A Kormány 1637/2012. (XII. 19.) Korm. határozata a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kormány 1637/2012. (XII. 19.) Korm. határozata a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról"

Átírás

1 1

2 2

3 3

4 A Kormány 1637/2012. (XII. 19.) Korm. határozata a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról 1. A Kormány a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel keretében a a) január 1. és december 31. között kibocsátott kártyákhoz 10 millió forint hitelösszegig 365 napra 1 százalékpont kamattámogatást biztosít, b) december 31-ig kibocsátott, maximum 25 millió forintos kártyák teljes kölcsönösszegére a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezességvállalás éves díjának 50%-áig terjedő támogatást biztosít azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg a kezességi díj vetítési alapjának 0,75%-át. Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter Határidő: azonnal 2. A Kormány a Széchenyi Kártya Program keretében január 1. és december 31. között megkötött Széchenyi Forgóeszköz Hitel, Széchenyi Beruházási Hitel, Széchenyi Önerő Kiegészítő és Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet futamidejének első három évére (1096 napra) évi 2 százalékpont kamattámogatást, valamint ezen hitelekhez nyújtott készfizető kezességvállalás díjának 50%-áig terjedő támogatást biztosít azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg a kezességi díj vetítési alapjának 0,75%-át. Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter Határidő: azonnal 3. Az 1. és a 2. pont szerinti kamattámogatás és kezességi díjtámogatás forrása az éves költségvetési törvényben meghatározott Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat. 4. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy ha a 3. pontban meghatározott célelőirányzat forrásainak lekötöttsége eléri a 75%-ot a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával vizsgálja meg a Konstrukciók támogatásának céljára, különösen maradványok visszahagyása útján történő forrásbiztosítás lehetőségét, és a vizsgálat eredményének megfelelően tegyen javaslatot a Kormány számára. A nemzeti fejlesztési miniszter a 3. pontban meghatározott célelőirányzat forrásai 75%-ának lekötöttségéről írásban értesíti a nemzetgazdasági minisztert. Felelős: nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter 4

5 Határidő: a források 75%-ának lekötését követő 30 napon belül 5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba azzal, hogy a támogatási feltételekre vonatkozó rendelkezéseket a január 1-jét követően kibocsátott kártyákra és a január 1-jét követően megkötött hitelszerződésekre kell alkalmazni. Orbán Viktors. k., miniszterelnök Kötelező cégmódosítás Közeleg az utolsó nap amíg a cégek szankció nélkül tehetnek eleget a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény (Ctv.) március 1-jén hatályba lépett módosító rendelkezéseinek! Minden cégnek a március 1-jét követő első változásbejegyzési eljárás során, de legkésőbb február 1-ig a törvény erejénél fogva kötelező cégmódosítás keretében kell gondoskodni az alábbi kiegészítéseknek illetve cégadatoknak a cégjegyzékbe történő bejegyeztetéséről, valamint a változásoknak és az adatokat tartalmazó cégiratoknak és okiratoknak a cég székhelye szerint illetékes cégbíróság részére történő benyújtásáról is: a székhely, telephely, fióktelep használatának jogosultságának igazolása természetes személy tagok születési adatai, adóazonosító jele, valamint a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy jogi személy tagok esetén cégjegyzékszám vagy nyilvántartási szám, valamint adószám a cég képviseletére jogosult személyek adóazonosító jele a cég által gyakorolt tevékenységi körök létesítő okiratban történő kötelező feltüntetése külföldi jogi személy tulajdonosok, vagy magyarországi állandó lakcímmel nem rendelkező külföldi természetes személy tulajdonosok esetén kézbesítési megbízott cégjegyzékbe történő kötelező bejegyeztetése. Az olyan cégnevek módosítása, amelyek nem felelnek meg a Ctv. 3.. (5) bek-ben foglalt előírásnak. 5

6 Az egyes kötelező cégmódosítási kérdésekről részletesebben: A székhely, telephely, fióktelep használatának jogosultságának igazolása történhet tulajdoni lapmásolat (amennyiben a cég az általa székhelyként használt ingatlannak a tulajdonosa) vagy a használat jogcímét igazoló más dokumentum (pl. bérleti szerződés) csatolásával. Annak érdekében, hogy az esetleg üzleti titkot képező adatokat is tartalmazó bérleti szerződést ne kelljen a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé tenni, lehetőség van arra is, hogy az ingatlan tulajdonosa vagy jogszerű hasznosítója az üzleti adatokat nem tartalmazó székhelyhasználati nyilatkozatot adjon ki, amely igazolja a székhelyhasználat jogszerűségét. A természetes személy tagok születési adatait születési hely és idő, év, hó és nap megjelölésével kell megadni. A cég képviseletére jogosult személyek adóazonosító jeleként elsősorban a magyar adóhatóság által kiadott adószámot vagy adóazonosító jelet kell megadni. Amennyiben az érintett személy ilyennel nem rendelkezik, az adóilletősége szerinti hivatalos állami adóhatóság által kiadott adószámát kell feltüntetni. Az eddigi szabályozástól eltérően, amikor csak a főtevékenységet kellett a létesítő okiratban illetve a cégjegyzékben feltüntetni, az új szabályozás szerint a cég által gyakorolt összes tevékenységi kört kötelező feltüntetni és a cégjegyzékbe bejegyeztetni. A tevékenységi köröket a mindenkor hatályos TEÁOR szerint kell megadni. A hivatalos iratok külföldi jogi személy tulajdonosok, vagy magyarországi állandó lakcímmel nem rendelkező külföldi természetes személy tulajdonosok részére történő kézbesíthetősége érdekében kötelező az érintett tulajdonos kézbesítési megbízottjának a cégjegyzékbe történő bejegyeztetése. A kézbesítési megbízott magyarországi székhellyel rendelkező szervezet, illetve állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy egyaránt lehet. Kézbesítési megbízotti feladatot a cég tagjai (részvényesei), vezető tisztségviselői, valamint felügyelőbizottsági tagjai nem láthatnak el. A bejegyzési kérelemhez mellékelni kell a kézbesítési megbízotti tevékenység ellátására vonatkozó okiratot, amelyet teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni. A Ctv. 3.. (5) bekezdése új szabályként előírja, hogy a cégnévnek egyértelműen különböznie kell a közhatalmi és közigazgatási szervek hivatalos és a köznyelvben használt elnevezésétől. Mindazon cégeknek, amelyeknek az elnevezése emlékeztet vagy hasonlít valamely állami szerv hivatalos vagy a közbeszédben használt elnevezésére, módosítani kell az elnevezését. A kötelező cégmódosítás minden olyan céget érint, amelynél a cégalapítás március 1-jét megelőzően történt, és március 1-jét követően mostanáig nem volt a cégjegyzékbe bejegyzett adatainak változtatására irányuló eljárása. Ezt a változtatást 6

7 2013. február 1-jéig minden cégnek kötelező lefolytatni, akkor is, ha egyébként, más okból cégmódosítást nem tervezett ebben az időszakban. Javasoljuk, hogy a szükséges lépések megtételét ne halasszák az utolsó napokra, mivel a február 1-jei végső határidő nem a társasági döntés meghozatalára, hanem a cégiratoknak a cégbíróságokra történő benyújtására vonatkozik. A kötelező cégmódosítás elmulasztóit a cégbíróság kötelezően ,- forinttól ,- forintig terjedő pénzbírsággal sújtja. A kizárólag a törvénymódosítás miatt kötelező változásokat tartalmazó változásbejegyzési eljárást névmódosítás kivételével - közzétételi költség és illetékmentesen lehet lebonyolítani. A kötelező változásbejegyzési eljárás esetében is kötelező azonban a jogi képviselő igénybevétele. A kötelező cégmódosítások mellett természetesen arra is van lehetőség, hogy a jogszabály által előírt változtatásokon túl, egy eljárásban, más, a tulajdonosok által elhatározott változtatások is bejegyeztetésre kerüljenek a cégjegyzékbe. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy minden olyan módosítás esetén, amely a társaság létesítő okiratát is érinti, kötelező csatolni azt a változásokkal egységes szerkezetbe foglaltan. A VOSZ Jogi Bizottságával együttműködő Parragi és Társa Ügyvédi Iroda a VOSZ tagvállalkozásai részére a listaárából 20 % kedvezményt biztosít a cégeljárásban kötelező ügyvédi közreműködés munkadíjából. Az Ügyvédi Iroda szolgáltatása és a munkadíj tartalmazza a szükséges dokumentumok ideértve természetesen a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot is elkészítését és a teljes cégeljárás lefolytatását, kivéve az esetlegesen kötelező eljárási illetékeket és más hatósági eljárási díjakat, amelyek a társaságot terhelik. Amennyiben bármelyik VOSZ tagvállalkozás igényt tart közreműködésünkre, kérjük, keresse meg dr. Parragi Edina Katalin ügyvédet, a VOSZ Jogi Bizottságának elnökét, a Parragi és Társa Ügyvédi Iroda vezetőjét az alábbi elérhetőségeken: cím: Parragi és Társa Ügyvédi Iroda 1055 Budapest, Szent István krt. 23. Tel: , Fax: , dr. Parragi Edina Katalin a VOSZ Jogi Bizottságának elnöke Parragi és Társa Ügyvédi Iroda 7

8 Vissza nem térítendő támogatás maximum 10 millió forint + 10 éves beruházási hitel maximum 20 millió forint = KOMBINÁLT MIKROHITEL Akár 10 millió forint uniós támogatás Akár 20 millió forint kedvezményes kamatozású forinthitel Ingatlanvásárlás, eszközbeszerzés és informatikai fejlesztés is finanszírozható (Budapesten és Pest megyén kívül megvalósuló beruházás esetén) 10% önerővel már igényelhető Akár kezdő vállalkozásoknak is Díjmentes előminősítés Válassza a KAVOSZ Zrt. által közvetített Kombinált Mikrohitelt! A Kombinált Mikrohitel vissza nem térítendő uniós támogatás és kedvezményes kamatozású hitel kombinációja, mely egyedülálló lehetőség a vállalkozások beruházásainak megvalósításában! Miért kedvező ez az Ön vállalkozásának? A vissza nem térítendő támogatás a projekt 45%-a minimum 1 millió, maximum 10 millió forint összegű lehet A minimum 1millió, maximum 20 millió forintos hitel kedvezményes, max. 9% kamatozású és forint alapú - így Önnek nem kell az árfolyamingadozásokból adódó kockázatokat viselnie. A pályázattal kombinált hitelkonstrukció igénybevételével Ön már akár 10% saját forrással is belevághat fejlesztési elképzeléseinek megvalósításába. A támogatást és a hitelt egyablakos ügyintézéssel bírálják el, a beadástól számított 60 napon belül. A Kombinált Mikrohitel üzleti múlttal nem rendelkező, kezdő vállalkozások számára is elérhető! 8

9 Mire használható a forrás? Iroda, üzlethelyiség, üzem, raktár, telephely vásárlása, felújítása Gépek, berendezések, számítástechnikai eszközök beszerzése Milyen vállalkozás igényelheti? Legfeljebb 9 főt foglalkoztat Adott naptári évben nem részesült támogatásban a Kombinált Mikrohitel Program keretében, Nincs lejárt köztartozása A vállalkozás nem áll csőd, felszámolás, illetve végelszámolás alatt Megfelel a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. Üzletszabályzatában, valamint az ÁSZF-ben foglalt feltételeknek. Hol adhatja be igénylését? Az igénylést beadhatja a KAVOSZ Zrt. irodáiban területi korlátozás nélkül, illetve a VOSZ és a területi Kereskedelmi és Iparkamarák Kombinált Mikrohitel ügyintézéssel foglalkozó irodáiban, abban a megyében, ahol a vállalkozás székhelye, vagy telephelye megtalálható (az érintett irodákról lenti telefonszámon kaphat tájékoztatást). A pályázati dokumentáció elkészítésében professzionális tanácsadóink állnak rendelkezésére. Kérdése van? Hívja munkatársunkat a 06-1/ telefonszámon! A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. honlapján (http://www.kavoszvf.hu) megtalálja az Üzletszabályzatot, az Általános Szerződési Feltételeket, és az igényléshez szükséges dokumentumokat is. Jelen tájékozatóban foglaltak nem minősülnek ajánlatnak. A Kombinált Mikrohitel Konstrukció részletes feltételeiről a megadott elérhetőségeken informálódhat. 9

10 A VOSZ Hírlevél a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének ingyenes szolgáltatása - kötelezettségvállalásunk nélkül. Az információ-forrásokat nagy körültekintéssel választjuk ki és a legmegbízhatóbb módon kommunikáljuk Önök felé, mégsem kezeskedhetünk az információk célbajutásáért, teljeskörűségéért és valóságtartalmáért. Véleményét kérjük és várjuk a címen. Ha továbbiakban nem tart igényt a Hírlevélre, kérjük azt is jelezze felénk! Reméljük hasznos információkkal szolgáltunk Önnek és kedvét lelte Hírlevelünkben. VOSZ 1107 Budapest Mázsa tér 2-6. Tel.: , -82 Fax:

TÁJÉKOZTATÓ A CÉGTÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A CÉGTÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A CÉGTÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Tisztelt Cégvezető! Mint bizonyára Ön előtt is ismert a 2012-es törvényalkotás eredményeként szükségessé vált a gazdálkodó szervezetek helyzetének az áttekintése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

Komplex Faktor Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Komplex Faktor Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Komplex Faktor Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÚJ SZÉCHENYI HITEL és az ÚJ SZÉCHENYI KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM keretében végzett tevékenységét szabályozó HITELEZÉSI A ÉS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

Mikrohitel Kézikönyv

Mikrohitel Kézikönyv Mikrohitel Kézikönyv Új Széchenyi Hitel Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Hatályos: 2012. március 25. napjától MIKROHITEL KÉZIKÖNYV a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által az Új Széchenyi

Részletesebben

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Debrecen Megyei Jogú Város által rendszeresített BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Debrecen Megyei Jogú Város által rendszeresített BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Debrecen Megyei Jogú Város által rendszeresített BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS nyomtatványhoz Kitöltés előtt olvassa el az alábbi ismertetőt! Az adózás rendjéről szóló többször

Részletesebben

Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban való részvételhez

Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

Minden korábbinál magasabb kamattámogatás a Széchenyi Kártya Program fejlesztési hiteleihez

Minden korábbinál magasabb kamattámogatás a Széchenyi Kártya Program fejlesztési hiteleihez Minden korábbinál magasabb kamattámogatás a Széchenyi Kártya Program fejlesztési hiteleihez 2013. május 1-jétől a Kormány 5 százalékra emelte a Széchenyi Beruházási Hitel, az uniós pályázatokhoz igényelhető

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

2008. évi XCVI. törvény

2008. évi XCVI. törvény 2008. évi XCVI. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és egyéb törvényeknek a számviteli beszámoló közzétételi rendjével, valamint a

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Debrecen Megyei Jogú Város által rendszeresített BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS nyomtatványhoz 2013.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Debrecen Megyei Jogú Város által rendszeresített BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS nyomtatványhoz 2013.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Debrecen Megyei Jogú Város által rendszeresített BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS nyomtatványhoz 2013.01.01-től Kitöltés előtt olvassa el az alábbi ismertetőt! Az adózás rendjéről

Részletesebben

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 1132 Budapest, Váci út 20.

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 1132 Budapest, Váci út 20. SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 1132 Budapest, Váci út 20. Telefon: 288 8200 Fax: 288 8299 http://www.sz-k-t.hu Tárgy: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Hitel típusa: Beruházási Forgóeszköz Igényelt futamidő:

Részletesebben

Nyilatkozat a Széchenyi Kártya2 konstrukcióban való részvételhez

Nyilatkozat a Széchenyi Kártya2 konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás neve (cégneve): Képviseletre jogosultak neve, beosztása A Vállalkozás székhelye: Ügyirat száma: Nyilatkozat a Széchenyi Kártya2 konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás tudomással bír

Részletesebben

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Széchenyi Kártya Program termékei Érvényes: 2013. szeptember 12.-től Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Éven belüli finanszírozási igényeit könnyen, gyorsan szeretné megoldani? Igényelje

Részletesebben

ÁFEOSZ-COOP Szövetség Vállalkozási ismeretek füzet. Tartalom

ÁFEOSZ-COOP Szövetség Vállalkozási ismeretek füzet. Tartalom Készítette: Pauker HOLDING Kft. Felelős vezető: Varga Szilárd Budapest, 2014 Tartalom Vállalkozási formák 8 Alapítás 8 1. CÉGALAPÍTÁS, LÉTESÍTŐ OKIRATOK CÉGJOGI TUDNI- VALÓK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN 9 a) - az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Kedvezményes kamatozású könyvszakmai hitelprogram -ban való részvételre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Kedvezményes kamatozású könyvszakmai hitelprogram -ban való részvételre PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Kedvezményes kamatozású könyvszakmai hitelprogram -ban való részvételre Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a könyvszakmai vállalkozások üzleti tevékenységének elősegítése érdekében

Részletesebben

Székhelyhasználati Szabályzata

Székhelyhasználati Szabályzata POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelyhasználati Szabályzata mint Általános Szerződési Feltételek Hatályos 2013. június 01-től TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Melléklet: 1. Dr. Koncz Erika kérelme

Melléklet: 1. Dr. Koncz Erika kérelme Előterjesztés Dr. Koncz Erika kérelméről Foglalkozás-egészségügyi ellátás folytatására Dr. Koncz Erika kérelmet nyújtott be Foglalkozás-egészségügyi ellátás folytatására az Önkormányzat 2051 Biatorbágy

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

A KA-VOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KA-VOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KA-VOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (KHG) tárgyú pályázathoz

Részletesebben

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program GOP-2011-2.1.1/M VISSZA TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS RÉSZHEZ. Termékleírás

Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program GOP-2011-2.1.1/M VISSZA TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS RÉSZHEZ. Termékleírás Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József A. út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu web:www.jnszvfa.hu Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól ÚTMUTATÓ az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozó Üzletszabályzathoz

Részletesebben