Almásfüzitõi borszemle. zésével, asztalok, székek rendezésével, amit a Kertbarát Egyesületnek köszönhetünk,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Almásfüzitõi borszemle. zésével, asztalok, székek rendezésével, amit a Kertbarát Egyesületnek köszönhetünk,"

Átírás

1 Almásfüzitõi Hírek ALMÁSFÜZITÕ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM MÁRCIUS Idén 27. alkalommal került megrendezésre az Almásfüzitõi Nyílt Nemzetközi Borverseny Almásfüzitõ Önkormányzata és az Almásfüzitõi Kertbarát Egyesület által. Az elõkészületi munkákból az Almásfüzitõi Kertbarát Egyesület tagjai, valamint az Almásfüzitõi Borbarát Hölgyek Klubjának tagjai egyaránt kivették a részüket. A nagy nyüzsgés már szerda délután megkezdõdött a termek berende- MEGHÍVÓ Almásfüzitõ Önkormányzata tisztelettel meghív minden érdeklõdõt az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére megrendezésre kerülõ ünnepségre. Helyszín: kopjafa Idõpont március 15-én 11 óra Közremûködnek a Fekete István Általános Iskola diákjai. Emlékezzünk és ünnepeljünk együtt! Almásfüzitõi borszemle A rendezvény szervezõinek egy csoportja zésével, asztalok, székek rendezésével, amit a Kertbarát Egyesületnek köszönhetünk, ám az asszonykéz sem hiányozhatott, a Borbarát Hölgyeknek köszönhetõen a falakra képek kerültek, az asztalokra hófehér abroszok és asztaldíszek. Így egy megújult külsejû mûvelõdési ház fogadta az ide érkezõket. A borminták az Ászár-Neszmélyi valamint az ország távolabbi régióiból érkeztek, úgymint például Balaton, Eger, Sopron, Tokaj. Ezenkívül külföldi résztvevõk is voltak szép számmal a Duna menti szomszédos városokból, Virtrõl és Marcelházáról, valamint a szomszédos Ausztriából is. Az ünnepélyes megnyitó délután egy órakor vette kezdetét, ahol Karánsebesy Lukács polgármester köszöntötte a borkóstolóra összegyûlt vendégeket és a bírálóbizottság szakembereit. A megnyitó után a zsûritagok megkezdték több órás kitartó munkájukat a Kamarateremben, amit a Borbarát Hölgyek tettek hangulatossá az elõkészületek ideje alatt. Nyolc szakmai zsûri bírálta a 460 beérkezett bormintát. Ezek közül két zsûri vörösborokat a többi hat fehérborokat zsûrizett. A zsûri elnöke Sárkány Péter a MÉTE Borgazdasági Szakosztály elnöke, a zsûri alelnöke Monyók József borakadémiai tag volt. Ezt követõen egy belövõ bor tesztelésével hangolta rá a résztvevõket a bírálat menetére Béky Zoltán és Tálos Tamás. A Tatabányai Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépisko- (Folytatás a következõ oldalon) Viniczai Sándor Bor-szakújságíró bírálat közben Tálos Tamás nagymester munka közben

2 2 ALMÁSFÜZITÕI HÍREK SZÁM Almásfüzitõi borszemle (Folytatás az elõzõ oldalról) la növendékei segítettek az italok kínálásában, a különbözõ tételek helyes sorrendben történõ átadásában a Kertbarát Egyesület segédkezett. A hivatásos ítészek szerint a jó termés ellenére idén volt néhány hibás kezelésû bor, ezért tanácsaikkal segítették a gazdákat a jobb minõség elérése érdekében. Természetesen akadtak jócskán kiváló nedûk is, így a zsûri és a résztvevõk jó hangulatban töltötték az estét. Az érdeklõdõk és a nevezõk számára a verseny nyílt volt, így az érdeklõdõk a zsûrizésre kerülõ bortételeket a zsûrivel egy idõben kóstolhatták. A zsûri munkáját a résztvevõk egy óriási kivetítõn kísérhették figyelemmel. Az érdeklõdõk ezenkívül több mûsort is megtekinthettek a színpadon, hiszen ellátogatott hozzánk a naszályi Nosztalgia Klub, akik változatos mûsorral szórakoztatták a nagyérdemût. A zsûrizés körülbelül este hat órakor ért véget, majd a zsûritagok elfogyaszthatták a jól megérdemelt vacsorát, egy csodáltos vörösboros pörköltet. Ezek után kezdetét vette az eredmények kihirdetése valamint az oklevelek és a tárgynyeremények átadása. Négy nagy aranyérem került átadásra, melyek között szerepelt az Almásfüzitõi Borbarát Hölgyek zászlós bora is, ami egy Béky Zoltán a belövõ bor tesztelésével hangolta rá a résztvevõket a bírálat menetére Késõi Szüretelésû Piros Tramini volt, melyet Böõr Gyula termelt és palackozott. A rendezvény kapuit késõ este zárta. A hosszú és fárasztó nap után a Borbarát Hölgyeknek még maradt egy koccintásnyi erejük, hogy megünnepeljék a sikeres rendezvényt. Nyílt Nap a Fekete István Általános Iskolában Tisztelt Szülõk! Iskolánk 2009.március 14-én szombaton Nyílt Napot tart. Célunk, hogy bemutassuk Önöknek intézményünket és tájékoztatást nyújtsunk az iskolánk nyújtotta lehetõségekrõl. Szeretnénk, ha bepillantást nyernének az oktató munkán kívüli programjainkba is. A nap programja: 8.00 Tájékoztató az iskoláról 8.30 Séta az intézményben (tantermek, szaktantermek, speciális foglalkozást nyújtó termek, közösségi terek bemutatása) 8.45 Szakkörök bemutatkozása, elõadása (báb, mazsorett, énekkar) 9.15 Mikro órák szülõknek / a részvételt kérjük elõre jelezni / 1.osztály matematika/ magyar, tartja: Tápai Mihályné 3. osztály angol, tartja: Szabó Attiláné Horváth Gabriella Fejlesztõ foglalkozás alsósoknak, vezeti: Kelemenné Musitz Mónika Gyógytestnevelés, vezeti: Papné Kara Renáta Informatika, tartja: Varga Lajosné Német, tartja: Vecsey Ildikó 8.osztály magyar, tartja: Kálmán Lászlóné Az órák alatt nevelõk vigyáznak a kisebb gyerekekre, részükre kézmûves foglalkozást tervezünk Fórum Beszélgetés a szülõk nevelõk között Szülõk-gyerekek sportvetélkedõ a Sportházban Az iskolában ezen a napon büfé mûködik, melyet ingyenesen vehetnek igénybe. Reméljük, hogy a személyes tapasztalatok szerzése segít az iskolaválasztásban. Várjuk Önt, Önöket! a Fekete István Általános Iskola nevelõi A Harmonikus Életért Közalapítvány Kuratóriuma Almásfüzitõ - nevében kérjük, hogy adója 1 %-át ajánlja fel az alapítvány javára, segítve ezzel az alapítvány évi célkitûzéseit: csoportos utaztatás, környezetvédelem támogatása és 85. év felettiek köszöntése. Adó számunk: Köszönjük! Gágyor Péter Mátyás Király kútja Meghalt Mátyás, oda az igazság!? De a legenda él. Az igazság újra és újra - még ha százévenként is, - napvilágra kerül. Ötven perces mese zenével, tánccal. Szereplõk: Tóth Rita, Barta Alexandra, Szikra József, Gábor Sándor Rendezõ: Gágyor Péter

3 SZÁM ALMÁSFÜZITÕI HÍREK 3 TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY A január l-jétõl hatályba lépett, a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/ (XII. 20.) FVM rendelet elõírásai következtében részben megváltoztak az ebek tartásához és kötelezõ veszettség elleni védõoltásához kapcsolódó szabályok. Ezért az Országos Fõállatorvos és a Magyar Állatorvosi Kamara az alábbi tájékoztatóval kívánja elõsegíteni az állattartók jogkövetõ magatartását: 1. A korábbiaktól eltérõen január 1-jétõl az eb tartója nem a területileg illetékes önkormányzatnak, hanem az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó, az eb tartója által szabadon választott magán-állatorvosnak köteles bejelenteni, ha az állata a három hónapos kort elérte, elhullott vagy elkóborolt, vagy Új tulajdonoshoz került. 2. Az új tulajdonosnak az eb tulajdonába kerülését be kell jelentenie az általa szabadon választott, az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magán-állatorvos felé. A bejelentésnek tartalmaznia kell a legutóbbi veszettség elleni védõoltás helyszínét, idõpontját, a védõoltást beadó állatorvos nevét és kamarai bélyegzõjének számát is. A bejelentés történhet a kutya oltási könyvének bemutatásával is. 3. Az ebek veszettség elleni védõoltásának beadatása továbbra is a kutya tartójának kötelessége. Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet 30 napon belül veszettség ellen saját költségén magánállatorvossal beoltatni, az oltást, az elsõ oltást követõen 6 hónapon belül megismételtetni, majd ezt követõen a kutyát évenként veszettség ellen beoltatni. 4. A kutyák veszettség elleni védõoltását valamennyi magán-állatorvos elvégezheti. Az oltást végzõ magán-állatorvos köteles az oltás beadását a helyszínen az állat oltási könyvében és/vagy az egységes európai állatútlevelében a saját kezû aláírásával és a kamarai bélyegzõjének lenyomatával igazolni. S. A rendelet január l-jétõl kezdõdõen a kutyák veszettség elleni védõoltásának igazolására vagy a kutyák, macskák, görények közösségen belüli mozgásához való Útlevélminta létrehozásáról szóló, a Bizottság november 26-i 2003/803/ EK határozatának melléklete szerinti útlevelet (egységes európai állatútlevél), vagy egy új, pontosan meghatározott tartalmú oltási könyvet (Kisállat Egészségügyi Könyv) ír elõ. Az új típusú oltási könyvek egyedileg sorszámozottak, a sorszámokat a Magyar Állatorvosi Kamara adja ki. : ben az ebek veszettség elleni védõoltásának igazolásához csak azoknak az állatoknak kötelezõ az új, a rendelet elõírásainak megfelelõ Kisállat Egészségügyi Könyv kiállítása, amelyek január l-ig még nem kapták meg az elsõ veszettség elleni védõoltásukat, vagy az oltási könyvüket pótolni szükséges, esetleg az állat tulajdonosának a személye megváltozik. Minden egyéb esetben a év folyamán változatlanul használhatóak a korábban kiállított oltási könyvek ben valamennyi, a rendelet elõírásainak meg nem felelõ oltási könyvet le kell cserélni legkésõbb akkor. Amikor az állatot veszettség ellen beoltják január 1-jétõl már csak a rendelet elõírásainak megfelelõ Kisállat Egészségügyi Könyvben vagy az egységes európai állatútlevélben igazolható a veszettség elleni védõoltás beadása. TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY 7. Azt az ebet, amelyik nem részesült az életkorának megfelelõen elõírtak szerinti (érvényes) veszettség elleni védõoltásban, veszettség szempontjából aggályosnak kell tekinteni. A veszettség szempontjából aggályos állatot tizennégy napra hatósági megfigyelés alá kell vonni, és - amennyiben még nincs - az ebeket elektronikus azonosító transzponderrel (bõr alá ültetett mikrochippel) a tulajdonos költségére meg kell jelölni. A megfigyelés megszüntetésével egy idõben az érvényes veszettség elleni védõoltással nem rendelkezõ eb veszettség elleni beoltását el kell rendelni. Az oltatási kötelezettség elmulasztásakor az állat tartójával szemben bírság is kiszabható. 8. Az állattartó köteles az oltási könyvet megõrizni, azt a veszettség elleni védõoltás beadatását ellenõrzõ állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdon átruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelõ személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából. Országos Fõállatorvos Magyar Állatorvosi Kamara Vendégszereplés Szõnyben Február6-án, a Mackó-Nap alkalmából a Füzike bábcsoport a szõnyi Mûvelõdési Házba volt hivatalos. Az elõzetes próbák után elõször álltak színpadra a bábosok evvel a kis mûvel. Veress Zoltán:Irgum-burgum Benedek és Szilágyi Domokos:Medvelakoma címû verseket vittük színre, persze egy csomó macibábbal, zenével és bátor gyerekszereplõvel: Hopka Lacikával, Hajostek Mátyással, Járfás Patríciával, Ruzsics Nórával, Ruzsics Gézával, Horváth Evelinnel, Vadász Bettinával, Szabó Enikõvel, Grünwald Józseffel, Mikó Nikolettával. Tapssal és kedves szavakkal köszönték meg a bábelõadásokat, sõt csokoládét és egy közös kifestõkönyvet is kaptunk. Szívesen teljesítettük Nyikus Anna, a szõnyi Mûvelõdési Ház vezetõjének meghívását. A következõ hetekben a helybeli iskolásoknak, óvodásoknak, bölcsõdéseknek, sõt az Idõsek Klubjában is elõadjuk ezt a kedves macis jelenetet. F.A.

4 4 ALMÁSFÜZITÕI HÍREK SZÁM Sikeres bölcsõdei Európai Uniós pályázat A Közép- Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évben pályázatot írt ki a bölcsõdei ellátást nyújtó intézmények és kapacitásának bõvítésére. A kiírásra a régióból összesen 14 pályázat érkezett, 10 díjazott pályázat született, közülük 4 fejlesztés Komárom Esztergom megyében valósulhat meg. A nyertesek minimum 20, maximum 80 millió forint közötti összeget nyerhettek el vissza nem térítendõ európai uniós támogatásként. A legmagasabb támogatást 80 millió forintot nyert Almásfüzitõ, a Szociális Alapellátási Intézmény Bölcsõdéje infrasrukturális fejlesztésekre. A pályázat során megvalósul a bölcsõde épületének energiatakarékos felújítása, korszerûsítése, akadálymentesítése, az ellátáshoz szükséges eszközök, berendezések beszerzése, a játszóudvar átalakítása, felújítása, valamint az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzés. A pályázat célja továbbá: a férõhelybõvítés ( 20 férõhelyrõl 30 férõhelyre) esélyegyenlõség, a helybõl és a környezõ településekrõl érkezõ igények kielégítése a foglalkoztatottság elõsegítése a szociokulturálisan hátrányos helyzetben lévõk fokozottabb védelme. Legyen jobb a gyermekünknek Nemzeti Stratégia és a Biztos kezdet program kisgyermekellátásra háruló feladatainak a lehetõség szerinti megvalósulása. Hatékony intenzív családsegítõ, családmegtartó programok biztosítása. Szolgáltatásaink bõvítése az idõszakos gyermekfelügyelettel és Sómadrin szoba mûködtetésével. Az idõszakos gyermekfelügyelet, a gyed-en, gyes-en lévõ szülõ átmeneti segítése, az indokolt elfoglaltsága idejére, meghatározott napra vagy napi néhány órára igényelheti térítés ellenében a kisgyermeke ellátását. A Sómadrin szoba mesterségesen kialakított sóbarlang, mely a légúti betegségben szenvedõk közérzetét teszi jobbá, gyógyulását segíti, életminõségét jelentõsen javítja. A projekt megvalósítását terveink szerint 2010 júniusában fejezzük be. A fejlesztés eredményeként utoljára, de nem utolsósorban egy olyan bölcsõdei környezet alakul ki, amely infrastruktúrájában és eszközellátottságában megfelel a 21. század kihívásainak, hosszútávra minõségi, gondozási nevelési munkafeltételt biztosít. Rakó Istvánné Bölcsödevezetõ A februári klubestünkrõl február 16-án délután a nyugdíjas klub és Füzitõ Barátainak Köre tagjai is eljöttek, hogy meghallgassák a Komárom Városi Könyvtár igazgató asszonyának, Rabi Lenkének vetített képes elõadását, az olajháború évi történeteit. Korabeli újságok, filmhíradó részletet tették érdekessé az elõadást. A szép számú jelenlévõnek megélt és átélt szörnyû emlék, a fiatalabb klubtagoknak csak történelem, de mindannyian érdeklõdve hallgattuk a rendkívül jól felkészült elõadó Komárom- Szõny és Almásfüzitõ bombázásainak történetét. Büszkeséggel töltött el bennünket, hogy a jeles helytörténész Hörömpöly Mihály Almásfüzitõ helytörténete címû munkája is alapját képezte az elõadásnak. A Füzitõt ért bombatámadások és a Szõnyi bombázások napjai nagyon részletesen kerültek feldolgozásra a helytörténeti könyvbe. Érdeklõdéssel hallgattuk a több mint egy órás elõadást, szinte észre sem vettük, hogy az idõ milyen gyorsan elrepült, köszönhetjük mindezt Rabi Lenkének, aki alapos tárgyi tudásról és felkészültségrõl adott számot. Mindannyiunk nevében köszönjük az Igazgató Asszonynak az érdekes elõadást. Fekete Józsefné klubvezetõ Kyokushin karate hírek! A fagyos téli napok mozgásbeli tehetetlenségét kihasználva újra beindítottuk a kezdõ karatékáknak az edzéslehetõséget. Elsõsorban 7-10 éves gyermekek jelentkezését várjuk. Azoknak a szülõknek is ajánlom ezt a lehetõséget, akik úgy érzik hogy a gyermek mozgáshiányával nem tudnak mit kezdeni. Garantált, hogy a játékos,de nagy megterhelést jelentõ edzésektõl gyermekeik túlzott aktivitása csökkenni fog. Az edzések jelenleg szerdánként 16 órától vannak,és körülbelül egy óra idõtartamúak. Kérném a pontos megjelenést (ha lehet ¾ 4- tõl már öltözni), hogy senki se maradjon le az edzés elejérõl sem. A szülõket is szívesen látom, nyugodtan megnézhetik, mivel töltik a csemeték az edzést. Tóth László

5 SZÁM ALMÁSFÜZITÕI HÍREK 5 Alig néhány hete múltak el a karácsony meghitt napjai, és már bele léptünk a FARSANGI idõszakba, vidámságba, mulatozásba. Bölcsõdénkbe január utolsó hetétõl már folyamatosan díszítettük a csoportszobákat és az átadót. Beszélgettünk a farsangi szokásokról, a nevezetes farsangi fánkról és az elmaradhatatlan jelmezekrõl. A gyermekekkel és szüleikkel egyeztetve, közös döntés alapján minden gyermekre került egy egy fantáziadús jelmez. A farsangi idény csúcspontja február 5-e délelõttje volt, amikor minden aprótalpú a választott jelmezébe bújt és kezdõdött a BÁL. A gondozónõk segítségével egyenként bemutatkoztak a jelmezesek; a csoport közepére perdült a háziállatokból és vadon élõ állatokból jó néhány, majd tûzoltó, Gésa és a Zorró is, végül a mesevilág szereplõi. A jelmezes bemutatkozás után közös éneklésbe és táncba kezdtünk. Forrai Katalin gyûjteményébõl a Járjuk a táncot, Itt a farsang és a Cini, cini muzsika kezdetû dalokat a nagyobb gyermekekkel énekeltük. Közben rázóhengerrel, kasztanyettákkal, csuklócsörgõkkel diktáltuk az ütemet. Bíztatás nélkül szinte minden kisgyermek megmozdult; apraja nagyja pörgött, tapsolt, aki még bírta, lehetõsége volt Halász Judit Cd-jére ropni a táncot. Amíg mi vigadtunk, Icuka, a bölcsõde szakácsnõje gondoskodott a farsangi ebédrõl, a farsangi ízes fánkról. A mozgalmas délelõtt és a finom ebéd után ÉDES volt a pihenés. Szép számmal fogadták el a farsangi délutánra való meghívást a Baba- Mama klub Almásfüzitõn és Almásfüzitõ- felsõn élõ tagjai is és hasonló örömteli pillanatokba részesülhettek. Az átélt élmények felidézése több na- Járjunk a táncot pon keresztül újra és újra kellemes érzéssel töltötte el a gyermekeket. A derûs pillanatokat videón és fényképeken megörökítettük, amit a szülõk is visszaláthatnak. Udvardi Istvánné

6 6 ALMÁSFÜZITÕI HÍREK SZÁM Ovibuli a virág csoportban február 6-án szülõk, nagyszülõk szép számú csapata lepte el a Sün Balázs Óvodát. Kedves meghívást kaptunk a Virág csoport óvónõitõl. Szobát avattunk, melyet nemrég vehettek birtokukba a csemeték. A belépõ egy üveg gyerekpezsgõ volt. Miután elhelyezkedtünk a barátságos csoportszobában, Jutka néni meleg szavakkal köszöntötte a jelenlévõket. Majd a gyerekek mutatták be, mi mindent tanultak a népszokásokról, a hagyományokról. Táncoltak, énekeltek, s igen jól érezték magukat. Mi, nagyszülõk, szülõk meghatottan néztük produkciójukat. Produkciójukat. Az est egyik fénypontja a vendéglátás volt; a gyerekek által készített sütemény szolgálta a meglepetést. A kóstolgatás után mi, nagy gyerekek próbálkoztunk puzzle-játék összerakásával is. /Váltakozó sikerrel!/ Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Jutka néninek, Melinda néninek és Tündi néninek ezért a kellemes együttlétért. De köszönet jár az Önkormányzatunknak is a gyönyörû, gyerekbarát óvodáért, hiszen a gyermekek igaz örömmel, jókedvvel mennek minden nap, munkahelyükre. Fekete Attiláné nagyszülõ Köszönjük a segítséget! Ezúton szeretnénk megköszönni a virág csoportba járó gyermekek szüleinek, hogy közel 70 ezer forintnak megfelelõ felajánlássukkal támogatták a csoportot a beköltözést. Ebbõl a pénzbõl sikerült barátságosabbá esztétikussá varázsolni a csoportszobát. Ennek megünneplésére került sor február 6-án egy szoba avató rendezvénnyel, melynek célja volt a közös játék a szülõkkel, nagyszülõkkel és testvérekkel. Megismerkedhettek az újjá varázsolt intézménnyel és egymással is a játékban. Ezen a péntek estén 44-en jöttünk össze és úgy láttuk, hogy aki itt volt jól érezte magát és jó emlékként maradt meg ez az este. Takács Józsefné, a virág csoport óvónõje Tavaly év végén alakult meg kisgyermekes anyukák összefogásával a Teleházban a Baba-mama klub. Éves programunkat úgy állítottuk össze,hogy a komolyabb témák megvitatása mellett a közös játékra,ünnepségekre,kötetlen beszélgetésekre is lehetõségünk legyen. Heti rendszerességgel tartott összejöveteleinken megvitatjuk a felvetõdõ gyermekgondozási, nevelési kérdéseket szakemberek segítségével.február köze- Baba-mama klub pén tartott farsangi mulatságunkom kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat.szeretnénk megünnepelni a Húsvétot,gyermeknapi kirándulást szervezünk,de nem feledkezhetünk meg majd év végén a Mikulásról és a Karácsonyról sem.sok szeretettel várunk mindenkit szerda délutánonként 16,30-tól,reméljük még többen fognak csatlakozni hozzánk. Pálenikov Szilvia

7 SZÁM A Fekete István Általános Iskola ez évi farsangi bálját február 21-én rendeztük meg a Petõfi Sándor Mûvelõdési Házban. Délután fél háromtól már gyülekeztek a gyerekek és szülõk, öltöztek a jelmezesek, készültek a büfében, a ruhatárban a vendégek fogadására. A három órakor kezdõdõ rendezvény a mazsorett csoport farsangnyitó, vidám, hangulatos produkciójával kezdõdött. Az ügyes, csinos lányok ritmusos tánca megalapozta a jó hangulatot. Gondoljuk csak végig, milyen ünnep is ez a farsang? A vízkereszttõl hamvazószerdáig tartó farsang a bálok és a vidám összejövetelek idõszaka. A farsangi szokások hazai elterjedésérõl a XIV. századtól kezdve vannak írásos feljegyzések. Az idõszak megnevezése német eredetre utal, s aligha kétséges, hogy elsõsorban nyugatról importáltuk ezeket a furcsa szertartásokat, de a magyar nyelvterületen egykor élt és részben még ma is élõ farsangi szokások számos szláv és balkáni elemet is magukba ötvöztek. A különbözõ maskarákba öltözött alakoskodók, a vaskos, helyenként durva tréfák, az abszurditásig fokozott jelképes cselekedetek, valamint az is, hogy az egész közösség nézõje és egyszersmind közremûködõje ennek a színjátéknak mindez közös jellemzõje a farsangi szokásoknak, ilyenkor az átlagosnál jóval gyakrabban rendeznek bálokat, különbözõ mulatságokat. Ugye mindenkinek eszébe jutott már, hogy de jó lehet a tarka lepkének, amiért repülni tud? Vagy milyen jó lenne egyszer óriássá változni, hiszen akkor fél kézzel is kapkodhatnánk az almafa tetején pirosló legszebb almákat. Néha meg törpének lenni volna jó, hogy egy kulcslyukon is bebújhassunk. Máskor meg boszorkány vagy varázsló szeretnénk lenni, és még lehetne sorolni tovább A mi iskolánk tanulói között is voltak igen ötletes jelmezesek, a farsangi bálok elmaradhatatlan szereplõi: hercegnõ, királylány, cica, egér, virág, boszorkány, katona, pólyás baba, Piroska, cigánylány, focista A jelmezeseket értékelõ zsûri (tagjai: Tóth Imre, Szüts Tamásné, Buglákné Lenti Anikó) az elsõ három helyezetten kívül még különdíjakkal is jutalmazta a legötletesebb jelmezeket. ALMÁSFÜZITÕI HÍREK 7 Az iskolások farsangja Az elsõ díjat egy pezsgõsüveg nyerte, akit Vigh Patrik 5. o. tanuló öltött magára. A második helyezést a Fekete özvegy jelmezt viselve Szabacsi Anikó 5. o. tanuló érte el. Harmadik díjat az apáca érdemelte ki, akit Szabó Klaudia 5. o. tanuló jelenített meg. Az egyéni felvonulók után a 4. o. elõadásában egy kölyökkajak versenyrõl láthattunk izgalmas közvetítést. Nyomon követhettük, amint az evezõ gyerekeket Ruzsics Géza riporter lelkesen bíztatta, és láthattuk, hogy a legkisebb versenyzõ hogy zárkózott fel a mezõnyhöz, és meg is nyerte a futamot. Látványos és ötletes saját tervezésû ruhamodelljeiket mutatták be a 6. o. tanulói a divatbemutató c. produkciójukban. A kifutón bemutatkozó modelleket rangos zsûri értékelte szellemes megjegyzésekkel. A produkció sikerét fokozta, hogy utolsó szereplõként az osztályfõnök is színpadra lépett. Mindkét csoportos produkciót nagy tapssal köszönte meg a lelkes közönség. A mazsorettes lányok, és a csoportok egy-egy tortát kaptak jutalmul. A jelmezesek díjazásához és a büfében árusított sütemények, üdítõk, szendvicsek beszerzéséhez szintén többen hozzájárultak. Köszönjük a felajánlásokat, amellyel a rendezvény színvonalas lebonyolítását lehetõvé tették. A rendezvény támogatói: Karánsebessy Lukács, Kerek Etelka, Pintér Etelka, Orisekné Horváth Veronika, Rakó Istvánné, Szüts Tamásné, Tóth Imre és a Szülõi Munkaközösség. Amíg az eredményhirdetésre vártunk, a nyolcadikosok zsákbamacskát árusítottak, amelynek igen nagy sikere volt, nagyon hamar elfogyott minden portéka. Egy zsákbamacskát 200Ft-ért lehetett vásárolni. A nyereménytárgyak nagy részét támogatók biztosították, akiknek nagyon köszönjük felajánlásaikat. A zsákbamacskát támogatták: Czérna Zoltánné, Eni Fodrászkellék, Fenyvesi Anna, Kafesz Kft., KBSZ Security Kft., Kuczmann Vince, Montázs Bt., Oregon Mustang, Osztopányi Zoltán, Szabó Sándor, Vanda fehérnemû. Az eredményhirdetés után farsangi délután két helyszínen folytatódott. Köszönjük a szervezõknek, jól éreztük magunkat. Pinczehelyiné Csordás Katalin

8 8 ALMÁSFÜZITÕI HÍREK SZÁM Szavalóverseny Könyvajánló Friderikusz Sándor, Mihhancsik Zsófia : Friderikusz eddig Az ismert tévés személyiség kollégájával Mihancsik Zsófiával folytatott beszélgetésekben tárja elénk élete fontosabb eseményeit. Az idén ötvenéves sztárriporterrõl pletykák tömkelege látott napvilágot, élete a nyilvánosság elõtt zajlott, mégis sok kérdésben ezidáig nem ismerhettük meg álláspontját. Beszél szüleirõl, pályatársairól, közéleti személyiségekrõl. Elénk tárja álláspontját arról, hogy miért nem lett a Magyar Televízió elnöke. Polgármesteri fogadóóra: március óráig Az almásfüzitõi Petõfi Sándor Kulturális Szabadidõközpont és Könyvtár Magyarország Német megszállásának 65. évfordulójára megyei versmondó-versenyt hirdet Háború és Béke címmel. A verseny idõpontja: március 19. (csütörtök) óra, helyszíne: Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház Almásfüzitõ, Petõfi tér 6. A versenyzõket két kategóriában várjuk: 1. általános iskola felsõ tagozat (5-8. évfolyam) 2. középiskola (9-13. évfolyam) Jelentkezni lehet: egy kötelezõ és egy szabadon választott háborús, illetve béke témájú verssel a magyar és a világirodalomból. A kötelezõ vers az alábbiak közül választható ki: Általános iskola felsõ tagozat Háború kategória: 1. Gyóni Géza: Hazatérés, 2. Sárközi György: Esõcseppek, 3. Nikolaus Lenau: Hárman Béke kategória: 1. Radnóti Miklós: Himnusz a békérõl, 2. Szabó Lõrinc: Álom egy lõszerraktárban, 3. Juhász Gyula: Obsit Középiskola Háború kategóra: 1. Pilinszky János: Piéta, 2. Turczi István: Mementó, 3. Bertolt Brecht: Legenda a halott katonáról Béke kategória: 1.Babits Mihály: Miatyánk, 2. Gyóni Géza: Cézár, nem megyek, 3. Albert Camus: Az utolsó virág A 27. Nemzetközi Nyílt Borverseny támogatói Fõ támogatók: IKR Zrt.Bábolna Euroinvest Zrt. DUPONT Magyar Kft. Almásfüzitõ Község Önkormányzat Kiemelt támogatók: Teletank Kft. Hétvezér Apartman Ház AEGON-HAEGON Kft. Farkas- Harcos Kft. SOSO Földszer Kft. HILLTOP Zrt. Támogatók: Zatykó János Karánsebesy Lukács Ráduly Zoltán Tatai & L Kft. Interker-Wein Kft. Eger Harcsa Trans Alfen Kft. Pirik Sándor Wild Bull Pub Hûtõtechnika Fõvállalkozás Tata Hirdetési felületek árai: Méretek: (A/4) Ft.- ; ¾ oldal 6000 Ft.- ; ¾ oldal 3000 Ft.- ; Apróhirdetés: 20 szóig (magánjellegû): 780 Ft.- ; Kereskedelmi hirdetés (eladás stb.): 1680 Ft.- ; Hirdetésfelvétel: hétköznap a Petõfi Mûvelõdési Házban: óráig írásban. Megjelenés havonta 1x (a hónap elsõ felében) ; terjesztés: ingyenes, minden postaládába eljutatva Almásfüzitõ területén. A lapban közölt írások nem minden esetben egyeznek meg szerkesztõségünk véleményével. A cikkek és hirdetések tartalmáért felesõséget nem vállalunk. A kéziratok leadási határideje minden hó 10-e (Fekete István Általános Iskola). Almásfüzitõi Hírek. Kiadja: Almásfüzitõ Község Önkormányzata Felelõs kiadó: Almásfüzitõ Község Önkormányzat Képviselõ Testület. Fõszerkesztõ: Beke Zsolt. A szerkesztõség címe: Almásfüzitõ Petõfi Sándor Mûvelõdés Ház. Almásfüzitõ, Petõfi S. tér 7. Készült: PRINT-KOM 2000 Kft. Komárom, Bajcsy-Zs. u. 2. Tel.: ; ;

A 164/2008.(XII.20.) FVM rendelettel a veszettség elleni védekezés részletes szabályai részben megváltoztatk.

A 164/2008.(XII.20.) FVM rendelettel a veszettség elleni védekezés részletes szabályai részben megváltoztatk. MAGYAR ÁLLATORVOSI KAMARA HUNGARIAN VETERINARY CHAMBER TOLNA MEGYEI SZERVEZETE H-7100 Szekszárd, Tormay Béla u.18. Tel.: (36-74 )410-751, Fax: (36-74) 410-751, e-mail: tolnakamara@freemail.hu elnök/president:

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

December 6-kán Fogyatékkal élők világnapja alkalmából tartott ünnepségen a Művelődési Házban az 6-7. osztály tanulói Németh Lászlóné által

December 6-kán Fogyatékkal élők világnapja alkalmából tartott ünnepségen a Művelődési Házban az 6-7. osztály tanulói Németh Lászlóné által Kossuth Morzsák November 11.: Márton nap alkalmából ismét összegyűlt az iskola apraja-nagyja. A 4. osztály már a délelőtt folyamán is szorgoskodott a konyhában, hogy vendégül láthassák társaikat. Mert

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Farsangi bál a bölcsődében

Farsangi bál a bölcsődében 4 2011. április Farsangi bál a bölcsődében Vidám legény a bohóc, piros haja csupa kóc, ide-lép, oda-lép, a zubbonya csupa kék. Itt a tél vége, a tavasz kezdete és a farsangi mulatságok ideje. A bölcsődében

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

27.. Sárisápi Egyesületi Borverseny díjátadó ünnepsége

27.. Sárisápi Egyesületi Borverseny díjátadó ünnepsége 27.. Sárisápi Egyesületi Borverseny díjátadó ünnepsége 2012. 03. 03. Idén 27. alkalommal rendeztek Sárisápon borversenyt a Bányász Művelődési Házban. Hagyomány, hogy a borverseny megrendezésére mindig

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Eger, május 21.

Eger, május 21. Magyar Ugrókötelesek Szövetsége 2836 Baj, Petőfi S.u.137. ugrokotel@gmail.com Tel.: +3670/3650236 VERSENYKIÍRÁS Mesterek Tornája és Demó Kupa Eger, 2016. május 21. Időpont : 2016. május 21. Helyszín :

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért Közösségi programok az intelligens Ruzsáért TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0046 Projektzáró kiadvány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága az Új Széchenyi Terv keretében

Részletesebben

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni!

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni! Általános Iskolák Igazgatóinak Munkaközösségeinek L A N D O R N A P 2013. május 22. (szerda) Tárgy: versenykiírások Kedves Kollégák! A Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola az idei tanévben a következő

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Eger, április 26.

Eger, április 26. Magyar Ugrókötelesek Szövetsége 2836 Baj, Petőfi S.u.137. ugrokotel@gmail.com Tel.: +3670/3650236 VERSENYKIÍRÁS ZF Lenksysteme Mesterek Tornája és Demó Kupa Eger, 2015. április 26. Időpont : 2014. április

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről A verseny Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről megrendezésének időpontja: 2016. március rendező intézményének neve: Óvoda 4100, Tardy u. 8. szervezőjének neve, beosztása: Kari

Részletesebben

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA 2011. január 11. Színház az egész világ - Drámapedagógiai műhely 2011. január 12. Természettudományokról másképp Természettudományi műhely 2011. január 13. Vissza a múltba

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 2016-2017 Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 7. Telefon/telefax: 340-2556 Email: gyongyosi@chello.hu Web: www.gyongyosisk.hu OM 035022 Iskolai szünetek:

Részletesebben

Szervező, rendező: TISZADOBI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉGE ÉS SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE

Szervező, rendező: TISZADOBI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉGE ÉS SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE Szervező, rendező: TISZADOBI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉGE ÉS SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE Programfelelős: Tóth Erzsébet tanító Célcsoport: Tiszadobi Széchenyi

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Hírlevél. A múlt hónapban történt

Hírlevél. A múlt hónapban történt Hírlevél A múlt hónapban történt 2015.02.11 FARSANGRA készülődtünk: A jelmezek kiegészítőit a gyerekházban a szülőkkel együtt készítettük el február 11-én 11 anyuka társaságában. Alkottunk hercegnő fejdíszt,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Szép Karácsonyi mûsorral ünnepeltek a derekegyháziak

Szép Karácsonyi mûsorral ünnepeltek a derekegyháziak á z h i y g e k e r e D Hírek szám. 1 am y l o vf X. é ár janu. 9 2 00 vont a h k i len Megje a! A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs kiadvány. Iskolások előadása

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

Összefoglaló a TÁMOP projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről május 8.

Összefoglaló a TÁMOP projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről május 8. Összefoglaló a TÁMOP 2.1.2 projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről 2014. május 8. Készítette: Vári Barbara TÁMOP 2.1.2 kommunikációs munkatárs 1 A Intézet TÁMOP 2.1.2 projektirodája

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) 2016/2017. tanév I. félév

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) 2016/2017. tanév I. félév Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) 2016/2017. tanév I. félév Jókor szokjál e gondolathoz; a társaságban született ember nem önmagáé. Kölcsey Ferenc Iskolai közösségi

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

a fák táncra állanak.

a fák táncra állanak. 2015. április 10-én ismét a költészet parkjává alakul a KÖSZI előtti tér. A Költészet Napja Kőbányán ebben az évben is olyan különleges rendezvény lesz, amelyre érdemes jelentkezni gyerekeknek és felnőtteknek

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Ez úgy igaz, ahogy hiszitek

Ez úgy igaz, ahogy hiszitek Ez úgy igaz, ahogy hiszitek a mese vers szerepe a személyiségfejlődésben, a társas kapcsolatok alakulásában Játékkal, Mesével Nevelő Óvónők XXII. Országos Szakmai Konferenciája DEBRECEN, 04. 06. 9-. P

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT 2014. november 10 - november 14. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT PROGRAMJA 2014. november 10 - november 14. November 10. hétfő 13 45 óra Megnyitó 14 00 óra Matematika verseny I. forduló

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben