Honlap:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Honlap: www.zsambek.hu"

Átírás

1 Zsámbéki Hírek október Zsámbék Város Önkormányzatának Havi Kiadványa Honlap: Meghívó Zsámbék város önkormányzata tisztelettel meghív minden, a közügyek iránt érdeklődő Zsámbéki Polgárt a október 20-án 18 órakor tartandó általános közmeghallgatásra a művelődési házba.

2 Önkormányzati döntések augusztus-szeptember Zsámbék Város Képviselő-testülete rendkívüli ülést tartott augusztus 24-én, augusztus 30-án, majd szeptember 8-án tartotta a évi munkaterv szerinti rendes ülését. Az üléseken az alábbi döntések születtek. A Képviselő-testület a létesülő tanpálya és az ahhoz kapcsolódó területek vonatkozásában módosította településszerkezeti tervét, (187/2011.(VIII.24. határozat) és Helyi Építési Szabályzatát (16/2011.(VIII.25.) számú rendelet), valamint a tanpálya megvalósításához szükséges közlekedési útvonalakkal kapcsolatban hozott döntést. (188/2011.(VIII.24. határozat.) A Zichy Miklós Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat működésével kapcsolatban az Önkormányzat az intézmény Alapító Okiratát módosította, 1 fő pedagógiai munkát segítő státusz megszüntetéséről döntött, határozatot hozott a harmadik évfolyamon a két nemzetiségi német osztály összevonásáról, a logopédiai és gyógypedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásával kapcsolatos szerződés módosításáról valamint óratömegen felüli órakeret biztosításáról döntött. 189/2011.(VIII.24.), 190/2011. (VIII.24.), 191/2011.(VIII.24.), 192/2011.(VIII.24.) és (193/2011. (VIII.24.) számú határozatok. A köztisztasági és környezetvédelmi rendelet módosításával lehetővé vált az, hogy a rendeletben foglaltak megszegése esetén a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabjon ki. Döntés született továbbá a fizikoterápia működtetésének átmeneti felfüggesztéséről, a működéshez szükséges feltételek hiánya miatt. (194/2011. (VIII.24.) számú határozat). Augusztus 30-án szülői petíció benyújtását követően a képviselő-testület rendkívüli ülésen tárgyalta az általános iskola harmadik évfolyamának osztályösszevonásával kapcsolatban meghozott döntését, amelyet felülvizsgálva, módosítva határozatát a harmadik évfolyamon két 26 fős, a hetedik évfolyamon pedig egy 31 fős osztály indításáról döntött. (Az eseményről a Zsámbéki Hírek szeptemberi számában Csenger-Zalán Zsolt polgármester úr részletes beszámolóját olvashatták.)a szeptember 8-i rendes ülésén a képviselő-testület az egészségügyi szolgáltatók beszámolóit tűzte napirendjére, melyek mindegyikét elfogadta. (196/2011. IX.08.), 197/2011.(IX.08.) 198/2011. IX.08.), 199/2011.(IX.08.),200/2011. IX.18.), 201/2011.(IX.18.),202/2011. (IX.18.),203/2011.(IX.18.), 04/2011. (IX.18.) számú határozatok.) A 205/2011.(IX.08.) számú határozatával a Képviselő-testület megerősítve korábbi határozatát ismét kezdeményezte a zsámbéki lakosok részére a járóbeteg szakellátás bicskei szakrendelőkben történő biztosítását. A Tündérkert Óvoda és a Városi Bölcsőde beszámolóját fogadta el a képviselő-testület a 206/2011.(IX.08.) és 207/2011. (IX.08.) számú határozataival. A 208/2011.(IX.08.) számú határozattal az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót fogadta el a testület, majd ehhez szorosan kapcsolódva döntött a Zichy Miklós Általános Iskola takarítására vonatkozó vállalkozási szerződés felmondásához (209/2011.(IX.08.) és az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról (18/2011. (IX.09.) számú rendelet. Az állattartási rendelet módosításával az állatorvosi igazolás alapján adható felmentésről és a törvény alapján kiszabható bírság összegének mértékéről, a szociális rendelet módosításával a lakásfenntartási támogatásra jogosultság törvényi változás miatt szükségessé vált módosulásának átvezetéséről rendelkezett a testület (19/2011.(IX.09.) és (20/2011.(IX.09.) számú rendeletek. A Magyar utca 5. szám alatt kialakított Ifjúsági Klub helyiséget a Közművelődési Intézet és Könyvtár kezelésébe adta az önkormányzat (210/2011.(IX.08.) számú határozat), a 211/20111.(IX.08.) határozattal pincebeépítési határidő meghosszabbításához, a 212/2011.(IX.08.) számú határozattal téves fölhivatali bejegyzés javításához, a 213/2011.(IX.08.) számú határozattal földterület kataszteri átsorolásához, a 214/2011.(IX.08.) számú határozatával pedig a laktanya területén tárolási határidő meghoszszabbításhoz járult hozzá a képviselőtestület, mellyel egyidejűleg bérleti díj fizetése felől is döntött. A 215/2011. (IX.08.) számú határozattal bíráló bizottsági tagokat jelölt ki a testület az iskola tornaterem felújításához kapcsolódó közbeszerzési eljáráshoz, a 216/2011.(IX.08.) számú határozattal pedig elfogadta a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót. dr. Malik Dean jegyző Meghívó A Zsámbéki Erdélyi Baráti Kör megalakulásának 20-ik évfordulója alkalmából műsoros estet rendez 2011 október 23-án 16 órakor a zsámbéki művelődési házban. Közreműködnek: Sport Tánc Egyesület Senior csoportja, Höcögő néptánc együttes, Keszkenő népdalkör, Vers és mesemondó iskolások Homoródszentpáli iskolások, Csillagvirág tánc csoport (Szentpál, Erdély), Gyerekeknek játszóház. Szeretettel várunk minden érdeklődőt A lapban megjelenő határozatok és rendeletek közzététele nem teljes körű és terjedelmű. A városi könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban, interneten: a oldalon teljes terjedelmében megtekinthető. Zsámbéki Hírek Zsámbék Város Önkormányzatának havi kiadványa Felelős kiadó: Zsámbék Város megbízásából a Ha-cikk Kft., Szerkesztő: Hajdú Péter. Szerkesztőség elérhetősége: Hirdetésfelvétel en: Nyomdai előállítás: Pátria Nyomda Zrt. Megjelenés havonta,1900 példányban. ISSN X. A szerkesztőség a szerkesztés jogát fenntartja. Anyakönyvi hírek Szeretettel köszöntjük Zsámbék új polgárait! Gulyás Nikolett augusztus 14. Szucsányi Csilla augusztus 25. Genszki József Bence szeptember Zsámbéki Hírek október

3 Közmeghallgatás a német önkormányzatnál 2011 szeptember 19-én 17 órakor Német Nemzetiségi Házban a Zsámbéki Német Önkormányzat (NÖK) nyilvános közmeghallgatást tartott. Ezt a nemzetiségi törvény ír elő évente egy alkalommal. Talán mert felhívásunkat kevesen olvasták, a vártnál jóval kevesebben jelentek meg és érdeklődtek a NÖK éves munkájára, és a 2012-es tervekre. Mindenesetre nagy öröm volt számunkra, hogy az ülésen részt vett Zsámbék Város aljegyzője, alpolgármestere, a települési képviselők közül Bittó Róbert és Horgos Zsolt, valamint a Zichy Miklós Általános Iskola igazgatónője, Kovács Mária asszony, a Német nemzetiségi Kórus Elnöke, Krisztián Irma és még számos vendég, akiknek ezúton mondok köszönetet. Az ülés első napirendi pontja a év programjainak beszámolója volt, melyet az elnök ismertetett a jelenlévőknek. Címszavakban ezek a következők voltak : 2010 október 20-án a ház kulcsainak és egyéb tárgyainak átvétele az előző önkormányzattól, az SZMSZ módosításai, a szerződések átvizsgálása, módosítása, pénztár és gazdasági helyzetünk felülvizsgálata. November 16-án a települési önkormányzattal való együttműködési szerződés megkötése, az óvoda házirendjében bekövetkezett változások jóváhagyása, az adventi programok előkészítése. A német kórus énekeinek CD felvételeihez támogatás, a évi költségvetési terv elkészítése. A évi programtervezet elkészítése. Éves és egyéb programjaink megjelentetése, saját fenntartású intézményünk üzemeltetése, karbantartása, a Német Nemzetiségi Körrel, a Német Nemzetiségi Dalkörrel, a Zsámbéki Műemlékeket és Hagyományokat Őrző Körrel való együttműködés és folyamatos támogatása. A zsámbéki Német Tájház belső berendezéseinek gondozása, az óvoda gyermek fellépő ruháihoz, nemzetiségi óvodapedagógus továbbképzéshez, szakmai anyagokhoz pénzbeli támogatás, az általános iskola rendezvényeihez, régiós nemzetiségi versenyeihez pénzbeli támogatás, gyermekek cserelátogatásához segítségnyújtás. Egyházi rendezvényeken való részvétel, szervezés, megemlékezések, koszorúzások, népviseleti bemutatók, szervezése, megrendezése, az idős zsámbéki sváb emberek felkeresése, és évesek szülsetésnapi köszöntése, idősellátás. Részvétel a Lochberg Tánccsoport rendezvényein, kapcsolatunk megerősítése. Kapcsolattartás a Wettenbergi testvértelepülés egyesületével és a szomszédos német önkormányzatokkal, (Perbál, Budajenő, Budakeszi.) Tagjai vagyunk a Zsámbéki Kulturális Kerekasztal Társaságnak, támogatjuk a Wettenbergból idelátogató iskolásokat és ifjú tűzoltókat, gondozzuk a kegyeleti helyeket, a Pátyi úti kápolnát. Ezután az elnök ismertette a 2012-s éves programtervezetet, majd átadta a szót a pénzügyi vezetőnek, aki ismertette az önkormányzat jelenlegi és egész éves anyagi helyzetét. Ezután a jelenlévők mondhatták el észrevételeiket, javaslataikat, az októberi nápszámlálással kapcsolatos kérdéseket. Az elnök személyes kérése volt, hogy minél többen valljuk meg identitásunkat, sváb származásunkat, legyünk büszkék elődeinkre. Fontos, hogy az emberek egymás származását, hovatartozását tiszteljék, hagyományainkat keressük, védjük, ápoljuk és adjuk tovább a fiataljainknak. Kiemelten tárgyaltunk a 2012-ben 300 éves sváb betelepítés megemlékezéséről, amelyet kellő tisztelettel és alázattal szeretnénk 2012 május én (Pünkösd szombat-vasárnap-hétfő) megrendezni a települési önkormányzat védnöksége alatt, a civil szervezetek és Zsámbék lakóinak bevonásával, a Németországba száműzött még élő zsámbékiak meghívásával, hivatalos partnerkapcsolataink delegációjainak részvételével. A program forgatókönyvét szeretnénk november végére elkészíteni, amelyre a grénium már összeállt. Bechtold János NÖK elnöke Felhívás Kérünk minden állatbarát zsámbéki lakost, hogy rendszeresen kísérje figyelemmel a talált állatok számára gazdát kereső internetes oldalakat, mivel sajnálatos módon az elmúlt napokban több Zsámbékon megtalált kóbor állat is felkerült ezekre az oldalakra. (Pl. www. pilisbudaikutyasok.hu...stb) Aki tud, segítsen gazdát találni a kóbor állatoknak. Zsámbéki Hírek október 3

4 A Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár szeptemberi programjai Művelődési Ház 2011.október óra Idősek Világnapja a Zsámbéki Nyugdíjas Egyesület szervezésében 2011.október óra Jó ebédhez szól a nóta, Sándor Dezső zenekarával az Aranykor Nyugdíjas Egyesület szervezésében 2011.október óra Bogár László közgazdász: Lefelé a létezés lejtőin című előadása az Ismerjük meg Világunkat Hagyományőrző Baráti Kör szervezésében 2011.október óra Batyu Színház: Szegény ember gazdagsága Igaz mese a vagyonról és a boldogságról rei, Zenés nosztalgia-est a zeneiskola és a művelődési ház közös rendezésében Ének: Gabonyi Eszter, Tatár Szidónia, Bárdosi Zsuzsa, Dombi Enikő, Szenáki József; Zongora: Forró Csengele, Dombi Enikő Hegedű: Gabonyi Eszter Klarinét: Ujj Andrea Állandó kiállítás: A régi Zsámbék képei - válogatás Zombori Imre fotóiból Időszaki kiállítások: Molnár Mária Eti vajdasági festőművész festményei Horváth Ildikó textiltervező iparművész kiállítása Az előadás felidézi a magyar mesekincs számos elemét: három kívánság, csoda kút,erdő szelleme, rest macska, stb., amelyek a nagyóvodások és kisiskolások örömére szolgálnak. Az idősebbek az ízes magyar nyelven íródott szövegen túl, a két történet tanulságait is kedvelhetik. A színházi élményt a felhangzó dalok, népzene-variációk és a néptáncok teszik teljessé. (Szegény legény vagyok én, Erdő, erdő, erdő, Könyvtár Minden kedden 18 órától Bölcsisarok - sok mesével 2011.október 27.csütörtök 18 óra Miből jön ki a zene? - hangszerismeret, Zenetörténeti barangolások 2. rész, Zenehallgatás, zeneelméleti, zenetörténeti előadások és beszélgetés havonta Jólesz Györggyel Két szál pünkösd rózsa, Kis kece lányom, Béres legény). Szereplők: Magyari Mihály: Seder Gábor; Okos Katica: Kontha Nelli; Zene: Csák Péter 2011.október óra Csuhéfonás Kézműves játszóház Múzeumok 2011.október 8-9., szombat-vasárnap óra Nyitott Múzeumok Hétvégéje (3. alkalommal) a Játsszunk Együtt Baráti Egyesülettel Minden hónap második szombat-vasárnapján 2011.október óra Nótaest a Zsámbéki Nyugdíjas Egyesület szervezésében 2011.október óra 20 éves az Erdélyi Baráti Kör - jubileumi ünnepség 2011.október óra Beszélgetés Magyaródy Szabolccsal a kanadai Hunyadi Mátyás Öregcserkész Munkaközösség vezetőjével az Ismerjük meg Világunkat Hagyományőrző Baráti Kör szervezésében Témák: A Bűnös Nemzet hazugsága; A magyar falu jövője; A világválság túlélése; A külföldi magyar propaganda teljes hiánya 2011.október óra Egy kis édes félhomályban A 20-as- 30-as évek legszebb magyar sláge- Zsámbék mindhárom múzeuma - a Romtemplom, a Lámpamúzeum és a Tájház - kedvezményes áron, kombinált belépővel látogatható. Ezeken a hétvégeken hosszú évek után végre újra tárt kapukkal és egy-egy érdekes programmal, előadással várja vendégeit a Szent Vendel Domborműves Népi Lakóház Program a Tájházban 2011.október 8.szombat óra Vendel-napi állatsimogató a Tájház udvarán (póniló, kecske, bárány); Szent Vendel kifestő gyerekeknek Zsámbékiaknak a belépés ingyenes! Bővebb információ: , , zsambek.hu Jó ebédhez szólt... Igen a nóta. Ezt az időpontot még a tavasszal jelöltük ki. Ekkor még nem tudhattuk, hogy idén korán érik majd a szőlő és szüretelni kell sokkal előbb mint általában. No de azt sem tudtuk, hogy szeptember 11.én lesz a magyar dal napja. A szüret miatt a szőlősgazdák elmaradtak rendezvényünkről, hiányoztak is igaz jöttek új nótás emberek. A magyar dal napja alkalmából közösen tanultunk meg egy szép nótát, ami a muzsika szeretetéről szól. Mindenkit a helyén fogadott a nóta írott szövege. Mestereink segítségével együtt tanultuk a gyönyörű melódiát. Természetesen Sándor Dezső és zenekara ez esetben testvérei voltak mestereink. Ezután a jól megérdemelt munka után egy igazán ízletes ebéd volt a jutalom. Az étkekről a Hegyalja vendéglő tulajdonosa és szakácsai gondoskodtak. Finom sertés pörkölt nokedlivel s káposzta salátával, valamint almás linzer kocka volt a menü, amivel elronthattuk az étvágyunkat. Elronthattuk az étvágyunkat. ez a főcímből volt az első rész, a jó ebéd. Nagy megelégedéssel locsolhatta ezt az egybegyűlt társaság a Kovács pincészet kiváló chardonnetjával. Midőn az óramutatója az uzsonna idő felé haladt, az aranykor asszonyai jófajta zsíros kenyérrel tartották jól vendégeiket. Erre is jól csúszott a hegy leve. Az ételt, italt.zenét mind, mind a legjobbakat választottuka minőséghez ragaszkodunk. Ebből nem engedünk. A nóták szárnyaltak Dezsőék hangszereikből asztaltól asztalig, szájról-szájra. Valódi kívánság műsor volt egész délután. Szeretném már most felhívni az érdeklődők figyelmét, hogy következő Jó ebédhez szól a nóta című rendezvényünk november 6-án vasárnap délben tartjuk, szintén a művelődési házban, eddigre minden őszi betakarítási munka befejeződik. Talán már új bort is kóstolhatunk,végül nyugtázhatjuk, hogy ez is egy jól sikerült nap volt, szívesen emlékszünk rá vissza. Egészségünkre, hiszen tápláltuk testünket, lelkünket egyaránt. Bordezné Gyalog Éva 4 Zsámbéki Hírek október

5 Zsámbék anno, Horgos Zsolt rovata: Európát bejárta a szenzációs hír év februárjában, Hármas ikrek születtek Zsámbékon! IV. rész Az február 5-én Zsámbékon született hármas ikreknek (Zirkelbach Kálmán, Miklós és József) keresztapjuk, születési sorrendjük szerint, Magyarország három legismertebb közéleti személye Darányi Kálmán, Horthy Miklós és Lotharingiai József főherceg lettek. Darányi Kálmán október 12. és május 14-e között volt a második Magyar Királyság miniszterelnöke. Felesége szemerei Szemere Márta ősei között található Szemere Pál költő és író, az 1848-as szabadságharc ismert szereplője. A szemerei Szemere nemzetség egyenesen Huba vezértől származott Szemere de genere Huba. A Darányi - család a magyar agrártársadalomban hosszú évek óta élénk szerepet töltött be. Az ő tulajdonuk a Zsámbék közeli Anyácsapuszta is, itt volt a család kedvelt nyári tartózkodási helye. Dr. Darányi Kálmán ezekben az években Zsámbék és Tök térségének legnagyobb földbirtokosa, aki közvetlen kapcsolatban állt a helyi gazdákkal. A zsámbéki közéletben, elsősorban az egyszerű embereken mindenhol segítő háromgyermekes Darányi Kálmánné, Szemere Márta volt ismert, aki megérdemelten kapta a helyiektől az elismerő Őrangyal jelzőt. A Zirkelbach család miután elfogadta Darányi Kálmánné javaslatát, a mesebeli történet folytatódhatott. Az elsőszülött gyermek Zirkelbach Kálmán keresztapja: Pusztaszetgyörgyi és tetétleni Darányi Kálmán (Budapest Budapest ), aki 1937 évben hazánk miniszterelnöke. A második gyermek Zirkelbach Miklós keresztapja: Vitéz nagybányai Horthy Miklós (Kenderes Estoril. Portugália Újratemetve Kenderes ) Magyarország kormányzója. A harmadik gyermek: Zirkelbach József keresztapja: Habsburg-Lotharingiai József Ágoston főherceg (Alcsut Rain bei Straubing ), a Magyar Királyság egykori kormányzója, között a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. József főhercegnek nevezték leginkább, dédapja II. Lipót német római császár, magyar és cseh király volt. A keresztelőre az Új Szent János Kórház kápolnájában került sor. A kis súlyú fiúk több hónapig voltak a Zsámbéki Hírek október kórház lakói, így garantálni lehetett a megerősödésüket. A mindent magába foglaló kórházi költségeket erre az időre az Őrangyal fizette, ezen kívül arról is gondoskodott, hogy a gyermekek, külön orvosi kezelést is kapjanak. Józsinak szüksége is volt szakorvosi beavatkozásra, mert lábai egyenlőtlenül fejlődtek. A keresztelőt Darányi Kálmánné szervezte meg. Zsámbék plébánosa, Dr. Folláth Ádám celebrálta az Új Szent János Kórház kápolnájában a keresztelői szertartást. Dr. Folláth (Ásguti) Ádám augusztus 20. és február 2. között volt zsámbéki plébános. Zsámbék lakóinak 96%-a volt római katolikus, az es években. A legtöbb család gyakorolta is a vallását. A Zirkelbach család a gyakorló katolikus családok közé tartozott, náluk a keresztelő az élet egyik legnagyobb eseményének számított. A három kis király keresztelőjére szívet melengető körülmények között került sor. Annus néni, Lőrinc bácsi és az öt testvér, a rokonság és kedves ismerősök jelenléte aranyozta be a kápolna auráját. A keresztvíz alá a gyermekeket a keresztanyák tartották: Kálmán keresztanyja Darányi Kálmánné szemerei Szemere Márta élete végéig megmaradt segítő keresztanyának, gyakorolta vállalását. Mindhárom fiú felé Ő volt a keresztmama! Miklós keresztanyja Horthy Miklósné, jószáshelyi Purgly Magdolna (Kürtös Arad vármegye Estoril Portugália Kenderesen férjével újratemetve ). József keresztanyja József főherceg felesége, Auguszta Mária Lujza ( ) bajor hercegnő. A keresztanyák kezükben a gyermekekkel, az öt testvérrel félkör alakban elhelyezkedve alkották a hátteret a kőből faragott szenteltvíztartó mögött. A padokban a szülők, rokonok és ismerősök, néhányan álltak. A kisméretű kápolna megtelt, aki később érkezett, az kívülről hallgatta a szertartást és a szép szentbeszédet. Kálmán, Miklós és József megkapta az első és legfontosabb szentséget, a keresztség szentségét. A keresztelő utáni beszélgetésen Auguszta Mária Lujza felajánlotta, hogy a gyermekek, miután elhagyják a János Kórházat, kerüljenek Jászdózsára, egy főúri családhoz. Úgy gondolta, így lehetne legjobban biztosítani a három iker fejlődését. A család beleegyezése esetén intézkedik elhelyezésükről. Pár hónap, az Új Szent János Kórházban eltöltött idő után Kálmán, Miklós és József életének következő állomása Jászdózsa. A három királyfi kiskirályi körülmények közé került. Az Őrangyal a nyolc gyermekes apa, Lőrinc bácsi részére biztos havi fizetéssel járó állást szerez Budapesten. A biztos keresetű állás mellett a földjükön való munkálkodást is folytatta a családfő. Szorgalmas közös munkával, rövid idő elteltével sikerült olyan anyagi helyzetbe kerülniük, hogy Kálmán, Miklós és József hazajöhettek igazi otthonukba, a Régitemplom utca 560 alatti házba. Az öt testvérnek Antal, Mária, Anna, Teréz és Lőrinc és a szülőknek is új életforma kezdődik, most kell a fiukkal a közös életet megtanulni. Mindenki arról beszél a faluban, hogy a Zirkelbach - ikrek itthon vannak. A negyedik rész vége. Meggyes Gábor A történet szereplői a jelenben. A Zsámbéki Német Nemzetiségi énekkar tagjai között az első sorban, középen Zátonyi Miklós és nővére Annus néni, valamint Breinninger néni unokája Krisztiánné Zink Irmus. (Fotó: Geszler Mihály) 5

6 Augusztusban megkezdődött a 2011/2012-es bajnoki szezon. Eredmények: Komárom-Esztergom megye I. osztály Felnőtt Zsámbéki SK Lábatlani SE 12 0 Zsámbéki SK Tát SE 4 2 Ete SE Zsámbéki SK 1 1 Zsámbéki SK Bana SK 1 1 Tardosi FC Zsámbéki SK Vértesszőlősi ART-PACK 13 p. 2. Tardosi FC 12 p. 3. FC Esztergom 10 p. (5.) Zsámbéki SK 8 p. Ifjúsági (U-19) Zsámbéki SK Lábatlani SE 6 2 A Zsámbéki Sport Klub hírei Őszi csicsergés Szeptember első hétfőjén a Höcögő Táncegyüttes Csicsergők utánpótlás csoportjában ismét felvettük a próbaruhát és délután 4 órakor elkezdtük a közös munkát a Művelődési Házban. A csoport január 17-én jött létre 12 táncospalántával. A júliusi bemutatkozáskor a Romtemplomnál a lányok által táncolt Sárközi karikázó mellett a Délalföldi táncrendet tanuljuk a gyerekekkel, akik immár 18-an vannak. Legfiatalabb táncos lánykánk első osztályos, a legidősebb nagyfiúink hetedikesek. Együtt készülünk a Höcögő Karácsonyra, ahol talán már teljes létszámban be tudunk mutatkozni a zsámbéki közönségnek. A Csicsergők csoport működését a Höcögő szakmai segítségén túl a Zsámbéki Művelődési Ház és a Bethlen Gábor Egyesület támogatja. A próbapólókat, kosztümöket a Bethlen Gábor Egyesület biztosítja számunkra. Az Egyesület támogatásával táncosunk részt vett az üllési Fonó Táncegyüttes tánctáborában, ahol bukovinai székely táncokat tanulhattak. Remélem jövő nyárra sokkal többen kapnak kedvet a közös tánc nyújtotta élményekhez és együtt indulhatunk tánctáborokban az új táncok, új barátok felfedezésére. Hiszem, hogy az időben elkezdett utánpótlás nevelése hosszútávon segít életben tartani a Höcögő Táncegyüttes évtizedes hagyományait és a magyar népi kultúrát Zsámbékon, éppen ezért továbbra is várjuk mindazon általános iskolás gyermekek jelentkezését, akik szívesen táncolnának velünk minden hétfő délután a Művelődési Házban. Sztankovics Judit Zsámbéki SK Tát SE 2 2 Ete SE Zsámbéki SK 0 3 Zsámbéki SK Bana SK 4 1 Tardosi FC Zsámbéki SK Kecskéd KSK 13 p. 2. Zsámbéki SK 13 p. 3. Komáromi VSE 11 p. Serdülő (U-16) Északi csoport Zsámbéki SK Ászár KSE 2 4 Szendi SE Zsámbéki SK Tardosi FC 6 p. 2. Bana SK 6 p. 3. Ászár SE 6 p. (4.) Zsámbéki SK 3 p. Kölyök (U-12) Északi csoport Zsámbéki SK Bakonysz.hely 16 0 Bokod Erőmű Zsámbéki SK Zsámbéki SK 6 p. 2. Zoltek SE 4 p. 3. Kecskéd KSK 4 p. Öregfiúk Csabdi Zsámbéki SK 1:3 Zsámbéki SK Páty 4:1 Tordas Zsámbéki SK 2:4 Zsámbéki SK Sóskút 3:4 1. Törökbálint 12 p. 2. Sóskút 12 p. 3. Zsámbéki SK 9 p. A Zsámbéki SK hazai és idegenbeli mérkőzéseire minden kedves szurkolót szeretettel várunk! Zsámbéki Sport Klub 6 Zsámbéki Hírek október

7 VI. Pálos Napforduló Ünnep Zsámbékon az Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány Zsámbék első diplomás ösztöndíjasáról Zsámbéki Hírek október Portré Széll Petráról, Széll Petra az Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány Zsámbék első diplomás ösztöndíjasa. A 2010/11- es tanévben diplomázott Hajdúböszörményben, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karának szociálpedagógia szakán. Petra azért ezt a szakmát választotta, mert könnyen megtalálja a közös hangot az emberekkel, és kellő szociális érzékenységet is érez magában, hogy különleges emberekkel foglalkozzon, ami ezen a területen elengedhetetlen. Felsőfokú tanulmányait ben kezdte, mintegy 200 kilométerre az otthonától. A családjától való elszakadás nehézségei mellett anyagi segítségre is nagy szüksége volt tanulmányai folytatásához. Az Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány tevékenységére és az Árpádházi Szent Erzsébet Ösztöndíjra egy családi ismerős hívta fel a figyelmét, és mivel a tanulmányi eredményei jók voltak, megpályázta az ösztöndíjat, amit aztán 3 éven keresztül el is nyert. A támogatás sok problémától megkímélte, hiszen a tanulás költségei nem terhelték meg anyagilag a családját, illetve neki sem kellett minden nap dolgoznia, hogy finanszírozza tanulmányait, így teljes mértékben koncentrálhatott a tanulásra. Számára a legnagyobb segítség az volt, hogy az alapítvány jóvoltából lehetősége Szeptember 18-án vasárnap kora reggel sokan köszöntöttük együtt a felkelő napot az Öregtemplomnál Márton atyával és Matyó Lajos tiszteletes Úrral. A reggeli ima meghallgatásra talált, a kereken fénylő nap sugaraival, egyre növekvő erejével megvilágította, melegítette az Öregtemplom rejtett helyeit, zugait.. Ahogyan máskor is, olyan dalokat énekeltünk, melyek a régi, egykeresztényű egyház dalai voltak. Szeretetben összeforrva, Egy közös test tagjai, tudjuk egymásért harcolva, Ha kell, vérünk ontani. Úgy szerette földi nyáját S halt meg értünk jó Urunk, Fájna néki, látva minket, Hogy szeretni nem tudunk. Az ima után kiültünk a templom keleti oldalára, s együtt néztük a reggeli csendben Boldogasszonyunk erősödő fényét, éreztük melegét. Bizony ez a nap forgatag volt a javából, 50 kézműves látogatott el újra hozzánk, árusokkal telt meg az Etyeki utca és a művelődési ház környéke. Már kora reggeltől a Falu Kemencéjében sült a kenyérlángos, a Töki Lovas Sport Egyesület díszített fogatai vitték kocsikázni a látogatókat, a Cserepes-kertben szabad íjászatot tartottak a Mátyás Íjászai, a művelődési ház kertjében játszóház fogadta a gyerekeket, a nagyteremben Nyakashegyi történetek címmel rajzfilmvetítés folyt. 11 órától Horváth Ildikó tervező iparművész kiállításának megnyitóját nagy érdeklődés kísérte. Vendégünk, a pátyi Magyarok Szövetsége Egyesület egy Turul szoborral köszöntötte a Baráti Kört, mi egy dísztálat ajándékoztunk nekik. Majd elkezdődött a napforduló: néptáncbemutató Vizeli Judit tanítványaival, a Hun-Magyar Lovasíjász Egyesület bemutatója a Cserepes-kertben, Olasz Etelka mesemondó műsora, a Mimikri Bábszínház előadása. Délután háromtól Papp Lajos szívsebész professzor volt a vendégünk. Telt ház volt a nagyteremben. A professzor Úr gondolatai nagy hatással voltak a közönségre. Az előadás végén szem nem maradt szárazon. Köszönjük, hogy velünk volt, s van... Kedves barátunk, Koncz Balázs és gyerekei ifj. Simó Józseffel Kimegyek a doberdói harctérre címmel baka nótákat énekeltek Vitéz Somogyváry Gyula költő nyomában. Az előadás végén a vendégeket megénekeltetve, együtt énekelve emlékeztünk az elfogadhatatlanra, Trianonra. Csodálatos magyar táncot mutatott be a Zsámbéki Senior Tánccsoport, együtt daloltunk a Keszkenő Népdalkörrel, miközben Cserepes-kertben solymász bemutatót tartott a dunavecsei Solymász Egyesület. Egész nap finom zsámbéki bojtárlevest, marhalábszár pörköltet és gulyáslevest kóstolhatott az idelátogató közönség. Késő délután került sor a Hűség Gyűrű átadására, a négy kulcsszó: hűség, hagyomány, szeretet, tisztesség jegyében. Ez a cím minden évben ezen a napon annak adatik, aki élen jár a falu, a közösség, a magyarság hagyományainak ápolásában, hagyományteremtő tevékenységével segíti a faluközösség szellemi gyarapodását és hűséges ahhoz tisztességben. A Zsámbéki Hagyományőrző Baráti Kör ez évben egyhangúlag Koncz Balázsnak ítélte e címet, s köszönjük, hogy elfogadta. A Baráti Kör új kezdeményezése a Zsámbékum címet két kategóriában adtuk ki: a szellemi alkotások közül a Nyakashegyi történetek című rajzfilm nyert. Quirin Ágnes és Pálfi Zsolt részére egyedi animációs rajzfilmjük olyan kulturális, szellemi értéke Zsámbéknak, amely kiemelt figyelmet érdemel, kiváló zsámbéki minőséget képvisel. A gasztronómiai jellegzetesség kategóriában Elbert Zoltán és Varga Gábor zsámbéki bojtárlevese nyert, amely szintén kiváló zsámbéki minőséget képvisel. A szép nyári estet a Vizeli Balázs vezette Szeret zenekar koncertje és táncháza zárta a szabadban, míg a művelődési ház nagytermében a Pálosok c. filmet vetítettük Császár Tamás rendezésében. Így emlékeztünk meg az egyetlen magyar alapítású szerzetesrendről. Találkozzunk újra a téli Mária Napfordulón december 18-án vasárnap! Köszönjük mindenkinek a támogatását! A Zsámbéki Hagyományőrző Baráti Kör nevében: Zombori László nyílt egy laptop vásárlására, amire nagy szüksége volt, hiszen manapság az egyetemek és főiskolák ügyintézése az interneten folyik, valamint a szakdolgozat megírásához is elengedhetetlen. Petra április óta szociális segítőként dolgozik Perbálon a Tovább Élni Alapítvány Ápoló-gondozó célú Lakóotthonában. Példája mutatja, hogy az alapítvány működésére és munkájára nagyon nagy szükség van ahhoz, hogy a nehezebb körülmények között élő tehetséges tanulók ne kerüljenek hátrányos helyzetbe, az anyagi problémák ne szabjanak gátakat abban, hogy tehetségüket kibontakoztathassák. Nagy Réka, titkár Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány Zsámbékwww.rozsacsoda.hu 7

8 Beszámoló a III. Templomfutásról Egy családias, sportos, felekezetközi rendezvény. Egy önzetlen cél, mely egységbe kovácsol hívőket és világiakat, kicsiket és nagyokat egyaránt. Egy hagyományteremtő, vagy már talán hagyományosnak is nevezhető kezdeményezés, mely az egészséges életmód népszerűsítése mellett a segítő felebaráti szeretet mintapéldája. Egy szépnek ígérkező nap, s egy bibliai ige: De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. (Ézs/Iz 40.31) Szeptember 10-én, szombaton a Romtemplomnál került sor a harmadik Zsámbéki templomfutásra, melyet a zsámbéki gyermek- és felnőtt egészségügyi ellátás segítése inspirált. Reggel hétkor kezdődött számunkra rendezvény, igyekeztünk minden kelléket időben kivinni a helyszínre! De nem voltunk elég gyorsak: némely segítő már a Romtemplomtól hívott aggódva, vajon merre járunk, hiszen ők már a helyszínen vannak. Mi akkor éppen a kellékeket pakoltuk a református templomnál Miután a kellékek a helyükre kerültek köszönet érte a Városgazdálkodás munkásainak, s az önkénteseknek előbb a segítő civil szervezetek, egyesületek önkéntesei, majd a futni vágyók érkeztek fel az Öregtemplomhoz! Elindult a nyüzsgés a nevezőpult mellett, s később szó szerint a templom árnyékában Kinga néni melegítette be az ovisokat, majd a kis- és nagy iskolásokat. Az első (K1) körre 21 óvodás, 23 kisiskolás és 13 nagyiskolás nevezett. Ebben a körben vettek részt a támogatók is: az utolsó futam az övék volt, a gyaloglóké, babakocsisoké. Győztesek: ovisoknál a fiúk közt Bőhm Regő, lányoknál Tímár Dorka, kisiskolások közt fiúknál Csepilek Bálint, lányoknál Herendi Réka, 3 4 osztályosok között fiúknál Bőhm Ákos, lányoknál Horváth Eszter, felsősöknél a fiúk között Bőhm Csaba, a lányoknál Bencze Réka. A futásukat elvégző gyerekek és testvéreik kézműves foglalkozáson vehettek részt, melyben Horváth Ildikó és Toma Krisztina segítette őket. A helyi Vöröskereszt ingyen mérte a versenyzők, szurkolók vérnyomását, s a Hagyományőrző Baráti kör bodzaszörppel kínálta őket. A Családi távra (K2) amelyet már a helyi Polgárőrség és Településőrök is biztosítottak - 11 kis-, vagy nagy család nevezett. Meglepődve tapasztaltam, hogy a kicsinek már így sem mondható családom, két új taggal bővült!... Sajnos - vagy inkább hála Istennek? - csak a verseny idejére! De megint nem mi lettünk az elsők, de nem baj, jövőre többet kell edzenünk! A számot a Kárpáti család nyerte. A várt hosszabb távok előtt volt még egy kis idő játszani a gyerekekkel: nagy sikert aratott, s a kitűzött célt is jól szolgálta a pénz dobás vödörbe és a Mátyás Íjászai Baráti kör felügyeletében az íjászat. Az éppen nem nyerő gyermekeknek Nagy István és a TSZ jóvoltából vigaszdíj is jutott: egy müzli szelet, s akinek az édesség nem volt elég, vehetett egy pár virslit is! A kenyeret a Kovács-pékség biztosította, a virslit és a teát az Aranykor-nyugdíjasklub és a Német nemzetiségi énekkar tagjai főzték. A reggeltől példásan helytálló Zsámbéki Önkéntes Tűzoltóság autójának kürtjelére kor végre elindult a hosszabb táv is! 6 km-re (K3) 48-an, 11 km-re (K4) 14-en neveztek, összesen tehát 62 nevező volt, ami nagyon bíztató létszám! A rövidebb távot férfiaknál - immár harmadszor - Kozma Roland nyerte, a hölgyeknél Vincze Zsuzsanna lett az első. A hosszabb táv komoly versenyt hozott a férfiaknál, ahol Horváth László győzött. A hölgyeknél Répássy- Szabó Enikő lett az első, s így az övé lett az első helyezetteknek járó, a Nyakas-pincészet által felajánlott fődíj! Miközben anyukák és apukák, ill. nagymamák a verseny különdíjazottja volt a hatodik X után járó hölgy versenyzőnk versenyeztek, a templomnál maradt gyerekeket is foglalkoztattuk: kötélhúzás, konzervdoboz dobálás, íjászat, s Tamás Margit lebilincselő meséje. A befutó után közös ebéd, s ebéd után a várva várt eredményhirdetés! A Tegyünk együtt egymásért jeligével meghirdetett egész napos program elérte célját: tettünk, futottunk, nevettünk, játszottunk együtt egymásért. S az egész nap nyitottságról, gondoskodásról, szeretetről, figyelemről egyaránt szólt. Az eredményhirdetés zárásakor nem volt kérdés: lesz negyedik zsámbéki templomfutás is! Azóta már tudjuk, hogy összesen Ft ot sikerült összegyűjtenünk! Lehetne több is! - mondta erre valaki. Valóban! De ha azt nézzük, hogy ennek az összegnek nagy részét és 200 forintosokkal sikerült összegyűjteni, nincs okunk szégyenkezni. Édesapám arra tanított - s én is erre nevelem gyermekeimet -, hogy ha kapok valamit, illik megköszönni! A beszámolóban megemlített nevek, szervezetek, egyesületek tagjait illesse most köszönet! Azoknak is köszönetet mondok, akik a háttérből kisebb vagy nagyobb adománnyal támogatták a kitűzött célt: így a Vecsernyés családnak is, aki tárgyi adománnyal egy légkondicionáló készülékkel segített. Köszönöm a szervező társaimnak, a Pákics tagjainak, s a sok-sok névtelen segítőnek! A szervezők nevében: Matyó Lajos 8 Zsámbéki Hírek október

Honlap: www.zsambek.hu

Honlap: www.zsambek.hu Zsámbéki Hírek 2011. szeptember Zsámbék Város Önkormányzatának Havi Kiadványa Honlap: www.zsambek.hu Augusztus 20-i ünnepek Városunk kiemelt ünnepe augusztus 20-a, mely napon az államalapítás mellett településünk

Részletesebben

Honlap: www.zsambek.hu. Betlehemi adventi láng

Honlap: www.zsambek.hu. Betlehemi adventi láng Zsámbéki Hírek 2012. január Zsámbék Város Önkormányzatának Havi Kiadványa Honlap: www.zsambek.hu Betlehemi adventi láng Az ENSZ 1986-ot a béke évének nyilvánította. Egy osztrák cserkészcsapat ötlete alapján

Részletesebben

Honlap: www.zsambek.hu

Honlap: www.zsambek.hu Zsámbéki Hírek 2012. február Zsámbék Város Önkormányzatának Havi Kiadványa Honlap: www.zsambek.hu Önkormányzati döntések 2012. január majd elfogadta a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót

Részletesebben

Honlap: www.zsambek.hu. Elkészült a Bóbita játszótér. nyáron átadásra kerül az újonnan kialakított védőnői szolgálat és ifjúsági

Honlap: www.zsambek.hu. Elkészült a Bóbita játszótér. nyáron átadásra kerül az újonnan kialakított védőnői szolgálat és ifjúsági Zsámbéki Hírek 2011. július Közösségi összefogással elkészült a régen várt játszótér Zsámbékon. Zárt udvaron, a Magyar utca 5. szám alatt várja szeretettel a játszani vágyó gyermekeket az új közösségi

Részletesebben

Honlap: www.zsambek.hu. Szerződéskötés. Köszönetnyilvánítás

Honlap: www.zsambek.hu. Szerződéskötés. Köszönetnyilvánítás Zsámbéki Hírek 2011. június 2011. május 17-én a Képviselő-testület ülését követően került sor az Első Magyar Közlekedésbiztonsági és Vezetéstechnikai Központ Zrt. beruházásban a 090/6. hrsz-ú ingatlanon

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben

Adventi pillanatképek. Zsámbékon

Adventi pillanatképek. Zsámbékon zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2014. december www.zsambek.hu exkluzív interjú Horváth László polgármesterrel beszélgetés Horgos Zsolt alpolgármesterrel elsô adventi gyertyagyújtás és

Részletesebben

megnyílt a Fakutya Korcsolyapálya és Rendezvénysátor 2015. január www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja

megnyílt a Fakutya Korcsolyapálya és Rendezvénysátor 2015. január www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2015. január www.zsambek.hu interjú Horváth László polgármesterrel beszélgetés Jakosáné Palkó Petra képviselôvel Interjú Bottlik Zoltán igazgatóval tízéves

Részletesebben

Zsámbék Wettenberg partnerkapcsolat huszonöt éves jubileuma

Zsámbék Wettenberg partnerkapcsolat huszonöt éves jubileuma 2013. június www.zsambek.hu Elhunyt Mátyás Irén Önkormányzati döntések Harminckettedik Csillagerdei Gyermeknapi Majális ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Trianoni megemlékezés Interjú

Részletesebben

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról UDVAR I HÍREK AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Az önkormányzat munkájáról XX. évfolyam 1. szám 2015. március Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

ZSÁMBÉKI POLGÁR. 2012. december www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

ZSÁMBÉKI POLGÁR. 2012. december www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉKI POLGÁR ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2012. december www.zsambek.hu Decemberi lelki csillagok Dr. Pintér Sándor sajtótájékoztatója Zsámbékon Megállapodás aláírása a rendôrség

Részletesebben

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell XVIII. évfolyam, 2010. május 8. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Választás 2010. eredményes volt a második forduló (6. oldal) Zárszámadás a 2009-es

Részletesebben

ZSÁMBÉKI. a nyári, zsámbéki közös rendezvényeket, tanácskoztak az októberi

ZSÁMBÉKI. a nyári, zsámbéki közös rendezvényeket, tanácskoztak az októberi ZSÁMBÉKI Zsámbék Nagyközség Önkormányzatának hírei 2009. május Wettenbergi látogatás Közel száz fős zsámbéki küldöttség ünnepelte Wettenbergben a két település partnerkapcsolatának huszadik évfordulóját.

Részletesebben

Honlap: www.zsambek.hu. Zsámbék város képviselő-testületének ciklusprogramja 2010-2014

Honlap: www.zsambek.hu. Zsámbék város képviselő-testületének ciklusprogramja 2010-2014 Zsámbéki Hírek 2011. május A 2010-2014 közötti választási ciklusban mind az Európai Unió, mind hazánk jelentős kihívásokkal szembesül. Egyrészről az elhúzódó világgazdasági válság, másrészről az előző

Részletesebben

Egy nemzet ereje a kimûvelt emberfôk sokaságában rejlik. (Széchenyi István)

Egy nemzet ereje a kimûvelt emberfôk sokaságában rejlik. (Széchenyi István) ZSÁMBÉKI POLGÁR ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2012. szeptember www.zsambek.hu - Szeptemberi becsengetés - Szent István ünnepén - Tanév eleji körkép - Beszélgetés Kungl György intézményvezetôvel

Részletesebben

2013. április Ára: 195 Ft XIX. évfolyam 4. szám GYERMEKNAP 2013

2013. április Ára: 195 Ft XIX. évfolyam 4. szám GYERMEKNAP 2013 2013. április Ára: 195 Ft XIX. évfolyam 4. szám Kányádi Sándor: Április hónapja Bolondos egy hónap április hónapja, hol kalap a fején, hol báránybőr sapka. Köpenyegbe burkol, ingujjra vetkőztet; mutatja

Részletesebben

2014. augusztus Ára: 195 Ft XX. évfolyam 8. szám

2014. augusztus Ára: 195 Ft XX. évfolyam 8. szám 2014. augusztus Ára: 195 Ft XX. évfolyam 8. szám 2 2014. augusztus Nyár van, éppolyan meleg nyár van Elfelejteni nem fogom. (Neoton Família) A XVII. tábor - megvolt, esővel, sárral, hőséggel, ahogy az

Részletesebben

A tartalomból... A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége Önkormányzati hírek Jótékonysági est Nyári táborok Sporthírek.

A tartalomból... A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége Önkormányzati hírek Jótékonysági est Nyári táborok Sporthírek. XXII. évfolyam 3. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2012. JÚLIUS Kartal Nagyközség Önkormányzatának 101/2011. (lx.15.) számú rendelete alapján a sportcsarnok 2012. május 26-tól Kovács László nevét viseli

Részletesebben

2013. november www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2013. november www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2013. november www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Október 23-i események Polgármesteri napló Munkában a Zsámbéki Városôrség Interjú Illés Richárddal Zsámbéki Sport Klub hírei

Részletesebben

2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a CIVIL KISÉR. www.civilkiser.hu

2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a CIVIL KISÉR. www.civilkiser.hu 2008. MÁJUS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft www.civilkiser.hu CIVIL KISÉR CK Teljes üzemben a Civil Kisér K 2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a www.civilkiser.hu jászkiséri

Részletesebben

2007. augusztus 25. Városnap. Európaszerte csillogó mazsorettek Hírek a Csillagfény Téti Majorette Egyesület életébõl

2007. augusztus 25. Városnap. Európaszerte csillogó mazsorettek Hírek a Csillagfény Téti Majorette Egyesület életébõl Szülõföldem Téti Híradó Városi Folyóirat XII. évfolyam 2. szám 2007. nyár Búcsúzunk A 2006-2007-es tanévben két nyolcadik osztály fejezte be általános iskolai tanulmányait a Kisfaludy Károly Általános

Részletesebben

hírek ZSÁMBÉKI Közmeghallgatás 2010 május Önkormányzatának hírei Egy iskola kálváriája 6. oldal Pünkösdi bál volt Zsámbékon Templomtéri búcsú

hírek ZSÁMBÉKI Közmeghallgatás 2010 május Önkormányzatának hírei Egy iskola kálváriája 6. oldal Pünkösdi bál volt Zsámbékon Templomtéri búcsú Közmeghallgatás 2010 május Az önkormányzati törvényben előírt, évente egyszer kötelező közmeghallgatást, 2010 május 10-én tartotta a polgármester és a képviselő-testület. A nyilvános testületi ülésen Lovas

Részletesebben

Lehet újra igazi magyar foci. 2013. március www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

Lehet újra igazi magyar foci. 2013. március www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2013. március www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Meghívó a március 15-i megemlékezésekre Csenger-Zalán Zsolt polgármester írása Urr Gábor települési fôépítész bemutatkozása

Részletesebben

Márton-napi Vigasság. Fotó: Kalmár

Márton-napi Vigasság. Fotó: Kalmár XXIV. évfolyam 12. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. december Az alkotás a Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak munkája Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés, boldog Új

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

Átadták az idegenforgalmi fogászati központot az Espa Bio & Art Hotelben. 2013. április www.zsambek.hu

Átadták az idegenforgalmi fogászati központot az Espa Bio & Art Hotelben. 2013. április www.zsambek.hu 2013. április www.zsambek.hu Önkormányzati döntések Húsvéti körkép Budaházi Anikó fotókiállítása Meggyes Gábor nekrológja A Zsámbéki Sport Klub hírei ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

Részletesebben

Gyalogosjogosítvány 20 éves nyugdíjasok

Gyalogosjogosítvány 20 éves nyugdíjasok Biatorbágyi A Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. lapja Körkép Gyalogosjogosítvány 20 éves nyugdíjasok Merénylet a viadukt ellen Szemét ügy: sokkoló számlák A Biatorbágyi Körképben és a város honlapján is

Részletesebben

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. április Hernád éves közmeghallgatása idén február 20-ra esett, melyen Zsírosné Pallaga Mária polgármester asszony beszámolt

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén BAJNOK CSAPAT! Ára: 170 forint XVI. év fo lyam 7. szám Jánoshalmi Napok 2011 A Gara elleni 1:0-ás hazai győzelem

Részletesebben