A szakképzés változásai. Dr. Zelkó Romána

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szakképzés változásai. Dr. Zelkó Romána"

Átírás

1 A szakképzés változásai Dr. Zelkó Romána

2 Felsőfokú szakirányú szakképesítés Az egyetemi szintű egészségügyi alapképzésben szakképzettséget szerzett egészségügyi dolgozó (orvos, fogorvos, gyógyszerész) munkavégzésre irányuló jogviszony keretében, az egészségügyi miniszter rendeletében meghatározott szakmák speciális elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítása érdekében, felsőfokú szakmai képzésben vehet részt, amelynek során szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, felsőfokú szakirányú szakképesítést szerez.

3 Szakgyógyszerészi képesítések 16/1972. (X.8.) Eü.M.sz. rendelet 28/1972. (Eü.M.K.22.) Eü.M.sz. utasítás 9/1978. (XI. 29.) Eü.M. rendelet 6/1993. (II.19.) NM. rendelet 66/1999. (XII.25.) Eü.M. rendelet Gyógyszertechnológia Gyógyszertechnológia Gyógyszertechnológia Gyógyszertechnológia Gyógyszerellenőrzés Kémiai (fizikai-kémiai) gyógyszerellenőrzés Biológiai gyógyszerellenőrzés Mikrobiológiai gyógyszerellenőrzés Kémiai (fizikai-kémiai) gyógyszerellenőrzés Biológiai gyógyszerellenőrzés Mikrobiológiai gyógyszerellenőrzés Gyógyszerellenőrzés yógyszerhatástan és toxikológia Laboratóriumi vizsgálatok -preparatív kémiai laboratóriumi vizsgálatok közegészségügyi és mikrobiológiai laboratóriumi vizsg. -klinikai laboratóriumi vizsg. Gyógyszerhatástan Toxikológia Preparatív-kémiai laboratóriumi vizsgálatok Közegészségügyijárványügyi laboratóriumi vizsg. Klinikai laboratóriumi vizsgálatok Gyógyszerhatástan Toxikológia Preparatív-kémiai laboratóriumi vizsgálatok Közegészségügyijárványügyi laboratóriumi vizsg. Klinikai laboratóriumi vizsgálatok Gyógyszerhatástan Kórházi gyógyszerészet Klinikai gyógyszerészet Gyógyszerkémia Társadalomgyógyszerészet (Népegészségügy) Klinikai laboratóriumi diagnosztika Farmakognózia Farmakognózia Farmakognózia Farmakognózia és fitoterápia Gyógyszerügyi szervezés Gyógyszerellátási gyógyszerügyi szerv. Egészségügyigyógyszerügyi igazgatás Gyógyszerellátási gyógyszerügyi szerv. Egészségügyi-gyógyszerügyi igazgatás Gyógyszerellátási gyógyszerészet Gyógyszerügyi szervezés és igazgatás Radiofarmakológia Radiogyógyszerészet

4 Ráépített szakképesítések 66/1999. (XII.25.) Eü.M. rendelet Toxikológia Gyógyszerészi mikrobiológia Minőségbiztosítás

5 A 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosítása alapján a 45/2003. (VIII. 6.) ESZCSM rendelet Szakképzési idő: 36 hónap (kivéve Klinikai laboratóriumi diagnosztika) 24 hónap törzsképzési program 12 hónap speciális képzési program 15 szakág (toxikológia, gyógyszerészi mikrobiológia, minőségbiztosítás alapszak)

6 A központi gyakornoki rendszerről szóló rendelet alapvető elképzelése Korszerűsítse az egészségügyi szakképesítés megszerzésének rendszerét Lehetőséget nyújtson állami források felhasználására Munkahelyteremtés

7 Az új szakképesítési rendszer előnyei Nélkülözhetetlen az ismeretanyagok gyors változásának követése Valamennyi egészségügyi felsőoktatási intézmény részese lehet Az európai normákhoz való közeledés (akkreditált képzőhelyek)

8 Szakgyógyszerész-képzés (EU-ajánlások XV/E/8275/7/95-DE) Az alapképzés megszerzése után A képzőhelyek akkreditációja (A tulajdonosok és alkalmazottakból álló Bizottság végzi) A gyakorlati képzés ideje legalább 2 év A speciális képzés részletekben is, de legalább 6 éven belül Végbizonyítvány: officinai szakgyógyszerész A képzés ajánlott anyagai : klinikai gyógyszerészet, gyógyszerügyi menedzsment, jog, dokumentáció és információ, gyógyszerelőállítás, minőségbiztosítás

9 Szakképzés 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet Szakirányok Gyógyszerellátási Kórházi-klinikai Ipari Szakképesítések Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés Gyógyszerészi gondozás Gyógyszerkészítés Gyógyszertári minőségbiztosítás Fitoterápia Gyógyszerügyi szakigazgatás Farmakológia, farmakoterápia Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet Klinikai laboratóriumi gyógyszerészet Klinikai mikrobiológiai laboratóriumi gyógyszerészet Gyógyszertechnológia Gyógyszerellenőrzés Minőségbiztosítás Nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás, farmakológia Gyógyszer-engedélyezés Farmakovigilancia Hatóanyagkutatás és gyógyszerkémia Növényi alapú szerek fejlesztése és előállítása, farmakognózia Biológiai gyógyszerek fejlesztése és előállítása, gyógyszer-biotechnológia Radiogyógyszerészet

10 Ráépített képzések Alapszakképesítés (amire ráépíthető) Kórházi-klinikai gyógyszerészet Klinikai laboratóriumi gyógyszerészet Szakképesítés Onkológiai gyógyszerészet Infektológiai gyógyszerészet Pediátriai gyógyszerészet Gyógyszer-információ és terápiás tanácsadás Parenterális gyógyszerelés Klinikai radiogyógyszerészet Toxikológia

11 A 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 7. számú melléklete szerinti megszerzett szakgyógyszerészi szakképesítések Gyógyszertechnológia Gyógyszerellenőrzés Gyógyszerhatástan Gyógyszerkémia Társadalomgyógyszerészet Farmakognózia és fitoterápia Klinikai laboratóriumi diagnosztika Gyógyszerellátási gyógyszerészet Gyógyszerügyi szervezés és igazgatás Radiogyógyszerészet Kórházi gyógyszerészet Klinikai gyógyszerészet Minőségbiztosítás 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet 7. számú melléklete szerinti megszerzett szakgyógyszerészi szakképesítések Gyógyszertechnológia, Gyógyszerkészítés Gyógyszerellenőrzés Farmakológia, farmakoterápia Nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás, farmakológia Hatóanyagkutatás és gyógyszerkémia Gyógyszerügyi szakigazgatás Fitoterápia, Növényi alapú szerek fejlesztése és előállítása, farmakognózia Klinikai laboratóriumi szakgyógyszerész Gyógyszertárvezetés-üzemeltetés Gyógyszerügyi szakigazgatás Radiogyógyszerészet Kórházi-klinikai szakgyógyszerész Kórházi-klinikai szakgyógyszerész Minőségbiztosítás

12 Kötelező törzsképzés Általános ismeretek Egészségügyi adminisztráció Minőségbiztosítás Egészségügyi gazdasági ismeretek Egészségügyi és gyógyszerészeti menedzsment Jogi, etikai és kommunikációs ismeretek Gyógyszerinformációs rendszerek

13 Az Ipari szakgyógyszerészet speciális ismereteket tartalmazó törzsképzési anyaga Hatóanyagtervezés Hatóanyagszintézis Biotechnológia Farmakológia, toxikológia Gyógyszerformulálás Biofarmácia Gyógyszeranalitika Gyógyszerellenőrzés Klinikai gyógyszerészet Gyógyszertörzskönyvezés Farmako-ökonómia Természetes eredetű hatóanyagok

14 1. Gyógyszerek engedélyezése és felügyelete; GYEMSZI OGYI /2x45 perc 1.1 Forgalomba hozatali engedélyezés, forgalomba hozatali engedély; gyógyszer és borderline termékek definíciója. Forgalomba hozatali engedélyezési eljárások bemutatása. 1.2 Az Európai Gyógyszerügynökség és a Bizottság rövid bemutatása, szerepe. A GYEMSZI rövid bemutatása és feladatai. Az OGYI bemutatása és gyógyszerengedélyezési és egyéb hatósági feladatai. 2. Aktuális szabályozási környezet bemutatása / 2x45 perc 2.1 Az Európai Unió szabályozási környezete, jogszabályok típusai, hierarchiája, alkalmazásuk módja. 2.2 A forgalomba hozatali engedélyezés szabályozása, jogszabályi alapjai. Borderline termékek engedélyezésének bemutatása: orvostechnikai eszközök, étrendkiegészítők, biocid termékek engedélyezése. 3. Engedélytípusok és beadványok / 4x45 perc 3.1. Forgalomba hozatali engedélykérelmek jogszabályi háttere. Az egyes beadványtípusokhoz szükséges dokumentáció Forgalomba hozatali engedélyek módosításának szabályozási háttere. Besorolási kategóriák, az egyes kategóriákhoz tartozó eljárások Forgalomba hozatali engedélyek fenntartására irányuló tevékenységek. Megújítási eljárások. Referral eljárások A farmakovigilancia helye és szerepe a forgalomba hozatali engedélyek fenntartásában. MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZGYÁRTÓK SZÖVETSÉGÉNEK IGAZGATÓJA EGIS GYÓGYSZERENGEDÉLYEZÉSI IGAZGATÓ TEVA REGIONAL REGULATORY AFFAIRS MANAGER BÉRES GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÉSI OSZTÁLYVEZETŐ RICHTER TÖRZSKÖNYVEZÉSI FŐOSZTÁLYVEZETŐ RICHTER TÖRZSKÖNYVEZÉSI FŐOSZTÁLYVEZETŐ TEVA REGIONAL REGULATORY AFFAIRS MANAGER SANOFI REGULATORY AFFAIRS ÉS LCM IGAZGATÓ

15 A Gyógyszerellátási szakgyógyszerészet speciális ismereteket tartalmazó törzsképzési anyaga A közforgalmú gyógyszerellátás működése Jogszabályok rendszere és azok gyakorlati alkalmazása Információs rendszerek és alkalmazása Informatikai rendszerek és alkalmazásuk Vezetési, szervezési ismeretek-gyakorlati tréningek Gazdálkodási alapismeretek a gyógyszerészet vonatkozásában Népegészségügyi és prevenciós ismeretek-epidemiológia Kommunikációs alapok-gyakorlati tréningek A beteg-együttműködés A farmakovigilancia jelentősége, fogalma, a szabályozási környezet bemutatása Eudravigilance Farmakovigilancia-esetek bemutatása, gyakorlati tréning Életveszélyhelyzetek kezelése a patikában

16 A Kórházi-Klinikai szakgyógyszerészet speciális ismereteket tartalmazó törzsképzési anyaga Információs rendszerek és alkalmazása Informatikai rendszerek és alkalmazásuk Az intézeti gyógyszertár működése és kapcsolatrendszere Gyógyszerkiadás, készletezés, betegre szóló gyógyszerosztás Általános és speciális gyógyszerkészítési feladatok Steril és aszeptikus készítmények Citotoxikus készítmények előállítása, kezelése Kórházi formulária kialakításának szempontjai Nemzeti alaplista központi közbeszerzés Gyógyszerhiányok menedzselése Indikáción túli gyógyszeralkalmazás HBCs finanszírozás Tételes elszámolási rend

17 Részvétel az új szakképzési rendszerben A jelenleg 3 szakirányban, 20 alap- és 7 ráépített szakon folytatható az államilag finanszírozott szakképzési helyek száma minimálisra redukálódott és a kórházi-klinikai területre koncentrálódott a képzést a hallgatók túlnyomó részben önköltséges formában végzik a végzettek 60-85%-a kapcsolódik be Than Károly ösztöndíj a hiányszakmák támogatására Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet Klinikai laboratóriumi gyógyszerészet Klinikai mikrobiológiai laboratóriumi gyógyszerészet

18 Szakképzésre felvettek száma A felvettek %-os megoszlása DE PTE SE SZTE Év

19 Szakképzésre felvettek száma/gyógyszerészi oklevelet szerzettek száma DE 102,3 87,9 89,2 103,0 59,2 74,2 51,3 67,9 PTE 82,6 14,3 66,7 86,4 70,0 54,8 52,9 67,8 SE 119,0 30,8 58,8 78,0 72,3 145,2 76,1 79,7 SZTE 109,0 100,0 72,7 72,8 81,4 68,8 69,1 41,5 átlag 103,2 58,2 71,9 85,1 70,7 85,8 62,3 64,2

20 Szakvizsga oklevelet szerzettek száma

21 Szakvizsga oklevelet szerzettek képzőhely szerinti megoszlása

22 Az oktatás célja olyan önállóan cselekvő és gondolkodó egyének nevelése kell, hogy legyen, akik életük legnagyobb tettét a társadalom szolgálatában látják. (A. Einstein) Kompetens Jártas Szakértő Graduális képzés Posztgraduális képzés

VIZSGANAPTÁR. rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak.

VIZSGANAPTÁR. rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak. Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás Azon jelöltek esetében, akik 2012. szeptember 15. napja előtt kezdték meg

Részletesebben

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsga tájékoztatójáról a 2014. szeptember 2014. december közötti vizsgaidőszakra

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsga tájékoztatójáról a 2014. szeptember 2014. december közötti vizsgaidőszakra A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsga tájékoztatójáról a 2014. szeptember 2014. december közötti vizsgaidőszakra ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK hatályos: 2014.02.18 2014. EüK. 2. szám tájékoztató A vizsgára

Részletesebben

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsgára jelentkezésrıl a 2013. szeptember 2013. december közötti vizsgaidıszakra

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsgára jelentkezésrıl a 2013. szeptember 2013. december közötti vizsgaidıszakra A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsgára jelentkezésrıl a 2013. szeptember 2013. december közötti vizsgaidıszakra Általános tudnivalók 2013. EüK. 3. szám közlemény 1 (hatályos: 2013.03.01 - )

Részletesebben

Készítették: Dr. Deutschman-Horváth Zsuzsanna Lídia. Dr. Paphalmi Rita. Dr. Papp Dávid. Dr. Rikker Nándor. Dr. Szűcs Krisztina.

Készítették: Dr. Deutschman-Horváth Zsuzsanna Lídia. Dr. Paphalmi Rita. Dr. Papp Dávid. Dr. Rikker Nándor. Dr. Szűcs Krisztina. Készítették: Dr. Deutschman-Horváth Zsuzsanna Lídia Dr. Paphalmi Rita Dr. Papp Dávid Dr. Rikker Nándor Dr. Szűcs Krisztina Fekecs Máté Retek György Schwiegelhofer Bence Somodi Péter Tóth István 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

23/2015. (IV. 28.) EMMI

23/2015. (IV. 28.) EMMI 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok átalakításával összefüggő módosításáról

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK)

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) A gyógyszerészképzés kialakulása és fejlõdése A gyógyszerészi képesítés megszerzése hazánkban a XVII. századig céh jellegû volt. A szakmában kellõ jártasságra

Részletesebben

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Tájékoztató új és módosított jogszabályokról a Magyar Közlönyben (MK) 2013. november 15. (189. szám) és 2014. március 20. (41. szám) közötti időszakban megjelent új vagy módosult jogszabályokat, amelyek

Részletesebben

T/9065. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

T/9065. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9065. számú törvényjavaslat az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2012. november 2012. évi törvény az

Részletesebben

I. Utasítások AZ ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI ÉS ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET IDEIGLENES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I. Utasítások AZ ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI ÉS ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET IDEIGLENES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2015. évi 22. szám 2325 I. Utasítások Az emberi erőforrások minisztere 17/2015. (V. 11.) EMMI utasítása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet ideiglenes szervezeti

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A 12/2010. (II. 25.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A A FEKVİBETEG-ELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS GYÓGYSZERELLÁTÁSRÓL BUDAPEST 2010 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 12/2010. (II.

Részletesebben

T/1668. számú törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

T/1668. számú törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1668. számú törvényjavaslat az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter Budapest, 2010. november 2010. évi.

Részletesebben

(2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti

(2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 2014.03.11 6 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az

Részletesebben

16/2015. (III. 30.) EMMI

16/2015. (III. 30.) EMMI Jogszabályok, tájékoztatók A Magyar Közlöny 2015. évi 24 60. számai alapján MK 2015/42 16/2015. (III. 30.) EMMI egyes egészségügyi tárgyú miniszteri ek módosításáról A jogszabály 13 et módosít. A lényegi

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól. 1. Általános rendelkezések

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól. 1. Általános rendelkezések 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Indított szakirányok: védőnő Képzési terület: orvos és egészségtudományi Képzési ág: egészségtudományi Képzési ciklus: alapképzés, BSc. Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

. törvény. egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

. törvény. egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról . törvény egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról hatályos: 2015.07.03-2015.12.31

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 1. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 2., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 1. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 2., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 2., szerda Tartalomjegyzék 1/2013. (I. 2.) EMMI rendelet A 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minõsülõ

Részletesebben

Az egészségügyi miniszter. (Bizonyos) Igazgatási jelleg feladatokat ellátó szervek a gyógyszerügyben

Az egészségügyi miniszter. (Bizonyos) Igazgatási jelleg feladatokat ellátó szervek a gyógyszerügyben V (Bizonyos) Igazgatási jelleg feladatokat ellátó szervek a gyógyszerügyben KAMARA OGYI ÁNTSZ OEP EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Egészségbiztosítási felügyelet egyebek 2 1 (Bizonyos) Igazgatási feladatokat

Részletesebben

A Tájékoztató az MMT honlapján megtekinthető: www.mmt.org.hu

A Tájékoztató az MMT honlapján megtekinthető: www.mmt.org.hu TÁJÉKOZTATÓ a klinikai biokémikus, klinikai mikrobiológus, valamint molekuláris biológiai diagnosztikus egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés megszerzéséről. A Tájékoztató az MMT honlapján megtekinthető:

Részletesebben

T/13099. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

T/13099. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13099. számú törvényjavaslat az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. november

Részletesebben

2012. évi LXXIX. törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról*

2012. évi LXXIX. törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról* MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 78. szám 12173 2012. évi LXXIX. törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról* A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

Részletesebben

Gyógyszer-finanszírozás, támogatás

Gyógyszer-finanszírozás, támogatás Gyógyszer-finanszírozás, támogatás Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2015. március 6. Kormányzat 1. Gyógyszertámogatás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 4 A Kar rövid története 5 A Bologna rendszerű képzés 6 ALAPKÉPZÉSEK 9 Egészségtudományi Intézet képzései Ápolás és

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 4 A Kar rövid története 5 A Bologna rendszerű képzés 6 ALAPKÉPZÉSEK 9 Egészségtudományi Intézet képzései Ápolás és 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 4 A Kar rövid története 5 A Bologna rendszerű képzés 6 ALAPKÉPZÉSEK 9 Egészségtudományi Intézet képzései Ápolás és betegellátás alapszak 9 ápoló szakirány 9 mentőtiszt szakirány

Részletesebben

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Készítette: Ellenőrizte: 2013.04.01. Dr. Hunyadfalvi Balázs Dátum ügyvéd 2013.04.01. Dr. Dávid Gyula Dátum orvosigazgató A dokumentáció kódja: SZMSZ Állomány

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL. 2011. március

BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL. 2011. március BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2011. március Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) az Egészségügyi

Részletesebben

OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014/2015-ös tanév 1.félév 5. évfolyam Gyógyszerügyi szervezéstan

OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014/2015-ös tanév 1.félév 5. évfolyam Gyógyszerügyi szervezéstan OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014/2015-ös tanév 1.félév 5. évfolyam Gyógyszerügyi szervezéstan Tartalom: - Gyógyszerrendelés, expediálás gyakorlati anyag kiegészítései - Gyógyszertárak működési feltételei és szakmai-ügyviteli

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK

ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014.

Részletesebben

2006. évben is a tárca forrást biztosít az ország nemzetközi kapcsolataiból adódó pénzügyi kötelezettségekre.

2006. évben is a tárca forrást biztosít az ország nemzetközi kapcsolataiból adódó pénzügyi kötelezettségekre. OLDAL Bevezetés 3. Az intézeti címek 2006. évi költségvetésének szöveges indoklása 5. 1. cím Egészségügyi Minisztérium Igazgatása 5. 1.1 Egészségügyi Minisztérium Központi Igazgatása 6. 1.2 Egészségügyi

Részletesebben