Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelvnek (Szolvencia II) az átültetés időpontja és az alkalmazás kezdete, valamint egyes irányelvek hatályon kívül helyezésének időpontja tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) HU HU

2 INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE 1.1. A javaslat okai és céljai A 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II) modern, kockázatalapú rendszert hoz létre az európai biztosítók és viszontbiztosítók felügyeletéhez. Ezek az új szabályok elengedhetetlenek ahhoz, hogy biztonságos és stabil biztosítási ágazat jöjjön létre, amely fenntartható biztosítási termékeket kínál, és hosszú távú befektetések, valamint a stabilitás megerősítése révén támogatja a reálgazdaságot. A 2011/89/EU irányelv (Ficod 1) a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete tekintetében módosít egyes irányelveket, többek között a Szolvencia II irányelvet. A Bizottság január 19-én a 2009/138/EK irányelv módosításáról szóló javaslatot (Omnibus II) fogadott el a biztosítási ágazat új felügyeleti struktúrájának és mindenekelőtt az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EBFH) január 1-jei létrehozásának (COM (2011) 8, COD 2011/0006), valamint a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése jelentette azon követelménynek a figyelembevétele érdekében, amely szerint a Bizottság végrehajtási intézkedések elfogadására vonatkozó hatásköreit az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően végrehajtási aktusok és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskörökre kell módosítani. A javaslat rendelkezett a 2009/138/EK irányelvben az átültetésre, hatályon kívül helyezésre és az alkalmazás kezdetére vonatkozóan meghatározott határidők meghosszabbításáról is. Ezek az előírások fontosak az új szabályozásra való zökkenőmentes áttérés biztosításához. Emellett és annak érdekében, hogy a Szolvencia II rendszer teljes mértékben működőképessé váljon, a Bizottságnak számos különböző technikai szempontok lényeges részleteit megállapító felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktust kell elfogadnia. Ezen úgynevezett 2. szintű szabályok közül több szorosan kapcsolódik az Omnibus II irányelvhez, amelynek a közzététele előtt a Bizottság ezeket nem tudja előterjeszteni, és amely számos felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktussal összefüggő hatáskör hatályát is egyértelművé teszi. Eredetileg a 2009/138/EK irányelv átültetésének határideje október 31., alkalmazásának kezdete pedig november 1-je volt, azonban az Omnibus II folyamatban lévő jogalkotási tárgyalásainak eredményéig a 2012/23/EU irányelv módosította ezeket az időpontokat június 30-ra, illetőleg január 1-jére. A 2012/23/EU irányelv emellett elhalasztja azt az időpontot is, amikor az összefoglalóan Szolvencia I-nek nevezett hatályos biztosítási és viszontbiztosítási irányelvek (a VI. melléklet A. részében felsorolt jogi aktusokkal módosított 64/225/EGK, 73/239/EGK, 73/240/EGK, 76/580/EGK, 78/473/EGK, 84/641/EGK, 87/344/EGK, 88/357/EGK, 92/49/EGK, 98/78/EK, 2001/17/EK, 2002/83/EK és 2005/68/EK irányelv) hatályukat vesztik november 1-je helyett az említett irányelvek január 1-jén vesztik hatályukat. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között jelenleg zajló jogalkotási tárgyalások legvitatottabb pontja a hosszú távú garanciával rendelkező biztosítási termékek kezelésére vonatkozó intézkedések (a hosszú távú garanciára vonatkozó csomag vagy LTG-csomag (Long-term guarantee package)) bevezetése az új Szolvencia II biztosítási szabályozási rendszerbe. Mivel 2012 szeptemberében nem HU 2 HU

3 sikerült megállapodásra jutni az LTG-csomagról, a tárgyalásokat felfüggesztették. Ezután az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság megbízta az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóságot (EBFH), hogy végezze el az intézkedések technikai vizsgálatát, hogy biztosítsa az Omnibus II-re vonatkozó politikai megegyezés technikai alapját. Az EBFH június 14-én közzétette a hosszú távú garanciákra vonatkozó értékelés technikai megállapításait. Ezek megerősítik elsősorban azt, hogy a hosszú távú garanciákra vonatkozó intézkedések sok tagállam számára fontosak a pénzügyi stressz időszakaiban, mint például a 2011-ben tapasztalt esetén, másodsorban pedig azt, hogy a tagállamokban kínált különböző biztosítási termékek lefedéséhez különböző intézkedésekből álló csomagra van szükség. Az EBFH megállapításai számos intézkedést javasolnak, amelyek célja olyan biztosítási termékek kínálatának lehetővé tétele, amelyek hosszú távú garanciát nyújtanak a pénzügyi piacok mesterséges volatilitásával szemben. Ezek a megállapítások jelentik az Omnibus II-re vonatkozó politikai megegyezés alapelemeit. A június 27-i bizottsági jelentés szerint lehetőség van kompromisszumra az EBFH által javasolt intézkedések keretén belül. Bár az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között zajló jogalkotási tárgyalások július 10-én folytatódtak, rendkívül valószínűtlen, hogy az Omnibus II-re vonatkozó tárgyalások időben lezárulnak ahhoz, hogy az Omnibus II irányelvet a 2009/138/EK irányelv alkalmazásának a 2012/23/EU irányelv által módosított kezdetét megelőzően ki lehessen hirdetni a Hivatalos Lapban. Az említett időpont változatlanul hagyása azzal a következménnyel járna, hogy a 2009/138/EK irányelvet az Omnibus II javaslatban előírt átmeneti szabályok és megfelelő kiigazítások hatálybalépése nélkül hajtják végre. Tekintettel arra a tényre, hogy az Omnibus II-vel összefüggő tárgyalásokat még nem zárták le, a már lejárt június 30-i átültetési határidőt még egy utolsó alkalommal meg kell hosszabbítani. Az időpontok változatlanul hagyása azt eredményezné, hogy a Szolvencia II-t az Omnibus II-ben előirányzott átmeneti rendelkezések és egyéb fontos kiigazítások nélkül kellene végrehajtani. Annak elkerülése érdekében, hogy továbbra is jogbizonytalanság álljon fenn, valamint hogy biztosított legyen a hatályos Szolvencia-rendelkezések (Szolvencia I) jogfolytonossága a teljes Szolvencia II csomag hatálybalépéséig, a javaslat szerint a 2009/138/EK irányelvben meghatározott releváns átültetési határidőt egy utolsó alkalommal meg kell hosszabbítani, január 31-ig. Fontos lehetővé tenni a felügyeletek, valamint a biztosítók és viszontbiztosítók számára, hogy legyen idejük felkészülni a Szolvencia II alkalmazására. A javaslat szerint ezért a Szolvencia II első alkalmazásának kezdetét egy utolsó alkalommal meg kell hosszabbítani, január 1-jéig. Ez lehetővé teszi a felügyeleti jóváhagyási eljárások megkezdését, például a belső modellek és a vállalkozásspecifikus paraméterek tekintetében. A jelenleg zajló jogalkotási tárgyalások részes felei megállapodtak abban, hogy az Omnibus II-re vonatkozó tárgyalások során nem módosulnak tovább az átültetésre, illetőleg az alkalmazás kezdetére vonatkozó határidők annak érdekében, hogy a biztosítók, viszontbiztosítók, valamint a felügyeleti hatóságok számára biztosított legyen a jogbiztonság az előkészületek során. Az események időrendi sorrendje alapján nyilvánvaló, hogy a 2009/138/EK irányelv átültetésére és alkalmazásának kezdetére vonatkozó elhalasztott időpontok az HU 3 HU

4 említett irányelv , 219., 226., 231., 233., 235., , 249., 256., 257., 258., 262. és 263. cikkének a 2011/89/EK irányelv általi módosításaira is alkalmazandók. Ennek megfelelően a Szolvencia I hatályon kívül helyezésének időpontját is módosítani kell. A fentiekre tekintettel, és mivel nagyon rövid idő maradt a január 1-jei határidőig, biztosítani kell, hogy az Európai Parlament és a Tanács sürgősen elfogadja az irányelvet, és hogy az irányelv haladéktalanul hatályba lépjen. Erre az irányelvre a január 1-je után kialakuló joghézag elkerülése érdekében van szükség. Ezen irányelv hiányában joghézag jönne létre az uniós jogrendszer (Szolvencia II) és a tagállamok jogrendszere között (ahol az átültetett Szolvencia I maradna hatályban). Ez a felügyeleti hatóságok, a vállalkozások és a tagállamok számára egyaránt jogbizonytalanságot eredményezne A 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II) Ez az irányelv új és modern szolvenciarendszert hoz létre a biztosítók és viszontbiztosítók számára az Európai Unióban. Kockázatalapú gazdasági megközelítést ír elő, amely ösztönzőt jelent a biztosítók és viszontbiztosítók számára kockázataik megfelelő elemzéséhez és kezeléséhez A 2011/89/EK irányelv (Ficod 1) Ez az irányelv módosít egyes irányelveket, többek között a 2009/138/EK irányelvet a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete tekintetében. A 2011/89/EK irányelv 4. cikke módosítja a 2009/138/EK irányelv , 219., 226., 231., 233., 235., , 249., 256., , 262. és 263. cikkét, valamint a 2011/89/EK irányelv 6. cikke előírja, hogy a tagállamoknak június 10-től meg kell felelniük ezeknek a rendelkezéseknek A 2012/23/EU irányelv Az irányelv módosítja a 2009/138/EK irányelvet és átültetési határidejét október 31-ről június 30-ra halasztja, megállapítja alkalmazásának kezdetét (2014. január 1.) és a Szolvencia I hatályon kívül helyezésének időpontját november 1-jéről január 1-jére halasztja A COM (2011) 8 javaslat (az Omnibus II irányelv) E javaslat (COM (2011) 8, COD 2011/0006) célja a 2009/138/EK irányelv módosítása a Szolvencia II rendelkezéseinek a biztosítási ágazat új felügyeleti struktúrájának és mindenekelőtt az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíjhatóság január 1-jei létrehozásának tekintetében történő kiigazítása érdekében. A javaslat tartalmazza a Szolvencia II átültetésére kitűzött határidő december 31-ig történő elhalasztását. 2. AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI 2.1. A javaslat nemzeti parlamenteknek történő továbbítása A bizottsági javaslatokat tartalmazó, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak megküldött jogalkotási aktusok tervezetét a szerződésekhez csatolt, a nemzeti HU 4 HU

5 parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló 1. sz. jegyzőkönyvnek megfelelően továbbítani kell a nemzeti parlamenteknek. A jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően a között az időpont között, amikor valamely jogalkotási aktus tervezetét a nemzeti parlamentek rendelkezésére bocsátják, és a között az időpont között, amikor azt elfogadás céljából, illetőleg egy álláspont jogalkotási eljárás keretében történő elfogadása céljából a Tanács ideiglenes napirendjére tűzik, egy nyolchetes időszaknak kell eltelnie. A 4. cikk szerint azonban sürgős esetben kivétel tehető; ekkor az indokokat a Tanács jogi aktusában vagy álláspontjában meg kell jelölni. A fent említett okokból a Bizottság felkéri az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy tekintse ezt a javaslatot rendkívül sürgős esetnek Hatásvizsgálat Ezt a javaslatot nem kíséri külön hatásvizsgálat, mivel annak elkészítésére a Szolvencia II irányelvhez kapcsolódóan már sor került, és e javaslat célja csupán annak a ténynek a kezelése, hogy az Omnibus II-nek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételére az alkalmazás január 1-jei kezdő időpontjánál később kerül sor. Intézkedés hiányában január 1-je után rendkívül bizonytalan jogi helyzet alakulna ki. Joghézag jönne létre az uniós jogrendszer (Szolvencia II) és a tagállamok jogrendszere között (ahol az átültetett Szolvencia I maradna hatályban). Ez a felügyeleti hatóságok, a vállalkozások és a tagállamok számára egyaránt jogbizonytalanságot eredményezne. A keretirányelvet az Omnibus II-ben előirányzott átmeneti rendelkezések és egyéb fontos kiigazítások nélkül kellene végrehajtani. Következésképpen a felügyeleti hatóságoknak, a vállalkozásoknak és a tagállamoknak egy olyan rendszert kellene végrehajtaniuk, amelyet a közeljövőben ismét felül kellene vizsgálni, ami nem lenne hatékony. E javasolt módosítás a tagállamoknak csupán azon kötelezettségét érinti, hogy az irányelvet június 30-ig átültessék, mely határidő december 31-ig meghosszabbításra kerül. Előirányozza továbbá a Szolvencia II irányelv alkalmazása kezdő időpontjának elhalasztását január 1-jéről január 1-jére (és ugyanez vonatkozik a Szolvencia I hatályon kívül helyezésének időpontjára). Mindez a kérdéses irányelv lényegét nem érinti és ezért semmilyen további kötelezettséget nem ró az üzleti vállalkozásokra. 3. A JAVASLAT JOGI ELEMEI 3.1. A javaslat összefoglalása A javaslat módosítja a 2009/138/EK irányelv 309. cikkének (1) bekezdését, későbbi időpontot határozva meg az irányelv átültetésére (2015. január 31.) és alkalmazásának kezdetére (2016. január 1.). Ennek megfelelően módosítja a 310. és a 311. cikket is, új határidőt határozva meg a Szolvencia I hatályon kívül helyezése tekintetében (2016. január 1.) Jogalap Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 53. cikkének (1) bekezdése és 62. cikke. HU 5 HU

6 3.3. A szubszidiaritás elve Mivel a javaslat olyan területet érint, amely nem tartozik az Európai Unió kizárólagos hatáskörébe, a szubszidiaritás elve érvényesül. A javaslat célkitűzései a tagállamok fellépésével nem valósíthatók meg kielégítő módon, mert az irányelveket nem lehet nemzeti szinten módosítani vagy hatályon kívül helyezni. A javaslat célkitűzései csak uniós fellépéssel valósíthatók meg kielégítő módon, mert e javaslat hatályban lévő uniós jogi aktust módosít, amit a tagállamok saját maguk nem vihetnek végbe. A szubszidiaritás elve oly módon érvényesül, hogy a javaslat létező uniós rendelkezéseket módosít Az arányosság elve A javaslat megfelel az arányosság elvének a következő ok miatt: Nem változtatja meg a jelenlegi uniós jogszabályok lényegét: célja kizárólag a 2009/138/EK irányelv átültetési határidejének elhalasztása január 31-ig; annak érdekében, hogy az átültetésre vonatkozóan kitűzött jelenlegi határidő (2013. június 30.) lejártával elkerülhető legyen a jogbizonytalanság. Emellett a Szolvencia II alkalmazásának kezdetére, és ebből következően a Szolvencia I hatályon kívül helyezésére vonatkozóan új, későbbi időpontot (2016. január 1.) ír elő A jogi aktus típusának megválasztása Javasolt eszköz: irányelv. Más jogi aktusok nem lennének megfelelők. Az irányelv-módosítás egyetlen megfelelő eszköze egy másik irányelv elfogadása. 4. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK A javaslat nincs hatással az uniós költségvetésre. 5. OPCIONÁLIS ELEMEK Egyszerűsítés Az új javaslat nem tartalmaz egyszerűsítést. Célja kizárólag a 2009/138/EK irányelv átültetési határidejének január 31-re történő módosítása és az alkalmazás kezdetére vonatkozóan új időpont megállapítása (2016. január 1.). Meglévő jogszabályok hatályon kívül helyezése A javaslat elfogadása önmagában nem eredményezi meglévő jogszabályok hatályon kívül helyezését, csak kiigazítja a hatályon kívül helyezésre vonatkozóan a 2009/138/EK irányelvben előirányzott időpontot. Európai Gazdasági Térség Ez a jogszabálytervezet az EGT-megállapodás hatálya alá tartozó területeket érinti, ezért ki kell terjeszteni az Európai Gazdasági Térségre. A javaslat részletes magyarázata fejezetenként vagy cikkenként HU 6 HU

7 E javaslat január 31-re módosítja a 2009/138/EK irányelv átültetésének határidejét. A javaslat 1. cikkének (1) bekezdése ennek megfelelően módosítja a 2009/138/EK irányelv 309. cikkének (1) bekezdését. Emellett a Szolvencia II alkalmazásának kezdetére vonatkozóan új, későbbi időpontot (2016. január 1.) ír elő. A 2. cikk (1) bekezdése január 1-jére módosítja a Szolvencia I hatályon kívül helyezésére vonatkozóan a 310. cikkben megállapított időpontot, és az 1. cikk (3) bekezdése ugyanezt az időpontot írja elő a Szolvencia II által átdolgozott Szolvencia I rendelkezéseinek alkalmazása tekintetében a 311. cikkben meghatározott kezdő időpont helyett. HU 7 HU

8 2013/0327 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelvnek (Szolvencia II) az átültetés időpontja és az alkalmazás kezdete, valamint egyes irányelvek hatályon kívül helyezésének időpontja tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 53. cikke (1) bekezdésére és 62. cikkére, tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, rendes jogalkotási eljárás keretében, mivel: (1) A 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1 modern, kockázatalapú rendszert hoz létre az európai biztosítók és viszontbiztosítók szabályozásához és felügyeletéhez. Ezek az új szabályok elengedhetetlenek ahhoz, hogy biztonságos és stabil biztosítási ágazat jöjjön létre, amely fenntartható biztosítási termékeket kínál, és hosszú távú befektetések, valamint a stabilitás megerősítése révén támogatja a reálgazdaságot. (2) A 2011/89/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv június 10-i hatállyal néhány módosítást vezet be a 2009/138/EK irányelv cikke tekintetében. (3) A 2012/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 3 elhalasztja a 2009/138/EK irányelv átültetésének időpontját október 31-ről június 30-ra és alkalmazásának kezdetét november 1-jéről január 1-jére, valamint az összefoglalóan Szolvencia I-nek nevezett hatályos biztosítási és viszontbiztosítási irányelvek, nevezetesen a 64/225/EGK tanácsi irányelv 4, a 73/239/EGK tanácsi Az Európai Parlament és a Tanács november 25-i 2009/138/EK irányelve a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) (HL L 335., , 1. o.). Az Európai Parlament és a Tanács november 16-i 2011/89/EU irányelve a 98/78/EK, a 2002/87/EK, a 2006/48/EK és a 2009/138/EK irányelvnek a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról (HL L 326., , 113.o.). Az Európai Parlament és a Tanács szeptember 12-i 2012/23/EU irányelve a 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II) átültetésének időpontja és alkalmazásának kezdete, valamint egyes irányelvek hatályon kívül helyezésének időpontja tekintetében történő módosításáról (HL L 249., , 1.o.). A Tanács február 25-i 64/225/EGK irányelve a viszontbiztosítás és a visszaengedményezés területén a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó korlátozások megszüntetéséről (HL 56., , 878.o.). HU 8 HU

9 irányelv 5 (a Tanács első irányelve), a 73/240/EGK tanácsi irányelv 6, a 76/580/EGK tanácsi irányelv 7, a 78/473/EGK tanácsi irányelv 8, a 84/641/EGK tanácsi irányelv 9, a 87/344/EGK tanácsi irányelv 10, a 88/357/EGK tanácsi irányelv 11 (a Tanács második irányelve), a 92/49/EGK tanácsi irányelv 12, a 98/78/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 13, a 2001/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14, a 2002/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15 és a 2005/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16 hatályon kívül helyezésének időpontját november 1-jéről január 1-jére. (4) A Bizottság január 19-én a 2003/71/EK és a 2009/138/EK irányelvet módosító európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó javaslatot (a továbbiakban: Omnibus II javaslat) 17 fogadott el a biztosítási ágazat új felügyeleti struktúrájának és mindenekelőtt az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EBFH) létrehozásának figyelembevétele érdekében. Az Omnibus II javaslat a 2009/138/EK irányelvnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálybalépéséhez való hozzáigazítását is szolgálja, a Bizottság végrehajtási intézkedések elfogadására vonatkozó hatásköreit végrehajtási aktusok és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskörökre módosítva. (5) Fennáll annak a kockázata, hogy nem áll rendelkezésre elegendő idő az Omnibus II javaslat elfogadására és az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetésére azelőtt, mielőtt a 2009/138/EK irányelv releváns cikkeit alkalmazni kellene. Az átültetésre, az alkalmazás kezdetére és a hatályon kívül helyezésre vonatkozó időpontok változatlanul hagyása azzal a következménnyel járna, hogy a 2009/138/EK A Tanács július 24-i 73/239/EGK irányelve (a Tanács első irányelve) az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítási tevékenység megkezdésére és gyakorlására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 228., , 3. o.). A Tanács július 24-i 73/240/EGK irányelve az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítási üzletág tekintetében a letelepedés szabadságát akadályozó korlátok eltörléséről (HL L 228., , 20.o.). A Tanács június 29-i 76/580/EGK irányelve a 73/239/EGK irányelv módosításáról (HL L 189., o.). A Tanács május 30-i 78/473/EGK irányelve a közösségi együttes biztosítással kapcsolatos törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 151., , 25.o.). A Tanács december 10-i 84/641/EGK irányelve 73/239/EGK első irányelvnek elsősorban az utazási segítségnyújtás vonatkozásában történő módosításáról (HL L 339., , 21.o.). A Tanács június 22-i 87/344/EGK irányelve a jogvédelmi biztosítással kapcsolatos törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 185., , 77.o.). A Tanács június 22-i 88/357/EGK irányelve (a Tanács második irányelve) az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosításokra vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról és a szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő rendelkezések megállapításáról, valamint a 73/239/EGK irányelv módosításáról (HL L 172., , 1.o.). A Tanács június 18-i 92/49/EGK irányelve az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosításra vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról és a 73/239/EGK irányelv, valamint a 88/357/EGK irányelv módosításáról (harmadik nem életbiztosítási irányelv) (HL L 228., , 1. o.). Az Európai Parlament és a Tanács október 27-i 98/78/EK irányelve a biztosítási csoportok biztosítóinak és viszontbiztosítóinak kiegészítő felügyeletéről (HL L 330., , 1. o.). Az Európai Parlament és a Tanács március 19-i 2001/17/EK irányelve a biztosítóintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról (HL L 110., , 28. o.). Az Európai Parlament és a Tanács november 5-i 2002/83/EK irányelve az életbiztosításról (HL L 345., , 1. o.). Az Európai Parlament és a Tanács november 16-i 2005/68/EK irányelve a viszontbiztosításról és a 73/239/EGK, a 92/49/EGK tanácsi irányelv, valamint a 98/78/EK és a 2002/83/EK irányelv módosításáról (HL L 323., , 1. o.). COM(2011) 8. HU 9 HU

10 irányelvet az Omnibus II javaslatban előírt átmeneti szabályoknak és a megfelelő kiigazításoknak, többek között a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra és a végrehajtási aktusokra vonatkozó hatáskörök további egyértelműsítésének hatálybalépése nélkül hajtják végre. (6) Annak elkerülése érdekében, hogy a tagállamokra a 2009/138/EK irányelvnek, valamint az Omnibus II javaslat által előirányzott új keretnek megfelelően túl nagy terhet jelentő jogalkotási kötelezettség háruljon, helyénvaló elhalasztani a 2009/138/EK irányelv átültetésének időpontját és alkalmazásának kezdetét, és lehetővé tenni, hogy a felügyeleteknek és a biztosítóknak, valamint viszontbiztosítóknak elegendő idejük legyen az új rendszer bevezetésére. (7) Az események időrendi sorrendjéből egyértelmű, hogy a 2009/138/EK irányelv átültetésére és alkalmazásának kezdetére vonatkozó, elhalasztott időpontok alkalmazandók az említett irányelv , 219., 226., 231., 233., 235., , 249., 256., 257., 258., 262. és 263. cikkének a 2011/89/EK irányelv általi módosításaira. (8) A jogi egyértelműség érdekében a 64/225/EGK, a 73/239/EGK, a 73/240/EGK, a 76/580/EGK, a 78/473/EGK, a 84/641/EGK, a 87/344/EGK, a 88/357/EGK, a 92/49/EGK, a 98/78/EK, a 2001/17/EK, a 2002/83/EK és a 2005/68/EK irányelv hatályon kívül helyezésének időpontját ennek megfelelően el kell halasztani. (9) Tekintettel arra, hogy nagyon rövid idő maradt a 2009/138/EK irányelvben meghatározott határidők lejártáig, helyénvaló, hogy ez az irányelv haladéktalanul hatályba lépjen. (10) Következésképpen indokolt továbbá ebben az esetben a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló 1. sz. jegyzőkönyv 4. cikkében meghatározott, sürgős esetekre vonatkozó kivétel alkalmazása az ezen irányelvre vonatkozó javaslat nemzeti parlamenteknek való továbbítása tekintetében, ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET: 1. cikk A 2009/138/EK irányelv a következőképpen módosul: 1. A 309. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul: 2. a) az első albekezdésben a június 30-ig szövegrész helyébe a január 31-ig szövegrész lép. b) a második albekezdésben a január 1-jétől szövegrész helyébe a január 1-jétől szövegrész lép. 3. A 310. cikk első bekezdésében a január 1-jével szövegrész helyébe a január 1-jével szövegrész lép. 4. A 311. cikk második bekezdésében a január 1-jétől szövegrész helyébe a január 1-jétől szövegrész lép. 2. cikk Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba. HU 10 HU

11 3. cikk Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei. Kelt Brüsszelben, az Európai Parlament részéről az elnök a Tanács részéről az elnök HU 11 HU

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.22. COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XIX. mellékletének (Fogyasztóvédelem)

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.15. C(2013) 14 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.) A 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az oktatás

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.20. COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett octroi de mer egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozatnak

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.21. COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Németországnak, illetve Ausztriának a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az EFTA Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás II. mellékletének módosításáról

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.1. COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.6. COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG 2004.8.5. L 259/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁGA (2004. március 23.)

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 714 final 2014/0338 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.6. COM(2015) 325 final 2015/0142 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Moldovai Köztársaságnak a Kormányzati Beszerzési Megállapodáshoz való csatlakozása tekintetében

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.5.2007 COM(2007) 257 végleges 2007/0091 (CNB) Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a 974/98/EK rendeletnek az euro Cipruson való bevezetése tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.17. COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 106 final 2014/0054 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az EU Kína vám-együttműködési vegyes bizottságban az Európai Unió engedélyezett gazdálkodói programja

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2013. május 31. (OR. en) 2012/0040 (COD) PE-CONS 10/13 AGRILEG 28 VETER 17 CODEC 540 OC 134 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014 2021 közötti

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 28. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 28. Címzett: Biz.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.29. COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a motorkerékpároknak az általuk keltett zaj

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat. a Tanács határozata

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat. a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.31. COM(2016) 319 final ANNEX 1 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás IX. mellékletének

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK HU 2011.8.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 842/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2011. augusztus 19. a közbeszerzési hirdetmények közzétételére

Részletesebben

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról; valamint megállapodás alkalmazásáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.17. C(2013) 9098 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alternatívbefektetésialapkezelők

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 30. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 30. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 30. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2012/0236 (COD) 11309/1/16 REV 1 PECHE 279 CODEC 1072 PARLNAT 264 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014 2021 közötti

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 21.6.2012 2012/0049(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési programról

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.11. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.11. C(2015) 3035 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.17. COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) mellékleteinek

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

A8-0277/14 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

A8-0277/14 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 25.1.2017 A8-0277/14 Módosítás 14 Bernd Lange a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében Jelentés A8-0277/2016 Marielle de Sarnez Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.19. COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a HP 14 veszélyességi tulajdonság

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.16. COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika)

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2017)0014 Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.10. COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA Franciaországnak a Svájccal a Bâle-Mulhouse repülőtér tekintetében a 2006/112/EK irányelv

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.10. COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 138 final 2014/0078 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá

Részletesebben

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 200. május 7-i 200/26/EK IRÁNYELVE a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos ellenőrzésekre irányuló egységes eljárásokról szóló 95/50/EK tanácsi irányelv módosításáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.18. C(2013) 6837 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.21. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2014-es

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2006/0008(COD) 26.1.2009 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 14.6.2005 COM(2005) 253 végleges 2005/0111 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelv bizonyos

Részletesebben

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA-BoS-15/106 HU Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.10. COM(2010) 645 végleges 2010/0313 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 359 final 2014/0181 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Moldovai Köztársaság Tanácsban az

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2014) 7993 final számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2014) 7993 final számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. november 3. (OR. en) 15041/14 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2014. október 31. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 12. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 12. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. január 12. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0006 (NLE) 5208/17 FISC 7 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. január 10. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy:

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.3. COM(2016) 630 final 2016/0307 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság között az 1994. évi Általános Vámés Kereskedelmi

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.26. COM(2014) 594 final 2014/0276 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a kiváló minőségű marhahúsra, a sertéshúsra, baromfihúsra, búzára és kétszeresre,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a mézről szóló 2001/110/EK tanácsi irányelv módosításáról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a mézről szóló 2001/110/EK tanácsi irányelv módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.9.21. COM(2012) 530 final 2012/0260 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a mézről szóló 2001/110/EK tanácsi irányelv módosításáról HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.2. COM(2014) 611 final ANNEX 1 MELLÉKLET Tervezet AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI, A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Részletesebben

Iránymutatások a hosszú távú garanciákkal kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról

Iránymutatások a hosszú távú garanciákkal kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról EIOPA-BoS-15/111 HU Iránymutatások a hosszú távú garanciákkal kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.2. COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében a Nemzetközi Olívatanács tagjainak tanácsa keretében az olívaolajról és az

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.4.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 108/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 348/2013/EU RENDELETE (2013. április 17.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről

Részletesebben

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.17. COM(2015) 350 final 2014/0175 (COD) Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.8.7. COM(2015) 394 final 2015/0176 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. COM(2016) 188 final 2016/0103 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.16. COM(2015) 659 final 2015/0300 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 20. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 20. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 20. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0248 (NLE) 11844/16 TRANS 327 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA a Veszélyes

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.20. COM(2013) 932 final ANNEXES 1 to 4 MELLÉKLETEK Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a műszaki szabályokkal és az információs társadalom

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, március 7. (OR. en) 7258/14 TRANS 115

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, március 7. (OR. en) 7258/14 TRANS 115 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 7. (OR. en) 7258/14 TRANS 115 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2014. február 28. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D031424/03

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/121/EK irányelve. (2006. december 18.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/121/EK irányelve. (2006. december 18.) L 396/852 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 30.12.2006 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/121/EK irányelve (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésér l, engedélyezésér l és

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 11. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 11. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 11. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0111 (NLE) 7781/16 AGRI 174 AGRIFIN 31 AGRIORG 25 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. április 11. Címzett:

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 29. (OR. fr)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 29. (OR. fr) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 206. június 29. (OR. fr) Intézményközi referenciaszám: 206/009 (NLE) 8388/6 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: FISC 64 ECOFIN 339 AELE 33 MC 4 A TANÁCS HATÁROZATA

Részletesebben

L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24.

L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24. L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24. AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 92/2005 határozata (2005. július 8.) az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke (1) bekezdésére, L 189/128 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2014.6.27. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 659/2014/EU RENDELETE (2014. május 15.) a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.28. COM(2011) 231 végleges 2011/0099 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. a 2009/831/EK határozat alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. a 2009/831/EK határozat alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.19. COM(2013) 930 final 2013/0446 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a 2009/831/EK határozat alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról HU HU INDOKOLÁS 1.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.10. COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA Magyarországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.18. COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) C7-0179/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 2368/2002/EK tanácsi rendeletnek Grönland kimberleyi folyamat

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 10.2.2010 EP-PE_TC1-COD(2009)0105 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2010. február 10-én került

Részletesebben

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG 2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG EU SVÁJCI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. július 6.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a Svájci Államszövetség

Részletesebben

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0447(NLE) 4.11.2014

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0447(NLE) 4.11.2014 EURÓPAI PARLAMENT 2014 2019 Jogi Bizottság 4.11.2014 2011/0447(NLE) * JELENTÉSTERVEZET az Oroszországi Föderációnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980.

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en) az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en) az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0181 (NLE) 10133/16 AGRI 325 AGRIFIN 66 AGRIORG 49 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. június 10. Címzett:

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.7. COM(2012) 641 final 2012/0304 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.1.26. COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 19. (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 19. (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. január 19. (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1 JAVASLAT Küldi: az Európai Bizottság Dátum: 2009. január 15. Tárgy: Javaslat A Tanács rendelete a vám- és a statisztikai

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.13. COM(2016) 200 final 2016/0108 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és a Monacói Hercegség közötti, a 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott

Részletesebben

Együttes javaslat A TANÁCS RENDELETE. a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet módosításáról

Együttes javaslat A TANÁCS RENDELETE. a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2014.4.14. JOIN(2014) 16 final 2014/0127 (NLE) Együttes javaslat A TANÁCS RENDELETE a líbiai helyzetre tekintettel

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 6. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 6. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. március 6. (OR. en) 6976/17 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. március 3. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.14. COM(2016) 799 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 8. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 8. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 8. (OR. en) 12047/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2016. szeptember 8. Címzett:

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2016/0355(COD) 16.11.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 27.5.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE (43/2011) Tárgy: Az Ír Köztársaság képviselőházának (Dáil Éireann) indokolással ellátott véleménye a közös konszolidált

Részletesebben