Honlap:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Honlap: www.zsambek.hu"

Átírás

1 Zsámbéki Hírek október Zsámbék Város Önkormányzatának Havi Kiadványa Honlap: Meghívó Zsámbék város önkormányzata tisztelettel meghív minden, a közügyek iránt érdeklődő Zsámbéki Polgárt a október 20-án 18 órakor tartandó általános közmeghallgatásra a művelődési házba.

2 Önkormányzati döntések augusztus-szeptember Zsámbék Város Képviselő-testülete rendkívüli ülést tartott augusztus 24-én, augusztus 30-án, majd szeptember 8-án tartotta a évi munkaterv szerinti rendes ülését. Az üléseken az alábbi döntések születtek. A Képviselő-testület a létesülő tanpálya és az ahhoz kapcsolódó területek vonatkozásában módosította településszerkezeti tervét, (187/2011.(VIII.24. határozat) és Helyi Építési Szabályzatát (16/2011.(VIII.25.) számú rendelet), valamint a tanpálya megvalósításához szükséges közlekedési útvonalakkal kapcsolatban hozott döntést. (188/2011.(VIII.24. határozat.) A Zichy Miklós Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat működésével kapcsolatban az Önkormányzat az intézmény Alapító Okiratát módosította, 1 fő pedagógiai munkát segítő státusz megszüntetéséről döntött, határozatot hozott a harmadik évfolyamon a két nemzetiségi német osztály összevonásáról, a logopédiai és gyógypedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásával kapcsolatos szerződés módosításáról valamint óratömegen felüli órakeret biztosításáról döntött. 189/2011.(VIII.24.), 190/2011. (VIII.24.), 191/2011.(VIII.24.), 192/2011.(VIII.24.) és (193/2011. (VIII.24.) számú határozatok. A köztisztasági és környezetvédelmi rendelet módosításával lehetővé vált az, hogy a rendeletben foglaltak megszegése esetén a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabjon ki. Döntés született továbbá a fizikoterápia működtetésének átmeneti felfüggesztéséről, a működéshez szükséges feltételek hiánya miatt. (194/2011. (VIII.24.) számú határozat). Augusztus 30-án szülői petíció benyújtását követően a képviselő-testület rendkívüli ülésen tárgyalta az általános iskola harmadik évfolyamának osztályösszevonásával kapcsolatban meghozott döntését, amelyet felülvizsgálva, módosítva határozatát a harmadik évfolyamon két 26 fős, a hetedik évfolyamon pedig egy 31 fős osztály indításáról döntött. (Az eseményről a Zsámbéki Hírek szeptemberi számában Csenger-Zalán Zsolt polgármester úr részletes beszámolóját olvashatták.)a szeptember 8-i rendes ülésén a képviselő-testület az egészségügyi szolgáltatók beszámolóit tűzte napirendjére, melyek mindegyikét elfogadta. (196/2011. IX.08.), 197/2011.(IX.08.) 198/2011. IX.08.), 199/2011.(IX.08.),200/2011. IX.18.), 201/2011.(IX.18.),202/2011. (IX.18.),203/2011.(IX.18.), 04/2011. (IX.18.) számú határozatok.) A 205/2011.(IX.08.) számú határozatával a Képviselő-testület megerősítve korábbi határozatát ismét kezdeményezte a zsámbéki lakosok részére a járóbeteg szakellátás bicskei szakrendelőkben történő biztosítását. A Tündérkert Óvoda és a Városi Bölcsőde beszámolóját fogadta el a képviselő-testület a 206/2011.(IX.08.) és 207/2011. (IX.08.) számú határozataival. A 208/2011.(IX.08.) számú határozattal az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót fogadta el a testület, majd ehhez szorosan kapcsolódva döntött a Zichy Miklós Általános Iskola takarítására vonatkozó vállalkozási szerződés felmondásához (209/2011.(IX.08.) és az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról (18/2011. (IX.09.) számú rendelet. Az állattartási rendelet módosításával az állatorvosi igazolás alapján adható felmentésről és a törvény alapján kiszabható bírság összegének mértékéről, a szociális rendelet módosításával a lakásfenntartási támogatásra jogosultság törvényi változás miatt szükségessé vált módosulásának átvezetéséről rendelkezett a testület (19/2011.(IX.09.) és (20/2011.(IX.09.) számú rendeletek. A Magyar utca 5. szám alatt kialakított Ifjúsági Klub helyiséget a Közművelődési Intézet és Könyvtár kezelésébe adta az önkormányzat (210/2011.(IX.08.) számú határozat), a 211/20111.(IX.08.) határozattal pincebeépítési határidő meghosszabbításához, a 212/2011.(IX.08.) számú határozattal téves fölhivatali bejegyzés javításához, a 213/2011.(IX.08.) számú határozattal földterület kataszteri átsorolásához, a 214/2011.(IX.08.) számú határozatával pedig a laktanya területén tárolási határidő meghoszszabbításhoz járult hozzá a képviselőtestület, mellyel egyidejűleg bérleti díj fizetése felől is döntött. A 215/2011. (IX.08.) számú határozattal bíráló bizottsági tagokat jelölt ki a testület az iskola tornaterem felújításához kapcsolódó közbeszerzési eljáráshoz, a 216/2011.(IX.08.) számú határozattal pedig elfogadta a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót. dr. Malik Dean jegyző Meghívó A Zsámbéki Erdélyi Baráti Kör megalakulásának 20-ik évfordulója alkalmából műsoros estet rendez 2011 október 23-án 16 órakor a zsámbéki művelődési házban. Közreműködnek: Sport Tánc Egyesület Senior csoportja, Höcögő néptánc együttes, Keszkenő népdalkör, Vers és mesemondó iskolások Homoródszentpáli iskolások, Csillagvirág tánc csoport (Szentpál, Erdély), Gyerekeknek játszóház. Szeretettel várunk minden érdeklődőt A lapban megjelenő határozatok és rendeletek közzététele nem teljes körű és terjedelmű. A városi könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban, interneten: a oldalon teljes terjedelmében megtekinthető. Zsámbéki Hírek Zsámbék Város Önkormányzatának havi kiadványa Felelős kiadó: Zsámbék Város megbízásából a Ha-cikk Kft., Szerkesztő: Hajdú Péter. Szerkesztőség elérhetősége: Hirdetésfelvétel en: Nyomdai előállítás: Pátria Nyomda Zrt. Megjelenés havonta,1900 példányban. ISSN X. A szerkesztőség a szerkesztés jogát fenntartja. Anyakönyvi hírek Szeretettel köszöntjük Zsámbék új polgárait! Gulyás Nikolett augusztus 14. Szucsányi Csilla augusztus 25. Genszki József Bence szeptember Zsámbéki Hírek október

3 Közmeghallgatás a német önkormányzatnál 2011 szeptember 19-én 17 órakor Német Nemzetiségi Házban a Zsámbéki Német Önkormányzat (NÖK) nyilvános közmeghallgatást tartott. Ezt a nemzetiségi törvény ír elő évente egy alkalommal. Talán mert felhívásunkat kevesen olvasták, a vártnál jóval kevesebben jelentek meg és érdeklődtek a NÖK éves munkájára, és a 2012-es tervekre. Mindenesetre nagy öröm volt számunkra, hogy az ülésen részt vett Zsámbék Város aljegyzője, alpolgármestere, a települési képviselők közül Bittó Róbert és Horgos Zsolt, valamint a Zichy Miklós Általános Iskola igazgatónője, Kovács Mária asszony, a Német nemzetiségi Kórus Elnöke, Krisztián Irma és még számos vendég, akiknek ezúton mondok köszönetet. Az ülés első napirendi pontja a év programjainak beszámolója volt, melyet az elnök ismertetett a jelenlévőknek. Címszavakban ezek a következők voltak : 2010 október 20-án a ház kulcsainak és egyéb tárgyainak átvétele az előző önkormányzattól, az SZMSZ módosításai, a szerződések átvizsgálása, módosítása, pénztár és gazdasági helyzetünk felülvizsgálata. November 16-án a települési önkormányzattal való együttműködési szerződés megkötése, az óvoda házirendjében bekövetkezett változások jóváhagyása, az adventi programok előkészítése. A német kórus énekeinek CD felvételeihez támogatás, a évi költségvetési terv elkészítése. A évi programtervezet elkészítése. Éves és egyéb programjaink megjelentetése, saját fenntartású intézményünk üzemeltetése, karbantartása, a Német Nemzetiségi Körrel, a Német Nemzetiségi Dalkörrel, a Zsámbéki Műemlékeket és Hagyományokat Őrző Körrel való együttműködés és folyamatos támogatása. A zsámbéki Német Tájház belső berendezéseinek gondozása, az óvoda gyermek fellépő ruháihoz, nemzetiségi óvodapedagógus továbbképzéshez, szakmai anyagokhoz pénzbeli támogatás, az általános iskola rendezvényeihez, régiós nemzetiségi versenyeihez pénzbeli támogatás, gyermekek cserelátogatásához segítségnyújtás. Egyházi rendezvényeken való részvétel, szervezés, megemlékezések, koszorúzások, népviseleti bemutatók, szervezése, megrendezése, az idős zsámbéki sváb emberek felkeresése, és évesek szülsetésnapi köszöntése, idősellátás. Részvétel a Lochberg Tánccsoport rendezvényein, kapcsolatunk megerősítése. Kapcsolattartás a Wettenbergi testvértelepülés egyesületével és a szomszédos német önkormányzatokkal, (Perbál, Budajenő, Budakeszi.) Tagjai vagyunk a Zsámbéki Kulturális Kerekasztal Társaságnak, támogatjuk a Wettenbergból idelátogató iskolásokat és ifjú tűzoltókat, gondozzuk a kegyeleti helyeket, a Pátyi úti kápolnát. Ezután az elnök ismertette a 2012-s éves programtervezetet, majd átadta a szót a pénzügyi vezetőnek, aki ismertette az önkormányzat jelenlegi és egész éves anyagi helyzetét. Ezután a jelenlévők mondhatták el észrevételeiket, javaslataikat, az októberi nápszámlálással kapcsolatos kérdéseket. Az elnök személyes kérése volt, hogy minél többen valljuk meg identitásunkat, sváb származásunkat, legyünk büszkék elődeinkre. Fontos, hogy az emberek egymás származását, hovatartozását tiszteljék, hagyományainkat keressük, védjük, ápoljuk és adjuk tovább a fiataljainknak. Kiemelten tárgyaltunk a 2012-ben 300 éves sváb betelepítés megemlékezéséről, amelyet kellő tisztelettel és alázattal szeretnénk 2012 május én (Pünkösd szombat-vasárnap-hétfő) megrendezni a települési önkormányzat védnöksége alatt, a civil szervezetek és Zsámbék lakóinak bevonásával, a Németországba száműzött még élő zsámbékiak meghívásával, hivatalos partnerkapcsolataink delegációjainak részvételével. A program forgatókönyvét szeretnénk november végére elkészíteni, amelyre a grénium már összeállt. Bechtold János NÖK elnöke Felhívás Kérünk minden állatbarát zsámbéki lakost, hogy rendszeresen kísérje figyelemmel a talált állatok számára gazdát kereső internetes oldalakat, mivel sajnálatos módon az elmúlt napokban több Zsámbékon megtalált kóbor állat is felkerült ezekre az oldalakra. (Pl. www. pilisbudaikutyasok.hu...stb) Aki tud, segítsen gazdát találni a kóbor állatoknak. Zsámbéki Hírek október 3

4 A Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár szeptemberi programjai Művelődési Ház 2011.október óra Idősek Világnapja a Zsámbéki Nyugdíjas Egyesület szervezésében 2011.október óra Jó ebédhez szól a nóta, Sándor Dezső zenekarával az Aranykor Nyugdíjas Egyesület szervezésében 2011.október óra Bogár László közgazdász: Lefelé a létezés lejtőin című előadása az Ismerjük meg Világunkat Hagyományőrző Baráti Kör szervezésében 2011.október óra Batyu Színház: Szegény ember gazdagsága Igaz mese a vagyonról és a boldogságról rei, Zenés nosztalgia-est a zeneiskola és a művelődési ház közös rendezésében Ének: Gabonyi Eszter, Tatár Szidónia, Bárdosi Zsuzsa, Dombi Enikő, Szenáki József; Zongora: Forró Csengele, Dombi Enikő Hegedű: Gabonyi Eszter Klarinét: Ujj Andrea Állandó kiállítás: A régi Zsámbék képei - válogatás Zombori Imre fotóiból Időszaki kiállítások: Molnár Mária Eti vajdasági festőművész festményei Horváth Ildikó textiltervező iparművész kiállítása Az előadás felidézi a magyar mesekincs számos elemét: három kívánság, csoda kút,erdő szelleme, rest macska, stb., amelyek a nagyóvodások és kisiskolások örömére szolgálnak. Az idősebbek az ízes magyar nyelven íródott szövegen túl, a két történet tanulságait is kedvelhetik. A színházi élményt a felhangzó dalok, népzene-variációk és a néptáncok teszik teljessé. (Szegény legény vagyok én, Erdő, erdő, erdő, Könyvtár Minden kedden 18 órától Bölcsisarok - sok mesével 2011.október 27.csütörtök 18 óra Miből jön ki a zene? - hangszerismeret, Zenetörténeti barangolások 2. rész, Zenehallgatás, zeneelméleti, zenetörténeti előadások és beszélgetés havonta Jólesz Györggyel Két szál pünkösd rózsa, Kis kece lányom, Béres legény). Szereplők: Magyari Mihály: Seder Gábor; Okos Katica: Kontha Nelli; Zene: Csák Péter 2011.október óra Csuhéfonás Kézműves játszóház Múzeumok 2011.október 8-9., szombat-vasárnap óra Nyitott Múzeumok Hétvégéje (3. alkalommal) a Játsszunk Együtt Baráti Egyesülettel Minden hónap második szombat-vasárnapján 2011.október óra Nótaest a Zsámbéki Nyugdíjas Egyesület szervezésében 2011.október óra 20 éves az Erdélyi Baráti Kör - jubileumi ünnepség 2011.október óra Beszélgetés Magyaródy Szabolccsal a kanadai Hunyadi Mátyás Öregcserkész Munkaközösség vezetőjével az Ismerjük meg Világunkat Hagyományőrző Baráti Kör szervezésében Témák: A Bűnös Nemzet hazugsága; A magyar falu jövője; A világválság túlélése; A külföldi magyar propaganda teljes hiánya 2011.október óra Egy kis édes félhomályban A 20-as- 30-as évek legszebb magyar sláge- Zsámbék mindhárom múzeuma - a Romtemplom, a Lámpamúzeum és a Tájház - kedvezményes áron, kombinált belépővel látogatható. Ezeken a hétvégeken hosszú évek után végre újra tárt kapukkal és egy-egy érdekes programmal, előadással várja vendégeit a Szent Vendel Domborműves Népi Lakóház Program a Tájházban 2011.október 8.szombat óra Vendel-napi állatsimogató a Tájház udvarán (póniló, kecske, bárány); Szent Vendel kifestő gyerekeknek Zsámbékiaknak a belépés ingyenes! Bővebb információ: , , zsambek.hu Jó ebédhez szólt... Igen a nóta. Ezt az időpontot még a tavasszal jelöltük ki. Ekkor még nem tudhattuk, hogy idén korán érik majd a szőlő és szüretelni kell sokkal előbb mint általában. No de azt sem tudtuk, hogy szeptember 11.én lesz a magyar dal napja. A szüret miatt a szőlősgazdák elmaradtak rendezvényünkről, hiányoztak is igaz jöttek új nótás emberek. A magyar dal napja alkalmából közösen tanultunk meg egy szép nótát, ami a muzsika szeretetéről szól. Mindenkit a helyén fogadott a nóta írott szövege. Mestereink segítségével együtt tanultuk a gyönyörű melódiát. Természetesen Sándor Dezső és zenekara ez esetben testvérei voltak mestereink. Ezután a jól megérdemelt munka után egy igazán ízletes ebéd volt a jutalom. Az étkekről a Hegyalja vendéglő tulajdonosa és szakácsai gondoskodtak. Finom sertés pörkölt nokedlivel s káposzta salátával, valamint almás linzer kocka volt a menü, amivel elronthattuk az étvágyunkat. Elronthattuk az étvágyunkat. ez a főcímből volt az első rész, a jó ebéd. Nagy megelégedéssel locsolhatta ezt az egybegyűlt társaság a Kovács pincészet kiváló chardonnetjával. Midőn az óramutatója az uzsonna idő felé haladt, az aranykor asszonyai jófajta zsíros kenyérrel tartották jól vendégeiket. Erre is jól csúszott a hegy leve. Az ételt, italt.zenét mind, mind a legjobbakat választottuka minőséghez ragaszkodunk. Ebből nem engedünk. A nóták szárnyaltak Dezsőék hangszereikből asztaltól asztalig, szájról-szájra. Valódi kívánság műsor volt egész délután. Szeretném már most felhívni az érdeklődők figyelmét, hogy következő Jó ebédhez szól a nóta című rendezvényünk november 6-án vasárnap délben tartjuk, szintén a művelődési házban, eddigre minden őszi betakarítási munka befejeződik. Talán már új bort is kóstolhatunk,végül nyugtázhatjuk, hogy ez is egy jól sikerült nap volt, szívesen emlékszünk rá vissza. Egészségünkre, hiszen tápláltuk testünket, lelkünket egyaránt. Bordezné Gyalog Éva 4 Zsámbéki Hírek október

5 Zsámbék anno, Horgos Zsolt rovata: Európát bejárta a szenzációs hír év februárjában, Hármas ikrek születtek Zsámbékon! IV. rész Az február 5-én Zsámbékon született hármas ikreknek (Zirkelbach Kálmán, Miklós és József) keresztapjuk, születési sorrendjük szerint, Magyarország három legismertebb közéleti személye Darányi Kálmán, Horthy Miklós és Lotharingiai József főherceg lettek. Darányi Kálmán október 12. és május 14-e között volt a második Magyar Királyság miniszterelnöke. Felesége szemerei Szemere Márta ősei között található Szemere Pál költő és író, az 1848-as szabadságharc ismert szereplője. A szemerei Szemere nemzetség egyenesen Huba vezértől származott Szemere de genere Huba. A Darányi - család a magyar agrártársadalomban hosszú évek óta élénk szerepet töltött be. Az ő tulajdonuk a Zsámbék közeli Anyácsapuszta is, itt volt a család kedvelt nyári tartózkodási helye. Dr. Darányi Kálmán ezekben az években Zsámbék és Tök térségének legnagyobb földbirtokosa, aki közvetlen kapcsolatban állt a helyi gazdákkal. A zsámbéki közéletben, elsősorban az egyszerű embereken mindenhol segítő háromgyermekes Darányi Kálmánné, Szemere Márta volt ismert, aki megérdemelten kapta a helyiektől az elismerő Őrangyal jelzőt. A Zirkelbach család miután elfogadta Darányi Kálmánné javaslatát, a mesebeli történet folytatódhatott. Az elsőszülött gyermek Zirkelbach Kálmán keresztapja: Pusztaszetgyörgyi és tetétleni Darányi Kálmán (Budapest Budapest ), aki 1937 évben hazánk miniszterelnöke. A második gyermek Zirkelbach Miklós keresztapja: Vitéz nagybányai Horthy Miklós (Kenderes Estoril. Portugália Újratemetve Kenderes ) Magyarország kormányzója. A harmadik gyermek: Zirkelbach József keresztapja: Habsburg-Lotharingiai József Ágoston főherceg (Alcsut Rain bei Straubing ), a Magyar Királyság egykori kormányzója, között a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. József főhercegnek nevezték leginkább, dédapja II. Lipót német római császár, magyar és cseh király volt. A keresztelőre az Új Szent János Kórház kápolnájában került sor. A kis súlyú fiúk több hónapig voltak a Zsámbéki Hírek október kórház lakói, így garantálni lehetett a megerősödésüket. A mindent magába foglaló kórházi költségeket erre az időre az Őrangyal fizette, ezen kívül arról is gondoskodott, hogy a gyermekek, külön orvosi kezelést is kapjanak. Józsinak szüksége is volt szakorvosi beavatkozásra, mert lábai egyenlőtlenül fejlődtek. A keresztelőt Darányi Kálmánné szervezte meg. Zsámbék plébánosa, Dr. Folláth Ádám celebrálta az Új Szent János Kórház kápolnájában a keresztelői szertartást. Dr. Folláth (Ásguti) Ádám augusztus 20. és február 2. között volt zsámbéki plébános. Zsámbék lakóinak 96%-a volt római katolikus, az es években. A legtöbb család gyakorolta is a vallását. A Zirkelbach család a gyakorló katolikus családok közé tartozott, náluk a keresztelő az élet egyik legnagyobb eseményének számított. A három kis király keresztelőjére szívet melengető körülmények között került sor. Annus néni, Lőrinc bácsi és az öt testvér, a rokonság és kedves ismerősök jelenléte aranyozta be a kápolna auráját. A keresztvíz alá a gyermekeket a keresztanyák tartották: Kálmán keresztanyja Darányi Kálmánné szemerei Szemere Márta élete végéig megmaradt segítő keresztanyának, gyakorolta vállalását. Mindhárom fiú felé Ő volt a keresztmama! Miklós keresztanyja Horthy Miklósné, jószáshelyi Purgly Magdolna (Kürtös Arad vármegye Estoril Portugália Kenderesen férjével újratemetve ). József keresztanyja József főherceg felesége, Auguszta Mária Lujza ( ) bajor hercegnő. A keresztanyák kezükben a gyermekekkel, az öt testvérrel félkör alakban elhelyezkedve alkották a hátteret a kőből faragott szenteltvíztartó mögött. A padokban a szülők, rokonok és ismerősök, néhányan álltak. A kisméretű kápolna megtelt, aki később érkezett, az kívülről hallgatta a szertartást és a szép szentbeszédet. Kálmán, Miklós és József megkapta az első és legfontosabb szentséget, a keresztség szentségét. A keresztelő utáni beszélgetésen Auguszta Mária Lujza felajánlotta, hogy a gyermekek, miután elhagyják a János Kórházat, kerüljenek Jászdózsára, egy főúri családhoz. Úgy gondolta, így lehetne legjobban biztosítani a három iker fejlődését. A család beleegyezése esetén intézkedik elhelyezésükről. Pár hónap, az Új Szent János Kórházban eltöltött idő után Kálmán, Miklós és József életének következő állomása Jászdózsa. A három királyfi kiskirályi körülmények közé került. Az Őrangyal a nyolc gyermekes apa, Lőrinc bácsi részére biztos havi fizetéssel járó állást szerez Budapesten. A biztos keresetű állás mellett a földjükön való munkálkodást is folytatta a családfő. Szorgalmas közös munkával, rövid idő elteltével sikerült olyan anyagi helyzetbe kerülniük, hogy Kálmán, Miklós és József hazajöhettek igazi otthonukba, a Régitemplom utca 560 alatti házba. Az öt testvérnek Antal, Mária, Anna, Teréz és Lőrinc és a szülőknek is új életforma kezdődik, most kell a fiukkal a közös életet megtanulni. Mindenki arról beszél a faluban, hogy a Zirkelbach - ikrek itthon vannak. A negyedik rész vége. Meggyes Gábor A történet szereplői a jelenben. A Zsámbéki Német Nemzetiségi énekkar tagjai között az első sorban, középen Zátonyi Miklós és nővére Annus néni, valamint Breinninger néni unokája Krisztiánné Zink Irmus. (Fotó: Geszler Mihály) 5

6 Augusztusban megkezdődött a 2011/2012-es bajnoki szezon. Eredmények: Komárom-Esztergom megye I. osztály Felnőtt Zsámbéki SK Lábatlani SE 12 0 Zsámbéki SK Tát SE 4 2 Ete SE Zsámbéki SK 1 1 Zsámbéki SK Bana SK 1 1 Tardosi FC Zsámbéki SK Vértesszőlősi ART-PACK 13 p. 2. Tardosi FC 12 p. 3. FC Esztergom 10 p. (5.) Zsámbéki SK 8 p. Ifjúsági (U-19) Zsámbéki SK Lábatlani SE 6 2 A Zsámbéki Sport Klub hírei Őszi csicsergés Szeptember első hétfőjén a Höcögő Táncegyüttes Csicsergők utánpótlás csoportjában ismét felvettük a próbaruhát és délután 4 órakor elkezdtük a közös munkát a Művelődési Házban. A csoport január 17-én jött létre 12 táncospalántával. A júliusi bemutatkozáskor a Romtemplomnál a lányok által táncolt Sárközi karikázó mellett a Délalföldi táncrendet tanuljuk a gyerekekkel, akik immár 18-an vannak. Legfiatalabb táncos lánykánk első osztályos, a legidősebb nagyfiúink hetedikesek. Együtt készülünk a Höcögő Karácsonyra, ahol talán már teljes létszámban be tudunk mutatkozni a zsámbéki közönségnek. A Csicsergők csoport működését a Höcögő szakmai segítségén túl a Zsámbéki Művelődési Ház és a Bethlen Gábor Egyesület támogatja. A próbapólókat, kosztümöket a Bethlen Gábor Egyesület biztosítja számunkra. Az Egyesület támogatásával táncosunk részt vett az üllési Fonó Táncegyüttes tánctáborában, ahol bukovinai székely táncokat tanulhattak. Remélem jövő nyárra sokkal többen kapnak kedvet a közös tánc nyújtotta élményekhez és együtt indulhatunk tánctáborokban az új táncok, új barátok felfedezésére. Hiszem, hogy az időben elkezdett utánpótlás nevelése hosszútávon segít életben tartani a Höcögő Táncegyüttes évtizedes hagyományait és a magyar népi kultúrát Zsámbékon, éppen ezért továbbra is várjuk mindazon általános iskolás gyermekek jelentkezését, akik szívesen táncolnának velünk minden hétfő délután a Művelődési Házban. Sztankovics Judit Zsámbéki SK Tát SE 2 2 Ete SE Zsámbéki SK 0 3 Zsámbéki SK Bana SK 4 1 Tardosi FC Zsámbéki SK Kecskéd KSK 13 p. 2. Zsámbéki SK 13 p. 3. Komáromi VSE 11 p. Serdülő (U-16) Északi csoport Zsámbéki SK Ászár KSE 2 4 Szendi SE Zsámbéki SK Tardosi FC 6 p. 2. Bana SK 6 p. 3. Ászár SE 6 p. (4.) Zsámbéki SK 3 p. Kölyök (U-12) Északi csoport Zsámbéki SK Bakonysz.hely 16 0 Bokod Erőmű Zsámbéki SK Zsámbéki SK 6 p. 2. Zoltek SE 4 p. 3. Kecskéd KSK 4 p. Öregfiúk Csabdi Zsámbéki SK 1:3 Zsámbéki SK Páty 4:1 Tordas Zsámbéki SK 2:4 Zsámbéki SK Sóskút 3:4 1. Törökbálint 12 p. 2. Sóskút 12 p. 3. Zsámbéki SK 9 p. A Zsámbéki SK hazai és idegenbeli mérkőzéseire minden kedves szurkolót szeretettel várunk! Zsámbéki Sport Klub 6 Zsámbéki Hírek október

7 VI. Pálos Napforduló Ünnep Zsámbékon az Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány Zsámbék első diplomás ösztöndíjasáról Zsámbéki Hírek október Portré Széll Petráról, Széll Petra az Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány Zsámbék első diplomás ösztöndíjasa. A 2010/11- es tanévben diplomázott Hajdúböszörményben, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karának szociálpedagógia szakán. Petra azért ezt a szakmát választotta, mert könnyen megtalálja a közös hangot az emberekkel, és kellő szociális érzékenységet is érez magában, hogy különleges emberekkel foglalkozzon, ami ezen a területen elengedhetetlen. Felsőfokú tanulmányait ben kezdte, mintegy 200 kilométerre az otthonától. A családjától való elszakadás nehézségei mellett anyagi segítségre is nagy szüksége volt tanulmányai folytatásához. Az Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány tevékenységére és az Árpádházi Szent Erzsébet Ösztöndíjra egy családi ismerős hívta fel a figyelmét, és mivel a tanulmányi eredményei jók voltak, megpályázta az ösztöndíjat, amit aztán 3 éven keresztül el is nyert. A támogatás sok problémától megkímélte, hiszen a tanulás költségei nem terhelték meg anyagilag a családját, illetve neki sem kellett minden nap dolgoznia, hogy finanszírozza tanulmányait, így teljes mértékben koncentrálhatott a tanulásra. Számára a legnagyobb segítség az volt, hogy az alapítvány jóvoltából lehetősége Szeptember 18-án vasárnap kora reggel sokan köszöntöttük együtt a felkelő napot az Öregtemplomnál Márton atyával és Matyó Lajos tiszteletes Úrral. A reggeli ima meghallgatásra talált, a kereken fénylő nap sugaraival, egyre növekvő erejével megvilágította, melegítette az Öregtemplom rejtett helyeit, zugait.. Ahogyan máskor is, olyan dalokat énekeltünk, melyek a régi, egykeresztényű egyház dalai voltak. Szeretetben összeforrva, Egy közös test tagjai, tudjuk egymásért harcolva, Ha kell, vérünk ontani. Úgy szerette földi nyáját S halt meg értünk jó Urunk, Fájna néki, látva minket, Hogy szeretni nem tudunk. Az ima után kiültünk a templom keleti oldalára, s együtt néztük a reggeli csendben Boldogasszonyunk erősödő fényét, éreztük melegét. Bizony ez a nap forgatag volt a javából, 50 kézműves látogatott el újra hozzánk, árusokkal telt meg az Etyeki utca és a művelődési ház környéke. Már kora reggeltől a Falu Kemencéjében sült a kenyérlángos, a Töki Lovas Sport Egyesület díszített fogatai vitték kocsikázni a látogatókat, a Cserepes-kertben szabad íjászatot tartottak a Mátyás Íjászai, a művelődési ház kertjében játszóház fogadta a gyerekeket, a nagyteremben Nyakashegyi történetek címmel rajzfilmvetítés folyt. 11 órától Horváth Ildikó tervező iparművész kiállításának megnyitóját nagy érdeklődés kísérte. Vendégünk, a pátyi Magyarok Szövetsége Egyesület egy Turul szoborral köszöntötte a Baráti Kört, mi egy dísztálat ajándékoztunk nekik. Majd elkezdődött a napforduló: néptáncbemutató Vizeli Judit tanítványaival, a Hun-Magyar Lovasíjász Egyesület bemutatója a Cserepes-kertben, Olasz Etelka mesemondó műsora, a Mimikri Bábszínház előadása. Délután háromtól Papp Lajos szívsebész professzor volt a vendégünk. Telt ház volt a nagyteremben. A professzor Úr gondolatai nagy hatással voltak a közönségre. Az előadás végén szem nem maradt szárazon. Köszönjük, hogy velünk volt, s van... Kedves barátunk, Koncz Balázs és gyerekei ifj. Simó Józseffel Kimegyek a doberdói harctérre címmel baka nótákat énekeltek Vitéz Somogyváry Gyula költő nyomában. Az előadás végén a vendégeket megénekeltetve, együtt énekelve emlékeztünk az elfogadhatatlanra, Trianonra. Csodálatos magyar táncot mutatott be a Zsámbéki Senior Tánccsoport, együtt daloltunk a Keszkenő Népdalkörrel, miközben Cserepes-kertben solymász bemutatót tartott a dunavecsei Solymász Egyesület. Egész nap finom zsámbéki bojtárlevest, marhalábszár pörköltet és gulyáslevest kóstolhatott az idelátogató közönség. Késő délután került sor a Hűség Gyűrű átadására, a négy kulcsszó: hűség, hagyomány, szeretet, tisztesség jegyében. Ez a cím minden évben ezen a napon annak adatik, aki élen jár a falu, a közösség, a magyarság hagyományainak ápolásában, hagyományteremtő tevékenységével segíti a faluközösség szellemi gyarapodását és hűséges ahhoz tisztességben. A Zsámbéki Hagyományőrző Baráti Kör ez évben egyhangúlag Koncz Balázsnak ítélte e címet, s köszönjük, hogy elfogadta. A Baráti Kör új kezdeményezése a Zsámbékum címet két kategóriában adtuk ki: a szellemi alkotások közül a Nyakashegyi történetek című rajzfilm nyert. Quirin Ágnes és Pálfi Zsolt részére egyedi animációs rajzfilmjük olyan kulturális, szellemi értéke Zsámbéknak, amely kiemelt figyelmet érdemel, kiváló zsámbéki minőséget képvisel. A gasztronómiai jellegzetesség kategóriában Elbert Zoltán és Varga Gábor zsámbéki bojtárlevese nyert, amely szintén kiváló zsámbéki minőséget képvisel. A szép nyári estet a Vizeli Balázs vezette Szeret zenekar koncertje és táncháza zárta a szabadban, míg a művelődési ház nagytermében a Pálosok c. filmet vetítettük Császár Tamás rendezésében. Így emlékeztünk meg az egyetlen magyar alapítású szerzetesrendről. Találkozzunk újra a téli Mária Napfordulón december 18-án vasárnap! Köszönjük mindenkinek a támogatását! A Zsámbéki Hagyományőrző Baráti Kör nevében: Zombori László nyílt egy laptop vásárlására, amire nagy szüksége volt, hiszen manapság az egyetemek és főiskolák ügyintézése az interneten folyik, valamint a szakdolgozat megírásához is elengedhetetlen. Petra április óta szociális segítőként dolgozik Perbálon a Tovább Élni Alapítvány Ápoló-gondozó célú Lakóotthonában. Példája mutatja, hogy az alapítvány működésére és munkájára nagyon nagy szükség van ahhoz, hogy a nehezebb körülmények között élő tehetséges tanulók ne kerüljenek hátrányos helyzetbe, az anyagi problémák ne szabjanak gátakat abban, hogy tehetségüket kibontakoztathassák. Nagy Réka, titkár Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány Zsámbékwww.rozsacsoda.hu 7

8 Beszámoló a III. Templomfutásról Egy családias, sportos, felekezetközi rendezvény. Egy önzetlen cél, mely egységbe kovácsol hívőket és világiakat, kicsiket és nagyokat egyaránt. Egy hagyományteremtő, vagy már talán hagyományosnak is nevezhető kezdeményezés, mely az egészséges életmód népszerűsítése mellett a segítő felebaráti szeretet mintapéldája. Egy szépnek ígérkező nap, s egy bibliai ige: De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. (Ézs/Iz 40.31) Szeptember 10-én, szombaton a Romtemplomnál került sor a harmadik Zsámbéki templomfutásra, melyet a zsámbéki gyermek- és felnőtt egészségügyi ellátás segítése inspirált. Reggel hétkor kezdődött számunkra rendezvény, igyekeztünk minden kelléket időben kivinni a helyszínre! De nem voltunk elég gyorsak: némely segítő már a Romtemplomtól hívott aggódva, vajon merre járunk, hiszen ők már a helyszínen vannak. Mi akkor éppen a kellékeket pakoltuk a református templomnál Miután a kellékek a helyükre kerültek köszönet érte a Városgazdálkodás munkásainak, s az önkénteseknek előbb a segítő civil szervezetek, egyesületek önkéntesei, majd a futni vágyók érkeztek fel az Öregtemplomhoz! Elindult a nyüzsgés a nevezőpult mellett, s később szó szerint a templom árnyékában Kinga néni melegítette be az ovisokat, majd a kis- és nagy iskolásokat. Az első (K1) körre 21 óvodás, 23 kisiskolás és 13 nagyiskolás nevezett. Ebben a körben vettek részt a támogatók is: az utolsó futam az övék volt, a gyaloglóké, babakocsisoké. Győztesek: ovisoknál a fiúk közt Bőhm Regő, lányoknál Tímár Dorka, kisiskolások közt fiúknál Csepilek Bálint, lányoknál Herendi Réka, 3 4 osztályosok között fiúknál Bőhm Ákos, lányoknál Horváth Eszter, felsősöknél a fiúk között Bőhm Csaba, a lányoknál Bencze Réka. A futásukat elvégző gyerekek és testvéreik kézműves foglalkozáson vehettek részt, melyben Horváth Ildikó és Toma Krisztina segítette őket. A helyi Vöröskereszt ingyen mérte a versenyzők, szurkolók vérnyomását, s a Hagyományőrző Baráti kör bodzaszörppel kínálta őket. A Családi távra (K2) amelyet már a helyi Polgárőrség és Településőrök is biztosítottak - 11 kis-, vagy nagy család nevezett. Meglepődve tapasztaltam, hogy a kicsinek már így sem mondható családom, két új taggal bővült!... Sajnos - vagy inkább hála Istennek? - csak a verseny idejére! De megint nem mi lettünk az elsők, de nem baj, jövőre többet kell edzenünk! A számot a Kárpáti család nyerte. A várt hosszabb távok előtt volt még egy kis idő játszani a gyerekekkel: nagy sikert aratott, s a kitűzött célt is jól szolgálta a pénz dobás vödörbe és a Mátyás Íjászai Baráti kör felügyeletében az íjászat. Az éppen nem nyerő gyermekeknek Nagy István és a TSZ jóvoltából vigaszdíj is jutott: egy müzli szelet, s akinek az édesség nem volt elég, vehetett egy pár virslit is! A kenyeret a Kovács-pékség biztosította, a virslit és a teát az Aranykor-nyugdíjasklub és a Német nemzetiségi énekkar tagjai főzték. A reggeltől példásan helytálló Zsámbéki Önkéntes Tűzoltóság autójának kürtjelére kor végre elindult a hosszabb táv is! 6 km-re (K3) 48-an, 11 km-re (K4) 14-en neveztek, összesen tehát 62 nevező volt, ami nagyon bíztató létszám! A rövidebb távot férfiaknál - immár harmadszor - Kozma Roland nyerte, a hölgyeknél Vincze Zsuzsanna lett az első. A hosszabb táv komoly versenyt hozott a férfiaknál, ahol Horváth László győzött. A hölgyeknél Répássy- Szabó Enikő lett az első, s így az övé lett az első helyezetteknek járó, a Nyakas-pincészet által felajánlott fődíj! Miközben anyukák és apukák, ill. nagymamák a verseny különdíjazottja volt a hatodik X után járó hölgy versenyzőnk versenyeztek, a templomnál maradt gyerekeket is foglalkoztattuk: kötélhúzás, konzervdoboz dobálás, íjászat, s Tamás Margit lebilincselő meséje. A befutó után közös ebéd, s ebéd után a várva várt eredményhirdetés! A Tegyünk együtt egymásért jeligével meghirdetett egész napos program elérte célját: tettünk, futottunk, nevettünk, játszottunk együtt egymásért. S az egész nap nyitottságról, gondoskodásról, szeretetről, figyelemről egyaránt szólt. Az eredményhirdetés zárásakor nem volt kérdés: lesz negyedik zsámbéki templomfutás is! Azóta már tudjuk, hogy összesen Ft ot sikerült összegyűjtenünk! Lehetne több is! - mondta erre valaki. Valóban! De ha azt nézzük, hogy ennek az összegnek nagy részét és 200 forintosokkal sikerült összegyűjteni, nincs okunk szégyenkezni. Édesapám arra tanított - s én is erre nevelem gyermekeimet -, hogy ha kapok valamit, illik megköszönni! A beszámolóban megemlített nevek, szervezetek, egyesületek tagjait illesse most köszönet! Azoknak is köszönetet mondok, akik a háttérből kisebb vagy nagyobb adománnyal támogatták a kitűzött célt: így a Vecsernyés családnak is, aki tárgyi adománnyal egy légkondicionáló készülékkel segített. Köszönöm a szervező társaimnak, a Pákics tagjainak, s a sok-sok névtelen segítőnek! A szervezők nevében: Matyó Lajos 8 Zsámbéki Hírek október

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata által évben nyújtott támogatások

Keszthely Város Önkormányzata által évben nyújtott támogatások Város Önkormányzata által 2014. évben nyújtott támogatások 1 Zala Volán Zrt. 1 270 célja Helyijárat közlekedési állami támogatás továbbadása Döntés száma/ 2 Zala Volán Zrt. 2 500 Helyijárat önkormányzati

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

ZSÁMBÉK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERVE. a Képviselő-testületi ülések tervezett időpontjai és témái

ZSÁMBÉK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERVE. a Képviselő-testületi ülések tervezett időpontjai és témái ZSÁMBÉK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE a Képviselő-testületi ülések tervezett időpontjai és témái 2010. február 04. (csütörtök) - Beszámoló a lejárt határidejű határozatok elfogadásáról - 2010.

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Olvassatok mindennap!

Olvassatok mindennap! Olvassatok mindennap! A könyvekben, amelyek közt nevelkedtem, láthatatlan, titkos barátokra leltem; s bár lapjaik rég elporladtak már, az illatukat azóta is őrzi kezem. Carlos Ruiz Zafón ZALAI GYERMEKKÖNYVHETEK

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért Közösségi programok az intelligens Ruzsáért TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0046 Projektzáró kiadvány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága az Új Széchenyi Terv keretében

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 31/2014 K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 31/2014 K I V O N A T BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 31/2014 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november 20-ig. XV. Könyvszalon

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 8/2012. (IV. 13.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 10 ÉVE VÁROS BERHIDA- SZÍNES PROGRAMOK HÁROM NAPON ÁT Berhidán az év egyik legnagyobb eseménye a Berhidai Napok rendezvénysorozat,

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Január: IKSZT Programterv 2017. I. félév 01.21-22.: Kreatív hétvége Programtípus: Kézműves foglalkozás Résztvevők tervezett száma: 20 fő Célcsoport megnevezése: Településen élő fiatalok, elsősorban 7-29

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai 1. 2010. év január 6-án, az Európai Bizottság Szociális, Foglalkoztatási és Antidiszkriminációs Bizottságának megkeresésére kérdőívet töltött ki és küldött

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

B Ú C S Ú Z U N K. iskolai híradó június 5. évf. 7. szám

B Ú C S Ú Z U N K. iskolai híradó június 5. évf. 7. szám iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2012. június 5. évf. 7. szám B Ú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 236/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Budapest

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

2012. évi támogatások

2012. évi támogatások 2012. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. 150. sz. Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület 50

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum.

Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum. Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum.hu Szakmai beszámoló A Karacs Ferenc Múzeum csillagos éjszakája-

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. a 2013. évre tervezett kulturális programokról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. a 2013. évre tervezett kulturális programokról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

2010. december 10 23.

2010. december 10 23. 2010. december 10 23. Helyi termékek kóstolójával, helyi és szomszédos települések ünnepi műsoraival, karácsonyi kézműves játszóházzal, kiállítással és koncerttel várják az érdeklődőket! December 10. péntek

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2016. ÉV 2016. január 27. (szerda) 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

XI. Őrségi Tökfesztivál

XI. Őrségi Tökfesztivál XI. Őrségi Tökfesztivál 2014. szeptember 26-28. Szeptember 26. (péntek) Őriszentpéter 10 00 Fókuszban a töktermesztés, konferencia Helyszín: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Siskaszer 26/A Nagyrákos 18

Részletesebben