KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Másság Alapítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. Másság Alapítvány"

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 Másság Alapítvány székhely: 1082 Budapest, Üllői út 68. adószám: statisztikai számjel: bírósági bejegyzés száma: 4477 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Budapest, május 23.

2 Tartalom I. Számviteli beszámoló - mérleg - eredmény kimutatás - kimutatás a, a kötelezettségekről b, a követelésekről c, az időbeli elhatárolásokról II. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás IV. Programok szerinti felhasználások kimutatása - részletes kimutatás a programok szerinti felhasználásról V. Cél szerinti juttatások kimutatása VI. A központi költségvetésből és egyéb szervezetektő l kapott támogatások mértékének kimutatása VII. A vezet ő tisztségviselőknek nyújtott juttatások kimutatása VIII. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 2

3 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Kettős könyvvitelt vezet ő egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának mérlege év Sorszám A tétel megnevezése Előz ő év (e Ft-ban) Előz ő évek helyesbítése Tárgyév 1. A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 6. B. Forgóeszközök I. Készletek 8. II. Követelések III. Értékpapírok 10. IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök (Aktívák) összesen (A+B+C) D. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék 17. IV. Értékelési tartalék 18. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény váll. tevékenységbő l 20. E. Céltartalék 21. F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források (Passzívák) összesen (D+E+F+G) Kettős könyvvitelt vezet ő egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának eredmény kimutatása év 3

4 Előz ő évek Előz ő év Sorszám A tétel megnevezése helyesbítése Tárgyév 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a.) alapítótól 4. b.) központi költségvetésbő l 5. c.) helyi önkormányzattól 6. d.) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbő l származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjelleg ű ráfordításai Személyi jelleg ű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjelleg ű ráfordításai 22. Személyi jelleg ű ráfordítások 23. Értékcsökkenési leírás 24. Egyéb ráfordítások 25. Pénzügyi mű veletek ráfordításai 26. Rendkívüli ráfordítások 27. F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti eredmény (C-F) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Tájékoztató adatok A. Személyi jelleg ű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak 2. Személyi jelleg ű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások Kimutatás a kötelezettségekrő l, a követelésekről, az időbeli elhatárolásokról Kötelezettségek (Ft) Szállítói tartozások Összesen:

5 Követelések (Ft) Adók (Phare ÁFA) Adott előlegek Összesen: Aktív időbeli elhatárolások (Ft) Postafiók bérleti díj Pályázatfigyelő Hírlapok Jogkódex Összesen: Passzív idő beli elhatárolások (Ft) Közüzemi díjak Reprezentáció adói évre Reprezentáció Humán kutatás, fejlesztés Takarítás Posta, telefon Térítés nélkül kapott tárgyi eszközök értékcsökkenéssel el nem számolt része Összesen: II. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Az Alapítvány közvetlen normatív céltámogatásban nem részesült, nem normatív költségvetési támogatást csak pályázati úton kapott. ek: Nemzeti Civil Alapprogram Esélyegyenlőségi Kormányhivatal Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium 5

6 III. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS I jei saját tőke BEVÉTELEK Sorszám Bevétel forrása Bevétel összege (Ft) II. Európai Unió (Phare Acces 2002 program) III. Európai Unió (Bírák ügyészek képzése program) IV. European Roma Rights Center V. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium VI. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium VII. Magyarországi Cigányokért Közalapítvány VIII. Nemzeti Civil Alapprogram IX. Open Society Institute X. Soros Alapítvány XI. Szerencsejáték RT XII. Térítés nélkül kapott tárgyi eszközök bevételei XIII. Magánszemélyek adományai XIV. SZJA 1% XV. Kapott kamatok XVI. Kerekítések XVII. Egyéb bevételek XVIII. Árfolyamnyereség Bevétel összesen: I-XVIII. összesen: A XII. pontban feltüntetett összeg a térítés nélkül kapott tárgyi eszközök értékének a számviteli törvény szerint 2005-re kimutatott értékét jelöli. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 2004-ben forint összeg ű tárgyi eszközökkel támogatta irodánkat. KIADÁSOK Sorszám Kiadás jellege Kiadás összege (Ft) I. Anyagjelleg ű ráfordítások Anyagköltség rezsianyagok energiaköltségek nyomtatvány, irodaszer Igénybe vett szolgáltatások belföldi utazási költség belföldi szállásdíj külföldi utazási költség külföldi szállásdíj

7 belföldi fuvarköltség személy és teherfuvar javítások, karbantartások posta, telefon, Internet hírlapok, szakkönyvek kiadványok költségei fénymásolás 380 bérleti díjak hirdetés, reklám ügyvédi díjak igazgató megbízási díja ügyvédjelölt I.bér + egyéb költségek ügyvédjelölt II.bér + egyéb költségek ügyvédjelöltek étkezési utalványa egyéb jogi tevékenységek igazgató helyettes megbízási díja programkoordinátori díjak igazgató költségtérítése oktatás, továbbképzés rendezvényszervezés takarítási díj programasszisztensi díjak könyvelési díj szakértői díjak, fordítások programvezet ői díjak Egyéb szolgáltatások bankköltség hatósági díjak biztosítási díjak II. Személyi jelleg ű ráfordítások Bérköltség Személyi jelleg ű egyéb költségek reprezentáció és közterhei betegszabadság étkezési hozzájárulás munkába járás költségtérítése tényfeltárás: étkezés tényfeltárás: utazás tényfeltárás: egyéb megbízási díjak külföldi napidíj végkielégítések Bérjárulékok III. Értékcsökkenési leírás IV. Késedelmi kamatok V. Kerekítések 286 VI. Árfolyamveszteség Kiadás összesen: Egyenleg: Rendelkezésre álló pénzeszköz én: ,-Ft Követelések: ,-Ft Kötelezettségek: ,-Ft Elhatárolások: ,-Ft Befektetett eszközök: ,-Ft

8 i saját tőke: Sor ,-Ft szám Nyitóegyenleg Bevételek Kiadások Záróegyenleg 1 Belügyminisztérium Belügyminisztérium Belügyminisztérium Esélyegyenlőségi Kormányhivatal Európai Unió Európai Unió Európai Unió Phare Acces 2002 program European Roma Rights Center European Roma Rights Center Ford Alapítvány Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Migration Policy Group Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti Civil Alapprogram Open Society Institute Open Society Institute Open Society Institute Soros Alapítvány Szerencsejáték RT TÁRGYÉV ÖSSZESEN: A bevétel ,-Ft banktól kapott kamatot tartalmaz. 7. A bevétel 2.931,-Ft banktól kapott kamatot tartalmaz. 10. Nyitóegyenleg eltérés oka: évben ,-Ft-os üzletviteli tanácsadás és ,-Ft összegű fordítás számlák tévesen az általános költségek közé kerültek könyvelésre. 12. A záró egyenlegből: Értékcsökkenéssel el nem számolt rész ,-Ft 20. A záró egyenlegből: Értékcsökkenéssel el nem számolt rész 7.932,-Ft 21. Nyitóegyenleg eltérés oka: évben költségként könyvelt hírlap elő fizetések évben már elszámolásra kerültek más programban. 22. A bevétel ,-Ft árfolyamnyereséget tartalmaz. 23. A bevétel 4.287,-Ft banktól kapott kamatot tartalmaz. 8

9 Részletes kimutatás a programok szerinti felhasználásról 1. Belügyminisztérium "A magas színvonalú és egyenl ő esélyeket biztosító közszolgáltatásokért" pr.2004 Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Kiadás: Programkoordinátori díjak Egyenleg: 0 2. Belügyminisztérium "Magas színvonalú egyenl ő esélyeket biztosító közszolgáltatásokért" pr Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: 0 Kiadás: Tényfeltárás: étkezés Tényfeltárás: utazás Tényfeltárás: egyéb Egyenleg: "A sértetti ill. áldozati jogok 3. Belügyminisztérium érvényesülésének vizsgálata Magyarországon" 2003 Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Kiadás: 0 Egyenleg: Esélyegyenl őségi Kormányhivatal Roma jogvéd ő konferencia Nyitó egyenleg: Bevétel: Visszautalás Kiadás: Posta, telefon, Internet Kiadványok költségei Programkoordinátori díjak Egyenleg: 0 9

10 5. Európai Unió Bírák, ügyészek képzése program I. Nyitó egyenleg: 64 Bevétel: Bevétel Kapott kamat Kiadás: Belföldi utazási költség Belföldi szállásdíj Külföldi utazási költség Külföldi szállásdíj Személy és teherfuvar Nyomtatvány, irodaszer 600 Posta, telefon, Internet Reprezentáció Külföldi napidíj Megbízási díj Bérjárulékok Egyéb jogi tevékenység díja Képzés, konferencia ktg Programasszisztensi díjak Szakértői díjak, fordítás Programvezet ő díjak Bankköltség Egyenleg: Európai Unió Bírák, ügyészek képzése program II. Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: 0 Kiadás: Programasszisztensi díjak Programvezet ő díjak Bankköltség Egyenleg:

11 7. Európai Unió (Phare Acces 2002 program) Az emberi jogok népszerűsítése és "érvényesítése" program Nyitó egyenleg: Bevétel: Bevétel Kapott kamat Kiadás: Belföldi utazási költség Reprezentáció Megbízási díj Bérjárulékok Bérleti díjak Hirdetés, reklám Ügyvédi díjak Egyéb jogi tevékenység díja Képzés, konferencia díja Programasszisztensi díjak Programvezet ői díjak Bankköltség Hatósági díjak Egyenleg: European Roma Rights Center Hozzájárulás egy diszkriminációs ügy viteléhez Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Kiadás: Szakértői díj, fordítás Egyenleg: 0 9. European Roma Rights Center Egy diszkriminációs ügy vitele 2003/2 pr. Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Kiadás: 0 Egyenleg: Ford Alapítvány Kisebbségi jogvédelem Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Kiadás: Kiadványok költségei Szakértői díj, fordítás Egyenleg: 0 11

12 11. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenl őségi Minisztérium "Esélyegyenl őség a joghoz való hozzáférésben" konferencia megrendezése Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Kiadás: Belföldi utazási költség Személy és teher fuvar Nyomtatvány, irodaszer Posta, telefon, Internet Kiadványok költségei Reprezentáció Megbízási díjak Bérjárulékok Bérleti díjak Programkoordinátori díjak Programasszisztensi díjak Egyenleg: Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Roma jogvédelem P/2665-ös program Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Kiadás: Terv szerinti értékcsökkenés Egyenleg: Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Roma jogvédelem P/3381-es program Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Kiadás: Hírlapok, szakkönyvek Egyenleg: 0 12

13 14. Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Roma jogvédelem P/4123-es program Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Kiadás: Belföldi utazási költség Belföldi fuvarköltség Nyomtatvány, irodaszer Posta, telefon, internet Bérköltség, betegszabadság Bérjárulékok Tényfeltárás: étkezés Tényfeltárás: utazás Tényfeltárás: egyéb Végkielégítés Ügyvédi díjak Szakértői díjak, fordítás Egyenleg: Migration Policy Group P. községi szociális ügyek vitele Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Kiadás: Ügyvédi díjak Egyenleg: Nemzeti Civil Alapprogram "Információkkal az előítélet ellen" honlapfejlesztés Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Kiadás: Hirdetés, reklám Egyenleg: Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi tapasztalatcsere a tesztelési módszerről Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Kiadás: Külföldi utazási költség Posta, telefon, internet Reprezentáció Szakértői díj, fordítás Egyenleg:

14 18. Nemeti Civil Alapprogram évi működési támogatás Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: 0 Kiadás: Posta, telefon, internet Bérköltség Bérjárulékok Egyenleg: Nemzeti Civil Alapprogram Szakmai együttműködés az esélyegyenl őségért Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Kiadás: Posta, telefon, internet Reprezentáció Egyenleg: Open Society Institute Tolerancia díj program Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Kiadás: Terv szerinti értékcsökkenés Egyenleg: Open Society Institute Roma jogvédelem évi program Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Kiadás: Rendezvényszervezés Kiadványok költségei Egyenleg: Open Society Institute Roma jogvédelem évi program Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Bevétel Árfolyamnyereség Kiadás: Bérköltség Bérjárulékok Ügyvédi díjak Igazgató megbízási díja Ügyvédjelölt I. bér + egyéb költségek Ügyvédjelölt II. bér + egyéb költségek Igazgató helyettes megbízási díja

15 Igazgató költségtérítése Egyenleg: Soros Alapítvány Intézményi támogatásk évi program Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Bevétel Kapott kamat Kiadás: Bérköltség Bérjárulékok Bankköltség Egyenleg: Szerencsejáték Rt- Fehér Füzet 2005 kiadvány kiadása Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Kiadás: Kiadványok költségei Egyéb jogi tevékenység Szakértői díj, fordítás Egyenleg: 2 KIMUTATÁS A ÉVI ÖSZTÖNDÍJBAN KAPOTT TÁMOGATÁOKRÓL Soros Alapítvány Intézményi támogatások évi program (Programidőszak: ) Teljes programidőszak alatt felhasználható ösztöndíj ben felhasználható ösztöndíj évi kiadások Tesztelők díja Tényfeltáró jogász díja Stratégiai terv készítőjének díja Mentálhigiénés tréner díja évi egyenleg Teljes programidőszak egyenlege V. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A Másság Alapítvány Alapító Okirata 1.a illetve az 1.b,1; 1.b,2 és 1.b,3 pontjaiban megfogalmazott cél szerinti és egyben közhasznú tevékenység értelmében cél szerinti juttatásban a következ ő személyeket részesítette az alábbiak szerint: 2005-ben Irodánkba összesen 218 panasz érkezett írásban és telefonon. A 218 panaszból 16 esetben kezdeményeztünk jogi eljárást bíróságok és egyéb hatóságok elő tt. Kb. 120 esetben 15

16 adtunk ingyenes jogi tanácsadást, amelynek része volt esetenként egy-egy kérelem megírásában való konkrét segítségnyújtás, illetve telefonon vagy személyesen történt közvetítés. A további 82 esetben az ügyet minden további vizsgálat és segítségnyújtás nélkül elutasítottuk, mivel abban nem találtuk megalapozottnak a diszkrimináció tényét. A 2005-ben kezdeményezett 16 jogi eljárás mellett további 14, előz ő években indult, és a tárgyévben még folyamatban lév ő ügyben láttunk el jogi képviselet. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda összesen tehát 30 panaszos számára nyújtott térítés nélküli jogi képviseletet a kérdéses időszakban. Az ügyekkel kapcsolatos adatok kezelését az ügyvédi törvénynek megfelelő en - az ügyfelek személyi adatainak anonimitásával - végzi Irodánk. VI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSTŐ L ÉS EGYÉB SZERVEZETEKTŐ L KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA Támogató megnevezése Bevétel összege (Ft) Százalékos arány Központi állami támogatás ,85% Költségvetésb ől származó nem normatív ,85% Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium ,89% Nemzeti Civil Alapprogram ,92% Esélyegyenlőségi Kormányhivatal ,15% Személyi jövedelemadó 1%-a ,18% Belföldi magántámogatás ,46% Alapítványoktól, társadalmi szervezekt ől ,03% Soros Alapítvány ,63% Magyarországi Cigányokért Alapítvány ,41% Vállalatoktól, vállalkozóktól ,43% Szerencsjáték RT ,35% Magánszemélyekt ől ,08% Külföldi támogatás ,69% Állami szervt ől, intézménytől, nemzetközi programból ,58% Európai Unió ,58% Alapítványoktól, társadalmi szervezetekt ől ,10% Open Society Institute ,85% European Roma Rights Center ,25% Összesen: ,00% 16

17 VII. A vezet ő tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegeinek kimutatása A MÁSSÁG ALAPÍTVÁNY 2005-ben pénzbeli és természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek nem nyújtott. VIII. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐ L SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A MÁSSÁG ALAPÍTVÁNY 1993 decemberében jött létre azzal a céllal, hogy mű ködtesse a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvéd ő Irodát (NEKI). Az Alapítvány jogi személy, független az államtól, pártoktól, politikai szervezetektől. A NEKI 1994 januárjában kezdte meg működését a Magyarországon él ő nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak védelme céljából. Az Alapítvány január 1. óta közhasznú szervezet. Az Alapító Okiratban rögzített céljainknak megfelelően vállalt tevékenységeink az alábbiak: ű á Az országban tapasztalható elő ítéletek csökkentése, az emberi és kisebbségi jogok népszerűsítése. A nyílt vagy rejtett diszkriminációk feltárása, a hátrányos megkülönböztetés áldozatainak jogorvoslathoz segítése. Jogi képviselet ellátása bíróságok, az Egyenl ő Bánásmód Hatóság és egyéb hatóságok előtt faji, etnikai diszkrimináció miatt kezdeményezett eljárásokban. ő t e ő k l f Sértetti képviselet ellátása olyan esetekben, amikor valaki származása, etnikai hovatartozása miatt válik bű ncselekmény áldozatává, vagy amikor az etnikai kisebbség tagját bántalmazás éri a hivatalos eljárás során. Közremű ködés peren kívüli egyezség létrehozásában, kizárólag diszkriminációs esetekben. A magyar jogrendben tapasztalható hiányosságok megszű ntetésének, az esetlegesen rossz bírósági gyakorlat megváltoztatásának elősegítése. Jogszabály-módosítási javaslatok kidolgozása, alkotmánybírósági beadványok készítése. Emberi és kisebbségi jogi, illetve antidiszkriminációs témájú oktatás, kutatás lebonyolítása. Külföldi országok antidiszkriminációs joggyakorlatának, nemzetközi egyezmények magyarországi érvényesítési lehető ségeinek vizsgálata, képviselet nemzetközi fórumokon (Hága, Strasbourg, Genf stb.). Éves jelentés (Fehér Füzet) és összefoglaló tanulmányok készítése. A 2005-ÖS ÉV SZAKMAI ÉRTÉKELÉSE 17

18 2005-ben Irodánkba összesen 218 panasz érkezett írásban és telefonon. A 218 panaszból Irodánk 16 esetben kezdeményezett jogi eljárást bíróságok és egyéb hatóságok elő tt. Kb. 120 esetben adtunk ingyenes jogi tanácsadást, amelynek része volt esetenként egy-egy kérelem megírásában való konkrét segítségnyújtás, illetve telefonon vagy személyesen történt közvetítés. A további 82 esetben az ügyet minden további vizsgálat és segítségnyújtás nélkül elutasítottuk, mivel abban nem találtuk megalapozottnak a diszkrimináció tényét. További 14 előz ő évben indult, és a tárgyévben is folyamatban lév ő ügyben láttunk el jogi képviseletet ben indított jogi eljárások megoszlása munkaügy: 5 lakhatás: 3 büntetőügy: 3 közszolgáltatásokhoz 2 való hozzáférés személyiségi jog 2 megsértése: egészségügyhöz való 1 hozzáférés ÖSSZESEN: 16 Jelenleg is folyamatban lév ő eljárások (2005-ben és 2005 elő tt indult, be nem fejeződött eljárások együtt) munkaügy: 13 büntet ő ügy: 5 személyiségi jog 4 megsértése: lakhatás: 3 vendéglátó-ipar: 2 egészségügy: 2 kártalanítás: 1 ÖSSZESEN: 30 A 2005-ben kezdeményezett eljárások jelenlegi állása bírósági szakban: 10 egyéb hatóság előtt: 3 per előtti szakban: 2 befejezett ügyek száma: 1 ÖSSZESEN: ben kezdeményezett eljárások megyei eloszlása Budapest: 8 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 Megye: Pest Megye: 1 Hajdú-Bihar Megye: 1 Tolna Megye: 1 Borsod-Abaúj-Zemplén 1 Megye: Baranya Megye: 1 Bács-Kiskun Megye: 1 Somogy Megye: 1 ÖSSZESEN: 16 Jelenleg is folyamatban lév ő eljárások (2005-ben és 2005 előtt indult, be nem fejező dött eljárások együtt)(n=30) VENDÉGLÁTÓ-IPAR KÁRTALANÍTÁS BÜNTET Ő ÜGY LAKHATÁS SZEMÉLYISÉGI JOG MEGSÉRTÉSE EGÉSZSÉGÜGY MUNKAÜGY Jelenleg is folyamatban lév ő eljárások (2005-ben és 2005 előtt indult, be nem fejeződött eljárások együtt)(százalékban, N=30) 18

19 MUNKAÜGY EGÉSZSÉGÜGY 17% 3% 7% 43% SZEMÉLYISÉGI JOG MEGSÉRTÉSE LAKHATÁS 10% 13% 7% BÜNTET Ő ÜGY KÁRTALANÍTÁS VENDÉGLÁTÓ-IPAR Nemzetközi bíróságok előtt folyamatban lév ő ügyek LAKHATÁS: 2 EGÉSZSÉGÜGY: 1 ÖSSZESEN: 3 Ügyek száma, amelyekben a NEKI bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett között önkormányzat által elkövetett jogsértések: 57 rendőrség, határőrség által elkövetett jogsértések: 52 lakhatás: 31 munkaügy: 26 egyéb ügyek: 21 erőszakos bűncselekmények romák ellen: 21 közszolgáltatás, vendéglátó-ipar: 16 kártalanítás: 16 egészségügy: 14 oktatás : 12 gyermekvédelem: 7 média: 4 ÖSSZESEN: 277 Ügyek száma, amelyekben a NEKI bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett között (N=277) 19

20 média gyermekvédelem oktatás egészségügy kártalanítás közszolgáltatás, vendéglátó-ipar erőszakos bűncselekmények egyéb ügyek munkaügy lakhatás rendőrség, határőrség önkormányzat Ügytípusok alakulása között összesen önkormányzat rendvédelmi szervek lakhatás munka egyéb erő szakos bcs romák ellen közszolgáltatás kártalanítás egészségügy oktatás gyermekvédelem média ÖSSZESEN ben meghozott bírósági ítéletek 2005-ben számos korábban indult ügyünkben született bírósági ítélet, ezek közül nem egy precedens érték ű döntésnek számít az antidiszkriminációs pereskedés területén. Öt munkaügyi perünkben hozott az eljáró bíróság számunkra kedvez ő döntést. Egyik esetünkben a bíróság ötszázezer forint nem vagyoni kártérítés megfizetésére kötelezte az alperes céget, mivel az nem alkalmazta roma származású ügyfelünket biztonsági ő rként. Egy másik esetben megállapította a bíróság, hogy a MÁV Rt. megsértette az egyenl ő bánásmód követelményét, amikor egy csoportos létszámleépítés során két kivétellel kizárólag roma származású munkavállalókat küldött el, tekintet nélkül azok szolgálati idejére, és iskolai végzettségére. A közszolgáltatás körében két ügyünkben ítélt kártérítést a bíróság ügyfeleinknek, akiket a perbeli alkalmakkor nem engedtek be az egyébként nyilvános szórakozóhelyekre. Három ún. kártalanítási eljárásunk 20

21 fejeződött be, amelyek során elő zetes letartóztatásban ártatlanul eltöltött hónapok miatt ügyfeleink nagy összeg ű kártérítéseket kaptak a Magyar Államtól. Pernyertesek lettünk abban a három polgári peres eljárásban, amelyeket ugyanazon települési önkormányzat ellen kezdeményeztünk. A bíróság megállapította, hogy a szóban forgó önkormányzat a szociális segélyezés és a közhasznú munkák szervezése során éveken át megalázta, emberi méltóságukban megsértette a településen él ő kiszolgáltatott, első sorban roma származású lakosokat. Els ő fokon megnyertük azt az eljárást is, amelyet egy települési roma kisebbségi elnök nevében a helyi polgármester ellen kezdeményeztünk. A polgármester a roma vezető t folyamatosan nyilvánosan sértegette, majd egy újságcikkben a származásával is összefüggésben dehonesztáló kifejezésekkel illette. A bíróság nem jogerős ítéletében kettő százötvenezer forint kártérítés megfizetésére kötelezte a falu vezetőjét a kisebbségi elnök számára. Három ügyünk folyamatban van nemzetközi bíróságok előtt. PROGRAMOK A 2005-ÖS ÉVBEN 1. BÍRÓKÉPZÉS Irodánk egy kétéves nemzetközi program keretében lehető séget és pénzügyi támogatást kapott az Európai Bizottságtól, hogy emberi jogi, valamint a diszkrimináció ellenes szabályozás és annak gyakorlati alkalmazása tekintetében képzést szervezzen bírák számára. A programot a grazi székhely ű Európai Képzési és Emberi Jogi Kutatóközpont vezeti, Magyarország mellett Szlovákia, Szlovénia és Ausztria részvételével. A program decemberében kezdő dött, és novemberében fejeződik be. A képzés célcsoportjai az egyenl ő bánásmódról szóló törvény alkalmazásában érintett munkaügyi, valamint személyiségi jogi perekben eljáró bírák, akik az új törvény, valamint az ahhoz kapcsolódó közösségi irányelvek alkalmazásáról bő víthetik tudásukat. Mivel hazánkban a bírák képzése az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) feladat- és hatáskörébe tartozik, együttmű ködési megállapodást kötöttünk a hivatallal. Megállapodásunk szerint programunk az OIT által elfogadott képzési tervhez kapcsolódik, amelynek értelmében a évre szervezett szemináriumok, konferenciák keretében kaptunk néhány órát a foglalkozások lebonyolítására. A program keretében a 2005-ös évben két alkalommal került sor bíróképzésre: áprilisában a munkaügyi bírák számára tartottunk kétnapos szemináriumot, októberében pedig személyiségi jogokkal foglalkozó bírák vettek részt a tréningen. 2. BM PROGRAM A MAGAS SZÍNVONALÚ, EGYENLŐ ESÉLYEKET BIZTOSÍTÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSOKÉRT A Belügyminisztérium által a 2005-ös évre nyújtott támogatás segítségével három olyan ügyben láttunk el sértetti képviseletet, ahol a roma származású ügyfelünket rendő ri bántalmazás érte a büntetőeljárás során. Mindhárom esetben több rendő r ellen emeltek vádat hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás, kényszervallatás és egyéb bű ncselekmények miatt. Az egyik ügy a rendőrök felmentésével végző dött, egy másik esetben azonban a vádlottakat felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a bíróság. A harmadik eljárás jelenleg is folyamatban van. 3. NEMZETKÖZI TAPASZTALATCSERE A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) támogatásának keretében júniusa és májusa között zajlik az a pályázati program, amelynek célja, hogy a hazai civil szervezetek megosszák, illetve kicseréljék tapasztalataikat külföldi szervezetekkel. A program keretében Irodánk a tesztelés módszerének nemzetközi gyakorlatát kívánta megismerni, illetve a partnerszervezetekkel meg kívánjuk majd osztani saját tapasztalatainkat. A program első szakaszában a Holland Faji Diszkriminációs Hivatallal léptünk kapcsolatba, amelynek munkatársai ismertették a holland helyzetet. Az LBR javaslatára a program során három 21

22 holland ügynökséget kerestünk fel, a tilburgi ADB-t, az utrechti BDU-t és a rotterdami RADAR-t. Hollandián kívül Belgiumba utaztunk még el, ahol az ún. Emberi Jogi Liga dolgozóival találkoztunk. Valamennyi szervezetnél egy még itthon összeállított kérdő ív alapján készítettünk interjúkat. Első sorban az egyes szervezetek tesztelési gyakorlatára, koreográfiáira voltunk kíváncsiak, de szerettük volna megismerni a helyi jogalkalmazók viszonyulását is a módszerhez. Célunk volt továbbá olyan nemzetközi esetjog összegyű jtése, amely esetleg iránymutató lehet a hazai joggyakorlat alakulása szempontjából is. Munkatársunk november 20. és december 2. között tartózkodott Hollandiában majd Belgiumban, ahol a már felsorolt szervezetek munkatársaival találkozott. 4. HONLAP-FEJLESZTÉS A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) támogatta azt a projektet is, aminek keretében sikerült az elmúlt tizenegy év során született legjelentő sebb bírósági ítéleteinket digitalizálni, és honlapunkon (www.neki.hu) anonimizált formában az érdeklődő k számára közzé tenni. A program során kétszázhatvanhét oldalnyi ítéletet dolgoztunk fel elektronikus formában, és helyeztünk el a weboldalon. 5. TÖRVÉNYKOMMENTÁR nyarán kezdődött meg az a civil önszerveződést támogató - szintén NCA - program, aminek a keretében két másik nagy emberi jogi szervezettel, a Magyar Helsinki Bizottsággal és a Háttér Társaság a Melegekért szervezettel karöltve arra vállalkoztunk, hogy az egyenlő bánásmód témájában kommentárt írjunk az Esélyegyenlőségi törvényrő l. A három szervezet közös szakmai mű helymunkát kívánt elindítani a törvény hatásáról, gyakorlati alkalmazásáról. A program során több alkalommal került sor szakmai mű helymunkára, amelyen a három szervezetnél dolgozó neves emberi jogi szakértő k a törvény gyakorlati alkalmazásáról, hibáiról, esetleges módosításairól cseréltek eszmét. A program eredményeképpen az öt jogász szakértő készíti el a törvény kommentárját, amely a jogalkalmazók (bírák, hatóságok) mellett az emberi jogi területen dolgozó civil szervezetek számára kíván elméleti és gyakorlati magyarázatot nyújtani a törvény megértéséhez, alkalmazásához. EGYÉB ESEMÉNYEK A 2005-ÖS ÉVBEN 1. JUBILEUMI ÜNNEPSÉG január 27-én ünnepelte a NEKI fennállásának tízéves évfordulóját. A jubileumi állófogadásra meghívtuk mindazokat a közéleti személyiségeket, és magánembereket, akik valamilyen formában az elmúlt évtizedben hozzájárultak az Iroda sikeres működéséhez. 2. EGYEZTETÉS DISZKRIMINÁCIÓ ESETÉN ELJÁRÁSI LEHETŐ SÉGGEL BÍRÓ KÖZIGAZGATÁSI SZERVEKKEL januárjában szakmai egyeztetést folytattunk az Országos Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség vezető jével arról, hogy a jogszabályi keretek milyen eljárási lehető ségeket biztosítanak számukra vendéglátó-ipari illetve munkaügyi diszkrimináció esetén. Irodánk ajánlatot tett arra is, hogy szívesen tartana antidiszkriminációs képzést a két szerv munkatársai számára. 3. EGYEZTETŐ TALÁLKOZÁS AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG VEZETŐ JÉVEL ÉS MUNKATÁRSAIVAL áprilisában megkerestük az év elején felállt Egyenl ő Bánásmód Hatóságot azzal, hogy egyeztessünk a jövőbeni hatékony együttműködés lehetőségeiről, annak kereteirő l. Az 22

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003 Másság Alapítvány székhely: 1082 Budapest, Üllői út 68. adószám: 18251922-1-42 statisztikai számjel: 18051922-9133-569-01 bírósági bejegyzés száma: 4477 közhasznúsági fokozat:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Születésház Közhasznú Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Születésház Közhasznú Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 Születésház Közhasznú Egyesület székhely: 1141 Budapest, Egressy út 137. adószám: 18242416-1-42 statisztikai számjel:18242416 5811 529 01 bírósági bejegyzés száma: 6774 közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet székhely: 1046 Budapest, Bajza u. 42. adószám: 18107779-1-41 statisztikai számjel:18107779 9319 569 01 bírósági bejegyzés száma:

Részletesebben

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Adószám: 18063710-2-43 Cím: NIOK Alapítvány 1122 Budapest, Maros u. 23-25. Jellen Kornél A NIOK

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet. 2006. évi közhasznú jelentése

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet. 2006. évi közhasznú jelentése A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám: 18063710-2-41 Cím: NIOK Alapítvány 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. 2006. évi közhasznú jelentése ----------------------------

Részletesebben

EÖTVÖS KÁROLY KÖZPOLITIKAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ Kft KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009. év

EÖTVÖS KÁROLY KÖZPOLITIKAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ Kft KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009. év EÖTVÖS KÁROLY KÖZPOLITIKAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ Kft KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. év Kelt: Budapest, 2010. május 5. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÁRPÁTOK ALAPÍTVÁNY - MAGYARORSZÁG 2008. év Számviteli beszámoló Költségvetési támogatás felhasználása Vagyon felhasználása Cél szerinti juttatások Központi költségvetési szervektől

Részletesebben

Közhasznú Társadalmi Szervezet neve: Magyar Helsinki Bizottság Közhasznú Társadalmi Szervezet címe: 1054. Budapest, Bajcsy-Zs. út 36-38.

Közhasznú Társadalmi Szervezet neve: Magyar Helsinki Bizottság Közhasznú Társadalmi Szervezet címe: 1054. Budapest, Bajcsy-Zs. út 36-38. 1 9 0 1 3 9 8 3 9 1 9 9 5 4 9 0 1 Statisztikai számjel Közhasznú Társadalmi Szervezet neve: Magyar Helsinki Bizottság Közhasznú Társadalmi Szervezet címe: 1054 Budapest, Bajcsy-Zs út 36-38 Közhasznú beszámoló

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK... 2 1 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. ÉV... 3 2 SPECIFIKUS RÉSZ... 8 3 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK... 14

TARTALOMJEGYZÉK... 2 1 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. ÉV... 3 2 SPECIFIKUS RÉSZ... 8 3 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK... 14 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. ÉV... 3 2 SPECIFIKUS RÉSZ... 8 3 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK... 14 4 KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA... 16 5 VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL

Részletesebben

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza.

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány a kettős könyvvitel szerint vezeti könyveit. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton történik. Az alapítvány közhasznú beszámolóját a számviteli törvény (2000.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló

Közhasznúsági beszámoló 1055 Budapest, Falk Miksa utca 30 IV. 2. Közhasznúsági beszámoló 2013 Adószám: 18192744-2-41 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 16 PK 60945 /2006/1. Nyilvántartási szám: 01/03/10071

Részletesebben

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE Statisztikai szamjel: 18061031-9499-529-01 A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE 1146 Budapest, Ajtosi Diirer

Részletesebben

Az Alapítvány induló vagyona: 1.000.000 Ft Alapítója: Eleőd Ádám külföldi (Argentína) magánszemély

Az Alapítvány induló vagyona: 1.000.000 Ft Alapítója: Eleőd Ádám külföldi (Argentína) magánszemély I. Az Alapítvány bemutatása Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány 2003. november 28-án alakult. A Fővárosi Bíróság 9064. sorszámon 2004.-01.02-án vette nyilvántartásba és minősítette közhasznú

Részletesebben

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ ANTIDISZKRIMINÁCIÓS TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA

CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ ANTIDISZKRIMINÁCIÓS TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA A projektet támogatja az EURÓPAI UNIÓ és a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ ANTIDISZKRIMINÁCIÓS TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY A projektet támogatja az Európai Unió és Magyar Köztársaság

Részletesebben

Közhasznú beszámoló Alapítvány az Egészséges Településekért 2010. december 31.

Közhasznú beszámoló Alapítvány az Egészséges Településekért 2010. december 31. Közhasznú beszámoló Alapítvány az Egészséges Településekért 2010. december 31. 1. Alapítvány az Egészséges Településekért Egyszerűsített éves beszámoló mérlege 2010. év ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Előző év Előző

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET 8834 Murakeresztúr, Honvéd u. 3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Egyesület 2011-01-16 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÁRPÁTOK ALAPÍTVÁNY - MAGYARORSZÁG 2006. év Számviteli beszámoló Költségvetési támogatás felhasználása Vagyon felhasználása Cél szerinti juttatások Központi költségvetési szervektől

Részletesebben

AZ IPARFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY 2007. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

AZ IPARFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY 2007. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ IPARFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY 2007. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE I ÖSSZEFOGLALÁS Az Iparfejlesztési Közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései

Részletesebben

1./ Számviteli beszámoló.

1./ Számviteli beszámoló. 1./ Számviteli beszámoló. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2 0 0 8 ÉV adatok E Ftban sor Előző év (ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2012.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány. 2009. évi gazdálkodásáról.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány. 2009. évi gazdálkodásáról. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány 2009. évi gazdálkodásáról. MH SZOCIÁLPOLITIKAI KÖZALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2009. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

HUMÁN SZTRÁDA NONPROFIT KFT. 1172 Budapest, Liget sor 26. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. 01. 01-2007. 12. 31 üzleti ÉV

HUMÁN SZTRÁDA NONPROFIT KFT. 1172 Budapest, Liget sor 26. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. 01. 01-2007. 12. 31 üzleti ÉV Statisztikai számjel: 2 1 9 2 3 5 2 8 8 5 3 2 5 7 1 0 1 Cégjegyzékszám: 0 1-14-0 0 0 5 2 4 HUMÁN SZTRÁDA NONPROFIT KFT. 1172 Budapest, Liget sor 26. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. 01. 01-2007. 12. 31 üzleti

Részletesebben

Éves szakmai beszámoló

Éves szakmai beszámoló Éves szakmai beszámoló 2008 KÖSZÖNTŐ 15 ÉVES A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY Volt szerencsém a Salva Vita Alapítvány tevékenységét a kezdetektől figyelemmel kísérni eleinte mint lelkes kibic, később érintett munkáltatóként,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés 2 1 4 8 6 5 4 4 8 7 9 0 5 7 2 1 8 Statisztikai számjel:

Részletesebben

FEHÉR FÜZET 2007. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója

FEHÉR FÜZET 2007. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója FEHÉR FÜZET 2007 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója FEHÉR FÜZET 2007 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója Felelõs kiadó: DR. KÁRPÁTI JÓZSEF Szerkesztette: IVÁNYI

Részletesebben