2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (az IB beszámolója a évi egyesületi munkáról)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (az IB beszámolója a 2007. évi egyesületi munkáról)"

Átírás

1 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (az IB beszámolója a évi egyesületi munkáról) A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület közhasznúsági beszámolója a jogszabályok és az alapszabály által előírtak szerint a következő fejezetekből áll: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Cél szerinti juttatások kimutatása 5. A kapott támogatások felhasználása 6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege 7. Közhasznú tevékenységről szóló beszámoló 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A TMTE 2007 évi közhasznú tevékenysége mind az események számát, mind a bevételét tekintve jelentős mértékben meghaladta az előző évit, és emellett a szakmai munka tartalmi színvonala is elismerésre méltó módon szolgálta az alapszabályban megfogalmazott célokat. Az Egyesület a évi mérlegbeszámolóját a Bodricont Kft. könyvelő irodával megkötött megbízási szerződés alapján könyvelőiroda vezetője, Bodri Irén állította össze. A mérlegkészítésen túl a könyvelőiroda végezte a évi számviteli, az adó- és járulék bevallási munkákat, a pénzügyi tevékenységet (számlázás, banki utalványozás, házipénztár, nyilvántartás, stb.) a TMTE Titkársága az ügyvezető főtitkárhelyettes irányítása mellett végezte. A évi mérleget Varga Ferenc okleveles könyvvizsgáló hitelesítette, melyről könyvvizsgálói jelentés készült. A mérlegbeszámolót az Ellenőrző Bizottság és az Intézőbizottság megtárgyalta és jóváhagyta. A könyvvizsgálói jegyzőkönyv szerint a mérleg megfelel a hatályos számviteli törvénynek és a gazdálkodási jogszabályoknak. A mérleg főösszege: EFt., az eredmény EFt, amely EFt bevétel és a EFt kiadás egyenlege. A közhasznú mérleg szerinti eredmény azt mutatja, hogy a TMTE 2007-ben a tárgyévi bevételeit meghaladóan 2,5 millió Ft-al többet fordított a évi közhasznú szakmai tevékenységre. A részletes mérlegadatokat a melléklet tartalmazza, amely jelen közhasznúsági jelentés szerves részét képezi. Kiegészítő információk a mérleghez: Követelések: a évi kiszámlázásból be nem folyt kintlévőségek (1 348 EFt.) jogi tagsági, rendezvény- és lapbevételek elmaradásából származnak. A vevőkövetelésekből február 28-ig befolyt 900 EFt. A vevők minősítése év közben folyamatosan megtörtént, a tartozások elismerésére és behajtására többszöri felszólítást alkalmaztunk. A kintlévőségekből 360 napon túli követelés miatt leírásra került 156 EFt, főleg jogi tagvállalatok megszűnése, kilépése miatt. A szótár-készlet állomány: 177 (3 kötetes) szótár és 267 CD szótár, kismértékben csökkent az eladott könyv és CD megrendelés következtében. A évi értékpapír állomány 14,5 MFt. értékű Diszkont Kincstárjegyet takar. A mérlegben aktív időbeli elhatárolásra kerültek a IV negyedévi kamatbevétel, a még a 2007-re vonatkozó tagdíjak és a MAG Zrt Innováció a ruhaiparban pályázati szerződése alapján 2007-ben teljesített, de csak 2008-ban realizálódó áthúzódó bevételek EFt összegben. A rövidlejáratú kötelezettségek között vannak a évi december havi adó- és járulékkötelezettségek (607 EFT), továbbá egy téves utalás miatt kimutatásra került tétel, melyek rendezése januárban megtörtént. Passzív időbeli elhatárolásra került: EFT, melynek számlázása 2007-ben történt, a szolgáltatás teljesítése áthúzódik a 2008-ra (Új szerkesztő szériázó és az OKJ kelmefestő tanfolyam). 1

2 A TMTE 2007-ben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, ezért társasági adófizetési kötelezettsége sem keletkezett. Az eredmény-kimutatás elemzése: Bevételek: A közhasznú célú működésre kapott támogatások 2007-ben összességében EFt-t tettek ki, az előző évi felére csökkentek. Emellett a pályázati bevételek (6 562 EFt, NCA és egyéb pályázatok) a évihez képest 73%-ra csökkentek. Az elnyert pályázatok támogatásintenzitása egyes esetekben saját forrás biztosítását is szükségessé tette. Ebből adódik, hogy míg 2006-ban az összbevétel 59 %-át, 2007-ben az egyre nehezedő feltételek mellett 72 %-át sikerült az egyesületi közhasznú szakmai munkából a felnőttképzésből, a szaklapkiadásból, valamint a belföldi és nemzetközi rendezvényekből előteremteni. A tagdíj- valamint az egyéb bevételek (kamat) is csökkenő tendenciát mutattak az előző évhez képest, ez az összbevételnek már csak 13%-a ben kilépett jogi tagok száma 7, a kieső tagdíjbevétel: 360 EFt, amelyet az új belépő 11 cég tagdíj bevételével részben sikerült ellensúlyozni. Az egyéb bevételek között elszámolt kamatbevétel 840 EFt. Ráfordítások Az anyagjellegű ráfordítások ( EFt) az előző évhez képest kismértékben csak 2%-kal nőttek, a folyamatos költségracionalizálás eredményeként (pl. posta helyett küldés, szerződésváltás telefonszolgáltatóval, egyéb szolgáltatókkal szerződés az előző évi árakon, stb.). A személyi jellegű ( EFt) ráfordítások a béren kívül a képzési projektekkel és pályázati rendezvényekkel összefüggő költségeket tartalmazzák, növekedés az előző évihez képest 18%. Az apparátus 7% bérfejlesztésben részesült. A évi gazdasági tevékenység értékelése: A TMTE bevételei 2007-ben mintegy 3 millió Ft-al maghaladták az előző évit, viszont elmaradtak a működés és a közhasznú szakmai munka kiadásaitól. Ezért az éves gazdálkodásban EFt költségvetési hiány keletkezett, melynek fedezetét a meglévő pénztartalék biztosította. A korábbi évek gazdálkodási folyamatainak tapasztalatai alapján mind a vezető tisztségviselők, mind az ügyvezetés, mind pedig a munkájukat segítő Ellenőrző bizottság 2007-ben is folyamatos figyelmet fordított a gazdálkodás egyensúlyának megteremtésére. A textiliparban és a gazdaságban bekövetkezett megszorítási folyamatok hatásai a körültekintő takarékos költséggazdálkodás ellenére is tükröződnek a TMTE gazdálkodási eredményében. A TMTE működéséhez szükséges források évről-évre kisebb hányada származik támogatásokból és tagdíjakból. A szakmai munka árbevétele és rezsiviselő fedezete azonban nem nyújtott elegendő fedezetet az elmaradt támogatások és egyéb bevételek, valamint a közhasznú alaptevékenység fenntartásával (tagsággal kapcsolatos költségek, titkárság működtetése) kapcsolatos működési költségek biztosítására. A kieső bevételek pótlására a TMTE Titkárság igen aktív pályázati munkát végzett, de ez sem volt elegendő a nullszaldós éves gazdálkodási eredmény megteremtéséhez. Általánosságban megállapítható, hogy a rendezvények, tanfolyamok nem adtak elegendő fedezetet a ráosztott rezsi fedezetére, a optimálisnál kisebb létszám és a résztvevőkkel elismertethető részvételi díjak miatt. A Magyar Textiltechnika vesztesége 2007-ben több, min 600 EFt volt az előfizetői lemondás, a hirdetések elmaradása és az alacsony példányszám miatt. 2. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Központi költségvetési támogatást 2007-ben nem kaptunk. Az állampolgárok adójának 1%-os felajánlott összege: felhasználásra került a TMTE közhasznú működésének támogatására (kommunikációs költségek honlap fejlesztés). 332,0 EFt 2

3 3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Nyitó ( ) EFt Záró ( ) EFt Eszköz Kötelezettség Elhatárolás Vagyon A vagyon összetétele: Befektetett eszköz Értékpapír Pénz Készlet Aktív időbeli elhatárolás Követelés Összesen Kötelezettség Vagyon: A vagyon 2007 ben EFt csökkenést mutat, amely megegyezik a költségvetési hiánnyal. 4. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 1. A TMTE egyéni és jogi tagjainak évi 8 alkalommal biztosítottuk a TMTE Híradót postázással vagy e- mailben, melynek egy tagra eső éves költsége 850 Ft/fő volt. Takarékossági okokból a csomagolás és expediálás költségeit csökkentettük. A tagok részére igény szerint, kedvezményes előfizetéssel biztosítottuk a Magyar Textiltechnika című szakfolyóiratot, az előfizetői díjjal szemben átlagosan 1600 Ft/fő kedvezménnyel. 2. Közhasznú tevékenységünkről a tagságot és a nyilvánosságot a internetes honlapon tájékoztatjuk, melyet folyamatosan fejlesztünk. 3. A rendezvények, képzések és szolgáltatások díjából az egyéni és jogi tagok 10-20% közötti díjkedvezményben részesülnek a nem tagokkal szemben. A kedvezmények mértékét előkalkuláció alapján, esetenként határozzuk meg ben is kiírtuk a felsőfokú oktatási intézmények részére a Diplomaterv-nívódíj pályázatot, melyre 29 pályamunka érkezett, szakdolgozatok és diplomamunkák formájában. A TMTE önkéntes szakembereiből felkért zsűri 4 pályamunkát díjazott, a nyertes fiatal pályázók bemutatására és a díjak átadására november 9-én az Innováció a ruhaiparban c. nemzetközi konferencia keretében, szakmai nyilvánosság előtt került sor. A kifizetett pályázati díjak összege: 60 EFt. volt. 5. A KAPOTT TÁMOGATÁSOK, RENDEZVÉNYI HOZZÁJÁRULÁSOK FELHASZNÁLÁSA Pályázati úton elnyert támogatások (közhasznú tevékenységre + működésre): Szociális és Munkaügyi Minisztérium (ESZA Kht.) - FV-2006-II. pályázat Fogyasztóvédelmi képzés szakiskolák oktatói valamint diákjai számára (1+3 helyszín) Szociális és Munkaügyi Minisztérium (ESZA Kht.) FV-I-07 pályázat Fogyasztóvédelmi képzés szakiskolák diákjai számára (2 helyszín) 970,0 EFt 150,0 EFt 3

4 Gazdasági Versenyhivatal - VKK/3/2006 pályázat Versenyjogi Szakmai Fórumok (2 alkalom) Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet - Eü.K. 16/2006 pályázat Tudatosan az egészségünkért - 40 pontos Á típusú képzés OFA Szakképzési és felnőttképzési programok kommunikációjának támogatása - SZFK/2007/7242 pályázat Jó tudni Tanulásról munkavállalóknak - kiadvány (2007. évi rész) FP6 INNOTEX projekt Folyamatos folyamat-innovációt katalizáló eszköz kifejlesztése a textilgyártásban c. projekt, hét nemzet kutatóintézetei, egyesületei és vállalatai vesznek részt a munkában. Magyar részről INNOVATEXT, TMTE, EUROHÓD Kft. vesz részt a projekt megvalósításában. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) (MAG Zrt.) - MEC_07_4. pály. Innováció a ruhaiparban 2007 konferencia rendezése NCA (ESZA Kht.) működési támogatás NCA-ORSZ-07 pályázat a TMTE apparátusi bérköltségének részbeni fedezetére Pályázati támogatások (közhasznú tevékenységre + működésre) összesen: 1 599,0 EFt 486,0 EFt 625,0 EFt 132,0 EFt 1 400,0 EFt 1 200,0 EFt 6.562,0 EFt Együttműködési megállapodás alapján kapott rendezvényi hozzájárulások: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara együttműködési megállapodás alapján közvetlen rendezvényi hozzájárulás összege Felhasználás: 1. Műszaki Textil Műhely rendezvényei: Műszaki Textilfórum: Védelem az elektrosztatikus feltöltődés és az elektroszmog ellen textilanyagokkal és védőruházattal Műszaki Textilfórum: HOMTECH Textíliák a Bútorgyártásban Határ menti kapcsolatfelvétel Arad és környékén ruhaipari üzemek és az Aradi egyetem textiltanszékének meglátogatásával, tapasztalatcsere Fejlesztések finanszírozása, pályázati lehetőségek a textil- és ruházati iparban (Innováció a Ruhaiparban 2007 Konferencia 2. nap) ,0 EFt 4. Csoportos tanulmányút a frankfurti TECHTEXTIL kiállításra (közvetett, közvetlenül az utazási irodának kifizetett hozzájárulás 300,0 EFt) A Rejtő Sándor Pro Technológia Alapítvány Hozzájárulás Diplomaterv Nívódíj pályázat díjaihoz Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Védőruházat kiadvány + 3 fogyasztóvédelmi információs nap szervezéséhez hozzájárulás 50,0 EFt 1.518,0 EFt 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐI TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ÖSSZEGE A TMTE vezető tisztségviselői, IB tagjai a korábban kialakult szokásoknak megfelelően 2007-ben sem részesültek a tisztségviselői státuszukkal összefüggő anyagi vagy természetbeni juttatásban. Az önkéntes társadalmi munka feltételeit meghaladó, pályázati programok megvalósításában személyes közreműködésért 6 vezető tisztségviselő részesült szerződéssel alátámasztott megbízási díjban (tanfolyami előadás, tananyag, kiadvány szerzői, szakértői, szerkesztői díj), melynek összege EFtot tett ki. 4

5 7. BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL Az alapszabályban nevesített közhasznú tevékenység területei: tudományos tevékenység; nevelés, és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; szakmai kulturális tevékenység; szakmai kulturális örökség megóvása; fogyasztóvédelem; környezetvédelem; euroatlanti integráció elősegítése Tudományos tevékenység Szaklapkiadás MAGYAR TEXTILTECHNIKA (Textilipar - Ruhaipar Textiltisztítás) A 2007-ben a lap szakmai tudományos színvonalának fejlődését és a hat szám pontos megjelenését a szerkesztőbizottság és a rovatvezetők munkája elismerésre méltóan biztosította. A lap fenntartása érdekében történő egyesületi erőfeszítések ellenére a lapot megrendelő cégek és egyéni tagok száma csökkenő tendenciát mutat. Előfizetők száma db Cégek egyéni (tagdíj +adomány) Összesen A hirdetések akvirálásában TMTE titkársága, mint a lapkiadó együttműködik a szerkesztőbizottsággal. Sajnos a szakmai hirdetők és szponzorok az alacsony példányszámból következő szűk szakmai kör elérésére és költségtakarékossági szempontjaikra hivatkozva nem látnak elegendő üzleti érdeket a hirdetésekben Szakmai ismeretterjesztés - Oktatás Továbbképzés Nemzetközi konferenciák: 1. Nemzetközi szimpózium a bevonatos és laminált textíliákról és előállításukról június 28. Résztvevők száma: 42 fő Nemzetközi Textilvegyész és Kolorista Szakember-Találkozó szeptember Résztvevők száma: 63 fő 3. INNOVÁCIÓ A RUHAIPARBAN Nemzetközi konferencia és Ruhaipari Szakember-találkozó október Résztvevők száma: 155 fő Belföldi rendezvények: 1. Konzultációs fórum a textil- és ruhaipari KKV-k vezetői számára Üzletre hangolva program és a vállalkozások finanszírozási lehetőségei február 20. Résztvevők száma: 28 fő 2. Fogyasztóvédelmi konzultációs nap a textil, ruházati, lábbeli és játék termékek gyártóinak, forgalmazóinak és a textiltisztító szolgáltatóknak március 29. Résztvevők száma: 59 fő 3. Műszaki Textil Műhely Szakmai látogatás az Eybl Hungária Kft.-nél Jánosházán Autóipari textíliák feldolgozása április 3. Résztvevők száma: 19 fő 4. Fogyasztóvédelmi képzés szakiskolák diákjai számára Jelky András" Ruhaipari Szakközépiskola és Gimnázium, Budapest április 11. Résztvevők száma: 15 fő Műszaki Textil Fórum Védelem az elektrosztatikus feltöltődés és az elektroszmog ellen textilanyagokkal és védőruházattal április 19. Résztvevők száma: 60 fő 6. Ingyenes fogyasztóvédelmi képzés Középfokú intézmények (gimnáziumok, szakközép- és szakiskolák) oktatói számára április 20. Résztvevők száma: 22 fő 5

6 7. Fogyasztóvédelmi képzés szakiskolák diákjai számára "Petzelt József" Szakközép- és Szakiskola, Szentendre április 23. Résztvevők száma: 14 fő 8. Üzemi tapasztalatcserék szakmai kirándulással a Ruhaipari Szakember Fórum és a TMTE Fiatalok Fóruma közös szervezésében! Spicco Kft. - Fairway Kft május Résztvevők száma: 15 fő Versenyjogi Fórum Tisztességes verseny a textil- és ruhaipari szektorban? május 17. Résztvevők száma: 46 fő 10. Fogyasztóvédelmi képzés szakiskolák diákjai számára "Madách Imre" Szakközép- és Szakiskola és Kollégium, Gödöllő május 23. Résztvevők száma: 12 fő 11. BKIK Kamarai Napok keretében Műszaki textíliák szerepe az iparban, a fejlesztések gépi és technológiai lehetőségei szakmai fórum közös rendezvény a BKIK Ipari Tagozatával szeptember 28. Résztvevők száma: 45 fő Versenyjogi Fórum Esélyegyenlőség a textil- és ruhaipari szektor piaci versenyében? Verseny és/vagy együttműködés?! október 4. Résztvevők száma: 63 fő 13. Fogyasztóvédelmi Konzultációs nap - METRO Holding Hungary Kft november 20. Résztvevők száma: 37 fő Műszaki Textil Fórum HOMETECH Textíliák a bútorgyártásban november 21. Résztvevők száma: 31 fő 15. Fogyasztóvédelmi Konzultációs nap C&A Mode Kft november 26. Résztvevők száma: 7 fő Külföldi tanulmányút 1. Látogatás a szomszédban Kapcsolatépítő fórum üzemlátogatásokkal és védőruházati szakkiállítással május Résztvevők száma: 36 fő 2. TECHTEXTIL-AVANTEX tanulmányút június Résztvevők száma: 20 fő 3. ITMA 07 Textilipari Gépkiállítás szeptember Résztvevők száma: 17 fő 4. A+A 2007 Nemzetközi egyéni védőeszköz, munkavédelmi és munkaegészségügyi szakkiállítás szeptember Résztvevők száma: 3 fő 7.3. EDUTEX felnőttképzési programok 6

7 A felnőttképzés folytatása érdekében 2007-ben megújítottuk a TMTE felnőttképzési intézményi akkreditációját az új jogszabályok szerint. Ennek további feltétele volt legalább egy képzési program akkreditációja, melyre a Minőségügyi munkatársak továbbképzése - Minőségfejlesztő módszerek c. témát választottuk. Az akkreditációs tevékenység megújításával kidolgozásra került a képzés minőségügyi rendszere és a folyamatok dokumentációja. A megszerzett akkreditációs tanúsítvány 2012-ig teszi lehetővé a felnőttképzési tevékenység gyakorlását. A Szakmai Tanácsadó Testülete értékelte a évi felnőttképzési tanfolyamok tapasztalatait és elfogadta a évi képzési tervet. A képzési terv megvalósulását és a tanfolyamok tapasztalatait az Intéző Bizottság is folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli ben elindult az első OKJ-s tanfolyam kelmefestő és vegytisztító szakmában ben megtartott tanfolyamok: 1. Szerkesztő-szériázó képzés számítógépes gyártás-előkészítéssel kiegészítve Résztvevők száma: 8 fő 2. Divatmenedzsment modulok I Ruházati kollekciók és késztermékek színtervezése a gyakorlatban Résztvevők száma: 7 fő 3. Ruhaipari szalagvezető tréning März Fashion Kft Résztvevők száma: 8 fő 4. Divatmenedzsment modulok II Divatstílusok és a divatipar meghatározó szereplői Résztvevők száma: 8 fő 5. Minőségügyi munkatársak továbbképzése minőségfejlesztő módszer Résztvevők száma: 5 fő Résztvevők száma: 12 fő 6. Tudatosan az egészségünkért egészségügyi szakdolgozók 40 pontos továbbképzése Résztvevők száma: 44 fő 7. Fehérneművarró képzés (1000 óra) kihelyezett Felina Hungária Kft. Dévaványa Résztvevők száma: 22 fő OKJ Kelmefestő és tisztító Résztvevők száma: 22 fő 9. A textil- és ruházati termékek forgalomba hozatala és a fogyasztóvédelem Szintetika Kft Résztvevők száma: 10 fő 10. Szerkesztő-szériázó képzés számítógépes gyártás-előkészítéssel kiegészítve Résztvevők száma: 7 fő 7.4. Diplomaterv - Nívódíj pályázat - Pályakezdőket támogató tevékenységünk A évi NIVÓDÍJ-pályázatot (diplomamunkák és szakdolgozatok jutalmazása) közösen a Rejtő Sándor pro Technológia Alapítvánnyal (RSPTA) hirdettük meg. A TMTE szakembereiből felkért zsűri önkéntes munkával értékeli a pályázatokat. A évi díjakat az októberi Innováció a ruhaiparban c. nemzetközi konferencián adtuk át a fiatal szakembereknek A szervezeti munka, fórumok, rendezvények A szervezeti működéshez szükséges önszervező munka egyes szakosztályoknál jelentős hanyatlást mutat, annak ellenére, hogy 2006-tól megújítottuk a szervezeti működés rendjét. A következő szervezetek végeztek önálló tevékenységet 2007-ben: 7

8 1. Műszaki Textil Műhely 2 Műszaki Textil Fórum (lásd. 7.2.pont), csoportos látogatás a TECHTEXTIL-en Technische Textilien folyóirat megrendelése és tartalomjegyzékének, cikkeinek felajánlása a tagság részére 2. Ruházati szakosztály új szervezetei: Munka és Védőruházati Szakcsoport Célja: a munka és védőruházat gyártásával foglalkozó cégek összefogása, szakmai információk közvetítése, rendezvényprogramok előkészítése, a gyártók speciális érdekeinek megjelenítése, versenyképesség fejlesztése, évente 2-3 önálló program (céglátogatás, kerek-asztal beszélgetések, közös kiállítói megjelenés) szervezése (lásd. 7.2.pont). Egyen- és Formaruha Szakcsoport Célja az egyes közületek, ajánlat kérők fejlesztési, korszerűsítési igényének megismerése, a folyamatban lévő, vagy befejezett fejlesztéseinek ismertetése - az új alapanyagokkal és késztermékekkel kapcsolatos műszaki-technikai információk közkinccsé tétele, termékismertetők, cégbemutatkozások - beszámolók, ismertetések a külföldi szakkiállítások tapasztalatairól, - szakmai javaslatok kidolgozása a korszerű alapanyagok és késztermékek műszaki paramétereinek meghatározására, - szakmai javaslatok kidolgozása a korszerű alapanyagok és késztermékek műszaki paramétereinek akkreditált laboratóriumi vizsgálati módszereinek meghatározására. Programok évente 2-3 alkalommal (lásd. 7.2.pont ). Ruhaipari Szakember Fórum Kihelyezett üzemlátogatási programok szakmai konzultációval kiegészítve (lásd. 7.2.pont). 3. Kötő szakosztály önálló program nem volt. 4. Fiatalok Fóruma A Fiatalok Fóruma célja: főiskolai hallgatók, fiatal pályakezdők bevonása a TMTE hatókörébe, önszerveződés, szakmai kapcsolataik bővítése sokféle formában. A szervezeti működés formája: Élő Fórumos találkozások beszélgetések szakember vendégek meghívásával: Lázár Károly, Ebinger Mária, Nagyné Horváth Katalin, Lakatosné Győri Katalin Kihelyezett programok 2007-ben: Brainstorming az Innovatext-nél FIBERATRSWEDEN svéd textilkiállítás megnyitó Kompozit kiállítás megtekintése Eger Mátraderecske szakmai tanulmányút Múzeumok Éjszakája Kompozit megbeszélés a BME Polimertechnika Tanszék fejlesztőivel Látogatás Bélteki Sándor kötödéjében Innováció a ruhaiparban konferencián történő részvétel (résztvevőként is ill. előadással) Madách iskola alapítványi estjén kapcsolatépítés a diákokkal, tanárokkal kedvezményes részvétel a TMTE rendezvényein (gyárlátogatások, konferenciák, előadások, tanfolyamok), nemzetközi kapcsolatok építése, álláslehetőségek (keres-kínál), szakmai hálózatépítés, üzleti kapcsolatfejlesztés, pályázati információk szerzése, együttműködés kapcsolódó területeken. Előadás tartása az aradi tanulmányúton és az Innováció a ruhaiparban c. nemzetközi konferencián 8

9 5. Textilvegyész és Kolorista szakosztály Nemzetközi Textilvegyész Szakember-találkozó szervezése a, nemzetközi kapcsolatok fenntartása, kihelyezett ülések (lásd pont). 6. Ipartörténeti és hagyományvédő szakosztály ipartörténeti és múzeumi témák gondozása, szakmai életutak követése, megemlékezések (lásd pont). 7. Ipargazdasági szakosztály pályázati tanácsadás, szakma-specifikus kiadványok szerkesztése, szakmai statisztikai összefoglalók és adatelemzések Szakmai kulturális örökség megóvása hagyományvédelem A TMTE együttműködik a Textilmúzeummal és a Pápai Kékfestő Múzeummal. Segíti a kuratórium munkáját. Az Ipartörténeti és Hagyományvédő Szakosztály (IHSZ) múzeumbarát tagjai tevőlegesen is közreműködnek a kiállítások és koncepciók előkészítésében, a gyűjtemények rendezésében. Az IHSZ évi főbb rendezvényei: - Technikatörténeti kitekintés: Vegyészek a dualizmus korában Dr. habil Vámos Éva február Magyar és az európai textilipar Hong-Kong szemével - Dr. Pataki Pál, INNOVATEXT Zrt. vezérigazgatójának előadása március A textil- és ruházati ipar helyzete és szerepe a magyar gazdasági folyamatokban Galambos Attila szakértő előadása április Kiemelkedő textiles személyiségek életútja (sorozat): Simor József szakmai életútja (60 év az iparban) október A fogyasztó és környezetvédelem aktuális kérdései Kutasi Csaba TMTE szakértő november 28. Szakmai kirándulások: A Textilvegyész és Koloristákkal közös rendezvény: - Textilplusz 97 Kft., Győr üzemlátogatás és technológia megismerés május Mátra Múzeum, Gyöngyös kiállítások megtekintése október Vezetőtestületi munka, szervezeti élet, kapcsolati rendszer május 17-én megtartottuk a XXXVI. Küldöttközgyűlést, melyen a küldöttek elfogadták az előző évi közhasznúsági jelentést és a tárgyévi pénzügyi tervet és megválasztották az Az Intéző bizottság ülésterv szerint hét alkalommal ülésezett, ezek közül a márciusi, a szeptemberi és a decemberi üléseket a szervezetek vezetőivel közösen tartotta a szakmai és rendezvényi feladatok jobb koordinálása és az operatív munka eredményesebb szervezése érdekében. Az Intéző bizottság - a teljesség igénye nélkül - a következő témakörökben hozott döntéseket: A TMTE Gazdálkodási szabályzatának módosítása Küldöttközgyűlés előkészítése, alapszabály módosítás Témafelelősök beszámoltatása a feladatok megvalósításáról EDUTEX képzések és OKJ-s tanfolyam indítása Arculati terv, végleges logo, levélpapír és körlevélterv elfogadása A felnőttképzési tevékenységével kapcsolatos stratégiai döntések előkészítése Program akkreditáció és intézményi akkreditáció előkészítése, dokumentumok elfogadása Állásfoglalások, javaslatok kidolgozása, vélemények, ajánlások külső szervek részére A MTESZ budapesti ingatlanjaival kapcsolatos szövetségi tanácsi állásfoglalások A Szenior Foglalkoztatási Szövetséggel kötött együttműködési megállapodás megkötése Nemzetközi kapcsolatok, kiemelten az Európai Unió textilipari szakmai szövetsége A gazdálkodás és a pénzügyi likviditás folyamatos figyelemmel kísérése Pályázati projektek beadása, megvalósítása, menedzselése Önértékelési rendszer és az EDUTEX programok elégedettségmérése Szellemi örökség gyűjtőmunka elindítása, emlékalbum megnyitása Magyar Textiltechnika tartalmi, pénzügyi helyzetének javítása 9

10 Aktuális konferenciák, rendezvények tartalmi előkészítése, Felnőttképzési terv és minőségcélok elfogadása Aktuális személyi kérdések Az Ellenőrző bizottság évi 6 ülést tartott, vizsgálta az éves működést és gazdálkodást, megvitatta a mérlegbeszámolót és a könyvvizsgálói jelentést. Gazdálkodási kérdésekben szükség szerint konzultált a vezető tisztségviselőkkel és rendszeresen tájékoztatást kért az ügyvezetőtől és pénzügyi munkatárstól a gazdálkodási folyamatokról és a pályázatok helyzetéről. Az EB folyamatosan elemezi a cash-flow-t és a pályázati projektek megtérülését (sajátforrás igény, utófinanszírozás kihatásai). Az EB tagok folyamatosan részt vesznek a rendezvény tervben szereplő eseményeken, értékelik a programok tapasztalatait. Kiemelt vizsgálati témák: - a TMTE évi szervezetfejlesztésre irányuló tevékenységének tapasztalatai, az egyéni és jogi tagtoborzás eredményei - a évi mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyása, - a 2007 évi gazdálkodás negyedévenkénti ellenőrzése, - benyújtott pályázatok és az év során megnyíló új pályázati lehetőségek elemzése - felkészülés a TMTE alapításának 60. évfordulójára Egyéni és jogi tagság ben az egyéni tagság létszáma nem változott számottevően, a tagdíjfizetési morál az aktív korú tagok esetében romlott. Az egyéni taglétszám bővítése terén a Fiatalok Fóruma rendelkezik határozott célkitűzéssel, de a 100 főre tervezett taglétszám bővítést 2007-ben még nem sikerült megvalósítani. Taglétszámunk alakulása az előző évivel összehasonlítva: Tagság Nyilvántartott egyéni taglétszám Új belépő egyéni tagok száma Kilépett, elhunyt, törölt tagok sz Jogi tagok száma Új belépő jogi tagok száma Kilépett jogok tagok száma 10 8 Nem fizető jogi tagok száma Nemzetközi kapcsolatok Lehetőségünk van rendszeresen figyelemmel kísérni és véleményezni az EU 133-as Textilbizottsága valamint az EU textiliparral foglakozó lobbyszervezete, (EURATEX) által kiadott szakmai anyagokat. Adatszolgáltatással, információnyújtással válaszoltunk a szakmai bizottságok által felvetődő kérdésekre és a szervezet információs anyagait a jogi tagvállalatok körében terjesztjük folyamatosan. Új kezdeményezésünk volt 2007-ben az Aradi Egyetemmel és az Arad-Expoval való kapcsolatfelvétel, melynek eredményeként egyesületi fiatalok és ruhaipari cégvezetők részvételével egy jól sikerült csoportos szakmai tanulmányutat szerveztünk egyetemi bemutatkozással, üzemlátogatásokkal és védőruházati szakkiállítással egybekötve. Folyamatos a kapcsolattartás az osztrák és a cseh textilipari szövetségekkel (Fachverband der Textilindustrie Österreichs, ATOK). A hagyományok szerint továbbra is fenntartjuk a tagságot az IFATCC és IFWS szervezetekkel. Első alkalommal bekapcsolódtunk, és partnerként részt veszünk az FP6 INNOTEX nemzetközi kutatás-fejlesztési projektben Együttműködés és érdekképviseleti munka A tagok és az iparág szakmai érdekeinek képviseletében együttműködünk a Könnyűipari Ágazati Párbeszéd Bizottsággal. A jogi tagokat rendszeresen tájékoztatjuk a KÁPB munkájáról és állásfoglalásairól. Megállapodást kötöttünk a Szenior Foglalkoztatási Szövetséggel, amely a 45 év felettiek foglalkoztatásának megtartását, majd fokozatos bővítését állítja a figyelem középpontjába a különböző szakmák területén. 10

11 A KKV-k versenyhelyzetének erősítése érdekében tartottuk a kapcsolatot és együttműködtünk a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal, Külügyminisztériummal, Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztériummal, ITDH-val. A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség együttműködési megállapodás alapján támogatta a textil- és ruhaipari termékek kezelésével, forgalomba hozatalával kapcsolatos ismeretterjesztő, tájékoztató tevékenységünket. A BKIK Ipari Osztályának Textil- és Ruházati Gyártók Szakcsoportjával évente közös célfeladatokat valósítunk meg kamarai támogatással ben második alkalommal került sor a Kamarai Napok keretében textiles szakmai nap szervezésére. A szakmai együttműködést elmélyítettük a Pantex Nyugat-Dunántúli Textil Klaszter vezetőségével és cégeivel, kölcsönösen tájékoztatjuk egymást a két szervezet céljairól és munkájáról, valamint közös projektek kidolgozását tervezzük 2007-től. A MTESZ elnökség és a MTESZ Ellenőrző Bizottság tagjai sorában a TMTE egy egy képviselője választott tisztségviselőként vesz részt, így a Szövetségi Tanács munkájáról közvetlenül kapunk információkat. Az adósságállomány rendezését a Kossuth téri és a Fő utcai székházak értékesítésével tudja a MTESZ csökkenteni. Kompromisszumos megoldást keresnek a tagegyesületek új helyszínen történő elhelyezésére és a működőképes területi szervezetek működtetésére A közhasznú tevékenység nyilvánossága, tájékoztatási munka A honlap arculatát önerőből fejlesztjük, és naprakészen tartására kiemelt figyelmet fordítunk. Az egyesületi rendezvények, tanfolyamok programjának közreadásán kívül aktuális híreket, pályázati információkat, szakmai anyagokat előadás prezentációkat, adunk közre. Közöljük a KÁPB anyagait és más szakmai szervezetek eseményeit is. Kiemelt menüpontban szerepeltetjük a Fiatalok Fóruma és a Műszaki Textil Műhely és a Fogyasztóvédelmi tevékenység információit. Megjelentetjük a TMTE Híradó aktuális számát és a Magyar Textiltechnika tartalomjegyzékét is a honlapon. Az információk egy része angol nyelven is elérhető. A tagság egyre szélesebb körével igyekszünk kapcsolattartásra idő- és költségmegtakarítás érdekében. Az -el nem rendelkező tagok számára a TMTE Híradót postai úton juttatjuk el. Összegzés: Egyesületünk közhasznú tevékenységének súlypontját a szakmai rendezvények mellett 2007-ben a felnőttképzési intézményi akkreditáció megszerzésével kapcsolatos feladatok, a pályázati projektjavaslatok generálása, pályázatírás és az elnyert projektek megvalósítása jellemezte. Mindezzel a TMTE 2007 évi munkájával megfelelt a közhasznú szervezetekre vonatkozó feltételeknek. Budapest, május 15. Határozat: A TMTE május 15.-i Küldöttközgyűlése a évi közhasznúsági jelentést a könyvvizsgáló által auditált évi mérlegbeszámolóval együtt fogadja el. A mérleg főösszege EFt, a közhasznú mérleg szerinti eredmény EFt, amely a EFt bevétel és az EFt kiadás egyenlege. 11

12 Melléklet A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója É V TEXTILIPARI MŰSZAKI ÉS TUDOMÁNYOS EGYESÜLET BUDAPEST, FŐ UTCA 68. Kelt: Budapest, május 15.. a szervezet vezetője (képviselője) P.H. 12

13 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE adatok E. -forintban Sor Előző év(ek) szám A tétel megnevezése Előző év helyesbítései Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök 5 értékhelyesbítése 6 B. Forgóeszközök ( sorok) I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sorok) I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék 0 17 IV. Értékelési tartalék 18 V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 20 E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sorok) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 23 II. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor)

14 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV adatok E. -forintban Sor Előző év(ek) szám A tétel megnevezése Előző év helyesbítései Tárgyév a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység 1 bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott 2 támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítótól e) egyéb, ebből 1% 332 EFT Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó 9 bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállakozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 14 ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 21 E. Vállakozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások

15 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV adatok E. -forintban Sor szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 28 F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás előtti eredmény (B.-E.) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény ( A.-D.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33 A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 0 41 D. Továbbutalt támogatás 0 Budapest, május 15.. az egyéb szervezet vezetője 15

MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. 2009. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. 2009. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. 2009. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 Tartalomjegyzék: oldal 1. 2009. évi egyszerűsített beszámoló (Üzleti jelentés) 3. A MITISZK

Részletesebben

AZ IPARFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY 2007. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

AZ IPARFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY 2007. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ IPARFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY 2007. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE I ÖSSZEFOGLALÁS Az Iparfejlesztési Közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 22198107-8532-571-05 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2008. január 1.- december 31. Miskolc-Térségi Integrált

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT 2011. é v i k ö z h a s z n ú s á g i b e s z á m o l ó 1 I. 1. FORMAI MEGFELELŐSÉG 3 Az egyesület neve: TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT Az egyesület székhelye:

Részletesebben

SZILIKÁTIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

SZILIKÁTIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZILIKÁTIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET XXXV. KÜLDÖTTGYŰLÉS A VEZETŐSÉG BESZÁMOLÓJA A 2011-BEN VÉGZETT MUNKÁRÓL BUDAPEST, 2012. ÁPRILIS HÓ A vezetőség beszámolója Az Egyesület vezetősége a 2011. évben tovább

Részletesebben

Az EOQ MNB 2006. évi Közgyûlése

Az EOQ MNB 2006. évi Közgyûlése 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. 2128803, Fax: 2127638 http://eoq.hu, E-mail: info@eoq.hu Európai Minõségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság, Közhasznú Társadalmi Szervezet, Alapítva: 1972 Az EOQ

Részletesebben

2012 évi TMTE munkaterv. I. TMTE szervezeti munkaprogram cél szerinti alaptevékenység

2012 évi TMTE munkaterv. I. TMTE szervezeti munkaprogram cél szerinti alaptevékenység 2012 évi TMTE munkaterv Súlypontok: 1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról és a civil szervezetek működéséről szóló 2012. évi jogszabályváltozás miatt foglalkozni kell az alapszabály módosításával,

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 121/2014.(V.29.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 121/2014.(V.29.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 121/2014.(V.29.) Kt. számú határozata a NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és

Részletesebben

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Nyíregyháza-Nagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u.

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-572-15 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolója,

Részletesebben

Közgyűlése. Az EOQ MNB. Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác terem. 2014. május 14. Budapest, V. Kossuth Lajos tér 11.

Közgyűlése. Az EOQ MNB. Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác terem. 2014. május 14. Budapest, V. Kossuth Lajos tér 11. Az EOQ MNB Közgyűlése Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác terem Budapest, V. Kossuth Lajos tér 11. 2014. május 14. 1 A javasolt napirend 1. Megnyitó 2. A Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelentése

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI TANÁCSADÁS EGYESÜLET

FELSŐOKTATÁSI TANÁCSADÁS EGYESÜLET FELSŐOKTATÁSI TANÁCSADÁS EGYESÜLET 21. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 211. május 31. Puskás-Vajda Zsuzsa elnök 1. A Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület bemutatása. Általános adatok: A közhasznú szervezet

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE Szervezet neve: MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG Statisztikai számjel: 19815785-9412-529-01 Cím: 1091 Budapest, Üllői út 25. Nyilvántartási szám: 01-02-0000389 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI TANÁCSADÁS EGYESÜLET

FELSŐOKTATÁSI TANÁCSADÁS EGYESÜLET FELSŐOKTATÁSI TANÁCSADÁS EGYESÜLET 211. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 212.5.1. 1. A Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület bemutatása. Általános adatok: A közhasznú szervezet neve: Felsőoktatási Tanácsadás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a Magyar Meteorológiai Társaság 2008. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés a Magyar Meteorológiai Társaság 2008. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés a Magyar Meteorológiai Társaság 2008. évi tevékenységéről Társaságunk a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírása szerint kérte a Fővárosi Bíróságtól nyilvántartásba

Részletesebben

A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése 1./ Az Egyesület azonosító adatai: Az Egyesület neve: Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület Az Egyesület székhelye: 1134 Budapest,

Részletesebben

FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉG 1077 BUDAPEST, KIRÁLY U. 93. 2009 évi Közhasznúsági jelentése. elnök

FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉG 1077 BUDAPEST, KIRÁLY U. 93. 2009 évi Közhasznúsági jelentése. elnök FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉG 1077 BUDAPEST, KIRÁLY U. 93 2009 évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010.. Dr. Csizmadia László elnök Számviteli beszámoló A Falusi és Agroturizmus Országos

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés

Közhasznúsági Jelentés Közhasznúsági Jelentés 2007. A Szervezete adatai Elnevezés: Humán Európa Szövetség Képviselő: Baksa József Székhely: 8900. Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 2/A Levelezési cím: 8900. Zalaegerszeg, Pf.: 115

Részletesebben

A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2012. ÉVI ÜZLETI TERVE

A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2012. ÉVI ÜZLETI TERVE A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2012. ÉVI ÜZLETI TERVE 1 Beszámoló a Társaság. 2011. évi gazdálkodásról, a Társaság vagyoni helyzetéről Statisztikai számjel: 1 8 2 2 8 0 1 2

Részletesebben

Tárgy: A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány 2005. évi közhasznúsági jelentése (2005bmkfk*)

Tárgy: A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány 2005. évi közhasznúsági jelentése (2005bmkfk*) Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottság Elnöke Szám: 1522-3/2005. Melléklet: 3 db Előterjesztés a Költségvetési és Gazdasági Bizottság 2006. június 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2010 MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE Székhely: 1014 Budapest, Hess András tér 5. Kapcsolattartó: Batalka Krisztina titkár Kelt: Budapest, 2011. április 19. Elfogadta a Magyar Levéltárosok

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK... 2 1 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. ÉV... 3 2 SPECIFIKUS RÉSZ... 8 3 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK... 14

TARTALOMJEGYZÉK... 2 1 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. ÉV... 3 2 SPECIFIKUS RÉSZ... 8 3 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK... 14 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. ÉV... 3 2 SPECIFIKUS RÉSZ... 8 3 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK... 14 4 KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA... 16 5 VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL

Részletesebben

A Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi közhasznúsági beszámolója Cg.: 03-10-100394 Statisztikai számjel: 14470451-8532-573-03

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben

A VAS MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ EGYESÜLET ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2011-BEN VÉGZETT MUNKÁRÓL A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A VAS MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ EGYESÜLET ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2011-BEN VÉGZETT MUNKÁRÓL A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A VAS MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ EGYESÜLET ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2011-BEN VÉGZETT MUNKÁRÓL A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS AZ EGYESÜLET 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉS MUNKATERVE 1 Bevezetés

Részletesebben

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. beszámolójának mérlegét, illetve eredmény-levezetését a Számviteli törvény, illetve

Részletesebben