KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. 2010. év"

Átírás

1 Fővárosi Bíróság Pk /2001 adószám bírósági végzés száma A társadalmi szervezet, köztestület megnevezése: MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG A társadalmi szervezet, köztestület címe: Budapest, Dagály út 11/a. KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE év I. Közhasznú beszámoló - mérleg - eredménykimutatás - tájékoztató adatok II. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról III. Kimutatás a vagyon felhasználásáról IV. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról V. Kimutatás a kapott támogatásokról VI. Kimutatás a vezető tisztviselőnek nyújtott juttatásokról VII. Szöveges beszámoló a évi közhasznú tevékenységről Kelt: Budapest, elnök

2 Pk /2001 adószám bírósági végzés száma A társadalmi szervezet, köztestület megnevezése: MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG A társadalmi szervezet, köztestület címe: Budapest, Dagály u 11/az I. A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓJA A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére A beszámolási időszak kezdete: január 1. A mérleg fordulónapja: december 31. Kelt: Budapest, elnök 2

3 A szervezet megnevezése: MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Adószám: Címe: Budapest, Dagály út 11/a. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE Beszámolási időszak: Adatok ezer forintban Sorsz ám A tétel megnevezése Előző év Előző év (ek) módosításai Tárgyév a. b. c. d. e. 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Sorsz ám A tétel megnevezése Előző év Előző évek módosításai a. b. c. d. e. Tárgyév 12. D. Saját tőke (13-19 sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS 15. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 16. IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNYVÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 19. E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Budapest, Elnök

4 A szervezet megnevezése: MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Adószám: Címe: Budapest, Dagály u.11/az Sorszá m Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA Beszámolási időszak: Adatok ezer forintban A tétel megnevezése Előző év Előző év (ek) módosításai a. b. c. d. e. 4 Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott pénzbeli támogatás a, alapítótól b, központi költségvetésből,+ (1%-os felajánlások) c, helyi önkormányzattól, önkormányzatoktól d, magánszemélytől e, vállalkozásoktól f, pénzintézettől G, egyéb szervezettől Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel (természetbeni támogatás) 4. Tagdíjból származó bevétel Továbbutalási céllal kapott támogatás Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Továbbutalt támogatás Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény J. Tárgyévi közhasznú eredmény Budapest,

5 A szervezet megnevezése: MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Adószám: Címe: Budapest, Dagály út 11/A TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Adatok ezer forintban Sorszá A tétel megnevezése Előző év Tárgyév m a. b. c. e. A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezett által nyújtott támogatások Ebből továbbutalt, illetve átadott támogatás Budapest, Elnök 5

6 A szervezet megnevezése: MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Adószám: Címe: Budapest, Dagály út 11/A II. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL év Adatok eft-ban Támogatást nyújtó Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege Teljes felhasználás megnevezése időpontja összege tényleges dátuma NSSZ Versenysport támogatás Önkorm. Minisztérium Szövetségi. alapfeladatok, versenysport támogatás Összesen: Budapest, Budapest, Elnök 6

7 A szervezet megnevezése: MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Adószám: Címe: Budapest, Dagály út 11/A III. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL év Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás Megjegyzés (e Ft) % eft SAJÁT TŐKE , Induló tőke / Jegyzett tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Eredménytartalék , Tárgyévi eredmény alaptevékenységből Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből , CÉLTARTALÉK KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS , FORRÁSOK ÖSSZESEN , Budapest, Elnök 7

8 A szervezet megnevezése: MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Adószám: Címe: Budapest, Dagály u 11/A IV. Adatok e Ft Juttatás megnevezése Közhasznú tevékenység keretében (nem pályázat útján) nyújtott - pénzbeli juttatások összesen ebből = adóköteles KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL ÉV Juttatás összege Változás Megjegyzés előző évi eft tárgyévi eft % eft = adómentes nem pénzbeli juttatások összesen ebből = adóköteles = adómentes Pályázó (k) nak továbbadott támogatások (kötelezettségként nyilvántartott összegből) - pénzösszeg - eszközérték Pályázó (k) nak adott juttatások (bevételként nyilvántartott összegből) - pénzösszeg - eszközérték Egyéb Összesen Egyéb cél szerinti (nem közhasznú) tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli juttatások - nem pénzbeli juttatások Egyéb Összesen

9 V. KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL év Adatok Ft-ban Támogató megnevezése Támogatás (adomány) összege, értéke Eltérés Előző évi (e. Ft) Tárgyévi (e. F t) % (e. Ft) Központi költségvetési szerv Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei Kisebbségi települési önkormányzat és szervei 500 Települési önkormányzat társulása Alapító pénzbeli támogatása Magánszemély pénzbeli támogatása Gazdasági társaság pénzbeli támogatása Egyéb szervezet pénzbeli támogatása Pályázaton elnyert támogatások (központi költségvetéstől kapott támogatáson kívül) Pénzintézettől kapott pénzbeli támogatások Eszközadományok Továbbutalási céllal kapott támogatás APEH (1% KÖZCÉLÚ FELAJÁNLÁS) Egyéb bevétel Összesen: Budapest, Elnök 9

10 A szervezet megnevezése: MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Adószám: Címe: Budapest, Dagály u 11/a. VI. KIMUTATÁS A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL év Adatok e Ft-ban Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg (eft. ) (e Ft.) % Tiszteletdíj 0 0 Megbízási díj 0 0 Költségtérítés Értékpapír 0 Természetbeni juttatás 0 - szja mentes 0 - szja köteles 0 Folyósított kölcsön (előleg): 0 - összege 0 - fordulónapig visszafizetett összeg 0 - fordulónapon fennálló tartozás 0 - legkésőbbi visszafizetési határidő 0 - fizetendő kamat 0 Egyéb juttatások 0 Összesen: Budapest, Gépkocsi költségtérítésként került kifizetése az MRSZ alelnöke részére 166 e Ft és az Ellenőrző Bizottság tagja részére 109 e Ft.

11 Statisztikai számjele: Cégjegyzék száma: PK /2001 Vállalkozás megnevezése: MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Vállalkozás címe: 1138 Budapest DAGÁLY utca 11/A. SZÖVEGES KIEGÉSZITÉS a évi beszámolóhoz Keltezés: Budapest, Dr. Kecskeméti Tamás Elnök P.H. 1

12 Általános kiegészítések A Kiegészítő Melléklet a MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG től terjedő üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított évi C. számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. 1. A vállalkozás adatai és tevékenységi körének bemutatása Alakulás Alakulás és bejegyzés kelte, száma: A Szövetség teljes neve: MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Rövidített cégneve: MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Székhelye: Budapest DAGÁLY utca 11/a. Telephelye (i): BUDAPEST KŐÉRBERKI út 36. Adószáma: Szövetség levélcíme: Budaőrs, Pf. 8. Szövetség közhasznú fokozata: kiemelten közhasznú Szövetség telefonszáma: Szövetség fax száma: Bírósági bejegyzés száma: Pk Az alakulás célja olyan szervezeti forma létrehozása volt, amely a sportrepülést szolgálja nyereség és vagyonszerzés nélkül, s ennek érdekében részben üzletszerű gazdasági tevékenységet folytat. Tulajdonosi tőke A Szövetség jegyzett tőkéje: 0 eft Az elnöki feladatokat dr. Kecskeméti Tamás tag látja el. A Szövetségnél a tagok a taggyűlésen az mandátumuknak megfelelő szavazattal rendelkeznek. A Szövetség a beszámolási időszakban tagjainak kölcsönt nem nyújtott.. 2

13 A társaság alaptevékenysége: 9319 Egyéb sporttevékenység (sportszövetségek, szabályozó testületek tevékenysége) 2. A számviteli politika főbb vonásai A Szövetség a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti évet követően beszámolót köteles készíteni. Könyvvezetés a kettős könyvvitel rendszerében készült. A mérleget és az eredmény-kimutatásnál az összköltség eljárást alkalmazta. A mérleg és az eredménykimutatás választott típusa az előző évivel azonos. Könyvvezetésnél és a beszámoló elkészítésében a jövőbeni alapelv a tevékenység folytatásának alapelve a helyi adottságok figyelembevételével. A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, tárgyévet, előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a mérleg tartalmazza. A mérleg fordulónap A mérleg fordulónapja: A mérlegkészítés időpontja: A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők: Az Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra. A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős. Az Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek. 3

14 Terven felüli értékcsökkenés kerül elszámolásra, ha Szellemi termék értéke tartósan csökken, vagy feleslegessé válik, Vagyoni jog korlátozottan, vagy egyáltalán nem érvényesíthető, Tárgyi eszköz feleslegessé válik A terven felüli értékcsökkenés elszámolása a mindenkori piaci érték figyelembevételével érvényesül.. A beszámoló elkészítése során az alapelvek betartása változatlanul fennállt. A Számviteli Törvény értelmében az eszközök a bekerülési értéken vannak nyilvántartva. Értékcsökkenés eddig megállapított kulcsai nem változtak. Értékhelyesbítési különbözet nem került elszámolásra. Maradványérték-realizálható értékként nulla érték. Előző évek vonatkozásában értékvesztést számolt el a Szövetség Készletek elszámolása FIFO módszerrel került megállapításra. A Szövetség értékhelyesbítéssel nem él, értékelési tartalékot nem képez. Mérlegbeszámolóban a Saját tőke elemét képező mérleg szerinti eredmény -ből elkülönítetten mutatja ki vállalkozási és közhasznú tevékenység eredményét. Vetítési alap 15 %.. A Szövetség a törvény előírása szerint könyvvizsgálatra kötelezett. A Szövetség a Számviteli Törvény előírásait alkalmazva az előző évekétől eltérő értékelést nem alkalmazott. Alkalmazott értékelési eljárások: 1.A követelések az eredeti számlázott értéken kerültek kimutatásra. 2.A Szövetség bankbetéteinek számlakivonatokkal történő egyeztetése megtörtént. 3. Időbeli elhatárolások alátámasztását, tételes kimutatást képezi, 4. A kötelezettségek a beérkezett számlák szerinti értéken kerültek kimutatásra. A Szövetség vagyoni, pénzügyi helyzetének vizsgálata tőkeszerkezeti mutatók szerint: 1. Tőkerősség aránya: Saját tőke/mérlegfőösszeg 66773/ , Likviditási mutató: Forgóeszközök/Rövidlej. köt / , évet megelőző értékvesztések elszámolása részleteiben a hiányzó nyilvántartások miatt nem volt kimutatható. 4

15 A Szövetség valós vagyoni, pénzügyi elemei a következők A mérleghez kapcsolódó kiegészítések: A készletek az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eft-ban): Megnevezés Bázisév eft Tárgyév eft Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Áruk 3804 KÉSZLETEK A pénzeszközök az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eft-ban): Megnevezés Bázisév eft Tárgyév eft Pénztár, Bank, csekkek PÉNZESZKÖZÖK Követelések soron az alábbi tételek vannak kimutatva (adatok eft-ban): Megnevezés Bázisév eft Tárgyév eft Vevőkövetelés Magánnyugdijpénztár Iparűzési adó 3816 Elszámolási előleg Különféle egyéb követelés ÖSSZESEN évben e Ft követelés került a nyilvántartásba a Fővárosi Ítélőtábla 7. Pf /2004/5 ítélete alapján a Budapest, VIII. Ker. Múzeum út 7. sz. használati díjaként. Általánosságban elmondható, hogy vevőkövetelésnél a szerződő felek a romló gazdasági helyzet miatt jelentősen az esedékesség időpontja után fizetnek. Kapcsolt vállalkozással szemben vevőkövetelés nincs. 5

16 Az elszámolt értékcsökkenési leírás összege mérlegtételek szerinti bontásban (adatok eft-ban): Megnevezés Összeg eft Tárgyév eft Lineáris terv szerinti értékcsökkenési leírás Degresszív terv szerinti értékcsökkenési leírás 0 0 Teljesítményarányos terv szerinti értékcsökkenési leírás 0 0 Egyéb módszerű (progresszív) terv szerinti 0 0 értékcsökkenési leírás ÖSSZESEN Kötelezettségek Megnevezés Előző év eft Tárgyév eft Társasági adó 0 0 Személyi jövedelemadó Foglalkoztatottakkal szembeni tartozás (munkabér) Nyugdíjbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége Egészségbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége Egyéb befizetési kötelezettsége Rövidlejáratú kötelezettségek (szállítók, vevő előleg) Áfa fizetési kötelezettség Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Munkaadói járulékfizetési kötelezettség Munkavállalói járulékfizetési kötelezettség Szakképzési járulékfizetési kötelezettség 0-19 Iparűzési adó fizetési kötelezettség Rehabilitációs járulék Cégautóadó APEH pótlék 794 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Saját tőke alakulása évben forrásfőcsoportok szerint (adatok eft-ban): Megnevezés Bázisév eft Előző évek Tárgyév eft módosítás eft Saját tőke Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Eredménytartalék Tárgyévi eredmény alaptevékenységből Tárgyévi eredményvállalkozási tevékenységből SAJÁT TŐKE

17 A Szövetség vagyona az előző évhez képest 7549 e Ft-al csökkent. A Szövetség a bevételeit felhasználja közhasznú céljainak eléréséhez és a biztonságos működés érdekében forrás elvonás történt. Az eredmény alakulásának elemei a következők voltak: Megnevezés Bázisév eft Előző év (ek) Tárgyév módosításai Tárgyévi vállalkozási eredmény Tárgyévi közhasznú eredmény Adófizetési kötelezettség Adózás előtti eredmény Az eredménykimutatás kiegészítése: A Magyar Repülő Szövetség költségnemenként tartja nyilván a ráfordításokat. A Szövetség az előző évek vonatkozásaiban a hiányzó szállítói számlákat, elévült számlaköveteléseket, számlatartozásokat leírta. A korábbi évek hiányzó nyilvántartásai és az egyedi számviteli nyilvántartások hiánya miatt korrekciós tényezőként kerültek elszámolásra. Gazdasági élet vonatkozásában profilbővítés hiánya és a több területen az élvonalbeli sportélet alacsony támogatottsága mutatkozik. A Szövetség eredményének alakulásában nagy a lokális tényezők szerepe. Tájékoztató kiegészítések: A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 30, 2 fő, a személyi ráfordítások a következők szerint alakultak: Megnevezés Előző év eft Tárgyév eft Bérköltség Bérjárulékok Személyi jellegű egyéb kifizetések SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK A Szövetség án a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól Ft támogatást kapott, a fennmaradó összeget Ft-ot évben utalták. Pályázat útján két szakág án Ft NSSZ támogatás érkezett az ejtőernyős és a siklórepülő szakág részére én a Női Vitorlázórepülők részére Ft támogatást utalt a minisztérium. 7

18 A Szövetség az Elnökségi tagok, az Ellenőrző Bizottsági tagok részére előleget, kölcsönt, más juttatást nem folyósított. Egyéb kiegészítő információk: A Szövetségnek december 31-én fennálló hitelállománya: 0 eft. Mérlegen kívüli kötelezettség: A pénzügyi helyzet megítéléséhez tájékoztatjuk a tagságot, hogy a Magyar Repülő Szövetségnek a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő felé e Ft kötelezettsége van. Jelenleg a tárgyalások folyamatban vannak. A Magyar Repülő Szövetség a közhasznú nyilvános adatok közzétételére vonatkozó kötelezettsége alapján az adatokat a Szövetség honlapján teszi közzé. Kelt: Budapest, Dr. Kecskeméti Tamás Elnök 8

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 19820349-9499-521-07 Bíróság nyilvántartási szám: 60183/1989 Vállalkozás megnevezése: Etyek Községi Sportegyesület Vállalkozás címe: 2091 Etyek Körpince köz 4 Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Készítette: Szabó János Ügyvezető

Készítette: Szabó János Ügyvezető Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933853211313 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2009 Készítette:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 1 9 0 1 8 4 6 9 9 4 2 0 5 3 1 0 1 Bejegyző határozat száma: 7 PK 63986/1990/15 A szervezet megnevezése: Egyesült Villamos-Ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége A szervezet címe:

Részletesebben

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2012. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] Statisztikai számjele: 14625651-4110-572-07 Cégjegyzék

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Cég adószáma: 13920410-2-15 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F.

Részletesebben

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010 Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933-213 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2010 Készítette:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. 2013. december 3l.

Kiegészítő melléklet. 2013. december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2012 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18818716949952915 Cg:2914 (PK 60018/2008/2-2914) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 év Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel: 20271017-7810-599-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069693 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31. adatok

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l.

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben