Közép - dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal évi I. félévi. Munka-, Ellenőrzési - és Képzési-terve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közép - dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal. 2010. évi I. félévi. Munka-, Ellenőrzési - és Képzési-terve"

Átírás

1 Szám: 04/223-2/2010. Közép - dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal évi I. félévi Munka-, Ellenőrzési - és Képzési-terve Székesfehérvár, február 28.

2 2 Tartalomjegyzék A ÉVI I FÉLÉVES MUNKATERV KIEMELT SZEMPONTJAI:... 3 A HIVATAL MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ HATÁRIDŐS KIEMELT FELADATOK:... 4 A ÉVI I. FÉLÉVI MUNKATERV RÉSZLETES FELADATAI MŰKÖDÉSI TERÜLETENKÉNT... 5 I. FELÜGYELETI ÉS IGAZGATÁSI MONITORING TEVÉKENYSÉG... 5 II. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG... 8 III. A KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG...15 Koordinációs és szervezési feladatok Személyzeti és munkaügyi feladatok Közszolgálati nyilvántartással kapcsolatos feladatok Oktatás, képzés, továbbképzés Egyéb a Hivatal működésével összefüggő feladatok IV. INFORMATIKAI FELADATOK...21 V. PÉNZÜGYI, GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG...26

3 3 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) évi I. féléves munkaterve elkészítésénél alapul vettük a működésünket meghatározó jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei által előírtakat és az Önkormányzati Minisztérium I. féléves munkaprogramjából, valamint a Hivatal szakmai irányításában részt vevő további főhatóságok munkaterveiből fakadó kötelezettségeket. A évi I féléves munkaterv kiemelt szempontjai: A törvényességi felügyeleti munka területén: - Meg kell valósítani a területfejlesztési tanácsok törvényességi felügyeletének egységes szempontok szerinti ellátását. A hatósági tevékenység tekintetében: - a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó hatósági eljárásokat megkülönböztetett figyelemmel, a lehető legrövidebb határidőn belül kell lefolytatni. - különös figyelmet kell fordítani az ügyintézési határidők megtartására, a hátralékos ügyek számának csökkentésére. - a Ket. novella alkalmazásával kapcsolatban továbbra is segítséget kell nyújtani az ügyfeleknek, a jogalkalmazóknak. - iratminták, ügymenetmodellek készítésével elő kell segíteni az egységes jogalkalmazást. - az építési hatósági igazgatásban, a szakmai irányító miniszter által meghatározottak szerint, vizsgálni szükséges a HÉSZ szabályozások szakmai megfelelőségét. Az egyéb államigazgatási feladatellátás terén: - Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a évi országgyűlési képviselőválasztás, a kisebbségi önkormányzati képviselő-választáshoz szükséges kisebbségi választói jegyzék összeállítása, valamint az időközi választások és helyi népszavazások előkészítésében és lebonyolításában az informatikai feladatok elvégzésére. - növelni kell a Regionális Államigazgatási Kollégiumok működésének hatékonyságát, - fokozottan segíteni kell a szakmai irányító miniszterek ellenőrzési feladatainak teljesítését, valamint az ágazati jogszabályok hatályosulását, - szakmai segítségnyújtással és az Önkormányzati Tájékoztató és Információs Szolgálat működtetésével hozzá kell járulni az önkormányzatok törvényes és szakszerű működéséhez. - szükség és igény szerint részt kell venni az új képzési programok kidolgozásában, lebonyolításában, az új képzéstervezési rend kialakításában, a vizsgarendszer felülvizsgálatában, vezető képzési rendszer megvalósításában,

4 A szervezeti működés terén: 4 - az elmúlt évek eredményeire építve, a mindennapi tevékenység szerves részévé kell tenni a kialakult az új munkaformákat, - kiemelt feladatként kell kezelni a Hivatal feladat- és hatáskörét, szervezetét meghatározó jogszabályi módosítások végrehajtását. Fel kell készülni a további jogszabályi módosításra és azt követően, ki kell alakítani az új szervezeti struktúrát és működési rendet, - a pénzügyi működés feltételrendszerének stabilizálásával tovább kell törekedni az eredmény-centrikus, költségtakarékos gazdálkodás megvalósítását szolgáló lehetőségek feltárására, intézkedések megtételére. A Hivatal működésével összefüggő határidős kiemelt feladatok: - A regionális közigazgatási hivatal évi tevékenységéről szóló beszámoló elkészítése január 31. kirendeltség-vezetők k - Az országos statisztikai adatgyűjtési programon alapuló hatósági statisztikai adatszolgáltatás február 28. hatósági Informatikai

5 5 A évi I. félévi munkaterv részletes feladatai működési területenként I. Felügyeleti és Igazgatási Monitoring tevékenység A Felügyeleti és Igazgatási Monitoring Főosztály/Osztály: 1. Végzi a regionális, térségi, megyei fejlesztési tanácsok tekintetében a törvényességi felügyeleti feladatokat, melynek során a regionális fejlesztési tanács ülésein ellátja a Hivatal képviseletét, ülésein figyelemmel kíséri annak menetét, szükség esetén aktívan közreműködik a jogszerű működés biztosításában. -helyettes, k 2. Szakmai segítséget nyújt a törvényességi felügyelet során. -helyettes, k 3. Jogszabálysértés esetén előkészíti a jogszabálysértés megszüntetését célzó törvényességi felügyeleti intézkedéseket. -helyettes, k 4. Erősíti a régió területén az egységes szempontú törvényességi felügyeleti jogalkalmazási gyakorlatot. -helyettes, k 5. Írásbeli és szóbeli megkeresésre szakmai véleményt nyilvánít jogértelmezési, jogalkalmazási kérdésekben., k 6. Az önkormányzatok szakszerű feladatellátását elősegítő jogalkalmazási, jogértelmezési szakmai tájékoztatókat készít. havonta tárgyhó 25. illetve igény szerint, k 7. Az Önkormányzati Tájékoztató és Információs Szolgálat (ÖTISZ) keretében a témakör-megosztásnak megfelelően szakmai anyagot készít, illetve véleményezi azokat., k

6 6 8. Bővíti a hivatali honlapon megjelenített kérdés-válasz gyűjteményt, különös tekintettel a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendeletben foglaltakra., k 9. Előkészíti az önkormányzat körjegyzőséghez tartozás alóli felmentését., k 10. Előkészíti az önkormányzati társulási megállapodásokkal kapcsolatos nyilatkozatot, szakmai véleményt., k 11. Előkészíti az oktatási intézmények kapacitás-kihasználtsága alóli felmentését., k 12. Véleményezi a - feladat-és hatáskörbe tartozó tárgyakban készített - jogszabálytervezeteket. igény szerint, k 13. Adatot, információt kér a helyi önkormányzatoktól, a szakmai irányításért felelős miniszter ágazati feladatai ellátása érdekében, az Ötv. 97. e) pontja alapján. igény szerint, k 14. Igény esetén részt vesz a polgármester személyében bekövetkezett változás esetén, a hivatalvezető megbízásából, a munkakör átadás-átvételi eljárásban. szükség szerint, k kijelölése szerinti ügyintéző 15. Intézi a feladatkörét érintő közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos ügyeket., k

7 16. Közreműködik a Hivatal képzési, továbbképzés feladatai ellátásában. 7 igény szerint, k 17. Tájékoztatást ad a Hivatal, illetve a Kirendeltség által szervezett, a helyi önkormányzatok jegyzői, munkaszervezetek vezetői részére tartott értekezleten az önkormányzatokat érintő jogszabályváltozásokról, szakmai segítséget nyújt jogalkalmazási kérdésekben. igény szerint, k 18. A hivatalvezető megbízásából ellátja a Hivatal jogi képviseletét. igény szerint, -helyettes, k, jogtanácsosok 19. Részt vesz a Hivatal honlapjának fejlesztésében. a és az k által kijelölt ügyintézők 20. Közreműködik a Hivatal ellenőrzési feladatai ellátásában. ütemterv szerint és k 21. Az önkormányzati miniszter és a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter megállapodásában foglaltak alapján a munkaköri leírás szerint segítséget nyújt és közreműködik egyes építésügyi feladatok ellátásában., k, kijelölt ügyintézők

8 8 II. Hatósági tevékenység A Hatósági Főosztály, az Általános Igazgatási, az Építési valamint a Hatósági Osztály: 1. Áttekinti a hatályos jogi szabályozás jelenlegi helyzetét. Javaslatot dolgoz ki olyan jogszabály-módosítások érdekében, amelyek a hatáskörváltozás miatt gátjai lehetnek a gyors, ügyfélközpontú hatósági ügyintézésnek. Folyamatosan gyűjti az indokolt jogszabály-módosításra vonatkozó javaslatokat, elképzeléseket, amelyeket továbbít a központi államigazgatási szervekhez. 2. Kiemelt figyelmet fordít az Új Magyarország Fejlesztési Tervben foglalt, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal kapcsolatos első fokú hatósági eljárások, szakhatósági eljárások során a gyorsaságra és a jogszabályi előírások maradéktalan betartására. Az előzőekkel összefüggésben különös figyelmet fordít a kisajátítási ügyek intézésére. A szervezeti struktúra rugalmas alakításával, munkaszervezési módszerekkel eléri, hogy e téren is tartható legyen az ügyintézési határidő. -helyettes 3. A hatósági munka során gyors és szakszerű ügyintézéssel segíti a gazdasági élet szereplőit, a vállalkozásokhoz kapcsolódó kötelezettségeik teljesítésében. -helyettes 4. Folytatja a jegyzői hatáskörök felülvizsgálatát. A felülvizsgálat eredményeként javaslatokat dolgoz ki egyes hatáskörök megszüntetésére, vagy a kistérségi központokhoz való telepítésre. -helyettes

9 9 5. Kiemelt figyelmet fordít a hatósági jogalkalmazás során az egységes joggyakorlat kialakítására, az ügyintézés színvonalának javítására, a határidő túllépéssel érintett hátralékos ügyek számának, illetve az átlagos ügyintézési idő csökkentésére. Erősíti a régióban a közigazgatás ügyfélbarát és szolgáltató jellegét. -helyettes 6. Törekszik arra, hogy a régió valamennyi köztisztviselője a jelenleginél magasabb szinten alkalmazza a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényt. Erre az ellenőrzési munkában és a szakmai napok tartása során is nagy hangsúlyt fektet. -helyettes 7. Elősegíti az állampolgárok, a lehetséges ügyfelek mind teljesebb körű tájékoztatását, illetve az ügyfelek adminisztratív terheinek csökkentését szolgáló intézkedések gyakorlati alkalmazását. Ehhez felhasználja a régiós honlap biztosította lehetőségeket, gondoskodik feladatkörében - a tartalmának bővítéséről és aktualizálásáról. -helyettes 8. A szakszerűbb, hatékonyabb, olcsóbb közigazgatás érdekében fokozott támogatást nyújt azoknak a települési önkormányzatoknak, melyek a hatósági feladataikat közösen igazgatási társulás, kistérségi társulás formájában kívánják megoldani. 9. Hatékonyabban lép fel az építési fegyelem megszilárdítása érdekében a jogsértőkkel szemben. Következetesen alkalmazza a megváltozott jogszabályi háttér biztosította lehetőségeket az építésügyi hatósági eljárásban.

10 Komplex felügyeleti, valamint cél- és témavizsgálatokat tart, az első fokú hatósági munka javítása és segítése érdekében. Ezen túlmenően szakmai értékelésekkel, iránymutatásokkal és az érintett köztisztviselők oktatásával, szakmai napok tartásával, szakmai anyagok készítésével javítja az első fokú hatósági tevékenység színvonalát. -helyettes 11. Ösztönzi és segíti a települési jegyzők adóztatási tevékenységét, a törvényesség és az igazságos közteherviselés biztosítása érdekében. E cél megvalósítása érdekében segítő jellegű ellenőrzéseket tart és igény szerint szakmai napot szervez. -helyettes 12. A hatósági munka eszközeivel is segíti az önkormányzatokat abban, hogy az Európai Uniós pályázatokon sikerrel szerepeljenek. -helyettes 13. Iratmintákat készít a Hivatal által intézett első- és másodfokú hatósági ügyekre a régión belüli egységes jogalkalmazás megvalósítása érdekében -helyettes 14. Havonta elemzi és értékeli a régió jogalkalmazási tapasztalatait, megvitatja az aktuális feladatokat. -helyettes 15. Közreműködik abban, hogy az állampolgárok minél teljesebb körűen megismerjék a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvénynek (Ket.) az ügyfelek eljárásjogi helyzetét megkönnyítő szabályait, különös figyelemmel a Ket. módosításáról elfogadott évi CXI. törvényre. -helyettes a Ket. oktatását végző ügyintézők

11 A Ket. módosítására tekintettel tovább működteti a Ket. forró drótot, a beérkezett kérdéseket megválaszolja. Az elektronikus úton érkezett kérdésekre adott válaszok honlapon történő közzétételéről intézkedik. -helyettes a Ket. forró drót működtetéséért felelősök 17. Folyamatosan bővíti és aktualizálja a Hivatal honlapján található, Ket-tel kapcsolatos nyilvántartásokat, információkat, különös figyelemmel a Ket. módosítására. -helyettes 18. Közreműködik a Ket. oktatásával kapcsolatos további feladatok végrehajtásában, különös tekintettel a Ket. módosításáról elfogadott évi CXI. törvényre. -helyettes a Ket. oktatását végző ügyintézők 19. Az ügyintézés során an figyelemmel kíséri az első fokú hatóságok eljárásaiban a Ket. hatályosulását. Az így szerzett tapasztalatok alapján szakmai tájékoztató anyagokat készít a jegyzők részére. -helyettes ügyintézők 20. Gyűjti a Ket. alkalmazásának tapasztalatait és ennek alapján javaslatokat készít az indokolt törvénymódosításra. -helyettes ügyintézők 21. Elbírálja a Hivatal jogkörében eljárva - a települési önkormányzatok jegyzői, valamint a megyei főjegyző által hozott határozatok, végzések elleni fellebbezéseket. Az ügyfelek kérelmei alapján lefolytatja a Hivatal hatáskörébe tartozó első fokú eljárásokat. kijelölt ágazati ügyintéző

12 A hatósági munkában fokozott figyelmet fordít az ügyintézési határidők betartására, és törekszik azok csökkentésére, különös figyelemmel a Ket. rendelkezéseire. -helyettes ügyintézők 23. Kiemelt figyelemmel kíséri a panaszügyek intézését, az ügyintézési határidő megtartását és a jogszabályi előírások maradéktalan betartását. -helyettes 24. Ellátja az első- és másodfokú határozatok bírósági felülvizsgálata során a perbeli képviseletet. Ennek keretében előkészíti az alperesi nyilatkozatot, szükség szerint részt vesz a bíróság által elrendelt helyszíni szemlén. A bírósági döntésről a perköltséggel kapcsolatos teendőkről a Pénzügyi Főosztályt, illetve az első fokú határozatot hozó önkormányzat jegyzőjét (a főjegyzőt) tájékoztatja. -helyettes ügyintézők 25. A Hivatal által rendszeresen szervezett jegyzői értekezleteken tájékoztatást ad a hatósági munkát érintő jogszabályi változásokról és az aktuális feladatokról. 26. A külföldiek részére engedélyezett ingatlanszerzést követően az ügyfelet, illetve az ingatlant jellemző tényekről adatlapot állít ki. Gondoskodik az adatok számítógépes feldolgozásáról, és negyedévente adatszolgáltatást teljesít az Önkormányzati Minisztérium részére. kijelölt ágazati ügyintéző 27. Felülvizsgálja a települési önkormányzatok által megküldött évi szabálysértési ügyintézésre vonatkozó statisztikai jelentéseket. A felülvizsgált jelentések számítógépes feldolgozása és összesítése során együttműködik az Informatikai Főosztállyal február 15. kijelölt ágazati ügyintéző

13 Felülvizsgálja az önkormányzatok által megküldött évi hatósági tevékenységre vonatkozó statisztikai adatokat. A helyi önkormányzatok felülvizsgált statisztikai adatainak számítógépes feldolgozása és összesítése során együttműködik az Informatikai Főosztállyal február 28. kijelölt ágazati ügyintéző 29. Megszervezi az alkotmányos alapismereti vizsgákat. -helyettes anyakönyvi felügyelő 30. Szervezi az ellenőrzési tervben rögzített vizsgálatokat, azokról jelentéseket készít, gondoskodik a vizsgálatok értékeléséről. Ennek során tovább növeli a hatósági ellenőrzések hatékonyságát, és erősíti azok segítő jellegét. ellenőrzési terv szerint -helyettes kijelölt ágazati ügyintézők 31. Ellátja az Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat. anyakönyvi felügyelő 32. Az állami és az önkormányzati beruházásokkal összefüggő kisajátítási ügyekben intézkedik az eljárás lefolytatása iránt, illetve elbírálja a szolgalmi jog alapítására, útlejegyzésre vonatkozó kérelmeket. -helyettes kijelölt ágazati ügyintézők 33. Adatot szolgáltat az Önkormányzati Minisztérium részére a gyorsforgalmi autóutak építésével összefüggő kisajátítási eljárásokról, valamint a folyamatban lévő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokhoz kapcsolódó hatósági eljárásokról. -helyettes

14 Ellátja a Hivatal munka-, illetve tűzvédelmi feladataival kapcsolatos összekötői teendőket. kijelölt ágazati ügyintéző 35. Részt vesz a 343/2006. (XII. 23.), valamint a 161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet alapján az építésügyi hatósági feladatokat ellátó köztisztviselők építésügyi vizsgájának, valamint szakmai továbbképzésének szervezésében és lebonyolításában. minisztériumi intézkedés függvényében építésügyi. 36. Folyamatos kapcsolatot tart a közlekedésigazgatási és a vállalkozási ügyek eredményes ellátása érdekében az okmányirodákkal, útmutatást ad a hatósági jogalkalmazási problémák megoldásához. kijelölt ágazati ügyintézők 37. Együttműködik, a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Területi Igazgatósága Adóosztályával, a helyi adókkal, valamint a gépjárműadóval kapcsolatos problémák megoldásában. 38. Együttműködik a feladatok eredményes ellátása érdekében a Fejér Megyei Főügyészséggel, a szakhatóságokkal, továbbá a területi államigazgatási szervekkel.

15 15 III. A koordinációs és szervezési tevékenység A Koordinációs és Szervezési Főosztály valamint a Titkárság: Koordinációs és szervezési feladatok 1. Javaslatot tesz a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium és Bizottságai Munkatervére, I. féléves feladataira február Előkészíti és megszervezi a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium üléseit és ellátja a működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat. ÁK munkaterv szerint -helyettes 3. Ellátja a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium képzési, ellenőrzési bizottsága és eseti bizottságai működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat., illetve a bizottságok ülésterve szerint. 4. Gondoskodik a Közép--dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium és annak Ellenőrzési bizottsága közreműködésével - a központi államigazgatási szervek területi szervei ellenőrzési terveinek összehangolásáról, egyezetett végrehajtásáról, illetőleg az ellenőrzési tapasztalatok közös elemzéséről. Segíti a gazdaságos, egymást kiegészítő ellenőrzési módok kialakítását és alkalmazását. 5. Gondoskodik a regionális koordinációs értekezletek megszervezéséről. hivatalvezető utasítása szerint 6. Szervezi a jegyzői értekezleteket. A jegyzőket, megyénként - a lényeges szakmai információk átadása érdekében - szükség szerint, tájékoztató jellegű értekezletre össze kell hívni. kirendeltség-vezető

16 16 7. Ellátja az ügyiratkezelésről, valamint a központi államigazgatási szervek területi szervei által kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok végrehajtásának ellenőrzését. ellenőrzési terv szerint Személyzeti és munkaügyi feladatok 1. Folyamatosan ellátja a hivatallal közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban állók és a jogviszonyt létesítők tekintetében a jogviszonnyal összefüggő feladatokat (pályázati eljárás, minősítés, átsorolás, jubileumi jutalom, szolgálati igazolvány készítés, szabadságolási terv készítés és nyilvántartás, stb.). külön ütemezés szerint személyzeti ügyintéző 2. Szervezi a köztisztviselők teljesítmény-értékelésével kapcsolatos hivatali teendőket március illetve december 3. Gondoskodik az állami kitüntetések és elismerések felterjesztésének előkészítéséről. Határidő az elismerések esetében: január 15, május 1, június 20. Határidő a kitüntetések esetében: március 20, 4. Kérés és igény szerint segítséget nyújt, konzultációs lehetőséget biztosít az önkormányzatok és a területi államigazgatási szervek személyzeti és munkaügyi problémáinak megoldásában. 5. Közszolgálati ellenőrzést végez a kormány határozat és az önkormányzati miniszteri útmutató alapján. ellenőrzési terv szerint

17 17 6. Szervezi a Hivatal köztisztviselőinek képzését, továbbképzését valamint közigazgatási vizsgáztatását. 7. Gondoskodik a évi vagyonnyilatkozat-tétel dokumentumainak előkészítéséről, a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörbe kinevezett köztisztviselők vagyonnyilatkozat-tételéről. a évi vagyonnyilatkozat-tétel előkészítésére május 15. Közszolgálati nyilvántartással kapcsolatos feladatok 1. Vezeti a közszolgálati nyilvántartást, teljesíti a KÖZIGTAD adatszolgáltatást február Adatgyűjtőként ellenőrzi az alapnyilvántartás vezetését. 3. Gondoskodik a köztisztviselői tartalékállománnyal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról. jogszabály szerint 4. Az önkormányzatok jegyzői hatósági tevékenységének felügyeleti ellenőrzése során ellenőrzi a KÖZIGTAD működtetésével kapcsolatos feladatok ellátását. ellenőrzési ütemterv szerint

18 18 Oktatás, képzés, továbbképzés 1. Szükség és igény szerint részt vesz az új képzési programok kidolgozásában, lebonyolításában, az új képzéstervezési rend kialakításában, a vizsgarendszer felülvizsgálatában, vezető képzési rendszer kialakításában és megvalósításában. Felkészül a közigazgatási versenyvizsga felkészítő tanfolyamok megszervezésére. Folyamatosan szervezi és lebonyolítja a közigazgatási versenyvizsgát. Kormányzati Személyügyi Központ által meghatározottak szerint 2. Gondoskodik az ügykezelői, közigazgatási alapvizsgák, közigazgatási szakvizsgák, közigazgatási versenyvizsgák, továbbá külön jogszabály által meghatározott egyéb vizsgák előkészítésére szolgáló konzultációk megszervezéséről és a vizsgák lebonyolításáról. jelentkezések függvényében, ill. képzési terv szerint 3. Gondoskodik a köztisztviselői vizsgarendszerben az informatikai követelmények érvényesítéséről. 4. Közreműködik a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek a régióban foglalkoztatott köztisztviselők képzésével, továbbképzésével, valamint a szakemberutánpótlás megszervezésével kapcsolatos feladatainak ellátásában, elemzi a képzés, továbbképzés színvonalát és eredményességét, kezdeményezi az érintett szerveknél a szükséges intézkedéseket. Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter által meghatározottak szerint 5. Gondoskodik a köztisztviselők tervszerű továbbképzésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, beleértve az éves és középtávú továbbképzési terv végrehajtását is. Kormányrendelet, kormányhatározat szerint

19 19 6. Szervezi a régióban államigazgatási feladatokat ellátó önkormányzati szervek köztisztviselőinek képzését, továbbképzését. Közreműködik a helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok tisztségviselőinek, képviselőinek képzésében. képzési terv szerint 7. Közreműködik az Európai Uniós Programok keretében végrehajtandó képzések lebonyolításában. KSZK által meghatározottak szerint 8. Közreműködik a központi államigazgatási szervek területi szervei feladatkörébe tartozó, köztisztviselőket érintő képzési, továbbképzési feladatok ellátásának öszszehangolásában. Igény esetén oktatásszervezési szolgáltatást nyújt. képzési terv szerint Titkárságvezető 9. Összehangolja, és az erre biztosított költségvetési kereteknek megfelelően megszervezi a közigazgatási ügyintézéshez szükséges informatikai ismeretek oktatását, továbbképzését, érvényesíti a köztisztviselői vizsgarendszerben az informatikai követelményeket. képzési terv szerint Egyéb a Hivatal működésével összefüggő feladatok 1. Koordinálja a Hivatal I. féléves munkaterve és a tevékenységéről szóló éves öszszegző jelentés elkészítését. felügyeleti szerv utasításában megjelölt határidőben 2. Szervezi a hivatali munkaértekezleteket és részt vesz a Hivatal által szervezett konferenciák, egyéb képzési programok előkészítésében és lebonyolításában. rendezvények szerint

20 20 3. Rendszeres kapcsolatot tart az ÖM Sajtó- és Kommunikációs Főosztályával, valamint a helyi sajtó képviselőivel, szervezi a Hivatal sajtókapcsolatait. 4. Ellátja a hivatalvezető mellett a titkársági feladatokat. titkársági ügyintéző 5. Gondoskodik a Szervezeti és Működési szabályzat, valamint a hivatali szabályzatok és utasítások nyilvántartásáról és karbantartásáról. 6. Gondoskodik a Hivatal ügyirat-kezelési feladatainak ellátásáról és annak ellenőrzéséről és elvégzi az ügyirat-selejtezést. 7. Az önkormányzati ügyirat-kezelési szabályzatokkal kapcsolatosan gondoskodik a Hivatalvezetői egyetértés kiadásáról és a Megyei Levéltári egyetértés beszerzéséről. 8. Ellátja az adatvédelmi feladatokat. 9. Figyelemmel kíséri az esélyegyenlőségi terv megvalósulását. 10. Előkészíti az Államigazgatási Hivatal minősített időszaki működésének dokumentumait. ÖM utasítás szerint

21 21 IV. Informatikai feladatok Informatikai Főosztály valamint a Titkárság: 1. Szervezi a Hivatal informatikai koordinációs feladatainak ellátását, módszertani segítséget nyújt az önkormányzatoknak, központi államigazgatási szervek területi szerveinek informatikai feladataik ellátásához. 2. Kezdeményezi az ügyviteli tevékenység összehangolását, előmozdítja annak egységes program szerinti ellátását, és a közigazgatási informatikáért felelős miniszter irányítása mellett, és az általa biztosított feltételeknek megfelelően biztosítja az ügyviteli és informatikai feladatok szolgáltatás alapú ellátásának kereteit. 3. Ellátja a Regionális Államigazgatási Kollégium Informatikai Bizottsága működésével kapcsolatos feladatokat, közreműködik a központi államigazgatási szervek területi szervei informatikai fejlesztésének összehangolásában. 4. Részt vesz a területi államigazgatási szervek ellenőrzésében, vizsgálja a nyilvántartások adatainak védelmére, és a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó szabályok érvényesülését. 5. Működteti a Hivatal számítógépes informatikai rendszerét, végzi annak karbantartását, szakmai segítséget nyújt a felhasználóknak, terveket dolgoz ki az informatikai hálózat továbbfejlesztésére. 6. Gondoskodik a regionális államigazgatási Hivatal számítógépes fejlesztési- és védelmi tervének kidolgozásáról és közreműködik annak megvalósításában. fejlesztési és beszerzési terv márc. 15-ig, egyébként

22 22 7. Összegzi a Hivatal közzétételi szabályzata megvalósulásának tapasztalatait, honlap működtetésről önértékelést készít elő január A évi időközi választásokon és helyi népszavazásokon ellátja a Hivatal választásokkal kapcsolatos informatikai feladatait, elkészíti a nyomtatványokat, előkészíti a szavazólapokat, elvégzi az adatfeldolgozásokat. 9. Az országgyűlési képviselők, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választására a helyi választási irodákkal együttműködve elvégzi a körzetállomány pontosítását. rendeletekben meghatározottak szerint 10. Részt vesz a évi országgyűlési képviselő-választás előkészítésében és lebonyolításában. Ennek során elkészíti a választói névjegyzéket és értesítőket, szervezi és támogatja a választási célú számítógépes felhasználást az okmányirodai és ASZA gép használói körben, irányítja az informatikai együttműködést, elvégzi a feldolgozásokat, ellátja a TVI informatikai feladatait. rendeletben meghatározottak szerint, egyébként 11. A kisebbségi önkormányzati képviselők évi választása előkészítéséhez részt vesz a kisebbségi választói jegyzék összeállításával kapcsolatos feladatok ellátásában. rendeletben meghatározottak szerint 12. Ellátja a központi közszolgálati nyilvántartás működtetésével kapcsolatos informatikai feladatokat.

23 Rendszergazdaként üzemelteti az SZL nyilvántartás területi számítógépes rendszerét, elvégzi a területi adatfeldolgozásokat, biztosítja az országos, a területi, valamint a helyi rendszerek közötti kapcsolatot. A területi rendszerből előállítja a helyi rendszerek karbantartó állományait, és továbbítja azokat. Ellátja a Hivatal illetékességi területén az adatgyűjtői tevékenységet, az ehhez kapcsolódó koordinációs, ellenőrzési feladatokat. 14. A Hatósági Főosztállyal (Osztállyal) együttműködve segíti az állampolgárok személyi adatainak és lakcímének helyi nyilvántartásával, és az adatvédelemmel kapcsolatos felügyeleti tevékenységet. 15. Szervezi, illetve részt vesz az okmányirodák munkájának ellenőrzésében, javaslatot tesz szakmai felügyeleti intézkedésre, képzésre és egyéb segítségnyújtásra. ellenőrzési terv szerint 16. Ellátja az okmányirodák, valamint a külön rendszerben üzemelő ASZA alkalmazások technikai és alkalmazási Help Desk felügyeletét. 17. Folyamatos, 24 órás üzemben biztosítja az okmányirodák és az SZL nyilvántartás működéséhez szükséges közigazgatási hálózat megyei csomópontjainak üzemeltetését. 18. Ellátja a Cím-, Körzet- és Szervnyilvántartási rendszer informatikai, alkalmazási és igazgatási HelpDesk feladatait, valamint a Hivatalhoz rendelt felhasználói jogosultsággal és a szervnyilvántartással kapcsolatos feladatokat.

24 A Hatósági Főosztállyal (Osztállyal) együttműködve elvégzi a évi szabálysértési és hatósági statisztikai adatok feldolgozását, továbbítását, negyedévenként összegzi a külföldiek ingatlanszerzésének jellemző statisztikai adatait február 15, illetve 20. Ellátja a Hivatal Interneten - adatszolgáltatóként és felhasználóként - történő megjelenésével kapcsolatos informatikai feladatokat, a külső és belső honlap működtetését. 21. Közreműködik a közérdekű adatok elektronikus közzétételében, végzi az adatszolgáltatást az egységes közadatkereső rendszer számára. 22. Rendszergazdaként biztosítja az ügyirat nyilvántartó rendszer működési körülményeit, segíti az alkalmazás használatát, javaslatot tesz a működés harmonizálására. 23. Működteti a veszprémi ügyirat nyilvántartási szolgáltató központot. 24. Felügyeli és karbantartja a Hivatal számítástechnikai eszközeit és a helyi hálózatot. 25. Részt vesz a közigazgatási eljárásról szóló törvény (KET) által előírt informatikai, technikai feltételek kialakításában, az elektronikus kapcsolattartás kiépítésében az elektronikus ügyintézési rendszer fejlesztése érdekében.,

25 A Pénzügyi Főosztállyal közösen előkészíti az informatikai eszközök beszerzését, végzi azok üzembe helyezését, segíti a leltározást. 27. Kezeli a Hivatal elektronikus levelező rendszereit, gondoskodik a küldemények fogadásáról, továbbításáról. Figyelemmel kíséri az önkormányzati postaládák üzemszerű működtetését. 28. Közreműködik a regionális államigazgatási Hivatal oktatási tevékenységének ellátásában, végrehajtja az oktatással kapcsolatos telepítési és üzemeltetési feladatokat. 29. Közreműködik a Hivatal versenyvizsgával kapcsolatos feladatainak elvégzésében.

26 26 V. Pénzügyi, gazdálkodási tevékenység A Pénzügyi Főosztály valamint a Titkárság: A Pénzügyi Főosztály egész éves tevékenységét költségvetéstől beszámolóig jogszabályban meghatározott feladatok és a teljesülésükre előírt határidők behatárolják. A legfontosabb teendők és határidők az alábbiak. 1. Elkészíti a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal évi költségvetési beszámolóját és a évi gazdálkodás szöveges értékelését február Elkészíti a Hivatal évi elemi költségvetési tervét február Elkészíti a Hivatal évi költségvetési alapokmányát február A Hivatal évi költségvetésének ismeretében megvizsgálja a dologi kiadások csökkentésének lehetőségeit, szükség esetén javaslatot tesz újabb takarékossági intézkedések bevezetésére. 5. Gondoskodik az előírt adatszolgáltatások határidőben történő elkészítéséről, és a felügyeleti szervhez történő továbbításáról. ÖM utasításban meghatározottak szerint főkönyvi könyvelő, pénzügyi ügyintézők 6. Elkészíti a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal I. félévi költségvetési beszámolóját július 25., főkönyvi könyvelő 7. Elkészíti a negyedéves mérlegjelentéseket. negyedévet követő hónap 15. főkönyvi könyvelő, pénzügyi ügyintézők 8. Elkészíti a beruházási statisztikát. negyedévet követő hó 10. főkönyvi könyvelő

Közép - dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal. 2009. évi. Munka-, Ellenőrzési - és Képzési-terve

Közép - dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal. 2009. évi. Munka-, Ellenőrzési - és Képzési-terve Szám: 04/16-2/2009. Közép - dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 2009. évi Munka-, Ellenőrzési - és Képzési-terve Székesfehérvár, 2009. február 15. 2 Tartalomjegyzék A 2009. évi munkaterv kiemelt

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. szám Levelezési cím: 3541 Miskolc, Pf.:184 Telefonszám: 46/512-905

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) 620-706 Fax: 06 (32) 620-714 E-mail e-mail

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Főosztály általános feladatai tekintetében a) Kodifikációs feladatai tekintetében a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat

Részletesebben

Közép - dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal. 2008. évi

Közép - dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal. 2008. évi Szám: 01-6/2008. Közép - dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. évi Munka-, Ellenőrzési - és Képzési-terve Székesfehérvár, 2008. március 31. 2 Tartalomjegyzék A 2008. ÉVI MUNKATERV KIEMELT SZEMPONTJAI:...

Részletesebben

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai 1.) Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály 1.1. előkészíti, egyezteti, véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, elvégzi a testületi

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY. Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY. Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9. NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9. Levelezési cím: Telefon: 06 (32) 620-722 Fax: 06 (32) 620-716 3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36. 3100 Salgótarján,

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

19/2008. (HÉ 54.) ÖM utasítás. a Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

19/2008. (HÉ 54.) ÖM utasítás. a Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 19/2008. (HÉ 54.) ÖM utasítás a Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról A Kormány általános hatáskörű

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. 1. Cím A közigazgatási hivatal jogállása és képviselete

I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. 1. Cím A közigazgatási hivatal jogállása és képviselete A közigazgatási hivatalról szóló 177/2008. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 11. c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Nyugatdunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

2. A Hivatal szervezeti egységei ügyrendjeit ezen utasítás hatálybalépésétõl számított 30 napon belül készíti el, amelyet a hivatalvezetõ hagy jóvá.

2. A Hivatal szervezeti egységei ügyrendjeit ezen utasítás hatálybalépésétõl számított 30 napon belül készíti el, amelyet a hivatalvezetõ hagy jóvá. 11900 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2010. évi 83. szám A közigazgatási és igazságügyi miniszter 30/2010. (X. 1.) KIM utasítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal Szervezeti és Mûködési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

1. Elnöki Kabinet. 2) A koordinációs, szervezési feladatok tekintetében: - a Hatóság belső szabályzatainak elkészítése, azok felülvizsgálata.

1. Elnöki Kabinet. 2) A koordinációs, szervezési feladatok tekintetében: - a Hatóság belső szabályzatainak elkészítése, azok felülvizsgálata. 1. Elnöki Kabinet 12. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) Ügyviteli és Koordinációs Osztály (osztályvezető, ügykezelők) b) a titkársági ügyintéző, c) a gépkocsivezető. (2)

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Tárgy: A évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása

Tárgy: A évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Tárgy: A 2016. évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester Összeállította: Dr. Görög István jegyző Melléklet: 2016. évi

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

24/2008. (HÉ 54.) ÖM utasítás. a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

24/2008. (HÉ 54.) ÖM utasítás. a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról 24/2008. (HÉ 54.) ÖM utasítás a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéről szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célokról Előadó

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

/2013. (..) Korm. rendelet. egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

/2013. (..) Korm. rendelet. egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 /2013. (..) Korm. rendelet egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1., valamint a 6. és 8. tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FŐJEGYZŐJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyirat száma : JKAB 68-1/2015. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Cím A közigazgatási hivatal jogállása és képviselete

I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Cím A közigazgatási hivatal jogállása és képviselete 1 A közigazgatási hivatalokról szóló 297/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 12. c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás 51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2014.01.01-2014.01.02 A központi

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2017-ben a jogszabályokból eredő feladatainak

Részletesebben

Általános közzétételi lista. I. Szervezeti, személyi adatok. a) Kormánymegbízotti Kabinet SZMSZ 2. függelékének 1.1. pontja szerinti feladatai:

Általános közzétételi lista. I. Szervezeti, személyi adatok. a) Kormánymegbízotti Kabinet SZMSZ 2. függelékének 1.1. pontja szerinti feladatai: Általános közzétételi lista I. Szervezeti, személyi adatok a) Kormánymegbízotti Kabinet SZMSZ 2. függelékének 1.1. pontja szerinti feladatai: 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

1. A Külügyminisztérium szervezeti felelősségi rendszerének alapjai a Külügyminisztérium jogállása, feladat- és hatáskörei

1. A Külügyminisztérium szervezeti felelősségi rendszerének alapjai a Külügyminisztérium jogállása, feladat- és hatáskörei ÁROP 1.1.19-2012-2012-0006 - Stratégiai tervdokumentumok és című projektben vállalt társadalmi fenntarthatósági szempont: A szervezeti felelősségi rendszer bemutatása a Külügyminisztériumban 2013. novemberi

Részletesebben

A PAJZS Koordináló Rendszer szervezete

A PAJZS Koordináló Rendszer szervezete Titkárság Elnök Tanácsadók Tájékoztatási Fejlesztési Gazdasági Igazgatási Kereskedelmi vezérigazgató vezérigazgató vezérigazgató vezérigazgató vezérigazgató Média Rendszer Főkönyvelő Ellenőrzési Üzletkötési

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.-4. -a KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2005. ÉVRE 1. Fejezeti szám, megnevezése: 16 Környezetvédelmi

Részletesebben

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket.

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 6.) Ügyfélszolgálati Főosztály főbb feladatai: a.)ügyfélszolgálati feladatok: Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

Sz01/1344-2/ Szeged, Rákóczi tér 1. Telefon: 62/ , Fax: 62/

Sz01/1344-2/ Szeged, Rákóczi tér 1. Telefon: 62/ , Fax: 62/ Sz01/1344-2/2010. D é l - A l f ö l d i R e g i o n á l i s Á l l a m i g a z g a t á s i H i v a t a l 6741 Szeged, Rákóczi tér 1. Telefon: 62/562-662, Fax: 62/562-601 e-mail: vezeto@darkh.hu Munkaterv

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 17/2012. számú utasítása. Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 17/2012. számú utasítása. Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 17/2012. számú utasítása Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Szerző és felelős: Belső adatvédelmi felelős. Aláírók: Minőségbiztosítási vezető.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

A szabályzat hatálya. A honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tevékenység személyi feltételei és a megbízotti rendszer működése

A szabályzat hatálya. A honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tevékenység személyi feltételei és a megbízotti rendszer működése O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 14/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 39/2016. (VIII. 25.) EMMI utasítás az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2015. (VII. 21.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2016.08.26-2016.08.27

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése a Kiadmányozási és Helyettesítési Szabályzatról 2 A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai Markhard József Ágazati irányítás Irányító szerv Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Államtitkárság Szakképzés

Részletesebben

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről (kivonat) Az igazságügyi miniszter feladat- és hatásköre

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről (kivonat) Az igazságügyi miniszter feladat- és hatásköre 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről (kivonat) Az igazságügyi miniszter feladat- és hatásköre 79. Az igazságügyi miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban:

Részletesebben

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal évi ellenőrzési terve. I. Önkormányzatok hivatalainak ellenőrzése. Komplex ellenőrzések

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal évi ellenőrzési terve. I. Önkormányzatok hivatalainak ellenőrzése. Komplex ellenőrzések 2 A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2010. évi ellenőrzési terve I. Önkormányzatok hivatalainak ellenőrzése Komplex ellenőrzések 1. Pusztaszabolcs november Célellenőrzések Adóigazgatás 1. Előszállás

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII.

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben