Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola"

Átírás

1 Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola H Veszprém, Jutasi út 18/2 Telefon: (88) , Fax: (88) Főegyházmegyénk Veszprémben a Hittudományi Főiskolán Egyházközségi Tisztségviselők Képzése című tanfolyamot indít a plébániákhoz tartozó, a plébániai közösségek szolgálatában álló tisztségviselőknek és tisztviselőjelölteknek. Célunk az, hogy egyházias lelkületű egyházszemléleti, hitéleti és hittan tudás átadási, valamint gazdasági-jogalkalmazási ismereteket nyújtsunk a résztvevőknek. Ennek birtokában a végzettek az Egyház tanítását helyesebben és öntudatosabban képviseljék plébánosuk mellett az egyházközség szolgálatában. A képzést kifejezetten a teológiai, hittanári és hitoktatói végzettséggel nem rendelkezők részére szervezzük. A képzést 30 órás időtartamban, maximum 50 fő részvételével indítjuk. Egy-egy tanfolyam öt szombati alkalmat jelent, délelőtt 9.30 órától délután ig. Az első tanfolyamot február 2.-án, szombaton tervezzük elindítani, s a későbbiek során a képzésre történő jelentkezés folyamatos. A résztvevők a képzés eredményes befejeztével tanúsítványt kapnak, melynek megszerzése később előfeltétele lesz saját képviselőtestületi tagságuknak; a tagság meghosszabbításának, ill. a tisztségükre való megválasztásnak és újraválasztásnak. Postacím: Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, 8200 Veszprém, Jutasi u. 18/2. Telefon: 88/ Fax: 88/ cím: Főegyházmegye weblapja: Főiskolai weblap:

2 Képzési tematika Témakörök Előadók Óraszám A kurzus célja, bevezetése PhD. Dr. Balázs Pál, 2 óra Közigazgatási, jogi és anyagi ismeretek dr. Mail József, 4 óra Egyházszemléleti kérdések PhD. Dr. Varga István, 4 óra Isten szava az egyházközségben PhD. Dr. Balázs Pál, 6 óra Katekézis Trosits András, 4 óra Szentségek az egyházközség életében PhD. Dr. Balázs Pál, 6 óra Az egyházközség szakrális értékei PhD. Dr. Varga István, 4 óra A résztvevők a képzés eredményes befejeztével tanúsítványt kapnak. A tanfolyamot teljesítő e képzés által jogosult a következő testületi választáson indulni. Egyházi tisztségviselők 30 órás képzésének témakörök szerinti leírása A kurzus célja, bevezetése A bevezető kurzus célja az egész tanfolyamra jellemző szemlélet és szemléletváltás bemutatása és a legfontosabb szakkifejezések fogalmának tisztázása. Például: Egyházi tisztségviselők Világi krisztushívőkről van szó, férfiakról és nőkről, akik a plébánosuk mellett képviselői, templomi, gondnoki, karitatív, zenei vagy irodai szolgálatot vállalnak. Egyházi szolgálat Nagyon fontos, hogy az egyházi szolgálatot megkülönböztessük a világi (munkahelyi, társadalmi.) szolgálattól. A megkülönböztetés azonban nem történhet önkényesen, hanem csak az Egyház természetéből kiindulóan, amely kettős: természetfeletti és természetes közösség. Természetfeletti, isteni alapítása miatt; olyan Isten népe, amelynek feje Krisztus, alkotmánya pedig az evangélium. Természetes jellegét pedig az adja, hogy a látható Egyház az emberi történelemben él, és itt zarándokol célja felé. Ez a kettősség állandóan jelen van létezésében és minden megnyilvánulásában. Az egyházi szolgálatot vállalóknak nagyon alaposan tudatában kell lenniük az egyház sajátos természetével, mert csak így tölthetik be hivatásukat. Mi a különbség a világi hívő és a világi tisztségviselő között? Az alapstruktúrát tekintve semmi. Mindkettő megkeresztelt és megbérmált, vallását gyakorló krisztushívő ember. Az aktivitást tekintve azonban más irányultság figyelhető meg. Mindkettő elsősorban befogadója a lelki és kegyelmi kincseknek, de míg az első csoport aktivitása a keresztény élet megélésére koncentrál a maga sajátos élethelyzeteiben, addig a tisztségviselő hangsúlyosabban és érzékelhetőbb módon részt vesz, olykor külön felhatalmazott megbízottként képviseli az Egyház küldetését (rend szerint plébánosával együtt). Az alapfogalmak tisztázása után a kurzus hat témakörben részletezi az Egyház tevékenységének sajátosságait, és a tisztségviselőknek abban való gyümölcsöző részvételét.

3 Egyházszemléleti kérdések A szemléletnyitó bevezető legszervesebb folytatása ez a témakör. Részletesen feltárja az Egyház természetét, mely már önmagában is aláhúzza a tisztségviselő méltóságát, tevékenységi körét, lehetőségeit és jól értelmezett érdemeit. Közigazgatási, jogi és anyagi ismeretek Ez a témakör a világgal való kapcsolatunk legfontosabb területe. A tővények, jogok és kötelességek ismerete és kezelése is kettős természetű. Ismerni kell a kánonjog és az Egyház természetéből keletkezett egyéb törvényeket és jogszabályokat, valamint a világi törvényeket és az azokhoz kapcsolódó rendelkezéseket. A kurzus keretében a tisztségviselőkre vonatkozó ismeretek átadására kerül sor. Isten szava az egyházközségben A Szentírás betűje és szelleme nemcsak a liturgiát, hanem az egész egyházi életet, sőt a keresztények világi relációit is átszövik és befolyásolják. A kurzus szemelvények sokaságán keresztül igyekszik bemutatni az Isten szavának öröklött jelenlétét a fent idézett alkalmak során, valamint érzékennyé kívánja tenni a résztvevőket az igében jelenlévő isteni erőre. Katekézis Akik ezen a kurzuson részt vesznek, pontosan tudják, hogy mi a katekézis, vagyis a hit- és erkölcsoktatás. Az előadó nem az ebbéli ismereteiket fogja megismételni, hanem a katekézis hátterét tárja fel előttük, nevezetesen azt a felelősségteljes munkát és magatartást, amivel a lelkipásztoraik és a hitoktatóik nap mint nap megküzdenek. A hitoktatás ugyanis merőben más, mint a többi tantárgy oktatása. Vagyis a tárgyi anyagon túl a hittartalom meggyőző tanúságát kell képviselnie a katekétának egy szekularizált világban. E feladat sajátosságait kell megérteniük a kurzus résztvevőinek, és adott esetben tevőlegesen segíteniük kell a lelkipásztoraikat, hitoktatóikat és a szülőket. Szentségek az egyházközség életében Sokak számára az Egyház legközismertebb feladata a szentségek kiszolgáltatása. Ez a kurzus nem a szentségi katekézist tűzi ki céljául, hiszen feltételezhető, hogy akik erre a tanfolyamra jelentkeztek, azok a szentségek mibenlétével már tisztában vannak. A háttérben azonban nagyon sok homályos, és ezért káros tudatlanság húzódik meg. A kurzus célja ezekre fényt deríteni, s főleg a liturgikus szentség kiszolgáltatáson túli szentségi élet értelmét és életünket megtermékenyítő hatását kívánja bemutatni. Ezen túl egy másik célja is van a kurzusnak: fel kívánja tárni a közgondolkodás azon hibás szemléletét, mely tudatlanságból lehetetlennek, vagy szükségtelennek ítéli a szentségekhez járulást. Az egyházközség szakrális értékei Ebben a témakörben egy csodálatosan szép világhoz, a művészetek és a felbecsülhetetlen és pótolhatatlan szakrális örökség kincseihez érkeztünk, melyek - hála Istennek - templomainknak szinte mindegyikében fellelhetők. Ezek értékelése, megőrzése, felújítása és méltó szemlélete értékes kiegészítője hitbeli életünknek, kultúrateremtő mivoltunknak és felelősségteljes tevékenységünknek. Ugyanakkor ezek a szakrális tárgyak nemzeti kincseinket is képezik. Fontos feladata az Egyháznak a Nemzeti Örökségvédelmi Hivatallal és az illetékes hatóságokkal való együttműködés. dr. Balázs Pál PhD a képzés szakreferense

4 Első tanfolyam Képzési terv Helyszín: Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém, Jutasi u. 18/2. Időtartam: február április 6. Alkalom Időpont Tematika Előadó Óra Beosztás A kurzus célja, bevezetése PhD. Dr. Balázs Pál, 2 óra Isten szava az egyházközség életében PhD. Dr. Balázs Pál, 2 óra Közigazgatási, jogi és anyagi ismeretek dr. Mail József, 2 óra Közigazgatási, jogi és anyagi ismeretek dr. Mail József, 2 óra Szentségek az egyházközség életében PhD. Dr. Balázs Pál, 2 óra Az egyházközség szakrális értékei PhD. Dr. Varga István, 2 óra Katekézis Trosits András, 2 óra Az egyházközség szakrális értékei PhD. Dr. Varga István, 2 óra Katekézis Trosits András, 2 óra

5 Második tanfolyam Helyszín: Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém, Jutasi u. 18/2. Időtartam: március május 11. Alkalom Időpont Tematika Előadó Óra Beosztás A kurzus célja, bevezetése PhD. Dr. Balázs Pál, 2 óra Isten szava az egyházközség életében PhD. Dr. Balázs Pál, 2 óra Közigazgatási, jogi és anyagi ismeretek dr. Mail József, 2 óra Közigazgatási, jogi és anyagi ismeretek dr. Mail József, 2 óra Szentségek az egyházközség életében PhD. Dr. Balázs Pál, 2 óra Az egyházközség szakrális értékei PhD. Dr. Varga István, 2 óra Katekézis Trosits András, 2 óra Az egyházközség szakrális értékei PhD. Dr. Varga István, 2 óra Katekézis Trosits András, 2 óra

6 Harmadik tanfolyam Helyszín: Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém, Jutasi u. 18/2. Időtartam: április június 15. Alkalom Időpont Tematika Előadó Óra Beosztás A kurzus célja, bevezetése; PhD. Dr. Balázs Pál, 2 óra Isten szava az egyházközség életében PhD. Dr. Balázs Pál, 2 óra Közigazgatási, jogi és anyagi ismeretek dr. Mail József, 2 óra Közigazgatási, jogi és anyagi ismeretek dr. Mail József, 2 óra Szentségek az egyházközség életében PhD. Dr. Balázs Pál, 2 óra Az egyházközség szakrális értékei PhD. Dr. Varga István, 2 óra Katekézis Trosits András, 2 óra Az egyházközség szakrális értékei PhD. Dr. Varga István, 2 óra Katekézis Trosits András, 2 óra A jelentkezések függvényében a további tanfolyamok indítását szeptember végétől tervezzük.

7 A jelentkezés módja, feltételei Tanfolyam címe: Egyházi tisztségviselők képzése Tanfolyam időtartama: 30 óra Tanfolyam helye: Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi u. 18/2. Tanfolyam időbeosztása: előre meghatározott tematika alapján 5 alkalommal, kéthetente, szombatonként Részvétel díj Ft, amely három tételből áll: 1.) A plébánia fedezi a költségek harmadát, azaz , Ft-ot 2.) Az egyházmegyei támogatás jelenti a következő egyharmadot, azaz Ft-ot 3.) A résztvevőt hozzájárulása a képzéshez Ft Befizetés módja: A plébániai támogatás és az önrész együttes összegét kérjük, szíveskedjen az alábbi számlaszámra átutalni a tanfolyam megkezdéséig Számlaszám: OTP A jelentkezés módja: Egy JELENTKEZÉSI LAPOT kell elküldeni levélben postai úton, vagy elektronikus formában a Hittudományi Főiskola címére: Postai cím: cím: Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, 8200 Veszprém, Jutasi u. 18/2. Telefon: 88/ Fax: 88/ Kérjük, hogy a tanfolyamon részt venni szándékozók azonnal jelentkezzenek, mert folyamatos besorolásban indítjuk a tanfolyamokat.

8 JELENTKEZESI LAP Név:... Leánykori név:.... Születési hely, idő (év, hó, nap):.. Anyja neve:. Lakik:...irányítószám...város...utca/út/tér...szám...em./aj tó Postai cím, ha nem egyezik a lakással:...irányítószám...város...utca/út/tér...szám...em./ajtó Elérhetőség (telefon, ):... Küldő plébánia neve és címe:......irányítószám...város...utca/út/tér...szám...em./ajtó Jelentkezem a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola által szervezett című tanfolyamra EGYHÁZI TISZTSÉGVISELŐK KÉPZÉSE.., PH. plébános jelentkező

9 Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola H Veszprém, Jutasi út 18/2 Telefon: (88) , Fax: (88) Iktató szám: VHF/ /1 KÉPZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a képzést szolgáltató Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, (8200 Veszprém, Jutasi u. 18/2) továbbiakban VHF másrészről: Név:. Leánykori név:... Szül. hely, idő:.. Anyja neve:. Állandó lakhelye:. továbbiakban Egyházi tisztségviselők képzésben résztvevő között, az alábbi feltételekkel: 1.) A tanfolyam megnevezése: Egyházi tisztségviselők képzés 2.) A VHF biztosítja: a képzésben résztvevőnek a tematikában megjelölt továbbképzésen való részvételt. A felnőttképzési tanfolyam elvégzése után a képzésben résztvevő a képzési követelmények sikeres teljesítésének megfelelően tanúsítványt kap. A tanfolyam szakképesítést nem nyújt. 3.) A képzés helye: Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, 8200 Veszprém, Jutasi u. 18/2 4.) A felnőttképzés típusa: tanfolyam 5.) A képzés időtartama (össz. óraszám): 30 tanóra 6.) A képzés kezdete: ) A képzés befejezése: ) A záródokumentum típusa: TANÚSÍTVÁNY

10 9.) A képzés díja: ,- Ft. A képzési díj tartalmazza a képzési idő oktatási díját, valamint a záródokumentum kiállításának díjait. A befizetést igazoló bizonylatot a tanfolyam befejezéséig meg kell őrizni. 10.) A képzésben résztvevő kötelezi magát arra, hogy: képességeinek megfelelően tanulmányi feladatait teljesíti. A VHF házirendjét és egyéb (baleseti, munkavédelmi, vagyonvédelmi és tűzvédelmi) előírásait betartja, és az azokban foglaltak értelmében cselekedeteiért felelősséget vállal. a képzés időtartama alatt igazolatlanul nem hiányzik. A táppénzes orvosi igazolással igazolt távollét időtartama nem haladhatja meg a képzési idő 10 %-át. amennyiben a fenti feltételeknek önhibájából nem tesz eleget, az a képzésből történő kizárását vonja maga után. 11.) A szerződés módosítása: csak közös megegyezéssel és írásban történhet. 12.) A szerződés felbontása: minden esetben - a megfelelő indokokkal alátámasztva - írásban történik. Ez történhet közös megegyezéssel, vagy felmondással. A szerződés felbontásáról a kedvezményezett intézményt a VHF-nek kell értesíteni. 13.) VHF vállalja: a képzés teljes ideje alatt rendelkezik a törvény szerint előírt feltételekkel. 14.) A szerződés be nem tartása esetén a felek jogaikat polgári peres úton bíróságnál érvényesíthetik 15.) A jelen szerződést a szerződő felek - mint szerződéses akaratuknak mindenben megfelelőt - aláírták, belőle egy példányt a képzésben résztvevő átvett. Veszprém, képzésben résztvevő

Felnőttképzési Szerződés. amely létrejött

Felnőttképzési Szerződés. amely létrejött Képzőhely: Terápia az Állatokért Alapítvány Képzés megnevezése: kutya-fizioterapeuta képzés Képzés nyilvántartásba vételi száma: **** Képzés helyszíne: SzIE ÁOTK, 1078 Budapest, István u.2. Képzés ideje:

Részletesebben

Minden kedves érdeklődőt szeretettel látunk. Mellékletek: felnőttképzési szerződés; a továbbképzés tematikája; jelentkezési lap.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel látunk. Mellékletek: felnőttképzési szerződés; a továbbképzés tematikája; jelentkezési lap. Tisztelt Intézményvezetők! Tisztelt Tanárok! A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola akkreditált továbbképzési programot hirdet. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a hit- és erkölcstant

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS ikt.szám: /2015 amely létrejött FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS egyrészről: az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1122 Budapest, Maros utca 19-21.; cégjegyzékszám: 01-09-921734; adószám:

Részletesebben

A XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia

A XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia A XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Klerikus és laikus együttműködése a plébánián a hatályos jog szerint Vezetőtanár: Dr. Holló László Római Katolikus Teológia kar tanszékvezető Készítette: Kulpinszky

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁS A MAGYAR KATOLIKUS HITOKTATÁS EGYES MUNKAÜGYI, JOGI VALAMINT FINANSZÍROZÁSI FELTÉTELEIRŐL

IRÁNYMUTATÁS A MAGYAR KATOLIKUS HITOKTATÁS EGYES MUNKAÜGYI, JOGI VALAMINT FINANSZÍROZÁSI FELTÉTELEIRŐL IRÁNYMUTATÁS A MAGYAR KATOLIKUS HITOKTATÁS EGYES MUNKAÜGYI, JOGI VALAMINT FINANSZÍROZÁSI FELTÉTELEIRŐL Menjetek, és tegyetek tanítványommá minden népet (Mt 28,19) Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2014.

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele V. / 2012

László nagyváradi megyéspüspök körlevele V. / 2012 László nagyváradi megyéspüspök körlevele V. / 2012 Nr. 1494/2012. EGYHÁZTANÁCS SZABÁLYZATA A világi hívők részesei Krisztus papi, prófétai és királyi tisztének, azért aktív szerepük van az egyház életében

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

Tanulmányi Tájékoztató

Tanulmányi Tájékoztató Győri Hittudományi Főiskola Tanulmányi Tájékoztató 2014-2015-ös tanév Győr, 2014 9021 Győr, Káptalandomb 7. 1 Szerkesztette: Dr. Martos Levente Balázs, főtitkár Kálócziné Czigler Hajnalka, rektori hivatal

Részletesebben

Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület KÉPZÉSI REND

Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület KÉPZÉSI REND 1 Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület KÉPZÉSI REND Székhely, levelezési cím: 1012 Budapest Várfok u. 7.-9. I./2 Elérhetőségek: e-mail: info@cgjung.hu honlap:www.cgjung.hu telefon:+36 20

Részletesebben

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ZSINATI KÖNYVE SZENT ISTVÁN TÁRSULAT Az Apostoli Szentszék könyvkiadója

Részletesebben

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Gyakorlati képzés TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL a munka világában BUDAPEST 2015 A szakmai anyagot készítette: Kajdy József Lektorálta és szerkesztette:

Részletesebben

Tanulószerződés, együttműködési megállapodás lépésről lépésre

Tanulószerződés, együttműködési megállapodás lépésről lépésre Tanulószerződés, együttműködési megállapodás lépésről lépésre Tanulószerződés, együttműködési megállapodás lépésről lépésre Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2013. december A kiadvány a nemzetgazdasági miniszter

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ ORDO ACADEMICUS PPKE BTK TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Alapképzési szakok Nappali tagozat 2011/2012. tanév Borito_PPKE_BTK_Tan_Tajek_BA.indd

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS egyrészről: az (székhely: 1122 Budapest, Maros utca 19-21., cégjegyzékszám:01-09-921734; adószám: 20933713-2-43; képviselő: Kiss József, ügyvezető), a továbbiakban,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a KÉ 22642/2011. számú közbeszerzési eljáráshoz.

MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a KÉ 22642/2011. számú közbeszerzési eljáráshoz. MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a KÉ 22642/2011. számú közbeszerzési eljáráshoz. A TÁMOP 3.3.7-09/1-2009-0054 keretében A tehetséggondozó iskola műhelyek a leghátrányosabb

Részletesebben

1.2 A TANULÓSZERZŐDÉS KÖTÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI... 21 1.3 A TANULÓSZERZŐDÉS-KÖTÉSSEL KELETKEZŐ KÖTELESSÉGEK... 27

1.2 A TANULÓSZERZŐDÉS KÖTÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI... 21 1.3 A TANULÓSZERZŐDÉS-KÖTÉSSEL KELETKEZŐ KÖTELESSÉGEK... 27 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN AMIT A TANULÓSZERZŐDÉSRŐL TUDNI KELL BUDAPEST 2013. Kamarai témavezető: Sikora Henriett A szakmai anyagot készítette: Pális Ferenc

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Mert a bölcsesség legbiztosabb kezdete a tanulás utáni vágy; tanulni akarni annyi, mint szeretni a bölcsességet. (Bölcs 6,17) 2 Tartalom Bevezetés... 8 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 8 Az OKTATÁSI INTÉZMÉNY...

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ügyszám: 6533/2012. Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim Községek Képviselő-testületei 2012. november

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. A lovas oktatás bevezetéséről

Város Polgármestere. Előterjesztés. A lovas oktatás bevezetéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A lovas oktatás bevezetéséről

Részletesebben

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG Képzési Minőségirányítási Kézikönyv Budapest 2013 1 Tartalomjegyzék... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KERETEI... 3 FOLYAMATLEÍRÁSOK... 20 2 A Minőségirányítási rendszer keretei A)

Részletesebben

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben

Lelkésztovábbképzés. a Tiszántúli Református Egyházkerületben

Lelkésztovábbképzés. a Tiszántúli Református Egyházkerületben Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben Programfüzet 2014 Helyszínek elérhetőségei: MEGBÉKÉLÉS HÁZA 5309 Berekfürdő Berek tér 19. Tel.: 59/ 319-011, 319-315 Fax: 59/ 319-223 e-mail:

Részletesebben

ORDO ACADEMICUS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- és TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR. Budapest

ORDO ACADEMICUS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- és TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR. Budapest ORDO ACADEMICUS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- és TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Budapest Alapképzési szakok Mesterképzési szakok NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT 2012/2013. tanév

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály. 8. SZENVEDÉLYBETEGEK ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁSA ellenőrzési szempontsora 2012.

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály. 8. SZENVEDÉLYBETEGEK ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁSA ellenőrzési szempontsora 2012. NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) -462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 8. SZENVEDÉLYBETEGEK ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁSA ellenőrzési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA WALDORF ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az egész élet olyan, mint a növény, amely nemcsak azt foglalja magában, amit a szemnek tár oda,

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Alapképzési szakok Levelezõ tagozat 2009/2010. tanév Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar A Tanulmányi

Részletesebben

Felnőttképzési Szerződés

Felnőttképzési Szerződés FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13. -a alapján egyrészről a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium (cím: 9027

Részletesebben

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzési programjainak minősítéséhez szükséges adatlapról és a minősítés díjáról A Nemzeti Család-

Részletesebben

INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK FOGADÁSA AZ ÓVODAI NEVELÉS KERETÉBEN

INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK FOGADÁSA AZ ÓVODAI NEVELÉS KERETÉBEN ANTONI GÁBORNÉ DARÓCZY ESZTER FECZERNÉ BÉDY CSILLA GRUBER MÓNIKA - NAGYNÉ KIJÁTZ EDINA SZUHAJ ESZTER VARGA ATTILÁNÉ VARGÁNÉ KISS ANNA INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK,

Részletesebben