CONTENTS. rész A... 2 rész B rész C rész D rész M

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CONTENTS. rész A... 2 rész B... 140 rész C... 165 rész D... 188 rész M... 232"

Átírás

1 CONTENTS rész A... 2 rész B rész C rész D rész M

2 RÉSZ A A /1/24 EURO AUTOMATIC CASH EURO-INFORMATION - Européenne de Traitement de l'information, société par actions simplifiée 34, rue du Wacken 67 Strasbourg FR CABINET MEYER & PARTENAIRES Espace Européen de l'entreprise 4 rue de Dublin 673 Schiltigheim FR FR EN 9 - Hangfelvevő berendezések, Közvetítés, Többszörözéséhez, Elektronikus naplók, Filmkamerák, Videokamerák, Videokazetták, CD-ROM-ok, CD-k (audio-video), Optikai CD-k, Floppy-lemezek, Video képernyők, Rádiótelefon készülékek, Vevőkészülékek (audió, videó), Időregisztráló készülékek, Adók, nagyfrekvenciás generátorok (távközlés) Újság-előfizetési szolgáltatások (mások számára), segítségnyújtás üzletvezetéshez, tanácsadás üzletszervezéshez és üzletvezetéshez, üzleti szakkonzultáció, üzleti szakvéleményadás, üzleti információk, üzleti tájékoztatás, becslés kereskedelmi ügyletekben, önköltségelemzés, reklámanyagok terjesztése, közlemények átírása, könyvelés, konzultáció személyzeti kérdésekben, reklámlevelek, elektronikus reklámlevelek, reklám terjesztése on-line kommunikációs elektronikus hálózaton, adóbevallások készítése, termékbemutatók, reklámanyagok (szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, piaci tanulmányok, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, adatgyűjtés központi állományban, adatok rendszerezése központi állományban, számítógépes állománykezelés, könyvvitel, könyvelés, piackutatás, gazdasági előrejelzések, reklámszövegek publikálása, levél útján történő reklámozás, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhető személyeknek), titkársági szolgáltatások, statisztikai információnyújtás, szövegfeldolgozás, versenyek szervezése (reklámozás vagy eladásösztönzés), eladási és reklámozási propaganda az ügyfélkör és a személyzet hűségének kialakítása érdekében Banki elemzések, pénzügyi elemzések, monetáris elemzések, ingatlanok értékelése (értékbecslése), csekkek hitelességének ellenőrzése, biztosítási tanácsadás, banki tanácsadás, pénzügyi tanácsadás, értékek letétbe helyezése, pénzügyi értékbecslés és szakvéleményezés (biztosítás, bankok, ingatlanok), készpénz-szolgáltatások, pénzügyi információk nyújtása, adóval kapcsolatos becslések, adószakértői véleményadás, vagyonkezelés, ingatlankezelés, biztosítási információk nyújtása, pénzügyi és banki információk nyújtása, értékszámlák kezelése, vagyonkezelés, on-line pénzügyi és banki információs szolgáltatások, interaktív számítógépes pénzügyi és banki információs szolgáltatások Rádióműsor-szórás, Telefon kommunikációk,televízióösszeköttetések, TV-programok közvetítése, Rádióműsorszórás, Televíziós műsorszórás, Bérlet/bérbeadás (telekommunikációs berendezés ~), Bérlet/bérbeadás (üzenetküldő berendezés ~), Bérlet/bérbeadás (telefon ~), Elektronikus posta, Cellatelefonos kommunikáció, Műholdas közvetítés/átvitel, Telefon szolgáltatások,hozzáférési idő bérbeadása adatbázis szerverközponthoz (számítógépes szolgáltatások),adatkezelési célból számítógép hozzáférési idejének bérletezése Jogi szolgáltatások, számítógépes rendszer telepítéshez végzett elemzés, választottbírósági szolgáltatások, adatbázisok helyreállítása, jogi szolgáltatások, műszaki tervtanulmányok készítése, szakvélemények adása (mérnöki munkák), számítógépprogramok kölcsönzése, számítógépek kölcsönzése, számítógépprogramok kidolgozása (tervezése), számítógépprogramok frissítése, szoftverek karbantartása, számítógép-programozás, törvényes képviselet (gyámság), ipari tulajdonjog igazgatása, védjegyek, tervrajzok és modellek bejegyzése és kezelése, domainnév foglalásának és bejegyzésének szolgáltatása, domainnév kezelésének szolgáltatása, online jogi információnyújtás, számítógépes interaktív jogi információnyújtás /9/21 Herby Hartung, Reinhard Rudolf Salzgitter Str /47 2

3 rész A.1. CTM Haverlah NESSELHAUF RECHTSANWÄLTE Alsterchaussee Hamburg EN 3 - Élesztő, sütőporok; Jég Kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások a húsok területén, Hal, Baromfi és Vadak; Húskivonatok; Tartósított/konzervált, szárított és főtt gyümölcs és zöldség; Burgonya alapú köretek; Levesek, leveskoncentrátumok, levesbetétek, szószok, erőlevesek, mártások, pirított hagyma; Zselék; Dzsemek, gyümölcsszószok; Gyümölcsös hidegtálak és gyümölcslevesek; Desszertek, különösen tej alapon, tojás, tej és tejtermékek; Étkezési olajok és zsírok; Cukor, rizs, tápióka, szágó;galuska, tésztafélék; Gabona és/vagy burgonya alapú köretek; Szójatermékek; Liszt és gabonafélékből készült készítmények; Kenyér, finom pékáruk és cukrászsütemények, fagylalt; Méz, melasz; Puding, dara emberi fogyasztásra; Gyümölcs szószok; Élesztő, sütőpor; Só; Mustár; Ecet, szószok és szószalkotók (fűszerek); Tésztamártások; Fűszerek; Jég; Sörök; Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; Szörpök és más készítmények italokhoz; Display szolgáltatások árúsításra; Termék- és szolgáltatási bemutatók;áruk összeállítása harmadik fél részére bemutatási és eladási célból húsokra vonatkozóan, Hal, Baromfi és Vadak; Húskivonatok; Tartósított/konzervált, szárított és főtt gyümölcs és zöldség; Burgonya alapú köretek; Levesek, leveskoncentrátumok, levesbetétek, szószok, erőlevesek, mártások, pirított hagyma; Zselék; Dzsemek, gyümölcsszószok; Gyümölcsös hidegtálak és gyümölcslevesek; Desszertek, különösen tej alapon, tojás, tej és tejtermékek; Étkezési olajok és zsírok; Cukor, rizs, tápióka, szágó;galuska, tésztafélék; Gabona és/vagy burgonya alapú köretek; Szójatermékek; Liszt és gabonafélékből készült készítmények; Kenyér, finom pékáruk és cukrászsütemények, fagylalt; Méz, melasz; Puding, dara emberi fogyasztásra; Gyümölcs szószok; Élesztő, sütőpor; Só; Mustár; Ecet, szószok és szószalkotók (fűszerek); Tésztamártások; Fűszerek; Jég; Sörök; Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; Szörpök és más készítmények italokhoz Italadagoló bérbeadása és kölcsönzése. - (a) (b) 27/11/ (c) 3/1/ (a) (b) 21/12/ (c) 9/5/ (a) (b) 22/4/28 - (c) 8/11/ /5/211 Shea Mitzman, Luke First Floor, 9 Elgin Avenue London W9 2HD CLINTONS 55 Drury Lane Covent Garden London WC2B 5RZ EN FR 16 - Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; Nyomdaipari termékek; Könyvkötészeti cikkek; Fényképek; Papíripari cikkek; Papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; Anyagok művészek részére; Ecsetek; Írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); Tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); Csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); Nyomdabetűk; Klisék /6/211 Moscow Festival Circus Classic Festival GmbH Haldenstrasse Luzern CH Kowis, Eduard Rudolf-Breitscheid-Str Fürth EN 16 - Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;könyvkötészeti anyagok;papíráruk; Papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; Anyagok művészek részére; Ecsetek; Írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); Csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); Nyomdabetűk; Klisék Sporttevékenységek /8/211 NordFX Stichting iproper Ganzenstraat JA Amersfoort NL NL EN 35 - Reklámozás; Kereskedelmi ügyletek; Kereskedelmi adminisztráció; Irodai munkák Biztosítás; Pénzügyi ügyletek; Valutaügyletek; Ingatlanügyletek Jogi szolgáltatások; Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások /7/211 sleep longer Pfersich, Ralph Überm Tal Rosenfeld Isingen HILD & KOLLEGEN Konrad-Adenauer-Allee Augsburg EN 212/47 3

4 CTM rész A Számítógépes adatbázisban való adat összehasonlítása; Számítógépes adatbázisokban való adat rendszerezése; Számítógépes adatbankok adatainak frissítése és gondozása; Internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; Reklámanyag terjesztése mások számára az interneten keresztül; Online reklámozás számítógépes hálózatban Internet portál biztosítása helyi adatok továbbításához és megjelenítéséhez Internetes szolgáltatás által;portálok biztosítása útvonaltervezéshez az Interneten; Portálok biztosítása az interneten; Stámítógépes adatbázisokhoz való hozzáférhetőség biztosítása;internetes információkhoz való hozzáférés biztosítása;telekommunikáció internetes portálon keresztül;elektronikus üzenetváltás egy internetes portálon keresztül;mindenféle üzenet továbbítása internetes címekre (messaging);üzenetek továbbítása internetes portálon keresztül Információk biztosítása útvonaltervezéshez az interneten /7/211 SMS QIWI Bild Presse Polska sp. z o.o. sp. k. ul. Żwirki Łódź PL RUMPEL SPÓŁKA KOMANDYTOWA Al. Śmigłego-Rydza 29, M Łódź PL PL EN 9 - Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; Mágneses adathordozók, hanglemezek; Szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; Regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; Tűzoltó készülékek; A vevőkkel való kommunikációt irányító számítógépes szoftverek Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; Nyomdaipari termékek; Könyvkötészeti anyagok; Fényképészet; Papíripari cikkek; Papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; Anyagok művészek részére; Ecsetek; Írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); Tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); Csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); Nyomdabetűk; Klisék; (reklám)brosúrák; Szórólapok Távközlés; Internetes csevegőhelyek biztosítása; Távkonferencia-szolgáltatások; Elektronikus posta; Távközlés (száloptikai hálózatokon keresztül megvalósított ~); Számítógép terminálok közötti összeköttetések; Üzenetküldés; Hálózati operátorok szolgáltatásai; Rádióműsorok közvetítése; Televíziós műsorszórás; Műholdas közvetítés/átvitel; Bérlet/bérbeadás (üzenetküldő berendezés ~) Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; Ipari elemző és kutató szolgáltatások; Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés /8/211 NTAL CLINIC BIOTEETH Limited 66 Wigmore Street Londres W1U 2SB CAMUS LEBKIRI 87, rue Taitbout 759 Paris FR FR EN 3 - Illatszerek; Eszenciaolajok; Kozmetikai termékek; Hajszeszek. 5 - Diétás anyagok gyógyászati használatra; Bébiételek. FR - 24/2/ FR - (a) (b) 24/2/211 - (c) 24/2/ /7/211 Power Pack TURBOMECA. 64 Bordes Cedex FR SNECMA - Groupe Safran Benoit-Chevalier, Virginie Rond-Point René Ravaud - Réau 7755 Moissy-Cramayel FR FR EN 7 - Generátorok kormányozható léghajókhoz, Kompresszorok,Tengelykapcsolók, valamint erőátviteli és hajtórendszerek (a szárazföldi járművekhez valókat kivéve), Hajtóerő és nem hajtóerő rendszerek (gépek) kormányozható léghajókhoz és ebbe az osztályba sorolt összetevő elemeik, beleértve a turbinákat, Motorok, Rakéta-hajtóanyag, Babakocsi-kosarak, Tolóerő-megfordító szerkezet; Segédhajtóművek légi járművekhez (gépek); Kenőrendszerek légi járművek motorjaihoz és turbináihoz (gépek), Próbapadok kormányozható léghajókhoz való motorokhoz, turbinákhoz és hajtóművekhez (gépek); Generátorok és/vagy indítószerkezetek kormányozható léghajókhoz való rögzített vagy mobil berendezésekehez; Részegységek és cserealkatrészek motorokhoz, turbinákhoz és repülő- és űrjárművekhez való hajtóművekhez, beleértve a kosarakat, a tengelykapcsolókat és az erőátviteli, ill. meghajtó egységeket. 9 - Elektromos és elektronikus készülékek és eszközök, nevezetesen elektromos, elektronikus és mágneses nyomás-, sebesség-, mozgás-, hőmérséklet-, helyzet-, rezgésérzékelők, hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, sokszorosítására, feldolgozására szolgáló berendezések, nevezetesen paraméterek és adatok megszerzésére és feldolgozására szolgáló beágyazott vagy nem beágyazott, elektronikus rendszerek és berendezések, elektromos és elektronikus berendezések és felszerelések generátorok karbantartásához és ellenőrzéséhez, indítószerkezetek, valamint hajtó- és egyéb erőt generáló beépített egység Levegővel mozgatott berendezés, Légi járművek, Beleértve a kormányozható léghajókat, Repülőgépek, Helikopterek /47

5 rész A.1. CTM Cserealkatrészek ellátási szolgáltatása (termékek és szolgáltatások beszerzése más vállalatok számára) űrjárművek rendszerei, felszerelései és alkatrészei javításához, karbantartásához és átvizsgálásához Repülő- és űrjárművek, valamint szerkezeti elemeik javítása és karbantartása, ipari épületek és próbapadok építése és telepítése repülő- és űrjárművek rendszereihez, felszereléseihez és alkatrészeihez, a repülési-űrhajózási területen használt elektromos és elektronikus készülékek, műszerek, rendszerek, berendezések és felszerelések javítása; Repülő- és űrjárművek rendszerei, felszerelései és alkatrészei, valamint alkotórészeik, ideértve motorok, motorkosarak, reaktorok, hajtóművek, tolóerő-fordítók, fékezőrendszerek, leszállórendszerek, kábelezés javítása, átvizsgálása, karbantartása és műszaki karbantartása;javítási, ellenőrzési, karbantartási és hajtómű-ellenőrzési szolgáltatások repülő- és űrjárművek minden típusú rendszeréhez, felszereléséhez és alkatrészéhez, repülőés űrjárművek rendszereinek, felszereléseinek és alkatrészeinek szabványnak való megfeleltetése, helyreállítása és szabványcseréje, a hét minden napján napi 24 órás on-line asszisztencia szolgálat repülő- és űrjárművek rendszereinek, felszereléseinek és alkatrészeinek javítása, ellenőrzése, helyreállítása, szervizelése, karbantartása és szabványcseréje területén;műszaki tanácsadás és segítségnyújtás repülő- és űrjárművek, valamint szerkezeti elemeik karbantartásához, javításához, átvizsgálásához, ideértve a hajtóműgondolákat, a hajtóműveket, a hajtószerkezeteket, a tolóerő-megfordító szerkezeteket, a repülő- és űrjárműveket, a fékrendszereket, a leszállórendszereket, a vezetékeket; Űrrepülő járművek rendszereihez, felszereléseihez és alkatrészeihez való szerszámok és kiszolgálóeszközök javítása Mérnöki és tervezőirodai szolgáltatások (mérnöki munkák), elemzési és szakértői szolgáltatások (mérnöki munkák), tudományos és ipari kutatás repülési-űrhajózási területen; Anyagvizsgálat, gépek tesztelése; Repülőgépek, helikopterek repülési tesztjei (mérnöki munkák); Repülőés űrjárművek rendszereinek, felszereléseinek és alkatrészeinek vizsgálata (mérnöki munkák); Repülő- és űrjárművek rendszereinek, felszereléseinek és alkatrészeinek felülvizsgálata (minőségellenőrzés); Repülő- és űrjárművek rendszereinek, felszereléseinek és alkatrészeinek tesztelése során rögzített adatok elemzése, szakértői vizsgálata és feldolgozása (mérnöki munkák); Új termékek kutatása és fejlesztése repülési-űrhajózási területen;műszaki tanácsadás és segítségnyújtás repülő- és űrjárművek, valamint szerkezeti elemeik gyártásához, ideértve a hajtóműgondolákat, a hajtóműveket, a hajtószerkezeteket, a tolóerőmegfordító szerkezeteket, a repülő- és űrjárműveket, a fékrendszereket, a leszállórendszereket, a vezetékeket. FR - 16/2/ /8/211 ROMBAT SC ROMBAT SA Drumul Cetatii, Bistrita RO EN FR 9 - Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; Mágneses adathordozók, hanglemezek; Árusító automaták és érmebedobással működő berendezésekhez készült szerkezetek; Pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; Tűzoltó készülékek. RO - (a) (b) 22/3/26 - (c) 22/3/ /9/211 1 BG - Марката се състои от нотите сол, си, ла, ре в ключ от сол. ES - La marca consiste en las notas sol, si, la, re en clave de sol. CS - Ochrannou známku tvoří noty G, Bb, A, D v Gm klíči. DA - Mærket består af tonearterne G, Bb, a, D i tonearten Gm. - Besteht aus den Noten G, B, A und D in g-moll. ET - Kaubamärk koosneb G, Bb, A ja D nootidest Gm võtme sees. EL - Το σήμα συνίσταται στις νότες σολ, σι ύφεση, λα και ρε σε κλίμακα σολ ελάσσονα. EN - The mark consists of the notes G, Bb, A, D in the key of Gm. FR - La marque consiste en les notes sol, si bémol majeur, la, ré en sol mineur. IT - Il marchio è costituito dalle note G, Bb, A, D nella chiave di Gm. LV - Grafiskā zīme sastāv no notīm: G, Bd, A, D un Gm tonalitātes. LT - Ženklą sudaro užrašai G, Bb, A, D, esantys Gm rakte. HU - A védjegy a G, Bb, A, D hangjegyeket tartalmazza g- mollban. MT - It-trejdmark tikkonsisti fin-noti F, Bb, A, D fl-iskala tal- Gm. NL - Het handelsmerk bestaat uit de noten G, Bes, A en D in G minor. PL - Znak towarowy składa się z nut G, Bb, A, D w tonacji Gm. PT - A marca consiste nas notas Sol, Si bemol, Lá e Ré na escala de Sol menor. RO - Marca înregistrată conţine notele G, Bb, A, D într-o clapă Gm. SK - Ochranná známka obsahuje noty G, Bb, A a D v tónine G mol. SL - Znamka je sestavljena iz not G, Bb, A, D in ključa Gm. FI - Merkki muodostuu G-avaimelle kirjoitetuista g-, bb-, a- ja d-nuoteista. SV - Märket består av noterna G, Bd, A och D i tonarten Gm LIONS GATE ENTERTAINMENT INC. Suite 2, Colorado Avenue Santa Monica, California 944 US KELTIE LLP Fleet Place House, 2 Fleet Place London EC4M 7ET 212/47 5

6 CTM rész A.1. EN IT 9 - Számítógépes játék programok, kazetták; Regényes színdarabokat tartalmazó DVD-k; Regényes színdarabokat tartalmazó mozgófilmek; Regényes színdarabokat tartalmazó műsoros elektronikus hordozók;globális számítógépes hálózatról és vezeték nélküli eszközökről letölthető fájlok a szórakoztatás terén, név szerint csengőhangok, grafikák, képek, elektronikus játékok és zene;letölthető elektronikus kiadványok dalszöveg-könyvek, tabulatúrák és kották formájában; Mágnesek; Mágneslapok; Mágnesesen kódolt betéti kártyák; Zene hangfelvételek; Számítógépes tárolóeszközök, nevezetesen üres flash-meghajtók; Digitális adathordozók, Nevezetesen, Letölthető hang- és videofelvételek,valamint mozifilmeket és dokumentumfilmeket tartalmazó és hirdető CD-k; Mobiltelefon-burkolatok; Formára alakított műanyag fóliák, azaz huzatok elektronikai berendezések letakarására és védelmére, Nevezetesen, Mobiltelefon-készülékek, Hordozható zenelejátszók, Számítógépek, Számítógépes tartozékok és perifériák, PDA-k, Játékgépek, Kamerák, Camcorderek, E-book olvasók;számítógépek tartásához kialakított hátitáskák; Fényképezőgép tokok; Bőrből készült mobiltelefon-tartók; PDA-tokok; Mobil telefonok; Számítógépes játékok, Nevezetesen, Számítógépes játék cartridge-ek, Lemezek, Szoftvereket foglalnak magukba;díszes amulettek mobiltelefonokhoz; Eldobható fényképezőgépek; Elektronikus naplók; Hordtokok hordozható számítógépekhez (laptopokhoz); Egérpárnák; Neonreklámok;És videojátékok, nevezetesen videojáték cartridge-ek, -lemezek és -szoftverek Mozifilmgyártás és -forgalmazás; Információk biztosítása játékfilmekre vonatkozóan;nem letölthető filmklipeket és zenei videókat és mozifilmekről szóló információkat tartalmazó weboldal biztosítása, Irodalmi művek, Zene;Gyűlések szervezése a mozifilmekkel és szórakoztatással kapcsolatosan; Rajongóklubban nyújtott szolgáltatások;podcastok biztosítása a zene és mozifilmek területén; On-line számítógépes játékok szolgáltatása Számítógépes szolgáltatások, nevezetesen a regisztrált felhasználók számára versenyekben való részvételt, képességeik bemutatását, partnereiktől kapott visszajelzéseket, virtuális közösségek létrehozását és közösségi hálózatban történő részvételt lehetővé tevő online közösség létrehozása Mozifilmekkel kapcsolatos árucikkek és szellemi tulajdon licenszelése;mozifilmekkel kapcsolatos árucikkek licenszelésére vonatkozó online információk biztosítása /11/211 GAVOX DA - Sort, hvid - Schwarz/Weiß ET - Must/valge EL - Μαύρο / λευκό EN - Black, white FR - Noir, blanc IT - Nero, bianco LV - Melns/balts LT - Juoda/balta HU - Fekete/fehér MT - Iswed/abjad NL - Zwart, wit PL - Czerń/biel PT - Preto/branco RO - Negru/alb SK - Čierno/biela SL - Črna/bela FI - Musta/valkoinen SV - Svart/vitt Happé, Michael rue des Bergeres Rosieres BE EN FR 12 - Repülőgépek; Autók/(gép)kocsik; Csónakok Órák és karórák; Kombinált karkötős óraszíjak; Automatikus felhúzású mechanikus karórák; Sporthoz használt órák; Karórák Whisky; Vodka; Rum /9/211 NYBO JENSEN Nybo Jensen Konfektion A/S Industrivej Viborg DK CHAS. HU A/S Marselisborg Havnevej 36 8 Aarhus C DK DA EN 18 - Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; Állatbőrök és irhák; Utazótáskák és bőröndök; Esernyők, napernyők és sétapálcák; Ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok; Dudák (hangszerek); Kézitáskák; Buksza, aprópénz tartó erszény Takarók műtőasztalokhoz és műtőszékekhez;takarók kórházakban és klinikákon történő használatra Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk;munkaruházat, munkalábbelik, munkafejfedők /1/211 NUTRI ACAMY 591 BG - Черен/бял ES - Negro/Blanco CS - Černá/bílá 6 212/47

7 rész A.1. CTM CZ Kolátor, Kamil Dolní náměstí 679/ Jablonec nad Nisou CZ CS EN 35 - Reklámozás; Kereskedelmi ügyletek; Kereskedelmi adminisztráció; Irodai munkák Nevelés; Szakmai képzés; Szórakoztatás; Sport- és kulturális tevékenységek Orvosi szolgáltatások; Higiéniás és szépségápoló készítmények emberi használatra;fizi(k)oterápia, masszázs, gyógyfürdő szolgáltatásai, gyógyszerészeti tanácsadás BG - Черен, кафяв, бял. ES - Negro, marrón, blanco. CS - Černá, bílá, hnědá. DA - Sort, brun, hvid. - Schwarz, braun, weiß. ET - Pruun, must, valge. EL - Μαύρο, καφέ, λευκό. EN - Black, brown, white. FR - Noir, brun, blanc. IT - Nero, marrone, bianco. LV - Melns, brūns, balts. LT - Juoda, ruda, balta. HU - Fekete, barna, fehér. MT - Iswed, kannella, abjad. NL - Zwart, bruin, wit. PL - Czarny, brązowy, biały. PT - Preto, castanho, branco. RO - Negru, cafeniu, alb. SK - Hnedá, čierna, biela. SL - Črna, rjava, bela. FI - Musta, ruskea, valkoinen. SV - Svart, brunt, vitt BG - ACAMY ES - ACAMIA CS - ACAMY DA - ACAMY - ACAMY ET - ACAMY EL - ACAMY EN - ACAMY FR - ACAMY IT - ACAMY LV - ACAMY LT - ACAMY HU - ACAMY MT - ACAMY NL - ACAMY PL - ACAMY PT - ACAMY RO - ACAMY SK - ACAMY SL - ACAMY FI - ACAMY SV - ACAMY NutriAcademy s.r.o. Dolnopolní 894/8 61 Brno /1/211 Live-Strip NET-LINE Online-Dienste GmbH Wannenäckerstr Heilbronn IHR ANWALT 24 ZIERHUT & GRAF RECHTSANWALT-AKTIENGESELLSCHAFT Residenzstr München EN 9 - Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek. 1 - Higiéniás termékek felnőttek részére; Óvszerek; Masszázs készülékek; Mesterséges hímvesszők Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk Sörök; Ásványvizek, szénsavval dúsított vizek és egyéb nem alkoholos italok; Gyümölcsös italok és gyümölcslevek Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) Nevelés Számítógépes hardverek tervezése és fejlesztése /11/ /47 7

8 CTM rész A Kabushiki Kaisha Nikon trading as Nikon Corporation 12-1 Yurakucho 1-Chome Chiyoda-Ku Tokyo JP DURÁN - CORRETJER, S.L.P. Còrsega, 329 (Pº de Gracia/Diagonal) 837 Barcelona ES EN ES 9 - Fényképészeti készülékek és berendezések; Kinematográfiai berendezések, készülékek és műszerek; Optikai készülékek és műszerek; Billenhető fejek [kamerákhoz]; Kamerák; Távolságmérők [kamerákhoz];fényképelőhívó, -nyomtató, -nagyító vagy -kidolgozó berendezések; Háromlábú állványok fényképezőgépekhez; Zárszerkezetek [kamerákhoz]; Légfúvók, fújtatók [fényképészet]; Orsók fényképezőgépekhez; Diavetítők; Időzítők [fényképészet]; Fényképészeti vakuk [kamerákhoz]; Vakuk; Képkeresők [kamerákhoz]; Lencseszűrők [kamerákhoz]; Lencsevédő sapkák [kamerákhoz]; Nyeles vakuk [fényképezőgépekhez]; Film magazinok [fényképészet]; Zárkioldók [kamerákhoz]; Fényképészeti készülékek és objektívek; Fénymérők, megvilágításmérők; Filmvetítők;Fóliák írásvetítőhöz;mozgófilm-előhívó vagy -kidolgozó berendezések; Filmek; Vásznak mozifilmekhez;vágógépek [mozgófilmekhez]; Hangfelvevő készülékek és berendezések, kinematográfiai berendezések;távcsövek és hasonló eszközök;tubusok távcsövekhez [lencsetartó csövek];állványok (távcsövekhez); Periszkópok; Távcsövek (binokuláris ~);Tükörrendszerek (távcsövekhez);prizmák (távcsövekhez); Teleszkópok; Lencsék (távcsövekhez); Mikroszkópok; Nagyítóüvegek;Tubusok mikroszkópokhoz [lencsetartó csövek]; Kohászati mikroszkópok; Biológiai mikroszkópok;reflektorok/hővisszaverők [mikroszkópokhoz];prizmák (mikroszkópokhoz); Polarizáló mikroszkópok; Sztereoszkopikus, térlátó készülékek; Lencsék (mikroszkópokhoz); Kamerák valamint ezek alkatrészei és tartozékai; Kamera lencsék; Fényképezőgép tokok és Digitális kamerák;kamerákhoz és digitális kamerákhoz való szíjak; Optikai készülékek és műszerek; Tokok és táskák (speciálisan fényképészeti készülékekhez és műszerekhez készült ~); Ultraibolya sugárzás elleni szűrők, fényképezéshez; Szűrők (fényképészet); Villanólámpák (fényképészet); Vakuk (fényképészet); Zárkioldók (fényképészet); Zárak, blendék (fényképészet); Orsók, csévék (fényképészet); Állványok fényképészeti berendezésekhez, készülékekhez és eszközökhöz; Fényképészeti képkeresők, irányzó beállítók; Háromlábú állványok fényképezőgépekhez; Epidiaszkópok; Fényképészeti berendezések valamint alkatrészeik és tartozékaik; Kamera-távirányítók és Digitális kamerák; Folyadékkristályos kijelzővel rendelkező kamerák; Folyadékkristályos kijelzővel rendelkező digitális kamerák; Mérő vagy teszt gépek és eszközök;alapmennyiség-mérő gépek és berendezések; Hőmérsékletjelzők; Gáztárolók, gazométerek; Hőmérők; Vízfogyasztásmérők, vízórák; Egyensúlymérlegek; Szalagmérők;Dobozalakú japán térfogatmérő eszköz (masu); Planiméterek, területmérők;mérőrudak, mércék;származtatottmennyiség-mérő gépek és berendezések; Manométerek;Szintjelzők (vízmértékek); Akusztikai mérőműszerek; Tachométerek; Gyorsulásmérők; Visszaverődés-mérők, reflektométerek;fényárammérők; Fénymérők; Magasságmérők (altiméterek); Higrométerek/(lég)nedvességmérők; Fénymérok; Rezgés-mérők;Hangmérők; Hajósebességméro muszerek; Sebesség-/fordulatszámjelzők; Kaloriméterek, hőmennyiségmérők; Viszkozitásmérők; Koncentrációmérők; Graviméterek; Sűrűségmérők (denziméterek); Dinámóméter; Áramlásmérők, hozammérők, fogyasztásmérők; Precíziós mérőgépek és -eszközök; Alhidádék;Szögosztó berendezések (mérőműszerek); Szferométerek (felületgörbület-mérők); Inklinométerek; Interferométerek;Egyenességvizsgáló gépek és eszközök;profilvetítők;fokbeosztás-ellenőrzők [kalibráció-ellenőrzők]; Length measuring gauges;precíziós mérőgépek és -eszközök;komparátorok, összehasonlító műszerek [nem elektromos];felületi keménység teszt gépek és eszközök;területmérő teszt gépek és eszközök;automatikus szabályozó-/állítógépek és -eszközök; Automatikus nyomásszabályozó gépek és műszerek;automatikus áramlásszabályozó gépek és műszerek; Folyadékösszetételt automatikusan vezérlő gépek és műszerek;automatikus folyadékszint-szabályozó gépek és eszközök; Automatikus hőmérsékletszabályozó gépek és eszközök; Automatikus égésszabályozó gépek és készülékek;automatikus vákuumszabályozó gépek és eszközök; Automatikus hőszabályozó gépek és eszközök;programvezérlésű gépek és eszközök; Anyagvizsgáló készülékek és gépek;fémek összenyomódását tesztelő gépek;fémek keménységét tesztelő gépek;fémek szilárdságát tesztelő gépek; Gumikeverő teszt gépek; Betonvizsgáló gépek; Cementvizsgáló gépek; Textilvizsgáló gépek; Műanyagvizsgáló gépek; Faanyagvizsgáló gépek; Földmérő készülékek és műszerek; Távcsöves alhidádék; Meteorológiai készülékek és eszközök;alátétek [földmérési célokra];távolságmérő gépek vagy berendezések [távmérők]; Klinométerek, lejtmutatók, dőlésmérők (vasút);háromlábú állványok (földmérő gépekhez);mágneses iránytűk [földméréshez];földmérő iránytűkbe való tűk; Pörgettyűs iránytűk;mágneses pörgettyűs iránytűk; Fotogrammetriai műszerek; Szintmérő készülékek [földmérés]; Precíziós teodolitok;rúdúszók [vízfolyás sebességének mérésére]; Földmérő láncok;célpontok egyengetőrudak számára; Tranzitműszerek [földmérés];egyengetőrudak (földmérés); Szextánsok (szögmérők); Asztronometrikus mérőgépek és -műszerek;meridián-tranzittávcsövek;csillagászati spektrográfok; Zenit teleszkópok;festékek fedőképességének meghatározására szolgáló elektronikus táblázatok; Hőérzékeny hőmérsékletjelző csíkok;rozsdásodás vizsgálatához használt próbadarabok; Távközlési felszerelések és készülékek; Telefon-berendezések; Házon belüli telefonok; Mobiltelefonok; Automatikus kapcsolóberendezések [a telekommunikációhoz]; Kézi kapcsolóberendezés a telekommunikációhoz; Telefonkészülékek; Vezetékes kommunikációs gépek és készülékek; Telexek; Automata távírókészülékek; Képtávíró készülékek; Kézi távíró készülékek;ismétlő váltógépek; Fax-berendezések;Erőátviteli gépek és berendezések (távközléshez);hangfrekvenciás jelátviteli gépek és berendezések; Kábeles jelátviteli gépek és berendezések;erősáramú jelátviteli gépek és berendezések; Légvezetékes jelátviteli gépek és berendezések;jelátviteli és jelismétlő gépek és berendezések; Műsorszóró készülékek és eszközök; Televíziós készülékek (tévék); Televízióadók; Rádió befogadók; Rád /47

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 29 rész C... 70 rész D... 97 rész E... 99 rész M... 103

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 29 rész C... 70 rész D... 97 rész E... 99 rész M... 103 CONTENTS rész A... 2 rész B... 29 rész C... 70 rész D... 97 rész E... 99 rész M... 103 RÉSZ A A.1. 220 541 521 731 270 011542461 04/02/2013 Getsolution 1 Getsolution di Paola Generali via Ippolito Rosellini

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 85 rész C... 121 rész D... 150 rész M... 152

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 85 rész C... 121 rész D... 150 rész M... 152 CONTENTS rész A... 2 rész B... 85 rész C... 121 rész D... 15 rész M... 152 RÉSZ A A.1. 22 22 9153941 4/6/21 NATURAL GARN Mr. Champagne Charlie Limited 14 Lea Lane, Millhouse Green Sheffield S36 9LN APPLEYARD

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 190 rész C... 233 rész D... 257 rész M... 259

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 190 rész C... 233 rész D... 257 rész M... 259 CONTENTS rész A... 2 rész B... 19 rész C... 233 rész D... 257 rész M... 259 RÉSZ A A.1. 9225384 31/8/21 hairlady Reiswich, Waldemar Duisburger Str. 413 47198 Duisburg SCHEFFLER RA Scheffler, Hauke Klausenburger

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 157 rész C... 182 rész D... 205 rész M... 207

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 157 rész C... 182 rész D... 205 rész M... 207 CONTENTS rész A... 2 rész B... 157 rész C... 182 rész D... 25 rész M... 27 RÉSZ A A.1. 9757816 23/2/211 Eatless NEO CREMAR CO. LTD Rm118 Sicox Tower, 513-14 Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seognam-city 462-86

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 171 rész C... 195 rész D... 216 rész M... 235

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 171 rész C... 195 rész D... 216 rész M... 235 CONTENTS rész A... 2 rész B... 171 rész C... 195 rész D... 216 rész M... 235 RÉSZ A A.1. 9633371 14/12/21 SAM CompuGROUP Medical AG Maria Trost 21 567 Koblenz DIX RECHTSANWÄLTE Riemenschneiderstr. 11 75

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 170 rész C... 210 rész D... 231 rész M... 233

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 170 rész C... 210 rész D... 231 rész M... 233 CONTENTS rész A... 2 rész B... 17 rész C... rész D... 231 rész M... 233 RÉSZ A A.1. 9138851 28/5/21 PARTY TYME KARAOKE Sybersound Records, Inc. 365 Pacific Coast Highway Malibu, California 9265 US J A

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 121 rész C... 149 rész D... 175 rész M... 177

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 121 rész C... 149 rész D... 175 rész M... 177 CONTENTS rész A... 2 rész B... 121 rész C... 149 rész D... 175 rész M... 177 RÉSZ A A.1. 22 554 571 9575713 22/11/21 BG - Триизмерна марка, изобразяваща клипс, съставен от кръгла рифелувана капачка, имаща

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 161 rész C... 181 rész D... 201 rész M... 203

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 161 rész C... 181 rész D... 201 rész M... 203 CONTENTS rész A... 2 rész B... 161 rész C... 181 rész D... 21 rész M... 23 RÉSZ A A.1. 386 1/6/24 PAYWEB CARD Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe (Société Coopérative à forme de Société

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 202 rész C... 231 rész D... 252 rész M... 257

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 202 rész C... 231 rész D... 252 rész M... 257 CONTENTS rész A... 2 rész B... 22 rész C... 231 rész D... 252 rész M... 257 RÉSZ A A.1. 9284597 3/7/21 SITEINSIGHTS IgnitionOne N.V. E. Mommaertslaan 2A 183 Diegem BE ZEINER & ZEINER Calle Doctor Gadea,

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 272 rész C... 298 rész D... 328 rész M... 342

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 272 rész C... 298 rész D... 328 rész M... 342 CONTENTS rész A... 2 rész B... 272 rész C... 298 rész D... 328 rész M... 342 RÉSZ A A.1. 591 958243 9/11/21 SAVON MARSEILLE EXTRA PUR BG - Жълт и бял. ES - Amarillo y blanco. CS - Žlutá a bílá. DA - Gul

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 160 rész C... 181 rész D... 212 rész M... 235

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 160 rész C... 181 rész D... 212 rész M... 235 CONTENTS rész A... 2 rész B... 16 rész C... 181 rész D... 212 rész M... 235 RÉSZ A A.1. 8796245 7/1/21 ZILVERSTAD Zilverstad Holland B.V. Savannahweg 59 3542 AW Utrecht NL ZACCO NETHERLANDS B.V. Nachtwachtlaan

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 100 rész C... 132 rész D... 153 rész M... 155

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 100 rész C... 132 rész D... 153 rész M... 155 CONTENTS rész A... 2 rész B... 1 rész C... 132 rész D... 153 rész M... 155 RÉSZ A A.1. 9578964 7/12/21 YUP 26.99.3 26.99.18 26.99.24 27.99.16 27.99.21 27.99.25 TRAGADIS, THEOFILOS PANAGOULI 5A, GLYFADA

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 244 rész C... 295 rész D... 316 rész M... 318

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 244 rész C... 295 rész D... 316 rész M... 318 CONTENTS rész A... 2 rész B... 244 rész C... 295 rész D... 316 rész M... 318 RÉSZ A A.1. 7232267 26/11/28 ENVINEERS TOGNUM AG Maybachplatz 1 8845 Friedrichshafen Bauer, Gerhard Weidenröschenweg 9 7599

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 217 rész C... 264 rész D... 287 rész M... 307

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 217 rész C... 264 rész D... 287 rész M... 307 CONTENTS rész A... 2 rész B... 217 rész C... 264 rész D... 287 rész M... 37 RÉSZ A A.1. 8578197 28/9/29 IKIOSK Axel Springer AG Axel-Springer-Str. 65 1888 Berlin JONAS RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH Hohenstaufenring

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 149 rész C... 179 rész D... 199 rész M... 201

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 149 rész C... 179 rész D... 199 rész M... 201 CONTENTS rész A... 2 rész B... 149 rész C... 179 rész D... 199 rész M... 21 RÉSZ A A.1. 22 22 9958992 11/5/211 Excellent Play Steenhold, Jens Martin Frederik d. 3s vej 7 Fredericia DK DA EN 2 - Bútorok.

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 78 rész C... 87 rész D... 124 rész M... 126

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 78 rész C... 87 rész D... 124 rész M... 126 CONTENTS rész A... 2 rész B... 78 rész C... 87 rész D... 124 rész M... 126 RÉSZ A A.1. 3 591 9568 1/12/21 ECOREMOVER EUROSICURA S.r.l. Fraz. Mezzi Po, 98 136 Torino IT METROCONSULT S.R.L. Via Palestro,

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 176 rész C... 191 rész D... 212 rész M... 226

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 176 rész C... 191 rész D... 212 rész M... 226 CONTENTS rész A... 2 rész B... 176 rész C... 191 rész D... 212 rész M... 226 RÉSZ A A.1. 843321 17/7/29 SALESFORCE salesforce.com, inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 3 San Francisco, California

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 174 rész C... 205 rész D... 228 rész M... 230

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 174 rész C... 205 rész D... 228 rész M... 230 CONTENTS rész A... 2 rész B... 174 rész C... 25 rész D... 228 rész M... 23 RÉSZ A A.1. 8382897 23/6/29 nanoline Phoenix Contact GmbH & Co. KG Flachsmarktstr. 8 32825 Blomberg MICHALSKI HÜTTERMANN & PARTNER

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 107 rész C... 115 rész D... 127 rész M... 166

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 107 rész C... 115 rész D... 127 rész M... 166 CONTENTS rész A... 2 rész B... 17 rész C... 115 rész D... 127 rész M... 166 RÉSZ A A.1. 74 27 1195493 12/8/211 PAKETO 27.5.1 G.N.P. spol. s r.o. Dolní Jasenka 279 755 1 Vsetín CZ PATIN - ZNALECKÁ A ZNÁMKOVÁ

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 144 rész C... 185 rész D... 209 rész M... 211

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 144 rész C... 185 rész D... 209 rész M... 211 CONTENTS rész A... 2 rész B... 144 rész C... 185 rész D... 29 rész M... 211 RÉSZ A A.1. 989261 14/3/211 WEB TV - ENJOY THE WEB GRUNDIG Multimedia B.V. Strawinskylaan 315 177 ZX Amsterdam NL LOUIS PÖHLAU

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 102 rész C... 135 rész D... 154 rész E... 156 rész M... 160

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 102 rész C... 135 rész D... 154 rész E... 156 rész M... 160 CONTENTS rész A... 2 rész B... 12 rész C... 135 rész D... 154 rész E... 156 rész M... 16 RÉSZ A A.1. 143211 22 9/11/211 1515369 PERFECT GREEN 22 21/12/211 Kłopociński, Marcin Karpacka 14 C 4- Warszawa

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 213.661 ( 151 ) 2014.09.08. ( 210 ) M 13 02388 ( 220 ) 2013.08.23. ( 732 ) D. Tóth Béla, Budapest (HU) ( 541 ) Blue Ribbon ( 511 ) 25 28 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 164 rész C... 203 rész D... 227 rész M... 229

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 164 rész C... 203 rész D... 227 rész M... 229 CONTENTS rész A... 2 rész B... 164 rész C... 23 rész D... 227 rész M... 229 RÉSZ A A.1. 8849812 1/2/21 HANNAH MONTANA 27.5.1 DISNEY ENTERPRISES, INC. 5 South Buena Vista Street Burbank, California 91 US

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 213.386 ( 151 ) 2014.09.11. ( 210 ) M 14 02738 ( 220 ) 2004.03.17. ( 732 ) Araczky Balázs, Budapest (HU) ( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 53 rész C... 65 rész D... 85 rész M... 87

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 53 rész C... 65 rész D... 85 rész M... 87 CONTENTS rész A... 2 rész B... 53 rész C... 65 rész D... 85 rész M... 87 RÉSZ A A.1. 22 8548174 25/9/29 ZERO HOUSE 22 8695348 18/11/29 Waterless. Printing. Naturally. 571 591 Zero House szöveg két sorban

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 4 rész C... 55 rész D... 461 rész M... 463

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 4 rész C... 55 rész D... 461 rész M... 463 CONTENTS rész A... 2 rész B... 4 rész C... 55 rész D... 461 rész M... 463 RÉSZ A A.1. 2 rész CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 RÉSZ B B.1. 4 rész CTM B.2. 5 CTM rész B.3.

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 224 rész C... 311 rész D... 321 rész M... 323

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 224 rész C... 311 rész D... 321 rész M... 323 CONTENTS rész A... 2 rész B... 224 rész C... 311 rész D... 321 rész M... 323 RÉSZ A A.1. 521 002818029 20/08/2002 ZURICH CAPITAL MARKETS Zürich Versicherungs-Gesellschaft Mythenquai 2 8002 Zürich CH LINKLATERS

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 44 rész C... 75 rész D... 97 rész M... 116

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 44 rész C... 75 rész D... 97 rész M... 116 CONTENTS rész A... 2 rész B... 44 rész C... 75 rész D... 97 rész M... 116 RÉSZ A A.1. 22 7438914 21/11/28 Sunday Club J D Wetherspoon plc Wetherspoon House,Central Park, Reeds Crescent Watford, Herts WD24

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 89 rész C... 101 rész D... 122 rész M... 124

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 89 rész C... 101 rész D... 122 rész M... 124 CONTENTS rész A... 2 rész B... 89 rész C... 11 rész D... 122 rész M... 124 RÉSZ A A.1. 22 22 3 9292582 3/8/21 FLORAL Errebi Paper S.r.l. Industria Cartaria Via Valle Po, 92 122 Madonna dell'olmo (Cuneo)

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 52 rész C... 83 rész D... 107 rész M... 144

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 52 rész C... 83 rész D... 107 rész M... 144 CONTENTS rész A... 2 rész B... 52 rész C... 83 rész D... 17 rész M... 144 RÉSZ A A.1. 22 27 9861618 1/4/211 POWR RHEOMETER FREEMAN TECHNOLOGY LTD Boulters Farm Centre, Castlemorton Common, Welland Malvern,

Részletesebben