3. BÁTHORY BRASSAI KONFERENCIA (BBK)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. BÁTHORY BRASSAI KONFERENCIA (BBK)"

Átírás

1 I I. M A G Y A R V I L Á G T A L Á L K O Z Ó keretében megrendezett N E M Z E T K Ö Z I T U D O M Á N Y O S 3. BÁTHORY BRASSAI KONFERENCIA (BBK) B u d a p e s t, j ú l i u s 5-6. E L Ő A D Ó K N É V S O R A A D M I N I S Z T R Á C I Ó J A 1. Albert Sándor MTA köztestületi tagja. Habilitált doktor, egyetemi docens 2. Balogh Eva USA Bartos Mónika 3. Berke József MTA köztestületi PhD Németh Tamás KKB Tudományos Tanácsának elnöke, MTA főtitkára, akadémikus, c. egyetemi tanár talajtan, agrokémia, környezetvédelem Felnőttképzési Intézet, Szolnok, Komárom, SK Gábor Dénes Főiskola Károly Róbert Főiskola Magyar Tudományos Akadémis 4. Béres Judit PhD Humángenetikus Orsz. Egészségfejlesztési Int. osztályvezető és PTE ÁOK tiszteletbeli egyetemi docen Magyar nyelvű felsőoktatás a Felvidéken Szentágothai János Életútja Film A magyar tudóstársadalom összefogása a vörösiszap katasztrófa során - érték, érzelem és az értelem egyensúlya A magyar etnikumok genetikai struktúrája és betegség spektruma, klasszikus genetikai markerek, mitokondriális DNS és Y-kromoszóma polimorfizmus vizsgálatok alapján m Bernek Ágnes MTA köztestületi tagja Zsigmond Király Főiskola Az atlanti erőtérből az eurázsiai erőtérbe? Regionális Tudományos Bizottság tagja (MTA IX. Osztály)ł; földrajztudomány kandidátusa. Magyarország a 21. század geopolitikai erőviszonyaiban 6. Boda László MTA köztestületi tagja PPKE Magyarok és hunok, mitológiától mentesen MPV, Magyar Professzorok Világtanácsának tagja, Teológiai osztály elnöke Magyar Érdemrend tiszti keresztje. Dr., egyetemi tanár

2 8. Botos Katalin MTA köztestületi tagja MTA Nemzetközi és Fejlődéstanulmányok Tudományos Bizottsága tagja Magyar Érdemrend Középkereszt Polgári Tagozat Közgazdaságtudományok doktora, DSc professzor emeritus Szegedi Tudományegyetem 9. Bradean- Ebinger Nelu 10. Csehné dr. Papp Imola 11. Cselényi István Gábor Az MTA köztestületi tagja. Prof. Dr. BCE NTI CSc, ELTE BTK MTA Emberi Erőforrások Gazdaságta na Tudományos Bizottság: tag; Gazdálkodás az emberi erőforrásokkal albizottság: titkár; Dr, PhD MTA köztestületi tag (szociol.), egyetemi dr. (theol.), CSc (szociol.), PhD (theol.), habil. dr. (nyelvtud.), a Pontificia Accademia di Tommaso d Aquino (Roma) lev. tagja (phil.). lelkész Szegedi Tudományegyetem emeritus Professzora, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Corvinus Egyetem BCE; Nemzetközi Tanulmányok Intézet Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar; Munkagazdaságtani Tanszék Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság 12. Élthes Zoltán Dr. egyetemi docens Babes-Bolyai Tudományegyetem Közgazdasági Kar, Kolozsvár 13. Farkas L Rozália Elnök, tanár Emese Kis Csillaga Közhasznú Kulturális Alapítvány Idősödés kihívása és a nyugdíjrendszer. Fenntartható nyugdíjrendszer felé Német Európapolitika kárpát-medencei kihatásairól A közgazdasági képzés fordulópontjai a Kárpátmedencében 7. Borbély Endre Docens Óbudai Egyetem KVK Tudományos Diákkörök Fontossága / , , Emberközpontú társadalmat! 0633/ , 0630/ Intelligens ügynökök az elektronikus kereskedelemben Kulturális és morális felemelkedés egy intézménynek, a Mesék Házának a létrehozásával 2

3 14. Fekete Mária Szabó Géza Ph.D, Dr. habil. régész PhD, dr., régész PTE-BTK,TTI Ókortörténeti Tanszék Pannonia névadói és Európa népeinek eredete Fodor János MTA köztestületi tag. MTA doktora; MTA levelező tag jelölt Matematikai tudomány kandidátusa Óbudai Egyetem prorektora 16. Excmo. Fodor Lengyel Zoltán Gábor Festömüvész, a cádizi Királyi Képzömüvészeti Akadémia akadémikusa Nemzetközi Goya Nagydíjas Óbudai Egyetem Fundación Apoyo el Arte, Madrid, Spanyolország Óbudai Egyetem múlt, jelen, jövő A kortárs müvészet értékelése- elfogadása a társadalomban. Müvészeti menedzsment Európában - Magyarországon ennek kihatása a müvészekre 17. Gáti József PhD, Kancellár Óbudai Egyetem Bánki Donát, a mérnök géniusz 18. Halabuk József DR Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Intézménytörténeti Gyűjteményét 19. Harangi Szabolcs 20. Harangus Katalin MTA köztestületi tag; választott tagja az MTA Kőzettan- Geokémiai Tudományos Bizottságának MTA doktora DSC Dr. geológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, Kolozsvári Műszaki Egyetem, Számítástechnika szak 21. Horváth Zoltán MSc György 22. Hrubos Ildikó MTA köztestületi tag Prof. Dr. (CSc) A szociológia tudomány kandidátusa ELTE Kőzettan-Geokémiai tanszék Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Műszaki és Humántudományok Kar, Marosvásárhely A Kárpát-medence városai és Budapest urbanisztikai viszonya Tűzhányók és társadalom Az erdélyi magyar diákok anyanyelvi tudásszintjének alakulását becslő modell m hu BME illetve Romanika Kiadó Székelyföldi freskóciklusok témavilága a megmaradt emlékanyag alapján Budapesti Corvinus Egyetem Az egyetem küldetésének újrafogalmazása

4 23. Illés Béla PhD, habil MTA Logisztikai Bizottság tagja, Ukrán Tudományos Akadémia Anyagmozgatási Tagozat rendes tagja dékán, tanszékvezető egyetemi tanár 24. Imecs Mária MTA külső köztestületi tagja, MPV, Magyar Professzorok Világtanácsának tagja; Tanszékvezető. PhD 25. Kertész-Bakos Ferenc EMT Képviselője Prof, PhD. Miskolci Egyetem, Logisztikai trendek a globalizáció tükrében Gépészmérnöki és Informatikai Kar Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Kolozsvári Műszaki Egyetem Pro Deo State University (New York) Politikatudományi Kar; Közép-Európai Tudományos Alapítvány New York 26. Kőrösi Mária PhD Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 27. Kőrösi Mária PhD Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A térfázor elmélet története és alkalmazása a háromfázisú villamos rendszerekben 46/ /17-37 Kereszténység és nemzettudat +3670/ Haza ahol a szív lakik. O6-3O Népek szenvedése nem térképezhető-vagy mégis?! a politikai földrajzi gondolat tükrében 28. Kovács Árpád Prof Dr. Költségvetési Bizottság Elnöke A Gazdaság néhány aktuális kérdése 29. Kuti János Óbudai Egyetem Magyar Tudósok: Balogh Károly Ford tervezője 30. László Gábor PhD New Line Net Nyílt oktatási tartalmak O6-3O Bősze Péter 31. Lázár Ede MTA külső köztestületi tag; PhD; egyetemi adjunktus 32. Lenti István MTA köztestületi tagja a mezőgazdasági tudomány kandidátusa.; Dr. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem; Csíkszereda Nyíregyházi Főiskola A nemzeti és a vállalati kultúra hatása a székelyföldi vállalatok versenyképességére "Tuzson János akadémikus öröksége: a Bátorligetiősláp" o (30/ ) 4

5 33. Lenti István MTA köztestületi tagja a mezőgazdasági tudomány kandidátusa. Dr. 34. Nagy Éva MTA külső köztestületi tag (nyelveszet, media-kommunikacio); Dr. Bukaresti Tudományegyetem Hungarológia Tanszékén 35. Németh Tamás KKB Tudományos Tanácsának elnöke, MTA főtitkára, akadémikus, c. egyetemi tanár talajtan, agrokémia, környezetvédelem Nyíregyházi Főiskola "Tuzson János nyomában"- film! (30/ ) Államtitkári Kabinetigazgató - Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium, Bukarest- Románia Magyar Tudományos Akadémia Látni, hallani a szöveget a romániai magyar audiovizuális tömegtájékoztatásban (rádió, tv.). A magyar tudóstársadalom összefogása a vörösiszap katasztrófa során - érték, érzelem és az értelem egyensúlya Berke József MTA köztestületi tag PhD Gábor Dénes Főiskola Károly Róbert Főiskola 36. Oláh Anna Doktori Bolyai Pedagógiai Alapítvány Köszönöm, hogy az lettem, mi vagyok, Bolyai János születésének 210, az APPENDIX megjelenésének 180. évfordulójára 37. Ozsváth Judit MTA Külső Köztestületének tagja; Dr. egyetemi adjunktus, Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Pedagógia és Alkalmazott Márton Áron és György Lajos nemzetnevelő elvei az Erdélyi Iskola című folyóiratban Pajzos Csaba PhD RMKT képiselője 39. Páli Jenő Biológiai tudományok doktora (Ph.D.) idegtudományok területén; 40. Pletl Rita MTA Köztestületi tagja PhD, KAB képviselője Didaktika Intézet Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Műszaki és Humántudományok Kar, Marosvásárhely Az erdélyi magyar gazdasági felsőoktatás és kutatás helyzete múlt, jelen és jövő Egészség-Város, Info-Város, Magyar Innovációk Háza: a tudásalapú öko-szociális piacgazdaság megteremtése Magyarországon Az erdélyi magyar diákok kulturális eszköztudásának színvonala /102 mellék

6 41. Poór József MTA Köztestület, IX. Osztály, Gazdálkodástudományi Bizottságnak (MTA-GB), emberi erőforrás menedzsment munkabizottság vezetője IX. Osztály Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottság, HR munkabizottságnak vezetője Habilitált egyetemi tanár 42. Pusztay János professor emeritus, egyetemi tanár, Prof. Dr. Dr. h.c. Prima Primissima-díj 43. Raisz Iván MTA Köztestület tagja habilitált doktor, a kémiai tudomány kandidátusa, C.Sc 44. Rumi Tamás MSc, MBA Szent István Egyetem, Gödölő Foglalkoztatás és emberi erőforrás gazdálkodás a nemzetközi vállalatoknál, Magyarországon és a kelet európai régióban Nyugat-magyarországi Egyetem, Bölcsészettudományi Kar (Szombately), Konstantin Filozófus Egyetem, (Nyitra) Enviro-Pharm Kft Rovás Alapítvány Közép-Európa szükséges felfedezése Eljárás Kommunális Hulladék (Tszh) Újrahasznosítására Spos László MSc, MBA 45. Serestyén Klára Dr Harmonikus Életért egyesület Milyen módon segíthetjük az erkölcsi megújulást, hogy a magyarok mielőbb kikeveredjenek a társadalmi válságból 46. Serfőző Gusztáv MTA Köztestület tagja; PhD Trianon és a nemzeti kissebségi jog 47. Somai József MTA külső köztestületi tagja, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság tiszteletbeli elnöke RMKT képviselője RMKT: Romániai Magyar Közgazdász Társaság Kolozsvár Bankismeret és pénzügy a Brassai Sámuel hagyatékában (+36-94) / A székely-magyar rovás szerepe a szellemi és gazdasági újjászületéshez USA ;

7 48. Steller Lea- Katharina MTA határon túli köztestületi tag Dr phil. et univ. PhD Wissenschaftliche Sammlung für deutsche Minderheiten in Mitteleuropa; Közép-európai Német Kisebbségi Tudományos Gyűjtemény Magyar vendégmunkások helyzete és kapcsolathálója a vidéki Felső-Bajorországban 26/ Szász Gábor Dr. techn. PhD. Gábor Dénes Főiskola TTI magyarországi problémákkal K+F és néhány ágazati probléma 50. Szász Gábor Dr. techn. PhD. Gábor Dénes Főiskola A magyarországi felsőoktatás minőségéről. A műszaki felsőoktatás haladó hagyománya, a gazdasági környezet változása és néhány aktuális javaslat 51. Szatmári Péter PhD, rektor helyettes Nemzetközi és Politikai? Tanulmányok Intézete 52. Szentes Erzsébet PhD Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem; Marosvásárhely Az erdélyi érettségi előtt álló fiatalok pályaválasztása és a pályaismeret vizsgálata Szigeti Jenő MTA köztestületi tag. PhD; örténelem/ folklór, kandidátus 54. Szilágyi Ferenc Izsák Hajnalka 55. Szűcs Viktória &al: E. Szabó, A. Claret, L. Guerrero, M. Tarcea, J. Szavuj, D. Bánáti Miskolci Egyetem Egyházak a posztszocialista társadalom bűvös Bölcsészettudományi Kar hintóján MTA külső köztestületi tagphd PhD, Partiumi Keresztény Egyetem Nemzetpolitika és infrastruktúrafejlesztés A Kárpátmedencei autópálya-építési tervek nemzetpolitikai hatásai a magyar-román határszakaszon Okleveles élelmiszermérnök Szűcs Viktória (előadó) - PhD hallgató Szabó Erzsébet - dr. Anna Claret - PhD hallgató Luis Guerrero - dr. Monica Tarcea - dr. Jozsef Szavuj - dr. Bánáti Diána, dr., CSc, tanszékvezető, c. egyetemi tanár 56. Tölgyes Margit MTA KKKI főmunkatárs; Egyetemi doktor Központi Élelmiszertudományi Kutatóintézet Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimentárias, Monells, Spanyolország University of Medicine and Pharmacy, Marosvásárhely, Románia Élelmiszeripari kockázati tényezőkkel kapcsolatos fogyasztói attitűdök, különös tekintettel az adalékanyagokra - magyar, spanyol és román kvantitatív felmérés eredményei A VITAMAJSA PROJEKT bemutatása. Élelmiszerek az egészség szolgálatában.

8 57. Tuzson Tibor Dr MPV, Magyar Professzorok Világtanácsának tagja 58. Váralljai Csocsán Jenő MTA köztestületi tag IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya; PhD Óbudai Egyetem Sapientia Egyetem Marosvásárhely Kriptográfia története és Gazdasági-műszaki trendek és kockázatok mérnök szemmel. Gyermekszám növekedési valószínűségek 59. Varga András MIND Expedíciószervező kft. Világkapcsolatokkal Magyarország felemelkedéséért. - a MIND expedíció mint misszió és eszköz. 60. Záhonyi András MSc (villamosmérnök), a Zürichi Miskolci Bölcsész Egyesület A magyar nyelv titkai MTE tagja (MBE) magánegyeteme /

3. BÁTHORY BRASSAI KONFERENCIA 2012

3. BÁTHORY BRASSAI KONFERENCIA 2012 3. BÁTHORY BRASSAI KONFERENCIA 2012 I D Ő B E O S Z T Á S T É R K É P Óbudai Egyetem:1084 Budapest VIII. ker., Tavaszmező utca 15 A épület.; GPS: Sz: 47.490959 ; H: 19.078014 ; http://bbk.alfanet.eu/ JÚLIUS

Részletesebben

3. BÁTHORY BRASSAI NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 2012. JÚLI US 5-6. ÓBUDAI EGYETEM

3. BÁTHORY BRASSAI NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 2012. JÚLI US 5-6. ÓBUDAI EGYETEM 3. BÁTHORY BRASSAI NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 2012. JÚLI US 5-6. ÓBUDAI EGYETEM 3. BÁTHORY BRASSAI NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA ÓBUDAI EGYETEM Szerkesztők: Ozsváth Judit Tuzson Tibor Kiadó:

Részletesebben

HÍRLEVÉL. MTA Regionális Tudományos Bizottság. II. évfolyam 5. szám. 2010. november. 16.

HÍRLEVÉL. MTA Regionális Tudományos Bizottság. II. évfolyam 5. szám. 2010. november. 16. MTA Regionális Tudományos Bizottság II. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2010. november. 16. A T A R T A L O M B Ó L : Díjak, elismerések 2 IX. Osztály által szervezett programok 3 PhD védések 4 Konferencia beszámolók

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület a Romániában élő magyarság tudományos

Részletesebben

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia Magyar felsőoktatási intézmények 2010/2011 Magyar Rektori Konferencia Bevezető Kedves Olvasók! Mikor jelen kiadványunkat közrebocsátom kétféle érzés tölt el, a büszkeség és némi hiányérzet. Egyfelől büszke

Részletesebben

15.30-15.50 1. Bánki Erik Az állam szerepe és felelőssége a turizmusirányítás terén Országgyűlés gazdasági bizottságának alelnöke 15.50-16.

15.30-15.50 1. Bánki Erik Az állam szerepe és felelőssége a turizmusirányítás terén Országgyűlés gazdasági bizottságának alelnöke 15.50-16. TURIZMUS A RÉGIÓFEJLESZTÉS SZOLGÁLATÁBAN KONFERENCIA programtervezet A konferencia fővédnöke: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter PLENÁRIS ÜLÉS Időpont: 2015. április 24. (péntek), 15.00 óra Helyszín:

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2012

Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Gödöllő, 2012 november 8. - 2012 november 30. TARTALOMJEGYZÉK Impresszum 3. Mottó 4. Előszó 5. 1. fejezet - A Magyar Tudomány Ünnepe 6. 2. fejezet - Programok 8. 2.1 - Idősek

Részletesebben

Főtitkári jelentés az. 2012. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az. 2012. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2012. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület az erdélyi tudományos élet keretintézményeként az évek során sok olyan eredménnyel büszkélkedhetett, melyek

Részletesebben

A Magyar Tudomány Hete 2008 A tudomány az élhető Földért

A Magyar Tudomány Hete 2008 A tudomány az élhető Földért A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Tisztelettel meghívunk valamennyi érdeklődőt Konferencia-sorozatunkra. A Magyar Tudomány Hete 2008 A tudomány az élhető Földért Dunaújváros Főiskola 2008. november 10

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2015 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2015-ös kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

XVI. SZEMESZTER 2013. ősz. Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9.

XVI. SZEMESZTER 2013. ősz. Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9. XVI. SZEMESZTER 2013. ősz Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9. SZERVEZŐK Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani

Részletesebben

A KJF kutatási és innovációs stratégiai irányai 2014-2020

A KJF kutatási és innovációs stratégiai irányai 2014-2020 A KJF kutatási és innovációs stratégiai irányai 2014-2020 1 A KJF kutatási és innovációs stratégiai irányai 2014-2020 Elfogadta a KJF Szenátusa 2014. január 15-én Az innovációs stratégiai dokumentum kidolgozása

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

12.00 IMRE Mihály: A kulturális emlékezet forrásai, jellemzői, rétegzettsége Szenczi Molnár Albert munkásságában 12.

12.00 IMRE Mihály: A kulturális emlékezet forrásai, jellemzői, rétegzettsége Szenczi Molnár Albert munkásságában 12. A felfedező tudomány 21. század eleji eredményei és távlatai Erdélyben 2012. november 23., péntek Helyszín: a Protestáns Teológiai Intézet díszterme Program: 10.00 Megnyitó 10.00 Kamarakoncert 10.45 DÁVID

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2013 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

«A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése»

«A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése» A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége (MPNSZ), a Budapesti Gazdasági Főiskola, az UNESCO UNITWIN fenntartható fejlődés kutatási, oktatási és képzési hálózata és az Európai Kulturális Központ (CEC

Részletesebben

Magyar. felsõoktatási intézmények

Magyar. felsõoktatási intézmények Magyar felsõoktatási intézmények 2008 Bevezetõ Kedves Olvasó! Kérem, fogadja szívélyes üdvözletemet a Magyar Rektori Konferencia nevében! Szervezetünk a felsõoktatási intézmények képviseletére, érdekeinek

Részletesebben

Tusnádfürdő, 2011. július 19 24. www.tusvanyos.ro PROGRAMFÜZET. Tartalomjegyzék. Összenő, ami összetartozik... 2. Július 19., KEDD...

Tusnádfürdő, 2011. július 19 24. www.tusvanyos.ro PROGRAMFÜZET. Tartalomjegyzék. Összenő, ami összetartozik... 2. Július 19., KEDD... ÖSSZENŐ, AMI ÖSSZETARTOZIK Tusnádfürdő, 2011. július 19 24. www.tusvanyos.ro PROGRAMFÜZET Tartalomjegyzék Összenő, ami összetartozik... 2 Július 19., KEDD... 4 Július 20., SZERDA... 5 Július 21., CSÜTÖRTÖK...

Részletesebben

Collegiumba kerülésének éve: 1965. Magyar-pszichológia szakos hallgató. Pedagógusként dolgozik Székesfehérváron, jelenleg is tanít.

Collegiumba kerülésének éve: 1965. Magyar-pszichológia szakos hallgató. Pedagógusként dolgozik Székesfehérváron, jelenleg is tanít. életrajzok 1. Ács Erzsébet (Karcag, 1946.) Collegiumba kerülésének éve: 1965. Magyar-pszichológia szakos hallgató. Pedagógusként dolgozik Székesfehérváron, jelenleg is tanít. 2. Adamik Tamás (Kecskemét,

Részletesebben

Az új európai kohéziós politika

Az új európai kohéziós politika PROGRAMTERVEZET A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XI. VÁNDORGYŰLÉSE Az új európai kohéziós politika Kaposvár, 2013. november 21 22. Kaposvári Egyetem 2. körlevél 2013. november 21. 10.00 Közgyűlés

Részletesebben

xxx Magyar felsõoktatási intézmények 2009/2010

xxx Magyar felsõoktatási intézmények 2009/2010 xxx Magyar felsõoktatási intézmények 2009/2010 Bevezetõ Kedves Olvasók! A 20 éves fennállását ünneplô Magyar Rektori Konferencia nevében tisztelettel nyújtom át Önöknek kiadványunkat, a magyar felsôoktatási

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2014 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület az elmúlt évben is feladatának tekintette,

Részletesebben

A közhasznúsági jelentés mellékletei a Magyar Közgazdasági Társaság 2012. évi tevékenységéről 1 1. MELLÉKLET Válogatás a Magyar Közgazdasági Társaság szervezésében vagy társszervezésében 2012-ben megvalósított

Részletesebben

Szerzõink Bakacsi Gyula: Bodó Barna: Bognár Zoltán Levente: Brassai Zoltán:

Szerzõink Bakacsi Gyula: Bodó Barna: Bognár Zoltán Levente: Brassai Zoltán: Szerzõink Bakacsi Gyula: közgazdász 1959, Szeged. Diplomáját a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte 1983-ban. 1988-ban egyetemi doktori fokozatot, 1994-ben a Közgazdaságtudomány kandidátusa

Részletesebben

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege DR. HABIL. GULYÁS LÁSZLÓ PHD, PHD Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Intézet tevékenységéről 2006 2014 ~ 1 TARTALOMJEGYZÉK Gulyás László:

Részletesebben

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 T U D O M Á N Y é s M A G Y A R S Á G TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 36. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. március 15., hétfõ. Tartalomjegyzék. Kitüntetés adományozásáról 10851

MAGYAR KÖZLÖNY. 36. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. március 15., hétfõ. Tartalomjegyzék. Kitüntetés adományozásáról 10851 MAGYAR KÖZLÖNY 36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. március 15., hétfõ Tartalomjegyzék 20/2010. (III. 15.) KE 21/2010. (III. 15.) KE 22/2010. (III. 15.) KE 23/2010. (III. 15.) KE 24/2010.

Részletesebben

PROGRAM. A REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE, JÖVŐJE nemzetközi konferencia PROGRAMFÜZET. DEBRECEN 2011. február 25

PROGRAM. A REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE, JÖVŐJE nemzetközi konferencia PROGRAMFÜZET. DEBRECEN 2011. február 25 Tiszántúli Református Egyházkerület és Debreceni Református Kollégium Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7. / Telefon: (52) 518-500 / Telefax: (52) 413-155 Postafiók:

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20 A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága Budapest 2010 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, 2010

Részletesebben