Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeke/tségi nyilatkozat helyi önkormányzati. A. Rész. I. Ingatlanok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeke/tségi nyilatkozat helyi önkormányzati. A. Rész. I. Ingatlanok"

Átírás

1 2. melléklet a évi CLXXXIX törvényhez Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeke/tségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő' (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A nyilatkozatot adó személye l. A nyilatkozatot adó: GAZDAG Ferenc a) helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester (a továbbiakban együtt: képviselő) b) a képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas-/élettárs) c) a képviselővel közös háztartásban élő gyermek (a továbbiakban: gyermek) 2. A képviselő neve: GAZDAG Ferenc 3. A házas-/élettárs neve: Gazdag Katalin (sz: Tóth Katalin) 4. A gyermek neve: Gazdag Ferenc A. Rész V AGYON! NYILATKOZAT I. Ingatlanok l. a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): Budapest, X b) Az ingatlan területnagysága: 300m 2 lakóház, 15 O m 2 e) Az ingatlanjogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): családi ház j) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): tulajdonos g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:.... h) A szerzésjogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): visszterhes 2. a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):.budapest, X. b) Az ingatlan területnagysága: 40m 2 lakóház, 40 m 2 e) Az ingatlanjogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): társasház j) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.):.tulajdonos g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: h) A szerzésjogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): 3. a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):.budapest, X. b) Az ingatlan területnagysága: 40m 2 lakóház, 40 m 2

2 e) Az ingatlanjogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): társasház j) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.):.tulajdonos g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:.100% h) A szerzésjogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): 4. El) A település neve, ahol a-z ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):... oo oo. ooooo.ooooooo oo oo h) Az ingatlan területnagysága:. 00 oo oooooo OOOOOO ooooo. oooo oo oo oo 00 e) Mií-velési ága (vagy a művelés alól kivett terület ehw.'ezése): oo oo oooo oo oo d) Az épület fő rendeltetésszerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), a-z épület alapterülete: e) Az ingatlanjogijellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): oooo oo oo oo j) A nyilatkozó jogállása (tul~donos, bérlő stb.): oooooooooo ooooooooooooooo oooo oooooooo oo oo g) Közös tul~ don esetén a tulajdoni hányad mértéke: oo oo oo oo oo oo oooo h) A szerzésjogeíme, ideje (a jogviszony kezdete): oo oo oooo oo oooooooooo II. N agy értékű ingóságok l. Gépjárművek: a) személygépkocsi: J, Mazda2 1.4TE; 2, Renault Megane III; 3, Opel Vivara LJHI típus a szerzés ideje, jogcíme: l, december, visszterhes a szerzés ideje jogcíme: 2, június, visszterhes a szerzés ideje, jogcíme: 3, 2014július, visszterhes h) tehergépjármű, autóbusz: O OOOOOOOOO oo OOOOOOOOO 0000 OOO 00 OOOOOOOOO ooooooooooo ooooooooooo típus a szerzés ideje, jogeíme:... oooooo... ooooooooooooo... típus a szerzés ideje, jogeíme:... 00oo... oo... oo.. oo... oo... típus a szerzés ideje, jogeíme: oo... oooo... ooooooooooooo... oo típus e) motorkerékpár:... ;... oo típus a szerzés idej e, j ogeíme: 00 OOO oo oo típus a szerzés idej e, j ogeíme: típus a szerzés idej e, j ogeíme: típus 2. Vízi vagy légi jármű: El) jellege: típusa:... oo oo.... a szerzés ideje, jogeíme: oooo... oo... oooooo... oo... ooooo... oooooooooooooooooooooo... oo..... h) jellege: típusa: a szerzés idejejogeíme: oooo... oo... oo... oo... oo.. oo... oo.. oo Védett műalkotás, védett gyűjtemény: El) egyedi alkotások: megnevezés... db a szerzés idejejogeíme:... oooooo... oo... oooooooooooooo... oo megneyezés db a szerzés idejejogeíme:.. oo... oo... oo.. oo... oo.. oooo.. oooo... oo... oo. megne'rezés... db a szerzés ideje,jogeíme:... oooooo... oooo... oo.. oo oo..... h) gyűjtemény:... oo oo.. oo... megnevezés... db a szerzés ideje, jogeíme: oo.. oooooo megne>tezés db a szerzés ideje,jogeíme:... oo.. oo... oo... oooo megnevezés.. oo. db a szerzés ideje, jogeíme: Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladó értékű ingóság: El) megnevezés: O OOoo OOO OOOOOO OoO 0000 Oo OOo oooo OOOOOOo oooo OOOOo OOOOOO OOOOOOOOO OOOoO O O oo 00 O a szerzés ideje,jogeíme:.... h) megnevezés: Ooo o o o 0o a szerzés ideje, jogeíme: oo.oo.. oo... oo... oo... oo... oo... oo... oooo.... e) megnevezés: ~ JAN 2 g,

3 a szerzés id~e,jogcíme:.... d) megse'lezés:.... a szerzés id~e,jogcíme:.... e) megrevezés:.... a szerzés id~ e jogcíme: ÉrtékpapírBaR elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvéry, kötvéry, részjegy, Ragy értékfí biztosítás stb.): megaevezés:.... megsevezés:.... á. TakarékbetétbeR elhelyezett megtakarítás:... Ft 7. A mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényszerinti illetményalap hathavi összegét meghaladó készpénz: 300 OOO Ft 8. Az összességében a mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelés: a) pénzintézeti számlakövetelés: forintban: O Ft devizában (forintértéken): O Ft b) más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege: O Ft 9. Más, jelentősebb értékű vagyontárgyak, ha azok együttes értéke a mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladja: megnevezés: Multimédia berendezés (házimozi) megnevezés: számítástechnika eszköz III. Tartozások Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a köztartozás címén, valamint a pénzintézettel vagy magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait l. Köztartozás (adó, vám, illeték, tb-járulék stb.):.o Ft 2. Pénzintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön stb.): 19milló Ft 3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás: 2 millió Ft IV. Egyéb közlendők

4 B. Rész JÖVEDELEMNYILATKOZAT (a képviselői tiszteletdíj on kívüli adóköteles jövedelmek) l. Foglalkozása: infrastruktúra főmérnök Munkahelye: Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Szünetelteti-e foglalkozását: igen ~ Foglalkozásából származó havi adóköteles (bruttó)jövedelme: l 100 OOO Ft 2. Az l. pontban írt foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből adóköteles jövedelme származik: a) A tevékenység megnevezése: tanácsadó b) Akifizető személye (kivéve ajogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső tevékenységek): Ihász9 Kft c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességü, eseti vagy időszakos): időszakos d) A jövedelem (bruttó) összege: l 100 OOO Ft a) A tevékenység megnevezése:.... é) A kifizető személye (kivéve a jogszabályor alapuló titoktartási kötelezettség alá eső te t'ékenységek): c) Ajö t'edelem rendszeressége (havi, egyéb readszerességfí, eseti vagy időszalms):.... d) A jövedelem (bruttó) összege:... Ft a) l, tevékenység megnevezése:.... é) A kifizető személye (kivéve a jogszabályor alapuló titoktartási kötelezettség alá eső tevékenységek): c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességfí, eseti vagy időszalms):.... d) /,jövedelem (bruttó) összege:... Ft C. Rész GAZDASÁGIÉRDEKELTSÉGINYILATKOZAT Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége: I. l. Gazdasági társaság neve: Ihász9 Kft 2. Gazdasági társaság formája: KFT 3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltagikültag stb.): tulajdonos 4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: 60% 5. A tulajdoni érdekeltségjelenlegi aránya: 60% 6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: tulajdonos Itl. Gazdasági társaság ae.. e: Gazdasági társaság fermája: Az érdekeltség fermája (tulajdonos, részvényes, bt. esetér beltllwi<i:iltag stb.): A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya:... % 5. A tulajdoni érdekeltségjelenlegi aránya:... % 6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:..... litl. Gazdasági társaság neve: Gazdasági társaság formája: JAN 2 9.

5 3. 4 Az A érdekeltség l. d.. fomuija ' Ltulaid " onos, reszvenyes,.. bt. esetén beltag,q<ültag stb ) 1 tu aj ont erdekeltség keletkezésekori arán a A tulajdoni érdekeltségjelenlegi arán a :r...% c. A ga d.. t.. :r o~ " nz asagtarsasagban viselt tiszt.... '" sege... Ph l. Gazdasági társaság neve: Gazdasági társaság formája: Az érdekeltség formája tulajdon... : :... b A t l. _,.. os, reszvenyes, t. esetén beltag/khitag stb \. 1 <H a~ttori erdekeltség keletkezésekori arán a! A tulajdoni érdekeltségjelenlegi arán a :r... % 6 A gazdasági társaságban viselt tisztsi e:... % g.... l/--; l..azttasagt Gazdasági _,. ' társaság tarsaság. formája neve: G Az érdekeltség formája ttül~j d~ ~~oo : ::: : booooooo ; oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 4 A t 1 _,. _, s, resz~n:res, t. eseten belta...!.iffiltag stb > 1 H ajttort erttekeltség keletkezésekori arán a '="! A tulajdoni érdekeltségjelenlegi arán a ~...% A gazdasági társaságban viselt tiszts/ e:...!...% 6 g... 1G15 J,b..N 2 9.

Budapest, 2015. január 13.

Budapest, 2015. január 13. 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A

Részletesebben

Budapest, 2012. január 31.

Budapest, 2012. január 31. 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A

Részletesebben

2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez

2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez 2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő

Részletesebben

j9 A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): tulajdonos g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:

j9 A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): tulajdonos g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: 2. A képviselő neve: Kovács Edina 3. A házas-!élettárs neve: 4. A gyermek neve 2. 3. alapterülete A) Rész képviselő) 1. A nyilatkozatot adó: A nyilatkozatot adó személye gyermeke számára Vagyon-, jövedelem-

Részletesebben

1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

b) a képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas-/élettárs)

b) a képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas-/élettárs) 2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez Vagyon-, jövedelem- ás gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő.

Részletesebben

Budapest, 2011. január 16.

Budapest, 2011. január 16. 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A

Részletesebben

Budapest, 2015. január 26.

Budapest, 2015. január 26. 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A

Részletesebben

1. A nyilatkozatot adó: a) helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester* (a továbbiakban együtt: képviselő)

1. A nyilatkozatot adó: a) helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester* (a továbbiakban együtt: képviselő) Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára

Részletesebben

A) Rész VAGYONI NYILATKOZAT I. Ingatlanok 2

A) Rész VAGYONI NYILATKOZAT I. Ingatlanok 2 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára

Részletesebben

Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1

Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselı (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): b Az ingatlan területnagysága

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): b Az ingatlan területnagysága Vagyon-, jövedelem- ás gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő ( polgármester, alpolgármester,), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyerm eke számára

Részletesebben

A vagyonnyilatkozat kitöltését és kezelését segítő formai (technikai) szabályok:

A vagyonnyilatkozat kitöltését és kezelését segítő formai (technikai) szabályok: I. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A vagyonnyilatkozat kitöltését és kezelését segítő formai (technikai) szabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 39. (1)

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 27-i ülésére Tárgy: Dorog Város Önkormányzat

Részletesebben

Törvényi felhatalmazás

Törvényi felhatalmazás Szabályzat a vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokról, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos eljárásról

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ tollal írógéppel vagy számítógépen, olvashatóan kitölteni elírás történik, azt kijavítani nem lehet, új lapot kihúzni/áthúzni.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ tollal írógéppel vagy számítógépen, olvashatóan kitölteni elírás történik, azt kijavítani nem lehet, új lapot kihúzni/áthúzni. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozat kitöltéséhez Általános elkészítési, kitöltési szabályok: A vagyonnyilatkozat-tételi

Részletesebben

Amennyiben elírás történik, azt kijavítani nem lehet, hanem az elrontott vagyonnyilatkozat lapja helyett új lapot kell kitölteni.

Amennyiben elírás történik, azt kijavítani nem lehet, hanem az elrontott vagyonnyilatkozat lapja helyett új lapot kell kitölteni. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozat kitöltéséhez Általános elkészítési, kitöltési szabályok: A vagyonnyilatkozatot

Részletesebben

I. A kérelmező: magánszemély / egyéni vállalkozó (a megfelelő adat aláhúzandó) 1. Neve : Születési neve:

I. A kérelmező: magánszemély / egyéni vállalkozó (a megfelelő adat aláhúzandó) 1. Neve : Születési neve: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP magánszemélyek, egyéni vállalkozók méltányossági, fizetési

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A vagyonnyilatkozatot elektronikus úton is ki lehet tölteni, a nyomtatvány a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapjáról letölthető.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A vagyonnyilatkozatot elektronikus úton is ki lehet tölteni, a nyomtatvány a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapjáról letölthető. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozat kitöltéséhez Általános elkészítési, kitöltési szabályok: A vagyonnyilatkozatot

Részletesebben

ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Öttevény Község Önkormányzata 9153 Öttevény, Fő u. 100. Tel.: 06/96/552-200 ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1.) Adózó azonosító adatai: Neve: Adóazonosító

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d) telefonszáma:...mobil telefonszáma:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VAGYONNYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ A VAGYONNYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ A VAGYONNYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A vagyonnyilatkozat nyomtatványát 2 példányban Önnek (mint kötelezettnek) kell kitölteni a saját és az Önnel egy háztartásban élő hozzátartozójának a személyi,

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1 ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c)

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d)

Részletesebben

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNT

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNT 1. Személyi adatok 2. melléklet a 4./2015.(II.27) önkormányzati rendelethez KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNT 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához II. számú melléklet a 7004/2006. (AEÉ4.) APEH irányelvhez ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító

Részletesebben

1./ A választási bizottság megbízó levelek átadása Előterjesztő: Hekli Gáborné HVB elnök

1./ A választási bizottság megbízó levelek átadása Előterjesztő: Hekli Gáborné HVB elnök 1./ A választási bizottság megbízó levelek átadása Előterjesztő: Hekli Gáborné HVB elnök 2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele Előterjesztő: Tóth János polgármester Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására (Átvétel: szignó: ) 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok Név: Születési hely, év, hó, nap: Születéskori név: Anyja

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve: b) adóazonosító szám: c) lakcíme:... d) telefonszáma:... mobil telefonszáma: e)

Részletesebben