Közhasznúsági Jelentés (2012. év) Jövőkerék Közhasznú Alapítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági Jelentés (2012. év) Jövőkerék Közhasznú Alapítvány"

Átírás

1 Jövőkerék Közhasznú Alapítvány Székhely: 1021 Budapest, Kuruc u. 8. Fővárosi Törvényszék Pk.60571/2005/2. Adószám: Statisztikai szám: Bankszámla: OTP Honlap: Közhasznúsági Jelentés (2012. év) Jövőkerék Közhasznú Alapítvány Közhasznú alapítványunk 2005-ben azzal a céllal alakult, hogy elősegítsük és közreműködésünkkel támogassuk az európai értékek megerősödéséhez és érvényesüléséhez elengedhetetlen helyi közösségek, civil szerveződések és állampolgárok képességeinek, erőforrásainak, lehetőségeinek fejlesztését és kiaknázását elősegítő programokat. Kiemelt célunk a hátrányos társadalmi helyzetű csoportok és a gazdaságilag elmaradott, demográfiai értelemben is leszakadó, elmaradott térségek támogatása innovatív és fenntartható projektek megvalósításával. Alapítványunk stratégiai célterületei: társadalmi és szociális kohézió erősítése; természet- és környezetvédelem; terület- és vidékfejlesztés. A fejlett civil társadalom érdekében végzett munkánkat 2012-ben kibővítettük a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének javítását (lásd. Khtv. 26. c/11. pont) célzó tevékenységekkel. A 2012-ben megkezdett projektjeink összköltségvetése meghaladja 79 millió forintot. 1. Tartalmi beszámoló a 2012-ben végzett tevékenységekről 1.1. Támogatott pályázataink A 2005 nyarán bejegyzett Alapítványunk működésében 2012 év volt a hetedik teljes működési évünk. A közhasznú civil szervezetünk 2012-ben amellett, hogy tovább erősítette jogi, személyi és infrastrukturális hátterét folytatta célkitűzéseihez szorosan illeszkedő szakmai munkát. Az Alapítvány 2012-ben az alábbi pályázati forrásokból nyert el vissza nem térítendő támogatásokat: - A Svájci-Magyar Együttműködési Programból támogatott Nyeregbe, tekerj be! című nemzetközi projektünket között valósítjuk meg. A projekt költségvetése Ft (azonosító TPPA/2012/03/12). - Az Európai Integrációs Alapból (Felelős Hatóság: Belügyminisztérium) támogatott Kreatív konszenzusok című hazai projektünket között valósítjuk meg. A projekt költségvetése Ft (azonosító EIA/2012/ ). - A JUST/ /FRC/AG Fundamental Rights and Citizenship Action Grant uniós forrásból 2012-ben támogatást nyert Roma Matrix című nemzetközi projekt megvalósításában ben veszünk részt. A nemzetközi együttműködésben megvalósuló projektben a Jövőkerék által megvalósításra kerülő tevékenységek összköltségvetése euró (cca Ft). Jövőkerék Közhasznú Alapítvány Honlap: 1

2 1.2. Szakmai tevékenységünk, partnereink 2012-ben önkéntes szakemberünk és 3 kuratóriumi tagunk segítségével folytatódott civil és intézményi kapcsolati hálózatunk kiépítése, újabb projektek fejlesztése és megvalósítása, valamint új pályázatok beadása ben jelentős előrelépést tettünk az európai értékek megerősödését és érvényesülését támogató céljaink felé. Projektjeinken keresztül nemzetközi munkakapcsolatokat építettünk ki a következő szervezetekkel: az angliai Leeds City Council (http://www.migrationyorkshire.org.uk), a svájci Pro Velo Schweiz (http://pro-velo.ch/de) és a szerbiai SVI Polgárok Egyesülete (http://www.svi.org.rs). Hazai partnereink: Fővárosi Törvényszék, DUNA TV, Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ), Országos Foglalkoztatási Közalapítványt (OFA), Autista Segítő Központ, Novus Művészeti Iskolák, BringArt Kerékpárvázfestő Műhely, Cromo Közhasznú Alapítvány, Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesületének Országos Szövetsége (MÁÉOSZ), SZÉF Alapítvány, IDResearch Kutatási és Képzési Kft. (Pécs), Filmműhely Alapítvány, Egészséges Munkahelyekért Egyesület, Kapaszkodó-Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ (Dombóvár), Kárpát-medencei Műhely Alapítvány (Pécs), Pejkó Lovas Sportegyesület (Budakalász), Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI), Szubjektív Értékek Alapítvány, Országos Gyermekvédő Liga és regionális szervezetei Megvalósítás alatt álló projektjeink 2012-ben 1. Nyeregbe, tekerj be! című projektünk ( ): A Nyeregbe, tekerj be! című nemzetközi projektünket a Svájci-Magyar Együttműködési Program júniusi döntésével támogatásra méltónak ítélte. A projektet folyamán a Pro Velo Schweiz nevű civil szervezettel (http://pro-velo.ch/de/) közösen valósítjuk meg. A projekt költségvetése Ft, melyhez a program 90%-os támogatást biztosít. A projekt legfontosabb céljai: civil kapacitások bővítése az egyenlőtlenségek csökkentéséért, valamint a környezetbarát kerékpáros kultúra és környezettudatosság fejlesztése. A projekt célcsoportja: civil szervezetek, XIV. kerületi gimnáziumok, autóval közlekedők, kerékpáros fejlesztések döntéshozói, valamint a hazai és svájci kerékpáros civil szervezetek. A projekt átfogó célja az alábbi kettős célrendszeren alapul: - egyfelől a projektben együttműködő szervezetek közötti kapcsolatok megerősítésén és a társadalmi-gazdasági-környezeti egyenlőtlenségek csökkentéséhez szükséges civil kapacitások bővítésén; - másfelől a környezetbarát magyarországi kerékpáros kultúra és környezettudatosság fejlesztésén. A projekt közvetlen célcsoportja: két civil szervezet munkatársai és önkéntes szakértői, három XIV. kerületi budapesti gimnázium 9. és 10. évfolyamos diákjai és szüleik, a XIV. kerületben autóval közlekedők, a kerékpáros közlekedéshez kapcsolódó fejlesztések politikai és szakmai döntéshozói, valamint magyarországi és svájci kerékpáros civil szervezetek. Közvetett célcsoportba tartoznak a versenybe be nem vont iskolás korosztályok, valamint az autóval közlekedő magyarországi lakosság. A projektben megvalósításra kerülő tevékenységek: - Jó gyakorlatok gyűjtése és svájci tanulmányút lebonyolítása; Jövőkerék Közhasznú Alapítvány Honlap: 2

3 - a hazai problémák svájci minták alapján történő megoldását bemutató tanulmány írása, kiadvány szerkesztése és terjesztése politikai és szakmai döntéshozók körében; - kampány szervezése: iskolai verseny és autós szelídítés ; - a svájci partner magyarországi látogatásai; - a tapasztalatok levonásával a projekt továbbfejlesztési lehetőségeinek vizsgálata, a kampány hatékonyságvizsgálata és további együttműködési lehetőségek feltérképezése. A fenntartható és környezettudatos kerékpáros közlekedés népszerűsítésével és a magasabb színvonalú közlekedéskultúrájú Svájcból átvett jó gyakorlatok terjesztésével hozzájárulunk: - két civil szervezet közötti nemzetközi együttműködés megerősítéséhez; - a hazai környezetbarát és biztonságos kerékpáros kultúra fejlesztéséhez; - a kerékpárosok és autóval közlekedők közötti bizalom és együttműködés javításához; - a magyarországi környezetszennyezésből fakadó problémák csökkentéséhez; - a Svájci-Magyar Együttműködési Programban célul kitűzött társadalmi-gazdaságikörnyezeti egyenlőtlenségek csökkentéséhez. 2. Kreatív Konszenzusok című projektünk ( ): A Kreatív Konszenzusok című hazai projektünk a Belügyminisztérium kezelésében lévő Európai Integrációs Alap évi keretéből jóváhagyott támogatással ( Ft) valósul meg. A projekt célja tartós informális kapcsolati háló generálása a bevándorlók (EU-n kívüli országok azon állampolgárai, akik 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogcímmel rendelkeznek, és jogszerűen tartózkodnak Magyarország területén) és a magyar állampolgárok között. A ban megvalósuló projektben speciális módszertannal workshopokat és kreatív aktivitást szervezünk magyar és bevándorló résztvevőkkel. A projektről HD minőségű dokumentumfilmet készítünk a workshopok üzenetének továbbadására és az eredményeket hatásvizsgálattal mérjük. A tervek szerint 10 hónap alatt megvalósuló projekt során olyan tematikus workshopokat szervezünk, melyek négy témában (Médiaművészet, Életmód, Gasztronómia és Lakberendezés), négy csoporttal, csoportonként 2 hónapon át ismétlődnek. Az összesen 32 alkalommal megrendezésre kerülő workshopok témái mindennapos életproblémákat vetnek fel, így ezek kapcsán a résztvevőknek lehetőségük nyílik megosztani egymással saját problémamegoldó stratégiáikat, tapasztalataikat, tudásukat és személyes kapcsolatokat építeni. A workshopokra média szakos diákokat és újságírókat is meghívunk. A projekt hatékonyságát a korábban felvetett problémák kezelésében már alkalmazott módszer garantálja, mely a kulturális antropológia, a részvételi művészet és kommunikációs elméletek megközelítésekből merít, és a szakmai vezetők gyakorlati tapasztalatait és kutatási eredményeit hasznosítja. A kipróbált és a projektre adaptált, a kreativitást hangsúlyozó módszer kifejezetten támogatja az együttműködést. Alkalmas kultúraközi helyzetek koordinálására és arra, hogy a résztvevők hozott és közös élményeiket az új kontextusban együtt megfogalmazzák és új kommunikációs módokat keressenek. A módszer erősen épít a résztvevők hozott adottságaira, ugyanakkor a tevékenységek közös célját útközben alakítva alkalmas arra, hogy a különböző adottságokat koherens és stabil egységgé formálja. A közvetlen kapcsolatok mellett így a workshopok szélesítik azt a közös alapot is, melyre a résztvevők a későbbiekben, új kapcsolatok kialakítása során építhetnek. A workshopok mellett elsősorban az itt kialakuló közösség és kapcsolatok fennmaradását támogatjuk a projekthez kapcsolódó honlap (ezen belül fórumok/blog) és Facebook oldal létrehozásával. A projektről HD minőségű dokumentumfilm készül, amely a workshopok üzenetét Jövőkerék Közhasznú Alapítvány Honlap: 3

4 továbbítja a nagyközönség felé, és pozitív mintát mutat működő informális kapcsolatokra. Emellett a film a kialakuló közösség megtartásának, működtetésének újabb apropója lehet a továbbiakban. A workshopokat feldolgozó kb. 50 perc hosszúságú film dokumentum elemeket tartalmaz és a workshopok során alakuló személyes kapcsolatokra, emberi viszonyokra és a workshopok során alkalmazott módszerekre fókuszál. A workshopok résztvevői a film fő karakterei. Az ő tulajdonságaik és személyiségük megismerése révén azonosul a néző a filmen látható aktuális problémáikkal és a tágabb értelembe vett életproblémákkal is. Nyomon követheti a néző, hogy hogyan alakulnak ki a segítő kapcsolatok és milyen akadályok merülnek fel a befogadók és a bevándorlók között. Így válik egyre befogadóbbá maga a néző, hiszen látja, hogy a filmben szereplők ugyanolyan emberek mint ő, hasonló érzelmekkel, gondokkal, átélt élethelyzetekkel. 3. Részvételünk a Roma Matrix nemzetközi projektben ( ): A 2012-ben támogatást nyert Roma Matrix nemzetközi projekt megvalósításában 2 éven keresztül partnerként veszünk részt. A projektet Migration Yorkshire nevű angliai civil szervezet vezeti, amely Leeds Város Önkormányzatának (Leeds City Council) regionális, bevándorlási kérdésekkel foglalkozó szervezeteket összefogó csoportja. A projekt célja, hogy széleskörű európai együttműködés keretében, az integráció erősítésével csökkentsük a romák elleni rasszizmust, intoleranciát és xenofóbiát. A nemzetközi projekt teljes költségvetése meghaladja a 3,9 millió eurót, amelyből 80%-ot a JUST/ /FRC/AG Fundamental Rights and Citizenship Action Grant biztosít. A Roma Matrix projektet az EU 10 országában működő 19 szervezet közösen valósítja meg. Az egyedülálló partnerségben helyi és regionális önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások és egyetemek dolgoznak együtt. Számos partnerszervezetet romák irányítanak és több szervezetnél is jelentős a foglalkoztatott romák száma. A projektben az alábbi 4 területen valósítunk meg egymáshoz szorosan kapcsolódó tevékenységeket: - párbeszéd kialakítása a többségi és kisebbségi társadalom tagja között; - sztereotípiák gyengítése, többségi társadalom érzékenyítése; - rasszizmus áldozatainak segítése; - kutatás a rasszizmus megértése és elemzése céljából. Az alapítványunk által megvalósításra kerülő tevékenységek költségvetése euró, melyből a JUST/ /FRC/AG Fundamental Rights and Citizenship Action Grant eurót biztosít. A projekt sikeres megvalósítását az Open Society Institute Budapest Foundation (OSI) további dollárral támogatja, melyet adományozási szerződés alapján nyújtja az alapítványunknak Egyéb tevékenységeink 2012-ben Ft-ot kaptunk az 1%-os felajánlásokból. Működésünk fenntartása, valamint pályázati és egyéb projektjeink megvalósításához szükséges saját pénzügyi forrásaink bővítése érdekében hatékony és célzott direkt marketinggel keressük fel támogatóinkat ben adományokból Ft érkezett az alapítvány számlájára. Jövőkerék Közhasznú Alapítvány Honlap: 4

5 1.5. Működési környezet (jogi, személyi és infrastrukturális háttér) Az Alapítványunk évi működésével kapcsolatos fontosabb eredmények és tevékenységek: - A Nyeregbe, tekerj be! és Kreatív Konszenzusok című projektjeink 1 éven, illetve 10 hónapon keresztül lehetőséget biztosítanak 1+3 szakértő munkatárs foglalkoztatására, akik projekt menedzselésében és szakmai megvalósításában vesznek részt. A projektek 2012-ben kezdődtek és 2013-ban fejeződnek be ben Ft-ot gyűjtöttünk össze az 1%-os SZJA felajánlásokból, valamint adományokból Ft érkezett. Hatékony és célzott direkt marketinggel keressük fel potenciális támogatóinkat, akik egyetértenek az alapítvány közhasznú céljaival és támogatni tudják projektjeink megvalósítását. - A hiányos infrastrukturális háttér ellenére az önkéntes támogatóink biztosítják a működéshez szükséges erőforrásokat (pl. számítógép, oktatási segédeszközök, szélessávú internet, stb.). - Az önkéntes szakértőink áldozatos munkájával folyamatosan elérhető és frissítésre kerül a Jövőkerék Közhasznú Alapítvány hivatalos honlapja (http://www.jovokerek.hu). - Az alapítvány könyvelését a szakszerűen, megbízhatóan és pontosan dolgozó Klein & Partner Consulting Kft. (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1. fsz. 3.) végzi. Honlap: - Tovább bővült az Alapítvány céljaival egyetértő, tevékenységét alkalmanként önkéntes munkájával támogató szakértőink létszáma. A magasan képzett külső szakértőink nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak a működéshez és a pályázatok benyújtásához. Szakértőink szakmai tapasztalata, rövid bemutatkozása elérhető a honlapunkon. Jövőkerék Közhasznú Alapítvány Honlap: 5

6 2. Költségvetési támogatás felhasználása Az 1%-os felajánlásokból 2011-ben befolyt Ft-ot és 2012-ben beérkezett Ft-ot 2012-ben felhasználtuk a Nyeregbe, tekerj be! című, Svájci-Magyar Együttműködési Programból támogatást nyert projektünk önerejének biztosításához. A projekt nyarán fejeződik be évben a felhasznált költségvetési támogatások összege 78 eft. 3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Tárgyévi közhasznú eredmény alaptevékenységből 429 eft. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 eft. A saját tőke december 31-én eft. 4. Cél szerinti juttatások kimutatása Az Alapítvány 2012-ben tevékenységei keretében nem nyújtott sem pénzbeli, sem egyéb nem pénzbeli szolgáltatást. A cél szerinti juttatások összege 0 Ft. 5. Támogatások mértéke Az Alapítvány 2012-ben összesen 42 eft támogatást kapott központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől. Magánszemélyektől és vállalkozásoktól további, összesen 750 eft adomány érkezett az alapítvány számlájára. A számviteli beszámolóban 2012 évre könyvelt, pályázatokon elnyert és felhasznált támogatások összege összesen eft. A felhasznált támogatást a Svájci-Magyar Együttműködési Programból a Nyeregbe, tekerj be! című nemzetközi projektünk megvalósításához kaptuk. A projekt elszámolható költségvetése Ft, amelyhez a program 90%-os támogatást biztosít. A kapott és felhasznált támogatások összege eft. 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások Az Alapító Okirat 7. pontja szerint az Alapítvány kezelő szerve annak kuratóriuma. Az Alapítvány vezető tisztségviselői a kuratórium tagjai. Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek 2012-ben sem pénzbeli, sem egyéb nem pénzbeli juttatást nem adott. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege 0 Ft. Budapest, április 26. Ary Benedek Kuratóriumi elnök, képviselő Jövőkerék Közhasznú Alapítvány Honlap: 6

7 7. Számviteli beszámoló A beszámoló a Jövőkerék Közhasznú Alapítvány hatályos számviteli jogszabályok szerint elkészített egyszerűsített éves beszámolója alapján készült Mérleg Jövőkerék Közhasznú Alapítvány Honlap: 7

8 7.2. Eredmény Jövőkerék Közhasznú Alapítvány Honlap: 8

Közhasznúsági Jelentés (2007. év) Jövőkerék Közhasznú Alapítvány

Közhasznúsági Jelentés (2007. év) Jövőkerék Közhasznú Alapítvány Jövőkerék Közhasznú Alapítvány Székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó u. 12. I/9A Fővárosi Bíróság 7.Pk.60.571/2005/2. Adószám: 18121214-2-41 Statisztikai szám: 18121214-9133-569-01 Bankszámla: OTP 11702036-20706856

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés (2006. év) Jövőkerék Közhasznú Alapítvány

Közhasznúsági Jelentés (2006. év) Jövőkerék Közhasznú Alapítvány Jövőkerék Közhasznú Alapítvány Székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó u. 12. I/9A Fővárosi Bíróság 7.Pk.60.571/2005/2. Adószám: 18121214-2-41 Statisztikai szám: 18121214-9133-569-01 Bankszámla: OTP 11702036-20706856

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalomjegyzék 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A vagyon

Részletesebben

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Cromo Közhasznú Alapítvány Székhely: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 40. Adószám: 18178584-2-43 Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 7. Pk. 60825/2002/2

Részletesebben

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2013. Nun András - igazgató

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2013. Nun András - igazgató A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2013 Nun András - igazgató Tartalom EU-s forrásokkal a romák integrációjáért...2 A programról... 2 Mi történt 2013-ban?...

Részletesebben

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza.

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány a kettős könyvvitel szerint vezeti könyveit. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton történik. Az alapítvány közhasznú beszámolóját a számviteli törvény (2000.

Részletesebben

A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése

A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése 1 A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése Az egyesület közhasznúsági fokozata: "közhasznú". Bírósági

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 10 Adószám: 18329003-1-02 Statisztikai számjel: 18329003-9499-569-02 Közhasznúsági fokozat:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Adószám: 18551848-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk/61732/1997. a Regionális és Lokális Munkaerőpiac Fejlesztéséért 4025, Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. 2008. Fordulónap:

Részletesebben

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Adószám: 18063710-2-43 Cím: NIOK Alapítvány 1122 Budapest, Maros u. 23-25. Jellen Kornél A NIOK

Részletesebben

A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalomjegyzék 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A vagyon

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA 2010. május 1 Tartalomjegyzék: 1. ELŐZMÉNY 3. 2. BEVEZETÉS 3. 3. A STRATÉGIA CÉLRENDSZERE 5. 4. A STRATÉGIA MÓDSZERTANA 5.

Részletesebben

Kárpátok Alapítvány - Magyarország. Babcsa Ivett program koordinátor

Kárpátok Alapítvány - Magyarország. Babcsa Ivett program koordinátor Kárpátok Alapítvány - Magyarország Babcsa Ivett program koordinátor Kárpátok Alapítvány Egy független non-profit szervezet. Küldetése a Kárpátok régióban élő emberek életminőségének javítása, a régió társadalmi,

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2003 Budapest, 2004. május 2 1. A szervezet alapadatai: Elnevezés: Bejegyzett nevén: Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány Maholnap

Részletesebben

NAGYVÁROSI KORMÁNYZÁS

NAGYVÁROSI KORMÁNYZÁS NAGYVÁROSI KORMÁNYZÁS URBACT II HAZAI PROJEKTEREDMÉNYEK 61 URBACT II HAZAI PROJEKTEREDMÉNYEK A kiadvány a Belügyminisztérium Területrendezési, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkársága megbízásából

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2009 Öröm-Erőfejlesztő Módszereket Oktató Országos Közhasznú Egyesület Székhely: 8747 Garabonc Diós utca 21. Adószám:19281847-1-20 Bírósági végzés: Pk.60.134/2006/4 1 19281847-9499-529-20

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÁRPÁTOK ALAPÍTVÁNY - MAGYARORSZÁG 2006. év Számviteli beszámoló Költségvetési támogatás felhasználása Vagyon felhasználása Cél szerinti juttatások Központi költségvetési szervektől

Részletesebben

BEVEZETÕ HU 011002 MAGYARORSZÁG-SZLOVÉNIA PHARE CBS KISPROJEKT ALAP 2001

BEVEZETÕ HU 011002 MAGYARORSZÁG-SZLOVÉNIA PHARE CBS KISPROJEKT ALAP 2001 BEVEZETÕ Az Európai Bizottság elõször 1994-ben hirdette meg a csatlakozásra váró országok számára a Phare CBC programot. Az Unió által támogatott határ menti együttmûködési programok jelentõsége egész

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

ÖKOSTAR T AL AP Í T V Á N Y 2 011. ÉVI KÖZHAS Z N Ú S Á GI JELENTÉSE

ÖKOSTAR T AL AP Í T V Á N Y 2 011. ÉVI KÖZHAS Z N Ú S Á GI JELENTÉSE AZ ÖKOSTAR T AL AP Í T V Á N Y 2 011. ÉVI KÖZHAS Z N Ú S Á GI JELENTÉSE Tartalomjegyzék I. Bevezető 3. oldal II. A kettős könyvvitelt vezető ÖkoStart Alapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Részletesebben

A HÁLÓZATI TUDÁS TERJESZTÉSÉÉRT PROGRAMIRODA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2008 év

A HÁLÓZATI TUDÁS TERJESZTÉSÉÉRT PROGRAMIRODA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2008 év A HÁLÓZATI TUDÁS TERJESZTÉSÉÉRT PROGRAMIRODA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 év Kelt: Budapest, 2009. március 30. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2014. Nun András - igazgató

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2014. Nun András - igazgató A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2014 Nun András - igazgató Tartalom EU-s forrásokkal a romák integrációjáért s forrásokkal a romák integrációjáért s forrásokkal

Részletesebben

A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalomjegyzék 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A vagyon

Részletesebben

2010 A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve Nemzeti Programja

2010 A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve Nemzeti Programja 2010 A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve Nemzeti Programja Bevezetés A különböző társadalmi, közösségi értékekkel, célokkal felcímkézett európai évek elsődleges célja az

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év 1. számú melléklet GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év I. BEVEZETÉS Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fontosnak tartja, és támogatja

Részletesebben