2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (az IB beszámolója a évi egyesületi munkáról)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (az IB beszámolója a 2007. évi egyesületi munkáról)"

Átírás

1 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (az IB beszámolója a évi egyesületi munkáról) A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület közhasznúsági beszámolója a jogszabályok és az alapszabály által előírtak szerint a következő fejezetekből áll: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Cél szerinti juttatások kimutatása 5. A kapott támogatások felhasználása 6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege 7. Közhasznú tevékenységről szóló beszámoló 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A TMTE 2007 évi közhasznú tevékenysége mind az események számát, mind a bevételét tekintve jelentős mértékben meghaladta az előző évit, és emellett a szakmai munka tartalmi színvonala is elismerésre méltó módon szolgálta az alapszabályban megfogalmazott célokat. Az Egyesület a évi mérlegbeszámolóját a Bodricont Kft. könyvelő irodával megkötött megbízási szerződés alapján könyvelőiroda vezetője, Bodri Irén állította össze. A mérlegkészítésen túl a könyvelőiroda végezte a évi számviteli, az adó- és járulék bevallási munkákat, a pénzügyi tevékenységet (számlázás, banki utalványozás, házipénztár, nyilvántartás, stb.) a TMTE Titkársága az ügyvezető főtitkárhelyettes irányítása mellett végezte. A évi mérleget Varga Ferenc okleveles könyvvizsgáló hitelesítette, melyről könyvvizsgálói jelentés készült. A mérlegbeszámolót az Ellenőrző Bizottság és az Intézőbizottság megtárgyalta és jóváhagyta. A könyvvizsgálói jegyzőkönyv szerint a mérleg megfelel a hatályos számviteli törvénynek és a gazdálkodási jogszabályoknak. A mérleg főösszege: EFt., az eredmény EFt, amely EFt bevétel és a EFt kiadás egyenlege. A közhasznú mérleg szerinti eredmény azt mutatja, hogy a TMTE 2007-ben a tárgyévi bevételeit meghaladóan 2,5 millió Ft-al többet fordított a évi közhasznú szakmai tevékenységre. A részletes mérlegadatokat a melléklet tartalmazza, amely jelen közhasznúsági jelentés szerves részét képezi. Kiegészítő információk a mérleghez: Követelések: a évi kiszámlázásból be nem folyt kintlévőségek (1 348 EFt.) jogi tagsági, rendezvény- és lapbevételek elmaradásából származnak. A vevőkövetelésekből február 28-ig befolyt 900 EFt. A vevők minősítése év közben folyamatosan megtörtént, a tartozások elismerésére és behajtására többszöri felszólítást alkalmaztunk. A kintlévőségekből 360 napon túli követelés miatt leírásra került 156 EFt, főleg jogi tagvállalatok megszűnése, kilépése miatt. A szótár-készlet állomány: 177 (3 kötetes) szótár és 267 CD szótár, kismértékben csökkent az eladott könyv és CD megrendelés következtében. A évi értékpapír állomány 14,5 MFt. értékű Diszkont Kincstárjegyet takar. A mérlegben aktív időbeli elhatárolásra kerültek a IV negyedévi kamatbevétel, a még a 2007-re vonatkozó tagdíjak és a MAG Zrt Innováció a ruhaiparban pályázati szerződése alapján 2007-ben teljesített, de csak 2008-ban realizálódó áthúzódó bevételek EFt összegben. A rövidlejáratú kötelezettségek között vannak a évi december havi adó- és járulékkötelezettségek (607 EFT), továbbá egy téves utalás miatt kimutatásra került tétel, melyek rendezése januárban megtörtént. Passzív időbeli elhatárolásra került: EFT, melynek számlázása 2007-ben történt, a szolgáltatás teljesítése áthúzódik a 2008-ra (Új szerkesztő szériázó és az OKJ kelmefestő tanfolyam). 1

2 A TMTE 2007-ben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, ezért társasági adófizetési kötelezettsége sem keletkezett. Az eredmény-kimutatás elemzése: Bevételek: A közhasznú célú működésre kapott támogatások 2007-ben összességében EFt-t tettek ki, az előző évi felére csökkentek. Emellett a pályázati bevételek (6 562 EFt, NCA és egyéb pályázatok) a évihez képest 73%-ra csökkentek. Az elnyert pályázatok támogatásintenzitása egyes esetekben saját forrás biztosítását is szükségessé tette. Ebből adódik, hogy míg 2006-ban az összbevétel 59 %-át, 2007-ben az egyre nehezedő feltételek mellett 72 %-át sikerült az egyesületi közhasznú szakmai munkából a felnőttképzésből, a szaklapkiadásból, valamint a belföldi és nemzetközi rendezvényekből előteremteni. A tagdíj- valamint az egyéb bevételek (kamat) is csökkenő tendenciát mutattak az előző évhez képest, ez az összbevételnek már csak 13%-a ben kilépett jogi tagok száma 7, a kieső tagdíjbevétel: 360 EFt, amelyet az új belépő 11 cég tagdíj bevételével részben sikerült ellensúlyozni. Az egyéb bevételek között elszámolt kamatbevétel 840 EFt. Ráfordítások Az anyagjellegű ráfordítások ( EFt) az előző évhez képest kismértékben csak 2%-kal nőttek, a folyamatos költségracionalizálás eredményeként (pl. posta helyett küldés, szerződésváltás telefonszolgáltatóval, egyéb szolgáltatókkal szerződés az előző évi árakon, stb.). A személyi jellegű ( EFt) ráfordítások a béren kívül a képzési projektekkel és pályázati rendezvényekkel összefüggő költségeket tartalmazzák, növekedés az előző évihez képest 18%. Az apparátus 7% bérfejlesztésben részesült. A évi gazdasági tevékenység értékelése: A TMTE bevételei 2007-ben mintegy 3 millió Ft-al maghaladták az előző évit, viszont elmaradtak a működés és a közhasznú szakmai munka kiadásaitól. Ezért az éves gazdálkodásban EFt költségvetési hiány keletkezett, melynek fedezetét a meglévő pénztartalék biztosította. A korábbi évek gazdálkodási folyamatainak tapasztalatai alapján mind a vezető tisztségviselők, mind az ügyvezetés, mind pedig a munkájukat segítő Ellenőrző bizottság 2007-ben is folyamatos figyelmet fordított a gazdálkodás egyensúlyának megteremtésére. A textiliparban és a gazdaságban bekövetkezett megszorítási folyamatok hatásai a körültekintő takarékos költséggazdálkodás ellenére is tükröződnek a TMTE gazdálkodási eredményében. A TMTE működéséhez szükséges források évről-évre kisebb hányada származik támogatásokból és tagdíjakból. A szakmai munka árbevétele és rezsiviselő fedezete azonban nem nyújtott elegendő fedezetet az elmaradt támogatások és egyéb bevételek, valamint a közhasznú alaptevékenység fenntartásával (tagsággal kapcsolatos költségek, titkárság működtetése) kapcsolatos működési költségek biztosítására. A kieső bevételek pótlására a TMTE Titkárság igen aktív pályázati munkát végzett, de ez sem volt elegendő a nullszaldós éves gazdálkodási eredmény megteremtéséhez. Általánosságban megállapítható, hogy a rendezvények, tanfolyamok nem adtak elegendő fedezetet a ráosztott rezsi fedezetére, a optimálisnál kisebb létszám és a résztvevőkkel elismertethető részvételi díjak miatt. A Magyar Textiltechnika vesztesége 2007-ben több, min 600 EFt volt az előfizetői lemondás, a hirdetések elmaradása és az alacsony példányszám miatt. 2. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Központi költségvetési támogatást 2007-ben nem kaptunk. Az állampolgárok adójának 1%-os felajánlott összege: felhasználásra került a TMTE közhasznú működésének támogatására (kommunikációs költségek honlap fejlesztés). 332,0 EFt 2

3 3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Nyitó ( ) EFt Záró ( ) EFt Eszköz Kötelezettség Elhatárolás Vagyon A vagyon összetétele: Befektetett eszköz Értékpapír Pénz Készlet Aktív időbeli elhatárolás Követelés Összesen Kötelezettség Vagyon: A vagyon 2007 ben EFt csökkenést mutat, amely megegyezik a költségvetési hiánnyal. 4. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 1. A TMTE egyéni és jogi tagjainak évi 8 alkalommal biztosítottuk a TMTE Híradót postázással vagy e- mailben, melynek egy tagra eső éves költsége 850 Ft/fő volt. Takarékossági okokból a csomagolás és expediálás költségeit csökkentettük. A tagok részére igény szerint, kedvezményes előfizetéssel biztosítottuk a Magyar Textiltechnika című szakfolyóiratot, az előfizetői díjjal szemben átlagosan 1600 Ft/fő kedvezménnyel. 2. Közhasznú tevékenységünkről a tagságot és a nyilvánosságot a internetes honlapon tájékoztatjuk, melyet folyamatosan fejlesztünk. 3. A rendezvények, képzések és szolgáltatások díjából az egyéni és jogi tagok 10-20% közötti díjkedvezményben részesülnek a nem tagokkal szemben. A kedvezmények mértékét előkalkuláció alapján, esetenként határozzuk meg ben is kiírtuk a felsőfokú oktatási intézmények részére a Diplomaterv-nívódíj pályázatot, melyre 29 pályamunka érkezett, szakdolgozatok és diplomamunkák formájában. A TMTE önkéntes szakembereiből felkért zsűri 4 pályamunkát díjazott, a nyertes fiatal pályázók bemutatására és a díjak átadására november 9-én az Innováció a ruhaiparban c. nemzetközi konferencia keretében, szakmai nyilvánosság előtt került sor. A kifizetett pályázati díjak összege: 60 EFt. volt. 5. A KAPOTT TÁMOGATÁSOK, RENDEZVÉNYI HOZZÁJÁRULÁSOK FELHASZNÁLÁSA Pályázati úton elnyert támogatások (közhasznú tevékenységre + működésre): Szociális és Munkaügyi Minisztérium (ESZA Kht.) - FV-2006-II. pályázat Fogyasztóvédelmi képzés szakiskolák oktatói valamint diákjai számára (1+3 helyszín) Szociális és Munkaügyi Minisztérium (ESZA Kht.) FV-I-07 pályázat Fogyasztóvédelmi képzés szakiskolák diákjai számára (2 helyszín) 970,0 EFt 150,0 EFt 3

4 Gazdasági Versenyhivatal - VKK/3/2006 pályázat Versenyjogi Szakmai Fórumok (2 alkalom) Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet - Eü.K. 16/2006 pályázat Tudatosan az egészségünkért - 40 pontos Á típusú képzés OFA Szakképzési és felnőttképzési programok kommunikációjának támogatása - SZFK/2007/7242 pályázat Jó tudni Tanulásról munkavállalóknak - kiadvány (2007. évi rész) FP6 INNOTEX projekt Folyamatos folyamat-innovációt katalizáló eszköz kifejlesztése a textilgyártásban c. projekt, hét nemzet kutatóintézetei, egyesületei és vállalatai vesznek részt a munkában. Magyar részről INNOVATEXT, TMTE, EUROHÓD Kft. vesz részt a projekt megvalósításában. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) (MAG Zrt.) - MEC_07_4. pály. Innováció a ruhaiparban 2007 konferencia rendezése NCA (ESZA Kht.) működési támogatás NCA-ORSZ-07 pályázat a TMTE apparátusi bérköltségének részbeni fedezetére Pályázati támogatások (közhasznú tevékenységre + működésre) összesen: 1 599,0 EFt 486,0 EFt 625,0 EFt 132,0 EFt 1 400,0 EFt 1 200,0 EFt 6.562,0 EFt Együttműködési megállapodás alapján kapott rendezvényi hozzájárulások: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara együttműködési megállapodás alapján közvetlen rendezvényi hozzájárulás összege Felhasználás: 1. Műszaki Textil Műhely rendezvényei: Műszaki Textilfórum: Védelem az elektrosztatikus feltöltődés és az elektroszmog ellen textilanyagokkal és védőruházattal Műszaki Textilfórum: HOMTECH Textíliák a Bútorgyártásban Határ menti kapcsolatfelvétel Arad és környékén ruhaipari üzemek és az Aradi egyetem textiltanszékének meglátogatásával, tapasztalatcsere Fejlesztések finanszírozása, pályázati lehetőségek a textil- és ruházati iparban (Innováció a Ruhaiparban 2007 Konferencia 2. nap) ,0 EFt 4. Csoportos tanulmányút a frankfurti TECHTEXTIL kiállításra (közvetett, közvetlenül az utazási irodának kifizetett hozzájárulás 300,0 EFt) A Rejtő Sándor Pro Technológia Alapítvány Hozzájárulás Diplomaterv Nívódíj pályázat díjaihoz Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Védőruházat kiadvány + 3 fogyasztóvédelmi információs nap szervezéséhez hozzájárulás 50,0 EFt 1.518,0 EFt 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐI TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ÖSSZEGE A TMTE vezető tisztségviselői, IB tagjai a korábban kialakult szokásoknak megfelelően 2007-ben sem részesültek a tisztségviselői státuszukkal összefüggő anyagi vagy természetbeni juttatásban. Az önkéntes társadalmi munka feltételeit meghaladó, pályázati programok megvalósításában személyes közreműködésért 6 vezető tisztségviselő részesült szerződéssel alátámasztott megbízási díjban (tanfolyami előadás, tananyag, kiadvány szerzői, szakértői, szerkesztői díj), melynek összege EFtot tett ki. 4

5 7. BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL Az alapszabályban nevesített közhasznú tevékenység területei: tudományos tevékenység; nevelés, és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; szakmai kulturális tevékenység; szakmai kulturális örökség megóvása; fogyasztóvédelem; környezetvédelem; euroatlanti integráció elősegítése Tudományos tevékenység Szaklapkiadás MAGYAR TEXTILTECHNIKA (Textilipar - Ruhaipar Textiltisztítás) A 2007-ben a lap szakmai tudományos színvonalának fejlődését és a hat szám pontos megjelenését a szerkesztőbizottság és a rovatvezetők munkája elismerésre méltóan biztosította. A lap fenntartása érdekében történő egyesületi erőfeszítések ellenére a lapot megrendelő cégek és egyéni tagok száma csökkenő tendenciát mutat. Előfizetők száma db Cégek egyéni (tagdíj +adomány) Összesen A hirdetések akvirálásában TMTE titkársága, mint a lapkiadó együttműködik a szerkesztőbizottsággal. Sajnos a szakmai hirdetők és szponzorok az alacsony példányszámból következő szűk szakmai kör elérésére és költségtakarékossági szempontjaikra hivatkozva nem látnak elegendő üzleti érdeket a hirdetésekben Szakmai ismeretterjesztés - Oktatás Továbbképzés Nemzetközi konferenciák: 1. Nemzetközi szimpózium a bevonatos és laminált textíliákról és előállításukról június 28. Résztvevők száma: 42 fő Nemzetközi Textilvegyész és Kolorista Szakember-Találkozó szeptember Résztvevők száma: 63 fő 3. INNOVÁCIÓ A RUHAIPARBAN Nemzetközi konferencia és Ruhaipari Szakember-találkozó október Résztvevők száma: 155 fő Belföldi rendezvények: 1. Konzultációs fórum a textil- és ruhaipari KKV-k vezetői számára Üzletre hangolva program és a vállalkozások finanszírozási lehetőségei február 20. Résztvevők száma: 28 fő 2. Fogyasztóvédelmi konzultációs nap a textil, ruházati, lábbeli és játék termékek gyártóinak, forgalmazóinak és a textiltisztító szolgáltatóknak március 29. Résztvevők száma: 59 fő 3. Műszaki Textil Műhely Szakmai látogatás az Eybl Hungária Kft.-nél Jánosházán Autóipari textíliák feldolgozása április 3. Résztvevők száma: 19 fő 4. Fogyasztóvédelmi képzés szakiskolák diákjai számára Jelky András" Ruhaipari Szakközépiskola és Gimnázium, Budapest április 11. Résztvevők száma: 15 fő Műszaki Textil Fórum Védelem az elektrosztatikus feltöltődés és az elektroszmog ellen textilanyagokkal és védőruházattal április 19. Résztvevők száma: 60 fő 6. Ingyenes fogyasztóvédelmi képzés Középfokú intézmények (gimnáziumok, szakközép- és szakiskolák) oktatói számára április 20. Résztvevők száma: 22 fő 5

6 7. Fogyasztóvédelmi képzés szakiskolák diákjai számára "Petzelt József" Szakközép- és Szakiskola, Szentendre április 23. Résztvevők száma: 14 fő 8. Üzemi tapasztalatcserék szakmai kirándulással a Ruhaipari Szakember Fórum és a TMTE Fiatalok Fóruma közös szervezésében! Spicco Kft. - Fairway Kft május Résztvevők száma: 15 fő Versenyjogi Fórum Tisztességes verseny a textil- és ruhaipari szektorban? május 17. Résztvevők száma: 46 fő 10. Fogyasztóvédelmi képzés szakiskolák diákjai számára "Madách Imre" Szakközép- és Szakiskola és Kollégium, Gödöllő május 23. Résztvevők száma: 12 fő 11. BKIK Kamarai Napok keretében Műszaki textíliák szerepe az iparban, a fejlesztések gépi és technológiai lehetőségei szakmai fórum közös rendezvény a BKIK Ipari Tagozatával szeptember 28. Résztvevők száma: 45 fő Versenyjogi Fórum Esélyegyenlőség a textil- és ruhaipari szektor piaci versenyében? Verseny és/vagy együttműködés?! október 4. Résztvevők száma: 63 fő 13. Fogyasztóvédelmi Konzultációs nap - METRO Holding Hungary Kft november 20. Résztvevők száma: 37 fő Műszaki Textil Fórum HOMETECH Textíliák a bútorgyártásban november 21. Résztvevők száma: 31 fő 15. Fogyasztóvédelmi Konzultációs nap C&A Mode Kft november 26. Résztvevők száma: 7 fő Külföldi tanulmányút 1. Látogatás a szomszédban Kapcsolatépítő fórum üzemlátogatásokkal és védőruházati szakkiállítással május Résztvevők száma: 36 fő 2. TECHTEXTIL-AVANTEX tanulmányút június Résztvevők száma: 20 fő 3. ITMA 07 Textilipari Gépkiállítás szeptember Résztvevők száma: 17 fő 4. A+A 2007 Nemzetközi egyéni védőeszköz, munkavédelmi és munkaegészségügyi szakkiállítás szeptember Résztvevők száma: 3 fő 7.3. EDUTEX felnőttképzési programok 6

7 A felnőttképzés folytatása érdekében 2007-ben megújítottuk a TMTE felnőttképzési intézményi akkreditációját az új jogszabályok szerint. Ennek további feltétele volt legalább egy képzési program akkreditációja, melyre a Minőségügyi munkatársak továbbképzése - Minőségfejlesztő módszerek c. témát választottuk. Az akkreditációs tevékenység megújításával kidolgozásra került a képzés minőségügyi rendszere és a folyamatok dokumentációja. A megszerzett akkreditációs tanúsítvány 2012-ig teszi lehetővé a felnőttképzési tevékenység gyakorlását. A Szakmai Tanácsadó Testülete értékelte a évi felnőttképzési tanfolyamok tapasztalatait és elfogadta a évi képzési tervet. A képzési terv megvalósulását és a tanfolyamok tapasztalatait az Intéző Bizottság is folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli ben elindult az első OKJ-s tanfolyam kelmefestő és vegytisztító szakmában ben megtartott tanfolyamok: 1. Szerkesztő-szériázó képzés számítógépes gyártás-előkészítéssel kiegészítve Résztvevők száma: 8 fő 2. Divatmenedzsment modulok I Ruházati kollekciók és késztermékek színtervezése a gyakorlatban Résztvevők száma: 7 fő 3. Ruhaipari szalagvezető tréning März Fashion Kft Résztvevők száma: 8 fő 4. Divatmenedzsment modulok II Divatstílusok és a divatipar meghatározó szereplői Résztvevők száma: 8 fő 5. Minőségügyi munkatársak továbbképzése minőségfejlesztő módszer Résztvevők száma: 5 fő Résztvevők száma: 12 fő 6. Tudatosan az egészségünkért egészségügyi szakdolgozók 40 pontos továbbképzése Résztvevők száma: 44 fő 7. Fehérneművarró képzés (1000 óra) kihelyezett Felina Hungária Kft. Dévaványa Résztvevők száma: 22 fő OKJ Kelmefestő és tisztító Résztvevők száma: 22 fő 9. A textil- és ruházati termékek forgalomba hozatala és a fogyasztóvédelem Szintetika Kft Résztvevők száma: 10 fő 10. Szerkesztő-szériázó képzés számítógépes gyártás-előkészítéssel kiegészítve Résztvevők száma: 7 fő 7.4. Diplomaterv - Nívódíj pályázat - Pályakezdőket támogató tevékenységünk A évi NIVÓDÍJ-pályázatot (diplomamunkák és szakdolgozatok jutalmazása) közösen a Rejtő Sándor pro Technológia Alapítvánnyal (RSPTA) hirdettük meg. A TMTE szakembereiből felkért zsűri önkéntes munkával értékeli a pályázatokat. A évi díjakat az októberi Innováció a ruhaiparban c. nemzetközi konferencián adtuk át a fiatal szakembereknek A szervezeti munka, fórumok, rendezvények A szervezeti működéshez szükséges önszervező munka egyes szakosztályoknál jelentős hanyatlást mutat, annak ellenére, hogy 2006-tól megújítottuk a szervezeti működés rendjét. A következő szervezetek végeztek önálló tevékenységet 2007-ben: 7

8 1. Műszaki Textil Műhely 2 Műszaki Textil Fórum (lásd. 7.2.pont), csoportos látogatás a TECHTEXTIL-en Technische Textilien folyóirat megrendelése és tartalomjegyzékének, cikkeinek felajánlása a tagság részére 2. Ruházati szakosztály új szervezetei: Munka és Védőruházati Szakcsoport Célja: a munka és védőruházat gyártásával foglalkozó cégek összefogása, szakmai információk közvetítése, rendezvényprogramok előkészítése, a gyártók speciális érdekeinek megjelenítése, versenyképesség fejlesztése, évente 2-3 önálló program (céglátogatás, kerek-asztal beszélgetések, közös kiállítói megjelenés) szervezése (lásd. 7.2.pont). Egyen- és Formaruha Szakcsoport Célja az egyes közületek, ajánlat kérők fejlesztési, korszerűsítési igényének megismerése, a folyamatban lévő, vagy befejezett fejlesztéseinek ismertetése - az új alapanyagokkal és késztermékekkel kapcsolatos műszaki-technikai információk közkinccsé tétele, termékismertetők, cégbemutatkozások - beszámolók, ismertetések a külföldi szakkiállítások tapasztalatairól, - szakmai javaslatok kidolgozása a korszerű alapanyagok és késztermékek műszaki paramétereinek meghatározására, - szakmai javaslatok kidolgozása a korszerű alapanyagok és késztermékek műszaki paramétereinek akkreditált laboratóriumi vizsgálati módszereinek meghatározására. Programok évente 2-3 alkalommal (lásd. 7.2.pont ). Ruhaipari Szakember Fórum Kihelyezett üzemlátogatási programok szakmai konzultációval kiegészítve (lásd. 7.2.pont). 3. Kötő szakosztály önálló program nem volt. 4. Fiatalok Fóruma A Fiatalok Fóruma célja: főiskolai hallgatók, fiatal pályakezdők bevonása a TMTE hatókörébe, önszerveződés, szakmai kapcsolataik bővítése sokféle formában. A szervezeti működés formája: Élő Fórumos találkozások beszélgetések szakember vendégek meghívásával: Lázár Károly, Ebinger Mária, Nagyné Horváth Katalin, Lakatosné Győri Katalin Kihelyezett programok 2007-ben: Brainstorming az Innovatext-nél FIBERATRSWEDEN svéd textilkiállítás megnyitó Kompozit kiállítás megtekintése Eger Mátraderecske szakmai tanulmányút Múzeumok Éjszakája Kompozit megbeszélés a BME Polimertechnika Tanszék fejlesztőivel Látogatás Bélteki Sándor kötödéjében Innováció a ruhaiparban konferencián történő részvétel (résztvevőként is ill. előadással) Madách iskola alapítványi estjén kapcsolatépítés a diákokkal, tanárokkal kedvezményes részvétel a TMTE rendezvényein (gyárlátogatások, konferenciák, előadások, tanfolyamok), nemzetközi kapcsolatok építése, álláslehetőségek (keres-kínál), szakmai hálózatépítés, üzleti kapcsolatfejlesztés, pályázati információk szerzése, együttműködés kapcsolódó területeken. Előadás tartása az aradi tanulmányúton és az Innováció a ruhaiparban c. nemzetközi konferencián 8

9 5. Textilvegyész és Kolorista szakosztály Nemzetközi Textilvegyész Szakember-találkozó szervezése a, nemzetközi kapcsolatok fenntartása, kihelyezett ülések (lásd pont). 6. Ipartörténeti és hagyományvédő szakosztály ipartörténeti és múzeumi témák gondozása, szakmai életutak követése, megemlékezések (lásd pont). 7. Ipargazdasági szakosztály pályázati tanácsadás, szakma-specifikus kiadványok szerkesztése, szakmai statisztikai összefoglalók és adatelemzések Szakmai kulturális örökség megóvása hagyományvédelem A TMTE együttműködik a Textilmúzeummal és a Pápai Kékfestő Múzeummal. Segíti a kuratórium munkáját. Az Ipartörténeti és Hagyományvédő Szakosztály (IHSZ) múzeumbarát tagjai tevőlegesen is közreműködnek a kiállítások és koncepciók előkészítésében, a gyűjtemények rendezésében. Az IHSZ évi főbb rendezvényei: - Technikatörténeti kitekintés: Vegyészek a dualizmus korában Dr. habil Vámos Éva február Magyar és az európai textilipar Hong-Kong szemével - Dr. Pataki Pál, INNOVATEXT Zrt. vezérigazgatójának előadása március A textil- és ruházati ipar helyzete és szerepe a magyar gazdasági folyamatokban Galambos Attila szakértő előadása április Kiemelkedő textiles személyiségek életútja (sorozat): Simor József szakmai életútja (60 év az iparban) október A fogyasztó és környezetvédelem aktuális kérdései Kutasi Csaba TMTE szakértő november 28. Szakmai kirándulások: A Textilvegyész és Koloristákkal közös rendezvény: - Textilplusz 97 Kft., Győr üzemlátogatás és technológia megismerés május Mátra Múzeum, Gyöngyös kiállítások megtekintése október Vezetőtestületi munka, szervezeti élet, kapcsolati rendszer május 17-én megtartottuk a XXXVI. Küldöttközgyűlést, melyen a küldöttek elfogadták az előző évi közhasznúsági jelentést és a tárgyévi pénzügyi tervet és megválasztották az Az Intéző bizottság ülésterv szerint hét alkalommal ülésezett, ezek közül a márciusi, a szeptemberi és a decemberi üléseket a szervezetek vezetőivel közösen tartotta a szakmai és rendezvényi feladatok jobb koordinálása és az operatív munka eredményesebb szervezése érdekében. Az Intéző bizottság - a teljesség igénye nélkül - a következő témakörökben hozott döntéseket: A TMTE Gazdálkodási szabályzatának módosítása Küldöttközgyűlés előkészítése, alapszabály módosítás Témafelelősök beszámoltatása a feladatok megvalósításáról EDUTEX képzések és OKJ-s tanfolyam indítása Arculati terv, végleges logo, levélpapír és körlevélterv elfogadása A felnőttképzési tevékenységével kapcsolatos stratégiai döntések előkészítése Program akkreditáció és intézményi akkreditáció előkészítése, dokumentumok elfogadása Állásfoglalások, javaslatok kidolgozása, vélemények, ajánlások külső szervek részére A MTESZ budapesti ingatlanjaival kapcsolatos szövetségi tanácsi állásfoglalások A Szenior Foglalkoztatási Szövetséggel kötött együttműködési megállapodás megkötése Nemzetközi kapcsolatok, kiemelten az Európai Unió textilipari szakmai szövetsége A gazdálkodás és a pénzügyi likviditás folyamatos figyelemmel kísérése Pályázati projektek beadása, megvalósítása, menedzselése Önértékelési rendszer és az EDUTEX programok elégedettségmérése Szellemi örökség gyűjtőmunka elindítása, emlékalbum megnyitása Magyar Textiltechnika tartalmi, pénzügyi helyzetének javítása 9

10 Aktuális konferenciák, rendezvények tartalmi előkészítése, Felnőttképzési terv és minőségcélok elfogadása Aktuális személyi kérdések Az Ellenőrző bizottság évi 6 ülést tartott, vizsgálta az éves működést és gazdálkodást, megvitatta a mérlegbeszámolót és a könyvvizsgálói jelentést. Gazdálkodási kérdésekben szükség szerint konzultált a vezető tisztségviselőkkel és rendszeresen tájékoztatást kért az ügyvezetőtől és pénzügyi munkatárstól a gazdálkodási folyamatokról és a pályázatok helyzetéről. Az EB folyamatosan elemezi a cash-flow-t és a pályázati projektek megtérülését (sajátforrás igény, utófinanszírozás kihatásai). Az EB tagok folyamatosan részt vesznek a rendezvény tervben szereplő eseményeken, értékelik a programok tapasztalatait. Kiemelt vizsgálati témák: - a TMTE évi szervezetfejlesztésre irányuló tevékenységének tapasztalatai, az egyéni és jogi tagtoborzás eredményei - a évi mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyása, - a 2007 évi gazdálkodás negyedévenkénti ellenőrzése, - benyújtott pályázatok és az év során megnyíló új pályázati lehetőségek elemzése - felkészülés a TMTE alapításának 60. évfordulójára Egyéni és jogi tagság ben az egyéni tagság létszáma nem változott számottevően, a tagdíjfizetési morál az aktív korú tagok esetében romlott. Az egyéni taglétszám bővítése terén a Fiatalok Fóruma rendelkezik határozott célkitűzéssel, de a 100 főre tervezett taglétszám bővítést 2007-ben még nem sikerült megvalósítani. Taglétszámunk alakulása az előző évivel összehasonlítva: Tagság Nyilvántartott egyéni taglétszám Új belépő egyéni tagok száma Kilépett, elhunyt, törölt tagok sz Jogi tagok száma Új belépő jogi tagok száma Kilépett jogok tagok száma 10 8 Nem fizető jogi tagok száma Nemzetközi kapcsolatok Lehetőségünk van rendszeresen figyelemmel kísérni és véleményezni az EU 133-as Textilbizottsága valamint az EU textiliparral foglakozó lobbyszervezete, (EURATEX) által kiadott szakmai anyagokat. Adatszolgáltatással, információnyújtással válaszoltunk a szakmai bizottságok által felvetődő kérdésekre és a szervezet információs anyagait a jogi tagvállalatok körében terjesztjük folyamatosan. Új kezdeményezésünk volt 2007-ben az Aradi Egyetemmel és az Arad-Expoval való kapcsolatfelvétel, melynek eredményeként egyesületi fiatalok és ruhaipari cégvezetők részvételével egy jól sikerült csoportos szakmai tanulmányutat szerveztünk egyetemi bemutatkozással, üzemlátogatásokkal és védőruházati szakkiállítással egybekötve. Folyamatos a kapcsolattartás az osztrák és a cseh textilipari szövetségekkel (Fachverband der Textilindustrie Österreichs, ATOK). A hagyományok szerint továbbra is fenntartjuk a tagságot az IFATCC és IFWS szervezetekkel. Első alkalommal bekapcsolódtunk, és partnerként részt veszünk az FP6 INNOTEX nemzetközi kutatás-fejlesztési projektben Együttműködés és érdekképviseleti munka A tagok és az iparág szakmai érdekeinek képviseletében együttműködünk a Könnyűipari Ágazati Párbeszéd Bizottsággal. A jogi tagokat rendszeresen tájékoztatjuk a KÁPB munkájáról és állásfoglalásairól. Megállapodást kötöttünk a Szenior Foglalkoztatási Szövetséggel, amely a 45 év felettiek foglalkoztatásának megtartását, majd fokozatos bővítését állítja a figyelem középpontjába a különböző szakmák területén. 10

11 A KKV-k versenyhelyzetének erősítése érdekében tartottuk a kapcsolatot és együttműködtünk a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal, Külügyminisztériummal, Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztériummal, ITDH-val. A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség együttműködési megállapodás alapján támogatta a textil- és ruhaipari termékek kezelésével, forgalomba hozatalával kapcsolatos ismeretterjesztő, tájékoztató tevékenységünket. A BKIK Ipari Osztályának Textil- és Ruházati Gyártók Szakcsoportjával évente közös célfeladatokat valósítunk meg kamarai támogatással ben második alkalommal került sor a Kamarai Napok keretében textiles szakmai nap szervezésére. A szakmai együttműködést elmélyítettük a Pantex Nyugat-Dunántúli Textil Klaszter vezetőségével és cégeivel, kölcsönösen tájékoztatjuk egymást a két szervezet céljairól és munkájáról, valamint közös projektek kidolgozását tervezzük 2007-től. A MTESZ elnökség és a MTESZ Ellenőrző Bizottság tagjai sorában a TMTE egy egy képviselője választott tisztségviselőként vesz részt, így a Szövetségi Tanács munkájáról közvetlenül kapunk információkat. Az adósságállomány rendezését a Kossuth téri és a Fő utcai székházak értékesítésével tudja a MTESZ csökkenteni. Kompromisszumos megoldást keresnek a tagegyesületek új helyszínen történő elhelyezésére és a működőképes területi szervezetek működtetésére A közhasznú tevékenység nyilvánossága, tájékoztatási munka A honlap arculatát önerőből fejlesztjük, és naprakészen tartására kiemelt figyelmet fordítunk. Az egyesületi rendezvények, tanfolyamok programjának közreadásán kívül aktuális híreket, pályázati információkat, szakmai anyagokat előadás prezentációkat, adunk közre. Közöljük a KÁPB anyagait és más szakmai szervezetek eseményeit is. Kiemelt menüpontban szerepeltetjük a Fiatalok Fóruma és a Műszaki Textil Műhely és a Fogyasztóvédelmi tevékenység információit. Megjelentetjük a TMTE Híradó aktuális számát és a Magyar Textiltechnika tartalomjegyzékét is a honlapon. Az információk egy része angol nyelven is elérhető. A tagság egyre szélesebb körével igyekszünk kapcsolattartásra idő- és költségmegtakarítás érdekében. Az -el nem rendelkező tagok számára a TMTE Híradót postai úton juttatjuk el. Összegzés: Egyesületünk közhasznú tevékenységének súlypontját a szakmai rendezvények mellett 2007-ben a felnőttképzési intézményi akkreditáció megszerzésével kapcsolatos feladatok, a pályázati projektjavaslatok generálása, pályázatírás és az elnyert projektek megvalósítása jellemezte. Mindezzel a TMTE 2007 évi munkájával megfelelt a közhasznú szervezetekre vonatkozó feltételeknek. Budapest, május 15. Határozat: A TMTE május 15.-i Küldöttközgyűlése a évi közhasznúsági jelentést a könyvvizsgáló által auditált évi mérlegbeszámolóval együtt fogadja el. A mérleg főösszege EFt, a közhasznú mérleg szerinti eredmény EFt, amely a EFt bevétel és az EFt kiadás egyenlege. 11

12 Melléklet A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója É V TEXTILIPARI MŰSZAKI ÉS TUDOMÁNYOS EGYESÜLET BUDAPEST, FŐ UTCA 68. Kelt: Budapest, május 15.. a szervezet vezetője (képviselője) P.H. 12

13 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE adatok E. -forintban Sor Előző év(ek) szám A tétel megnevezése Előző év helyesbítései Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök 5 értékhelyesbítése 6 B. Forgóeszközök ( sorok) I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sorok) I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék 0 17 IV. Értékelési tartalék 18 V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 20 E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sorok) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 23 II. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor)

14 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV adatok E. -forintban Sor Előző év(ek) szám A tétel megnevezése Előző év helyesbítései Tárgyév a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység 1 bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott 2 támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítótól e) egyéb, ebből 1% 332 EFT Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó 9 bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállakozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 14 ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 21 E. Vállakozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások

15 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV adatok E. -forintban Sor szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 28 F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás előtti eredmény (B.-E.) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény ( A.-D.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33 A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 0 41 D. Továbbutalt támogatás 0 Budapest, május 15.. az egyéb szervezet vezetője 15

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről A Fővárosi Bíróság az 1992. február 13-án 4264. sorszám alatt nyilvántartásba vett EOQ Magyar

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 9 8 0 6 0 7 9 9 2 6 2 5 2 1 0 1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE a egyéb szervezet megnevezése 1123 Budapest, Alkotás u. 44. az egyéb szervezet címe 2012.évi A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 18323351-9499-569-02 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY 7621 Pécs, Váradi Antal utca 4 Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 2013 Keltezés:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

adatok eft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

adatok eft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 1. SZ. MELLÉKLET AZ PILI ALAPÍTVÁNY SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA 18896053-8040-569-01 Statisztikai számjel 167 Nyilvántartási szám PILI Alapítvány Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE adatok eft-ban Sor A tétel

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2012. február 4. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Wünsch Kft. 2012.02.18. Virtuális Plébánia Alapítvány 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 38/a 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Szolnok, 2012. május 20. Szegedi György a Kuratórium elnöke

Részletesebben

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. Alakulás időpontja: 2007.10.31. Célja szerinti besorolás: Állatvédelem Adószám: 19382278-1-19 Statisztikai számjel: 193832278-9499-529-19

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 CSERHÁT NATÚRPARK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY székhely: 3176 Hollókő, Kossuth út 46. adószám: 18643563-1-12 közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány közhasznúsági végzés: Pk.60.039/2007/4.

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2010

Közhasznúsági Beszámoló 2010 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2010 Adószám: 18187128-1-42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2013 ÉV. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2013 ÉV III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület BODOR KARATE ÉS REKREÁCIÓS KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 6724 Szeged, Körtöltés u. 52. i Közhasznúsági jelentése 1 A Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

Közhasznú jelentés

Közhasznú jelentés Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 1/5 Közhasznú jelentés 2007.01.01 2007.12.31. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2013. június 1. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület (a továbbiakban: ÖBE) Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Budapest: 2012. március 26. Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről Közhasznúsági Beszámoló a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány 21. évi tevékenységéről AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁS A.,Képző és Iparművészeti Közalapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Akadálymentes Tanulásért Alapítvány 2009. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2010. március 01. 2 AZ Akadálymentes Tanulásért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Alapítvány az Aszódi Evangélikus Fiatalokért 2010. évi Közhasznúsági jelentése Aszód, 2011. május 31. Detre Zoltán elnök 2 AZ Alapítvány az Aszódi Evangélikus Fiatalokért Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2 0 1 0 év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2 0 1 0 év A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva 1 8 1 0 6 3 3 8-2 - 4 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. gazdálkodási évről Készítette: Magyar Tinnitus Egyesület Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012-as esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete i Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Közhasznúsági jelentés Az 1997. évi CLVI tv. 19. (3) bek. b) pontja

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel: 18261774-9499-569-1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 27. év Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány egyéb

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a évről

Közhasznúsági jelentés a évről Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesület 1188 Budapest, Határ u. 26/b Telefon: +36-20-229-54-56 Web: www.jogaoktatok.hu E-mail: mjsze108@gmail.com Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Statisztikai számjel:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1 8 6 7 9 4 9 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel Pest Megyei Orvosokért Alapítvány a szervezet megnevezése 1115 Budapest Fraknó utca 26/B F.3. a szervezet címe 29.Január 1-29. december 31.. Közhasznúsági

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Dunaújváros, 2012. május 19. Katona Dániel elnök Az MTH Magyar Túra Hajó

Részletesebben

Fonyódi Óvodáért Közhasznú Alapítvány 8640 Fonyód, Fő u. 25. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Fonyódi Óvodáért Közhasznú Alapítvány 8640 Fonyód, Fő u. 25. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Fonyódi Óvodáért Közhasznú Alapítvány 8640 Fonyód, Fő u. 25. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Fonyód, 2014. május 21. elnök A Fonyódi Óvodáért Közhasznú Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről

Részletesebben

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 28. dr. Kovács Tamás Elnök Fiatal Kutatók Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-es

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Statisztikai számjel Adószám: 18057966-1-42 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Tartalom: 1. Számviteli beszámoló Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a./ Mérleg b./ Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

Alapítvány a Preventív Medicináért 1089 Budapest Nagyvárad tér évi Közhasznúsági jelentése

Alapítvány a Preventív Medicináért 1089 Budapest Nagyvárad tér évi Közhasznúsági jelentése Alapítvány a Preventív Medicináért 1089 Budapest Nagyvárad tér 4. 2007. évi Közhasznúsági jelentése az Alapítvány képviselője Az Alapítvány a Preventív Medicináért Közhasznúsági jelentése a 2007-as esztendőről

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca évi Közhasznúsági jelentése

Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca évi Közhasznúsági jelentése Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca 25 2010. évi Közhasznúsági jelentése Miskolc, 2011. március 7. Fuhrmann Géza elnök A Sportiskolák Országos Szövetsége (SIOSZ) Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló Bírósági határozat szám Adószám nincsenek alátámasztva. a vállalkozás megnevezése: TEVAN Alapítvány címe, telefonszáma: 1146 Budapest, Cházár András utca 15. 03/01. Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 6 7 6 7 9 4 9 9 5 2 9 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 Év KORTÁRS GASZTRONÓMIAI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1 8 6 7 9 4 9 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel Pest Megyei Orvosokért Alapítvány a szervezet megnevezése 1115 Budapest Fraknó utca 26/B F.3. a szervezet címe 211. január 1-211. december 31.időszakról

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24.

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tass, 2012. február 24. Gubacsi István elnök ph. Tassi Helytörténeti Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-

Részletesebben

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló A. Számviteli törvény szerinti beszámoló MAGYAR TERÁPIÁS és SEGÍTŐKUTYÁS SZÖVETSÉG EGYESÜLET EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Mérleg ezer Ft-ban

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Ökováros Alapítvány 4025 Debrecen, Mácsai Sándor u. 6/b. 2008. évi közhasznúsági jelentés Debrecen, 2009. május 24. Ecsedi Zsolt elnök Az Ökováros Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2008-as esztendőről

Részletesebben

2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Magyar Kick-Box Szövetség 1131 Budapest, Keszkenő u. 20. Adószám: 19652179-2-41 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. Számviteli beszámoló 2. Főbb adatok 3. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2007. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2006. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2007. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója SURDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 8831 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 8. 1. A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Surdi Sporthorgász Egyesület 2. Képviselő: Kovács Tibor 3. Székhely: 8831 Nagykanizsa Gárdonyi u. 8.

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év Adószám: 18348567-1-03 KISKŐRÖS VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY 6200, Petőfi tér 1. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2009. év adatok e Ft-

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2008. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2007. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2008. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DECEMBER 31.

HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DECEMBER 31. HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. DECEMBER 31. Készült: 2004. május 25. Kondor Péterné I. ÉVES BESZÁMOLÓ ESZKÖZÖK MÉRLEG, 2003. DECEMBER 31. FORRÁSOK (eft) előző év tárgy év előző

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

Közhasznú jelentés

Közhasznú jelentés Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 1/5 Közhasznú jelentés 2006.01.01 2006.12.31. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése 2009. május 25. 1. Számviteli beszámoló 1.1. Mérleg adatok E Ftban Tételszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d 1 A. Befektetett eszközök

Részletesebben

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek

Részletesebben