ ANDRÁS Egy ismeretteijesztő könyv 1 megírása miatt az elmúlt időszakban olyan kutatási területre tévedtem, amelyen korábban nem voltam otthon: ez Bocskai István

Részletesebben

2014. ÉVI DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KCS. Budapest - Ikarus pálya, 2014 május 24-25.

2014. ÉVI DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KCS. Budapest - Ikarus pálya, 2014 május 24-25. 100 m fiú V. kcs A döntő Székesfehérvár, Kodolányi János Középiskola és 1. Szabó Dániel 1997 Kollégium 10,71 Zalaegerszeg, Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály 2. Köcse Richárd 1997 Szki. és Szakiskola 10,91

Részletesebben