A 2012/2013. tanév beosztása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2012/2013. tanév beosztása"

Átírás

1 A 2012/2013. tanév beosztása SEMMELWEIS EGYETEM / GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR A 2012/2013. tanév beosztása 1. félév BEIRATKOZÁS I. évfolyam szeptember 6. (csütörtök) A TANULMÁNYOK FOLYTATÁSÁNAK BEJELENTÉSE II IV. évfolyam szeptember 3., 4., 5. és 7. V. évfolyam július 19., 20. és 23. SZORGALMI IDÕSZAK I IV. évfolyam szeptember 10-tõl december 14-ig V. évfolyam (zv. gyakorlat) július 23-tól szeptember 21-ig (12 oktatási hét) szeptember 24-tõl december 14-ig VIZSGAIDÕSZAK I V. évfolyam december 17-tõl január 25-ig PÓTVIZSGAIDÕSZAK I-V. évfolyam január 28-tól február 1-jéig OKTATÁSI SZÜNETEK október 19. (péntek) 9.30-tól október 22. (hétfõ) pihenõnap október 23. (kedd) november 1. (csütörtök) november 2. (péntek) pihenõnap november 10. (szombat) 2. félév A TANULMÁNYOK FOLYTATÁSÁNAK BEJELENTÉSE I V. évfolyam január 28-tól február 1-jéig SZORGALMI IDÕSZAK I IV. évfolyam február 4-tõl május 17-ig V. évfolyam (zv. gyakorlat) január 30-tól május 30-ig VIZSGAIDÕSZAK I III. évfolyam május 21-tõl június 28-ig és augusztus IV. évfolyam május 21-tõl július 12-ig PÓTVIZSGAIDÕSZAK I-III. évfolyam szeptember 2-6. IV. évfolyam július OKTATÁSI SZÜNETEK február 13. II.-V. évfolyam részére március 14. (csütörtök) március 15. (péntek) március (tavaszi szünet) április 1. (hétfõ) április 9. (kedd) (Kari Nap) ZÁRÓVIZSGA-IDÕSZAK (V. évfolyam) június IRÁSBELI ZÁRÓVIZSGA TERVEZETT IDÕPONTJA június 3. I ÉS SZÓBELI ZÁRÓVIZSGA TERVEZETT IDÕPONTJA június ÜNNEPÉLYES DIPLOMAÁTADÓ ÜNNEPSÉG június 29. SZAKMAI (II. és III. évfolyam) július vagy július 29-tõl augusztus 23-ig TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA február

2 A kredit rendszerû képzés mintatanterve ( tanév) A kredit rendszerû képzés mintatanterve ( tanév) 1. Ajánlott mintaterv SZEMESZTER Általános és szervetlen kémia (gyak.) I. GYASKASKG1M Általános és szervetlen kémia I. GYASKASKE1M Bevezetés az eü. informatikába (gyak.) I. GYINFBEIG1M Bevezetés az eü. informatikába I. GYINFBEIE1M Biofizika (gyakorlat) I. GYFIZBIFG1M Biofizika I. GYFIZBIFE1M Biológia (gyakorlat) I. GYGENBIOG1M Biológia I. GYGENBIOE1M Elsõsegélynyújtás GYTRAELSE1M Latin nyelv I. GYNYELATG1M Matematika (gyakorlat) I. GYEGYMATG1M Matematika I. GYEGYMATE1M Polgári védelmi, katasztrófavédelmi ism. I. GYBVIPVKE1M Testnevelés I. GYTSITSNG1M Tudománytörténet és propedeutika GYEGYTTPE1M 2. SZEMESZTER Általános és szervetlen kémia II. GYASKASKE2M Analitikai kémia (kvalitatív) GYASKANKG1M Anatómia GYHUMANAE1M Anatómia (gyakorlat) GYHUMANAG1M Bevezetés az eü. informatikába (gyak.) II. GYINFBEIG2M Bevezetés az eü. informatikába II. GYINFBEIE2M aláírás ,5 2 1 aláírás x2/félév aláírás 1 aláírás GYASKASKE1M szigorlat* GYASKASKE1M 2 4 GYGENBIOE1M 2 GYGENBIOE1M aláírás 1 GYINFBEIE1M aláírás 1 2 GYINFBEIE1M

3 A kredit rendszerû képzés mintatanterve ( tanév) Biofizika (gyakorlat) II. GYFIZBIFG2M Biofizika II. GYFIZBIFE2M Biológia (gyakorlat) II. GYGENBIOG2M Biológia II. GYGENBIOE2M Gyógyszerészi növénytan I. GYNOVGYNG1M Latin nyelv II. GYNYELATG2M Matematika (gyakorlat) II. GYEGYMATG2M Matematika II. GYEGYMATE2M Polgári védelmi, katasztrófavédelmi ism. II. GYBVIPVKE2M Testnevelés II. GYTSITSNG2M 3. SZEMESZTER Analitikai kémia (kvantitatív) I. GYASKAKKG1M Fizikai kémia I. GYFKTFIKE1M Gyógyszerészi növénytan (gyakorlat) II. GYNOVGYNG2M Gyógyszerészi növénytan II. GYNOVGYNE2M Polgári védelmi, katasztrófavédelmi ism. III. GYBVIPVKE3M Szerves kémia (gyakorlat) I. GYSZKSZKG1M Szerves kémia I. GYSZKSZKE1M Testnevelés III. GYTSITSNG3M Kötelezõen vagy szabadon választható tantárgy(ak) 4. SZEMESZTER Analitikai kémia (kvantitatív gyakorlat) II. GYASKAKKG2M Analitikai kémia (kvantitatív) II. GYASKAKKE2M Biokémia I. GYOBIBIKE1M 3 2 GYFIZBIFE1M 2 3 GYFIZBIFE1M szigorlat* 1,5 1 GYGENBIOE1M 1,5 2 GYGENBIOE1M szigorlat* GYGENBIOE1M 2 2 GYNYELATG1M 1 1 GYEGYMATE1M GYINFBEIE1M 2 2 GYEGYMATE1M GYINFBEIE1M 1x2/félév GYBVIPVKE1M aláírás 1 GYTSITSNG1M aláírás GYASKASKE2M GYASKANKG1M GYEGYMATE2M 4 4 GYASKASKE2M GYEGYMATE2M GYFIZBIFE2M 3 2 GYGENBIOE2M GYNOVGYNG1M 1 2 GYGENBIOE2M szigorlat* GYNOVGYNG1M 1x2/félév GYBVIPVKE2M aláírás 5,5 5 GYASKASKE2M GYASKANKG1M GYINFBEIE2M 4 5 GYASKASKE2M GYASKANKG1M GYINFBEIE2M 1 GYTSITSNG2M aláírás max. 3 v. 5 3 GYSZKSZKE1M GYASKAKKG1M 2 6 GYSZKSZKE1M GYASKAKKG1M 3 3 GYGENBIOE2M GYFIZBIFE2M GYSZKSZKE1M szigorlat* 327

4 A kredit rendszerû képzés mintatanterve ( tanév) Fizikai kémia II. GYFKTFIKG2M Kolloidika I. GYKOLKOLE1M Polgári védelmi, katasztrófavédelmi ism. IV. GYBVIPVKE4M Szerves kémia (gyakorlat) II. GYSZKSZKG2M Szerves kémia II. GYSZKSZKE2M Testnevelés IV. GYTSITSNG4M Szakmai gyakorlat I. II. évfolyam után GYSZGYAKG1M Kötelezõen vagy szabadon választható tantárgy(ak) 5. SZEMESZTER Biokémia (gyakorlat) II. GYOBIBIKG2M Biokémia II. GYOBIBIKE2M Élettan (gyakorlat) I. GYKIKGELG1M Élettan I. GYKIKGELE1M Gyógyszerészi kémia I. GYGYKGYKG1M Gyógyszertechnológia I. GYGYIGYTG1M Immunológia alapjai GYGENIMME1M Kolloidika II. GYKOLKOLG2M Kötelezõen vagy szabadon választható tantárgy(ak) 6. SZEMESZTER Élettan (gyakorlat) II. GYKIKGELG2M Élettan II. GYKIKGELE2M Gyógynövény- és drogismeret (gyak.) I. GYFMGGNDG1M GYFKTFIKE1M 2 2 GYFKTFIKE1M 1x2/félév GYBVIPVKE3M aláírás 5,5 4 GYSZKSZKE1M 4 5 GYSZKSZKE1M szigorlat* 1 GYTSITSNG3M aláírás 35 4 GYASKAKKE2M GYSZKSZKE2M. max. 3 v. 2 GYSZKSZKE2M GYOBIBIKE1M aláírás 2 3 GYSZKSZKE2M szigorlat* GYOBIBIKE1M 1 2 GYOBIBIKE1M GYNYELATG2M 5 4 GYOBIBIKE1M GYNYELATG2M GYASKAKKE2M GYSZKSZKE2M GYFKTFIKG2M GYNYELATG2M GYSZKSZKE2M GYKOLKOLE1M GYFKTFIKG2M GYNYELATG2M 1,5 2 GYGENBIOE2M GYNYELATG2M GYHUMANAE1M 2 2 GYKOLKOLE1M GYFKTFIKG2M GYSZKSZKE2M max. 3 v. 1 2 GYOBIBIKE2M GYKIKGELE1M 5 4 GYOBIBIKE2M GYKIKGELE1M 4 3 GYNOVGYNE2M GYOBIBIKE2M GYGYKGYKG1M szigorlat* 328

5 A kredit rendszerû képzés mintatanterve ( tanév) Gyógynövény- és drogismeret I. GYFMGGNDE1M Gyógyszerészi kémia (gyakorlat) II. GYGYKGYKG2M Gyógyszerészi kémia II. GYGYKGYKE2M Gyógyszerészi mikrobiológia GYMIKGMIE1M Gyógyszerészi mikrobiológia (gyakorlat) GYMIKGMIG1M Gyógyszertechnológia (gyakorlat) II. GYGYIGYTG2M Gyógyszertechnológia II. GYGYIGYTE2M Szakmai gyakorlat II. III. évfolyam után GYSZGYAKG2M Kötelezõen vagy szabadon választható tantárgy(ak) 7. SZEMESZTER Gyógynövény- és drogismeret (gyak.) II. GYFMGGNDG2M Gyógynövény- és drogismeret II. GYFMGGNDE2M Gyógyszerészi kémia (gyakorlat) III. GYGYKGYKG3M Gyógyszerészi kémia III. GYGYKGYKE3M Gyógyszerhatástan-toxikológia (gyakorlat) I. GYGYHHATG1M Gyógyszerhatástan-toxikológia I. GYGYHHATE1M Gyógyszertechnológia (gyakorlat) III. GYGYIGYTG3M Gyógyszertechnológia III. GYGYIGYTE3M Kórtani, klinikai alapismeretek I. GYGYHKKAE1M Prevenció az egészségért I. GYNEIPREE1M 2 3 GYNOVGYNE2M GYOBIBIKE2M GYGYKGYKG1M 5 4 GYKOLKOLG2M GYOBIBIKE2M GYGYKGYKG1M 4 4 GYKOLKOLG2M GYOBIBIKE2M GYGYKGYKG1M 3 5 GYOBIBIKE2M GYKIKGELE1M GYGENIMME1M 2 GYOBIBIKE2M GYKIKGELE1M GYGENIMME1M 5 4 GYGYKGYKG1M GYKOLKOLG2M GYGYIGYTG1M 2 3 GYGYKGYKG1M GYKOLKOLG2M GYGYIGYTG1M 35 4 GYGYKGYKE2M GYGYIGYTE2M szigorlat* aláírás. max. 3 v. 4 3 GYFMGGNDE1M GYGYKGYKE2M 2 3 GYFMGGNDE1M GYGYKGYKE2M 4 3 GYGYKGYKE2M GYKIKGELE2M 2 3 GYGYKGYKE2M GYKIKGELE2M 2 2 GYKIKGELE2M GYGYKGYKE2M GYMIKGMIE1M GYGENIMME1M 4 4 GYKIKGELE2M GYGYKGYKE2M GYMIKGMIE1M GYGENIMME1M 9 5 GYGYKGYKE2M GYGYIGYTE2M 3 4 GYGYKGYKE2M GYGYIGYTE2M 2 2 GYKIKGELE2M GYMIKGMIE1M 2 GYKIKGELE2M GYGYKGYKE2M GYMIKGMIE1M szigorlat* szigorlat* aláírás 329

6 A kredit rendszerû képzés mintatanterve ( tanév) Kötelezõen vagy szabadon választható tantárgy(ak) 8. SZEMESZTER Gyógyszerhatástan-toxikológia (gyakorlat) II. GYGYHHATG2M Gyógyszerhatástan-toxikológia II. GYGYHHATE2M Gyógyszertechnológia (gyakorlat) IV. GYGYIGYTG4M Gyógyszertechnológia IV. GYGYIGYTE4M Gyógyszerügyi szervezéstan I. GYEGYGSZE1M Kórtani, klinikai alapismeretek II. GYGYHKKAE2M Prevenció az egészségért II. GYNEIPREE2M Népegészségtan GYNEINETE1M Népegészségtan (gyakorlat) GYNEINETG1M Szakdolgozat készítés I. GYSZAKDKG1M Kötelezõen vagy szabadon választható tantárgy(ak) 9. SZEMESZTER Záróvizsga elõtti kötelezõ szakmai gyak. I. GYGTOSZVG1M Biofarmácia-farmakokinetika (gyakorlat) GYGYIBFKG1M Biofarmácia-farmakokinetika GYGYIBFKE1M Gyógyszerészi etika-szociológa GYMAGGYEE1M Gyógyszeres terápia (gyakorlat) GYGYHGTRG1M max. 3 v. 2 2 GYGYHHATE1M GYGYKGYKE3M GYGYIGYTE3M GYGYHKKAE1M 4 4 GYGYHHATE1M szigorlat* GYGYKGYKE3M GYGYIGYTE3M GYGYHKKAE1M 9 6 GYGYKGYKE3M GYGYIGYTE3M GYFMGGNDE2M 3 4 GYGYKGYKE3M szigorlat* GYGYIGYTE3M GYFMGGNDE2M 2 2 GYINFBEIE2M GYEGYTTPE1M GYGYIGYTE3M 2 2 GYGYHKKAE1M szigorlat* GYGYHHATE1M 2 2 GYNEIPREE1M 2 2 GYKIKGELE2M GYMIKGMIE1M szigorlat* 2 2 GYKIKGELE2M GYMIKGMIE1M 4 A 7. szemeszterben aláírás elõírt összes és szigorlat teljesítése max. 3 v A 8. szemeszterben elõírt összes szigorlat teljesítése 3 2 GYGYHKKAE2M GYGYHHATE2M GYGYIGYTE4M 2 2 GYGYHKKAE2M GYGYHHATE2M GYGYIGYTE4M 2,5 2 GYGYHHATE2M GYEGYTTPE1M 2 GYGYHKKAE2M GYGYHHATE2M GYGYIGYTE4M aláírás 330

7 A kredit rendszerû képzés mintatanterve ( tanév) Gyógyszeres terápia GYGYHGTRE1M Gyógyszerügyi szervezéstan (gyakorlat) II. GYEGYGSZG2M Gyógyszerügyi szervezéstan II. GYEGYGSZE2M Gyógyszerészi gondozás GYEGYGYGE1M Gyógyszerészi gondozás (gyakorlat) GYEGYGYGG1M Szakdolgozat készítés II. GYSZAKDKG2M Kötelezõen vagy szabadon választható tantárgy(ak) 10. SZEMESZTER 2 4 GYGYHKKAE2M GYGYHHATE2M GYGYIGYTE4M 2 2 GYEGYGSZE1M 2 2 GYEGYGSZE1M szigorlat* 2 4 GYGYHKKAE2M GYGYHHATE2M GYNEINETE1M GYGYIGYTE4M 3 GYGYHKKAE2M aláírás GYGYHHATE2M GYGYIGYTE4M GYNEINETE1M 6 GYSZAKDKG1M aláírás max. 3 v. Záróvizsga elõtti kötelezõ szakmai gyak. II GYGTOSZVG1M GYGTOSZVG2M Szakdolgozat-védés GYGTKDIVE1M 1/f.év 15 GYSZAKDKG2M szigorlat* * Az oklevél minõsítésének alapjául szolgáló átlagba beszámító osztályzat. 2. Kötelezõen választható A kemotaxis biológiai és klinikai jelentõsége GYGENTAXE1M A szex genetikája GYGENSEXE1M Állatgyógyászati ismeretek GYGYIALIE1M Bevezetés a gyógyszerkutatásba GYGYKBG2E1M Bioanalitikai módszerek a farmakokinetikában GYGYIBAFE1M Bioszervetlen kémia GYASKBSKE1M Biotechnológia GYNOVBTEE1M Egészségügyi informatika GYINFEUIE1M 3 2 GYKIKGELE2M 3 2 GYKIKGELE2M 3 2 GYGYIGYTE2M GYMIKGMIE1M GYKIKGELE2M 3 3 GYOBIBIKE2M GYSZKSZKE2M GYFKTFIKG2M 3 2 GYGYKGYKE2M 3 2 GYASKAKKE2M 3 2 GYNOVGYNE2M GYOBIBIKE1M 3 2 GYEGYMATE2M GYINFBEIE2M 331

8 A kredit rendszerû képzés mintatanterve ( tanév) 332 Farmakoökonómia GYEGYFROE1M Fitokémia GYFMGFIKE1M Fitoterápia GYFMGFITE1M Fototerápia, fotokemoterápia GYFIZFOTE1M Genomika GYGENGENE1M Gyógyszerészi biotechnológia GYFMGGB2E1M Gyógyszerfelügyelet GYEGYGYFE1M Gyógyszer-innováció GYGYIINNE1M Gyógyszerügyi informatika GYEGYGI2E1M Ipari gyógyszer-technológia I. (Gyógyszerforma és készítményfejlesztés) GYGYIIGTE1M Ipari gyógyszer-technológia II. (Mûveletek és eljárások) GYGYIIGTE2M Kommunikációelmélet és - gyakorlat GYMAGKOME1M Környezetünk problémái, hatása a bioszférára GYFIZKHBE1M Modellmembránok (liposzómák) alkalmazása a gyógyszerészi gyakorlatban GYFIZMOME1M Mûszeres gyógyszeranalízis (elválasztástechnológia, spektroszkópia) GYGYKMG3E1M Nanorendszerek a gyógyszerészeti tudományokban GYKOLNGTE1M Preklinikai és klinikai neuropszichofarmakológia és pszichofarmakogenetika GYFRMKNPE1M Pszichiátriai kórképek a gyógyszerészi gyakorlatban GYPSIPKGE1M Számítógépes kémia és hatóanyag-tervezés: módszerek és alkalmazásuk GYSZKSHTE1M Szerves kémia haladóknak GYSZKSKHE1M 3 2 GYEGYMATE2M GYEGYTTPE1M GYEGYGSZE1M 3 2 GYFMGGNDE1M 3 3 GYFMGGNDE2M 3 2 GYOBIBIKE1M 3 2 GYGENBIOE2M 3 3 GYFMGGNDE1M 3 2 GYGYKGYKE3M GYEGYGSZE1M 3 2 GYGYKGYKE3M GYGYIGYTE3M 3 3 GYEGYMATE2M GYEGYTTPE1M GYINFBEIE2M 3 2 GYGYIGYTE2M GYGYKGYKE2M 3 2 GYGYIIGTE1M GYGYIGYTE3M 3 2 GYGYHHATE2M GYEGYGSZE1M 2 GYFIZBIFE2M GYSZKSZKE2M 3 2 GYKOLKOLE1M 3 3 GYSZKSZKE2M GYASKAKKE2M 2 2 GYFIZBIFE2M GYKOLKOLG2M 1 1 GYKIKGELE1M 3 2 GYGYHHATE2M 3 2 GYSZKSZKE2M 3 2 GYSZKSZKE2M

9 A kredit rendszerû képzés mintatanterve ( tanév) Az ajánlott mintatervben szereplõ kötelezõen választható Záróvizsga elõtti kötelezõ szakmai gyak. I. (9. szemeszter) GYGTOSZVG1M Záróvizsga elõtti kötelezõ szakmai gyak. II. (10. szemeszter) GYGTOSZVG2M Szakdolgozat-védés GYGTKDIVE1M 40 8 A 8. szemeszterben elõírt szigorlat teljesítése GYGTOSZVG1M. 1/félév 15 GYSZAKDKG2M. 3. Szabadon választható Farmakobotanika I. Fiziológiás szervezettan GYNOVFMBE1M Farmakobotanika II. Intermedier anyagcsere és növényi kiválasztórendszerek GYNOVFMBE2M Gyógynövények bioszervetlen kémiája GYFMGGBKE1M Gyógynövények és a kozmetika kapcsolata GYFMGGKKE1M Gyógyszerészi tanácsadás utazóknak GYGYIGTUE1M Gyógyszerészettörténet GYNEIGSTE1M Gyógyszertárban forgalmazható termékek engedélyeztetése GYEGYGTEE1M Gyógyszertári gyógyszerkészítés GYGYIGGKE1M Gyógyszertári ügyvitel GYEGYGYUE1M Ipari gyógyszerészet GYGYKIGYE1M Klinikai labordiagnosztikai vizsgálatok GYGYHKLVE1M Klinikai toxikológia GYGYHKTOE1M Kozmetológia biofarmáciai vonatkozásai GYGYIKBVE1M Könyvtári informatika GYKPKKINE1M 2 2 GYNOVGYNE2M 2 2 GYNOVFMBE1M 1 1 GYFMGGNDE2M GYGYKGYKE3M 2 2 GYFMGGNDE1M 2 2 GYGYHHATE1M 2 2 GYEGYTTPE1M GYGENBIOE2M 2 2 GYEGYGSZE1M GYGYHHATE1M GYGYIGYTE4M 1 1 GYGYIGYTE4M 1 1 GYEGYGSZE2M kollokviun 2 2 GYGYIGYTG1M GYGYKGYKG1M 2 2 GYGYHKKAE2M GYGYHHATE2M 2 2 GYGYHKKAE1M GYGYHHATE1M kolllokvium 3 2 GYGYIGYTE4M 2 3 GYINFBEIE2M 333

10 A kredit rendszerû képzés mintatanterve ( tanév) Környezetvédelem, környezettan GYNEIKOKE1M Mérgezõ növények, növényi mérgezések GYFMGMNNE1M Molekulaszerkezet-meghatározás spektroszkópiai módszerekkel GYGYKMSME1M *TDK-munka (1. félév) GYTDKTDKA1GM *TDK-munka (2. félév) GYTDKTDKB1GM Pásztázó mikroszkópok alkalmazása a nanotechnológiában GYSZKPMAE1M 2 2 GYKIKGELE2M GYMIKGMIE1M 2 2 GYFMGGNDE1M 3 3 GYASKAKKE2M GYSZKSZKE2M GYFKTFIKE1M 1 1 GYASKASKE2M GYFIZBIFE2M GYGENBIOE2M 1 1 GYASKAKKE2M GYSZKSZKE2M 1 1 GYFIZBIFE2M * - 1 kreditpontra jogosult az a hallgató, aki rendszeres és érdemi tudományos diákköri munkát végez, és ennek tényét az illetékes tanszékvezetõ a témavezetõ javaslatára írásban igazolja. - 2 kreditpontot kap a hallgató, ha rektori pályázatot nyújt be, ill. TDK-konferencián szerepel és III. helyezést ér el vagy dicséretben részesül. E feltételek meglétét a hallgató a TDK Tanács elnökétõl beszerzett értékelés benyújtásával igazolja. - 3 kredtipont jár akkor, ha a TDK Konferencián I. vagy II. helyezést ér el vagy részt vesz az OTDK-n, illetve a Rektori Pályázaton I. vagy II. díjat nyer, illetve közlésre elfogadott, hazai vagy nemzetközi tudományos közleményben társszerzõ. - 4 kreditpont jár a TDK-s hallgatónak, ha az OTDK-n helyezést ér el, vagy nemzetközi impakt faktoros folyóiratban közöl cikket elsõ szerzõként. A nyári szünetben 4 hetes 35 óra) szakmai gyakorlat szabadon választható helyen (akkreditált közforgalmú, intézeti gyógyszertárban, galenusi laboratóriumban, kutatóintézetben, egyetemi intézetben, gyógyszergyári technológiai üzemben). Az ajánlott mintatervben szereplõ szabadon választható Szakmai gyakorlat I. II. évfolyam után GYSZGYAKG1M Szakmai gyakorlat II. III. évfolyam után GYSZGYAKG2M 35 4 GYASKAKKE2M GYSZKSZKE2M 35 4 GYGYKGYKE2M GYGYIGYTE2M A tanulmányi átlageredmény kiszámítása A tanulmányi átlageredményt a vizsgaidõszak végén a Dékáni Hivatal állapítja meg. A kreditrendszerû képzésben a tanulmányi átlageredményt a kreditpontokkal súlyozott tanulmányi átlag fejezi ki. A nyári és a félévi gyakorlatot ötfokozatú minõsítéssel (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen) kell értékelni. 334

11 Kötelezõ Kötelezõ I. évfolyam MATEMATIKA BIOFIZIKA ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA GYÓGYSZERÉSZI NÖVÉNYTAN BIOLÓGIA TUDOMÁNYTÖRTÉNET ÉS PROPEDEUTIKA az 1. és 2. félévben heti 2 óra, a 2. félévben heti 1 óra Dr. Gergó Lajos egyetemi docens 1092 Budapest, IX. Hõgyes Endre u az 1. és 2. félévben heti 2 óra az 1. és 2. félévben heti 3 óra Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tûzoltó u az 1. félévben heti 4 óra Dr. Noszál Béla egyetemi tanár Dr. Szalai István egyetemi docens ELTE TTK Kémiai Intézet Analitikai Kémiai Tanszék 1117 Budapest, XI. Pázmány P. sétány 1/A a 2. félévben heti 3 óra Ungvárainé Dr. Nagy Zsuzsanna egyetemi docens ELTE TTK Kémiai Intézet Szervetlen Kémiai Tanszék 1117 Budapest, XI. Pázmány P. sétány 1/A az 1. félévben heti 5 óra + 1 óra szeminárium Dr. Béni Szabolcs egyetemi adjunktus Gyógyszerészi Kémiai Intézet 1092 Budapest, IX, Hõgyes E. u. 9. a 2. félévben heti 1 óra Dr. Böddi Béla egyetemi tanár ELTE TTK Biológiai Intézet Növényszervezettani Tanszék 1117 Budapest, XI. Pázmány P. sétány 1/C az 1. és 2. félévben heti 1,5 óra a 2. félévben heti 1,5 óra Dr. Tóth Sára egyetemi docens Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Dr. Zelkó Romána egyetemi tanár 1092 Budapest, IX. Hõgyes Endre u

12 Kötelezõ ELSÕSEGÉLYNYÚJTÁS BEVEZETÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI INFORMATIKÁBA ANALITIKAI KÉMIA (KVALITATÍV) ANATÓMIA LATIN NYELV az 1. félévben heti 1 óra Dr. Hangody László egyetemi tanár Traumatológiai Tanszék 1081 Budapest, VIII. Fiumei út 17. az 1. és 2. félévben heti 1 óra az 1. és 2. félévben heti 1 óra Dr. Dinya Elek egyetemi docens Egészségügyi Informatikai Fejlesztõ és Továbbképzõ Intézet 1082 Budapest, VIII., Üllõi út 78/B a 2. félévben heti 5 óra Dr. Szalai István egyetemi docens ELTE TTK Kémiai Intézet Analitikai Kémiai Tanszék 1117 Budapest, XI. Pázmány P. sétány 1/A Dr. Csáki Ágnes egyetemi adjunktus Humánmorfológiai és Fejlõdésbiológiai Intézet 1094 Budapest, IX. Tûzoltó u. 58. az 1. és 2. félévben heti 2 óra Dr. Kovács Éva nyelvtanár Nyelvi Kommunikációs Központ 1094 Budapest, IX. Ferenc tér 15. POLGÁRI VÉDELMI ÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI ISMERETEK TESTNEVELÉS az 1. és 2. félévben 2 óra (félévenként egyszeri alkalom) Tóth Ferdinánd katasztrófavédelmi és oktatási csoportvezetõ GMF Biztonságtechnikai és Logisztikai Igazgatóság 1083 Budapest, VIII. Illés u. 15. az 1. és 2. félévben heti 1 óra Dr. Kiss Kálmán testnevelõ tanár Testnevelési és Sportközpont 1094 Budapest, IX. Ferenc tér 15. II. évfolyam ANALITIKAI KÉMIAI (KVANTITATÍV) az 1. és 2. félévben heti 2 óra Csörgeiné Dr. Kurin Krisztina egyetemi docens az 1. és 2. félévben heti 5 óra Csörgeiné Dr. Kurin Krisztina egyetemi docens ELTE TTK Kémiai Intézet Analitikai Kémiai Tanszék (1117 Budapest, XI. Pázmány P. sétány 1/A 336

13 Kötelezõ SZERVES KÉMIA SZEMINÁRIUM FIZIKAI KÉMIA SZEMINÁRIUM KOLLOIDIKA GYÓGYSZERÉSZI NÖVÉNYTAN BIOKÉMIA az 1. és 2. félévben heti 4 óra az 1. és 2. félévben heti 0,5 óra az 1. és 2. félévben heti 5 óra Dr. Mátyus Péter egyetemi tanár Szerves Vegytani Intézet 1092 Budapest, IX. Hõgyes E. u az 1. félévben heti 3 óra a 2. félévben heti 1 óra elõkészítõ elõadás az 1. félévben heti 1 óra a 2. félévben heti 4 óra Dr. Turányi Tamás egyetemi tanár ELTE TTK Kémiai Intézet Fizikai-Kémiai Tanszék 1117 Budapest, XI. Pázmány P. sétány 1/A Dr. Csempesz Ferenc egyetemi docens ELTE TTK Kémiai Intézet Fizikai-Kémiai Tanszék 1117 Budapest, XI. Pázmány P. sétány 1/A az 1. félévben heti 1 óra az 1. félévben heti 3 óra Dr. Böddi Béla egyetemi tanár ELTE TTK Biológiai Intézet Növényszervezettani Tanszék 1117 Budapest, XI. Pázmány P. sétány 1/C a 2. félévben heti 3 óra Dr. Ambrus Attila egyetemi adjunktus Orvosi Biokémiai Intézet 1094 Budapest, Tûzoltó u POLGÁRI VÉDELEMI ÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI ISMERETEK TESTNEVELÉS az 1. és 2. félévben 2 óra (félévenként egyszeri alkalom) Tóth Ferdinánd katasztrófavédelmi és oktatási csoportvezetõ GMF Biztonságtechnikai és Logisztikai Igazgatóság 1083 Budapest, VIII. Illés u. 15. az 1. és 2. félévben heti 1 óra Dr. Kiss Kálmán testnevelõ tanár Testnevelési és Sportközpont 1094 Budapest, IX. Ferenc tér 15. III. évfolyam GYÓGYSZERÉSZI KÉMIA az 1. és 2. félévben heti 4 óra az 1. és 2. félévben heti 5 óra Dr. Noszál Béla egyetemi tanár Gyógyszerészi Kémiai Intézet 1092 Budapest, IX. Hõgyes E. u

14 Kötelezõ GYÓGYNÖVÉNY- ÉS DROGISMERET ÉLETTAN GYÓGYSZER-TECHNOLÓGIA GYÓGYSZERÉSZI MIKROBIOLÓGIA BIOKÉMIA KOLLOIDIKA IMMUNOLÓGIA ALAPJAI a 2. félévben heti 4 óra Dr. Blázovics Anna egyetemi docens Farmakognóziai Intézet 1085 Budapest, VIII. Üllõi út 26. III. emelet az 1. és 2. félévben heti 5 óra az 1. és 2. félévben heti 1 óra Dr. Kollai Márk egyetemi tanár Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet 1094 Budapest, IX. Tûzoltó u az 1. és 2. félévben heti 2 óra az 1. félévben heti 3 óra a 2. félévben heti 5 óra Dr. Klebovich Imre egyetemi tanár a 2. félévben heti 3 óra Dr. Ádám Éva egyetemi tanár Orvosi Mikrobiológiai Intézet Dr. Ambrus Attila egyetemi adjunktus Orvosi Biokémiai Intézet 1094 Budapest, Tûzoltó u Dr. Csempesz Ferenc egyetemi docens ELTE TTK Kémiai Intézet Fizikai-Kémiai Tanszék 1117 Budapest, IX., Pázmány P. sétány 1/A az 1. félévben heti 1,5 óra Dr. Falus András egyetemi tanár Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet IV. évfolyam GYÓGYNÖVÉNY- ÉS DROGISMERET az 1. félévben heti 4 óra Dr. Blázovics Anna egyetemi docens Farmakognóziai Intézet 1085 Budapest, VIII. Üllõi út 26. III. emelet 338

15 Kötelezõ GYÓGYSZERÉSZI KÉMIA GYÓGYSZERHATÁSTAN ÉS TOXIKOLÓGIA GYÓGYSZER-TECHNOLÓGIA KÓRTANI ÉS KLINIKAI ALAPISMERETEK NÉPEGÉSZSÉGTAN GYÓGYSZERÜGYI SZERVEZÉSTAN SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉS az 1. félévben heti 4 óra Dr. Horváth Péter egyetemi docens Gyógyszerészi Kémiai Intézet 1092 Budapest, IX. Hõgyes E. u. 9. az 1. és 2. félévben heti 4 óra az 1. és 2. félévben heti 2 óra Dr. Bagdy György egyetemi tanár Gyógyszerhatástani Intézet az 1. és 2. félévben heti 3 óra az 1. és 2. félévben heti 9 óra Dr. Klebovich Imre egyetemi tanár az 1. és 2. félévben heti 2 óra Dr. Tekes Kornélia egyetemi tanár Gyógyszerhatástani Intézet Dr. Cseh Károly egyetemi tanár Népegészségtani Intézet Dr. Zelkó Romána egyetemi tanár 1092 Budapest, IX. Hõgyes E. u a 2. félévben heti 4 óra a hallgató által választott intézetben V. évfolyam GYÓGYSZERÜGYI SZERVEZÉSTAN GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS Dr. Zelkó Romána egyetemi tanár 1092 Budapest, IX. Hõgyes E. u az 1. félévben heti 3 óra Dr. Hankó Balázs egyetemi docens 1092 Budapest, IX. Hõgyes E. u

16 Kötelezõen választható BIOFARMÁCIA-FARMAKOKINETIKA GYÓGYSZERÉSZI ETIKA-SZOCIOLÓGIA ÉS GYÓGYSZERES TERÁPIA SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉS az 1. félévben heti 3 óra Dr. Klebovich Imre egyetemi tanár az 1. félévben heti 2,5 óra Dr. Túry Ferenc egyetemi tanár Magatartástudományi Intézet Dr. Szökõ Éva egyetemi tanár Gyógyszerhatástani Intézet az 1. félévben heti 6 óra a hallgató által választott intézetben Kötelezõen választható Tantárgyanként heti 3 óra. 340 A KEMOTAXIS BIOLÓGIAI ÉS KLINIKAI JELENTÕSÉGE A SZEX GENETIKÁJA ÁLLATGYÓGYÁSZATI ISMERETEK BEVEZETÉS A GYÓGYSZERKUTATÁSBA BIOANALITIKAI MÓDSZEREK A FARMAKOKINETIKÁBAN BIOSZERVETLEN KÉMIA Dr. Kõhidai László egyetemi docens Genetika, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Dr. Tóth Sára egyetemi docens Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet 1089 Budapest, VIII., Nagyvárad tér 4. Dr. Stampf György ny. egyetemi docens, szaktanácsadó Dr. Noszál Béla egyetemi tanár Gyógyszerészi Kémiai Intézet 1092 Budapest, IX. Hõgyes E. u. 9. Dr. Klebovich Imre egyetemi tanár Dr. Varga Margit egyetemi docens ELTE TTK Kémiai Intézet Analitikai Kémiai Tanszék 1117 Budapest, XI. Pázmány P. sétány 1/A

17 Kötelezõen választható BIOTECHNOLÓGIA EGÉSZSÉGÜGYI INFORMATIKA FARMAKOÖKONÓMIA FITOKÉMIA FITOTERÁPIA FOTOTERÁPIA, FOTOKEMOTERÁPIA GENOMIKA GYÓGYSZERÉSZI BIOTECHNOLÓGIA GYÓGYSZERFELÜGYELET GYÓGYSZER-INNOVÁCIÓ GYÓGYSZERÜGYI INFORMATIKA Dr. Preininger Éva egyetemi adjunktus ELTE TTK Biológiai Intézet Növényszervezettani Tanszék 1117 Budapest, XI. Pázmány P. sétány 1/C Dr. Dinya Elek egyetemi docens Egészségügyi Informatikai Fejlesztõ és Továbbképzõ Intézet 1082 Budapest, VIII. Üllõi út 78/B Dr. Mészáros Ágnes egyetemi adjunktus 1092 Budapest, IX. Hõgyes E. u Dr. Lemberkovics Éva egyetemi tanár Farmakognóziai Intézet 1085 Budapest, VIII. Üllõi út 26. III. emelet Dr. Kéry Ágnes egyetemi docens Farmakognóziai Intézet 1085 Budapest, VIII. Üllõi út 26. III. emelet Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tûzoltó u Dr. Szalai Csaba tudományos fõmunkatárs Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Dr. Szõke Éva egyetemi tanár Farmakognóziai Intézet 1085 Budapest, VIII. Üllõi út 26. III. emelet Dr. Paál Tamás egyetemi tanár Gyógyszerfelügyeleti Tanszéki Csoport 1092 Budapest, IX. Hõgyes E. u Dr. Klebovich Imre egyetemi tanár Dr. Meskó Attiláné egyetemi adjunktus 1092 Budapest, IX. Hõgyes E. u IPARI GYÓGYSZER-TECHNOLÓGIA I-II. Dr. Antal István egyetemi docens KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS - Dr. Németh Erzsébet egyetemi adjunktus Magatartástudományi Intézet 341

18 Kötelezõen választható / Szabadon választható KÖRNYEZETÜNK PROBLÉMÁI, HATÁSA A BIOSZFÉRÁRA Dr. Rontó Györgyi ny. egyetemi tanár, professor emeritus Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tûzoltó u MODELLMEMBRÁNOK (LIPOSZÓMÁK) ALKALMAZÁSA A GYÓGYSZERÉSZI BAN Dr. Fidy Judit egyetemi tanár Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tûzoltó u MÛSZERES GYÓGYSZERANALÍZIS (ELVÁLASZTÁSTECHNOLÓGIA, SPEKTROSZKÓPIA) Dr. Gergely András egyetemi docens Gyógyszerészi Kémiai Intézet NANORENDSZEREK A GYÓGYSZERÉSZETI TUDOMÁNYOKBAN Dr. Csempesz Ferenc egyetemi docens ELTE TTK Kémiai Intézet Fizikai-Kémiai Tanszék 1117 Budapest, XI. Pázmány P. sétány 1/A PREKLINIKAI ÉS KLINIKAI NEUROPSZICHOFARMAKOLÓGIA ÉS PSZICHOFARMAKOGENETIKA Dr. Bagdy György egyetemi tanár Gyógyszerhatástani Intézet PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK A GYÓGYSZERÉSZI BAN Dr. Tringer László egyetemi tanár Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 1083 Budapest, VIII. Balassa u. 6. SZÁMÍTÓGÉPES KÉMIA ÉS HATÓANYAG-TERVEZÉS: MÓDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSUK SZERVES KÉMIA HALADÓKNAK Dr. Mátyus Péter egyetemi tanár Szerves Vegytani Intézet Dr. Mátyus Péter egyetemi tanár Szerves Vegytani Intézet Szabadon választható 342 FARMAKOBOTANIKA I-II. GYÓGYNÖVÉNYEK BIOSZERVETLEN KÉMIÁJA GYÓGYNÖVÉNYEK ÉS A KOZMETIKA KAPCSOLATA GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNET Dr. Dános Béla egyetemi docens ELTE TTK Biológiai Intézet Növényszervezettani Tanszék 1117 Budapest, XI. Pázmány Péter sétány1/c Dr. Szentmihályi Klára tudományos fomunkatárs Farmakognóziai Intézet 1085 Budapest, VIII. Üllõi út 26. Jasztrabné Dr. Then Mária tudományos fõmunkatárs Farmakognóziai Intézet 1085 Budapest, VIII. Üllõi út 26. Dr. Kapronczay Károly orvostörténész Népegészségtani Intézet

19 Szabadon választható GYÓGYSZERÉSZI TANÁCSADÁS UTAZÓKNAK Dr. Felkai Péter GYÓGYSZERTÁRBAN FORGALMAZHATÓ TERMÉKEK ENGEDÉLYEZTETÉSE GYÓGYSZERTÁRI GYÓGYSZERKÉSZÍTÉS GYÓGYSZERTÁRI ÜGYVITEL IPARI GYÓGYSZERÉSZET KLINIKAI LABORDIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK KLINIKAI TOXIKOLÓGIA KOZMETOLÓGIA BIOFARMÁCIAI VONATKOZÁSAI KÖNYVTÁRI INFORMATIKA KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖRNYEZETTAN MÉRGEZÕ NÖVÉNYEK, NÖVÉNYI MÉRGEZÉSEK Dr. Zelkó Romána egyetemi tanár 1092 Budapest, IX. Hõgyes E. u Dr. Antal István egyetemi docens Dr. Zelkó Romána egyetemi tanár 1092 Budapest, IX. Hõgyes E. u Dr. Noszál Béla egyetemi tanár Gyógyszerészi Kémiai Intézet 1092 Budapest, IX. Hõgyes E. u. 9. Dr. Kocsis Ibolya szakgyógyszerész Gyógyszerhatástani Intézet Dr. Zacher Gábor Gyógyszerhatástani Intézet Dr. Marton Sylvia egyetemi tanár Dr. Vasas Lívia fõigazgató Központi Könyvtár 1088 Budapest, VIII. Mikszáth tér 5. Dr. Tompa Anna egyetemi tanár Népegészségtani Intézet Dr. Balázs Andrea tudományos munkatárs Farmakognóziai Intézet 1085 Budapest, VIII. Üllõi út 26. III. emelet MOLEKULASZERKEZET-MEGHATÁROZÁS SPEKTROSZKÓPIAI MÓDSZEREKKEL Dr. Tóth Gábor egyetemi tanár Gyógyszerészi Kémiai Intézet 1092 Budapest, IX. Hõgyes E. u. 9. PÁSZTÁZÓ MIKROSZKÓPOK ALKALMAZÁSA A NANOTECHNOLÓGIÁBAN Dr. Dobó Nagy Csaba egyetemi docens Szerves Vegytani Intézet 343

A kredit rendszerû képzés mintatanterve (2014/2015-ös tanév)

A kredit rendszerû képzés mintatanterve (2014/2015-ös tanév) A kredit rendszerû képzés mintatanterve (2014/2015-ös tanév) A kredit rendszerû képzés mintatanterve (2014/2015-ös tanév) 1. Ajánlott mintaterv 336 1. SZEMESZTER Általános és szervetlen kémia (gyak.) I.

Részletesebben

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. I. évfolyam MATEMA TIKA BIOFIZIKA ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA GYÓGYSZERÉSZI NÖVÉNYTAN BIOLÓGIA TUDOMÁNYTÖRTÉNE T ÉS PROPEDEUTIKA, a 2. félévben heti 1 óra Dr. Gergó Lajos egyetemi docens 1092 Budapest,

Részletesebben

A kredit rendszerû képzés mintatanterve

A kredit rendszerû képzés mintatanterve A kredit rendszerû képzés mintatanterve (2015/2016 tanév) 1. Ajánlott mintaterv 342 1. SZEMESZTER Általános és szervetlen kémia (gyak.) I. GYASKASKG1M Általános és szervetlen kémia I. GYASKASKE1M Bevezetés

Részletesebben

GYTK I. évfolyam ( csop.) TANÉV 2. félév

GYTK I. évfolyam ( csop.) TANÉV 2. félév GYTK I. évfolyam (24-26. csop.) 2016-2017. TANÉV 2. félév 7.30-8 Biofiz.gy. (4-8-9 FIZIKAI KÉMIA kvalitativ an. szeminárium D 404 (1-15. h) Biofiz.gy. (4-26. cs. (F.501) (ET 4.sz.) Latin 24.csop. (OK 209)

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdetı tanszék, tanszékvezetı/kurzushirdetı Heti óraszám elmélet Heti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

Az egyes tárgyak előadóinak neve Kötelező tárgyak

Az egyes tárgyak előadóinak neve Kötelező tárgyak Az egyes tárgyak előadóinak neve Kötelező tárgyak Általános és fogászati radiológia Előadó: Dr. Dobó Nagy Csaba egyetemi tanár (Orális Diagnosztikai Részleg) Anatómia (Maxillofacialis anatómia) IV. Előadó:

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám - elmélet Héti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanévben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók kurrikuluma felmenő rendszerben

A 2014/2015-ös tanévben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók kurrikuluma felmenő rendszerben A 2014/2015-ös tanévben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók kurrikuluma felmenő rendszerben A tantárgy elnevezése Kreditkó Előtanulmány Számonkérés d ELMÉLETI MODUL 1. szemeszter kötelező Anatómia,

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám elmélet Héti óraszám gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

1/2015. sz. Határozat A Kari Tanács 2015. március 6-án megtartott ülésén

1/2015. sz. Határozat A Kari Tanács 2015. március 6-án megtartott ülésén 1/2015. sz. Határozat A Kari Tanács 2015. március 6-án megtartott ülésén A Kari Tanács a Tanulmányi és Vizsga Bizottság javaslatát a Kari Térítési és Juttatási Rend kiegészítésére az alábbiakkal egyhangúlag

Részletesebben

A kémia alapképzés (BSc) képzési terve

A kémia alapképzés (BSc) képzési terve A kémia alapképzés (BSc) képzési terve A: Alapképzés: 128 kredit I: Szakmai alapozó képzés 109 kredit I.1. Természettudományos alapozó képzés 17 kredit Kurzus Krediszkelés Óra- Érté- Felelős Felelős oktató

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZ SZAK. Dr. Vecsernyés Miklós egyetemi docens. Képzési idő:

GYÓGYSZERÉSZ SZAK. Dr. Vecsernyés Miklós egyetemi docens. Képzési idő: A Debreceni Egyetem képzési programja 0/0. GYÓGYSZERÉSZ SZAK Szak neve: gyógyszerész Szakfelelős neve: Dr. Vecsernyés Miklós egyetemi docens Képzési terület: Orvos- és egészségtudomány Képzési ciklus:

Részletesebben

Kémiatanárok közös képzési szakasza (1-6. félév)

Kémiatanárok közös képzési szakasza (1-6. félév) Kémiatanárok közös képzési szakasza (1-6. félév) Szakmai alapozó ismeretek (16 kredit, amiből egy hallgatónak 14 kreditet kell teljesíteni)) Matematikai alapismeretek kémiatanároknak 4 4 g Bolyai Intézet

Részletesebben

A gyógyszerész képzés

A gyógyszerész képzés A gyógyszerész képzés sajátságai, ismeretanyagok, diszciplínák, a gyógyszerészképzés felépítése Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet 2016.09.08. Fogalmak propedeutika - gyógyszerész Feladatkörök

Részletesebben

Gyógyszerésztudományi Kar

Gyógyszerésztudományi Kar A Debreceni Egyetem képzési programja 06/07. Gyógyszerésztudományi Kar Osztatlan képzés Gyógyszerész szak A Debreceni Egyetem képzési programja 06/07. GYÓGYSZERÉSZ SZAK Szak neve: gyógyszerész Szakfelelős

Részletesebben

3 sz. Gyógyszertudományok Doktori Iskola.sz. Program. és kurzuscím Óra

3 sz. Gyógyszertudományok Doktori Iskola.sz. Program. és kurzuscím Óra 3 sz. Gyógyszertudományok Doktori Iskola.sz. Program Kód Kurzusvezetö és kurzuscím Óra 2012-13/1 2012-13/2 2013-14/1 2013-14/2 2014-15/1 2014-15/2 0032- KV Dr. Tóthfalusi László 3208 Dr. Farsang Csaba

Részletesebben

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 1 EF30003 Anatómia I. # kollokvium 42 28 3+2 köt. 1 EF30001 Biokémia I. (Kémiai, biokémiai általános alapfogalmak) #& kollokvium 14

Részletesebben

- tanári szeptemberétől. kódja

- tanári szeptemberétől. kódja - tanári KÉMIA alapszak - vegyész szakirányok mintatanterve - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A mintatanterv tárgyai 2 kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon választható tárgyak

Részletesebben

Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A mintatanterv tárgyai 2 kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon választható tárgyak

Részletesebben

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

I. Adatlap. 2. Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése Természettudományi Kar

I. Adatlap. 2. Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése Természettudományi Kar 5 I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe; Pécsi Tudományegyetem, 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. 2. Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése

Részletesebben

ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK

ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK A szak fejléce Hatályos Tagozat orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 2008. szeptember, módosítva 2009. szeptember levelező MINTATANTERV Javasolt félév (1) kód-ja (2) neve

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

2012.10.01-2012.10.31 dátumok közti fuvarok:

2012.10.01-2012.10.31 dátumok közti fuvarok: 2012.10.01-2012.10.31 dátumok közti fuvarok: Anat. Szöv.- és Fejl.tani Int./Közp.ált. 41201K0000 8 Szállítási kód: 41 Darabszám: 1 Szállítási kód: 43 Óraszám: 3 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika

Részletesebben

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2010/11. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai:

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2010/11. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai: SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2011. Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: abszolutórium megszerzése (utolsó szigorlat abszolválása), leckekönyv, hiányzó kurzusteljesítési

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Közigazgatás-szervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Közigazgatás-szervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Közigazgatás-szervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A mintatanterv tárgyai 2 kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon választható

Részletesebben

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016 A mintatanterv tárgyai két kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon

Részletesebben

Biológia BSc alapképzési szak - bioanalitikus

Biológia BSc alapképzési szak - bioanalitikus Biológia BSc alapképzési szak - bioanalitikus - ökológus operátor specializációk mintatanterve 2013. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak Tantágy neve EU alapismeretek AIB1005 1 0 K 1 TKI Dr. Rozgonyi

Részletesebben

2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5

2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5 2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5 Matematika ea. EA/Koll. 2 3 nincs Simon Ilona Matematika gyakorlat GY/Gyakj. 1 2 Matematika ea. felvétele Simon Ilona Informatika ea. EA/Koll. 2 2 nincs Jenei

Részletesebben

Ajánlott tanterv PTE ÁOK - Gyógyszerész szak - a 2003/2004-es tanévben felvettek számára. 1. oldal, összesen: 14

Ajánlott tanterv PTE ÁOK - Gyógyszerész szak - a 2003/2004-es tanévben felvettek számára. 1. oldal, összesen: 14 PTE ÁOK - Gyógyszerész szak - a 2003/2004-es tanévben felvettek számára legkorábban ritmus félév tárgykód cím tárgyfelelős intézmény előfeltétel 1 előfeltétel 2 előfeltétel 3 ea gyak szem össz vizsga kredit

Részletesebben

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44 Tantárgy 1. félév 2. félév Oldalszám E. Sz. Gy. V. E. Sz. Gy. V. Klinikai biokémia I. 11 6 5fgy 12 Klinikai biokémia II. 10 6 K 13 Pathológia I. 33 45 K 14 Pathológia II. 49 45 Sz 17 Klinikai Fiziológia

Részletesebben

2012.11.01-2012.11.30 dátumok közti fuvarok:

2012.11.01-2012.11.30 dátumok közti fuvarok: 2012.11.01-2012.11.30 dátumok közti fuvarok: Anat. Szöv.- és Fejl.tani Int./Közp.ált. 41201K0000 7 Szállítási kód: 41 Darabszám: 1 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika 61255K0000 ÁOK Dékáni Hivatal/Közp.

Részletesebben

Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4. Összóraszám (elm+gyak) A részletes tantárgyleírást lásd:ke1101. Kreditpont 4.

Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4. Összóraszám (elm+gyak) A részletes tantárgyleírást lásd:ke1101. Kreditpont 4. Általános kémia előadás KE4007L KE4009L(E) A részletes tantárgyleírást lásd:ke1007 Általános kémia laboratóriumi gyakorlat KE4009L KE4007L(E) A részletes tantárgyleírást lásd:ke1009 Anyagszerkezet alapjai

Részletesebben

I. Adatlap. 3. Az indítandó alapszak megnevezése: Kémia alapképzési szak. 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Alapokleveles kémikus

I. Adatlap. 3. Az indítandó alapszak megnevezése: Kémia alapképzési szak. 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Alapokleveles kémikus I. Adatlap 3. Az indítandó alapszak megnevezése: Kémia alapképzési szak 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Alapokleveles kémikus 5. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése: Vegyész

Részletesebben

Laboratóriumi munka 2

Laboratóriumi munka 2 Tájékoztató gyógyszerészhallllgatók részére 2006/2007. tanév Szeged, 2006. Tartalom Bevezetés... 1 Dékáni Hivatal... 3 Állandó Bizottságok... 4 Oktatási naptár... 5 Gyógyszerészkari Intézetek... 7 Gyógyszerészhallgatók

Részletesebben

Közigazgatás-szervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

Közigazgatás-szervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Közigazgatás-szervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A mintatanterv tárgyai 2 kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon választható

Részletesebben

2014/2015. tanév Szeged, 2014.

2014/2015. tanév Szeged, 2014. Tanévkönyv gyógyszerészhallgatók részére 2014/2015. tanév Szeged, 2014. Tartalom Bevezetés... 2 Dékáni Hivatal... 3 Oktatási naptár... 4 Kari Intézetek... 5 Oktatásban résztvevő társkari Intézetek és Tanszékek...

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

Szerves kémia. 2016/2017 tanév

Szerves kémia. 2016/2017 tanév Szerves kémia 2016/2017 tanév Oktatási Tájékoztató 2016/2017 tanév Intézetről (történet, munkatársak) Főkollégium, gyakorlati előkészítők, gyakorlatok, szemináriumok tematikája Speciálkollégiumok Követelményrendszer

Részletesebben

Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve

Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú minősítés (szabadon választható tárgyak

Részletesebben

Fogorvos szak 2012* KINEK MIKOR FÉLÉV SZEM KÓD CÍM FELELŐS EGYSÉG EF1 EF2 EF3 EA GYAK SZEM ÖSSZ JEGY KREDIT

Fogorvos szak 2012* KINEK MIKOR FÉLÉV SZEM KÓD CÍM FELELŐS EGYSÉG EF1 EF2 EF3 EA GYAK SZEM ÖSSZ JEGY KREDIT aokfog12 2012/2013 ő 1 OFABI1 Biofizika 1. Dr. Nyitrai Miklós Biofizikai Intézet 28 28 0 56 vizsga 4 aokfog12 2012/2013 ő 1 OFAMB1 Molekuláris sejtbiológia 1. Dr. Pap Marianna Orvosi Biológiai Intézet

Részletesebben

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának június 10-i üléséről

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának június 10-i üléséről Emlékeztető az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2016. június 10-i üléséről Jelen voltak: Dr. Inzelt György Dr. Surján Péter Dr. Perczel András Dr. Császár Attila Dr. Salma Imre Dr. Péter László Dr.

Részletesebben

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv /17 tanév

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv /17 tanév PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2016/17 tanév A mintatanterv tárgyai három kategóriába soroltak:

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A mintatanterv tárgyai két kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon választható

Részletesebben

A biológiatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

A biológiatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben A biológiatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Biológiatanári Tagozat: levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető végzettség:

Részletesebben

Orvosi Szakfordító- és Kommunikátorképzés a 2014/2015. tanévben

Orvosi Szakfordító- és Kommunikátorképzés a 2014/2015. tanévben Orvosi Szakfordító- és Kommunikátorképzés a 2014/2015. tanévben Előkészítő évfolyam I. félév Tantárgy és tanár neve, heti óraszám Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció (2) szaknyelvi fordításba (1)

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar

Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Záróvizsga tájékoztató Fogorvos szak 2013. KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK Záróvizsgára az a hallgató bocsátható, aki a szak képesítési követelményeinek megfelel:

Részletesebben

A szakképzés változásai. Dr. Zelkó Romána

A szakképzés változásai. Dr. Zelkó Romána A szakképzés változásai Dr. Zelkó Romána Felsőfokú szakirányú szakképesítés Az egyetemi szintű egészségügyi alapképzésben szakképzettséget szerzett egészségügyi dolgozó (orvos, fogorvos, gyógyszerész)

Részletesebben

Féléves óraszám. AM1 18 Kollokvium 4 - MÉGM, MM. AM1 18 Kollokvium 5 - MM. AM1 5 Kollokvium 2 - Dr. Miskolczi Ildikó

Féléves óraszám. AM1 18 Kollokvium 4 - MÉGM, MM. AM1 18 Kollokvium 5 - MM. AM1 5 Kollokvium 2 - Dr. Miskolczi Ildikó SZOLNOKI FŐISKOLA Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (BSc), Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök (BSc) és Műszaki menedzser (BSc) szakos Levelező tagozatos I. évfolyamos hallgatók (Szolnok)

Részletesebben

ÓRAREND BSC KÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT II.

ÓRAREND BSC KÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT II. ÓRAREND BSC KÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT II. évfolyam HÉTFŐ TESTNEVELŐ- EDZŐ REKREÁCIÓ HUMÁNKINEZIOLÓGIA SPORTSZERVEZŐ OSZTATLAN TÚLCSÚSZÓK 8-9,30 8-13. hét Sportjátékok I. kosárlabda 2 CS/L Boros Zoltán E Bevezetés

Részletesebben

Gyógyszerész szak 1. évfolyam 1. félév

Gyógyszerész szak 1. évfolyam 1. félév Gyógyszerész szak 1. évfolyam 1. félév Általános kémia elmélet QD31 G41 QD31 M49 QD31 V80 QD461 B90 Általános és bioszervetlen kémia / Gergely; Erdődi; Vereb Chemistry / McMurry; Fay Általános kémia /

Részletesebben

1/2006. sz. Határozat. A Fogorvostudományi Kar 2006. február 17-én megtartott Kari Tanácsülésén

1/2006. sz. Határozat. A Fogorvostudományi Kar 2006. február 17-én megtartott Kari Tanácsülésén 1/2006. sz. Határozat A Fogorvostudományi Kar 2006. február 17-én megtartott Kari A Fogorvostudományi Kar az Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinikán meghirdetett egyetemi tanári állás kiírásra

Részletesebben

MILYEN TANTÁRGYAKAT TANULHATSZ A NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI ALAPSZAKON?

MILYEN TANTÁRGYAKAT TANULHATSZ A NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI ALAPSZAKON? MILYEN TANTÁRGYAKAT TANULHATSZ A NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI ALAPSZAKON? A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretköröket 5 tantárgycsoportban oktatjuk: természettudományos és mérnöki alapismeretek

Részletesebben

A PTE GYTK TDK bemutatása

A PTE GYTK TDK bemutatása A PTE GYTK TDK bemutatása Dr. Horváth Györgyi PTE GYTK Farmakognóziai Intézet gyorgyi.horvath@aok.pte.hu Mentor fogalma Egy olyan idősebb és tapasztaltabb személyt jelent, aki mint idősebb és tapasztaltabb,

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar

Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Záróvizsga tájékoztató Fogorvos szak 2012. KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK Záróvizsgára az a hallgató bocsátható, aki a szak képesítési követelményeinek megfelel:

Részletesebben

2015/2016. tanév Szeged, 2015.

2015/2016. tanév Szeged, 2015. 2015/2016. tanév Szeged, 2015. Bevezetés... 2 Dékáni Hivatal... 3 Oktatási naptár... 4 Kari Intézetek... 5 Oktatásban résztvevő társkari Intézetek és Tanszékek... 12 Évfolyamfelelősök...17 A kari Hallgatói

Részletesebben

A kémiatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

A kémiatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben A kémiatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: kémiatanári szak Tagozat: levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető végzettség:

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia alapképzés mintatanterve

SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia alapképzés mintatanterve SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia alapképzés mintatanterve bevezetve a 00/009. tanévben Minden szakirányon kötelező...... Informatika Biomatematika Kémia Összehasonlító növényszervezettan Összehasonlító

Részletesebben

A biológiatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

A biológiatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben A biológiatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : biológiatanári szak Tagozat: nappali Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető

Részletesebben

Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika. Kardiológiai Központ (Oklevelét később veszi át)

Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika. Kardiológiai Központ (Oklevelét később veszi át) 2012. július 1-jei hatállyal egyetemi docensi kinevezést kapnak: Általános Orvostudományi Kar: Dr. Holló Péter Dr. Szabó Miklós Dr. Gellér László Dr. Arányi Zsuzsanna Dr. Réthelyi János Dr. Tamási Lilla

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK)

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) A gyógyszerészképzés kialakulása és fejlõdése A gyógyszerészi képesítés megszerzése hazánkban a XVII. századig céh jellegû volt. A szakmában kellõ jártasságra

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar. OLKDA nappali I. ( II. szemeszter)

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar. OLKDA nappali I. ( II. szemeszter) PTE ETK - KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT - ÓRAREND - PTE... 1 / 6 2017.01.23. 10:56 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 08:00-09:00 Mikrobiológia I. (ik.: molekuláris biológia, mikrobiológia alapjai)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, 131 fő. 10fő. 121 fő Szászné dr. Kocsis Katalin 79 db.

JEGYZŐKÖNYV, 131 fő. 10fő. 121 fő Szászné dr. Kocsis Katalin 79 db. SEMMELWEIS EGYETEM Választási Bizottság Elnök professor emeritus Dr. Sótonyi Péter JEGYZŐKÖNYV, amely készült a Semmelweis Egyetem (továbbiakban: SE) Választott Munkavédelmi Képviselő (továbbiakban VMK)

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

2016/2017. tanév Szeged 2016

2016/2017. tanév Szeged 2016 2016/2017. tanév Szeged 2016 Bevezetés... 1 Oktatási naptár... 3 Dékáni Hivatal... 5 Kari Intézetek... 6 Oktatásban résztvevő társkari Intézetek és Tanszékek... 13 Évfolyamfelelősök...18 A kari Hallgatói

Részletesebben

A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR ÉS A EGÉSZSÉGÜGYI NYILVÁNTARTÁSI ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG

A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR ÉS A EGÉSZSÉGÜGYI NYILVÁNTARTÁSI ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR ÉS A EGÉSZSÉGÜGYI NYILVÁNTARTÁSI ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG SZAKVIZSGA TÁJÉKOZTATÓJA a 2016. szeptember 2016. december közötti vizsgaidőszakra Általános tudnivalók

Részletesebben

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2011/12. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai:

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2011/12. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai: SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2012. Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: abszolutórium megszerzése (utolsó szigorlat abszolválása), leckekönyv, hiányzó kurzusteljesítési

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Biológia és Geológia Kar. Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet. REKTOR, dr. Ioan Aurel POP egyetemi tanár, akadémikus

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Biológia és Geológia Kar. Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet. REKTOR, dr. Ioan Aurel POP egyetemi tanár, akadémikus EGYETEMI TANREND - érvényes a 2015-2016-os tanévtől kezdődően UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA BIOLÓGIA ÉS GEOLÓGIA KAR Doménium: Biológia Szak: Biológia Tanítási nyelv: magyar A végzett által megszerzett

Részletesebben

Fogorvos szak 2010 KINEK MIKOR FÉV SZEM KÓD TANTÁRGYCÍM TÁRGYFELELŐS INTÉZMÉNY ELŐFELT 1 ELŐFELT 2 ELŐFELT 3 EA GY SZEM ÖSSZ JEGY KREDIT

Fogorvos szak 2010 KINEK MIKOR FÉV SZEM KÓD TANTÁRGYCÍM TÁRGYFELELŐS INTÉZMÉNY ELŐFELT 1 ELŐFELT 2 ELŐFELT 3 EA GY SZEM ÖSSZ JEGY KREDIT aokfog10 2010/2011 ő 1 OFA-BI1 Biofizika 1. Dr. Nyitrai Miklós Biofizikai nincs 28 28 0 56 vizsga 4 aokfog10 2010/2011 ő 1 OFA-MB1 Molekuláris sejtbiológia 1. Dr. Pap Marianna aokfog10 2010/2011 ő 1 OFA-OC1

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK)

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) A gyógyszerészképzés kialakulása és fejlõdése A gyógyszerészi képesítés megszerzése hazánkban a XVII. századig céh jellegû volt. A szakmában kellõ jártasságra

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR MIKROBIOLÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR MIKROBIOLÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR MIKROBIOLÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK BUDAPEST 010 A mikrobiológia rohamos fejlődése a XX. század végén A biológia tudományának egyik leggyorsabban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata Jegyzőkönyv Felvétetett az ELTE TTK Kémia Doktori Iskolába jelentkezett pályázókkal tartott felvételi beszélgetések alkalmából. A felvételi beszélgetés időpontja: 2008. július 7. és 8. helye: ELTE TTK

Részletesebben

érettségi-felvételi vizsga: biológia és kémia/fizika

érettségi-felvételi vizsga: biológia és kémia/fizika GYÓGYSZERÉSZ SZAK Mesterképzési szak megnevezése: gyógyszerésztudományi Szakfelelős: Dr. Perjési Pál egyetemi docens A szak képesítési követelményének korm. rend. száma: 72/2002. (IV.12.) korm. rend; 36/1996.

Részletesebben

A jogász szak mintatanterve Igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára 2015-16

A jogász szak mintatanterve Igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára 2015-16 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A jogász szak mintatanterve Igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára 2015-16 1. félév tavaszi félévi JOKJ201XX0 A

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Szemeszterek N L N L N L N L N L N L

Szemeszterek N L N L N L N L N L N L A tantárgy neve Alapozó ismeretek (18-25 kredit) Tantárgy típusa Kredit Informatikai alapismeretek 2 Informatikai alapismeretek 2 Szemeszterek 1 2 5 N L N L N L N L N L N L 6 A számonkérés típusa szóban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁN Y E GY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó II. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS ALAPOZÓ - ELŐKÉSZÍTŐ MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL és VIZSGARENDJÉRŐL

Részletesebben

13. évfolyam Anka Katalin magyar 4 4 4 4 4 4. angol 4 4 4,5 4 5 osztfői 1 Berendné Boér Márta

13. évfolyam Anka Katalin magyar 4 4 4 4 4 4. angol 4 4 4,5 4 5 osztfői 1 Berendné Boér Márta NÉV 9. A 9. B 9. C 9. D 9. E 10. A 10. B 10. C 10. D 10. E 10. F 10. G 11. A 11. B 11. C 11. D 11. E 11. FG 12. A 12. B 12. C 12. D 12. F 12. GH 13. E 11emelt nyek nyek 9. évfolyam nyek nyek 10. évfolyam

Részletesebben

Neptun kurzus. Féléves óraszám. K3 10 Kollokvium 3 - C tantárgyak: Szabadon választható tantárgyak 10 Kollokvium 2 * Szaktanszék beosztása szerint

Neptun kurzus. Féléves óraszám. K3 10 Kollokvium 3 - C tantárgyak: Szabadon választható tantárgyak 10 Kollokvium 2 * Szaktanszék beosztása szerint SZOLNOKI FŐISKOLA Tantárgy kód Tantárgy/Oktató A tantárgyak: Kötelező tantárgyak kommunikáció 1. LSKR022A Dr. Pólya Éva Termékhasznosság és LSKR021A Dr. Szakács Attila LSNG016A LSKR008GY LSKR009GY Külkereskedelmi

Részletesebben

Dr. Pusztai Gabriella Dr. Pusztai Gabriella. osztatlan képzés (4+1 év; 4,5+1 év; 5+1 év) nappali

Dr. Pusztai Gabriella Dr. Pusztai Gabriella. osztatlan képzés (4+1 év; 4,5+1 év; 5+1 év) nappali Szakfelelős: A pedagógiaipszichológiai modul felelőse: Szakfelelősök: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő Dr. Pusztai abriella Dr. Pusztai

Részletesebben

Biológia BSc képzés: I. Évfolyam

Biológia BSc képzés: I. Évfolyam Sebészet előadó KÖNYVTÁR- Könyvtár növényszervezettan Biológia BSc képzés: I. Évfolyam BIOMATEMATIKA elmélet EU ISMERETEK N/3 ÖSSZEHASONLÍTÓ NÖVÉNYSZERVEZETTAN elmélet ETOLÓGIA I. tömbösítve A BIOLÓGIA

Részletesebben

Az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak MINTATANTERVE 2006/2007

Az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 Az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 NAPPALI TAGOZAT Javasolt félév kódja neve számonkérési 1 TKBE0131 Általános és szervetlen kémia (ea.) k 42

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A 2015-2016-OS TANÉV

A 2015-2016-OS TANÉV A 2015-2016-OS TANÉV I. FÉLÉVÉNEK IDŐBEOSZTÁSÁÓL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2015. augusztus 28. HATÁLYOS: 2016. február 07. Azonosító: DU 3/2015. Iktatószám: KDH-14/3/2015. 1 1. AZ UTASÍTÁS

Részletesebben

A Gyógyszerésztudományi Kar Tanácsának 1/ (X. 8.) GYTK-KT. számú h a t á r o z a t a

A Gyógyszerésztudományi Kar Tanácsának 1/ (X. 8.) GYTK-KT. számú h a t á r o z a t a 1/2014-2015. (X. 8.) GYTK-KT. számú a Kari Tanács 2014 2015. tanévi ülés- és munkatervének jóváhagyásáról A Kari Tanács a 2014-2015. tanév ülés- és munkatervét az e határozat mellékletében foglaltak szerint

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Dátum Esemény Regisztrációs hét február 2. (hétfő): Neptun nyitás 8 órától ÁJK 13 órától GÉIK Nappali 2015. február 2. (hétfő) február 6. [levelező

Részletesebben

SZEPTEMBER SZOMBAT. 2016/ félév ESTI TAGOZAT SZOMBATI TANÍTÁSI NAPOK. 6/13 E Gyakorló ápoló O.f.: Páczi Andrea

SZEPTEMBER SZOMBAT. 2016/ félév ESTI TAGOZAT SZOMBATI TANÍTÁSI NAPOK. 6/13 E Gyakorló ápoló O.f.: Páczi Andrea 2016/2017 1. félév ESTI TAGOZAT SZOMBATI TANÍTÁSI NAPOK 6/13 E Gyakorló ápoló O.f.: Páczi Andrea SZEPTEMBER 09.24. SZOMBAT 1. 8.00.-8.45. Anatómia élettan (1-7) 2. 8.55.-9.40. Anatómia - élettan 3. 9.55.-10.40.

Részletesebben

Ergonómia és Pszichológia Tanszék Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Műszaki Pedagógia Tanszék Bartha Zsolt testnevelő tanár

Ergonómia és Pszichológia Tanszék Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Műszaki Pedagógia Tanszék Bartha Zsolt testnevelő tanár A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon működő állandó-, munka- és szakbizottságok Állandó Bizottságok Kari Oktatási Bizottság Elnök: Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Társelnök:

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Általános Orvostudományi Kar Cím: SZTE ÁOK Dékáni Hivatal 6720

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

VÉGZŐS TANULÓK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA JELENTKEZETTEK OSZTÁLYOZÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGÁJA április

VÉGZŐS TANULÓK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA JELENTKEZETTEK OSZTÁLYOZÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGÁJA április 1 1. nap 2009. 04. 20. (hétfő) Magyar nyelv és irodalom, Történelem, Társadalomismeret, Emberismeret és etika Magyar nyelv és irodalom írásbeli: 8 00 szóbeli: 14 45 Kodály terem Könyvtár 1. Csoór Patrik

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

PPKE JÁK A jogász szak mintatanterve Igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára. 1. félév

PPKE JÁK A jogász szak mintatanterve Igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára. 1. félév PPKE JÁK A jogász szak mintatanterve Igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára Neptun kód tantárgy neve tárgyfelelős 1. félév JOKJ201xx0 A katolikus hit alapjai Dr. Szuromi Szabolcs

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE. 5. napirend

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE. 5. napirend ÓBUDAI EGYETEM ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2016. DECEMBER 13I ÜLÉSÉRE 5. napirend Tárgy: Javaslat az Óbudai Egyetem 2016/2017. tanév rendjének módosítására Előterjesztő: Prof. Dr. Réger Mihály rektor dr.

Részletesebben

7 fizika történelem földrajz magyar 8 fizika történelem

7 fizika történelem földrajz magyar 8 fizika történelem Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Esti gimnáziumi tagozat Órarend 2009/2010. II. félév 17. hét: 2010. január 21.-22. (csütörtök-péntek! - iskolai felvételi miatt) 18. hét: 2010. január 29.-30.

Részletesebben