KENÉZ HEKA ETELKA A KOZMOSZ TITKAI HERMETIKUS FILOZÓFIA ÉS VEGYES KÖLTEMÉNYEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KENÉZ HEKA ETELKA A KOZMOSZ TITKAI HERMETIKUS FILOZÓFIA ÉS VEGYES KÖLTEMÉNYEK"

Átírás

1 KENÉZ HEKA ETELKA A KOZMOSZ TITKAI HERMETIKUS FILOZÓFIA ÉS VEGYES KÖLTEMÉNYEK

2 KENÉZ HEKA ETELKA A KOZMOSZ TITKAI HERMETIKUS FILOZÓFIA VEGYES KÖLTEMÉNYEK saját illusztrációival Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN:

3 Előszó A hermetikus filozófia nem távolban csillogó ígéretekkel csalogat magához, hanem élmények tényeivel ébreszt rá arra, hogy amit eddig hittél valóságnak az valótlanság, amitől rettegtél csak tűnő rémkép, s a szenvedéseid nagy része öncsonkítás volt Így áll a szanszkrit hermetikus filozófiában és a benned végbemenő folyamatban. Az ég szeretete Ha elnyered az ég szeretetét jöhet a földi vég majd élő tűz jár át, s megvalósítja benned a felgyújtott isteni fény tartalmát. Kenéz Heka Etelka 3

4 A kozmosz üzenete A világtudat tágulása ma már valamennyi létsíkon nyíltan megmutatkozó jelenség. Nemcsak a szellemi érdeklődés növekszik, hanem az utca embere gondolatvilága kozmocentrikus tendenciákat mutat. A Föld globális organizmusában új érzékszerv érett meg és kezdett működni. Ez a pubertás erjedéséhez hasonlóan átalakítja bolygónk mentalitását. E több kiterjedésű látásmód nem egyedül a jövőben vetít éles lefrektorsugarat, hanem időtlen misztériumok értelmét is felfedi, mert amint örök dolgokra vetül a fény a ráció idő-tér határai elmosódnak, s a magasabb szemlélet előtt kibontakozik a jelenségek plasztikus ősmintája. A látható formák előbb-utóbb mind porrá omlanak. A történelem eseményei szüntelenül változnak, de a mulandóság hullámverésétől érintetlenül mágikus erővel emelkedik az idő törvényei fölé az élet-halál kérdése. E titkok a kozmikus valóság hullámhosszát kapcsolják az emberi tudatba, s a létének legnagyobb titkába avatják be, saját isteni mélyebb eredetébe. Az ember közösségi történetében különös hangsúllyal nyilvánul meg e motívum, visszatérő rítusa és rejtélyes ellenmozgása a mulandósággal. Az anyagba szövődő ember eltávolodik a természeti gyökereitől. A demokráciára épülő civilizációja kibontakozásának arányában szellemi tendenciái dekadenssé válnak. Lelki egészsége megromlik. Zavaros benső élete, félelmek és félelem szülte betegségek boszorkányává változik. Hallhatatlan eszmékről, elrekesztett pszichéjéből, szelleméből kivetülő társadalmi keretét azután épp olyan válságok követik, mérgezik mint amelyek benne a projekció gócában erjednek sorsának és közösségi konfliktusának átláthatatlan sötétségét saját tudatlan szorongása és elégedetlensége választja ki ugyan úgy, ahogy a veszélybe került szépia 4

5 tömény váladékot fecskendezve elsötétíti a vizet maga körül. Szilárd meggyőződés, hogy a boldogság, elégedettség sosem anyagi külsőségek eredménye. Az ember születése pillanatában fellobban benne, hogy életérzése örömmé emelkedjék, a halhatatlanság tudata örök tűzzé váljék benne. E rohanó időben az ember csak átsodródik saját sorsán. A gyönyör helyett legfeljebb csak néhány narkotizáló pillanatot él át. Amikor az embernek a kétes civilizációját szellemi kultúra váltja fel megint kigyúlnak ideák energiái. E távolabbi célok felé ömlenek s visszavezetik létének gyökeréhez. E gyökér az univerzális élettel való azonosság. Az élet valamennyi jelenségének összefüggésének sejtelme úgy kering benne, mint egy-egy falevélben az egész hatalmas életfa. Nedvei, a sejtelem forrása, a boldogság nosztalgiájának, hitetlen hitének abban hogy a lényének megrázó titka az örökkévalóság. 5

6 Van benne valami, amire nem vonatkoznak az alacsony természet törvényei. A körülötte dúló tragédiák és a szüntelen pusztulás ellenére egyénisége mulandó rétegeinek középpontjában úgy rejlik a hallhatatlanság, mint a drágakő a lótusz kehelyben. Lényének ez az alapállása készteti arra hogy szertartásokat teremtsen tudatosan, vagy tudatlanul kapcsolatot keressen az egyetemes életforrással. Éhség és szomjúság ez. Hiányérzet, amelyet be kell tölteni, különben kétségbeesés lesz úrrá rajta. Amint a valódi kontaktus létrehozásának módját az anyag fátylai fokozatosan elhomályosítják az örök dimenziókat idéző misztériumok helyett az ember tökéletlen és elégtelen pótlékot alkot metafizikai ingere csillapítására. A extázist mámorral helyettesíti, iszik, kábítószerekkel él, szeretkezik, külső szórakozásokba merül, hatalomvágyát érvényesíti, személyiségét szubjektív szertartások kényszercselekvéseibe burkolja. A benne élő isteni egó halandó lényét teszi meg fétisnek, tabunak, totemoszlopnak és narkisztikus rítusokat folytat le előtte. E sötét vudu varázslat következtében azonban egyre távolabb kerül az élet misztikus eredetétől. Kreatív ereje elapad, neurotikus szorongás, névtelen bűntudat, babonák nyűgözik le, mint a kamaszt, akinek magányos kéjelgése gyümölcstelen és elégeti teremtő energiáját. Egy bizonyos azonban. Transzcendens megismerés nélkül nem élhet! Rituálé híján szomjan hal, ahogy lélegzés vagy étel nélkül elpusztulna. Az extatikus öröm a lélek kenyere. A halhatatlan remény a szellem iható aranya, s mivel a táplálék magasabb rendű formái is nélkülözhetetlenek életfenntartó ösztöneivel ellensúlyozza a hiányt. Úgy ahogy az állatot a tudatlan természet kontaktusa legtöbbször olyan növények kiválasztásához vezeti, amelyek meggyógyítják betegségét. Ez az ösztön nem teljesen megbízható, mert mérgező elemeket, a természet csapdákat nem jelez. A legelső 6

7 csorda válogatás nélkül fogyasztja e az ártalmas növényeket is, amelyektől felfúvódik és elpusztulhat Viszont az ember is sok jó zöld növénytől szintén felfúvódik. Az embernél a külső szórakozások, sikerek, élvezetek, narkotizáló mámor vagy akár az Isten nélkül való gyónás pszichológiai vagy arisztikus vallomásai olyan táplálékot jelentenek, amelyekből hiányoznak a legfontosabb asztromentális orgánumok Nem tartalmazzák azokat az elemeket, amelyet a fizikum viszonylatában kalóriának, vitaminoknak nevezünk, s ez az analógia tudatosítás első pillanatában hitelessé válik előttünk, amint lényegét szutrává sűrítjük. A pótegzaltációból hiányzik az örökelixír. A pogány rituálék nem kapcsolnak össze a psziché láthatatlan kiterjedéseivel. Kéjt és dogmatikus fanatizmus keltő szertartások égboltja fölött mulandóság uralkodik. Lángoló testi örömök oltárán menthetetlenül ellobog maga a bálvány, a test. Az öt érzékszerv ünnepeit halálos kétségbeesés követi. A szellem misztériumai hidat szőnek az örök dimenziók és az ember között. Felnyitják a bölcső és sír közé börtönzött tudatának zárát. A beavatás extatikus ébredése transzcendentális emlékeket világít meg. A személyiség rémült magányának képzete eltűnik a szellem kozmikus múltja halálon túl folytatódó létének végtelensége élményszerű bizonyossággá válik. Az egyén újra átéli a világ keletkezésének saját anyagba szállásának drámáját s felragyog benne a megváltás értelme. A messiási idei a kigyúló tüze különös átalakulást indít meg az individuumban. Benső újjászületésének fogantatásává lesz. Egyetlen földi élet alatt dimenzió inkarnációk sorozatán megy keresztül. A világ jelenségeihez való viszonya teljesen megváltozik, fogalmai átértékelődnek, régi céljai értelmüket vesztik. Távolabbi célok perspektívája nyílik meg előtte. 7

8 E szüntelen elhalások és feltámadások összevont időben történő, átformálódott intellektusa előtt a tegnapi lénye idegennek tűnik, egy ismeretlen utcai járókelőnek. Ez a folyamat a modern emberben már szinte fénysebességgel történik s évek, évtizedek alatt lejátszódó szellemi metamorfózisának energiája oly mértékű, hogy hirtelen bekapcsolná a múlt század emberét saját gyengébb áramkörű idegzetén át valósággal elégetné, mint egy villámcsapás, mert a megváltozott bioritmus fokozódó tempója szökőár szerűen feltörő új ismeretek nyomán keletkező érzelmi megterhelése a modern időkoordinátában született. E hatás által kondicionált agy és idegalkat képes elviselni De az is súlyos válságokat okoz, ha feszültségét nem tudja átalakítani kreatív erővé. A tudományos gondolkodás a legnagyobb mértékben utópisztikussá vált világszerte s kétségtelen, hogy ez a magatartás átíveli a fizikai, faji, politikai határokat. Sőt ideológiai ellentéteket is. Vannak ideák, amelyek nem embercsoportok, hanem az egész emberiség ideájává lettek, s e közös eszme sugallta célokat teljesen azonos szakszavakkal fejezi ki. Korszakunk valamennyi szellemi arisztokratája a tudósok, kísérletezők nemzetközi csoportjának benső magatartása ma egyre világosabban idézi fel a hermetikus ember arhitikáját, akinek tudományos kísérleteit szintén kozmikus immagináció hatotta át s a megismert jelenségek értelmét filozófiai szemlélete viszonylatában kereste meg. Szellemünk azért nyújtózik a csillagok felé, mert emlékek nélkül is emlékszik rá, hogy egykor értelmes működés folyhatott a kozmikus gócok között. Azt hogy így volt a természet analógiái bizonyítják. Az erős nosztalgiától átfűtött ideákat mindig anyagi megvalósulás követi, s ami létrejön csak azért van, mert előkép rejlik mögötte a múltban, vagy egy másik csillagon új formában mindig örök dolgok térnek vissza. A lét szüntelen hullámverése elmossa azután újra 8

9 partra veti ugyanazokat az alapábrákat. Mi emberek pásztázzuk az eget fényüzenetekkel. Új öntudatra ébredtünk égi óceánban sodródó apró szigetünkön. Emlékezni kezdünk távoli kultúrákra, ragyogó civilizációkra, amelyből hajótöröttként kiszabadultunk. Lesük a feszülő égboltot, a csillagtenger hatalmas távlatait hátha felbukkan egy szárnyas hajó és átment bennünket magasabb rendű életformába. Megpróbálunk eljutni magasabb rendű közösségektől lakott területekre. Ezért nem elégszünk meg valóságoktól tépett, nyugtalan csillagbárkánkkal. Nem tudunk rendet teremteni rajta, mert nem vagyunk a bolygónkon boldogok. Földi elszigeteltségünkben nem küzdhetjük le a halált. Ebben a szocializációban külön félelmetes időtörvény zár körül bennünket. Testünket háromdimenziós sírkamrájába veti. Ma tudomány, művészet, emberek hirdetik nyíltan lapok hasábjain, hogy a földünk népének hallhatatlanságra van szüksége. Kevesebbel nem érhetik be! Egy amerikai képes újság cikket közöl Ray Bradbury tollából. Ősi mítoszok újjászületéséről ír A kozmosz kiáltása utópisztikus korszakunkban, s felteszi a kérdést: a földről való kilépés közelebb visz bennünket az élt értelméhez? Azután felel rá: igen! El kell hagynunk a Földet, mert szeretjük az életet és félünk a haláltól. Az ember halhatatlanság után sóvárog s a cikkíróban felszakadnak az emberiség lázadó kérdései. Melyik az a kérdés, amelyet leggyakrabban tettek fel az egyiptomi sírkamrák idejétől egészen a ca- canaveráig? Miért van halál Miért van sötétség? Miért van vég? Ha minden sötétségben végződik s a Föld egy napon jéggé dermedve fekszik a Nap alatt, miért küzdeni a fennmaradásért? E csillagokba kiáltott problémákra az író benső kozmoszából érkezik felelet, amellyel valójában visszatalál a modern hermetikus gondolathoz. A kétéltű ember a maga ugyancsak kétéltű gépeivel kiemelkedve a pokolból félig behatolva 9

10 a mennybe a mérleg nyelveként lebeg, s menekülésre készen áll azon töprengve, hogy kicsoda ő valójában e kétségbeejtő és mámorító felfedezések, bonyolult mechanizmusok között? És ha rakétán kiröppen az űrbe az emberi forma nem szükségképpen általános törvény. Az univerzumban az emberiség mindössze egyetlen idea, mozgás a sötétség vagy fény felé. Mégis az író úgy látja a lét titkának a Földön egyedüli forrása az a misztérium, ami az emberi individuumba rejtőzik; a mechanizmus semmi, jelenti ki. Ember alkotta, nem tud gondolkodni a beléhelyezett program nélkül. A modern technológiával így hangzik a keleti filozófia minden emléket magába gyűjtő és örök engramonként őrző akashajának (vagyis a beszélő fény) krónikájának meghatározása. A kiszámíthatatlan titokzatos individuum ott áll a Brad Bury író víziójának középpontjában. Senkisem tudja, ő maga sem, hogy a sötétséget vagy a világosságot választja-e láthatatlan benő inspirációk hatására, mert kétségtelen, hogy egyedül ő választhat! A gépek nem tudják megrontani önmagukat csak megrontható emberek képesek alaktani, lealacsonyítani a gépeket. Ahol rakétáink szerkezetében már tűzáram feszül, ezeket nem szabad az űrbe küldeni megoldatlan földi problémákkal, infantilis hajlamú, beteg emberrel. Előbb gyógyulttá kell tenni őt. Itt a kozmikus elmélkedés árama a jól feltett kérdések fényenergiája. A gondolat egyre merészebb, hitelesebb dimenzióba repíti az írót, s a válasz, melyet elhoz onnan olyannyira mitikusan ősi, mint amennyire utópisztikus. Az embert hatalmassá teszi az alkotás misztériuma. Az, hogy maga is teremteni tud. A misztérium mögött kreatív ideák állnak, melyek hatalmasabbak mint az ember, aki látszólag teremti, valójában invokálja és kivetíti őket. Mi emberek megkíséreljük hogy lépést tartsunk a rajtunk átvetülő eszmékkel, de ritkán érnek fel hozzájuk. Az ideák mindig túlnőnek rajtunk. Itt elérkeztünk a valós örök ideához, mondja 10

11 Brad Bury, az író: nem a külső, változó, egymással harcoló vallások, hanem az egyetlen halhatatlan belső hit religió fogalmához. Titáni feladat a miénk, mert e rendkívüli döntő átalakulásoktól terhes korszakban meg kell találnunk emberségünk titkos gyökerét s ki kell bontakoznunk merészen vállalva a fenomén minden következményét. Ezen a Földön, ebben a mikrokozmoszban kell elvégeznünk minden munkát, hogy felkészüljünk a makrokozmoszba való belépésre, arra, hogy visszatérjünk az univerzumba. 11

12 A színek mágiája A bio szín mágiája: A természettudomány által több mint Háromszáz-ezer növényfajta színei három fő csoportra oszlik. Az ősi növény alapszíne a zöld (klorofil) magasabb értelmezésben ez annak a jele, hogy a növényvilág az asztrálásban gyökerezik. Lényege, összetétele, rejtélyes belső törvényei az érzelemvilág működésével párhuzamos előképe a pszichikai világ fényéhes képzeletben kibomló fantázia flórja A növények valójában statikus álltok, amelyekben a passzív, negatív feminin elem kerül túlsúlyba, tendenciák, misztikus intuitívek. A növények két alapszíne a kék és a sárga. A kék a természet átmeneti elnyugvását, semleges pihenését, kontemplatív idea éjszakáját, s a sárga a nappalt, a mozgást, a teremtés entuziazmusát jelenti. Egy-egy virágcsoport színe vagy a kékből, vagy a sárgából eredhet A kék csoportból származó virágsor soha nem keveredik a sárgával. Bizonyos botanikai teóriák szerint a rózsák a sárga csoportba tartoznak, ezért variációik: zöld, fehér, sárga, piros, vöröses sárga, vörös és bíborszín. A kaktusz, tulipán, georgin a sárga csoportba tartozik. 12

13 Ez az írás a dimenzió korszak hangja, szinte összefoglalja a modern világtudat kozmikus életérzését és fokozódó pszichocentrizmusát, amely látható jelenségek okát láthatatlan kiterjedésekben ismeri fel. Szemlélete külső anyagi jelenségeket illetően egyre bizonytalanabbá, rettegőbbé válik, s ennek arányában növekszik misztikus benső bizonyosság utáni sóvárgása. Az űrrakéta mechanikus ortopéd eszközéről figyelme mind nagyobb koncentrációval fordul az emberi lélek sziderikus járműve felé, amely a térhajó eszméjét az anya tökéletlen közegébe vetíti. Teremtő képzelete előtt a mulandó formákon túl felragyognak a matériát formáló meghatározó vagy megváltó eszmék s ez megint az időben visszaérő örök misztika pozitúrája, aki modern igékkel új vallást invokál halhatatlanság tudatának megújult rituálékat teremt, amelyek helyreállítják az összeköttetést lényének gyökere és az egyetemes élet között. Szeretet Ha békét teszel szívedben előtör benne a szeretet nagy áramlása Lelkeden fénylik a mennyek koronája Ez a hatalmas kegy béke virágzása. 13

14 Üzenet a szent fénynek Nékem a karácsony egy szomorú ünnep Szeretni nem bűn ez érdekhajszoló világban Örömnek éjjele, téged sokan áldanak Az emberek szemében béke fény derül Mindenki boldog, s örül Nékem nem sikerül Az én szívem búsan él egyedül Vannak barátok, kik meghívnak körükbe Mit ér? Ott vagyok. Testem velük elvegyül, de a lelkemnek nem sikerül Szemükben béke fény derül Nekem a könny perdül, s csak merengek magamban, mily szomorú sors lenni karácsonykor egyedül Szívem Istennel vitáz Sok-sok ember a Földön boldogtalan köztünk Lehet, hogy kár a világra jöttünk? Jöjj szent éj, nem alszom Itt az éjfél, borítsd álmomra a szemfedőm Csak te nyugtatod meg pihenő ágyam A halálon kívül a Földön szenvedő életem, s újra kérdezem, kérkedem: Istenem mire jó a vergődésem? Az ember egyedül ünnepkor mit is tehet: imádkozzék a csúcsán a bűnnek? Óh, boldog az aki szeret, annak a hétköznapja is ünnep még egy csöpp vér erébe lüktet. 14

15 A tatvák A világéternek különböző frekvenciájú rezgései, s az ösvényt a megnyilvánuló létben való jelenlétet, a természet hétféle energiáját jelenti Ahol élet és forma keletkezik, ott a tatvák (rezgések) is működnek manvantara hajnalától Brahma éjszakájának bekövetkezéséig A tatvák azok a szubsztanciák, amelyekből a világegyetem alakult A védikus tanítás szerint a tatvák száma 24 Rezgésrendszerünk kulcs száma a hetes, kabalisztikus Az ezoteria pedig hét tatváról beszél A hétféle beavatás, a hetes sejt periodikus fejlődése, hetes váltásai, a zene hétfokú skálája és a hetes színspektrum alapja A huszonegy tatva (rezgése) három síkú Univerzum, dimenziók végtelenségében Terjedő teljessége a szerepe. A hindu rendszer 5 tatvával dolgozik, mivel ez időben a embernek 5 érzékszerve működik és csak okultizmus segítségével élesztheti újjá a hatodik és hetedik szervét A magasabb rendű két principium érzék, amely a Budha és atma síkján lüktet Egyedül a transzcendens birtokában szerezhet tudomást. A tatvák sorrendje a kozmikus energiák Szerint a következők: 15

16 A színek eredete Épp oly mély keletkezésének rejtélye szédítően, mint a hang és szám misztériuma Az erő energia életárammá erősödött Kreatív akarat első mozzanatában hanggá és fénnyé differenciálva alakul Az önmagát objektiváló Isten először megvalósuló ősképei hang és fény vibrációk A hang az univerzális ideát, a fény amely hindu bölcselet tatvikus rezgésével azonos Az életjelenségek állapotát, minőségét, tulajdonságát jelenti, ahogy a színkép elárulja egy távoli bolygó hidrogén, hélium vagy magnézium tartalmát Ugyan úgy a színek más módon való Elemzése nyilvánvalóvá teszi életjelenségi, pszichikai állapotát, fejlődéi stádiumát és idea töltését Legyen az növény, kristály, állat, ember, táj, csillag vagy tejútrendszer a természet céljai eléréséhez mágikus szín mantrákat használ. Aki a varázslatot érteni és használni akarja, annak meg kell ismerni tatvák tudományát. A hermetikus tudomány már ősidők óta operál a színek mágiájával, s bizonyos transzcendens színkép elemzés segítségével fejti meg az univerzum fizikai, pszichikai és szellemi misztériumait a tétel alapján, hogy a világ nemcsak anyagi, hanem asztromentális értelemben is egységes E magas spektrálanalízis instrumentuma a fizikai eszközök felhasználása mellett maga a lélek és az intellektus. 16

17 A színek kozmobiológiai jelentősége Zöld szín = Kozmikus ködök és gázok színe Különféle árnyalatai a legelementárisabb energiákat árasztják Fehér és kék szín = Izzásponton lévő napok megnyilatkozása, végsőkig feszítő tűz állapotot jelent, melyben döntő alkímiai átalakulások történnek Ott hasznosítható ahol nagy biológiai hőre van szükség Vörös szín = Hűlőben lévő csillagok kihunyó sugárzása. Különös módon nem hogy csökkenne ezek befolyása, hanem izgatóbbá, erőteljesebbé válik mint sokkal nagyobb hőfokú, fehér izzású csillagtesteké, amely részben az ilyen csillagok gazdagabb, érettebb ideológiai sugárzásának tulajdonítható Hatásuk ezért mágikusan eszenciális Sárga szín = Mérsékelten hevítő biológiai kisugárzás. Ez áll hozzánk legközelebb. Befolyásolási képessége harmonikus. Fekete szín = Életellenes vámpirizáló sugárzás. Az ibolyántúli fény = Anyagot bont, mivel a fizikai teste anyaglebontására törekszik. A fennálló viszonyokra nézve ellenséges minőségű. A kevert színek = Hatásuk is kevert. Aszerint ítélhetők meg, hogy milyen alkotóelem Van túlsúlyban bennük. 17

18 A védák könyvében Különféle színekben írták a versek tartalma szerint: s a Kasztok, melyek valójában az individumi, pszichikai és szellemi nívóját határozzák meg, ugyancsak színekkel fejezték ki, a párikat (a társadalmon kívülieket): fekete színnel a szudrákat (szolgák): barna színnel a ksatriákat (harcosok): vörös színnel a vajsziákat (ügyes kereskedő): zöld színnel a brachman papi kasztot: sárga színnel A tatvák, rezgések váltakozók minden lény bensejében Lüktető ritmusa voltaképp egy hatalmas mágus karmester, parancsoló irányítását jelenti a megszámlálhatatlan, összeszövődő formából örvénylő létóceán fölött, mert minden differenciálódás, mely létrejött a rezgésekben gyökerezik A tatvák törvénye határozza meg a kozmoszban eluralkodó periódusokat, az élet ritmikusan váltakozó átszíneződését sajátos ideákkal, érzéstartalommal a konstrukciót vagy dekonstrukciókat. A kozmosz erőcentruma a napok és bolygók, a tatvák, rezgések közegei, műszerei, hangszerei A legkisebb mikroorganizmus is épp úgy benne él ebben a ritmusban, mint a leghatalmasabb tejútrendszer A saját dimenziói között ugyan azt tartalmazza, érleli és tükrözi. Minden létsíkon ismétlődő analógia egyetlen szintetikus mozzanatban leli magyarázatát 18

19 Ez az aktus az elsődlegesen megcsendült varázsige, Logosz mágikus hang rezdülése, amely az ős anyag nyugvó álagát az idea tartalom rezgésszámának megfelelő végtelen számú absztrakt ábrává rendezte Az analógiák e törvénye a fizikai síkon is egzakt módon bizonyítható kísérlet által (clodni) a kísérlet abból ál, hogyha egy üveglapra finom homokot szórunk és különféle magasságúra hangol hangvillát zengetünk meg fölötte a homok az üveglapon hangolás szerinti különféle geometriai ábrákká rendeződik Ez a mantrisztika lényege és kulcsa Minden teremtési korszaknak meg van a maga alaphangja A menny jóserejű jele ismétlődik a Földön A Föld jósrejű jele ismétlődik a mennyben Ezt mondja egy régi ékfelirat Hermész tételének másaként a két megállapítás pedig időben, térben egymástól távol született, mint az életnek azok az alapideái és alapformái, amelyek az egymásra következő kultúrákban látszólag elpusztulnak azután újra támadnak az emberi lélekben és Intelek tusában rejlő örök potenciákból. 19

20 Ősszínek Álombeli ős színek asztrál síkon A fizikai síkon megjelent színek csak elfakult halvány tükröződései az ős színeknek, melyek az asztrális síkon teljes színükben ragyogó rezgésenergiák Ezeket mindenki már látta álmában csak nem emlékeznek reá legtöbben. A színes álmok csaknem mindig áttörik a nappali tudatkaput és emlékezetesek maradnak Az álmok izgatóan piros, szédítően Lápisz, lazurkék, félelmetesen smaragdzöld, áhítatosan ibolyalila, vagy szikrázóan aranysárga tónusainak mását nem találhatja meg a Földön még a trópusi táj színorgiájában sem, mert az álom asztrál régiók színei élő erők, melyek vonzzák és taszítják, mágikusan befolyásolják és formálják az emberi lelket. Színskála kozmikus képződmények életkora I. a zöld derengés = embrionátus jelleg II. fehér ízzás = fiatalság jelleg III. sárga ízzás = férfikor jelleg IV. vörös ízzás = öregkor jelleg V. fekete sugárzás = kozmikus vég jelleg 20

21 Skorpió Mars csillag vonzása Halálos igazság követelő kereső, de magában is azt keresi s belebetegszik ha nem találja Három dimenziós síkon sokféle ellentmondásos igazság van. Jó az ami igaz, sőt mindig jó De ha valakinek az igazság keserű, leverő, maró, kiúttalan, akkor elvész az igazság lényege, egyensúly eltolódása lakul a sötétség felé Az igazság ha csonka rosszabb az elvakult Káprázatnál is, mert mérgező ha valaki megreked az igazságtöredéknél Féligazságokból nőnek ki a romboló tévtanok Ezekből táplálkozik a fanatizmus A hazugság az igazság reménytelen nosztalgiája Az igazság azért igazság, hogy oldjon és gyógyítson Ehhez egész igazság kell A kétely a valóság megismerésének eszköze, de nem célja a kétely Gyakran a senki földje tudás és tudatlanság között, valahova el kell jutni onnan, különben az intellektus számkivetettjévé válik. 21

22 Önmegvalósítás tudása Egy tökéletes jógi nyolcféle felsőbb eredményt érhet el 1. kisebbé válhat mint egy atom, 2. nagyobb lehet, mint egy hegy, 3. könnyebb lehet mint a levegő, 4. nehezebb lehet, mint a fém, 5. elérhet minden anyagi eredményt melyre vágyik, 6. bolygót teremthet például, 7. képes lehet kontrollálni másokat, akár az Úr, 8. szabadon utazhat az univerzumban és azon túl, 9. megválaszthatja halálának idejét és helyét, 10. ott születhet meg újra, ahol akar. Amikor valaki arra a tökéletes szintre emelkedik fel, hogy az Úrtól kap utasításokat, akkor föl emelkedik a fentebb említett eredmények szintjén. Az általános gyakorolt jóga rendszer légzési gyakorlat, csupán a kezdete rendszernek. A felső lelken való meditálás csak egy lépés előre. Csodálatos anyagi eredmények elérése is csak egy lépés előre. Ám a felső lélekkel való közvetlen kapcsolat és az általa adott utasítások elfogadása a legmagasabb szintű tökéletesség. A jóga légzőgyakorlatai csupán kezdete a rendszernek a felső lelken való meditálás és az általa adott utasítások elfogadása a legmagasabb szintű tökéletesség. A jóga légzőgyakorlatai és a meditáció gyakorlások nagyon nehéz ebben a korban, még ötezer évvel ezelőtt is nehéz volt. Másként aruna nem utasította volna el az Isten tervét. Ezt a kali vaskorszakot elesett korszaknak nevezi. Az emberek manapság rövid életűek s nagyon lassúak az önmegvalósítás és a lelki élet megértésében. Leginkább szerencsétlenek, s ezért ha valakit egy kicsit is érdekel az önmegvalósítás azt sok-sok szélhámos vezeti félre. Az egyetlen út a jóga, tökéletes szintjének megvalósításához ha követjük a Bhagava géta elveit ahogyan azokat az Úr gyakorolta és a jóga gyakorlásának legegyszerűbb és legmagasabb 22

23 rendű tökéletessége. Az Úr kajtanya inkarnálódásában a Védák említik bemutatta a Krsna jógáját. Csupán Krsna szent nevének éneklésével, ahogy azokat a Vedanta többségben Indiában követi ezt a jógafolyamatot Ha az ember sikeres akar lenni a pszichojóga gyakorlásában a következő mantrákat el kell fogadnia: Hara Krsna = Hare Krsna =Hare Hare = Rama Rama = Hare Rama = Hare rama = Hare Hare vibrálását maga is érezni fogja, hogy fejlődik a jóga gyakorlásában. A Bhagava gita a Krsna tudat gyakorlásának minden műveltség királyának a lelki megvalósítás legnagyobb rendszerének minden dolog közt a legtisztábbnak, susukhannak (boldogan végezhetőnek), kimeríthetetlennek nevezi. Azok akik elkezdik a Bhakti jóga rendszert az Úr Krisna iránti transzcendentális szeretetben végzett odaadó szolgálat gyakorlását. Tanúsíthatják mennyire élvezetes számukra ennek a folyamatnak a boldog és könnyű végzése. 23

24 Felsőbbrendű tudat A jóga szó az érzések kontrollálását jelenti. A bhakti jóga az érzések megtisztítását, amikor az érzékek megtisztítjuk, akkor nemcsak távol maradnak az ostoba elfoglaltságoktól hanem pozitívan le lesznek foglalva az Úr transzcendentális szolgálatában. A Krsna tudat nem olyan dolog, amelyet mi hoztunk létre elmebeli spekulációkkal. Ezt a Bhagava geta írja elő, melyet Isten nyilvánított ki és azt mondja, hogyha mi Krsnáról gondolkozunk, Krsnáról énekelünk, Krsnával élünk, Krisnával eszünk, Krisnáról beszélünk, Krisnában reménykedünk, Krsnában létezünk minden kétség nélkül visszatérünk Krsnához. Ez a Krsna tudat lényege Az Úrnak arculata jelen van mindenhol. Ő a paramatma, egyéni első lélek Nagyon szép példa a Nap példája. Az egyéni lélek lehet, hogy egyhelyben létezik, a Nap mégis - bár egy speciális egyéni lény -, de jelen van minden egyén feje fölött. Bhagava géta nagyon szépen elmagyarázza. Ezért bár minden élőlény beleértve az Urat is minőségileg egyenlő, de a felső lélek mégis különbözik az egyéni lélektől kiterjedés nézetbe. Az Úr a felső lélek millió és millió különböző formában tudja kierjeszteni magát, míg az egyéni lélek erre képtelen. A felső lélek mivel jelen van mindenkinek a szívében, tanúja mindenki cselekedetének, múltjának, jelenének és jövőjének. Az Upanidások azt mondják a felső lélek mint barát és tanú van együtt az egyéni lélekkel. Mint barát mindig azért aggódik, hogy hazavihesse az egyéni lelket vissza, Istenhez. Mint tanú ő biztosítja azokat az áldásokat, melyeket az egyén tettei eredményeznek. A felső lélek ad meg az egyéni léleknek miden lehetőséget, hogy az elérje amire vágyik. Barátját emellett tanítja is így az végül feladhat minden más elfoglaltságot és egyszerűen meghódolhat Istennek a folytonos tudással teli gyönyör és öröklét eléréséért. Ez a Bhangava geta a minden jóga folyamatról író leghitelesebb és szélesebb körben olvasott könyv. Végső utasítása a Bhagava geta utolsó sava a jóga tökéletesítése témájában 24

25 az áll: az az egyén aki örökké elmélyed a Krsna tudatban a legmagasabb szintű jógi. Mi ez a Krsna tudat, ahogy a egyéni lélek tudta által jelen van az egész testben, úgy a felső lélek jelen van szerte az egész teremtésben A felsőbbrendű tudat által ezt felsőbb rendű tudatot a egyéni lélek, akiknek tudata behatárolt nem imitálhatja. Megérthetem mi történik az én elhatárolt testemen, de nem érezhetem mi megy végbe másnak a testében. Én jelen vagyok az egész testemben a tudatom által, de nem vagyok jelen ezzel a tudatommal senki másnak a testében. A felső lélek mindenkiben jelen van, mindenhol ott van, ő minden létezésről tudatos. Az a teória miszerint a lélek és a felső lélek egy, így ez nem fogadható el, mivel az egyéi lélek tudata nem cselekedhet felsőbb rendű tudatban. Az egyéni tudat a felsőbbrendű tudat összekapcsolódásával érhető el, s ezt a folyamatot nevezik meghódolásnak, Krsna tudatnak A Bhagava geta tanításából világosan megérthetjük, hogy a Bhagava géta tudata Krsna tudata lett amikor összekapcsolódott Krsna felsőbb rendű tudatával. Teljesen Krsna felsőbb tudatú személy a beavatott jógi ki Krsna utasítása szerint cselekszik. 25

26 A bolygók mágikus találkozása A bolygók közti élet harc, álmodozás misztérium fokozott és gyengülő energiák. Az interplanetáris beavatások titokzatos szférái. Álmok, tudatos rituálék folynak a bolygók közt. A bolygók kapuin kiröppenő lelkek egy-egy bolygó a csillag kikötője, amelyeken olykor minden régiójában csodálatos szertartások folynak. Itt oldódnak fel a maguk létformájában megoldhatatlannak tűnő problémák nappali fénytudatba mennek át. Okosság lángol fel a tudatban mérik a fény fokát, így kapják meg valódi fémjelüket. Így vetülnek ki az intellektus formulái e mágikus grandiózus bolygók randevúján. Szív A halhatatlanság reménye, a szellem iható aranya, a boldogság a lélek kenyere. Utópisztikus álom Azt álmodtam, már reggel lehetett, hogy a Nap elnyelte a Földet Óriásira ki volt tárva a szája és a Föld eltűnt a szája nyílásába Egy ideig még a gyomrában éltünk, s utána a Földdel együtt mind elégtünk Óh, gyötrelmes álom megkérdezném a nap istentől: mit keresünk most is ezen a világon? 26

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Állatöv, planéták és kozmosz 10 előadás Düsseldorf, 1909.

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia.

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. Angyal Mágia Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. A szertarta s menete: 1. Válassz egy szép gyertyát magadnak,

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD Ayurvéda = Az Élet Bölcsessége Az Ayurvéda célja Az ayurvéda célja, hogy helyreállítsa az élet egyensúlyát a tökéletes elme, test működés és viselkedés révén; Az ayurvéda

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája Kora modern kori csillagászat Johannes Kepler (1571-1630) A Világ Harmóniája Rövid életrajz: Született: Weil der Stadt (Német -Római Császárság) Protestáns környezet, vallásos nevelés (Művein érezni a

Részletesebben

Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS

Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS Naprendszerünk középpontja a Nap, mely fényével egyszer nyitott, másszor csukott szeművé teszi a kihűlt testű Holdat, mely képtelen rá, hogy Földünktől elszakadjon. Járkál körbe-körbe

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

A tévedés lehetőségének fenntartása mellett mondom a következőket: A TERV CSODÁS, TÖKÉLETES A MEGVALÓSULÓ KIÁRADÁS.

A tévedés lehetőségének fenntartása mellett mondom a következőket: A TERV CSODÁS, TÖKÉLETES A MEGVALÓSULÓ KIÁRADÁS. A tévedés lehetőségének fenntartása mellett mondom a következőket: A TERV CSODÁS, TÖKÉLETES A MEGVALÓSULÓ KIÁRADÁS. Lesz belőle emberi test, melyet betölt az ember szellem. A szellem már kész tervvel érkezik

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ Vance Packard: The Hidden Persuaders (1970) Az üzletember a reklámot hajszolva furcsa vadonba tévedt; a lélek tudatalatti rétegébe Motiváció-kutatás Ernest Dichter: 1962

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

A pénzről- és a közösségről

A pénzről- és a közösségről A pénzről- és a közösségről (Hetedik nyilvánosságra hozott csatornázás: Öreg és Margaréta. 2009 febr. 27.) Margaréta látja azt az épület-modellt, - Dobogókő központi helyén, amit korábban megálmodott.

Részletesebben

Vegetarianizmus és spiritualitás

Vegetarianizmus és spiritualitás Sant Rajinder Singh Ji Maharaj Vegetarianizmus és spiritualitás Amikor a vegetáriánus táplálkozásra gondolunk, azt gyakran a fizikai testünk egészségével hozzuk összefüggésbe. Manapság sok orvos ajánlja

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

Patandzsali Jóga- szútrái

Patandzsali Jóga- szútrái Patandzsali Jóga- szútrái A szamápatti Atma Center, 2010. 01.08. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítam asztu

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái A tudat változásai Atma Center, 2009. 09. 11. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében Kálmán Eszter SZINASZTRIA Kapcsolatok az asztrológia tükrében Előszó Önmagunkra a kapcsolataink tükrében látunk rá a legjobban: kik vagyunk valójában, mi a Sorsunk, mikor, kivel mi a feladatunk. Mind olyan

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Kulcsok a megértéshez

Kulcsok a megértéshez Kulcsok a megértéshez Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, a misztikus kapcsolatok, és a nem tudományos gyógyítás iránt. Ez a tény jelzi, hogy valami történik, s ezt sok ember érzi. Valami

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái Mi a jóga? Atma Center, 2009. 08. 21. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA 1 BODÓ CSIBA GIZELLA: GONDOLATOK FÁJDALOMRÓL-SZERETETRŐL 2 A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA A szeretet gyökerei a fájdalom gumóiból

Részletesebben

LEGO MAGYAR NYELVŰ KÖNYVEK, MATRICÁK ÉS FOGLALKOZTATÓK

LEGO MAGYAR NYELVŰ KÖNYVEK, MATRICÁK ÉS FOGLALKOZTATÓK 1106 Budapest, Keresztúri út 8/A +36-1-264-4555 terjesztes@dunakiado.hu LEGO MAGYAR NYELVŰ KÖNYVEK, MATRICÁK ÉS FOGLALKOZTATÓK 1. Oroszlánok és sasok LEGO Legends of Chima minifigurás foglalkoztató Sok

Részletesebben

A megkülönböztetés lelke. Írta: Ayurvéda portál 2009 július 09., csütörtök 12:34

A megkülönböztetés lelke. Írta: Ayurvéda portál 2009 július 09., csütörtök 12:34 Ha a lélek útját szeretnéd járni, veled kell legyen a megkülönböztetés lelke, amely segít neked, hogy tudd, mi az illúzió és mi a valóság, mi a lélek szerint és mi a test szerint való, mi a helyes és mi

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Hippocampus Intezet ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Idõpont: 2008. április 11-12-13. Részvételi díj: 15. 000 Ft/ nap; az elsõ nap ingyenes /konzultáció/ A tanfolyam célja A bioenergetikai folyamatok szisztematikus

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

AZ ÚJ FÖLD ENERGIÁI JÚNIUS Mihály Arkangyal üzenete Celia Fenn által

AZ ÚJ FÖLD ENERGIÁI JÚNIUS Mihály Arkangyal üzenete Celia Fenn által AZ ÚJ FÖLD ENERGIÁI 2011. JÚNIUS Mihály Arkangyal üzenete Celia Fenn által 2011. Június 15. Teljes Holdfogyatkozás 2011. Június 21. Nyári Napforduló A Stonehengei SzuperGalaktikus Portál Aktiválása A Föld

Részletesebben

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája Dr. Péczely László Zoltán A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája A motiváció A motiváció az idegrendszer aspeficikus aktiváltsági állapota, melyet a külső szenzoros információk, és a szervezet belső

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Árnyakat vet a fény

Barabás Erzsébet. Árnyakat vet a fény Barabás Erzsébet Árnyakat vet a fény A vonat Életünk állomásai különböző pontokon vannak. Néha felszállunk, néha leszállunk. És olykor eltévedünk. Az ember életét nem egyetlen út határozza meg. Hiába lépsz

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Egyensúly holisztikus nézőpontból

Egyensúly holisztikus nézőpontból Egyensúly holisztikus nézőpontból Bokorünnep 2017. február 25. Összeállította: Faragóné Bircsák Márta Bevezető kisfilm linkje: https://www.youtube.com/watch?v=jsdgaqo4ssk&feature=youtu.be Témák 1. Az egyensúly

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Az evolúciós gondolat fejlődése

Az evolúciós gondolat fejlődése Evolúciós pszichológia vagy társadalom-pszichológia? Az evolúciós gondolat fejlődése Darwin: in the distant future the study of human psychology would be based on an evolutionary footing (The Origin of

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje.

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje. Kérdés: Mit jelent az, hogy a mostban élni? Válasz: Nem a múltban élést jelenti. Nem a múltban élést, ahol negatív blokkok, negatív gondolatok, negatív érzelmek, félelmek, negatív programok, babonák, negatív

Részletesebben

Satsang. 1. Az egyik, hogy tisztában legyünk utunkkal és célunkkal 2. A bizalom.

Satsang. 1. Az egyik, hogy tisztában legyünk utunkkal és célunkkal 2. A bizalom. Satsang Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, Az Életenergia gyakorlásával kétféle célt érhetünk el. Az egyik csakis a test számára előnyös, egészség, ellazulás stb.. A másik cél spirituális

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

Vázlat. 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség

Vázlat. 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség Vázlat 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség 6. Termodinamika 7. Informatika 8. Filozófiai következtetések 9. Szociológiai háttér 1.

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről Németh Norbert eddigi előadásai 2011. január 28. Bevezetés a bardó tanításokba Nyugati és keleti hozzáállás Tibeti Halottaskönyv A helyes beállítódásról Bardókról általában Az élet utáni állapotválotzásokról

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

Az álom-lényeg gyakorlatok magyarázatai kétfélék. Első az álmok kulcsfontosságú pontjainak alkalmazása, a második az álomban való cselekvés

Az álom-lényeg gyakorlatok magyarázatai kétfélék. Első az álmok kulcsfontosságú pontjainak alkalmazása, a második az álomban való cselekvés Írta: Kertz Gergely Tibeti jóga (Csögyal Namkhai Norbu - Az a termzetes fény gyakorlata) *Az alábbiakban a tibeti jógáról olvashattok, megpróbáltam kiragadni a könyv lényegét a fontosabb dolgokat kiírni

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Személyes évek. A Személyes Év kiszámításához három adat szükséges:

Személyes évek. A Személyes Év kiszámításához három adat szükséges: Személyes évek A Személyes Év kiszámításához három adat szükséges: 1. A születés hónapja 2. A születés napja 3. Az adott év naptári száma Nagyon fontos: a Személyes Évünk mindig a születés napjától, a

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

Az első lépés a csúcshódításhoz

Az első lépés a csúcshódításhoz Az első lépés a csúcshódításhoz Akinek nincs célja, arra van kárhoztatva, hogy annak dolgozzon, akinek van. kattints az alábbi lehetőségekre a navigáláshoz: [Szupernő Program honlap] [Tartalomjegyzék]

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia)

Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia) Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia) Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma, Szilárd: A teremtés, illetve a teremtõ képzelet, a teremtõi

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

MANDALA. A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában

MANDALA. A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában MANDALA A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában Dr. Antalfai Márta Kapu 2. Konferencia 2008. október 26. Chartres, katedrális Kréta szigetéről Reims-i katedrális Perui mandala

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA MOTIVÁCIÓ. és érintettség

REKLÁMPSZICHOLÓGIA MOTIVÁCIÓ. és érintettség REKLÁMPSZICHOLÓGIA 9. MOTIVÁCIÓ és érintettség Vance Packard: The Hidden Persuaders (1970) Az üzletember a reklámot hajszolva furcsa vadonba tévedt; a lélek tudatalatti rétegébe Motiváció-kutatás Ernest

Részletesebben

Buddha, Dharma, Sangha

Buddha, Dharma, Sangha Buddha, Dharma, Sangha Buddha: törekvés a megvilágosodásra - van szenvedés - ezt felismerni. Dharma: a szenvedésnek van oka, ezt felismerni. Ez az ok, a vágy (következménye a létkerék tanában van). A szenvedés

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Rider Waite Tarot kártya általános szimbólumai. Bolond

Rider Waite Tarot kártya általános szimbólumai. Bolond Szepes Mária Rider Waite Tarot kártya általános szimbólumai - Nagy Arkanum - Bolond Mentálisan a legmagasabb, fizikailag a legalacsonyabb rendő kártya. Mint zéró: a meg nem nyilatkozott istenség, a Tao,

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

MÁRAI SÁNDOR UTOLSÓ NAPLÓJA

MÁRAI SÁNDOR UTOLSÓ NAPLÓJA MÁRAI SÁNDOR UTOLSÓ NAPLÓJA UTASI CSABA A nyolcvanas évek derekán, amikor már csaknem negyven éve a naplófeljegyzések pótolják számára a publicisztikát, a kapcsolatot a mindennapi valósággal, a századunkkal

Részletesebben

14. Rák. (Rosszindulatú sejtburjánzás)

14. Rák. (Rosszindulatú sejtburjánzás) 14. Rák (Rosszindulatú sejtburjánzás) A rák megértéséhez különösen fontos az analóg gondolkodás. Tudatosítanunk kell azt a tényt, hogy az általunk észlelt vagy definiált teljességek (egység az egységek

Részletesebben

Véletlen vagy előre meghatározott

Véletlen vagy előre meghatározott Véletlen vagy előre meghatározott Amikor fejlődésről beszélünk, vagy tágabb értelemben a világban lezajló folyamatokról, akkor mindig felmerül az a filozófiai kérdés, hogy a jelenségek, történések vajon

Részletesebben

MIMI O CONNOR. Margaret K. McElderry Books

MIMI O CONNOR. Margaret K. McElderry Books 1 2 MIMI O CONNOR Margaret K. McElderry Books New York * London * Toronto * SydNEY * Újdelhi 3 TARTALOM 5 6 Csak egyetlen dolgot kell tudnod: a történetek, amiket meséltek neked a szörnyetegekről, a tábortüzeknél

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés?

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? És mit ír az újság? Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? MOTIVÁCIÓ IRÁNY INTENZITÁS IDŐTARTAM A motiváció alapjai Cselekvéseink alapvető indítékai

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben