Testamentaria ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Testamentaria (1738 1844)"

Átírás

1 Testamentaria ( ) A fond a veszprémi egyházmegye papságának hagyatéki ügyeit tárgyaló iratokat tartalmazza 1738-tól 1844-ig. Elsősorban a haláleseteket hírül adó, valamint a végrendeleteket jóváhagyó iratok nyertek benne elhelyezést. Nagy számban található ezenkívül a fondban az elhunyt egyházi személyek rokonai által írt kérvények. A levelek címzettje, illetve a fogalmazványok készítője minden esetben az aktuális püspök, illetve helynök voltak. Fasciculus 1. ([1738] ) No Könczöl Julianna kéri apósa, Kádáthai János végrendeletének felülvizsgálatát I/1. Ragusovich Mária kéri férje, Stulhoffer Simon végrendeletének felülvizsgálatát I/2 A néhai vörösvári plébános javainak leltára III. 24. I/3 Báró Sennyey Antal panaszlevele Bessenyey N. Kissennye, I/4 VII. 30. A Magyar Kamara levele a veszprémi és sümegi püspöki javak Pozsony, IV. 30. I/5 Kladli / Klandli Márton és rokonai Padányi Bíró Mártonhoz fivérük szóbeli végrendelkezése I/6 Somogy megye vizsgálata a Gyurkovics Ilona és Schot József által Hrencsevics Mihály néhai somogyvári plébánostól kölcsönvett II. 17. I/7 forintról Szekeres István végrendelete tartott vizsgálat jegyzőkönyve Seregélyes, I/8 8 f Henyei Albert és Pál levele Henyei József, néhai hahóti plébános I/9 hagyatéka XII. 12. Henyei József, néhai hahóti plébános hagyatékáról való elszámolás I/10 Barbarics Györgyné Pap Éva levele Padányi Bíró Mártonnak Barbarics Mihály, néhai taszári plébános hagyatéka I/11 Drávecz József levele Gyömörei Ferenc, néhai csákvári plébános hagyatéka Vál, 1754, III. 8. I/12 Bodor Mihály levele Padányi Bíró Mártonhoz Vincze György, néhai lázi plébános hagyatéka Nagynyúl, III. 9. I/13 Márkus Mihály zsámbéki plébános levele néhai Bogdanovics József plébános hagyatéka Zsámbék, III. 10. I/14 Molnár Kata vallomása Csébi István, néhai nyírádi plébános hagyatéka Sümeg, VI. 5. I/15 Szabó Csebi János levele Csébi István, néhai nyírádi plébános hagyatéka Sümeg, VI. 29. I/16 Hrabovszky Antal levele Padányi Bíró Mártonhoz Simontornya, XI. 23. I/17 Sztupiczky János levele a néhai csabai plébános hagyatéka Pest, XI. 26. I/18 Sztupiczky János fiskális levele a néhai csabai plébános hagyatéka Pest, XI. 27. I/19 1

2 Márkus Mihály zsámbéki plébános levele Horváth Pál fehérvári espereshez Buda, XII. 10. I/20 Borsóthy Péter veszprémi kanonok levele Cher Imre, néhai kálózi plébános hagyatéka, számadással Mezőkomárom, IV. 26. I/21 Bedő György nemesapáti plébános híradása Erdős György, merenyei plébános haláláról Nemesapáti, XII. 17. I/22 Horváth Pál, bicskei plébános híradása Dubniczai József, ráckeresztúri plébános haláláról Bicske, XI. 12. I/23 Tóth Istvánnak, Széchényi Antal jószágigazgatójának híradása Spear György, néhai somogyvári plébános haláláról Marcali, I. 26. I/24 Blasovics Miklós, néhai zalakoppányi plébános javainak leltára Sümeg, III. 2. I/25 A veszprémi káptalan levele néhai Szent-Imrei Ferenc kanonok I/26 hagyatékáról és Kozorics Ferenc kanonok számadásáról V. 14. Márkus Mihály, zsámbéki plébános híradása Schocker Henrik, néhai budakeszi plébános haláláról Zsámbék, V. 21. I/27 Csébi István, néhai nyírádi plébános javainak leltára VI. 9. I/28 Kis Menyhért tanúsítványa a Baranyai Sándor, néhai szegvári plébánosnak megőrzésre átadott iratainak visszaszolgáltatásáról Szegvár, XI. 14. I/29 Drávecz József híradása Borsóthy Péter, néhai mezőkomáromi I/30 plébános haláláról XII. 14. Horváth János, néhai karádi plébános és kaposvári esperes javainak leltára VII.17. I/31 6 f Berderics István, nagyvázsonyi plébános híradása Szegfű József, néhai halimbai plébános haláláról Halimba, III. 31. I/32 Gárdony Judit levele Padányi Bíró Mártonnak Szegfű József, néhai halimbai plébános hagyatéka IV. I/33 Berderics István nagyvázsonyi plébános levele Szegfű József, néhai halimbai plébános hagyatékának Nagyvázsony, V. 17. I/34 Balassa István híradása Phanenhoch József, néhai tárnoki plébános haláláról Csákvár, IX. 16. I/35 Schönpflug Ferenc, zsámbéki plébános híradása Perl Mihály, néhai Budakeszi, I/36 budakeszi plébános haláláról III. 12. Kanicsár Anna levele fivérének, néhai Kanicsár Pálnak a hagyatéka tárgyában Marcali, IV. 4. I/37 Kanicsár József levele néhai Kanicsár Pál hagyatéka tárgyában Pest (?), V. 1. I/38 Érsek Ferenc, néhai nemesapáti plébános hagyatéka keletkezett iratok II. 8. III. 5. I/39 Kustán László tanúsítványa Érsek Ferenc szőlejéről Nemes István tanúsítványa Érsek Ferenc szőlejéről Páhy Pál levele Érsek Ferenc hagyatékáról Szuppony Ferenc, felsőörsi káplán híradása Talián János haláláról III. 6. I/40 Kivonat Zala megye közgyűlésének jegyzőkönyvéből VI. 26. I/41 Szabó István, néhai peremartoni plébános hagyatéka keletkezett iratok Tanúmeghallgatás a néhai plébános javainak sértetlenségéről III. I/42 10 f 2

3 Összeírás a Szabó István által kapott atyai és anyai javakról Szarvas Katalin kérvénye a hagyaték tárgyában Szabó Pál, Ferenc, József, Éva, Rebeka és Katalin (testvérek) kérvénye a hagyaték tárgyában Szabó Éva kérvénye a hagyaték tárgyában Réti Anna hagyatéki keletkezett iratok (Fok, Kiliti) Réti Anna / Rozália végrendelete (1776. IV. 19.) (2) Kovács Márton levele Réti Rozália hagyatékának Perleírás Kovács Márton kihallgatási jegyzőkönyve (1776. V. 6.) Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Réti Rozália végrendelkezésének (1776. IX. 9.) Katona Imre foki plébános jelentése a vizsgálatról (1776. IX. 17.) Tanúkihallgatási jegyzőkönyv (1777. VII. 30.) Kovács Márton folyamodványa Kovács Márton részéről összeállított kérdőpontok A kiliti plébános levele a foki nótáriusnak Majer György, néhai bogdáni plébános hagyatékával kapcsolatos iratok Nyugták (11) Köszögi Imre, bogdáni plébános levelei a hagyaték (2) Hersich János levele a hagyaték Németh Ferenc nyugtája Berderics István, nagyvázsonyi plébános részére IV VII VI XII. 1. I/43 20 f I/44 15 f IX. 28. I/45 Néhai Csík Györgyöt illető iratok leltára II. 7. I/46 Krug János, néhai higedkúti plébános hagyatéka keletkezett II. 13. iratok VIII. 24. Krug János adósainak jegyzéke (Hidegkút, Városlőd, Nadap, Szentkirályszabadja, Tótvázsony községekből) Sárvári Ferenc híradása Krug János haláláról és temetésének költségeiről Krug János szőlejében található ingóságok leltára Krug Lajos kérvénye fia, Krug János hagyatékának az Gróf Csáky János levele Krug János hagyatékának az Gróf Fekete György levele Krug János hagyatékának Feljegyzés Krug János, néhai hidegkúti plébánosról Krug János hagyatéka a veszprémi egyházmegye által a fehérvárinak küldött levél másolata Nagy Ignác, fehérvári püspök levele Krug János, néhai hidegkúti plébános hagyatéka (2: eredeti + korabeli másolat) Néhai Krug János hidegkúti adósainak jegyzéke Kimutatás néhai Krug János adósainak visszafizetéseiről Batthyány József bíboros levele Krug János hagyatéka Schreiberer Katalin kérvénye a Krug János, néhai hidegkúti plébánostól kölcsönvett 60 forint elengedése tárgyában Krug Lajos elismervénye a fia után neki jutott javakról Krug Mihály és Fülöp elismervénye Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Krug János adósainak jegyzéke Krug János adósainak jegyzéke Feljegyzés Krug János adósairól és kifizetéseikről Krug János adósainak jegyzéke Vizsgálati jelentés a megholt egyháziak utáni öröklésről Borsfai Ferenc néhai iharosi plébánossal kapcsolatos iratok Nyugták (7) Drávecz József levele néhai Borsfai Ferenc hagyatékának Kocsy Imre tapsonyi plébános levele Borsfai Ferenc hagyatéka X X V. 31. I/47 3 I/48 I/49 9 f 3

4 Somogyi Lipót levele Csík György hagyatéka Győr, XI. 15. I/50 Ladislajdes Sámuel, devecseri plébános levele Csík György hagyatéka Devecser, XI. 27. I/51 Komáromy Márton levele a Jakusics András, zalai alispán megbízásából lefolytatott vizsgálatról Zalaegerszeg, XI. 26. I/52 Jakusics András, zalai alispán levele a csatári és hahóti plébániákon tartott vizsgálat Zalaegerszeg, XI. 27. I/53 Vizsgálati jelentés a felsőörsi prépostság birtokait illetően I/54 XII. 4. Kocsy Imre híradása Kovács István, néhai vörsi plébános haláláról Vörs, II. 12. I/55 Méhes Pál, szántói káplán kérelme Zivalics Pál adóssága Szántó, III. 11. I/56 Jankovics István, keszthelyi plébános levele elhalt káplánjának [Kovács József] hagyatéka Keszthely, IV. 7. I/57 Poroka Ferencné Kovács Marinka kérvénye Kovács József, néhai keszthelyi káplán hagyatéka I/58 Grubanovics Zsigmond levele Bárdosi Antal előállítása Székesfehérvár, IV. 19. I/59 Selek János veszprémi polgár végrendeletének másolata I/60 VI. 17. Néhai Légrádi István hagyatékával kapcsolatos iratok Bolla Imre, bödögei katona elszámolása Berke Péter légrádi plébános és Gallyuff (?) József levelezése (4) VIII X. 24. I/61 7 f Sárkány János, kiskomáromi plébános híradása Papp György, néhai szombathelyi plébános haláláról Kiskomárom, X. 10. I/62 Kovács István, néhai vörsi plébános mostohaanyjának kérvénye nevezett hagyatéka ; felsorolva az általa adott jószág Vörs, XI. 6. I/63 Mayer Ádám, kislődi plébános híradása Farkas Sámuel kislődi pap haláláról Kislőd, I. 13. I/64 Dervarics György, nyírádi plébános levele Rogán Mihály, néhai petendi plébános hagyatékának Nyírád, V. 17. I/65 Reindl József, petendi plébános híradása Bartakovics Pál, néhai dörögdi plébános haláláról Petend, V. 27. I/66 Bartakovics József fehérvári olvasókanonok levele fivére, Székesfehérvár, I/67 Bartakovics Pál, néhai dörögdi plébános hagyatéka Bíró Pál, néhai volt csurgói plébános hagyatékával kapcsolatos iratok Bíró Pál javainak leltára Nagy János csurgói plébános levele Bíró Pál haláláról Kimutatás Sygher Istvánnak Bíró Pál temetésével kapcsolatos költségeiről Kimutatás Sygher István és neje, Vesey Erzsébet költségeiről Költségkimutatás Feljegyzés Bíró Pál hagyatékának Siger István általi lefoglalásáról Grossinger Ignác, szuloki plébános híradása László Mátyás, néhai VI IV VI. 7. I/68 9 f Szulok, X. I/69 csokonyai plébános haláláról 20. Kristál János igali plébános híradása Lukinics János, néhai taszári plébánosról Igal, I. 7. I/70 Nagy János, csurgói plébános híradása Spek János, néhai taranyi plébános haláláról III. 19. I/71 Grossinger Ignác, szuloki plébános híradása Speck János, néhai IV. 12. I/72 4

5 taranyi plébános haláláról Jankovics István, keszthelyi plébános levele néhai Bajházy László Demkovics Ferenc szentgyörgyvári plébános levele egy hagyaték Páhy Pál, hahóti plébános híradása Szelestey György, néhai kapornaki plébános haláláról Péntek János, gyömörei lakos kérvénye Péntek István, néhai vámosi plébános hagyatéka Varga Éva kérvénye fiának, Balla Jánosnak, néhai Dravecz József fogadott fiának az érdekében, Dravecz József kanonok hagyatéka tárgyában (2) Sümegi Nagy Ferenc (Kocsi Éva férje) kérvénye Kocsi Imre, néhai tapsonyi plébános hagyatéka Kuthy Ferenc, taszári plébános és Doszdroszky Mátyás, aradi jegyző levelezése Doszdroszky Antal hagyatéka (2) Halbax János esperes jelentése Horváth Mihály, néhai szentbalázsi plébános végrendeletének Horváth Mihály, néhai szentbalázsi plébános hagyatékának leltára Keszthely, I/73 VIII. 2. Szentgyörgyvár, I/ VIII. 9. Hahót, I/75 XII I/ I/ I/ I. 20. III. I/ Szentbalázs, I/ V. 2. Szentbalázs, I/ V f Nagyvázsony, I/ XII f I/83 Jankó Ádám, csicsói plébános híradása Dancs György, néhai nagyvázsonyi plébános haláláról Péntek Mihály, nagyvázsonyi szabómester Dancs György, néhai nagyvázsonyi plébános részére évben tett szolgálatainak jegyzéke Lukinics József, néhai taszári plébános hagyatékának leltára I/84 Biritz József, pápai plébános levele protestánsok Pápa, I. 5. I/85 Balogh Elek, nagyvázsonyi káplán tanúsága Dancs György, néhai nagyvázsonyi plébános szakácsnőjéről, Marianna Ganserinről II. 19. I/86 Kalló András, gellei plébános híradása Kristál János, néhai igali plébános haláláról III. 9. I/87 Biritz József, néhai pápai plébános könyveinek jegyzéke III. 14. I/88 Mittis János, nagyvázsonyi káplánnak Dancs György, néhai nagyvázsonyi plébános hagyatéka írt levelei (4) IV. 18. VI. 11/13 I/89 7 f Horváth Ádám, néhai nemesvitai plébános könyveinek leltára VI. 2. I/90 Gyéri János, szentgróti plébános levele Jankovics István, néhai keszthelyi plébános és hahóti apát hagyatéka Szentgrót, IX. 4. I/91 Holecz István, néhai vásárhelyi plébános hagyatékával kapcsolatos iratok Holecz István hagyatékának leltára Holecz István könyveinek leltára Holecz István készpénzének leltára Azon személyek felsorolása, akik Holecz Istvánnak dolgoztak Ladislajdes Sámuel, devecseri lelkész levelei Holecz István hagyatéka (2) Feljegyzés Holecz Istvánról Lányi József levele Holecz István hagyatékának az Horváth János kéri Holecz István hagyatékának leltárát a kamara részére IX VIII. 2. I/92 1 5

6 Gyéri János, szentgróti plébános levele Jankovics Borbála, gyimóti lakos fivére, Jankovics István, néhai keszhelyi plébános utáni öröklése tárgyában Borsos István, szobi plébános híradása Kocsi Imre, néhai tapsonyi plébános haláláról Szentgrót, X. 18. Tapsony, XI. 23. I/94 Pápa város tanácsának levele Biritz József hagyatéka Pápa, I. 8. I/95 Tarnóczy József híradása Fejér János, néhai merenyei plébános haláláról Merenye, IV. 20. I/96 Németh János levele Glozer N. (?) hagyatéki leltára Buda, IX. 4. I/97 Gróf Balassa Ferenc levele az elhunyt plébánosok hagyatékainak Zágráb, I. 23. I/98 Voday János örököseinek, Voday Henriknek, Boldizsárnak, I/99 Ferencnek és Mariannának a pere márkói Amraju Mihály ellen IV. 29. Mavrasits Péter, néhai légrádi plébános hagyatékának leltára Légrád, V. I/ f Vasasy József, szentbalázsi plébános híradása Nagy János, néhai hahóti plébános haláláról I/101 A kővágóőrsi egyházközséghez kapcsolódó iratok I. 3. II. I/102 A kővágóőrsi egyházközség vizsgálatot kér Udvay József, néhai plébános 9. (mellékletek: 100 f számadásai felől (1787. I. 3.) ) A kővágóőrsi templom felépítésének támogatói és a kiadások Feljegyzés a templomépítésről Bajzáth József püspök levele (1787. I. 6.) Stoz Pál, kővágóőrsi lakos levele a néhai plébános (1787. II. 2.) (+ boríték) Jelentés a néhai kővágóőrsi vizsgálatról (1787. II. 9.) Mellékletek: Az egyházközség évi számadása Az egyház kiadásai Számadás az Az évi bevételek és kiadások havi összesítése Szegedy György javairól készített számadás Szegedy György kiadásai A szőlők évi kiadásai A Dalicska dűlőben lévő szőlőhegy számadása Feljegyzések a kiadásokról (7) Az egyházközség pótlásai a számadásokhoz Nyugták (11) Móger Rozália levele fivére, Móger Ádám, néhai kislődi plébános Sümeg, I/103 tartozása III. 17. Báró Splényi József levele Ágoston László, néhai kiliti plébános Pécs, V. I/104 végrendelete 16. Ladislajdes Sámuel híradása Menián Márton, néhai nagyszőlősi Devecser, I/105 plébános haláláról IX. 10. Gróf Győry Ferenc levele Menián Márton, néhai nagyszőlősi Szombathely, I/106 plébános hagyatéka IX. 23. Boronkay János levele Menián Márton, néhai nagyszőlősi plébános Pápa, X. I/107 hagyatéka 30. Korporits Antal, néhai nagygannai plébános könyveinek leltára XI. 30. I/108 Krippinger N. örököseinek kelt levelek (+ 2 boríték) I. 10. II. I/109 I/93 6

7 Reindl József, halimbai plébános levelei (2) Henyei Pál, vásárhelyi plébános levele A győri egyházmegye információkat kér Buflenz Gáspár volt jezsuita haláláról (+ boríték) Kürthy Jakab kérelme fivére, néhai Kürthy Placidus hagyatékával kapcsolatban Nagy János, csurgói plébános híradása Horváth Miklós, néhai berzencei plébános haláláról Somogyi János, Veszprém megye alispánjának a levele Korporits Antal, néhai nagygannai plébános végrendeletének Fejér Péter, néhai miháldi plébános adóslevelei Fejér Péter levele egy adósság Azok listája, akiknek néhai Fejér Péter munkabér címén tartozott Adóslevelek (Fejér Péter adósságai), nyugták (18) Noszdroviczky Jónás, Zala megye alispánjának a levele a meghalt 4. 8 f Győr, I. 15. Fajkürt, II. 26. Berzence, III. 24. Pápa, III III. 28. X. 22. I/110 I/111 I/112 I/113 I/ f plébánosok hagyatéka Zalaegerszeg, III. 29. I/115 Zala megye jegyzőjének levele a néhai szántói plébános végrendelete Zalaegerszeg, IV. 1. I/116 Gróf Győry Ferenc levele az egyháziak hagyatékáról Győr, IV. 10. I/117 Gyéri János, szentgróti plébános levele a néhai szántói plébános végrendelete Szentgrót, IV. 11. I/118 Nagy János, csurgói plébános jelentése Horváth Miklós, néhai berzencei plébános végrendeletéről és hagyatéki leltáráról IV. 17. I/119 Simon György, pápai plébános híradása Pozsár Ferenc, néhai nyárádi plébános haláláról Pápa, IV. 26. I/120 Szentgály József levele Pozsár Ferenc, néhai nyárádi plébános hagyatékának Győr, VIII. 26. I/121 Illéssy Miklós, Veszprém megye alispánjának a levele Pozsár Ferenc, Pápa, IX. I/122 néhai nyárádi plébános hagyatéka 15. Fejérváry Jakab, felcsúti adminisztrátor levele fivérének, néhai Fejérváry Lőrincnek a halálával kapcsolatban Felcsút, IX. 15. I/123 Nagy János, csurgói plébános híradása Fejér Péter, néhai miháldi plébános haláláról X. 9. I/124 Fejér Péter, néhai miháldi plébános hagyatékának leltára és temetésének költségei X. 10. I/125 7 f Fejérváry Lőrinc hagyatéki leltára Vál, X. 18. I/126 Simon György, pápai plébános levele Pozsár György, néhai nyárádi plébános hagyatéka Pápa, X. 18. I/127 Jankó Ádám, csicsói plébános híradása Martinecz Vince volt bencés, néhai egyházmegyés pap haláláról Csicsó, X. 30. I/128 Nagy János, csurgói plébános levele Fejér Péter, néhai miháldi plébános hagyatéka Miháld, XI. 4. I/129 Sebestyén Péter, nagyváradi püspöki titkár híradása Batskó vagy Patskó György haláláról Nagyvárad, I. 15. I/130 Noszdrovszky Jónás, Zala megye alispánja levele Tóth János, néhai kehidai plébános hagyatékának Zalaegerszeg, II. 10. I/131 Juranits László, néhai rezi plébános hagyatéka I/132 II

8 Boronkay János és Káldy János levele, valamint Sághy Mihály és I/133 Skerlecz Ádám levele II. 16. Gróf Győry Ferenc levelei Eőry István, néhai vaszari plébános hagyatéka (2) Győr, III. 3. I/134 Elle-Vaux Fülöp Károly, kamarai adminisztrátor levelei Binder József, néhai kéthelyi plébános halálával kapcsolatban (2) és az III. 13. IV. 3. I/135 ezekre írt válaszfeljegyzés Somogyi János, Veszprém megye alispánjának levele Korporits Antal, néhai nagygannai plébános végrendelete (+ felzet) Pápa, III. 18. I/136 Farkas László, sümegcsehi plébános híradása Bossányi Ádám, néhai zalabéri káplán haláláról Csehi, IV. 6. I/137 Kelemen Imre, a pécsi akadémia igazgatóhelyettese tudakozódik a Barabás Gellért, volt pápai pálos tanár után Pécs, IV. 10. I/138 Gróf Balassa Ferenc levele IV. 11. I/139 Márkus István és felesége nyilatkozata Fejérváry Lőrinccel I/140 kapcsolatban VI. 4. Feljegyzés hagyatéki ügyekről I/141 VI. 6. Gróf Balassa Ferenc levele VI. 15. I/142 Páhy Pál, hahóti plébános levele Szokoli Mátyás, néhai bakónaki plébános hagyatéka Hahót, II. 13. I/143 Juranits József, kaposvári lakos levele fivérének, Juranits László, néhai rezi plébános hagyatéka IV. 20. I/144 Zala megye közönségének és Forintos Gábor jegyzőnek a levelei Juranits László, néhai rezi plébános hagyatéka (2) VI. 25. IX. 20. I/145 Légmán János, néhai szegvári plébános könyveinek leltára Szegvár, IX. 18. I/146 Farkas Ferenc, nemesapáti plébános levele Páhy Pál, hahóti plébános végrendelete és Szokoli Mátyás, néhai bakónaki plébános javai Nemesapáti, IX. 19. I/147 Volonits István hagyatékának ügye Volonits Ferenc, erdélyi, szentléleki lakos levele fiától, Volonits Istvántól rámaradt örökség Levél Volonits Ferencnek való fizetésről Volonits Ferenc átvételi elismervénye 200 forintról Nyugta 2. fasciculus ( ) No Gulner Ignác, szántói plébánosnak és Hertelendi György, Zala megye alszolgabírájának levele Juranits László, néhai rezi plébános hagyatéka Fazekas Mihály, agarévi lakos kérvénye sógora, Vida János, néhai szentbenedeki plébános hagyatéka Levél Lauber Fulgentius, néhai hárságyi adminisztrátor IX II. 19. Rezi, II. 19. Agarév, III. 25. II/2 II/ IV. 4. Kelemen Mihály, taszári lakos végrendelete Taszár, II/4 melléklet: nyugták (2) (1769, 1775) IV. 22. Lányi József, királyi ügyigazgató és gróf Széchényi Ferenc levelei IV. 23. II/5 I/148 II/1 8

9 Holecz Erzsébet (H. József, néhai vásárhelyi plébános testvére) IX. 16. Mazsár András, ősküi plébános nyugtája fivére, Mazsár József, néhai holicsi plébános hagyatékának ráeső része felől IV. 27. II/6 Nagy János hahóti plébános levele egy bizonyos Gelasius pap, néhai homokkomáromi adminisztrátor hagyatéka VI. 25. II/7 Imrovics Mihály, néhai vaszari plébános hagyatéka kelt iratok VI I. 23. II/8 Tóth Ferenc, Sopron megye alszolgabírájának és Marka Ádám, röjtöki plébánosnak a tanúsítványa Imrovics János vagyoni állapotáról Imrovics János, néhai Imrovics Mihály édesapjának a kérvénye fia hagyatéka Simon György, pápai plébános levele Simon György, pápai plébános levele Kovács István, néhai pálos Pápa, VII. II/9 szerzetes hagyatékáról 19. Szentgáli József levelei Kovács István, néhai pálos szerzetes Győr, II/10 (2) VIII. 20. Kamondi Márton, kamarai ügyész nyugtája Kovács István, néhai pálos szerzetest illető iratok felől X. 3. II/11 Vilt József levelei Lakner Benedek, néhai bencés szerzetes haláláról (2), és Lakner Benedek hagyatékának értékbecslése XI III. 10. II/12 Kiss Mihály, királyi aligazgató levele Holecz István, néhai vásárhelyi Pest, XII. II/13 plébános hagyatéka 15. Simon György, pápai plébános levele Györgyi Imre, urasági írnok és Koller Klára ; Kreskó Modestus volt pálos szerzetes Pápa, I. 14. II/14 ; Visi László ; néhai Imrovits Mihály, vaszari plébános ; Szajdensvartz Ignác, csóti plébános Matthuch József, tarnóci és szilnicei plébános levele Szokoly Pál, János és Mária (Sz. Mátyás, néhai bakónaki plébános testvérei) Szilnice, II. 26. II/15 Becker Pál, ciszterci szerzetes, zirci plébános híradása Czilich Lajos, néhai csolti apát haláláról Zirc, III. 15. II/16 Vasasy József, szentbalázsi plébános híradása Nagy János, néhai hahóti plébános haláláról é. n. II/17 Nagy Pál, keszthelyi lakos kérvénye testvére, Nagy János, néhai hahóti plébános hagyatéka Keszthely, IV. 2. II/18 Farkas Ferenc és Gazdag Mihály, szabari plébános levelei Szokoly Mátyás, néhai bakónaki plébános hagyatéka (2) IV. 10. IV. 30. II/19 Farkas László, csehi plébános híradása Gáál Lajos, pálos szerzetes haláláról Csehi, V. 21. II/20 Kónya Ferenc, néhai sümegi plébános hagyatékával kapcsoatos iratok VIII IX. 12. II/21 8 f Kónya Ferenc hagyatékának leltára Kivonat Kónya Ferenc (?) végrendeletéből (végrendelete kelt: 1786) Kónya Ferenc halála után felmerült költségek és bevételek számadása (2) Nyugták (3) Feljegyzés Antal Pál, néhai pálos szerzetes hagyatéki leltárának VIII. 12. II/22 átküldéséről (2) IX. 14. Nagy Pál, keszthelyi lakos kérvénye fivére, Nagy János, néhai hahóti plébános hagyatéka Keszthely, VIII. 23. II/23 Mittis János, volt nagyvázsonyi plébánosnak és Barsmegyei XI. 26. II/24 9

10 Domokos, vászolyi plébánosnak egymás ellenében kelt levelei ( III f boríték) Demkovits Elek levele nénje, Demkovits Magdolna hagyatéka I. 31. II/25 Antal Pál, néhai pálos szerzetes hagyatéka keletkezett iratok V. 28. II/26 Nimetz Imre levelének másolata IV f Simon György, pápai plébános levelei Antal Pál, néhai pálos szerzetes hagyatéka (2) Miskolczy N., a váradi püspök prefektusának levele Demkovits Magdolna hagyatéka X. 18. II/27 Feljegyzés XII. 24. II/28 Sárkány János levele Bezeréd község Kiskovács, III. 8. II/29 Somogyi Antal, zalakoppányi plébános híradása Rátóti Pál, néhai bezerédi plébános haláláról Zalakoppány, IV. 6. II/30 Farkas László, csehi plébános híradása Sidó László, néhai zalabéri plébános haláláról Csehi, VIII. 19. II/31 Nimetz Imre híradása Karoll Fábián, volt bencés szerzetes és VIII. 10. II/32 dömölki kisegítő haláláról (2) VIII. 23. Sidó László, néhai zalabéri plébános hagyatéka keletkezett iratok IX V. 16. II/33 15 f Sidó Károly kérelmei fivére, Sidó László hagyatéka (4) Sidó László Sidó Mihálytól örökölt javainak leltára Nyugta Válasz Sidó Károlynak (2) Páhi István, csurgói plébános levele Szigethi János, néhai iharosi plébános hagyatéka Iharos, I. 13. II/34 Halbax János levele Kuthy Ferenc, néhai taszári plébános hagyatéka Taszár, II. II/ Kapitár István, tabi plébános híradása Oláh István, néhai tabi plébános haláláról Tab, III. 8. II/36 Kálóczy György, merenyei plébános végrendelete Merenye, IV. 1. II/37 Balassa Adalbert nyugtája 5 forintról, amit Kuthy Ferenc, néhai taszári plébános hagyatékából kapott IV. 14. II/38 Csekanisztin Mária, hüszögi (?) lakos kérvénye néhai Menyhárd Pál plébános végrendelete Hüszög (?), IV. 25. II/39 Feljegyzés Oláh István, néhai tabi plébános hagyatékáról V. 14. II/40 Feljegyzés Bufflenz Gáspár, volt jezsuita végrendeletéről V. 20. II/41 Gulner Ignác híradása Alló Imre, néhai sármelléki plébános haláláról Sármellék, V. 27. II/42 Levél Oláh István, néhai tabi plébános hagyatéka Buda, V. II/43 Horváth István és Lelkes Judit, tabi lakosok kérvénye Oláh István, néhai tabi plébános hagyatékának rájuk, mint cselédeire eső része Huill Mátyás, pápai lakos végrendeletének másolata (eredeti kelt: 1790) 28. Tab, V. 29. II/ VI. 18. II/45 10

11 Nimetz Imre levele Bufflenz Gáspár, volt jezsuita hagyatéka VI. 20. II/46 a kirélyi ügyésznek, és Ughy Ignác királyi ügyész válasza VII. 8. Somogyi Antal, zalakoppányi plébános levele Nagy István, néhai bezerédi plébános hagyatékának Zalakoppány, VI. 24. II/47 Oláh István, néhai tabi plébános adósainak jegyzéke VI. II/48 Feljegyzés Oláh István, néhai tabi plébános hagyatéka IX. 17. II/49 Özv. Orszeti Józsefné, andocsi lakos kérvénye sógora, Orszeti Péter, néhai márkói plébános végrendelete Andocs, X. 23. II/50 Szép István, karádi plébános híradása Rózsa József, néhai kapolcsi káplán haláláról Karád, X. 26. II/51 Halbax János esperesplébános híradása Végfalvai Gergely, néhai mernyei plébános haláláról Mernye, XI. 10. II/52 Okolicsányi Farkas tanúsítványa a fivéréről, Okolicsányi Imre Debrecen, II/53 címzetes püspökről és esztergomi kanonokról rámaradt 50 Ft adósság XII. 6. megfizetéséről Jancsy Jánosnak Részlet egy ismeretlen végrendeletből (30. és 31. pontok: a cselédekre hagyott javak) II/54 Feljegyzés Alló Ferenc és Károly fivérüknek, Alló Imre, néhai sármelléki plébános hagyatékával kapcsoaltos panasza II. 26. II/55 Katona Imre, siófoki plébános híradása Szabó Pál, néhai somogyszili plébános haláláról Fok, III. 25. II/56 Halbax János, kisbári plébános híradása Szabó Pál, néhai somogyszili plébános haláláról Szil, III.27. II/57 Bába Imre, szentegyházi számvevő levele Szabó Pál, néhai IV. 5. II/58 somogyszili plébános hagyatéka (2) Lakatos György, nyitrai lakos kérvénye sógora, Oláh István, néhai tabi plébános hagyatéka (mellékelve Nyitra város tanúsítványa) Meszlényi Nagy István nyugtája a fiától, Nagy István, néhai bezerédi plébánostól rámaradt 18 forintról Gróf Széchényi Ferenc kérvénye Fekete Mihályné, Holecz Erzsébet, nagycenki lakos érdekében fivére, Holecz István, néhai vásárhelyi plébános hagyatéka Paczai István, següsdi esperes híradása Tibolt Mihály, néhai sámsoni plébános haláláról Farkas László, csehi plébános híradása Szőnyi József, néhai csabrendeki plébános haláláról Lőkös Judit, Oláh István, néhai tabi plébános szakácsnőjének kérvénye bizonyos tartozások Szokoly Pál, János és Mária kérvénye testvérük, Szokoly Mátyás, néhai bakónaki plébános hagyatéka Szép István, karádi plébános híradása Velinger József, néhai szőlősgyöröki plébános haláláról Bellovics József, néhai feleki káplán hagyatéka keletkezett iratok A helytartótanács levelének másolata Feljegyzések a végrendelet és a leltár átvizsgálásáról Nimetz Imre levele IV. 13. Nyitra, V. 21. Zalakoppány, VI. 14. Kiscenk, VI. 23. II/59 II/60 II/61 Sámson, XII. 9. II/62 Rendek, II/63 XII II/64 é. n. II/65 Szőlősgyörök, II/ I IX. 5. II/67 X f 11

12 A szombathelyi káptalan híradása Laky István, néhai csatári apát haláláról Lakatosné Mersey Terézia, kiscelli lakos kérvénye Laky István, néhai csatári apát tartozása ; mellékelve az adóslevél (1788) Farkas Ferenc, nemesapáti plébános vizsgálati jelentése Laky István, néhai csatári apát hagyatéka (2) Nagy Károly, sümegi plébános híradása Kunits Dénes, néhai pálos szerzetes haláláról Feljegyzés Kunits Dénes, néhai pálos szerzetes végrendeletének megküldéséről A szombathelyi konzisztórium levele Laky István, néhai csatári apát Farkas András zalalövői lakossal szembeni tartozása Mellékletek: Adóslevél 300 forintról (1781) A vonatkozó részek kivonata Farkas András végrendeletéből (1782) Feljegyzés Gáál Lajos, néhai pálos szerzetes hagyatékának Szombathely, IX. 5. Szombathely, IX IX. 28. X. 12. Sümeg, IX X. 12. Szombathely, X. 13. II/68 II/69 II/70 II/71 II/72 II/ X. 28. II/74 Farkas László, sümegi esperes híradása Zsoldos László, néhai ukki káplán haláláról Ukk, XI. 5. II/75 Kapronczai József, néhai szóládi plébános hagyatékának leltára I. 18. II/76 Nagy Károly, sümegi plébános levele Gáál Lajos, néhai pálos szerzetes hagyatékának I. II/77 Horváth Márton, látrányi plébános levele Szép István, néhai karádi plébános végrendelete Karád, II. 6. II/78 Simon György, pápai plébános híradása Radlinger János, néhai nagygannai plébános haláláról Nagyganna, II. 15. II/79 Bodó János prefektus, valamint Nagy Károly sümegi plébános levelei III. 31. II/80 Gáál Lajos, néhai pálos szerzetes hagyatéka (2) IV. 16. Pöckl Ignác János, néhai szőlősgyöröki orvosdoktor végrendelete keletkezett iratok Bernaczky József, Sopron város nótáriusának levele Várallyay György, Sopron megye ügyészének levele Pöckl Ignác János végrendeletének másolata (1798) Pöckl Ignác János özvegyének keresete Feljegyzés Vály János ügyvéd feljegyzése V XI. 14. II/81 7 f Bolla Gellért Mihály, néhai szentbenedeki plébános hagyatékához kapcsolódó iratok Bolla Gellért Mihály hagyatékának leltára Mérey János, Somogy megye perceptorának levele Nyugta Árverési feljegyzések (6) Özv. Pázmándy Sándorné, Takó Erzsébet, nagytagyosi lakos végrendelete tartott vizsgálat iratai Fengler József, győri püspök levele az örökösök részére Scharlach Károly, győri püspöki helynök levelei (3) Tanúvallatási jegyzőkönyvek (2) Simon György, pápai plébános levele többek között a néhai gannai plébános, Radlinger János végrendelete Feljegyzés Gáál Lajos, néhai pálos szerzetes végrendelete V I V V. 29. Pápa, VI VI. 27. II/82 20 f II/83 1 II/84 II/85 12

13 Horváth Márton, látrányi plébános híradása Dékány Péter, néhai csehi káplán haláláról Nagy Károly, sümegi plébános levele Kunits Dénes hagyatéka Feljegyzés Kunits Dénes hagyatéka Feljegyzés Bellovits József, néhai feleki káplán végrendelete Farkas László, csehi plébános híradása Horváth László, néhai káptalanfai plébános haláláról Tóth László, röjtöki plébános híradása Kurtz József, néhai gellei káplán haláláról Ebergényi József, a pápai ispotály adminisztrátorának válaszlevele Barbara Veberin végrendelete Bolla Katalin, Bolla Gellért néhai szentbenedeki plébános testvérének folyamodványa fivére hagyatéka Szabó Mihály, nagyvázsonyi plébános levele Jankó Ádám, néhai csicsói plébános hagyatéka Jedlicska Antal, váradi püspöki vikárius levele Molnár Ferenc, néhai tenkeni (Bihar m) plébános hagyatéka (Veszprémi egyházmegyei rokonai Kálon) Szvorényi Mihály, karádi plébános levele Bán Ferdinánd és a kőrőshegyi adminisztrátorság mellékletként a karádi esperesi kerület községei részéről a franciák által elpusztított Tirolnak felajánlott segélyek jegyzéke Krutti Kandid nyugtája 9orintról Látrány, VII. 15. Sümeg, VIII VIII IX. 29. Káptalanfa, X. 10. Röjtök, XI. 14. Pápa, XI. 23. Óhíd, V. 11. Nagyvázsony, VI. 7. Nagyvárad, VIII. 19. Karád, VIII. 24. II/86 II/87 II/88 II/89 II/90 II/91 II/92 II/93 II/94 II/95 II/ VIII. 31. II/97 Páhy István, csurgói plébános híradása Mattasits Gergely, néhai babócsai plébános haláláról IX. 26. II/98 Babits András, kéthelyi plébános levele Binder József és Binder Julianna hagyatékának Kéthely, X. 16. II/99 A szombathelyi püspöki vikárius levele Hajas György, keszthelyi lakos hagyatéka Szombathely, XI. 5. II/100 Schujánszky András, győri csizmadia folyamodványa Vlaszathi Jácint, néhai kőrőshegyi adminisztrátor hagyatéka Győr, II. 9. II/101 Melléklet: Győr város igazolása Lőkös Jutka levele néhai Oláh István, tabi plébános szolgája elmaradt Kaposvár, II/102 bére III. 24. Farkas Ferenc, nemesapáti plébános híradása Borsos Jónás, néhai csatári plébános haláláról Nemesapáti, IV. 26. II/103 Szabó Mihály, nagyvázsonyi plébános levele Jankó Ádám, néhai csicsói plébános hagyatéka Nagyvázsony, V. 11. II/104 Farkas Ferenc, nemesapáti plébános levele Borsos Jónás, néhai csatári plébános hagyatéka Nemesapáti, VI. 1. II/105 Kelemen Antal, néhai pakodi plébános végrendeletének másolata Pakod, I. 18. II/106 Kelemen József, győri vámos levelei fivére, Kelemen Antal, néhai pakodi plébános hagyatéka (2) II. 13. IV. 1. II/107 Strasser Ádám, szücsi plébános híradása Bárdosi Antal, néhai jezsuita szerzetes haláláról Nagyganna, III. 5. II/108 13

14 Feljegyzés Bárdosi Antal, néhai jezsuita szerzetes végrendelete Bana József, néhai alezredes végrendeletének érvénytelenítése kapcsán keletkezett iratok (4) II. Ferenc császár levele Bana József végrendelete A pécsi káptalani helynöki tanács levele Bana József végrendelete Bana József végrendelete tartott vizsgálat Feljegyzés Bana József végrendelete Hertelendi Gáspár nyugtája 6 forint 40 krajcárról, amelyet Borsos Jónás, csatári plébánostól vett fel a Szt. Anna szeminárium céljára Szentmiklósy Terézia és Zsófia nyugtája a testvérük, Szentmiklósy Alajos, néhai bencés szerzetes hagyatékából rájuk eső részről Feljegyzések Gregorits Boldizsár, néhai pálos szerzetes végrendelete (2) Ismeretlen levelének fogalmazványa Striga Józsefhez (?) Hatos István, pálos szerzetes végrendelete Simon György, pápai plébános jelentése Gregorits Boldizsár, néhai pálos szerzetes hagyatéka tartott vizsgálatról Hunkár Ferencné, özv. Jankó Katalin folyamodványai Szabó Pál elmaradt gyermektartása (2) Melléklet: Szabó Pál kötelezvénye 50 forint gyermektartási díj fizetéséről (1770) Feljegyzés Vajda Vince, néhai pálos szerzetes végrendelete Kelemen József, győri vámos levele fivére, Kelemen Antal, néhai pakodi plébános hagyatéka Jakob Zach, siklósi lakos kérelme a végrendeletileg őt illető 5orint Kelemen József, győrszigeti vámos kérelme fivére, Kelemen Antal, néhai pakodi plébános hagyatéka Vizsgálati jelentés másolata Kelemen József, néhai pakodi plébános hagyatéka Simon György, pápai plébános jelentése Reindl József temetése kapcsán felmerült költségekről Csernyánszky Ferenc, Győr megye szolgabírája és Varga Ádám pakodi iskolamester nyilatkozata Kelemen Antal, néhai pakodi plébános végrendelkezése Zsolnay Dávid, veszprémi általános helynök levelének fogalmazványa a veszprémi káptalanhoz Nagy József, (pápa)teszéri lakos, Nagy Károly, néhai sümegi plébános testvére végrendelete Királyhegyi Terézia, győri lakos kérelme fivére, Királyhegyi László, néhai ugodi plébános hagyatékából őt megillető rész Bálint Károly, orosztonyi plébános levele Vajda Vince, néhai pálos szerzetes hagyatéka Steffits Mihály, vízvári plébános híradása [Sohár Sándor], néhai berzencei plébános haláláról Felterjesztés fogalmazványa Hatos István, néhai pálos szerzetes hagyatéka III III II IV. 10. Pápakovácsi, IV IV. 25. VII VII VII. 5. Pápa, VII. 12. Pest, VII. 30. X IX. 19. Győr, X. 2. Siklós, II. 12. Győr, II II. 24. Pápa, II. 26. Hitelesítés: III. 1. II/109 II/110 7 f II/111 II/112 II/113 II/114 II/115 II/116 II/117 II/118 II/119 II/120 II/121 II/122 II/123 II/ III. 4. II/125 Teszér, II/126 III. 24. Győr, VI. II/ Orosztony, II/ VI X. 1. II/ X. 13. II/130 14

15 Zsolnai Dávid veszprémi helynök levele Bertalan Imre, szentpéterúri plébánosnak Kovács István, néhai szentpéterúri plébános hagyatéka Halbax János híradása Somogyi István, néhai lengyeltóti plébános haláláról XI. 8. II/131 Lengyeltóti, XII. 23. II/132 Hermán Imre, zsitvai birkás bojtár végrendelete XII. 24. II/133 Hamar Jánosné, Néveri Anna kérelme Bajzáth József, néhai veszprémi püspök hagyatéka [1802.] II/134 Borsoss István, néhai (somogy)szobi plébános hagyatékának leltára Szob, I. 17. II/135 6 f Liszits József, kehidai plébános híradása Adorján Mihály, néhai bezerédi plébános haláláról Kehida, III. 3. II/136 Feljegyzés Kelemen György, néhai pálos szerzetes hagyatékának III. 10. II/137 Vadnay Károly, uradalmi ügyész levele Steffics Mihály, vízvári plébánoshoz egy kétségbe vont hitelű végrendelet III. 17. II/138 Bubla Antal, néhai öreglaki káplán hagyatéka kelt iratok Bubla Antal végrendeletének másolata Patyi Antal, nagybajomi plébános híradása Bubla Antal haláláról IV VII. 19. II/139 3 Bubla Antal hagyatékának leltára (2) Kolozsváry Miklós, a rédei uradalom ügyészének levele Bubla Antal hagyatékának Levélfogalmazvány Bubla Antal végrendelete tartott vizsgálatról Az orvosi vizsgálatok költségei Árvay György nyugtája 46 forintról Kolozsváry Miklós összeállítása Bubla Antal adósságairól Adóslevelek másolatai Simon György, pápai plébános levele Bubla Antal hagyatéka Öreglak község elismervénye Nyugták (6) Kimutatás Bubla Antal adósságairól Melléklet: A szentbenedeki plébánia bevételeinek és kiadásainak jegyzéke ( ) Bubla Antal adóslevele (1801) Kovács Mihályné, Adorján Julianna, palotai lakos kérelme fivére, Palota, II/140 Adorján Mihály, néhai bezerédi plébános hagyatéka Nagy Judit, balatoncsehi lakos kérelme a Somogyi István, néhai lengyeltóti plébánoshoz került, eredetileg Dékán Péter, néhai balatoncsehi plébánossal szemben fennálló követelése Nyugta a kifizetett összegről (Tóth Judit néven) IV. 17. Balatoncsehi, IV. 19. VII. 3. II/141 Demkovits Ferenc, bencés szerzetes híradása Teőke József, néhai zalaapáti kisegítője haláláról Szalaapáti, IV. 20. II/142 Fogalmazvány Majláth György, királyi jogügyigazgató részére Kovács István, néhai szentpéterúri plébános hagyatéka IV. 25. II/143 Robán József, zákányi plébános nyugtája Godina András, néhai zákányi plébános hagyatékából való 40 forint kifizetéséről Zákány, V. 4. II/144 Hermán Imre, néhai zsitvai juhász hagyatékának keletkezett iratok VI. 25. IX. 26. II/145 5 f Levélfogalmazvány gróf Festetics György részére Gróf Festetics György válasza Steffits Mihály, vízvári plébános nyilatkozata Levélfogalmazvány Csima Antal, néhai jezsuita szerzetes II/146 15

16 végrendelete VII. 6. Parragh Vince, vaszari plébános híradása Nagy János, szanyi plébános haláláról Vaszar, VIII. 3. II/147 Kelemen József, győri vámos kérvénye fivére, Kelemen Antal, néhai pakodi plébános hagyatéka Győr, VIII. 20. II/148 Melléklet: Csernyánszky Ferenc, Győr megye szolgabírájának nyilatkozata Kelemen Antal végrendelkezése Erőss József, a győri püspök prefektusának levele Bajzáth Klára örököseinek az Győr, XI. 10. II/149 Hosszú Miklós, babócsai plébános levele Steffits Mihály, néhai Vízvár, II/150 vízvári plébános végrendelete Horváth Pál, nyugalmazott veszprémi plébános kérelme a Bajzáth József, néhai veszprémi püspök hagyatékából őt megillető részről XI. 23. [1803.] II/ fasciculus ( ) No Páhi Boldizsár, néhai szentbenedeki plébános hagyatéka keletkezett iratok Páhi Boldizsár hagyatékának leltára Zaverlits János, kaposvári orvos és Müller József költségeinek összeírása Páhi Boldizsár által vásárolt áruk összeírása Gadányi János szentbenedeki iskolamesterrel szemben fennálló restanciák Németh János nyugtája a hagyatékból felvett 2orintról Ceruzával írott feljegyzés Páhi Boldizsár feljegyzése 1802-ben történt kiadásairól Domján Erzsébetnek, Páhi Boldizsár szakácsnéjának vallomása Páhi Boldizsár keresztelési feljegyzése Lazárovits Zsófiával szemben fennálló restanciák Bolla Mihály, néhai szentbenedeki plébános Günther nevű néhai újfalusi számtartója javainak kótyavetyéje Bolla Mihály Gellért, néhai szentbenedeki plébános nyugtáinak jegyzéke Feljegyzés Szaitl József, néhai gyiróti plébános hagyatékának leltáráról Fogalmazvány Szalóki Imréné özv. Penkő Anna, nemesszalóki lakos részére, amelyben visszautasítják elhunyt férje exhumálására irányuló kérelmét Zsémberi Imre, (pápa)teszéri plébános híradása Bellovits István, néhai (bakony)szűcsi plébános haláláról Páczai István, marcali plébános híradása Rumi Mihály, néhai mesztegnyői adminisztrátor haláláról Joseph Reiter, pozsonyi lakos kérvényei Szeitl József, néhai gyiróti plébános hagyatéka (2) Hazenhütl Andrásné özv. Raitel Katalin (Szaitl Erzsébet leánya), pozsonyi lakos kérvénye Szaitl János, néhai gyiróti plébános hagyatéka Kiss György, kapornaki plébános híradása [Fenyő Mihály], néhai pakodi plébános haláláról Gulner Ignác, nyírádi plébános híradása Fenyő Mihály, néhai pakodi plébános haláláról Fogalmazvány Fenyő Mihály, néhai pakodi plébános hagyatéka Kiss György, kapornaki plébános kérvénye Fenyő Mihály, néhai pakodi plébános hagyatáka I. 3. V. 6. III/ I. 9. III/ II. 11. III/ II. 13. III/ II. 19. III/ II. 28. III/6 XII. 16. Pozsony, III/7 III. 1. Kapornak, III. 20. Nyírád, III III. 23. Kapornak, III. 28. III/8 III/9 III/10 III/11 16

17 Liszits József, kehidai plébános híradása [Bertalan Imre], néhai szentpéterúri plébános haláláról Bertalan Ferenc, kiskomáromi plébános rokona, Bertalan Imre, néhai szentpéterúri plébános hagyatékának Fogalmazvány Sárkány János tiszteletbeli kanonok haláláról Fogalmazvány Káldy Sándor, sümegi uradalmi ügyész részére, Bertalan Imre, néhai szentpéterúri plébános hagyatéka Dobos János, fülei plébános híradása Svartzfischer Adalbert, néhai lepsényi adminisztrátor haláláról Fogalmazvány Schvartz Adalbert, néhai lepsényi adminisztrátor hagyatéka Nyesd János, peremartoni plébánoshoz Jegyzőkönyv-fogalmazvány Szaitl János, néhai gyiróti plébános hagyatéka A győri püspöki helynöki hivatal levele néhai Takó Erzsébet végrendeletének érvényessége Patyi István, lesenceistvándi iskolamester folyamodványa segélyért Kocsy István Mihály, mihályfai plébános levele Horváth József, mihályfai lakos érdekében annak fivére, Horváth Ferenc hagyatéka Eugen Klimpacher híradása Fülöp Antal, néhai ládi adminisztrátor haláláról Fogalmazvány Kiss György, néhai kapornaki plébános végrendelete Bertalan Ferenc, kiskomáromi plébános levele rokona Bertalan Imre, néhai szentpéterúri plébános hagyatéka Fogalmazvány Szupponits Ferenc, néhai rátóti plébános hagyatéka Horváth János, keszthelyi plébános jelentése a Szupponits Ferenc, néhai rátóti plébános hagyatéka tartott vizsgálatról Melléklet: Szuppony Ferencnek a keszthelyi Vashegyen lévő szőlőjének a becsüje (ua) Somogy megye levele Hegedűs Illés, néhai buzsáki plébános hagyatéka (2) Fogalmazvány a buzsáki plébánia Hemis Miklósnak, a plébánia adminisztrátorának Szilágyi Erzsébetnek, Kiss György, néhai kapornaki plébános szakácsnőjének kérvénye gazdája hagyatéka Részletek Kovács István, néhai szentpéterúri plébános végrendeletéből Scharlach Károly híradása Gaiger Mátyás, néhai exjezsuita és murakeresztúri apát haláláról Jelentés fogalmazványa Hegedűs Illés, néhai buzsáki plébános végrendelete tartott vizsgálatról Horváth János, keszthelyi plébános híradása Bíró János, néhai zalakoppányi plébános haláláról Alló Imre (János), néhai sármelléki plébános hagyatéka keletkezett iratok Horváth János, keszthelyi plébános levele hagyatéka Kehida, IV. 10. III/12 Kiskomárom, III/ V. 7. III/ V. 15. III/ V. 16. Lepsény, III/16 V V. 23. III/17 III/ VI. 21. Győr, III/19 VI. 22. Lesenceistvánd III/20, VI. 26. Mihályfa, III/ VIII. 8. Varasd, VIII. 11. III/ VIII. 26. III/23 Kiskomárom, III/ XI. 18. III/ XII. 1. Keszthely, III/ XII. 10. [1804. XII. 13.] III/ XII. 27. III/28 [1804.] III/29 [1804.] III/30 Győr, I. III/31 5. III/ I. 5. Keszthely, III/ I II. 5. III/34 V f 17

18 Kovács József levele hagyatékának Németh János, királyi jogügyigazgató levele hagyatékának Válasz Németh János, királyi jogügyigazgatónak (fogalmazvány és tisztázat) Fogalmazvány Bertalan Imre, néhai szentpéterúri plébános hagyatéka a királyi jogügyigazgatónak II. 8. Fogalmazvány Rumi Mihály, néhai ferences és mesztegnyői adminisztrátor hagyatéka Pátzai István, marcali plébánoshoz II. 27. Fogalmazvány Rumi Mihály, néhai mesztegnyői plébános hagyatéka II. 28. Pátzai István levele a buzsáki és a mesztegnyői plébániák Marcali, III. 25. Káldy Sándor kamarai ügyész levele Bertalan Imre, néhai Sümeg, szentpéterúri plébános hagyatéa IV. 14. Pátzai István levele Rumi Mihály, néhai mesztegnyői adminisztrátor Marcali, hagyatéka V. 20. Fogalmazvány Józsa Mihálynak, a helynöki hivatal titkárának a részére az elhunyt plébánosok hagyatéka A karmacsi, köveskúti és nemesbükki lakosok Magyar János, néhai karmacsi plébános szembeni adósságainak összeírása és rokonainak elismervénye Farkas Ferenc nyugtája a Vasasy József, néhai gógánfai plébános hagyatékából felvett 8 forintról Vasasy János nyugtája a Vasasy József, néhai gógánfai plébános hagyatékából felvett 17orintról Szupponits Imre, József, Katalin és Julianna, keszthelyi és szentandrási lakosok kérvénye rokonuk, Szupponits Ferenc, néhai rátóti plébános hagyatéka V. 23. Karmacs, V VI VI. 20. Alsópáhok, VI. 29. III/35 III/36 III/37 III/38 III/39 III/40 III/41 III/42 1 III/43 III/44 III/45 A győri káptalan híradása Pierer József, néhai tinnini püspök, győri prépost haláláról Győr, VII. 6. III/46 Fogalmazvány Bolla Gellért, néhai szentbenedeki plébános hagyatékának VII. 11. III/47 Mikovinyi Ignác nyugtája a Rumi Mihály hagyatékából felvett 619 forintról VIII. 1. III/48 Levél Materényi Gábor, csóti plébánosnak Királyhegyi László, néhai ugodi plébános hagyatéka VIII. 4. III/49 Fogalmazvány Rumi Mihály, néhai mesztegnyői adminisztrátor hagyatéka VIII. 4. III/50 Bertalan Ferenc, kiskomáromi plébános levele Bertalan Imre, néhai szentpéterúri pébános hagyatéka Kiskomárom, VIII. 11. III/51 Materényi Gábor, csóti plébános levele Királyhegyi László, néhai ugodi plébános hagyatéka Csót, VIII. 21. III/52 Fogalmazvány Bertalan Ferenc, kiskomáromi plébánosnak Bertalan Imre, néhai szentpéterúri plébános hagyatéka X. 3. III/53 Kiss György, néhai kapornaki plébános hagyatékának felosztása X. 4. III/54 Feljegyzés Csácsinovits János, néhai törökkoppányi plébános XI. 23. III/55 haláláról és utódjának odahelyezéséről XI. 29. Fogalmazvány Csácsinovits János, néhai törökkoppányi plébános hagyatéka Szvorényi Mihály, karádi plébánoshoz XI. 29. III/56 Küllei János, mernyei plébános levele a szentbenedeki egyházközség Mernye, III/57 18

19 elmaradt járandóságairól XII. 8. Fogalmazvány Bolla Gellért, néhai szentbenedeki plébános hagyatéka 1805.XII. 18. III/58 Tóth Lászlóné Rumi Erzsébet levele fivére, Rumi Mihály, néhai mesztegnyői adminisztrátor hagyatéka [1805] III/59 Demkovits Ferenc, a zalavári konvent lectorának kivonatot kér az 1788-ban meghalt Tóth János, néhai kehidai plébános Zalaapáti, I. 19. III/60 végrendeletéből Fogalmazvány Nagy Imre, néhai pálos szerzetes haláláról I. 20. III/61 A győri káptalan levele néhai Fierer József püspök és Bolla Gellért, néhai szentbenedeki plébános hagyatéka (2) Győr, I. 20. III/62 Polgár János, csurgói plébános levele Gratsanovits János, néhai berzencei plébános végrendelete Berzence, I. 23. III/63 Steffich Jánosnak, a zágrábi szeminárium növendékének a levele Zágráb, III/64 testvére, Steffich Mihály, néhai vízvári plébános hagyatéka Ebergényi József, néhai csökölyi plébános hagyatékához kapcsolódó iratok Végrendelete Hagyatéki vizsgálat és temetési kiadások jegyzéke A végrendelet teljesítéséről készített számadás Lengyel István, toponári lakos levele Ebergényi József hagyatéka Fogalmazvány Gratsanovits János, néhai berzencei plébános végrendelete Kolozsváry Sándor, kapornaki plébános híradása Török Ferenc, néhai hahóti plébános haláláról Tóth Mihály, kovácsi plébános híradása Deli Jakab, néhai pálos szerzetes haláláról Fogalmazvány Deli Jakab, néhai pálos szerzetes és Prémes József, somlóvásárhelyi káplán Jósán Mihály levele Szupponits Ferenc, néhai rátóti plébános halála A karmacsi egyházközség levele Magyar János, néhai karmacsi plébános hagyatéka Tulok Ferenc, kaposvári plébános levele Somogyi Sándor, néhai szentbalázsi plébános hagyatéka Haelzl Ágoston, pápai káplán (?) levele Deli Jakab, néhai pálos szerzetes hagyatéka Melléklet: készpénzének összesítése A hagyatékból történt kifizetések Gróf Erdődy József levele Drávecz József, néhai veszprémi plébános könyvtárának számadásáról Nyugták pápai lakosoktól (7) Haeltzl Ágoston 18 forintról Barabás Gellért 9 forintról Szuday Egyed expálos 7 forintról Kemény Antal expálos 7 forintról Poor Imre 7 forintról Molnár Elek 7 forintról Ismeretlen 47 forintról Fogalmazvány Deli Jakab, néhai pálos szerzetes végrendelete Szaidensvartz Ignácnak, a pápai ispotály lelkészének I I. 25. VIII. 1. III/65 7 f I. 26. III/66 Hahót, I. III/ Kovácsi, III/68 IV. 2. III/ IV. 12. III/ V. 1. Zalaegerszeg, III/ V. 2. Kaposvár, III/ V. 17. Pápa, III/73 VI. 23. Bécs, III/74 VI VII III/75 7 f VII. 17. III/76 19

20 Nyugta 37 forintról, amelyet Kovács István, néhai szentpéterúri plébános hagyatékából vett fel Krisár József VII. 18. III/77 Fogalmazvány Drávecz János, néhai veszprémi plébános hagyatéka gróf Erdődy Józsefnek (2) VII. 21. III/78 5 f Zsémberi Imre, teszéri plébános híradása Kálmán János, néhai bársonyosi plébános haláláról Teszér, VII. 23. III/79 Haeltzl Ágoston, pápai káplán levele Pápa, VII. 27. III/80 Kálmán János, néhai bársonyosi plébános hagyatéka keletkezett iratok VIII. 5. III/81 Ismeretlen levelei Kálmán János hagyatéka (2) Fogalmazvány Kálmán János hagyatéka Tulok Ferenc, kaposvári plébános levele Somogyi Sándor, néhai szentbalázsi plébános hagyatéka Kaposvár, XI. 3. III/82 Somogyi Ferenc, Somogy megye szolgabírájának levele testvére, Mosdós, III/83 Somogyi Sándor, néhai szentbalázsi plébános hagyatéka Száidensvartz Ignác levele Deli Jakab, néhai pálos szerzetes könyvei Melléklet: a könyvek jegyzéke Gasparics Józsefné, özv. Sohár Anna levele a testvérétől, Sohár Sándor berzencei plébánostól rámaradt 50 forint kifizetéséről Zsolnay Dávid, tinnini püspök és veszprémi nagyprépost végrendeletének részlete Szabó Ilona, Anna, Éva és Katalin levele Szabó Pál, néhai szili plébános hagyatéka A Veszprémi egyházmegye papságának 1806-ban elhunyt tagjai (nem teljes) Nagykanizsa városának levele Ferber Ferencné, Glaszer Julianna érdekében nagybátyja, Józsa Mihály, szentszéki jegyző hagyatéka Sohár Borbála nyugtája a testvérétől, Sohár Sándor, néhai berzencei plébánostól rámaradt 50 forint felvételéről Göncz Pál nyugtája a nagybátyjától, Sohár Sándortól, néhai berzencei plébánostól rámaradt 50 forint felvételéről Küllei János, mernyei plébános híradása Nagy Márton, néhai igali plébános haláláról Török József, szombathelyi püspöki titkár levele Nagy József, néhai látrányi plébános hagyatéka Gulner Ignác, nyírádi plébános 5 forintnyi tartozását (kalendáriumok és szent olaj árában) küldi Fogalmazvány Czolner Sámuel végrendelete Komáromi Mártonné, Szabó másként Ebergélyi Erzsébet levele fivérének, Ebergényi Józsefnek a hagyatéka Fogalmazvány Gaiger Mátyás, néhai murakeresztúri apát hagyatéka Szvorényi Mihály, karádi plébános levele Armpruster Imre, néhai karádi uradalmi ügyész hagyatéka Liszits József, kiskomáromi plébános levele Bálintfy Károly, néhai orosztonyi plébános hagyatéka XI. 11. Pápa, XII. 8. III/84 6 f Alsósánd, III/ XII. 15. [1806.] III/86 [1806.] III/87 [1806.] III/88 [1807. I. 16.] III/89 Baksa, I. 18. Baksa, I. 19. Igal, I. 23. Szombathely, I. 28. Nyírád, III V. 19. Ravaszd, VI. 21. Buda, VII. 12. Karád, VII. 13. Orosztony, VIII. 25. III/90 III/91 III/92 III/93 III/94 III/95 III/96 III/97 III/98 III/99 20

VÉL I.3.a.17. Testamentaria

VÉL I.3.a.17. Testamentaria VÉL I.3.a.17. Testamentaria Fasciculus 1. ([1738] 1743 1790) No. 1 148. Könczöl Julianna kéri apósa, Kádáthai János végrendeletének felülvizsgálatát 1738. I/1. Ragusovich Mária kéri férje, Stulhoffer Simon

Részletesebben

A 3585 rk. 789/1 ÁCSTESZÉR vegyes 1785-1846 170. A 3586 rk. 790/1 1890 256. A 3587 rk. 791/3 1892-1895 41. születési halotti 1874-1894 165

A 3585 rk. 789/1 ÁCSTESZÉR vegyes 1785-1846 170. A 3586 rk. 790/1 1890 256. A 3587 rk. 791/3 1892-1895 41. születési halotti 1874-1894 165 VESZPRÉMI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZMEGYE 1 A 3585 rk. 789/1 ÁCSTESZÉR vegyes 1785-1846 170 rk. 789/2 1847-1873 106 rk. 789/3 1874-1894 165 rk. 789/4 1891-1895 31 rk. 789/5 1847-1870 36 rk. 789/6 1871-1894

Részletesebben

Halálozásakor beosztása

Halálozásakor beosztása Végrendelethagyó neve Szentelés éve Halálozásakor beosztása Végrendelkezés helye Halálozás éve Jelzet (fasc.nr.) Adorján Mihály plébános Bezeréd 1803. XIX/2. ákosházi Sárkány János (1759. u.) t. kanonok

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935

A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁR KİSZEGI FIÓKLEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.62. A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935 db doboz = 0,12 fm db doboz = ifm db kötet = ifm Összesen:

Részletesebben

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR. Somogy vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak gyűjteménye

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR. Somogy vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak gyűjteménye SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR Somogy vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak gyűjteménye 1724-1895 IV. 429. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm kisdoboz 226 nagydoboz 24,01 csomó Iratok:

Részletesebben

Személy Település Dátum Fasc./Nr. Megjegyzés

Személy Település Dátum Fasc./Nr. Megjegyzés Adorján Mihály Várpalota 1779. III/55. - Adorján Mihály - 1781. szeptember 23. V/1. - Adorján Mihály - 1784. február 16. V/2. - Adorján Mihály - 1788. szeptember 23. V/3. - Adorján Mihály - 1792. VIII/1.

Részletesebben

IV. 2/d. Vegyes árvaügyi iratok 1790-1830. Acta orphanalia Ab anno 1790.

IV. 2/d. Vegyes árvaügyi iratok 1790-1830. Acta orphanalia Ab anno 1790. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM Terjedelme: 11 doboz = 1,21 ifm IV. 2/d. Vegyes árvaügyi 1790-1830. Acta orphanalia Ab anno 1790. Helyrajzi jelzete: 3. raktár 18. állvány C

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

XII. 1. A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái

XII. 1. A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XII. 1. A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1527-1544 Terjedelme: 348 darab (5 doboz) Helyrajzi jelzete:

Részletesebben

VÉL I Praesentae parochorum

VÉL I Praesentae parochorum VÉL I.1.11. Praesentae parochorum 1. doboz Fa Sors 1. 1. Eszterházy Ferenc bemutató levele Vörösvárra 1738 1 f M Kamps Ferenc részére 1. 2. Batthány Lajos bemutató levele Bisckére 1743 1 f L Batthyány

Részletesebben

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17 Iratjegyzék 1. d. I. sorozat

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 1. Leszármazási táblázat

Részletesebben

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap EREDMÉNYEK Férfi Mezei futás Időfutam Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap 1 Gregor László 1992 Békéscsabai AC 17 17:45 2 Minczér Albert 1986 VEDAC 10 17:58 3 Pápai Márton 1995 DSC-SI 4 18:09 4 Kazi

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877. 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10.

XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877. 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10. MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10 Iratjegyzék

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat Megrendelés szám:30005/88066/2015 2015.11.20 Szektor : 53

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat Megrendelés szám:30005/88066/2015 2015.11.20 Szektor : 53 Veszprém 8201, Vörösmarty tér 9. Pf.121. Oldal: 1 / 11 I. R É S Z 1. Az ingatlan adatai: alrészlet adatok terület kat.t.jöv. alosztály adatok mûvelési ág/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jöv

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE

XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE 1533 1900 doboz 4 db (0,13) = 0,52 ifm irat dobozban 3 db kötet = 0,04 ifm

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/ IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye /Acta post advocatos/ 1627 1835 Terjedelme: 14,80 ifm 92 (14,73 fm) doboz 2 (0,07 fm) kötet 94 rakt egys. Raktári helye: Mester utca, 2 emelet,

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Asztalitenisz Diákolimpia Országos Döntő II-IV. korcsoport Tiszaújváros, FIÚ EGYÉNI FŐTÁBLA 1. Kozma Bálint, Apagy 2.

Asztalitenisz Diákolimpia Országos Döntő II-IV. korcsoport Tiszaújváros, FIÚ EGYÉNI FŐTÁBLA 1. Kozma Bálint, Apagy 2. FIÚ EGYÉNI FŐTÁBLA 1. Kozma Bálint, Apagy 2. Kozma Bálint 3/0 3. Mogyorósi Erik, Celldömölk Mészáros Péter 3/1 4. Mészáros Péter, Cegléd Kozma Bálint 3/2 5. Kramarics Gergő, Veszprém 6. Sós Péter 3/0 7.

Részletesebben

I/17. Csány, 1840. szeptember 17. Csány László levele Csillagh Lajoshoz...45 I/18. [Zalaegerszeg, 1841. január 11. előtt] Csány László megyegyűlési

I/17. Csány, 1840. szeptember 17. Csány László levele Csillagh Lajoshoz...45 I/18. [Zalaegerszeg, 1841. január 11. előtt] Csány László megyegyűlési TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 I. CSÁNY LÁSZLÓ LEVELEI, BESZÉDEI, ÍRÁSAI 1817-1848...15 I/1. Alsócsány, 1817. június 23. Csány László levele özvegy Darvay Józsefné, Spissich Katalinhoz...17 I/2. [Csány,

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Emlékház Sümeg, Kisfaludy tér

Kisfaludy Sándor Emlékház Sümeg, Kisfaludy tér Kisfaludy Sándor Emlékház Sümeg, Kisfaludy tér LAJSTROM IX/3 Takács Zsigmond sümegi ügyvéd iratai 883-944 Terjedelme: 4 doboz Helyrajzi jelzete: doboz Levelezőlap Sümeg, pallium. 883.május 5. 2. Levél

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

XIII. 11. Gálos család iratai (Nemesnép)

XIII. 11. Gálos család iratai (Nemesnép) ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 11. Gálos család iratai (Nemesnép) 1650-1941 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 1 csomó = 0,04 ifm 1 csomó

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Hely. Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarolás Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ I. 179 48 151 44 330 92 422 2 Kelemen Gáborné BERT

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

6. A Biró Márton idejében épült és helyreállított templomok és kápolnák.

6. A Biró Márton idejében épült és helyreállított templomok és kápolnák. 1/6. oldal 6. A Biró Márton idejében épült és helyreállított templomok és kápolnák. I. Fejér megyében : 1. Aba Szentháromság tiszteletére 1753 2. Arkj-puszta Nep. Szt. János tiszt. 1745 3. Dunapentele

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA 10.2 km abszolút 1 882 Beda Szabolcs Futapest 1977 0:45:32 2 872 Forgács István Futapest 1975 0:45:58 3 728 Gehér László 1975

Részletesebben

IV. 14oa. Úriszéki perek. /Processus sedium dominalium/ 1713-1787. A megyéhez felterjesztett perek

IV. 14oa. Úriszéki perek. /Processus sedium dominalium/ 1713-1787. A megyéhez felterjesztett perek ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM IV. 14oa. Úriszéki perek /Processus sedium dominalium/ 1713-1787. A megyéhez felterjesztett perek Terjedelme: 15 doboz = 1,65 ifm Helyrajzi

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY 1.hely Zalaegerszeg "A" 133 pont Jakab Martin 2005 5 Fonyódi Ákos 2005 7 Gaál Máté 2005 14 Mészáros Mirkó 2006 17 Horváth Kevin 2005 20 Balogh Ákos 2005

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Jósvafői választói névjegyzékek a múlt század 30-as éveiből

Jósvafői választói névjegyzékek a múlt század 30-as éveiből Jósvafői választói névjegyzékek a múlt század 30-as éveiből Deli Ferenc őrizte meg Jósvafő község 1932, 1934-es és 1935-ös választói névjegyzékeit, mivel édesapja Id. Dely Ferenc a Kisgazda Párt egyik

Részletesebben

Zalaegerszeg Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága XII. Kondex Kupa Kauzli József Emlékverseny Zalaegerszeg

Zalaegerszeg Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága XII. Kondex Kupa Kauzli József Emlékverseny Zalaegerszeg EREDMÉNYEK Férfi 60 méter fedett pálya Előfutam 1. Futam 11:50 1. nap Hely. Atléta Sz. év Nevező Pálya Eredmény 1 Balogh Péter 1996 ZALASZÁM-ZAC 6 6.9h q 2 Baki Barnabás 1999 ZALASZÁM-ZAC 4 7.0h q 3 Horváth

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

Temetõi melléklet 2009

Temetõi melléklet 2009 A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Temetõi melléklet 2009 Tisztelt Hozzátartozók! A temetıi nyilvántartás szerint az alábbi ek feletti rendelkezési jog lejárt! Mivel a felett rendelkezık

Részletesebben

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany Arany Fődíj: Bonyhádi Petőfi S. Evangélikus Gimn. és Koll., Bonyhád - Daradics Tímea zongora 1. Vetési Albert Gimnázium - Veszprém... Czinege Lilla hegedű 2. Hévízi Bibó I. Gimnázium, SZKI és Kollégium

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 41. Kozáry család iratai 1848-1885 Terjedelme: 1 doboz = 0,11 ifm Helyrajzi jelzete: Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, Széchenyi tér

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett szállító pontszáma

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett szállító pontszáma Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület helyen végzett szállító helyen végzett szállító pontszáma helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi Helyezés Rajtszám Név Település Idő Hátrány 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00

MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi Helyezés Rajtszám Név Település Idő Hátrány 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00 MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00 2 MR0330 Kovács Botond Tatabánya 01:46:41 00:00:57 3 MR0202 Panyi János Herceghalom 01:49:16 00:03:32

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

9. évfolyam. 10. évfolyam

9. évfolyam. 10. évfolyam 9. évfolyam 09. évfolydiák ford. Term. föld. Ter. elem. Gyak 1. Szuda Ágnes 2. Gyüre Noémi 3. Boros János Mátyás 4. Simon Áron 5. Gelencsér Orsolya 6. Bakos Bence 7. Ambrus Hunor 8. Dzama Demjén László

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

Esztergomi SC. Komarom-Esztergom County Team Ch. 1st Devision R 1-7 First Class 2011/2012

Esztergomi SC. Komarom-Esztergom County Team Ch. 1st Devision R 1-7 First Class 2011/2012 Esztergomi SC 1. Esztergomi SC Játékhely: Szentgyörgymező Olvasókör Esztergom,Andrássy út 23. Csapatvezető: Tóth Gyula 1 FM 23201 Horvath Mario 00.00.1971 SVK 14900912 2316 2 8901 Burghardt Jozsef 00.00.1969

Részletesebben

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963)

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) Raktári helye: Nagykőrös, B épület, folyosó, 44-49. polc Magyarországon a közjegyzői intézményt az 1858. február 7-én kelt császári nyílt parancs

Részletesebben

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely:

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: Az iratok 1992-ben vétel útján kerültek

Részletesebben

100 m fiú gyorsúszás "B" 1. versenyszám

100 m fiú gyorsúszás B 1. versenyszám 100 m fiú gyorsúszás "B" 1. versenyszám 2. Lendvai András 1996 Református Gimn. 9:99,99 3. Mészáros Dániel 1992 Pápai GSZKI Mező 9:99,99 4. Nimsz Valentin 1993 Pápai GSZKI Mező 9:99,99 5. Szólás Jakab

Részletesebben

B3 TAKARÉK Szövetkezet

B3 TAKARÉK Szövetkezet 4. sz. melléklet A B3 TAKARÉK Szövetkezet ügyfélszolgálati, ügyfelek számára nyitva álló helyiségeinek elérhetősége (fióknév, cím, telefonszám), valamint nyitvatartási ideje Fiók neve Cím Telefonszám Nyitva

Részletesebben

XIII.50. A FESTETICS CSALÁD IRATAI 1653-1864. Raktári hely: 22/403/18

XIII.50. A FESTETICS CSALÁD IRATAI 1653-1864. Raktári hely: 22/403/18 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.50. A FESTETICS CSALÁD IRATAI 1653-1864 2 doboz 0,26 fm 3B1 a7 1. doboz Raktári hely: 22/403/18 I. Gróf Festetics Györgyné sz. Jakabházi

Részletesebben

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott.

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott. kerítésjavítás 1 Bába János 8.50 Bába János 0.00 8.50 2 Bába Jánosné 6.50 Bába Jánosné 0.00 6.50 Bagladi Sándor 0.00 1 Bagladi Sándor 10.00 10.00 3 Bajusz Balázs 4.50 Bajusz Balázs 0.00 4.50 4 Bajusz Bence

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

A Hajdúdorogi Esperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója 1827-1900

A Hajdúdorogi Esperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója 1827-1900 A Hajdúdorogi Esperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója 1827-1900 Rövidítések: Sorsz. - Az irat sorszáma S.szám - Az iraton szereplő sorszám Sorsz. Doboz S.szám Keltezés helye Keltezés éve Tárgy

Részletesebben

1. helyen végzett szállító ajánlatának benyújtási ideje. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet

1. helyen végzett szállító ajánlatának benyújtási ideje. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen végzett 1. helyen végzett pontszáma 1. helyen végzett ajánlatának benyújtási ideje 2. helyen végzett

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 7, 9, 8, 5,5 6, 4,5 5,5 4, 66,5 6. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 5, 6,5 9, 7, 5,5 6,5 4,5 6, 3,5 63, 8. 3. MTK Budapest

Részletesebben

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat Megrendelés szám:30005/59101/ Szektor : 16

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat Megrendelés szám:30005/59101/ Szektor : 16 Szombathely Széll Kálmán u. 33. Oldal: 1 / 8 I. R É S Z 1. Az ingatlan adatai: alrészlet adatok terület kat.t.jöv. alosztály adatok mûvelési ág/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jöv ha m2

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

VÉL I.4.d.2. Vegyes iratok tervrajzok, II. sorozat

VÉL I.4.d.2. Vegyes iratok tervrajzok, II. sorozat VÉL I.4.d.2. Vegyes iratok tervrajzok, II. sorozat 1. doboz 1. csomó Ádánd 1989 91. 0,01 ifm. 2. csomó Andocs 1985 89. 0,01 ifm. 3. csomó Andocs 1974 1975. 0,01 ifm. 4. csomó Attala 1986 1988. 0,01 ifm.

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 4, 4,5 -. 2. A. Láng MKKE 5, 6, 3,5 4,5 -. 3. MTK Budapest III 8,5 9,5 7, 25, 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 6, 9, 4-5. 5.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

25 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám

25 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám 25 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám 2008 1. Tuli Botond 2008 BBSC Balatonboglár 0:19,09 143p 2. Gadányi Márk 2008 Egyéni induló 0:19,36 137p 3. Tamás Barnabás 2008 Győri Úszó SE 0:20,01 124p 4. Tóth Csanád

Részletesebben