KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Másság Alapítvány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. Másság Alapítvány"

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 Másság Alapítvány székhely: 1082 Budapest, Üllői út 68. adószám: statisztikai számjel: bírósági bejegyzés száma: 4477 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Budapest, május 23.

2 Tartalom I. Számviteli beszámoló - mérleg - eredmény kimutatás - kimutatás a, a kötelezettségekről b, a követelésekről c, az időbeli elhatárolásokról II. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás IV. Programok szerinti felhasználások kimutatása - részletes kimutatás a programok szerinti felhasználásról V. Cél szerinti juttatások kimutatása VI. A központi költségvetésből és egyéb szervezetektő l kapott támogatások mértékének kimutatása VII. A vezet ő tisztségviselőknek nyújtott juttatások kimutatása VIII. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 2

3 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Kettős könyvvitelt vezet ő egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának mérlege év Sorszám A tétel megnevezése Előz ő év (e Ft-ban) Előz ő évek helyesbítése Tárgyév 1. A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 6. B. Forgóeszközök I. Készletek 8. II. Követelések III. Értékpapírok 10. IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök (Aktívák) összesen (A+B+C) D. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék 17. IV. Értékelési tartalék 18. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény váll. tevékenységbő l 20. E. Céltartalék 21. F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források (Passzívák) összesen (D+E+F+G) Kettős könyvvitelt vezet ő egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának eredmény kimutatása év 3

4 Előz ő évek Előz ő év Sorszám A tétel megnevezése helyesbítése Tárgyév 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a.) alapítótól 4. b.) központi költségvetésbő l 5. c.) helyi önkormányzattól 6. d.) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbő l származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjelleg ű ráfordításai Személyi jelleg ű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjelleg ű ráfordításai 22. Személyi jelleg ű ráfordítások 23. Értékcsökkenési leírás 24. Egyéb ráfordítások 25. Pénzügyi mű veletek ráfordításai 26. Rendkívüli ráfordítások 27. F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti eredmény (C-F) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Tájékoztató adatok A. Személyi jelleg ű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak 2. Személyi jelleg ű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások Kimutatás a kötelezettségekrő l, a követelésekről, az időbeli elhatárolásokról Kötelezettségek (Ft) Szállítói tartozások Összesen:

5 Követelések (Ft) Adók (Phare ÁFA) Adott előlegek Összesen: Aktív időbeli elhatárolások (Ft) Postafiók bérleti díj Pályázatfigyelő Hírlapok Jogkódex Összesen: Passzív idő beli elhatárolások (Ft) Közüzemi díjak Reprezentáció adói évre Reprezentáció Humán kutatás, fejlesztés Takarítás Posta, telefon Térítés nélkül kapott tárgyi eszközök értékcsökkenéssel el nem számolt része Összesen: II. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Az Alapítvány közvetlen normatív céltámogatásban nem részesült, nem normatív költségvetési támogatást csak pályázati úton kapott. ek: Nemzeti Civil Alapprogram Esélyegyenlőségi Kormányhivatal Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium 5

6 III. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS I jei saját tőke BEVÉTELEK Sorszám Bevétel forrása Bevétel összege (Ft) II. Európai Unió (Phare Acces 2002 program) III. Európai Unió (Bírák ügyészek képzése program) IV. European Roma Rights Center V. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium VI. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium VII. Magyarországi Cigányokért Közalapítvány VIII. Nemzeti Civil Alapprogram IX. Open Society Institute X. Soros Alapítvány XI. Szerencsejáték RT XII. Térítés nélkül kapott tárgyi eszközök bevételei XIII. Magánszemélyek adományai XIV. SZJA 1% XV. Kapott kamatok XVI. Kerekítések XVII. Egyéb bevételek XVIII. Árfolyamnyereség Bevétel összesen: I-XVIII. összesen: A XII. pontban feltüntetett összeg a térítés nélkül kapott tárgyi eszközök értékének a számviteli törvény szerint 2005-re kimutatott értékét jelöli. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 2004-ben forint összeg ű tárgyi eszközökkel támogatta irodánkat. KIADÁSOK Sorszám Kiadás jellege Kiadás összege (Ft) I. Anyagjelleg ű ráfordítások Anyagköltség rezsianyagok energiaköltségek nyomtatvány, irodaszer Igénybe vett szolgáltatások belföldi utazási költség belföldi szállásdíj külföldi utazási költség külföldi szállásdíj

7 belföldi fuvarköltség személy és teherfuvar javítások, karbantartások posta, telefon, Internet hírlapok, szakkönyvek kiadványok költségei fénymásolás 380 bérleti díjak hirdetés, reklám ügyvédi díjak igazgató megbízási díja ügyvédjelölt I.bér + egyéb költségek ügyvédjelölt II.bér + egyéb költségek ügyvédjelöltek étkezési utalványa egyéb jogi tevékenységek igazgató helyettes megbízási díja programkoordinátori díjak igazgató költségtérítése oktatás, továbbképzés rendezvényszervezés takarítási díj programasszisztensi díjak könyvelési díj szakértői díjak, fordítások programvezet ői díjak Egyéb szolgáltatások bankköltség hatósági díjak biztosítási díjak II. Személyi jelleg ű ráfordítások Bérköltség Személyi jelleg ű egyéb költségek reprezentáció és közterhei betegszabadság étkezési hozzájárulás munkába járás költségtérítése tényfeltárás: étkezés tényfeltárás: utazás tényfeltárás: egyéb megbízási díjak külföldi napidíj végkielégítések Bérjárulékok III. Értékcsökkenési leírás IV. Késedelmi kamatok V. Kerekítések 286 VI. Árfolyamveszteség Kiadás összesen: Egyenleg: Rendelkezésre álló pénzeszköz én: ,-Ft Követelések: ,-Ft Kötelezettségek: ,-Ft Elhatárolások: ,-Ft Befektetett eszközök: ,-Ft

8 i saját tőke: Sor ,-Ft szám Nyitóegyenleg Bevételek Kiadások Záróegyenleg 1 Belügyminisztérium Belügyminisztérium Belügyminisztérium Esélyegyenlőségi Kormányhivatal Európai Unió Európai Unió Európai Unió Phare Acces 2002 program European Roma Rights Center European Roma Rights Center Ford Alapítvány Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Migration Policy Group Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti Civil Alapprogram Open Society Institute Open Society Institute Open Society Institute Soros Alapítvány Szerencsejáték RT TÁRGYÉV ÖSSZESEN: A bevétel ,-Ft banktól kapott kamatot tartalmaz. 7. A bevétel 2.931,-Ft banktól kapott kamatot tartalmaz. 10. Nyitóegyenleg eltérés oka: évben ,-Ft-os üzletviteli tanácsadás és ,-Ft összegű fordítás számlák tévesen az általános költségek közé kerültek könyvelésre. 12. A záró egyenlegből: Értékcsökkenéssel el nem számolt rész ,-Ft 20. A záró egyenlegből: Értékcsökkenéssel el nem számolt rész 7.932,-Ft 21. Nyitóegyenleg eltérés oka: évben költségként könyvelt hírlap elő fizetések évben már elszámolásra kerültek más programban. 22. A bevétel ,-Ft árfolyamnyereséget tartalmaz. 23. A bevétel 4.287,-Ft banktól kapott kamatot tartalmaz. 8

9 Részletes kimutatás a programok szerinti felhasználásról 1. Belügyminisztérium "A magas színvonalú és egyenl ő esélyeket biztosító közszolgáltatásokért" pr.2004 Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Kiadás: Programkoordinátori díjak Egyenleg: 0 2. Belügyminisztérium "Magas színvonalú egyenl ő esélyeket biztosító közszolgáltatásokért" pr Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: 0 Kiadás: Tényfeltárás: étkezés Tényfeltárás: utazás Tényfeltárás: egyéb Egyenleg: "A sértetti ill. áldozati jogok 3. Belügyminisztérium érvényesülésének vizsgálata Magyarországon" 2003 Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Kiadás: 0 Egyenleg: Esélyegyenl őségi Kormányhivatal Roma jogvéd ő konferencia Nyitó egyenleg: Bevétel: Visszautalás Kiadás: Posta, telefon, Internet Kiadványok költségei Programkoordinátori díjak Egyenleg: 0 9

10 5. Európai Unió Bírák, ügyészek képzése program I. Nyitó egyenleg: 64 Bevétel: Bevétel Kapott kamat Kiadás: Belföldi utazási költség Belföldi szállásdíj Külföldi utazási költség Külföldi szállásdíj Személy és teherfuvar Nyomtatvány, irodaszer 600 Posta, telefon, Internet Reprezentáció Külföldi napidíj Megbízási díj Bérjárulékok Egyéb jogi tevékenység díja Képzés, konferencia ktg Programasszisztensi díjak Szakértői díjak, fordítás Programvezet ő díjak Bankköltség Egyenleg: Európai Unió Bírák, ügyészek képzése program II. Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: 0 Kiadás: Programasszisztensi díjak Programvezet ő díjak Bankköltség Egyenleg:

11 7. Európai Unió (Phare Acces 2002 program) Az emberi jogok népszerűsítése és "érvényesítése" program Nyitó egyenleg: Bevétel: Bevétel Kapott kamat Kiadás: Belföldi utazási költség Reprezentáció Megbízási díj Bérjárulékok Bérleti díjak Hirdetés, reklám Ügyvédi díjak Egyéb jogi tevékenység díja Képzés, konferencia díja Programasszisztensi díjak Programvezet ői díjak Bankköltség Hatósági díjak Egyenleg: European Roma Rights Center Hozzájárulás egy diszkriminációs ügy viteléhez Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Kiadás: Szakértői díj, fordítás Egyenleg: 0 9. European Roma Rights Center Egy diszkriminációs ügy vitele 2003/2 pr. Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Kiadás: 0 Egyenleg: Ford Alapítvány Kisebbségi jogvédelem Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Kiadás: Kiadványok költségei Szakértői díj, fordítás Egyenleg: 0 11

12 11. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenl őségi Minisztérium "Esélyegyenl őség a joghoz való hozzáférésben" konferencia megrendezése Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Kiadás: Belföldi utazási költség Személy és teher fuvar Nyomtatvány, irodaszer Posta, telefon, Internet Kiadványok költségei Reprezentáció Megbízási díjak Bérjárulékok Bérleti díjak Programkoordinátori díjak Programasszisztensi díjak Egyenleg: Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Roma jogvédelem P/2665-ös program Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Kiadás: Terv szerinti értékcsökkenés Egyenleg: Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Roma jogvédelem P/3381-es program Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Kiadás: Hírlapok, szakkönyvek Egyenleg: 0 12

13 14. Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Roma jogvédelem P/4123-es program Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Kiadás: Belföldi utazási költség Belföldi fuvarköltség Nyomtatvány, irodaszer Posta, telefon, internet Bérköltség, betegszabadság Bérjárulékok Tényfeltárás: étkezés Tényfeltárás: utazás Tényfeltárás: egyéb Végkielégítés Ügyvédi díjak Szakértői díjak, fordítás Egyenleg: Migration Policy Group P. községi szociális ügyek vitele Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Kiadás: Ügyvédi díjak Egyenleg: Nemzeti Civil Alapprogram "Információkkal az előítélet ellen" honlapfejlesztés Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Kiadás: Hirdetés, reklám Egyenleg: Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi tapasztalatcsere a tesztelési módszerről Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Kiadás: Külföldi utazási költség Posta, telefon, internet Reprezentáció Szakértői díj, fordítás Egyenleg:

14 18. Nemeti Civil Alapprogram évi működési támogatás Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: 0 Kiadás: Posta, telefon, internet Bérköltség Bérjárulékok Egyenleg: Nemzeti Civil Alapprogram Szakmai együttműködés az esélyegyenl őségért Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Kiadás: Posta, telefon, internet Reprezentáció Egyenleg: Open Society Institute Tolerancia díj program Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Kiadás: Terv szerinti értékcsökkenés Egyenleg: Open Society Institute Roma jogvédelem évi program Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Kiadás: Rendezvényszervezés Kiadványok költségei Egyenleg: Open Society Institute Roma jogvédelem évi program Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Bevétel Árfolyamnyereség Kiadás: Bérköltség Bérjárulékok Ügyvédi díjak Igazgató megbízási díja Ügyvédjelölt I. bér + egyéb költségek Ügyvédjelölt II. bér + egyéb költségek Igazgató helyettes megbízási díja

15 Igazgató költségtérítése Egyenleg: Soros Alapítvány Intézményi támogatásk évi program Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Bevétel Kapott kamat Kiadás: Bérköltség Bérjárulékok Bankköltség Egyenleg: Szerencsejáték Rt- Fehér Füzet 2005 kiadvány kiadása Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Kiadás: Kiadványok költségei Egyéb jogi tevékenység Szakértői díj, fordítás Egyenleg: 2 KIMUTATÁS A ÉVI ÖSZTÖNDÍJBAN KAPOTT TÁMOGATÁOKRÓL Soros Alapítvány Intézményi támogatások évi program (Programidőszak: ) Teljes programidőszak alatt felhasználható ösztöndíj ben felhasználható ösztöndíj évi kiadások Tesztelők díja Tényfeltáró jogász díja Stratégiai terv készítőjének díja Mentálhigiénés tréner díja évi egyenleg Teljes programidőszak egyenlege V. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A Másság Alapítvány Alapító Okirata 1.a illetve az 1.b,1; 1.b,2 és 1.b,3 pontjaiban megfogalmazott cél szerinti és egyben közhasznú tevékenység értelmében cél szerinti juttatásban a következ ő személyeket részesítette az alábbiak szerint: 2005-ben Irodánkba összesen 218 panasz érkezett írásban és telefonon. A 218 panaszból 16 esetben kezdeményeztünk jogi eljárást bíróságok és egyéb hatóságok elő tt. Kb. 120 esetben 15

16 adtunk ingyenes jogi tanácsadást, amelynek része volt esetenként egy-egy kérelem megírásában való konkrét segítségnyújtás, illetve telefonon vagy személyesen történt közvetítés. A további 82 esetben az ügyet minden további vizsgálat és segítségnyújtás nélkül elutasítottuk, mivel abban nem találtuk megalapozottnak a diszkrimináció tényét. A 2005-ben kezdeményezett 16 jogi eljárás mellett további 14, előz ő években indult, és a tárgyévben még folyamatban lév ő ügyben láttunk el jogi képviselet. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda összesen tehát 30 panaszos számára nyújtott térítés nélküli jogi képviseletet a kérdéses időszakban. Az ügyekkel kapcsolatos adatok kezelését az ügyvédi törvénynek megfelelő en - az ügyfelek személyi adatainak anonimitásával - végzi Irodánk. VI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSTŐ L ÉS EGYÉB SZERVEZETEKTŐ L KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA Támogató megnevezése Bevétel összege (Ft) Százalékos arány Központi állami támogatás ,85% Költségvetésb ől származó nem normatív ,85% Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium ,89% Nemzeti Civil Alapprogram ,92% Esélyegyenlőségi Kormányhivatal ,15% Személyi jövedelemadó 1%-a ,18% Belföldi magántámogatás ,46% Alapítványoktól, társadalmi szervezekt ől ,03% Soros Alapítvány ,63% Magyarországi Cigányokért Alapítvány ,41% Vállalatoktól, vállalkozóktól ,43% Szerencsjáték RT ,35% Magánszemélyekt ől ,08% Külföldi támogatás ,69% Állami szervt ől, intézménytől, nemzetközi programból ,58% Európai Unió ,58% Alapítványoktól, társadalmi szervezetekt ől ,10% Open Society Institute ,85% European Roma Rights Center ,25% Összesen: ,00% 16

17 VII. A vezet ő tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegeinek kimutatása A MÁSSÁG ALAPÍTVÁNY 2005-ben pénzbeli és természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek nem nyújtott. VIII. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐ L SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A MÁSSÁG ALAPÍTVÁNY 1993 decemberében jött létre azzal a céllal, hogy mű ködtesse a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvéd ő Irodát (NEKI). Az Alapítvány jogi személy, független az államtól, pártoktól, politikai szervezetektől. A NEKI 1994 januárjában kezdte meg működését a Magyarországon él ő nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak védelme céljából. Az Alapítvány január 1. óta közhasznú szervezet. Az Alapító Okiratban rögzített céljainknak megfelelően vállalt tevékenységeink az alábbiak: ű á Az országban tapasztalható elő ítéletek csökkentése, az emberi és kisebbségi jogok népszerűsítése. A nyílt vagy rejtett diszkriminációk feltárása, a hátrányos megkülönböztetés áldozatainak jogorvoslathoz segítése. Jogi képviselet ellátása bíróságok, az Egyenl ő Bánásmód Hatóság és egyéb hatóságok előtt faji, etnikai diszkrimináció miatt kezdeményezett eljárásokban. ő t e ő k l f Sértetti képviselet ellátása olyan esetekben, amikor valaki származása, etnikai hovatartozása miatt válik bű ncselekmény áldozatává, vagy amikor az etnikai kisebbség tagját bántalmazás éri a hivatalos eljárás során. Közremű ködés peren kívüli egyezség létrehozásában, kizárólag diszkriminációs esetekben. A magyar jogrendben tapasztalható hiányosságok megszű ntetésének, az esetlegesen rossz bírósági gyakorlat megváltoztatásának elősegítése. Jogszabály-módosítási javaslatok kidolgozása, alkotmánybírósági beadványok készítése. Emberi és kisebbségi jogi, illetve antidiszkriminációs témájú oktatás, kutatás lebonyolítása. Külföldi országok antidiszkriminációs joggyakorlatának, nemzetközi egyezmények magyarországi érvényesítési lehető ségeinek vizsgálata, képviselet nemzetközi fórumokon (Hága, Strasbourg, Genf stb.). Éves jelentés (Fehér Füzet) és összefoglaló tanulmányok készítése. A 2005-ÖS ÉV SZAKMAI ÉRTÉKELÉSE 17

18 2005-ben Irodánkba összesen 218 panasz érkezett írásban és telefonon. A 218 panaszból Irodánk 16 esetben kezdeményezett jogi eljárást bíróságok és egyéb hatóságok elő tt. Kb. 120 esetben adtunk ingyenes jogi tanácsadást, amelynek része volt esetenként egy-egy kérelem megírásában való konkrét segítségnyújtás, illetve telefonon vagy személyesen történt közvetítés. A további 82 esetben az ügyet minden további vizsgálat és segítségnyújtás nélkül elutasítottuk, mivel abban nem találtuk megalapozottnak a diszkrimináció tényét. További 14 előz ő évben indult, és a tárgyévben is folyamatban lév ő ügyben láttunk el jogi képviseletet ben indított jogi eljárások megoszlása munkaügy: 5 lakhatás: 3 büntetőügy: 3 közszolgáltatásokhoz 2 való hozzáférés személyiségi jog 2 megsértése: egészségügyhöz való 1 hozzáférés ÖSSZESEN: 16 Jelenleg is folyamatban lév ő eljárások (2005-ben és 2005 elő tt indult, be nem fejeződött eljárások együtt) munkaügy: 13 büntet ő ügy: 5 személyiségi jog 4 megsértése: lakhatás: 3 vendéglátó-ipar: 2 egészségügy: 2 kártalanítás: 1 ÖSSZESEN: 30 A 2005-ben kezdeményezett eljárások jelenlegi állása bírósági szakban: 10 egyéb hatóság előtt: 3 per előtti szakban: 2 befejezett ügyek száma: 1 ÖSSZESEN: ben kezdeményezett eljárások megyei eloszlása Budapest: 8 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 Megye: Pest Megye: 1 Hajdú-Bihar Megye: 1 Tolna Megye: 1 Borsod-Abaúj-Zemplén 1 Megye: Baranya Megye: 1 Bács-Kiskun Megye: 1 Somogy Megye: 1 ÖSSZESEN: 16 Jelenleg is folyamatban lév ő eljárások (2005-ben és 2005 előtt indult, be nem fejező dött eljárások együtt)(n=30) VENDÉGLÁTÓ-IPAR KÁRTALANÍTÁS BÜNTET Ő ÜGY LAKHATÁS SZEMÉLYISÉGI JOG MEGSÉRTÉSE EGÉSZSÉGÜGY MUNKAÜGY Jelenleg is folyamatban lév ő eljárások (2005-ben és 2005 előtt indult, be nem fejeződött eljárások együtt)(százalékban, N=30) 18

19 MUNKAÜGY EGÉSZSÉGÜGY 17% 3% 7% 43% SZEMÉLYISÉGI JOG MEGSÉRTÉSE LAKHATÁS 10% 13% 7% BÜNTET Ő ÜGY KÁRTALANÍTÁS VENDÉGLÁTÓ-IPAR Nemzetközi bíróságok előtt folyamatban lév ő ügyek LAKHATÁS: 2 EGÉSZSÉGÜGY: 1 ÖSSZESEN: 3 Ügyek száma, amelyekben a NEKI bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett között önkormányzat által elkövetett jogsértések: 57 rendőrség, határőrség által elkövetett jogsértések: 52 lakhatás: 31 munkaügy: 26 egyéb ügyek: 21 erőszakos bűncselekmények romák ellen: 21 közszolgáltatás, vendéglátó-ipar: 16 kártalanítás: 16 egészségügy: 14 oktatás : 12 gyermekvédelem: 7 média: 4 ÖSSZESEN: 277 Ügyek száma, amelyekben a NEKI bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett között (N=277) 19

20 média gyermekvédelem oktatás egészségügy kártalanítás közszolgáltatás, vendéglátó-ipar erőszakos bűncselekmények egyéb ügyek munkaügy lakhatás rendőrség, határőrség önkormányzat Ügytípusok alakulása között összesen önkormányzat rendvédelmi szervek lakhatás munka egyéb erő szakos bcs romák ellen közszolgáltatás kártalanítás egészségügy oktatás gyermekvédelem média ÖSSZESEN ben meghozott bírósági ítéletek 2005-ben számos korábban indult ügyünkben született bírósági ítélet, ezek közül nem egy precedens érték ű döntésnek számít az antidiszkriminációs pereskedés területén. Öt munkaügyi perünkben hozott az eljáró bíróság számunkra kedvez ő döntést. Egyik esetünkben a bíróság ötszázezer forint nem vagyoni kártérítés megfizetésére kötelezte az alperes céget, mivel az nem alkalmazta roma származású ügyfelünket biztonsági ő rként. Egy másik esetben megállapította a bíróság, hogy a MÁV Rt. megsértette az egyenl ő bánásmód követelményét, amikor egy csoportos létszámleépítés során két kivétellel kizárólag roma származású munkavállalókat küldött el, tekintet nélkül azok szolgálati idejére, és iskolai végzettségére. A közszolgáltatás körében két ügyünkben ítélt kártérítést a bíróság ügyfeleinknek, akiket a perbeli alkalmakkor nem engedtek be az egyébként nyilvános szórakozóhelyekre. Három ún. kártalanítási eljárásunk 20

21 fejeződött be, amelyek során elő zetes letartóztatásban ártatlanul eltöltött hónapok miatt ügyfeleink nagy összeg ű kártérítéseket kaptak a Magyar Államtól. Pernyertesek lettünk abban a három polgári peres eljárásban, amelyeket ugyanazon települési önkormányzat ellen kezdeményeztünk. A bíróság megállapította, hogy a szóban forgó önkormányzat a szociális segélyezés és a közhasznú munkák szervezése során éveken át megalázta, emberi méltóságukban megsértette a településen él ő kiszolgáltatott, első sorban roma származású lakosokat. Els ő fokon megnyertük azt az eljárást is, amelyet egy települési roma kisebbségi elnök nevében a helyi polgármester ellen kezdeményeztünk. A polgármester a roma vezető t folyamatosan nyilvánosan sértegette, majd egy újságcikkben a származásával is összefüggésben dehonesztáló kifejezésekkel illette. A bíróság nem jogerős ítéletében kettő százötvenezer forint kártérítés megfizetésére kötelezte a falu vezetőjét a kisebbségi elnök számára. Három ügyünk folyamatban van nemzetközi bíróságok előtt. PROGRAMOK A 2005-ÖS ÉVBEN 1. BÍRÓKÉPZÉS Irodánk egy kétéves nemzetközi program keretében lehető séget és pénzügyi támogatást kapott az Európai Bizottságtól, hogy emberi jogi, valamint a diszkrimináció ellenes szabályozás és annak gyakorlati alkalmazása tekintetében képzést szervezzen bírák számára. A programot a grazi székhely ű Európai Képzési és Emberi Jogi Kutatóközpont vezeti, Magyarország mellett Szlovákia, Szlovénia és Ausztria részvételével. A program decemberében kezdő dött, és novemberében fejeződik be. A képzés célcsoportjai az egyenl ő bánásmódról szóló törvény alkalmazásában érintett munkaügyi, valamint személyiségi jogi perekben eljáró bírák, akik az új törvény, valamint az ahhoz kapcsolódó közösségi irányelvek alkalmazásáról bő víthetik tudásukat. Mivel hazánkban a bírák képzése az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) feladat- és hatáskörébe tartozik, együttmű ködési megállapodást kötöttünk a hivatallal. Megállapodásunk szerint programunk az OIT által elfogadott képzési tervhez kapcsolódik, amelynek értelmében a évre szervezett szemináriumok, konferenciák keretében kaptunk néhány órát a foglalkozások lebonyolítására. A program keretében a 2005-ös évben két alkalommal került sor bíróképzésre: áprilisában a munkaügyi bírák számára tartottunk kétnapos szemináriumot, októberében pedig személyiségi jogokkal foglalkozó bírák vettek részt a tréningen. 2. BM PROGRAM A MAGAS SZÍNVONALÚ, EGYENLŐ ESÉLYEKET BIZTOSÍTÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSOKÉRT A Belügyminisztérium által a 2005-ös évre nyújtott támogatás segítségével három olyan ügyben láttunk el sértetti képviseletet, ahol a roma származású ügyfelünket rendő ri bántalmazás érte a büntetőeljárás során. Mindhárom esetben több rendő r ellen emeltek vádat hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás, kényszervallatás és egyéb bű ncselekmények miatt. Az egyik ügy a rendőrök felmentésével végző dött, egy másik esetben azonban a vádlottakat felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a bíróság. A harmadik eljárás jelenleg is folyamatban van. 3. NEMZETKÖZI TAPASZTALATCSERE A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) támogatásának keretében júniusa és májusa között zajlik az a pályázati program, amelynek célja, hogy a hazai civil szervezetek megosszák, illetve kicseréljék tapasztalataikat külföldi szervezetekkel. A program keretében Irodánk a tesztelés módszerének nemzetközi gyakorlatát kívánta megismerni, illetve a partnerszervezetekkel meg kívánjuk majd osztani saját tapasztalatainkat. A program első szakaszában a Holland Faji Diszkriminációs Hivatallal léptünk kapcsolatba, amelynek munkatársai ismertették a holland helyzetet. Az LBR javaslatára a program során három 21

22 holland ügynökséget kerestünk fel, a tilburgi ADB-t, az utrechti BDU-t és a rotterdami RADAR-t. Hollandián kívül Belgiumba utaztunk még el, ahol az ún. Emberi Jogi Liga dolgozóival találkoztunk. Valamennyi szervezetnél egy még itthon összeállított kérdő ív alapján készítettünk interjúkat. Első sorban az egyes szervezetek tesztelési gyakorlatára, koreográfiáira voltunk kíváncsiak, de szerettük volna megismerni a helyi jogalkalmazók viszonyulását is a módszerhez. Célunk volt továbbá olyan nemzetközi esetjog összegyű jtése, amely esetleg iránymutató lehet a hazai joggyakorlat alakulása szempontjából is. Munkatársunk november 20. és december 2. között tartózkodott Hollandiában majd Belgiumban, ahol a már felsorolt szervezetek munkatársaival találkozott. 4. HONLAP-FEJLESZTÉS A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) támogatta azt a projektet is, aminek keretében sikerült az elmúlt tizenegy év során született legjelentő sebb bírósági ítéleteinket digitalizálni, és honlapunkon (www.neki.hu) anonimizált formában az érdeklődő k számára közzé tenni. A program során kétszázhatvanhét oldalnyi ítéletet dolgoztunk fel elektronikus formában, és helyeztünk el a weboldalon. 5. TÖRVÉNYKOMMENTÁR nyarán kezdődött meg az a civil önszerveződést támogató - szintén NCA - program, aminek a keretében két másik nagy emberi jogi szervezettel, a Magyar Helsinki Bizottsággal és a Háttér Társaság a Melegekért szervezettel karöltve arra vállalkoztunk, hogy az egyenlő bánásmód témájában kommentárt írjunk az Esélyegyenlőségi törvényrő l. A három szervezet közös szakmai mű helymunkát kívánt elindítani a törvény hatásáról, gyakorlati alkalmazásáról. A program során több alkalommal került sor szakmai mű helymunkára, amelyen a három szervezetnél dolgozó neves emberi jogi szakértő k a törvény gyakorlati alkalmazásáról, hibáiról, esetleges módosításairól cseréltek eszmét. A program eredményeképpen az öt jogász szakértő készíti el a törvény kommentárját, amely a jogalkalmazók (bírák, hatóságok) mellett az emberi jogi területen dolgozó civil szervezetek számára kíván elméleti és gyakorlati magyarázatot nyújtani a törvény megértéséhez, alkalmazásához. EGYÉB ESEMÉNYEK A 2005-ÖS ÉVBEN 1. JUBILEUMI ÜNNEPSÉG január 27-én ünnepelte a NEKI fennállásának tízéves évfordulóját. A jubileumi állófogadásra meghívtuk mindazokat a közéleti személyiségeket, és magánembereket, akik valamilyen formában az elmúlt évtizedben hozzájárultak az Iroda sikeres működéséhez. 2. EGYEZTETÉS DISZKRIMINÁCIÓ ESETÉN ELJÁRÁSI LEHETŐ SÉGGEL BÍRÓ KÖZIGAZGATÁSI SZERVEKKEL januárjában szakmai egyeztetést folytattunk az Országos Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség vezető jével arról, hogy a jogszabályi keretek milyen eljárási lehető ségeket biztosítanak számukra vendéglátó-ipari illetve munkaügyi diszkrimináció esetén. Irodánk ajánlatot tett arra is, hogy szívesen tartana antidiszkriminációs képzést a két szerv munkatársai számára. 3. EGYEZTETŐ TALÁLKOZÁS AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG VEZETŐ JÉVEL ÉS MUNKATÁRSAIVAL áprilisában megkerestük az év elején felállt Egyenl ő Bánásmód Hatóságot azzal, hogy egyeztessünk a jövőbeni hatékony együttműködés lehetőségeiről, annak kereteirő l. Az 22

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet székhely: 1046 Budapest, Bajza u. 42. adószám: 18107779-1-41 statisztikai számjel:18107779 9319 569 01 bírósági bejegyzés száma:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet székhely: 1046 Budapest, Bajza u. 42. adószám: 18107779-1-41 statisztikai számjel:18107779 9319 569 01 bírósági bejegyzés száma:

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Statisztikai számjel Adószám: 18057966-1-42 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Tartalom: 1. Számviteli beszámoló Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a./ Mérleg b./ Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről Közhasznúsági Beszámoló a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány 21. évi tevékenységéről AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁS A.,Képző és Iparművészeti Közalapítvány

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

2010. január december 31.

2010. január december 31. Közhasznúsági jelentés 2010. január 1-2010. december 31. I. A szervezet alapadatai Budapest, 2011.05.31 1 a Társaság vezetője 1. Név: Magyar Sürgösségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület 2. Képviselő:Dr

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér!

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér! Közhasznúsági Jelentés Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 195 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 29. évi tevékenységér!l 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés év

Közhasznúsági jelentés év 1133 Budapest, Visegrádi utca 113. Közhasznúsági jelentés 2012. év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I.A Mérleg I.B Közhasznú eredménykimutatás 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 213.1.1-213.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A

Részletesebben

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója SURDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 8831 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 8. 1. A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Surdi Sporthorgász Egyesület 2. Képviselő: Kovács Tibor 3. Székhely: 8831 Nagykanizsa Gárdonyi u. 8.

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám:

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: 18704211 1 13 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. február 4. Bárdos Zsuzsanna elnök NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.év

Közhasznúsági jelentés 2010.év EuropTec-Zalavíz Zalaegerszegi Úszó Klub 8900 Zalaegerszeg, Égerfa utca 9. Közhasznúsági jelentés 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I.A Mérleg I.B Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1 8 6 7 9 4 9 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel Pest Megyei Orvosokért Alapítvány a szervezet megnevezése 1115 Budapest Fraknó utca 26/B F.3. a szervezet címe 211. január 1-211. december 31.időszakról

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. Másság Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. Másság Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004 Másság Alapítvány székhely: 1082 Budapest, Üllői út 68. adószám: 18251922-1-42 statisztikai számjel: 18051922-9133-569-01 bírósági bejegyzés száma: 4477 közhasznúsági fokozat:

Részletesebben

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 9 8 0 6 0 7 9 9 2 6 2 5 2 1 0 1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE a egyéb szervezet megnevezése 1123 Budapest, Alkotás u. 44. az egyéb szervezet címe 2012.évi A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

Mágocs Jövőjéért Közalapítvány 7342 Mágocs, Szabadság utca 39. Adószám: 18315055-1-02

Mágocs Jövőjéért Közalapítvány 7342 Mágocs, Szabadság utca 39. Adószám: 18315055-1-02 Mágocs Jövőjéért Közalapítvány Adószám: 18315055-1-02 2007. évi Közhasznú beszámolója Tartalma: Számviteli beszámoló Költségvetési támogatások Vagyon-felhasználás Cél szerinti juttatások Önkormányzati

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel: 18261774-9499-569-1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 27. év Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány egyéb

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Közhasznúsági jelentés 2008. I. Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény levezetés) II. Kimutatás a vagyon felhasználásáról III. Kimutatás a kapott támogatásokról IV. Beszámolás a közhasznú tevékenységről

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

adatok eft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

adatok eft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 1. SZ. MELLÉKLET AZ PILI ALAPÍTVÁNY SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA 18896053-8040-569-01 Statisztikai számjel 167 Nyilvántartási szám PILI Alapítvány Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE adatok eft-ban Sor A tétel

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 21.3.5-21.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A beolót

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2005 Budapest, 2006. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. -1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 1012 Budapest, Kosciuszkó T. u. 10. 2008. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december 31.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Magyar Bothmer Gimnasztika Egyesület 2. Elnök: Szalay László 3. Székhely: 9941.Öriszentpéter Galambosszer 16/C.

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna.

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Bevezető ismertetés A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Az alapítók 1998. december 28. napján az alapító okirat

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DECEMBER 31.

HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DECEMBER 31. HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. DECEMBER 31. Készült: 2004. május 25. Kondor Péterné I. ÉVES BESZÁMOLÓ ESZKÖZÖK MÉRLEG, 2003. DECEMBER 31. FORRÁSOK (eft) előző év tárgy év előző

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló Bírósági határozat szám Adószám nincsenek alátámasztva. a vállalkozás megnevezése: TEVAN Alapítvány címe, telefonszáma: 1146 Budapest, Cházár András utca 15. 03/01. Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Szolnoki Idősek Otthonaiban Élőkért és Dolgozókért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év

Szolnoki Idősek Otthonaiban Élőkért és Dolgozókért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év Szolnoki Idősek Otthonaiban Élőkért és Dolgozókért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. év Kelt: Szolnok, 2010.május.05. 1. A Szolnoki Idősek Otthonaiban Élőkért és Dolgozókért Alapítvány alapadatai

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám:

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: 18704211 1 13 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 2. Bárdos Zsuzsanna elnök NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1 8 6 7 9 4 9 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel Pest Megyei Orvosokért Alapítvány a szervezet megnevezése 1115 Budapest Fraknó utca 26/B F.3. a szervezet címe 29.Január 1-29. december 31.. Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. JÚNIUS Adószám: 19011211-2-13 Bejegyzõ szerv: Fõvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Közhasznúsági

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év Adószám: 18348567-1-03 KISKŐRÖS VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY 6200, Petőfi tér 1. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2009. év adatok e Ft-

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

Gyermekünk a jövő Közhasznú Alapítvány

Gyermekünk a jövő Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Gyermekünk a jövő Közhasznú Alapítvány székhely: 5000.Szolnok, Széchenyi krt.22. adószám: 18830297-1-16 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági

Részletesebben

Forrás Waldorf Iskola évi Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló

Forrás Waldorf Iskola évi Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló Statisztikai számjel: 18532717-8520-599-08 OM-azonosító: 101503 9027 Győr, Madách u. 10. tel.: 96/322-469 2011. évi Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló Győr, 2012. május Statisztikai számjel: 18532717-8520-599-08

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló Bírósági határozat szám Adószám A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. a vállalkozás megnevezése: Médiakutató Alapítvány címe, telefonszáma: 1094 Budapest, Tûzoltó u. 73. III. em.

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés és egyszerűsített éves beszámoló 2011

Közhasznúsági jelentés és egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tárgyalási Szimulációs Társaság Közhasznú Egyesület 174 Budapest, Dohány utca 1/b, VI/1. Közhasznúsági jelentés és egyszerűsített éves beszámoló 211 Budapest, 212. május 23. 1. Számviteli beszámoló A Tárgyalási

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. FALUNKÉRT, ISKOLÁNKÉRT, GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 2615, Csővár, Kinizsi út 53/A. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. I. Számviteli beszámoló MÉRLEG 2010. ÉV Adatok e Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió

Részletesebben

VÁCI WALDORF ALAPÍTVÁNY K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E Elfogadta a Kuratórium május 29-i ülésén.

VÁCI WALDORF ALAPÍTVÁNY K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E Elfogadta a Kuratórium május 29-i ülésén. VÁCI WALDORF ALAPÍTVÁNY K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2006. Elfogadta a Kuratórium 2007. május 29-i ülésén. Kelt Vácott, 2007. május 25. napján T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II.

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY

MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY székhely: 1146 Budapest, Cházár András u. 19. adószám: 18049471-2-42 közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú szervezet

Részletesebben

KÖZHASZHÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZHÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZHÚSÁGI JELENTÉS 29. Beszámolási időszak: 29.2.4. - 29.12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 28. Működés kezdete: 29.2.4. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.6.716/28/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41 A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41 (NIOK Alapítvány 1027 Budapest, Margit krt. 43.-45.) 2003. évi közhasznú jelentése ----------------------------

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2 0 1 0 év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2 0 1 0 év A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva 1 8 1 0 6 3 3 8-2 - 4 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évi Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 Adószáma: 19061175-1-04 Közhasznúsági fokozat: Közhasznú alapítvány 1./ Számviteli

Részletesebben

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. Alakulás időpontja: 2007.10.31. Célja szerinti besorolás: Állatvédelem Adószám: 19382278-1-19 Statisztikai számjel: 193832278-9499-529-19

Részletesebben

K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 CSERHÁT NATÚRPARK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY székhely: 3176 Hollókő, Kossuth út 46. adószám: 18643563-1-12 közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány közhasznúsági végzés: Pk.60.039/2007/4.

Részletesebben

Trampolin Sportegyesület. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év

Trampolin Sportegyesület. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év Trampolin Sportegyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Veszprém, 2012. március 27. aláírás I. Számviteli beszámoló Trampolin Sportegyesület közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege adatok E Ft-ban A tétel

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Kék Nefelejcs Alapítvány

Kék Nefelejcs Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008. Kék Nefelejcs Alapítvány 4405, Nyíregyháza, Bóbita u. 43. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. Vagyon felhasználása

Részletesebben