Jegyzőkönyv A Képviselő-testület december 21-i üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. december 21-i üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv A Képviselő-testület december 21-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető Cser Kálmán lakos 15 fő érdeklődő állampolgár dr. Répás József Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a testület 5 fő megjelent képviselővel határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom dr. Szabó Attila és Balogh Zoltán képviselőket. Kérem, hogy aki dr. Szabó Attila képviselő személyét elfogadja, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 5 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt 494/2011. (XII. 21.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja dr. Szabó Attila képviselő személyét. Határidő: azonnal Kérem, hogy aki Balogh Zoltán képviselő személyét elfogadja, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 5 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt 495/2011. (XII. 21.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja dr. Balogh Zoltán képviselő személyét. Határidő: azonnal A meghívóban szereplő napirendi pontokat annyival egészíteném ki, hogy helyszíni kiosztásra került egy határozati javaslat, amivel foglalkozott Képviselő-testületünk, ennek a technikai kiegészítéséről lenne szó. Kérem, hogy aki elfogadja a napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 5 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt 496/2011. (XII. 21.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint: 1. A helyi adókról szóló, a 28/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelettel módosított 9/2011. (V.3.) rendelet módosítása 2. Egyebek

2 Határidő: azonnal 1. napirend dr. Répás József Négy képviselő társunk kezdeményezte a mai ülést, a helyi adórendeletünk módosítására, hogy abból a telekadó kerüljön ki, mint adónemfajta. Rövid indoklás van mellette és a vállalkozó fórumról egy rövid összegzés. A magam részéről nem látok arra esélyt, hogy a telekadó eltörlésre kerüljön, mert egyáltalán nem látjuk, hogy 2012-ben az Önkormányzatnak milyen pénzügyi lehetőségei lesznek. Az önkormányzat működése alapvetően kétféle forrásból tevődik össze. Az egyik az állami támogatás, az úgynevezett normatíva, a másik a helyi adóbevételek és egyéb bevételek. Addig, amíg nem tudjuk, hogy az állam az önkormányzati feladatok ellátásához mennyi pénzt ad, nem is tudjuk elkészíteni a költségvetés tervezetet sem. Minden évben egyre kevesebb az önkormányzatoknak átadott pénzeszköz. Azt szeretnék, ha az önkormányzati feladatok finanszírozását a helyi erőforrásból oldanák meg. Vagyis az adókivetési jog szélesítése és bővítése az, ami lehetővé vált. Az adó eltörlése nem jöhet szóba, de konkrét számok ismeretében az adó mértékének csökkentéséről szó lehet. Fontos lenne, hogy aki a telekadó hatálya alá esik, azok a bevallásokat elkészítsék, mert ebből tudjuk, hogy mekkora az a pénzösszeg, ami ebből az adónemből be tud jönni. Ha az Képviselő-testület eltörli a telekadót, akkor azt is el kell dönteni, hogy mit épít le, mit zárat be. A bevalláshoz a Hivatal áll szíves rendelkezésükre. Bármikor van lehetőség egy adónem könnyítésére, nekem Kiskunlacháza egészét kell figyelembe vennem, hogy egy település gazdaságos és stabil üzemeltetéséhez mennyi pénzre van szükség és azt a pénzt hogyan, milyen forrásokból tudjuk biztosítani. Azt el tudom képzelni, hogy a 35 Ft/ m2-t csökkentsük. Petőné Horváth Éva A telekadóból évente 1o millió Ft folyik be. Ha a mezőőri járulékok be lesznek hajtva, akkor abból ez a 10 millió Ft kiváltható. Hatástanulmányt kellene készíteni, hogy tudjuk, hány adózó van, kire vonatkozik és hogyan, és 2013-tól vezetnénk be. Az a gond, hogy évről évre az iparűzési adóbevételeink is csökkennek. Az állami támogatások is csökkeni fognak a évi bázisévhez képest. Felelősségteljes döntést most nem tudunk hozni, meg kell várni a januárt, február, aztán bármit lehet dönteni.. Ha most eltöröljük a telekadót, legközelebb csak évben tudjuk bevezetni. Dr. Szabó Attila Milyen alkotmánybírósági döntésre várunk? Mi arra várunk, hogy úgy döntsön, visszamenőlegesen a vállalkozókra ne lehessen kivetni a telekadót. Ennek nincs is reménye, hogy a vállalkozók visszamenőleg ne fizessenek? Pénzes Andrásné Az Alkotmánybíróság normakontrollja azt vizsgálja meg, hogy a mi helyi adórendeletünkben az a mentesség, amit mi biztosítottunk, nem törvénysértő-e. Mi a mentességet a magánszemélyek részére a be nem épített telekrészre biztosítottuk. A vállalkozóknak ezt a mentességet az önkormányzat Képviselő-testülete a törvényi rendelkezés miatt nem tudta megadni, mert ezt a mentességet a törvény tiltja, a vállalkozók üzleti célt szolgáló telkük után fizetniük kell a telekadót. A felügyeleti szervünk találta ezt a megfogalmazást törvénysértőnek, azt mondta, hogy ebben benne van az, hogy mi a vállalkozóknak is

3 megadtuk. Ezt küldtük el normakontrollra. Visszamenőleg nem az adó kivetése van, az adó azóta él, amióta azt a Képviselő-testület elfogadta. Magánszemélyeknek meg tudtuk adni visszamenőleg a mentességet, a vállalkozóknak nem. A helyi adó rendelet kihirdetése után a vállalkozóknak már 2006-ban is a be nem épített vállalkozói céllal használt telkeik után adót kellett volna fizetniük. Mi erre nem szólítottuk fel őket és nem figyelmeztettük őket. MI csak az üres telkeket tártuk fel és azokkal kapcsolatosan kértük a bevallásokat, a bevallások alapján kerültek azok adóztatásra. Nem most vetjük ki, folyamatában hatályos ez a rendeltünk. Mindaddig amíg ezt nem helyezik hatályon kívül, addig a hatályos jogszabályokat kell alkalmaznunk. Az által, hogy évekig a vállalkozókat nem sújtottuk ezzel a plusz teherrel, azonban 1,5 évvel ezelőtt elkezdődött egy szakmai levelezés, hogy a vállalkozókra is vonatkozik ez, visszamenőleges hatállyal vállalkozóknak kivethető, bármennyire is szeretnénk mentességet adni, ezt a részt már törvényellenesnek ítélték, így ezt ki kell vetnünk. Dr. Szabó Attila Ha ez így van, milyen tanácsot adhatunk a vállalkozóknak, hogyan tudják ezt rendezni 5 évre visszamenőleg? Pénzes Andrásné A vállalkozóknak kell egy bevallást adniuk, ezt nem kell minden évben elkészíteni, azt is fel kell tüntetni, hogy a telek mióta tulajdona a vállalkozásnak. Ha ez megvan, akkor mi évekre kiszámoljuk, hogy mennyi a telekadó kötelezettsége, erről határozatot készítünk. Ezt követően az adóhatósághoz, jegyzőhöz címzett levélben lehet részletfizetési kérelmet benyújtani. Balogh Zoltán Félő, hogy a vállalkozásokat elviszik más településekre, ez volt az i-re a pont. Tudom, hogy csak az iparűzési adó felét tudja így elvinni. Ha most szavazunk, akkor minimum 5 igen kellene a módosításhoz, ugye? Soós Zsoltné Igen, mivel rendeletmódosításról van szó, ezért minősített többségi döntés kell hozzá, tehát 5 igen szavazat. Mikor odakerülünk, hogy hiányzik 1oo millió Ft a költségvetésben, mert olyan mértékben meghúzta az állam a támogatásainkat, akkor gondolkodhatunk, hogyan pótoljuk, komoly problémák lesznek. Ezért nem értem, hogy miért nem lehet megvárni ezt a januári időszakot, akkor jobban tudjuk kalkulálni a bevétel, kiadás oldalakat, lehet-e kedvezmény biztosítani. Foki Vilmos A képviselő-testület hiányos létszáma miatt ez a kérdés komolytalanná vált. A véleményemet leírtuk a beadványon, ezt a kérdést még körbe kell járni. Petőné Horváth Éva Csak azt a telekadót tudjuk csökkenteni, ami 2012 utánra lesz kivetve? Pénzes Andrásné Azt mondja a törvény, hogy mindent megtehet a Képviselő-testület helyi rendelkezése során, az ésszerűség határain belül, ami nem súlyosbítja a vállalkozóknak a terheit.

4 Soós Zsoltné Arra gondoltál, hogy visszamenőleg csökkentenénk? Azon el kell gondolkodni, hogy akik befizették azt az adómértéket, azoknak a különbözetet vissza kell fizetni. Nem, hogy bevételünk nem lesz, hanem plusz kiadásunk keletkezik. Ha most a képviselő-testület eltörli a telekadót, a ig lévő időszakban fennálló adófizetési kötelezettsége a vállalkozóknak fennáll. Ha visszamenően töröl el vagy mérsékel, akkor visszafizetési kötelezettség keletkezik. Azt kell megérteni, hogy nekem és képviselő-társaimnak nem csak a vállalkozók érdekeit kell képviselni, hanem 9000 fő kiskunlacházi polgár érdekeit is, akik a község szolgáltatásit bármilyen formában igénybe veszik. A vállalkozók abban tudnak segíteni, hogy a bevallásukat minél hamarabb elkészítik. Mi akkor már látjuk, hogy mekkora bevételünk származik, biztosíthatunk-e visszamenőlegesen könnyítést. Látnunk kell azt is, hogy a feladatellátáshoz az állam mennyi pénzt ad le. Először azzal fogjuk kezdeni, hogy megszüntetünk nem kötelezően ellátandó feladatok teljesítését, az sem fog mindenkinek tetszeni. Tudomásul kell venni, hogy Kiskunlacházának elég nagy az intézményrendszere, elég sok feladatot ellátunk ez X Ft-ba kerül. Felvetődött az iparűzési adó nagymértékű csökkentése, nem tudjuk megtenni, mert ennek az intézményrendszernek a fenntartásához ekkor összegre van szükségünk. Néhány hét türelmüket kérem, hogy a felelősségteljes döntés meg tudjuk hozni. Kocsis Mihály lakos A mai statisztikai adatok szerint 3.7oo.ooo ember él a létminimum alatt vagy körül. Kiskunlacházán ez durván 3000 ember lehet. A belföldi piacokra termelő vállalkozóknak mintegy 25%-kal csökkent az árbevétele. Decemberben előzetese adatok már vannak az önkormányzatoknál, ezekből lehet kalkulálni, hogy nagyjából mi várható. Nem csak az a megoldás, hogy a kiadáshoz tervezzük a bevételt, hanem úgy is, hogy hol lehet költséget megtakarítani. Ez a nem kötelezően ellátandó feladat, amiből van bőven az Önkormányzatnál. Minden feladatellátás a község közpénzeiből van fizetve. Ez a telekadó história abba a kategóriába tartozik, amikor valami nem megfelelően van előkészítve. Ez a probléma nem lett volna, ha ezt a rendeletet az Önkormányzat úgy alkalmazta volna, ahogy az elő van írva. Ezt a rendeletet hatályba lépése után alkalmazni kellett volna, már akkor kiküldeni a bevallásokat, amiket most küldtek ki és várják, hogy visszajöjjenek. Hibázott a Hivatal, ha valaki hibázott nyelje le és vallja be. Van lehetőség arra, hogy ezt a hibát korrigálja. Még az is megoldás, ha ezt a rendeletet az Önkormányzat visszavonja és egy újat alkot. Valóban több nem kötelezően ellátandó feladat van. A művészeti iskolát is meg lehetne szüntetni, laborra sincs szükség, azt is meg lehetne szüntetni. Volt polgármesterként és képviselőként tudnod kell, hogy minden egyes kérdés mély felháborodást keltene. Látnunk kell, hol tudunk költséget megtakarítani, de ehhez tényleg szükségünk van arra a 3-4 hétre, amit említettem. Nem az a célom, hogy az Önkormányzat és a vállalkozások között ellenszenvet építsek ki. Nekem ebből a székből a település egészére kell felelősségteljes döntéseket hozni. Lehet, hogy nem szimpatikus, hogy a telekadó eltörlését most nem támogatom, de az lenne a szembeköpése bárminek, ha én most felemelem a kezem, anélkül, hogy tudnám, hogy 2o12-ben ennek a településnek a működtetéséhez elegendő pénzünk van vagy sem. Úgy gondolom, ez a tisztességes és ehhez tartom magam.

5 Soós Zsoltné Arra szeretnék reagálni, amit mondtál, hogy a Hivatalnak be kellene látni, hogy esetlegesen tévedett. Akkor, amikor megkaptuk azt az észrevételt, hogy hibásan alkalmazzuk a helyi adórendeletet, utánanéztünk és mind testületi, mind bizottsági jegyzőkönyvekben szerepel, hogy azt mondtam: igen hibáztunk, valóban ez a rendelet nem volt jó és mindent megtettünk azért, hogy ezt módosítsuk. Úgy próbáltuk ezt minél kevesebb terhet róva az adózókra megoldani, hogy mentességet adtunk. Mint kiderült, ez a mentesség nem vonatkozik mindenkire. A magánszemélyek esetében meg tudtuk tenni a belterületi ingatlanokra, a jelenlegi adórendelet szerint 2012-től a külterületi ingatlanokra is, de sajnos a törvény nem engedi azt, hogy ezt a mentességet megadjuk a vállalkozók üzleti célra használt ingatlanaira. A lehetőségekkel élve megteremtettük azt, hogy minél kevesebb embert érintsen a telekadó. Cser Kálmán lakos Polgármester úr személyesen kijelentette, hogy, ha bebizonyítjuk a telekadó törvénytelenségét, akkor ő lesz az első, aki kezdeményezi a telekadó eltörlését. Mi be fogjuk bizonyítani ennek a törvénytelenségét. Pitternauer Tiborné Ha az Önkormányzat eltörli a telekadót 2012.től, akkor hatályon kívül helyezi és a vállalkozóknak nem kell visszamenőleg megfizetni a telekadót. Ilyet megtehet, azt ne mondják, hogy nem. Soós Zsoltné Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy azt a rendelet-tervezetet elfogadja, ami most a testületi anyagban kiküldésre került, akkor a vállalkozóknak az üzleti célt szolgáló ingatlanjaik után január 1-től december 31-ig telekadó fizetési kötelezettségük van. A rendelet-tervezet alapján nem visszamenőleg törli el a telekadót a Képviselő-testület, hanem csak január 1-től. Ha a mi adórendeletünk törvénysértő vagy alkotmányellenes lenne, mivel azokat a Kormányhivatal, korábban a Közigazgatási Hivatal folyamatosan vizsgálta és nézte, rögtön jelezték, ha abban hiba volt. Ha 2012-től megszünteti a telekadót, mint adónemet, akkor is úgy kell tekinteni, hogy 2006-tól élő adónemről van szó, visszamenőleg ki kell fizetni. Pitternauer Tiborné Ezzel a rendelettel jogalkotói és jogalkalmazói problémák is voltak. Amint én a Pest Megyei Kormányhivatal vezetőjét kapok egy olyan levelet, hogy az általunk megfogalmazott és alkalmazott eljárás minden szakasza és passzusa jogellenes, rögtön megszüntetjük. Pitternauer Tiborné Mi vállalkozók is tudjuk, egyre nehezebb a megélhetés és egyre nehezebb a Hivatalnak is a közintézményeket is fenntartani. Ha azt mondták volna, hogy 2012-től telekadót kell fizetni jobban elfogadtuk volna, mint azt hogy visszamenőleg öt évre kell megfizetni, mert három éve még tényleg jól ment az üzlet, de a mondott 20-25% bevétel csökkenés valóban úgy van.

6 Miért nem küldték ki 2005-ben évekre lebontva, talán nem vettük volna annyira észre, mint most visszamenőleg 5 évet fizessünk ki. Ez valakinek a hibája. A Hivatal részéről a reakció rögtön az volt, hogy próbáljuk mentesíteni a vállalkozásokat visszamenőlegesen a fizetési kötelezettség alól, de sajnos ezt nem tudjuk megtenni. Hogy ki és miért hívta fel a felettes szervek figyelmét, hogy visszamenőlegesen a vállalkozóknak fizetni kéne, azt szerintem Önök is meg tudják kérdezni illetékes személytől. Nem akarjuk mi minden áron ezt az összeget behajtani, azt kell elsősorban mérlegelnünk, hogy ezt a települést hogyan tudjuk megfelelően működtetni, ahhoz pedig szükség van forrásokra. Ahhoz, hogy ezeket a számokat lássuk, kell az Önök együttműködése is. Tudjuk azt, hogy kinek mekkora adóterhet jelent ez. Abból lesz egy végszám, ha nekünk nem lesz szükségünk ennyi bevételre, akkor a Képviselő-testület biztos, hogy visszamenőlegesen könnyítéseket tud biztosítani. Petőné Horváth Éva Én ahhoz szeretnék megjegyzést fűzni, hogy az akkori jegyző és polgármester a felelős ezért. Szerintem nem. Amikor valaki Hivatalba lép jegyzőként és polgármesterként, onnantól kezdve neki az összes addigi dolgot meg kell néznie, az törvényszerűen lett-e végrehajtva és onnantól kezdve mi vagyunk a felelősek azért, hogy azok a törvények és rendeletek, amiket megalkottunk szabályszerűen leegyenek betartva. Természetesen így van, de azért vannak a törvényességi felügyeletet gyakorló szervek, hogy jelezzék, ha valamit nem megfelelően alkalmazunk. Jelezték, a Hivatal ennek függvényében a megfelelő lépéseket meg is tette. Dr. Szabó Attila Nem csak az Önkormányzatnak van itt felelőssége, terhei, hanem a vállalkozóknak is. A községben élő embereknek munkát adnak, az ő megélhetőségükért is felelnek. Ha a vállalkozókat visszamenőleg adóterhekkel súlytjuk, akkor bizony a lakosságnak is ártunk általa. A sportcsarnokkal kapcsolatban is számítottunk arra, hogy a vállalkozások segítenek a látványsportok támogatásában, így nehéz helyzetbe kerülünk, mert ezek után ezt az együttműködést mennyire sikerül fenntartani, azt nem tudom. Ha együttműködnénk a vállalkozókkal, abból sokkal nagyobb eredmény származna, mint most, hogy pénzeken vitatkozunk. Németh Imre A vállalkozások öt évre visszamenőleg, hogy fogják ezt megfizetni? Hogy fogja az a vállalkozás megfizetni ezt, aki közben eltűnt, nem fizette ki az embereket sem? Bizony a befizetett iparűzési adó is jelentősen csökkent, ha ez így van, akkor miből gondolja az Önkormányzat, hogy a vállalkozásoknak több van. Én is megkérdezném, hogy miből gondolja az állam, hogy Önkormányzatnak több pénze van, hogy csökkenti az állami támogatást. Miből gondolja az állam, hogy állampolgároknak és Önkormányzatnak több pénze van, hogy emeli az áfát. Miből gondolja az állam, hogy az önkormányzatoknak sokkal nagyobb lehetősége van azzal, hogy az adókivetés jogát szélesíti a sajátját meg csökkenti? A magyar gazdasági váltságért nem én vagyok a felelős. Tudom, hogy a vállalkozásoknak nincs több pénzük. Ha 10 Ft-ba került az idén ennek a településnek a működtetése, akkor jövőre 17 Ft-ba kerül. Viszont nekem, ezt a 17 Ft-ot össze kell szednem,

7 hogy a település működni tudjon. Két dolgot tehetek, megnézem, melyik az az 5-6 Ft, amit le lehet nyesni, tehát nem kötelezően ellátandó feladat. A másik: megpróbálom azt a 17 Ft-ot összeszedni. Mindenkinek kevesebb van. Ezért kérek egy kis időt. Németh Imre Úgy gondolom, hogy amikor a vállalkozásunknak nem volt lehetőség csökkentett a létszámon, mikor nem volt pénze gáz helyett fával fűtöttünk, próbáltunk a költségeken csökkenteni. Egy hónap múlva mi fog történni, közlitek, hogy nem elég a pénz óta csak el kellett volna jutni oda, hogy felmérjék a területeket és meghatározni, hogy kinek mit kell fizetni. Arról nem is beszélve, hogy az ingatlanok értéke meglehetősen csökkent. A kommunális adóban néhány szolgáltatást biztosít az Önkormányzat. Külterületen ez semmi: nekünk kell az utak állapotát megcsinálni, havat elkotorni, villanyt biztosítani. Az iparűzési adó az egy mérő, hogy mennyire csökkent a vállalkozások bevétele és kapacitása. Méltánytalannak tartom, hogy a vállalkozók eljöttek ide és a Képviselő-testület döntésképtelen létszámmal jelent meg. Németh Mihály Biztos vagyok, hogy nem a saját eszüktől gondolták el azok a képviselők, akik nincsenek jelen, hogy nem jönnek el. Az én szememben nagyon sokat csökkent az ő renoméjuk. Szerintem nem azt kell megnézni, hogy mennyi pénzre van szükség a gazdálkodáshoz és úgy kalkuláljuk a bevételt, hanem annyi pénzből kell gazdálkodni, amennyi van. Addig kéne nyújtózkodni ameddig a takaró ér és sajnos, nem erről van szó. A következő Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság ülésre meg fogjuk adni, melyek a nem kötelezően ellátandó feladatok, azok mennyi költséget jelentenek a költségvetés tekintetében. A bizottság javaslatot tehet feladatok megszüntetésére. Ha az a testületen is átmegy, akkor értelemszerűen beszélünk arról, hogy a telekadóra szükség van-e vagy sem. Ettől függetlenül a január 2o-i vállalkozói fórumot meghirdetjük, melyre várok mindenkit szeretettel. A vitát lezárom. Az előterjesztésben szereplő rendelet-módosításhoz minősített többség, azaz 5 igen szavazat kell. Kérem, hogy aki elfogadja a rendelet módosítását, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 4 fő igen szavazat, 1 fő ellenszavazat, tartózkodás nem volt. 497/2011. (XII. 21.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a helyi adókról szóló rendelet módosítását. Határidő: azonnal 2. napirend Az alapító okiratokkal kapcsolatos technikai határozat elfogadása következik. Van-e észrevétel? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 5 fő igen szavazat, ellenszavazat, tartózkodás nem volt.

8 498/2011. (XII. 21.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a a. Kiskunlacháza-Áporka Társulás Általános Iskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, b. Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás, c. Kiskunlacházi Szakközép- és Szakképző Iskola, d. Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár, e. Volly István Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, f. Kiskunlacháza-Áporka Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás, g. Központi Konyha alapító okirataiban a Gazdálkodási jogkör szerinti besorolás pontot az alábbi szöveggel egészíti ki: Jogállása: jogi személyiségű, önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyigazdasági feladatait Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el. Határidő: azonnal Köszönöm szépen a részvételt, a testületi ülést bezárom. A testületi ülés vége:16.30.h. Kmf. polgármester Soós Zsoltné jegyző Dr. Szabó Attila képviselő Balogh Zoltán képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 22/2011. (III. 16.) Könyvvizsgálói

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. 2. Anyakönyvi szolgáltatásokról szóló rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: Dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző

JEGYZŐ KÖNYV. 2. Anyakönyvi szolgáltatásokról szóló rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: Dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző JEGYZŐ KÖNYV amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2014. november 27. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖ YV A Képviselő-testület 2014. március 12-i üléséről.

JEGYZŐKÖ YV A Képviselő-testület 2014. március 12-i üléséről. JEGYZŐKÖ YV A Képviselő-testület 2014. március 12-i üléséről. Időpontja: 2014. március 12. 19:05 órai kezdettel Helye: Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr. Fábián

Részletesebben

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről.

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Szám: 572-25/2011. 25. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Jelenlévők:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án 16.10 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén. Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár

Részletesebben

36. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 13-án összehívott munkaterv szerinti üléséről.

36. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 13-án összehívott munkaterv szerinti üléséről. Szám: 572-36/2011. 36. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 13-án összehívott munkaterv szerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár

Részletesebben

Elekes Péter: De, én kérném, én kérném ezt napirendre fölvenni.

Elekes Péter: De, én kérném, én kérném ezt napirendre fölvenni. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2013. február 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Tóth Csabáné alpolgármester, Elekes

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 2-án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 2-án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. Készült: Az ülés helye: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 2-án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről Zalaegerszeg,

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén JEGYZŐ KÖNYV Készült: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal nagy tanácsterem

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2009. 03. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 678-12/2009. Jegyzőkönyv Inárcs Község Önkormányzata

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-181/2011-24. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2011. november 25. 25. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1) A 2012. évi hulladékkezelési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 396-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 11-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2013. Jegyzőkönyv a 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 1 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 41-96/2010. J E G Y Z Õ K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs Katalin

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/7/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/7/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/7/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített

Részletesebben

2013. március 26. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott határozatok:

2013. március 26. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 116/2013. (III. 26.) képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. március 28-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben