a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): b Az ingatlan területnagysága

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): b Az ingatlan területnagysága"

Átírás

1 Vagyon-, jövedelem- ás gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő ( polgármester, alpolgármester,), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyerm eke számára A nyilatkozatot adó személye 1. A nyilatkozatot adó: a,) helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester (a továbbiakban együtt: képviselő) b,) a képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas-!élettárs) c) a képviselővel közös háztartásban élő gerrnek (a toyábbiakban: gyermek) 2. A képviselő neve: 3. A házas-/élettárs neve 4. A gyermek neve: A) Rész VAGYON! NYILATKOZAT I. Ingatlanok a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): b Az ingatlan területnagysága c,) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete: e,) Az ingatlan jogi jellege (társash... szövetkezeti ház, műemlék. bányatelek stb.): f,) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.) g) Közös tulajdon esetén a iűíjdoni hányad mértéke:.. h,) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete) 2. a) A te1pülés neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): b,) Az ingatlan területnagysága c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete e,) Az ingatlan jogi jellege (társasház. szövetkezeti ház, műemlék. bányatelek stb.): i9anyilatkozó jogállása (t donos bérlő stb.) g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke.i2. h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete) kk2:)

2 3. a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): b,) Az ingatlan területnagysága c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóliáz, üdülő, gazdasági épület stb.),,az épület alapterülete / e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelekyl.): f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.) g,) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke h) A szerzés jogcíme, ideje (ajogviszony kezdete) ( 4. a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerüle is): b,) Az ingatlan területnagysága c Műve lési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevez se): d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdüy, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete e,) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.):.1) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.):/ g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad m téke h) A szerzés jogcíme, ideje (ajogviszony kezd ete) II. Nagy értékű ingóságok I. Gépjárművek: a) személygépkocsi: b) tehergépjármű, autóbusz a szerzés ideje, jogcíme: a szerzés ideje, jogcír 9e c) motorkerékpár a szerzés ideje, jocíme a szerzés ideje, jpcíme a szerzés ideje., jogcíme 2. Vízi vagy li jármű: a)jellege:.... a:... a szerzs ideje, jogcíme b)jelleg e típu$

3 megnevezés a) forintbaiy b) 7 megnevezés db megnevezés..: db a,) egyedi alkotások megnevezés.. 3. Védett műalkotás, védett gyűjtemény: nagy értékű biztosítás stb,): számlakövetelésvagy más, szerződés alapj án fennálló pénzkövetelés: alapdíj hathavi összegét meghaladja: c,) b) gyűjtemény rnegnvzés db d,) e) 5. Értékpapírbari elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény, részjegy, 4. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjternényenként) a mi13enkori képviselői alapdíj névérték, biztosítási összeg, megnevezés:...,..._...i hathavi összegét meghaladó értékű ingóság: megnevezés: rnegnevezés...,... névérték, biztosítási összeg 6. Takarékbetétberi elhelyezett megtakarítás. Ft a) pénzintéeti számlakövetelés: 8. Az összességében a mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó pénzintézeti 7. A mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó készpénz:.... Ft b) más zerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege Ft 9. Más, jelentősebb értékű vagyontárgyak, ha azok együttes értéke a mindenkori képviselői.2 a szerzés ideje, jogcíme: devizában (forintértéken) meevezés db ignevezés db

4 3. Védett műalkotás, védett gyűjtemény: a,) egyedi alkotások megnevezés... a szerzés ideje, jogcírn megnevezés..:: db megnevezés dh b) gyűjtemény megnvezés db meievezés db mgnevezés db 4. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjternényenként) a rnir4 enkori képviselői alapdij hathavi összegét meghaladó értékű ingóság: ci,) L L b) ;;Z / c) d) a szerzés ideje, jogcíme:. e) L 5. Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény, részjegy, nagy értékű biztosítás stb.): névérték, biztosítási összeg megnevezés: névérték, biztosítási összeg megnevezés névérték, biztosítási összeg rnegnevezés... névérték, biztosítási össeg 6. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás Ft 7. A mindenkori képviselői alapdíj hathaviösszegét meghaladó készpénz Ft 8. Az összességében a mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelésvagy más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelés: ci) pénzintézeti számlakövetelés: forintban: devizában (forintértéken): b) mázerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege Ft 9. Más, jelentősebb értékű vagyontárgyak, ha azok együttes értéke a mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladja: / megnevezés:

5 C) Rész GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége: I. 1. Gazdasági társaság neve 2. Gazdasági társaság formája 3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, ht. esetén belta ltag stb.) 4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya % 5. A tulajdoni érdekettség jelenlegi aránya % 6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége 1. Gazdasági társaság neve 2. Gazdasági társaság formája I 3. Az éi dekeltség formája (tulajdonos, részvénye, 4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori arán 5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya 6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:! 4 ft. esetén beltag/kültag stb.) III. V 1. Gazdasági társaság neve 2. Gazdasági társaság formája 3. Az érdekeltség formája (tulajdos, részvényes, bt. esetén heltag/kültag stb.) 4. A tulajdoni érdekeltség kelerezésekori aránya 5. A tulajdoni érdekeltségjelnlegi aránya % 6. A gazdasági társaságban iselt tisztsége IV. 1. Gazdasági társaság,jive 2. Gazdasági társasá%forrnája 3. Az érdekeltség trrnája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.) 4. A tulajdoni érkeltség keletkezésekori aránya % 5. A tulajdoni /dekeltség jelenlegi aránya % 6.A gazdasáf társaságban viselt tisztsége: 1. GazdasA gi társaság neve 2. Gazd,ági társaság formája 3. Az órdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.) 4. A p1ajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya % 5. tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya % 6 A gazdasági társaságban viselt tisztsége Aláírás

6 \ Ő

Budapest, 2011. január 16.

Budapest, 2011. január 16. 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A

Részletesebben

2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez

2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez 2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő

Részletesebben

A) Rész VAGYONI NYILATKOZAT I. Ingatlanok 2

A) Rész VAGYONI NYILATKOZAT I. Ingatlanok 2 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Adóigazgatási Osztály ADATLAP

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Adóigazgatási Osztály ADATLAP ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító

Részletesebben

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok 1. Tájékoztató 2. Adatlap (kérelem) 3. Kitöltési segédlet 4. Támogató nyilatkozat (szükség szerint)

Részletesebben

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1 Neve:... 1.2 Születési neve:... 1.3 Születési hely, idő:... 1.4 Anyja neve:... 1.5 Állampolgársága:...

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

Nyilatkozat személyi adatokról

Nyilatkozat személyi adatokról Nyilatkozat személyi adatokról Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót! 1.Név (leánykori név is) házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles szülő (a családi kapcsolat megjelölésével)

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d) telefonszáma:...

Részletesebben

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni! Vagyoni értékű jog alapítása Vagyoni értékű jog megszűnése

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni! Vagyoni értékű jog alapítása Vagyoni értékű jog megszűnése BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap (Benyújtandó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén lévő ingatlanokról. Helyrajzi számonként külön-külön

Részletesebben

I. Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:...

I. Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap] A) lap

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Várvölgy Község Jegyzıjének Várvölgy Kossuth u. 67. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Alulírott.. (születési név:.. Szül. hely:.. szül. idı:.. an.:.. családi állapot:..) Várvölgy,

Részletesebben

igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a III. Vagyonnyilatkozat nyomtatványt nem kell kitölteni, nem

igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a III. Vagyonnyilatkozat nyomtatványt nem kell kitölteni, nem II. JÖVEDELEMNYILATKOZAT Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... (itt azt a lakcímet

Részletesebben

Az Önkormányzat vagyona

Az Önkormányzat vagyona BELVÁROS-LIPÓTVÁROS, BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 9/2012. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VAGYONNAL VALÓ RENDELKEZÉS EGYES SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! (Név) 4822 Nyírparasznya út szám. Ópályi - Nyírparasznya Községi Önkormányzatok Képviselő-testületének körjegyzősége 4821 Ópályi Rajk László u. 4. 4822 Nyírparasznya Szabadság u. 23. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kérelem első lakáshoz jutók támogatása iránt

Kérelem első lakáshoz jutók támogatása iránt Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600 Vác, Március 15. tér 11. Kérelem első lakáshoz jutók támogatása iránt Alulírott (ak) kérelemmel fordulunk a Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi

Részletesebben

KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TULAJDONJOG-FENNTARTÁS BEJEGYZÉSÉRE / TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ HITELBIZTOSÍTÉKI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ A TULAJDONJOG-FENNTARTÁS BEJEGYZÉSÉRE / TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ HITELBIZTOSÍTÉKI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ A TULAJDONJOG-FENNTARTÁS BEJEGYZÉSÉRE / TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ HITELBIZTOSÍTÉKI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ (Alkalmazandó: 2014. április 15-től.) A nyilatkozat kitöltése során a hitelbiztosítéki nyilvántartásról

Részletesebben

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben Foglalja össze az adózásra és az illeték fizetésére vonatkozó törvények ingatlanszakmai vonatkozásait:

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA RENDELTETÉSE II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI 1. A KÖZÖS TULAJDON FOGALMA A közös tulajdon (tulajdonközösség) olyan jogközösség, amelyben a tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott eszmei hányadrészek szerint több személyt illet meg. 139. (1)

Részletesebben

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése FÖLDHASZNÁLAT Dr. Kazmar Enikő A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése Az ingatlanügyi hatóság az illetékességi területén található termőföldek használatáról 2000. január 1. napjától földhasználati

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról *

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról * PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK Kérelem-nyomtatvány a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény szerinti azonnali pénzügyi segély és/vagy állami kárenyhítés iránti kérelem előterjesztéséhez

Részletesebben