r cz 2008 APR 16. H/. szám Az Országgyűlé s /2008. (..) OGY határozata a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáró l

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "r cz 2008 APR 16. H/. szám Az Országgyűlé s /2008. (..) OGY határozata a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáró l"

Átírás

1 Magyar Országgyűlé s Emberi jogi, kisebbségi, civilés vallásügyi bizottsága 65? r cz 2008 APR 16. Bizottsági önálló indítvány! H/. szám Az Országgyűlé s /2008. (..) OGY határozata a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáró l I. A Magyar Köztársaság évi költségvetésér ől szóló évi CLXIX. törvény 33. (3) bekezdése alapján annak 1. számú mellékletének I. fejezete 6. címében el őirányzott 110,0 millió forint támogatási összeget a nemzeti és etnikai kisebbségek szervezetei számára az Országgyűlés a jelen határozat melléklete szerint osztja fel. II. E költségvetési támogatás a nemzeti és etnikai kisebbségek szervezetei működési költségeinek fedezésére szolgál. III. A költségvetési támogatást a Pénzügyminisztérium a következ ők szerint folyósítja : a) egy összegben, amennyiben az érintett szervezet támogatása nem haladja meg a 3 milli ó forintot, b) két részletben, amennyiben az érintett szervezet támogatása meghaladja a 3 millió forintot. IV. E határozattal támogatásban részesített társadalmi szervezet a támogatá s felhasználásáról köteles írásbeli elszámolást készíteni és legkés őbb január 31-ig megküldeni az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának. V. A költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. -a (5) bekezdése alapján történik. VI. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba. Indokolás : A 110,0 millió forint költségvetési támogatás felosztására az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság pályázatot írt ki. A pályázatok elbírálásánál különös tekintettel volt a bizottság a szervezete k érdekképviseleti és hagyomány őrző tevékenységére, valamint az el őző években kapott állami támogatás hatékony felhasználására.

2 Nem részesülhet támogatásban a december 31-e után bejegyzett kisebbségi szervezet, valamint az a szervezet, amely a pályázat mellékletét képez ő alapdokumentumokkal nem tudta igazolni tényleges m űködését { érvényes bírósági bejegyzés, bankszámlaszerződés (bankszámlaszám), évi rendszeres tevékenység, évi programtervezet, igazolás a köztartozások teljesítéséről, nyilatkozat a közalapítványoktól, valamint a különböző minisztériumoktól elnyert támogatások elszámolásáról (2. számú melléklet), igazolás az APEH, TB (munkaadókat terhelő egyéb járuléktartozások, munkavállalóktól levont TB járulék)} tartozásokról. Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely pályázatát a jogveszt ő benyújtási határidőt követően, késve nyújtotta be. Nem részesülhetnek támogatásban továbbá azok a politikai szervezetek, amelyek A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló évi XXXIII. törvény hatálya alá tartoznak, valamint azok a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek (egyesületek), amelyek nem tartoznak A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény hatálya alá. Nem nyújthattak be pályázatot kisebbségi önkormányzatok, alapítványok. Nem részesülhetnek támogatásban továbbá azok a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek, amelyek évben költségvetési támogatásban részesültek, és az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság pályázati kiírásában foglaltak szerint éves pénzügy i elszámolásukat a évi támogatásra vonatkozóan a bizottságnak január 31-ig, illetve a pályázat benyújtásával egyidejűleg nem küldték be. A bizottság a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek évi költségvetés i támogatására vonatkozó javaslata benyújtásakor fokozott figyelmet fordított a köztartozásokkal való pontos elszámolásra. A bizottság a rendelkezésére álló lehet őségekkel élve ellenőrizte a 2. számú Mellékletben szereplő nyilatkozatok valódiságát. A bizottság valamennyi olyan szervezetet kizárt a támogatásból, amelyeknek fennáll ó tartozása van, illetve amelyek elszámolási vagy visszafizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget. Budapest, április 15. Balog Zöltán elnök

3 Melléklet a H/. szám /2008. (..) OGY határozati javaslathoz Szervezet nev e "A Napraforgó Tanodáért" Közhasznú Egyesület Amrita Pályaorientációs Baráti Kö r Aparhanti Független Roma Egyesület "Az Európai Unió Roma Ifjuságáért" Egyesület Bagaméri Romákért Egyesüle t "BÁRKA" Közhasznú Egyesüle t Békés Megyei Cigánylakosok Egyesületének Eleki Szervezet e Bels ő Tűz Egyesület "Bhim Rao" Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hátrányos Helyzet ű Ifjak (Magyarok, Romák) Azonos Szintű Oktatásáért Szociális, Kulturális és Oktatás i Egyesület Biharkeresztesi Cigányok Demokratikus Erdekvédelmi Szervezet e Bódvavölgyi Cigányok és Hátrányos Helyzet űek Erdekvédelmi Szervezete Boglárka Etnikai Kisebbségi és Kulturális Egyesüle t Bonyhádi Független Roma Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Romák Érdekvédelmi Egyesülete Méra (RÉ V Egyesület Méra Cigány Fiatalok Kulturális Szövetsége Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Baranya Megyei Szövetsége Cigány Kulturális Egyesület Mánf a Cigány Kulturális és Közm űvelődési Egyesüle t Cigány Néprajzi és Történeti Egyesület Cigány Szabadidősport Klub Cigány Tudományos és M űvészeti Társasá g Cigányokért az Európai Unióban Egyesüle t Czinka Panna Roma Kulturális Egyesüle t Családok a Családokért Egyesület Csongrád Megyei Cigányok Demokratikus Szövetsége Decsi Romákért Egyesüle t 0 ' Dél-Dunántúli Romák Szövetsége Dél-Somogyi Cigányok Közhasznú Szervezete Dél-Vidék Kulturális Egyesület Dél-Zalai Cigányokért Egyesület Demokratikus Roma Vezet ők Szövetség e Dobozi Cigánylakosok Egyesület e Drávavölgyi Cigány Fiatalok Szövetség e Dunántúli Diplomás Romák Mindenkiért Egyesület (DDRME) Együtt Gyöngyösért Roma-Magyar Egyesület Együttélés Cigány Érdekvédelmi Szervezet Elekí Lányok és Asszonyok Egyesülete

4 "Eötvös József' Cigány-Magyar Pedagógiai Társasá g Esély Cigány Módszertani Központ ETHNIX M űvészeti és Oktatási Egyesüle t Etnikai Népfő iskolai Társaság EU-DROM Roma EU-integrációt El ő segítő Egyesület Fehérfolt Közhasznú Egyesület Felzárkózás a Ill. Evezredbe Közhasznú Egyesület Fényszarui Romák Betegségmegel őző Egyesülete (FRBE ) Fiatal Romák Országos Szövetsége (FIROSZ ) Fiatal Romák Országos Szövetsége Jászfényszarui Szervezete (FIROS Z Jászfényszarui Szervezete) Garabonci Cigányokért Egyesület G ő rgetegí Regionális Kisebbségi Fóru m Görgetegi Romákért Egyesület Győ r-moson-sopron Megyei Cigányok Erdekvédelmi Szövetség e Hajdú-Bihar Megyei Cigányok Koordinációs Szervezet e Hajdúhadház Roma Erdekvédelmi Szövetség (RÉSZ ) Hajdúhadház Roma Kulturális Sport Egyesület Hátrányos Helyzet ű Roma Fiatalokat Támogató Közhasznú Egyesüle t Hetvehelyi "BEÁS" Cigány Egyesület Homokszentgyörgyi Roma Egyesület Ifjúságért Roma Egyesüle t "Igaz Szó" Magyarországi Romák Független Érdekszövetség e Integrációs Roma Szövetség Istvándi Cigány Közösségi Klu b Jászkiséri Etnikai Szerveze t Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Etnikai Érdekvédelmi Egyesüle t Jászsági Cigányok Munkalehető ségéért Egyesület Kadarkúti Roma Egyesület Kaposszerdahelyi Romákért Egyesület Kisbajomi Etnikai Cigány Szerveze t Kisebbségi Jogvéd ő Egyesule t Kisebbségi Közösségi Ház Közhasznú Egyesüle t Kiút csak Munkával Egyesület Alsószentmárto n Körösszakáli Cigány Demokratikus Egyesüle t Körösszakáli Nemzetiségi és Hagyományő rző Közösségfejlesztő és Szervező Egyesüle t Közéleti Roma N ők Egyesülete Közéleti Roma N ők Kelet-Magyarországi Egyesülete Kutasi Cigány Szerveze t Kutasi Etnikai Szervezet (KESZ ) Lábodi Cigány Szerveze t "LÓCI-JAG Roma Tánc és Roma Sport Egyesület _. i ] ? _ :. : ' `:

5 Lunga Kalye - Cigányszervezet 'LUNGO DROM" Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség 1 ' Lungo Drom Országos Cigány Erdekvédelmi és Polgári Szövetség Mérai Tagszervezete Magyarországi Cígányok Független Erdekvédelmi Szövetsége Magyarországi Jogsértettekért Egyesület Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szervezet Magyarországi Roma Parlament Magyarországi Roma Parlament Farkaslyuki Szervezete Magyarországi Romák Ezoterikus Társasága ; Mélykúti Cigány Erdekképviseleti Szervezet Mikei Kisebbségi Fórum "Miskolc-Vasgyár-Roma" Szervezet Mórágyi Független Roma Egyesület _ Nagycsaládosok Karcagi Egyesülete Nagydorogí Cigányokért Egyesület Nagyradai Cigányokért Egyesületáoöóo - Napkerék Egyesület Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képvisel ő k és Szószólók Szövetsége Noj Pantru Voj Közéleti Roma N ők Egyesülete (Noj Pantru Voj KRNE) Ormánságfejleszt ő Társulás Egyesület Országos Etnikai Kisebbségek Egyesülete Országos Roma Vállalkozók és Környezetvéd ő k Foglalkoztatási Oktatási Szervezete Ózd Kék Sirály Zenei Egyesület Pálfai Roma Szervezet 1 PHRALIPE Független Cigány Szervezet Encsi Tagszervezete PHRALIPE Független Cigány Szervezet Országos Szervezete - Központi Szerveze t PHRALIPE Független Cigány Szervezet Országos Szervezete Korláti Tagszervezet e ROM Roma Magyar Polgárjogi Mozgalo m Roma Diplomások Országos Szervezete Roma és Beás Erdekvédelmi Szövetség Roma Esélyegyenl őség az Uniós csatlakozásért Roma Közösségfejleszt ők Országos Egyesülete Roma Kulturális Klubegyesület Roma Munkaadók és Munkavállalók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetség e Roma Nő védelmi Közhasznú Szervezet Roma Sajtóközpont Közhasznú Egyesület Roma Szövetség Közhasznú Egyesület Romano Karavano (Cigány Karaván) Roma Kulturális Egyesület ROMERO B-A-Z Megyei Cigány Ertelmiségi Fiatalok Közhasznú Egyesülete Somogy Megyei Minoritas Egyesület í

6 Somogy Megyei Romák Egyesülete Somogyi Roma N ők Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében él ő Cigányok Egészségneveléséért Egyesület Szécsényi Cigányok Demokratikus Társasága Egyesüle t Szenyéri Etnikai Cigány Szerveze t Színes Gyöngyök - Délvidéki Roma N ő kért Egyesület Társadalmi Visszailleszkedést Segítő Egyesüle t Tegnapután Országos Cigány Kulturális Egyesüle t Térségi Romák Egyesülete a Fiatalokér t Testvériség Kulturális és Szabadidő Sportegyesüle t "Tiszaroffi Cigányok Munkalehet ő ségéért Egyesület" Tolna Megyei Cigányok Erdekvédelmi Szervezet e Tolna Megyei Roma Kisebbségi Ónkormányzatok Szövetség e "Uj Generáció Zenekar" Közhasznú Egyesüle t Ujíregi Cigányok Szervezet e Vajszíó és Vidéke Kulturális Egyesüle t Vasvár és Térsége Cigány Erdekvédelmi Egyesüle t Zala Megyei Cigányok Erdekvédelmi és Kulturális Egyesület e Zala Megyei Romákért Szerveze t A Románság Hagyományaiért és Jöv őjéért Egyesület Ajkarendeki Német Nemzetiségi Dalkör Kulturális Egyesüle t Alsógallai Baráti Egyesület Apátistvánfalvai Faluszépít ő és Hagyományő rz ő Egyesület Agfalvai Fúvószenekar Egyesüle t Bajai Szerbek Vallási és Kulturális Egyesület e Baranyai Német Nemzetiségi Szervezetek Közösség e Baranyaí Német Onkormányzatok Szövetség e Baranyai Német Táncegyesület Battonyai Románok Nemzetiségi Egyesület e Battonyai Szerb Kulturális és Hagyomány őrző Egyesület Bácsalmási Németek Egyesülete Bácska Német Kulturális Egyesület "Bánát" Szerb Kulturális Közhasznú Egyesüle t Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesüle t Békés Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége Mez ő berén y Békéscsabai Románok Szövetség e Békés-Csongrád Megyei Német Iskolaegyesület Gyul a "BLAUE ENZIAN" Német Nemzetiségi Hagyomany ő rzó Néptánc Egyesüle t Bleyer Jakab Közösség Bolgár Ifjúsági Egyesület Bolgár Kulturális Fórum! ' ; ' ; :

7 Bólyi Kulturális Egyesüle t Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Kisebbségi Onkormanyzato k Szövetség e Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Német Onkormanyzatok Szóvetsegene k Egyesülete Budakalászi Német Nemzetiségi Egyesület Budapesti Román Egyesüle t Budapesti Románok Kulturális Társasag a Cikói Székely-Német Hagyományő rző Egyesüle t Csabacsüdi Szlovák Kö r Csabai Szlovákok Szervezete Békéscsab a Csabaszabadiért Egyesület Császártöltési Német Nemzetiségi Egyesület Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete Csolnoki Német Nemzetiségi Kulturális Egyesüle t Dabas-Sári Szlovákok Egyesület e Dél-Alföldi Szlovákok Szervezet e Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesüle t Ecseri Zöld Koszorú Hagyományő rző Kö r "Edelweiss Német Nemzetiségi Dalkör" Egyesüle t Egyesület a Magyarországi Német Gyermekekért - VEREIN FU R Együtt Szentlászlóért Közhasznú Egyesüle t Eleki Németek Egyesület e Eleki Roman Hagyományorzó Táncegyesule t Erdi Lengyel-Magyar Kulturális Közhasznú Egyesüle t FAKLYA Horvát Folklór Centrum Egyesüle t Falu-Hagyományőrző és Kulturális Egyesület F ővárosi Román Ortodox Nők Egyesület e Közössége (MINK ) Gyulafirátóti Német Nemzetiségi Kulturális Egyesüle t Gyulai Román Nyugdíjasok Klubj a Hajnalpír Enekegyesület

8 Hárskúti Hársfa Német Nemzetiségi Egyesüle t Hartai Kulturális Egyesulet "Horvát Hagyományő rző" Egyesüle t H őgyeszi Német Nemzetiségi bú - Verein der Hogyesze r \úolkadeuh;chene.\( "Jan Sobieski" Lengyel Kulturális Egyesüle t Jantra Néptánc Egyesüle t i Katolikus Németek Egyházmegyei Egyesülete Pécs (Verein Katholische r Kerepesi Pávakör Egyesület Kétegyházi Román-Magyar Egyesület Kétegyházi Románok Kulturális Egyesülete "Királyi Pál" Kulturális Egyesüle t Kiskassáért Német Egyesület Kisk őrösi Szlovákok Szervezet e Kisl ődi Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület Közhasznú Szerveze t Kistarcsai Kulturális Egyesüle t Komárom-Esztergom Megyei Német lskolaegyle t Komlósi Szlovákok Szervezet e Kondorosi Szlovák Klu b Kópházi Horvát Egyesület Körösszakáli Nemzetiségi Nyugdíjas Egyesület Körösszegapáti Románok Egyesület e Bonyhá d Kulturális Köre Lánycsóki Liederkrancz Magyar-Német Kulturális (Barátsági) Egyesüle t Lengyel-Magyar Klu b Lipa Szlovák Folklóregyesüle t Lippói Magyar-Német Kulturális Egyesulet Lókúti Német Nemzetiségi Hagyományőrz ő Egyesüle t Magyar-Lengyel Baráti Kulturális Egyesüle t Magyar-Lengyel Pilsudski Történelmi Társasá g Magyar-Német Baráti Klub Székelyszaba r Magyarországi "Bem József' Lengyel Kulturális Egyesület Magyarországi Bolgárok Egyesülete Magyarországi Görögök Kulturális Egyesület e Magyarorszagi Görögök Kulturális Egyesülete - Csongrád Megyei Hely i Csoport (Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesület e Magyarországi Horvátok Szövetsége Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete i

9 Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa Magyarországi Német írók és M ű vészek Szövetsége (Verband 1 Ungarndeutscher Autoren und Künstler - VUdA K Magyarországi Német Iskolaegyletek Szövetsége { Magyarországi Német Népi Kultúráért Egyesület Szigetújfalu Magyarországi Németek Családfakutató Egyesülete (AKuff) Magyarországi Németek Csongrád Megyei Egyesület e Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Kör e Magyarországi Román Kutatók és Alkotók Közössége (Gyula ) Magyarországi Románok Koalíciój a Magyarországi Románok Kulturális Szövetség e Magyarországi Romanok Kutatóintézete (Gyula ) Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete Magyarországi Szlovákok Szövetség e Magyarországi Szlovének Szövetsége Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesüle t Magyarpolányi Német Nemzetiségi Egyesület Majsi Magyar-Német Kulturális Egyesület Mányi Svábok Nemzetiségi Egyesülete Marica Kulturális Egyesüle t Martenica Néptánc Egyesület MARTINCE Kulturális Egyesület Fels őszentmárto n Mágocsi Német Nemzetiségi Egyesület "Máriahalomi Faluközösségi Egyesület " Mecseknádasdi Német Nemzetiségi Néptánc Egyesület Mecseknádasdi Skóciai Szent Margit Kórus, Magyar-Német Kulturális Hagyomány őrz ő Egyesüle t Méhkerékért Egyesület Méhkeréki Románok Egyesülete Mező berényi Német Hagyományápoló Egyesület Mező berényi Szlovákok Szervezete - Organizácia Slovákov v Polnom Berincok u Mohácsi Németek Egyesülete Mohácsi Sokacok Olvasóköre Móri Fúvószenei Egyesület ',;, ' I Mosonmagyaróvári Gradistyei Horvátok Egyesülete Mözsi Német Nemzetiségi Klub Művel ődési Kör Erd őkürt Nagyesztergári Német Nemzetiségi Kör Egyesület Nagynyárád-Grossnaarad Magyar-Német Baráti Kör Nemzetiségi Hagyomány őrz ő Kulturális Egyesület "NEVEN" Bunyevác Kulturális Egyesület "Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége" Egyesület Pestszenterzsébet Német Hagyományő rző Egyesület, Kunbaja

10 Német Kisebbségi Onkormányzatok Bács-Kiskun Megyei Szövetsége Német Kisebbségi Onkormányzatok Vas-Zala Megyei Szövetsége Német Kultúregyesület (Deutscher Kulturverein) Német Nemzeti Kisebbségi Hagyomány és Származáskutató Egyesület (Zirc) Német nemzeti kisebbségi hagyomany es szarmazáskutató Egyesulet Bakonynán a Német Nemzetiségi Dal- és Kultúregyes űlet i Német Nemzetiségi Egyesület Gyönk, Német Nemzetiségi Egyesület Szászvár Német Nemzetisegi Kulturalis Egyesület Német Nemzetiségi Kulturalis Egyesulet - Deutsher Nationalitaren Kultur Verei n Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Babarc - Ungarndeutsche Kulturverein Babarc Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület 'kiad, Német Nemzetiségi Tánc Egyesület (Ungarndeutscher Tanzvereín) Német Nemzetiségi Tánccsoport Német Zenebarátok Egyesülete Paks i Német-Magyar Kulturális Egyesület Csikóstő ttő s Nikolaus Lenau Közm űvel ő dési Egyesület Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesülete és Regionalis Kulturalís Központj a Nyugdíjasok Szederkényi Egyesülete Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák Kóru s Palotabozsoki Német Nemzetiségi Egyesule t Pécsi Görög Egyesület Piliscsabai Németek Kulturális Egyesület e Pilisi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központj a Pomázi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesule t Purdi Mihály Román Kulturális Egyesület - Asociatia Culturalá RomanöK8iha i Purd i Pusztaottlakai Románok Egyesülete Pusztavám Község Német Nemzetiségi Enekka r Pusztavám Község Német Nemzetiségi Fúvószeneka r Pusztavami Német Nemzetiségi Tánccsoport Egyesule t Román Közösség Pocsaj "Schwarzwald" Hagyomány ő rz ő Egyesület (Rátka ) Singende Quelle Baráti Kör, Mohács - Freundeskreis "Singende Quelie " Mohács "Sopron és Környéke Német Kulturklub" Egyesület

11 Soproni Horvátok Kulturális Egyesület e Soroksári Svábok Független Egyesület e Sóskút 2000 Társasá g "St. Gerhards-Werk Ungarn e.v.", Magyarországi Katolikus Németek Egyesülete Szederkényi Szabadid ős és Kulturális Egyesület Szegedi Helyi Szerb Közösség 0 Szegedi Román Kulturális Egyesüle t Szegedi Szlovákok Egyesület e Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület Szentendrei Szerb Klub Kulturális Egyesület Szigetszentmártoni Német Nemzetiségi Kultúregyesület Szlovák Nyugdíjasok Klubja Szombathelyi Horvát Kulturális és Vallási Egyesület Szombathelyi Horvátok Egyesülete Szül őföld védő-szépítő és Fejlesztő Egyesület Fekedi Szül őföldünk Baráti Kör Egyesület Tabán Szerb Folklórcentrum Egyesüle t "TANAC" Kulturális Egyesület Tarján Községért Baráti Kö r Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekari Egyesüle t Tolna Megyei Német Kisebbségi Onkormányzatok Szövetség e Tolnai Német Nemzetiségi Baráti Kö r Tótvázsonyi Német Nemzetiségi Egyesület Városl ődi Falumúzeum Baráti Kör e Vaskúti Német Hagyományő rző Táncegyesület Vecsési Hagyományő rz ő Zeneegyesület - Musikverein Wetschesch Vecsési Német Nemzetiségi Hagyomány ő rz ő Tánccsoport "Veseli Santovcani" Nemzetiségi Hagyomány ő rző Egyesüle t Veszprém Megyei Német Iskolaegyesüle t Veszprém Megyei Német Önkormányzatok és Elektorok Közösség e Veszprémi Német Nemzetiségi Klu b Vértessomlói Német Nemzetiségi Népdalkö r , ! ; Villányi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület (Kulturverein Wielande r Ungarndeutshen) "ZVIRANJAK" Peresznyei Horvát Hagyomány őrz ő és Faluszépítő Egyesület Zsámbéki Német Nemzetiségi Kör Összesen : 100

12 Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- é s vallásűgyi bizottsága Országgy űlési határozat kezdeményezése Dr. Szili Katalin Asszonynak, az Országgyűlés Elnökének HELYBEN Tisztelt Elnök Asszony! Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a Házszabály 85. (2) bekezdése c) pontja és a 87. (2) bekezdése alapján A nemzet i és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló országgy űlési határozati javaslatot nyújt be. Indokolás A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek évi költségvetési támogatására vonatkozóan az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság pályázatot írt ki. Az el őzetes számítógépes feldolgozás után a bizottságnak a nemzet i és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatását felosztó munkacsoportj a javaslata alapján a bizottság a április 15-ei ülésén döntött a nemzeti és etnika i kisebbségi szervezetek támogatásáról. A bizottság fontosnak tartja, hogy az Országgy űlés a következető heti ülésén döntsön a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek évi költségvetés i támogatásáról szóló országgy űlési határozati javaslat elfogadásáról, annak érdekében, hogy az érintett nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek minél el őbb hozzájuthassanak költségvetési támogatásukhoz. Budapest, április 15.

Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására

Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására Magyar Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására A Magyar Országgyűlés Emberi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 763

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 763 762 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 763 Tájékoztató a Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatának elbírálásáról

Részletesebben

Roma Kulturális Alap DÖNTÉSI LISTA 2007 SZERVEZETEK

Roma Kulturális Alap DÖNTÉSI LISTA 2007 SZERVEZETEK Roma Kulturális Alap DÖNTÉSI LISTA 2007 SZERVEZETEK Sorszám Pályáza ti szám Pályázó szervezet 1. P/5601 CKÖ Kecel Képviselője: Kolompár László 2. P/5612 J-N-Sz Megyei Etnikai Érdekvédelmi Szolnok Képviselője:

Részletesebben

"A roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására" ROM-RKT-14

A roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására ROM-RKT-14 Pályázati azonosító Pályázatot beadó szervezet Program címe Megye Település Igényelt támogatás Javasolt összeg -A-0001 Szendrőládi Népfőiskola Roma értékek ápolása Szendrőládon Borsod-Abaúj-Zemplén Szendrőlád

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L JOGI INFORMÁCIÓK A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI HAZAI HÍREK KÜLFÖLDI HÍREK Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei... 11 Etnikai adatokat is rögzíthetnek a 2011. évi népszámláláson...

Részletesebben

K i s e b b s é g i H í r l e v é l

K i s e b b s é g i H í r l e v é l JOGI INFORMÁCIÓK 2 Jogszabályváltozások...2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa állásfoglalása...6 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI 9 BELFÖLDI HÍREK 13 A kisebbségek kidolgozták

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L Miniszterelnöki Hivatal 2 0 1 0. j a n u á r JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI... 12 Konferencia a kisebbségi intézmények működési

Részletesebben

J/4456. számú BESZÁMOL Ó. a Magyar Köztársaság területén él ő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetér ől (2009. február 2011.

J/4456. számú BESZÁMOL Ó. a Magyar Köztársaság területén él ő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetér ől (2009. február 2011. A MAGYAR KÖZTÁRSASAG KORMÁNYA ORSZÁGGY ŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2011 OKT Q 7. J/4456. számú BESZÁMOL Ó a Magyar Köztársaság területén él ő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetér ől (2009. február 2011.

Részletesebben

2./2013. SZ. EMLÉKEZTETŐ. Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi felelősségvállalás Kollégiumának 2013.02.18-án megtartott üléséről

2./2013. SZ. EMLÉKEZTETŐ. Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi felelősségvállalás Kollégiumának 2013.02.18-án megtartott üléséről 2./2013. SZ. EMLÉKEZTETŐ Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi felelősségvállalás Kollégiumának 2013.02.18-án megtartott üléséről Az ülés helyszíne: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Szövetségi

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5577/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5577/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5577/2012. számú ügyben Előadó: dr. Vass Veronika dr. Szajbély Katalin dr. Magicz András 1. Az eljárás megindítása Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 29-i rendes ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a sportszervezetek 2012. évi támogatására,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Nemzetiségi és Etnikai Tanácsnoka a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-i ülésére Tárgy:

Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Nemzetiségi és Etnikai Tanácsnoka a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Nemzetiségi és Etnikai Tanácsnoka ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Nemzetiségi

Részletesebben

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek MLECSENKOV LÁSZLÓ A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek Kronológia, 2005 2005. január 5. Molnár Márton, a MNEKK igazgatója levélben tájékoztatta a kisebbségi lapok kiadóit, hogy az érintett sajtótermékek

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

Budapest, 2012. február

Budapest, 2012. február NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 2772-2/2012. ELŐTERJESZTÉS a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek

Részletesebben

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be,

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be, Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek és egyházak az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak,

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2010.(XII.14.) önkormányzati rendelete, a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről a 19/2011. (V.30.) önkormányzati rendelettel egységes

Részletesebben

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete figyelemmel az 1949. évi XX. törvény A Magyar

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Ópusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ' if~ h _._1 számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a kőbányai székhelyű civil szervezetek,

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 0 9. s z e p t e m b e r - o k t ó b e r Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI... 4 Kormányzati program roma

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend Tárgy: Javaslat az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

Nemzeti Civil Alapprogram Demokrácia- és partnerség-fejlesztési Kollégiuma NCA-ÖNSZ-09-A - döntési lista

Nemzeti Civil Alapprogram Demokrácia- és partnerség-fejlesztési Kollégiuma NCA-ÖNSZ-09-A - döntési lista 1 NCA-ÖNSZ-09-A-0001 Jó tanács-jogtanács civil szolgáltató központ Zala Söjtör Civil Kerekasztal jó tanácsok jegyében 2295000 0 A pályázati támogatáson kívül egyéb feltételek biztosítottsága a projekt

Részletesebben

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában.

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. 34/2008. (IV. 25.) határozat A Közgyűlés Elnökének kuratóriumi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A biatorbágyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról

ELŐTERJESZTÉS. A biatorbágyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról ELŐTERJESZTÉS A biatorbágyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 4/2000.(05.01.) Ör. sz. rendelete szerint a Biatorbágyon működő társadalmi

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. szeptember18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben