Almásfüzitõi borszemle. zésével, asztalok, székek rendezésével, amit a Kertbarát Egyesületnek köszönhetünk,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Almásfüzitõi borszemle. zésével, asztalok, székek rendezésével, amit a Kertbarát Egyesületnek köszönhetünk,"

Átírás

1 Almásfüzitõi Hírek ALMÁSFÜZITÕ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM MÁRCIUS Idén 27. alkalommal került megrendezésre az Almásfüzitõi Nyílt Nemzetközi Borverseny Almásfüzitõ Önkormányzata és az Almásfüzitõi Kertbarát Egyesület által. Az elõkészületi munkákból az Almásfüzitõi Kertbarát Egyesület tagjai, valamint az Almásfüzitõi Borbarát Hölgyek Klubjának tagjai egyaránt kivették a részüket. A nagy nyüzsgés már szerda délután megkezdõdött a termek berende- MEGHÍVÓ Almásfüzitõ Önkormányzata tisztelettel meghív minden érdeklõdõt az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére megrendezésre kerülõ ünnepségre. Helyszín: kopjafa Idõpont március 15-én 11 óra Közremûködnek a Fekete István Általános Iskola diákjai. Emlékezzünk és ünnepeljünk együtt! Almásfüzitõi borszemle A rendezvény szervezõinek egy csoportja zésével, asztalok, székek rendezésével, amit a Kertbarát Egyesületnek köszönhetünk, ám az asszonykéz sem hiányozhatott, a Borbarát Hölgyeknek köszönhetõen a falakra képek kerültek, az asztalokra hófehér abroszok és asztaldíszek. Így egy megújult külsejû mûvelõdési ház fogadta az ide érkezõket. A borminták az Ászár-Neszmélyi valamint az ország távolabbi régióiból érkeztek, úgymint például Balaton, Eger, Sopron, Tokaj. Ezenkívül külföldi résztvevõk is voltak szép számmal a Duna menti szomszédos városokból, Virtrõl és Marcelházáról, valamint a szomszédos Ausztriából is. Az ünnepélyes megnyitó délután egy órakor vette kezdetét, ahol Karánsebesy Lukács polgármester köszöntötte a borkóstolóra összegyûlt vendégeket és a bírálóbizottság szakembereit. A megnyitó után a zsûritagok megkezdték több órás kitartó munkájukat a Kamarateremben, amit a Borbarát Hölgyek tettek hangulatossá az elõkészületek ideje alatt. Nyolc szakmai zsûri bírálta a 460 beérkezett bormintát. Ezek közül két zsûri vörösborokat a többi hat fehérborokat zsûrizett. A zsûri elnöke Sárkány Péter a MÉTE Borgazdasági Szakosztály elnöke, a zsûri alelnöke Monyók József borakadémiai tag volt. Ezt követõen egy belövõ bor tesztelésével hangolta rá a résztvevõket a bírálat menetére Béky Zoltán és Tálos Tamás. A Tatabányai Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépisko- (Folytatás a következõ oldalon) Viniczai Sándor Bor-szakújságíró bírálat közben Tálos Tamás nagymester munka közben

2 2 ALMÁSFÜZITÕI HÍREK SZÁM Almásfüzitõi borszemle (Folytatás az elõzõ oldalról) la növendékei segítettek az italok kínálásában, a különbözõ tételek helyes sorrendben történõ átadásában a Kertbarát Egyesület segédkezett. A hivatásos ítészek szerint a jó termés ellenére idén volt néhány hibás kezelésû bor, ezért tanácsaikkal segítették a gazdákat a jobb minõség elérése érdekében. Természetesen akadtak jócskán kiváló nedûk is, így a zsûri és a résztvevõk jó hangulatban töltötték az estét. Az érdeklõdõk és a nevezõk számára a verseny nyílt volt, így az érdeklõdõk a zsûrizésre kerülõ bortételeket a zsûrivel egy idõben kóstolhatták. A zsûri munkáját a résztvevõk egy óriási kivetítõn kísérhették figyelemmel. Az érdeklõdõk ezenkívül több mûsort is megtekinthettek a színpadon, hiszen ellátogatott hozzánk a naszályi Nosztalgia Klub, akik változatos mûsorral szórakoztatták a nagyérdemût. A zsûrizés körülbelül este hat órakor ért véget, majd a zsûritagok elfogyaszthatták a jól megérdemelt vacsorát, egy csodáltos vörösboros pörköltet. Ezek után kezdetét vette az eredmények kihirdetése valamint az oklevelek és a tárgynyeremények átadása. Négy nagy aranyérem került átadásra, melyek között szerepelt az Almásfüzitõi Borbarát Hölgyek zászlós bora is, ami egy Béky Zoltán a belövõ bor tesztelésével hangolta rá a résztvevõket a bírálat menetére Késõi Szüretelésû Piros Tramini volt, melyet Böõr Gyula termelt és palackozott. A rendezvény kapuit késõ este zárta. A hosszú és fárasztó nap után a Borbarát Hölgyeknek még maradt egy koccintásnyi erejük, hogy megünnepeljék a sikeres rendezvényt. Nyílt Nap a Fekete István Általános Iskolában Tisztelt Szülõk! Iskolánk 2009.március 14-én szombaton Nyílt Napot tart. Célunk, hogy bemutassuk Önöknek intézményünket és tájékoztatást nyújtsunk az iskolánk nyújtotta lehetõségekrõl. Szeretnénk, ha bepillantást nyernének az oktató munkán kívüli programjainkba is. A nap programja: 8.00 Tájékoztató az iskoláról 8.30 Séta az intézményben (tantermek, szaktantermek, speciális foglalkozást nyújtó termek, közösségi terek bemutatása) 8.45 Szakkörök bemutatkozása, elõadása (báb, mazsorett, énekkar) 9.15 Mikro órák szülõknek / a részvételt kérjük elõre jelezni / 1.osztály matematika/ magyar, tartja: Tápai Mihályné 3. osztály angol, tartja: Szabó Attiláné Horváth Gabriella Fejlesztõ foglalkozás alsósoknak, vezeti: Kelemenné Musitz Mónika Gyógytestnevelés, vezeti: Papné Kara Renáta Informatika, tartja: Varga Lajosné Német, tartja: Vecsey Ildikó 8.osztály magyar, tartja: Kálmán Lászlóné Az órák alatt nevelõk vigyáznak a kisebb gyerekekre, részükre kézmûves foglalkozást tervezünk Fórum Beszélgetés a szülõk nevelõk között Szülõk-gyerekek sportvetélkedõ a Sportházban Az iskolában ezen a napon büfé mûködik, melyet ingyenesen vehetnek igénybe. Reméljük, hogy a személyes tapasztalatok szerzése segít az iskolaválasztásban. Várjuk Önt, Önöket! a Fekete István Általános Iskola nevelõi A Harmonikus Életért Közalapítvány Kuratóriuma Almásfüzitõ - nevében kérjük, hogy adója 1 %-át ajánlja fel az alapítvány javára, segítve ezzel az alapítvány évi célkitûzéseit: csoportos utaztatás, környezetvédelem támogatása és 85. év felettiek köszöntése. Adó számunk: Köszönjük! Gágyor Péter Mátyás Király kútja Meghalt Mátyás, oda az igazság!? De a legenda él. Az igazság újra és újra - még ha százévenként is, - napvilágra kerül. Ötven perces mese zenével, tánccal. Szereplõk: Tóth Rita, Barta Alexandra, Szikra József, Gábor Sándor Rendezõ: Gágyor Péter

3 SZÁM ALMÁSFÜZITÕI HÍREK 3 TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY A január l-jétõl hatályba lépett, a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/ (XII. 20.) FVM rendelet elõírásai következtében részben megváltoztak az ebek tartásához és kötelezõ veszettség elleni védõoltásához kapcsolódó szabályok. Ezért az Országos Fõállatorvos és a Magyar Állatorvosi Kamara az alábbi tájékoztatóval kívánja elõsegíteni az állattartók jogkövetõ magatartását: 1. A korábbiaktól eltérõen január 1-jétõl az eb tartója nem a területileg illetékes önkormányzatnak, hanem az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó, az eb tartója által szabadon választott magán-állatorvosnak köteles bejelenteni, ha az állata a három hónapos kort elérte, elhullott vagy elkóborolt, vagy Új tulajdonoshoz került. 2. Az új tulajdonosnak az eb tulajdonába kerülését be kell jelentenie az általa szabadon választott, az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magán-állatorvos felé. A bejelentésnek tartalmaznia kell a legutóbbi veszettség elleni védõoltás helyszínét, idõpontját, a védõoltást beadó állatorvos nevét és kamarai bélyegzõjének számát is. A bejelentés történhet a kutya oltási könyvének bemutatásával is. 3. Az ebek veszettség elleni védõoltásának beadatása továbbra is a kutya tartójának kötelessége. Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet 30 napon belül veszettség ellen saját költségén magánállatorvossal beoltatni, az oltást, az elsõ oltást követõen 6 hónapon belül megismételtetni, majd ezt követõen a kutyát évenként veszettség ellen beoltatni. 4. A kutyák veszettség elleni védõoltását valamennyi magán-állatorvos elvégezheti. Az oltást végzõ magán-állatorvos köteles az oltás beadását a helyszínen az állat oltási könyvében és/vagy az egységes európai állatútlevelében a saját kezû aláírásával és a kamarai bélyegzõjének lenyomatával igazolni. S. A rendelet január l-jétõl kezdõdõen a kutyák veszettség elleni védõoltásának igazolására vagy a kutyák, macskák, görények közösségen belüli mozgásához való Útlevélminta létrehozásáról szóló, a Bizottság november 26-i 2003/803/ EK határozatának melléklete szerinti útlevelet (egységes európai állatútlevél), vagy egy új, pontosan meghatározott tartalmú oltási könyvet (Kisállat Egészségügyi Könyv) ír elõ. Az új típusú oltási könyvek egyedileg sorszámozottak, a sorszámokat a Magyar Állatorvosi Kamara adja ki. : ben az ebek veszettség elleni védõoltásának igazolásához csak azoknak az állatoknak kötelezõ az új, a rendelet elõírásainak megfelelõ Kisállat Egészségügyi Könyv kiállítása, amelyek január l-ig még nem kapták meg az elsõ veszettség elleni védõoltásukat, vagy az oltási könyvüket pótolni szükséges, esetleg az állat tulajdonosának a személye megváltozik. Minden egyéb esetben a év folyamán változatlanul használhatóak a korábban kiállított oltási könyvek ben valamennyi, a rendelet elõírásainak meg nem felelõ oltási könyvet le kell cserélni legkésõbb akkor. Amikor az állatot veszettség ellen beoltják január 1-jétõl már csak a rendelet elõírásainak megfelelõ Kisállat Egészségügyi Könyvben vagy az egységes európai állatútlevélben igazolható a veszettség elleni védõoltás beadása. TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY 7. Azt az ebet, amelyik nem részesült az életkorának megfelelõen elõírtak szerinti (érvényes) veszettség elleni védõoltásban, veszettség szempontjából aggályosnak kell tekinteni. A veszettség szempontjából aggályos állatot tizennégy napra hatósági megfigyelés alá kell vonni, és - amennyiben még nincs - az ebeket elektronikus azonosító transzponderrel (bõr alá ültetett mikrochippel) a tulajdonos költségére meg kell jelölni. A megfigyelés megszüntetésével egy idõben az érvényes veszettség elleni védõoltással nem rendelkezõ eb veszettség elleni beoltását el kell rendelni. Az oltatási kötelezettség elmulasztásakor az állat tartójával szemben bírság is kiszabható. 8. Az állattartó köteles az oltási könyvet megõrizni, azt a veszettség elleni védõoltás beadatását ellenõrzõ állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdon átruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelõ személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából. Országos Fõállatorvos Magyar Állatorvosi Kamara Vendégszereplés Szõnyben Február6-án, a Mackó-Nap alkalmából a Füzike bábcsoport a szõnyi Mûvelõdési Házba volt hivatalos. Az elõzetes próbák után elõször álltak színpadra a bábosok evvel a kis mûvel. Veress Zoltán:Irgum-burgum Benedek és Szilágyi Domokos:Medvelakoma címû verseket vittük színre, persze egy csomó macibábbal, zenével és bátor gyerekszereplõvel: Hopka Lacikával, Hajostek Mátyással, Járfás Patríciával, Ruzsics Nórával, Ruzsics Gézával, Horváth Evelinnel, Vadász Bettinával, Szabó Enikõvel, Grünwald Józseffel, Mikó Nikolettával. Tapssal és kedves szavakkal köszönték meg a bábelõadásokat, sõt csokoládét és egy közös kifestõkönyvet is kaptunk. Szívesen teljesítettük Nyikus Anna, a szõnyi Mûvelõdési Ház vezetõjének meghívását. A következõ hetekben a helybeli iskolásoknak, óvodásoknak, bölcsõdéseknek, sõt az Idõsek Klubjában is elõadjuk ezt a kedves macis jelenetet. F.A.

4 4 ALMÁSFÜZITÕI HÍREK SZÁM Sikeres bölcsõdei Európai Uniós pályázat A Közép- Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évben pályázatot írt ki a bölcsõdei ellátást nyújtó intézmények és kapacitásának bõvítésére. A kiírásra a régióból összesen 14 pályázat érkezett, 10 díjazott pályázat született, közülük 4 fejlesztés Komárom Esztergom megyében valósulhat meg. A nyertesek minimum 20, maximum 80 millió forint közötti összeget nyerhettek el vissza nem térítendõ európai uniós támogatásként. A legmagasabb támogatást 80 millió forintot nyert Almásfüzitõ, a Szociális Alapellátási Intézmény Bölcsõdéje infrasrukturális fejlesztésekre. A pályázat során megvalósul a bölcsõde épületének energiatakarékos felújítása, korszerûsítése, akadálymentesítése, az ellátáshoz szükséges eszközök, berendezések beszerzése, a játszóudvar átalakítása, felújítása, valamint az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzés. A pályázat célja továbbá: a férõhelybõvítés ( 20 férõhelyrõl 30 férõhelyre) esélyegyenlõség, a helybõl és a környezõ településekrõl érkezõ igények kielégítése a foglalkoztatottság elõsegítése a szociokulturálisan hátrányos helyzetben lévõk fokozottabb védelme. Legyen jobb a gyermekünknek Nemzeti Stratégia és a Biztos kezdet program kisgyermekellátásra háruló feladatainak a lehetõség szerinti megvalósulása. Hatékony intenzív családsegítõ, családmegtartó programok biztosítása. Szolgáltatásaink bõvítése az idõszakos gyermekfelügyelettel és Sómadrin szoba mûködtetésével. Az idõszakos gyermekfelügyelet, a gyed-en, gyes-en lévõ szülõ átmeneti segítése, az indokolt elfoglaltsága idejére, meghatározott napra vagy napi néhány órára igényelheti térítés ellenében a kisgyermeke ellátását. A Sómadrin szoba mesterségesen kialakított sóbarlang, mely a légúti betegségben szenvedõk közérzetét teszi jobbá, gyógyulását segíti, életminõségét jelentõsen javítja. A projekt megvalósítását terveink szerint 2010 júniusában fejezzük be. A fejlesztés eredményeként utoljára, de nem utolsósorban egy olyan bölcsõdei környezet alakul ki, amely infrastruktúrájában és eszközellátottságában megfelel a 21. század kihívásainak, hosszútávra minõségi, gondozási nevelési munkafeltételt biztosít. Rakó Istvánné Bölcsödevezetõ A februári klubestünkrõl február 16-án délután a nyugdíjas klub és Füzitõ Barátainak Köre tagjai is eljöttek, hogy meghallgassák a Komárom Városi Könyvtár igazgató asszonyának, Rabi Lenkének vetített képes elõadását, az olajháború évi történeteit. Korabeli újságok, filmhíradó részletet tették érdekessé az elõadást. A szép számú jelenlévõnek megélt és átélt szörnyû emlék, a fiatalabb klubtagoknak csak történelem, de mindannyian érdeklõdve hallgattuk a rendkívül jól felkészült elõadó Komárom- Szõny és Almásfüzitõ bombázásainak történetét. Büszkeséggel töltött el bennünket, hogy a jeles helytörténész Hörömpöly Mihály Almásfüzitõ helytörténete címû munkája is alapját képezte az elõadásnak. A Füzitõt ért bombatámadások és a Szõnyi bombázások napjai nagyon részletesen kerültek feldolgozásra a helytörténeti könyvbe. Érdeklõdéssel hallgattuk a több mint egy órás elõadást, szinte észre sem vettük, hogy az idõ milyen gyorsan elrepült, köszönhetjük mindezt Rabi Lenkének, aki alapos tárgyi tudásról és felkészültségrõl adott számot. Mindannyiunk nevében köszönjük az Igazgató Asszonynak az érdekes elõadást. Fekete Józsefné klubvezetõ Kyokushin karate hírek! A fagyos téli napok mozgásbeli tehetetlenségét kihasználva újra beindítottuk a kezdõ karatékáknak az edzéslehetõséget. Elsõsorban 7-10 éves gyermekek jelentkezését várjuk. Azoknak a szülõknek is ajánlom ezt a lehetõséget, akik úgy érzik hogy a gyermek mozgáshiányával nem tudnak mit kezdeni. Garantált, hogy a játékos,de nagy megterhelést jelentõ edzésektõl gyermekeik túlzott aktivitása csökkenni fog. Az edzések jelenleg szerdánként 16 órától vannak,és körülbelül egy óra idõtartamúak. Kérném a pontos megjelenést (ha lehet ¾ 4- tõl már öltözni), hogy senki se maradjon le az edzés elejérõl sem. A szülõket is szívesen látom, nyugodtan megnézhetik, mivel töltik a csemeték az edzést. Tóth László

5 SZÁM ALMÁSFÜZITÕI HÍREK 5 Alig néhány hete múltak el a karácsony meghitt napjai, és már bele léptünk a FARSANGI idõszakba, vidámságba, mulatozásba. Bölcsõdénkbe január utolsó hetétõl már folyamatosan díszítettük a csoportszobákat és az átadót. Beszélgettünk a farsangi szokásokról, a nevezetes farsangi fánkról és az elmaradhatatlan jelmezekrõl. A gyermekekkel és szüleikkel egyeztetve, közös döntés alapján minden gyermekre került egy egy fantáziadús jelmez. A farsangi idény csúcspontja február 5-e délelõttje volt, amikor minden aprótalpú a választott jelmezébe bújt és kezdõdött a BÁL. A gondozónõk segítségével egyenként bemutatkoztak a jelmezesek; a csoport közepére perdült a háziállatokból és vadon élõ állatokból jó néhány, majd tûzoltó, Gésa és a Zorró is, végül a mesevilág szereplõi. A jelmezes bemutatkozás után közös éneklésbe és táncba kezdtünk. Forrai Katalin gyûjteményébõl a Járjuk a táncot, Itt a farsang és a Cini, cini muzsika kezdetû dalokat a nagyobb gyermekekkel énekeltük. Közben rázóhengerrel, kasztanyettákkal, csuklócsörgõkkel diktáltuk az ütemet. Bíztatás nélkül szinte minden kisgyermek megmozdult; apraja nagyja pörgött, tapsolt, aki még bírta, lehetõsége volt Halász Judit Cd-jére ropni a táncot. Amíg mi vigadtunk, Icuka, a bölcsõde szakácsnõje gondoskodott a farsangi ebédrõl, a farsangi ízes fánkról. A mozgalmas délelõtt és a finom ebéd után ÉDES volt a pihenés. Szép számmal fogadták el a farsangi délutánra való meghívást a Baba- Mama klub Almásfüzitõn és Almásfüzitõ- felsõn élõ tagjai is és hasonló örömteli pillanatokba részesülhettek. Az átélt élmények felidézése több na- Járjunk a táncot pon keresztül újra és újra kellemes érzéssel töltötte el a gyermekeket. A derûs pillanatokat videón és fényképeken megörökítettük, amit a szülõk is visszaláthatnak. Udvardi Istvánné

6 6 ALMÁSFÜZITÕI HÍREK SZÁM Ovibuli a virág csoportban február 6-án szülõk, nagyszülõk szép számú csapata lepte el a Sün Balázs Óvodát. Kedves meghívást kaptunk a Virág csoport óvónõitõl. Szobát avattunk, melyet nemrég vehettek birtokukba a csemeték. A belépõ egy üveg gyerekpezsgõ volt. Miután elhelyezkedtünk a barátságos csoportszobában, Jutka néni meleg szavakkal köszöntötte a jelenlévõket. Majd a gyerekek mutatták be, mi mindent tanultak a népszokásokról, a hagyományokról. Táncoltak, énekeltek, s igen jól érezték magukat. Mi, nagyszülõk, szülõk meghatottan néztük produkciójukat. Produkciójukat. Az est egyik fénypontja a vendéglátás volt; a gyerekek által készített sütemény szolgálta a meglepetést. A kóstolgatás után mi, nagy gyerekek próbálkoztunk puzzle-játék összerakásával is. /Váltakozó sikerrel!/ Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Jutka néninek, Melinda néninek és Tündi néninek ezért a kellemes együttlétért. De köszönet jár az Önkormányzatunknak is a gyönyörû, gyerekbarát óvodáért, hiszen a gyermekek igaz örömmel, jókedvvel mennek minden nap, munkahelyükre. Fekete Attiláné nagyszülõ Köszönjük a segítséget! Ezúton szeretnénk megköszönni a virág csoportba járó gyermekek szüleinek, hogy közel 70 ezer forintnak megfelelõ felajánlássukkal támogatták a csoportot a beköltözést. Ebbõl a pénzbõl sikerült barátságosabbá esztétikussá varázsolni a csoportszobát. Ennek megünneplésére került sor február 6-án egy szoba avató rendezvénnyel, melynek célja volt a közös játék a szülõkkel, nagyszülõkkel és testvérekkel. Megismerkedhettek az újjá varázsolt intézménnyel és egymással is a játékban. Ezen a péntek estén 44-en jöttünk össze és úgy láttuk, hogy aki itt volt jól érezte magát és jó emlékként maradt meg ez az este. Takács Józsefné, a virág csoport óvónõje Tavaly év végén alakult meg kisgyermekes anyukák összefogásával a Teleházban a Baba-mama klub. Éves programunkat úgy állítottuk össze,hogy a komolyabb témák megvitatása mellett a közös játékra,ünnepségekre,kötetlen beszélgetésekre is lehetõségünk legyen. Heti rendszerességgel tartott összejöveteleinken megvitatjuk a felvetõdõ gyermekgondozási, nevelési kérdéseket szakemberek segítségével.február köze- Baba-mama klub pén tartott farsangi mulatságunkom kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat.szeretnénk megünnepelni a Húsvétot,gyermeknapi kirándulást szervezünk,de nem feledkezhetünk meg majd év végén a Mikulásról és a Karácsonyról sem.sok szeretettel várunk mindenkit szerda délutánonként 16,30-tól,reméljük még többen fognak csatlakozni hozzánk. Pálenikov Szilvia

7 SZÁM A Fekete István Általános Iskola ez évi farsangi bálját február 21-én rendeztük meg a Petõfi Sándor Mûvelõdési Házban. Délután fél háromtól már gyülekeztek a gyerekek és szülõk, öltöztek a jelmezesek, készültek a büfében, a ruhatárban a vendégek fogadására. A három órakor kezdõdõ rendezvény a mazsorett csoport farsangnyitó, vidám, hangulatos produkciójával kezdõdött. Az ügyes, csinos lányok ritmusos tánca megalapozta a jó hangulatot. Gondoljuk csak végig, milyen ünnep is ez a farsang? A vízkereszttõl hamvazószerdáig tartó farsang a bálok és a vidám összejövetelek idõszaka. A farsangi szokások hazai elterjedésérõl a XIV. századtól kezdve vannak írásos feljegyzések. Az idõszak megnevezése német eredetre utal, s aligha kétséges, hogy elsõsorban nyugatról importáltuk ezeket a furcsa szertartásokat, de a magyar nyelvterületen egykor élt és részben még ma is élõ farsangi szokások számos szláv és balkáni elemet is magukba ötvöztek. A különbözõ maskarákba öltözött alakoskodók, a vaskos, helyenként durva tréfák, az abszurditásig fokozott jelképes cselekedetek, valamint az is, hogy az egész közösség nézõje és egyszersmind közremûködõje ennek a színjátéknak mindez közös jellemzõje a farsangi szokásoknak, ilyenkor az átlagosnál jóval gyakrabban rendeznek bálokat, különbözõ mulatságokat. Ugye mindenkinek eszébe jutott már, hogy de jó lehet a tarka lepkének, amiért repülni tud? Vagy milyen jó lenne egyszer óriássá változni, hiszen akkor fél kézzel is kapkodhatnánk az almafa tetején pirosló legszebb almákat. Néha meg törpének lenni volna jó, hogy egy kulcslyukon is bebújhassunk. Máskor meg boszorkány vagy varázsló szeretnénk lenni, és még lehetne sorolni tovább A mi iskolánk tanulói között is voltak igen ötletes jelmezesek, a farsangi bálok elmaradhatatlan szereplõi: hercegnõ, királylány, cica, egér, virág, boszorkány, katona, pólyás baba, Piroska, cigánylány, focista A jelmezeseket értékelõ zsûri (tagjai: Tóth Imre, Szüts Tamásné, Buglákné Lenti Anikó) az elsõ három helyezetten kívül még különdíjakkal is jutalmazta a legötletesebb jelmezeket. ALMÁSFÜZITÕI HÍREK 7 Az iskolások farsangja Az elsõ díjat egy pezsgõsüveg nyerte, akit Vigh Patrik 5. o. tanuló öltött magára. A második helyezést a Fekete özvegy jelmezt viselve Szabacsi Anikó 5. o. tanuló érte el. Harmadik díjat az apáca érdemelte ki, akit Szabó Klaudia 5. o. tanuló jelenített meg. Az egyéni felvonulók után a 4. o. elõadásában egy kölyökkajak versenyrõl láthattunk izgalmas közvetítést. Nyomon követhettük, amint az evezõ gyerekeket Ruzsics Géza riporter lelkesen bíztatta, és láthattuk, hogy a legkisebb versenyzõ hogy zárkózott fel a mezõnyhöz, és meg is nyerte a futamot. Látványos és ötletes saját tervezésû ruhamodelljeiket mutatták be a 6. o. tanulói a divatbemutató c. produkciójukban. A kifutón bemutatkozó modelleket rangos zsûri értékelte szellemes megjegyzésekkel. A produkció sikerét fokozta, hogy utolsó szereplõként az osztályfõnök is színpadra lépett. Mindkét csoportos produkciót nagy tapssal köszönte meg a lelkes közönség. A mazsorettes lányok, és a csoportok egy-egy tortát kaptak jutalmul. A jelmezesek díjazásához és a büfében árusított sütemények, üdítõk, szendvicsek beszerzéséhez szintén többen hozzájárultak. Köszönjük a felajánlásokat, amellyel a rendezvény színvonalas lebonyolítását lehetõvé tették. A rendezvény támogatói: Karánsebessy Lukács, Kerek Etelka, Pintér Etelka, Orisekné Horváth Veronika, Rakó Istvánné, Szüts Tamásné, Tóth Imre és a Szülõi Munkaközösség. Amíg az eredményhirdetésre vártunk, a nyolcadikosok zsákbamacskát árusítottak, amelynek igen nagy sikere volt, nagyon hamar elfogyott minden portéka. Egy zsákbamacskát 200Ft-ért lehetett vásárolni. A nyereménytárgyak nagy részét támogatók biztosították, akiknek nagyon köszönjük felajánlásaikat. A zsákbamacskát támogatták: Czérna Zoltánné, Eni Fodrászkellék, Fenyvesi Anna, Kafesz Kft., KBSZ Security Kft., Kuczmann Vince, Montázs Bt., Oregon Mustang, Osztopányi Zoltán, Szabó Sándor, Vanda fehérnemû. Az eredményhirdetés után farsangi délután két helyszínen folytatódott. Köszönjük a szervezõknek, jól éreztük magunkat. Pinczehelyiné Csordás Katalin

8 8 ALMÁSFÜZITÕI HÍREK SZÁM Szavalóverseny Könyvajánló Friderikusz Sándor, Mihhancsik Zsófia : Friderikusz eddig Az ismert tévés személyiség kollégájával Mihancsik Zsófiával folytatott beszélgetésekben tárja elénk élete fontosabb eseményeit. Az idén ötvenéves sztárriporterrõl pletykák tömkelege látott napvilágot, élete a nyilvánosság elõtt zajlott, mégis sok kérdésben ezidáig nem ismerhettük meg álláspontját. Beszél szüleirõl, pályatársairól, közéleti személyiségekrõl. Elénk tárja álláspontját arról, hogy miért nem lett a Magyar Televízió elnöke. Polgármesteri fogadóóra: március óráig Az almásfüzitõi Petõfi Sándor Kulturális Szabadidõközpont és Könyvtár Magyarország Német megszállásának 65. évfordulójára megyei versmondó-versenyt hirdet Háború és Béke címmel. A verseny idõpontja: március 19. (csütörtök) óra, helyszíne: Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház Almásfüzitõ, Petõfi tér 6. A versenyzõket két kategóriában várjuk: 1. általános iskola felsõ tagozat (5-8. évfolyam) 2. középiskola (9-13. évfolyam) Jelentkezni lehet: egy kötelezõ és egy szabadon választott háborús, illetve béke témájú verssel a magyar és a világirodalomból. A kötelezõ vers az alábbiak közül választható ki: Általános iskola felsõ tagozat Háború kategória: 1. Gyóni Géza: Hazatérés, 2. Sárközi György: Esõcseppek, 3. Nikolaus Lenau: Hárman Béke kategória: 1. Radnóti Miklós: Himnusz a békérõl, 2. Szabó Lõrinc: Álom egy lõszerraktárban, 3. Juhász Gyula: Obsit Középiskola Háború kategóra: 1. Pilinszky János: Piéta, 2. Turczi István: Mementó, 3. Bertolt Brecht: Legenda a halott katonáról Béke kategória: 1.Babits Mihály: Miatyánk, 2. Gyóni Géza: Cézár, nem megyek, 3. Albert Camus: Az utolsó virág A 27. Nemzetközi Nyílt Borverseny támogatói Fõ támogatók: IKR Zrt.Bábolna Euroinvest Zrt. DUPONT Magyar Kft. Almásfüzitõ Község Önkormányzat Kiemelt támogatók: Teletank Kft. Hétvezér Apartman Ház AEGON-HAEGON Kft. Farkas- Harcos Kft. SOSO Földszer Kft. HILLTOP Zrt. Támogatók: Zatykó János Karánsebesy Lukács Ráduly Zoltán Tatai & L Kft. Interker-Wein Kft. Eger Harcsa Trans Alfen Kft. Pirik Sándor Wild Bull Pub Hûtõtechnika Fõvállalkozás Tata Hirdetési felületek árai: Méretek: (A/4) Ft.- ; ¾ oldal 6000 Ft.- ; ¾ oldal 3000 Ft.- ; Apróhirdetés: 20 szóig (magánjellegû): 780 Ft.- ; Kereskedelmi hirdetés (eladás stb.): 1680 Ft.- ; Hirdetésfelvétel: hétköznap a Petõfi Mûvelõdési Házban: óráig írásban. Megjelenés havonta 1x (a hónap elsõ felében) ; terjesztés: ingyenes, minden postaládába eljutatva Almásfüzitõ területén. A lapban közölt írások nem minden esetben egyeznek meg szerkesztõségünk véleményével. A cikkek és hirdetések tartalmáért felesõséget nem vállalunk. A kéziratok leadási határideje minden hó 10-e (Fekete István Általános Iskola). Almásfüzitõi Hírek. Kiadja: Almásfüzitõ Község Önkormányzata Felelõs kiadó: Almásfüzitõ Község Önkormányzat Képviselõ Testület. Fõszerkesztõ: Beke Zsolt. A szerkesztõség címe: Almásfüzitõ Petõfi Sándor Mûvelõdés Ház. Almásfüzitõ, Petõfi S. tér 7. Készült: PRINT-KOM 2000 Kft. Komárom, Bajcsy-Zs. u. 2. Tel.: ; ;

A 164/2008.(XII.20.) FVM rendelettel a veszettség elleni védekezés részletes szabályai részben megváltoztatk.

A 164/2008.(XII.20.) FVM rendelettel a veszettség elleni védekezés részletes szabályai részben megváltoztatk. MAGYAR ÁLLATORVOSI KAMARA HUNGARIAN VETERINARY CHAMBER TOLNA MEGYEI SZERVEZETE H-7100 Szekszárd, Tormay Béla u.18. Tel.: (36-74 )410-751, Fax: (36-74) 410-751, e-mail: tolnakamara@freemail.hu elnök/president:

Részletesebben

Almásfüzitõi Hírek. Átadták az óvoda tornatermét ALMÁSFÜZITÕ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA VI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. FEBRUÁR

Almásfüzitõi Hírek. Átadták az óvoda tornatermét ALMÁSFÜZITÕ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA VI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. FEBRUÁR Almásfüzitõi Hírek ALMÁSFÜZITÕ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA VI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. FEBRUÁR Átadták az óvoda tornatermét Január végén átadásra került a Sün Balázs Óvoda tornaterme. A gyermekek boldogan

Részletesebben

Köszöntjük településünket, Földest!

Köszöntjük településünket, Földest! 2009. II. negyedév Közéleti lap V. évfolyam 1. szám Köszöntjük településünket, Földest! Marossárpatak: Marosvásárhely és Szászrégen városok között, a Maros bal partján fekszik. A község nagy része a Maros,

Részletesebben

Almásfüzitõi Hírek. Almásfüzitõ 50 éve önálló község

Almásfüzitõi Hírek. Almásfüzitõ 50 éve önálló község Almásfüzitõi Hírek ALMÁSFÜZITÕ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. FEBRUÁR Almásfüzitõ 50 éve önálló község Almásfüzitõ 2008. decemberében ünnepli önállóságának 50. évfordulóját. Füzitõpuszta

Részletesebben

Pedagógusnap Pedagógusaink kilátogattak a temetőbe, hogy megemlékezzenek egykori kollégáikról. (Tudósítás a 17. oldalon.)

Pedagógusnap Pedagógusaink kilátogattak a temetőbe, hogy megemlékezzenek egykori kollégáikról. (Tudósítás a 17. oldalon.) Pedagógusnap Pedagógusaink kilátogattak a temetőbe, hogy megemlékezzenek egykori kollégáikról. (Tudósítás a 17. oldalon.) Veterán versrenye Cikkünk a 3. oldalon. motorosok TV. Eva Rhodes Kutyaszépség és

Részletesebben

Polgármesteri fogadóóra

Polgármesteri fogadóóra MAKÓI HÍREK A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA 2009. január 23. XII. évfolyam 3. szám VÁLASZTÓKERÜLETI FÓRUM 6. vk. körzet (Sírkert u., Kálvária u., Szilágyi Dezső u., Hosszú utca által határolt

Részletesebben

Megemlékezés március 15-érõl Településünkön 2009. március 15-én emlékeztek meg 1848. eseményeirõl.

Megemlékezés március 15-érõl Településünkön 2009. március 15-én emlékeztek meg 1848. eseményeirõl. Almásfüzitõi Hírek ALMÁSFÜZITÕ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. ÁPRILIS Megemlékezés március 15-érõl Településünkön 2009. március 15-én emlékeztek meg 1848. eseményeirõl. Karánsebesy

Részletesebben

Osztályok mutatkoztak be az iskolai farsangon

Osztályok mutatkoztak be az iskolai farsangon XXII. évfolyam III. szám 2014. március Ára: 120 Ft Osztályok mutatkoztak be az iskolai farsangon Az Árpád Fejedelem Általános Iskola egyik legnagyobb rendezvénye a farsangi mulatság. Ilyenkor az osztályok

Részletesebben

Almásfüzitõi Hírek. Megújul a Bölcsõde. Átadásra került a felújított háziorvosi rendelõ. Polgármesteri fogadóóra október 14-én 8,30-10 óráig

Almásfüzitõi Hírek. Megújul a Bölcsõde. Átadásra került a felújított háziorvosi rendelõ. Polgármesteri fogadóóra október 14-én 8,30-10 óráig Almásfüzitõi Hírek ALMÁSFÜZITÕ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA VI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2009. OKTÓBER Megújul a Bölcsõde Rövidesen, átadásra kerül a felújított bölcsõde. A felújításban megvalósult a korszerû gondozási

Részletesebben

2010. március XX. évfolyam 252. szám Ára: 120 Ft E-mail: acsihirek@freemail.hu www.acsvaros.hu. Nagyon jó hangulatú volt a találkozó

2010. március XX. évfolyam 252. szám Ára: 120 Ft E-mail: acsihirek@freemail.hu www.acsvaros.hu. Nagyon jó hangulatú volt a találkozó Ácsi HÍREK Ács város közéleti havilapja 2010. március XX. évfolyam 252. szám Ára: 120 Ft E-mail: acsihirek@freemail.hu www.acsvaros.hu Választás 2010 A Helyi Választási Iroda a választási eljárásról szóló

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben

Almásfüzitõi Hírek ALMÁSFÜZITÕ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA IV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER

Almásfüzitõi Hírek ALMÁSFÜZITÕ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA IV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER Almásfüzitõi Hírek ALMÁSFÜZITÕ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA IV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER Államalapítás ünnepe Almásfüzitõn Idén is gazdag programkínálat várta az almásfüzitõieket augusztus 20-án,

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA

KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA KISBÉRI ÚJSÁG XVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA 2009. AUGUSZTUS (Nyárutó, Kisasszony hava) - SZEPTEMBER (Őszelő, Szent Mihály hava) ÁRA: 200.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik

Részletesebben

Hírmondó Csanytelek - Csongrád - Felgyõ - Tömörkény

Hírmondó Csanytelek - Csongrád - Felgyõ - Tömörkény Kistérségi Oktatási Hírmondó Csanytelek - Csongrád - Felgyõ - Tömörkény 2009. március Farsangi hangulatban Galli János Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Gr. Széchenyi István Általános Iskola Kozmutza

Részletesebben

Szórakoztató programok Kemendolláron

Szórakoztató programok Kemendolláron XVI. évfolyam 2. szám 2015. február Kistérségi havilap Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával Szórakoztató programok Kemendolláron Hasznos

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére 2 KEREPESI VÉLEMÉNY 2009. JANUÁR Ünnepség a Faluházban a Magyar Kultúra Napja alkalmából Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Turcsányi Béla festõmûvész

Részletesebben

Farsangi felvonulás Bõben

Farsangi felvonulás Bõben Rövid hírek Lócs Jelmezes mulatság A lócsiak kis közössége is maskarába bújva köszöntötte a farsangot, búcsúztatta a telet február elsõ szombatján. A hangulatot a Farsangi felvonulás Bõben A farsang a

Részletesebben

195 Ft. XIII. évfolyam 4. szám, 2009. április KÖZÉLETI LAP. özv. Puskás Ferencné, Buzánszky Jenõ, Grosics Gyula

195 Ft. XIII. évfolyam 4. szám, 2009. április KÖZÉLETI LAP. özv. Puskás Ferencné, Buzánszky Jenõ, Grosics Gyula XIII. évfolyam 4. szám, 2009. április 195 Ft KÖZÉLETI LAP Felavatták Puskás Ferenc emléktábláját özv. Puskás Ferencné, Buzánszky Jenõ, Grosics Gyula Európai Parlamenti választások A helyi választási iroda

Részletesebben

Megkezdődött a Dózsa György úti óvoda bővítése

Megkezdődött a Dózsa György úti óvoda bővítése A lap ingyenes! Kiadja: Sződ Község Önkormányzata XVIII. é vf. 1. szám 2007. tavasz Megkezdődött a Dózsa György úti óvoda bővítése A képviselő-testület üzleti tevékenységéből származó bevételek lehetőséget

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Húsvét elõtt. Ember lenni mindig, minden körülményben. (Arany János) Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak!

SZABOLCS HÍRADÓ. Húsvét elõtt. Ember lenni mindig, minden körülményben. (Arany János) Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2013. MÁRCIUS Ára: 120 Ft Húsvét elõtt Az élet igazi nagy vállalkozásai legtöbbször nem hõstettek, hanem

Részletesebben

Mendei Híradó. Önkormányzati tájékoztató 2015./II. szám

Mendei Híradó. Önkormányzati tájékoztató 2015./II. szám Mendei Híradó Önkormányzati tájékoztató 2015./II. szám Kedves Mendei Lakosok! A tavasz-, és a jó idő beköszöntével, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetési számainak ismeretében ismételten felgyorsulnak

Részletesebben

A 2011-ES X-FAKTOR LAJOSMIZSEI GYÕZTESE KOCSIS TIBOR KONCERT ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ

A 2011-ES X-FAKTOR LAJOSMIZSEI GYÕZTESE KOCSIS TIBOR KONCERT ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 1. szám, 2012. január április A 2011-ES X-FAKTOR LAJOSMIZSEI GYÕZTESE KOCSIS TIBOR KONCERT ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ Idõpont: 2012. március 21., szerda 18 óra Helyszín:

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

MEZŐFALVA. Meghívó. Az én falum JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁT. Ünnepi megemlékezés Mezőfalván az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére

MEZŐFALVA. Meghívó. Az én falum JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁT. Ünnepi megemlékezés Mezőfalván az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2013. október Meghívó Tartalom A közösségi szolgálatról 2. oldal Gyalogjárdák Csatorna II. Petőfi Sándor Általános Iskola hírei Tündérkert óvoda hírei

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról UDVAR I HÍREK AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Az önkormányzat munkájáról XX. évfolyam 1. szám 2015. március Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból 1 0 0 é v Téti Híradó Városi Folyóirat XIV. évfolyam 2. szám 2009. Nyár Köszöntöttük Tét legidõsebb lakóját Hegyi Endre Úr Tét, Fõ utca 114. szám alatti lakos 2009. június 3-án ünnepelte 100 éves születés

Részletesebben