BARÁTAIMNAK TARTALAK TITEKET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BARÁTAIMNAK TARTALAK TITEKET"

Átírás

1 VI. évfolyam A Szent Mihály Plébánia Hírlevele 2009 Úrnapja AZ ÚR NAPJA VASÁRNAPJAINK MEGSZENTELÉSE Az ünnepekre nekünk, embereknek van szükségünk. Megállni a mindennapok rutinjában, mérlegelni, hogy igazából jó irányba haladunk-e, s egyáltalán minek mi az értelme az életünkben. Aki nem akar reflektálni ezekre, az valójában struccpolitikát folytat, vagyis homokba dugja fejét, hiszen fél szembesülni alapvető kételyeivel. Ennek hátterében sokszor az áll, hogy nincs biztos pont, amire támaszkodhatna. Ezzel szemben minden áldott vasárnap lehetne ténylegesen az Úr napja, amikor életünket az élő Isten fényébe állítjuk. Nem szabad hátat fordítanunk a ragyogó Istennek, mert úgy csak saját árnyékunkkal találjuk szembe magunkat. Egészséges bűntudata, és abból fakadó üdvös bűnbánata különben csak annak van, aki Isten fényében látja élete árnyékát. A felszabadító hatású megbocsátást pedig az képes megtapasztalni, aki az élet Forrása fele fordul, úgymond megtér. Aki ismeri a Jézus Krisztusban emberré lett Istent, az nem fél megvallani elbukásait, hisz tapasztalja Jóságos, szelíd Isten az Úr; irgalmas, szeret minket. Az iskolaév lezárása alkalmat nyújt a számvetésre pedagógusoknak, szülőknek és gyerekeknek egyaránt. Mindenestre a mai, Úrnapjára eső vasárnapi szentmisén hálát adtunk a Te Deum laudamus kezdetű himnusz eléneklésével. Ugyanakkor üdvös megvizsgálni lelkiismeretünket abból a szempontból is, hogy a teremtő és gondunkat viselő Isten ajándékaival legfőképpen az időnkkel és képességeinkkel hogyan gazdálkodtunk. Dr. Thorday Attila, plébános BARÁTAIMNAK TARTALAK TITEKET Részletek Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök Jézus mennybemenetelének ünnepén, a bérmálási szentmisén mondott beszédéből Kedves Bérmálkozók, kedves Testvérek! Bevallhatjuk őszintén mi, hitünket gyakorló katolikus keresztények is, hogy hitünknek vannak olyan pontjai, amit emlegetünk ugyan, de amit magunk se gondolunk át igazán. Így vagyunk talán Jézus mennybemenetelével is. Mit jelentsen Jézus mennybemenetele? Nyilván a mi technikailag fejlett világunkban sem arra gondolunk, hogy űrrepülővel felszállt és elment az ismeretlen messzeségbe. Ő nem azért ment el, hogy magunkra hagyjon. Jézus mennybemenetelét csak a föltámadása fényében érthetjük meg. Azt valljuk, hogy miután Jézust keresztre feszítve kivégezték, harmadnapra föltámadott, és húsvét hajnalán találkozott övéivel. Krisztus nem erre a földi életre tért vissza, hogy itt folytassa korábbi életét még néhány évtizedig, hanem megjelenésével csak azt bizonyítja, hogy legyőzte a halált. Ő már az élet teljességét éli, és ezáltal mi is élhetünk, ha őhozzá tartozunk. Tapasztaljuk, hogy a búcsúzás mindig szomorúsággal tölt el, főleg ha olyantól kell elválnunk, akit szeretünk. Ahogy énekeljük: Búcsúzni mindig annyi, mint egy kicsit meghalni. Ezt tudva Jézus azt ígéri tanítványainak, hogy szomorúságtok majd örömre fordul. Miért jó az nekünk, hogy Jézus eltávozott e földi létből? Ha Jézus földi, fizikai jelenlétével csak azokkal találkozott volna, akik kortársai voltak, az bizony hátrányt jelente számunkra, akik több ezer évvel később és több ezer km-re távol élünk. Ám föltámadása és mennybemenetele révén bárki, bármikor élő kapcsolatba léphet Krisztussal. Olyan jeleket és eszközöket hagyott ránk, ami lehetővé teszi számunkra is halljuk személyes üzenetét, amit az egyház a Szentírás lapjain őrzött meg számunkra. A szentségek életadó kegyelme által pedig magához emel bennünket. Tehát a hitből fakadó szeretet cselekedetei révén mi is élő kapcsolatban élhetünk vele. Minden ember, aki gondolkodik, az tudja, hogy van Isten. A kérdés csak az, hogy mit tudhatunk kilétéről. Jézus által mi megismertük Isten mibenlétét, és tudjuk, hogy érdemes kapcsolatot tartani vele. A húsvéti idő vasárnapjain felolvasott evangéliumi szakaszokban e kapcsolatról hallhattunk. Jézus mondja: Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők. Va-

2 2 gyis aki nincs vele kapcsolatban, annak élete terméketlen, színtelen, száraz. De aki élő kapcsolatot tart vele, az minden nehézség ellenére megtapasztalja a boldogságot életében. Van életcélja, színesebb, teljesebb az élete. Igazán emberként élni ugyanis csak az tud, aki Istennel éli mindennapjait. Más alkalommal Jézus így vallott önmagáról: Én vagyok a jó pásztor. Igen, Jézus olyan vezető, aki nem a zsebét akarja megtömni, nem a népszerűséget keresi. Nem úgy kell őt követni, mint a buta reklámokat, a majomkodó sztárokat vagy a demagóg politikusokat. Mi nem ezeknek, hanem Jézusban hiszünk, mert ő egyenként, személy szerint ismer bennünket, és életét áldozta értünk. Ismerjük Jézus mondását: Én vagyok a világ világossága. Aki az ő tanítását ismeri, vagyis szavának fényében akar tájékozódni az életben, az megteheti. Aki viszont nem ismeri az ő szavát, az a sötét éjszakában világtalanként tapogatózik. Jézusról azt is valljuk, hogy Ő az út, az igazság, az élet. Tény, hogy sok út van az életben, bármelyiket járhatjuk. Isten szabadnak teremtett bennünket. Ám ha nem Jézus útját követjük, akkor zsákutcába jutunk. Másrészt, aki nem Jézusban keresi az igazságot, az bohócot csinál magából. Egyik legszebb hasonlatát szintén ezekben a hetekben hallhattuk: Nem mondalak titeket szolgának, beosztottaknak, hanem barátaimnak tartalak titeket. Ezáltal felhatalmaz bennünket, hogy mi is Jézus barátainak tartsuk magunkat és egymást. Ezért érdemes kapcsolatot tartani vele; persze nem kötelező, de mily nagyszerű, hogy lehetőségünk van rá! Hinni tehát nem azt jelenti, hogy Isten létezését tudomásul vesszük, hanem egyre inkább igyekszünk megismerni őt, és válaszolunk szeretetére. A bérmálkozókat kiskorukban nem kérdezték meg szüleik, hogy marxisták, buddhisták, hinduk vagy keresztények akarnak lenni, hanem megkapták ajándékba ezt a lehetőséget. A bérmálkozás azt jelenti, hogy azt a szeretetet, amit szüleiktől, hitoktatóiktól, lelkipásztoruktól, az egyház egész közösségétől kaptak, azt immár tudatosan felvállalják és viszonozni akarják. Hűséget fogadnak annak a Jézusnak, aki bizalmat előlegezett nekik. Éppen ennek kifejezéseként most megújítják keresztségi fogadalmukat. Kiss-Rigó László püspök úr és Thorday Attila plébános bérmálkozóinkkal: Bauer Iván, Bodó Anna, Tari Máté, Bauer Magdolna, Czibere Péter MÉTÁZÓINK SIKERE BUDAPESTEN Ez év május 9-én rendezték meg a XII. Szentjánosbogár métabajnokságot, amelyen szentmihályi fiataljaink is részt vettek. Az Árpád-híd pesti hídlábától egy órányi gyorsított menet után értünk a helyszínre, a Hajógyári szigetre, amelyről kiderült, hogy nem is olyan kicsi, ha meg kellett találnunk a bajnokság helyszínét. A csapattagok ugyanis rövid tanácskozás után elfogadták a javaslatot, hogy gyalog menjünk, és a megtakarított pénzen inkább fagyizzunk egyet. Meccs utáni fénykép az egyik ellenféllel A szervezők négy korosztályra osztották a csapatokat. Szent Mihály serege a serdülők között versenyezhetett öt másik csapattal. Hamarosan kiderült, hogy megérte a sok, Szalai István hitoktató vezette edzés, ugyanis minden ellenfelünket nagy különbséggel győztük le. Egyetlen szépséghibája volt szereplésünknek: minden csapatban vegyesen voltak fiúk és lányok is, csak a mienkben nem. Ugyanis a csapat lánytagjai az utolsó pillanatban lemondták a részvételt. Emiatt már a kizárás veszélye is fenyegetett minket, de a szervezők elfogadták azt a kompromisszumot, hogy csapatunk nem tizenegy, hanem csak kilenc taggal lép fel. (Itt szeretném a csapat nevében is kérni a szentmihályi lányokat, a jövőben ne hagyják cserben a csapatot.) Örömömre szolgált együtt lenni a csapattal és látni, hogyan biztatják egymást. Jó volt látni, hogy a nehezebb meccseken is be merték állítani a gyengébb csapattagokat is, hogy ők is élvezhessék a játékot. Mindent összevéve megérdemelten kapták kézhez a győzteseknek járó ajándékpólókat. Ha lehetőség adódik, jövőre is elmegyünk, de akkor már egy korosztállyal feljebb. Szeretnénk azonban, ha lenne utánpótlás csapatunk is. Tehát hívjuk a fiúkat és lányokat, csatlakozzanak hozzánk. Végezetül a győztes csapat tagjai: a csapatkapitány Both Vilmos, valamint Baricsa Zoltán, Bauer József, Bodó Norbert, Bóka Gábor, Both Szilveszter, Horváth Martin, Kasza Bence, Kaszab Tamás, Szabó Szebasztián, Tóth Benjamin, Varga Imre. Bauer Ferenc

3 3 HISTORIA DOMUS (2.) Az előző számban tett ígéretemhez híven folytatódik tehát a szeged-szentmihályi plébánia Historia Domusának, egyes eseményeinek feldolgozása és közlése itt a Búzaszömben. Ebben a részben még mindig a Gímes Gyula atya plébánossága idején történt események közüli válogatást olvashatják ban állították fel a még ban kapott szobrokat a kápolnában illetve annak udvarán. Egy feszület, Krisztus feltámadását ábrázoló szobor, Jézus Szíve, továbbá két angyalt formázó és Fourrier Szent Péter (kalocsai nővérek alapítója) műkőből készült szobra került Szentmihályra. Darabos szobrászművész alkotásai voltak ezek, melyek 1930-ban készültek, és egy a korábban a Kalocsai Nővérek vezetése alatt álló újszegedi óvoda tulajdonát képezték. Az óvoda renoválása során a tervek szerint pusztulásra voltak ítélve az alkotások, ám egy óvónő közbenjárása segítségével végül ajándékként kerülhettek falunkba. A felállításuk után 10 évvel később, 1970-ben pedig a szentmihályi lelkészséget Dr. Udvardy József, püspök úr plébániai rangra emelte. A Historia Domus részletesen beszámol a Gazdasági Népkör zászlajának történetéről is, melynek másolata ma is templomunk egyik ékessége. A zászlót a budai Jópásztor Nővérek készítették ezer pengőért. A zászlót az idők folyamán az iskolában őrizték. Az ötvenes években eltávolították onnan. Ekkor a lelkész átvette és a kápolna fiókos szekrényében őrizte. Egészen 1982-ig őrizte ott, ekkor ugyanis a Móra Ferenc Múzeumnak adományozta, miután a múzeum ez év májusában muzeális tárgyak iránt érdeklődött. Még ugyanebben az évben Gímes atya azzal a kéréssel fordult a Csanádi Püspöki Hatósághoz, hogy Ságváritelepet is elláthassa, továbbá azt javasolta, hogy Ságváritelepet egyház-kormányzatilag Szentmihályhoz csatolják. Kérésére a válasz negatív volt május 3-án mutatta be Gímes atya az aranymiséjét. A szentmise a kápolna udvarán volt megtartva a hívek nagy számának köszönhetően. Új korszak következett be a plébánia életében 1988 őszén, amikor Gyulay Endre Megyéspüspök Úr, a hívei körében megöregedett plébánost nyugállományba helyezte, és utódjául Dr. Kovács László, teológiai tanárt nevezte ki. Gímes Gyula atya tragikus körülmények között hunyt el augusztus 6-án, 77 éves korában. Augusztus 5-én még látogatást Gímes Gyula plébános ( ) is tett Szentmihályon, megnézte, hogyan is halad az új templom és plébánia építése. Gyula bácsi többször is elmondta ekkor Kovács atyának, hogy Kérlekszépen boldog öreg korom van, boldog öreg korom van. Másnap két rendőr pedig már azzal a hírrel kopogtatott be Kovács atyához, hogy Gímes atyát több kézszúrással gyilkolták meg Dobó utcai lakhelyén. Erről a szörnyű eseményről az atya a Historia Domusban részletesen, korabeli újságcikk- mellékletekkel számol be. A plébánia élete igen sokszínű volt Gímes Gyula plébánossága idején. Sokat olvashattam az elsőáldozásokról, bérmálkozásokról, papi összejövetelekről, a búcsúkról, lelki gyakorlatokról, a nagy sikert arató vetítettképes előadásokról, valamint a különböző felújítási munkákról is (villanyvezetés, festés, vakolatjavítás stb.), melyek a hívek áldozatos munkáját dicsérték telén például szentmihályi asszonyok fáradtságos munkával készítettek a kápolna számára kalocsai mintájú terítőket. De ez csak egy példa a sok közül, amelyet kiemeltem, mégis jól mutatja, milyen fontos is egy egyházközösség életében az, hogy kétkezi munkával, önfeláldozó segítségünkkel még inkább segítsük plébániánk életét, szépülését, fennmaradását. Habár leghőbb vágya, a templomépítés nem teljesült plébánossága idején, áldozatos munkájával azonban megteremtette egy egyházközösség alapjait, és mindent elkövetett azért, hogy a szentmihályi hívek méltó helyen és méltó módon élhessék, gyakorolhassák hitéletüket. lejegyezte: Bende Tünde Májusban Jegyes Hétvégét tartottunk, amely alkalmas készületi forma a tartós és boldog házaséletre.

4 4 PALÁNTA NAPKÖZI-TÁBOR Szeretettel várunk óvodás és iskolás gyerekeket a plébánia Közösségi Házában! Június 15-19: Játékos ismerkedés a cserkészettel. Játéktanulás, kézműveskedés, természetjárás, népdal-tanulás, szalonnasütés. Táborvezető: Bauer Magdolna. Költségek: egész napra Ft., fél napra Ft Június 22-26: Kukta -tábor. Táborunkba olyan fiúkat és lányokat várunk, akik szeretnék megtanulni a főzés alapjait: egyszerű leveseket, második fogást, desszerteket is készíteni. Ismerkedünk a fűszerekkel, a tálalás módjaival, szalvétahajtogatással, stb. Táborvezető: Szakál Adél és Tourené Tihanyi Eleonóra. Költségek: egész napra Ft, félnapra Ft. Június 29 július 3: Sport-tábor: I. Szentmihályi kis-olimpia. Azon iskolás gyerekeknek ajánljuk, akik szeretnek métázni, focizni, ping-pongozni, petanque-ot játszani. Táborvezető: Bauer Ferenc Költségek: egész napra Ft, félnapra Ft. Július 6-10: Kézműves-tábor I. A táborban résztvevő gyerekek készíthetnek papírsárkányt, origamit, papír szélforgót, sókerámiát, mozaikképet, bábut textilből, növényszövést, gyöngyöt fűzhetnek, nyomdázhatnak, önthetnek gipszet és batikolhatnak különböző technikákkal. Július 6-án az Aktor-Faktor Színtársulat Indul a bakterház című előadását nézzük meg a Belvárosi moziban. Július 9-én ellátogatunk a Heller Ödön Gyékényes Műhelybe, Tápéra. Táborvezető: Szakál Adél és Tourené Tihanyi Eleonóra. Költségek: egész napra Ft, félnapra Ft + 6db buszjegy vagy bérlet Július 13-17: Sport-tábor II. Azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akik szeretnek kerékpározni, tudnak vagy szeretnének megtanulni zsinórlabdázni, focizni, röplabdázni, kötelet húzni, trambulinon ugrálni, stb. Július 13-án a Csizmás kandúr című zenés mesejátékot nézzük meg a Belvárosi moziban. Táborvezető: Szakál Adél és Tourené Tihanyi Eleonóra. Költségek: egész napra Ft, félnapra Ft. Július 20-24: Úszás-tábor I. Táborunkba azokat az iskolásokat várjuk, akik tudnak vagy éppen most akarnak megtanulni úszni. A délelőtti órákban úszásoktatás, fürdés a Partfürdőn, délután sportprogram vagy kézműves lehetőség. A tábor ideje alatt igény szerint gyermekfelügyeletet is vállalunk a Közösségi Házban azok számára, akik nem klrik az úszást. Úszásoktató: Süveges Tamás, táborvezető: Szakál Adél és Tourené Tihanyi Eleonóra. Költségek: egész napra Ft, félnapra Ft. Július 27-31: Kézműves-tábor II. A táborban képeslapot készítünk, varrunk, mécsest készítünk, origamizunk, lesz körmönfonás, zászlót készítünk stb. Július 27-én a Csodálatos lámpás című zenés mesejáték megtekintése a Grim-Busz Színház előadásában a Belvárosi moziban. Táborvezető: Bauer Ami. Költségek: egész napra Ft, félnapra Ft. Augusztus 3-7: Úszás-tábor II. Táborunkba azokat az ovisokat és kisiskolásokat várjuk, akik tudnak vagy éppen most akarnak megtanulni úszni. A délelőtti órákban úszásoktatás, fürdés a Partfürdőn, délután sportprogram vagy kézműves lehetőség. A tábor ideje alatt igény szerint gyermekfelügyeletet is vállalunk a Közösségi Házban. Úszásoktató: Süveges Tamás, táborvezető: Szakál Adél és Tourené Tihanyi Eleonóra. Költségek: egész napra Ft, félnapra Ft.

5 5 Augusztus 10-14: Iskolárahangoló tábor. Elsősorban a szeptembertől iskolába induló gyerekeket és kisiskolásokat várjuk, de mellette is lesz játékos gyerekfelügyelet más korosztályúak számára. A tábor idején nem írni, olvasni, számolni tanulnak a gyerekek, hanem olyan készséges fejlesztésére törekszenek, amelyek egy elsősnek nagy segítséget nyújtanak iskolai tanulmányainak megkezdésénél (pl. tanulnak közlekedni, figyelemfejlesztő játékokat játszanak, verses-mesés foglalkozások, stb.). Táborvezető: Csompilla M. Éva tanítónő, iskolanővér a Karolinában. Költségek: egész napra Ft, félnapra Ft. Aug Játékos napok. Táborvezető: Szalai István Költségek: egész napra 4000 Ft, félnapra 3000 Ft. Aug : Bevezetés a cserkészetbe. A cserkészet iránt érdeklődő gyerekeket várjuk ebbe a táborba. Lesz filmvetítés, játéktanulás, kézműveskedés, természetjárás, népdal-tanulás, szalonnasütés. Táborvezető: Bauer Magdi. Költségek: egész napra Ft, félnapra Ft. A fent megjelölt költségek az adott időszakra, általában az 5 hétköznapra összesen vonatkoznak (tehát napi 1-2ezer forint étkezéssel!) mindez jelképes összeg, amihez adományokat is szívesen fogadunk a pedagógusok javára. A foglalkozások a megjelölt napokon 8 órakor kezdődnek. A félnapos program 13 óráig tart, és ellátásként magában foglalja a tízórait és ebédet. Az egésznapos program 16 óráig tart, és tízórait, ebédet, és uzsonnát biztosítunk. Mivel a meleg ebédet hozatjuk, a jelentkezés és a táborköltség befizetésének határideje legkésőbb az előző hét szerdája a Közösségi Házban. Elérhetőségek: Szakál Adél (20/ ), Tourené Tihanyi Eleonóra (30/ ), Bauer Ferenc (30/ ), Bauer Ami (30/ ), Bauer Magdi (30/ ), Csompilla M. Éva (30/ ). A felhívásban megjelent illusztrációkat Falcione Sarolta, a Karolina Iskola tanárnője készítette, amit ezúton is köszönünk. Úton-útfélen Nyári tábor évesek részére Nemsokára beköszönt a nyár, és vele együtt a nyári szünet. A táborunk nem csupán ország- és, természetismeretet nyújt, hanem a keresztény értékek az életforma megélésének a színhelye is. Szeretnénk összekovácsolni egy csapattá a gyerekeket a játékok és kirándulások során, hogy jobban megismerjék egymást. Az esti tábortüzek, a nagy túrázások, és a sok-sok játék, kacagás színesíti majd táborunkat, miközben felfedezzük Börzsöny természeti szépségeit. A tábor időpontja: július Helye: Vámosmikola (Börzsöny) Utazás: Vonattal, busszal Jelentkezési határidő: június 29 A részvételi díj teljes összege tartalmazza az utazást, szállást, étkezést, belépőket. Ez jelenleg Ft, de a pályázat és a plébánia hozzájárulásával ez biztosan kevesebb lesz. Jelentkezés: Bauer Annamáriánál (Mobil.: ) Minden hívőben él a vágy, hogy érinthesse Üdvözítőnknek, Jézusnak lábnyomát. A szentföldi emlékhelyek segítenek visszaidézni Jézus életét, egy-egy fontos cselekedetét. Minden Krisztus-követő meghívást kapott arra, hogy környezetét Isten országává, szent földdé tegye. Ezt a jézusi szeretet elsőségével, áldozatos tetteivel, kapcsolatainak lelki gazdagságával teheti meg ban, a Biblia évében elindult az a kezdeményezés, hogy a Somló-hegy vidékén egy 13 km hosszú, 3 települést (Kolontár, Devecser, Borszörcsök) érintő zarándok-ösvény készüljön, amely lehetőséget ad Jézus életéről elmélkedni. Egyúttal saját életünket is végiggondolhatjuk a születésünktől kezdve a halált legyőző jövőnkig. Talán kevesen tudják, hogy (volt) iskolánk névadója Gárdonyi Géza, Devecserben volt kántortanító az es tanévben. Ő írta a Fel nagy örömre, ma született kezdetű mindmáig használatos karácsonyi, egyházi éneket. Terveink szerint Június 28 - július 1 között a plébános a ministránsokat viszi a Balatonpartra nyaralni és a Jézus-ösvény bejárására. Hasonlóan, július én Szalai István hitoktató és néhány szülő kíséretében a hittanosok egy csoportja látogathat el a Balatonfelvidékén kialakított tanösvényre, hogy a Jézus-korabeli Szentföldet megismerjék.

6 6 VOLT EGYSZER EGY ISKOLA Azaz van még, talán pár napig. Köztudott, hogy megszűnik a szentmihályi Gárdonyi Géza Általános Iskola, és helyét egy alapítványi iskola veszi át, melyhez településünknek, és gyakorlatilag falunk gyermekeinek semmi köze nem lesz. A tanári kar egy részének lesz munkahelye másutt, van, akinek nem. Kárba vesz a szép nagy épület, a gondozott udvar, a viszonylag új tornaterem. Olyan gyerekek fogják használni, akik nem Szentmihályon élnek, de még szerencse, hogy nem az enyészetnek lesz átadva az épület. Ősztől ezek az új tanulók buszozhatnak ki, mi pedig buszozhatunk be a városba, kísérhetjük, félthetjük gyerekeinket. Kár, hogy az iskola megmaradását pártoló emberek tevékenysége nem vezetett eredményre. Szentmihálynak 1909 óta van saját iskolája, és 1928-ban felépíttettük a jelenlegi, Gárdonyi Géza utcai épületet, mert szükség volt rá. Talán sokakban felmerül a kérdés: Miért volt jó a helyi iskola száz évig az itt élő emberek gyerekeinek, és miért vált divattá, hogy a tanköteles gyerekeket az utóbbi években a városba íratják? Van elég gyerek, minden évben összejöhetne a faluból egy osztályra való elsős, hiszen az új osztással a falu jelentősen bővült. Idén tizenöt gyerek ballagott a helyi óvodából, és még jónéhányan vannak azok, akik helyi lakosok, de máshová jártak óvodába, és idén lesznek tankötelesek. A helyi iskolaépület szép, a városi poros-füstös környezetben lévő kaszárnyák fel nem vehetik vele a versenyt. Iskolánkba a tanárok a városból járnak ki tanítani, valamennyien oktattak már Szegeden is, van kellő tapasztalatuk, (és ezután ők is ott lesznek majd valamelyik városi iskolában, ahol a mi gyerekeink tanulnak!) Vajon a falunkban élő, de a városban tanuló gyerekek könnyebben boldogulnak majd az életben? A SZENTMIHÁLYI ISKOLA TÖRTÉNETE Szentmihályon az első állandó iskola az es tanévben indulhatott meg, a város által emelt végleges épületben. A későbbiekben a középső iskola néven közismert tanintézmény az 1960-as évek elejéig funkcionált. (Jelenleg kocsma működik falai között.) A második iskolaépület, az alsó iskola 1909-ben épült. Az idén 100 éves iskolában Tarnai József tanító és felesége tanítottak utoljára az os tanévben (többek között e sorok íróját is), s halálukig ott laktak, az 1980-as évek elejéig. Az épület magántulajdonban van, s fájdalommal látjuk, hogy az enyészet lesz rajta úrrá. A harmadik, jelenleg is iskolaként működő épületet, melyet új iskolaként ismerünk, 1928-ban építették és adták át. Elnevezése dr. Petri Pál Állami Elemi Népiskola volt. Épült Gróf Klebelsberg Kunó vallás és közoktatásügyi miniszter iskolaépítési programjában. (Az alföldön 5000 tantermet létesített az, A bölcs gyermekpszichológus, dr. Vekerdi Tamás sorait nem lehet elégszer hangsúlyozni: pusztító divatként söpör végig a szülők világán az a téves gondolat, felismerés, hogy a mai rohanó, teljesítményelvű világban a tanulást nem lehet elég korán kezdeni. Ez természetesen tévedés. Nem abból lesz az irigyelt topmenedzser, akinek topmenedzser-képzését megkezdték már az óvodában idegen nyelvekkel, dzsúdóval, karatéval, netán lovaglással és tenisszel, hanem abból, aki teljes értékű kisgyerekkort tölthetett el, és ugyanígy persze további életkorokat is, kisiskolás, kamasz, majd ifjúként. Ami megint csak azt jelenti, hogy érzelmi biztonságban nőhetett fel, spontán utánzással tanult kisgyerekkorában, és nem túl korán tanítva, javítgatva. Mindennap volt ideje a szabad játékra, a rohangálásra a szabad levegőn, és megkapta mindennapos meseadagját is. Egyes városi, már a hat éves gyerekeket is felvételiztető, már az első nap teljesítményt elváró jelenlegi sztáriskolák vajon ezt az érzelmi biztonságot nyújtják-e egy kisgyerek számára? Amikor iskolába indítja a szülő a gyermekét, természetesen azt mondja: ott és addig tanulj, ahol és amíg orvos vagy jogászdoktor nem lesz belőled. Mennyivel egyszerűbb lenne az élet, ha azt mondaná: legyél akár varrónő vagy autószerelő, tűzoltó, vagy vadakat terelő juhász, csak legyél BOLDOG gyermekem! Május 30-án ballagtak falunk nagycsoportos óvodásai. A kis ballagók az ünnepségen egy-egy léggömböt kaptak a kezükbe, melyet egyszerre elengedtek. A tizenöt lufi a város felé szállt. A szülők szeméből kicsordult a könny, és az óvónéni is párás szemmel mondta: látják, mind a város felé mennek, ahogyan a mi gyerekeink is Reméljük, hogy megtalálják a számításukat valamely városi iskolában, majd felnőve a boldogságukat doktorként vagy kétkezi munkásként. Molnárné Szekeres Judit aki a trianoni békediktátum utáni tragikus helyzetben éppen az iskolák építésében, a nép szellemi fölemelkedésében látta a jövőt.) Iskolánk a Gárdonyi Géza nevet 1945 után vette föl. Úgy gondolom valamennyiünket érzékenyen érintenek ezek a sorok, hiszen a falu apraja-nagyja a fent említett iskolák valamelyikében, vagy mindegyikben tanult. A 2009-es évet a gyász éveként írhatjuk a 2300-as lélekszámú falu történetében. Elvesztettük, mert elvették tőlünk az utolsó iskolaépületünket is. Ezért nemcsak magunkat okolhatjuk. Az 1990-es évek elején úgy tűnt föllendül az iskola élete. Az Antall-kormány programjának keretében kaptuk az új tornatermet. Az igazsághoz tartozik, és meg kell említeni, hogy a szentmihályiak egy része a 90-es években valóban elkezdte gyermekét Szegedre járatni iskolába. Valahogy ez divatba jött. Nem becsülték eléggé saját településük iskoláját?

7 7 Közben kormányok, önkormányzatok váltogatták egymást, s az oktatásügyben is egyre inkább a pénzügyi megszorító intézkedések lettek úrrá. Olyannyira, hogy a jelenleg immár 7 éve regnáló kormánypárt az oktatásügy tönkretételét tökélyre vitte: a kistelepülések sorra zárhatják be nagymultú iskoláikat. Egy neoliberális szemlélet jegyében, költségtakarékosságra, hatékonyságjavításra hivatkozva tönkreteszik azokat a falusi közösségeket, amelyek túlélték az elmúlt évszázadok viharait. Iskolánkban két éve nem indítanak első osztályt, mert úgymond nincs ki a kötelező létszám. Iskolánk elsorvasztási folyamatához még az is hozzátartozik, hogy önállóságát 2003 augusztus elsejével megszüntette az önkormányzat. Hozzácsatolták a kecskéstelepi Fekete István Általános Iskolához, méginkább beindítva iskolánk elnéptelenedési folyamatát. Szomorúan látjuk, hogy Szeged város önkormányzata mindig is mostohagyerekének tekintette Szentmihályt. Az önkormányzati képviselők többnyire nem a falu érdekeit képviselték a város felé, hanem fordítva, a város érdekeit érvényesítették a településen. Fenti sorokat az is alátámasztja, a falu lakosait hivatalosan senki sem tájékoztatta iskolánk sorsáról. A Délmagyarország kb. 2 hónappal ezelőtti számából értesülhetett már aki olvasta, hogy az Evangéliumi Testvérközösség nevű gyülekezet veszi át az iskolát július elsejével. Állítólag a tulajdonjogot nem kapták meg, csak bérlik az épületet. Ki és mikor tájékoztatja a falut erről? Fogyatékos gyerekeket fognak itt tanítani, s már a gépkocsijukra van írva a Gárdonyi Géza utca neve, holott még a szentmihályi gyerekek tanulnak ott. Az a jelenleg is ott tanuló gyerek kénytelen lesz Szegedre járni, naponta egy vagy több órát utazással tölteni. De ez, úgy tűnik, nem érdekli azokat, akik tehettek volna valamit az iskola megmentéséért. Mi szentmihályiak azonban bízunk abban, hogy nem véglegesen veszítettük el iskolánkat. Fejes Ferenc SZENTMIHÁLYI UTCANEVEK 2. rész Szépírókról elnevezett utcáink Gárdonyi Géza (Agárd, aug. 3 Eger,1922. okt. 30.) Eredeti neve Ziegler Géza volt, de magyarságtudatának kifejezéseként magyar nevet kívánt választani magának (Gárdonyi). Tanulmányai elvégzése után tanítóként dolgozott egy ideig, azonban az 1880-as évek második felében felhagyott a tanítóskodással és Budapestre ment, hogy íróként, újságíróként dolgozzon tovább. Újságírói tevékenysége az ország több pontjára kiterjedt. Munkatársa volt többek között a Szegedi Hírmondónak (1889) és a Szegedi Naplónak ( ) is től a feleségétől különválva Egerben telepedett le, ahol élete végéig lakott. Irodalmi tevékenysége szerteágazó volt. Írt verseket, novellákat is, de igazi sikert a regényeivel ért el. Főbb regényei: Egri csillagok (1901), A láthatatlan ember (1902), Az öreg tekintetes (1905), Isten rabjai (1908) stb. Egykori iskolán róla kapta nevét (Maxim) Gorkij ( ) az orosz irodalom nagy alakja. Eredeti neve Alekszej Makszimovics Peskov. Élete fordulatokkal, és kalandokkal teljes volt ben a bolsevikok oldalán ( ig a bolsevik párt tagja) a cárellenes forradalomban is részt vett. Novellákat, regényeket és színházi műveket írt. Legmaradandóbb alkotásának az Éjjeli menedékhely (1902) című drámáját tartják. Mikes Kelemen ( ) székely nemesi család sarja ben II. Rákóczi Ferenc mellé került apródnak. A szabadságharc bukásáig annak részese volt, 1711-ben II. Rákóczi Ferenccel tartott külföldre be a török szultán hívására kerültek Törökországba, ahol később Rodostóban telepedtek le. Ott írta a velük együtt tartó kurucok és saját életükről tudósító fiktív leveleit, amely íróként tartják számon. Móricz Zsigmond ( ) paraszti sorból származó író, újságíró. Szülei mindent megtettek annak érdekében, hogy gyermekeiket kiemeljék a paraszti sorból. Ennek érdekében taníttatták Zsigmondot is, aki újságíróként kezdte pályáját ban került be a hírneves Nyugat című újság munkatársai közé, ahol az első világháború idején haditudósítóként is dolgozott, de egy ideig a főszerkesztője is volt. Verseket, novellákat, színházi darabokat, valamint számára nagy sikereket hozó regényeket is írt (Légy jó mindhalálig, Úri muri stb). Petőfi Sándor ( ). népköltészetünk nagy alakja, akinek a neve összeforrt az 1848-as forradalommal. Kiskőrösön született szlovák származású (Petrovics család) családban. Sok helyen tanult az országban, majd mint vándorszínész szintén sokfelé járt ben vette el feleségül Szendrey Júliát, akitőkl egy fia született (Zoltán). A forradalom részese, annak résztvevője volt (Nemzeti dal-t ekkor írta és szavalta el). A szabadságharc alatt Bem tábornok alatt szolgált ben a segesvári csatában tűnt, vagy hunyt el. Legismertebb költeményei a János vitéz, Anyám tyúkja, Nemzeti dal. Tinódi Lantos Sebestyén (1505/ ): Vándor énekes a XVI. században. Az országot járva lejegyezte a török ellenes harcok főbb eseményeit (pl. Eger ostroma). Énekeit lanttal kísérte, amelynek dallamát is ő maga írta. Valószínűleg ennek köszönhető a nevében szereplő Lantos melléknév. Költészetében szerepelnek biblikus témák, széphistóriák és a már említett török ellenes harcokat megörökítő énekek is. Költészetéért nemesi rangot kapott. Papp Róbert

8 8 Őskeresztény gyakorlat szerint nagyszombat éjszakáján keresztelkednek meg azok, akik saját elhatározásuk szerint akarnak az egyház tagjaivá válni. Így történt ez 2009 húsvétján is, amikor Hékédi Gyula, Horváth Martin, Varga Anna, Varga Imre kérték keresztségüket. Plébániánk fenntartása a szentmihályiak közös ügye. Köszönjük mindazoknak, akik a házszentelések alkalmával, vagy azt követően postai csekken illetve banki átutalással befizették éves hozzájárulásukat. Azok pedig, akik még lemaradásban vannak, kérem, hogy ne késlekedjenek azt megtenni. Plébániánk OTP számlaszáma Zarándoklatot szervezünk Mátraverebély-Szentkútra. Indulás augusztus 15-én éjszaka (még hajnal előtt), hazaérkezés aznap este. Jelentkezni június 15-ig Bóka Sándornénál (62/ ). Április: Május: Június: Májusban: Anyakönyvi hírek március június ELHUNYTAK Biczók Lajosné Szabó Magdolna Fejes József Toppantó Dezső Sarkadi Gábor HÁZASSÁGOT KÖTÖTT Cser Viktória és Gyémánt János Bende Hajnalka és Nováki Lóránt A tanévet záró bűnbánati liturgia, gyónási lehetőség a templomban június 20-án, szombaton 18 órakor lesz. Egyúttal az októberi elsőáldozásra készülő gyerekek első szentgyónási alkalma. A Karitász-csoport ruhabörzéinek időpontja: június 27. július 25. szeptember 5 szombatonként 9 10 óráig a templomkertben. A szentmisék rendje: Vasárnap 9 órakor Az aktuális hétköznapi miserend és más hirdetések a vasárnapi szentmise után kerülnek ki a templomtorony alatt levő hirdetőtáblára ott egész hét során olvasható). BÉRMÁLKOZTAK Bauer Iván Bauer Magdolna Bodó Anna Csúcs Ákos Czibere Péter Illés Tibor Tari Máté A plébános távollétében a temetéssel, harangozással kapcsolatban bizalommal keressék Fejes Ferencet a Hasító u. 6 szám alatt vagy telefonon: 20/ , aki a megyéspüspöktől engedéllyel rendelkezik temetés végzésére és áldoztatásra. Dr. Thorday Attila plébános elérhető a szentmisék előtt és után a templomban, és a 30/ telefonszámon. A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Értesítője. Kiadja: a Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia 6710 Szeged, Palánta u. 2. Tel.: 62/ Felelős kiadó: Dr. Thorday Attila plébános Nyomtatás: SIGILLUM 2000 Bt., Kökörcsin u. 17.

A HÚSVÉT BIBLIAI GYÖKERE

A HÚSVÉT BIBLIAI GYÖKERE A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele VI. évfolyam 2009 Húsvét A HÚSVÉT BIBLIAI GYÖKERE Történelmi tény, hogy a keresztény időszámításunk előtti 13. században néhány nomád törzs elhagyta

Részletesebben

BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT

BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele IV. évfolyam 2007 szeptember BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT Honnan érkezett közénk? Az elmúlt évben szemináriumi

Részletesebben

A JÁSZOL SZAMARA. A Szent Mihály Plébánia Hírlevele

A JÁSZOL SZAMARA. A Szent Mihály Plébánia Hírlevele VI. évfolyam A Szent Mihály Plébánia Hírlevele A JÁSZOL SZAMARA 2009 Karácsony Nem szeretnék rájátszani a tényekre. Egyáltalán nem a beképzeltség mondatja velem: tudom, hogy szimpatikus vagyok. Azt is

Részletesebben

Szegénnyé lett, hogy szegénységével gazdagítson minket (vö. 2Kor 8,9)

Szegénnyé lett, hogy szegénységével gazdagítson minket (vö. 2Kor 8,9) HÚSVÉT 2014. 1 Szegénnyé lett, hogy szegénységével gazdagítson minket (vö. 2Kor 8,9) Ezzel a mottóval fogalmazta meg Ferenc pápa nagyböjti üzenetét. És valóban Szent Pál apostol szavai megelevenedtek előttünk

Részletesebben

BÚZASZÖM. Búzaszentelés SZEGED-SZENTMIHÁLYI. A Szent Mihály Plébánia Hírlevele

BÚZASZÖM. Búzaszentelés SZEGED-SZENTMIHÁLYI. A Szent Mihály Plébánia Hírlevele SZEGED-SZENTMIHÁLYI BÚZASZÖM IX. évfolyam A Szent Mihály Plébánia Hírlevele Búzaszentelés 2012. június A búzaszentelés, a zsendülő termések megáldása Szent Márk napjához kötődik (ápr. 25.), és csak a Magyar

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

Tartalom. Füldugó. XVIII. évfolyam 2. szám. 2006. november 19. Harcba hívta fiataljait az egyház 2. Szent marad örökké 3

Tartalom. Füldugó. XVIII. évfolyam 2. szám. 2006. november 19. Harcba hívta fiataljait az egyház 2. Szent marad örökké 3 GYERÜNK! A Szeged Csanádi Egyházmegye katolikus ifjúságának lapja Füldugó Fura egy világ, ahol nem halljuk egymás szavát. Pedig alapvetõen senki sem süket mi magunk tesszük azzá magunkat. Könnyû lenne

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT Fény és Forrás 2009. április 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT Jézus feltámadása igazi örömhír az embereknek. Nemcsak nekünk keresztényeknek, akik végigéljük

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

Senki sem ismeri az Atyát csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja. (Mt 11,27)

Senki sem ismeri az Atyát csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja. (Mt 11,27) 1 Senki sem ismeri az Atyát csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja. (Mt 11,27) A Biblia évében figyelmünk elevenebben fordul a kinyilatkoztatás felé. A kinyilatkoztatás Isten szabad tette, amelyben,

Részletesebben

Egyengessétek az Úr útját!

Egyengessétek az Úr útját! VIII. évfolyam 5. szám 2005. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

Kezdõdik a nagyböjt. Negyven nap Horváth István Sándor. Nevünkben a sorsunk Milyen szempontokat vegyünk figyelembe névválasztáskor?

Kezdõdik a nagyböjt. Negyven nap Horváth István Sándor. Nevünkben a sorsunk Milyen szempontokat vegyünk figyelembe névválasztáskor? Nevünkben a sorsunk Milyen szempontokat vegyünk figyelembe névválasztáskor? 3. oldal Az élet szolgálatában Egy rabszolgalány, aki megmutatja az élet útját 8. oldal Vezércikk Negyven nap Horváth István

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2011. május 31. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TRIANON EMLÉKNAPRA Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2011. június 4-én,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május Fény és Forrás 2009. május 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május kegyelmével Isten akaratát, és örvendezünk a kegyelem által bennünk megtermő gyümölcsnek. Ez mind a jelen pillanat isteni

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

Az én hivatásom a szeretet (Kis Szent Teréz) Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Az én hivatásom a szeretet (Kis Szent Teréz) Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VIII. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2012. nyár Az én hivatásom a szeretet (Kis Szent Teréz) Családunk a közzösségünk 4. oldal Leprások a Mennyek kapujában 8. oldal

Részletesebben

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 ÓVODA, ISKOLA 5 FALUTÖRTÉNET 6 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 7 KULTURÁLIS KALAUZ 8 EGYHÁZI ÉLET 10 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 13

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 ÓVODA, ISKOLA 5 FALUTÖRTÉNET 6 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 7 KULTURÁLIS KALAUZ 8 EGYHÁZI ÉLET 10 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 13 TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 ÓVODA, ISKOLA 5 FALUTÖRTÉNET 6 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 7 KULTURÁLIS KALAUZ 8 EGYHÁZI ÉLET 10 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 13 TESTVÉRTELEPÜLÉS 14 CIVIL FÓRUM 15 A székelypálfalvi katolikus

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2006. Pünkösd. Békés jövendő

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2006. Pünkösd. Békés jövendő LELKISÉG Békés jövendő Isten terve a békességet, és nem a pusztulást rejti, Ő jövőt és reményt akar adni. (lsd. Jer29,11 és 31,17) Számtalan ember vágyakozik ma egy békés jövendő után, és arra vár, hogy

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 5. szám 2011. május JÓ PÁSZTOR VASÁRNAPJA ELŐTT A Katolikus Egyházban minden évben a húsvétot követő negyedik vasárnapon, Jó Pásztor vasárnapján

Részletesebben

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. március de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig (Mt 28, 20) Gondolatok Húsvétra Mienk a Húsvét ünnepe, mely ennyi jóval van tele Üljük

Részletesebben

2015. április Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1

2015. április Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1 2015. április Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1 Hírlétra BALETT TANFOLYAM Balett tanfolyamot indít a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár óvodás és iskolás korú gyermekek részére. Toborzó és bemutató foglalkozásra

Részletesebben

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig.

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig. VefBor159.qxd 2007. 10. 17. 20:17 Page 2 A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 AZ IMAAPOSTOLSÁG

Részletesebben

Készüljünk fel a hidegre!

Készüljünk fel a hidegre! Böjte Csaba: HARANGSZÓ A CEGLÉDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTÕJE Meg kell tanítanunk a ránk bízott gyerekeket a jég hátán is megélni. Hogy ebben az iskolák, vagy a csak a mát látó hatóságok mennyire

Részletesebben

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVI. évfolyam 9. szám (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava 2014. szeptember október Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Fatimai zarándokút. Búcsú és családi-nap Csemőben. Beszélgetés Szeleczki Imre atyával

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Fatimai zarándokút. Búcsú és családi-nap Csemőben. Beszélgetés Szeleczki Imre atyával Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Ára: 100 Ft Fotó: Burgmann László Fatimai zarándokút Búcsú és családi-nap Csemőben Beszélgetés Szeleczki Imre atyával XVI. évfolyam 2. szám 2012.

Részletesebben

BÉKESSÉG. A Lélek gyümölcse. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. június XV. évfolyam 3. szám

BÉKESSÉG. A Lélek gyümölcse. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. június XV. évfolyam 3. szám A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. június XV. évfolyam 3. szám A Lélek gyümölcse Én vagyok a szôlôtô, ti a szôlôvesszôk: aki énbennem marad és én ôbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert

Részletesebben

VILÁGP STA ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL

VILÁGP STA ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. nyár ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL 2 Negyven éve pap

Részletesebben

Szent István. Védnöke. A Soroksár-Újtelepi. 2014. 2. szám. Bemutatkozik a Schönstatt Mozgalom. Interjú Dr. Kránitz Mihállyal. Szász Bernát verse

Szent István. Védnöke. A Soroksár-Újtelepi. 2014. 2. szám. Bemutatkozik a Schönstatt Mozgalom. Interjú Dr. Kránitz Mihállyal. Szász Bernát verse A Soroksár-Újtelepi Szent István Plébánia lapja 2014. 2. szám Bemutatkozik a Schönstatt Mozgalom Pünkösd Képes beszámoló Interjú Dr. Kránitz Mihállyal Gyógyító mesék Szász Bernát verse Nyári meghívók A

Részletesebben