r cz 2008 APR 16. H/. szám Az Országgyűlé s /2008. (..) OGY határozata a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáró l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "r cz 2008 APR 16. H/. szám Az Országgyűlé s /2008. (..) OGY határozata a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáró l"

Átírás

1 Magyar Országgyűlé s Emberi jogi, kisebbségi, civilés vallásügyi bizottsága 65? r cz 2008 APR 16. Bizottsági önálló indítvány! H/. szám Az Országgyűlé s /2008. (..) OGY határozata a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáró l I. A Magyar Köztársaság évi költségvetésér ől szóló évi CLXIX. törvény 33. (3) bekezdése alapján annak 1. számú mellékletének I. fejezete 6. címében el őirányzott 110,0 millió forint támogatási összeget a nemzeti és etnikai kisebbségek szervezetei számára az Országgyűlés a jelen határozat melléklete szerint osztja fel. II. E költségvetési támogatás a nemzeti és etnikai kisebbségek szervezetei működési költségeinek fedezésére szolgál. III. A költségvetési támogatást a Pénzügyminisztérium a következ ők szerint folyósítja : a) egy összegben, amennyiben az érintett szervezet támogatása nem haladja meg a 3 milli ó forintot, b) két részletben, amennyiben az érintett szervezet támogatása meghaladja a 3 millió forintot. IV. E határozattal támogatásban részesített társadalmi szervezet a támogatá s felhasználásáról köteles írásbeli elszámolást készíteni és legkés őbb január 31-ig megküldeni az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának. V. A költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. -a (5) bekezdése alapján történik. VI. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba. Indokolás : A 110,0 millió forint költségvetési támogatás felosztására az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság pályázatot írt ki. A pályázatok elbírálásánál különös tekintettel volt a bizottság a szervezete k érdekképviseleti és hagyomány őrző tevékenységére, valamint az el őző években kapott állami támogatás hatékony felhasználására.

2 Nem részesülhet támogatásban a december 31-e után bejegyzett kisebbségi szervezet, valamint az a szervezet, amely a pályázat mellékletét képez ő alapdokumentumokkal nem tudta igazolni tényleges m űködését { érvényes bírósági bejegyzés, bankszámlaszerződés (bankszámlaszám), évi rendszeres tevékenység, évi programtervezet, igazolás a köztartozások teljesítéséről, nyilatkozat a közalapítványoktól, valamint a különböző minisztériumoktól elnyert támogatások elszámolásáról (2. számú melléklet), igazolás az APEH, TB (munkaadókat terhelő egyéb járuléktartozások, munkavállalóktól levont TB járulék)} tartozásokról. Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely pályázatát a jogveszt ő benyújtási határidőt követően, késve nyújtotta be. Nem részesülhetnek támogatásban továbbá azok a politikai szervezetek, amelyek A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló évi XXXIII. törvény hatálya alá tartoznak, valamint azok a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek (egyesületek), amelyek nem tartoznak A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény hatálya alá. Nem nyújthattak be pályázatot kisebbségi önkormányzatok, alapítványok. Nem részesülhetnek támogatásban továbbá azok a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek, amelyek évben költségvetési támogatásban részesültek, és az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság pályázati kiírásában foglaltak szerint éves pénzügy i elszámolásukat a évi támogatásra vonatkozóan a bizottságnak január 31-ig, illetve a pályázat benyújtásával egyidejűleg nem küldték be. A bizottság a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek évi költségvetés i támogatására vonatkozó javaslata benyújtásakor fokozott figyelmet fordított a köztartozásokkal való pontos elszámolásra. A bizottság a rendelkezésére álló lehet őségekkel élve ellenőrizte a 2. számú Mellékletben szereplő nyilatkozatok valódiságát. A bizottság valamennyi olyan szervezetet kizárt a támogatásból, amelyeknek fennáll ó tartozása van, illetve amelyek elszámolási vagy visszafizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget. Budapest, április 15. Balog Zöltán elnök

3 Melléklet a H/. szám /2008. (..) OGY határozati javaslathoz Szervezet nev e "A Napraforgó Tanodáért" Közhasznú Egyesület Amrita Pályaorientációs Baráti Kö r Aparhanti Független Roma Egyesület "Az Európai Unió Roma Ifjuságáért" Egyesület Bagaméri Romákért Egyesüle t "BÁRKA" Közhasznú Egyesüle t Békés Megyei Cigánylakosok Egyesületének Eleki Szervezet e Bels ő Tűz Egyesület "Bhim Rao" Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hátrányos Helyzet ű Ifjak (Magyarok, Romák) Azonos Szintű Oktatásáért Szociális, Kulturális és Oktatás i Egyesület Biharkeresztesi Cigányok Demokratikus Erdekvédelmi Szervezet e Bódvavölgyi Cigányok és Hátrányos Helyzet űek Erdekvédelmi Szervezete Boglárka Etnikai Kisebbségi és Kulturális Egyesüle t Bonyhádi Független Roma Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Romák Érdekvédelmi Egyesülete Méra (RÉ V Egyesület Méra Cigány Fiatalok Kulturális Szövetsége Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Baranya Megyei Szövetsége Cigány Kulturális Egyesület Mánf a Cigány Kulturális és Közm űvelődési Egyesüle t Cigány Néprajzi és Történeti Egyesület Cigány Szabadidősport Klub Cigány Tudományos és M űvészeti Társasá g Cigányokért az Európai Unióban Egyesüle t Czinka Panna Roma Kulturális Egyesüle t Családok a Családokért Egyesület Csongrád Megyei Cigányok Demokratikus Szövetsége Decsi Romákért Egyesüle t 0 ' Dél-Dunántúli Romák Szövetsége Dél-Somogyi Cigányok Közhasznú Szervezete Dél-Vidék Kulturális Egyesület Dél-Zalai Cigányokért Egyesület Demokratikus Roma Vezet ők Szövetség e Dobozi Cigánylakosok Egyesület e Drávavölgyi Cigány Fiatalok Szövetség e Dunántúli Diplomás Romák Mindenkiért Egyesület (DDRME) Együtt Gyöngyösért Roma-Magyar Egyesület Együttélés Cigány Érdekvédelmi Szervezet Elekí Lányok és Asszonyok Egyesülete

4 "Eötvös József' Cigány-Magyar Pedagógiai Társasá g Esély Cigány Módszertani Központ ETHNIX M űvészeti és Oktatási Egyesüle t Etnikai Népfő iskolai Társaság EU-DROM Roma EU-integrációt El ő segítő Egyesület Fehérfolt Közhasznú Egyesület Felzárkózás a Ill. Evezredbe Közhasznú Egyesület Fényszarui Romák Betegségmegel őző Egyesülete (FRBE ) Fiatal Romák Országos Szövetsége (FIROSZ ) Fiatal Romák Országos Szövetsége Jászfényszarui Szervezete (FIROS Z Jászfényszarui Szervezete) Garabonci Cigányokért Egyesület G ő rgetegí Regionális Kisebbségi Fóru m Görgetegi Romákért Egyesület Győ r-moson-sopron Megyei Cigányok Erdekvédelmi Szövetség e Hajdú-Bihar Megyei Cigányok Koordinációs Szervezet e Hajdúhadház Roma Erdekvédelmi Szövetség (RÉSZ ) Hajdúhadház Roma Kulturális Sport Egyesület Hátrányos Helyzet ű Roma Fiatalokat Támogató Közhasznú Egyesüle t Hetvehelyi "BEÁS" Cigány Egyesület Homokszentgyörgyi Roma Egyesület Ifjúságért Roma Egyesüle t "Igaz Szó" Magyarországi Romák Független Érdekszövetség e Integrációs Roma Szövetség Istvándi Cigány Közösségi Klu b Jászkiséri Etnikai Szerveze t Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Etnikai Érdekvédelmi Egyesüle t Jászsági Cigányok Munkalehető ségéért Egyesület Kadarkúti Roma Egyesület Kaposszerdahelyi Romákért Egyesület Kisbajomi Etnikai Cigány Szerveze t Kisebbségi Jogvéd ő Egyesule t Kisebbségi Közösségi Ház Közhasznú Egyesüle t Kiút csak Munkával Egyesület Alsószentmárto n Körösszakáli Cigány Demokratikus Egyesüle t Körösszakáli Nemzetiségi és Hagyományő rző Közösségfejlesztő és Szervező Egyesüle t Közéleti Roma N ők Egyesülete Közéleti Roma N ők Kelet-Magyarországi Egyesülete Kutasi Cigány Szerveze t Kutasi Etnikai Szervezet (KESZ ) Lábodi Cigány Szerveze t "LÓCI-JAG Roma Tánc és Roma Sport Egyesület _. i ] ? _ :. : ' `:

5 Lunga Kalye - Cigányszervezet 'LUNGO DROM" Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség 1 ' Lungo Drom Országos Cigány Erdekvédelmi és Polgári Szövetség Mérai Tagszervezete Magyarországi Cígányok Független Erdekvédelmi Szövetsége Magyarországi Jogsértettekért Egyesület Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szervezet Magyarországi Roma Parlament Magyarországi Roma Parlament Farkaslyuki Szervezete Magyarországi Romák Ezoterikus Társasága ; Mélykúti Cigány Erdekképviseleti Szervezet Mikei Kisebbségi Fórum "Miskolc-Vasgyár-Roma" Szervezet Mórágyi Független Roma Egyesület _ Nagycsaládosok Karcagi Egyesülete Nagydorogí Cigányokért Egyesület Nagyradai Cigányokért Egyesületáoöóo - Napkerék Egyesület Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képvisel ő k és Szószólók Szövetsége Noj Pantru Voj Közéleti Roma N ők Egyesülete (Noj Pantru Voj KRNE) Ormánságfejleszt ő Társulás Egyesület Országos Etnikai Kisebbségek Egyesülete Országos Roma Vállalkozók és Környezetvéd ő k Foglalkoztatási Oktatási Szervezete Ózd Kék Sirály Zenei Egyesület Pálfai Roma Szervezet 1 PHRALIPE Független Cigány Szervezet Encsi Tagszervezete PHRALIPE Független Cigány Szervezet Országos Szervezete - Központi Szerveze t PHRALIPE Független Cigány Szervezet Országos Szervezete Korláti Tagszervezet e ROM Roma Magyar Polgárjogi Mozgalo m Roma Diplomások Országos Szervezete Roma és Beás Erdekvédelmi Szövetség Roma Esélyegyenl őség az Uniós csatlakozásért Roma Közösségfejleszt ők Országos Egyesülete Roma Kulturális Klubegyesület Roma Munkaadók és Munkavállalók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetség e Roma Nő védelmi Közhasznú Szervezet Roma Sajtóközpont Közhasznú Egyesület Roma Szövetség Közhasznú Egyesület Romano Karavano (Cigány Karaván) Roma Kulturális Egyesület ROMERO B-A-Z Megyei Cigány Ertelmiségi Fiatalok Közhasznú Egyesülete Somogy Megyei Minoritas Egyesület í

6 Somogy Megyei Romák Egyesülete Somogyi Roma N ők Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében él ő Cigányok Egészségneveléséért Egyesület Szécsényi Cigányok Demokratikus Társasága Egyesüle t Szenyéri Etnikai Cigány Szerveze t Színes Gyöngyök - Délvidéki Roma N ő kért Egyesület Társadalmi Visszailleszkedést Segítő Egyesüle t Tegnapután Országos Cigány Kulturális Egyesüle t Térségi Romák Egyesülete a Fiatalokér t Testvériség Kulturális és Szabadidő Sportegyesüle t "Tiszaroffi Cigányok Munkalehet ő ségéért Egyesület" Tolna Megyei Cigányok Erdekvédelmi Szervezet e Tolna Megyei Roma Kisebbségi Ónkormányzatok Szövetség e "Uj Generáció Zenekar" Közhasznú Egyesüle t Ujíregi Cigányok Szervezet e Vajszíó és Vidéke Kulturális Egyesüle t Vasvár és Térsége Cigány Erdekvédelmi Egyesüle t Zala Megyei Cigányok Erdekvédelmi és Kulturális Egyesület e Zala Megyei Romákért Szerveze t A Románság Hagyományaiért és Jöv őjéért Egyesület Ajkarendeki Német Nemzetiségi Dalkör Kulturális Egyesüle t Alsógallai Baráti Egyesület Apátistvánfalvai Faluszépít ő és Hagyományő rz ő Egyesület Agfalvai Fúvószenekar Egyesüle t Bajai Szerbek Vallási és Kulturális Egyesület e Baranyai Német Nemzetiségi Szervezetek Közösség e Baranyaí Német Onkormányzatok Szövetség e Baranyai Német Táncegyesület Battonyai Románok Nemzetiségi Egyesület e Battonyai Szerb Kulturális és Hagyomány őrző Egyesület Bácsalmási Németek Egyesülete Bácska Német Kulturális Egyesület "Bánát" Szerb Kulturális Közhasznú Egyesüle t Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesüle t Békés Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége Mez ő berén y Békéscsabai Románok Szövetség e Békés-Csongrád Megyei Német Iskolaegyesület Gyul a "BLAUE ENZIAN" Német Nemzetiségi Hagyomany ő rzó Néptánc Egyesüle t Bleyer Jakab Közösség Bolgár Ifjúsági Egyesület Bolgár Kulturális Fórum! ' ; ' ; :

7 Bólyi Kulturális Egyesüle t Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Kisebbségi Onkormanyzato k Szövetség e Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Német Onkormanyzatok Szóvetsegene k Egyesülete Budakalászi Német Nemzetiségi Egyesület Budapesti Román Egyesüle t Budapesti Románok Kulturális Társasag a Cikói Székely-Német Hagyományő rző Egyesüle t Csabacsüdi Szlovák Kö r Csabai Szlovákok Szervezete Békéscsab a Csabaszabadiért Egyesület Császártöltési Német Nemzetiségi Egyesület Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete Csolnoki Német Nemzetiségi Kulturális Egyesüle t Dabas-Sári Szlovákok Egyesület e Dél-Alföldi Szlovákok Szervezet e Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesüle t Ecseri Zöld Koszorú Hagyományő rző Kö r "Edelweiss Német Nemzetiségi Dalkör" Egyesüle t Egyesület a Magyarországi Német Gyermekekért - VEREIN FU R Együtt Szentlászlóért Közhasznú Egyesüle t Eleki Németek Egyesület e Eleki Roman Hagyományorzó Táncegyesule t Erdi Lengyel-Magyar Kulturális Közhasznú Egyesüle t FAKLYA Horvát Folklór Centrum Egyesüle t Falu-Hagyományőrző és Kulturális Egyesület F ővárosi Román Ortodox Nők Egyesület e Közössége (MINK ) Gyulafirátóti Német Nemzetiségi Kulturális Egyesüle t Gyulai Román Nyugdíjasok Klubj a Hajnalpír Enekegyesület

8 Hárskúti Hársfa Német Nemzetiségi Egyesüle t Hartai Kulturális Egyesulet "Horvát Hagyományő rző" Egyesüle t H őgyeszi Német Nemzetiségi bú - Verein der Hogyesze r \úolkadeuh;chene.\( "Jan Sobieski" Lengyel Kulturális Egyesüle t Jantra Néptánc Egyesüle t i Katolikus Németek Egyházmegyei Egyesülete Pécs (Verein Katholische r Kerepesi Pávakör Egyesület Kétegyházi Román-Magyar Egyesület Kétegyházi Románok Kulturális Egyesülete "Királyi Pál" Kulturális Egyesüle t Kiskassáért Német Egyesület Kisk őrösi Szlovákok Szervezet e Kisl ődi Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület Közhasznú Szerveze t Kistarcsai Kulturális Egyesüle t Komárom-Esztergom Megyei Német lskolaegyle t Komlósi Szlovákok Szervezet e Kondorosi Szlovák Klu b Kópházi Horvát Egyesület Körösszakáli Nemzetiségi Nyugdíjas Egyesület Körösszegapáti Románok Egyesület e Bonyhá d Kulturális Köre Lánycsóki Liederkrancz Magyar-Német Kulturális (Barátsági) Egyesüle t Lengyel-Magyar Klu b Lipa Szlovák Folklóregyesüle t Lippói Magyar-Német Kulturális Egyesulet Lókúti Német Nemzetiségi Hagyományőrz ő Egyesüle t Magyar-Lengyel Baráti Kulturális Egyesüle t Magyar-Lengyel Pilsudski Történelmi Társasá g Magyar-Német Baráti Klub Székelyszaba r Magyarországi "Bem József' Lengyel Kulturális Egyesület Magyarországi Bolgárok Egyesülete Magyarországi Görögök Kulturális Egyesület e Magyarorszagi Görögök Kulturális Egyesülete - Csongrád Megyei Hely i Csoport (Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesület e Magyarországi Horvátok Szövetsége Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete i

9 Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa Magyarországi Német írók és M ű vészek Szövetsége (Verband 1 Ungarndeutscher Autoren und Künstler - VUdA K Magyarországi Német Iskolaegyletek Szövetsége { Magyarországi Német Népi Kultúráért Egyesület Szigetújfalu Magyarországi Németek Családfakutató Egyesülete (AKuff) Magyarországi Németek Csongrád Megyei Egyesület e Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Kör e Magyarországi Román Kutatók és Alkotók Közössége (Gyula ) Magyarországi Románok Koalíciój a Magyarországi Románok Kulturális Szövetség e Magyarországi Romanok Kutatóintézete (Gyula ) Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete Magyarországi Szlovákok Szövetség e Magyarországi Szlovének Szövetsége Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesüle t Magyarpolányi Német Nemzetiségi Egyesület Majsi Magyar-Német Kulturális Egyesület Mányi Svábok Nemzetiségi Egyesülete Marica Kulturális Egyesüle t Martenica Néptánc Egyesület MARTINCE Kulturális Egyesület Fels őszentmárto n Mágocsi Német Nemzetiségi Egyesület "Máriahalomi Faluközösségi Egyesület " Mecseknádasdi Német Nemzetiségi Néptánc Egyesület Mecseknádasdi Skóciai Szent Margit Kórus, Magyar-Német Kulturális Hagyomány őrz ő Egyesüle t Méhkerékért Egyesület Méhkeréki Románok Egyesülete Mező berényi Német Hagyományápoló Egyesület Mező berényi Szlovákok Szervezete - Organizácia Slovákov v Polnom Berincok u Mohácsi Németek Egyesülete Mohácsi Sokacok Olvasóköre Móri Fúvószenei Egyesület ',;, ' I Mosonmagyaróvári Gradistyei Horvátok Egyesülete Mözsi Német Nemzetiségi Klub Művel ődési Kör Erd őkürt Nagyesztergári Német Nemzetiségi Kör Egyesület Nagynyárád-Grossnaarad Magyar-Német Baráti Kör Nemzetiségi Hagyomány őrz ő Kulturális Egyesület "NEVEN" Bunyevác Kulturális Egyesület "Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége" Egyesület Pestszenterzsébet Német Hagyományő rző Egyesület, Kunbaja

10 Német Kisebbségi Onkormányzatok Bács-Kiskun Megyei Szövetsége Német Kisebbségi Onkormányzatok Vas-Zala Megyei Szövetsége Német Kultúregyesület (Deutscher Kulturverein) Német Nemzeti Kisebbségi Hagyomány és Származáskutató Egyesület (Zirc) Német nemzeti kisebbségi hagyomany es szarmazáskutató Egyesulet Bakonynán a Német Nemzetiségi Dal- és Kultúregyes űlet i Német Nemzetiségi Egyesület Gyönk, Német Nemzetiségi Egyesület Szászvár Német Nemzetisegi Kulturalis Egyesület Német Nemzetiségi Kulturalis Egyesulet - Deutsher Nationalitaren Kultur Verei n Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Babarc - Ungarndeutsche Kulturverein Babarc Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület 'kiad, Német Nemzetiségi Tánc Egyesület (Ungarndeutscher Tanzvereín) Német Nemzetiségi Tánccsoport Német Zenebarátok Egyesülete Paks i Német-Magyar Kulturális Egyesület Csikóstő ttő s Nikolaus Lenau Közm űvel ő dési Egyesület Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesülete és Regionalis Kulturalís Központj a Nyugdíjasok Szederkényi Egyesülete Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák Kóru s Palotabozsoki Német Nemzetiségi Egyesule t Pécsi Görög Egyesület Piliscsabai Németek Kulturális Egyesület e Pilisi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központj a Pomázi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesule t Purdi Mihály Román Kulturális Egyesület - Asociatia Culturalá RomanöK8iha i Purd i Pusztaottlakai Románok Egyesülete Pusztavám Község Német Nemzetiségi Enekka r Pusztavám Község Német Nemzetiségi Fúvószeneka r Pusztavami Német Nemzetiségi Tánccsoport Egyesule t Román Közösség Pocsaj "Schwarzwald" Hagyomány ő rz ő Egyesület (Rátka ) Singende Quelle Baráti Kör, Mohács - Freundeskreis "Singende Quelie " Mohács "Sopron és Környéke Német Kulturklub" Egyesület

11 Soproni Horvátok Kulturális Egyesület e Soroksári Svábok Független Egyesület e Sóskút 2000 Társasá g "St. Gerhards-Werk Ungarn e.v.", Magyarországi Katolikus Németek Egyesülete Szederkényi Szabadid ős és Kulturális Egyesület Szegedi Helyi Szerb Közösség 0 Szegedi Román Kulturális Egyesüle t Szegedi Szlovákok Egyesület e Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület Szentendrei Szerb Klub Kulturális Egyesület Szigetszentmártoni Német Nemzetiségi Kultúregyesület Szlovák Nyugdíjasok Klubja Szombathelyi Horvát Kulturális és Vallási Egyesület Szombathelyi Horvátok Egyesülete Szül őföld védő-szépítő és Fejlesztő Egyesület Fekedi Szül őföldünk Baráti Kör Egyesület Tabán Szerb Folklórcentrum Egyesüle t "TANAC" Kulturális Egyesület Tarján Községért Baráti Kö r Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekari Egyesüle t Tolna Megyei Német Kisebbségi Onkormányzatok Szövetség e Tolnai Német Nemzetiségi Baráti Kö r Tótvázsonyi Német Nemzetiségi Egyesület Városl ődi Falumúzeum Baráti Kör e Vaskúti Német Hagyományő rző Táncegyesület Vecsési Hagyományő rz ő Zeneegyesület - Musikverein Wetschesch Vecsési Német Nemzetiségi Hagyomány ő rz ő Tánccsoport "Veseli Santovcani" Nemzetiségi Hagyomány ő rző Egyesüle t Veszprém Megyei Német Iskolaegyesüle t Veszprém Megyei Német Önkormányzatok és Elektorok Közösség e Veszprémi Német Nemzetiségi Klu b Vértessomlói Német Nemzetiségi Népdalkö r , ! ; Villányi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület (Kulturverein Wielande r Ungarndeutshen) "ZVIRANJAK" Peresznyei Horvát Hagyomány őrz ő és Faluszépítő Egyesület Zsámbéki Német Nemzetiségi Kör Összesen : 100

12 Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- é s vallásűgyi bizottsága Országgy űlési határozat kezdeményezése Dr. Szili Katalin Asszonynak, az Országgyűlés Elnökének HELYBEN Tisztelt Elnök Asszony! Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a Házszabály 85. (2) bekezdése c) pontja és a 87. (2) bekezdése alapján A nemzet i és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló országgy űlési határozati javaslatot nyújt be. Indokolás A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek évi költségvetési támogatására vonatkozóan az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság pályázatot írt ki. Az el őzetes számítógépes feldolgozás után a bizottságnak a nemzet i és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatását felosztó munkacsoportj a javaslata alapján a bizottság a április 15-ei ülésén döntött a nemzeti és etnika i kisebbségi szervezetek támogatásáról. A bizottság fontosnak tartja, hogy az Országgy űlés a következető heti ülésén döntsön a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek évi költségvetés i támogatásáról szóló országgy űlési határozati javaslat elfogadásáról, annak érdekében, hogy az érintett nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek minél el őbb hozzájuthassanak költségvetési támogatásukhoz. Budapest, április 15.

H/2944. szám. Az Országgyűlés 39/2007. (V.9.) OGY határozata. a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról

H/2944. szám. Az Országgyűlés 39/2007. (V.9.) OGY határozata. a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról Magyar Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civilés vallásügyi bizottsága Bizottsági önálló indítvány! H/2944. szám Az Országgyűlés 39/2007. (V.9.) OGY határozata a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek

Részletesebben

Éik..ftt : 2010 3R 17e. H/. szám. Az Országgyűlés /2010. (.) OGY határozata. a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáró l

Éik..ftt : 2010 3R 17e. H/. szám. Az Országgyűlés /2010. (.) OGY határozata. a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáró l vit'al a Magyar Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civilés vallásügyi bizottsága 1 /fií l Éik..ftt : 2010 3R 17e H/. szám Az Országgyűlés /2010. (.) OGY határozata Úi változat! Bizottsági önálló indítvány!

Részletesebben

2012. ÉVI NEMZETISÉGI PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁSI DÖNTÉS. Település Nemz. Projekt címe. szervezeti működése

2012. ÉVI NEMZETISÉGI PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁSI DÖNTÉS. Település Nemz. Projekt címe. szervezeti működése Pályázati kiírás NEMZ-CISZ-12 Keretösszeg 125 000 000 Igényelhető összeg: 100 000-4 000 000 Pályázati azonosító NEMZ-CISZ-12-0145 NEMZ-CISZ-12-0166 NEMZ-CISZ-12-0050 NEMZ-CISZ-12-0226 NEMZ-CISZ-12-0012

Részletesebben

orszdg; ra lilvsx ,n I g fj1' t 1zUtsbfi11y1L`kitl : . szám Az Orsz ggy 1 /2009. ( ) OGY határozata

orszdg; ra lilvsx ,n I g fj1' t 1zUtsbfi11y1L`kitl : . szám Az Orsz ggy 1 /2009. ( ) OGY határozata 22164 2669 wed 1i :56 FAX +36 1 441 598B Emberi Jogi bizattsag %902./D1 0 orszdg; ra lilvsx Magyar QrsxüggybWs Emberi jogi, kisebbségi, civilés vallásügyi bizottsági* 1zUtsbfi11y1L`kitl :,n I g fj1' t

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG HATÁROZATAI, VALAMINT A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ OVB DÖNTÉSEI ELLENI KIFOGÁSOK TÁRGYÁBAN

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG HATÁROZATAI, VALAMINT A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ OVB DÖNTÉSEI ELLENI KIFOGÁSOK TÁRGYÁBAN AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG HATÁROZATAI, VALAMINT A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ OVB DÖNTÉSEI ELLENI KIFOGÁSOK TÁRGYÁBAN A 2002. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK IDŐSZAKÁBAN Jelölő szervezet nyilvántartásba

Részletesebben

Önkormányzati fenntartók: Támogatás eft Ráday Pál Általános Művelődési Központ Harta 30 000. Megye Fenntartó Intézmény neve Település

Önkormányzati fenntartók: Támogatás eft Ráday Pál Általános Művelődési Központ Harta 30 000. Megye Fenntartó Intézmény neve Település A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának rendjéről szóló 8/2007. (II.15.) OKM rendelet 1. -a alapján

Részletesebben

SZKA208_27. Együtt a Kárpát- medencében

SZKA208_27. Együtt a Kárpát- medencében SZKA208_27 Együtt a Kárpát- medencében tanulói EGYÜTT A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 8. évfolyam 303 27/1 A KISEBBSÉG FOGALMA Lexikoncikk Általában egy társadalmi csoporton belül az a kisebb létszámú csoport, amely

Részletesebben

2011. évi teljesítés

2011. évi teljesítés eredeti mód. Bolgár Kisebbség /2011. eredeti mód. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 36 8 /2011. összesen ( 1-4 ) 0 0 36 0 0 8 1 500 3 393 3 813 112,4% 8 000 8 000 5 723 71,5% 1 500 3 393 3 813 112,4% 8 000 8 000

Részletesebben

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30.

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30. TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1.

Részletesebben

Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására

Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására Magyar Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására A Magyar Országgyűlés Emberi

Részletesebben

A pályázatok elbírálásánál különös tekintettel volt a bizottság a szervezetek érdekképviseleti és hagyományőrző tevékenységére, valamint az előző évek

A pályázatok elbírálásánál különös tekintettel volt a bizottság a szervezetek érdekképviseleti és hagyományőrző tevékenységére, valamint az előző évek Magyar Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civilés vallásügyi bizottsága H/2944 szám Az Országgyűlés 12007( ) OGY határozata a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról I

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat november 30-ai ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat november 30-ai ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi 28/2015. (XI. 30.) CTNÖ határozat A Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi a 2015. november 30-ai ülésén 1. napirendi pontként az Együttműködési megállapodás

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

TERÜLETI ÉS ORSZÁGOS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI

TERÜLETI ÉS ORSZÁGOS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI FÜZETEK 151. TERÜLETI ÉS ORSZÁGOS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2007. VÉGLEGES ADATOK Budapest, 2007. A Választási füzetek című sorozat szerkesztője: RYTKÓ EMÍLIA az Országos

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja TANÚSÍTVÁNY Gyula Város Önkormányzata (képviselő-testület, polgármester, bizottságok, részönkormányzat)/polgármesteri Hivatala által 2012. évben nyújtott működési és fejlesztési támogatásokról Az államháztartás

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja TANÚSÍTVÁNY Gyula Város Önkormányzata (képviselő-testület, polgármester, bizottságok, részönkormányzat)/polgármesteri Hivatala által 2012. évben nyújtott működési és fejlesztési támogatásokról Az államháztartás

Részletesebben

A járások legfontosabb adatai, 2010

A járások legfontosabb adatai, 2010 A járások legfontosabb adatai, 2010 ok településeken élők, % Baranya megye Bólyi járás Bóly 16 12 129 0,3 47,8 10,6 80,1 Komlói járás Komló 20 36 463 9,4 25,9 12,6 79,8 Mohácsi járás Mohács 26 36 212 7,0

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

2012. ÉVI NEMZETISÉGI PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁSI DÖNTÉS. Budapest bolgár Balkán Hangocska utófinanszírozott 500 000 200 000. Terézvárosi bolgárok weboldala

2012. ÉVI NEMZETISÉGI PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁSI DÖNTÉS. Budapest bolgár Balkán Hangocska utófinanszírozott 500 000 200 000. Terézvárosi bolgárok weboldala Pályázati kiírás NEMZ-KUL-12 Keretösszeg 100 000 000 Igényelhető összeg: 150 000-500 000 Pályázati azonosító Pályázó neve Település Nemz. Projekt címe NEMZ-KUL-12-0035 NEMZ-KUL-12-0346 NEMZ-KUL-12-0347

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S

KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. május 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Közép-Dunántúli régió

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Szerb Tanítási Nyelvű Iskola Lórév Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Kétnyelvû Általános Iskola és

Szerb Tanítási Nyelvű Iskola Lórév Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Kétnyelvû Általános Iskola és A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának rendjéről szóló 4/2008. (II.19.) OKM rendelet 1. -a alapján

Részletesebben

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám 81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám A Kormány 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozata a 2014 2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése TE-001 TE-002 TE-003 TE-004 TE-005 TE-006 TE-007 TE-008 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Betegszoba működtetése 8

Részletesebben

Csongrád megye. Megyeszékhely: Szeged. Honlap: Adatbázis:

Csongrád megye. Megyeszékhely: Szeged. Honlap:  Adatbázis: Csongrád megye Megyeszékhely: Szeged Honlap: http://nemzetiegyseg.com/csongradmegye.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/csongrad0.xls Honlap: http://www.hiszi-map.hu/catalog/displayimage.php?pid=7898&fullsize=

Részletesebben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben 1. sz. táblázat Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben Ügyészségek A nyomozás elrendelésétől számított A nyomozás elrendelésétől a jogerős bírósági 1

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a települési kisebbségi önkormányzatok támogatására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a települési kisebbségi önkormányzatok támogatására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a települési kisebbségi önkormányzatok támogatására Készítette: Damm Mária Szociális és Egészségügyi Ágazat koordinátora Előterjesztő:

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására. Civil Szervezetek Pályázati Alapja

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására. Civil Szervezetek Pályázati Alapja P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására Pályázat száma: 2016/II Civil Szervezetek Pályázati Alapja 1./A pályázó szervezet megnevezése: 2./ A pályázó szervezet adatai

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. SZEPTEMBER 9-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. SZEPTEMBER 9-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. SZEPTEMBER 9-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

"A roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására" ROM-RKT-14

A roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására ROM-RKT-14 Pályázati azonosító Pályázatot beadó szervezet Program címe Megye Település Igényelt támogatás Javasolt összeg -A-0001 Szendrőládi Népfőiskola Roma értékek ápolása Szendrőládon Borsod-Abaúj-Zemplén Szendrőlád

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja TANÚSÍTVÁNY Gyula Város Önkormányzata (képviselő-testület, polgármester, bizottságok, részönkormányzat)/polgármesteri Hivatala által 2012. évben nyújtott működési és fejlesztési támogatásokról Az államháztartás

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Hitel Vadász - Online Hitel - Hitel keresõ Földhivatalok megyénként Bács-Kiskun Megyei földhivatalok listája Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Részletesebben

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI Nagy- és közepes teljesítményű adók (31 telephely) Megye "A" MULTIPLEX "B" MULTIPLEX "C" MULTIPLEX MINDIG TV INGYENES

Részletesebben

166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet. az állami sportinformációs rendszerről

166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet. az állami sportinformációs rendszerről 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet az állami sportinformációs rendszerről A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

EMBERI ER Ő FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR.

EMBERI ER Ő FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR. EMBERI ER Ő FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR. ~,L~~J 8 S'5.. a b Iktatószám: 17332/201 5/P ARL lliv. szám: K/3899. Schmuck Erzsébet országgy űlési képvisel ő részére LMP Budapest Tisztelt

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

1. NTP-RHTP-15-0002 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg "Zöld tehetségek" 1 800 000

1. NTP-RHTP-15-0002 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Zöld tehetségek 1 800 000 1. NTP-RHTP-15-0002 Segítő Kéz 2003 Szociális Nyíregyháza "Zöld tehetségek" 2. NTP-RHTP-15-0005 3. NTP-RHTP-15-0006 4. NTP-RHTP-15-0010 Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános és Kollégium Kollégiuma

Részletesebben

KULTURÁLIS, SPORT ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE

KULTURÁLIS, SPORT ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE KULTURÁLIS, SPORT ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. április 14-ei ülésére Tárgy: Javaslat a város közéleti-, kulturális egyesületei, egyesületszerűen

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 59/2014. (IV.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. április 30-i nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 216. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására.

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a kerületi civil szerveztek támogatására. Készítette: S. Szabó Ferenc Közéleti és nemzetközi főmunkatárs Előterjesztő: Horváth

Részletesebben

Együttműködés az IPOSZ és az Ipartestületek között - a Projekt a számok tükrében

Együttműködés az IPOSZ és az Ipartestületek között - a Projekt a számok tükrében TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0007 Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül Együttműködés az IPOSZ és az Ipartestületek között - a Projekt a számok tükrében TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0007 számú

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. február

Részletesebben

EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R. É ri= ett 1015OKT 2

EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R. É ri= ett 1015OKT 2 EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R Iktatószám : 50346/2015/PARL Hiv. szám: K/6511. kri 'II tal Melléklet: 1 db Dr. Lukács László György országgyűlési képvisel ő részére Jobbik Budapes

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 Készült: 2011. november 24. Készítette: Héra Éva, Ádám Krisztina www.cioff.hu cioff@mail.datanet.hu Szervezet neve Város Rendezett fesztivál neve Fesztiválminısítési eredmény

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK VÁLASZTÁSI FÜZETEK 175. HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA 2010. október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez A beérkezés dátuma: (Pályázatot személyesen leadni a Siófoki Közös Önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása K I V O N A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2015. június 24. napján tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: A szociális célú segítő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Debreceni Művelődési Központ, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Hagyományok Háza - együttműködve a Kézműves Alapítvánnyal - a népművészeti hagyományok továbbéltetése, a fiatalok

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM

Részletesebben

M"1 fcezett : 2 ú i 5 _ION 0 8.

M1 fcezett : 2 ú i 5 _ION 0 8. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága t rrzzággyű,és Hive :a lrományszam ;,2.5 M"1 fcezett : 2 ú i 5 _ION 0 8. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

Minden, amit a 9. Országos Sípmester Fesztivál résztvevőinek tudni érdemes

Minden, amit a 9. Országos Sípmester Fesztivál résztvevőinek tudni érdemes Minden, amit a 9. Országos Sípmester Fesztivál résztvevőinek tudni érdemes A rendezvény időpontja: 2014. január 11 12., szombat és vasárnap A rendezvény helyszínei: Pest megye Budakalász és Szentendre

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK Együttműködő V.M.J.V. Egyesített Bölcsődéje - Módszertani Bölcsőde Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft. Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete

Részletesebben

Nemzetiségi iskolák mőködésének támogatása

Nemzetiségi iskolák mőködésének támogatása Nemzetiségi iskolák mőködésének támogatása Helyi önkormányzati intézményfenntartók Megye Fenntartó neve Az intézmény neve Település (intézmény, tagintézmény) Támogatás intézményenként (Ft) Bács-Kiskun

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

6722 Szeged, Kálvária sgt. 14. 2 500 000. 8640 Fonyód RÓZSADOMB U 2. 2 500 000

6722 Szeged, Kálvária sgt. 14. 2 500 000. 8640 Fonyód RÓZSADOMB U 2. 2 500 000 Kat. A pályázó szervezet neve A pályázó szervezet címe Elnyert összeg 1. NCS Csupaszív Nagycsaládos Egyesület Várpalota és Kistérsége Veszprém Megye, 8100 Várpalota, Szabolcska Mihály út 75. 3 610 000

Részletesebben

Munkahelymegőrzéssel. Munkáltató nagysága (foglalkoztatottak száma szerint) érintett közigazgatási egység (megye)

Munkahelymegőrzéssel. Munkáltató nagysága (foglalkoztatottak száma szerint) érintett közigazgatási egység (megye) szerint) Arcadia-Reklám Kft. 1182 Budapest, Nemeske u. 5. Budapest 20 fő alatti 9 1 843 750 Autista Sérültekért Zalában Bata István 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5/a 6412 Balotaszállás, Ady

Részletesebben

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente Új lehetőségek a civilek számára Morvay Levente Civil törvény főbb szabályozási területei Szervezeti formák Működés keretei Letétbe helyezés Civil Információs Portál Közhasznú jogállás szabályozása Nemzeti

Részletesebben

Szabályzat a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Szabályzat a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 88/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A társadalmi és civil szervezetek,

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Helyi Választási Bizottság 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. JEGYZŐKÖNYV

Helyi Választási Bizottság 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. JEGYZŐKÖNYV Helyi Választási Bizottság 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. szeptember 5-én 10:25 órakor Budapest Főváros XIV. Kerület Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

Pályázó székhely megye. Pályázó székhely település

Pályázó székhely megye. Pályázó székhely település végző pedagógusok továbbképzésének és különböző szervezetek együttműködésének (A pályázat kódja: NTP-RTP-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája Sorszám Pályázati azonosító neve 1. NTP-RTP-13-0001

Részletesebben

Átadásra került diagnosztikai eszközök megyei bontásban 1. ütem. Rorschac h. Óvodás. Revision WISC-IV. Sindelar GMP RAVEN RAVEN. Sceno.

Átadásra került diagnosztikai eszközök megyei bontásban 1. ütem. Rorschac h. Óvodás. Revision WISC-IV. Sindelar GMP RAVEN RAVEN. Sceno. A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott diagnosztikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG AUGUSZTUS 22-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG AUGUSZTUS 22-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 22-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

15/2006. (IV. 19.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzati rendelet

15/2006. (IV. 19.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzati rendelet 15/2006. (IV. 19.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2006. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK Neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax-száma

PÁLYÁZATI ADATLAP. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK Neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax-száma PÁLYÁZATI ADATLAP AZ ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉG Neve: Címe: A szervezet telefon-, faxszáma, e-mail címe, A szervezet formája: Egyesület, alapítvány, egyházi szervezet, közhasznú szervezet, egyéb (éspedig).

Részletesebben

Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma NCA-CIV-08-G - Döntési lista

Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma NCA-CIV-08-G - Döntési lista Tanácsadó szolgálat az 1%-os 1 NCA-CIV-08-G-0001 MTESZ Békés Megyei Szervezet Békés Békéscsaba 1,260,000 0 felajánlások segítésére Debreceni Mozgóképkultúra 2 NCA-CIV-08-G-0002 Hajdú-Bihar Debrecen Önnek

Részletesebben

Békés. megye. Békéscsabai járás. Honlap: http://nemzetiegyseg.com/bekescsabaj.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/bekescsabaj.

Békés. megye. Békéscsabai járás. Honlap: http://nemzetiegyseg.com/bekescsabaj.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/bekescsabaj. Békés megye Békéscsabai járás Honlap: http://nemzetiegyseg.com/bekescsabaj.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/bekescsabaj.xls Honlap: http://www.hiszi-map.hu/catalog/displayimage.php?pid=1587&fullsize=1

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Ha valamely személy vagy csoport faji, nemzetiségi hovatartozása, bőrszíne, anyanyelve vagy társadalmi

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok előirányzatainak régiók és megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. május 21-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. május 21-ei ülésére KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG ELNÖKE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. május 21-ei ülésére Tárgy: Javaslat a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő

Részletesebben

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról /00. (XI..) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló. évi XXI. törvény. () bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Városi Civil Pályázat 2015. Alapítványok. Igényelt támogatás. Megítélt. Szervezet neve

Városi Civil Pályázat 2015. Alapítványok. Igényelt támogatás. Megítélt. Szervezet neve Városi Civil Pályázat 2015. Alapítványok Szervezet neve Igényelt támogatás Megítélt támogatás Indoklás 1 Apró Léptek Alapítvány 500 000 Ft 350 000 Ft 2 Az emberség erejével - CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány

Részletesebben

Alapszabály módosítási javaslatok és magyarázatuk. MME Küldöttközgyűlés 2010. május 22.

Alapszabály módosítási javaslatok és magyarázatuk. MME Küldöttközgyűlés 2010. május 22. Alapszabály módosítási javaslatok és magyarázatuk MME Küldöttközgyűlés 2010. május 22. Eredeti Módosítási javaslat OK. 6.1. Az Egyesület működésének és Az Egyesület működésének és gazdálkodásának pontosítás

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM NEMZETKÖZI CIVIL KAPCSOLATOK ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓ KOLLÉGIUMA

A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM NEMZETKÖZI CIVIL KAPCSOLATOK ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓ KOLLÉGIUMA Pályázati azonosító Pályázó neve Megye Település Projekt címe Igényelt támogatási összeg Támogatás összege Döntési kikötés NCA-NK-07-F-P-0001 Kötegyáni Baráti Kör Egyesület Békés Kötegyán Kulturális értéket

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2007. március 13-ai rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. Napirendi pont: Támogatási szerződés kötése a Soproni Horvátok

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben