A vállalkozó és a vállalkozás fogalmának meghatározása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vállalkozó és a vállalkozás fogalmának meghatározása"

Átírás

1 Vágány Judit *, Kárpátiné Daróczi Judit ** A GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁG KIHÍVÁSAI ÉS A KILÁBALÁS LEHETÕSÉGEI A KKV-K SZÁMÁRA A változást nem lehet kezelni, legföljebb elébe mehetünk. Nagy felfordulások idején amilyeneknek korunkban is tanúi vagyunk a változás elkerülhetetlen. Az bizonyos, a változás fájdalmas és kockázatos, de mindenekelõtt rengeteg és igen kemény munkát követel meg. Nem maradhat talpon az a szervezet, amelyik nem tekinti feladatának, hogy a változás elõidézõjeként lépjen. (Drucker, 1999). A gazdasági világválság problémája minden embert érint valamilyen szinten. 1 A válság kialakulásának okai túlnõnek ezen dolgozat keretein, ezért csak annak a KKV-kra gyakorolt hatásaival foglalkozunk. A KKV-k helyzete alapvetõen befolyásolja a gazdaságot, hiszen számuk a vállalkozások 99,8%-át teszik ki (KSH). A válság az egész piac újrafelosztását eredményezheti, s így a gyorsan és jól reagálók gyõztes, míg a lassúak vesztes pozícióba kerülhetnek. A válságra a vállalkozások sokféle választ adhatnak: a munkaerõ leépítése a K+F-kiadások csökkentése a marketingre fordított összeg visszafogása stb. A vállalkozások ezeket a módszereket alkalmazzák leggyakrabban, pedig feltételezésünk szerint a válságból kivezetõ út inkább az elõremenekülés, azaz az innováció lenne. 2 A vállalkozó és a vállalkozás fogalmának meghatározása A vállalkozó kifejezés jelentése kapcsolatteremtõ vagy közvetítõ. Cantillon (1725) szerint a vállalkozó nem más, mint a kockázatot viselõ személy, aki nem azonos a tõkét adó személlyel. Jean Baptiste Say elhatárolta a vállalkozói nyereséget a tõkenyereségtõl (Török, 1998.). * fõiskolai docens, Általános Vállalkozási Fõiskola ** mestertanár, Általános Vállalkozási Fõiskola 1 Kutatásunkat is ez a tény inspirálta. 2 Kutatásunk alapjául a témával kapcsolatos szekunder információk szolgálnak elõkészítve ezzel egy primer kutatást. GAZDASÁG ÉS SZOCIÁLIS DEMOKRÁCIA 207

2 Drucker pedig úgy definiálta a vállalkozót, mint azt a személyt, aki maximálisan kihasználja a lehetõségeket. A vállalkozás fogalmát a következõképpen foglalhatjuk össze: Max Weber szerint a vállalkozás a nyereséggel járó cserelehetõségekre (piaci lehetõségekre) irányul. A vállalkozás folyamatosan hasznot hajtó tevékenység, meg kell különböztetni a kalandorkodástól, kalózkodástól, a puszta szerencsétõl, a talált nyereségtõl. A vállalkozás folyamatossága a gazdaság folyamatos növekedésének a forrása. Tanulmányunkban Robert Hisrich (1985) definíciójára támaszkodunk, mivel az általa vázolt vállalkozás áll a legközelebb az általunk elképzelt sikeres vállalkozáshoz. Hisrich szerint: A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, melyben a vállalkozó biztosítja a szükséges idõt és erõfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot, és megkapja a folyamat végén keletkezõ anyagi és személyes megelégedettséget nyújtó elismerést. Emellett mi leginkább Schumpeter definíciójával tudunk azonosulni, aki a vállalkozót mint innovátort határozza meg, aki új és még ki nem próbált tevékenységet végez. A fenti definíciók alapján a vállalkozót az alábbi jellemzõkkel ruházhatjuk fel. A vállalkozó: kreatív és innovatív; felismeri és képes kihasználni a kínálkozó lehetõségeket; kockázatvállaló (pszichikai, érzelmi és anyagi értelemben is); aktívan részt vesz a vállalkozás folyamatában; erõforrások kombinációjával foglalkozik gazdasági célok elérése érdekében; haszonra, nyereségre törekszik. A kelet-közép-európai országokban így Magyarországon is a rendszerváltást követõen viszonylag gyorsan kialakultak a piacgazdaság alapvetõ intézményei és jogi keretei. A gazdasági szereplok magatartása azonban lényegesen lassabban változik. A rendszerváltás után leomlottak a falak, amelyek a magyar gazdaság szereplõit többé-kevésbé megvédték az élesedõ globális versenytõl. Érvénytelenné váltak azok a társadalmi biztosítékok, amelyek a leggyengébb teljesítményt nyújtók számára is lehetõvé tették a fennmaradást. A vállalatoknak szinte egyik napról a másikra el kellett búcsúzniuk az alacsony követelményeket támasztó gazdasági környezettõl. A piac még a szocialista vállalkozók esetében is többnyire az eladók piacaként mûködött, ezért nem fejlõdhetett ki valódi versenyszellem, nem alakulhattak ki azok a magatartásformák és készségek, amelyek egy valódi piacgazdaságban valódi versenytársakkal megharcolni kénytelen szereplõkben kifejlõdnek (Hámori Szabó et al., 2007). A magyar vállalkozások mûködési környezetének ugyancsak mindmáig meghatározó eleme még a gazdasági és jogi szabályozók gyakori változása (SEED, 2008). A Flash Eurobarometer (2007) adatai szerint az ún. vállalkozásbarát klíma indexének az európai átlagnál jóval alacsonyabb szintje Magyarországon azt mutatja, hogy a kérdezettek megítélése szerint jelenleg is inkább kedvezõtlenek a körülmények a vállalkozások indításához. A magyar vállalkozások aktivitási szintje hasonlóan a vállalkozásbarát klíma indexéhez európai viszonylatban igen alacsony. Ennek hátterében a felmérés szerzõi szerint az áll, hogy Magyarországon a kényszerek miatti, kockázatkerülõ vállalkozóvá válás jóval jellemzõbb, mint a lehetõségek kihasználására, a kockázatvállalásra alapozott vállalkozás. E bevezetést követõen tekintsük át, hogy milyen jellemzõkkel ruházhatjuk fel a KKV-kat és milyen lehetõségek állnak elõttük a válságból való kilábalásra. 208 XXI. Század Tudományos Közlemények 2011/25

3 A kis- és középvállalkozásokról A vállalkozásokat több szempont szerint is csoportosíthatjuk, melyek közül a tanulmányunkban a méret szerinti csoportosítást emeljük ki, mivel vizsgálódásunk fókuszában a kis- és középvállalkozások állnak. A évi XXXIV. törvény szerint kis- és középvállalkozásnak minõsül az a vállalkozás, amelynek: összes foglalkoztatotti létszáma 250 fõnél kevesebb és éves nettó árbevétele maximum 50 millió eurónak megfelelõ forintösszeg, vagy mérlegfõösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelõ forintösszeg, valamint amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdonosi részesedése tõke vagy szavazati joga alapján külön-külön vagy együttesen nem haladja meg a 25%-ot. Fontos megjegyeznünk, hogy a mindennapi szóhasználatban a mikrovállalkozásokat (0 9 fõt foglalkoztató és maximum 2 millió eurós éves árbevételû vállalkozásokat) is a kis- és középvállalkozások közé sorolják. A KKV-k jellemzõi és jelentõsége A kis- és középvállalkozások helyzete alapvetõen befolyásolja a gazdaság egészének helyzetét, hiszen már a számuk is a vállalkozások 99,8%-át teszi ki (1. táblázat). A kis- és középvállalkozások jelentõs szerepet töltenek be a foglalkoztatásban (70,9 %), valamint a piaci verseny élénkítésében, hiszen ha az erõs versenyben meg akarják különböztetni magukat a versenytársaktól, akkor valamiben újnak vagy újszerûnek kell lenniük. Ezek az arányok hasonlóan alakulnak az EU átlagában is, ez alól azonban kivételt képez a hozzáadott érték, amely 8,6%-kal magasabb az EU-ban, mint Magyarországon. 1. táblázat A vállalati nagyságstruktúra részesedése a foglalkoztatásból és a hozzáadott értékbõl Magyarországon és az EU-ban 2009-ben Vállalatok száma Foglalkoztatottak száma Hozzáadott érték Vállalatméret Magyarország EU-átlag Magyarország EU-átlag Magyarország EU-átlag Mikro 94,7 91,8 35,8 29,6 15,8 21,1 Kis 4,4 6,9 18,9 20,6 16,3 19,9 Közép 0,7 1,1 16,2 16,2 18,1 17,8 KKV 99,8 99,8 70,9 66,4 50,2 58,8 Nagy 0,2 0,2 29,1 33,6 49,8 41,2 Forrás: SBA Fact Sheet Hungary, GAZDASÁG ÉS SZOCIÁLIS DEMOKRÁCIA 209

4 A válság az egész gazdaságot érzékenyen érintette. Nem voltak ez alól kivételek a KKV-k sem. A válság kialakulásának okait nem vizsgáljuk, a kis- és középvállalkozásokra gyakorolt hatásait azonban hûen tükrözi az 1. ábra. 1. ábra A felszámolt cégek arányának alakulása Magyarországon 2009-ben Forrás: feketelista.hu Az ábrán jól látható, hogy legsúlyosabban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vállalkozásait érintette a válság, hiszen 2009-ben a vállalkozások több mint 12 százalékát felszámolták. A legjobban Pest megye vállalkozásai vészelték át a krízist, hiszen ott a cégek mindössze 3,17 százaléka szûnt meg. Kihívások és lehetõségek a KKV-k elõtt Miután megismertük a KKV-k sajátos helyzetét, tekintsük át a kihívásokat és a válságból való kilábalási lehetõségeket. Kihívások A KKV-k elott álló kihívások: 1. Alacsony tõkeellátottság: a mikro-, kis- és középvállalatok ritkán rendelkeznek nagy mennyiségû saját tõkével, ezért gyakran likviditási problémákkal küzdenek. 2. Likviditási, finanszírozási problémák: a mikro-, kis- és középvállalatok nehezebben jutnak külsõ pénzügyi forrásokhoz, például hitelhez, mert esetükben magasabbak a tranzakciós költségek, hiszen fedezet hiányában, alacsony saját tõkével kockázatos ügyfélnek minõsülnek. 3. Kiszolgáltatottság a gyenge alkupozíció miatt: A KKV-k jobban ki vannak szolgáltatva a versenynek, mint a nagyvállalatok. A KKV-k gyenge alkupozícióval rendelkeznek a vevõkkel, szállítókkal, valamint beszállítókkal szemben. A vevõ alkupozícióját erõsíti, hogy több hasonló terméket kínáló KKV terméke közül választhat. A nagyvállalatok könnyen kihasználhatják erõfölényüket halasztott fizetési határidõkön, különbözõ árengedményeken keresztül. A beszállítókkal szembeni alkupozíciójuk kedvezõtlen helyzetét az magyarázza, hogy a mikro- és kisvállalkozások méretükbõl kifolyólag nem vásárolnak sok terméket, vagy vesznek igénybe 210 XXI. Század Tudományos Közlemények 2011/25

5 sok szolgáltatást, ritkán válnak kiemelt fontosságú ügyfelekké a beszállítók szemében, így nem számíthatnak fizetési haladékra, valamint ingyen többletszolgáltatásokra, kedvezményekre. 4. Adóterhek, adminisztratív kötelezettségek: A különbözõ adók és járulékok közvetlen terhet képeznek a vállalkozások számára. Bár többféle adókedvezmény van életben, ám ezek átlátása, adminisztrációjuk végrehajtása nem mindig egyszerû egy kisvállalkozás számára. 5. Támogatások, kedvezmények, pályázatok rendszerének átlátása: mint már fentebb is említettük, különféle formájú támogatások, kedvezmények léteznek, azonban ezek nyomon követése, adminisztrációja gyakran nehézséget okoz. 6. Alacsony kockázatviselõ-képesség: a KKV-k fõleg gyenge tõkeerejük miatt nem vállalnak magasabb kockázatot, ugyanis egy esetleg több éven át tartó veszteséges idõszakot nem tudnának finanszírozni. 7. Versenyszellem helyett versenykényszer jellemzi a vállalati vezetõket a KKV-k jelentõs részénél. A fiatalokra már sokkal jellemzõbb a versengõ attitûd, mint az idõsebbekre. Látható a versengõ attitud fokozódó térnyerése, s ez a proaktív, nem pedig kényszereknek engedelmeskedõ magatartásformák terjedését vetíti elõre. 8. A hazai vállalkozások 83%-ánál a cégvezetõ látja el a marketingfeladatokat (internetvallalkozas.com), és a válság hatására a cégek drasztikusan csökkentették a marketingre szánt kiadásaikat is. Kiutak Általános és mindenki számára tökéletesen használható receptet nem lehet megfogalmazni. Szekunder kutatásaink alapján azonban felvázolható néhány lehetõség a KKV-k számára a válságból való kilábalásra: 1. Az Ernst and Young és az Economist Intelligence Unit (EIU) világszerte 876 vállalati felsõvezetõt kérdezett meg arról, hogy milyen intézkedéseket tartana a legfontosabbnak a saját cégüknél a stratégia javítása érdekében. A válságban jól teljesítõ cégek a következõ szempontokat tartják a legfontosabbaknak: a mûködési rugalmasság optimalizálása a piaci hozzáférés (értékesítési csatornák, vevõkapcsolatok és piaci szegmensek) optimalizálása a döntéshozatal és végrehajtás gyorsítása (a kisebb cégek számára jelentõs elõnyt eredményezhet) menedzsmentképességek erõsítése 2. A kis- és közepes vállalkozások marketingjében megnõtt az elvesztett vevõk felé folytatott kommunikáció jelentõsége, mivel a válság hatására ebbõl a rétegbõl szinte minden ipari szektorban túltermelés van (Wolf, 2010). A vállalkozásoknak a saját elveszített vevõk mellett a versenytársak elveszített vevõit is igyekezniük kell megszerezni, mert ez önmagában is elég lehet ahhoz, hogy egy cég pótolja a válság miatt kiesett forgalmat. 3. A KKV-knak mindenképpen a termékek és szolgáltatások mûszaki tartalmának növelésére kell törekedniük az erõs piaci versenyben, és szükséges feladat számukra: a hosszú távú stratégia kidolgozása, valamint a termelési rendszerek és termékek modernizálása. 4. Rendkívül fontos a válságból való sikeres kilábaláshoz, hogy a vállalkozások az alkalmazottakra is megfelelõ figyelmet fordítsanak. ( Boldog vevõ, boldog tulajdonos, boldog dolgozó /Kugler, 2010/). A cégek jelentõs része azt tapasztalta, hogy az elbocsátások melyeket költségcsökkentés céljából eszközöltek a vállalkozások önmagukban nem hoztak megfelelõ eredményt. Ennél sokkal fontosabbnak értékelték a munkaerõ hatékonyságának növelésével kapcsolatos fajlagos költségcsökkentést (Szirmai, 2010). GAZDASÁG ÉS SZOCIÁLIS DEMOKRÁCIA 211

6 5. Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nyertesen szeretnének kikerülni a válságból, fel kell ismerniük azt is, hogy az innovációs pályázatok (mind a hazaiak, mind a nemzetköziek) is segítséget nyújthatnak számukra. Viszont önmagában a pályázatokra támaszkodni nem elég, sõt veszélyes is lehet (Szabó, 2010). Elterjedtté válhat például a megélhetési pályázás, amikor a cég már nem a piacot figyeli, hanem a következõ pályázati lehetõséget, feladva a gazdasági helytállás és az egységes stratégia gondolatát is. Az innováció mint lehetséges válságkezelõ megoldás Az innováció fogalmát is hasonlóan a fentebb említett definíciókhoz sokan sokféleképpen határozták meg. Ezek közül két fogalmat emelünk ki. Az innovációs folyamatok elméleti alapjairól elõször 1939-ben Schumpeter írt részletesen, aki vizsgálódásának középpontjába a fejlõdést állította és az innováció lényegét a termelési tényezõk újszerû kombinációjában jelölte meg. A ma általánosan elfogadott innováció-fogalom az úgynevezett Frascati-kézikönyvbõl származik. Ennek alapján az innováció egy ötlet átalakulása vagy a piacon bevezetett új, illetve korszerûsített termékké, vagy az iparban és a kereskedelemben felhasznált új, illetve továbbfejlesztett mûveletté, vagy valamely társadalmi szolgáltatás újfajta megközelítése (OECD, 1996). A KKV-k korábban bemutatott jelentõs gazdasági súlyából erõs vállalkozói hajlamra is lehetne következtetni. Az innovációval foglalkozó tanulmányok az innovációt széles körben a gazdasági növekedés motorjának tekintik, hiszen új értékek létrehozásával hozzájárulnak a gazdaság élénküléséhez és az életszínvonal javulásához. Az innovációs felmérések adatai azonban cáfolják ezt az optimista értelmezést: az innovatív KKV-k aránya és különösen az innovatív kisvállalkozásoké az összes KKV-hoz viszonyítva nemzetközi összehasonlításban meglehetõsen kicsi (Havas Nyíri at al, 2007). Mivel a KKV-k helyzete alapvetõen befolyásolja a gazdaság egészének helyzetét, szomorú, hogy a KKV-k mindössze 2-3%-ára jellemzõ (KSH) a teljes innovációs tevékenység új termék vagy szolgáltatás sikeres piacra vitele. Õk a kiemelkedõen innovatív KKV-k, vagy ahogy egyre többen hívják õket a gazellák (Birch, 1987). Ezekre a vállalkozásokra jellemzõ, hogy: éves növekedési ütemük meghaladja a 10%-ot (dinamizmus jellemzi õket); fontos szerepet töltenek be a munkahelyteremtésben; folyamatos innováció jellemzõ rájuk (szemben a nagyvállalatokkal, amelyek nagy K+F-ráfordítással dolgoznak, és ugrásszerû innovációt hajtanak végre); jól kialakult K+F-kapacitásaik vannak és többnyire aktívak a nemzetközi K+F-együttmûködésben; de a hatékony együttmûködéshez még segítségre szorulnak. A következo csoportba az innovatív vállalkozások tartoznak, melyeknek a KKV-ken belüli aránya 16%-os. Az innovatív KKV-kra jellemzo, hogy vannak ugyan K+F-igényeik, de korlátozott vagy hiányzó kapacitásuk miatt a kutatást leginkább másokkal végeztetik. Ez a 16%-os érték jelentosen elmarad a többi európai ország átlagától, hiszen pl. Írországban a KKV-k 48%- a innovatív vállalkozás (Eurobarometer, 2007). Mivel a válságok egyik igen fontos jellemzõje, hogy felszínre hozzák és felerõsítik a problémákat, ezért a gyenge innovációs hajlamon mindenképpen változtatni kell. A KKV-k többsége (mintegy 80%-a) az új technológiát felhasználók körébe sorolható. Õk az új technológiákhoz fõleg eszközvásárlással jutnak, és általában nincs is igényük és érdekeltségük a K+F-projektekre, innovációs szempontból inaktívak. Ezek a vállalkozások a válságban is csak sodródnak (Kleinheincz, 2009). 212 XXI. Század Tudományos Közlemények 2011/25

7 A vállalkozások jelentõs részének még a rendszerváltás után 20 évvel sem sikerült megszoknia a komoly versenyhelyzetet. Ám a most folyó kutatások eredményei azt mutatják, hogy a napjainkban végbemenõ generációváltás megoldás lehet erre a problémára. Az új generáció már ebben a piaci környezetben kezdi meg a tevékenységét. A témával foglakozó tanulmányok többsége azt a következtetést vonja le, hogy a vezetõ személye nagyban hozzájárulhat a válságból való sikeres kilábaláshoz, ám felhívják arra is a figyelmet, hogy a válságban a hagyományos vezetõi döntések nem feltétlenül vezetnek eredményre. Ismét idõszerûvé válnak Drucker gondolatai, melyek szerint: gyors szerkezeti változások idején csakis a változások elõmozdítói maradnak a felszínen. Õk ugyanis lehetõséget látnak a változásban. A változások elõmozdítói keresik a változást, tudják, hogyan ismerjék fel a megfelelõ mozzanatokat, és azt is, miként lehet ezeket mind a szervezet, mind a külsõ környezet számára hatékonyan kihasználni. A jövõ megteremtése rendkívül kockázatos. De még mindig kevésbé kockázatos, mint neki se kezdeni. A próbálkozók töredéke fog csak sikerrel járni. Az viszont megjósolható, hogy a tétlenek veszítenek (Drucker, 1999). Felhasznált irodalom évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról 1. fejezet 3 (1) és (4). Adises, I. (1992.): Vállalatok életciklusai. Budapest, HVG. Béza Dániel Csapó Krisztián Farkas Szilveszter Filep Judit Szerb László (2007): Kisvállalkozások finanszírozása. Budapest, Perfekt. Birch, D. (1987): Job Creation in America: How Our Smallest Companies Put the Most People to Work. New York, Free Press. Buzás Nándor (2007): Innovációmenedzsment a gyakorlatban. Budapest, Akadémiai Kiadó. Camagni, R. P. (1995): The concept of innovative milieu and its relevance for public policies in European Lagging Regions. Papers in Regional Science: The Journal of the RSAI, 74. évf., 4. sz. Drucker, P. F. (1999): Management Challenges for the XXIst century, managing in the next society. Elsevier. feketelista.hu, Flash Eurobarometer, Hámori Balázs Szabó Katalin et al. (2007): Versengõ és kooperatív magatartás az átalakuló gazdaságban. Közgazdasági Szemle, LIV. évf., június, Havas Attila Nyíri Lajos (szerk.): A magyar nemzeti innovációs rendszer. Budapest, NKTH. GAZDASÁG ÉS SZOCIÁLIS DEMOKRÁCIA 213

8 Hisrich, R. D. Peters, M. P. (1991): Vállalkozás, új vállalkozások indítása, fejlesztése és mûködtetése. Budapest, Akadémia Kiadó. Kleinheincz Ferenc (2009.): Innovációval a vállalkozások sikeréért! Mailat, D. (1991): The innovation process and the role of the milieu, Regions Reconsidered Economic Networks, Innovation and Local Development in Industrialized Countries London. Salamonné Huszty Anna (2006): Magyarországi kis- és középvállalkozások életútjának modellezése. Competitio, 1. sz. SBA Fact Sheet Hungary spr08_fact_sheet_hu_en.pdf. Letöltés dátuma: szeptember 5. Schumpeter, J.A. (1980): A gazdasági fejlõdés elmélete. Budapest, KJK. Simon Ernõ Vrannai Katalin (2010): Krízisbravúrok. Figyelõ, 8. sz. Szabó Gábor (2009): Vállalatépítõ online szakmai folyóirat szerkesztõsége: Az innováció szerepe a kis- és középvállalkozások mûködésénél /01/01/az-innovacio-szerepe-a-kis-es-kozepvallalkozasok-mukodesenel-interju/ Letöltés dátuma: szeptember 13. Szirmai S. Péter, et. al. (2010): Krízisbravúrok Válságban is sikeres hazai cégek. Figyelõ, 7. sz. Török Ádám (1998): Közgazdaságtani idõutazás. Közgazdasági Szemle, XLV. évf., december. Weber, M. (1992): Gazdaság és társadalom. Budapest, KJK. 214 XXI. Század Tudományos Közlemények 2011/25

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

Innováció alapjai. Innováció fogalma, fajtái, jogi szabályozása. Dr. Reith János DIRECT LINE KFT. 1. előadás

Innováció alapjai. Innováció fogalma, fajtái, jogi szabályozása. Dr. Reith János DIRECT LINE KFT. 1. előadás Innováció alapjai Innováció fogalma, fajtái, jogi szabályozása 1. előadás Dr. Reith János DIRECT LINE KFT. Innováció fogalma 1. Néhány rövid, a szakirodalomból származó meghatározás: Az innováció, minden

Részletesebben

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A KKV-k helyzete 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A vállalkozások száma Európában Tőzsdén jegyzett 7 000 100 % Nagy Közepes Kis Mikro Egyszemélyes

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére

Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Egy magyar empirikus kutatás eredményei Fodor Zita 2005. október 27. Bevezetés Általános tendencia,

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 1 Munkatermelékenység és GDP/fő, 2011 Forrás: OECD 2 Vállalati sokféleség és

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

A hazai kkv-k versenyképességének egyes összetev i nemzetközi összehasonlításban

A hazai kkv-k versenyképességének egyes összetev i nemzetközi összehasonlításban A hazai kkv-k versenyképességének egyes összetev i nemzetközi összehasonlításban Hazai kkv-politika Értékelés és lehetséges kitörési pontok M helymunka 2010. március 27. Némethné Gál Andrea Modern Üzleti

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

2013.02.20. A kis- és középvállalkozás (kkv) meghatározása (2004. évi XXXIV. törvény a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról)

2013.02.20. A kis- és középvállalkozás (kkv) meghatározása (2004. évi XXXIV. törvény a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról) A kis- és középvállalkozás (kkv) meghatározása (2004. évi XXXIV. törvény a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról) A kis- és középvállalkozás (kkv) meghatározása KKV-nak minősül az a vállalkozás,

Részletesebben

A KKV adatok és amit róluk tudni kell

A KKV adatok és amit róluk tudni kell A KKV adatok és amit róluk tudni kell A Magyar Regionális Tudományi Társaság XIV. Vándorgyűlése Kis- és középvárosok szerepe a területi fejlődésben Nagyvárad, 2016. szeptember 15-16. Dr. Laczka Éva 1 Vázlat

Részletesebben

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság I. A kkv-k megítélése az EU-ban 2000 Kisvállalkozások Európai Chartája világszínvonalú kkv-környezet

Részletesebben

Az élelmiszeripar jelene, jövője

Az élelmiszeripar jelene, jövője Az élelmiszeripar jelene, jövője dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár 2012. április 25. Élelmiszergazdaság jelentősége Stratégiai jelentőségű ágazat:

Részletesebben

f nnt artható gazdaságot

f nnt artható gazdaságot A Small Business Act üzenete a döntéshozóknak és a hazai KKV szektornak Borbás László adjunktus Óbudai Egyetem KGK SZVI Mottó: Egyenlő pályák, egyenlő esélyek. Neked miért van három tornacipőd? (Sándor

Részletesebben

Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel. Budapest, szeptember 9.

Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel. Budapest, szeptember 9. Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel Budapest, 2015. szeptember 9. A gyorsaság és a biztonság mindenek előtt Biztonság + Gyorsaság = 2 Bizalmas, üzleti és banktitok A globális trendek

Részletesebben

CÉGDIAGNOSZTIKA tanulmány Cégdiagnosztika tanulmány. innováció-menedzsment felmérés folyamata.

CÉGDIAGNOSZTIKA tanulmány Cégdiagnosztika tanulmány. innováció-menedzsment felmérés folyamata. CÉGDIAGNOSZTIKA tanulmány innovációmenedzsment IMP 3 rove innovációmenedzsment munkafolyamata 1. Felmérés, átvilágítás, kezdeti értékelés az AT Kearney ( és Fraunhofer inst. által kidolgozott EU standard

Részletesebben

Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében

Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében Fábián Gergely Igazgató, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Magyar Nemzeti Bank 2015. szeptember 4. Az előadás tartalma Az exportáló KKV-k

Részletesebben

Teremts esélyt magadnak és másoknak!

Teremts esélyt magadnak és másoknak! Néhány szó a mikrovállalkozásokról a SEED Alapítvány kutatásai és empirikus tapasztalatai tükrében Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. június 26., Budapest Teremts esélyt magadnak és másoknak! Vállalkozások

Részletesebben

vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel

vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel K&H üzleti tippek 2015 Kovács Viktor Zoltán K&H KKV Marketing vezető 1 életciklus modell megújuló expanzió érett növekedés növekedő hanyatló induló induló vállalkozások

Részletesebben

INNOVATÍV ÜZLETI ÖTLET

INNOVATÍV ÜZLETI ÖTLET IRIS INNOVATÍV ÜZLETI ÖTLET ÉRTÉKELŐ MÓDSZER VI. INNOTECH Konferencia 2011. október 5. INTERREGIONAL INNOVATION SYSTEM IRIS L00049 c projekt INTERREGIONAL INNOVATION SYSTEM IRIS L00049 c. projekt WP2 MUNKACSOMAG

Részletesebben

Az állam gazdasági szerepvállalása megújításának szükségessége az ÁSZKUT kutatásainak néhány fontos tanulsága

Az állam gazdasági szerepvállalása megújításának szükségessége az ÁSZKUT kutatásainak néhány fontos tanulsága Az állam gazdasági szerepvállalása megújításának szükségessége az ÁSZKUT kutatásainak néhány fontos tanulsága Dr. Pulay Gyula, az ÁSZKUT fıigazgatójának elıadása a Közpolitikai kihívások az új évtizedben

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Siba Ignác, Irányító Hatóság Új Széchenyi Terv 1. Foglalkoztatás Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés: Stratégia alkotás Kitörési pontok meghatározása

Részletesebben

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes 2013. február 07. Magyar Innovációs Szövetség Tevékenység: műszaki, technológiai innováció érdekképviselete, érdekérvényesítés innováció

Részletesebben

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat 404 milliárd forinttól esett el a hazai kkv-szektor tavaly az elavult eszközök miatt Továbbra is visszafogott a magyar

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi vállalkozások a nonprofit szektor fenntarthatóságához, és mi akadályozza őket ebben Magyarországon? Kutatási összefoglaló

Részletesebben

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok MAFABE KONFERENCIA Dr. Molnár Sándor főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály Telefon: (+36-1) 472-8549, E-mail: molnar.sandor@gkm.gov.hu

Részletesebben

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Prof. Dr. Szerb László egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Helyzetkép

Részletesebben

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI Dr. Polereczki Zsolt DE-GTK Marketing és Kereskedelem Intézet Élelmiszer Kutató és Marketing Szolgáltató Központ Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari Klaszter A MARKETING

Részletesebben

A körvonalazódó K+F+I koncepció új hangsúlyai

A körvonalazódó K+F+I koncepció új hangsúlyai A körvonalazódó K+F+I koncepció új hangsúlyai Közös cél: a valódi innováció Dr. Nikodémus Antal főosztályvezető NGM Innovációs és K+F Főosztály Dunaharaszti, 2011.március 31. Az innovációs rendszer fogalmi

Részletesebben

A válság nem hozta meg a várt tisztulást. Kárpáti Gábor COFACE Hungary

A válság nem hozta meg a várt tisztulást. Kárpáti Gábor COFACE Hungary A válság nem hozta meg a várt tisztulást 2010 10 20 Kárpáti Gábor COFACE Hungary Coface kompetencia a kockázatcsökkentésben Coface a világ egyik vezető hitelbiztosítója, követeléskezelője és céginformációs

Részletesebben

I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata. Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03.

I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata. Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03. I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03. I 3 SME projekt Introducing Innovation Inside SMEs Innovációs technikák ismertetése

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Gyöngyösi Győző: Hitelkínálat és munkaerőpiac

Gyöngyösi Győző: Hitelkínálat és munkaerőpiac Gyöngyösi Győző: Hitelkínálat és munkaerőpiac A válságot követő elhúzódó kilábalásban a gyenge kereslet mellett a visszafogott hitelkínálat is szerepet játszott. Szigorodó banki hitelfeltételek mellett

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Innováció, kutatásfejlesztés, vállalati alkalmazás

Innováció, kutatásfejlesztés, vállalati alkalmazás Innováció, kutatásfejlesztés, vállalati alkalmazás Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara GAZDASÁGFEJLESZTÉSI NAP 2012.11.29. Farkas József Célom 1. Bizonyítani az innováció fontosságát, 2. Körbejárni

Részletesebben

Környezeti innováció a vegyiparban Egy vállalati felmérés eredményei

Környezeti innováció a vegyiparban Egy vállalati felmérés eredményei Környezeti innováció a vegyiparban Egy vállalati felmérés eredményei Széchy Anna Széchy Anna, BCE-TTMK Témakör Környezeti innovációs tevékenység Konkrét példák a közelmúltból Az innovációs tevékenységre

Részletesebben

AZ ÍR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI GYAKORLAT SIKERÉNEK TITKAI

AZ ÍR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI GYAKORLAT SIKERÉNEK TITKAI AZ ÍR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI GYAKORLAT SIKERÉNEK TITKAI ÍRORSZÁG NEMZETI HELYREÁLLÍTÁSI TERV Fiatal, jól képzett munkaerő Szerencsés demográfiai összetétel Kiváló minőségű infrastruktúra Nyitott gazdaságpolitika

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Megújult pályázatkezelési folyamat a MAG Zrt-nél 1. Pályázatkezelési folyamat Társadalmi egyeztetés a kiírást megelőzően Egyszerűsített eljárásrendek

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2008.... hó... nap... óra... perc A kérdező aláírása:... igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2008. július

Részletesebben

A gazdasági felsőfokú szakképzésről kikerülő hallgatókkal szembeni munkaerő-piaci elvárások

A gazdasági felsőfokú szakképzésről kikerülő hallgatókkal szembeni munkaerő-piaci elvárások A gazdasági felsőfokú szakképzésről kikerülő hallgatókkal szembeni munkaerő-piaci elvárások KÁRPÁTINÉ DARÓCZI Judit Általános Vállalkozási Főiskola, Budapest karpati.d.judit@gmail.hu A felsőfokú szakképzés

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei. Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei. Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Magyar élelmiszeripar 2014.

Részletesebben

Kategóriák Fedezeti követelmények

Kategóriák Fedezeti követelmények 1 Válasszon kedvére a világ 20 különböző tőzsdéjét leképező 6.000 különböző CFD közül. Az elérhető tőkeáttétel akár 10-szeres is lehet. Long és short pozíció nyitására egyaránt van lehetőség, akár napon

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

Nyilatkozatok, nyomtatványok

Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok Ajánlattevők a nyilatkozatmintákat nem kötelesek alkalmazni ajánlatuk elkészítésekor. 1. 1 példány (papír alapú) + elektronikus adathordozó (nem bontható kötésben)

Részletesebben

Nagyvállalkozók tíz év után

Nagyvállalkozók tíz év után Nagyvállalkozók tíz év után Laki Mihály- Szalai Julia MTA Közgazdasági Kutató Központ MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 2013. január 18. Kornai János 85 konferencia Az előadás vázlata - kutatástörténet

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK. Unio Tender Europa Kft.

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK. Unio Tender Europa Kft. PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Unio Tender Europa Kft. Miről lesz szó? I. Általános szabályok az ÚSZT vállalkozásfejlesztési pályázataira vonatkozóan II. III. IV. Célok, tények az ÚSZT-ről Jelenleg nyitva álló

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28.

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28. Beruházások Magyarországon és a környező országokban A Budapest Bank és a GE Capital kutatása 2013. május 28. A kutatásról A kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata és a Budapest Bank által

Részletesebben

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30.

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Az innovációs ügynökség Győr Szombathely Zalaegerszeg - A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta - 3 megyei jogú városban,

Részletesebben

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Lakatosné Lukács Zsuzsanna Regionális és Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály MENTOR-NET találkozó

Részletesebben

Digitalizációs helyzetkép GKI Digital Kutató és Tanácsadó Kft. Minden jog fenntartva!

Digitalizációs helyzetkép GKI Digital Kutató és Tanácsadó Kft. Minden jog fenntartva! Digitalizációs helyzetkép 2016 GKI Digital Kutató és Tanácsadó Kft. Minden jog fenntartva! HATÁSA A MŰKÖDÉSRE ÉS VERSENYKÉPESSÉGRE MAGYAR DIGITALIZÁCIÓS INDEX FELTÉTELEK A DIGITALIZÁCIÓHOZ A MAGYAR VÁLLALATOK

Részletesebben

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Vidékfejlesztésre 1300 milliárd forint - EU-pályázatok, támogatások, finanszírozás konferencia Plajner Ádám Elemző, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Magyar

Részletesebben

GE Capital Hungary. Budapest Bank. Banki megoldások a KKV szektor számára finanszírozás terén. 1 Magyar Termék 2014.05.16.

GE Capital Hungary. Budapest Bank. Banki megoldások a KKV szektor számára finanszírozás terén. 1 Magyar Termék 2014.05.16. GE Capital Hungary Budapest Bank Banki megoldások a KKV szektor számára finanszírozás terén 1 GE Közép-Kelet Európában GE jelenlét Magyarország 12 500+ alkalmazott 3 regionális üzleti központ (Lighting

Részletesebben

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban Csermely Ágnes Államadósság és Gazdasági Növekedés A Költségvetési Tanács munkáját támogató szakmai konferencia 2012. Május 15. 2 Trend

Részletesebben

(INTEGRÁCIÓ + GENERÁCIÓVÁLTÁS)*GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KÖRNYEZET

(INTEGRÁCIÓ + GENERÁCIÓVÁLTÁS)*GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KÖRNYEZET (INTEGRÁCIÓ + GENERÁCIÓVÁLTÁS)*GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSA = ÚJ MŰKÖDÉSI MODELL A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN DR. KOVÁCS ZSOLT SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Prezentáció felépítése Felsőoktatás helyzete

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013.

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. 1 koncepció meghatározza, hogy kiknek mit ad el, és hogyan teremt ebből pénzt a vállalkozás. StartUP Vállalkozásindítás

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal

Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület Szakmai Nap 2011. szeptember 1. Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal Nemeslaki András Infokommunikációs Tanszék Informatikai Intézet

Részletesebben

PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. OTP Kockázati Tőke Alap I.

PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. OTP Kockázati Tőke Alap I. OTP Kockázati Tőke Alap I. BEFEKTETÉSI ELŐMINŐSÍTŐ ADATLAP I. A társaság adatai: 1. Alapadatok Teljes név: Székhely: Iparág: A fő tevékenység és TEÁOR kódja: Alapítás dátuma: Kapcsolattartó személy neve:

Részletesebben

Title. Kkv-k az Egyesült Királyságban és a közbeszerzés. Sub-title Toni Saraiva EISC Ltd / Enterprise Europe Network PLACE PARTNER S LOGO HERE

Title. Kkv-k az Egyesült Királyságban és a közbeszerzés. Sub-title Toni Saraiva EISC Ltd / Enterprise Europe Network PLACE PARTNER S LOGO HERE Kkv-k az Egyesült Királyságban és a közbeszerzés Title Sub-title Toni Saraiva EISC Ltd / Enterprise Europe Network PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry The Enterprise Europe

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

A vállalati innováció támogatása és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal stratégiája Dr. Csopaki Gyula elnök

A vállalati innováció támogatása és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal stratégiája Dr. Csopaki Gyula elnök A vállalati innováció támogatása és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal stratégiája Dr. Csopaki Gyula elnök 2009. május 20. Heti Válasz konferencia K+F ráfordítás adatai A kutatás-fejlesztés ráfordítás

Részletesebben

Az innovációs járulék kötelezettség problematikája 2012-ben különös tekintettel a KKV besorolás buktató október 11.

Az innovációs járulék kötelezettség problematikája 2012-ben különös tekintettel a KKV besorolás buktató október 11. Az innovációs járulék kötelezettség problematikája 2012-ben különös tekintettel a KKV besorolás buktató A kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény legfontosabb változása

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Fiatalok vállalkozó válásának támogatása a Közép-Magyarország Régióban Sajtótájékoztató 2014. március 6. Budapest

Fiatalok vállalkozó válásának támogatása a Közép-Magyarország Régióban Sajtótájékoztató 2014. március 6. Budapest Fiatalok vállalkozó válásának támogatása a Közép-Magyarország Régióban Sajtótájékoztató 2014. március 6. Budapest Horváth László Ügyvezető igazgató-helyettes Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Köszöntő

Részletesebben

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról 1. Az Alap célkitűzése A Széchenyi Tőkebefektetési Alap program célkitűzése a növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

Részletesebben

Hitelezési folyamatok alacsony kamatkörnyezetben

Hitelezési folyamatok alacsony kamatkörnyezetben Hitelezési folyamatok alacsony kamatkörnyezetben Virág Barnabás, MNB ügyvezető igazgató GÉMOSZ Gazdaságpolitikai Fórum Budaörs, 216. május 19. 1 Tartósan alacsony kamatkörnyezetre számíthatunk Az alacsony

Részletesebben

Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k?

Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k? Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k? dr. Kabai Anikó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóság Új Széchenyi

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK A MENÜ Vállalkozási alapok: ötlettől a vállalkozóvá

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Az információbiztonság-tudatosság vizsgálata az osztrák és a magyar vállalkozások körében

Az információbiztonság-tudatosság vizsgálata az osztrák és a magyar vállalkozások körében Az információbiztonság-tudatosság vizsgálata az osztrák és a magyar vállalkozások körében Dr. Sasvári Péter - egyetemi docens Nagymáté Zoltán - doktorandusz 1 A kutatás célja Információbiztonság Információbiztonsági

Részletesebben

Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés re

Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés re Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés 2016-2017-re Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. MKT - Költségvetési Tanács szakmai konferencia Budapest, 2016. október 20. Négyes válság volt - egy maradt

Részletesebben

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 20. évre szóló éves fejlesztési keret azonosító jele GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- neve Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Egyszerűsítések, gyorsítások Átláthatóbb pályázati struktúra Átgondolt, a fejlesztési célokra koncentráló pályázatok

Részletesebben

Az ITIL hazai alkalmazhatóságának kérdései

Az ITIL hazai alkalmazhatóságának kérdései Az ITIL hazai alkalmazhatóságának kérdései Szabó Zoltán Ph.D Budapesti Corvinus Egyetem Információrendszerek Tanszék Az IT szervezet, mint szolgáltató Milyen az IT hazai elismertsége? Az IT Innovációs

Részletesebben

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Dr. Papanek Gábor D.Sc. Szerzői Jogi Egyesület konferenciáján,

Dr. Papanek Gábor D.Sc. Szerzői Jogi Egyesület konferenciáján, Dr. Papanek Gábor D.Sc. Innováció és szellemi tulajdonvédelem a kkv knál knál Előadás a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület konferenciáján, Bl Balatonfüred, d2009. május 12. 1 Bevezetés 1.

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS BEVEZETÉS AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS Sasvári Péter PhD, egyetemi docens Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet

Részletesebben

A Magyar Halgazdálkodási Technológiafejlesztési Platform múltja, jelene és jövője -eredmények, kihívások, feladatok-

A Magyar Halgazdálkodási Technológiafejlesztési Platform múltja, jelene és jövője -eredmények, kihívások, feladatok- A Magyar Halgazdálkodási Technológiafejlesztési Platform múltja, jelene és jövője -eredmények, kihívások, feladatok- Dr. Urbányi Béla Tanszékvezető, egyetemi docens SzIE, MKK-KTI Halgazdálkodási tanszék

Részletesebben

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel!

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Nagyobb támogatottság, nagyobb versenyképesség! Glósz és Társa innováció menedzsment www.glosz.hu Innováció

Részletesebben

Az innováció jelene és jövője? Dr. Greiner István általános elnökhelyettes Magyar Innovációs Szövetség

Az innováció jelene és jövője? Dr. Greiner István általános elnökhelyettes Magyar Innovációs Szövetség Az innováció jelene és jövője? Dr. Greiner István általános elnökhelyettes Magyar Innovációs Szövetség 2011. május 10. A 20 éves Magyar Innovációs Szövetség Misszió: az innováció gyorsítása, az innovációs

Részletesebben

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig Dr. Csopaki Gyula elnök 2009. május 27. Európai Minőségügyi Szervezet 1. K+F+I pozíciónk Európában EU27 - Egyesített innovációs

Részletesebben

Export húzza a gazdaságot

Export húzza a gazdaságot Export húzza a gazdaságot - vállalati elvárások Gödri István Bosch Rexroth Pneumatika kft 1 A nagy kép amit most látunk Elvárások vállalati szinten Globális kihívások rövid és közép távon 2 3 Export húzza

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben