Ja J v a a v a há h l á óz ó a z t a i al a ka k l a maz ma á z s á o s k o Socket, URL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ja J v a a v a há h l á óz ó a z t a i al a ka k l a maz ma á z s á o s k o Socket, URL"

Átírás

1 Java hálózati alkalmazások Socket, URL

2 Protokollok java.net: socket, URL (Uniform Resource Locators) Protokoll: számítógépek közötti kommunikáció szabályai Internet TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) IETF (Internet Engineering Task Force) standardok Java: a TCP/IP szint feletti protokollok implementációja HTTP (HyperText Transfer Protocol) és FTP (File Transfer Protocol) használata Predefiniált osztályok és interfészek alkalmazása (nem szükséges az implementációs részletek és adatstruktúrák ismerete)

3 Kliens-szerver modell Szerver: a hálózaton keresztül érkező kliens kérések teljesítése Web a kliensek által kért dokumentumok biztosítása (HTTP/HTTPS) - SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), IMAP4 (Internet Mail Access Protocol), POP3 (Post Office Protocol) NFS (Network File System) FTP (File Transfer Protocol) DNS (Domain Name Service) NIS (Network Information Service) TELNET, RLOGIN, SSH (Secure Shell), XDMCP (X Display Manager Control Protocol) (belépés távoli rendszerekre) Stb. Kliens: használja a szerver által biztosított szolgáltatásokat. Ehhez ismernie kell a szerver címét, a kommunikációra használt portot és protkollt

4 Port és socket Port: kapu a kliensek fogadásához Egy címen több különböző szolgáltatás is futhat, különböző portokon A port száma: , az IETF szerint foglalt (80 HTTP, 21 FTP, 23 TELNET stb.) Socket: absztrakt kommunikációs csomópont (a fogalmat a BSD UNIX vezette be) Alacsonyszintű interfész hálózati kommunikációhoz Azonos vagy a hálózaton belül különböző számítógépeken futó processzek közötti kommunikáció Java: három socket típus, adatfolyamokat (stream) használnak az üzenetek küldéséhez/fogadásához Socket - TCP DatagramSocket UDP (nem kapcsolat orientált) MulticastSocket a DatagramSocket változata, amely több receptorhoz küldhet adatokat

5 Socket és ServerSocket Kapcsolat orientált kommunikáció, TCP Két rész: kliens és szever a kliens kéréseket küld, a szerver válaszol A kliens a kéréshez létrehoz egy Socket-et, a szerver készen áll a kérések fogadására (ServerSocket), a kérés fogadásakor létrehoz egy szerver oldali Socket-et, és ezen keresztül biztosítja a kért szolgáltatást. A kliensnek ismernie kell a szerver nevét (az IP cím lekéréséhez) és a használt port-ot.

6 Párhuzamos/szekvenciális szerver Általában párhuzamos (parallel/concurent) szervereket alkalmazunk: minden kliens részére egy külön végrehajtási szálat hozunk létre A szerver által végrehajtott tipikus műveletek: 1. A szerver kioszt egy kommunikációs port-ot (ezt ismerik a kliensek) 2. while (vannak kliensek a port-nál) { A kapcsolat létrehozása (Socket létrehozása) A kliens kiszolgálása (bemeneti/kimeneti adatfolyam) A kapcsolat felbontása (Socket felszabadítása) A kliens által végrehajtott műveletek: Kommunikációs port kiválasztása Kapcsolódás a szerverhez Socket létrehozása, adatok küldése és fogadása (adatfolyamok)

7 A Socket osztály Konstruktorok: Socket(InetAddress address, int port) Socket(InetAddress address, int port, InetAddress localaddr, int localport) - (a kliens cím/port megadásával) Socket(String host, int port) Socket(String host, int port, InetAddress localaddr, int localport) Fontosabb metódusok: void close() InetAddress getinetaddress() InputStream getinputstream() InetAddress getlocaladdress() int getlocalport() OutputStream getoutputstream() int getport()

8 A ServerSocket osztály Konstruktorok: ServerSocket(int port) ServerSocket(int port, int backlog) (a várakozási sor hosszának megadásával) Fontosabb metódusok: void close() Socket accept() InetAddress getinetaddress() int getlocalport()

9 Példa A kliens elküld egy karaktersort, a szerver visszaküldi nagybetűkbe konvertálva

10 Server.java //Source file: c:\clientserver\serverpackage\server.java package ServerPackage; public class Server { public static void main(string[] args) { int port; if( args.length <1 ) { System.out.println( "Usage Server <portnumber>"); System.exit( 1 ); try{ port = Integer.parseInt( args[ 0 ] ); catch( NumberFormatException e ) { port = 1024; try{ java.net.serversocket ss = new java.net.serversocket( port ); while( true ) ( new ClientHandle( ss.accept() )).start(); catch( java.io.ioexception e ) { System.out.println( "Server error ");

11 ClientHandle.java //Source file: c:\clientserver\serverpackage\clienthandle.java package ServerPackage; import java.net.socket; import java.net.socketexception; Import java.io.*; public class ClientHandle extends Thread { Socket client; public ClientHandle(Socket client) throws SocketException { this.client = client; public void run() { try{ InputStream in = client.getinputstream(); OutputStream out = client.getoutputstream(); BufferedReader myin = new BufferedReader(new InputStreamReader( in)); PrintWriter myout = new PrintWriter( new OutputStreamWriter( out )); String request = myin.readline(); System.out.println( "Request: "+request); myout.println( request.touppercase()); myout.flush(); myin.close(); myout.close(); client.close(); catch( java.io.ioexception e ) { System.out.println("I/O error "+e );

12 Client.java //Source file: c:\rose\clientserver\clientpackage\client.java package ClientPackage; public class Client { private String hostname; private int hostport; private String message; public Client(String hostname, int hostport, String message) { this.hostname = hostname; this.hostport = hostport; this.message = message; doit(); public void doit() { try{ java.net.socket s = new java.net.socket( hostname, hostport ); java.io.bufferedreader in = new java.io.bufferedreader( new java.io.inputstreamreader(s.getinputstream())); java.io.printwriter out = new java.io.printwriter( s.getoutputstream() ); out.println( message ); out.flush(); System.out.println("Answer from the server: "+in.readline() ); s.close(); catch( java.io.ioexception e ) { System.out.println( "I/O error "+e );

13 Client.java public static void main(string[] args) { String hostname, message; int hostport; if( args.length < 3 ) { System.out.println("Usage Client <hostname> <hostport> <message>"); System.exit( 1 ); hostname = args[ 0 ]; message = args[ 2 ]; try{ hostport =Integer.parseInt( args[ 1 ] ); catch( NumberFormatException e ) { hostport = 1024; Client c = new Client( hostname, hostport, message ); Más példa: egyszerű HTTP szerver

14 User Datagram Protocol (UDP) Nem kapcsolat orientált Példa: postai szolgálat, levél küldése (boríték datagram) Nem biztos kapcsolat: nincs visszajelzés az érkezéskor, a továbbítási útvonal nem ismert a küldés pillanatában (így ha többet küldünk egy címzetthez, a megérkezés sorrendje is bizonytalan) Gyors, és alkalmazható olyan esetekben, amikor nem túl nagy Gyors, és alkalmazható olyan esetekben, amikor nem túl nagy probléma egy-két csomag elvesztése (pl. DNS)

15 A DatagramPacket osztály Konstruktorok: DatagramPacket(byte[] buf, int length) DatagramPacket(byte[] buf, int length, InetAddress address, int port) DatagramPacket(byte[] buf, int offset, int length) DatagramPacket(byte[] buf, int offset, int length, InetAddress address, int port) Fontosabb metódusok: InetAddress getaddress() byte[] getdata() int getlength() int getoffset() int getport() void setaddress(inetaddress iaddr) void setdata(byte[] buf) void setdata(byte[] buf, int offset, int length) void setlength(int length) void setport(int iport)

16 A DatagramSocket osztály Konstruktorok: DatagramSocket() (egy szabad port-ot rendel hozzá) DatagramSocket(int port) DatagramSocket(int port, InetAddress laddr) Fontosabb metódusok: void close() void connect(inetaddress address, int port) void disconnect() InetAddrress getinetaddress() InetAddress getlocaladdress() int getlocalport() int getport() void receive(datagrampacket p) void send(datagrampacket p)

17 Példa Egy applet értesíti a szervert minden elindításakor (felhasználható pl. weboldal látogatottságának mérésére)

18 MessageApplet.java //Source file: c:\clientpackage\messageapplet.java package ClientPackage; public class MessageApplet extends java.applet.applet { private String myhost; private int myport; public void init() { myhost = getcodebase().gethost(); myport = Integer.parseInt( getparameter("port")); public void sendmessage(string message) { try{ byte data[] =message.getbytes(); java.net.inetaddress addr = java.net.inetaddress.getbyname( myhost ); java.net.datagrampacket packet = new java.net.datagrampacket( data, data.length, addr, myport ); java.net.datagramsocket ds = new java.net.datagramsocket(); ds.send( packet ); ds.close(); catch( java.io.ioexception e ){ System.out.println(e ); public void start() { sendmessage("pagina incarcata");

19 A HTML fájl és a AppletServer.java A HTML fájl tartalma: <applet HEIGHT=10 WIDTH=10 CODE=MessageApplet.class> <param NAME="PORT" VALUE="1234"></applet> Az AppletServer: //Source file: c:\serverpackage\appletserver.java package ServerPackage; public class AppletServer { public static void main(string[] args) { try { java.net.datagramsocket s=new java.net.datagramsocket(integer.parseint(args[0])); while( true ){ //a szerver felkészül egy csomag fogadására byte data[] = new byte[1024]; java.net.datagrampacket packet = new java.net.datagrampacket( data,1024); //a szerver várja a csomagot s.receive( packet ); //kiveszi a csomagból az adatokat és kiírja a standard kimenetre String message = new String( packet.getdata()); System.out.println("Hostname: "+ packet.getaddress().gethostname()+" "+message); catch( java.io.ioexception e ){

20 Uniform Resource Locator (URL) Egy objektum Interneten keresztüli beazonosítása Három részből áll: protocol://hostname/objektum_neve vagy protocol://hostname:port/objektum_neve Protocol: http, ftp, stb. Hostname: az objektumot tároló számítógép neve (vagy IP címe) Port: csak akkor kell megadni, ha nem standard objektum:_neve: az objetum neve és elérési útja URL konstruktorok Java-ban: URL(String spec) URL(String protocol, String host, int port, String file) URL(String protocol, String host, String file) MalformedURLException t adnak, ha valami hiányzik a specifikációból (az objektum létezése nem ellenőrzött a példányosításkor, a kivétel akkor lép fel, ha hibás paraméterátadás történt).

21 URL alkalmazása URL példányosítása: try{ URL url = new URL("http","www.cid.com.ro",3128, "index.html"); System.out.println( url.tostring()); catch( MalformedException e ){ //a kivétel kezelése Alkalmazás applettek esetében try{ URL url = new URL("http", getdocumentbase(), "index.html"); System.out.println( url.tostring()); catch( MalformedException e ){ //a kivétel kezelése Az adatok lekérése: az URL-nek megfelelő adatfolyam lekérése (openstream()) try{ URL url = new URL("http://www.cid.com.ro/index.html"); BufferedReader bin = new BufferedReader( new InputStreamReader(url.openStream())); String line; while( ( line = bin.readline())!= null ) System.out.println( line ); catch (Exception e ){

TCP/IP kapcsolat Java nyelven

TCP/IP kapcsolat Java nyelven Java programozási nyelv 2007-2008/ősz 5. óra TCP/IP kapcsolat Java nyelven Java streamek, szűrők, java.io TCP/IP alapú kommunikáció Egyszerű protokoll tervezése legradi.gabor@nik.bmf.hu szenasi.sandor@nik.bmf.hu

Részletesebben

HÁLÓZATI ALKALMAZÁSOK

HÁLÓZATI ALKALMAZÁSOK HÁLÓZATI ALKALMAZÁSOK 2014.Május 6. Dr. Simon Vilmos docens BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék svilmos@hit.bme.hu A tartalomból Hálózati alkalmazások Alkalmazásprotokollok Infrastrukturális

Részletesebben

HÁLÓZATI ALKALMAZÁSOK

HÁLÓZATI ALKALMAZÁSOK HÁLÓZATI ALKALMAZÁSOK 2013.Május 7. Dr. Simon Vilmos adjunktus BME Hálózati Rendszerek és svilmos@hit.bme.hu A tartalomból Alkalmazásprotokollok Infrastrukturális szolgáltatások Névfeloldási szolgáltatás

Részletesebben

Kommunikáció Androidon Mobilinternet Wifi

Kommunikáció Androidon Mobilinternet Wifi OE-NIK 2012. március 24. Sicz-Mesziár János sicz-mesziar.janos@ nik.uni-obuda.hu Kommunikáció Androidon Mobilinternet Wifi Kommunikációs eszközök Androidon Wi-Fi Ma már minimum: a / b / g szabványok, újabbakon

Részletesebben

INTERNET. internetwork röviden Internet /hálózatok hálózata/ 2010/2011. őszi félév

INTERNET. internetwork röviden Internet /hálózatok hálózata/ 2010/2011. őszi félév INTERNET A hatvanas években katonai megrendelésre hozták létre: ARPAnet @ (ARPA= Advanced Research Agency) A rendszer alapelve: minden gép kapcsolatot teremthet egy másik géppel az összekötő vezetékrendszer

Részletesebben

CREATE TABLE student ( id int NOT NULL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY, name varchar(100) NOT NULL, address varchar(100) NOT NULL )

CREATE TABLE student ( id int NOT NULL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY, name varchar(100) NOT NULL, address varchar(100) NOT NULL ) Célok: a Java DB adatbázis-kezelő rendszer használatának ismertetése, adatbázisok használata Java alkalmazásokban - kétrétegű architektúra, egyszerű kliens-szerver architektúra használata hálózati alkalmazásokhoz.

Részletesebben

Fogalom A számítógép-hálózat független számítógépek valamilyen adatátviteli technológiával összekapcsolt rendszere. Előnyei Erőforrás-megosztás: a hálózatban az erőforrásokat - pl. nyomtatót, adatokat

Részletesebben

Segédanyag: Java alkalmazások gyakorlat

Segédanyag: Java alkalmazások gyakorlat Segédanyag: Java alkalmazások gyakorlat Készítette: Szabó Attila 2010/2011-2 félév, 11. gyakorlat (az előző 2 gyak közül az egyiken ZH volt, a másik szünet miatt elmaradt) 1 JAR fájl készítés A JAR (Java

Részletesebben

Java Remote Method Invocation API

Java Remote Method Invocation API RMI Java Remote Method Invocation API RMI Java RMI API(Java Remote Method Invocation API): távoli (remote) objektumok metódusainak meghívását lehetővé tevő fejlesztői interfész (API) Kétfajta implementációja

Részletesebben

Alkalmazás rétegbeli protokollok:

Alkalmazás rétegbeli protokollok: Alkalmazás rétegbeli protokollok: Általában az alkalmazásban implementálják, igazodnak az alkalmazás igényeihez és logikájához, ezért többé kevésbé eltérnek egymástól. Bizonyos fokú szabványosítás viszont

Részletesebben

Hálózati Alkalmazások

Hálózati Alkalmazások Hálózati Alkalmazások Karanjit S. Siyan: Inside TCP/IP Third Edition Chapter 13, 1997 Fordította: Kismődi Tamás, dr Lencse Gábor A TCP/IP felett működő hálózati alkalmazások magukban foglalják az OSI 5.,

Részletesebben

Információs rendszerek üzemeltetése

Információs rendszerek üzemeltetése Információs rendszerek üzemeltetése Adamis Gusztáv TMIT IE 344 adamis@tmit.bme.hu I. rész Korábban tanultak áttekintése Korábban tanultak áttekintése Korábbi tárgyakban tanultak amik az IRÜ-ben is fontosak

Részletesebben

Antal_Margit 2010/4/25 12:02 page 1 #1 ANTAL MARGIT JAVA ALAPÚ WEBTECHNOLÓGIÁK

Antal_Margit 2010/4/25 12:02 page 1 #1 ANTAL MARGIT JAVA ALAPÚ WEBTECHNOLÓGIÁK Antal_Margit 2010/4/25 12:02 page 1 #1 ANTAL MARGIT JAVA ALAPÚ WEBTECHNOLÓGIÁK Antal_Margit 2010/4/25 12:02 page 2 #2 SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM M SZAKI ÉS HUMÁNTUDOMÁNYOK KAR, MAROSVÁSÁRHELY

Részletesebben

Hálózati szolgáltatások 3. Appl. protokollok: route, DNS, FTP, SMTP, PO3, IMAP, SMB Informatikus (rendszerinformatikus)

Hálózati szolgáltatások 3. Appl. protokollok: route, DNS, FTP, SMTP, PO3, IMAP, SMB Informatikus (rendszerinformatikus) Ismétlés: route Hálózati szolgáltatások 3. Appl. protokollok: route, DNS, FTP, SMTP, PO3, IMAP, SMB Informatikus (rendszerinformatikus) 1 Minden TCP/IP kommunikációban részvevı host rendelkezik route táblával.

Részletesebben

WEB TECHNOLÓGIÁK. Dr. Pál László Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014-2015 tanév, II. Félév

WEB TECHNOLÓGIÁK. Dr. Pál László Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014-2015 tanév, II. Félév WEB TECHNOLÓGIÁK 1.ELŐADÁS Dr. Pál László Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014-2015 tanév, II. Félév Előadás tematika 1.Előadás: Bevezetés 2. Előadás: A HTML alapjai 3. Előadás: 4. Előadás: 5. Előadás: 6.

Részletesebben

A számítógépek (ill. processzorok) közötti kapcsolat szerint a tipikusan következ különböztetjük meg:

A számítógépek (ill. processzorok) közötti kapcsolat szerint a tipikusan következ különböztetjük meg: 1. A számítógép hálózatok alapjai A mai információs rendszerek alapvet en a számítógépes hálózatokra épülnek. A hálózat olyan egymáshoz kapcsolt számítógépb l áll, amelyek között így lehet ség van a különböz

Részletesebben

Hálózati architektúrák és protokollok Gazdasági informatikusoknak

Hálózati architektúrák és protokollok Gazdasági informatikusoknak Hálózati architektúrák és protokollok Gazdasági informatikusoknak Utolsó szerkesztés: 2010. Aug. 27 Végh János (Janos.Vegh@unideb.hu) i Hálózati architektúrák és protokollok Tartalomjegyzék ii I. Kezd

Részletesebben

Webszolgáltatások felhasználása

Webszolgáltatások felhasználása Webszolgáltatások Webszolgáltatások felhasználása Hallgatói tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és információk a számonkérendő anyag vázlatát képezik. Ismeretük szükséges, de nem

Részletesebben

Objektumorientált programozás Java-ban

Objektumorientált programozás Java-ban Objektumorientált programozás Java-ban Objektumorientált fejlesztés Klasszikus alapszakaszok: Elemzés (analízis) specifikáció, használati esetek (use case diagramok), domain analysis Tervezés (design)

Részletesebben

Az internet kialakulása

Az internet kialakulása Az internet kialakulása Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat. A mai internet elõdjét a 60-as években az Egyesült Államok hadseregének megbízásából fejlesztették ki, és a fejlesztõ intézmény

Részletesebben

Operációs rendszerek Számítógépes hálózatok

Operációs rendszerek Számítógépes hálózatok Operációs rendszerek Számítógépes hálózatok Microsoft Windows Server 2003 és 2008 hálózatok kezelése Készítette: Csatlós István 2011-ben 1 Fő tartalomjegyzék OS alapismeretek: Hálózati alapok: TCP/IP &

Részletesebben

PPKE-ITK Adatbiztonság és kriptográfia. Hálózati protokollok vizsgálata

PPKE-ITK Adatbiztonság és kriptográfia. Hálózati protokollok vizsgálata PPKE-ITK Adatbiztonság és kriptográfia Mérési útmutató a Hálózati protokollok vizsgálata című méréshez Tartalom 1. Elméleti összefoglaló... 3 Protokollok... 3 IP protokoll... 3 ARP... 4 ICMP... 5 UDP...

Részletesebben

Kivételkezelés, naplózás. Exception handling, logging

Kivételkezelés, naplózás. Exception handling, logging Kivételkezelés, naplózás Exception handling, logging Try-catch try { // Kódrészlet, amely kivételt eredményezhet catch (Exception1 object1 ) { // Az Exception1 kivétel kezelésének megfelelő kód catch (Exception2

Részletesebben

Bevezetés az informatikába előadás. Számítógép-hálózat. Vállalati hálózatok (folyt.) Vállalati hálózatok. Bevezetés. Mire használjuk?

Bevezetés az informatikába előadás. Számítógép-hálózat. Vállalati hálózatok (folyt.) Vállalati hálózatok. Bevezetés. Mire használjuk? Bevezetés az informatikába előadás Számítógép-hálózatok Hálózati hardver Hálózati szoftver Internet Bevezetés A XX. század az információ technológiák gyors fejlődésének százada. Egybeolvadnak a távközlési,

Részletesebben

Mérési útmutató a Hálózati protokollok vizsgálata lehallgatással (HIT1) című méréshez

Mérési útmutató a Hálózati protokollok vizsgálata lehallgatással (HIT1) című méréshez Mérési útmutató a Hálózati protokollok vizsgálata lehallgatással (HIT1) című méréshez 2007. október 3. BME, CrySys Adatbiztonság Laboratórium 1 Tartalomjegyzék 1. Elméleti összefoglaló 3 1.1. Protokollok..........................................

Részletesebben

RMI. Az alapoktól a részletekig RMI, activation, class loader-ek, serialization

RMI. Az alapoktól a részletekig RMI, activation, class loader-ek, serialization RMI Az alapoktól a részletekig RMI, activation, class loader-ek, serialization Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 1 Mi az az RMI?... 1 Mi kell a dokumentum használatához?... 1 A dokumentum felépítése, használata...

Részletesebben

Számítógépek, számítógép rendszerek

Számítógépek, számítógép rendszerek Számítógépek, számítógép rendszerek 4. A hálózatok, az Internet Dr. Vadász Dénes Miskolc, 2005. február TARTALOM TARTALOM... a 4. Hálózatok, az Internet... 1 4.1 Az Internet története 1 4.1.1. Az ARPANet

Részletesebben

IP hálózat. Hálózati elemek

IP hálózat. Hálózati elemek IP hálózat A hálózat típusa A legnépszerűbb LAN technológia az ETHERNET hálózat, mely a végpontok és a hálózati eszközök között teremt kapcsolatot. Az ETHERNET hálózat kommunikációs kábele az RJ45 kábel.

Részletesebben

Flexibilisen alkalmazható ipari mérés adatgyűjtő rendszerek kialakítása TCP/IP hálózat felhasználásával

Flexibilisen alkalmazható ipari mérés adatgyűjtő rendszerek kialakítása TCP/IP hálózat felhasználásával Balogh Róbert Máté Flexibilisen alkalmazható ipari mérés adatgyűjtő rendszerek kialakítása TCP/IP hálózat felhasználásával Szak: Mérnök Informatikus BSc Konzulens: Tihanyi Attila Budapest, 2011 1 Nyilatkozat

Részletesebben

Windows hálózati adminisztráció

Windows hálózati adminisztráció Windows hálózati adminisztráció Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék 2014-15. tanév tavaszi félév Elérhetőség E-mail: gocs.laszlo@gamf.kefo.hu Személyes konzultáció: 4. épület (Informatika

Részletesebben