BARÁTAIMNAK TARTALAK TITEKET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BARÁTAIMNAK TARTALAK TITEKET"

Átírás

1 VI. évfolyam A Szent Mihály Plébánia Hírlevele 2009 Úrnapja AZ ÚR NAPJA VASÁRNAPJAINK MEGSZENTELÉSE Az ünnepekre nekünk, embereknek van szükségünk. Megállni a mindennapok rutinjában, mérlegelni, hogy igazából jó irányba haladunk-e, s egyáltalán minek mi az értelme az életünkben. Aki nem akar reflektálni ezekre, az valójában struccpolitikát folytat, vagyis homokba dugja fejét, hiszen fél szembesülni alapvető kételyeivel. Ennek hátterében sokszor az áll, hogy nincs biztos pont, amire támaszkodhatna. Ezzel szemben minden áldott vasárnap lehetne ténylegesen az Úr napja, amikor életünket az élő Isten fényébe állítjuk. Nem szabad hátat fordítanunk a ragyogó Istennek, mert úgy csak saját árnyékunkkal találjuk szembe magunkat. Egészséges bűntudata, és abból fakadó üdvös bűnbánata különben csak annak van, aki Isten fényében látja élete árnyékát. A felszabadító hatású megbocsátást pedig az képes megtapasztalni, aki az élet Forrása fele fordul, úgymond megtér. Aki ismeri a Jézus Krisztusban emberré lett Istent, az nem fél megvallani elbukásait, hisz tapasztalja Jóságos, szelíd Isten az Úr; irgalmas, szeret minket. Az iskolaév lezárása alkalmat nyújt a számvetésre pedagógusoknak, szülőknek és gyerekeknek egyaránt. Mindenestre a mai, Úrnapjára eső vasárnapi szentmisén hálát adtunk a Te Deum laudamus kezdetű himnusz eléneklésével. Ugyanakkor üdvös megvizsgálni lelkiismeretünket abból a szempontból is, hogy a teremtő és gondunkat viselő Isten ajándékaival legfőképpen az időnkkel és képességeinkkel hogyan gazdálkodtunk. Dr. Thorday Attila, plébános BARÁTAIMNAK TARTALAK TITEKET Részletek Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök Jézus mennybemenetelének ünnepén, a bérmálási szentmisén mondott beszédéből Kedves Bérmálkozók, kedves Testvérek! Bevallhatjuk őszintén mi, hitünket gyakorló katolikus keresztények is, hogy hitünknek vannak olyan pontjai, amit emlegetünk ugyan, de amit magunk se gondolunk át igazán. Így vagyunk talán Jézus mennybemenetelével is. Mit jelentsen Jézus mennybemenetele? Nyilván a mi technikailag fejlett világunkban sem arra gondolunk, hogy űrrepülővel felszállt és elment az ismeretlen messzeségbe. Ő nem azért ment el, hogy magunkra hagyjon. Jézus mennybemenetelét csak a föltámadása fényében érthetjük meg. Azt valljuk, hogy miután Jézust keresztre feszítve kivégezték, harmadnapra föltámadott, és húsvét hajnalán találkozott övéivel. Krisztus nem erre a földi életre tért vissza, hogy itt folytassa korábbi életét még néhány évtizedig, hanem megjelenésével csak azt bizonyítja, hogy legyőzte a halált. Ő már az élet teljességét éli, és ezáltal mi is élhetünk, ha őhozzá tartozunk. Tapasztaljuk, hogy a búcsúzás mindig szomorúsággal tölt el, főleg ha olyantól kell elválnunk, akit szeretünk. Ahogy énekeljük: Búcsúzni mindig annyi, mint egy kicsit meghalni. Ezt tudva Jézus azt ígéri tanítványainak, hogy szomorúságtok majd örömre fordul. Miért jó az nekünk, hogy Jézus eltávozott e földi létből? Ha Jézus földi, fizikai jelenlétével csak azokkal találkozott volna, akik kortársai voltak, az bizony hátrányt jelente számunkra, akik több ezer évvel később és több ezer km-re távol élünk. Ám föltámadása és mennybemenetele révén bárki, bármikor élő kapcsolatba léphet Krisztussal. Olyan jeleket és eszközöket hagyott ránk, ami lehetővé teszi számunkra is halljuk személyes üzenetét, amit az egyház a Szentírás lapjain őrzött meg számunkra. A szentségek életadó kegyelme által pedig magához emel bennünket. Tehát a hitből fakadó szeretet cselekedetei révén mi is élő kapcsolatban élhetünk vele. Minden ember, aki gondolkodik, az tudja, hogy van Isten. A kérdés csak az, hogy mit tudhatunk kilétéről. Jézus által mi megismertük Isten mibenlétét, és tudjuk, hogy érdemes kapcsolatot tartani vele. A húsvéti idő vasárnapjain felolvasott evangéliumi szakaszokban e kapcsolatról hallhattunk. Jézus mondja: Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők. Va-

2 2 gyis aki nincs vele kapcsolatban, annak élete terméketlen, színtelen, száraz. De aki élő kapcsolatot tart vele, az minden nehézség ellenére megtapasztalja a boldogságot életében. Van életcélja, színesebb, teljesebb az élete. Igazán emberként élni ugyanis csak az tud, aki Istennel éli mindennapjait. Más alkalommal Jézus így vallott önmagáról: Én vagyok a jó pásztor. Igen, Jézus olyan vezető, aki nem a zsebét akarja megtömni, nem a népszerűséget keresi. Nem úgy kell őt követni, mint a buta reklámokat, a majomkodó sztárokat vagy a demagóg politikusokat. Mi nem ezeknek, hanem Jézusban hiszünk, mert ő egyenként, személy szerint ismer bennünket, és életét áldozta értünk. Ismerjük Jézus mondását: Én vagyok a világ világossága. Aki az ő tanítását ismeri, vagyis szavának fényében akar tájékozódni az életben, az megteheti. Aki viszont nem ismeri az ő szavát, az a sötét éjszakában világtalanként tapogatózik. Jézusról azt is valljuk, hogy Ő az út, az igazság, az élet. Tény, hogy sok út van az életben, bármelyiket járhatjuk. Isten szabadnak teremtett bennünket. Ám ha nem Jézus útját követjük, akkor zsákutcába jutunk. Másrészt, aki nem Jézusban keresi az igazságot, az bohócot csinál magából. Egyik legszebb hasonlatát szintén ezekben a hetekben hallhattuk: Nem mondalak titeket szolgának, beosztottaknak, hanem barátaimnak tartalak titeket. Ezáltal felhatalmaz bennünket, hogy mi is Jézus barátainak tartsuk magunkat és egymást. Ezért érdemes kapcsolatot tartani vele; persze nem kötelező, de mily nagyszerű, hogy lehetőségünk van rá! Hinni tehát nem azt jelenti, hogy Isten létezését tudomásul vesszük, hanem egyre inkább igyekszünk megismerni őt, és válaszolunk szeretetére. A bérmálkozókat kiskorukban nem kérdezték meg szüleik, hogy marxisták, buddhisták, hinduk vagy keresztények akarnak lenni, hanem megkapták ajándékba ezt a lehetőséget. A bérmálkozás azt jelenti, hogy azt a szeretetet, amit szüleiktől, hitoktatóiktól, lelkipásztoruktól, az egyház egész közösségétől kaptak, azt immár tudatosan felvállalják és viszonozni akarják. Hűséget fogadnak annak a Jézusnak, aki bizalmat előlegezett nekik. Éppen ennek kifejezéseként most megújítják keresztségi fogadalmukat. Kiss-Rigó László püspök úr és Thorday Attila plébános bérmálkozóinkkal: Bauer Iván, Bodó Anna, Tari Máté, Bauer Magdolna, Czibere Péter MÉTÁZÓINK SIKERE BUDAPESTEN Ez év május 9-én rendezték meg a XII. Szentjánosbogár métabajnokságot, amelyen szentmihályi fiataljaink is részt vettek. Az Árpád-híd pesti hídlábától egy órányi gyorsított menet után értünk a helyszínre, a Hajógyári szigetre, amelyről kiderült, hogy nem is olyan kicsi, ha meg kellett találnunk a bajnokság helyszínét. A csapattagok ugyanis rövid tanácskozás után elfogadták a javaslatot, hogy gyalog menjünk, és a megtakarított pénzen inkább fagyizzunk egyet. Meccs utáni fénykép az egyik ellenféllel A szervezők négy korosztályra osztották a csapatokat. Szent Mihály serege a serdülők között versenyezhetett öt másik csapattal. Hamarosan kiderült, hogy megérte a sok, Szalai István hitoktató vezette edzés, ugyanis minden ellenfelünket nagy különbséggel győztük le. Egyetlen szépséghibája volt szereplésünknek: minden csapatban vegyesen voltak fiúk és lányok is, csak a mienkben nem. Ugyanis a csapat lánytagjai az utolsó pillanatban lemondták a részvételt. Emiatt már a kizárás veszélye is fenyegetett minket, de a szervezők elfogadták azt a kompromisszumot, hogy csapatunk nem tizenegy, hanem csak kilenc taggal lép fel. (Itt szeretném a csapat nevében is kérni a szentmihályi lányokat, a jövőben ne hagyják cserben a csapatot.) Örömömre szolgált együtt lenni a csapattal és látni, hogyan biztatják egymást. Jó volt látni, hogy a nehezebb meccseken is be merték állítani a gyengébb csapattagokat is, hogy ők is élvezhessék a játékot. Mindent összevéve megérdemelten kapták kézhez a győzteseknek járó ajándékpólókat. Ha lehetőség adódik, jövőre is elmegyünk, de akkor már egy korosztállyal feljebb. Szeretnénk azonban, ha lenne utánpótlás csapatunk is. Tehát hívjuk a fiúkat és lányokat, csatlakozzanak hozzánk. Végezetül a győztes csapat tagjai: a csapatkapitány Both Vilmos, valamint Baricsa Zoltán, Bauer József, Bodó Norbert, Bóka Gábor, Both Szilveszter, Horváth Martin, Kasza Bence, Kaszab Tamás, Szabó Szebasztián, Tóth Benjamin, Varga Imre. Bauer Ferenc

3 3 HISTORIA DOMUS (2.) Az előző számban tett ígéretemhez híven folytatódik tehát a szeged-szentmihályi plébánia Historia Domusának, egyes eseményeinek feldolgozása és közlése itt a Búzaszömben. Ebben a részben még mindig a Gímes Gyula atya plébánossága idején történt események közüli válogatást olvashatják ban állították fel a még ban kapott szobrokat a kápolnában illetve annak udvarán. Egy feszület, Krisztus feltámadását ábrázoló szobor, Jézus Szíve, továbbá két angyalt formázó és Fourrier Szent Péter (kalocsai nővérek alapítója) műkőből készült szobra került Szentmihályra. Darabos szobrászművész alkotásai voltak ezek, melyek 1930-ban készültek, és egy a korábban a Kalocsai Nővérek vezetése alatt álló újszegedi óvoda tulajdonát képezték. Az óvoda renoválása során a tervek szerint pusztulásra voltak ítélve az alkotások, ám egy óvónő közbenjárása segítségével végül ajándékként kerülhettek falunkba. A felállításuk után 10 évvel később, 1970-ben pedig a szentmihályi lelkészséget Dr. Udvardy József, püspök úr plébániai rangra emelte. A Historia Domus részletesen beszámol a Gazdasági Népkör zászlajának történetéről is, melynek másolata ma is templomunk egyik ékessége. A zászlót a budai Jópásztor Nővérek készítették ezer pengőért. A zászlót az idők folyamán az iskolában őrizték. Az ötvenes években eltávolították onnan. Ekkor a lelkész átvette és a kápolna fiókos szekrényében őrizte. Egészen 1982-ig őrizte ott, ekkor ugyanis a Móra Ferenc Múzeumnak adományozta, miután a múzeum ez év májusában muzeális tárgyak iránt érdeklődött. Még ugyanebben az évben Gímes atya azzal a kéréssel fordult a Csanádi Püspöki Hatósághoz, hogy Ságváritelepet is elláthassa, továbbá azt javasolta, hogy Ságváritelepet egyház-kormányzatilag Szentmihályhoz csatolják. Kérésére a válasz negatív volt május 3-án mutatta be Gímes atya az aranymiséjét. A szentmise a kápolna udvarán volt megtartva a hívek nagy számának köszönhetően. Új korszak következett be a plébánia életében 1988 őszén, amikor Gyulay Endre Megyéspüspök Úr, a hívei körében megöregedett plébánost nyugállományba helyezte, és utódjául Dr. Kovács László, teológiai tanárt nevezte ki. Gímes Gyula atya tragikus körülmények között hunyt el augusztus 6-án, 77 éves korában. Augusztus 5-én még látogatást Gímes Gyula plébános ( ) is tett Szentmihályon, megnézte, hogyan is halad az új templom és plébánia építése. Gyula bácsi többször is elmondta ekkor Kovács atyának, hogy Kérlekszépen boldog öreg korom van, boldog öreg korom van. Másnap két rendőr pedig már azzal a hírrel kopogtatott be Kovács atyához, hogy Gímes atyát több kézszúrással gyilkolták meg Dobó utcai lakhelyén. Erről a szörnyű eseményről az atya a Historia Domusban részletesen, korabeli újságcikk- mellékletekkel számol be. A plébánia élete igen sokszínű volt Gímes Gyula plébánossága idején. Sokat olvashattam az elsőáldozásokról, bérmálkozásokról, papi összejövetelekről, a búcsúkról, lelki gyakorlatokról, a nagy sikert arató vetítettképes előadásokról, valamint a különböző felújítási munkákról is (villanyvezetés, festés, vakolatjavítás stb.), melyek a hívek áldozatos munkáját dicsérték telén például szentmihályi asszonyok fáradtságos munkával készítettek a kápolna számára kalocsai mintájú terítőket. De ez csak egy példa a sok közül, amelyet kiemeltem, mégis jól mutatja, milyen fontos is egy egyházközösség életében az, hogy kétkezi munkával, önfeláldozó segítségünkkel még inkább segítsük plébániánk életét, szépülését, fennmaradását. Habár leghőbb vágya, a templomépítés nem teljesült plébánossága idején, áldozatos munkájával azonban megteremtette egy egyházközösség alapjait, és mindent elkövetett azért, hogy a szentmihályi hívek méltó helyen és méltó módon élhessék, gyakorolhassák hitéletüket. lejegyezte: Bende Tünde Májusban Jegyes Hétvégét tartottunk, amely alkalmas készületi forma a tartós és boldog házaséletre.

4 4 PALÁNTA NAPKÖZI-TÁBOR Szeretettel várunk óvodás és iskolás gyerekeket a plébánia Közösségi Házában! Június 15-19: Játékos ismerkedés a cserkészettel. Játéktanulás, kézműveskedés, természetjárás, népdal-tanulás, szalonnasütés. Táborvezető: Bauer Magdolna. Költségek: egész napra Ft., fél napra Ft Június 22-26: Kukta -tábor. Táborunkba olyan fiúkat és lányokat várunk, akik szeretnék megtanulni a főzés alapjait: egyszerű leveseket, második fogást, desszerteket is készíteni. Ismerkedünk a fűszerekkel, a tálalás módjaival, szalvétahajtogatással, stb. Táborvezető: Szakál Adél és Tourené Tihanyi Eleonóra. Költségek: egész napra Ft, félnapra Ft. Június 29 július 3: Sport-tábor: I. Szentmihályi kis-olimpia. Azon iskolás gyerekeknek ajánljuk, akik szeretnek métázni, focizni, ping-pongozni, petanque-ot játszani. Táborvezető: Bauer Ferenc Költségek: egész napra Ft, félnapra Ft. Július 6-10: Kézműves-tábor I. A táborban résztvevő gyerekek készíthetnek papírsárkányt, origamit, papír szélforgót, sókerámiát, mozaikképet, bábut textilből, növényszövést, gyöngyöt fűzhetnek, nyomdázhatnak, önthetnek gipszet és batikolhatnak különböző technikákkal. Július 6-án az Aktor-Faktor Színtársulat Indul a bakterház című előadását nézzük meg a Belvárosi moziban. Július 9-én ellátogatunk a Heller Ödön Gyékényes Műhelybe, Tápéra. Táborvezető: Szakál Adél és Tourené Tihanyi Eleonóra. Költségek: egész napra Ft, félnapra Ft + 6db buszjegy vagy bérlet Július 13-17: Sport-tábor II. Azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akik szeretnek kerékpározni, tudnak vagy szeretnének megtanulni zsinórlabdázni, focizni, röplabdázni, kötelet húzni, trambulinon ugrálni, stb. Július 13-án a Csizmás kandúr című zenés mesejátékot nézzük meg a Belvárosi moziban. Táborvezető: Szakál Adél és Tourené Tihanyi Eleonóra. Költségek: egész napra Ft, félnapra Ft. Július 20-24: Úszás-tábor I. Táborunkba azokat az iskolásokat várjuk, akik tudnak vagy éppen most akarnak megtanulni úszni. A délelőtti órákban úszásoktatás, fürdés a Partfürdőn, délután sportprogram vagy kézműves lehetőség. A tábor ideje alatt igény szerint gyermekfelügyeletet is vállalunk a Közösségi Házban azok számára, akik nem klrik az úszást. Úszásoktató: Süveges Tamás, táborvezető: Szakál Adél és Tourené Tihanyi Eleonóra. Költségek: egész napra Ft, félnapra Ft. Július 27-31: Kézműves-tábor II. A táborban képeslapot készítünk, varrunk, mécsest készítünk, origamizunk, lesz körmönfonás, zászlót készítünk stb. Július 27-én a Csodálatos lámpás című zenés mesejáték megtekintése a Grim-Busz Színház előadásában a Belvárosi moziban. Táborvezető: Bauer Ami. Költségek: egész napra Ft, félnapra Ft. Augusztus 3-7: Úszás-tábor II. Táborunkba azokat az ovisokat és kisiskolásokat várjuk, akik tudnak vagy éppen most akarnak megtanulni úszni. A délelőtti órákban úszásoktatás, fürdés a Partfürdőn, délután sportprogram vagy kézműves lehetőség. A tábor ideje alatt igény szerint gyermekfelügyeletet is vállalunk a Közösségi Házban. Úszásoktató: Süveges Tamás, táborvezető: Szakál Adél és Tourené Tihanyi Eleonóra. Költségek: egész napra Ft, félnapra Ft.

5 5 Augusztus 10-14: Iskolárahangoló tábor. Elsősorban a szeptembertől iskolába induló gyerekeket és kisiskolásokat várjuk, de mellette is lesz játékos gyerekfelügyelet más korosztályúak számára. A tábor idején nem írni, olvasni, számolni tanulnak a gyerekek, hanem olyan készséges fejlesztésére törekszenek, amelyek egy elsősnek nagy segítséget nyújtanak iskolai tanulmányainak megkezdésénél (pl. tanulnak közlekedni, figyelemfejlesztő játékokat játszanak, verses-mesés foglalkozások, stb.). Táborvezető: Csompilla M. Éva tanítónő, iskolanővér a Karolinában. Költségek: egész napra Ft, félnapra Ft. Aug Játékos napok. Táborvezető: Szalai István Költségek: egész napra 4000 Ft, félnapra 3000 Ft. Aug : Bevezetés a cserkészetbe. A cserkészet iránt érdeklődő gyerekeket várjuk ebbe a táborba. Lesz filmvetítés, játéktanulás, kézműveskedés, természetjárás, népdal-tanulás, szalonnasütés. Táborvezető: Bauer Magdi. Költségek: egész napra Ft, félnapra Ft. A fent megjelölt költségek az adott időszakra, általában az 5 hétköznapra összesen vonatkoznak (tehát napi 1-2ezer forint étkezéssel!) mindez jelképes összeg, amihez adományokat is szívesen fogadunk a pedagógusok javára. A foglalkozások a megjelölt napokon 8 órakor kezdődnek. A félnapos program 13 óráig tart, és ellátásként magában foglalja a tízórait és ebédet. Az egésznapos program 16 óráig tart, és tízórait, ebédet, és uzsonnát biztosítunk. Mivel a meleg ebédet hozatjuk, a jelentkezés és a táborköltség befizetésének határideje legkésőbb az előző hét szerdája a Közösségi Házban. Elérhetőségek: Szakál Adél (20/ ), Tourené Tihanyi Eleonóra (30/ ), Bauer Ferenc (30/ ), Bauer Ami (30/ ), Bauer Magdi (30/ ), Csompilla M. Éva (30/ ). A felhívásban megjelent illusztrációkat Falcione Sarolta, a Karolina Iskola tanárnője készítette, amit ezúton is köszönünk. Úton-útfélen Nyári tábor évesek részére Nemsokára beköszönt a nyár, és vele együtt a nyári szünet. A táborunk nem csupán ország- és, természetismeretet nyújt, hanem a keresztény értékek az életforma megélésének a színhelye is. Szeretnénk összekovácsolni egy csapattá a gyerekeket a játékok és kirándulások során, hogy jobban megismerjék egymást. Az esti tábortüzek, a nagy túrázások, és a sok-sok játék, kacagás színesíti majd táborunkat, miközben felfedezzük Börzsöny természeti szépségeit. A tábor időpontja: július Helye: Vámosmikola (Börzsöny) Utazás: Vonattal, busszal Jelentkezési határidő: június 29 A részvételi díj teljes összege tartalmazza az utazást, szállást, étkezést, belépőket. Ez jelenleg Ft, de a pályázat és a plébánia hozzájárulásával ez biztosan kevesebb lesz. Jelentkezés: Bauer Annamáriánál (Mobil.: ) Minden hívőben él a vágy, hogy érinthesse Üdvözítőnknek, Jézusnak lábnyomát. A szentföldi emlékhelyek segítenek visszaidézni Jézus életét, egy-egy fontos cselekedetét. Minden Krisztus-követő meghívást kapott arra, hogy környezetét Isten országává, szent földdé tegye. Ezt a jézusi szeretet elsőségével, áldozatos tetteivel, kapcsolatainak lelki gazdagságával teheti meg ban, a Biblia évében elindult az a kezdeményezés, hogy a Somló-hegy vidékén egy 13 km hosszú, 3 települést (Kolontár, Devecser, Borszörcsök) érintő zarándok-ösvény készüljön, amely lehetőséget ad Jézus életéről elmélkedni. Egyúttal saját életünket is végiggondolhatjuk a születésünktől kezdve a halált legyőző jövőnkig. Talán kevesen tudják, hogy (volt) iskolánk névadója Gárdonyi Géza, Devecserben volt kántortanító az es tanévben. Ő írta a Fel nagy örömre, ma született kezdetű mindmáig használatos karácsonyi, egyházi éneket. Terveink szerint Június 28 - július 1 között a plébános a ministránsokat viszi a Balatonpartra nyaralni és a Jézus-ösvény bejárására. Hasonlóan, július én Szalai István hitoktató és néhány szülő kíséretében a hittanosok egy csoportja látogathat el a Balatonfelvidékén kialakított tanösvényre, hogy a Jézus-korabeli Szentföldet megismerjék.

6 6 VOLT EGYSZER EGY ISKOLA Azaz van még, talán pár napig. Köztudott, hogy megszűnik a szentmihályi Gárdonyi Géza Általános Iskola, és helyét egy alapítványi iskola veszi át, melyhez településünknek, és gyakorlatilag falunk gyermekeinek semmi köze nem lesz. A tanári kar egy részének lesz munkahelye másutt, van, akinek nem. Kárba vesz a szép nagy épület, a gondozott udvar, a viszonylag új tornaterem. Olyan gyerekek fogják használni, akik nem Szentmihályon élnek, de még szerencse, hogy nem az enyészetnek lesz átadva az épület. Ősztől ezek az új tanulók buszozhatnak ki, mi pedig buszozhatunk be a városba, kísérhetjük, félthetjük gyerekeinket. Kár, hogy az iskola megmaradását pártoló emberek tevékenysége nem vezetett eredményre. Szentmihálynak 1909 óta van saját iskolája, és 1928-ban felépíttettük a jelenlegi, Gárdonyi Géza utcai épületet, mert szükség volt rá. Talán sokakban felmerül a kérdés: Miért volt jó a helyi iskola száz évig az itt élő emberek gyerekeinek, és miért vált divattá, hogy a tanköteles gyerekeket az utóbbi években a városba íratják? Van elég gyerek, minden évben összejöhetne a faluból egy osztályra való elsős, hiszen az új osztással a falu jelentősen bővült. Idén tizenöt gyerek ballagott a helyi óvodából, és még jónéhányan vannak azok, akik helyi lakosok, de máshová jártak óvodába, és idén lesznek tankötelesek. A helyi iskolaépület szép, a városi poros-füstös környezetben lévő kaszárnyák fel nem vehetik vele a versenyt. Iskolánkba a tanárok a városból járnak ki tanítani, valamennyien oktattak már Szegeden is, van kellő tapasztalatuk, (és ezután ők is ott lesznek majd valamelyik városi iskolában, ahol a mi gyerekeink tanulnak!) Vajon a falunkban élő, de a városban tanuló gyerekek könnyebben boldogulnak majd az életben? A SZENTMIHÁLYI ISKOLA TÖRTÉNETE Szentmihályon az első állandó iskola az es tanévben indulhatott meg, a város által emelt végleges épületben. A későbbiekben a középső iskola néven közismert tanintézmény az 1960-as évek elejéig funkcionált. (Jelenleg kocsma működik falai között.) A második iskolaépület, az alsó iskola 1909-ben épült. Az idén 100 éves iskolában Tarnai József tanító és felesége tanítottak utoljára az os tanévben (többek között e sorok íróját is), s halálukig ott laktak, az 1980-as évek elejéig. Az épület magántulajdonban van, s fájdalommal látjuk, hogy az enyészet lesz rajta úrrá. A harmadik, jelenleg is iskolaként működő épületet, melyet új iskolaként ismerünk, 1928-ban építették és adták át. Elnevezése dr. Petri Pál Állami Elemi Népiskola volt. Épült Gróf Klebelsberg Kunó vallás és közoktatásügyi miniszter iskolaépítési programjában. (Az alföldön 5000 tantermet létesített az, A bölcs gyermekpszichológus, dr. Vekerdi Tamás sorait nem lehet elégszer hangsúlyozni: pusztító divatként söpör végig a szülők világán az a téves gondolat, felismerés, hogy a mai rohanó, teljesítményelvű világban a tanulást nem lehet elég korán kezdeni. Ez természetesen tévedés. Nem abból lesz az irigyelt topmenedzser, akinek topmenedzser-képzését megkezdték már az óvodában idegen nyelvekkel, dzsúdóval, karatéval, netán lovaglással és tenisszel, hanem abból, aki teljes értékű kisgyerekkort tölthetett el, és ugyanígy persze további életkorokat is, kisiskolás, kamasz, majd ifjúként. Ami megint csak azt jelenti, hogy érzelmi biztonságban nőhetett fel, spontán utánzással tanult kisgyerekkorában, és nem túl korán tanítva, javítgatva. Mindennap volt ideje a szabad játékra, a rohangálásra a szabad levegőn, és megkapta mindennapos meseadagját is. Egyes városi, már a hat éves gyerekeket is felvételiztető, már az első nap teljesítményt elváró jelenlegi sztáriskolák vajon ezt az érzelmi biztonságot nyújtják-e egy kisgyerek számára? Amikor iskolába indítja a szülő a gyermekét, természetesen azt mondja: ott és addig tanulj, ahol és amíg orvos vagy jogászdoktor nem lesz belőled. Mennyivel egyszerűbb lenne az élet, ha azt mondaná: legyél akár varrónő vagy autószerelő, tűzoltó, vagy vadakat terelő juhász, csak legyél BOLDOG gyermekem! Május 30-án ballagtak falunk nagycsoportos óvodásai. A kis ballagók az ünnepségen egy-egy léggömböt kaptak a kezükbe, melyet egyszerre elengedtek. A tizenöt lufi a város felé szállt. A szülők szeméből kicsordult a könny, és az óvónéni is párás szemmel mondta: látják, mind a város felé mennek, ahogyan a mi gyerekeink is Reméljük, hogy megtalálják a számításukat valamely városi iskolában, majd felnőve a boldogságukat doktorként vagy kétkezi munkásként. Molnárné Szekeres Judit aki a trianoni békediktátum utáni tragikus helyzetben éppen az iskolák építésében, a nép szellemi fölemelkedésében látta a jövőt.) Iskolánk a Gárdonyi Géza nevet 1945 után vette föl. Úgy gondolom valamennyiünket érzékenyen érintenek ezek a sorok, hiszen a falu apraja-nagyja a fent említett iskolák valamelyikében, vagy mindegyikben tanult. A 2009-es évet a gyász éveként írhatjuk a 2300-as lélekszámú falu történetében. Elvesztettük, mert elvették tőlünk az utolsó iskolaépületünket is. Ezért nemcsak magunkat okolhatjuk. Az 1990-es évek elején úgy tűnt föllendül az iskola élete. Az Antall-kormány programjának keretében kaptuk az új tornatermet. Az igazsághoz tartozik, és meg kell említeni, hogy a szentmihályiak egy része a 90-es években valóban elkezdte gyermekét Szegedre járatni iskolába. Valahogy ez divatba jött. Nem becsülték eléggé saját településük iskoláját?

7 7 Közben kormányok, önkormányzatok váltogatták egymást, s az oktatásügyben is egyre inkább a pénzügyi megszorító intézkedések lettek úrrá. Olyannyira, hogy a jelenleg immár 7 éve regnáló kormánypárt az oktatásügy tönkretételét tökélyre vitte: a kistelepülések sorra zárhatják be nagymultú iskoláikat. Egy neoliberális szemlélet jegyében, költségtakarékosságra, hatékonyságjavításra hivatkozva tönkreteszik azokat a falusi közösségeket, amelyek túlélték az elmúlt évszázadok viharait. Iskolánkban két éve nem indítanak első osztályt, mert úgymond nincs ki a kötelező létszám. Iskolánk elsorvasztási folyamatához még az is hozzátartozik, hogy önállóságát 2003 augusztus elsejével megszüntette az önkormányzat. Hozzácsatolták a kecskéstelepi Fekete István Általános Iskolához, méginkább beindítva iskolánk elnéptelenedési folyamatát. Szomorúan látjuk, hogy Szeged város önkormányzata mindig is mostohagyerekének tekintette Szentmihályt. Az önkormányzati képviselők többnyire nem a falu érdekeit képviselték a város felé, hanem fordítva, a város érdekeit érvényesítették a településen. Fenti sorokat az is alátámasztja, a falu lakosait hivatalosan senki sem tájékoztatta iskolánk sorsáról. A Délmagyarország kb. 2 hónappal ezelőtti számából értesülhetett már aki olvasta, hogy az Evangéliumi Testvérközösség nevű gyülekezet veszi át az iskolát július elsejével. Állítólag a tulajdonjogot nem kapták meg, csak bérlik az épületet. Ki és mikor tájékoztatja a falut erről? Fogyatékos gyerekeket fognak itt tanítani, s már a gépkocsijukra van írva a Gárdonyi Géza utca neve, holott még a szentmihályi gyerekek tanulnak ott. Az a jelenleg is ott tanuló gyerek kénytelen lesz Szegedre járni, naponta egy vagy több órát utazással tölteni. De ez, úgy tűnik, nem érdekli azokat, akik tehettek volna valamit az iskola megmentéséért. Mi szentmihályiak azonban bízunk abban, hogy nem véglegesen veszítettük el iskolánkat. Fejes Ferenc SZENTMIHÁLYI UTCANEVEK 2. rész Szépírókról elnevezett utcáink Gárdonyi Géza (Agárd, aug. 3 Eger,1922. okt. 30.) Eredeti neve Ziegler Géza volt, de magyarságtudatának kifejezéseként magyar nevet kívánt választani magának (Gárdonyi). Tanulmányai elvégzése után tanítóként dolgozott egy ideig, azonban az 1880-as évek második felében felhagyott a tanítóskodással és Budapestre ment, hogy íróként, újságíróként dolgozzon tovább. Újságírói tevékenysége az ország több pontjára kiterjedt. Munkatársa volt többek között a Szegedi Hírmondónak (1889) és a Szegedi Naplónak ( ) is től a feleségétől különválva Egerben telepedett le, ahol élete végéig lakott. Irodalmi tevékenysége szerteágazó volt. Írt verseket, novellákat is, de igazi sikert a regényeivel ért el. Főbb regényei: Egri csillagok (1901), A láthatatlan ember (1902), Az öreg tekintetes (1905), Isten rabjai (1908) stb. Egykori iskolán róla kapta nevét (Maxim) Gorkij ( ) az orosz irodalom nagy alakja. Eredeti neve Alekszej Makszimovics Peskov. Élete fordulatokkal, és kalandokkal teljes volt ben a bolsevikok oldalán ( ig a bolsevik párt tagja) a cárellenes forradalomban is részt vett. Novellákat, regényeket és színházi műveket írt. Legmaradandóbb alkotásának az Éjjeli menedékhely (1902) című drámáját tartják. Mikes Kelemen ( ) székely nemesi család sarja ben II. Rákóczi Ferenc mellé került apródnak. A szabadságharc bukásáig annak részese volt, 1711-ben II. Rákóczi Ferenccel tartott külföldre be a török szultán hívására kerültek Törökországba, ahol később Rodostóban telepedtek le. Ott írta a velük együtt tartó kurucok és saját életükről tudósító fiktív leveleit, amely íróként tartják számon. Móricz Zsigmond ( ) paraszti sorból származó író, újságíró. Szülei mindent megtettek annak érdekében, hogy gyermekeiket kiemeljék a paraszti sorból. Ennek érdekében taníttatták Zsigmondot is, aki újságíróként kezdte pályáját ban került be a hírneves Nyugat című újság munkatársai közé, ahol az első világháború idején haditudósítóként is dolgozott, de egy ideig a főszerkesztője is volt. Verseket, novellákat, színházi darabokat, valamint számára nagy sikereket hozó regényeket is írt (Légy jó mindhalálig, Úri muri stb). Petőfi Sándor ( ). népköltészetünk nagy alakja, akinek a neve összeforrt az 1848-as forradalommal. Kiskőrösön született szlovák származású (Petrovics család) családban. Sok helyen tanult az országban, majd mint vándorszínész szintén sokfelé járt ben vette el feleségül Szendrey Júliát, akitőkl egy fia született (Zoltán). A forradalom részese, annak résztvevője volt (Nemzeti dal-t ekkor írta és szavalta el). A szabadságharc alatt Bem tábornok alatt szolgált ben a segesvári csatában tűnt, vagy hunyt el. Legismertebb költeményei a János vitéz, Anyám tyúkja, Nemzeti dal. Tinódi Lantos Sebestyén (1505/ ): Vándor énekes a XVI. században. Az országot járva lejegyezte a török ellenes harcok főbb eseményeit (pl. Eger ostroma). Énekeit lanttal kísérte, amelynek dallamát is ő maga írta. Valószínűleg ennek köszönhető a nevében szereplő Lantos melléknév. Költészetében szerepelnek biblikus témák, széphistóriák és a már említett török ellenes harcokat megörökítő énekek is. Költészetéért nemesi rangot kapott. Papp Róbert

8 8 Őskeresztény gyakorlat szerint nagyszombat éjszakáján keresztelkednek meg azok, akik saját elhatározásuk szerint akarnak az egyház tagjaivá válni. Így történt ez 2009 húsvétján is, amikor Hékédi Gyula, Horváth Martin, Varga Anna, Varga Imre kérték keresztségüket. Plébániánk fenntartása a szentmihályiak közös ügye. Köszönjük mindazoknak, akik a házszentelések alkalmával, vagy azt követően postai csekken illetve banki átutalással befizették éves hozzájárulásukat. Azok pedig, akik még lemaradásban vannak, kérem, hogy ne késlekedjenek azt megtenni. Plébániánk OTP számlaszáma Zarándoklatot szervezünk Mátraverebély-Szentkútra. Indulás augusztus 15-én éjszaka (még hajnal előtt), hazaérkezés aznap este. Jelentkezni június 15-ig Bóka Sándornénál (62/ ). Április: Május: Június: Májusban: Anyakönyvi hírek március június ELHUNYTAK Biczók Lajosné Szabó Magdolna Fejes József Toppantó Dezső Sarkadi Gábor HÁZASSÁGOT KÖTÖTT Cser Viktória és Gyémánt János Bende Hajnalka és Nováki Lóránt A tanévet záró bűnbánati liturgia, gyónási lehetőség a templomban június 20-án, szombaton 18 órakor lesz. Egyúttal az októberi elsőáldozásra készülő gyerekek első szentgyónási alkalma. A Karitász-csoport ruhabörzéinek időpontja: június 27. július 25. szeptember 5 szombatonként 9 10 óráig a templomkertben. A szentmisék rendje: Vasárnap 9 órakor Az aktuális hétköznapi miserend és más hirdetések a vasárnapi szentmise után kerülnek ki a templomtorony alatt levő hirdetőtáblára ott egész hét során olvasható). BÉRMÁLKOZTAK Bauer Iván Bauer Magdolna Bodó Anna Csúcs Ákos Czibere Péter Illés Tibor Tari Máté A plébános távollétében a temetéssel, harangozással kapcsolatban bizalommal keressék Fejes Ferencet a Hasító u. 6 szám alatt vagy telefonon: 20/ , aki a megyéspüspöktől engedéllyel rendelkezik temetés végzésére és áldoztatásra. Dr. Thorday Attila plébános elérhető a szentmisék előtt és után a templomban, és a 30/ telefonszámon. A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Értesítője. Kiadja: a Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia 6710 Szeged, Palánta u. 2. Tel.: 62/ Felelős kiadó: Dr. Thorday Attila plébános Nyomtatás: SIGILLUM 2000 Bt., Kökörcsin u. 17.

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Húsvét. Olvasószint: A. Megoldások:

Húsvét. Olvasószint: A. Megoldások: Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermekeknek

Részletesebben

XVII. évfolyam - 6. szám 2016. Június Ha jól és jó helyen akarod letudni ezt a feladatot, a Palacsintafesztivál a legalkalmasabb erre! Érdeklődni és jelentkezni lehet: személyesen a Hivatal ügyfélfogadási

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

I. Utazással, kíséréssel és befizetéssel kapcsolatos tudnivalók

I. Utazással, kíséréssel és befizetéssel kapcsolatos tudnivalók Tisztelt Szülő! Ezúton tájékoztatom, hogy a 2015. évi nyári napközis tábort ebben az évben is a Kamaraerdei Ifjúsági Parkban szervezzük meg. A tábor 8 héten keresztül négy turnusban kerül lebonyolításra.

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

IGE. rovat. Lelki percek

IGE. rovat. Lelki percek A nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola lapja I. évfolyam, 1. szám Nyíradony, 2011. október Lelki percek Papp Miklós lelki igazgató rovata Ha azt mondod egy embernek: milyen nagyszerű

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2. jön a Mikulás az oviba. Kérjük a gyerekek érkezzenek meg 7.30-ra az óvodába,hogy a délelőtt minden percét élvezhessék. Hosszú ideje készülnek erre a napra kár lenne

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY CIVIL PÁLYÁZAT 2014. PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZÓ: BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY Biatorbágy Szentháromság tér 3. 2051 PÁLYÁZTATÓ: BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 1. szombat összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket December 4-től korcsolyázunk : december 4 kedd, 6 csütörtök, 11 kedd,13 csütörtök 18 kedd ez a turnus januárban folytatódik

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Katolikus Hírlevél. P l é b á n i á n k é s t e m p l o m a i n k. TEMPLOMAINK MISERENDJE Szent Kereszt Templomban

Katolikus Hírlevél. P l é b á n i á n k é s t e m p l o m a i n k. TEMPLOMAINK MISERENDJE Szent Kereszt Templomban P l é b á n i á n k é s t e m p l o m a i n k TEMPLOMAINK MISERENDJE Szent Kereszt Templomban Hétfőn reggel ½ 7-kor, kedden este ½ 7-kor, szerdán reggel ½ 7- kor, csütörtökön este ½ 7-kor, pénteken és

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Államfői látogatás Bogyiszlón

Államfői látogatás Bogyiszlón VII.ÉVFOLYAM 4. SZÁM Bogyiszló község polgárainak lapja 2016. április Államfői látogatás Bogyiszlón Áder János köztársasági elnök a Víz Világnapján március 22-én a dunai jeges árvíz 60. évfordulójának

Részletesebben

Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára)

Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára) Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára) Bár az óvodai beszoktatás időszaka nagy kihívás, mégis van pár aranyszabály, amely felkészítik a gyerekeket, és a szülőket is (!) az óvodakezdésre. Nézzünk

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Gyerek kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük életében hamarosan bekövetkezik a nagy változás: iskolás lesz. Szülőként én is átéltem ennek az időszaknak minden izgalmát, szorongását, teli ezernyi kérdéssel: Vajon hogy boldogul

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ Itt a várva várt tavasz! Újjáéled a természet, virágba borul minden. Húsvét új erejével elkezd lüktetni az élet, amely

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

Író-invázió a kistelepülési könyvtárakban

Író-invázió a kistelepülési könyvtárakban Mi történt a KSZR háza táján? Rovatvezető: Mikolasek Zsófia mikolasek.zsofia@jamk.hu 20/2326-626 V. évfolyam 5-6. szám 2015. május-június Író-invázió a kistelepülési könyvtárakban Mikolasek Zsófia A József

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

TANULJ MEG VÁRNI. A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele. Kedves Szentmihályiak!

TANULJ MEG VÁRNI. A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele. Kedves Szentmihályiak! A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele III. évfolyam 2006 december TANULJ MEG VÁRNI ahogy az emberiség évezredeken át sóvárogva és imádkozva várta a Messiást. ahogy Mária várta gyermekét,

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Különös házasság Erdély aranykorából

Különös házasság Erdély aranykorából 2013 október 17. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 I. Rákóczi György erdélyi fejedelem harminckét évet töltött harmonikus

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Függelék: Katolikus hittan kerettanterv Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben