Cím: Előterjesztés Sopron belvárosa forgalmi rendjének újraszabályozásáról (rendeletalkotás) Abdai Géza alpolgármester Dr. Dobos József jegyző

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cím: Előterjesztés Sopron belvárosa forgalmi rendjének újraszabályozásáról (rendeletalkotás) Abdai Géza alpolgármester Dr. Dobos József jegyző"

Átírás

1 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/ /2010. Cím: Előterjesztés Sopron belvárosa forgalmi rendjének újraszabályozásáról (rendeletalkotás) Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás polgármester Abdai Géza alpolgármester Dr. Dobos József jegyző Az előterjesztést megkapta: Jogi és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság Gazdasági Bizottság Városfejlesztési Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: december

2 Tisztelt Közgyűlés! Előadók: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető Dr. Komornoki László vezérigazgató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a 33/2008. (XII. 01.) önkormányzati rendeletében szabályozta Sopron történelmi belvárosának forgalmi rendjét, meghatározta a behajtásra jogosultak körét és a behajtás feltételrendszerét. Városunk történelmi értékeinek védelme indokolttá teszi az európai nagyvárosokhoz hasonló - elektronikus beléptető rendszer kiépítését. Forgalom korlátozó létesítmények (sorompó, pollerek, oszlopok) elhelyezése a belváros bejárati pontjain, valamint az ehhez igazodó új rendelet megalkotása során célkitűzés volt, hogy csak azok a járművek közlekedjenek a történelmi belvárosban, amelyek közlekedése feltétlenül szükséges, továbbá ezen járművek se tartózkodjanak a közterületeken tovább az indokoltnál. Ezzel párhuzamosan célként fogalmazódott meg az is, hogy a történelmi belvárosban lakók, az intézmények és a vállalkozók életét, működését a szigorítások ellenére se lehetetlenítsük el. A koncepcionális változtatások miatt a jelenleg hatályos helyi rendelet módosítása helyett annak hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása szükséges. A rendelet egyes szakaszai a jelenleg hatályos központi jogszabályokhoz igazodnak. Alkalmazza a KRESZ-ben szereplő környezetvédelmi övezet meghatározást, amely külön útkezelői engedély nélkül csak egy nagyon szűk kör behajtását teszi lehetővé, illetve meghatározza az elektronikus beléptető rendszeren keresztül elérhető területet. A rendelet részletesen tartalmazza a rendszer működési szabályait, a közlekedés rendjét. Az új rendelet egyértelműbben határozza meg a behajtásra jogosultak körét, a történelmi belvárosban tartózkodás, valamint a várakozás feltételrendszerét. A belvárosban élők gyakorlatilag a korábbi működési szisztéma szerint 0-24 óra között bármikor behajthatnak az övezetbe, megközelíthetik otthonaikat, azonban a közterületi várakozás szigorodott. A vendéglátó és egyéb szolgáltatási tevékenységet végző egységek áruszállítás ideje kibővült, a szállodák önálló jogosultságot kaptak. Lehetőséget biztosítottunk a nyugdíjasházban élők szállítására, és egyéb szolgáltatások igénybevételére. Tekintettel arra, hogy a történelmi belváros a fizető parkolási rendszer középpontjában van, megszüntettük az ingyenes közterületi parkolást oly módon, hogy bizonyos behajtási engedélyeket díjfizetéshez kötöttünk. A környezetvédelmi övezet kialakításával egy időben a mozgásukban korlátozott személyek számára az övezetek szélén több új parkolóhely kerül kialakításra. Sopron belvárosának újragondolt behajtási rendelete alkalmas arra, hogy az európai normákhoz és gyakorlathoz hasonló, korszerű szabályozással egy működő és egyben élhető belvárosi övezet alakuljon ki, ahol az emberi, környezeti értékek és az épített 2

3 környezet egyaránt megfelelő figyelmet kap úgy, hogy emellett az idegenforgalom, a vendéglátás, a szolgáltatás és a kereskedelem is fenntartható módon fejlődni tud. A fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezetet terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé, melynek elfogadásához az SZMSZ 53. (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges. Sopron, december Dr. Fodor Tamás Abdai Géza Dr. Dobos József polgármester alpolgármester jegyző 3

4 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének./2010. (. ) önkormányzati rendelete a belváros forgalmi rendjéről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 34. (2) bekezdésében, valamint az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Sopron belvárosára a Templom utca Liszt Ferenc utca és Fő tér közötti szakaszára, a Bünker János Rajnárd közre, a Kolostor utcára, a Fő térre, a Fegyvertár utcára, az Orsolya térre, a Hátsókapu 1-6. szám közötti szakaszára, a Szent György utcára, az Új utcára és a Városház utcára mint védett környezetvédelmi övezetre (a továbbiakban: Övezet) terjed ki. (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki az Övezetben gépjárművet használ. 2. Értelmező rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában: 1. diszpécser: a beléptető rendszer üzemeltetését és felügyeletét ellátó munkaállomás, melynek feladatait a Petőfi téri mélygarázsban a Sopron Holding Zrt. látja el. 2. garázs: garázsingatlan vagy telken belüli gépjármű tárolóhely, gépkocsi-beállóhely, valamint minden olyan építmény, amely gépjármű tárolására szolgál, 3. gépjármű: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt, kivétel a segédmotoros kerékpár, 4. szerviz-szolgáltatás: különösen: javító, karbantartó, építőipari tevékenység folytatása, üzembe helyezési munkák végzése, költöztetés, tüzelőanyag szállítás, 5. vis maior: olyan, alapvetően a természeti erők által okozott esemény, amelynek bekövetkezése egyrészt nem előre kiszámítható, másrészt emberi beavatkozás kevés ahhoz, hogy elhárítsa, vagy más által kifejtett szokásos elvárt emberi magatartástól eltérő magatartás eredményeként bekövetkező rendkívüli esemény, 6. kereskedelmi szálláshely-szolgáltató: a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti szálloda és panzió, 7. beléptető rendszer: a Városház utcai sorompó és a Templom utca elején található süllyedőoszlopos rendszer, 8. változó rendszámra szóló behajtási engedély: behajtásra jogosító engedély nem meghatározható járműkörrel rendelkező vállalkozások, intézmények számára. Az Övezetben egy változó rendszámra szóló engedéllyel egyidejűleg csak egy jármű tartózkodhat, 4

5 9. elektronikus kártya: olyan mágneskártya, amely az Övezet beléptető rendszerének nyitásával teszi lehetővé az arra jogosultak számára a ki- és belépést, egyben regisztrálva annak időpontját. Az elektronikus kártya az Engedélyező tulajdona. 3. Az Övezet közlekedési rendje 3. (1) Az Övezetbe behajtani és kihajtani a Városház utca és a (3) bekezdésben foglalt eset kivételével a Templom utcán keresztül lehet. Az Övezetben a megengedett legnagyobb haladási sebesség 20 km/óra. (2) Az Övezetet a Hátsókapu 6. számú ingatlan előtt, az Új utcát és a Szent György utcát pedig a lángolt gránitkő burkolat szélétől számított 0,5 m-es sávban korlátoszlopok zárják le, illetve szakaszolják. (3) A Hátsókapu megnyitására, illetve az Új utcai, Szent György utcai oszlopok eltávolítására a polgármester adhat engedélyt. Ez esetben az eltérő forgalmi rend kitáblázása és az ebből eredő mindennemű felelősség és költség a megnyitást kérelmező személyt terheli. (4) Az Övezeten belül közterületen tartózkodni óra között amennyiben jelen rendelet másként nem szabályozza legfeljebb 30 percet szabad, kivéve a Városház utca területét. Az Övezeten belül közterületen várakozni csak a páros oldalon szabad. A páratlan oldalakon, valamint a Fő téren, Orsolya téren, és az Új utcában tilos a várakozás. (5) Ha a polgármester (a továbbiakban: Engedélyező), vagy jelen rendelet más időtartamot nem határoz meg, az Övezet közterületein legfeljebb 30 percet lehet várakozni. Az engedélyezett tartózkodási, illetve várakozási időtartam túllépése miatt a jelen rendelet alapján naponta, az 1. mellékletben meghatározott összegű pótdíjat kell fizetni, Engedélyező által kiküldött csekken, vagy átutalással. A befizetés elmulasztása a behajtási jogosultság megvonását vonja maga után. (6) Az Övezetben áruszállítást legfeljebb 3,5 tonna össztömegű gépjárművel lehet végezni. (7) A 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű jármű eseti útvonalengedély birtokában hajthat be az Övezetbe. 4. Az Övezetbe történő behajtás általános szabályai 4. (1) A beléptető rendszer szabályozza az Övezet területére történő bejutást. A beléptető rendszer nyitására a jelen rendeletben rögzített módon és feltételekkel van lehetőség: a) automatikus kapunyitással (rendszámleolvasás), b) elektronikus kártyával (melyet az Engedélyezőtől lehet bérelni), c) diszpécserszolgálaton keresztül a Templom utcánál, d) a Polgármesteri Hivatal portaszolgálatán keresztül a Városház utcánál, e.) szálláshelyek saját gombja működtetésével. (2) Az Övezetbe gépjárművel behajtani, ott várakozni jelen rendeletben felsorolt esetek kivételével csak az Engedélyező engedélyével, ún. behajtási engedéllyel rendelkező gépjárművel lehet, jelen rendeletben, valamint a behajtási engedélyben meghatározott feltételekkel. (3) A beléptető rendszer által elfoglalt területek, valamint annak környezete kamerával megfigyelt területek. A beléptető rendszer folyamatosan fotón, illetve filmen rögzíti a be- és kilépőket, leolvassa és tárolja a be- és kihajtó járművek rendszámát, a rendszeren történő áthajtás időpontját, valamint a rendeletben meghatározott egyéb adatokat. A felvételeket, rögzített adatokat az adatvédelmi szabályok betartása mellett csak az e rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzésére lehet felhasználni. 5. (1) A behajtási engedély típusai: a.) lakossági behajtási engedély, 5

6 b.) intézményi behajtási engedély, c.) ideiglenes behajtási engedély, mely lehet ca.) áruszállítási célú behajtási engedély, cb.) kereskedelmi szálláshelynek adható behajtási engedély, cc.) díjmentesen adható eseti behajtási engedély, cd.) díjfizetéshez kötött eseti behajtási engedély, ce.) vis maior és egyéb esetekben adható behajtási engedély. (2) A behajtási engedély iránti kérelmet az Engedélyezőnél kell előterjeszteni a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon, az ott meghatározott dokumentumok csatolásával. Az Engedélyező a kérelmet a beérkezésétől számított 30 napon belül bírálja el. (3) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanra lakossági és intézményi behajtási engedély csak szolgálati lakás esetén adható. A különböző funkciók meglétét jogszabályi megfelelését Engedélyező a helyszínen ellenőrzi. (4) Az Övezetbe történő behajtás elsődlegesen a rendszámfelismerő rendszeren keresztül történik. Amennyiben az Övezetbe való behajtáshoz elektronikus kártyát is kap a kérelmező, az elektronikus kártya csak a hozzá tartozó, érvényes behajtási engedéllyel együtt használható. (5) Igény esetén elektronikus távirányítót kaphatnak a mentők, a tűzoltóság, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a közegészségügy, az orvosi ügyelet a távirányító költségeinek megtérítése ellenében. A távirányítót minden év február 15. napjáig Engedélyező által újra érvényesíttetni kell, mely érvényesítés díjmentes. 6. (1) Tilos olyan behajtási engedélyt használni, amelynek érvényességi ideje lejárt. Lejárt érvényességi idejű behajtási engedély használatát úgy kell tekinteni, mintha a gépjármű használója nem rendelkezne behajtási engedéllyel. A lejárt érvényességi idejű elektronikus kártyát a lejárattól számított 15 napon belül az Engedélyező részére vissza kell adni. (2) Tilos az elektronikus kártyát megrongálni, arra jogosulatlan személynek átengedni. Tilos az elektronikus kártyát másik elektronikus kártyához tartozó vagy elektronikus kártya nélkül kiadott behajtási engedéllyel együtt használni. (3) Az elektronikus kártya elvesztését 3 munkanapon belül be kell jelenteni az Engedélyezőhöz. Elektronikus kártya elvesztése, vagy megrongálódása esetén a pótlásért az 1. melléklet szerinti elektronikus kártyadíj és pótdíj együttes összegének megfelelő díjat kell megfizetni. II. Fejezet A behajtási engedély fajtái, a behajtási engedély megtagadásának és visszavonásának szabályai 5. Engedélyhez nem kötött behajtás 7. (1) Az Övezetbe behajtási engedély nélkül jogosultak behajtani óra között: a.) a mentőszolgálat, halottszállítók, rendvédelmi szervek (a rendőrség, a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtási szervezet, az állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóság, köztársasági őrezred, stb.) gépjárművei és a nemzetbiztonsági szolgálatok gépjárművei, b.) területileg illetékes felnőtt- és gyermek háziorvos, valamint a háziorvosi ügyelet gépjárművei, c.) a közegészségügyi, köztisztasági, városüzemeltetési feladatokat ellátó gépjárművek, d.) a postai gyűjtő-, és kézbesítőszolgáltatást ellátó gépjárművek, futár- és csomagküldő szolgálatok gépjárművei, 6

7 e.) betegszállító gépjárművek, melyek a város területére vonatkozóan működési engedéllyel rendelkeznek, f.) a diplomáciai mentességet élvező személyek hatósági jelzéssel ellátott gépjárművei. (2) Az (1) bekezdésben felsoroltak minden év január 31. napjáig kötelesek felkeresni az Engedélyezőt adategyeztetés (a rendszámfelismerő rendszerbe történő adatbevitel) céljából. (3) Az (1) bekezdésben felsoroltak az Övezetben a tevékenységük folytatásának idejéig tartózkodhatnak. 6. Lakossági behajtási engedély 8. (1) Egy éves időtartamra szóló behajtási engedély adható a gépjármű üzembentartója, vagy tulajdonosa vagy a munkáltató kizárólagos tulajdonában lévő gépjármű kizárólagos használója részére kérelmére, ha az Övezetben a) lakóhellyel rendelkezik, b) tartózkodási hellyel rendelkezik, de a tartózkodási hely szerinti ingatlan tulajdonosa nem kért behajtási engedélyt, vagy c.) garázstulajdonnal, garázs bérleti vagy haszonélvezeti jogával rendelkezik. Amennyiben a behajtási engedély a tartózkodási helyre tekintettel került kiadásra, és az ingatlantulajdonos is behajtási engedély-kérelemmel él, a tartózkodási helyre tekintettel kiadott behajtási engedély automatikusan visszavonásra kerül. (2) A behajtási engedély meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra adható; az engedélyes a rendszámfelismerő rendszeren keresztül hajthat be az Övezetbe. Elektronikus kártya lakossági behajtási engedély mellé nem adható. Egy helyrajzi számra legfeljebb két behajtási engedély adható ki, kivételt képez ez alól a több beállóval rendelkező garázs, ahol a díjfizetés szempontjából minden beálló külön garázsnak minősül. Az első engedély díjmentes, a második engedélyért a 1. melléklet szerinti díjat kell megfizetni. (3) Lakossági behajtási engedéllyel a.) amennyiben a gépjármű magánterületen nem helyezhető el, az Övezetben legfeljebb 30 percet lehet várakozni, b.) amennyiben a gépjármű telken belül elhelyezhető, az Övezetben történő tartózkodás ideje korlátlan azzal, hogy a közterületen várakozni tilos. (4) A be- és kihajtás időpontját az elektronikus kapu, illetve a diszpécserközpont rögzíti. (5) A (3) bekezdés a) pontja szerinti engedélyesek a Petőfi téri mélygarázsban, a Papréten vagy az Árpád utcai volt Mentőállomás területén igényelhetnek kedvezményes parkolási bérletet a fizető parkolás rendjéről szóló helyi önkormányzati rendeletben foglaltak szerint. 7. Intézményi behajtási engedély 9. (1) Egy éves időtartamra szóló, díjmentes behajtási engedély adható az Övezet területén székhellyel, telephellyel, fióktelephellyel rendelkező állami, önkormányzati, gazdasági, társadalmi szervezetek, gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók részére a a) a saját tulajdonában/üzemeltetésében lévő gépjárműveire, b) alkalmazottainak gépjárműveire abban az esetben, ha a parkolás magánterületen belül biztosított. (2) Intézményi behajtási engedéllyel az Övezeten belül közterületen várakozni nem lehet, az Övezetben történő tartózkodás ideje korlátlan. (3) Az intézmény az ideiglenes behajtási engedélyek közül további jogcímeken is jogosult behajtási engedélyre. 7

8 8. Ideiglenes behajtási engedélyek: Áruszállítási célú behajtási engedély 10. (1) Legfeljebb egy éves időtartamra szóló behajtási engedély adható azon székhellyel, telephellyel, fióktelephellyel rendelkező gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók részére akik/amelyek rendeltetésszerű üzemeltetéséhez áruszállítás szükséges. (2) Telephelyenként, illetve székhelyenként korlátlan darabszámú, meghatározott forgalmi rendszámra szóló behajtási engedély adható óra közötti időszakra díjmentesen óra közötti időszakra az 1. mellékletben foglalt díj megfizetése ellenében óra között áruszállítási céllal az Övezetbe gépjárművel behajtani nem lehet. (3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl telephelyenként, illetve székhelyenként egy darab változó forgalmi rendszámra szóló behajtási engedély adható az 1. mellékletben foglalt díj megfizetése ellenében. (4) Az áruszállító járművek az Övezet területén óra között legfeljebb 30 percet tartózkodhatnak. 9. Ideiglenes behajtási engedélyek: Kereskedelmi szálláshelyek számára adható behajtási engedély 11. (1) A ban foglaltakon túl további legfeljebb egy éves időtartamra érvényes változó forgalmi rendszámra szóló behajtási engedély adható az Övezetben székhellyel, telephellyel, fióktelephellyel rendelkező kereskedelmi szálláshelyek részére, a szállóvendégek behajtása érdekében. (2) A szálláshely nyomógombos beléptető rendszer kialakítását is igényelheti a kiépítés, üzemeltetés költségeinek vállalásával. Ez esetben a beléptető rendszer szálláshely menüjének, valamint a szálláshelyen elhelyezett nyitógomb alkalmazásával is történhet a szállóvendég behajtása. A behajtásért alkalmanként az 1. mellékletben meghatározott díjat kell fizetni, melyet a szálláshely utólagos havi elszámolás alapján fizet meg az önkormányzatnak. (3) Azon szállóvendég, akinek a szállodán belüli parkolása nem megoldott, itt tartózkodásának ideje alatt legfeljebb 2 alkalommal hajthat be a belvárosba és alkalmanként legfeljebb 30 percet tartózkodhat az Övezetben. A tartózkodási idő túllépéséért, valamint a közlekedési szabályok megsértéséért a gépjármű üzembentartója felelős. (4) Azon szállóvendég, akinek parkolása a szálláshelyen belül szabályosan kialakított parkolóhelyen egész évben folyamatosan megoldott az Övezeten belül közterületen nem várakozhat. (5) A 4-nél több esetben előforduló jogosulatlan behajtás engedélyezése (pld: szállóvendég 2- nél több alkalommal történő beengedése, ha magánterületen a parkolás nem megoldott) esetén a nyomógombos jogosultság kártérítési igény nélkül visszavonásra kerül a szálláshelytől és 1 évig nem újítható meg. 10. Ideiglenes behajtási engedélyek: Díjmentesen adható eseti behajtási engedély 12. (1) Eseti behajtási engedély adható díjmentesen a) az út- és közműszolgáltatók által, ilyen minőségükben végzett karbantartási, felújítási, építési munkákhoz szükséges munkagépekre, a munkavégzés időtartamára, 8

9 b) esküvők alkalmával a házasulandó párt szállító, ún. menyasszonyi autó részére, az esküvő napjára, korlátlan benntartózkodási idővel, c) keresztelő alkalmával újszülöttet, csecsemőt szállító autó részére, a keresztelő napjára, korlátlan benntartózkodási idővel, d) az idősek otthonába lakót szállító jármű tulajdonosa üzembentartója részére, az intézmény által kiállított igazolás alapján, 30 perces benntartózkodási időkorláttal, e) önkormányzati érdekből. (2) A díjmentes eseti behajtási engedély csak meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra adható. 11. Ideiglenes behajtási engedélyek: Díjfizetéshez kötött eseti behajtási engedély 13. (1) Legfeljebb egy éves időtartamra szóló behajtási engedély adható a) magánterületen építési és felújítási munkákban közreműködő gépjárművek, b) szerviz-szolgáltatást végző gépjárművek, c) őrző-védő szolgálatok gépjárművei, d) rendezvények, események alkalmával a lebonyolításban közreműködő gépjárművek, e) taxi szolgáltatást végző gépjárművek, f) turisztikai célú városnéző kisvonat, g) mozgáskorlátozottakat szállító gépjárművek, valamint idős korára, betegségére tekintettel mozgásában akadályozott személyt szállító gépjárművek részére. (2) A behajtási engedély meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra, vagy változó gépjármű forgalmi rendszámra, vagy mindkettőre együttesen adható. Az engedélyért az 1. melléklet szerinti díjakat kell megfizetni, melyek utólag kerülnek kiszámlázásra. (3) Az ideiglenes behajtás rendjét és a közterületen való tartózkodás időtartamát annak indokoltságára való tekintettel az Engedélyező határozza meg az engedélyben. 12. Ideiglenes behajtási engedélyek: Vis maior és egyéb esetekben történő behajtás 14. (1) A kérelmezőt az Övezetbe vis maior esetén ha szükséges és elkerülhetetlen a behajtás kaputelefonon keresztül a diszpécser, illetve a Polgármesteri Hivatal portaszolgálata a behajtás okának, a gépjármű üzembentartójának, a megközelítendő ingatlan pontos megjelölésének regisztrálása után jogosult beengedni az Övezetbe. (2) Indokolt esetben az Engedélyező a rendeletben nem szereplő esetben is engedélyt adhat a behajtásra. III. Fejezet A behajtási engedély megtagadása és visszavonása 13. A behajtási engedély megtagadásának esetei 15. Nem adható behajtási engedély a) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárműre a 3. (7) bekezdésében meghatározott kivétellel, b) ha a kérelmező korábbi behajtási engedélyét visszavonták, a visszavonástól számított egy évig, 9

10 c) ügynöki tevékenység végzésére, a járműből történő kereskedelmi, szolgáltatási, vendéglátó vagy reklámtevékenység végzésére rendezvényekhez kötődő behajtás kivételével, d) ha a kérelmező nem felel meg a rendeletben meghatározott feltételeknek. 14. A várakozási időtartam túllépése, valamint a behajtási engedély visszavonásának szabályai 16. (1) A jelen rendeletben foglalt szabályok betartását, a várakozási időtartam túllépését ellenőrzi és szankcionálja a rendőrség és a közterület-felügyelet a rájuk vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint. A behajtási engedély visszavonására, illetve letiltására az Engedélyező jogosult. (2) A behajtási engedély korlátlan idejű visszavonásának van helye, ha a behajtási engedély jogosultja: a.) részéről az engedélyhez való jogosultság feltételei megváltoztak, vagy b.) az engedélyt, az elektronikus kártyát vagy annak adatait meghamisítja, vagy c.) az engedélyt, az elektronikus kártyát jogosulatlan személy részére átruházza, vagy másnak átadja, vagy d.) az engedélyben meghatározott feltételektől eltérő közlekedést, várakozást, tartózkodást valósít meg, vagy e.) f.) az elektronikus kártyát megrongálja, vagy az elektronikus kártyát nem a hozzá tartozó behajtási engedéllyel együtt használja, illetve másik elektronikus kártyához tartozó vagy elektronikus kártya nélkül kiadott behajtási engedéllyel együtt használja. 17. (1) Az Engedélyező a meghatározott gépjármű rendszámra kiadott behajtási engedélyt egy évre visszavonja akkor, ha az engedélyben előírt várakozási, tartózkodási időt egy éven belül négy alkalommal túllépte az engedély jogosultja. (2) Amennyiben a behajtási engedély érvényességi ideje alatt szűnik meg az engedélyre való jogosultság, az engedély jogosultja köteles a változást annak keletkezésétől, bekövetkeztétől számított 15 napon belül az Engedélyezőnek bejelenteni. A még hátralévő időre az időarányos díj nem jár vissza. IV. Fejezet Záró rendelkezések 18. (1) E rendeletben foglalt szabályok betartását a rendőrség és a közterület-felügyelet a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint ellenőrzi. (2) Szabálysértést követ el, és a szabálysértésekről szóló évi LXIX törvény 16. (2) bekezdésében meghatározott legmagasabb összegig terjedő pénzbírsággal, illetve a 135. (1) bekezdés szerinti összeghatárok között helyszíni bírsággal sújtható, aki a jelen rendelet 4. (2) bekezdésében, 6. -ban, 8. (3) bekezdésében, 9. (2) bekezdésében, 10. (2) és (4) bekezdésében, 11. (3) és (4) bekezdéseiben és 17. (2) bekezdésében foglaltakat megszegi. (3) A szabálysértés elkövetése esetén az intézkedő rendőr, vagy közterület-felügyelő a szabálysértést bejelenti az Engedélyezőnek. 19. (1) április 1-jén érvényét veszti minden korábban kiadott behajtási engedély. (2) A behajtási engedélyre jelen rendelet szerint jogosultak március 1-jétől kezdődően kérhetik a behajtási engedély kiadását. Az új behajtási engedélyek kiadására jelen rendelet szabályai irányadók. 10

11 (3) Az első alkalommal kiváltott elektronikus kártyákat először 2012-ben kell érvényesíttetni. 20. (1) E rendelet a 11. (5) bekezdése, 16. (2) bekezdése, 17. (1) bekezdése kivételével április 1-jén lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 33/2008. (XII. 1.) önkormányzati rendelete. (2) Jelen rendelet 11. (5) bekezdése, 16. (2) bekezdése, 17. (1) bekezdése május elsején lépnek hatályba. Dr. Fodor Tamás polgármester Dr. Dobos József jegyző 11

12 1. melléklet a(z)../2010. ( ) önkormányzati rendelethez FIZETENDŐ BRUTTÓ DÍJAK A. Jogcím B. Egy forgalmi rendszámhoz kapcsolódó díj C. Változó forgalmi rendszámhoz kapcsolódó díj Elektronikus kártya bérleti díja Ft/db Elektronikus távirányító bérleti díja Ft/db Lakossági második behajtási engedély díja Ft/év Ft/hó Áruszállítási célú behajtási Ft/év Ft/év engedély, valamint taxi Ft/hó Ft/hó Szálláshely részére vendégkártya Ft/év Ft/hó Szálláshely által beengedett 200 Ft/alkalom - szállóvendég Az ideiglenes behajtási engedély díjai kivétel taxi Pótdíj 300 Ft/óra Ft/nap Ft/nap Ft/hó Ft/hó Ft/év Ft/év Ft/nap 12

13 2. melléklet a(z)../2010. ( ) önkormányzati rendelethez 1.)Természetes személy: BEHAJTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM Igénylő neve:... Születési helye:.. ideje:.. (év). (hó) (nap) Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Telefonszáma:. 2) Gazdálkodó szervezet: Cégjegyzékszáma/hatósági nyilvántartási száma:... Cégjegyzésre jogosult neve:... Főtevékenysége (TEÁOR szerint):... Igénylő adószáma:... Ügyintéző neve: Telefonszáma:.. 3.) A gépjármű forgalmi rendszáma:... 4.) Forgalmi engedélyszáma:... 5.) A gépjármű típusa:... 6.) Áruszállítás esetén a gépjármű össztömege (Forgalmi engedély F.1):... 7.) Garázs esetén a garázs címe/helyrajzi száma:... 8.) Az igénylés típusa: Ο Lakossági behajtási engedély esetében: Övezeti lakos kérelmező Övezeti tartózkodási helyű személy kérelmező Garázs tulajdonos/ haszonélvező/bérlő kérelmező Ο Intézményi behajtási engedély Ο Ideiglenes behajtási engedély esetében: áruszállítási célú behajtási engedély kereskedelmi szálláshelynek adható behajtási engedély (szálloda, panzió, vendégszobák), díjmentesen adható eseti behajtási engedély (különösen: közterületi út- és közműépítés, -felújítás, -karbantartás, menyasszonyi autó, 13

14 keresztelőre csecsemőt szállító autó, idősek otthonába lakót szállító autó) díjfizetéshez kötött eseti behajtási engedély (különösen: magáningatlanon végzett építési, felújítási munka, javító, karbantartó, építőipari tevékenység folytatása, üzembe helyezési munkák végzése, költöztetés, tüzelőanyag szállítás, őrző-védő szolgálatok, taxik, rendezvényekhez kapcsolódó autók, városnéző kisvonat, mozgásukban korlátozott személyt szállító autó) vis maior és egyéb esetekben adható behajtási engedély 9.) A megközelítendő ingatlan: utca..házszám.hrsz Az ingatlan tulajdonosának neve:. 10.) A behajtás ideje (év, hó, nap,): ) Csatolásra kerülő dokumentumok megnevezése: a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.) j.) k.) l.) m.) n.) Dátum:.... Az igénylő aláírása 14

15 TÁJÉKOZTATÁS A bemutatandó, illetve csatolandó dokumentumokról A behajtási engedély kérelemhez az igénylőnek mindazokat az adatokat, jogosultságokat igazolni kell az eredeti okmányok, dokumentumok bemutatásával, melyekből a behajtási engedélyhez való jogosultság megállapítható. A bemutatott dokumentumokról az Engedélyező másolatot kér. A behajtási engedély mindaddig nem adható ki, amíg a szükséges dokumentumok bemutatása meg nem történt. A jogosultság igazolásához elsősorban a következő érvényes okmányok, dokumentumok fogadhatók el: Személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély Lakcímigazoló kártya Gépjármű forgalmi engedély 30 napnál nem régebbi cégkivonat (cég képviselője által hitelesítve), vállalkozói igazolvány, stb. APEH igazolás (adószámról, tevékenységi körről) Önkormányzati igazolás gépjármű-adóról Garázs, ingatlan tulajdoni lapja (30 napnál nem régebbi, nem hiteles is elfogadható), bérleti, használati szerződés Az üzlet működési engedélye Székhely, telephely, fióktelep, (üzlet) használatára jogosultságot igazoló okirat, ha az egyéb igazolásokból nem tűnik ki. Ideiglenes behajtás okát igazoló dokumentum. A lakossági behajtási engedély iránti kérelemhez az adatlap kitöltésén túl csatolni kell a lakcímkártya másolatát, a személyi okmány másolatát, a gépjármű forgalmi engedély másolatát, az Önkormányzat által kiállított igazolást arról, hogy az Önkormányzattal szemben tartozás nem áll fenn, amennyiben a telken belüli tárolásra mód van, helyszínrajzot az ingatlanról, melyen a gépjármű tárolási helye feltüntetésre került, tulajdonjoghoz kötött engedély esetén a tulajdonjogot, - haszonélvezeti jogot igazoló 30 napnál nem régebbi okmányt (földhivatali nem hiteles tulajdoni lap másolat vagy adásvételi szerződés). Az intézményi és kereskedelmi szálláshely behajtási engedély iránti kérelemhez csatolni kell az adatlap kitöltésén túl: a működési engedély másolatát, a vállalkozói igazolvány másolatát, saját gépjármű estén a gépjármű forgalmi engedély másolatát, munkavállaló esetén nyilatkozatot a gépjármű ingatlanon belül történő elhelyezésének engedélyezéséről, 30 napnál nem régebbi, nem hiteles cégkivonat másolatát, az Önkormányzat által kiállított igazolást arról, hogy az Önkormányzattal szemben tartozás nem áll fenn, 15

16 gépjármű-beálló, illetve helység bérlete esetén a bérleti szerződés másolatát is csatolni kell. Az díjfizetéshez kötött eseti behajtási engedély iránti kérelemhez csatolni kell a megrendelő nevét és pontos címét. az Önkormányzat által kiállított igazolást arról, hogy az Önkormányzattal szemben tartozás nem áll fenn, * * * * * 16

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 9/2015. (III.30.) számú önkormányzati

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 9/2015. (III.30.) számú önkormányzati Zsámbék Város Képviselő-testületének 9/2015. (III.30.) számú önkormányzati RENDELETE a belváros forgalmi rendjéről Zsámbék Város Önkormányzata a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I. tv. 34. (2) bekezdésében,

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/63220/2011.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/63220/2011. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/63220/2011. Cím: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a belváros forgalmi rendjéről szóló 31/2010.

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2012.(XII.14.) önkormányzat rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2012.(XII.14.) önkormányzat rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2012.(XII.14.) önkormányzat rendelete a belváros forgalmi rendjéről szóló 24/1995.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

Város Polgármestere. A védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről

Város Polgármestere. A védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: Ügyintéző: Zsók Anikó A védett

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 46/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros közlekedési rendjéről

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 46/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros közlekedési rendjéről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 46/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros közlekedési rendjéről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről

Részletesebben

Törvényességi véleményezésre bemutatva: október

Törvényességi véleményezésre bemutatva: október Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63297/2008 Cím: Előterjesztés Sopron, Belváros forgalmi rendjéről szóló új rendelet megalkotásáról (első körös anyag) Előterjesztő:

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/1991. (VI.12.) önkormányzati rendelete a korlátozott forgalmú belváros közlekedési rendjéről Módosította: 5/1993. (III.10.) 23/1994. (VI.29.). 19/1995.

Részletesebben

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(IV.27.) rendelete a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2010. ( II.15. ) rendelete a védett (gyalogos) övezet járműforgalmának korlátozásáról (egységes szerkezetbe foglalva) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e a Horgászfaluba (A-B-C-D szektorok) való gépjárművel történő behajtás és várakozás rendjéről és díjáról Orfű Község Önkormányzatának

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Város Polgármestere. A védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről

Város Polgármestere. A védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: Ügyintéző: Zsók Anikó Tárgy:

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 Hatályos: 2015. április elsejétől Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007.(III.30.)Kt. rendelete a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 ZÁRADÉK

Részletesebben

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete az önkormányzat kezelésében lévő utakra történő behajtás rendjéről Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Mályi község önkormányzat képviselő-testületének /2016. (..) Önkormányzati rendelete a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról Mályi Község Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1 A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Cím: Előterjesztés Sopron, Belváros forgalmi rendjéről szóló új rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás) Dr. Dobos József jegyző

Cím: Előterjesztés Sopron, Belváros forgalmi rendjéről szóló új rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás) Dr. Dobos József jegyző Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63297-2/2008 Cím: Előterjesztés Sopron, Belváros forgalmi rendjéről szóló új rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás) Előterjesztő:

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Cím: Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) rendelet módosításáról

Cím: Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) rendelet módosításáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/63791-7/2010. Cím: Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) rendelet módosításáról Előterjesztő:

Részletesebben

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1..

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2003.(V.10.) rendelet a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Területi hatály (1) Az Önkormányzati rendelet hatálya a község közigazgatási

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 23-ai rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 23-ai rendkívüli üléséről. 40066-19/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 23-ai rendkívüli üléséről. Jelen vannak: képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők és

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben)

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

ÚíhiU. ~.41 Dr. Kása Brigitta Hatósági Főosztály vezetője. ~.I 1 -l <>\ ~L Far~góné Széles Andrea ELŐTERJESZTÉS

ÚíhiU. ~.41 Dr. Kása Brigitta Hatósági Főosztály vezetője. ~.I 1 -l <>\ ~L Far~góné Széles Andrea ELŐTERJESZTÉS NvíRFGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGY' 'AZA KOSSUTH TER 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524'5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyirat száma : 76.432-13/2012XII.

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) rendelete a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

2. A fizető-parkolóhelyek működtetése, igénybevétele

2. A fizető-parkolóhelyek működtetése, igénybevétele ékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről ékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Általános feltételek 1..

Általános feltételek 1.. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 4/2005. (I. 21.) rendelete a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel várakozás rendjéről egységes szerkezetben a 15/2005. (III.21.),

Részletesebben

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel

Részletesebben

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e 2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e a parkolás szabályairól és a parkolási díj megállapításáról

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Herceghalom Gksz-2, Gksz-3 besorolási övezetre. 2. Közös szabályok

1. A rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Herceghalom Gksz-2, Gksz-3 besorolási övezetre. 2. Közös szabályok Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2009. (XII.20.) rendelete a helyi közútra történő behajtás korlátozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva a 3/2010.(II.05.), 7/2010. (IV.10.),

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Javaslat a közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III.30.) számú rendelet módosítására.

Javaslat a közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III.30.) számú rendelet módosítására. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE KF.: Javaslat a közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III.30.) számú rendelet módosítására. Összeállította: Egyeztetve: Papp Tamás főosztályvezető Közterület-felügyeleti

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben)

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről és a fizetendő

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 146. 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 146. 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 146. 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. november 12-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya 2.

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya 2. Páty Község Önkormányzata Képvisel -testületének 16/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete Páty Község területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjér l Páty Község Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete a Kisoroszi Szigetorrban kialakítandó díjköteles várakozási terület kijelöléséről, valamint üzemeltetésének

Részletesebben

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) 1 rendelete 2 a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII.

Részletesebben

30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről

30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről 30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete az 1988. évi I. törvény 34. (2) bekezdése,

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS-KIEGÉSZÍTÉS A Képviselő-testület 2015. március

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete az önkormányzati utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.tv.

Részletesebben

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról Szalkszentmárton

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.május 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.május 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.május 27-i ülésére Ügyiratszám: /2015. Ügyintéző: Garai László Előterjesztő: Vén Attila polgármester A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: A napirendet tárgyaló ülés

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Pénzügyi Bizottság december 23-ai rendkívüli nyilvános ülésén. bizottsági tagok és meghívottak a jelenléti ív szerint.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Pénzügyi Bizottság december 23-ai rendkívüli nyilvános ülésén. bizottsági tagok és meghívottak a jelenléti ív szerint. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottságától Ügyiratszám: 40215/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Helye: Készült: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme Sopron, Fő tér 1.

Részletesebben

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 28/2002.(XII. 20.) önkormányzati rendelete és az idegenforgalmi adóról szóló 30/2002. (XII.

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról I. Fejezet 1. A rendelet hatálya: Gáborján Község közigazgatási területén a közterületet

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben)

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

Egységesítve: 2012.02.14.

Egységesítve: 2012.02.14. 30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről a módosításokkal egységes szerkezetben Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete az 1988.

Részletesebben

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete az I. kerület közterületein - a Budai Vár kivételével - a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete a város egyes területein történő gépjárművel várakozás átmeneti szabályairól. A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. március 6-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. március 6-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 23. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. március 6-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat../2013. ( ) sz. rendelete

Vác Város Önkormányzat../2013. ( ) sz. rendelete Vác Város Önkormányzat../2013. ( ) sz. rendelete a korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról 3/2012. (I.20.) számú rendelet módosításáról (rendelet tervezet) Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2005.(XI.15.) Kgy. rendelete a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999.(XII.23.) Kgy. rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 7/1998.(II.15.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közúton végzett munkák engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 5/1996.(II.1.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 39/2014.(XII. 22.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei

Részletesebben

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység 2. 3. Az ügytípus 1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység A kereskedőnek a bejelentés-köteles termék forgalmazását kötelező adattartamú nyomtatványon

Részletesebben

Várakozási övezet területére várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény igénylése iránti kérelem

Várakozási övezet területére várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény igénylése iránti kérelem Várakozási területére várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény igénylése iránti kérelem Kitöltés előtt kérjük figyelmesen olvassa el az útmutatót! A kérelmet kérjük nyomtatott nagy betűkkel kitölteni. A

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE

POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE ... napirendi pont POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A KORLÁTOZOTT FORGALMÚ ÖVEZET ÉS A KORLÁTOZOTT FORGALMÚ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET BEHAJTÁSI RENDJÉNEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET ELFOGADÁSÁRA

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e. az idegenforgalmi adóról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e. az idegenforgalmi adóról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben a 23/2007. (VI.26.), a 46/2009. (XII.27.), a 20/2013. (IV.26.) és

Részletesebben

Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Az idegenforgalmi adóról Egységes szerkezetben* Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Fúrt kút engedélyezés iránti kérelem Maximum 20 méter talpmélységű, 500m 3 /év maximális vízigény (locsolási, háztartási)

Részletesebben

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 46/2007. (X. 25.) rendelete * az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a 32/2015.

Részletesebben

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23. Nagymaros Város Önkormányzatának 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete A fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁSI SZABÁLYZAT LEHEL CSARNOK 1134 Budapest, Váci út 9-15. 1. A parkolási szabályzat hatálya Jelen parkolási rend területi hatálya kiterjed a 1134 Budapest, Váci út 9-15. alatt működő Lehel Csarnok

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (VII.06.) rendelete az ingyenes és kedvezményes parkolás feltételeiről A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Iktatószám: 01/ /2013.

Iktatószám: 01/ /2013. Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László Iktatószám: 01/58782-2/2013. Tárgy: Melléklet: Rókusi krt., Vértói út, Nyitra utca és Csáky József utca által körbehatárolt, valamint a Kapisztrán úti szervízút,

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Egyházasrádóc

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

az idegenforgalmi adóról

az idegenforgalmi adóról KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 50/2004.(XII.16.) és 4/2007. (I.24.) rendelettel módosított 29/2004. (VII.16.) r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról A Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben